TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

2 Sisällysluettelo Johdanto Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Suomen AEPF-verkosto Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio...19 LIITE Kepan henkilöstö Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

3 Johdanto Vuoden 2015 aikana kansainvälinen yhteisö sopii tulevien vuosien kehityksen suunnasta ja ilmastotoimista maailmassa. YK:n uusi kehitysohjelma, Post kehitystavoitteet, päätetään yleiskokouksessa syksyllä. Kepa on osana kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen verkostoja vaatinut, että uusi ohjelma on kaikkia koskeva, universaali, puuttuu eriarvoisuuteen ja perustuu kestävän kehityksen periaatteelle. Myöhemmin vuoden lopulla pidetään Pariisissa YK:n kansainvälinen ilmastokokous, jossa tavoitellaan sitovaa sopimusta. Kehityksen ja ilmastotalkoiden rahoitus ovat kysymyksiä, joita Kepa seuraa ja joihin se vaikuttaa. Ilmastorahoituksen tulee olla uutta rahaa, jottei kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitukset kilpaile keskenään: molempiin tarvitaan yhteensä noin miljardia dollaria vuosittain. Uusien rahoituslähteiden lisäksi Kepa jatkaa kampanjointia veroparatiisien ja verovälttelyn lopettamiseksi: ovathan rahavirrat ulos kehitysmaista liki kymmenkertaiset verrattuna saatuun kehitysapuun. Myös Kepan maatoimistot osallistuvat tähän työhön: joko paikan päällä kansainvälisissä kokouksissa tai tukemalla oman maansa kansalaisyhteiskuntien osallistumista ja vaikuttamistyötä. Yritysten nousu tärkeiksi toimijoiksi on ollut merkittävä muutos kehityssektorilla viime vuosina. Niiden toiminnan kasvun avulla haetaan vauhtia kehitysmaiden taloudelliseen nousuun. Ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen Team Finland -ohjelma pyrkii kannustamaan suomalaisia liikeyrityksiä investoimaan ja kasvattamaan toimintaansa kehitysmaissa. Kepa jatkaa suomalaisten yritysvastuun toteutumisen seuraamista ja vaatii maan hallitukselta YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kansallisen toimeenpanon suunnitelman kirjoittamista. Samaan aikaan Kepa hakee tiiviimpää vuoropuhelua yritysten kanssa luodakseen edellytyksiä suomalaisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyölle. Kepan vaikuttamiskampanjoinnin kärkenä on kevään eduskuntavaalit. Kampanjan toteutus on rohkea ja innovatiivinen: se toteutetaan ehdokkaita vahvasti osallistaen ja tiiviissä yhteistyössä kampanjajärjestöjen ydinryhmän kanssa. Kampanjalla ehdokkaita haastetaan kertomaan oma visionsa kestävästä taloudesta, jossa ihmisten väliseen eriarvoisuuteen voidaan puuttua. Kampanjan pääviesteillä vaikutetaan myös uusiin hallitus- ja kehityspoliittisiin ohjelmiin. Yksi kampanjan kohokohdista on Maailma kylässä -festivaalin kynnyksellä järjestettävä Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma eduskunnan edessä, jossa mukana on kansalaisia kaikista vaalipiireistä. Strategian kaksi läpileikkaavaa teemaa, elävät jäsensuhteet ja globaalisti verkottunut Kepa, ovat Kepan toiminnan suunnittelun lähtökohtia. Jäsensuhteiden elävöittämisellä tavoitellaan muun muassa jäsenjärjestöjen vahvempaa Kepaomistajuutta, aktiivista osallistumista yhteiseen toimintaan ja oman tietotaidon jakamista muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenten osaamista hyödynnetään ja kehitetään eri tavoin, kuten oppimistilaisuuksissa ja -piloteissa. Eduskuntavaalikampanja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

4 ydinryhmässä olevien jäsenjärjestöjen kanssa, ja yhdessä myös päätetään kampanjan suunnasta ja tavoitteista. Kepa on myös avoin jäsenten aloitteille ja etsii niitä aktiivisella yhteydenpidolla jäsenistöön niin Helsingissä kuin maatoimistoissa. Globaalin verkostoitumisen avulla Kepa pyrkii lisäämään jäsenjärjestöjen yhteistyömahdollisuuksia sekä saamaan lisää kontakteja niin Euroopassa kuin kansainvälisesti. Kepan omien EU- ja kansainvälisten verkostojen sekä Kepan etelä-kumppaneiden tietoa ja osaamista välitetään jäsenistölle. Kepa on aktiivinen noin 30 eri verkostossa. Jäsenjärjestöjen johdon edustajille järjestetään tutustumismatka kansainvälisiin rahoituslaitoksiin Washingtonissa ja YK-järjestöihin New Yorkissa. Kepan hallituksen nimeämä järjestöedustaja osallistuu maailman sosiaalifoorumiiin keväällä Tunisiassa. Hallitus päivitti kesäkuussa 2014 Kepan strategiaa. Hallituksen päätösten seurauksena maahanmuuttajajärjestöjen ja diaspora-yhteisöjen toimintaedellytykset ja tarpeet otetaan aikaisempaa tarkemmin huomioon. Kepa panostaa erityisesti niiden mahdollisuuksiin osallistua globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyöhön. Samoin hallitus katsoi tärkeäksi lisätä Kepan osallistumista arvokeskusteluun julkisessa tilassa. Aiemmat jäsenkyselyt ja strategian puolivälin arvio osoittivat, että jäsenjärjestöt odottavat ja toivovat Kepan olevan rohkeampi ulostuloissaan ja julkisessa keskustelussa. Mekongin, Mosambikin, Nicaraguan ja Tansanian toimistojensa kautta Kepalla on laajat yhteydet etelän kansalaistoimijoihin. Kepa tukee toimijoiden osaamista vaikuttamisteemoissa ja kansalaisyhteiskunnalle suotuisan toimintaympäristön edistämisessä ja tukee niiden yhteistyötä ja verkottumista kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Yhteistyö vahvistaa Kepan omaa asiantuntemusta ja tuo sille omakohtaista kokemusta ja uskottavuutta. Ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden aikana Kepa on kehittänyt alueellista työtapaansa eteläisessä ja itäisessä Afrikassa ja Keski-Amerikassa. Tätä työtä jatketaan ja arvioidaan. Kepan yhteistyöjärjestöroolia etelässä vahvistetaan edelleen pitämällä tiiviisti yhteyttä kunkin toimiston alueella toimiviin suomalaisiin järjestöihin. Kepa tarjoaa tietoa toimintaympäristöstä ja edistää eri toimijoiden verkottumista ja niiden välistä oppimista muun muassa pilotoimalla uusia toimintamuotoja ja työkaluja yhteistyössä jäsenten kanssa. Vuoden 2015 aikana selvitetään myös Kepan edellytyksiä ja toisaalta tarvetta laajentaa toimintaansa Myanmariin Mekongin toimistolta käsin. Toimintavuosi 2015 on juhlan ja muutosten aikaa. Uuden kolmivuotisen ohjelman suunnittelu alkaa jo keväällä. Kepa juhlii 30-vuotista taivaltaan työn merkeissä kevätkokouksen yhteydessä. Pyöreitä vuosia täyttävät myös Maailman Kuvalehti (30 vuotta) sekä Kepan etelän vapaaehtoisohjelma ETVO ja Maailma kylässä -festivaali (20 vuotta). Kevään aikana Kepa siirtyy uusiin toimistotiloihin 10 Töölöntorinkadun vuoden jälkeen. Toimintavuosi 2015 on myös vaalivuosi, jolloin Kepalle valitaan uusi hallitus. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

5 Toimintavuoden 2015 aikana käydään ulkoministeriön kanssa neuvottelut Kepan seuraavan ohjelmakauden rahoituksesta. Kepassa on vuoden 2015 alussa yhteensä 78 vakinaista tehtävää, joista Helsingissä 52 ja maa- ja aluetoimistoissa yhteensä 26. Ulkoministeriön antama valtionavustus Kepalle oli ohjelmakaudelle yhteensä euroa, josta tuki toimintavuodelle 2015 on euroa. Toimintavuoden 2015 talousarvio on euroa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

6 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansanedustajat ja puolueet Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysrahoituksesta, globaalista talouspolitiikasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Kepa jatkaa aktiivista vaikuttamista Suomen poliittiseen päätöksentekoon kolmessa teemassa: kehitysrahoituksessa, globaalissa talouspolitiikassa ja ilmasto-oikeudenmukaisuudessa. YK:n vuosituhattavoitteet umpeutuvat 2015, ja niiden jälkeinen niin kutsuttu Post agenda määrittelee globaalin kehityksen suunnan tuleville vuosille. Kepa seuraa ja tekee vaikuttamistyötä liittyen Post agendaan ja ihmisoikeusperustaisuuteen. Vuonna 2015 poliittinen vaikuttamistyö kietoutuu kotimaassa huhtikuisten eduskuntavaalien, hallitusohjelman sekä uuden eduskunnan ympärille. Järjestöjen eduskuntavaalikampanja ja Painavaa asiaa -lobbaustapahtuma haastavat päättäjiä keskustelemaan globaalista eriarvoisuudesta ja luovat pohjaa laaja-alaiselle vaikuttamistyölle eduskunnassa. Kansainvälisesti vuotta leimaavat Post kehitystavoitteiden synty, Pariisin kansainvälinen ilmastokokous sekä Etiopian kehitysrahoituskokous. Kepa vaikuttaa aktiivisesti maan hallitukseen Etiopiassa heinäkuussa järjestettävän kehitysrahoituskonferenssin ja Post prosessin yhteydessä. 0,7-vaikuttamisessa keskitytään kehysneuvotteluihin ja budjettiprosessiin. Lisäksi päättäjien tietoisuuteen tuodaan yrityksille suunnatun kehitysyhteistyön laatukysymyksiä. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden teemassa seurataan erityisesti ilmastorahoituksen määrää ja laatua sekä ilmastolain eduskuntakäsittelyä. Kepa vaikuttaa aktiivisesti siihen, ettei Suomen tukea kehitysmaiden ilmastotoimille oteta köyhyyden poistamiseen varatuista rahoista. Lisäksi laaditaan Kepalle energialinjaus, jossa määritellään nykyistä tarkemmin käytännön politiikkasuosituksia vaikuttamistyön tueksi. Kepa osallistuu YK:n ilmastohuippukokoukseen Pariisissa ja vaikuttaa Suomen kannanmuodostukseen. Globaaleissa talouskysymyksissä Kepa keskittyy vero-oikeudenmukaisuuteen ja yritysvastuuseen, mutta tekee työtä myös kestävän talouden eri teemojen parissa. Näitä teemoja ovat esimerkiksi kauppapolitiikka, finanssitalous sekä talouden ja hyvinvoinnin yhtymäkohdat. YK:n Post prosessi on yksi vaikuttamistyön ensi vuoden prioriteeteista. Kepa koordinoi yhdessä Kehyksen kanssa suomalaisjärjestöjen Post 2015 Task Forcea, osallistuu kansallisen Post valmisteluryhmän työskentelyyn, välittää kantoja medialle sekä osallistuu Post 2015 Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

7 -kokoukseen New Yorkissa syksyllä Vuoden aikana poliittista vaikuttamistyötä tehdään eduskunnan, puolueiden ja ministeriöiden lisäksi muun muassa Maailma Kylässä -festivaalilla. Kepa jatkaa vaikuttamistaan myös Kehityspoliittisen toimikunnan ja Kestävän kehityksen toimikunnan jäsenenä. Vaikuttamistyötä tuetaan aktiivisella mediaviestinnällä ja julkaisutuotannolla. Mediaviestinnän tavoitteena on osallistua vaikuttamistyön pääteemoja koskevaan julkiseen keskusteluun ja luoda poliittista painetta vaikuttamistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Kepan verkkosivuilla tarjotaan ajankohtaista kehityspoliittista analyysia ja keskustelua Kehitystä ja politiikkaa -blogissa. Sosiaalisen median käyttöä vaikuttamistyössä tehostetaan ja etelän toimistojen asiantuntemusta hyödynnetään viestinnän sisällöissä Yhteistyö ja tiedonvaihto virkamiesten kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa tekee yhteistyötä keskeisten virkamiesten kanssa ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriöissä. Kehitysrahoituksen osalta Kepa vaikuttaa aktiivisesti Suomen kehitysrahoituskantoihin Etiopiassa järjestettävässä kehitysrahoituskonferenssissa sekä Post prosessissa. Kepan tavoite on, että YK:ssa sovittavat ja aikaisempia vuosituhattavoitteita huomattavasti laajemmat ja kattavammat Kestävän kehityksen tavoitteet heijastavat mahdollisimman pitkälle kansalaisyhteiskunnan suosituksia globaaleissa oikeudenmukaisuus-, ihmisoikeus-, ympäristö-, talous- sekä sosiaalisen kehityksen kysymyksissä. Kehitysministerin erityisavustajaan ja virkamiehiin ollaan yhteydessä uuden hallituksen kehityspoliittisiin linjauksiin kuten uuteen Kehityspoliittiseen ohjelmaan vaikutettaessa sekä kehitysyhteistyön määrään ja laatuun sekä Maailmanpankkiin liittyvissä kysymyksissä. Ilmasto-oikeudenmukaisuusteemassa Kepa seuraa erityisesti ulkoministeriön kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikköä (KEO-60) sekä ympäristöministeriön ilmastoyksikköä. Ulkoministeriön vastuualueella Kepa seuraa Suomen toimintaa uusien ilmastorahoituslähteiden identifioimisessa ja ilmastorahoituksen määrässä ja laadussa. Ympäristöministeriön vastuualueella Kepa vaikuttaa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin sekä EU:n kannanmuodokseen. Vero- ja yritysvastuukysymyksissä Kepa seuraa erityisesti ulkoministeriön omistusohjausyksikön sekä valtiovarain- ja työ- ja elinkeinoministeriön työtä. Keskeisiä prosesseja ovat kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden toimeenpano. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

8 Kepan maa- ja aluetoimistot vahvistavat suhteita Suomen suurlähetystöihin ja fasilitoivat lähetystöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua Kepan teemoissa Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaaliin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Kepa koordinoi yhdessä Kehyksen kanssa suomalaisjärjestöjen Post 2015 Task Forcea ja koordinoi järjestöjen vaikuttamista kansainvälisiin kehitysrahoitusneuvotteluihin. Järjestöt vaikuttavat yhdessä uuden hallituksen kehityspoliittisiin linjauksiin, kuten mahdolliseen kehityspoliittiseen ohjelmaan. Kepa pitää yhdessä jäsenten kanssa esillä Suomen 0,7-rahoitussitoumusta. Tiivis yhteistyö ilmastokysymyksiä seuraavien järjestöjen kanssa jatkuu. Verokampanja ja Maailmantalouden tekijät -eduskuntavaalikampanja toteutetaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Eduskuntavaalikampanjan ydinryhmään kuuluvat Kepan lisäksi Attac, Eettisen kaupan puolesta, Finnwatch, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa lapset, Plan Suomi Säätiö, Solidaarisuus, Suomen UNICEF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen World Vision, Suomen Lähetysseura ja WWF Suomi. Vaikuttamisjärjestöjen yhteistyötä kehitetään vuonna 2014 toteutetun kyselyn ja järjestöiltä tulevien uusien aloitteiden pohjalta. Järjestöjen tukemisessa painottuu järjestöjen välinen oppiminen ja toisaalta järjestökohtainen räätälöity neuvontapalvelu Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Kepan maa- ja aluetoimistot jatkavat tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Toimistot tukevat järjestöjen analyysityötä ja verkostoitumista ja luovat mahdollisuuksia alueelliselle ja kansainväliselle tiedon- ja näkemysten vaihdolle. Kaikki toimistot keskittyvät muutamaan strategiseen kumppanuuteen. Osa kumppaneista on uusia, osan kanssa yhteistyö on jatkunut vuosia. Esimerkiksi Tansaniassa vahvistetaan Angonetin vaikuttamistyötä kaivannaisteollisuuden yritysvastuukysymyksissä ja Mosambikissa velkaryhmän (Grupo Moçambicano da Dívida, GMD) roolia kansalaisyhteiskunnan koordinoijana eri sidosryhmiä yhteen tuovissa kehitysobservatorioissa. Kepan alueellista työotetta kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Esimerkiksi Nicaraguassa tuetaan alueellista kauppaan, investointeihin ja yritysvastuuseen keskittyvää kansalaisyhteiskunnan foorumia ja Mekongilla vahvistetaan vastaperustettua Asian Tax Justice Alliancea. Kaikissa toimistoissa kartoitetaan alueellisesti muun muassa suomalaisyritysten toimintaa ja Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

9 kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä esimerkiksi ilmasto-oikeudenmukaisuuskysymyksissä. Maa- ja aluetoimistoilla on tärkeä tehtävä Kepan vaikuttamistyön tukemisessa Suomessa, esimerkiksi eduskuntavaalikampanjassa. Toimistot tuottavat case-esimerkkejä ja analyysiä kansainvälisten yritysten maakohtaisesta kirjanpidosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Vuoden aikana on myös käynnissä useita globaaleja prosesseja, jotka koskettavat kansalaisyhteiskuntaa niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Tietoa vaihdetaan Kepan Helsingin toimiston ja paikallisten kumppanijärjestöjen välillä YK:n ilmastohuippukokouksen ja kehitysrahoituskonferenssin alla ja Post prosessin aikana. Tiiviit suhteet kumppanijärjestöihin varmistavat, että Kepan päättäjille välittämät viestit pohjaavat todellisuuteen etelässä Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Kepan yhteyksiä ja osallistumista kansainvälisiin järjestöverkostoihin jatketaan ja vahvistetaan.yhteistyö on tiivistä erityisesti seuraavien verkostojen kanssa: Eurodad, Concordin Financing for Development -työryhmä, Aidwatch, Climate Action Network Europe, Beyond 2015, Tax Justice Network Europe ja Global Alliance for Tax Justice. Kepan etelän kumppaneita linkitetään verkostoihin mahdollisuuksien mukaan. Kepan viestintä hyödyntää verkostojen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia Kepan teemoissa ja kansainvälisten kokousten viestinnässä. Osallistuminen kansainvälisten järjestöverkostojen viestintäyhteistyöhön palvelee kotimaan vaikuttamistyötä ja tukee samalla verkostojen toimintaa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

10 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Kepa innostaa globaalikasvatusta tekeviä järjestöjä tulemaan yhteen, toimii alustana järjestöjen yhteistyölle ja tukee järjestöjen kykyä nostaa globaaleja teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa kehittää omaa osaamistaan osallistumalla vuoropuheluun Concordin globaalikasvatuksen työryhmässä ja EU-rahoitteisen DEEEP4-hankkeen kautta. Kansainvälisiä globaalikasvatuksen trendejä, uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä jaetaan järjestökentässä ja tuetaan myös jäsenistön osallistumista globaalikasvatusosaamisen kehittämiseen kansainvälisellä tasolla. Globaalikasvatusverkoston järjestöt jatkavat yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa järjestämällä Maailma koulussa -seminaareja kuudella paikkakunnalla. Opettajia ja muita toimijoita kohdataan myös Educa-messuilla, jonne Kepa tuottaa järjestöjen yhteisen osaston. Globaalikasvatus.fi -sivuston kautta järjestöjen materiaaleja, menetelmiä ja kouluvierailupalveluita markkinoidaan keskeisille kohderyhmille. Yli 20 paikkakunnalla toimiva Mahdollisuuksien tori -verkosto tukee globaalikysymysten esiin nostamista eri puolilla Suomea. Koordinoimalla verkostoa ja järjestämällä verkostotapaamisia ja paikallisia koulutuksia Kepa tukee paikallisia torijärjestäjiä ja vapaaehtoistoimijoita ja vahvistaa heidän osaamistaan globaaleissa kehityskysymyksissä. Vuonna 2015 kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että torien paikallisaktiivit hahmottavat roolinsa osana suurempaa oikeudenmukaisuusliikettä ja kokevat yhteyttä laajempaan järjestö- ja aktivistiverkostoon. Kepa edistää myös järjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista paikallistasolla: Vuoden aikana vahvistetaan verkoston yhteistyösuhteita eri sidosryhmiin kuten aluehallintoon ja innostetaan jäsenjärjestöjä osallistumaan yhä useammille toreille. Vuoden aikana uudistetaan myös Mahdollisuuksientori.fi-sivusto palvelemaan paremmin sekä torien järjestäjiä sekä yleisöä. Kepa pyrkii tekemään uusia avauksia globaalia oikeudenmukaisuutta käsittelevässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tukee jäseniään tässä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Kepa fasilitoi ja pyrkii vastaamaan jäsenjärjestöjen globaalikasvatusaiheisiin aloitteisiin. Maailma kylässä -festivaali juhlii 20-vuotisjuhlaansa Festivaalin 150 ohjelmanumeron ja 450 näytteilleasettajan odotetaan keräävän jälleen noin kävijää Kaisaniemeen ja Rautatientorille. Suomen suurimman globaalikasvatus- ja järjestötapahtuman pääteema on kehitys ja maantieteellinen painotus Afrikassa ja Lähi-idässä. Jäsenjärjestöt Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

11 osallistuvat tiiviisti festivaalin sisällöntuotantoon. Asiaohjelman sisältöjä kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa, ja asiaohjelman näkyvyyttä viestinnässä parannetaan teemoittamalla sitä selkeiksi kokonaisuuksiksi. 2.2 Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Kepa tukee globaalikasvatusta tekevien järjestöjen oppimista ja järjestöjen yhteistyötä järjestämällä opintopiirejä, vertaisoppimis- ja keskustelutilaisuuksia. Vertaisoppimisryhmistä työtään jatkavat Common cause - arvot globaalikasvatuksessa ja Southern voices -opintopiirit sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäjien verkosto. Ryhmien jatkuvuudesta ja uusien ryhmien perustamisesta vastuu on ensisijaisesti jäsenjärjestöillä, mutta Kepa tukee ja fasilitoi niiden toimintaa. Kepa järjestää vuoden aikana viitisentoista järjestöjen poliittista vaikuttamistyötä, kampanjointia ja globaalikasvatusta käsittelevää koulutusta. Koulutuksissa hyödynnetään järjestöjen osaamista ja jalkautetaan kansainvälisten yhteyksien kautta saatua uutta tutkimustietoa ja trendejä sekä tuodaan esiin esimerkkejä maailmalta. Koulutustarjontaa kehitetään edelleen siten, että se sisältää selkeitä koulutuspolkuja ja mahdollistavat prosessioppimisen. Räätälöityjen koulutusten osalta kehitetään erityisesti diasporajärjestöjen ja uusien toimijoiden järjestökohtaista tukemista. Räätälöityjen palvelujen markkinointia parannetaan Kepa.fi-sivuston uudistuksen yhteydessä. Järjestöille tarjotaan globaalikasvatukseen ja kampanjointiin liittyen neuvontaa ympärivuotisesti, ja neuvontapalveluja pyritään kehittämään prosessimaisempaan suuntaan yksittäisten hankeneuvontojen ohella. Kepan koordinoima, verkkokampanjoinnin parissa työskentelevien järjestöammattilaisten ecampaigning Forum Finland -verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Viestintään, markkinointiin ja kampanjointiin liittyviä koulutuksia kehitetään edelleen. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

12 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelmassa valmennetaan parikymmentä kansalaisvaikuttamisen osaajaa toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Tänä vuonna ohjelma tarjoaa yksittäisille muutosagenteille mahdollisuuden lisätä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitojaan erityisesti demokratian edistämisessä ja poliittisessa osallistumisessa. Koulutuksen osallistujat ovat mukana toteuttamassa toukokuussa Painavaa asiaa -tapahtuman. Globbarit-verkosto ja sen viestintäkanavat tarjoavat ihmisille mahdollisuuden seurata ja osallistua järjestöjen toimintaan. Globbarit.fi-sivusto kokoaa Kepan ja järjestöjen kampanjat ja muut toimintamahdollisuudet yhteen sekä tarjoaa taustatietoa ja innostaa ihmisiä osallistumaan. Eduskuntavaalikampanjassa heitä kannustetaan osallistumaan kampanjan levittämiseen sosiaalisessa mediassa ja haastamaan ehdokkaita vaalikoneeseen. Globbarit.fi-sivuston edustajaseurantaa kehitetään, jotta se hyödyttäisi entistä paremmin kampanja- ja vaikuttamistyötä ja tarjoaisi kansalaisille olennaista tietoa kansanedustajien eduskuntatyöstä. Järjestöjen yhteiset kampanjat vero-oikeudenmukaisuuden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta jatkuvat. Veroparatiisimatkat-kampanjassa on erilaisia toimintamahdollisuuksia järjestöille ja yksittäisille ihmisille. Ilmastokampanjoinnissa pääpaino on jäsenistön toiminnan tukemisessa. Kampanjoiden jatkoa mietitään yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, sillä osa tavoitteista on jo saavutettu ja eduskuntavaalien jälkeen on syytä asettaa tavoitteita alkavalle hallituskaudelle. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvossa valitaan ja valmennetaan vapaaehtoistyöntekijää Kepan jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Paluun jälkeen vapaaehtoisia valmennetaan toimimaan aktiivisesti myös Suomessa muun muassa tukemalla palanneiden omaa alumniverkostoa. Kepa.fi-sivustolla olevan osallistumiskoneen avulla ihmiset voivat löytää oman tapansa vaikuttaa oikeudenmukaisen maailman puolesta eri järjestöjen kautta. Kepa.fin uudistuksen yhteydessä kehitetään osallistumiskoneen käyttöliittymää sekä pohditaan muiden muutosagenteille suunnattujen työkalujen ja toimintojen rakentamista. Kepan kampanjoita suunnataan aiempaa laajemmalle yleisölle hyödyntämällä uusia markkinointikeinoja, verkkokampanjointiin soveltuvia materiaaleja ja sosiaalista mediaa. Esimerkiksi eduskuntavaalikampanjan markkinoinnissa ja viestinnässä nojataan vahvasti sosiaalisen median kanaviin ja sisältöihin keskustelun herättämiseksi, ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseksi sekä kampanjan teemojen esiin tuomiseksi mediassa. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

13 Monimutkaisia globaaleja kehityskysymyksiä havainnollistavien visuaalisten kampanjamateriaalien käyttöä kehitetään esimerkiksi hyödyntämällä infografiikoita vaalikampanjassa. Vaalikoneen datavisualisointeja hyödynnetään myös kampanjan mediatyössä. Kehitysmaiden arkea ja järjestöjen etelässä tekemää työtä tuodaan esiin myös kampanjamateriaaleissa. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa.fin uutiset ja blogit tarjoavat laaja-alaisesti tietoa ja uusia näkökulmia kehityskysymyksiin. Verkkouutisten avulla pyritään nostamaan keskusteluun uusia kehityspoliittisia kysymyksiä ja taustoittamaan mediassa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja. Journalistisesti tasokas uutisointi vahvistaa myös Kepan asemaa kehityspolitiikan asiantuntijajärjestönä. Uutistuotanto hyödyntää Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntemusta Suomessa ja etelässä ja niiden yhteisiä kampanjoita. Viisi vuotta vanha Kepa.fi-sivusto uusitaan ja siirretään uudelle tekniselle alustalle. Uudistuksen painopisteinä ovat sivuston tietorakenteen selkeyttäminen, portaalimaisuuden lisääminen muiden Kepa-sivustojen suuntaan, mobiilikäytettävyyden parantaminen ja sosiaalisen median linkitysten lisääminen. Uudistuksen yhteydessä monipuolistetaan myös osallistumiskonetta, jonka avulla jäsenjärjestöt voivat houkutella suomalaisia mukaan omaan toimintaansa. Kepan 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kepan brändiviestintää kehitetään muun muassa vahvalla näkyvyydellä Maailma kylässä -festivaalilla sekä Kepan ilmeen raikastamisella ja uusilla viestintämateriaaleilla. Myös Kepa.fi-uudistus on tässä merkittävässä roolissa. Vuosi 2015 on myös Maailman Kuvalehden juhlavuosi. Lehti ilmestyy tuttuun tapaan kerran kuussa ja paperilehden jutut julkaistaan verkossa porrastetusti. Juhlavuoden kunniaksi Maailman Kuvalehti uusii ulkoasunsa niin paperilla kuin verkossakin. Markkinoinnin, tilausmyynnin ja ilmoitusmyynnin kehittämistä ja systematisointia jatketaan Suomen AEPF-verkosto Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) on toiminut vuodesta 2012 alkaen Kepan yhteydessä ulkoministeriön erillisrahoituksella. Vuonna 2015 Suomen AEPF jatkaa toimintaansa verkoston jäsenyhdistysten yhteistoiminta-alustana, joka tiedottaa, keskustelee ja vaikuttaa virkamiehiin ja päättäjiin Aasiaa ja Eurooppaa koskevista yhteisistä kysymyksistä ja ongelmista. Suomen AEPF osallistuu kansainvälisen AEPF:n toimintaan. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

14 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Kepa järjestää säännöllisesti maa- ja teematapaamisia yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja niiden osaamista hyödyntäen. Jäseniltä tulleita yhteistoiminnallisia aloitteita tuetaan, ja aloitteiden keräämistä ja niiden käsittelyä kehitetään edelleen. Vuoden aikana kehitetään erityisesti järjestöjen ja yritysten välistä yhteistyötä järjestämällä yhteinen verkostoitumistilaisuus, päivittämällä Kepan yritysyhteistyöopas, luomalla uusia kontakteja yritysten edustajiin ja laatimalla Kepalle yritysyhteistyölinjaus. Vuonna 2015 saadaan päätökseen kolmivuotinen, haastatteluihin perustuva jäsenkysely. Vuoden aikana haastatellaan loput jäsenjärjestöistä ja analysoidaan ohjelmakauden aikana kertyneet tulokset. Analyysin perusteella muodostetaan kattavaa kuvaa Kepan jäsenkunnan toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista sekä kartoitetaan näkemyksiä jäsenyyden mielekkyydestä, Kepan roolista ja toiminnan onnistumisesta. Vuoden aikana jäsenviestinnän kehittämisessä periaatteena on kohderyhmälähtöinen viestintä. Tällä pyritään vastaamaan aikaisempaa paremmin jäsenten tiedontarpeisiin ja innostamaan niitä osallistumaan yhteiseen toimintaan. Samalla varmistetaan, että myös Kepan toiminta etelässä näkyy jäsenviestinnässä. Kepan koordinoima järjestöjen viestintäammattilaisten verkosto tarjoaa tilaa järjestöjen keskinäiselle oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Kepan maa- ja aluetoimistot etelässä jatkavat alueellisen työotteen kehittämistä ja tiivistävät jäsensuhteitaan alueella toimiviin järjestöihin. Toimistot tarjoavat Kepan jäsenille yhteyksiä ja tietoa alueen kansalaistoimijoista ja toimintaympäristöstä ja tukevat jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista. Tansaniassa ja Mekongilla järjestetään jo perinteiksi muodostuneet vuosittaiset tilaisuudet jäsenjärjestöille ja niiden kumppaneille. Suomessa käydessään kaikki etelän toimistot järjestävät tapaamisen alueellaan toimiville järjestöille. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

15 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kepa nostaa esiin järjestöjen työn vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, ja miten järjestöjen työ täydentää Suomen kehitysyhteistyötä. Kepa korostaa kansalaisjärjestöissä tehtyä laajaa vapaaehtoistyötä, joka on osoitus suomalaisten tahdosta toimia kehitysyhteistyössä. Vapaaehtoistyön arvo rahaksi laskettuna joko säästöinä tai ilmaisina investointeina lisää merkittävästi järjestöjen panostusta kehitysyhteistyöhön. Kepa pyrkii takaamaan järjestöille tilaisuuksia osallistua ja vaikuttaa niiden työhön vaikuttaviin prosesseihin, kuten ministeriöiden ja hallituksen linjauksien ja rahoitusinstrumenttien uudistamiseen. Uuden hallitusohjelman ja kehityspoliittisen ohjelman sisältöön pyritään vaikuttamaan niin, että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tukeminen, mutta myös toimijoiden autonomia ja moninaisuus tulevat huomioon otetuksi. Kepa pyrkii nostamaan globaalikasvatusta vahvemmin niin ulkoministeriön kuin opetus- ja kulttuuriministeriön agendalle, jotta järjestöillä olisi mahdollisuus tehdä laadukasta ja pitkäjänteistä globaalikasvatustyötä. Kepa seuraa järjestöille suunnatun julkisen rahoituksen tilaa ja teettää selvityksen järjestöjen yksityisestä kehitysyhteistyörahoituksesta. Lisäksi selvitetään erilaisia malleja rahoittaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa kehitysmaissa sekä kehitystuloksellisuuden, täydentävyyden sekä tulosketjuajattelun vaikutuksia ja haasteita järjestöjen työlle. Yhteistyössä ulkoministeriön suuntaan painotetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuloksellisuuden, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisäämistä kehitystoimijoina. Kansalaisyhteiskuntayksikön lisäksi yhteistyötä ulotetaan laajemmalle esimerkiksi ministeriön kehityspoliittisten päivien yhteydessä. Maatoimistot jatkavat yhteistyötään Suomen edustustojen kanssa ja pitävät esillä suomalaisten järjestöjen ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukemista ja niiden toimintaympäristön seuraamista. Kepan verkostoituminen pohjoismaisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa jatkuu tiiviinä. Keväällä pohjoismaiset sisarjärjestöt kutsutaan koolle Helsinkiin vaihtamaan kokemuksia kattojärjestönä olemisesta sekä toimintaympäristön muutoksista. Vaikuttamistyössä muihin viranomaisiin Kepa korostaa kansalaistoimijoiden moninaisuutta, luotettavuutta ja asiantuntemusta ja tuo esille kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen erityistarpeita. Viestinnässään Kepa tuo aktiivisesti esille järjestöjen työn saavutuksia, toimivan kansalaisyhteiskunnan merkitystä sekä viestii jäsenille niitä koskettavista globaaleista prosesseista ja Kepan edunvalvonnan tuloksista. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

16 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Etelässä Kepa keskittyy syventämään kumppanuussuhteita paikallisten kattojärjestöjen kanssa. Mosambikissa ollaan mukana tukemassa kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestönä aloittelevan JOINTin työtä. Tansanian toimistolla seurataan Itä-Afrikan kansalaisjärjestöfoorumin EACSOFin kautta vaikuttamistyötä järjestötoimijoille suotuisan laillisen viitekehyksen aikaansaamiseksi alueen maissa. Samaan tähtää säännöllinen kokemusten vaihto kambodzhalaisen järjestöjen yhteistyötahon Cooperation Committee for Cambodian (CCC) ja Kepan Helsingin työntekijöiden välillä. Nicaraguan toimisto aloittaa yhteistyön uuden kumppanin kanssa. Kepa pyrkii myös luomaan yhteyksiä eri maissa toimivien kumppanijärjestöjensä välille ja verkostoimaan niitä vaihtamaan kokemuksia kattojärjestönä toimimisesta ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien puolustamisesta haastavissa olosuhteissa. Kepan kumppanijärjestöt toimivat kansalaisyhteiskunnan erilaisten roolien edistäjinä ja vahvistajina. Niiden työn tukeminen antaa Kepalle tietoa ja omakohtaista kokemusta etelän toimijoiden työn kehittämisestä välitettäväksi jäsenjärjestöille ja muille sektorin toimijoille. Maatoimistoista käsin tarkastellaan myös suomalaisten järjestöjen työtä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen näkökulmasta. Ohjelmakauden aikana Kepaan kertynyttä kokemusta ja tietoa kansalaisyhteiskunnan eri rooleista kehityksessä ja siinä esiintyvistä haasteista jaetaan eri tavoin, esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja tekemällä tiedotusmateriaalia järjestötoimijoiden roolista etelässä ja Suomessa. Kepan asiantuntemusta kansalaisyhteiskunnan tukemisesta vahvistetaan tiivistämällä yhteistyösuhteita CIVICUSin kanssa ja osallistumalla globaalin tason keskusteluun. Kepan maatoimistot analysoivat paikallisen kansalaisyhteiskunnan tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja jakavat tietoa Kepan verkkosivujen kautta. Esimerkiksi Mosambikin toimisto on mukana teettämässä selvityksen järjestörahoituksen kestävyydestä. Myös maatoimistojen tuottamia Civil society reflection -dokumentteja hyödynnetään Kepan viestinnässä. Kepa jatkaa yhteistyötä eteläafrikkalaisen Community Development Resource Associationin (CDRA) kanssa oppiakseen enemmän sosiaalisen muutoksen tukemisesta. Yhteistyössä tehty Barefoot Guide 4 julkaistaan vuonna Kepa osallistuu myös kansainvälisen Barefoot Connection -verkoston tukemiseen. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

17 3.4 Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Jäsenjärjestöt vahvistavat omaa ja etelän kumppaneidensa osaamista ja analysoivat toimintaympäristöään. Jäsenjärjestöjen yhteiset oppimisaloitteet etelän kansalaisyhteiskuntien tukemiseksi lisäävät ymmärrystä koko toimintasektorilla. Oppimistilaisuuksien suunnittelussa keskitytään siihen, miten kehitysyhteistyön käytännöt voivat parhaiten tukea etelän kansalaistoimijoita ja vahvistaa järjestöjä kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Järjestöjen kehitysyhteistyöhön liittyvien peruskoulutusten järjestämistä jatketaan. Lisäksi järjestetään syventäviä koulutuksia ja useita puolen päivän oppimistilaisuuksia toisiaan täydentävien lähestymistapojen, kuten muutoskartoituksen ja arvostavan lähestymistavan, soveltamisesta kehitysyhteistyössä. Hankehallinnon itseopiskelupaketista julkaistaan englanninkielinen versio. Vuoden aikana kiinnitetään huomioita erityisesti diaspora-järjestöjen kehitysyhteistyöosaamisen kehittämiseen. Järjestöjen nykytilannetta kartoitetaan ja niille tarjotaan erilaisia infotilaisuuksia sekä mahdollisuuksia räätälöityihin koulutuksiin. Läpi vuoden käynnissä oleva hankeneuvonta huipentuu toukokuussa perinteiseen hanketukihakemusten kommentointikierrokseen. Maatoimistot osallistuvat kommentoimalla alueilleen suuntautuvia hakemuksia. Kehitysyhteistyön hankeneuvonnassa kokeillaan hankehautomotilaisuuksia, joissa järjestöt voivat keskustella ja oppia yhdessä uusia tapoja ratkaista hankeyhteistyön haasteita. Järjestöiltä tulleisiin oppimisaloitteisiin pyritään vastaamaan ja niiden yhteistä oppimista tukemaan myös prosessimaisesti. Vertaisoppimiseen perustuvia oppimisryhmiä jatketaan. Järjestöt voivat myös tarjota omia koulutuspakettejaan yhdessä toteutettaviksi koulutuksiksi. Lisäksi vuoden aikana tarjotaan mahdollisuuksia syvemmän tason oppimiseen. Uudesta Barefoot-oppaasta suunnitellaan koulutuspaketti yhdessä eteläafrikkalaisen CDRAn kanssa. Oppimispilottien valintakriteerejä uudistetaan ja uudet pilotit kohdennetaan ennalta määriteltyyn oppimisaiheeseen. Aikaisemmista oppimispiloteista jaetaan oppeja muiden järjestöjen kesken. Tansanian maatoimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä oppimispiloteissa, jotka keskittyvät muutoskartoituslähestymistavan kokeilemiseen. Mosambikissa kartoitetaan jäsenjärjestöjen ja niiden kumppaneiden halukkuutta vertaisoppimiseen liittyen katastrofiriskien hallintaan ja ilmastonmuutokseen. Yksittäisille jäsenjärjestöille räätälöidyt kehittämistyöpajat, koulutus ja mentorointi jatkuvat kysynnän mukaan. Uusiin tarpeisiin, kuten yritysyhteistyöhön tai työhön konfliktialueilla, vastataan käynnistämällä kiinnostuneiden järjestöjen kesken vertaisoppimisprosesseja. Viestinnällä tuetaan yhteistä oppimista ja järjestöjen kapasiteetin kehittämistä muun muassa markkinoimalla eri tahojen tapahtumia, kirjoittamalla blogeja ja osallistumalla erilaisten aineistojen, kuten esitteiden, tuotantoon. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

18 4. Johtaminen, hallinto ja tukitoiminnot 4.1 Johtaminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan johtamisjärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Molemmat vuosikokoukset pidetään Kepan toimistotiloissa Helsingissä. Kevätkokouksessa juhlitaan Kepan 30-vuotista taivalta. Hallituksen johtamista ja toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään entisestään, kun hallituksen kokousten määrä nousee kuudesta kahdeksaan. Hallituksen strategista ja poliittista johtamista tuetaan hallitukselle järjestettävillä tietoiskuilla sekä tutustumismatkoilla Kepan maatoimistoihin ja kansainvälisiin organisaatioihin, kuten Maailman sosiaalifoorumiin, kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja YK-järjestöihin. Maatoimistovierailujen ja kansainvälisten kokousten ohella toimiva johto panostaa hallitustyöskentelyn valmisteluun, toiminnan koordinaatioon ja esimiestyöhön sekä johtaa Kepan sisäisiä prosesseja kuten uuden ohjelman työstämistä. Johtotiimin ja alue- ja maajohtajien globaali johtoryhmä (GLG) pitää kerran kuussa puhelinkokouksen ja tapaa kerran vuodessa Kepan globaalin suunnittelukokouksen yhteydessä. Tällöin järjestetään myös koulutusta strategisesta ajattelusta ja johtamisesta. Kuukausittaisia johtotiimin ja tiiminvetäjien kokouksia jatketaan. Tiiminvetäjille järjestetään koulutusta tiimityön johtamisesta ja vaikeiden asioiden käsittelystä tiimissä. 4.2 Talous- ja yleishallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa käyttää resurssejaan tehokkaasti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Taloushallinnon toimintojen muuttamista sähköisiksi jatketaan työajan ja resurssien säästämiseksi. Talousosaston henkilöstö- ja ohjelmistoresurssit tarkistetaan ja työnjaossa pyritään mahdollisimman hyvään kustannustehokkuuteen. Maatoimistojen sisäistä taloushallinnon kontrollia pyritään toteuttamaan tehokkaasti Helsingistä käsin, jolloin paikan päällä tehtäviä tarkastuksia voidaan vähentää. Kepan Helsingin toimiston muutto uusiin toimitiloihin on hallinnon kannalta mittava ponnistus, johon liittyy käytännön järjestelyt ja asettuminen uusiin tiloihin. Muuton yhteydessä otetaan käyttöön muun muassa uusittu työajanseurantajärjestelmä. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

19 4.3 Tietohallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan tietohallinto auttaa parantamaan työtuloksia ja tukee organisaation pitkän aikavälin kehitystä. Kepan tietohallintolinjaus viimeistellään mahdollisimman kattavaksi tietohallintotiimin erityisosaamista hyödyntäen. Henkilökunnan IT-taitoja ylläpidetään ja kehitetään tärkeimpien toimistosovellusten osalta järjestämällä uuden tyyppisiä workshop-koulutuksia. Sidosryhmähallintajärjestelmän (CRM) peruominaisuuksien käyttö jalkautetaan sekä Helsinkiin että maatoimistoihin ja sen toiminnallisuuksia laajennetaan ainakin koulutusten ja tapahtumien hallinnan osalta. Järjestelmä integroidaan kepa.fi:hin. Intranetin ja Kepan Central Desktopasiakirjanhallintajärjestelmän ominaisuuksia parannetaan niin, että henkilökunnan käyttötyytyväisyys lisääntyy kaikissa toimipisteissä. Informaatiopalveluja kehitetään siten, että henkilökunta hyödyntäisi entistä enemmän kirjojen ja lehtien verkkokäyttöä. 4.4 Henkilöstöhallinto Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka henkilöstö ja johto on motivoitunutta ja osaavaa. Henkilöstölinjauksen mukaisia toimenpiteitä jatketaan. Henkilöstön järjestelmällisen kehittämisen tueksi myös maa- ja aluetoimistot kartoittavat kehittämistarpeitaan. Palkanlaskentaa ja muita hallintoyksikön prosesseja ja työnjakoa arvioidaan uudelleen, esimerkiksi ulkoistetun palkanlaskennan toimivuutta. Luonteva kohta uudelleenjärjestelyille syntyy eläköitymisen ja muuton myötä mahdollisesti poistuvan oman vastaanottopalvelun myötä. Helsingin toimiston uusi sijainti edellyttää sopimusten tekemistä uusien lounasravintoloiden ja työliikuntapaikkojen kanssa. Muuton yhteydessä kaikkien työpisteiden ergonomia tullaan tarkastamaan. Vuoden lopussa avataan ilmapiirikartoituksen kysely, jonka tulokset valmistuvat 2016 alussa. 4.5 Oppiva organisaatio Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan työtavat edistävät oppimista ja vahvistavat Helsingin ja etelän toimistojen yhtenäisyyttä. Toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin lähtökohtana on oppiminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Suunnittelua ja raportointia kehitetään eri tasoilla niin, että Kepan työntekijöiden seurantaosaamista vahvistetaan ja yhteisiä käytäntöjä kehitetään tavoitteellisen ja kokeilevan työotteen vahvistamiseksi ja oivallusten jakamiseksi eri yksiköiden välillä. Kepa edistää aktiivisesti myös organisaatioiden välistä oppimista ammentamalla jäsenjärjestöjen ja kansainvälisten Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

20 oppimisyhteisöjen, esimerkiksi Outcome Mapping Learning communityn ja Barefoot Connection -verkoston kokemuksista ja jakamalla omia kokemuksiaan avoimesti muiden kanssa. Kepan perustietojen ja avun avoimuuden kansainvälisessä järjestelmässä IATI:ssa (International Aid Transparency Initiative) julkaisemisen jälkeen etsitään uusia tapoja lisätä avoimuutta. Vuonna 2015 työstetään Kepan ohjelma vuosiksi Tulevan ohjelman suunnittelussa etsitään erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa yhden globaalin ohjelman mallia. Päättyvästä ohjelmakaudesta teetetään ulkoinen arviointi. Loppuvuodesta Kepa arvioi organisaationsa toimintakykyä EFQM-laatutyökalun avulla tunnistaakseen kehitysalueita. Toimintaympäristön analyysi tuottaa tietoa Kepan oppimisen tueksi. Painopisteinä ovat ihmisarvoisen talouden kysymykset, mistä tehdään englanninkielinen julkaisu Helsingin ja maatoimistojen yhteistyönä, ja kansalaisjärjestöjen työ haurailla alueilla, mistä julkaistaan kirja Into Kustannuksen kanssa. Analyysityön koordinaatiota globaalissa Kepassa vahvistetaan. Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

21 LIITE Kepan henkilöstö 2015 HELSINKI ETELÄ 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon Yhteensä: 16 tointa Ohjelmasuunnittelija, kehityspoliittinen työ Viisi kehityspoliittista asiantuntijaa: kehitysyhteistyö, ilmastopolitiikka, globaali talous, demokratia/ihmisoikeudet ja toimintaympäristö. (Vaikuttamis- ja analyysitiimi) Tiedottaja, vaikuttamistyö Graafinen suunnittelija (Viestintätiimi) Kahdeksan kehityspoliittista asiantuntijaa (Mz 2 pp, Nic 1 pp ja 1 lt, Th 1 pp ja 1 lt, Tz 1 pp ja 1 lt) (pp = paikalta palkattu, lt = lähetetty, Mz = Mosambik, Nic = Nicaragua, Th = Thaimaa, Tz = Tansania) 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin Yhteensä: 18,5 tointa (1 osa-aikainen), 3 siviilipalveluspaikkaa Kampanjakoordinaattori, kampanjat Koulutussuunnittelija, globaalikasvatus Järjestökoordinaattori, globaalikasvatus Etvo-koordinaattori (50% toimesta) Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Kampanjakoordinaattori, globaalikasvatus AEPF-koordinaattori (50 % työaika) (Globaalikasvatustiimi) Ohjelmapäällikkö Viestintä- ja varainhankintapäällikkö Tuotantopäällikkö Festivaaliassistentti, siviilipalvelus (Maailma kylässä -tiimi) Toimituspäällikkö Toimittaja Toimittaja, siviilipalvelus Markkinointisuunnittelija (Maailman kuvalehti -tiimi) Verkkojulkaisujen päätoimittaja Verkkojulkaisujen toimitussihteeri Verkkotuottaja Viestintäassistentti Viestintäavustaja, siviilipalvelus Tiedottaja (kampanjat) (Viestintätiimi) Sovellussuunnittelija (Tietohallintotiimi) Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

22 HELSINKI ETELÄ 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä Yhteensä: 13,5 tointa Järjestösihteeri Koulutussuunnittelija, hanketyö Koulutussuunnittelija, organisaation kehittäminen Kehitysyhteistyöneuvoja Koulutussihteeri (osa-aikaeläke) Kaksi ohjelmasuunnittelijaa: kansalaisyhteiskunta, suunnittelu- ja seurantajärjestelmät Järjestökoordinaattori, edunvalvonta (Järjestökehitystiimi) Tiedottaja, jäsentiedotus (Viestintätiimi) Etvo-koordinaattori (50% toimesta) (Globaalikasvatustiimi) Neljä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijaa (Tz 1 pp ja 1 lt, Nic 1 pp, Mz 1 pp) 4. Johtaminen ja tukitoiminnot Yhteensä: 32 tointa (3 osa-aikaista), 1 siviilipalveluspaikkaa Johtaminen 8 tointa Toiminnanjohtaja Ohjelmajohtaja Kampanja- ja viestintäjohtaja Hallintojohtaja (Johtotiimi) Tietohallinto 5 tointa Järjestelmäsuunnittelija IT-tukihenkilö Tietohallintosuunnittelija Verkkopalveluiden tekninen asiantuntija (Tietohallintotiimi) Kolme maajohtajaa (Mz, Nic, Tz), yksi aluejohtaja (Th) (kaikki lt) IT-tukihenkilö (Mz 1 pp) Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto 19 tointa (3 osa-aikaista), 1 sivari Hallintokoordinaattori (osa-aikaeläke) Henkilöstösuunnittelija Hallintosihteeri Toimistokoordinaattori Hallintoavustaja, siviilipalvelus (Hallintotiimi) Taloussuunnittelija Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä (osa-aikaeläke) Taloussihteeri (Taloustiimi) Kolme kirjanpitäjää, pp (Mz, Nic, Tz) Kaksi toimistosihteeriä pp (Tz, Th) Vastaanottovirkailija pp (Nic) Kaksi huoltomies-autonkuljettajaa pp (Mz, Tz) Kolme siivoojaa pp, ( Mz, Nic, Tz) (yksi osa-aikainen) Kepa ry Toimintasuunnitelma (22)

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2016 Liite 6A Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 KEPAN KESKEISET TULOKSET OHJELMAKAUDELLA 2013 2015... 4 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5)

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5) PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA 4.4.2016 1(5) Tulevaisuuden kunta, Parlamentaarisen työryhmän työsuunnitelma 2016 Valtiovarainministeriö asetti 18.12.2015 parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta-hankkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ

ULKOASIAINMINISTERIÖ Kambodžalaiset osoittivat mieltään hallitusta vastaan Pnom Penhissä joulukuun lopussa 2013. Kuva: Rauli Virtanen Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan linjaus ULKOASIAINMINISTERIÖ Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot