TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Suomen AEPF-verkosto Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...19 LIITE Kepan henkilöstö Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

3 Johdanto Vuoden 2015 aikana kansainvälinen yhteisö sopii tulevien vuosien kehityksen suunnasta ja ilmastotoimista maailmassa. YK:n uusi kehitysohjelma, Post kehitystavoitteet, päätetään yleiskokouksessa syksyllä. Kepa on osana kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen verkostoja vaatinut, että uusi ohjelma on kaikkia koskeva, universaali, puuttuu eriarvoisuuteen ja perustuu kestävän kehityksen periaatteelle. Myöhemmin vuoden lopulla pidetään Pariisissa YK:n kansainvälinen ilmastokokous, jossa tavoitellaan sitovaa sopimusta. Kehityksen ja ilmastotalkoiden rahoitus ovat kysymyksiä, joita Kepa seuraa ja joihin se vaikuttaa. Ilmastorahoituksen tulee olla uutta rahaa, jottei kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitukset kilpaile keskenään: molempiin tarvitaan yhteensä noin miljardia dollaria vuosittain. Uusien rahoituslähteiden lisäksi Kepa jatkaa kampanjointia veroparatiisien ja verovälttelyn lopettamiseksi: ovathan rahavirrat ulos kehitysmaista liki kymmenkertaiset verrattuna saatuun kehitysapuun. Myös Kepan maatoimistot osallistuvat tähän työhön: joko paikan päällä kansainvälisissä kokouksissa tai tukemalla oman maansa kansalaisyhteiskuntien osallistumista ja vaikuttamistyötä. Yritysten nousu tärkeiksi toimijoiksi on ollut merkittävä muutos kehityssektorilla viime vuosina. Niiden toiminnan kasvun avulla haetaan vauhtia kehitysmaiden taloudelliseen nousuun. Ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen Team Finland -ohjelma pyrkii kannustamaan suomalaisia liikeyrityksiä investoimaan ja kasvattamaan toimintaansa kehitysmaissa. Kepa jatkaa suomalaisten yritysvastuun toteutumisen seuraamista ja vaatii maan hallitukselta YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kansallisen toimeenpanon suunnitelman kirjoittamista. Samaan aikaan Kepa hakee tiiviimpää vuoropuhelua yritysten kanssa luodakseen edellytyksiä suomalaisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyölle. Kepan vaikuttamiskampanjoinnin kärkenä on kevään eduskuntavaalit. Kampanjan toteutus on rohkea ja innovatiivinen: se toteutetaan ehdokkaita vahvasti osallistaen ja tiiviissä yhteistyössä kampanjajärjestöjen ydinryhmän kanssa. Kampanjalla ehdokkaita haastetaan kertomaan oma visionsa kestävästä taloudesta, jossa ihmisten väliseen eriarvoisuuteen voidaan puuttua. Kampanjan pääviesteillä vaikutetaan myös uusiin hallitus- ja kehityspoliittisiin ohjelmiin. Yksi kampanjan kohokohdista on Maailma kylässä -festivaalin kynnyksellä järjestettävä Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma eduskunnan edessä, jossa mukana on kansalaisia kaikista vaalipiireistä. Strategian kaksi läpileikkaavaa teemaa, elävät jäsensuhteet ja globaalisti verkottunut Kepa, ovat Kepan toiminnan suunnittelun lähtökohtia. Jäsensuhteiden elävöittämisellä tavoitellaan muun muassa jäsenjärjestöjen vahvempaa Kepaomistajuutta, aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan ja oman tietotaidon jakamista muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenten osaamista hyödynnetään ja kehitetään eri tavoin, kuten oppimistilaisuuksissa ja -piloteissa. Eduskuntavaalikampanja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

4 ydinryhmässä olevien jäsenjärjestöjen kanssa, ja yhdessä myös päätetään kampanjan suunnasta ja tavoitteista. Kepa on myös avoin jäsenten aloitteille ja etsii niitä aktiivisella yhteydenpidolla jäsenistöön niin Helsingissä kuin maatoimistoissa. Globaalin verkostoitumisen avulla Kepa pyrkii lisäämään jäsenjärjestöjen yhteistyömahdollisuuksia sekä saamaan lisää kontakteja niin Euroopassa kuin kansainvälisesti. Kepan omien EU- ja kansainvälisten verkostojen sekä Kepan etelä-kumppaneiden tietoa ja osaamista välitetään jäsenistölle. Kepa on aktiivinen noin 30 eri verkostossa. Jäsenjärjestöjen johdon edustajille järjestetään tutustumismatka kansainvälisiin rahoituslaitoksiin Washingtonissa ja YK-järjestöihin New Yorkissa. Kepan hallituksen nimeämä järjestöedustaja osallistuu maailman sosiaalifoorumiiin keväällä Tunisiassa. Hallitus päivitti kesäkuussa 2014 Kepan strategiaa. Hallituksen päätösten seurauksena maahanmuuttajajärjestöjen ja diaspora-yhteisöjen toimintaedellytykset ja tarpeet otetaan aikaisempaa tarkemmin huomioon. Kepa panostaa erityisesti niiden mahdollisuuksiin osallistua globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyöhön. Samoin hallitus katsoi tärkeäksi lisätä Kepan osallistumista arvokeskusteluun julkisessa tilassa. Aiemmat jäsenkyselyt ja strategian puolivälin arvio osoittivat, että jäsenjärjestöt odottavat ja toivovat Kepan olevan rohkeampi ulostuloissaan ja julkisessa keskustelussa. Mekongin, Mosambikin, Nicaraguan ja Tansanian toimistojensa kautta Kepalla on laajat yhteydet etelän kansalaistoimijoihin. Kepa tukee toimijoiden osaamista vaikuttamisteemoissa ja kansalaisyhteiskunnalle suotuisan toimintaympäristön edistämisessä ja tukee niiden yhteistyötä ja verkottumista kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Yhteistyö vahvistaa Kepan omaa asiantuntemusta ja tuo sille omakohtaista kokemusta ja uskottavuutta. Ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden aikana Kepa on kehittänyt alueellista työtapaansa eteläisessä ja itäisessä Afrikassa ja Keski-Amerikassa. Tätä työtä jatketaan ja arvioidaan. Kepan yhteistyöjärjestöroolia etelässä vahvistetaan edelleen pitämällä tiiviisti yhteyttä kunkin toimiston alueella toimiviin suomalaisiin järjestöihin. Kepa tarjoaa tietoa toimintaympäristöstä ja edistää eri toimijoiden verkottumista ja niiden välistä oppimista muun muassa pilotoimalla uusia toimintamuotoja ja työkaluja yhteistyössä jäsenten kanssa. Vuoden 2015 aikana selvitetään myös Kepan edellytyksiä ja toisaalta tarvetta laajentaa toimintaansa Myanmariin Mekongin toimistolta käsin. Toimintavuosi 2015 on juhlan ja muutosten aikaa. Uuden kolmivuotisen ohjelman suunnittelu alkaa jo keväällä. Kepa juhlii 30-vuotista taivaltaan työn merkeissä kevätkokouksen yhteydessä. Pyöreitä vuosia täyttävät myös Maailman Kuvalehti (30 vuotta) sekä Kepan etelän vapaaehtoisohjelma ETVO ja Maailma kylässä -festivaali (20 vuotta). Kevään aikana Kepa siirtyy uusiin toimistotiloihin 10 Töölöntorinkadun vuoden jälkeen. Toimintavuosi 2015 on myös vaalivuosi, jolloin Kepalle valitaan uusi hallitus. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

5 Toimintavuoden 2015 aikana käydään ulkoministeriön kanssa neuvottelut Kepan seuraavan ohjelmakauden rahoituksesta. Kepassa on vuoden 2015 alussa yhteensä 78 vakinaista tehtävää, joista Helsingissä 52 ja maa- ja aluetoimistoissa yhteensä 26. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle oli ohjelmakaudelle yhteensä euroa, josta tuki toimintavuodelle 2015 on euroa. Toimintavuoden 2015 talousarvio on euroa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

6 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansanedustajat ja puolueet Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysrahoituksesta, globaalista talouspolitiikasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen poliittiseen päätöksentekoon kolmessa teemassa: kehitysrahoituksessa, globaalissa talouspolitiikassa ja ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. YK:n vuosituhattavoitteet umpeutuvat 2015, ja niiden jälkeinen niin kutsuttu Post agenda määrittelee globaalin kehityksen suunnan tuleville vuosille. Kepa seuraa ja tekee vaikuttamistyötä liittyen Post agendaan ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Vuonna 2015 poliittinen vaikuttamistyö kietoutuu kotimaassa huhtikuisten eduskuntavaalien, hallitusohjelman sekä uuden eduskunnan ympärille. Järjestöjen eduskuntavaalikampanja ja Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma haastavat päättäjiä keskustelemaan globaalista eriarvoisuudesta ja luovat pohjaa laaja-alaiselle vaikuttamistyölle eduskunnassa. Kansainvälisesti vuotta leimaavat Post kehitystavoitteiden synty, Pariisin kansainvälinen ilmastokokous sekä Etiopian kehitysrahoituskokous. Kepa vaikuttaa aktiivisesti maan hallitukseen Etiopiassa heinäkuussa järjestettävän kehitysrahoituskonferenssin ja Post prosessin yhteydessä. 0,7-vaikuttamisessa keskitytään kehysneuvotteluihin ja budjettiprosessiin. Lisäksi päättäjien tietoisuuteen tuodaan yrityksille suunnatun kehitysyhteistyön laatukysymyksiä. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden teemassa seurataan erityisesti ilmastorahoituksen määrää ja laatua sekä ilmastolain eduskuntakäsittelyä. Kepa vaikuttaa aktiivisesti siihen, ettei Suomen tukea kehitysmaiden ilmastotoimille oteta köyhyyden poistamiseen varatuista rahoista. Lisäksi laaditaan Kepalle energialinjaus, jossa määritellään nykyistä tarkemmin käytännön politiikkasuosituksia vaikuttamistyön tueksi. Kepa osallistuu YK:n ilmastohuippukokoukseen Pariisissa ja vaikuttaa Suomen kannanmuodostukseen. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy vero-oikeudenmukaisuuteen ja yritysvastuuseen, mutta tekee työtä myös kestävän talouden eri teemojen parissa. Näitä teemoja ovat esimerkiksi kauppapolitiikka, finanssitalous sekä talouden ja hyvinvoinnin yhtymäkohdat. YK:n Post prosessi on yksi vaikuttamistyön ensi vuoden prioriteeteista. Kepa koordinoi yhdessä Kehyksen kanssa suomalaisjärjestöjen Post 2015 Task Forcea, osallistuu kansallisen Post valmisteluryhmän työskentelyyn, välittää kantoja medialle sekä osallistuu Post 2015 Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

7 -kokoukseen New Yorkissa syksyllä Vuoden aikana poliittista vaikuttamistyötä tehdään eduskunnan, puolueiden ja ministeriöiden lisäksi muun muassa Maailma Kylässä -festivaalilla. Kepa jatkaa vaikuttamistaan myös Kehityspoliittisen toimikunnan ja Kestävän kehityksen toimikunnan jäsenenä. Vaikuttamistyötä tuetaan aktiivisella mediaviestinnällä ja julkaisutuotannolla. Mediaviestinnän tavoitteena on osallistua vaikuttamistyön pääteemoja koskevaan julkiseen keskusteluun ja luoda poliittista painetta vaikuttamistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Kepan verkkosivuilla tarjotaan ajankohtaista kehityspoliittista analyysia ja keskustelua Kehitystä ja politiikkaa -blogissa. Sosiaalisen median käyttöä vaikuttamistyössä tehostetaan ja etelän toimistojen asiantuntemusta hyödynnetään viestinnän sisällöissä Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa tekee yhteistyötä keskeisten virkamiesten kanssa ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriöissä. Kehitysrahoituksen osalta Kepa vaikuttaa aktiivisesti Suomen kehitysrahoituskantoihin Etiopiassa järjestettävässä kehitysrahoituskonferenssissa sekä Post prosessissa. Kepan tavoite on, että YK:ssa sovittavat ja aikaisempia vuosituhattavoitteita huomattavasti laajemmat ja kattavammat Kestävän kehityksen tavoitteet heijastavat mahdollisimman pitkälle kansalaisyhteiskunnan suosituksia globaaleissa oikeudenmukaisuus-, ihmisoikeus-, ympäristö-, talous- sekä sosiaalisen kehityksen kysymyksissä. Kehitysministerin erityisavustajaan ja virkamiehiin ollaan yhteydessä uuden hallituksen kehityspoliittisiin linjauksiin kuten uuteen Kehityspoliittiseen ohjelmaan vaikutettaessa sekä kehitysyhteistyön määrään ja laatuun sekä Maailmanpankkiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmasto-oikeudenmukaisuusteemassa Kepa seuraa erityisesti ulkoministeriön kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikköä (KEO-60) sekä ympäristöministeriön ilmastoyksikköä. Ulkoministeriön vastuualueella Kepa seuraa Suomen toimintaa uusien ilmastorahoituslähteiden identifioimisessa ja ilmastorahoituksen määrässä ja laadussa. Ympäristöministeriön vastuualueella Kepa vaikuttaa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin sekä EU:n kannanmuodokseen. Vero- ja yritysvastuukysymyksissä Kepa seuraa erityisesti ulkoministeriön omistusohjausyksikön sekä valtiovarain- ja työ- ja elinkeinoministeriön työtä. Keskeisiä prosesseja ovat kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden toimeenpano. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

8 Kepan maa- ja aluetoimistot vahvistavat suhteita Suomen suurlähetystöihin ja fasilitoivat lähetystöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua Kepan teemoissa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Kepa koordinoi yhdessä Kehyksen kanssa suomalaisjärjestöjen Post 2015 Task Forcea ja koordinoi järjestöjen vaikuttamista kansainvälisiin kehitysrahoitusneuvotteluihin. Järjestöt vaikuttavat yhdessä uuden hallituksen kehityspoliittisiin linjauksiin, kuten mahdolliseen kehityspoliittiseen ohjelmaan. Kepa pitää yhdessä jäsenten kanssa esillä Suomen 0,7-rahoitussitoumusta. Tiivis yhteistyö ilmastokysymyksiä seuraavien järjestöjen kanssa jatkuu. Verokampanja ja Maailmantalouden tekijät -eduskuntavaalikampanja toteutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Eduskuntavaalikampanjan ydinryhmään kuuluvat Kepan lisäksi Attac, Eettisen kaupan puolesta, Finnwatch, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa lapset, Plan Suomi Säätiö, Solidaarisuus, Suomen UNICEF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen World Vision, Suomen Lähetysseura ja WWF Suomi. Vaikuttamisjärjestöjen yhteistyötä kehitetään vuonna 2014 toteutetun kyselyn ja järjestöiltä tulevien uusien aloitteiden pohjalta. Järjestöjen tukemisessa painottuu järjestöjen välinen oppiminen ja toisaalta järjestökohtainen räätälöity neuvontapalvelu Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan maa- ja aluetoimistot jatkavat tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Toimistot tukevat järjestöjen analyysityötä ja verkostoitumista ja luovat mahdollisuuksia alueelliselle ja kansainväliselle tiedon- ja näkemysten vaihdolle. Kaikki toimistot keskittyvät muutamaan strategiseen kumppanuuteen. Osa kumppaneista on uusia, osan kanssa yhteistyö on jatkunut vuosia. Esimerkiksi Tansaniassa vahvistetaan Angonetin vaikuttamistyötä kaivannaisteollisuuden yritysvastuukysymyksissä ja Mosambikissa velkaryhmän (Grupo Moçambicano da Dívida, GMD) roolia kansalaisyhteiskunnan koordinoijana eri sidosryhmiä yhteen tuovissa kehitysobservatorioissa. Kepan alueellista työotetta kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Esimerkiksi Nicaraguassa tuetaan alueellista kauppaan, investointeihin ja yritysvastuuseen keskittyvää kansalaisyhteiskunnan foorumia ja Mekongilla vahvistetaan vastaperustettua Asian Tax Justice Alliancea. Kaikissa toimistoissa kartoitetaan alueellisesti muun muassa suomalaisyritysten toimintaa ja Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

9 kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä esimerkiksi ilmasto-oikeudenmukaisuuskysymyksissä. Maa- ja aluetoimistoilla on tärkeä tehtävä Kepan vaikuttamistyön tukemisessa Suomessa, esimerkiksi eduskuntavaalikampanjassa. Toimistot tuottavat case-esimerkkejä ja analyysiä kansainvälisten yritysten maakohtaisesta kirjanpidosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Vuoden aikana on myös käynnissä useita globaaleja prosesseja, jotka koskettavat kansalaisyhteiskuntaa niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Tietoa vaihdetaan Kepan Helsingin toimiston ja paikallisten kumppanijärjestöjen välillä YK:n ilmastohuippukokouksen ja kehitysrahoituskonferenssin alla ja Post prosessin aikana. Tiiviit suhteet kumppanijärjestöihin varmistavat, että Kepan päättäjille välittämät viestit pohjaavat todellisuuteen etelässä Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Kepan yhteyksiä ja osallistumista kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan.yhteistyö on tiivistä erityisesti seuraavien verkostojen kanssa: Eurodad, Concordin Financing for Development -työryhmä, Aidwatch, Climate Action Network Europe, Beyond 2015, Tax Justice Network Europe ja Global Alliance for Tax Justice. Kepan etelän kumppaneita linkitetään verkostoihin mahdollisuuksien mukaan. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

10 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa innostaa globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä tulemaan yhteen, toimii alustana järjestöjen yhteistyölle ja tukee järjestöjen kykyä nostaa globaaleja teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa kehittää omaa osaamistaan osallistumalla vuoropuheluun Concordin globaalikasvatuksen työryhmässä ja EU-rahoitteisen DEEEP4-hankkeen kautta. Kansainvälisiä globaalikasvatuksen trendejä, uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä jaetaan järjestökentässä ja tuetaan myös jäsenistön osallistumista globaalikasvatusosaamisen kehittämiseen kansainvälisellä tasolla. Globaalikasvatusverkoston järjestöt jatkavat yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa järjestämällä Maailma koulussa -seminaareja kuudella paikkakunnalla. Opettajia ja muita toimijoita kohdataan myös Educa-messuilla, jonne Kepa tuottaa järjestöjen yhteisen osaston. Globaalikasvatus.fi -sivuston kautta järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan keskeisille kohderyhmille. Yli 20 paikkakunnalla toimiva Mahdollisuuksien tori -verkosto tukee globaalikysymysten esiin nostamista eri puolilla Suomea. Koordinoimalla verkostoa ja järjestämällä verkostotapaamisia ja paikallisia koulutuksia Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vapaaehtoistoimijoita ja vahvistaa heidän osaamistaan globaaleissa kehityskysymyksissä. Vuonna 2015 kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että torien paikallisaktiivit hahmottavat roolinsa osana suurempaa oikeudenmukaisuusliikettä ja kokevat yhteyttä laajempaan järjestö- ja aktivistiverkostoon. Kepa edistää myös järjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista paikallistasolla: Vuoden aikana vahvistetaan verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin kuten aluehallintoon ja innostetaan jäsenjärjestöjä osallistumaan yhä useammille toreille. Vuoden aikana uudistetaan myös Mahdollisuuksientori.fi-sivusto palvelemaan paremmin sekä torien järjestäjiä sekä yleisöä. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia globaalia oikeudenmukaisuutta käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tukee jäseniään tässä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Kepa fasilitoi ja pyrkii vastaamaan jäsenjärjestöjen globaalikasvatusaiheisiin aloitteisiin. Maailma kylässä -festivaali juhlii 20-vuotisjuhlaansa Festivaalin 150 ohjelmanumeron ja 450 näytteilleasettajan odotetaan keräävän jälleen noin kävijää Kaisaniemeen ja Rautatientorille. Suomen suurimman globaalikasvatus- ja järjestötapahtuman pääteema on kehitys ja maantieteellinen painotus Afrikassa ja Lähi-idässä. Jäsenjärjestöt Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

11 osallistuvat tiiviisti festivaalin sisällöntuotantoon. Asiaohjelman sisältöjä kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa, ja asiaohjelman näkyvyyttä viestinnässä parannetaan teemoittamalla sitä selkeiksi kokonaisuuksiksi. 2.2 Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa tukee globaalikasvatusta tekevien järjestöjen oppimista ja järjestöjen yhteistyötä järjestämällä opintopiirejä, vertaisoppimis- ja keskustelutilaisuuksia. Vertaisoppimisryhmistä työtään jatkavat Common cause - arvot globaalikasvatuksessa ja Southern voices -opintopiirit sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäjien verkosto. Ryhmien jatkuvuudesta ja uusien ryhmien perustamisesta vastuu on ensisijaisesti jäsenjärjestöillä, mutta Kepa tukee ja fasilitoi niiden toimintaa. Kepa järjestää vuoden aikana viitisentoista järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä, kampanjointia ja globaalikasvatusta käsittelevää koulutusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja jalkautetaan kansainvälisten yhteyksien kautta saatua uutta tutkimustietoa ja trendejä sekä tuodaan esiin esimerkkejä maailmalta. Koulutustarjontaa kehitetään edelleen siten, että se sisältää selkeitä koulutuspolkuja ja mahdollistavat prosessioppimisen. Räätälöityjen koulutusten osalta kehitetään erityisesti diasporajärjestöjen ja uusien toimijoiden järjestökohtaista tukemista. Räätälöityjen palvelujen markkinointia parannetaan Kepa.fi-sivuston uudistuksen yhteydessä. Järjestöille tarjotaan globaalikasvatukseen ja kampanjointiin liittyen neuvontaa ympärivuotisesti, ja neuvontapalveluja pyritään kehittämään prosessimaisempaan suuntaan yksittäisten hankeneuvontojen ohella. Kepan koordinoima, verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Viestintään, markkinointiin ja kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään edelleen. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

12 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelmassa valmennetaan parikymmentä kansalaisvaikuttamisen osaajaa toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Tänä vuonna ohjelma tarjoaa yksittäisille muutosagenteille mahdollisuuden lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojaan erityisesti demokratian edistämisessä ja poliittisessa osallistumisessa. Koulutuksen osallistujat ovat mukana toteuttamassa toukokuussa Painavaa asiaa -tapahtuman. Globbarit-verkosto ja sen viestintäkanavat tarjoavat ihmisille mahdollisuuden seurata ja osallistua järjestöjen toimintaan. Globbarit.fi-sivusto kokoaa Kepan ja järjestöjen kampanjat ja muut toimintamahdollisuudet yhteen sekä tarjoaa taustatietoa ja innostaa ihmisiä osallistumaan. Eduskuntavaalikampanjassa heitä kannustetaan osallistumaan kampanjan levittämiseen sosiaalisessa mediassa ja haastamaan ehdokkaita vaalikoneeseen. Globbarit.fi-sivuston edustajaseurantaa kehitetään, jotta se hyödyttäisi entistä paremmin kampanja- ja vaikuttamistyötä ja tarjoaisi kansalaisille olennaista tietoa kansanedustajien eduskuntatyöstä. Järjestöjen yhteiset kampanjat vero-oikeudenmukaisuuden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta jatkuvat. Veroparatiisimatkat-kampanjassa on erilaisia toimintamahdollisuuksia järjestöille ja yksittäisille ihmisille. Ilmastokampanjoinnissa pääpaino on jäsenistön toiminnan tukemisessa. Kampanjoiden jatkoa mietitään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, sillä osa tavoitteista on jo saavutettu ja eduskuntavaalien jälkeen on syytä asettaa tavoitteita alkavalle hallituskaudelle. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Paluun jälkeen vapaaehtoisia valmennetaan toimimaan aktiivisesti myös Suomessa muun muassa tukemalla palanneiden omaa alumniverkostoa. Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta eri järjestöjen kautta. Kepa.fin uudistuksen yhteydessä kehitetään osallistumiskoneen käyttöliittymää sekä pohditaan muiden muutosagenteille suunnattujen työkalujen ja toimintojen rakentamista. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointiin soveltuvia materiaaleja ja sosiaalista mediaa. Esimerkiksi eduskuntavaalikampanjan markkinoinnissa ja viestinnässä nojataan vahvasti sosiaalisen median kanaviin ja sisältöihin keskustelun herättämiseksi, ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseksi sekä kampanjan teemojen esiin tuomiseksi mediassa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

13 Monimutkaisia globaaleja kehityskysymyksiä havainnollistavien visuaalisten kampanjamateriaalien käyttöä kehitetään esimerkiksi hyödyntämällä infografiikoita vaalikampanjassa. Vaalikoneen datavisualisointeja hyödynnetään myös kampanjan mediatyössä. Kehitysmaiden arkea ja järjestöjen etelässä tekemää työtä tuodaan esiin myös kampanjamateriaaleissa. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Viisi vuotta vanha Kepa.fi-sivusto uusitaan ja siirretään uudelle tekniselle alustalle. Uudistuksen painopisteinä ovat sivuston tietorakenteen selkeyttäminen, portaalimaisuuden lisääminen muiden Kepa-sivustojen suuntaan, mobiilikäytettävyyden parantaminen ja sosiaalisen median linkitysten lisääminen. Uudistuksen yhteydessä monipuolistetaan myös osallistumiskonetta, jonka avulla jäsenjärjestöt voivat houkutella suomalaisia mukaan omaan toimintaansa. Kepan 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kepan brändiviestintää kehitetään muun muassa vahvalla näkyvyydellä Maailma kylässä -festivaalilla sekä Kepan ilmeen raikastamisella ja uusilla viestintämateriaaleilla. Myös Kepa.fi-uudistus on tässä merkittävässä roolissa. Vuosi 2015 on myös Maailman Kuvalehden juhlavuosi. Lehti ilmestyy tuttuun tapaan kerran kuussa ja paperilehden jutut julkaistaan verkossa porrastetusti. Juhlavuoden kunniaksi Maailman Kuvalehti uusii ulkoasunsa niin paperilla kuin verkossakin. Markkinoinnin, tilausmyynnin ja ilmoitusmyynnin kehittämistä ja systematisointia jatketaan Suomen AEPF-verkosto Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) on toiminut vuodesta 2012 alkaen Kepan yhteydessä ulkoministeriön erillisrahoituksella. Vuonna 2015 Suomen AEPF jatkaa toimintaansa verkoston jäsenyhdistysten yhteistoiminta-alustana, joka tiedottaa, keskustelee ja vaikuttaa virkamiehiin ja päättäjiin Aasiaa ja Eurooppaa koskevista yhteisistä kysymyksistä ja ongelmista. Suomen AEPF osallistuu kansainvälisen AEPF:n toimintaan. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

14 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Kepa järjestää säännöllisesti maa- ja teematapaamisia yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja niiden osaamista hyödyntäen. Jäseniltä tulleita yhteistoiminnallisia aloitteita tuetaan, ja aloitteiden keräämistä ja niiden käsittelyä kehitetään edelleen. Vuoden aikana kehitetään erityisesti järjestöjen ja yritysten välistä yhteistyötä järjestämällä yhteinen verkostoitumistilaisuus, päivittämällä Kepan yritysyhteistyöopas, luomalla uusia kontakteja yritysten edustajiin ja laatimalla Kepalle yritysyhteistyölinjaus. Vuonna 2015 saadaan päätökseen kolmivuotinen, haastatteluihin perustuva jäsenkysely. Vuoden aikana haastatellaan loput jäsenjärjestöistä ja analysoidaan ohjelmakauden aikana kertyneet tulokset. Analyysin perusteella muodostetaan kattavaa kuvaa Kepan jäsenkunnan toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista sekä kartoitetaan näkemyksiä jäsenyyden mielekkyydestä, Kepan roolista ja toiminnan onnistumisesta. Vuoden aikana jäsenviestinnän kehittämisessä periaatteena on kohderyhmälähtöinen viestintä. Tällä pyritään vastaamaan aikaisempaa paremmin jäsenten tiedontarpeisiin ja innostamaan niitä osallistumaan yhteiseen toimintaan. Samalla varmistetaan, että myös Kepan toiminta etelässä näkyy jäsenviestinnässä. Kepan koordinoima järjestöjen viestintäammattilaisten verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Kepan maa- ja aluetoimistot etelässä jatkavat alueellisen työotteen kehittämistä ja tiivistävät jäsensuhteitaan alueella toimiviin järjestöihin. Toimistot tarjoavat Kepan jäsenille yhteyksiä ja tietoa alueen kansalaistoimijoista ja toimintaympäristöstä ja tukevat jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista. Tansaniassa ja Mekongilla järjestetään jo perinteiksi muodostuneet vuosittaiset tilaisuudet jäsenjärjestöille ja niiden kumppaneille. Suomessa käydessään kaikki etelän toimistot järjestävät tapaamisen alueellaan toimiville järjestöille. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

15 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa nostaa esiin järjestöjen työn vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, ja miten järjestöjen työ täydentää Suomen kehitysyhteistyötä. Kepa korostaa kansalaisjärjestöissä tehtyä laajaa vapaaehtoistyötä, joka on osoitus suomalaisten tahdosta toimia kehitysyhteistyössä. Vapaaehtoistyön arvo rahaksi laskettuna joko säästöinä tai ilmaisina investointeina lisää merkittävästi järjestöjen panostusta kehitysyhteistyöhön. Kepa pyrkii takaamaan järjestöille tilaisuuksia osallistua ja vaikuttaa niiden työhön vaikuttaviin prosesseihin, kuten ministeriöiden ja hallituksen linjauksien ja rahoitusinstrumenttien uudistamiseen. Uuden hallitusohjelman ja kehityspoliittisen ohjelman sisältöön pyritään vaikuttamaan niin, että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tukeminen, mutta myös toimijoiden autonomia ja moninaisuus tulevat huomioon otetuksi. Kepa pyrkii nostamaan globaalikasvatusta vahvemmin niin ulkoministeriön kuin opetus- ja kulttuuriministeriön agendalle, jotta järjestöillä olisi mahdollisuus tehdä laadukasta ja pitkäjänteistä globaalikasvatustyötä. Kepa seuraa järjestöille suunnatun julkisen rahoituksen tilaa ja teettää selvityksen järjestöjen yksityisestä kehitysyhteistyörahoituksesta. Lisäksi selvitetään erilaisia malleja rahoittaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa sekä kehitystuloksellisuuden, täydentävyyden sekä tulosketjuajattelun vaikutuksia ja haasteita järjestöjen työlle. Yhteistyössä ulkoministeriön suuntaan painotetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisäämistä kehitystoimijoina. Kansalaisyhteiskuntayksikön lisäksi yhteistyötä ulotetaan laajemmalle esimerkiksi ministeriön kehityspoliittisten päivien yhteydessä. Maatoimistot jatkavat yhteistyötään Suomen edustustojen kanssa ja pitävät esillä suomalaisten järjestöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukemista ja niiden toimintaympäristön seuraamista. Kepan verkostoituminen pohjoismaisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa jatkuu tiiviinä. Keväällä pohjoismaiset sisarjärjestöt kutsutaan koolle Helsinkiin vaihtamaan kokemuksia kattojärjestönä olemisesta sekä toimintaympäristön muutoksista. Vaikuttamistyössä muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Viestinnässään Kepa tuo aktiivisesti esille järjestöjen työn saavutuksia, toimivan kansalaisyhteiskunnan merkitystä sekä viestii jäsenille niitä koskettavista globaaleista prosesseista ja Kepan edunvalvonnan tuloksista. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

16 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Etelässä Kepa keskittyy syventämään kumppanuussuhteita paikallisten kattojärjestöjen kanssa. Mosambikissa ollaan mukana tukemassa kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestönä aloittelevan JOINTin työtä. Tansanian toimistolla seurataan Itä-Afrikan kansalaisjärjestöfoorumin EACSOFin kautta vaikuttamistyötä järjestötoimijoille suotuisan laillisen viitekehyksen aikaansaamiseksi alueen maissa. Samaan tähtää säännöllinen kokemusten vaihto kambodzhalaisen järjestöjen yhteistyötahon Cooperation Committee for Cambodian (CCC) ja Kepan Helsingin työntekijöiden välillä. Nicaraguan toimisto aloittaa yhteistyön uuden kumppanin kanssa. Kepa pyrkii myös luomaan yhteyksiä eri maissa toimivien kumppanijärjestöjensä välille ja verkostoimaan niitä vaihtamaan kokemuksia kattojärjestönä toimimisesta ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien puolustamisesta haastavissa olosuhteissa. Kepan kumppanijärjestöt toimivat kansalaisyhteiskunnan erilaisten roolien edistäjinä ja vahvistajina. Niiden työn tukeminen antaa Kepalle tietoa ja omakohtaista kokemusta etelän toimijoiden työn kehittämisestä välitettäväksi jäsenjärjestöille ja muille sektorin toimijoille. Maatoimistoista käsin tarkastellaan myös suomalaisten järjestöjen työtä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen näkökulmasta. Ohjelmakauden aikana Kepaan kertynyttä kokemusta ja tietoa kansalaisyhteiskunnan eri rooleista kehityksessä ja siinä esiintyvistä haasteista jaetaan eri tavoin, esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja tekemällä tiedotusmateriaalia järjestötoimijoiden roolista etelässä ja Suomessa. Kepan asiantuntemusta kansalaisyhteiskunnan tukemisesta vahvistetaan tiivistämällä yhteistyösuhteita CIVICUSin kanssa ja osallistumalla globaalin tason keskusteluun. Kepan maatoimistot analysoivat paikallisen kansalaisyhteiskunnan tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja jakavat tietoa Kepan verkkosivujen kautta. Esimerkiksi Mosambikin toimisto on mukana teettämässä selvityksen järjestörahoituksen kestävyydestä. Myös maatoimistojen tuottamia Civil society reflection -dokumentteja hyödynnetään Kepan viestinnässä. Kepa jatkaa yhteistyötä eteläafrikkalaisen Community Development Resource Associationin (CDRA) kanssa oppiakseen enemmän sosiaalisen muutoksen tukemisesta. Yhteistyössä tehty Barefoot Guide 4 julkaistaan vuonna Kepa osallistuu myös kansainvälisen Barefoot Connection -verkoston tukemiseen. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

17 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Oppimistilaisuuksien suunnittelussa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Järjestöjen kehitysyhteistyöhön liittyvien peruskoulutusten järjestämistä jatketaan. Lisäksi järjestetään syventäviä koulutuksia ja useita puolen päivän oppimistilaisuuksia toisiaan täydentävien lähestymistapojen, kuten muutoskartoituksen ja arvostavan lähestymistavan, soveltamisesta kehitysyhteistyössä. Hankehallinnon itseopiskelupaketista julkaistaan englanninkielinen versio. Vuoden aikana kiinnitetään huomioita erityisesti diaspora-järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen kehittämiseen. Järjestöjen nykytilannetta kartoitetaan ja niille tarjotaan erilaisia infotilaisuuksia sekä mahdollisuuksia räätälöityihin koulutuksiin. Läpi vuoden käynnissä oleva hankeneuvonta huipentuu toukokuussa perinteiseen hanketukihakemusten kommentointikierrokseen. Maatoimistot osallistuvat kommentoimalla alueilleen suuntautuvia hakemuksia. Kehitysyhteistyön hankeneuvonnassa kokeillaan hankehautomotilaisuuksia, joissa järjestöt voivat keskustella ja oppia yhdessä uusia tapoja ratkaista hankeyhteistyön haasteita. Järjestöiltä tulleisiin oppimisaloitteisiin pyritään vastaamaan ja niiden yhteistä oppimista tukemaan myös prosessimaisesti. Vertaisoppimiseen perustuvia oppimisryhmiä jatketaan. Järjestöt voivat myös tarjota omia koulutuspakettejaan yhdessä toteutettaviksi koulutuksiksi. Lisäksi vuoden aikana tarjotaan mahdollisuuksia syvemmän tason oppimiseen. Uudesta Barefoot-oppaasta suunnitellaan koulutuspaketti yhdessä eteläafrikkalaisen CDRAn kanssa. Oppimispilottien valintakriteerejä uudistetaan ja uudet pilotit kohdennetaan ennalta määriteltyyn oppimisaiheeseen. Aikaisemmista oppimispiloteista jaetaan oppeja muiden järjestöjen kesken. Tansanian maatoimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä oppimispiloteissa, jotka keskittyvät muutoskartoituslähestymistavan kokeilemiseen. Mosambikissa kartoitetaan jäsenjärjestöjen ja niiden kumppaneiden halukkuutta vertaisoppimiseen liittyen katastrofiriskien hallintaan ja ilmastonmuutokseen. Yksittäisille jäsenjärjestöille räätälöidyt kehittämistyöpajat, koulutus ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden järjestöjen kesken vertaisoppimisprosesseja. Viestinnällä tuetaan yhteistä oppimista ja järjestöjen kapasiteetin kehittämistä muun muassa markkinoimalla eri tahojen tapahtumia, kirjoittamalla blogeja ja osallistumalla erilaisten aineistojen, kuten esitteiden, tuotantoon. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

18 4. Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Molemmat vuosikokoukset pidetään Kepan toimistotiloissa Helsingissä. Kevätkokouksessa juhlitaan Kepan 30-vuotista taivalta. Hallituksen johtamista ja toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään entisestään, kun hallituksen kokousten määrä nousee kuudesta kahdeksaan. Hallituksen strategista ja poliittista johtamista tuetaan hallitukselle järjestettävillä tietoiskuilla sekä tutustumismatkoilla Kepan maatoimistoihin ja kansainvälisiin organisaatioihin, kuten Maailman sosiaalifoorumiin, kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja YK-järjestöihin. Maatoimistovierailujen ja kansainvälisten kokousten ohella toimiva johto panostaa hallitustyöskentelyn valmisteluun, toiminnan koordinaatioon ja esimiestyöhön sekä johtaa Kepan sisäisiä prosesseja kuten uuden ohjelman työstämistä. Johtotiimin ja alue- ja maajohtajien globaali johtoryhmä (GLG) pitää kerran kuussa puhelinkokouksen ja tapaa kerran vuodessa Kepan globaalin suunnittelukokouksen yhteydessä. Tällöin järjestetään myös koulutusta strategisesta ajattelusta ja johtamisesta. Kuukausittaisia johtotiimin ja tiiminvetäjien kokouksia jatketaan. Tiiminvetäjille järjestetään koulutusta tiimityön johtamisesta ja vaikeiden asioiden käsittelystä tiimissä. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Taloushallinnon toimintojen muuttamista sähköisiksi jatketaan työajan ja resurssien säästämiseksi. Talousosaston henkilöstö- ja ohjelmistoresurssit tarkistetaan ja työnjaossa pyritään mahdollisimman hyvään kustannustehokkuuteen. Maatoimistojen sisäistä taloushallinnon kontrollia pyritään toteuttamaan tehokkaasti Helsingistä käsin, jolloin paikan päällä tehtäviä tarkastuksia voidaan vähentää. Kepan Helsingin toimiston muutto uusiin toimitiloihin on hallinnon kannalta mittava ponnistus, johon liittyy käytännön järjestelyt ja asettuminen uusiin tiloihin. Muuton yhteydessä otetaan käyttöön muun muassa uusittu työajanseurantajärjestelmä. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

19 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Kepan tietohallintolinjaus viimeistellään mahdollisimman kattavaksi tietohallintotiimin erityisosaamista hyödyntäen. Henkilökunnan IT-taitoja ylläpidetään ja kehitetään tärkeimpien toimistosovellusten osalta järjestämällä uuden tyyppisiä workshop-koulutuksia. Sidosryhmähallintajärjestelmän (CRM) peruominaisuuksien käyttö jalkautetaan sekä Helsinkiin että maatoimistoihin ja sen toiminnallisuuksia laajennetaan ainakin koulutusten ja tapahtumien hallinnan osalta. Järjestelmä integroidaan kepa.fi:hin. Intranetin ja Kepan Central Desktopasiakirjanhallintajärjestelmän ominaisuuksia parannetaan niin, että henkilökunnan käyttötyytyväisyys lisääntyy kaikissa toimipisteissä. Informaatiopalveluja kehitetään siten, että henkilökunta hyödyntäisi entistä enemmän kirjojen ja lehtien verkkokäyttöä. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto on motivoitunutta ja osaavaa. Henkilöstölinjauksen mukaisia toimenpiteitä jatketaan. Henkilöstön järjestelmällisen kehittämisen tueksi myös maa- ja aluetoimistot kartoittavat kehittämistarpeitaan. Palkanlaskentaa ja muita hallintoyksikön prosesseja ja työnjakoa arvioidaan uudelleen, esimerkiksi ulkoistetun palkanlaskennan toimivuutta. Luonteva kohta uudelleenjärjestelyille syntyy eläköitymisen ja muuton myötä mahdollisesti poistuvan oman vastaanottopalvelun myötä. Helsingin toimiston uusi sijainti edellyttää sopimusten tekemistä uusien lounasravintoloiden ja työliikuntapaikkojen kanssa. Muuton yhteydessä kaikkien työpisteiden ergonomia tullaan tarkastamaan. Vuoden lopussa avataan ilmapiirikartoituksen kysely, jonka tulokset valmistuvat 2016 alussa. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja etelän toimistojen yhtenäisyyttä. Toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin lähtökohtana on oppiminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Suunnittelua ja raportointia kehitetään eri tasoilla niin, että Kepan työntekijöiden seurantaosaamista vahvistetaan ja yhteisiä käytäntöjä kehitetään tavoitteellisen ja kokeilevan työotteen vahvistamiseksi ja oivallusten jakamiseksi eri yksiköiden välillä. Kepa edistää aktiivisesti myös organisaatioiden välistä oppimista ammentamalla jäsenjärjestöjen ja kansainvälisten Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

20 oppimisyhteisöjen, esimerkiksi Outcome Mapping Learning communityn ja Barefoot Connection -verkoston kokemuksista ja jakamalla omia kokemuksiaan avoimesti muiden kanssa. Kepan perustietojen ja avun avoimuuden kansainvälisessä järjestelmässä IATI:ssa (International Aid Transparency Initiative) julkaisemisen jälkeen etsitään uusia tapoja lisätä avoimuutta. Vuonna 2015 työstetään Kepan ohjelma vuosiksi Tulevan ohjelman suunnittelussa etsitään erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa yhden globaalin ohjelman mallia. Päättyvästä ohjelmakaudesta teetetään ulkoinen arviointi. Loppuvuodesta Kepa arvioi organisaationsa toimintakykyä EFQM-laatutyökalun avulla tunnistaakseen kehitysalueita. Toimintaympäristön analyysi tuottaa tietoa Kepan oppimisen tueksi. Painopisteinä ovat ihmisarvoisen talouden kysymykset, mistä tehdään englanninkielinen julkaisu Helsingin ja maatoimistojen yhteistyönä, ja kansalaisjärjestöjen työ haurailla alueilla, mistä julkaistaan kirja Into Kustannuksen kanssa. Analyysityön koordinaatiota globaalissa Kepassa vahvistetaan. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

21 LIITE Kepan henkilöstö 2015 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 16 tointa Ohjelmasuunnittelija, kehityspoliittinen työ Viisi kehityspoliittista asiantuntijaa: kehitysyhteistyö, ilmastopolitiikka, globaali talous, demokratia/ihmisoikeudet ja toimintaympäristö. (Vaikuttamis- ja analyysitiimi) Tiedottaja, vaikuttamistyö Graafinen suunnittelija (Viestintätiimi) Kahdeksan kehityspoliittista asiantuntijaa (Mz 2 pp, Nic 1 pp ja 1 lt, Th 1 pp ja 1 lt, Tz 1 pp ja 1 lt) (pp = paikalta palkattu, lt = lähetetty, Mz = Mosambik, Nic = Nicaragua, Th = Thaimaa, Tz = Tansania) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 18,5 tointa (1 osa-aikainen), 3 siviilipalveluspaikkaa Kampanjakoordinaattori, kampanjat Koulutussuunnittelija, globaalikasvatus Järjestökoordinaattori, globaalikasvatus Etvo-koordinaattori (50% toimesta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus AEPF-koordinaattori (50 % työaika) (Globaalikasvatustiimi) Ohjelmapäällikkö Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Tuotantopäällikkö Festivaaliassistentti, siviilipalvelus (Maailma kylässä -tiimi) Toimituspäällikkö Toimittaja Toimittaja, siviilipalvelus Markkinointisuunnittelija (Maailman kuvalehti -tiimi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Viestintäassistentti Viestintäavustaja, siviilipalvelus Tiedottaja (kampanjat) (Viestintätiimi) Sovellussuunnittelija (Tietohallintotiimi) Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

22 HELSINKI ETELÄ 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13,5 tointa Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija, hanketyö Koulutussuunnittelija, organisaation kehittäminen Kehitysyhteistyöneuvoja Koulutussihteeri (osa-aikaeläke) Kaksi ohjelmasuunnittelijaa: kansalaisyhteiskunta, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät Järjestökoordinaattori, edunvalvonta (Järjestökehitystiimi) Tiedottaja, jäsentiedotus (Viestintätiimi) Etvo-koordinaattori (50% toimesta) (Globaalikasvatustiimi) Neljä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijaa (Tz 1 pp ja 1 lt, Nic 1 pp, Mz 1 pp) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 32 tointa (3 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikkaa Johtaminen 8 tointa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja (Johtotiimi) Tietohallinto 5 tointa Järjestelmäsuunnittelija IT-tukihenkilö Tietohallintosuunnittelija Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (Tietohallintotiimi) Kolme maajohtajaa (Mz, Nic, Tz), yksi aluejohtaja (Th) (kaikki lt) IT-tukihenkilö (Mz 1 pp) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto 19 tointa (3 osa-aikaista), 1 sivari Hallintokoordinaattori (osa-aikaeläke) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Toimistokoordinaattori Hallintoavustaja, siviilipalvelus (Hallintotiimi) Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikaeläke) Taloussihteeri (Taloustiimi) Kolme kirjanpitäjää, pp (Mz, Nic, Tz) Kaksi toimistosihteeriä pp (Tz, Th) Vastaanottovirkailija pp (Nic) Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa pp (Mz, Tz) Kolme siivoojaa pp, ( Mz, Nic, Tz) (yksi osa-aikainen) Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 1 (18) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...5

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 27.10.2014 00260 Helsinki 16.10.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 7/2014 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 Aika 27.10.2014 klo 13.00 Paikka Kirkon Ulkomaanapu, Mikael-sali, Eteläranta 8, Helsinki Kulkuyhteys Raitiovaunu nro 2 pysähtyy talon vieressä,

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Liite 8A TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2016 1/15 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...4 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2016 Liite 6A Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 KEPAN KESKEISET TULOKSET OHJELMAKAUDELLA 2013 2015... 4 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Liite 6A Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Esitys syyskokoukselle 26.11.2011 1 (6) Hallitus Kepan strategia2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1.Johdanto Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Se toimii jäsenistönsä tukena ja yhteistyön foorumina. Se on myös niiden äänitorvi

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Kepan strategia 2018-

Kepan strategia 2018- Kepan strategia 2018- Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2017 1. Mikä Kepa on? Kepa on globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kattojärjestö ja asiantuntija. Kepa vaikuttaa tuomalla ihmiset

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä.

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä. kepan ohjelma 2013 2015 valvoja iloinen välttämätön ketterä organisoitunut luotettava lähestyttävä tietopankki iso aktiivinen värikäs sisukas viriili palvelualtis ammattitaitoinen edistyksellinentärkeä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen

Kepan päivitetty strategia Timo Lappalainen Kepan päivitetty strategia 2006-2011 Timo Lappalainen 24.4.2009 Strategian sijoittuminen 2017 TULEVAISUUS Strategian 2012-2017 päättyminen Kepan uusi visio ja toimintaperiaate? 2011 2008/09 2006 2005 2000-2005

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepan päivitetty strategia Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Kepa koostuu erilaisista ja erikokoisista järjestöistä,

Lisätiedot

Unesco-koulujen seminaari

Unesco-koulujen seminaari Unesco-koulujen seminaari Opetushallitus 7.9.2016 Uudet opsit ja uusi opettajuus globaalikasvatuksen näkökulmasta 1. Mitä on globaalikasvatus? 2. Mitä uudet opsit sanovat? 3. Mitä sitten? Mitä on globaalikasvatus?

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Loisto-verkosto Opetushallituksen koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Mukana 131 kuntaa ja 6 yksityistä varhaiskasvatuksen järjestäjää Loisto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Hallitusohjelmavaikuttaminen Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Maailmantalouden tekijät oli menestys Rkp:n ehdokkaita lukuun ottamatta blogeja kirjoittivat kaikkien eduskuntapuolueiden

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 PYÖRÄLIITTO RY Pyöräliitto edistää pyöräilyä liikennemuotona sekä toimii pyöräilijöiden valtakunnallisena edunvalvojana ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelimenä. Pyöräliitto

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot