Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu"

Transkriptio

1 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007

2

3 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Helsinki 2007 TIEHALLINTO Hankinta PL Helsinki Puhelinvaihde

5 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely. Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007, 33 s. + liitt. 28 s. ISSN , TIEH v Asiasanat: Hankinta, tienpito, kunnossapito, tietovarastot, tietopalvelu, kehittäminen Aiheluokka: 01, 70 TIIVISTELMÄ Sähköinen hankintamenettely otetaan Tiehallinnossa käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uuden toimintamallin kehitysaskeleet on jo otettu käyttäen nykyisiä Tiehallinnon järjestelmiä. Tavoitteena on, että sähköinen hankintamenettely saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palveluntuottajien välillä. Tässä raportissa kuvataan hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittelyt. Tietopalvelut mahdollistavat sähköisen hankintamenettelyn käytön laajentamisen. Tietopalveluiden tarkoituksena on toimia hoidon alueurakoiden tiestötiedon hallinnan välineenä urakoitsijoille, konsulteille ja Tiehallinnolle urakan kilpailutuksen ja toteutuksen aikana. Vaatimusmäärittely on tehty siten, että tiestötietopalveluiden hankinta on mahdollista myös kilpailuttaa projektin lopputulosten pohjalta. Nykytilan tärkeimmät ongelmat, joihin alueurakoiden tiestötietopalveluilla pyritään vaikuttamaan: urakoitsijoilta puuttuu urakan toteutuksen aikainen tiestötietopalvelu urakoitsijat eivät pysty päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin alueurakoissa käytetyt tiestötiedot eroavat tiepiirien ja alueurakoiden välillä tiestötietopalvelut kilpailutuksen osalta hoidetaan nykyään pilottisovellusten avulla Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden tavoitteena on parantaa alueurakoissa käytettävien ja syntyvien tietojen a ja saatavuutta sekä yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelut tarjoavat käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea alueurakoihin liittyvää tiestötietoa. Lisäksi tietopalvelut tarjoavat urakoitsijoille mahdollisuuden syöttää ja päivittää sovittuja tiestötietoja. Tässä raportissa on kuvattu Tiehallinnon tiestötietopalveluille asettamat vaatimukset, tiestötietopalveluiden toiminnallisuus, tietosisältö, näyttöluettelo sekä sovellusarkkitehtuuri. Tietopalveluista saataville tiedoille ja palveluille asetetut tavoitteet on kuvattu siten, että tietopalvelut tukevat erikseen urakan kilpailuttamis- ja vaiheita.

6 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely (Requirement specification of road network information services for area based maintenance contracts.) Helsinki Finnish Road Administration. Finnra internal reports, 34/ p. + app. 28 p. ISSN , TIEH v. Keywords: Procurement, road management, road maintenance, database, information service, development Category: 01, 70 SUMMARY Electronic procurement in Finnish Road Administration will be implemented in several phases. The first steps have been taken using the existing systems. The goal is for the electronic procurement to be fully deployed by the year By 2010 the procurement will be two-directional and interactive between the Road Administration and service providers. This report describes the requirement specification of road network information services for area based maintenance contracts. The information services enable extending the use of electronic procurement. The information services provide a tool for managing the road network information of the area based maintenance contracts for contractors, consultants and the Road Administration during both the bidding and implementation phases. The requirement specification is conducted in a way that enables procuring the information services based on the results of this project. The most important problems in the present state, which the road network information services aim to solve, are: contractors do not have road network information services in use during the implementation phase contractors are not able to update road network information directly into the Road Administration s electronic databases the road network information used in area based maintenance contracts differs between districts and contracts road network information services during the bidding phase are in the present state handled by applications in pilot phase Road network information services for the area based maintenance contracts aim to improve the management and availability of the information used and produced within the maintenance contracts. In addition the operations through which this information is produced should be unified and simplified. The road network information services for the area based maintenance contracts provide users the access to all road network information related to area based maintenance contracts. In addition the information services provide the contractors the ability to enter and update given road network information. This report describes the requirements laid down for the road network information services by the Road administration, and also the functionality, information, screens and application architecture of the road network information services. The requirements for the information and services provided by the road network information services are portrayed so that the information services separately support the bidding and implementation phases of the contract.

7 ESIPUHE Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittely on jatkoa HANKINTA-arkkitehtuurin kokonaisjärjestelmänkuvakselle vuodelta Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittely kuvaa Tiehallinnon toiminnalliset vaatimukset, tietomallin sekä käyttötapaukset hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelulle. Vaatimusmäärittelyä teki Tiehallinnon projektiryhmä, johon kuuluivat Hannu Tolonen (projektipäällikkö), Anne Leppänen, Risto Rasimus, Pertti Hirvi ja Mikko Inkala. na työssä toimivat Antti Vienamo (projektipäällikkö), Jukka Lähesmaa ja Heikki Paatela SYSOPENDIGIAsta. Helsingissä kesäkuussa 2007 Tiehallinto Hankinta

8

9 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 7 Sisältö 1 JOHDANTO Tausta Tavoitteet ja 11 2 TERMIT JA LYHENTEET 12 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI 14 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Toiminnan tavoitteet Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Tietolajit Urakan kilpailutus Urakan Hankinnan Karttatoiminnallisuus Raportit ja tulosteet Järjestelmän 17 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Toiminnallinen yleiskuvaus Käyttäjäroolit Käyttötapaukset Urakan kilpailutus ja Hankinnan Raportit ja tulosteet Järjestelmän 24 6 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tietomalli 24 7 NÄYTTÖLUETTELO 28 8 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖVALTUUDET 28 9 SOVELLUSARKKITEHTUURI JA LIITTYMÄT Sovellusarkkitehtuuri Liittymät Tierekisteri Siltarekisteri Kuvatietokanta Dokumentin Paikkatietojärjestelmä 30

10 9.2.6 Käyttäjä LÄHTEET LIITTEET 31

11 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 9 Kuvaluettelo Kuva 1 Palvelun käyttäjät Kuva 2 Uuden tiestötiedon syöttäminen Kuva 3 Tiestötiedon päivittäminen Kuva 4 Tiestötietojen jäädyttäminen Kuva 5 Hakujen tekeminen Kuva 6 Tietomalli: Alueurakka Kuva 7 Tietomalli: Tierakenne Kuva 8 Tietomalli: Varusteet ja laitteet Kuva 9 Tietomalli: Tie- ja paikkatiedot Kuva 10 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden (HAVA) sovellusarkkitehtuuri Taulukkoluettelo Taulukko 1 Keskeisten työssä käytettyjen termien määritelmät... 12

12

13 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 11 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Tiehallinto on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja tuloksiltaan tehokkaammaksi. Tiehallinnon toiminta ja sen kehittäminen tukeutuu Tiehallinnon ydinprosesseihin: suunnitteluun, hankintaan ja asiakaspalveluihin. Nämä muodostavat yhdessä Tiehallinnon tienpitoprosessin. Sähköinen hankintamenettely otetaan Tiehallinnossa käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uuden toimintamallin kehitysaskeleet on jo otettu käyttäen nykyisiä Tiehallinnon järjestelmiä. Tavoitteena on, että sähköinen hankintamenettely saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palveluntuottajien välillä. Siirtymisestä sähköiseen hankintamenettelyyn on laadittu sähköisen toimintamallin yleiskuvaus vuoden 2010 tavoitetilassa, jatkotyönä on tehty tarkempi tuotekohtainen sähköisen hankintamenettelyn kuvaus. HANKINTAarkkitehtuurin yhteydessä on kuvattu, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden tarkoituksena on toimia hoidon alueurakoiden tiestötiedon hallinnan välineenä urakoitsijoille, konsulteille ja Tiehallinnolle sekä urakan kilpailutuksen että toteutuksen aikana. Tiestötiedot jaoteltiin työssä Tiehallinnon perusrekisterien tuottamaan tietoon, tietoon näkyvistä rakenteista ja laitteista sekä tietoon maan alla olevista rakenteista (ABC-mallin mukaisesti). Tämän lisäksi tiestötietopalvelussa on tärkeää pystyä käsittelemään kuvia ja tiestöön tai urakoihin liittyviä dokumentteja. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on ostopalvelu, jossa palveluntuottaja vastaa eri lähteistä saatavan tiedon kokoamisesta, käsittelystä ja tietopalveluiden tuottamisesta, tietojärjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta sekä koko palvelun hallinnoinnista. Tiehallinto ostaa ainoastaan lopputuotetta eli palvelusta saatavaa tietoa. Toisena ratkaisuvaihtoehtona on, että tietopalvelut toteutetaan einfoprojektissa ja tietojen ylläpitopalvelu järjestelmäpalveluna palveluntuottajille ja muille tietojen ylläpitäjille. 1.2 Tavoitteet ja Projektin tavoitteena oli tuottaa hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelujen vaatimusmäärittelyt ja kilpailuttamisasiakirjat, siten, että tiestötietopalvelun hankinta on mahdollista myös kilpailuttaa projektin lopputulosten pohjalta. Tavoitteena oli kuvata tiestötietopalveluun liittyvien tietojen tarkoituksenmukaiset esitysmuodot sekä tietojen esittämisen sivustorakenne sähköisellä kauppapaikalla. Tavoitteena oli myös kuvata Tiehallinnon vaatimukset palvelusta saataville lopputuotteille eli tiedoille ja palvelulle, siten että tietopalvelu tukee erikseen urakan kilpailuttamis- ja vaiheita.

14 12 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely TERMIT JA LYHENTEET Työssä ei kuvattu palvelun tai sen toteuttamisessa tarvittavan tietojärjestelmän sisäisiä vaatimuksia. Vaatimusmäärittelyn perusteella Tiehallinto toteuttaa palveluiden hankinnan, joihin sisältyy palvelun tarkempi määrittely. Tiehallinto osallistuu määrittelyyn erityisesti tiestötietopalvelun käyttöliittymän osalta. Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata hankinnan asiantuntijoiden näkökulmasta tarvittavat tietopalvelut ja niiden toiminnallisuus sekä palveluntuottajien työvälineen vaatimuksen ja toiminnallisuus Tiehallinnon edellyttämien tietojen ylläpitämiseen. Tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely on raportoitu tässä dokumentissa ja sen liitteissä sekä sähköisessä vaatimusluettelossa. Dokumentti kuvaa kokonaisuutena hankittavat palvelut ja miten niiden vaaditaan toimivan. Palveluiden täsmälliset vaatimukset ja käyttötapaukset on kuvattu IBM:n Requisite Pro sekä Rose -työkalulla. 2 TERMIT JA LYHENTEET Seuraavassa taulukossa on määritelty keskeiset työssä käytetyt käsitteet. Taulukko 1 Keskeisten työssä käytettyjen termien määritelmät Käsite ABC-malli Alueurakka Hankinnan palvelu HANKINTA-arkkitehtuuri Hankintapalvelukonsultti Hankintavastaava Huolto-ohjelma Järjestelmäpalvelu Jäädytetty tiestötieto Kanssakäymisportaali LDAP Määritelmä Tieto, joka koostuu näkyvistä rakenteista, laitteista sekä maan alla olevista rakenteista Tiehallinnon määrittelemä kilpailutettu tienhoidon alue Tiehallinnon sähköinen työkalu hankintaprosessiin liittyvän toiminnan ja tietojen hallitsemiseen. Osa Tiehallinnon kokonaisarkkitehtuuria. HANKINTA-arkkitehtuuri on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Ulkopuolinen konsultti, joka tekee tilaajalle hankintojen valmisteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen liittyviä tehtäviä. Tiehallinnon henkilö jonka vastuulla ovat hankinnan käytännön tehtävät kilpailutuksen ja toteutuksen aikana. Toistuvasti tietyin väliajoin esimerkiksi teknisille laitteille tehtävät ennakkohuoltotoimenpiteet listataan huolto-ohjelmassa. Tietojärjestelmä tai palvelu, joka tarjoaa tiettyä toiminnallisuutta ja tietoja käyttäjälle. Järjestelmästä tiettynä aikana tallennettu tietokannan otos, joka liittyy yhteen alueurakkaan. Jäädytettyä tiestötietoa käytetään urakan kilpailuttamisessa. Kanssakäymisportaali on extranet-pohjainen verkkopalvelu, joka toimii urakan toteutuksen aikaisen toiminnan tukena ja keskustelukanavana sopimusosapuolten välillä. Lightweight Directory Access protocol,

15 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 13 TERMIT JA LYHENTEET käyttäjätietojen hakemistopalvelu OID Oracle Internet Directory, Tiehallinnon käyttäjähallinnan LDAP -hakemistona toimii OID. Ominaisuustieto Tiestötiedolle määritellyt ominaisuustiedot, joita järjestelmässä käsitellään. Kts. Tietomalli Paikkatietojärjestelmä (PTJ) Tiehallinnon paikkatietojärjestelmä, joka tarjoaa eri järjestelmille paikkatietoon liittyvät peruspalvelut Palveluntuottaja Tiehallinnolle palveluita tuottava urakoitsija, konsultti yms. Raakadata Järjestelmän tiedoista saatava data (esim. Excel tai CSV -muoto), jota urakoitsija voi käsittelyn jälkeen hyödyntää omissa tietokannoissaan. ReqPro IBM:n Rational Requisite Pro - vaatimustenhallinnan työkalu. Rose IBM:n Rational Rose -mallinnus työkalu. Sähköinen Palvelu, josta saadaan ja johon tallennetaan dokumenttivarasto / hankinnan kilpailutuksen ja toteutuksen aikaiset arkisto asiakirjat. HUOM! vaatii lainmuutokseen arkistolainsäädäntöön. Sähköinen kauppapaikka Sähköinen kauppapaikka on extranet-pohjainen verkkopalvelu kilpailutuksen toteutukseen ja sen aikaiseen vuorovaikutukseen, informaation ja asianan. Palvelun käyttöä hallinnoidaan käyttäjäoikeuksilla. Sähköiset tietovarastot Tiehallinnon tai ulkopuolisten tahojen tietovarastot. Näistä saadaan ja näihin tallennetaan hankinnan kilpailuttamisen ja toteutuksen aikaiset tietoaineistot ml suunnitelmatiedot Tietojen ylläpitopalvelu Palvelu, jonka avulla palveluntuottajat ylläpitävät tiestön ja sen varusteiden tietoja. Tietopalvelut Tietopalvelut tarjoavat rajapinnan Tiehallinnon ja ulkoisten toimijoiden tietovarastoihin kaikissa hankintaprosessin vaiheissa. Tiestötieto Järjestelmän käsite yksittäiselle tiestötiedolle, esimerkiksi yksi liikennemerkki tai kaide. Tiestötietoon kuuluu tiestötietolajista riippuen erilaisia ominaisuustietoja Tiestötietolaji Tiestötieto on luokiteltu eri lajeihin, lajeja ovat esimerkiksi päällyste tai lumiaidat. Järjestelmässä käsiteltäviä eri tiestötietolajeja on n. 50 kpl. Tiestötietoluettelo Luettelo kaikista alueurakkaan kuuluvista tiestötiedoista luokiteltuna eri tiestötietolajeihin. Toimenpidelista Elinkaaren (uusimis-/rakentamisajan ja kiertoajan) ja kuntotietojen perusteella tehtäväksi tulevat työt listataan toimenpidelistalla. Toimintajärjestelmä Tiehallinnon toimintamallia, menettelytapoja ja organisaatiorakennetta kuvaava ohjeisto, josta löytyvät keskeiset työssä tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja viiteaineisto Tiehallinnon henkilöstölle. Urakka-alue Yhteiskäyttöinen tietovarasto Alueurakkaan kuuluva tiestön osa. Tiehallinnon käytössä oleva tietokanta, joka toimii tiedon varastona useille eri järjestelmille.

16 14 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely NYKYINEN TOIMINTAMALLI 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI Tiehallinnolla on käytössä eurakka sähköisen kauppapaikan osana tiestötiedot -palvelusivut, joiden kautta tarjoajilla on käytettävissään kilpailutettavan alueurakan tiestötiedot. Palvelussa olevat tiestötiedot eivät ole lopullisesti valtakunnallisesti määriteltyjä, joten tiepiirien välillä on eroja tarjotuissa tiedoissa. Lisäksi palvelu ei ole pääsääntöisesti urakoitsijoiden käytössä enää urakan aikana, eikä palvelun kautta ole ollut mahdollista päivittää tietoja Tiehallinnon rekistereihin. Seuraavassa on listattu tärkeimmät nykytilan ongelmat, joihin alueurakoiden tiestötietopalvelulla pyritään vaikuttamaan: Urakoitsijalla ei ole urakan aikana käytettävissä vastaavanlaista kattavaa tiestötietopalvelua kuin kilpailutuksen aikana Urakoitsijat eivät pysty itse päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin Alueurakoissa käytetyt tiestötiedot eroavat tiepiirin ja alueurakoiden välillä Tiehallinnon vaatimuksia hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelulle kartoitettiin saatavilla olevan lähtömateriaalin avulla. Konsultit tuottivat lähtömateriaaliin tutustumalla vaatimuslistan, jota käsiteltiin ja tarkennettiin työpajoissa yhdessä Tiehallinnon asiantuntijoiden kanssa. 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE 4.1 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on parantaa alueurakoissa käytettävien ja syntyvien tietojen a ja saatavuutta. Samalla tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Tiestötiedon tuottamista ja hallinnointia on keskitettävä ja parannettava Tiestötieto on mahdollista hankkia myös ulkoisena tietopalveluna Tuotettava tiestötieto on saatava yhtenäiseksi koko maan tasolla Sisäisenä tavoitteena on keskittää ja yksinkertaistaa alueurakoissa tarvittavien tietojen tuottamista ja hallinnointia. Tavoitteena on, että tarvittavat tiedot tuotetaan alueurakoista yhtenäisen käytännön mukaisesti. Tämän jälkeen tiedot ovat sellaisenaan käytettävissä eri palvelussa. Tämä vähentää saman työn tekemistä eri paikoissa. Tiestötietopalvelun tavoitteena on keskitetysti koota alueurakoissa tarvittavat tiedot ja käsitellä ne tarvittavaan muotoon. Tiestötiedot tallennetaan Tiehallinnon yhteiskäyttöisiin tietovarastoihin, jolloin tiedot ovat tarvittaessa myös muiden järjestelmien käytettävissä. Toiminnan tavoitteet on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa liiketoimintavaatimuksiksi.

17 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 15 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE 4.2 Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joissa on käytössä erilaisia palveluita. Toiminnallisia vaatimuksia määriteltäessä kokonaisuus jaettiin seitsemään pakettiin tai osakokonaisuuteen, joiden palvelut ovat käytettävissä tiettyinä aikoina. Raportit ja tulosteet, tietolajit sekä karttatoiminnallisuus määrittelevät toiminnallisia vaatimuksia, jotka koskevat myös kaikkia muita paketteja. Työssä palvelulle tunnistetut toiminnalliset vaatimukset on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Vaatimuslista, josta löytyy tarkemmin kaikkien pakettien toiminnalliset vaatimukset kuvauksineen on myös tämän dokumentin liitteenä Tietolajit Palvelussa käsiteltävät tiestötiedot jaettiin työssä kolmeen pääluokkaan, joita palvelussa tulee pystyä käsittelemään: tien varusteet ja laitteet, tierakenne, sekä tie- ja paikkatiedot. Jokaisen luokan sisällä määriteltiin tarkemmin käsiteltäviä tietoja liitteen 1 mukaisesti. Tietosisältö tarkentui tietomallin kuvauksen yhteydessä, tarkentunut tietosisältö on kuvattu omassa luvussaan. Palveluun tulee lisäksi voida tallentaa dokumentteja, jotka liittyvät tiettyyn tieosoitteeseen tai tieväliin sekä urakkakohtaisia dokumentteja, jotka liittyvät tiettyyn alueurakkaan. Myös digi- ja videokuvien liittäminen tiestölle palvelussa on oltava mahdollista. Palveluun on myös pystyttävä syöttämään kunto-, elinkaari- ja rakennetietoa. Tehtäessä palvelun kautta päivityksiä tiestötietoihin on tärkeää varmistaa, että tiestötietojen looginen järjestys tierekisterissä säilyy samana kuin järjestys tiestöllä Urakan kilpailutus On tärkeää, että urakan kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot voidaan jäädyttää siten, että kaikilla tarjoajilla on käytettävissä samat tiedot, eivätkä ne muutu kilpailutuksen aikana. Käyttöoikeudet jäädytettyihin tietoihin on voitava rajata vain tarjouspyynnön saaneille. Urakan kilpailutuksen aikana tarjoajat pääsevät tarkastelemaan urakan tiestötietoja palvelun kautta, pääosa näistä vaatimuksista on yhteistä kaikille paketeille ja kuvattu raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus paketeissa Urakan Urakoitsijan on voitava urakan toteutuksen aikana muokata ja syöttää palveluun tiestötietoja sekä palvelun tarjoaman käyttöliittymän että järjestelmärajapinnan kautta. Syöttötoiminnallisuus on tarkoituksenmukaisesti rajattu koskemaan vain osaa tiestötietopalvelun tietolajeista. Järjestelmän käytön tulee olla mahdollista myös mobiililaitteilla.

18 16 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Urakan aikana on pystyttävä muokkaamaan urakka-alueeseen liittyvää huolto-ohjelmaa sekä toimenpidelistaa. Urakan toteutuksen aikana urakoitsijoilla on käytettävissään ajantasaiset tiestötiedot. Tiestötietojen tarkasteluun liittyviä toiminnallisia vaatimuksia on kuvattu urakan paketin lisäksi myös raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus paketeissa Hankinnan Hankinnan paketti sisältää Tiehallinnon käyttäjien toiminnallisia vaatimuksia niin urakoiden kilpailutuksen kuin toteutuksen ajalle. Tiehallinnon käyttäjien on voitava hyväksyä kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot ja tiedoille on voitava määrittää julkaisuaika sähköiselle kauppapaikalle. Lisäksi valmiita näkymiä on voitava luoda, poistaa ja liittää tietyn tietyille käyttäjäryhmille. Palvelusta on pystyttävä näkemään hoidon alueurakoiden urakka-alueet. Lisäksi palveluun syötetyt tiestötiedot on pystyttävä hyväksymään. Tiepiireittäin on pystyttävä määrittelemään tiestötietolajit, joiden osalta hyväksyntä voidaan ohittaa. Palvelussa käsiteltäville tiestötietolajeille on myös voitava antaa arvioitu kiertoaika, joka määrittelee millä aikavälillä tiedot tarkistetaan tai uusitaan. Palvelun on mahdollistettava toteutuksen aikaisten tiestötietojen tarkastaminen tien päällä esimerkiksi mobiililaitteella Karttatoiminnallisuus Karttatoiminnallisuus on keskeinen osa tiestötietopalvelua. Kaikki tiestötietopalvelun tiestötiedot, haut ja raportit, jotka liittyvät tieosoitteeseen on pystyttävä esittämään kartalla. Kartalla näkyvät tiestötiedot tulee pystyä valitsemaan tiestötietolajin ja luokan mukaan. Kartalta tulee voida myös siirtyä yksittäisen tiestötiedon ominaisuustietojen tai tievälillä tai alueella olevien tiestötietolajin tiestötietojen näyttöön. Tiestötiedon sijaintia muutettaessa, on muutos pystyttävä tarkastamaan kartalla. Lisäksi karttatoiminnallisuuden on sisällytettävä perustoiminnallisuudet, esimerkiksi kartan lähentäminen ja loitontaminen, kartalla siirtyminen ja kartan keskittäminen Raportit ja tulosteet Raportteja ja tulosteita käyttävät kaikki palvelun käyttäjät ja ne muodostavat keskeisen osan tiestötietopalvelua. Raportteja ja tulosteita paketissa määritellyt toiminnalliset vaatimukset koskevat välillisesti myös muita paketteja, sillä raportteja ja tulosteita käytetään niin urakan kilpailutuksen, toteutuksen kuin hankinnan hallinnan aikana.

19 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 17 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Palvelusta on voitava tuottaa erilaisia raportteja. Raporteissa on mahdollista yhdistellä eri tiestötietoja. Järjestelmään tulee pystyä tekemään valmiita raportteja, jotka ovat kaikkien alueurakoiden ja tiepiirien käytettävissä. Raportti ja raporttien aineisto tulee pystyä exporttaamaan järjestelmästä jatkokäsittelyä varten. Järjestelmästä tulee saada esimerkiksi työkohdeluettelo, kuntoraportti, toimenpidelista, huolto-ohjelma sekä raportti urakan/tiepiirin alueella muuttuneista tiedoista. Tiestötiedoista tehtäviä raportteja tulee voida ottaa järjestelmästä niin valtakunnallisesti, tiepiiri- tai alueurakkakohtaisesti kuin teittäin. Järjestelmässä näytettävät karttakuvat on oltava tulostettavissa. Käyttäjien on voitava tehdä hakuja, hakuehtoja on voitava asettaa valikosta tai käyttämällä vapaata sanahakua. Käyttäjän tulee voida tallettaa omia suosikkihakujaan. Lisäksi urakoitsijan on voitava ottaa tietojen export järjestelmästä omaan järjestelmäänsä. Järjestelmä tarjoaa tiedot raakadatana, jota urakoitsija voi käsitellä haluamallaan tavalla. Järjestelmän käytöstä on saatava raportti alueurakka-, tiepiiri-, tai valtakunnantasoisesti Järjestelmän Järjestelmän paketissa on kuvattu järjestelmän hallinnalliset vaatimukset. Järjestelmän käyttöoikeuksia on voitava hallita ja käyttöoikeudet on voitava antaa urakkakohtaisesti. Lisäksi on voitava ottaa loki järjestelmän käytöstä ja käyttäjän toiminnasta, esimerkiksi kilpailutuksen aikana. Lokin avulla voidaan esimerkiksi selvittää ongelmia järjestelmän saatavuudessa. Alueurakan tiestötietopalvelu on oltava myös suljettavissa päivityksille, jotta tiestötietojen jäädyttäminen on mahdollista. 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS 5.1 Toiminnallinen yleiskuvaus Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu tarjoaa käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea alueurakoihin liittyvää tiestötietoa. Lisäksi palvelu tarjoaa urakoitsijoille mahdollisuuden syöttää ja päivittää valittuja tiestötietoja. Palvelun kautta valitaan hoidon alueurakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot. Käytettävät tiestötiedot jäädytetään kilpailutuksen ajaksi. Lisäksi pal-

20 18 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS velussa on mahdollista jäädyttää urakan tiestötiedot käytettäväksi arvioinnissa urakan myöhemmissä vaiheissa. Käyttäjät voivat tehdä omia hakujaan palvelun tietoihin. Tämän lisäksi järjestelmään on mahdollista tehdä valmiita raportteja tai näkymiä tietoihin, jotka voi määritellä näkyviksi käyttäjille käyttöoikeuksien mukaisesti. Tiestötiedot on myös mahdollista siirtää palvelusta järjestelmärajapinnan kautta käyttäjän omiin järjestelmiin tarkasteltavaksi. Palvelussa on myös järjestelmärajapinta, jonka kautta tiestötietoja on mahdollista ylläpitää tai lisätä suoraan käyttäjän omista järjestelmistä. Palvelu tallentaa ja hakee näytetyt tiestötiedot Tiehallinnon sähköisistä tietovarastoista koontikerroksen kautta. 5.2 Käyttäjäroolit Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelusta saatavia tietoja käyttävät Tiehallinnon ja sen yhteistyökumppanien henkilöt ja tietojärjestelmät. Palvelun käyttäjäroolit on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1). Kuva 1 Palvelun käyttäjät Tiestötietopalvelusta saatavaa tiestötietoa käyttävät muun muassa Tiehallinnon keskushallinnon, tiepiirien ja urakoitsijoiden käyttäjät, jotka työskentelevät hoidon alueurakoiden parissa Tarjoajat selaavat tiestötietopalvelussa hoidon alueurakan jäädytettyä tiestötietoa tarjousta tehdessään. Tiestötietopalvelun tietojen perusteella tarjoajat saavat kuvan alueurakan tiestön tilasta. Urakan aikana urakoitsija tuottaa päivitettyä tiestötietoa palvelun kautta tietovarastoihin. Keskushallinnon pääkäyttäjä, tiepiirin hyväksyjä sekä alueurakan hankintavastaava voivat hallinnoida alueurakoiden tiestötietoa palvelun avulla sekä tuottaa urakoitsijoille valmiita raportteja ja näkymiä palvelun tietoi-

21 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 19 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS hin. Lisäksi alueurakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot tuotetaan palvelun avulla. Keskushallinnon pääkäyttäjä voi lisäksi hallinnoida palvelun käyttöä. 5.3 Käyttötapaukset Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joihin liittyy erilaisia palveluita. Käyttötapausten määrittelyä varten kokonaisuus jaettiin neljään pakettiin tai osakokonaisuuteen, joiden käyttötapaukset liittyvät tietyille käyttäjille. Raportit ja tulosteet paketti määrittelee käyttötapauksia, joita käytetään osana useita muita osakokonaisuuksia. Työssä palvelulle tunnistetut käyttötapaukset on kirjattu ReqPro vaatimustenhallinnan työkalussa käyttötapauksina. Käyttötapaukset kuvataan yleisellä tasolla seuraavissa kappaleissa, tarkemmat käyttötapauslistat kuvauksineen ovat tämän dokumentin liitteenä Urakan kilpailutus ja Urakan kilpailutus ja paketti sisältää pääasiassa urakan toteutuksen ajan käyttötapauksia. Osa käyttötapauksista on yleisiä ja niitä käytetään muun muassa urakan kilpailuttamisen aikana. Käyttäjä pystyy syöttämään uusia tiestötietoja palveluun. Tietojen syöttämisen käyttötapausmalli (ketjutus) on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2).

22 20 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Valitse tiestötietolaji Syötä uusi tiestötieto Tiedon tuottaja (urakoitsija) (f rom 3 - Käy ttäjä...) Valitse alue Tee tiestötietojen import Näytä syötetyt tiestötiedot Poista syötetty tiestötieto Näytä hyväksyttävät tiestötiedot (f rom B Hankinnan ) Hylkää syötetty tiestötieto (f rom B Hankinnan ) Hyväksy syötetty tiestötieto (f rom B Hankinnan ) Tiepiirin hyväksyjä (f rom 3 - Käy ttäjäroolit) Kuva 2 Uuden tiestötiedon syöttäminen Käyttäjä valitsee tiestötietolajin, jolle hän haluaa syöttää tiestötiedon. Käyttäjä valitsee alueen, johon tiestötieto kuuluu. Tiestötietolajin ja alueen valinnan voi tehdä missä tahansa järjestyksessä. Kun molemmat on valittu, käyttäjä pystyy syöttämään tiestötiedon ominaisuustiedot lomakkeella. Käyttäjä voi syöttää uusia tiestötietoja myös siirtämällä ne omista järjestelmistään järjestelmärajapinnan välityksellä. Vastaavasti järjestelmärajapinnan kautta käyttäjä voi siirtää tiestötietoja tiestötietopalvelusta omiin järjestelmiinsä. Käyttäjä pystyy näyttämään syötetyt tiestötiedot ja poistamaan ne havaitessaan virheitä. Tiestötietojen näytöstä käyttäjä pystyy myös siirtämään tiedot hyväksyttäväksi. Hyväksyminen on kuvattu hankinnan paketin yhteydessä. Käyttäjä pystyy tarkastelemaan olemassa olevia tiestötietoja valitsemalla haluamansa tiestötietolajin ja tarkasteltavan alueen. Kun molemmat on valittu, järjestelmä näyttää valitulla alueella olevat tietolajin tiestötiedot listalla. Käyttäjä voi myös valita kartalta suoraan yksittäisen tiestötiedon, jolloin järjestelmä näyttää tiestötiedon ominaisuustiedot.

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys. Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006 Julkaisun nimi 1 Liikennepäivystäjän työkalun LK-tiedon uudistaminen - esiselvitys Sisäisiä julkaisuja 19/2006

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen, Rauno Heikkilä Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2007 gg Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen,

Lisätiedot

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva Tiehallinto Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari,

Lisätiedot

Tieverkon valokuvaus ja valokuvien hyödyntäminen. Tiehallinnon selvityksiä 41/2006

Tieverkon valokuvaus ja valokuvien hyödyntäminen. Tiehallinnon selvityksiä 41/2006 Tieverkon valokuvaus ja valokuvien hyödyntäminen Tiehallinnon selvityksiä 41/2006 Tieverkon valokuvaus ja valokuvien hyödyntäminen Tiehallinnon selvityksiä 41/2006 Tiehallinto Helsinki 2007 Kansikuvan

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut.

Extranet -arkkitehtuuri. Portaaliratkaisu. Portal 3 tai oma viritys. LDAP iplanet. Html, xml. http. Rajapinta Ias. COM-palvelut. Network/Web Extranet -arkkitehtuuri Tiehallinto palvelut Copyright TietoEnator/dGOV 2000 1 EXTRANET ZONE INTRANET ZONE Extranet palvelu Extranet DB Oracle DB 6RQHUDÃ)LUHZDOO Käyttäjien hallinta? Ias-palvelut

Lisätiedot

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta

Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Juha Liukas, Timo Tolkki Esiselvitys Tiehallinnon pohjatutkimusten säilytyksestä ja jakelusta Tiehallinnon selvityksiä 48/2006 Pohjatutkimustapa Pohjatutkimuksen data ja kuvailutiedot. Sisältö vaihtelee

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH)

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma (VOH) Vuosiraportti 2003 Tiehallinnon selvityksiä 22/2004 Tiehallinto

Lisätiedot

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Johtotietojen hallinta. Tiehallinnon selvityksiä 3/2009

Johtotietojen hallinta. Tiehallinnon selvityksiä 3/2009 Johtotietojen hallinta Tiehallinnon selvityksiä 3/2009 Johtotietojen hallinta Tiehallinnon selvityksiä 3/2009 Tiehallinto Helsinki 2009 RAPORTTI Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture

Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri Hallinnollinen arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture hallinnan arkkitehtuuri VIKING MIP 2004: Traffic Management Architecture Administrative Architecture Versio 1.0 15.2.2005 hallinnan arkkitehtuuri Tiehallinto Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ÄLLI-julkaisuja 3/2009 Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ISBN 978-952-221-238-2 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 Julkaisija ÄLLI-ohjelma Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä

VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä SAMI LEINO Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot