KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT..."

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 AIESOPIMUS / TAMMISAAREN ENERGIAN LIIKETOIMINTA... 2 KV 6 VALTUUTETTU SEPPO LINTULUODON ALOITE / LEVÄHDYSPAIKKA KRÅKHOLMENILLE... 3 KV 7 SUNDOMIN TERVEYSTALON MYYNTI... 4 KV 8 LISÄMAAN OSTO / EKERÖN VEDENOTTAMO... 6 KV 9 OY LISÄMAAN MYYNTI SUNDOMIN KYLÄSTÄ / HUONEISTOFORUM.7 KV 10 RANTA-ASEMAKAAVA / KORSUDD, KAAVA S

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KV 5 AIESOPIMUS / TAMMISAAREN ENERGIAN LIIKETOIMINTA

3 KV 6 VALTUUTETTU SEPPO LINTULUODON ALOITE / LEVÄHDYSPAIKKA KRÅKHOLMENILLE kv 26./ tlk 74 Valtuutettu Seppo Lintuluoto jätti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti Kråkholmenin levähdyspaikkaa koskevan aloitteen, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä palautettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Teknisen keskuksen puisto-osasto on tehnyt lehtikuusesta hirsipöytiä. Yhden pöydän voisi sijoittaa Kråkholmenille sillan päähän. Levähdyspaikkaan, johon tuotaisiin pöytä, penkit ja roskakori, valmistuisi kesäksi. Toimeen haetaan tiehallituksen lupa. Tekninen lautakunta vastannee aloitteeseen em. tavalla. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta ilmoittaa kaupunginhallitukselle em. vastauksena aloitteeseen. Hyväksyttiin kh 7 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi. Hyväksyttiin kv 6 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle em. vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

4 KV kh 16./. SUNDOMIN TERVEYSTALON MYYNTI Kaupunginvaltuusto päätti , että Sundomin terveystalo myydään sen jälkeen, kun toiminta on muuttanut toisiin tiloihin, sekä että maa vuokrataan. Vuokraaja saa lunastaa tontin sen jälkeen, kun hän on vakituisesti muuttanut asumaan taloon. Kiinteistöstä ilmoitettiin oheisella liitteellä. Määräaikaan mennessä saatiin neljä (4) tarjousta: - Petteri Pitkänen Kjell Bäckman Kalevi Lindsten Kaj Nyholm (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa: a. Kaj Nyholmille vuokrataan viideksikymmeneksi (50) vuodeksi Sundomin kylän Sundomin tila 1:48 (3 992 m²). Nyholm saa lunastaa kiinteistön sen jälkeen, kun hän on vakituisesti muuttanut tilalle asumaan. b. vuosivuokra on 392,20, joka sidotaan indeksiin. c. Kaj Nyholmille myydään alueen rakennus sen nykyisessä kunnossaan. Hinta on Jäsen Sig-Britt Sahlberg ehdotti vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen hyväksymistä siten, että kiinteistön myynnistä saatu tulo käytetään Skåldö skolan kunnostamiseen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, ettei ehdotusta oteta käsittelyyn, koska tuloja ei voi varata jonkun tietyn menon peittämiseen. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannatti tämän jälkeen vt. kaupunginjohtajan ehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen kv 7 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa: a. Kaj Nyholmille vuokrataan viideksikymmeneksi (50) vuodeksi Sundomin kylän Sundomin tila 1:48 (3 992 m²). Nyholm saa lunastaa kiinteistön sen jälkeen, kun hän on vakituisesti muuttanut tilalle asumaan.

5 b. vuosivuokra on 392,20, joka sidotaan indeksiin. c. Kaj Nyholmille myydään alueen rakennus sen nykyisessä kunnossaan. Hinta on

6 KV kh 19 LISÄMAAN OSTO / EKERÖN VEDENOTTAMO Ekerön vedenottamon vedenottoa suunnitellaan lisättävän n. 600 m³/vrk. Uudenmaan ympäristökeskukselle on toimitettu hakemus oikeudesta lisätä vedenottoa. Jotta vedenottoa voitaisiin lisätä, vedenottamon aluetta pitää suurentaa noin m² ostamalla maata Claes Johan Hisinger-Jägerskiöldin kuolinpesältä, liite. Maanomistaja on ilmoittanut hinnaksi Teknisen keskuksen mittausosaston mielestä hinta on kohtuullinen. Ostosta tehdään tässä vaiheessa esisopimus. Lopullinen osto tehdään sen jälkeen, kun Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt kaupungin hakemuksen. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän, että Tammisaaren kaupunki ostaa Claes Johan Hisinger-Jägerskiöldin kuolinpesältä Pohjan kunnan Ekerön kylän Storgårdin tilan 2:40 hintaan Kauppa toteutetaan siten, että tässä vaiheessa laaditaan esisopimus. Kauppa solmitaan sen jälkeen, kun Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt kaupungin hakemuksen Ekerön vedenottamon laajentamisesta. Hyväksyttiin kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän, että Tammisaaren kaupunki ostaa Claes Johan Hisinger-Jägerskiöldin kuolinpesältä Pohjan kunnan Ekerön kylän Storgårdin tilan 2:40 hintaan Kauppa toteutetaan siten, että tässä vaiheessa laaditaan esisopimus. Kauppa solmitaan sen jälkeen, kun Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt kaupungin hakemuksen Ekerön vedenottamon laajentamisesta.

7 KV kh 23 LISÄMAAN MYYNTI SUNDOMIN KYLÄSTÄ / HUONEISTOFORUM OY Huoneistoforum Oy (Jukka Ignatius) on pyytänyt lupaa saada ostaa lisämaata Sundomin kylästä. Alue sijaitsee kaupungin Huoneistoforum Oy:lle (hintaan ) myymän alueen eli Sundomin kylän Norrtorpin tilan 1:42 vieressä. Alue on suuruudeltaan n. 2,4 ha, ja se kuuluu Sundomin tilaan 1:48. Lisäalueeseen ei sisälly varsinaista rantaa. Ignatius on kuitenkin toivonut, että alueeseen voisi kuulua muutama metri rantaa, jotta hän voisi helpommin rakentaa siihen venelaiturin. Alue on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Ignatius esittää pyynnössään, että alue, joka myöhemmin erotettiin Norrtorpin tilalle, on johtanut siihen, että vanhan torpan asuntopiha ja siihen kuuluva talousalue on jaettu kulttuurihistoriallisia arvoja huomioon ottamattomalla tavalla. Vanhaan ympäristöön kuului pieni niitty ja entinen peltoalue. Nykyään kukaan ei hoida näitä alueita, koska lohkomisessa ei otettu huomioon kokonaisuutta ja koska alue ei jäänyt Norrtorpin tilalle. Omistaja ilmoittaa olevansa hyvin kiintynyt Norrtorpiin, ja hän on valmis suojelemaan alueen luontoa. Liitteenä olevassa arkkitehti Sebastian Lönnqvistin laatimassa muistiossa todetaan, ettei nykyisen kiinteistön raja noudata luonnollisia rajoja ja ettei se ota huomioon kulttuurimaisemaa, tilan alkuperäistä sijaintia eikä luonnetta. Kiinteistön koko ja muoto vastaavat lähinnä mieluummin kaupunkitonttia kuin saaristotilaa. Muistiossa on esitetty myös muita maanoston perusteita. Ignatius perustelee lisämaan hankintaa myös sillä, että metsähakkuut ulottuvat aina siihen porttiin asti, josta tie johtaa Norrtorpiin. Hän pelkää mm. sitä, että tilan viereisiltä alueilta ennemmin tai myöhemmin hakataan puut. Hakijan Norrtorpin tilan ostolle esittämät perustelut (sisältäen myös kauppahinnan) voivat näin ollen menettää merkityksensä. Lisäksi hakija esittää, ettei hän ennen ostoa ole saanut (metsänkäyttösuunnitelman mukaista) tietoa suunnitelluista hakkuutöistä. Ignatius on Norrtorpin tilan omistamisesta lähtien kunnostanut vanhaa torppaa ja suunnitellut alueelle uudisrakennusta kulttuurimaiseman ja alueen arvokkaan ympäristön pohjalta. Tällä hetkellä Ignatius rakentaa alueelle vapaa-ajan asuntoa. Hän pystyttää uudelleen Itä-Uudellamaalla sijainneen vanhan hirsirakennuksen. Käytäessä paikan päällä voitiin todeta, että talousrakennus ja keskeneräinen vapaa-ajan rakennus sijaitsevat aivan alueen päässä (ks. karttaliitettä). Nykyisen tilan alue on rajattu siten, että se käsittää n. 1 ha (kiinteistörekisterin mukaan m²), minkä johdosta hakemuksessa mainittu niitty ja pelto on suurimmaksi osaksi joutunut tilan alueen ulkopuolelle. Nykyinen tilanne ei ole onnistunut, kun otetaan huomioon vanhan torpan historiallinen kokonaisuus. Lisämaa-alue, jonka Ignatius haluaisi ostaa, on vahvistetussa Tammisaaren eteläisen saariston rantayleiskaavassa merkitty kokonaan vapaa-ajan alueeksi ja

8 retkeilyalueeksi (VR), josta puuttuu varsinainen rakennusoikeus. Pääosa metsäalueesta muodostuu lehtomaisesta kankaasta, jonka puumäärä on noin 450 m³ (lähinnä massapuuta). Kaupunginsihteeri ja kiinteistöinsinööri ovat kaupungin puolelta suunnitelleet noin 2,4 hehtaarin alueen rajat yhdessä Ignatiuksen ja arkkitehti Lönnqvistin kanssa. Rajanveto noudattaa maastoa ja se luo tällä tavalla luonnollisen ympäristökokonaisuuden. Rajaukseen kuuluu myös maapohja, johon kuuluu tieoikeus (1 500 m²). Ignatiuksen alun perin ehdottamaa aluetta on pienennetty n. 1 hehtaarilla. Huoneistoforum Oy (Ignatius) ilmoittaa olevansa valmis maksamaan lisäalueesta /ha (1,2 /m²). Yksikköhinta on täysin hyväksyttävissä, ja se ylittää selvästi alueen metsätaloudellisen arvon. Kauppahinnaksi tulee näin ollen ,4 hehtaarin alueelta. Sundomin tilasta 1:48 jää jäljelle maa-alueetta niemelle, joka sijaitsee koilliseen myytävästä alueesta. Alueelle pääsyn helpottamiseksi Huoneistoforum Oy (Ignatius) suostuu siihen, että kaupunki (eli tarkemmin Sundomin tila 1:48) saa tieoikeuden myytävän alueen yli kyseiselle niemelle. (Tieoikeus määritellään tarkemmin kyseisen alueen lohkomisen yhteydessä.) (PV) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki myy Sundomin kylän Sundomin tilasta 1:48 määrätyn n. 2,4 hehtaarin alueen Huoneistoforum Oy -nimiselle osakeyhtiölle hintaan Kyseinen alue näkyy oheista liitteestä. Sundomin tila 1:48 saa tieoikeuden myynnin kohteena olevan alueen yli kyseisen alueen koillispuolella olevaan niemeen. Jäsen Thomas Blomqvist ehdotti asian palauttamista myyntialueen tarkistamista varten. Torppaan kuuluva vanha niitty voi sisältyä myyntikohteeseen. Hinta voidaan samalla tarkistaa. Jäsen Sig-Britt Sahlberg kannatti palautusehdotusta. Kaupunginhallitus päätti tämän jälkeen palauttaa asian kh 20 Myyntikohdetta on asian palauttamisen jälkeen tarkistettu. Tämän jälkeen paikan päällä on tehty uusi rajanveto. Uuden ehdotetun rajan mukaan alue on suuruudeltaan n.1,9 ha. Edelliseen ehdotukseen verrattuna aluetta on pienennetty lähinnä etelässä ja jonkin verran myös idässä. Uusi rajanveto ottaa huomioon alueen kulttuuriarvot. Neuvottelujen johdosta lisämaa-alueen hintaa on myös tarkistettu siten, että Huoneistokeskus maksaa alueesta (vastaa /ha:n yksikköhintaa). Yksikköhintaa voidaan pitää kohtuullisena.

9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki myy Huoneistoforum Oy -nimiselle osakeyhtiölle Sundomin kylän Sundomin tilasta 1:48 n. 1,9 ha:n alueen hintaan Sundomin tila 1:48 saa tieoikeuden myynnin kohteena olevan alueen poikki kyseisen alueen koillispuolella olevalle niemelle. Tarkka sijainti ilmenee oheisesta liitteestä. Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, ettei ostaja lisämaan oston yhteydessä saa uutta ranta-aluetta. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom ja jäsen Thomas Blomqvist hyväksyivät kaupunginjohtajan tarkistetun ehdotuksen kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tammisaaren kaupunki myy Huoneistoforum Oy -nimiselle osakeyhtiölle määrätyn n. 1,9 hehtaarin alueen Sundomin kylän Sundomin tilasta 1:48. Hinta on Sundomin tila 1:48 saa tieoikeuden aina niemelle asti, joka sijaitsee myytävän alueen koillispuolella. Alue näkyy paremmin liitteestä. Lisämaan osto ei anna ostajalla uutta ranta-aluetta.

10 KV 10 RANTA-ASEMAKAAVA / KORSUDD, KAAVA S aklt 29 Kaupungin käsiteltäväksi on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) :n 74 mukaisesti jätetty osallistumis- ja arviointiohjelma sekä ote ranta-asemakaavaksi osaa Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilaa 1:123 varten. Suunnittelija Sten Öhmanin, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kaupungin kanssa on käyty alustavia neuvotteluja. Kaavahanke on merkitty vuosien kaavoituskatsaukseen. Ranta-asemakaavan laatimista perustellaan sillä, että tila pitää arvioida, koska sillä ei ole rantayleiskaavaa. Kaava-alueeseen kuuluu n. 49 hehtaarin maa-alue, jossa on 2,44 km:n rantaviiva. Se sijaitsee Bromarvin pohjoisosassa Särkisalon Pettua vastapäätä. Kaava-alueella on tällä hetkellä viisi (5) vapaa-ajan asuntoa, joista yksi sijaitsee entisessä pihakeskuksessa. Luonnoksessa ehdotetaan kuutta (6) uutta rakennuspaikkaa alueen länsirannalle eli yhteensä 11 rakennuspaikkaa. Ehdotetuista rakennuspaikoista yhdeksän (9) rasittaa suoraan rantaviivaa. Myös RA-kortteli 1, jonka vieressä on venepaikka (LV), voidaan katsoa rasittavan rantaa, minkä vuoksi alue on vaarassa tulla ylimitoitetuksi. Jäljellä oleva rantaviiva on pilkottu lyhyisiin ja osittain vaikeasti saavutettavin alueisiin. Rantaviivan osuus on tuskin 60 % kuten mitoitusperusteet edellyttävät. Tässä mielessä ehdotettu RA-kortteli 7 vie huomattavan osan rantalinjasta. Alueen luontoinventoinnin mukaan luonnonkaunis niemi, johon kortteli 7 on merkitty, pitäisi jättää luonnontilaan. Muutoin kaavaluonnos noudattaa hyvin inventoijan toimenpide-ehdotuksia. Osallistumis- ja arviointiohjelma esitetään kaavaluonnoksen kanssa. Oheistetaan a. osallistumis- ja arviointiohjelma b. kaavakartta määräyksineen c. kaavaselitykset (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää 1. hyväksyä osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuulutta se. 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa tarkistamaan kaavaluonnosta siten, että RA-kortteli 7 korvataan MY-alueen merkinnällä. 3. valtuuttaa aluesuunnittelua asettamaan näytteille täten tarkistetun luonnoksen kuultavaksi MRA :n 30 mukaisesti sekä pyytää ympäristönsuojelusihteeriltä lausuntoa asiasta.

11 Kaupunginarkkitehti ilmoittaa, että hän käytyään paikan päällä korjaa ehdotuksen 2-kohtaa seuraavasti: 2. suunnittelijaa kehotetaan tässä vaiheessa korjaamaan kaavaluonnosta siten, että RA-korttelin 7 rakennuspaikka liitetään RA-kortteliin 6. Muutoin ehdotus pysyy ennallaan. Asemakaavalautakunta hyväksyi tämän jälkeen kaupunginarkkitehdin asiasta antaman ehdotuksen em. korjauksin aklt 42 Korjattu kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointiohjelma pidettiin julkisesti nähtävillä ajalla Yhtään muistutusta ei jätetty asiasta. Ympäristönsuojelusihteeri on antanut lausuntonsa asiasta. Lausunnossaan hän mm. huomauttaa, ettei vaatimusta 60 %:n vapaasta rantaviivasta ole täytetty, minkä vuoksi hän ehdottaa, että osa alueen rakennusoikeuksista siirretään sisemmäksi. Ympäristönsuojelusihteeri edellyttää lisäksi, että Råholmenia ympäröivät alueet merkitään suojelualueeksi (SL) sekä että kaava-alueen luoteiskulman puro ja kallioalueet merkitään huomiointimerkinnällä. Esitetyssä kaavaehdotuksessa lausunto on otettu huomioon siten, että RAkortteleita 2, 4 ja 5, on supistettu ja täten rantaviivaa on vapautunut (MY-alueet). Kaavaan on lisätty uusi merkintä MY/s (eli osa alueesta, jossa luonto säilytetään). SL-alueita ei sitä vastoin ole lisätty. Oheistetaan a. ympäristönsuojelusihteerin lausunto b. kaavakartta määräyksineen c. kaavaselitykset (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle. PÄÄTÖS. Hyväksyttiin kh 21 Kaupunginhallitus hyväksyy Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen.

12 Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kaavasta pyydetään nähtävänäoloajan kuluessa lausunto rakennus-, ympäristönsuojelu- ja pelastuslautakunnalta sekä maakuntamuseolta. Hyväksyttiin kh 10 Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä ajalla Nähtävänäoloajan kuluessa ei jätetty muistutuksia. Rakennuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa asiasta eikä myöskään pelastuslautakunnalla sillä ehdolla, että järjestetään siten, että paikalle pääsee hälytysajoneuvolla. Ympäristönsuojelulautakunta esittää lausunnossaan vielä kysymyksiä, jotka koskevat mitoitusperusteita. Lautakunta ehdottaa yhden tontin siirtoa rannalta takaisin sekä tarkistuksia MY/s-merkintään. Lautakunta on myös sitä mieltä, että vesikäymälän rakentamista kieltävä merkintä on otettava mukaan. Liitteenä lausunto sekä suunnittelukonsultin vastine. Vesikäymälän rakentaminen vaatii erillisen kunnallisen luvan. Jos kaavamääräyksissä kiellettäisiin vesikäymälän rakentaminen, vaadittaisiin poikkeusluvan myöntämistä siinäkin tapauksessa, että käymälän rakentaminen olisi teknisesti ja ympäristö huomioiden sopiva. Tähän mennessä yksiselitteisiä wc-kieltoja on käytetty Uudenmaan ranta(asema)kaavoissa. Tässä rantaasemakaavassa, jossa rakennuspaikat vaihtelevat suuresti, voitaneen soveltaa eri wc-ratkaisuja, minkä vuoksi yleistä kieltoa ei kannateta. Liitteenä a. ympäristönsuojelulautakunnan lausunto b. konsultin vastine c. kaavakartta määräyksineen d. kaavaselitykset. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Suunnittelijan pyynnöstä kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle kh 27 Suunnittelija on korjannut kaava-asiakirjat. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen.

13 Hyväksyttiin kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen.

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 3 KV 1A VALTUUTETTU SIG-BRITT SAHLBERGIN ESTE... 3 KV 1B VALTUUTETTU TRYGVE LINDQVISTIN ESTE... 3 KV 1C VALTUUTETTU TOMMY WIKSTEDTIN ESTE...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 2/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 2/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.30-21.35 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 1/06 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJA 1/06 1 Paikka ja aika KaupungintaloTammisaaressa klo 18.00-21.50 Läsnä Varsinainen Forsbäck Isa Gahnström Ralf Grönroos Pirkko, puh.joht. Heimberg Ulf Lindström Anders, II v.puh.joht. Lindström-Dahl

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1

KOKOUSKUTSU Kokouspäivämäärä 25.10.2004 5/04. EKENÄS STAD TAMMISAAREN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto. Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5/04 1 Paikka ja aika Seminarieskolan Tammisaaressa klo. 19.00 - Läsnä Jäsenet Asplund Aila Bergroth Magnus Biström Bernhard Blomqvist Thomas Damén Karl-Einar Donner Ira Enberg Håkan Engblom

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSPYYNTÖ /

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1 Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 2/09 3.03.2009 1 Kokousaika 03.03.2009, klo 18.00-21.20 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Läsnä Poissa Muut läsnä olevat Jäsenet Jörgen Törnqvist,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot