KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN... 3 KV 6 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEASEMIEN TAKSAT... 4 KV 7 KAUPUNGINVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVISTIN YM. ALOITE ALUEELLINEN YHTEISTYÖ VESI JA SÄHKÖ... 7 KV 8 VESIHUOLTOPÄÄLLIKÖN VIRKA UUDELLEEN TÄYTTÄMINEN... 9 KV 9 VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN YM. ALOITE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ KV 10 VALTUUTETTU ULF HEIMBERGIN ALOITE VALTUUSTON KOKOUSPAIKKA KV 11 VALTUUTETTU ROGER ENGBLOMIN ALOITE HYVÄKSYTTYJEN ALOITTEIDEN SEURANTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KV 12 KESKENERÄISET ALOITTEET KV 13 FAB SEMINARIEPARKEN/AB UTBILDNING SYDVÄSTIN PERUSTAMINEN KV 14 MUSEONJOHTAJAN VIRKA KV 15 TAMMISAAREN VESI UUDET TAKSAT KV 16 RANTATONTIN MYYNTI Ö STERBYSTÄ KV 17 KULTTUURISIHTEERIN EROANOMUS KV 18 KUNTALAISTEN ALOITTEET KV 19 VUODEN 2003 TONTTIHINNAT KV 20 KIINTEISTÖJEN MYYNTI SUNDOMIN TERVEYSTALO KV 21 LISÄMAAN OSTO MARINA SEURANEN KV 22 SDP-VALTUUSTORYHMÄN ALOITE BOXIN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA KV 23 MUSEON LISÄRAKENNUS HANKESUUNNITELMA KV 24 TAKAUSSITOUMUSHAKEMUS AB EKENÄS SERVICEFASTIGHETER 48 KV 25 TALOUSARVION MUUTOS YLEISHALLINTO - KUSTANNUSPAIKKA 1318, PALKKA- JA PALKKIOTARKISTUKSET KV 26 TALOUSARVIOVAROJA JOIHINKIN AJANKOHTAISIIN KOHTEISIIN 50 KV 27 VUOKRASOPIMUS POHJOISSATAMAN POLTTOAINEEN MYYNTIPISTE... 51

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV kh 36 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN Kaupunginvaltuusto päätti perustaa määräaikaisen projektipäällikön viran. Entinen II kaupunginsihteeri Christer Nyberg siirrettiin tuolloin omalla suostumuksella tähän virkaan. Virka perustettiin kolme (3) vuotta sitten ja se päättyy Kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri ja projektipäällikkö ovat keskustelleet jatkotoimenpiteistä. Keskustelut päätyvät alla mainittuun ehdotukseen, jonka kaikki em. virkamiehet yksimielisesti ovat hyväksyneet. (MH) Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Projektisihteeri Christer Nyberg palkataan määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ajaksi b. Projektisihteerin työtehtäviin kuuluu: - isännöitsijän tehtävät (esim. Fab Ekenäs Servicefastigheter) - elinkeinopoliittiset kysymykset - lähinnä paikallisia pienyrittäjiä koskevat kysymykset - hanketehtävät - tässä vaiheessa mm. kiinteistöhallinnon kehittämiseen kuuluva selvitystyö ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen c. Projektipäällikkö on yleishallinnon alainen ja hän suorittaa myös yleishallinnon piirissä määrättävät tehtävät. d. Projektisihteerin palkkaedut pysyvät samana. Kaupunginhallituksen päätös merkitään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginjohtaja selvitti asiaa. Jäsen Thomas Blomqvist hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen kv 5 Kaupunginhallitus päättää antaa em. päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

4 KV tlk 221./. HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEASEMIEN TAKSAT Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy ehdottaa, liite, että haja-asutusalueen jäteasemien käyttötaksaa korotetaan lähtien.uusi taksa (käyttömaksu) olisi seuraavanlainen: a) vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ) Ehdotus merkitsee 30 %:n hinnankorotusta kesämökkien asukkaille ja 22 %:n korotusta vaikinaisille asukkaille. Hinnankorotuksen syyt: - Järjestelmän ylläpitokustannuksista koituvat taloudelliset tappiot, sillä jätteistä aiheutuvat kustannukset ovat edelleen ylittäneet niiden käsittelystä saatavat tulot. - Jätevero nousee 52 % (ilman alv:tä 15,13 /tn > 23 /tn) - Jätteiden käsittelymaksu nousee 15 % (ilman veroja 38,68 /tn > 44,50 /tn). Koko viime vuoden loppusijoituspaikaksi käytetyn kaatopaikan taso vastaa EU:n standardeja.vastaanvanlaisia loppusijoituspaikkoja on Suomessa kymmenkunta. Suomen Kuntaliiton mukaan yhdyskuntajätteen käsittelymaksu alittaa korotuksen jälkeenkin kansallisen keskihinnan 10 %. - Jäteveron ja jätteiden käsittelymaksun korotus merkitsee maksetun alv:n korotusta, mikä myös näkyy taksassa. - Taksaa korotettiin edellisen kerran v Haja-asutusalueen yhteisten jäteasemien organisointia koskevan yhteistyösopimuksen kohdan 4,2 mukaan kaupungin tehtävänä on vahvistaa haja-asutusalueen yhteisten jäteasemien taksa Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ehdotuksen pohjalta. Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy ehdotta lisäksi, että sopimuksen mukaisten jäteliittymien jätteenkäsittelymääräyksiin tehdään joitakin muutoksia Tämä kysymys käsitellään erikseen sen jälkeen, kun lisäselvitykset on saatu. (kapungininsinööri) Tekninen lautakunta ehdottaa, että haja-asutusalueiden jäteasemien käsittelymaksua korotetatan lähtien seuraavasti: a) vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ) PÄÄTÖS. Kaupungininsinööri täydentää ehdotustaan kolmannella kohdalla:

5 c) Yhtiö maksaa kaupungille taksasta 3,40 /asiakas korvauksena viranomaistehtävistä. Tekninen lautakunta hyväksyi tämän jälkeen asiaa valmistaneen ehdotuksen a ckohdat kh 19 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston korottavan haja-asutusalueiden jäteasemien käsittelymaksutaksaa lähtien seuraavasti: a) Vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) Vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ) c) Yhtiö maksaa kaupungille taksasta 3,40 /asiakas korvauksena viranomaistehtävistä. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin ehdotuksesta, jota jäsen Thomas Blomqvist kannatti, asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen eli Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n edustaja kutsutaan kaupunginhallituksen kokoukseen selvittämään mm. taksaa ja yhtiön muuta toimintaa kh kh 7 Asia jätettiin pöydälle. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin ehdotuksesta, jota jäsen Thomas Blomqvist kannatti, kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen seuraavin lisäyksin: Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:tä kehotetaan vastaisuudessa jätehuoltopolitiikassaan ryhtymään toimiin jätteiden lajittelemiseksi ja kompostoimiseksi kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston korottavan hajaasutusalueiden jäteasemien käsittelymaksutaksaa lähtien seuraavasti:

6 a) Vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) Vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ). c) Yhtiö maksaa kaupungille taksasta 3,40 /asiakas korvauksena viranomaistehtävistä

7 KV 7 KAUPUNGINVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVISTIN YM. ALOITE Alueellinen yhteistyö Vesi ja sähkö kv 13./ kh tlk 11 Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti veden ja sähkön alueellista yhteistyötä koskevan aloitteen, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa tekniseltä lautakunnalta ja energiajohtokunnalta. Tammisaaren Energialle laaditaan erillinen selvitys, minkä vuoksi sitä ei tässä vaiheessa käsitellä. Tekninen lautakunta on antanut lausuntonsa Tammisaaren Energian/Tammisaaren Veden mahdollisesta yhdistämisestä. Vedenjakeluyhteistyö jatkuu, josta konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita Hangon, Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan vedenjakelun alueellinen yleissuunnitelma. Tavoitteena on selvittää alueelliset vedenjakelun ratkaisut siten, että vedenhankinta ja -jakelu sekä jäteveden käsittely voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. HAAVE-saaristohanke (eli naapurisaaristokuntien yhteinen suunnitelma, haja-asutusalueen vedenjakelun kehittämissuunnitelma) on käynnistynyt. Nämä suunnitelmat arvioidaan ja ne otetaan huomioon, kun laaditaan vedenjakelun kehittämissuunnitelma, jonka jokainen kunta on velvollinen laatimaan. Tavoitteena on, että naapurikuntien johtoverkostot liitetään pitkällä aikavälillä yhteen vedenjakelun turvaamiseksi mahdollisessa kriisitilanteessa. Yhteistyöratkaisujen pitää hyödyttää omaa laitosta ja kuntaa, ja yhteistyötä on kehitettävä luonnollisella tavalla. Nykyiset yhteistyömuodot toimivat hyvin, ja ne ovat kaikille osapuolille ja viranomaisille hyödyksi. Vedenjakelu on peruspalvelua. Maassamme ei ole esimerkkejä vedenjakelun yksityistämisestä. Kunnalliset yhtiöt, joissa useat kunnat ovat osakkaita, ovat perusteltuja, kun esim. puhdistamot ja vedenjakelulaitokset ovat yhteisiä. Liikelaitos Tammisaaren Vesi toimii kaupunginvaltuuston vahvistamilla toiminta-alueilla. Tammisaaren Vesi on ollut kunnallinen liikelaitos lähtien. Sen odotetaan tuottavan kaupungille kaupunginvaltuuston vahvistaman tuoton. Liikelaitos ostaa tukipalveluja sekä kaupungin omasta organisaatiosta että ulkopuolisilta organisaatioilta. Tammisaaren Vesi on pieni vedenjakelulaitos. Sen johdon täytyy osallistua operatiiviseen käyttöön ja päivystykseen, koska se tuntee parhaiten laitoksen

8 toiminnot ja prosessit. Tämän kyseisen tapauksen monikunnallinen johtopalveluyhteistyö voidaan tämän vuoksi asettaa kyseenalaiseksi. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen ja yllä mainitut näkökohdat tiedoksi sekä ilmoittaa kaupunginhallitukselle em. lausuntonaan aloitteeseen. Hyväksyttiin kh 24 Kaupunginhallitus yhtyy teknisen lautakunnan alueellisen vedenjakelupalveluiden yhteistyöstä esittämiin näkökohtiin. Tässä vaiheessa ei ole syytä radikaalisti laajentaa yhteistyötä, vaikka kaupunki suhtautuukin myönteisesti kaikkiin hyvin perusteltuihin uusiin yhteistyömuotoihin. Kaupunginhallitus merkitsee muistiin, että Tammisaaren Energian toimintaan liittyvät yhteistyökysymykset käsitellään erikseen. Tämä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Jäsen Håkan Enberg ehdotti aloitteen käsittelyn palauttamista, jotta naapurikunnat voisivat keskustella alueellisesta yhteistyöstä. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, minkä vuoksi se raukesi. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Päätöksen johdosta pöytäkirjaan merkiittiin jäsen Håkan Enbergin eriävä mielipide kv 7 Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

9 KV tlk 191 VESIHUOLTOPÄÄLLIKÖN VIRKA Uudelleen täyttäminen Vesihuoltopäällikkö Torsten Hällfors on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle Voimassa olevan johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö on tulosyksikön Vesihuoltolaitos vastaava viranomainen. Vesihuoltopäälliköltä vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavaa koulutusta, näyttöä kokemuksesta ja hyvää alan tuntemusta. Teknisen lautakunnan pitää pyytää lupa saada julistaa haettavaksi vesihuoltopäällikön virka. (kapungininsinööri) Tekninen lautakunta pyytää lupaa saada julistaa haettavaksi vesihuoltopäällikön viran. Hyväksyttiin kh 6 Kapunginhallitus palauttaa ehdotuksen tekniselle lautakunnalle, jonka pitää selvittää, voiko joku muu teknisen keskuksen viranhaltija, esim. kaupungininsinööri, hoitaa vesihuoltopäällikön tehtävät. Lisäresurssien tarve pitää myös em. vaihtoehdon osalta selvittää. Jäsen Asta Seppänen vastusti kaupunginjohtajan ehdotusta. Jäsen Seppänen kannatti teknisen lautakunnan ehdotusta. Jäsen Sig-Britt Sahlberg asetti kysymyksen, joka koski alueellisen vesi- ja sähköpalvelun yhteistyöaloitteen käsittelyä. Jäsenet Tom Rehn ja Håkan Enberg kannattivat jäsen Seppäsen ehdotusta. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom ja Sig-Britt Sahlberg kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja jäsen Seppäsen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ja jäsen Seppäsen ehdotus kolme (3) ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi näin ollen kaupunginjohtajan ehdotuksen tlk 12 Tulosyksikön Tekninen palvelu voimassa olevan johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö on tulosyksikön Vesihuoltolaitos vastaava viranomainen. Vesihuoltopäälliköltä vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavaa koulutusta, näyttöä kokemuksesta ja hyvää alan tuntemusta. Kaupungininsinöörillä on aluevastaavana ylin vastuu vesihuoltolaitoksesta.

10 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys sekä Suomen Kuntaliitto suosittelevat sovellettavaksi niitä suosituksia, jotka lääkintöhallitus on asettanut vastaavan johtajan pätevyysvaatimukseksi. Sopivina peruskoulutusalueina mainitaan prosessitekniikka, vesihuoltotekniikka, LVI-tekniikka tai elinkeinotekniikka. Vesihuoltolaki, muu lainsäädäntö ja uudet asetukset edellyttävät vesihuoltolaitoksen toimintaedellytyksien ja pätevyyden takaamisen. Vesihuoltolaitoksesta vastaavan pitää perusteellisesti tuntea laitoksen toiminnat ja prosessit. Vastaavalla pitää olla riittävä alan perustuntemus voidakseen ymmärtää eri vaiheiden prosessisuhteet ja osatakseen arvioida eri paikallisten olojen merkityksen. Vastaavan pitää lisäksi ehkäistä ennalta poikkeustilanteet sekä poikkeustilanteiden sattuessa toimia niissä nopeasti. Vesihuoltolaitoksen vastaavaksi/päälliköksi tarvitaan sellainen henkilö, joka vastaa laitoksen operatiivisesta toiminnasta, osallistuu käytännön työhön ja joka tuntee alueen. Päivystystehtävät kuuluvat myös hänen tehtäviinsä. Virka voidaan täyttää kahdella tavalla: Virka julistetaan ilmoituksella haettavaksi tai se täytetään sisäisellä hakumenettelyllä. Tässä tapauksessa vastuutehtäviä ei voi siirtää jollekin johtajalle/päällikölle, jolta puuttuu pätevyys. Jos vesihuoltolaitoksen työntekijälle, jolla on vaadittava pätevyys, annetaan mahdollisuus hakea virkaa, tehtävään valittu pitää korvata henkilöllä, jolla on vähintään korjaajan-/työnjohtajan pätevyys. Tämä voitaisiin ensi sijaisesti täyttää kaupungin sisäisellä hakumenettelyllä, ellei tulokseen päästä ulkoisella hakumenettelyllä. Vesihuoltolaitoksen henkilöstöstä kahdella on vaadittava pätevyys. Molemmilta henkilöiltä on kysytty, ovatko he kiinnostuneita uudesta tehtävästä. Ainoastaan teknikko Tom Törnroos, jolla on viemäriteknikon virka, on ilmoittanut olevansa kiinnostunut sekä suostumuksensa siihen, että hänet siirretään vesihuoltopäällikön virkaan. Teknikko Törnroos on ollut vesilaitoksen palveluksessa lähtien. Hän on mm. toiminut vesihuoltopäällikön sijaisena. Jotta vesihuoltolaitoksen päivystysjärjestelmä toimisi, em. siirto pitäisi tehdä heti. EHDOTUS. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta ilmoittaa em. selvityksenä asiasta sekä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknikko Tom Törnroos siirretään vesihuoltopäällikön virkaan. Jotta Tammisaaren Veden henkilöstöä olisi riittävästi, pitää tässä vaiheessa (ensi sijaisesti kaupungin sisäisellä hakumenettelyllä) valita sellainen asentaja, jolla on työnjohtajan vastuu. Ellei kukaan ole kiinnostunut tehtävästä, se on julistettava haettavaksi. Tehtävään valitun pitää voida osallistua Tammisaaren Veden päivystysjärjestelmään. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

11 Tekninen lautakunta ilmoittaa vastauksena kaupunginvaltuuston kyselyyn kaupungininsinöörin mahdollisuuksista hoitaa vesihuoltopäällikön tehtävät, että kaupungininsinöörillä on tulosalueen vastaavana henkilönä ylin vastuu ja että hän näin ollen esittelee myös Tammisaaren Veden asiat tekniselle lautakunnalle. Kaupunginsinsinööri ei kuitenkaan ajallisesti eikä pätevyydeltään voi johtaa Tammisaaren Vettä vesihuoltopäällikkönä. Tekninen lautakuntaa toteaa työnjohtajan toimesta, että toimi pitäisi mahdollisimman pian julistaa haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä, jotta se voitaisiin täyttää heti valtuuston tehtyä päätöksensä vesihuoltopäällikön virasta kh 25 Teknisen lautakunnan ehdotus merkitsee itse asiassa sitä, että virka ehdotetaan täytettäväksi virkasäännön :n 5 momentin 3 mukaisesti, ts. ilman viran vapaaksi julistamista, mikä on pääsääntö virkoja täytettäessä. Koska teknisen lautakunnan ehdotus merkitsee vesihuoltolaitoksen virkojen määrän supistamista, tämän voi ymmärtää siten, että virka voidaan täyttää ilman sen vapaaksi julistamista (virkasäännön :n 5 momentti 3). Kaupunginvaltuusto täyttää viran. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa: a. Tom Törnroos siirretään lähtien omalla suostumuksella vesihuoltopäällikön virkaan. b. Kaupunginhallitus ottaa kantaa vesihuollon korvaaviin resursseihin ja viemäriteknikon virkaan, kun se panee täytäntöön valtuuston päätöksen. Hyväksyttiin kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tom Törnroos siirretään lähtien omalla suostumuksella vesihuoltopäällikön virkaan.

12 KV 9 VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN YM. ALOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen yhteistyö kv 14./ kh 16 Valtuutettu Sig-Britt Sahlberg ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteistyötä, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Aloite koskee konkreettisesti sosiaali- ja terveyslautakuntaa. Aloitteen tekijät ottavat kuitenkin kantaa kysymykseen, joka on periaatteessa yleinen, eli kuntien hallintopalvelujen yhteistyöhön. Kaupunki voi muodollisesti laatia sopimuksen yhden tai useamman kunnan kanssa esim. sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisesta yhteistyöstä. Kaupunki on esim. seuraavilla aloilla tehnyt myynti-/ostosopimuksen: ympäristönhuolto, maaseutupalvelut, kuluttajaneuvonta ja velkasaneeraus. Yhteistyö koskee konkreettisten kysymysten hoitoa, ja se on sujunut hyvin. Kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Muodollisesti sosiaali- ja terveysjohtajan viran voi myös täyttää tilapäisesti ilman avoimeksi julistamista ts. sisäisesti. Kuntien yhteinen sosiaali- ja terveysjohtajan virka voidaan kyseenalaistaa, sillä sosiaali- ja terveysjohtaja kantaa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon virkamiesvastuun. Kuntien välinen mahdollinen yhteistyö vaikuttaa todennäköisesti negatiivisesti tähän johtajuuteen. Johtajuus pirstoutuu, jos sen jakaa usean kunnan kesken, joilla saattaa olla jopa eri hallintokulttuuri. Johtajuus on henkilöllistynyt. Kuntien välistä yhteistyötä vastaan puhuu myös se seikka, että tämän tason virkamiehellä on selvä kehittämisvastuu. Täytyisi muodostaa kuntayhtymä, jotta malli, jossa usealla kunnalla on yhteinen sosiaali- ja terveysjohtaja, toimisi. Yhteenvetona voidaan todeta, että joitakin tukipalveluja voidaan hyvin ostaa tai vaihtoehtoisesti hoitaa kuntien välisillä sopimuksilla. Tämä koskee myös joitakin selvästi määriteltyjä hallinnollisia tehtäviä. Sen sijaan pitkällä aikavälillä ei voi olla tarkoituksenmukaista hoitaa kuntien välisellä sopimukselle kunnille strategisesti tärkeät tehtävät../. Liitteenä sosiaali- ja terveysjohtajan lausunto. Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen sekä em. näkökohdat tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, ettei se periaatteessa vastusta tukipalvelujen ostamista/ kuntien välistä yhteistyötä.

13 Laadittavassa henkilöstöstrategiassa selvitetään tarkemmin palvelujen ostamista. Kaupunginvaltuusto ilmoittaa em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Aisa jätettiin pöydälle jäsen Håkan Enbergin ehdotuksesta. _ kh 7./ kv 9 Jäsen Sig-Britt Sahlberg ehdotti jäsen Håkan Enbergin kannattamana, että aloite palautetaan, jotta voidaan keskustella viran hoitamisesta mahdollisena kuntien välisenä yhteistyönä. Kun lähtekeskustelu oli saatettu päätökseen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Jäsen Sahlbergin ehdotusta kannattavt äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä jäsen Sahlbergin ehdotus sai kolme (3) ääntä ja viisi (5) jäsentä vastusti sitä. Kaksi (2) jäsentä jätti äänestämättä. Lähete-esitys hylättiin näin ollen. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lähteäänestyksen päätöksen johdosta pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Sig- Britt Sahlberg oli jättänyt pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, liite. Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

14 KV kv 29./ kh 8 VALTUUTETTU ULF HEIMBERGIN ALOITE Valtuuston kokouspaikka Jäsen Ulf Heimberg ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen, joka koskee kaupunginvaltuuston kokouspaikkaa, liite. Aloite palautetaan kaupunginhallitukselle valmistelua varten. Kaupunginvaltuusto voi suhteellisen vapaasti valita kokouspaikkansa. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, ts. on tärkeätä, että kokoukset pidetään sellaisessa paikassa, jonne kuntalaiset pääsevät helposti. Kokousten televisiointi puoltaa kokousten pitoa Seminarieskolan juhlasalissa. Tässä yhteydessä huomautetaan, että kokouksien videokasetteja saa lainata. Edellä mainitusta huolimatta voi olla syytä pitää kaupunginvaltuuston kokouksia myös keskustan ulkopuolella etenkin, jos kokoukset voi yhdistää osaa kuntalaisia koskevaan yleiseen tiedottamiseen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston pitää viime kädessä päättää kokouspaikoista ottaen huomioon kunnallislaissa kokouspaikkojen pitämiselle asetetut määräykset. Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Hyväksyttiin. _ kv 10 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

15 KV 11 VALTUUTETTU ROGER ENGBLOMIN ALOITE Hyväksyttyjen aloitteiden seuranta ja täytäntöönpano kv 23./. Valtuutettu Roger Engblom jätti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen, joka koskee hyväksyttyjen aloitteiden seurantaa ja täytäntöönpanoa, liite. Aloitteen lähetekeskustelun aikana jäsen Roger Engblom täsmensi vielä jättämänsä aloitteen tarkoitusta. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kh 19 Aloite on yksi tapa ottaa kysymys esille. Kuntalain :n 15 mukaan kaupunginvaltuuston hyväksytyssä työjärjestyksessä on oltava määräykset valtuutettujen aloitteiden käsittelystä. Työjärjestyksen :n 4 mukaan valtuusto ei heti ota aloitetta käsittelyyn, vaan siirtää asian hallitukselle valmisteltavaksi. Valtuusto voi kuitenkin järjestää aloitteesta lähetekeskustelun. Aloite käsitellään aloitteen sisällön edellyttämällä tavalla. Periaate hallinnon tiukoista pätevyysrajoista otetaan huomioon, ts. myös aloitteiden käsittelyssä. Tämä merkitsee sitä, että jokaisella viranomaisella on oikeus ja velvollisuus harjoittaa päätäntäoikeuttaan. Vaikka kysymys on otettu esille aloitteessa, se ei vaikuta asiasisältöön. Työjärjestyksen mukaan hallituksen pitää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä jättää valtuustolle luettelo niistä aloitteista, joita se ei ole saattanut päätökseen edellisenä vuotena. Hallituksen pitää samalla ilmoittaa valtuustolle, mihin toimiin se on ryhtynyt aloitteiden johdosta. Aloitteen asiasisällöstä huolimatta asia esitellään valtuustolle joko asiakäsittelyyn tai tiedoksi. Valtuusto voi näin ollen vaikuttaa aloitteen käsittelyyn eli joko aloitteen jätön yhteydessä (= lähtekeskustelu), aloitetta esiteltäessä valtuustolle joko asiakäsittelyä varten tai tiedoksi tai aloitteiden vuosittaisen läpikäynnin yhteydessä. Työjärjestyksessä ei ole määräyksiä aloitteiden käsittelyajasta. Kaupunginhallitus pyrkii kuitenkin käsittelemään aloitteet vuoden kuluessa niiden jättöpäivästä. Aloitteella esille tuodun asiakäsittelyn konkreettinen täytäntöönpano voi kuitenkin viivästyä, koska se voi olla riippuvainen talousarviosta/taloussuunnitelmasta, luvasta (valtion/kunnan) jne. Päätöksen täytäntöönpano tapahtuu kuitenkin mahdollisimman nopeasti. (MH)

16 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Hyväksyttiin kv 8 Kaupunginhallitus ilmoittaa valtuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Jäsen Roger Enblom ehdotti aloitteen palauttamista jatkoselvitystä varten. Jäsen Karl-Erik Illman kannatti ehdotusta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja keskeytti asiakäsittelyn ja kehotti seuraavia puhujia sanomaan mielipiteensä kannatetusta palautusehdotuksesta. Lähetekeskustelun aikana jäsen Ira Donner ja kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ulf Heimberg ilmoittivat kannattavansa palautusehdotusta. Lähetekeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: jäsen Engblomin palautusehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä palautusehdotus sai 25 ääntä, kun taas 10 jäsentä vastusti sitä. Palautusehdotus hyväksyttiin näin ollen. _ kh 11 Palautuksen johdosta todetaan olevan syytä laajentaa seuraavaa ohjetta, joka on merkitty hallintosääntöön kuntalaisten aloitteesta, siten, että ohje koskee myös kaupunginvaltuuston aloitteita: Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, kaupunginhallituksen/lautakunnan/ johtokunnan on kahden (2) viikon kuluessa aloitteen jättämisestä ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen arvioitu käsittelyaika sekä mahdollisuudet saada tietoa aloitteen käsittelystä. Valtuuston jäsenet voivat tällöin seurata aloitteen käsittelyä. Ohje noudattaa myös vaatimusta nk. hyvästä hallintotavasta. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa tulosalueille, että heidän on valtuustoaloitteita käsitellessään otettava huomioon kuntalaisten aloitteista annetun hallintosäännön :n 35 määräykset. b. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. c. todeta, että aloitteen käsittely on päättynyt.

17 Hyväksyttiin kv 11 Kaupunginhallitus ehdottaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

18 KV 12 KESKENERÄISET ALOITTEET kh 38 Kaupunginhallituksen pitää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä jättää valtuustolle luettelo niistä keskeneräisistä aloitteista, joita valtuusto ei ole sattanut päätökseen edellisen vuoden loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen pitää samalla ilmoittaa, mihin toimiin on ryhdytty näiden aloitteiden johdosta. Kaupunginhallitus pyrkii käsittelemään aloitteet vuoden (1) kuluessa niiden jättöpäivästä. Jotkut aloitteet ovat esim. sisällöltään niin kattavia, ettei lopullista vastausta eikä etenkään tyydyttävää vastausta voida antaa kohtuullisessa ajassa. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 sisältää määräyksiä aloitteiden käsittelystä. Työjärjestyksen :n 15 momentista 1 käy ilmi, ettei kaupunginvaltuustolle jätettyjä aloitteita heti oteta päätettäväksi vaan että ne lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltaviksi. Kaupunginsihteeri toteaa, että kaupunginvaltuutettujen jättämät aloitteet täytyy aina pitää sellaisina aloitteina, joita täytyy käsitellä asianmukaisessa järjestyksessä. On tärkeätä, että aloitteen tekijälle mahdollisimman pian ilmoitetaan, mihin toimiin tai tulokseen aloite on johtanut. Kaupunginhallitus on erään aloitteen käsittelyn yhteydessä päättänyt ilmoittaa tulosalueille, että niiden on valtuuston aloitteita käsitellessään otettava huomioon hallintosäännön :n 33 määräykset kuntalaisten aloitteista. Ohje parantaa aloitteen tekijän mahdollisuuksia seurata aloitteen käsittelyä. Oheistetaan luettelo em. aloitteista. Luettelo on otettu diaariohjelmasta ja siitä näkyy kunkin aloitteen käsittely, liite. (MH) Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle oheisen luettelon tiedoksi. Kaupunginhallitus kiirehtii samalla niiden aloitteiden käsittelyä, joihin ei vielä ole vastattu. Hyväksyttiin kv 12 Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle oheisen luettelon tiedoksi.

19 KV 13 FAB SEMINARIEPARKEN/AB UTBILDNING SYDVÄSTIN PERUSTAMINEN kh 33 Ab Utbildning Sydväst ym., mm. Tammisaaren kaupunki, ovat keskustelleet/ neuvotelleet Fab Seminarieparken -yhtiön perustamisesta. Yhtiö vastaisi niistä rakennuksista/uudisrakennuksista, joita Ab Utbildning Sydväst tarvitsee harjoittamassaan opetustoiminnassaan nk. Seminarieområdetilla. Niin kutsuttu Seminarietomten (kaupunginosan 4 korttelin 283 tontit 1 2) vuokrattaisiin Fab Seminarieparkenille. Ab Utbildning Sydväst vuokraa opetustilat Fab Seminarieparkenilta../. Liitteenä olevasta perustamiskirjaehdotuksesta näkyvät ajatellut osakkaat, liite../. Oheistetaan myös ehdotus yhtiöjärjestykseksi, liite, sekä aiesopimus, josta näkyy tarkemmin uuden kiinteistöyhtiön tavoitteet, yhtiön osakepääoman jako jne. Ab Utbildning Sydväst on toimittanut kaupungille mainitut asiakirjat ja pyytänyt kaupunkia tarkastamaan ne sekä jättämään mahdolliset muutosehdotukset viimeistään Samalla Ab Utbildning Sydväst pyytää kaupunkia nimeämään yhtiön hallitukseen yhden hallitusjäsenen. Kaupungin oletetaan merkitsevän yhtiöstä osakkeita :n arvosta. Vuonna 2002 kaupungin oletetaan siirtävän omistamansa Seminarieområdetin rakennukset apporttina yhtiölle. Ks. aiesopimusta. (MH) Kaupunginhallitus päättää, a. ettei sillä ole mitään huomautettavaa perustamiskirjaehdotuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai aiesopimuksesta. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että on laadittu uusi tonttijako, mikä vaikuttaa tonttien numerointiin. Kaupunginhallitus hyväksyy samalla omalta osaltaan perustamiskirja- ja yhtiöjärjestysehdotuksen. b. että se nimeää kaupungin ehdokkaan yhtiön hallitukseen. c. että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle tämän hyväksyvän aiesopimuksen. Merkittiin, ettei kaupunginhallituksen puheenjohtaja jääviyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom johti puhetta. Lisäksi merkittiin, etteivät jäsen Thomas Blomqvist ja Asta Seppänen jääviyden vuoksi osallistuneet asian käsittelyyn.

20 kv 18 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen sekä nimetä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Henrik Lindholmin edustamaan kaupunkia yhtiön hallituksessa. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän aiesopimuksen. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist sekä jäsenet Thomas Blomqvist, Henrik Lindholm ja Asta Seppänen eivät jääviyden vuoksi osallistuneet asian käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 13 Kiinteistöyhtiö on muodostettu em. tavalla../. Kaupunginvaltuuston hyväksymää aiesopimusta, liite, pitää nyt noudattaa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaupunginvaltuuston pitää päättää luovuttaa apporttina tontin ( m², osa nk. Seminarieområdetista, ks. karttaliitettä) Fab Seminarieparkenille. Kiinteistöyhtiö aikoo rakentaa tontille opetustilat, myöhemmin mahdollisesti opiskelija-asuntoja. Ab Utbildning Sydväst keskittää uudisrakennukseen luonnonvara-alan koulutuksen, teknisen alan koulutuksen ja yritystalouskoulutuksen. Tammisaaren kaupunki ilmoittaa opetusministeriölle, että kyseisen tontin vanhat rakennukset luvutetaan Fab Seminarieparkenille. Rakennukset on aikoinaan siirretty kaupungille sillä ehdolla, että niitä käytetään opeustarkoitukseen. Tämän johdosta kaupunki sitoutuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/98) :n 49 mukaiseen palautusvelvollisuuteen, jos Ab Utbildning Sydväst lakkaa harjoittamasta opetusta tontin rakennuksilla. Ab Utbildning Sydväst on vastaavalla tavalla sitoutunut vastaamaan kaupungille mahdollisesta palautusvelvollisuudesta. Ab Utbildning Sydväst on myös neuvotellut kaupungin kanssa kaupunginosan 4 korttelin 283 tontin 6 rakennuksista (vanha tontti vanhoine rakennuksineen). Yhtenä vaihtoehtona on mainittu, että Ab Utbildning Sydväst vastaa rakennusten kunnostuksesta sekä että se vuokraa rakennukset kaupungilta siten, että kunnostuskustannukset otetaan vuokraehdoissa huomioon alennettuna vuokrana. Vastaavaa keskustelua on käyty Seminarieområdetin oppilasasunnoista. Oppilasasunnot tai tontin 6 rakennukset eivät tässä vaiheessa ole ajankohtaisia. Niistä tehdään eri päätös. (MH)

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot