Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu"

Transkriptio

1 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007

2

3 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007 Tiehallinto Helsinki 2007

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Helsinki 2007 TIEHALLINTO Hankinta PL Helsinki Puhelinvaihde

5 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely. Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007, 33 s. + liitt. 28 s. ISSN , TIEH v Asiasanat: Hankinta, tienpito, kunnossapito, tietovarastot, tietopalvelu, kehittäminen Aiheluokka: 01, 70 TIIVISTELMÄ Sähköinen hankintamenettely otetaan Tiehallinnossa käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uuden toimintamallin kehitysaskeleet on jo otettu käyttäen nykyisiä Tiehallinnon järjestelmiä. Tavoitteena on, että sähköinen hankintamenettely saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palveluntuottajien välillä. Tässä raportissa kuvataan hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittelyt. Tietopalvelut mahdollistavat sähköisen hankintamenettelyn käytön laajentamisen. Tietopalveluiden tarkoituksena on toimia hoidon alueurakoiden tiestötiedon hallinnan välineenä urakoitsijoille, konsulteille ja Tiehallinnolle urakan kilpailutuksen ja toteutuksen aikana. Vaatimusmäärittely on tehty siten, että tiestötietopalveluiden hankinta on mahdollista myös kilpailuttaa projektin lopputulosten pohjalta. Nykytilan tärkeimmät ongelmat, joihin alueurakoiden tiestötietopalveluilla pyritään vaikuttamaan: urakoitsijoilta puuttuu urakan toteutuksen aikainen tiestötietopalvelu urakoitsijat eivät pysty päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin alueurakoissa käytetyt tiestötiedot eroavat tiepiirien ja alueurakoiden välillä tiestötietopalvelut kilpailutuksen osalta hoidetaan nykyään pilottisovellusten avulla Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden tavoitteena on parantaa alueurakoissa käytettävien ja syntyvien tietojen a ja saatavuutta sekä yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelut tarjoavat käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea alueurakoihin liittyvää tiestötietoa. Lisäksi tietopalvelut tarjoavat urakoitsijoille mahdollisuuden syöttää ja päivittää sovittuja tiestötietoja. Tässä raportissa on kuvattu Tiehallinnon tiestötietopalveluille asettamat vaatimukset, tiestötietopalveluiden toiminnallisuus, tietosisältö, näyttöluettelo sekä sovellusarkkitehtuuri. Tietopalveluista saataville tiedoille ja palveluille asetetut tavoitteet on kuvattu siten, että tietopalvelut tukevat erikseen urakan kilpailuttamis- ja vaiheita.

6 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely (Requirement specification of road network information services for area based maintenance contracts.) Helsinki Finnish Road Administration. Finnra internal reports, 34/ p. + app. 28 p. ISSN , TIEH v. Keywords: Procurement, road management, road maintenance, database, information service, development Category: 01, 70 SUMMARY Electronic procurement in Finnish Road Administration will be implemented in several phases. The first steps have been taken using the existing systems. The goal is for the electronic procurement to be fully deployed by the year By 2010 the procurement will be two-directional and interactive between the Road Administration and service providers. This report describes the requirement specification of road network information services for area based maintenance contracts. The information services enable extending the use of electronic procurement. The information services provide a tool for managing the road network information of the area based maintenance contracts for contractors, consultants and the Road Administration during both the bidding and implementation phases. The requirement specification is conducted in a way that enables procuring the information services based on the results of this project. The most important problems in the present state, which the road network information services aim to solve, are: contractors do not have road network information services in use during the implementation phase contractors are not able to update road network information directly into the Road Administration s electronic databases the road network information used in area based maintenance contracts differs between districts and contracts road network information services during the bidding phase are in the present state handled by applications in pilot phase Road network information services for the area based maintenance contracts aim to improve the management and availability of the information used and produced within the maintenance contracts. In addition the operations through which this information is produced should be unified and simplified. The road network information services for the area based maintenance contracts provide users the access to all road network information related to area based maintenance contracts. In addition the information services provide the contractors the ability to enter and update given road network information. This report describes the requirements laid down for the road network information services by the Road administration, and also the functionality, information, screens and application architecture of the road network information services. The requirements for the information and services provided by the road network information services are portrayed so that the information services separately support the bidding and implementation phases of the contract.

7 ESIPUHE Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittely on jatkoa HANKINTA-arkkitehtuurin kokonaisjärjestelmänkuvakselle vuodelta Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittely kuvaa Tiehallinnon toiminnalliset vaatimukset, tietomallin sekä käyttötapaukset hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelulle. Vaatimusmäärittelyä teki Tiehallinnon projektiryhmä, johon kuuluivat Hannu Tolonen (projektipäällikkö), Anne Leppänen, Risto Rasimus, Pertti Hirvi ja Mikko Inkala. na työssä toimivat Antti Vienamo (projektipäällikkö), Jukka Lähesmaa ja Heikki Paatela SYSOPENDIGIAsta. Helsingissä kesäkuussa 2007 Tiehallinto Hankinta

8

9 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 7 Sisältö 1 JOHDANTO Tausta Tavoitteet ja 11 2 TERMIT JA LYHENTEET 12 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI 14 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Toiminnan tavoitteet Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Tietolajit Urakan kilpailutus Urakan Hankinnan Karttatoiminnallisuus Raportit ja tulosteet Järjestelmän 17 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Toiminnallinen yleiskuvaus Käyttäjäroolit Käyttötapaukset Urakan kilpailutus ja Hankinnan Raportit ja tulosteet Järjestelmän 24 6 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tietomalli 24 7 NÄYTTÖLUETTELO 28 8 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖVALTUUDET 28 9 SOVELLUSARKKITEHTUURI JA LIITTYMÄT Sovellusarkkitehtuuri Liittymät Tierekisteri Siltarekisteri Kuvatietokanta Dokumentin Paikkatietojärjestelmä 30

10 9.2.6 Käyttäjä LÄHTEET LIITTEET 31

11 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 9 Kuvaluettelo Kuva 1 Palvelun käyttäjät Kuva 2 Uuden tiestötiedon syöttäminen Kuva 3 Tiestötiedon päivittäminen Kuva 4 Tiestötietojen jäädyttäminen Kuva 5 Hakujen tekeminen Kuva 6 Tietomalli: Alueurakka Kuva 7 Tietomalli: Tierakenne Kuva 8 Tietomalli: Varusteet ja laitteet Kuva 9 Tietomalli: Tie- ja paikkatiedot Kuva 10 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden (HAVA) sovellusarkkitehtuuri Taulukkoluettelo Taulukko 1 Keskeisten työssä käytettyjen termien määritelmät... 12

12

13 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 11 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Tiehallinto on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja tuloksiltaan tehokkaammaksi. Tiehallinnon toiminta ja sen kehittäminen tukeutuu Tiehallinnon ydinprosesseihin: suunnitteluun, hankintaan ja asiakaspalveluihin. Nämä muodostavat yhdessä Tiehallinnon tienpitoprosessin. Sähköinen hankintamenettely otetaan Tiehallinnossa käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uuden toimintamallin kehitysaskeleet on jo otettu käyttäen nykyisiä Tiehallinnon järjestelmiä. Tavoitteena on, että sähköinen hankintamenettely saadaan käyttöön täydessä laajuudessa vuoteen 2010 mennessä, jolloin se on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon ja palveluntuottajien välillä. Siirtymisestä sähköiseen hankintamenettelyyn on laadittu sähköisen toimintamallin yleiskuvaus vuoden 2010 tavoitetilassa, jatkotyönä on tehty tarkempi tuotekohtainen sähköisen hankintamenettelyn kuvaus. HANKINTAarkkitehtuurin yhteydessä on kuvattu, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden tarkoituksena on toimia hoidon alueurakoiden tiestötiedon hallinnan välineenä urakoitsijoille, konsulteille ja Tiehallinnolle sekä urakan kilpailutuksen että toteutuksen aikana. Tiestötiedot jaoteltiin työssä Tiehallinnon perusrekisterien tuottamaan tietoon, tietoon näkyvistä rakenteista ja laitteista sekä tietoon maan alla olevista rakenteista (ABC-mallin mukaisesti). Tämän lisäksi tiestötietopalvelussa on tärkeää pystyä käsittelemään kuvia ja tiestöön tai urakoihin liittyviä dokumentteja. Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on ostopalvelu, jossa palveluntuottaja vastaa eri lähteistä saatavan tiedon kokoamisesta, käsittelystä ja tietopalveluiden tuottamisesta, tietojärjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta sekä koko palvelun hallinnoinnista. Tiehallinto ostaa ainoastaan lopputuotetta eli palvelusta saatavaa tietoa. Toisena ratkaisuvaihtoehtona on, että tietopalvelut toteutetaan einfoprojektissa ja tietojen ylläpitopalvelu järjestelmäpalveluna palveluntuottajille ja muille tietojen ylläpitäjille. 1.2 Tavoitteet ja Projektin tavoitteena oli tuottaa hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelujen vaatimusmäärittelyt ja kilpailuttamisasiakirjat, siten, että tiestötietopalvelun hankinta on mahdollista myös kilpailuttaa projektin lopputulosten pohjalta. Tavoitteena oli kuvata tiestötietopalveluun liittyvien tietojen tarkoituksenmukaiset esitysmuodot sekä tietojen esittämisen sivustorakenne sähköisellä kauppapaikalla. Tavoitteena oli myös kuvata Tiehallinnon vaatimukset palvelusta saataville lopputuotteille eli tiedoille ja palvelulle, siten että tietopalvelu tukee erikseen urakan kilpailuttamis- ja vaiheita.

14 12 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely TERMIT JA LYHENTEET Työssä ei kuvattu palvelun tai sen toteuttamisessa tarvittavan tietojärjestelmän sisäisiä vaatimuksia. Vaatimusmäärittelyn perusteella Tiehallinto toteuttaa palveluiden hankinnan, joihin sisältyy palvelun tarkempi määrittely. Tiehallinto osallistuu määrittelyyn erityisesti tiestötietopalvelun käyttöliittymän osalta. Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata hankinnan asiantuntijoiden näkökulmasta tarvittavat tietopalvelut ja niiden toiminnallisuus sekä palveluntuottajien työvälineen vaatimuksen ja toiminnallisuus Tiehallinnon edellyttämien tietojen ylläpitämiseen. Tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely on raportoitu tässä dokumentissa ja sen liitteissä sekä sähköisessä vaatimusluettelossa. Dokumentti kuvaa kokonaisuutena hankittavat palvelut ja miten niiden vaaditaan toimivan. Palveluiden täsmälliset vaatimukset ja käyttötapaukset on kuvattu IBM:n Requisite Pro sekä Rose -työkalulla. 2 TERMIT JA LYHENTEET Seuraavassa taulukossa on määritelty keskeiset työssä käytetyt käsitteet. Taulukko 1 Keskeisten työssä käytettyjen termien määritelmät Käsite ABC-malli Alueurakka Hankinnan palvelu HANKINTA-arkkitehtuuri Hankintapalvelukonsultti Hankintavastaava Huolto-ohjelma Järjestelmäpalvelu Jäädytetty tiestötieto Kanssakäymisportaali LDAP Määritelmä Tieto, joka koostuu näkyvistä rakenteista, laitteista sekä maan alla olevista rakenteista Tiehallinnon määrittelemä kilpailutettu tienhoidon alue Tiehallinnon sähköinen työkalu hankintaprosessiin liittyvän toiminnan ja tietojen hallitsemiseen. Osa Tiehallinnon kokonaisarkkitehtuuria. HANKINTA-arkkitehtuuri on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Ulkopuolinen konsultti, joka tekee tilaajalle hankintojen valmisteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen liittyviä tehtäviä. Tiehallinnon henkilö jonka vastuulla ovat hankinnan käytännön tehtävät kilpailutuksen ja toteutuksen aikana. Toistuvasti tietyin väliajoin esimerkiksi teknisille laitteille tehtävät ennakkohuoltotoimenpiteet listataan huolto-ohjelmassa. Tietojärjestelmä tai palvelu, joka tarjoaa tiettyä toiminnallisuutta ja tietoja käyttäjälle. Järjestelmästä tiettynä aikana tallennettu tietokannan otos, joka liittyy yhteen alueurakkaan. Jäädytettyä tiestötietoa käytetään urakan kilpailuttamisessa. Kanssakäymisportaali on extranet-pohjainen verkkopalvelu, joka toimii urakan toteutuksen aikaisen toiminnan tukena ja keskustelukanavana sopimusosapuolten välillä. Lightweight Directory Access protocol,

15 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 13 TERMIT JA LYHENTEET käyttäjätietojen hakemistopalvelu OID Oracle Internet Directory, Tiehallinnon käyttäjähallinnan LDAP -hakemistona toimii OID. Ominaisuustieto Tiestötiedolle määritellyt ominaisuustiedot, joita järjestelmässä käsitellään. Kts. Tietomalli Paikkatietojärjestelmä (PTJ) Tiehallinnon paikkatietojärjestelmä, joka tarjoaa eri järjestelmille paikkatietoon liittyvät peruspalvelut Palveluntuottaja Tiehallinnolle palveluita tuottava urakoitsija, konsultti yms. Raakadata Järjestelmän tiedoista saatava data (esim. Excel tai CSV -muoto), jota urakoitsija voi käsittelyn jälkeen hyödyntää omissa tietokannoissaan. ReqPro IBM:n Rational Requisite Pro - vaatimustenhallinnan työkalu. Rose IBM:n Rational Rose -mallinnus työkalu. Sähköinen Palvelu, josta saadaan ja johon tallennetaan dokumenttivarasto / hankinnan kilpailutuksen ja toteutuksen aikaiset arkisto asiakirjat. HUOM! vaatii lainmuutokseen arkistolainsäädäntöön. Sähköinen kauppapaikka Sähköinen kauppapaikka on extranet-pohjainen verkkopalvelu kilpailutuksen toteutukseen ja sen aikaiseen vuorovaikutukseen, informaation ja asianan. Palvelun käyttöä hallinnoidaan käyttäjäoikeuksilla. Sähköiset tietovarastot Tiehallinnon tai ulkopuolisten tahojen tietovarastot. Näistä saadaan ja näihin tallennetaan hankinnan kilpailuttamisen ja toteutuksen aikaiset tietoaineistot ml suunnitelmatiedot Tietojen ylläpitopalvelu Palvelu, jonka avulla palveluntuottajat ylläpitävät tiestön ja sen varusteiden tietoja. Tietopalvelut Tietopalvelut tarjoavat rajapinnan Tiehallinnon ja ulkoisten toimijoiden tietovarastoihin kaikissa hankintaprosessin vaiheissa. Tiestötieto Järjestelmän käsite yksittäiselle tiestötiedolle, esimerkiksi yksi liikennemerkki tai kaide. Tiestötietoon kuuluu tiestötietolajista riippuen erilaisia ominaisuustietoja Tiestötietolaji Tiestötieto on luokiteltu eri lajeihin, lajeja ovat esimerkiksi päällyste tai lumiaidat. Järjestelmässä käsiteltäviä eri tiestötietolajeja on n. 50 kpl. Tiestötietoluettelo Luettelo kaikista alueurakkaan kuuluvista tiestötiedoista luokiteltuna eri tiestötietolajeihin. Toimenpidelista Elinkaaren (uusimis-/rakentamisajan ja kiertoajan) ja kuntotietojen perusteella tehtäväksi tulevat työt listataan toimenpidelistalla. Toimintajärjestelmä Tiehallinnon toimintamallia, menettelytapoja ja organisaatiorakennetta kuvaava ohjeisto, josta löytyvät keskeiset työssä tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja viiteaineisto Tiehallinnon henkilöstölle. Urakka-alue Yhteiskäyttöinen tietovarasto Alueurakkaan kuuluva tiestön osa. Tiehallinnon käytössä oleva tietokanta, joka toimii tiedon varastona useille eri järjestelmille.

16 14 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely NYKYINEN TOIMINTAMALLI 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI Tiehallinnolla on käytössä eurakka sähköisen kauppapaikan osana tiestötiedot -palvelusivut, joiden kautta tarjoajilla on käytettävissään kilpailutettavan alueurakan tiestötiedot. Palvelussa olevat tiestötiedot eivät ole lopullisesti valtakunnallisesti määriteltyjä, joten tiepiirien välillä on eroja tarjotuissa tiedoissa. Lisäksi palvelu ei ole pääsääntöisesti urakoitsijoiden käytössä enää urakan aikana, eikä palvelun kautta ole ollut mahdollista päivittää tietoja Tiehallinnon rekistereihin. Seuraavassa on listattu tärkeimmät nykytilan ongelmat, joihin alueurakoiden tiestötietopalvelulla pyritään vaikuttamaan: Urakoitsijalla ei ole urakan aikana käytettävissä vastaavanlaista kattavaa tiestötietopalvelua kuin kilpailutuksen aikana Urakoitsijat eivät pysty itse päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin Alueurakoissa käytetyt tiestötiedot eroavat tiepiirin ja alueurakoiden välillä Tiehallinnon vaatimuksia hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelulle kartoitettiin saatavilla olevan lähtömateriaalin avulla. Konsultit tuottivat lähtömateriaaliin tutustumalla vaatimuslistan, jota käsiteltiin ja tarkennettiin työpajoissa yhdessä Tiehallinnon asiantuntijoiden kanssa. 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE 4.1 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on parantaa alueurakoissa käytettävien ja syntyvien tietojen a ja saatavuutta. Samalla tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Tiestötiedon tuottamista ja hallinnointia on keskitettävä ja parannettava Tiestötieto on mahdollista hankkia myös ulkoisena tietopalveluna Tuotettava tiestötieto on saatava yhtenäiseksi koko maan tasolla Sisäisenä tavoitteena on keskittää ja yksinkertaistaa alueurakoissa tarvittavien tietojen tuottamista ja hallinnointia. Tavoitteena on, että tarvittavat tiedot tuotetaan alueurakoista yhtenäisen käytännön mukaisesti. Tämän jälkeen tiedot ovat sellaisenaan käytettävissä eri palvelussa. Tämä vähentää saman työn tekemistä eri paikoissa. Tiestötietopalvelun tavoitteena on keskitetysti koota alueurakoissa tarvittavat tiedot ja käsitellä ne tarvittavaan muotoon. Tiestötiedot tallennetaan Tiehallinnon yhteiskäyttöisiin tietovarastoihin, jolloin tiedot ovat tarvittaessa myös muiden järjestelmien käytettävissä. Toiminnan tavoitteet on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa liiketoimintavaatimuksiksi.

17 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 15 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE 4.2 Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joissa on käytössä erilaisia palveluita. Toiminnallisia vaatimuksia määriteltäessä kokonaisuus jaettiin seitsemään pakettiin tai osakokonaisuuteen, joiden palvelut ovat käytettävissä tiettyinä aikoina. Raportit ja tulosteet, tietolajit sekä karttatoiminnallisuus määrittelevät toiminnallisia vaatimuksia, jotka koskevat myös kaikkia muita paketteja. Työssä palvelulle tunnistetut toiminnalliset vaatimukset on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Vaatimuslista, josta löytyy tarkemmin kaikkien pakettien toiminnalliset vaatimukset kuvauksineen on myös tämän dokumentin liitteenä Tietolajit Palvelussa käsiteltävät tiestötiedot jaettiin työssä kolmeen pääluokkaan, joita palvelussa tulee pystyä käsittelemään: tien varusteet ja laitteet, tierakenne, sekä tie- ja paikkatiedot. Jokaisen luokan sisällä määriteltiin tarkemmin käsiteltäviä tietoja liitteen 1 mukaisesti. Tietosisältö tarkentui tietomallin kuvauksen yhteydessä, tarkentunut tietosisältö on kuvattu omassa luvussaan. Palveluun tulee lisäksi voida tallentaa dokumentteja, jotka liittyvät tiettyyn tieosoitteeseen tai tieväliin sekä urakkakohtaisia dokumentteja, jotka liittyvät tiettyyn alueurakkaan. Myös digi- ja videokuvien liittäminen tiestölle palvelussa on oltava mahdollista. Palveluun on myös pystyttävä syöttämään kunto-, elinkaari- ja rakennetietoa. Tehtäessä palvelun kautta päivityksiä tiestötietoihin on tärkeää varmistaa, että tiestötietojen looginen järjestys tierekisterissä säilyy samana kuin järjestys tiestöllä Urakan kilpailutus On tärkeää, että urakan kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot voidaan jäädyttää siten, että kaikilla tarjoajilla on käytettävissä samat tiedot, eivätkä ne muutu kilpailutuksen aikana. Käyttöoikeudet jäädytettyihin tietoihin on voitava rajata vain tarjouspyynnön saaneille. Urakan kilpailutuksen aikana tarjoajat pääsevät tarkastelemaan urakan tiestötietoja palvelun kautta, pääosa näistä vaatimuksista on yhteistä kaikille paketeille ja kuvattu raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus paketeissa Urakan Urakoitsijan on voitava urakan toteutuksen aikana muokata ja syöttää palveluun tiestötietoja sekä palvelun tarjoaman käyttöliittymän että järjestelmärajapinnan kautta. Syöttötoiminnallisuus on tarkoituksenmukaisesti rajattu koskemaan vain osaa tiestötietopalvelun tietolajeista. Järjestelmän käytön tulee olla mahdollista myös mobiililaitteilla.

18 16 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Urakan aikana on pystyttävä muokkaamaan urakka-alueeseen liittyvää huolto-ohjelmaa sekä toimenpidelistaa. Urakan toteutuksen aikana urakoitsijoilla on käytettävissään ajantasaiset tiestötiedot. Tiestötietojen tarkasteluun liittyviä toiminnallisia vaatimuksia on kuvattu urakan paketin lisäksi myös raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus paketeissa Hankinnan Hankinnan paketti sisältää Tiehallinnon käyttäjien toiminnallisia vaatimuksia niin urakoiden kilpailutuksen kuin toteutuksen ajalle. Tiehallinnon käyttäjien on voitava hyväksyä kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot ja tiedoille on voitava määrittää julkaisuaika sähköiselle kauppapaikalle. Lisäksi valmiita näkymiä on voitava luoda, poistaa ja liittää tietyn tietyille käyttäjäryhmille. Palvelusta on pystyttävä näkemään hoidon alueurakoiden urakka-alueet. Lisäksi palveluun syötetyt tiestötiedot on pystyttävä hyväksymään. Tiepiireittäin on pystyttävä määrittelemään tiestötietolajit, joiden osalta hyväksyntä voidaan ohittaa. Palvelussa käsiteltäville tiestötietolajeille on myös voitava antaa arvioitu kiertoaika, joka määrittelee millä aikavälillä tiedot tarkistetaan tai uusitaan. Palvelun on mahdollistettava toteutuksen aikaisten tiestötietojen tarkastaminen tien päällä esimerkiksi mobiililaitteella Karttatoiminnallisuus Karttatoiminnallisuus on keskeinen osa tiestötietopalvelua. Kaikki tiestötietopalvelun tiestötiedot, haut ja raportit, jotka liittyvät tieosoitteeseen on pystyttävä esittämään kartalla. Kartalla näkyvät tiestötiedot tulee pystyä valitsemaan tiestötietolajin ja luokan mukaan. Kartalta tulee voida myös siirtyä yksittäisen tiestötiedon ominaisuustietojen tai tievälillä tai alueella olevien tiestötietolajin tiestötietojen näyttöön. Tiestötiedon sijaintia muutettaessa, on muutos pystyttävä tarkastamaan kartalla. Lisäksi karttatoiminnallisuuden on sisällytettävä perustoiminnallisuudet, esimerkiksi kartan lähentäminen ja loitontaminen, kartalla siirtyminen ja kartan keskittäminen Raportit ja tulosteet Raportteja ja tulosteita käyttävät kaikki palvelun käyttäjät ja ne muodostavat keskeisen osan tiestötietopalvelua. Raportteja ja tulosteita paketissa määritellyt toiminnalliset vaatimukset koskevat välillisesti myös muita paketteja, sillä raportteja ja tulosteita käytetään niin urakan kilpailutuksen, toteutuksen kuin hankinnan hallinnan aikana.

19 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 17 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Palvelusta on voitava tuottaa erilaisia raportteja. Raporteissa on mahdollista yhdistellä eri tiestötietoja. Järjestelmään tulee pystyä tekemään valmiita raportteja, jotka ovat kaikkien alueurakoiden ja tiepiirien käytettävissä. Raportti ja raporttien aineisto tulee pystyä exporttaamaan järjestelmästä jatkokäsittelyä varten. Järjestelmästä tulee saada esimerkiksi työkohdeluettelo, kuntoraportti, toimenpidelista, huolto-ohjelma sekä raportti urakan/tiepiirin alueella muuttuneista tiedoista. Tiestötiedoista tehtäviä raportteja tulee voida ottaa järjestelmästä niin valtakunnallisesti, tiepiiri- tai alueurakkakohtaisesti kuin teittäin. Järjestelmässä näytettävät karttakuvat on oltava tulostettavissa. Käyttäjien on voitava tehdä hakuja, hakuehtoja on voitava asettaa valikosta tai käyttämällä vapaata sanahakua. Käyttäjän tulee voida tallettaa omia suosikkihakujaan. Lisäksi urakoitsijan on voitava ottaa tietojen export järjestelmästä omaan järjestelmäänsä. Järjestelmä tarjoaa tiedot raakadatana, jota urakoitsija voi käsitellä haluamallaan tavalla. Järjestelmän käytöstä on saatava raportti alueurakka-, tiepiiri-, tai valtakunnantasoisesti Järjestelmän Järjestelmän paketissa on kuvattu järjestelmän hallinnalliset vaatimukset. Järjestelmän käyttöoikeuksia on voitava hallita ja käyttöoikeudet on voitava antaa urakkakohtaisesti. Lisäksi on voitava ottaa loki järjestelmän käytöstä ja käyttäjän toiminnasta, esimerkiksi kilpailutuksen aikana. Lokin avulla voidaan esimerkiksi selvittää ongelmia järjestelmän saatavuudessa. Alueurakan tiestötietopalvelu on oltava myös suljettavissa päivityksille, jotta tiestötietojen jäädyttäminen on mahdollista. 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS 5.1 Toiminnallinen yleiskuvaus Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu tarjoaa käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea alueurakoihin liittyvää tiestötietoa. Lisäksi palvelu tarjoaa urakoitsijoille mahdollisuuden syöttää ja päivittää valittuja tiestötietoja. Palvelun kautta valitaan hoidon alueurakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot. Käytettävät tiestötiedot jäädytetään kilpailutuksen ajaksi. Lisäksi pal-

20 18 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS velussa on mahdollista jäädyttää urakan tiestötiedot käytettäväksi arvioinnissa urakan myöhemmissä vaiheissa. Käyttäjät voivat tehdä omia hakujaan palvelun tietoihin. Tämän lisäksi järjestelmään on mahdollista tehdä valmiita raportteja tai näkymiä tietoihin, jotka voi määritellä näkyviksi käyttäjille käyttöoikeuksien mukaisesti. Tiestötiedot on myös mahdollista siirtää palvelusta järjestelmärajapinnan kautta käyttäjän omiin järjestelmiin tarkasteltavaksi. Palvelussa on myös järjestelmärajapinta, jonka kautta tiestötietoja on mahdollista ylläpitää tai lisätä suoraan käyttäjän omista järjestelmistä. Palvelu tallentaa ja hakee näytetyt tiestötiedot Tiehallinnon sähköisistä tietovarastoista koontikerroksen kautta. 5.2 Käyttäjäroolit Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelusta saatavia tietoja käyttävät Tiehallinnon ja sen yhteistyökumppanien henkilöt ja tietojärjestelmät. Palvelun käyttäjäroolit on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1). Kuva 1 Palvelun käyttäjät Tiestötietopalvelusta saatavaa tiestötietoa käyttävät muun muassa Tiehallinnon keskushallinnon, tiepiirien ja urakoitsijoiden käyttäjät, jotka työskentelevät hoidon alueurakoiden parissa Tarjoajat selaavat tiestötietopalvelussa hoidon alueurakan jäädytettyä tiestötietoa tarjousta tehdessään. Tiestötietopalvelun tietojen perusteella tarjoajat saavat kuvan alueurakan tiestön tilasta. Urakan aikana urakoitsija tuottaa päivitettyä tiestötietoa palvelun kautta tietovarastoihin. Keskushallinnon pääkäyttäjä, tiepiirin hyväksyjä sekä alueurakan hankintavastaava voivat hallinnoida alueurakoiden tiestötietoa palvelun avulla sekä tuottaa urakoitsijoille valmiita raportteja ja näkymiä palvelun tietoi-

21 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely 19 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS hin. Lisäksi alueurakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot tuotetaan palvelun avulla. Keskushallinnon pääkäyttäjä voi lisäksi hallinnoida palvelun käyttöä. 5.3 Käyttötapaukset Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joihin liittyy erilaisia palveluita. Käyttötapausten määrittelyä varten kokonaisuus jaettiin neljään pakettiin tai osakokonaisuuteen, joiden käyttötapaukset liittyvät tietyille käyttäjille. Raportit ja tulosteet paketti määrittelee käyttötapauksia, joita käytetään osana useita muita osakokonaisuuksia. Työssä palvelulle tunnistetut käyttötapaukset on kirjattu ReqPro vaatimustenhallinnan työkalussa käyttötapauksina. Käyttötapaukset kuvataan yleisellä tasolla seuraavissa kappaleissa, tarkemmat käyttötapauslistat kuvauksineen ovat tämän dokumentin liitteenä Urakan kilpailutus ja Urakan kilpailutus ja paketti sisältää pääasiassa urakan toteutuksen ajan käyttötapauksia. Osa käyttötapauksista on yleisiä ja niitä käytetään muun muassa urakan kilpailuttamisen aikana. Käyttäjä pystyy syöttämään uusia tiestötietoja palveluun. Tietojen syöttämisen käyttötapausmalli (ketjutus) on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2).

22 20 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Valitse tiestötietolaji Syötä uusi tiestötieto Tiedon tuottaja (urakoitsija) (f rom 3 - Käy ttäjä...) Valitse alue Tee tiestötietojen import Näytä syötetyt tiestötiedot Poista syötetty tiestötieto Näytä hyväksyttävät tiestötiedot (f rom B Hankinnan ) Hylkää syötetty tiestötieto (f rom B Hankinnan ) Hyväksy syötetty tiestötieto (f rom B Hankinnan ) Tiepiirin hyväksyjä (f rom 3 - Käy ttäjäroolit) Kuva 2 Uuden tiestötiedon syöttäminen Käyttäjä valitsee tiestötietolajin, jolle hän haluaa syöttää tiestötiedon. Käyttäjä valitsee alueen, johon tiestötieto kuuluu. Tiestötietolajin ja alueen valinnan voi tehdä missä tahansa järjestyksessä. Kun molemmat on valittu, käyttäjä pystyy syöttämään tiestötiedon ominaisuustiedot lomakkeella. Käyttäjä voi syöttää uusia tiestötietoja myös siirtämällä ne omista järjestelmistään järjestelmärajapinnan välityksellä. Vastaavasti järjestelmärajapinnan kautta käyttäjä voi siirtää tiestötietoja tiestötietopalvelusta omiin järjestelmiinsä. Käyttäjä pystyy näyttämään syötetyt tiestötiedot ja poistamaan ne havaitessaan virheitä. Tiestötietojen näytöstä käyttäjä pystyy myös siirtämään tiedot hyväksyttäväksi. Hyväksyminen on kuvattu hankinnan paketin yhteydessä. Käyttäjä pystyy tarkastelemaan olemassa olevia tiestötietoja valitsemalla haluamansa tiestötietolajin ja tarkasteltavan alueen. Kun molemmat on valittu, järjestelmä näyttää valitulla alueella olevat tietolajin tiestötiedot listalla. Käyttäjä voi myös valita kartalta suoraan yksittäisen tiestötiedon, jolloin järjestelmä näyttää tiestötiedon ominaisuustiedot.

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

HARJA. Harjan käyttöön otto maanteiden hoidon alueurakoissa

HARJA. Harjan käyttöön otto maanteiden hoidon alueurakoissa HARJA Harjan käyttöön otto maanteiden hoidon alueurakoissa 17.8.2016 Mikä HARJA on? HARJA on kaikkien liikennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä sopimusten ja palautteiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Vaarallinen tieosa Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

PIKAOHJE READER-TUNNUKSILLE PÄÄLLYSTEVAURIOKARTOITUKSEN TIETOPALVELU

PIKAOHJE READER-TUNNUKSILLE PÄÄLLYSTEVAURIOKARTOITUKSEN TIETOPALVELU PIKAOHJE READER-TUNNUKSILLE PÄÄLLYSTEVAURIOKARTOITUKSEN TIETOPALVELU Päällystevauriokartoituksen tietopalvelun päätoiminnot ovat kontrolli- ja tuotantomittaustulosten tarkastelu sekä mittausten edistymisen

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus käyttöliittyminen, tietovirtojen ja teknologiaratkaisujen määrittelyssä

Käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus käyttöliittyminen, tietovirtojen ja teknologiaratkaisujen määrittelyssä Käyttäjien tarpeet ja kustannustehokkuus käyttöliittyminen, tietovirtojen ja teknologiaratkaisujen määrittelyssä Kuortaneen metsäsuunnitteluseminaari 10.-11.9.2007 Markkinointikonsultti Kirsi Greis, Tapio

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen 14.10.2015 21.10.2015 Yleistä Harja -projektista Liikennevirasto on vastuussa eri liikennemuotojen väylien hoidosta

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 18.03.2014 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen tavoitteet ja kohderyhmät 1/2 Suositus korvaa aiemmin käytössä

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Business Online Likviditeetinhallinta

Business Online Likviditeetinhallinta Business Online Likviditeetinhallinta Sisältö 1. Likviditeetinhallinta Business Onlinessa... 2 2. Likviditeetinhallinta pääsivu... 3 3. Graafinen näkymä tilin saldohistoriaan ja limiitin käyttöhistoriaan...

Lisätiedot

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 1.11.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Standardisalkku...

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tilaajan näkökulma Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä 6.11.2015 Liikennevirasto: Fiksut väylät älykäs liikenne Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita,

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Perinteiset dokumentit ovat kuolleet!

Perinteiset dokumentit ovat kuolleet! Perinteiset dokumentit ovat kuolleet! 1 Webinaarin agenda (kesto n. 30 min) 1. Sisällön määrittelyn ja ryhmätyön haasteet 2. Demo: Polarion Live Document. Mitä ratkaisuja se tarjoaa? 3. Yhteenveto hyödyistä,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Marko Latvanen Valtiokonttori / Kansalaispalvelut Suomi.fi Yhteentoimivuuspalvelujen tuotevisio Yhteentoimivuuspalvelut

Lisätiedot

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa? Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä kehittämispäällikkö Päivi Ahlroos Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus Infraomaisuuden hallinta kunnissa strategista johtamista, tietojärjestelmiä vai utopiaa?

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne

Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne Metsäteiden kunto ja kehittämistilanne Alempi tieverkko puunhuollon pullonkaulana-seminaari 7.11.2014 Anna Rakemaa ( Seppo Ollikainen ja Seppo Niskanen) Metsäteiden kunto Tiestöstä 80 % on rakennettu ennen

Lisätiedot

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen Pekka Sarkola Gispo Oy Gispo Oy Autamme asiakkaita hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja. Edistämme

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

HANKINTA-arkkitehtuuri

HANKINTA-arkkitehtuuri HANKINTA-arkkitehtuuri Kokonaisjärjestelmän ja ratkaisuvaihtoehtojen kuvausraportti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2007 HANKINTA-arkkitehtuuri Toiminnallinen arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri

Lisätiedot