TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Suomen AEPF-verkosto Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...19 LIITE Kepan henkilöstö Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

3 Johdanto Vuoden 2015 aikana kansainvälinen yhteisö sopii tulevien vuosien kehityksen suunnasta ja ilmastotoimista maailmassa. YK:n uusi kehitysohjelma, Post kehitystavoitteet, päätetään yleiskokouksessa syksyllä. Kepa on osana kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen verkostoja vaatinut, että uusi ohjelma on kaikkia koskeva, universaali, puuttuu eriarvoisuuteen ja perustuu kestävän kehityksen periaatteelle. Myöhemmin vuoden lopulla pidetään Pariisissa YK:n kansainvälinen ilmastokokous, jossa tavoitellaan sitovaa sopimusta. Kehityksen ja ilmastotalkoiden rahoitus ovat kysymyksiä, joita Kepa seuraa ja joihin se vaikuttaa. Ilmastorahoituksen tulee olla uutta rahaa, jottei kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitukset kilpaile keskenään: molempiin tarvitaan yhteensä noin miljardia dollaria vuosittain. Uusien rahoituslähteiden lisäksi Kepa jatkaa kampanjointia veroparatiisien ja verovälttelyn lopettamiseksi: ovathan rahavirrat ulos kehitysmaista liki kymmenkertaiset verrattuna saatuun kehitysapuun. Myös Kepan maatoimistot osallistuvat tähän työhön: joko paikan päällä kansainvälisissä kokouksissa tai tukemalla oman maansa kansalaisyhteiskuntien osallistumista ja vaikuttamistyötä. Yritysten nousu tärkeiksi toimijoiksi on ollut merkittävä muutos kehityssektorilla viime vuosina. Niiden toiminnan kasvun avulla haetaan vauhtia kehitysmaiden taloudelliseen nousuun. Ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen Team Finland -ohjelma pyrkii kannustamaan suomalaisia liikeyrityksiä investoimaan ja kasvattamaan toimintaansa kehitysmaissa. Kepa jatkaa suomalaisten yritysvastuun toteutumisen seuraamista ja vaatii maan hallitukselta YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kansallisen toimeenpanon suunnitelman kirjoittamista. Samaan aikaan Kepa hakee tiiviimpää vuoropuhelua yritysten kanssa luodakseen edellytyksiä suomalaisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyölle. Kepan vaikuttamiskampanjoinnin kärkenä on kevään eduskuntavaalit. Kampanjan toteutus on rohkea ja innovatiivinen: se toteutetaan ehdokkaita vahvasti osallistaen ja tiiviissä yhteistyössä kampanjajärjestöjen ydinryhmän kanssa. Kampanjalla ehdokkaita haastetaan kertomaan oma visionsa kestävästä taloudesta, jossa ihmisten väliseen eriarvoisuuteen voidaan puuttua. Kampanjan pääviesteillä vaikutetaan myös uusiin hallitus- ja kehityspoliittisiin ohjelmiin. Yksi kampanjan kohokohdista on Maailma kylässä -festivaalin kynnyksellä järjestettävä Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma eduskunnan edessä, jossa mukana on kansalaisia kaikista vaalipiireistä. Strategian kaksi läpileikkaavaa teemaa, elävät jäsensuhteet ja globaalisti verkottunut Kepa, ovat Kepan toiminnan suunnittelun lähtökohtia. Jäsensuhteiden elävöittämisellä tavoitellaan muun muassa jäsenjärjestöjen vahvempaa Kepaomistajuutta, aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan ja oman tietotaidon jakamista muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenten osaamista hyödynnetään ja kehitetään eri tavoin, kuten oppimistilaisuuksissa ja -piloteissa. Eduskuntavaalikampanja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

4 ydinryhmässä olevien jäsenjärjestöjen kanssa, ja yhdessä myös päätetään kampanjan suunnasta ja tavoitteista. Kepa on myös avoin jäsenten aloitteille ja etsii niitä aktiivisella yhteydenpidolla jäsenistöön niin Helsingissä kuin maatoimistoissa. Globaalin verkostoitumisen avulla Kepa pyrkii lisäämään jäsenjärjestöjen yhteistyömahdollisuuksia sekä saamaan lisää kontakteja niin Euroopassa kuin kansainvälisesti. Kepan omien EU- ja kansainvälisten verkostojen sekä Kepan etelä-kumppaneiden tietoa ja osaamista välitetään jäsenistölle. Kepa on aktiivinen noin 30 eri verkostossa. Jäsenjärjestöjen johdon edustajille järjestetään tutustumismatka kansainvälisiin rahoituslaitoksiin Washingtonissa ja YK-järjestöihin New Yorkissa. Kepan hallituksen nimeämä järjestöedustaja osallistuu maailman sosiaalifoorumiiin keväällä Tunisiassa. Hallitus päivitti kesäkuussa 2014 Kepan strategiaa. Hallituksen päätösten seurauksena maahanmuuttajajärjestöjen ja diaspora-yhteisöjen toimintaedellytykset ja tarpeet otetaan aikaisempaa tarkemmin huomioon. Kepa panostaa erityisesti niiden mahdollisuuksiin osallistua globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyöhön. Samoin hallitus katsoi tärkeäksi lisätä Kepan osallistumista arvokeskusteluun julkisessa tilassa. Aiemmat jäsenkyselyt ja strategian puolivälin arvio osoittivat, että jäsenjärjestöt odottavat ja toivovat Kepan olevan rohkeampi ulostuloissaan ja julkisessa keskustelussa. Mekongin, Mosambikin, Nicaraguan ja Tansanian toimistojensa kautta Kepalla on laajat yhteydet etelän kansalaistoimijoihin. Kepa tukee toimijoiden osaamista vaikuttamisteemoissa ja kansalaisyhteiskunnalle suotuisan toimintaympäristön edistämisessä ja tukee niiden yhteistyötä ja verkottumista kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Yhteistyö vahvistaa Kepan omaa asiantuntemusta ja tuo sille omakohtaista kokemusta ja uskottavuutta. Ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden aikana Kepa on kehittänyt alueellista työtapaansa eteläisessä ja itäisessä Afrikassa ja Keski-Amerikassa. Tätä työtä jatketaan ja arvioidaan. Kepan yhteistyöjärjestöroolia etelässä vahvistetaan edelleen pitämällä tiiviisti yhteyttä kunkin toimiston alueella toimiviin suomalaisiin järjestöihin. Kepa tarjoaa tietoa toimintaympäristöstä ja edistää eri toimijoiden verkottumista ja niiden välistä oppimista muun muassa pilotoimalla uusia toimintamuotoja ja työkaluja yhteistyössä jäsenten kanssa. Vuoden 2015 aikana selvitetään myös Kepan edellytyksiä ja toisaalta tarvetta laajentaa toimintaansa Myanmariin Mekongin toimistolta käsin. Toimintavuosi 2015 on juhlan ja muutosten aikaa. Uuden kolmivuotisen ohjelman suunnittelu alkaa jo keväällä. Kepa juhlii 30-vuotista taivaltaan työn merkeissä kevätkokouksen yhteydessä. Pyöreitä vuosia täyttävät myös Maailman Kuvalehti (30 vuotta) sekä Kepan etelän vapaaehtoisohjelma ETVO ja Maailma kylässä -festivaali (20 vuotta). Kevään aikana Kepa siirtyy uusiin toimistotiloihin 10 Töölöntorinkadun vuoden jälkeen. Toimintavuosi 2015 on myös vaalivuosi, jolloin Kepalle valitaan uusi hallitus. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

5 Toimintavuoden 2015 aikana käydään ulkoministeriön kanssa neuvottelut Kepan seuraavan ohjelmakauden rahoituksesta. Kepassa on vuoden 2015 alussa yhteensä 78 vakinaista tehtävää, joista Helsingissä 52 ja maa- ja aluetoimistoissa yhteensä 26. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle oli ohjelmakaudelle yhteensä euroa, josta tuki toimintavuodelle 2015 on euroa. Toimintavuoden 2015 talousarvio on euroa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

6 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansanedustajat ja puolueet Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysrahoituksesta, globaalista talouspolitiikasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen poliittiseen päätöksentekoon kolmessa teemassa: kehitysrahoituksessa, globaalissa talouspolitiikassa ja ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. YK:n vuosituhattavoitteet umpeutuvat 2015, ja niiden jälkeinen niin kutsuttu Post agenda määrittelee globaalin kehityksen suunnan tuleville vuosille. Kepa seuraa ja tekee vaikuttamistyötä liittyen Post agendaan ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Vuonna 2015 poliittinen vaikuttamistyö kietoutuu kotimaassa huhtikuisten eduskuntavaalien, hallitusohjelman sekä uuden eduskunnan ympärille. Järjestöjen eduskuntavaalikampanja ja Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma haastavat päättäjiä keskustelemaan globaalista eriarvoisuudesta ja luovat pohjaa laaja-alaiselle vaikuttamistyölle eduskunnassa. Kansainvälisesti vuotta leimaavat Post kehitystavoitteiden synty, Pariisin kansainvälinen ilmastokokous sekä Etiopian kehitysrahoituskokous. Kepa vaikuttaa aktiivisesti maan hallitukseen Etiopiassa heinäkuussa järjestettävän kehitysrahoituskonferenssin ja Post prosessin yhteydessä. 0,7-vaikuttamisessa keskitytään kehysneuvotteluihin ja budjettiprosessiin. Lisäksi päättäjien tietoisuuteen tuodaan yrityksille suunnatun kehitysyhteistyön laatukysymyksiä. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden teemassa seurataan erityisesti ilmastorahoituksen määrää ja laatua sekä ilmastolain eduskuntakäsittelyä. Kepa vaikuttaa aktiivisesti siihen, ettei Suomen tukea kehitysmaiden ilmastotoimille oteta köyhyyden poistamiseen varatuista rahoista. Lisäksi laaditaan Kepalle energialinjaus, jossa määritellään nykyistä tarkemmin käytännön politiikkasuosituksia vaikuttamistyön tueksi. Kepa osallistuu YK:n ilmastohuippukokoukseen Pariisissa ja vaikuttaa Suomen kannanmuodostukseen. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy vero-oikeudenmukaisuuteen ja yritysvastuuseen, mutta tekee työtä myös kestävän talouden eri teemojen parissa. Näitä teemoja ovat esimerkiksi kauppapolitiikka, finanssitalous sekä talouden ja hyvinvoinnin yhtymäkohdat. YK:n Post prosessi on yksi vaikuttamistyön ensi vuoden prioriteeteista. Kepa koordinoi yhdessä Kehyksen kanssa suomalaisjärjestöjen Post 2015 Task Forcea, osallistuu kansallisen Post valmisteluryhmän työskentelyyn, välittää kantoja medialle sekä osallistuu Post 2015 Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

7 -kokoukseen New Yorkissa syksyllä Vuoden aikana poliittista vaikuttamistyötä tehdään eduskunnan, puolueiden ja ministeriöiden lisäksi muun muassa Maailma Kylässä -festivaalilla. Kepa jatkaa vaikuttamistaan myös Kehityspoliittisen toimikunnan ja Kestävän kehityksen toimikunnan jäsenenä. Vaikuttamistyötä tuetaan aktiivisella mediaviestinnällä ja julkaisutuotannolla. Mediaviestinnän tavoitteena on osallistua vaikuttamistyön pääteemoja koskevaan julkiseen keskusteluun ja luoda poliittista painetta vaikuttamistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Kepan verkkosivuilla tarjotaan ajankohtaista kehityspoliittista analyysia ja keskustelua Kehitystä ja politiikkaa -blogissa. Sosiaalisen median käyttöä vaikuttamistyössä tehostetaan ja etelän toimistojen asiantuntemusta hyödynnetään viestinnän sisällöissä Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa tekee yhteistyötä keskeisten virkamiesten kanssa ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriöissä. Kehitysrahoituksen osalta Kepa vaikuttaa aktiivisesti Suomen kehitysrahoituskantoihin Etiopiassa järjestettävässä kehitysrahoituskonferenssissa sekä Post prosessissa. Kepan tavoite on, että YK:ssa sovittavat ja aikaisempia vuosituhattavoitteita huomattavasti laajemmat ja kattavammat Kestävän kehityksen tavoitteet heijastavat mahdollisimman pitkälle kansalaisyhteiskunnan suosituksia globaaleissa oikeudenmukaisuus-, ihmisoikeus-, ympäristö-, talous- sekä sosiaalisen kehityksen kysymyksissä. Kehitysministerin erityisavustajaan ja virkamiehiin ollaan yhteydessä uuden hallituksen kehityspoliittisiin linjauksiin kuten uuteen Kehityspoliittiseen ohjelmaan vaikutettaessa sekä kehitysyhteistyön määrään ja laatuun sekä Maailmanpankkiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmasto-oikeudenmukaisuusteemassa Kepa seuraa erityisesti ulkoministeriön kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikköä (KEO-60) sekä ympäristöministeriön ilmastoyksikköä. Ulkoministeriön vastuualueella Kepa seuraa Suomen toimintaa uusien ilmastorahoituslähteiden identifioimisessa ja ilmastorahoituksen määrässä ja laadussa. Ympäristöministeriön vastuualueella Kepa vaikuttaa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin sekä EU:n kannanmuodokseen. Vero- ja yritysvastuukysymyksissä Kepa seuraa erityisesti ulkoministeriön omistusohjausyksikön sekä valtiovarain- ja työ- ja elinkeinoministeriön työtä. Keskeisiä prosesseja ovat kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden toimeenpano. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

8 Kepan maa- ja aluetoimistot vahvistavat suhteita Suomen suurlähetystöihin ja fasilitoivat lähetystöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua Kepan teemoissa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Kepa koordinoi yhdessä Kehyksen kanssa suomalaisjärjestöjen Post 2015 Task Forcea ja koordinoi järjestöjen vaikuttamista kansainvälisiin kehitysrahoitusneuvotteluihin. Järjestöt vaikuttavat yhdessä uuden hallituksen kehityspoliittisiin linjauksiin, kuten mahdolliseen kehityspoliittiseen ohjelmaan. Kepa pitää yhdessä jäsenten kanssa esillä Suomen 0,7-rahoitussitoumusta. Tiivis yhteistyö ilmastokysymyksiä seuraavien järjestöjen kanssa jatkuu. Verokampanja ja Maailmantalouden tekijät -eduskuntavaalikampanja toteutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Eduskuntavaalikampanjan ydinryhmään kuuluvat Kepan lisäksi Attac, Eettisen kaupan puolesta, Finnwatch, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa lapset, Plan Suomi Säätiö, Solidaarisuus, Suomen UNICEF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen World Vision, Suomen Lähetysseura ja WWF Suomi. Vaikuttamisjärjestöjen yhteistyötä kehitetään vuonna 2014 toteutetun kyselyn ja järjestöiltä tulevien uusien aloitteiden pohjalta. Järjestöjen tukemisessa painottuu järjestöjen välinen oppiminen ja toisaalta järjestökohtainen räätälöity neuvontapalvelu Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan maa- ja aluetoimistot jatkavat tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Toimistot tukevat järjestöjen analyysityötä ja verkostoitumista ja luovat mahdollisuuksia alueelliselle ja kansainväliselle tiedon- ja näkemysten vaihdolle. Kaikki toimistot keskittyvät muutamaan strategiseen kumppanuuteen. Osa kumppaneista on uusia, osan kanssa yhteistyö on jatkunut vuosia. Esimerkiksi Tansaniassa vahvistetaan Angonetin vaikuttamistyötä kaivannaisteollisuuden yritysvastuukysymyksissä ja Mosambikissa velkaryhmän (Grupo Moçambicano da Dívida, GMD) roolia kansalaisyhteiskunnan koordinoijana eri sidosryhmiä yhteen tuovissa kehitysobservatorioissa. Kepan alueellista työotetta kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Esimerkiksi Nicaraguassa tuetaan alueellista kauppaan, investointeihin ja yritysvastuuseen keskittyvää kansalaisyhteiskunnan foorumia ja Mekongilla vahvistetaan vastaperustettua Asian Tax Justice Alliancea. Kaikissa toimistoissa kartoitetaan alueellisesti muun muassa suomalaisyritysten toimintaa ja Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

9 kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä esimerkiksi ilmasto-oikeudenmukaisuuskysymyksissä. Maa- ja aluetoimistoilla on tärkeä tehtävä Kepan vaikuttamistyön tukemisessa Suomessa, esimerkiksi eduskuntavaalikampanjassa. Toimistot tuottavat case-esimerkkejä ja analyysiä kansainvälisten yritysten maakohtaisesta kirjanpidosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Vuoden aikana on myös käynnissä useita globaaleja prosesseja, jotka koskettavat kansalaisyhteiskuntaa niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Tietoa vaihdetaan Kepan Helsingin toimiston ja paikallisten kumppanijärjestöjen välillä YK:n ilmastohuippukokouksen ja kehitysrahoituskonferenssin alla ja Post prosessin aikana. Tiiviit suhteet kumppanijärjestöihin varmistavat, että Kepan päättäjille välittämät viestit pohjaavat todellisuuteen etelässä Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Kepan yhteyksiä ja osallistumista kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan.yhteistyö on tiivistä erityisesti seuraavien verkostojen kanssa: Eurodad, Concordin Financing for Development -työryhmä, Aidwatch, Climate Action Network Europe, Beyond 2015, Tax Justice Network Europe ja Global Alliance for Tax Justice. Kepan etelän kumppaneita linkitetään verkostoihin mahdollisuuksien mukaan. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

10 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa innostaa globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä tulemaan yhteen, toimii alustana järjestöjen yhteistyölle ja tukee järjestöjen kykyä nostaa globaaleja teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa kehittää omaa osaamistaan osallistumalla vuoropuheluun Concordin globaalikasvatuksen työryhmässä ja EU-rahoitteisen DEEEP4-hankkeen kautta. Kansainvälisiä globaalikasvatuksen trendejä, uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä jaetaan järjestökentässä ja tuetaan myös jäsenistön osallistumista globaalikasvatusosaamisen kehittämiseen kansainvälisellä tasolla. Globaalikasvatusverkoston järjestöt jatkavat yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa järjestämällä Maailma koulussa -seminaareja kuudella paikkakunnalla. Opettajia ja muita toimijoita kohdataan myös Educa-messuilla, jonne Kepa tuottaa järjestöjen yhteisen osaston. Globaalikasvatus.fi -sivuston kautta järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan keskeisille kohderyhmille. Yli 20 paikkakunnalla toimiva Mahdollisuuksien tori -verkosto tukee globaalikysymysten esiin nostamista eri puolilla Suomea. Koordinoimalla verkostoa ja järjestämällä verkostotapaamisia ja paikallisia koulutuksia Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vapaaehtoistoimijoita ja vahvistaa heidän osaamistaan globaaleissa kehityskysymyksissä. Vuonna 2015 kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että torien paikallisaktiivit hahmottavat roolinsa osana suurempaa oikeudenmukaisuusliikettä ja kokevat yhteyttä laajempaan järjestö- ja aktivistiverkostoon. Kepa edistää myös järjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista paikallistasolla: Vuoden aikana vahvistetaan verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin kuten aluehallintoon ja innostetaan jäsenjärjestöjä osallistumaan yhä useammille toreille. Vuoden aikana uudistetaan myös Mahdollisuuksientori.fi-sivusto palvelemaan paremmin sekä torien järjestäjiä sekä yleisöä. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia globaalia oikeudenmukaisuutta käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tukee jäseniään tässä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Kepa fasilitoi ja pyrkii vastaamaan jäsenjärjestöjen globaalikasvatusaiheisiin aloitteisiin. Maailma kylässä -festivaali juhlii 20-vuotisjuhlaansa Festivaalin 150 ohjelmanumeron ja 450 näytteilleasettajan odotetaan keräävän jälleen noin kävijää Kaisaniemeen ja Rautatientorille. Suomen suurimman globaalikasvatus- ja järjestötapahtuman pääteema on kehitys ja maantieteellinen painotus Afrikassa ja Lähi-idässä. Jäsenjärjestöt Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

11 osallistuvat tiiviisti festivaalin sisällöntuotantoon. Asiaohjelman sisältöjä kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa, ja asiaohjelman näkyvyyttä viestinnässä parannetaan teemoittamalla sitä selkeiksi kokonaisuuksiksi. 2.2 Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa tukee globaalikasvatusta tekevien järjestöjen oppimista ja järjestöjen yhteistyötä järjestämällä opintopiirejä, vertaisoppimis- ja keskustelutilaisuuksia. Vertaisoppimisryhmistä työtään jatkavat Common cause - arvot globaalikasvatuksessa ja Southern voices -opintopiirit sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäjien verkosto. Ryhmien jatkuvuudesta ja uusien ryhmien perustamisesta vastuu on ensisijaisesti jäsenjärjestöillä, mutta Kepa tukee ja fasilitoi niiden toimintaa. Kepa järjestää vuoden aikana viitisentoista järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä, kampanjointia ja globaalikasvatusta käsittelevää koulutusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja jalkautetaan kansainvälisten yhteyksien kautta saatua uutta tutkimustietoa ja trendejä sekä tuodaan esiin esimerkkejä maailmalta. Koulutustarjontaa kehitetään edelleen siten, että se sisältää selkeitä koulutuspolkuja ja mahdollistavat prosessioppimisen. Räätälöityjen koulutusten osalta kehitetään erityisesti diasporajärjestöjen ja uusien toimijoiden järjestökohtaista tukemista. Räätälöityjen palvelujen markkinointia parannetaan Kepa.fi-sivuston uudistuksen yhteydessä. Järjestöille tarjotaan globaalikasvatukseen ja kampanjointiin liittyen neuvontaa ympärivuotisesti, ja neuvontapalveluja pyritään kehittämään prosessimaisempaan suuntaan yksittäisten hankeneuvontojen ohella. Kepan koordinoima, verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Viestintään, markkinointiin ja kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään edelleen. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

12 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelmassa valmennetaan parikymmentä kansalaisvaikuttamisen osaajaa toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Tänä vuonna ohjelma tarjoaa yksittäisille muutosagenteille mahdollisuuden lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojaan erityisesti demokratian edistämisessä ja poliittisessa osallistumisessa. Koulutuksen osallistujat ovat mukana toteuttamassa toukokuussa Painavaa asiaa -tapahtuman. Globbarit-verkosto ja sen viestintäkanavat tarjoavat ihmisille mahdollisuuden seurata ja osallistua järjestöjen toimintaan. Globbarit.fi-sivusto kokoaa Kepan ja järjestöjen kampanjat ja muut toimintamahdollisuudet yhteen sekä tarjoaa taustatietoa ja innostaa ihmisiä osallistumaan. Eduskuntavaalikampanjassa heitä kannustetaan osallistumaan kampanjan levittämiseen sosiaalisessa mediassa ja haastamaan ehdokkaita vaalikoneeseen. Globbarit.fi-sivuston edustajaseurantaa kehitetään, jotta se hyödyttäisi entistä paremmin kampanja- ja vaikuttamistyötä ja tarjoaisi kansalaisille olennaista tietoa kansanedustajien eduskuntatyöstä. Järjestöjen yhteiset kampanjat vero-oikeudenmukaisuuden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta jatkuvat. Veroparatiisimatkat-kampanjassa on erilaisia toimintamahdollisuuksia järjestöille ja yksittäisille ihmisille. Ilmastokampanjoinnissa pääpaino on jäsenistön toiminnan tukemisessa. Kampanjoiden jatkoa mietitään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, sillä osa tavoitteista on jo saavutettu ja eduskuntavaalien jälkeen on syytä asettaa tavoitteita alkavalle hallituskaudelle. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Paluun jälkeen vapaaehtoisia valmennetaan toimimaan aktiivisesti myös Suomessa muun muassa tukemalla palanneiden omaa alumniverkostoa. Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta eri järjestöjen kautta. Kepa.fin uudistuksen yhteydessä kehitetään osallistumiskoneen käyttöliittymää sekä pohditaan muiden muutosagenteille suunnattujen työkalujen ja toimintojen rakentamista. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointiin soveltuvia materiaaleja ja sosiaalista mediaa. Esimerkiksi eduskuntavaalikampanjan markkinoinnissa ja viestinnässä nojataan vahvasti sosiaalisen median kanaviin ja sisältöihin keskustelun herättämiseksi, ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseksi sekä kampanjan teemojen esiin tuomiseksi mediassa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

13 Monimutkaisia globaaleja kehityskysymyksiä havainnollistavien visuaalisten kampanjamateriaalien käyttöä kehitetään esimerkiksi hyödyntämällä infografiikoita vaalikampanjassa. Vaalikoneen datavisualisointeja hyödynnetään myös kampanjan mediatyössä. Kehitysmaiden arkea ja järjestöjen etelässä tekemää työtä tuodaan esiin myös kampanjamateriaaleissa. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Viisi vuotta vanha Kepa.fi-sivusto uusitaan ja siirretään uudelle tekniselle alustalle. Uudistuksen painopisteinä ovat sivuston tietorakenteen selkeyttäminen, portaalimaisuuden lisääminen muiden Kepa-sivustojen suuntaan, mobiilikäytettävyyden parantaminen ja sosiaalisen median linkitysten lisääminen. Uudistuksen yhteydessä monipuolistetaan myös osallistumiskonetta, jonka avulla jäsenjärjestöt voivat houkutella suomalaisia mukaan omaan toimintaansa. Kepan 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kepan brändiviestintää kehitetään muun muassa vahvalla näkyvyydellä Maailma kylässä -festivaalilla sekä Kepan ilmeen raikastamisella ja uusilla viestintämateriaaleilla. Myös Kepa.fi-uudistus on tässä merkittävässä roolissa. Vuosi 2015 on myös Maailman Kuvalehden juhlavuosi. Lehti ilmestyy tuttuun tapaan kerran kuussa ja paperilehden jutut julkaistaan verkossa porrastetusti. Juhlavuoden kunniaksi Maailman Kuvalehti uusii ulkoasunsa niin paperilla kuin verkossakin. Markkinoinnin, tilausmyynnin ja ilmoitusmyynnin kehittämistä ja systematisointia jatketaan Suomen AEPF-verkosto Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) on toiminut vuodesta 2012 alkaen Kepan yhteydessä ulkoministeriön erillisrahoituksella. Vuonna 2015 Suomen AEPF jatkaa toimintaansa verkoston jäsenyhdistysten yhteistoiminta-alustana, joka tiedottaa, keskustelee ja vaikuttaa virkamiehiin ja päättäjiin Aasiaa ja Eurooppaa koskevista yhteisistä kysymyksistä ja ongelmista. Suomen AEPF osallistuu kansainvälisen AEPF:n toimintaan. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

14 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Kepa järjestää säännöllisesti maa- ja teematapaamisia yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja niiden osaamista hyödyntäen. Jäseniltä tulleita yhteistoiminnallisia aloitteita tuetaan, ja aloitteiden keräämistä ja niiden käsittelyä kehitetään edelleen. Vuoden aikana kehitetään erityisesti järjestöjen ja yritysten välistä yhteistyötä järjestämällä yhteinen verkostoitumistilaisuus, päivittämällä Kepan yritysyhteistyöopas, luomalla uusia kontakteja yritysten edustajiin ja laatimalla Kepalle yritysyhteistyölinjaus. Vuonna 2015 saadaan päätökseen kolmivuotinen, haastatteluihin perustuva jäsenkysely. Vuoden aikana haastatellaan loput jäsenjärjestöistä ja analysoidaan ohjelmakauden aikana kertyneet tulokset. Analyysin perusteella muodostetaan kattavaa kuvaa Kepan jäsenkunnan toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista sekä kartoitetaan näkemyksiä jäsenyyden mielekkyydestä, Kepan roolista ja toiminnan onnistumisesta. Vuoden aikana jäsenviestinnän kehittämisessä periaatteena on kohderyhmälähtöinen viestintä. Tällä pyritään vastaamaan aikaisempaa paremmin jäsenten tiedontarpeisiin ja innostamaan niitä osallistumaan yhteiseen toimintaan. Samalla varmistetaan, että myös Kepan toiminta etelässä näkyy jäsenviestinnässä. Kepan koordinoima järjestöjen viestintäammattilaisten verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Kepan maa- ja aluetoimistot etelässä jatkavat alueellisen työotteen kehittämistä ja tiivistävät jäsensuhteitaan alueella toimiviin järjestöihin. Toimistot tarjoavat Kepan jäsenille yhteyksiä ja tietoa alueen kansalaistoimijoista ja toimintaympäristöstä ja tukevat jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista. Tansaniassa ja Mekongilla järjestetään jo perinteiksi muodostuneet vuosittaiset tilaisuudet jäsenjärjestöille ja niiden kumppaneille. Suomessa käydessään kaikki etelän toimistot järjestävät tapaamisen alueellaan toimiville järjestöille. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

15 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa nostaa esiin järjestöjen työn vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, ja miten järjestöjen työ täydentää Suomen kehitysyhteistyötä. Kepa korostaa kansalaisjärjestöissä tehtyä laajaa vapaaehtoistyötä, joka on osoitus suomalaisten tahdosta toimia kehitysyhteistyössä. Vapaaehtoistyön arvo rahaksi laskettuna joko säästöinä tai ilmaisina investointeina lisää merkittävästi järjestöjen panostusta kehitysyhteistyöhön. Kepa pyrkii takaamaan järjestöille tilaisuuksia osallistua ja vaikuttaa niiden työhön vaikuttaviin prosesseihin, kuten ministeriöiden ja hallituksen linjauksien ja rahoitusinstrumenttien uudistamiseen. Uuden hallitusohjelman ja kehityspoliittisen ohjelman sisältöön pyritään vaikuttamaan niin, että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tukeminen, mutta myös toimijoiden autonomia ja moninaisuus tulevat huomioon otetuksi. Kepa pyrkii nostamaan globaalikasvatusta vahvemmin niin ulkoministeriön kuin opetus- ja kulttuuriministeriön agendalle, jotta järjestöillä olisi mahdollisuus tehdä laadukasta ja pitkäjänteistä globaalikasvatustyötä. Kepa seuraa järjestöille suunnatun julkisen rahoituksen tilaa ja teettää selvityksen järjestöjen yksityisestä kehitysyhteistyörahoituksesta. Lisäksi selvitetään erilaisia malleja rahoittaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa sekä kehitystuloksellisuuden, täydentävyyden sekä tulosketjuajattelun vaikutuksia ja haasteita järjestöjen työlle. Yhteistyössä ulkoministeriön suuntaan painotetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisäämistä kehitystoimijoina. Kansalaisyhteiskuntayksikön lisäksi yhteistyötä ulotetaan laajemmalle esimerkiksi ministeriön kehityspoliittisten päivien yhteydessä. Maatoimistot jatkavat yhteistyötään Suomen edustustojen kanssa ja pitävät esillä suomalaisten järjestöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukemista ja niiden toimintaympäristön seuraamista. Kepan verkostoituminen pohjoismaisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa jatkuu tiiviinä. Keväällä pohjoismaiset sisarjärjestöt kutsutaan koolle Helsinkiin vaihtamaan kokemuksia kattojärjestönä olemisesta sekä toimintaympäristön muutoksista. Vaikuttamistyössä muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Viestinnässään Kepa tuo aktiivisesti esille järjestöjen työn saavutuksia, toimivan kansalaisyhteiskunnan merkitystä sekä viestii jäsenille niitä koskettavista globaaleista prosesseista ja Kepan edunvalvonnan tuloksista. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

16 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Etelässä Kepa keskittyy syventämään kumppanuussuhteita paikallisten kattojärjestöjen kanssa. Mosambikissa ollaan mukana tukemassa kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestönä aloittelevan JOINTin työtä. Tansanian toimistolla seurataan Itä-Afrikan kansalaisjärjestöfoorumin EACSOFin kautta vaikuttamistyötä järjestötoimijoille suotuisan laillisen viitekehyksen aikaansaamiseksi alueen maissa. Samaan tähtää säännöllinen kokemusten vaihto kambodzhalaisen järjestöjen yhteistyötahon Cooperation Committee for Cambodian (CCC) ja Kepan Helsingin työntekijöiden välillä. Nicaraguan toimisto aloittaa yhteistyön uuden kumppanin kanssa. Kepa pyrkii myös luomaan yhteyksiä eri maissa toimivien kumppanijärjestöjensä välille ja verkostoimaan niitä vaihtamaan kokemuksia kattojärjestönä toimimisesta ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien puolustamisesta haastavissa olosuhteissa. Kepan kumppanijärjestöt toimivat kansalaisyhteiskunnan erilaisten roolien edistäjinä ja vahvistajina. Niiden työn tukeminen antaa Kepalle tietoa ja omakohtaista kokemusta etelän toimijoiden työn kehittämisestä välitettäväksi jäsenjärjestöille ja muille sektorin toimijoille. Maatoimistoista käsin tarkastellaan myös suomalaisten järjestöjen työtä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen näkökulmasta. Ohjelmakauden aikana Kepaan kertynyttä kokemusta ja tietoa kansalaisyhteiskunnan eri rooleista kehityksessä ja siinä esiintyvistä haasteista jaetaan eri tavoin, esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja tekemällä tiedotusmateriaalia järjestötoimijoiden roolista etelässä ja Suomessa. Kepan asiantuntemusta kansalaisyhteiskunnan tukemisesta vahvistetaan tiivistämällä yhteistyösuhteita CIVICUSin kanssa ja osallistumalla globaalin tason keskusteluun. Kepan maatoimistot analysoivat paikallisen kansalaisyhteiskunnan tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja jakavat tietoa Kepan verkkosivujen kautta. Esimerkiksi Mosambikin toimisto on mukana teettämässä selvityksen järjestörahoituksen kestävyydestä. Myös maatoimistojen tuottamia Civil society reflection -dokumentteja hyödynnetään Kepan viestinnässä. Kepa jatkaa yhteistyötä eteläafrikkalaisen Community Development Resource Associationin (CDRA) kanssa oppiakseen enemmän sosiaalisen muutoksen tukemisesta. Yhteistyössä tehty Barefoot Guide 4 julkaistaan vuonna Kepa osallistuu myös kansainvälisen Barefoot Connection -verkoston tukemiseen. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

17 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Oppimistilaisuuksien suunnittelussa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Järjestöjen kehitysyhteistyöhön liittyvien peruskoulutusten järjestämistä jatketaan. Lisäksi järjestetään syventäviä koulutuksia ja useita puolen päivän oppimistilaisuuksia toisiaan täydentävien lähestymistapojen, kuten muutoskartoituksen ja arvostavan lähestymistavan, soveltamisesta kehitysyhteistyössä. Hankehallinnon itseopiskelupaketista julkaistaan englanninkielinen versio. Vuoden aikana kiinnitetään huomioita erityisesti diaspora-järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen kehittämiseen. Järjestöjen nykytilannetta kartoitetaan ja niille tarjotaan erilaisia infotilaisuuksia sekä mahdollisuuksia räätälöityihin koulutuksiin. Läpi vuoden käynnissä oleva hankeneuvonta huipentuu toukokuussa perinteiseen hanketukihakemusten kommentointikierrokseen. Maatoimistot osallistuvat kommentoimalla alueilleen suuntautuvia hakemuksia. Kehitysyhteistyön hankeneuvonnassa kokeillaan hankehautomotilaisuuksia, joissa järjestöt voivat keskustella ja oppia yhdessä uusia tapoja ratkaista hankeyhteistyön haasteita. Järjestöiltä tulleisiin oppimisaloitteisiin pyritään vastaamaan ja niiden yhteistä oppimista tukemaan myös prosessimaisesti. Vertaisoppimiseen perustuvia oppimisryhmiä jatketaan. Järjestöt voivat myös tarjota omia koulutuspakettejaan yhdessä toteutettaviksi koulutuksiksi. Lisäksi vuoden aikana tarjotaan mahdollisuuksia syvemmän tason oppimiseen. Uudesta Barefoot-oppaasta suunnitellaan koulutuspaketti yhdessä eteläafrikkalaisen CDRAn kanssa. Oppimispilottien valintakriteerejä uudistetaan ja uudet pilotit kohdennetaan ennalta määriteltyyn oppimisaiheeseen. Aikaisemmista oppimispiloteista jaetaan oppeja muiden järjestöjen kesken. Tansanian maatoimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä oppimispiloteissa, jotka keskittyvät muutoskartoituslähestymistavan kokeilemiseen. Mosambikissa kartoitetaan jäsenjärjestöjen ja niiden kumppaneiden halukkuutta vertaisoppimiseen liittyen katastrofiriskien hallintaan ja ilmastonmuutokseen. Yksittäisille jäsenjärjestöille räätälöidyt kehittämistyöpajat, koulutus ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden järjestöjen kesken vertaisoppimisprosesseja. Viestinnällä tuetaan yhteistä oppimista ja järjestöjen kapasiteetin kehittämistä muun muassa markkinoimalla eri tahojen tapahtumia, kirjoittamalla blogeja ja osallistumalla erilaisten aineistojen, kuten esitteiden, tuotantoon. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

18 4. Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Molemmat vuosikokoukset pidetään Kepan toimistotiloissa Helsingissä. Kevätkokouksessa juhlitaan Kepan 30-vuotista taivalta. Hallituksen johtamista ja toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään entisestään, kun hallituksen kokousten määrä nousee kuudesta kahdeksaan. Hallituksen strategista ja poliittista johtamista tuetaan hallitukselle järjestettävillä tietoiskuilla sekä tutustumismatkoilla Kepan maatoimistoihin ja kansainvälisiin organisaatioihin, kuten Maailman sosiaalifoorumiin, kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja YK-järjestöihin. Maatoimistovierailujen ja kansainvälisten kokousten ohella toimiva johto panostaa hallitustyöskentelyn valmisteluun, toiminnan koordinaatioon ja esimiestyöhön sekä johtaa Kepan sisäisiä prosesseja kuten uuden ohjelman työstämistä. Johtotiimin ja alue- ja maajohtajien globaali johtoryhmä (GLG) pitää kerran kuussa puhelinkokouksen ja tapaa kerran vuodessa Kepan globaalin suunnittelukokouksen yhteydessä. Tällöin järjestetään myös koulutusta strategisesta ajattelusta ja johtamisesta. Kuukausittaisia johtotiimin ja tiiminvetäjien kokouksia jatketaan. Tiiminvetäjille järjestetään koulutusta tiimityön johtamisesta ja vaikeiden asioiden käsittelystä tiimissä. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Taloushallinnon toimintojen muuttamista sähköisiksi jatketaan työajan ja resurssien säästämiseksi. Talousosaston henkilöstö- ja ohjelmistoresurssit tarkistetaan ja työnjaossa pyritään mahdollisimman hyvään kustannustehokkuuteen. Maatoimistojen sisäistä taloushallinnon kontrollia pyritään toteuttamaan tehokkaasti Helsingistä käsin, jolloin paikan päällä tehtäviä tarkastuksia voidaan vähentää. Kepan Helsingin toimiston muutto uusiin toimitiloihin on hallinnon kannalta mittava ponnistus, johon liittyy käytännön järjestelyt ja asettuminen uusiin tiloihin. Muuton yhteydessä otetaan käyttöön muun muassa uusittu työajanseurantajärjestelmä. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

19 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Kepan tietohallintolinjaus viimeistellään mahdollisimman kattavaksi tietohallintotiimin erityisosaamista hyödyntäen. Henkilökunnan IT-taitoja ylläpidetään ja kehitetään tärkeimpien toimistosovellusten osalta järjestämällä uuden tyyppisiä workshop-koulutuksia. Sidosryhmähallintajärjestelmän (CRM) peruominaisuuksien käyttö jalkautetaan sekä Helsinkiin että maatoimistoihin ja sen toiminnallisuuksia laajennetaan ainakin koulutusten ja tapahtumien hallinnan osalta. Järjestelmä integroidaan kepa.fi:hin. Intranetin ja Kepan Central Desktopasiakirjanhallintajärjestelmän ominaisuuksia parannetaan niin, että henkilökunnan käyttötyytyväisyys lisääntyy kaikissa toimipisteissä. Informaatiopalveluja kehitetään siten, että henkilökunta hyödyntäisi entistä enemmän kirjojen ja lehtien verkkokäyttöä. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto on motivoitunutta ja osaavaa. Henkilöstölinjauksen mukaisia toimenpiteitä jatketaan. Henkilöstön järjestelmällisen kehittämisen tueksi myös maa- ja aluetoimistot kartoittavat kehittämistarpeitaan. Palkanlaskentaa ja muita hallintoyksikön prosesseja ja työnjakoa arvioidaan uudelleen, esimerkiksi ulkoistetun palkanlaskennan toimivuutta. Luonteva kohta uudelleenjärjestelyille syntyy eläköitymisen ja muuton myötä mahdollisesti poistuvan oman vastaanottopalvelun myötä. Helsingin toimiston uusi sijainti edellyttää sopimusten tekemistä uusien lounasravintoloiden ja työliikuntapaikkojen kanssa. Muuton yhteydessä kaikkien työpisteiden ergonomia tullaan tarkastamaan. Vuoden lopussa avataan ilmapiirikartoituksen kysely, jonka tulokset valmistuvat 2016 alussa. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja etelän toimistojen yhtenäisyyttä. Toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin lähtökohtana on oppiminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Suunnittelua ja raportointia kehitetään eri tasoilla niin, että Kepan työntekijöiden seurantaosaamista vahvistetaan ja yhteisiä käytäntöjä kehitetään tavoitteellisen ja kokeilevan työotteen vahvistamiseksi ja oivallusten jakamiseksi eri yksiköiden välillä. Kepa edistää aktiivisesti myös organisaatioiden välistä oppimista ammentamalla jäsenjärjestöjen ja kansainvälisten Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

20 oppimisyhteisöjen, esimerkiksi Outcome Mapping Learning communityn ja Barefoot Connection -verkoston kokemuksista ja jakamalla omia kokemuksiaan avoimesti muiden kanssa. Kepan perustietojen ja avun avoimuuden kansainvälisessä järjestelmässä IATI:ssa (International Aid Transparency Initiative) julkaisemisen jälkeen etsitään uusia tapoja lisätä avoimuutta. Vuonna 2015 työstetään Kepan ohjelma vuosiksi Tulevan ohjelman suunnittelussa etsitään erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa yhden globaalin ohjelman mallia. Päättyvästä ohjelmakaudesta teetetään ulkoinen arviointi. Loppuvuodesta Kepa arvioi organisaationsa toimintakykyä EFQM-laatutyökalun avulla tunnistaakseen kehitysalueita. Toimintaympäristön analyysi tuottaa tietoa Kepan oppimisen tueksi. Painopisteinä ovat ihmisarvoisen talouden kysymykset, mistä tehdään englanninkielinen julkaisu Helsingin ja maatoimistojen yhteistyönä, ja kansalaisjärjestöjen työ haurailla alueilla, mistä julkaistaan kirja Into Kustannuksen kanssa. Analyysityön koordinaatiota globaalissa Kepassa vahvistetaan. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

21 LIITE Kepan henkilöstö 2015 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 16 tointa Ohjelmasuunnittelija, kehityspoliittinen työ Viisi kehityspoliittista asiantuntijaa: kehitysyhteistyö, ilmastopolitiikka, globaali talous, demokratia/ihmisoikeudet ja toimintaympäristö. (Vaikuttamis- ja analyysitiimi) Tiedottaja, vaikuttamistyö Graafinen suunnittelija (Viestintätiimi) Kahdeksan kehityspoliittista asiantuntijaa (Mz 2 pp, Nic 1 pp ja 1 lt, Th 1 pp ja 1 lt, Tz 1 pp ja 1 lt) (pp = paikalta palkattu, lt = lähetetty, Mz = Mosambik, Nic = Nicaragua, Th = Thaimaa, Tz = Tansania) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 18,5 tointa (1 osa-aikainen), 3 siviilipalveluspaikkaa Kampanjakoordinaattori, kampanjat Koulutussuunnittelija, globaalikasvatus Järjestökoordinaattori, globaalikasvatus Etvo-koordinaattori (50% toimesta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus AEPF-koordinaattori (50 % työaika) (Globaalikasvatustiimi) Ohjelmapäällikkö Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Tuotantopäällikkö Festivaaliassistentti, siviilipalvelus (Maailma kylässä -tiimi) Toimituspäällikkö Toimittaja Toimittaja, siviilipalvelus Markkinointisuunnittelija (Maailman kuvalehti -tiimi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Viestintäassistentti Viestintäavustaja, siviilipalvelus Tiedottaja (kampanjat) (Viestintätiimi) Sovellussuunnittelija (Tietohallintotiimi) Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

22 HELSINKI ETELÄ 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13,5 tointa Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija, hanketyö Koulutussuunnittelija, organisaation kehittäminen Kehitysyhteistyöneuvoja Koulutussihteeri (osa-aikaeläke) Kaksi ohjelmasuunnittelijaa: kansalaisyhteiskunta, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät Järjestökoordinaattori, edunvalvonta (Järjestökehitystiimi) Tiedottaja, jäsentiedotus (Viestintätiimi) Etvo-koordinaattori (50% toimesta) (Globaalikasvatustiimi) Neljä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijaa (Tz 1 pp ja 1 lt, Nic 1 pp, Mz 1 pp) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 32 tointa (3 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikkaa Johtaminen 8 tointa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja (Johtotiimi) Tietohallinto 5 tointa Järjestelmäsuunnittelija IT-tukihenkilö Tietohallintosuunnittelija Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (Tietohallintotiimi) Kolme maajohtajaa (Mz, Nic, Tz), yksi aluejohtaja (Th) (kaikki lt) IT-tukihenkilö (Mz 1 pp) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto 19 tointa (3 osa-aikaista), 1 sivari Hallintokoordinaattori (osa-aikaeläke) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Toimistokoordinaattori Hallintoavustaja, siviilipalvelus (Hallintotiimi) Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikaeläke) Taloussihteeri (Taloustiimi) Kolme kirjanpitäjää, pp (Mz, Nic, Tz) Kaksi toimistosihteeriä pp (Tz, Th) Vastaanottovirkailija pp (Nic) Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa pp (Mz, Tz) Kolme siivoojaa pp, ( Mz, Nic, Tz) (yksi osa-aikainen) Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 1 (18) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...5

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä.

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä. kepan ohjelma 2013 2015 valvoja iloinen välttämätön ketterä organisoitunut luotettava lähestyttävä tietopankki iso aktiivinen värikäs sisukas viriili palvelualtis ammattitaitoinen edistyksellinentärkeä

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 KEPAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Johdanto Edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja 'velat anteeksi'

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017

KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017 SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat 2.2.1

Lisätiedot

Open Forum for CSO Development Effectiveness Raportti Suomen kansallisesta konsultaatiosta Tuloksellisuustyöpajat 9.-10.4.

Open Forum for CSO Development Effectiveness Raportti Suomen kansallisesta konsultaatiosta Tuloksellisuustyöpajat 9.-10.4. Open Forum for CSO Development Effectiveness Raportti Suomen kansallisesta konsultaatiosta Tuloksellisuustyöpajat 9.-10.4.2010, Kepa 1 Table of Contents 1. Johdanto...3 2. Open Forum for CSO Development

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 syysvaltuusto 2014, Liite 5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kohti kohtuutaloutta 2.1. Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä 2.2. Vedet ja kestävä kalastus

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot