Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu"

Transkriptio

1 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007

2

3 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Helsinki 2007 TIEHALLINTO Hankinta PL Helsinki Puhelinvaihde

5 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely. Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007, 33 s. + liitt. 28 s. ISSN , TIEH v Asiasanat: Hankinta, tienpito, kunnossapito, tietovarastot, tietopalvelu, kehittäminen Aiheluokka: 01, 70 TIIVISTELMÄ Sähköinen hankintamenettely otetaan Tiehallinnossa käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uuden toimintamallin kehitysaskeleet on jo otettu käyttäen nykyisiä Tiehallinnon järjestelmiä. Tavoitteena on, että sähköinen hankintamenettely saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palveluntuottajien välillä. Tässä raportissa kuvataan hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittelyt. Tietopalvelut mahdollistavat sähköisen hankintamenettelyn käytön laajentamisen. Tietopalveluiden tarkoituksena on toimia hoidon alueurakoiden tiestötiedon hallinnan välineenä urakoitsijoille, konsulteille ja Tiehallinnolle urakan kilpailutuksen ja toteutuksen aikana. Vaatimusmäärittely on tehty siten, että tiestötietopalveluiden hankinta on mahdollista myös kilpailuttaa projektin lopputulosten pohjalta. Nykytilan tärkeimmät ongelmat, joihin alueurakoiden tiestötietopalveluilla pyritään vaikuttamaan: urakoitsijoilta puuttuu urakan toteutuksen aikainen tiestötietopalvelu urakoitsijat eivät pysty päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin alueurakoissa käytetyt tiestötiedot eroavat tiepiirien ja alueurakoiden välillä tiestötietopalvelut kilpailutuksen osalta hoidetaan nykyään pilottisovellusten avulla Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden tavoitteena on parantaa alueurakoissa käytettävien ja syntyvien tietojen a ja saatavuutta sekä yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelut tarjoavat käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea alueurakoihin liittyvää tiestötietoa. Lisäksi tietopalvelut tarjoavat urakoitsijoille mahdollisuuden syöttää ja päivittää sovittuja tiestötietoja. Tässä raportissa on kuvattu Tiehallinnon tiestötietopalveluille asettamat vaatimukset, tiestötietopalveluiden toiminnallisuus, tietosisältö, näyttöluettelo sekä sovellusarkkitehtuuri. Tietopalveluista saataville tiedoille ja palveluille asetetut tavoitteet on kuvattu siten, että tietopalvelut tukevat erikseen urakan kilpailuttamis- ja vaiheita.

6 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely (Requirement specification of road network information services for area based maintenance contracts.) Helsinki Finnish Road Administration. Finnra internal reports, 34/ p. + app. 28 p. ISSN , TIEH v. Keywords: Procurement, road management, road maintenance, database, information service, development Category: 01, 70 SUMMARY Electronic procurement in Finnish Road Administration will be implemented in several phases. The first steps have been taken using the existing systems. The goal is for the electronic procurement to be fully deployed by the year By 2010 the procurement will be two-directional and interactive between the Road Administration and service providers. This report describes the requirement specification of road network information services for area based maintenance contracts. The information services enable extending the use of electronic procurement. The information services provide a tool for managing the road network information of the area based maintenance contracts for contractors, consultants and the Road Administration during both the bidding and implementation phases. The requirement specification is conducted in a way that enables procuring the information services based on the results of this project. The most important problems in the present state, which the road network information services aim to solve, are: contractors do not have road network information services in use during the implementation phase contractors are not able to update road network information directly into the Road Administration s electronic databases the road network information used in area based maintenance contracts differs between districts and contracts road network information services during the bidding phase are in the present state handled by applications in pilot phase Road network information services for the area based maintenance contracts aim to improve the management and availability of the information used and produced within the maintenance contracts. In addition the operations through which this information is produced should be unified and simplified. The road network information services for the area based maintenance contracts provide users the access to all road network information related to area based maintenance contracts. In addition the information services provide the contractors the ability to enter and update given road network information. This report describes the requirements laid down for the road network information services by the Road administration, and also the functionality, information, screens and application architecture of the road network information services. The requirements for the information and services provided by the road network information services are portrayed so that the information services separately support the bidding and implementation phases of the contract.

7 ESIPUHE Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittely on jatkoa HANKINTA-arkkitehtuurin kokonaisjärjestelmänkuvakselle vuodelta Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittely kuvaa Tiehallinnon toiminnalliset vaatimukset, tietomallin sekä käyttötapaukset hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelulle. Vaatimusmäärittelyä teki Tiehallinnon projektiryhmä, johon kuuluivat Hannu Tolonen (projektipäällikkö), Anne Leppänen, Risto Rasimus, Pertti Hirvi ja Mikko Inkala. na työssä toimivat Antti Vienamo (projektipäällikkö), Jukka Lähesmaa ja Heikki Paatela SYSOPENDIGIAsta. Helsingissä kesäkuussa 2007 Tiehallinto Hankinta

8

9 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 7 Sisältö 1 JOHDANTO Tausta Tavoitteet ja 11 2 TERMIT JA LYHENTEET 12 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI 14 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Toiminnan tavoitteet Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Tietolajit Urakan kilpailutus Urakan Hankinnan Karttatoiminnallisuus Raportit ja tulosteet Järjestelmän 17 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Toiminnallinen yleiskuvaus Käyttäjäroolit Käyttötapaukset Urakan kilpailutus ja Hankinnan Raportit ja tulosteet Järjestelmän 24 6 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tietomalli 24 7 NÄYTTÖLUETTELO 28 8 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖVALTUUDET 28 9 SOVELLUSARKKITEHTUURI JA LIITTYMÄT Sovellusarkkitehtuuri Liittymät Tierekisteri Siltarekisteri Kuvatietokanta Dokumentin Paikkatietojärjestelmä 30

10 9.2.6 Käyttäjä LÄHTEET LIITTEET 31

11 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 9 Kuvaluettelo Kuva 1 Palvelun käyttäjät Kuva 2 Uuden tiestötiedon syöttäminen Kuva 3 Tiestötiedon päivittäminen Kuva 4 Tiestötietojen jäädyttäminen Kuva 5 Hakujen tekeminen Kuva 6 Tietomalli: Alueurakka Kuva 7 Tietomalli: Tierakenne Kuva 8 Tietomalli: Varusteet ja laitteet Kuva 9 Tietomalli: Tie- ja paikkatiedot Kuva 10 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden (HAVA) sovellusarkkitehtuuri Taulukkoluettelo Taulukko 1 Keskeisten työssä käytettyjen termien määritelmät... 12

12

13 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 11 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Tiehallinto on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja tuloksiltaan tehokkaammaksi. Tiehallinnon toiminta ja sen kehittäminen tukeutuu Tiehallinnon ydinprosesseihin: suunnitteluun, hankintaan ja asiakaspalveluihin. Nämä muodostavat yhdessä Tiehallinnon tienpitoprosessin. Sähköinen hankintamenettely otetaan Tiehallinnossa käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uuden toimintamallin kehitysaskeleet on jo otettu käyttäen nykyisiä Tiehallinnon järjestelmiä. Tavoitteena on, että sähköinen hankintamenettely saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palveluntuottajien välillä. Siirtymisestä sähköiseen hankintamenettelyyn on laadittu sähköisen toimintamallin yleiskuvaus vuoden 2010 tavoitetilassa, jatkotyönä on tehty tarkempi tuotekohtainen sähköisen hankintamenettelyn kuvaus. HANKINTAarkkitehtuurin yhteydessä on kuvattu, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden tarkoituksena on toimia hoidon alueurakoiden tiestötiedon hallinnan välineenä urakoitsijoille, konsulteille ja Tiehallinnolle sekä urakan kilpailutuksen että toteutuksen aikana. Tiestötiedot jaoteltiin työssä Tiehallinnon perusrekisterien tuottamaan tietoon, tietoon näkyvistä rakenteista ja laitteista sekä tietoon maan alla olevista rakenteista (ABC-mallin mukaisesti). Tämän lisäksi tiestötietopalvelussa on tärkeää pystyä käsittelemään kuvia ja tiestöön tai urakoihin liittyviä dokumentteja. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on ostopalvelu, jossa palveluntuottaja vastaa eri lähteistä saatavan tiedon kokoamisesta, käsittelystä ja tietopalveluiden tuottamisesta, tietojärjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta sekä koko palvelun hallinnoinnista. Tiehallinto ostaa ainoastaan lopputuotetta eli palvelusta saatavaa tietoa. Toisena ratkaisuvaihtoehtona on, että tietopalvelut toteutetaan einfoprojektissa ja tietojen ylläpitopalvelu järjestelmäpalveluna palveluntuottajille ja muille tietojen ylläpitäjille. 1.2 Tavoitteet ja Projektin tavoitteena oli tuottaa hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelujen vaatimusmäärittelyt ja kilpailuttamisasiakirjat, siten, että tiestötietopalvelun hankinta on mahdollista myös kilpailuttaa projektin lopputulosten pohjalta. Tavoitteena oli kuvata tiestötietopalveluun liittyvien tietojen tarkoituksenmukaiset esitysmuodot sekä tietojen esittämisen sivustorakenne sähköisellä kauppapaikalla. Tavoitteena oli myös kuvata Tiehallinnon vaatimukset palvelusta saataville lopputuotteille eli tiedoille ja palvelulle, siten että tietopalvelu tukee erikseen urakan kilpailuttamis- ja vaiheita.

14 12 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely TERMIT JA LYHENTEET Työssä ei kuvattu palvelun tai sen toteuttamisessa tarvittavan tietojärjestelmän sisäisiä vaatimuksia. Vaatimusmäärittelyn perusteella Tiehallinto toteuttaa palveluiden hankinnan, joihin sisältyy palvelun tarkempi määrittely. Tiehallinto osallistuu määrittelyyn erityisesti tiestötietopalvelun käyttöliittymän osalta. Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata hankinnan asiantuntijoiden näkökulmasta tarvittavat tietopalvelut ja niiden toiminnallisuus sekä palveluntuottajien työvälineen vaatimuksen ja toiminnallisuus Tiehallinnon edellyttämien tietojen ylläpitämiseen. Tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely on raportoitu tässä dokumentissa ja sen liitteissä sekä sähköisessä vaatimusluettelossa. Dokumentti kuvaa kokonaisuutena hankittavat palvelut ja miten niiden vaaditaan toimivan. Palveluiden täsmälliset vaatimukset ja käyttötapaukset on kuvattu IBM:n Requisite Pro sekä Rose -työkalulla. 2 TERMIT JA LYHENTEET Seuraavassa taulukossa on määritelty keskeiset työssä käytetyt käsitteet. Taulukko 1 Keskeisten työssä käytettyjen termien määritelmät Käsite ABC-malli Alueurakka Hankinnan palvelu HANKINTA-arkkitehtuuri Hankintapalvelukonsultti Hankintavastaava Huolto-ohjelma Järjestelmäpalvelu Jäädytetty tiestötieto Kanssakäymisportaali LDAP Määritelmä Tieto, joka koostuu näkyvistä rakenteista, laitteista sekä maan alla olevista rakenteista Tiehallinnon määrittelemä kilpailutettu tienhoidon alue Tiehallinnon sähköinen työkalu hankintaprosessiin liittyvän toiminnan ja tietojen hallitsemiseen. Osa Tiehallinnon kokonaisarkkitehtuuria. HANKINTA-arkkitehtuuri on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Ulkopuolinen konsultti, joka tekee tilaajalle hankintojen valmisteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen liittyviä tehtäviä. Tiehallinnon henkilö jonka vastuulla ovat hankinnan käytännön tehtävät kilpailutuksen ja toteutuksen aikana. Toistuvasti tietyin väliajoin esimerkiksi teknisille laitteille tehtävät ennakkohuoltotoimenpiteet listataan huolto-ohjelmassa. Tietojärjestelmä tai palvelu, joka tarjoaa tiettyä toiminnallisuutta ja tietoja käyttäjälle. Järjestelmästä tiettynä aikana tallennettu tietokannan otos, joka liittyy yhteen alueurakkaan. Jäädytettyä tiestötietoa käytetään urakan kilpailuttamisessa. Kanssakäymisportaali on extranet-pohjainen verkkopalvelu, joka toimii urakan toteutuksen aikaisen toiminnan tukena ja keskustelukanavana sopimusosapuolten välillä. Lightweight Directory Access protocol,

15 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 13 TERMIT JA LYHENTEET käyttäjätietojen hakemistopalvelu OID Oracle Internet Directory, Tiehallinnon käyttäjähallinnan LDAP -hakemistona toimii OID. Ominaisuustieto Tiestötiedolle määritellyt ominaisuustiedot, joita järjestelmässä käsitellään. Kts. Tietomalli Paikkatietojärjestelmä (PTJ) Tiehallinnon paikkatietojärjestelmä, joka tarjoaa eri järjestelmille paikkatietoon liittyvät peruspalvelut Palveluntuottaja Tiehallinnolle palveluita tuottava urakoitsija, konsultti yms. Raakadata Järjestelmän tiedoista saatava data (esim. Excel tai CSV -muoto), jota urakoitsija voi käsittelyn jälkeen hyödyntää omissa tietokannoissaan. ReqPro IBM:n Rational Requisite Pro - vaatimustenhallinnan työkalu. Rose IBM:n Rational Rose -mallinnus työkalu. Sähköinen Palvelu, josta saadaan ja johon tallennetaan dokumenttivarasto / hankinnan kilpailutuksen ja toteutuksen aikaiset arkisto asiakirjat. HUOM! vaatii lainmuutokseen arkistolainsäädäntöön. Sähköinen kauppapaikka Sähköinen kauppapaikka on extranet-pohjainen verkkopalvelu kilpailutuksen toteutukseen ja sen aikaiseen vuorovaikutukseen, informaation ja asianan. Palvelun käyttöä hallinnoidaan käyttäjäoikeuksilla. Sähköiset tietovarastot Tiehallinnon tai ulkopuolisten tahojen tietovarastot. Näistä saadaan ja näihin tallennetaan hankinnan kilpailuttamisen ja toteutuksen aikaiset tietoaineistot ml suunnitelmatiedot Tietojen ylläpitopalvelu Palvelu, jonka avulla palveluntuottajat ylläpitävät tiestön ja sen varusteiden tietoja. Tietopalvelut Tietopalvelut tarjoavat rajapinnan Tiehallinnon ja ulkoisten toimijoiden tietovarastoihin kaikissa hankintaprosessin vaiheissa. Tiestötieto Järjestelmän käsite yksittäiselle tiestötiedolle, esimerkiksi yksi liikennemerkki tai kaide. Tiestötietoon kuuluu tiestötietolajista riippuen erilaisia ominaisuustietoja Tiestötietolaji Tiestötieto on luokiteltu eri lajeihin, lajeja ovat esimerkiksi päällyste tai lumiaidat. Järjestelmässä käsiteltäviä eri tiestötietolajeja on n. 50 kpl. Tiestötietoluettelo Luettelo kaikista alueurakkaan kuuluvista tiestötiedoista luokiteltuna eri tiestötietolajeihin. Toimenpidelista Elinkaaren (uusimis-/rakentamisajan ja kiertoajan) ja kuntotietojen perusteella tehtäväksi tulevat työt listataan toimenpidelistalla. Toimintajärjestelmä Tiehallinnon toimintamallia, menettelytapoja ja organisaatiorakennetta kuvaava ohjeisto, josta löytyvät keskeiset työssä tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja viiteaineisto Tiehallinnon henkilöstölle. Urakka-alue Yhteiskäyttöinen tietovarasto Alueurakkaan kuuluva tiestön osa. Tiehallinnon käytössä oleva tietokanta, joka toimii tiedon varastona useille eri järjestelmille.

16 14 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely NYKYINEN TOIMINTAMALLI 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI Tiehallinnolla on käytössä eurakka sähköisen kauppapaikan osana tiestötiedot -palvelusivut, joiden kautta tarjoajilla on käytettävissään kilpailutettavan alueurakan tiestötiedot. Palvelussa olevat tiestötiedot eivät ole lopullisesti valtakunnallisesti määriteltyjä, joten tiepiirien välillä on eroja tarjotuissa tiedoissa. Lisäksi palvelu ei ole pääsääntöisesti urakoitsijoiden käytössä enää urakan aikana, eikä palvelun kautta ole ollut mahdollista päivittää tietoja Tiehallinnon rekistereihin. Seuraavassa on listattu tärkeimmät nykytilan ongelmat, joihin alueurakoiden tiestötietopalvelulla pyritään vaikuttamaan: Urakoitsijalla ei ole urakan aikana käytettävissä vastaavanlaista kattavaa tiestötietopalvelua kuin kilpailutuksen aikana Urakoitsijat eivät pysty itse päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin Alueurakoissa käytetyt tiestötiedot eroavat tiepiirin ja alueurakoiden välillä Tiehallinnon vaatimuksia hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelulle kartoitettiin saatavilla olevan lähtömateriaalin avulla. Konsultit tuottivat lähtömateriaaliin tutustumalla vaatimuslistan, jota käsiteltiin ja tarkennettiin työpajoissa yhdessä Tiehallinnon asiantuntijoiden kanssa. 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE 4.1 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on parantaa alueurakoissa käytettävien ja syntyvien tietojen a ja saatavuutta. Samalla tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Tiestötiedon tuottamista ja hallinnointia on keskitettävä ja parannettava Tiestötieto on mahdollista hankkia myös ulkoisena tietopalveluna Tuotettava tiestötieto on saatava yhtenäiseksi koko maan tasolla Sisäisenä tavoitteena on keskittää ja yksinkertaistaa alueurakoissa tarvittavien tietojen tuottamista ja hallinnointia. Tavoitteena on, että tarvittavat tiedot tuotetaan alueurakoista yhtenäisen käytännön mukaisesti. Tämän jälkeen tiedot ovat sellaisenaan käytettävissä eri palvelussa. Tämä vähentää saman työn tekemistä eri paikoissa. Tiestötietopalvelun tavoitteena on keskitetysti koota alueurakoissa tarvittavat tiedot ja käsitellä ne tarvittavaan muotoon. Tiestötiedot tallennetaan Tiehallinnon yhteiskäyttöisiin tietovarastoihin, jolloin tiedot ovat tarvittaessa myös muiden järjestelmien käytettävissä. Toiminnan tavoitteet on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa liiketoimintavaatimuksiksi.

17 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 15 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE 4.2 Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joissa on käytössä erilaisia palveluita. Toiminnallisia vaatimuksia määriteltäessä kokonaisuus jaettiin seitsemään pakettiin tai osakokonaisuuteen, joiden palvelut ovat käytettävissä tiettyinä aikoina. Raportit ja tulosteet, tietolajit sekä karttatoiminnallisuus määrittelevät toiminnallisia vaatimuksia, jotka koskevat myös kaikkia muita paketteja. Työssä palvelulle tunnistetut toiminnalliset vaatimukset on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Vaatimuslista, josta löytyy tarkemmin kaikkien pakettien toiminnalliset vaatimukset kuvauksineen on myös tämän dokumentin liitteenä Tietolajit Palvelussa käsiteltävät tiestötiedot jaettiin työssä kolmeen pääluokkaan, joita palvelussa tulee pystyä käsittelemään: tien varusteet ja laitteet, tierakenne, sekä tie- ja paikkatiedot. Jokaisen luokan sisällä määriteltiin tarkemmin käsiteltäviä tietoja liitteen 1 mukaisesti. Tietosisältö tarkentui tietomallin kuvauksen yhteydessä, tarkentunut tietosisältö on kuvattu omassa luvussaan. Palveluun tulee lisäksi voida tallentaa dokumentteja, jotka liittyvät tiettyyn tieosoitteeseen tai tieväliin sekä urakkakohtaisia dokumentteja, jotka liittyvät tiettyyn alueurakkaan. Myös digi- ja videokuvien liittäminen tiestölle palvelussa on oltava mahdollista. Palveluun on myös pystyttävä syöttämään kunto-, elinkaari- ja rakennetietoa. Tehtäessä palvelun kautta päivityksiä tiestötietoihin on tärkeää varmistaa, että tiestötietojen looginen järjestys tierekisterissä säilyy samana kuin järjestys tiestöllä Urakan kilpailutus On tärkeää, että urakan kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot voidaan jäädyttää siten, että kaikilla tarjoajilla on käytettävissä samat tiedot, eivätkä ne muutu kilpailutuksen aikana. Käyttöoikeudet jäädytettyihin tietoihin on voitava rajata vain tarjouspyynnön saaneille. Urakan kilpailutuksen aikana tarjoajat pääsevät tarkastelemaan urakan tiestötietoja palvelun kautta, pääosa näistä vaatimuksista on yhteistä kaikille paketeille ja kuvattu raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus paketeissa Urakan Urakoitsijan on voitava urakan toteutuksen aikana muokata ja syöttää palveluun tiestötietoja sekä palvelun tarjoaman käyttöliittymän että järjestelmärajapinnan kautta. Syöttötoiminnallisuus on tarkoituksenmukaisesti rajattu koskemaan vain osaa tiestötietopalvelun tietolajeista. Järjestelmän käytön tulee olla mahdollista myös mobiililaitteilla.

18 16 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Urakan aikana on pystyttävä muokkaamaan urakka-alueeseen liittyvää huolto-ohjelmaa sekä toimenpidelistaa. Urakan toteutuksen aikana urakoitsijoilla on käytettävissään ajantasaiset tiestötiedot. Tiestötietojen tarkasteluun liittyviä toiminnallisia vaatimuksia on kuvattu urakan paketin lisäksi myös raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus paketeissa Hankinnan Hankinnan paketti sisältää Tiehallinnon käyttäjien toiminnallisia vaatimuksia niin urakoiden kilpailutuksen kuin toteutuksen ajalle. Tiehallinnon käyttäjien on voitava hyväksyä kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot ja tiedoille on voitava määrittää julkaisuaika sähköiselle kauppapaikalle. Lisäksi valmiita näkymiä on voitava luoda, poistaa ja liittää tietyn tietyille käyttäjäryhmille. Palvelusta on pystyttävä näkemään hoidon alueurakoiden urakka-alueet. Lisäksi palveluun syötetyt tiestötiedot on pystyttävä hyväksymään. Tiepiireittäin on pystyttävä määrittelemään tiestötietolajit, joiden osalta hyväksyntä voidaan ohittaa. Palvelussa käsiteltäville tiestötietolajeille on myös voitava antaa arvioitu kiertoaika, joka määrittelee millä aikavälillä tiedot tarkistetaan tai uusitaan. Palvelun on mahdollistettava toteutuksen aikaisten tiestötietojen tarkastaminen tien päällä esimerkiksi mobiililaitteella Karttatoiminnallisuus Karttatoiminnallisuus on keskeinen osa tiestötietopalvelua. Kaikki tiestötietopalvelun tiestötiedot, haut ja raportit, jotka liittyvät tieosoitteeseen on pystyttävä esittämään kartalla. Kartalla näkyvät tiestötiedot tulee pystyä valitsemaan tiestötietolajin ja luokan mukaan. Kartalta tulee voida myös siirtyä yksittäisen tiestötiedon ominaisuustietojen tai tievälillä tai alueella olevien tiestötietolajin tiestötietojen näyttöön. Tiestötiedon sijaintia muutettaessa, on muutos pystyttävä tarkastamaan kartalla. Lisäksi karttatoiminnallisuuden on sisällytettävä perustoiminnallisuudet, esimerkiksi kartan lähentäminen ja loitontaminen, kartalla siirtyminen ja kartan keskittäminen Raportit ja tulosteet Raportteja ja tulosteita käyttävät kaikki palvelun käyttäjät ja ne muodostavat keskeisen osan tiestötietopalvelua. Raportteja ja tulosteita paketissa määritellyt toiminnalliset vaatimukset koskevat välillisesti myös muita paketteja, sillä raportteja ja tulosteita käytetään niin urakan kilpailutuksen, toteutuksen kuin hankinnan hallinnan aikana.

19 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 17 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Palvelusta on voitava tuottaa erilaisia raportteja. Raporteissa on mahdollista yhdistellä eri tiestötietoja. Järjestelmään tulee pystyä tekemään valmiita raportteja, jotka ovat kaikkien alueurakoiden ja tiepiirien käytettävissä. Raportti ja raporttien aineisto tulee pystyä exporttaamaan järjestelmästä jatkokäsittelyä varten. Järjestelmästä tulee saada esimerkiksi työkohdeluettelo, kuntoraportti, toimenpidelista, huolto-ohjelma sekä raportti urakan/tiepiirin alueella muuttuneista tiedoista. Tiestötiedoista tehtäviä raportteja tulee voida ottaa järjestelmästä niin valtakunnallisesti, tiepiiri- tai alueurakkakohtaisesti kuin teittäin. Järjestelmässä näytettävät karttakuvat on oltava tulostettavissa. Käyttäjien on voitava tehdä hakuja, hakuehtoja on voitava asettaa valikosta tai käyttämällä vapaata sanahakua. Käyttäjän tulee voida tallettaa omia suosikkihakujaan. Lisäksi urakoitsijan on voitava ottaa tietojen export järjestelmästä omaan järjestelmäänsä. Järjestelmä tarjoaa tiedot raakadatana, jota urakoitsija voi käsitellä haluamallaan tavalla. Järjestelmän käytöstä on saatava raportti alueurakka-, tiepiiri-, tai valtakunnantasoisesti Järjestelmän Järjestelmän paketissa on kuvattu järjestelmän hallinnalliset vaatimukset. Järjestelmän käyttöoikeuksia on voitava hallita ja käyttöoikeudet on voitava antaa urakkakohtaisesti. Lisäksi on voitava ottaa loki järjestelmän käytöstä ja käyttäjän toiminnasta, esimerkiksi kilpailutuksen aikana. Lokin avulla voidaan esimerkiksi selvittää ongelmia järjestelmän saatavuudessa. Alueurakan tiestötietopalvelu on oltava myös suljettavissa päivityksille, jotta tiestötietojen jäädyttäminen on mahdollista. 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS 5.1 Toiminnallinen yleiskuvaus Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu tarjoaa käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea alueurakoihin liittyvää tiestötietoa. Lisäksi palvelu tarjoaa urakoitsijoille mahdollisuuden syöttää ja päivittää valittuja tiestötietoja. Palvelun kautta valitaan hoidon alueurakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot. Käytettävät tiestötiedot jäädytetään kilpailutuksen ajaksi. Lisäksi pal-

20 18 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS velussa on mahdollista jäädyttää urakan tiestötiedot käytettäväksi arvioinnissa urakan myöhemmissä vaiheissa. Käyttäjät voivat tehdä omia hakujaan palvelun tietoihin. Tämän lisäksi järjestelmään on mahdollista tehdä valmiita raportteja tai näkymiä tietoihin, jotka voi määritellä näkyviksi käyttäjille käyttöoikeuksien mukaisesti. Tiestötiedot on myös mahdollista siirtää palvelusta järjestelmärajapinnan kautta käyttäjän omiin järjestelmiin tarkasteltavaksi. Palvelussa on myös järjestelmärajapinta, jonka kautta tiestötietoja on mahdollista ylläpitää tai lisätä suoraan käyttäjän omista järjestelmistä. Palvelu tallentaa ja hakee näytetyt tiestötiedot Tiehallinnon sähköisistä tietovarastoista koontikerroksen kautta. 5.2 Käyttäjäroolit Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelusta saatavia tietoja käyttävät Tiehallinnon ja sen yhteistyökumppanien henkilöt ja tietojärjestelmät. Palvelun käyttäjäroolit on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1). Kuva 1 Palvelun käyttäjät Tiestötietopalvelusta saatavaa tiestötietoa käyttävät muun muassa Tiehallinnon keskushallinnon, tiepiirien ja urakoitsijoiden käyttäjät, jotka työskentelevät hoidon alueurakoiden parissa Tarjoajat selaavat tiestötietopalvelussa hoidon alueurakan jäädytettyä tiestötietoa tarjousta tehdessään. Tiestötietopalvelun tietojen perusteella tarjoajat saavat kuvan alueurakan tiestön tilasta. Urakan aikana urakoitsija tuottaa päivitettyä tiestötietoa palvelun kautta tietovarastoihin. Keskushallinnon pääkäyttäjä, tiepiirin hyväksyjä sekä alueurakan hankintavastaava voivat hallinnoida alueurakoiden tiestötietoa palvelun avulla sekä tuottaa urakoitsijoille valmiita raportteja ja näkymiä palvelun tietoi-

21 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 19 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS hin. Lisäksi alueurakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot tuotetaan palvelun avulla. Keskushallinnon pääkäyttäjä voi lisäksi hallinnoida palvelun käyttöä. 5.3 Käyttötapaukset Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joihin liittyy erilaisia palveluita. Käyttötapausten määrittelyä varten kokonaisuus jaettiin neljään pakettiin tai osakokonaisuuteen, joiden käyttötapaukset liittyvät tietyille käyttäjille. Raportit ja tulosteet paketti määrittelee käyttötapauksia, joita käytetään osana useita muita osakokonaisuuksia. Työssä palvelulle tunnistetut käyttötapaukset on kirjattu ReqPro vaatimustenhallinnan työkalussa käyttötapauksina. Käyttötapaukset kuvataan yleisellä tasolla seuraavissa kappaleissa, tarkemmat käyttötapauslistat kuvauksineen ovat tämän dokumentin liitteenä Urakan kilpailutus ja Urakan kilpailutus ja paketti sisältää pääasiassa urakan toteutuksen ajan käyttötapauksia. Osa käyttötapauksista on yleisiä ja niitä käytetään muun muassa urakan kilpailuttamisen aikana. Käyttäjä pystyy syöttämään uusia tiestötietoja palveluun. Tietojen syöttämisen käyttötapausmalli (ketjutus) on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2).

22 20 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Valitse tiestötietolaji Syötä uusi tiestötieto Tiedon tuottaja (urakoitsija) (f rom 3 - Käy ttäjä...) Valitse alue Tee tiestötietojen import Näytä syötetyt tiestötiedot Poista syötetty tiestötieto Näytä hyväksyttävät tiestötiedot (f rom B Hankinnan ) Hylkää syötetty tiestötieto (f rom B Hankinnan ) Hyväksy syötetty tiestötieto (f rom B Hankinnan ) Tiepiirin hyväksyjä (f rom 3 - Käy ttäjäroolit) Kuva 2 Uuden tiestötiedon syöttäminen Käyttäjä valitsee tiestötietolajin, jolle hän haluaa syöttää tiestötiedon. Käyttäjä valitsee alueen, johon tiestötieto kuuluu. Tiestötietolajin ja alueen valinnan voi tehdä missä tahansa järjestyksessä. Kun molemmat on valittu, käyttäjä pystyy syöttämään tiestötiedon ominaisuustiedot lomakkeella. Käyttäjä voi syöttää uusia tiestötietoja myös siirtämällä ne omista järjestelmistään järjestelmärajapinnan välityksellä. Vastaavasti järjestelmärajapinnan kautta käyttäjä voi siirtää tiestötietoja tiestötietopalvelusta omiin järjestelmiinsä. Käyttäjä pystyy näyttämään syötetyt tiestötiedot ja poistamaan ne havaitessaan virheitä. Tiestötietojen näytöstä käyttäjä pystyy myös siirtämään tiedot hyväksyttäväksi. Hyväksyminen on kuvattu hankinnan paketin yhteydessä. Käyttäjä pystyy tarkastelemaan olemassa olevia tiestötietoja valitsemalla haluamansa tiestötietolajin ja tarkasteltavan alueen. Kun molemmat on valittu, järjestelmä näyttää valitulla alueella olevat tietolajin tiestötiedot listalla. Käyttäjä voi myös valita kartalta suoraan yksittäisen tiestötiedon, jolloin järjestelmä näyttää tiestötiedon ominaisuustiedot.

Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu

Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2008 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2008 Tiehallinto

Lisätiedot

/ Kristiina Laakso. Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen

/ Kristiina Laakso. Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen Tiehallinnon tietopalvelujen kehittäminen 21.6.2006 / Kristiina Laakso einfon tarjouspyynnön esittely 2 Tiehallinnon tietopalveluhanke 2005-2010 2010 Tietopalveluiden el iden kehittämisprojektit Tietopalvelut

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus

Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin Case Pudasjärvi-Taivalkoski alueurakka Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2007 Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan

Lisätiedot

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE 1 (5) VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE Varusteet ovat tierekisterin 500-sarjan tietolajeja. Kaikki varusteita koskevat muutokset voidaan kirjata Harjan kautta. Tietojen kirjaamista varten

Lisätiedot

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

- VERKOSTOPÄIVÄT , Oulu

- VERKOSTOPÄIVÄT , Oulu - VERKOSTOPÄIVÄT 12.10.2017, Oulu 12.10.2017 Valtakunnallinen infra-alan mittaus- ja konsulttipalveluja tarjoava yritys. Perustettu vuonna 2006 Organisaatio 23 toimihenkilöä Henkilöstöä vuosittain yhteensä

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Tiemerkintäpäivät 16.-17.2.2017 Kuopio HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Sisältö Mikä HARJA on? Käytössä hoitourakoissa Käyttöönotto tiemerkinnöissä

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Tietopavelun kehittäminen

Tietopavelun kehittäminen Tietopavelun kehittäminen Valtiohallinnon Cognos käyttäjäpäivät 10.09.2009 Jari Pekkanen Logica 2008. All rights reserved Yhteiset tietopalvelut/lähtötilanne Tietojen hyödyntäjät Järjestelmät: Tiira Tietopalvelut

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

HARJA. Vesiväyläpäivä

HARJA. Vesiväyläpäivä HARJA Vesiväyläpäivä 6.4.2016 Mikä HARJA on? HARJA on kaikkien liikennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä sopimusten ja palautteiden hallintaan valmistuva järjestelmä

Lisätiedot

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta Väyläomaisuuden ylläpidon Tiedonkeruu, tiedon, järjestelmät 1 Mitä on väyläomaisuus? Päällystetyt tiet 50 616 km Soratiet 27 552 km Varusteet ja laitteet?? kpl Sillat 14176 kpl Kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen 13.2.2015/Keijo Pulkkinen Sisältö Yleistä Tietopalvelukokonaisuus Kehittäminen OfficeAutori Tiedonsiirron

Lisätiedot

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU. Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014

KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU. Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 MÄÄRÄTIETOJA Kantakaupunki Eno Kiihtelysvaara ja Pyhäselkä Yhteensä Tuupovaara Ajoradat: Kunnossapitoluokka 1 62 km 0 km 0 km

Lisätiedot

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio : Kansallinen palveluväylä - integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement Kansallinen palveluarkkitehtuuri Toimittaja: 30.8.2017 Teemu Tokee 30.8.2017 2 (6) DOKUMENTIN VERSIOINTI Päivämäärä Versio

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen

Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen Tieliikenteen tilannekuva Valtakunnalliset tiesääpäivät Michaela Koistinen 3.6.2013 Tilannekuva käsitteenä Tilannekuva Tilannekuva on tilannetietoisuuden muodostamisen ja sen avulla tehtävän päätöksenteon

Lisätiedot

Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille

Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille Ohje 1 (7) Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille Kuten syksyllä 2014 on tiedotettu, maantiepysäkkien tietoja on tarpeen ylläpitää toistaiseksi rinnakkain kahdessa järjestelmässä - Digiroadissa

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(14) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 1.12.2003 Miikka Lötjönen First incomplete draft 0.20 6.2.2004

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Identiteetin hallinnan osa-alueet Näkemys organisaatioiden nykyisistä IdM haasteista Katse eteenpäin - Identiteetin hallinnan Roadmap Identiteetinhallinnan

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

HARJA. Harjan käyttöön otto maanteiden hoidon alueurakoissa

HARJA. Harjan käyttöön otto maanteiden hoidon alueurakoissa HARJA Harjan käyttöön otto maanteiden hoidon alueurakoissa 17.8.2016 Mikä HARJA on? HARJA on kaikkien liikennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä sopimusten ja palautteiden

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Tammikuu 2015 Sisältö: 1. YLEINEN... 2 1.1. Kirjaudu sisään... 2 1.2. Asetukset... 2 1.3. Projektivalinta... 2 1.4. Haku... 3 1.5. Toimintamalli...

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004

Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004 Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004 Heikki Metsäranta, Starfica Oy Vesa Männistö, Inframan Oy Ari Kähkönen, Inframan Oy 1 VÄYLÄOMAISUUDEN HALLINNAN TAVOITETILA 1.1 Tavoitetilakuvauksen

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot