3/05. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/05. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 14.2.2005. Sivu 1"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 3/05 1 Paikka ja aika Yrkesinstitutet Sydvästin auditorio Tammisaaressa klo Läsnä Jäsenet Augustuson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan Engblom Roger Forsbäck Isa Friberg Ralf Gahnström Ralf Grundström Camilla Grönroos Pirkko Heimberg Ulf Holmberg Sven Holmqvist Johan Holmström Sinikka Junell-Kousa Lili-Ann Karlsson Kenneth Lindholm Henrik Lindström Anders Lindström-Dahl Ulla Lintuluoto Seppo Malm Tage Malmén Maj-Britt Metsämäki Johanna Metsämäki Lauri Nyberg Michael Orre Werner Rehn Tom Rehnberg Berndt Sahlberg Sig-Britt Seppänen Asta Stenlund Sven Tasanko Jaana Heikkilä Mikael Karlsson Bob Karlsson Thomas von Renteln Katarina Söderström Rolf

2 2 Numero Asia KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 KV 3 ILMOITUSASIAT... 3 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 KV 5 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS... 4 KV 6 KV 7 KV 8 KV 9 KV 10 KV 11 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYSPYYNTÖ EKENÄS JAKTVÅRDSFÖRENING... 5 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVISTIN YM. ALOITE / ENTISEN FORSTINSTITUTIN KIINTEISTÖ... 7 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVISTIN YM. ALOITE / TOIMENPITEITÄ MUUTON KANNUSTAMISEKSI TENHOLAN ALUEELLE... 9 RAKENNUS- JA MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN MUKAISET MAKSUT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUS / TARKISTUS VUODEN 2005 TONTTIHINNAT / TEOLLISUUS- JA LIIKETONTTIEN ERITYISET LUOVUTTAMISSÄÄNNÖT Pöytäkirja asetetaan nähtäville, aika ja paikka Tiistaina klo kaupunginkansliassa. Todistaa, Mikael Heikkilä vt. kaupunginjohtaja

3 3 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4 4 Dnr STDS:1125/2001 KV kh 8 ASIAKIRJOJEN LUNASTUS Kaupungin hallintosäännön luvun 6 :n 4 mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle lunastus. Käytännössä tässä on kyse pöytäkirjan otteen maksusta. Tällä hetkellä pöytäkirjan otteiden sivumäärä määrää hinnan. Olisi oikeampaa yhtenäistää maksu siten, että se on sama pöytäkirjan sivumäärästä huolimatta. Jäljennöksille pitäisi myös vahvistaa maksu. Karjaan kaupunki on hiljattain hyväksynyt pöytäkirjan otteesta perittävän maksun 10 :ksi + 22 %:n alv ja jäljennöksestä perittävän maksun 0,40 :ksi + 22 %:n alv. Pöytäkirjan otteesta peritään maksu vain silloin, kun tiedoksiantoa ei vaadita pöytäkirjan otteella ja kun otteen pyytää henkilö, joka ei suoranaisesti ole asianomistaja. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston vahvistavan, että lähtien sovelletaan seuraavia hintoja: - jäljennös 0, %:n alv - pöytäkirjan ote %:n alv Hyväksyttiin. _ kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston vahvistavan, että lähtien sovelletaan seuraavia hintoja: - jäljennös 0, %:n alv - pöytäkirjan ote %:n alv

5 5 Dnr TN:1042/1999 KV tlk 11 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYSPYYNTÖ EKENÄS JAKTVÅRDSFÖRENING Ekenäs jaktvårdsförening (metsästysseura) vuokraa Tammisaaren kaupungilta noin 2,4 hehtaarin alueen Grabbskogin järven ympäristöstä. Yhdistys on rakentanut alueelle metsästysmajan. Sopimus, joka oli voimassa 25 vuotta, on mennyt umpeen, ja metsästysseura on pyytänyt sopimuksen pidentämistä 25 vuodella. Oheistetaan liitteeksi sopimus ja sijaintikartta. Vuokrasopimusta voisi pidentää muuttumattomin ehdoin vuokramaksua lukuun ottamatta. Vuokramaksu on koko vuokra-ajan ollut 16,82 (100 mk). Maksua ehdotetaan korotettavan 60 :oon/v, mikä suurin piirtein vastaa elinkustannusindeksin korotusta 12/ /2004. Uusi vuokramaksu sidottaisiin myös elinkustannusindeksiin. Samalle yhdistykselle on myös annettu hallintaoikeus Grönkullan torpan nk. teurastamoon ja riistanhoitolatoon. Tämä sopimus on laadittu 15 vuodeksi ja se menee umpeen v Yhdistys on myös pyytänyt yhtä pitkää pidennystä tähän hallintaoikeuteen kuin metsästysmajan sopimuskauteen eli 25 vuotta. Oheistetaan liitteeksi nykyinen sopimus. Sopimusta ehdotetaan pidennettävän 25 vuotta muuttumattomin ehdoin. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta ehdottaa, että 1. Ekenäs jaktvårdsföreningin ja kaupungin vuokrasopimusta, joka koskee n. 2,4 hehtaarin maa-aluetta Skällargårdin kylän tilasta Sköldargård (karttaliite), pidennetään 25 vuotta eli se olisi voimassa Vuokramaksu on 60 /v ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. 2. Ekenäs jaktvårdsföreningin hallintasopimusta, joka koskee Grönkullan torpan nk. teurastamoa, pidennetään muuttumattomin ehdoin asti. Hyväksyttiin kh 12 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. Ekenäs jaktvårdsföreningin ja kaupungin vuokrasopimusta, joka koskee n. 2,4 hehtaarin maa-aluetta Skällargårdin kylän tilasta Sköldargård (karttaliite), pidennetään 25 vuotta eli se olisi voimassa Vuokramaksu on 60 /v ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. 2. Ekenäs jaktvårdsföreningin hallintasopimusta, joka koskee Grönkullan torpan nk. teurastamoa, pidennetään muuttumattomin ehdoin asti.

6 6 Hyväksyttiin kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. Ekenäs jaktvårdsföreningin ja kaupungin vuokrasopimusta, joka koskee n. 2,4 hehtaarin maa-aluetta Skällargårdin kylän tilasta Sköldargård (karttaliite), pidennetään 25 vuotta eli se olisi voimassa Vuokramaksu on 60 /v ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. 2. Ekenäs jaktvårdsföreningin hallintasopimusta, joka koskee Grönkullan torpan nk. teurastamoa, pidennetään muuttumattomin ehdoin asti.

7 7 Dnr STDS:1089/2004 KV kv 18 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVIS- TIN YM. ALOITE / ENTISEN FORSTINSTITUTIN KIINTEISTÖ n I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist jätti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen Koivuniemessä sijaitsevan entisen Forstinstitutin kiinteistön käyttömahdollisuuksista, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi aklk 5 Kaupunginhallitus on pyytänyt asemakaavalautakunnalta lausuntoa aloitteesta, liite. Kaupunginhallitus on (kh 6) merkinnyt tiedoksi kaavahankkeen nro 2139 Asemakaavan muutos, Forstis, kortteli 801 osallistumis- ja arviointiohjelman. Vuosien kaavoituskatsauksessa todetaan hankkeesta mm. seuraavaa: Tontin haltija Ab Utbildning Sydväst on pyytänyt asemakaavan muutosta siten, että tonttia voisi pääasiassa käyttää asumiseen. Tontin haltijan konsultti tekee kaavaluonnoksen laatimiseen tarvittavat tutkimukset. Tontin haltija on yhteistyökumppaneidensa ja kaupunginarkkitehdin kanssa antanut tontin käyttömahdollisuuksista vaihtoehdot. Osallistumis- ja arviointiohjelman mukaisesti tavoitteena on pääasiassa ollut muodostaa alueelle asumiseen soveltuva asuinalue, jonka yhtiömuotoinen rakennuttaja voisi toteuttaa yhtenäisesti ja hillitysti. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää ilmoittaa em. kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin kh 14 Kaupunginhallitus merkitsee, että kaupunki on kiinteistön omistajan toiveiden mukaisesti ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta kyseiselle kiinteistölle. Kiinteistö suunnitellaan pääasiassa asuinalueeksi. Kaupunki ostaa yleensä vain kaavoittamatonta aluetta, joka voidaan käyttää yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Edellä mainitut asiat ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

8 8 Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Hyväksyttiin kv 7 Kaupunginhallitus merkitsee, että kaupunki on kiinteistön omistajan toiveiden mukaisesti ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta kyseiselle kiinteistölle. Kiinteistö suunnitellaan pääasiassa asuinalueeksi. Kaupunki ostaa yleensä vain kaavoittamatonta aluetta, jota voidaan käyttää yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

9 9 Dnr STDS:1088/2004 KV kv 17 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVIS- TIN YM. ALOITE / TOIMENPITEITÄ MUUTON KANNUSTAMISEKSI TENHO- LAN ALUEELLE n I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist jätti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen, jonka mukaan kaupungin pitäisi paikkakunnalle muuton kannustamiseksi kiireellisessä järjestyksessä kunnostaa asuin- ja pienteollisuustontteja Tenholan alueella, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi aklk 6 Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnalta lausunto aloitteesta ( 6) Kaupunginhallitus päätti (kh 26) julkisesti asettaa esille Tenholan keskustaa koskevan rakennuskaavan, kaavahanke Tämän jälkeen ehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä Nykyisessä kaavassa on käyttämätöntä rakennusoikeutta, mm. rakentamaton yksityinen rivitaloille varattu korttelialue. Kaavaehdotuksessa on kaavamääräyksien päivityksen ja joidenkin katualueiden rajatarkistuksien lisäksi myös uusia asuinalueita yhteensä 30 uudelle pientalotontille (pääasiassa yksityisten omistamilla mailla). Maanomistajien kanssa neuvotellaan maankäyttösopimuksista, vaihtoehtoisesti maanhankinnasta. Kaavaehdotus voitaneen esitellä kaupunginvaltuustolle kevään 2005 aikana. (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta ilmoittaa em. kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin kh 15 Kaupunginhallitus toteaa, että kevään 2005 aikana valmistunee kaavaehdotus, jossa on kaikkiaan 30 uutta pientalotonttia Tenholan keskustassa. Tämä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Hyväksyttiin.

10 kv 8 Kaupunginhallitus toteaa, että kevään 2005 aikana valmistunee kaavaehdotus, jossa on kaikkiaan 30 uutta pientalotonttia Tenholan keskustassa. Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

11 11 Dnr STDS:1125/2001 KV tlk 19 RAKENNUS- JA MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN MUKAISET MAKSUT Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu perivät rakennus- ja maankäyttölakiin perustuvia maksuja. Taksa on hyväksytty (kv 11). Oheistetaan liitteeksi rakennusvalvontataksa. Ehdotuksessa uudeksi rakennusvalvontataksaksi on joitakin tarkistuksia ja täydennyksiä sekä uusia maksuja, joita muutettu lainsäädäntö edellyttää. Taksa vastaa seudulla sovellettavaa tasoa. n pitää hyväksyä taksa. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy ehdotuksen uudeksi rakennusvalvontataksaksi. Keskustelun aikana jäsen Paul Biri ehdotti, että :ssä 4 ehdotetut 80 :n maksut muutetaan 75 :ksi. Jäsen Johan Törnqvist ehdotti, ettei tehtäisi :ssä 2.1 ehdotettuja maksukorotuksia. Jäsen Paul Biri kannatti ehdotusta. Keskustelun jälkeen todettiin, ettei jäsen Paul Birin ehdotusta ole kannatettu, minkä vuoksi se raukesi. Äänestettäessä asiaa valmistaneen ja jäsen Johan Törnqvistin ehdotuksesta, jäsen Johan Törnqvistin ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä ja asiaa valmistaneen ehdotus ei saanut yhtään (0) ääntä. Tekninen lautakunta päätti näin ollen hyväksyä asiaa valmistaneen ehdotuksen lukuun ottamatta :ää 2.1, jossa rakennuspinta-alan maksuja per m² ehdotetaan pidettävän nykyisellä tasollaan kh 17 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdottamat rakennus- ja maankäyttölain nojalla perittävien maksujen tarkistukset. Uudet taksat otetaan käyttöön Hyväksyttiin.

12 kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdottamat rakennus- ja maankäyttölain nojalla perittävien maksujen tarkistukset. Uudet taksat otetaan käyttöön

13 13 Dnr STDS:1085/2004 KV kh 19 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUS / TAR- KISTUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) jäsenkuntien edustajainkokouksessa hyväksyttiin HUS:n perussopimus. Perussopimusta pitäisi nyt tarkistaa. HUS:n hallitus on esittänyt jäsenkunnilleen perussopimuksen muuttamista pykälien 1, 7 ja 18 osalta. 1 Koskee nimeä 7 Koskee jäsenkunnan ottamista ja eroamista 18 Koskee tilikauden yli- ja alijäämän käsittelyä (ks. alla) Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta asetti työryhmän, johon kuului alueen kaupunkien edustajia, laatimaan esityksen HUS:n hallinnon kehittämiseksi Helsingin sosiaalija terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan johdolla. Neuvottelukunta hyväksyi linjaukset HUS:n hallinnon kehittämiseksi. Työryhmässä on ollut Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Keravan edustajia. Työryhmän työ on esitelty kaikkien HUS:n jäsenkuntien edustajille. Työryhmä esittää seuraavia muutoksia HUS:n perussopimuksen :iin 2, 3, 4, 10, 13 ja 18: 2 ja 4 Myrskylän kunta poistetaan jäsenluettelosta. Myrskylän kunta ei lähtien enää ole HUS:n jäsen. 3 Täydennetään hoitotakuulainsäädännön takia sairaanhoitopiirin tehtäviä siten, että lisätään tehtäviin myös sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle kuuluvat tehtävät. Tällä hetkellä pykälä sisältää vain jäsenkuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät. 4 ja 10 Esitetään HUS:n pääkaupunkiseudun hallintojärjestelmän muuttamista siten, että HUS jakaantuu viiteen sairaanhoitoalueeseen: Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan eli HYKS, Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueisiin. HUS:n yhtymähallinnon ja pääkaupunkiseudun sairaaloiden hallinto eriytetään toisistaan muodostamalla päätösvaltainen lautakunta HUS:n pääkaupunkiseudun sairaalatoimintaa (HYKS-sairaanhoitoalue) varten. Yhtymähallintoon ei sinänsä esitetä muutoksia. Lautakuntien jäsenten lukumäärä esitetään pidettäväksi entisellään. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan ehdotetaan valittavaksi yksi yliopiston edustaja.

14 14 13 Esitetään kumottavaksi Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toimialueen johtokuntia koskeva pykälä kokonaisuudessaan, koska perustettavaksi esitetty lautakunta tulee korvaamaan johtokuntien toiminnan. Johtokunnat voidaan lakkauttaa tarpeettomina. 18 Esitetään lisättäväksi ensimmäiseksi momentiksi lause: Tilikauden yli- tai alijäämä lasketaan sairaanhoitoaluekohtaisesti. Kaikki muutosehdotukset on merkitty oheiseen perussopimusehdotukseen, liite. Oheistetaan myös muutosehdotuksien perustelut, liite. Perussopimuksen muutoksilla pyritään parantamaan pääkaupunkiseudun sairaaloiden yhteistyön edellytyksiä. Muutosehdotus ei vaikuta muiden sairaaloiden hallintoon. Muutos voidaan hyväksyä, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista hyväksyy sen. Edellä mainittujen jäsenkuntien asukasluvun pitää vastata vähintään puolta koko sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukaslukua. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) perussopimukseen liitteen mukaan tehtävät muutokset seuraavin ehdoin: 4 ja 10 Pykälät 4 ja 10 hyväksytään seuraavin ehdoin: - Ennen muutoksia on selvitettävä, kuinka konsernijohdon resurssit, esim. virkamiehet ja kustannukset, jaetaan HYKS-sairaanhoitoalueen ja konsernijohdon välillä. Konsernijohdolla on myös uudistuksen jälkeen oltava realistiset mahdollisuudet johtaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. - HYKS-sairaanhoitoalueen ja lautakunnan perustaminen ei saa aiheuttaa hallintohenkilöstön määrän kasvua. - HUS-kuntien maksamista kustannuksista 30 % on jo nyt sellaisia kustannuksia, jotka aiheutuvat HYKS-palveluista. Tämän vuoksi sairaanhoitoalueen kuntien pitää olla edustettuina HYKS-lautakunnassa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirkko Grönroos ehdotti seuraavaa lisäystä: Tammisaaren kaupunki edellyttää, että HUS:n hallitus edelleen vastaa HUS:n opetuksesta ja tutkimuksesta, elleivät sairaanhoitoalueet saa edustusta HYKS-lautakuntaan. Lisäys koskee HUS:n hallintosäännön mahdollista muutosta. Lisäyksellä kaupunki haluaa taata, että sairaanhoitoalueet ovat edustettuina opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavassa luottamustoimielimessä.

15 15 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen em. lisäyksin kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) perussopimukseen liitteen mukaan tehtävät muutokset seuraavin ehdoin: 4 ja 10 Pykälät 4 ja 10 hyväksytään seuraavin ehdoin: - Ennen muutoksia on selvitettävä, kuinka konsernijohdon resurssit, esim. virkamiehet ja kustannukset, jaetaan HYKS-sairaanhoitoalueen ja konsernijohdon välillä. Konsernijohdolla on myös uudistuksen jälkeen oltava realistiset mahdollisuudet johtaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. - HYKS-sairaanhoitoalueen ja lautakunnan perustaminen ei saa aiheuttaa hallintohenkilöstön määrän kasvua. - HUS-kuntien maksamista kustannuksista 30 % on jo nyt sellaisia kustannuksia, jotka aiheutuvat HYKS-palveluista. Tämän vuoksi sairaanhoitoalueen kuntien pitää olla edustettuina HYKS-lautakunnassa. Tammisaaren kaupunki edellyttää lisäksi, että HUS:n hallitus edelleen vastaa HUS:n opetuksesta ja tutkimuksesta, elleivät sairaanhoitoalueet saa edustusta HYKS-lautakuntaan. Lisäys koskee HUS:n hallintosäännön mahdollista muutosta. Lisäyksellä kaupunki haluaa taata, että sairaanhoitoalueet ovat edustettuina opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavassa luottamustoimielimessä.

16 16 Dnr STDS:127/2005 KV kh 22 VUODEN 2005 TONTTIHINNAT / TEOLLISUUS- JA LIIKETONTTIEN ERITYI- SET LUOVUTTAMISSÄÄNNÖT on :ssä 27 päättänyt, että tonttihinnat tarkistetaan kerran vuodessa. Tänä vuonna ei liene mitään yleistä syytä korottaa tonttien hintoja. Ehdotus vuoden 2005 tonttihinnoiksi noudattaa näin ollen kaikessa oleellisessa edellisen vuoden hintatasoa. Tonttihintataksan soveltamista ajatellen olisi syytä tehdä joitakin muita tarkistuksia. APtonttien hinta pitäisi esimerkiksi esittää nykyistä tarkemmin. Käytäntönä on ollut, että APtonttien hinnat noudattavat rivitalotonttien (AR) hintoja. Tämä pitäisi selvyyden vuoksi merkitä tonttihintataksaan. Tontin varauksesta perittävä maksu eli 170 on käytännössä osoittautunut liian pieneksi, minkä vuoksi varausmaksua on ehdotettu korotettavaksi 500 :oon. Varausmaksu hyvitetään sen jälkeen, kun vuokrasopimus on tehty. Nykyisen tonttihintataksan mukaan se, jolla on asuintarkoitukseen varattu vuokratontti, voi saada lunastaa tontin 15 % listahintaa halvemmalla. Hintojen alennuksesta voitaisiin kiinteistöinsinöörin mukaan luopua, koska se liittyi kampanjaan. Hinnan alennus ei mainittavasti ole vaikuttanut vuokratonttien lunastuskiinnostukseen. Tonttihintataksan mukaan vuotuinen vuokramaksu on kahtena ensimmäisenä vuotena omakotitonteista 17, minkä jälkeen se on 5 % myyntihinnasta. Kiinteistöinsinöörin mukaan voitaisiin luopua kahden ensimmäisen vuoden vuokramaksun helpotuksesta, koska sillä ei liene suurempaa vaikutusta tonttien kysyntään. Vuokramaksu olisi täten heti 5 % myyntihinnasta. Samalla voitaisiin myös luopua liike- ja teollisuustonttien kolmen ensimmäisen vuoden alennetusta vuokramaksusta (3 % myyntihinnasta). Vuokramaksu olisi näissäkin tapauksissa 5 % myyntihinnasta. Nämä hajanaiset omakoti- ja teollisuustonttien määräykset lunastusmahdollisuuksista voisi hyvin merkitä taksaan, koska olisi parempi, että ne on koottu yhteen päätökseen. Harjun teollisuus- ja liiketontit saa kaupunginhallituksen erillispäätöksen mukaan lunastaa sen jälkeen, kun 40 % rakennusoikeudesta on toteutunut. Harjun teollisuus- ja liiketontit ovat melko suuria, joten rakennusoikeus on tämän vuoksi myös melko suuri. Kaupunginhallitus on v tehnyt päätöksen, jonka mukaan teollisuus- ja liiketonttien lunastukseen oikeuttavaa rakennusvelvollisuutta pienennetään tilapäisesti 15 %:iin. Viimeisin tilapäinen päätös meni umpeen vuodenvaihteessa , joten olisi syytä vahvistaa aikaisemmin tehdyt tilapäiset päätökset.

17 17 Kaupunginhallitus on myös erikseen päättänyt, että tarvitaan vakuus teollisuus- ja liiketontteja vuokrattaessa. Vakuuden on oltava voimassa viisi (5) ensimmäistä vuotta ja sen on vastattava kahden (2) vuoden vuokraa. Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto voi harkita ja vahvistaa myös tämän vaatimuksen, kun se ottaa kantaa tonttien hintaan. Kiinteistönmuodostus- ja mittausyksikkö on laatinut ehdotuksen vuoden 2005 tonttihinnoiksi. Vertailun vuoksi oheistamme myös voimassa olevat tonttihinnat, liite. Tonttihinnat korvaavat kaupunginvaltuuston :ssä 19 hyväksymät hinnat. (PV) Virkaa toimittava kaupunginjohtaja ehdottaa kiinteistöinsinöörin ehdotuksesta jonkin verran poiketen, että omakotitonttien vuosivuokra on kahtena (2) ensimmäisenä vuotena 17 /v. Vuokratonttien lunastuskiinnostus on melko suuri silloin, kun vuosivuokra muuttuu nk. normaaliksi vuokraksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston valtuuttavan kaupunginhallitusta myymään tontteja seuraavin hinnoin: 1. Omakotitontit Keskusta: Hinta määrätään erikseen kussakin tapauksessa vapaiden markkinoiden hinnat huomioiden. Gammelboda: 14 /m². Langansbölen Kurjentien alue: 9 /m² Österbyn, Trollbölen, Västerbyn, Sköldargårdin ja Langansbölen (huom. vanha alue) kylät: 7 /m². Österby (Ernstberg ja Niittytie): 4,50 /m² (Huom! tonteille on erittäin vaikea rakentaa.) Snappertunan kirkonkylä (Alhov ja Olofsborg mukaan lukien), Kamparnäs, Skärlandet ja Box: 2 /m². Tämä hinta koskee tontteja, jotka ovat suuruudeltaan korkeintaan m². Ylittävältä osalta peritään puolet, ts. 1 /m². Tenholan kirkonkylä: Gränden 1 /m² (edellyttää paalutusta) sekä Kyrkparken, Germundby ja muut alueet 4 /m². Bromarv: Åsen 4 /m² Kaupunginhallitus saa vuokrata korkeintaan 50 vuodeksi lunastusoikeuksin em. omakotitalotontit. Vuotuinen vuokramaksu on 5 % myyntihinnasta ja se sidotaan indeksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kahtena (2) ensimmäisenä vuotena vuokramaksu on 17 /v. Vuokranottaja voi lunastaa vuokratontin sen jälkeen, kun rakennusvelvollisuus on täytetty eli kun asuinrakennuksen valmiusaste on sellainen, että kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on loppukatselmuksessa hyväksynyt sen käyttöön ottoa varten maankäyttö- ja ra-

18 18 kennuslain 153 :n mukaisesti. Lunastushinta on kaupungin lunastusaikana tontille vahvistama hinta. 2. Rivi- ja kerrostalotontit Keskusta: Hinta määrätään erikseen kussakin tapauksessa vapaiden markkinoiden hinnat huomioiden. Trollböle, Västerby, Sköldargård ja Langansböle: 35 /ka-m² Gammelboda: 50 /ka-m² 3. Liike- ja teollisuustontit Keskusta: Hinta määrätään erikseen kussakin tapauksessa vapaiden markkinoiden hinnat huomioiden. Harjun asemakaavoitettu alue, joka rajoittuu valtatiehen nro 25: 4 /m² Harjun asemakaavoitettu alue, joka rajoittuu vain Västanbyntiehen ja Horsbäckin kylätiehen: 3 /m² Harjun ja Sköldargårdin asemakaavoitetun alueen teollisuustontit sekä Sköldargårdin liiketontit: 2 /m² Skärlandetin ja Snappertunan kirkonkylän sekä ent. Tenholan alueen liike- ja teollisuustontit: 2 /m² Kaupunginhallitus saa vuokrata korkeintaan 50 vuodeksi lunastusoikeuksin em. liike- ja teollisuustontit. Vuotuinen vuokramaksu on 5 % myyntihinnasta, ja se sidotaan indeksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Vuokranottaja voi lunastaa vuokratontin sen jälkeen, kun tontin rakennusvelvollisuudesta on täytetty 15 % ja kun asuinrakennuksen valmiusaste on sellainen, että kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on loppukatselmuksessa hyväksynyt sen käyttöön ottoa varten maankäyttö- ja rakennuslain 153 :n mukaisesti. Lunastushinta on kaupungin lunastusaikana tontille vahvistama hinta. Tämä momentti koskee Harjun liike- ja teollisuustontteja. Kun liike- ja teollisuustontteja vuokrataan, vuokranottajan on annettava vakuus, jonka on vastattava kahden (2) vuoden vuokraa ja jonka on oltava voimassa viisi (5) vuotta. 4. Muuta Myytäessä asemakaavoitetulta alueelta asuintonteille lisämaata, jolla ei ole rakennusoikeutta, myyntihinta on puolet em. hinnasta. Tontin varausmaksu on 500. Tontin voi varata korkeintaan kuudeksi (6) kuukaudeksi. Tekninen lautakunta hoitaa tonttivaraukset.

19 19 Tontin ostaja tai tontin vuokraaja maksavat kaupan yhteydessä erikseen lohkomismaksun, joka lasketaan Tammisaaren kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaan, sekä valtiolle lohkomisesta aiheutuvat mahdolliset kiinteistötoimitusmaksut. Harjun teollisuusalueen teollisuus- ja liiketontin vuokranottaja saa vuokrata tonttinsa sen jälkeen, kun 15 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Tämä merkitsee myös sitä, että kyseisten tonttien kokonaisrakennusvelvollisuus vahvistetaan 15 %:ksi rakennusoikeudesta. Teollisuus- tai liiketontin vuokranottajan on annettava kaupungille vakuus, joka vastaa kahden (2) vuoden vuokramaksua. Vakuuden on oltava voimassa viisi (5) vuotta. Hinnat tarkistetaan kerran vuodessa. Kauppakirjaa laadittaessa otetaan huomioon aina kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymä hinta. Hyväksyttiin kv 11 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston valtuuttavan kaupunginhallitusta myymään tontteja seuraavin hinnoin: 1. Omakotitontit Keskusta: Hinta määrätään erikseen kussakin tapauksessa vapaiden markkinoiden hinnat huomioiden. Gammelboda: 14 /m². Langansbölen Kurjentien alue: 9 /m² Österbyn, Trollbölen, Västerbyn, Sköldargårdin ja Langansbölen (huom. vanha alue) kylät: 7 /m². Österby (Ernstberg ja Niittytie): 4,50 /m² (Huom! tonteille on erittäin vaikea rakentaa.) Snappertunan kirkonkylä (Alhov ja Olofsborg mukaan lukien), Kamparnäs, Skärlandet ja Box: 2 /m². Tämä hinta koskee tontteja, jotka ovat suuruudeltaan korkeintaan m². Ylittävältä osalta peritään puolet, ts. 1 /m². Tenholan kirkonkylä: Gränden 1 /m² (edellyttää paalutusta) sekä Kyrkparken, Germundby ja muut alueet 4 /m². Bromarv: Åsen 4 /m² Kaupunginhallitus saa vuokrata korkeintaan 50 vuodeksi lunastusoikeuksin em. omakotitalotontit. Vuotuinen vuokramaksu on 5 % myyntihinnasta ja se sidotaan indeksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

20 20 Kahtena (2) ensimmäisenä vuotena vuokramaksu on 17 /v. Vuokranottaja voi lunastaa vuokratontin sen jälkeen, kun rakennusvelvollisuus on täytetty eli kun asuinrakennuksen valmiusaste on sellainen, että kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on loppukatselmuksessa hyväksynyt sen käyttöön ottoa varten maankäyttö- ja rakennuslain 153 :n mukaisesti. Lunastushinta on kaupungin lunastusaikana tontille vahvistama hinta. 2. Rivi- ja kerrostalotontit Keskusta: Hinta määrätään erikseen kussakin tapauksessa vapaiden markkinoiden hinnat huomioiden. Trollböle, Västerby, Sköldargård ja Langansböle: 35 /ka-m² Gammelboda: 50 /ka-m² 3. Liike- ja teollisuustontit Keskusta: Hinta määrätään erikseen kussakin tapauksessa vapaiden markkinoiden hinnat huomioiden. Harjun asemakaavoitettu alue, joka rajoittuu valtatiehen nro 25: 4 /m² Harjun asemakaavoitettu alue, joka rajoittuu vain Västanbyntiehen ja Horsbäckin kylätiehen: 3 /m² Harjun ja Sköldargårdin asemakaavoitetun alueen teollisuustontit sekä Sköldargårdin liiketontit: 2 /m² Skärlandetin ja Snappertunan kirkonkylän sekä ent. Tenholan alueen liike- ja teollisuustontit: 2 /m² Kaupunginhallitus saa vuokrata korkeintaan 50 vuodeksi lunastusoikeuksin em. liike- ja teollisuustontit. Vuotuinen vuokramaksu on 5 % myyntihinnasta, ja se sidotaan indeksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Vuokranottaja voi lunastaa vuokratontin sen jälkeen, kun tontin rakennusvelvollisuudesta on täytetty 15 % ja kun asuinrakennuksen valmiusaste on sellainen, että kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on loppukatselmuksessa hyväksynyt sen käyttöön ottoa varten maankäyttö- ja rakennuslain 153 :n mukaisesti. Lunastushinta on kaupungin lunastusaikana tontille vahvistama hinta. Tämä momentti koskee Harjun liike- ja teollisuustontteja. Kun liike- ja teollisuustontteja vuokrataan, vuokranottajan on annettava vakuus, jonka on vastattava kahden (2) vuoden vuokraa ja jonka on oltava voimassa viisi (5) vuotta. 4. Muuta Myytäessä asemakaavoitetulta alueelta asuintonteille lisämaata, jolla ei ole

21 21 rakennusoikeutta, myyntihinta on puolet em. hinnasta. Tontin varausmaksu on 500. Tontin voi varata korkeintaan kuudeksi (6) kuukaudeksi. Tekninen lautakunta hoitaa tonttivaraukset. Tontin ostaja tai tontin vuokraaja maksavat kaupan yhteydessä erikseen lohkomismaksun, joka lasketaan Tammisaaren kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaan, sekä valtiolle lohkomisesta aiheutuvat mahdolliset kiinteistötoimitusmaksut. Harjun teollisuusalueen teollisuus- ja liiketontin vuokranottaja saa vuokrata tonttinsa sen jälkeen, kun 15 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Tämä merkitsee myös sitä, että kyseisten tonttien kokonaisrakennusvelvollisuus vahvistetaan 15 %:ksi rakennusoikeudesta. Teollisuus- tai liiketontin vuokranottajan on annettava kaupungille vakuus, joka vastaa kahden (2) vuoden vuokramaksua. Vakuuden on oltava voimassa viisi (5) vuotta. Hinnat tarkistetaan kerran vuodessa. Kauppakirjaa laadittaessa otetaan huomioon aina kaupunginvaltuuston viimeksi hyväksymä hinta.

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD KOKOUSKUTSU 8/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU 8/06 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 15.00 - Läsnä Jäsenet Augustson Anne-May Biström Bernhard Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina Enberg Håkan

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.30-21.35 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 1/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.00-21.50 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT...

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 AIESOPIMUS / TAMMISAAREN ENERGIAN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ /

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15

Tiistai 28.09.2010 klo 17.00-21.15 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Tiistai klo 17.00-21.15 Vretantie 19, 25700 Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist Börje Ström Brita Drugge Gustaf Ekholm Veronica Heikkilä Kristian Lindroos Tony

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2010 KOKOUSKUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Curt Dannström Yngve Engblom Rune Friman Eva-Stina

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista.

Liiketonteista on pula koko kunnan alueella, erityisesti Kemiössä. Taalintehtaalla on pula (pien)teollisuustonteista. TONTINLUOVUTUSOHJELMA Ohjelman tarkoituksena on luoda ohjeisto tonttien luovutukselle ja markkinoinnille, ja sitä myöten lisätä kiinnostusta Kemiönsaaren kunnan tontteja kohtaan. Samalla ohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 16.2.2011

Tekninen lautakunta 16.2.2011 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona 16.2.2011 klo. 17.00 Paikka Högåsenin päärak./kokoushuone, III krs

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot