KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN... 3 KV 6 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEASEMIEN TAKSAT... 4 KV 7 KAUPUNGINVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVISTIN YM. ALOITE ALUEELLINEN YHTEISTYÖ VESI JA SÄHKÖ... 7 KV 8 VESIHUOLTOPÄÄLLIKÖN VIRKA UUDELLEEN TÄYTTÄMINEN... 9 KV 9 VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN YM. ALOITE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ KV 10 VALTUUTETTU ULF HEIMBERGIN ALOITE VALTUUSTON KOKOUSPAIKKA KV 11 VALTUUTETTU ROGER ENGBLOMIN ALOITE HYVÄKSYTTYJEN ALOITTEIDEN SEURANTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO KV 12 KESKENERÄISET ALOITTEET KV 13 FAB SEMINARIEPARKEN/AB UTBILDNING SYDVÄSTIN PERUSTAMINEN KV 14 MUSEONJOHTAJAN VIRKA KV 15 TAMMISAAREN VESI UUDET TAKSAT KV 16 RANTATONTIN MYYNTI Ö STERBYSTÄ KV 17 KULTTUURISIHTEERIN EROANOMUS KV 18 KUNTALAISTEN ALOITTEET KV 19 VUODEN 2003 TONTTIHINNAT KV 20 KIINTEISTÖJEN MYYNTI SUNDOMIN TERVEYSTALO KV 21 LISÄMAAN OSTO MARINA SEURANEN KV 22 SDP-VALTUUSTORYHMÄN ALOITE BOXIN ALUEEN KYLÄSUUNNITELMA KV 23 MUSEON LISÄRAKENNUS HANKESUUNNITELMA KV 24 TAKAUSSITOUMUSHAKEMUS AB EKENÄS SERVICEFASTIGHETER 48 KV 25 TALOUSARVION MUUTOS YLEISHALLINTO - KUSTANNUSPAIKKA 1318, PALKKA- JA PALKKIOTARKISTUKSET KV 26 TALOUSARVIOVAROJA JOIHINKIN AJANKOHTAISIIN KOHTEISIIN 50 KV 27 VUOKRASOPIMUS POHJOISSATAMAN POLTTOAINEEN MYYNTIPISTE... 51

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV kh 36 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN Kaupunginvaltuusto päätti perustaa määräaikaisen projektipäällikön viran. Entinen II kaupunginsihteeri Christer Nyberg siirrettiin tuolloin omalla suostumuksella tähän virkaan. Virka perustettiin kolme (3) vuotta sitten ja se päättyy Kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri ja projektipäällikkö ovat keskustelleet jatkotoimenpiteistä. Keskustelut päätyvät alla mainittuun ehdotukseen, jonka kaikki em. virkamiehet yksimielisesti ovat hyväksyneet. (MH) Kaupunginhallitus päättää seuraavaa: a. Projektisihteeri Christer Nyberg palkataan määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ajaksi b. Projektisihteerin työtehtäviin kuuluu: - isännöitsijän tehtävät (esim. Fab Ekenäs Servicefastigheter) - elinkeinopoliittiset kysymykset - lähinnä paikallisia pienyrittäjiä koskevat kysymykset - hanketehtävät - tässä vaiheessa mm. kiinteistöhallinnon kehittämiseen kuuluva selvitystyö ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen c. Projektipäällikkö on yleishallinnon alainen ja hän suorittaa myös yleishallinnon piirissä määrättävät tehtävät. d. Projektisihteerin palkkaedut pysyvät samana. Kaupunginhallituksen päätös merkitään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginjohtaja selvitti asiaa. Jäsen Thomas Blomqvist hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen kv 5 Kaupunginhallitus päättää antaa em. päätöksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

4 KV tlk 221./. HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEASEMIEN TAKSAT Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy ehdottaa, liite, että haja-asutusalueen jäteasemien käyttötaksaa korotetaan lähtien.uusi taksa (käyttömaksu) olisi seuraavanlainen: a) vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ) Ehdotus merkitsee 30 %:n hinnankorotusta kesämökkien asukkaille ja 22 %:n korotusta vaikinaisille asukkaille. Hinnankorotuksen syyt: - Järjestelmän ylläpitokustannuksista koituvat taloudelliset tappiot, sillä jätteistä aiheutuvat kustannukset ovat edelleen ylittäneet niiden käsittelystä saatavat tulot. - Jätevero nousee 52 % (ilman alv:tä 15,13 /tn > 23 /tn) - Jätteiden käsittelymaksu nousee 15 % (ilman veroja 38,68 /tn > 44,50 /tn). Koko viime vuoden loppusijoituspaikaksi käytetyn kaatopaikan taso vastaa EU:n standardeja.vastaanvanlaisia loppusijoituspaikkoja on Suomessa kymmenkunta. Suomen Kuntaliiton mukaan yhdyskuntajätteen käsittelymaksu alittaa korotuksen jälkeenkin kansallisen keskihinnan 10 %. - Jäteveron ja jätteiden käsittelymaksun korotus merkitsee maksetun alv:n korotusta, mikä myös näkyy taksassa. - Taksaa korotettiin edellisen kerran v Haja-asutusalueen yhteisten jäteasemien organisointia koskevan yhteistyösopimuksen kohdan 4,2 mukaan kaupungin tehtävänä on vahvistaa haja-asutusalueen yhteisten jäteasemien taksa Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ehdotuksen pohjalta. Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy ehdotta lisäksi, että sopimuksen mukaisten jäteliittymien jätteenkäsittelymääräyksiin tehdään joitakin muutoksia Tämä kysymys käsitellään erikseen sen jälkeen, kun lisäselvitykset on saatu. (kapungininsinööri) Tekninen lautakunta ehdottaa, että haja-asutusalueiden jäteasemien käsittelymaksua korotetatan lähtien seuraavasti: a) vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ) PÄÄTÖS. Kaupungininsinööri täydentää ehdotustaan kolmannella kohdalla:

5 c) Yhtiö maksaa kaupungille taksasta 3,40 /asiakas korvauksena viranomaistehtävistä. Tekninen lautakunta hyväksyi tämän jälkeen asiaa valmistaneen ehdotuksen a ckohdat kh 19 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston korottavan haja-asutusalueiden jäteasemien käsittelymaksutaksaa lähtien seuraavasti: a) Vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) Vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ) c) Yhtiö maksaa kaupungille taksasta 3,40 /asiakas korvauksena viranomaistehtävistä. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin ehdotuksesta, jota jäsen Thomas Blomqvist kannatti, asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen eli Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n edustaja kutsutaan kaupunginhallituksen kokoukseen selvittämään mm. taksaa ja yhtiön muuta toimintaa kh kh 7 Asia jätettiin pöydälle. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin ehdotuksesta, jota jäsen Thomas Blomqvist kannatti, kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen seuraavin lisäyksin: Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy:tä kehotetaan vastaisuudessa jätehuoltopolitiikassaan ryhtymään toimiin jätteiden lajittelemiseksi ja kompostoimiseksi kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston korottavan hajaasutusalueiden jäteasemien käsittelymaksutaksaa lähtien seuraavasti:

6 a) Vakinainen väestö, jossa on vähintään 2 asukasta: 131,00 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 92,50 ) b) Vapaa-ajan asunto sekä ympärivuotinen asunto, jossa on yksi asukas: 73 /v, sisältää 22 %:n alv:n (nykyinen taksa 56,34 ). c) Yhtiö maksaa kaupungille taksasta 3,40 /asiakas korvauksena viranomaistehtävistä

7 KV 7 KAUPUNGINVALTUUSTON II VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINDQVISTIN YM. ALOITE Alueellinen yhteistyö Vesi ja sähkö kv 13./ kh tlk 11 Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti veden ja sähkön alueellista yhteistyötä koskevan aloitteen, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa tekniseltä lautakunnalta ja energiajohtokunnalta. Tammisaaren Energialle laaditaan erillinen selvitys, minkä vuoksi sitä ei tässä vaiheessa käsitellä. Tekninen lautakunta on antanut lausuntonsa Tammisaaren Energian/Tammisaaren Veden mahdollisesta yhdistämisestä. Vedenjakeluyhteistyö jatkuu, josta konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita Hangon, Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan vedenjakelun alueellinen yleissuunnitelma. Tavoitteena on selvittää alueelliset vedenjakelun ratkaisut siten, että vedenhankinta ja -jakelu sekä jäteveden käsittely voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. HAAVE-saaristohanke (eli naapurisaaristokuntien yhteinen suunnitelma, haja-asutusalueen vedenjakelun kehittämissuunnitelma) on käynnistynyt. Nämä suunnitelmat arvioidaan ja ne otetaan huomioon, kun laaditaan vedenjakelun kehittämissuunnitelma, jonka jokainen kunta on velvollinen laatimaan. Tavoitteena on, että naapurikuntien johtoverkostot liitetään pitkällä aikavälillä yhteen vedenjakelun turvaamiseksi mahdollisessa kriisitilanteessa. Yhteistyöratkaisujen pitää hyödyttää omaa laitosta ja kuntaa, ja yhteistyötä on kehitettävä luonnollisella tavalla. Nykyiset yhteistyömuodot toimivat hyvin, ja ne ovat kaikille osapuolille ja viranomaisille hyödyksi. Vedenjakelu on peruspalvelua. Maassamme ei ole esimerkkejä vedenjakelun yksityistämisestä. Kunnalliset yhtiöt, joissa useat kunnat ovat osakkaita, ovat perusteltuja, kun esim. puhdistamot ja vedenjakelulaitokset ovat yhteisiä. Liikelaitos Tammisaaren Vesi toimii kaupunginvaltuuston vahvistamilla toiminta-alueilla. Tammisaaren Vesi on ollut kunnallinen liikelaitos lähtien. Sen odotetaan tuottavan kaupungille kaupunginvaltuuston vahvistaman tuoton. Liikelaitos ostaa tukipalveluja sekä kaupungin omasta organisaatiosta että ulkopuolisilta organisaatioilta. Tammisaaren Vesi on pieni vedenjakelulaitos. Sen johdon täytyy osallistua operatiiviseen käyttöön ja päivystykseen, koska se tuntee parhaiten laitoksen

8 toiminnot ja prosessit. Tämän kyseisen tapauksen monikunnallinen johtopalveluyhteistyö voidaan tämän vuoksi asettaa kyseenalaiseksi. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen ja yllä mainitut näkökohdat tiedoksi sekä ilmoittaa kaupunginhallitukselle em. lausuntonaan aloitteeseen. Hyväksyttiin kh 24 Kaupunginhallitus yhtyy teknisen lautakunnan alueellisen vedenjakelupalveluiden yhteistyöstä esittämiin näkökohtiin. Tässä vaiheessa ei ole syytä radikaalisti laajentaa yhteistyötä, vaikka kaupunki suhtautuukin myönteisesti kaikkiin hyvin perusteltuihin uusiin yhteistyömuotoihin. Kaupunginhallitus merkitsee muistiin, että Tammisaaren Energian toimintaan liittyvät yhteistyökysymykset käsitellään erikseen. Tämä ilmoitetaan kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Jäsen Håkan Enberg ehdotti aloitteen käsittelyn palauttamista, jotta naapurikunnat voisivat keskustella alueellisesta yhteistyöstä. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, minkä vuoksi se raukesi. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Päätöksen johdosta pöytäkirjaan merkiittiin jäsen Håkan Enbergin eriävä mielipide kv 7 Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

9 KV tlk 191 VESIHUOLTOPÄÄLLIKÖN VIRKA Uudelleen täyttäminen Vesihuoltopäällikkö Torsten Hällfors on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle Voimassa olevan johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö on tulosyksikön Vesihuoltolaitos vastaava viranomainen. Vesihuoltopäälliköltä vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavaa koulutusta, näyttöä kokemuksesta ja hyvää alan tuntemusta. Teknisen lautakunnan pitää pyytää lupa saada julistaa haettavaksi vesihuoltopäällikön virka. (kapungininsinööri) Tekninen lautakunta pyytää lupaa saada julistaa haettavaksi vesihuoltopäällikön viran. Hyväksyttiin kh 6 Kapunginhallitus palauttaa ehdotuksen tekniselle lautakunnalle, jonka pitää selvittää, voiko joku muu teknisen keskuksen viranhaltija, esim. kaupungininsinööri, hoitaa vesihuoltopäällikön tehtävät. Lisäresurssien tarve pitää myös em. vaihtoehdon osalta selvittää. Jäsen Asta Seppänen vastusti kaupunginjohtajan ehdotusta. Jäsen Seppänen kannatti teknisen lautakunnan ehdotusta. Jäsen Sig-Britt Sahlberg asetti kysymyksen, joka koski alueellisen vesi- ja sähköpalvelun yhteistyöaloitteen käsittelyä. Jäsenet Tom Rehn ja Håkan Enberg kannattivat jäsen Seppäsen ehdotusta. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom ja Sig-Britt Sahlberg kannattivat kaupunginjohtajan ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja jäsen Seppäsen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kahdeksan (8) ääntä ja jäsen Seppäsen ehdotus kolme (3) ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi näin ollen kaupunginjohtajan ehdotuksen tlk 12 Tulosyksikön Tekninen palvelu voimassa olevan johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö on tulosyksikön Vesihuoltolaitos vastaava viranomainen. Vesihuoltopäälliköltä vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavaa koulutusta, näyttöä kokemuksesta ja hyvää alan tuntemusta. Kaupungininsinöörillä on aluevastaavana ylin vastuu vesihuoltolaitoksesta.

10 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys sekä Suomen Kuntaliitto suosittelevat sovellettavaksi niitä suosituksia, jotka lääkintöhallitus on asettanut vastaavan johtajan pätevyysvaatimukseksi. Sopivina peruskoulutusalueina mainitaan prosessitekniikka, vesihuoltotekniikka, LVI-tekniikka tai elinkeinotekniikka. Vesihuoltolaki, muu lainsäädäntö ja uudet asetukset edellyttävät vesihuoltolaitoksen toimintaedellytyksien ja pätevyyden takaamisen. Vesihuoltolaitoksesta vastaavan pitää perusteellisesti tuntea laitoksen toiminnat ja prosessit. Vastaavalla pitää olla riittävä alan perustuntemus voidakseen ymmärtää eri vaiheiden prosessisuhteet ja osatakseen arvioida eri paikallisten olojen merkityksen. Vastaavan pitää lisäksi ehkäistä ennalta poikkeustilanteet sekä poikkeustilanteiden sattuessa toimia niissä nopeasti. Vesihuoltolaitoksen vastaavaksi/päälliköksi tarvitaan sellainen henkilö, joka vastaa laitoksen operatiivisesta toiminnasta, osallistuu käytännön työhön ja joka tuntee alueen. Päivystystehtävät kuuluvat myös hänen tehtäviinsä. Virka voidaan täyttää kahdella tavalla: Virka julistetaan ilmoituksella haettavaksi tai se täytetään sisäisellä hakumenettelyllä. Tässä tapauksessa vastuutehtäviä ei voi siirtää jollekin johtajalle/päällikölle, jolta puuttuu pätevyys. Jos vesihuoltolaitoksen työntekijälle, jolla on vaadittava pätevyys, annetaan mahdollisuus hakea virkaa, tehtävään valittu pitää korvata henkilöllä, jolla on vähintään korjaajan-/työnjohtajan pätevyys. Tämä voitaisiin ensi sijaisesti täyttää kaupungin sisäisellä hakumenettelyllä, ellei tulokseen päästä ulkoisella hakumenettelyllä. Vesihuoltolaitoksen henkilöstöstä kahdella on vaadittava pätevyys. Molemmilta henkilöiltä on kysytty, ovatko he kiinnostuneita uudesta tehtävästä. Ainoastaan teknikko Tom Törnroos, jolla on viemäriteknikon virka, on ilmoittanut olevansa kiinnostunut sekä suostumuksensa siihen, että hänet siirretään vesihuoltopäällikön virkaan. Teknikko Törnroos on ollut vesilaitoksen palveluksessa lähtien. Hän on mm. toiminut vesihuoltopäällikön sijaisena. Jotta vesihuoltolaitoksen päivystysjärjestelmä toimisi, em. siirto pitäisi tehdä heti. EHDOTUS. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta ilmoittaa em. selvityksenä asiasta sekä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknikko Tom Törnroos siirretään vesihuoltopäällikön virkaan. Jotta Tammisaaren Veden henkilöstöä olisi riittävästi, pitää tässä vaiheessa (ensi sijaisesti kaupungin sisäisellä hakumenettelyllä) valita sellainen asentaja, jolla on työnjohtajan vastuu. Ellei kukaan ole kiinnostunut tehtävästä, se on julistettava haettavaksi. Tehtävään valitun pitää voida osallistua Tammisaaren Veden päivystysjärjestelmään. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

11 Tekninen lautakunta ilmoittaa vastauksena kaupunginvaltuuston kyselyyn kaupungininsinöörin mahdollisuuksista hoitaa vesihuoltopäällikön tehtävät, että kaupungininsinöörillä on tulosalueen vastaavana henkilönä ylin vastuu ja että hän näin ollen esittelee myös Tammisaaren Veden asiat tekniselle lautakunnalle. Kaupunginsinsinööri ei kuitenkaan ajallisesti eikä pätevyydeltään voi johtaa Tammisaaren Vettä vesihuoltopäällikkönä. Tekninen lautakuntaa toteaa työnjohtajan toimesta, että toimi pitäisi mahdollisimman pian julistaa haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä, jotta se voitaisiin täyttää heti valtuuston tehtyä päätöksensä vesihuoltopäällikön virasta kh 25 Teknisen lautakunnan ehdotus merkitsee itse asiassa sitä, että virka ehdotetaan täytettäväksi virkasäännön :n 5 momentin 3 mukaisesti, ts. ilman viran vapaaksi julistamista, mikä on pääsääntö virkoja täytettäessä. Koska teknisen lautakunnan ehdotus merkitsee vesihuoltolaitoksen virkojen määrän supistamista, tämän voi ymmärtää siten, että virka voidaan täyttää ilman sen vapaaksi julistamista (virkasäännön :n 5 momentti 3). Kaupunginvaltuusto täyttää viran. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa: a. Tom Törnroos siirretään lähtien omalla suostumuksella vesihuoltopäällikön virkaan. b. Kaupunginhallitus ottaa kantaa vesihuollon korvaaviin resursseihin ja viemäriteknikon virkaan, kun se panee täytäntöön valtuuston päätöksen. Hyväksyttiin kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tom Törnroos siirretään lähtien omalla suostumuksella vesihuoltopäällikön virkaan.

12 KV 9 VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN YM. ALOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen yhteistyö kv 14./ kh 16 Valtuutettu Sig-Britt Sahlberg ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteistyötä, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Aloite koskee konkreettisesti sosiaali- ja terveyslautakuntaa. Aloitteen tekijät ottavat kuitenkin kantaa kysymykseen, joka on periaatteessa yleinen, eli kuntien hallintopalvelujen yhteistyöhön. Kaupunki voi muodollisesti laatia sopimuksen yhden tai useamman kunnan kanssa esim. sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisesta yhteistyöstä. Kaupunki on esim. seuraavilla aloilla tehnyt myynti-/ostosopimuksen: ympäristönhuolto, maaseutupalvelut, kuluttajaneuvonta ja velkasaneeraus. Yhteistyö koskee konkreettisten kysymysten hoitoa, ja se on sujunut hyvin. Kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Muodollisesti sosiaali- ja terveysjohtajan viran voi myös täyttää tilapäisesti ilman avoimeksi julistamista ts. sisäisesti. Kuntien yhteinen sosiaali- ja terveysjohtajan virka voidaan kyseenalaistaa, sillä sosiaali- ja terveysjohtaja kantaa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon virkamiesvastuun. Kuntien välinen mahdollinen yhteistyö vaikuttaa todennäköisesti negatiivisesti tähän johtajuuteen. Johtajuus pirstoutuu, jos sen jakaa usean kunnan kesken, joilla saattaa olla jopa eri hallintokulttuuri. Johtajuus on henkilöllistynyt. Kuntien välistä yhteistyötä vastaan puhuu myös se seikka, että tämän tason virkamiehellä on selvä kehittämisvastuu. Täytyisi muodostaa kuntayhtymä, jotta malli, jossa usealla kunnalla on yhteinen sosiaali- ja terveysjohtaja, toimisi. Yhteenvetona voidaan todeta, että joitakin tukipalveluja voidaan hyvin ostaa tai vaihtoehtoisesti hoitaa kuntien välisillä sopimuksilla. Tämä koskee myös joitakin selvästi määriteltyjä hallinnollisia tehtäviä. Sen sijaan pitkällä aikavälillä ei voi olla tarkoituksenmukaista hoitaa kuntien välisellä sopimukselle kunnille strategisesti tärkeät tehtävät../. Liitteenä sosiaali- ja terveysjohtajan lausunto. Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen sekä em. näkökohdat tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, ettei se periaatteessa vastusta tukipalvelujen ostamista/ kuntien välistä yhteistyötä.

13 Laadittavassa henkilöstöstrategiassa selvitetään tarkemmin palvelujen ostamista. Kaupunginvaltuusto ilmoittaa em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Aisa jätettiin pöydälle jäsen Håkan Enbergin ehdotuksesta. _ kh 7./ kv 9 Jäsen Sig-Britt Sahlberg ehdotti jäsen Håkan Enbergin kannattamana, että aloite palautetaan, jotta voidaan keskustella viran hoitamisesta mahdollisena kuntien välisenä yhteistyönä. Kun lähtekeskustelu oli saatettu päätökseen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Jäsen Sahlbergin ehdotusta kannattavt äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä jäsen Sahlbergin ehdotus sai kolme (3) ääntä ja viisi (5) jäsentä vastusti sitä. Kaksi (2) jäsentä jätti äänestämättä. Lähete-esitys hylättiin näin ollen. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lähteäänestyksen päätöksen johdosta pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Sig- Britt Sahlberg oli jättänyt pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, liite. Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

14 KV kv 29./ kh 8 VALTUUTETTU ULF HEIMBERGIN ALOITE Valtuuston kokouspaikka Jäsen Ulf Heimberg ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen, joka koskee kaupunginvaltuuston kokouspaikkaa, liite. Aloite palautetaan kaupunginhallitukselle valmistelua varten. Kaupunginvaltuusto voi suhteellisen vapaasti valita kokouspaikkansa. Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, ts. on tärkeätä, että kokoukset pidetään sellaisessa paikassa, jonne kuntalaiset pääsevät helposti. Kokousten televisiointi puoltaa kokousten pitoa Seminarieskolan juhlasalissa. Tässä yhteydessä huomautetaan, että kokouksien videokasetteja saa lainata. Edellä mainitusta huolimatta voi olla syytä pitää kaupunginvaltuuston kokouksia myös keskustan ulkopuolella etenkin, jos kokoukset voi yhdistää osaa kuntalaisia koskevaan yleiseen tiedottamiseen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston pitää viime kädessä päättää kokouspaikoista ottaen huomioon kunnallislaissa kokouspaikkojen pitämiselle asetetut määräykset. Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Hyväksyttiin. _ kv 10 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

15 KV 11 VALTUUTETTU ROGER ENGBLOMIN ALOITE Hyväksyttyjen aloitteiden seuranta ja täytäntöönpano kv 23./. Valtuutettu Roger Engblom jätti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen, joka koskee hyväksyttyjen aloitteiden seurantaa ja täytäntöönpanoa, liite. Aloitteen lähetekeskustelun aikana jäsen Roger Engblom täsmensi vielä jättämänsä aloitteen tarkoitusta. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kh 19 Aloite on yksi tapa ottaa kysymys esille. Kuntalain :n 15 mukaan kaupunginvaltuuston hyväksytyssä työjärjestyksessä on oltava määräykset valtuutettujen aloitteiden käsittelystä. Työjärjestyksen :n 4 mukaan valtuusto ei heti ota aloitetta käsittelyyn, vaan siirtää asian hallitukselle valmisteltavaksi. Valtuusto voi kuitenkin järjestää aloitteesta lähetekeskustelun. Aloite käsitellään aloitteen sisällön edellyttämällä tavalla. Periaate hallinnon tiukoista pätevyysrajoista otetaan huomioon, ts. myös aloitteiden käsittelyssä. Tämä merkitsee sitä, että jokaisella viranomaisella on oikeus ja velvollisuus harjoittaa päätäntäoikeuttaan. Vaikka kysymys on otettu esille aloitteessa, se ei vaikuta asiasisältöön. Työjärjestyksen mukaan hallituksen pitää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä jättää valtuustolle luettelo niistä aloitteista, joita se ei ole saattanut päätökseen edellisenä vuotena. Hallituksen pitää samalla ilmoittaa valtuustolle, mihin toimiin se on ryhtynyt aloitteiden johdosta. Aloitteen asiasisällöstä huolimatta asia esitellään valtuustolle joko asiakäsittelyyn tai tiedoksi. Valtuusto voi näin ollen vaikuttaa aloitteen käsittelyyn eli joko aloitteen jätön yhteydessä (= lähtekeskustelu), aloitetta esiteltäessä valtuustolle joko asiakäsittelyä varten tai tiedoksi tai aloitteiden vuosittaisen läpikäynnin yhteydessä. Työjärjestyksessä ei ole määräyksiä aloitteiden käsittelyajasta. Kaupunginhallitus pyrkii kuitenkin käsittelemään aloitteet vuoden kuluessa niiden jättöpäivästä. Aloitteella esille tuodun asiakäsittelyn konkreettinen täytäntöönpano voi kuitenkin viivästyä, koska se voi olla riippuvainen talousarviosta/taloussuunnitelmasta, luvasta (valtion/kunnan) jne. Päätöksen täytäntöönpano tapahtuu kuitenkin mahdollisimman nopeasti. (MH)

16 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Hyväksyttiin kv 8 Kaupunginhallitus ilmoittaa valtuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Jäsen Roger Enblom ehdotti aloitteen palauttamista jatkoselvitystä varten. Jäsen Karl-Erik Illman kannatti ehdotusta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja keskeytti asiakäsittelyn ja kehotti seuraavia puhujia sanomaan mielipiteensä kannatetusta palautusehdotuksesta. Lähetekeskustelun aikana jäsen Ira Donner ja kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ulf Heimberg ilmoittivat kannattavansa palautusehdotusta. Lähetekeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: jäsen Engblomin palautusehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja sitä vastustavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä palautusehdotus sai 25 ääntä, kun taas 10 jäsentä vastusti sitä. Palautusehdotus hyväksyttiin näin ollen. _ kh 11 Palautuksen johdosta todetaan olevan syytä laajentaa seuraavaa ohjetta, joka on merkitty hallintosääntöön kuntalaisten aloitteesta, siten, että ohje koskee myös kaupunginvaltuuston aloitteita: Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, kaupunginhallituksen/lautakunnan/ johtokunnan on kahden (2) viikon kuluessa aloitteen jättämisestä ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen arvioitu käsittelyaika sekä mahdollisuudet saada tietoa aloitteen käsittelystä. Valtuuston jäsenet voivat tällöin seurata aloitteen käsittelyä. Ohje noudattaa myös vaatimusta nk. hyvästä hallintotavasta. (MH) Kaupunginhallitus päättää a. ilmoittaa tulosalueille, että heidän on valtuustoaloitteita käsitellessään otettava huomioon kuntalaisten aloitteista annetun hallintosäännön :n 35 määräykset. b. ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. c. todeta, että aloitteen käsittely on päättynyt.

17 Hyväksyttiin kv 11 Kaupunginhallitus ehdottaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

18 KV 12 KESKENERÄISET ALOITTEET kh 38 Kaupunginhallituksen pitää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä jättää valtuustolle luettelo niistä keskeneräisistä aloitteista, joita valtuusto ei ole sattanut päätökseen edellisen vuoden loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen pitää samalla ilmoittaa, mihin toimiin on ryhdytty näiden aloitteiden johdosta. Kaupunginhallitus pyrkii käsittelemään aloitteet vuoden (1) kuluessa niiden jättöpäivästä. Jotkut aloitteet ovat esim. sisällöltään niin kattavia, ettei lopullista vastausta eikä etenkään tyydyttävää vastausta voida antaa kohtuullisessa ajassa. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 15 sisältää määräyksiä aloitteiden käsittelystä. Työjärjestyksen :n 15 momentista 1 käy ilmi, ettei kaupunginvaltuustolle jätettyjä aloitteita heti oteta päätettäväksi vaan että ne lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltaviksi. Kaupunginsihteeri toteaa, että kaupunginvaltuutettujen jättämät aloitteet täytyy aina pitää sellaisina aloitteina, joita täytyy käsitellä asianmukaisessa järjestyksessä. On tärkeätä, että aloitteen tekijälle mahdollisimman pian ilmoitetaan, mihin toimiin tai tulokseen aloite on johtanut. Kaupunginhallitus on erään aloitteen käsittelyn yhteydessä päättänyt ilmoittaa tulosalueille, että niiden on valtuuston aloitteita käsitellessään otettava huomioon hallintosäännön :n 33 määräykset kuntalaisten aloitteista. Ohje parantaa aloitteen tekijän mahdollisuuksia seurata aloitteen käsittelyä. Oheistetaan luettelo em. aloitteista. Luettelo on otettu diaariohjelmasta ja siitä näkyy kunkin aloitteen käsittely, liite. (MH) Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle oheisen luettelon tiedoksi. Kaupunginhallitus kiirehtii samalla niiden aloitteiden käsittelyä, joihin ei vielä ole vastattu. Hyväksyttiin kv 12 Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle oheisen luettelon tiedoksi.

19 KV 13 FAB SEMINARIEPARKEN/AB UTBILDNING SYDVÄSTIN PERUSTAMINEN kh 33 Ab Utbildning Sydväst ym., mm. Tammisaaren kaupunki, ovat keskustelleet/ neuvotelleet Fab Seminarieparken -yhtiön perustamisesta. Yhtiö vastaisi niistä rakennuksista/uudisrakennuksista, joita Ab Utbildning Sydväst tarvitsee harjoittamassaan opetustoiminnassaan nk. Seminarieområdetilla. Niin kutsuttu Seminarietomten (kaupunginosan 4 korttelin 283 tontit 1 2) vuokrattaisiin Fab Seminarieparkenille. Ab Utbildning Sydväst vuokraa opetustilat Fab Seminarieparkenilta../. Liitteenä olevasta perustamiskirjaehdotuksesta näkyvät ajatellut osakkaat, liite../. Oheistetaan myös ehdotus yhtiöjärjestykseksi, liite, sekä aiesopimus, josta näkyy tarkemmin uuden kiinteistöyhtiön tavoitteet, yhtiön osakepääoman jako jne. Ab Utbildning Sydväst on toimittanut kaupungille mainitut asiakirjat ja pyytänyt kaupunkia tarkastamaan ne sekä jättämään mahdolliset muutosehdotukset viimeistään Samalla Ab Utbildning Sydväst pyytää kaupunkia nimeämään yhtiön hallitukseen yhden hallitusjäsenen. Kaupungin oletetaan merkitsevän yhtiöstä osakkeita :n arvosta. Vuonna 2002 kaupungin oletetaan siirtävän omistamansa Seminarieområdetin rakennukset apporttina yhtiölle. Ks. aiesopimusta. (MH) Kaupunginhallitus päättää, a. ettei sillä ole mitään huomautettavaa perustamiskirjaehdotuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai aiesopimuksesta. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että on laadittu uusi tonttijako, mikä vaikuttaa tonttien numerointiin. Kaupunginhallitus hyväksyy samalla omalta osaltaan perustamiskirja- ja yhtiöjärjestysehdotuksen. b. että se nimeää kaupungin ehdokkaan yhtiön hallitukseen. c. että se ehdottaa kaupunginvaltuustolle tämän hyväksyvän aiesopimuksen. Merkittiin, ettei kaupunginhallituksen puheenjohtaja jääviyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom johti puhetta. Lisäksi merkittiin, etteivät jäsen Thomas Blomqvist ja Asta Seppänen jääviyden vuoksi osallistuneet asian käsittelyyn.

20 kv 18 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen sekä nimetä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Henrik Lindholmin edustamaan kaupunkia yhtiön hallituksessa. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän aiesopimuksen. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist sekä jäsenet Thomas Blomqvist, Henrik Lindholm ja Asta Seppänen eivät jääviyden vuoksi osallistuneet asian käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 13 Kiinteistöyhtiö on muodostettu em. tavalla../. Kaupunginvaltuuston hyväksymää aiesopimusta, liite, pitää nyt noudattaa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaupunginvaltuuston pitää päättää luovuttaa apporttina tontin ( m², osa nk. Seminarieområdetista, ks. karttaliitettä) Fab Seminarieparkenille. Kiinteistöyhtiö aikoo rakentaa tontille opetustilat, myöhemmin mahdollisesti opiskelija-asuntoja. Ab Utbildning Sydväst keskittää uudisrakennukseen luonnonvara-alan koulutuksen, teknisen alan koulutuksen ja yritystalouskoulutuksen. Tammisaaren kaupunki ilmoittaa opetusministeriölle, että kyseisen tontin vanhat rakennukset luvutetaan Fab Seminarieparkenille. Rakennukset on aikoinaan siirretty kaupungille sillä ehdolla, että niitä käytetään opeustarkoitukseen. Tämän johdosta kaupunki sitoutuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/98) :n 49 mukaiseen palautusvelvollisuuteen, jos Ab Utbildning Sydväst lakkaa harjoittamasta opetusta tontin rakennuksilla. Ab Utbildning Sydväst on vastaavalla tavalla sitoutunut vastaamaan kaupungille mahdollisesta palautusvelvollisuudesta. Ab Utbildning Sydväst on myös neuvotellut kaupungin kanssa kaupunginosan 4 korttelin 283 tontin 6 rakennuksista (vanha tontti vanhoine rakennuksineen). Yhtenä vaihtoehtona on mainittu, että Ab Utbildning Sydväst vastaa rakennusten kunnostuksesta sekä että se vuokraa rakennukset kaupungilta siten, että kunnostuskustannukset otetaan vuokraehdoissa huomioon alennettuna vuokrana. Vastaavaa keskustelua on käyty Seminarieområdetin oppilasasunnoista. Oppilasasunnot tai tontin 6 rakennukset eivät tässä vaiheessa ole ajankohtaisia. Niistä tehdään eri päätös. (MH)

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10 APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY Stpj 15.3.2012, 10 Liite A Pietarsaaren kaupunki on rekisterinpitäjänä useilla hallinnonaloilla, joissa edellytetään tietosuojan

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 2 Sisällys 1. ALOITE JA ALOITEOIKEUS... 3 1.1. Aloite... 3 1.2. Kunnan asukkaan aloiteoikeus... 3 1.3. Valtuustoryhmän ja valtuutetun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.09.2016 Sivu 1 / 1 2751/2016 01.01.01 107 Pitkäaikaishoitopäällikön tehtävän (vakanssinumero 333739) vakinainen täyttäminen Vanhusten palvelujen tulosyksikössä, työavain 2-298-16 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot