TOIMINTAKERTOMUS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty kevätkokouksessa Liite 6A

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 KEPAN KESKEISET TULOKSET OHJELMAKAUDELLA KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Vaikuttaminen virkamiehiin Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot KEPA JA SEN JÄSENISTÖ VAIKUTTAVAT YHTEISTYÖSSÄ SUOMALAISEEN ASENNEILMAPIIRIIN Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Suomen AEPF-verkosto KEPA VAHVISTAA JÄSENISTÖNSÄ TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteetin kehittäminen ja yhteisen oppimisen edistäminen JOHTAMINEN, HALLINTO JA TUKITOIMINNOT Johtaminen Talous- ja yleishallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto Oppiva organisaatio Liitteet... 1 Liite 1 Jäsenet... 1 Liite 2 Hallitus... 5 Liite 3 Edustukset... 6 Liite 4 Kumppanuudet... 8 Liite 5 Lausunnot Liite 6 Järjestötilaisuudet Liite 7 Koulutukset ja neuvonta Liite 8 Henkilöstö... 43

3 JOHDANTO Vuosi 2015 oli varsinainen kehityksen supervuosi. Kolmen kansainvälisen huippukokouksen sarja alkoi kehitysrahoituskokouksella Addis Abebassa heinäkuussa, jatkui syyskuussa New Yorkissa YK:n Post-2015-huippukokouksella ja huipentui Pariisin ilmastoneuvotteluihin joulukuussa. YK:n huippukokouksessa New Yorkissa valtiot hyväksyivät YK:n uuden kehitysohjelman, Agenda 2030:n. Erityisen merkittävää uudessa kehitysohjelmassa on sen universaalisuus: koska köyhyys ja eriarvoisuus eivät ole todellisuutta vain kehitysmaissa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet koskevat yhtä lailla kaikkia maailman maita. Pariisin historiallinen ilmastokokous oli puolestaan rohkaiseva osoitus siitä, että kansainvälinen yhteisö pystyy tosipaikan tullen sopimaan yhteisistä päämääristä, ja tavoite ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä 1,5 celsiusasteeseen oli ennakkoarvioita kunnianhimoisempi. Kuluneen vuoden aikana pakolaisten ja maahanmuuttajien virta Eurooppaan kasvoi voimakkaasti. Myös Suomessa noin turvapaikanhakijan saapuminen herätti keskustelua paitsi turvapaikanhakijoiden aiheuttamista kustannuksista ja suomalaisten koventuneista asenteista, myös kehitysyhteistyön merkityksestä turvanpaikanhakijoiden lähtömaissa. Myös politiikassa pyyhkivät uudet tuulet. Eduskuntavaalien voittajat muodostivat keskustaoikeistovetoisen hallituksen, perussuomalaiset nyt ensimmäistä kertaa mukana hallituksessa. Tiukka talouspolitiikka ja panostus Suomen kilpailukyvyn palauttamiseen heijastuivat moneen politiikan sektoriin, myös kehityspolitiikkaan. Kehitysmäärärahoja ilmoitettiin leikattavan rajulla kädellä vuoden 2016 alusta. Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön suunnatusta rahoituksesta leikattiin 330 miljoonaa euroa. Todellinen summa tosin oli lähemmäs 400 miljoonaa, sillä hallitus päätti ohjata aikaisemmin kehitysyhteistyöhön suunnatut päästöhuutokauppatulot takaisin teollisuudelle. Suomen kehitysyhteistyön bruttokansantulo-osuus romahti 0,38 prosenttiin vuonna Kehitysjärjestöt ottivat vastaan kehitysavun leikkausten kovimmat iskut. Suurimpia häviäjiä ovat YK-järjestöt, joilta rahoitusta vähennettiin 59 prosenttia. Kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä leikattiin 43 prosenttia, 114 miljoonasta 65 miljoonaan euroon. Ohjelmatukea saavilta kansalaisjärjestöiltä rahoitusta vähennettiin 38 prosenttia. Kehitysyhteisyhteistyön hankehakukierros keskeytettiin ja viestintä- ja globaalikasvatustuki jäädytettiin. Samalla kehityspolitiikan saralla tehtiin painopisteiden äkillinen muutos: rahoitusta lisättiin merkittävästi yksityiselle sektorille, kun kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin ohjattiin yhteensä 140 miljoonaa euroa. Hallituksen suunnitelmat antoivat sysäyksen kehitysjärjestöjen yhteiselle Pelastetaan kehitysyhteistyö -kampanjalle. Järjestöt osallistuivat aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja kertoivat leikkausten tuhoisista vaikutuksista kehitysmaissa. Kepan koordinoima kampanja huipentui mielenilmaukseen Helsingin keskustassa ja yli suomalaisen allekirjoittaman vetoomuksen luovutukseen kehitysministerille syyskuun alussa. Vaikka leikkauksia ei onnistuttu torjumaan, uuden hallitusohjelman kirjauksia kehitysrahoituksen 0,7-tavoitteen saavuttamisesta pitkällä tähtäimellä sekä kehitysmaiden oman yritystoiminnan ja veropohjien vahvistamisesta voidaan pitää Kepan ja sen jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön saavutuksina. Heinäkuussa ulkoministeriö julkaisi selvityksen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta. Maailmanpankin pitkäaikaisen johtajan Ritva Reinikan laatiman arvioinnin mukaan Suomen kehitysyhteistyö on hyvää keskitasoa ja tuottaa tuloksia kehitysmaissa. Selvityksessä kuitenkin pidettiin haasteena kansalaisjärjestöjen määrää ja työn levittäytymistä yli 100 maahan sekä toiminnan vaikuttavuuden liian vähäistä arviointia. Järjestörahoituksen leikkaukset ja toisaalta suunnitelmat kohdentaa kehitysapua jatkossa yhä suurempiin kokonaisuuksiin tuloksellisuuden nimissä voidaan nähdä seurauksina selvityksen johtopäätöksistä. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

4 Vuosi 2015 oli Kepan kolmivuotisen ohjelmakauden viimeinen vuosi. Toimintaa jatkettiin strategian ja ohjelman tavoitteiden mukaisesti keskittymällä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen, asennevaikuttamiseen ja jäsenistön toimintakyvyn ja -edellytysten kehittämiseen ja jäsenpalveluihin. Kepan jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn tulokset osoittavat, että tyytyväisyys Kepaan on viime vuosina kasvanut ja yli 80 prosenttia järjestöistä on osallistunut Kepan toimintaan. Ankarat ajat heijastuvat myös jäsenistön Kepa-näkemyksissä: kyselyn perusteella jäsenet pitävät Kepaa nyt rohkeampana kuin aiemmin. Samoin Pelastetaan kehitysyhteistyö -kampanjan johtaminen ja koordinointi sai paljon myönteistä palautetta. Yksi merkittävimmistä saavutuksista oli globaalikysymysten ja -vastuun sisällyttäminen vahvasti uusiin opetussuunnitelmiin. Yhteistyö oppikirjakustantamoiden kanssa oli uusi avaus, ja sen ansiosta Kepan ja globaalikasvatusta tekevien järjestöjen asiantuntemus näkyy koulukirjoissa. Järjestöjen toimintaedellytysten kehittämisen kannalta merkittävin saavutus oli ulkoministeriön globaali- ja viestintätuen jatkumisen turvaaminen vaikeasta rahoitustilanteesta huolimatta. Järjestörahoituksen leikkaukset sattuivat kipeästi myös Kepaan. Vuosittaisen valtiontuen ilmoitettiin vähenevän 2,3 miljoonaa euroa vuoden 2016 alusta, mikä pakotti Kepan supistamaan toimintaansa nopeasti. Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa käytiin elo-syyskuussa, ja niiden lopputuloksena 33 tehtävää ja kaksi Kepan etelä-toimistoa lopetettiin. Lisäksi muun muassa koulutuspalveluiden ja viestinnän toimintoja supistettiin. Kepa muutti Töölöntorinkadulta sisäilmaongelmien takia uuteen toimistoon Vallilaan. Uudet tilat toivat enemmän kokoustilaa järjestöille, ja tiloja käytettiin jo ensimmäisen vuoden aikana ahkerasti. Marraskuussa yhdistyksen syyskokous valitsi uuden hallituksen, jonka puheenjohtajaksi nousi ulkoministeriön pitkäaikainen virkamies, suurlähettiläs ja YK:n rahoituskomitean puheenjohtaja Pertti Majanen. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

5 KEPAN KESKEISET TULOKSET OHJELMAKAUDELLA prosenttia jäsenjärjestöistä kokee hyötyvänsä vähintään kolmesta Kepan eri toiminnosta. Kepan jäsentyytyväisyys hienoisessa nousussa: kouluarvosana Kepalle 8,4. 79 prosenttia jäsenjärjestöistä on samaa mieltä siitä, että Kepa edistää järjestöjen välistä yhteistyötä. Kepa on niin iso järjestö, että jäsenyys tuo myös tietynlaista uskottavuutta. Ilman muuta heti alusta oli selvää, että halutaan Kepan jäseneksi. Kepa vaikuttaa kaikkien kehitysjärjestöjen puolesta meille yhteisiin asioihin. Kepasta on myös saatu hyvää tukea esimerkiksi koulutusten muodossa ja verkostotapaamisissa, näistä ollut paljon hyötyä. Suomessa tarvitaan Kepan kaltainen toimija, joka pystyy kokoamaan voimia ja koordinoimaan koko kansalaisyhteiskuntaa. On arvokasta, että Kepassa on isoja ja pieniä toimijoita mukana. Sitä kannattaa pitää yllä. Tavoite 1. Kepa jäsenineen vaikutti poliittiseen päätöksentekoon Kepa on kehitysmaiden köyhien ihmisten ääni suomalaisessa päätöksenteossa, jota ei kovin moni muu edusta. Virkamies Kepaa pidetään yleensä kaikissa puolueissa varteenotettavana, yhteyksiä on kaikkiin puolueisiin. Kepassa on mukana sekä puolueita lähellä olevia ihmisiä, että sitoutumattomia, se lisää uskottavuutta. Kansanedustaja 800 kontaktia poliittisiin päättäjiin Kepa on jakanut tietoa päättäjille kehitysyhteistyöstä, globaalista taloudesta ja ilmastooikeudenmukaisuudesta. Kansanedustajat ja virkamiehet pitävät Kepaa osaavana, asiantuntevana ja ammattimaisena vaikuttajana Poliittiset päättäjät ja virkamiehet ovat hyödyntäneet työssään Kepan tarjoamaa tietoa. Kepan ja järjestöjen ajamista tavoitteista on toteutunut muun muassa ilmastolaki, päästökauppatulojen ohjaaminen kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen, hallituksen kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma ja valtion enemmistöomisteisten yritysten maakohtainen kirjanpito hakua järjestöjen eduskuntavaalikampanjan vaalikoneessa Vaalikampanjan #kukapäättää oli eduskuntavaalien suosituin aihetunniste Twitterissä. Medianäkyvyys vaikuttamistyön teemoissa on vahvistanut Kepan asiantuntijaroolia ja luonut painetta järjestöjen ajamille tavoitteille. Kepan kumppanit etelässä ovat vahvistaneet osaamistaan vaikuttamistyössä ja vahvistaneet järjestöyhteistyötä Kepan kumppanijärjestöjen ajamista tavoitteista on toteutunut muun muassa verolainsäädännön Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

6 uudistaminen Tansaniassa ja kunnianhimoisemmat päästötavoitteet Thaimaassa ja Vietnamissa. Etelän kumppaneiden osallistuminen Kepan tukemana Liman ja Pariisin ilmastokokouksiin edisti järjestöjen verkottumista ja toi medianäkyvyyttä järjestöjen ajamille teemoille. Tavoite 2. Kepa jäsenineen vaikutti asenneilmapiiriin Suomessa Kyllä oma suhtautuminen ja ymmärrys maailmasta ovat muuttuneet radikaalisti. Ei ole mitään yllättävää käännettä tai yksittäistä asiaa, mikä olisi muuttanut maailmankuvaa, enemmänkin monien asioiden summa ja pidempi prosessi. Kokemus on rohkaissut ja suunnannut omaa mielenkiintoa. Etelän vapaaehtoistoimintaan osallistunut Olen osallistunut tempauksiin, välittänyt viestiä ystävä/tuttavapiirilleni ja muuttanut omaa toimintaani sekä lahjoittanut rahaa keräyksiin. Kepa.fi lukijan vastaus siihen, miten sivuston vaikuttanut omaan toimintaan. Yli kävijää vuosittain Maailma kylässä -festivaalilla. Heistä 25 % tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Yli 300 suomalaista kansalaisjärjestöä esitteli toimintaansa kymmenille tuhansille festivaalikävijöille, hankki varoja toimintaansa ja houkutteli uusia jäseniä. Keinoja vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta esiteltiin myös Mahdollisuuksien toreilla ympäri Suomea. Toreille osallistui vuosittain yli 500 järjestöä ja kävijöitä oli yhteensä Globaalikasvatusjärjestöjen yhteistyöllä vaikuttavia tuloksia Globaalikasvatusta tekevien järjestöjen yhteistyöllä saatu vahvempaa näkyvyyttä globaalivastuulle opettajankoulutuksessa, uusissa peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa. Yli opettajaopiskelijaa sai tietoa globaalikasvatuksesta kävijää Kepa.fi- ja Maailmankuvalehti.fi-sivustoilla vuonna 2015 Kepa.fi-sivuston lukijoista 61 prosenttia koki verkkosivuston vaikuttaneen toimintaansa globaalivastuun edistämiseksi. Kepaa sosiaalisessa mediassa seuraavien ihmisten määrä kasvoi vahvasti ohjelmakauden aikana. Globaalikysymyksistä kiinnostuneille ihmisille mahdollisuuksia ja työkaluja kansalaisaktiivisuutensa kehittämiseen Lähes puolet kansanedustajista kuuli kansalaisten näkemyksiä kehityspolitiikasta Painavaa asiaa -tapahtumissa 2013 ja Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelman osallistujat kokivat ohjelman vaikuttaneen heidän aktiivisuuteensa (80 prosenttia ilmoitti, että koulutusohjelma oli muuttanut heidän asennettaan ja/tai käyttäytymistään jollain tavalla, 40 prosenttia osallistui uuteen kansalaistoimintaan). Etelän vapaaehtoisohjelmaan osallistuneista puolet kertoi osallistuneensa suomalaisen lähettävän järjestön toimintaan paluunsa jälkeen. Neljäsosalla oli myös omia kehitysyhteistyöhön tai kulttuurivaihtoon liittyviä projekteja käynnissä tai suunnitteilla. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

7 Tavoite 3. Kepa edisti järjestöjen toimintaedellytyksiä Koulutuksista on ollut paljon hyötyä koulutukset pienelle järjestölle kullanarvoisia. Koulutukset ja muut Kepan palvelut ovat meille hyödyllisiä, erityisesti kiitämme tukea, jota olemme saaneet laadun kehittämiseen. Globaalikasvatushanketukeen liittyvä neuvonta on ollut myös tarpeen osallistujaa Kepan koulutuksissa Kehityskysymysten ammattilaisille, järjestöjen vapaaehtoisille sekä kiinnostuneille kansalaisille suunnatut koulutukset saavat kiitettävät arvosanat (yleisarvosana 4,2/5). Koulutusta on tarjottu kehitysyhteistyössä, globaalikasvatuksessa, vaikuttamistyössä ja järjestötoiminnan kehittämisessä. Kolmasosa Kepan jäsenjärjestöistä on osallistunut vuosittain ainakin yhteen koulutukseen. Kapasiteetin vahvistaminen hyödyttää järjestöjä Jäsenet kokevat Kepan koulutuksen ja neuvonnan hyödylliseksi (koulutusten hyödynnettävyys 4,2/5). Oppimispilottien tuloksena syntyi uusia työkaluja ja menetelmiä kehitysyhteistyön seurantaan ja arviointiin. Verrattuna kaikkiin ulkoministeriöstä rahoitusta hakeneisiin, Kepan hankeneuvontaan osallistuneet ovat saaneet useammin rahoitusta hankkeilleen. 13,4 % Suomen kehitysyhteistyöstä kohdistuu kansalaisjärjestöille (TAE 2016) Kepa on turvannut ja vahvistanut jäsenistön toimintaedellytyksiä vaikuttamalla siihen, että kansalaisjärjestöt ovat edustettuina ja kuultuja niiden toimintaan vaikuttavissa päätöksenteko- ja valmisteluprosesseissa. Kehitysjärjestöt ottivat vastaan vuonna 2015 kehitysavun leikkausten kovimmat iskut. Mittavista leikkauksista huolimatta kansalaisjärjestörahoituksen osuus koko Suomen kehitysyhteistyöstä pysyi samalla tasolla. Viestintä- ja globaalikasvatustuki säilyi ulkoministeriössä, vaikka sen tulevaisuus oli useita kertoja vaakalaudalla ihmistä allekirjoitti vetoomuksen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön puolesta. Kepan kumppanit etelässä puolustaneet kansalaisyhteiskunnan tilaa Kepan kumppanijärjestöt toimivat kansalaisyhteiskunnalle suotuisan toimintaympäristön edistämiseksi Mekongilla, Mosambikissa, Nicaraguassa ja Tansaniassa. Kumppaneiden ymmärrys kansalaisyhteiskunnan asemasta, tilasta ja roolista ja kyky analysoida toimintaympäristöä vahvistui. Mosambikilaisjärjestöjen aktiivisella yhteistyöllä saavutettiin käänteentekevä lakiuudistus avoimen tiedonsaannin edistämiseksi. Lähteet Kepan jäsenkysely Selvitys Kepan vaikuttamistyön vastaanotosta (2015) Kepa-fi-lukijatutkimus (2014) Seurantatutkimus kansalaisvaikuttajan koulutusohjelmaan osallistuneista (2014) Selvitys Etelän vapaaehtoisohjelman merkityksestä palanneiden vapaaehtoisten kansalaisaktiivisuuteen (2014). Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

8 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON 1.1 Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansanedustajat ja puolueet Suomessa tuntevat, kannattavat tai aktiivisesti edistävät Kepan kehityspoliittisia tavoitteita kehitysyhteistyöstä, globaalista talouspolitiikasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Vuosi 2015 oli monella tavalla poikkeuksellinen Kepan vaikuttamistyössä, sillä vuoteen osuivat eduskuntavaalit, rajut kehitysyhteistyöleikkaukset sekä kolme globaaliasioiden huippukokousta: New Yorkin YK:n kestävän kehityksen Post-2015-kokous, Pariisin ilmastokokous ja Addis Abeban kehitysrahoituskokous. Kepa vaikutti aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon tuomalla esiin Suomen politiikan globaaleja vaikutuksia kaikissa näissä kysymyksissä ja herätti laajaa keskustelua erityisesti kehitysyhteistyöleikkauksista. Eduskuntavaalien vaikuttamistyö tehtiin jäsenjärjestöjoukon kanssa yhteistyössä ja siihen osallistettiin aktiivisesti myös poliitikkoja. Järjestöjen yhteinen Maailmantalouden tekijät - kampanja toteutettiin 13 järjestön koalitiolla. Tarkoituksena oli herättää keskustelua siitä, miten kestävällä talouspolitiikalla voidaan vähentää eriarvoisuutta Suomessa ja maailmalla. Kampanjassa keskityttiin onnistuneesti verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämiseen (interaktiiviset vaalidebatit, nettivideot, blogit). Helsingin yliopiston Digivaalit tutkimushankkeen mukaan järjestöjen vaalikampanjan #kukapäättää-tunniste nousi esiin yhtenä aktiivisimmista ja vuorovaikutteisimmista Twitter-kampanjanjoista. Kampanjan vaalikoneeseen vastasi 44 prosenttia eduskuntaan valituksi tulleista kansanedustajista, ja vaalikoneessa tehtiin noin ehdokashakua. Vaikka vaalikeskustelua hallitsi kotimaan taloudellinen tilanne, sosiaalisen median kautta globaaliaiheille saatiin niin poliitikkojen kuin kansalaisten huomiota tehokkaasti. Kampanjaa varten tuotettu Maailmantalouden tekijän käsikirja ja Äärimmäinen köyhyys ja äärimmäinen rikkaus -ajankohtaiskatsaus jaettiin valtaosalle ehdokkaista, ja ne saivat hyvää palautetta niin järjestöiltä kuin poliitikoiltakin. Toukokuussa Kepa järjesti Painavaa asiaa -tapahtuman, jossa vastavalitut kansanedustajat tapasivat aktiivisia kansalaisia kasvokkain keskustellakseen globaaleista haasteista. Tapahtumaan osallistui 80 kansanedustajaa ja yli 160 kansalaista. Kehityspolitiikkaa käsittelevät kirjaukset olivat uudessa hallitusohjelmassa pitkälti Kepan linjausten mukaisia ja osoittivat, että päättäjät tuntevat ja edistävät kehityspoliittisia tavoitteita. Vaikka hallitus leikkasi rajusti varsinaisesta kehitysyhteistyöstä, ohjelma vahvisti sitoumuksen ohjata 0,7 prosentin osuus bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön pitkällä aikavälillä. Lisäksi hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi kehitysmaiden oman yritystoiminnan ja veropohjien vahvistaminen sekä demokratian ja ihmisoikeuksien korostaminen kehitysyhteistyössä. Hallitus kirjasi ohjelmassaan myös Kepan pitkään ajaman tavoitteen siitä, että Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisen veronkierron estämiseksi, ja asetti varsin kunnianhimoisia tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumisen ja kansainvälisen reilun taakanjaon suhteen. Kehitysyhteistyön leikkaussuunnitelmat johtivat intensiiviseen, koko syksyn kestäneeseen kampanjointiin, johon lähtivät kehitysjärjestöjen rinnalle myös useat puolueet, kristilliset kirkot, järjestöt ja julkisuuden henkilöt. Kepa koordinoi kansalaisjärjestökentän vastausta leikkauksiin ja Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

9 organisoi yhdessä esimerkiksi julkisen vetoomuksen kehitysyhteistyön puolesta, välitti päättäjille, medialle ja kansalaisille tietoa leikkausten vaikutuksista ja järjesti suuren mielenosoituksen Helsingin keskustassa leikkauksia vastaan. Julkinen ja poliittinen keskustelu oli vilkasta järjestöjen aktiivisen vaikuttamistyön ansiosta. Kepaa kuultiin eduskunnassa asiantuntijana, ja ulkoasiainvaliokunnan lausunto päätyi yksimielisesti suosittamaan rahoituksen palauttamista kansalaisjärjestöjen toiminnalle. Tästä sekä järjestöjen yhteisestä vaikuttamistyöstä huolimatta hallituksen päätös leikata rahoitusta järjestöiltä ja varsinaisesta kehitysyhteistyöstä säilyi. Kepa osallistui aktiivisesti Addis Abeban kehitysrahoituskokouksen valmisteluihin sekä YK:n kestävän kehityksen Post-2015-neuvottelujen valmisteluun asiantuntijana ja kansalaisjärjestöjen kantojen yhteen kokoajana. Kepan edustaja osallistui Post-2015 huippukokoukseen New Yorkissa sekä kehitysrahoituskokoukseen Addis Abebassa ja välitti neuvotteluihin ja myös julkiseen keskusteluun kehitysmaiden näkökulmaa. Syksyllä järjestetty Kehityspoliittinen päivä keskittyi kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon ja keräsi keskustelemaan laajan järjestöjoukon lisäksi myös kansanedustajia ja kehitysministerin. Kepa osallistui aktiivisesti myös Pariisin ilmastoneuvotteluprosessiin ja koordinoi järjestöjen osallistumista kokouksen valmisteluun ja itse kokoukseen. Kepan osallistuminen Suomen delegaatioon sai päättäjiltä myönteistä palautetta, ja Kepa toi delegaation työhön järjestöjen asiantuntemusta ja kehitysmaiden näkökulmia erityisesti ilmastorahoitukseen ja kansainvälisesti oikeudenmukaiseen taakanjakoon liittyen. Suomen neuvottelulinja vastasi monilta osin Kepan tavoitteita, ja siinä näkyi Kepan monivuotinen vaikuttamistyö. Esimerkkejä näistä ovat mekanismit, joiden kautta päästövähennystavoitetasoa voidaan myöhemmin nostaa kunnianhimoisemmaksi, kansallisten lyhyen aikavälin tavoitteiden linjaus yhteensopivaksi pitkän aikavälin tavoitteen kanssa, fossiilisten polttoaineiden erilaisten tukimuotojen poistaminen ja vähiten kehittyneiden maiden ilmastotoimien tukeminen. Kepa kutsuttiin säännöllisesti asiantuntijaksi eduskunnan kuulemisiin ilmasto-, kehitysrahoitus- ja globaaleissa verokysymyksissä, ja Kepan näkemyksiä sisältyi useiden valiokuntien lausuntoihin ja mietintöihin. Kaikkiaan Kepa tuotti viime vuonna 32 lausuntoa tai laajan kansalaisjärjestökentän kannanottoa ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin. Kepa teetti vuonna 2015 vaikuttamistyöstään selvityksen, jonka mukaan kansanedustajat ja muut poliittiset toimijat arvostavat ja luottavat Kepaan yli puoluerajojen. Kyselyyn vastanneista valtaosa myös käyttää Kepan tarjoamaa tietoa työssään, esimerkiksi puheenvuoroissaan tai puolueen ohjelmatyössä. Kepa on onnistunut vaikuttamistyössään luomaan toimivia suhteita myös sellaisiin henkilöihin, joilla ei ole samanlaista maailmankuvaa tai samoja vahvoja kiinnostuksen kohteita kuin Kepalla. Henkilökohtaiset tapaamiset ja asiantuntijajulkaisut ovat selvityksen mukaan edelleenkin vaikuttavin väline tuoda esiin Suomen päätösten vaikutusta globaalikysymyksiin. Näihin panostettiinkin vilkkaasta kampanjatyöstä huolimatta. Julkaisuissa hyödynnettiin Kepan yhteyksiä kehitysmaihin tuomalla etelän näkökulmaa Suomeen esimerkiksi julkaisussa yksityisen sektorin roolista kehitysyhteistyössä. Kansaedustajat kiittivät Kepan julkaisuja ja briiffejä ajankohtaisuudesta ja asiantuntemuksesta. Kehityspolitiikan huippukokousten supervuosi toi Kepalle paljon mediahuomiota, jolla oli vaikutusta julkisen keskustelun suuntaan ja siten myös aiheisiin, joita päättäjät nostivat esiin ja joista he antoivat lausuntoja. Pelkästään Kepaa koskevien mediaosumien kokonaismäärä noin kolminkertaistui viime vuodesta (yhteensä 604 osumaa). Kepa osallistui aktiivisesti keskusteluun, ja Kepan ja jäsenjärjestöjen asiantuntijuus oli hyvin esillä. Kepan vaikuttamistyön teemoista eniten mediahuomiota saivat kehitysyhteistyöleikkaukset, verovälttely, ilmasto-oikeudenmukaisuus sekä Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

10 Maailma kylässä -festivaali. Kepan asiantuntijoita haastateltiin pitkin vuotta eri aiheista, ja media käytti Kepan asiantuntemusta usein myös taustoittajana sekä tiedonhaun välineenä. 1.2 Vaikuttaminen virkamiehiin Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen kannalta keskeiset virkamiehet ja ministereiden erityisavustajat eri ministeriöissä tekevät yhteistyötä Kepan ja jäsenjärjestöjen kanssa. Kepa jatkoi vuoden aikana tiivistä vuoropuhelua ulko-, valtiovarain-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriön (UM, VM, TEM, YM) kanssa. Aktiivinen tiedonvaihto keskeisten virkamiesten ja ministereiden erityisavustajien kanssa ja tuki jäsenjärjestöjen yhteistyölle virkamiesten kanssa jatkui keskeytyksettä myös hallituksen vaihtuessa. Kepan teettämän vaikuttamistyön selvityksen mukaan ministeriöistä UM ja YM pääsääntöisesti arvostavat Kepan vaikuttamistyötä, kun taas VM ja TEM ovat kriittisempiä suhteessa Kepaan. Erot saattavat johtua esimerkiksi tavoitteiden yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista Kepan ja ministeriöiden välillä ja ylipäätään eri ministeriöiden tottumisesta yhteistyöhön kansalaisjärjestötoimijoiden kanssa. Osallistuminen kansainvälisten kokousten valmisteluprosesseihin ja kokouksiin johti laajaan yhteydenpitoon virkamiesten ja poliittisten toimijoiden kanssa. Addis Abeban kehitysrahoituskonferenssin, Pariisin ilmastoneuvottelujen ja New Yorkin Post-2015-kokouksen valmisteluissa Kepa kokosi yhteen kansalaisjärjestöjen kommentit sekä Suomen että EU:n kantojen muodostusta varten sekä YK:n loppuasiakirjaneuvotteluihin. Yhteyksiensä kautta Kepa toi etelän näkökulmaa prosesseihin, mistä suomalaiset virkamiehet antoivat Kepalle kiitosta. Kepa järjesti keskustelutilaisuuksia tuoden yhteen kehitysjärjestöjä ja virkamiehiä, jotta järjestöjen kantoja ja asiantuntemusta voitiin käyttää kannanmuodostukseen ja lausuntoihin. Kepa osallistui ainoana kansalaisjärjestönä TEM:n maakohtaista raportointia käsitelleen työryhmän toimintaan ja antoi taustatietoa europarlamentaarikoille osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin vaikutuksista. 1.3 Yhteistyö ja tuki jäsenjärjestöille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Vaikuttamistyötä tekevät jäsenjärjestöt oppivat toisiltaan ja kokoavat voimansa globaalin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Huhtikuun eduskuntavaaleihin huipentunut Maailmantalouden tekijät -vaalikampanja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 12 järjestön kanssa. Järjestöjen aktiivisuus vaihteli resurssien ja kiinnostuksen mukaan, mutta yhteisen kampanjan ansiosta myös järjestöt saattoivat tuoda esiin globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyviä aiheita. Pelastetaan kehitysyhteistyö -kampanja toi poikkeuksellisen laajasti yhteen erilaisia toimijoita ja myös uusia järjestöjä, jotka halusivat näyttää tukensa kehitysyhteistyön säilyttämiseksi entisellä tasollaan. Yli suomalaista allekirjoitti vetoomuksen ja osoitti, että suomalaiset pitävät kehitysyhteistyötä tärkeänä. Yhteistyö järjestöjen kesken oli vilkasta ja vahvisti järjestöjen yhteenkuuluvuutta. Järjestöt toivat mediassa esiin leikkausten vaikutuksia kehitysmaihin ja Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

11 kertoivat leikkausten konkreettisista vaikutuksista aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median taidot järjestöissä kehittyivät yhteisen kampanjoinnin ansiosta ja järjestöt antoivat Kepalle kiitosta kampanjan näkyvyydestä. Kolme vuotta kestänyt järjestöjen yhteinen Veroparatiisimatkat-kampanja päätettiin lopettaa vaalien jälkeen, ja sen sijaan perustettiin järjestöjen vaikuttamistyöhön keskittyvä Verovaikuttajat-verkosto, jonka työskentelyä Kepa koordinoi. Kampanjatoiminnan koordinaatio siirtyi Attac ry:hyn. Järjestöt yhdistivät voimansa useiden kansainvälisten kokousten valmistelutyössä ja Kepa koordinoi niiden toimintaa. YK:n kestävän kehityksen huippukokousta valmistelemaan perustettiin pienehkö ydinryhmä Post-2015 Task Force, joka työsti aktiivisesti taustaselvityksiä ja muuta materiaalia päättäjien, virkamiesten ja kansalaisten käyttöön. Ennen Pariisin ilmastokokousta Kepa muodosti laajan kansalaisyhteiskuntaa edustavan järjestökoalition, jossa oli mukana jäsenjärjestöjen lisäksi muun muassa kirkko ja palkansaajajärjestöjä. Koalitio toi esiin globaalin oikeudenmukaisuuden tavoitteita päättäjille. Kepan avustama ja yhteistyössä toteutettu ilmastokampanja Askel eteen toi yhteen Plan Internationalin ja Ilmastovanhemmat keräämään viestejä kansalaisilta ympäristöministerille. Uusi toimintatapa sai hyvää palautetta myös ministeriltä. Ilmastokouksen vaikuttamistyö ja viestintä toi tiiviimmin yhteen 11 ympäristö- ja kehitysjärjestöä. Yhteiset tavoitteet ja aktiivinen yhdessä toteutettu mediatyö, jossa eri järjestöjen kannat tuotiin esille, sai kiitosta toimittajilta, ja järjestöjen viestit olivat hyvin esillä mediassa. 1.4 Vaikuttamisteemoihin liittyvä yhteistyö Etelän kansalaistoimijoiden kanssa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat Etelän kansalaisjärjestöt vahvistavat temaattista osaamistaan ja verkostoituvat kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Ohjelmamaissaan Kepa tuki paikallisten kumppaniensa kautta järjestöjen kehityspoliittista osaamista ja verkostoitumista kansallisella ja alueellisella tasolla. Vuoden aikana keskityttiin erityisesti kaivostoiminnan yritysvastuuseen, ilmastoneuvotteluihin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden rahoitukseen. Nicaraguassa Kepan kumppani Centro Humboldt toi esiin kaivostoiminnan sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ja tuki paikallisten järjestöjen ja kansalaisliikkeiden vaikuttamistyötä. Vuosia jatkunut ruohonjuuritason vastustus johti kultakaivoksen kaivoslupahakemuksen perumiseen Rancho Granden kunnassa Matagalpassa. Pohjoismosambikilainen maanviljelijäjärjestö UPC oli puolestaan onnistuneesti mukana neuvottelemassa erään kaivosyrityksen kanssa maankäytöstä ja maanviljelijöille maksettavista korvauksista. Arushan kansalaisjärjestöjen verkosto ANGONET teki selvityksen yritysvastuun merkityksestä Tansanian luonnonpuistoissa toimivien yritysten osalta ja vahvisti uskottavuuttaan yritysten toiminnasta kärsivissä yhteisöissä. Vaikuttamismahdollisuuksia järjestö ei kuitenkaan osannut täysimääräisesti hyödyntää. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden osalta vuosi oli kiireinen. Mosambikissa Justiça Ambiental järjesti Kepan tuella kansainvälisen konferenssin, jossa laadittiin muun muassa järjestöjen linjaus Pariisin ilmastokokoukseen. Thaimaassa kansalaisjärjestöt vaikuttivat Kepan tukemana aktiivisesti siihen, että maan hallitus nosti päästötavoitettaan ennen ilmastokokousta (20 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä). Vietnamissa GreenID kampanjoi kivihiilen käytön ongelmista ja pääsi keskusteluyhteyteen energiaministerin kanssa ilmastokysymyksistä. Keskiamerikkalainen Alianza Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

12 Mesoamericana de Pueblos y Bosques -verkosto osallistui Pariisin ilmastoneuvotteluihin osana Kepan akkreditointia. Kaikissa ohjelmamaissaan Kepa välitti paikallisille järjestöille tietoa kestävän kehityksen YKtavoitteisiin ja niiden rahoitukseeen liittyvistä kansainvälisistä huippukokouksista ja tuki niiden vaikuttamistoimintaa. Tansanialainen kattojärjestö TANGO käynnisti järjestöjen keskustelun Post prosessista ja kehitysrahoituksesta ja teki niistä linjaukset, jotka saivat julkisuutta huippukokouksen alla monissa sanomalehdissä ja jotka välitettiin ministeriöihin. Mosambikissa järjestöt seurasivat kansainvälisiä kokouksia ja kävivät vuoropuhelua hallituksen edustajien, kansanedustajien ja rahoittajamaiden kanssa. Järjestöt kirjoittivat avoimen kirjeen Mosambikin presidentille, ja Mosambikin velkaryhmä GMD vahvisti uskottavuuttaan aktiivisella osallistumisellaan myös kansainvälisesti. Mekongin alueella järjestöjen varsin vähäinen tietämys Post-2015-prosessista vahvistui Kepan toiminnan myötä. Verokysymysten osalta Kepa tuki merkittävästi Tansanian vero-oikeudenmukaisuusverkoston (TTJC) alueellista verkostoitumista ja sisällöllistä osaamista. Verkosto lähetti valtiovarainministeriölle kaksi kirjettä kansainvälisistä verokysymyksistä. Ne saivat myös julkisuutta sanomalehdissä, ja ministeriö otti ensimmäistä kertaa yhteyttä verkostoon. Alueellinen lähestymistapa tuotti tulosta ja etelän kansalaisjärjestöt paransivat Kepan tuella yhteistyötään ja vaikuttamistyönsä koordinaatiota ja syvensivät yhteistyötään alueellisten ja globaalien verkostojen kanssa. Esimerkiksi Nicaraguassa Keski-Amerikan kauppa- ja yritysvastuuverkosto teki selvityksiä sokeriruo on tuotannon vaikutuksista ruokaturvaan, investointien vaikutuksista työoloihin ja kaivostoiminnan vaikutuksista ympäristöön - ja yhteistyö eurooppalaisten kansalaisjärjestöverkostojen Cifcan ja Act Allince EU:n kanssa jatkui. 1.5 Kansainväliset kansalaistoimijoiden verkostot Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepan teemojen parissa toimivat kansainväliset yhteistyöverkostot saavat lisäarvoa Kepan osallistumisesta. Kepan toiminta kansainvälisissä verkostoissa liittyi etenkin suuriin valtioiden välisiin kokouksiin: niihin valmistautumiseen ja niissä vaikuttamiseen. Kepa oli aktiivinen eurooppalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteenliittymän Concordin kehitysrahoitustyöryhmässä ja useissa kehitysyhteistyöverkosto Eurodadin työryhmissä (kehitysrahoitus, yksityinen rahoitus, pääomapako/verokysymykset), joista Kepa sai ajankohtaista tietoa Euroopan unionin ja eri maiden kannoista sekä globaaleista trendeistä ja välitti itse tietoa Suomen kannoista ja erityisesti yhteydenpidostaan kestävän kehityksen rahoituskomitean suomalaispuheenjohtajan Pertti Majasen kanssa. Kepa osallistui vuonna 2015 myös Eurodadin vuosikokoukseen Kööpenhaminassa, josta järjestö sai ajankohtaista tietoa keskusteluista kehitysrahoituksen suhteesta pakolaiskuluihin, yksityisen sektorin kehitykseen ja sotilaskuluihin. Tärkeä viiteryhmä oli myös Financing for Development -järjestökoalitio, joka keskeisesti koordinoi kansalaisjärjestöjen kantoja ja valmistautumista Addis Abeban kehitysrahoituskokoukseen ja Post kokoukseen New Yorkissa. Kepa kommentoi järjestöjen kehitysrahoituskonferenssia edeltänyttä kantapaperia, vei koalition viestejä eteenpäin Suomen delegaatiolle ja osallistui koalition koordinaatioon Addis Abebassa. Kestävän kehityksen tavoitteiden osalta Kepalle oli Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

13 tärkeää myös toiminta kansainvälisessä Beyond verkostossa. Pariisin ilmastokokouksen osalta yhteistyö oli tiivistä etenkin Climate Action Network Europen kanssa. Muussa vaikuttamistyössä aktiivinen osallistuminen kansainvälisten verkostojen käytännön työhön jäi vähäiseksi kampanjoiden vuoksi. Kuitenkin esimerkiksi vero-oikeudenmukaisuuden saralla Tax Justice Europen työtä seurattiin tiiviisti ja verkoston tarjoamia resursseja hyödynnettiin vaikuttamisja kampanjatyössä. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

14 2 KEPA JA SEN JÄSENISTÖ VAIKUTTAVAT YHTEISTYÖSSÄ SUOMALAISEEN ASENNEILMAPIIRIIN 2.1 Alusta järjestöjen asennevaikuttamiselle Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat innostuvat vaikuttamaan suomalaiseen asenneilmapiiriin ja solmivat yhteyksiä yksilöihin, järjestöihin sekä muihin toimijoihin globaalien kysymysten näkyvyyden lisäämiseksi. Järjestöjen globaalikasvatuksen ja sen toimintaedellytysten tukeminen sekä ihmisten kiinnostuksen kanavoiminen järjestöjen suuntaan olivat Kepan toiminnan keskiössä koko vuoden. Globaalikasvatusta tekevät järjestöt osallistuivat aktiivisesti perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamistyöhön tukemalla opetusalan toimijoita koulujen globaalikasvatuksen vahvistamisessa. Opettajaksi opiskelevia koulutettiin globaalikasvatuksen erityispiirteistä ja menetelmistä Maailma koulussa -seminaareissa. Seminaaripäiviä järjestettiin vuoden aikana Turussa, Oulussa, Raumalla ja Helsingissä, ja niihin osallistui yhteensä 547 opiskelijaa. Vuoden lopulla järjestöille tarjoutui hakea rahoitusta yhteiselle, kaksivuotiselle täydennyskoulutushankkeelle toimessa olevien opettajien globaalikasvatusosaamisen vahvistamiseksi. Järjestöjen tukea opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen esiteltiin myös opetusalan valtakunnallisessa suurtapahtumassa Educassa kansalaisvaikuttamisen torilla, johon osallistui Kepan koordinoimana 29 kansalaisjärjestöä. Uutena aloitteena ehdotettiin yhteistyötä myös oppikirjakustantajille, joista kaksi suurinta SanomaPro ja Otava innostuivat järjestöjen asiantuntemuksesta. Oppikirjoja kommentoitiin vuoden aikana yhteensä kymmenen kappaletta, ja järjestöille tarjoutui saada oppimateriaaleihin esille omia näkökulmiaan globaalikysymyksissä. Järjestöt vaikuttivat yhdessä myös lukion opetussuunnitelmaan globaalikasvatusteemojen vahvistamiseksi ja kokosivat huomioitaan varhaiskasvatussuunnitelman uudistamista koskevaan kyselyyn. Yli 500 järjestöä hyödynsi Kepan järjestämiä Mahdollisuuksien toreja 16 paikkakunnalla ympäri Suomea oman toimintansa esittelyyn sekä uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen. Mahdollisuuksien torien teema, yhteisöllisyys, näkyi torien ohjelmassa ja työpajoissa. Torien yhteenlaskettu kävijämäärä kohosi :een. Järjestöjen yhteistyö kuntien eri toimijoiden (kulttuuritoimi, kirjastot) kanssa paikallistasolla vahvistui. Järjestöt vertaiskehittivät toimintaansa Kepan koordinoimissa verkostoissa ja tapaamisissa: Kummijärjestöt päivittivät eettisiä ohjeitaan, vapaaehtoistoiminnan kehittäjien verkostossa keskityttiin vapaaehtoistoiminnan laatuun ja Etelän ääni -opintopiirissä etsittiin keinoja tiivistää yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten ns. diaspora-järjestöjen kanssa. Kepan järjestämässä Anna aikaa -tapahtumassa sekä Kansalaisareenan Vapaaehtoistoiminnan messuilla Kepan jäsenjärjestöt tarjosivat toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöjen vapaaehtoistoimintaa tuotiin esille Vapaaehtoistoiminnan päivän viestintätyössä yhdessä muiden kattojärjestöjen kanssa. Toukokuussa Helsingissä järjestetty Maailma kylässä -festivaali toimi kansalaisyhteiskuntaa yhteen tuovana tapahtumana, joka inspiroi ja innostaa järjestöjä toimimaan yhteistyössä ja vaikuttamaan suomalaisten asenteisiin niin itse tapahtuman kuin myös siihen liittyvän julkisuuden kautta. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

15 Festivaalille osallistui yhteensä 424 näytteilleasettajaa, joista 68 prosenttia oli kansalaisjärjestöjä ja loput kaupallisia toimijoita, viranomaisia tai oppilaitoksia. Kepan teettämän selvityksen mukaan näytteilleasettajat ovat yleisesti tyytyväisiä tapahtumaan ja kokevat, että festivaali on hyvä foorumi heidän organisaatiolleen. Festivaalin pääteema oli kehitys, ja ohjelmapainotuksilla tuotiin esille erityisesti Afrikkaa ja Lähi-itää. Ohjelmassa käsiteltiin myös muun muassa ympäristöasioita, eriarvoisuutta, rauhantyötä ja globaalia taloutta sekä sananvapautta. Yksi pääpuhujista oli arvostetun Goldman Environmental Prize -palkinnon voittanut Phyllis Omido Keniasta. Festivaalilla vieraili viikonlopun aikana noin kävijää, joista neljäsosa vieraili tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Valtaosa kävijöistä piti tapahtumaa hyvänä tai erinomaisena ja enemmistö tutustui festivaalin näytteilleasettajapisteisiin ja kansalaisjärjestötoimintaan. Sosiaalisessa mediassa tapahtuma sai paljon huomiota, ja esimerkiksi Facebookissa festivaalia seuraa jo noin ihmistä. Festivaalin omarahoitus kasvoi taloudellisesta taantumasta huolimatta. Tapahtuman pääkumppaneita olivat Suomen Punainen Risti, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK, ulkoministeriö, Euroopan unionin komissio ja parlamentin tiedotustoimisto, Rahaautomaattiyhdistys ja Metro-lehti. Taide- ja kulttuurialan ammattiliitto Taku palkitsi Maailma kylässä -festivaalin Vuoden tuotanto palkinnolla. 2.2 Järjestöjen osaamisen vahvistaminen asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimijat kehittävät osaamistaan ja oppivat toistensa kokemuksista asennevaikuttamisessa. Järjestöt saivat tukea työhönsä Kepan koulutuksista ja oppimistilaisuuksista, joita järjestettiin esimerkiksi uudesta opetussuunnitelmasta, globaalin kansalaisuuden lähestymistavasta, asennemuutoksen mittaamisesta sekä tapahtumien järjestämisestä. Järjestöt oppivat myös viestinnästä sosiaalisissa medioissa ja vaikuttamistyön tekemisestä haastavassa toimintaympäristössä. Vaikuttamistyötä tekevät järjestöt kehittivät osaamistaan sekä oppivat muiden pohjoismaiden esimerkeistä myös vaikuttamistyön syventävässä koulutuksessa. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä viisitoista koulutusta globaalikasvatuksesta, vaikuttamistyöstä ja viestinnästä. Niiden osallistujamäärä jäi 277:een, mikä oli selvästi vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin koulutuksiin osallistui lähes neljäsataa ihmistä. Osallistujamäärän vähentyminen näkyi pääosin syksyllä: Järjestöt kokivat tilanteensa epävarmaksi kehitysjärjestöjen rahoituksen leikkaamisen ja hanketuen ja viestintä- ja globaalikasvatustuen jäädyttämisen vuoksi. Sen sijaan ne osallistuivat aktiivisesti Kepan järjestämiin erilaisista rahoitusmahdollisuuksista kertoviin infotilaisuuksiin, joita pidettiin syksyn aikana kolme ja joissa kävi lähes sata osallistujaa. Tilaisuuksissa käsiteltiin muun muassa globaalikasvatuksen rahoitusta, joukkorahoitusta ja varainhankinnan lainsäädäntöä. Kepa onnistui syksyn aikana nopeasti reagoimaan järjestöjen muuttuneeseen toimintaympäristöön ja muokkaamaan toimintaansa järjestöjen tarpeita vastaavaksi. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

16 2.3 Työkaluja ja vaikuttamismahdollisuuksia muutosagenteille Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Globaalikysymyksistä kiinnostuneet ihmiset toimivat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muutosagentteina oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepa tuki aktiivista kansalaisuutta ja mielipidevaikuttajia järjestämällä toista kertaa Kansalaisvaikuttamisen koulutusohjelman. Koulutusohjelmalle oli selvästi kysyntää, sillä hakemuksia tuli lähes 150, ja niiden joukosta koulutusohjelmaan valittiin 30 osallistujaa. Koulutusosuuksien lisäksi osallistujat organisoivat keskusteluja poliittisten päättäjien kanssa kymmenessä kaupungissa ympäri Suomea. He myös osallistuivat valtakunnallisen Painavaa asiaa -tapahtuman järjestämiseen Helsingissä ja saivat mukaansa 160 aktiivista kansalaista ympäri Suomea keskustelemaan kansanedustajien kanssa globaaleista kysymyksistä ja vaatimaan heiltä aktiivista toimintaa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Kepan oma kampanjaverkosto Globbarit lakkautettiin syksyllä, ja sen kampanjat ja verkkosivut ajettiin alas eduskuntavaalien ja Painavaa asiaa -tapahtuman jälkeen. Kepa suuntasikin yhä enenevässä määrin aktiivisia kansalaisia jäsenjärjestöjensä suuntaan. Järjestöt päivittivät aktiivisesti osallistumiseen kannustavia ilmoituksiaan Kepan verkkosivujen järjestöille tarkoitetussa Osallistu!- osiossa. Vuoden päättyessä oli 95 ilmoitusta 67 jäseneltä. Samassa osiossa oli mahdollisuus tuoda esille myös Eettisiä joululahjoja, joita markkinoitiin 73 ilmoituksella ja joiden takana oli muun muassa 32 jäsenjärjestöä. Osallistumiskoneesta ja joululahjoista klikattiin kertaa jäsenjärjestöjen ja muiden eettisten toimijoiden omille sivuille. Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo vietti 20-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden kunniaksi Etvon vaikutusta yksittäisten vapaaehtoisten elämään tuotiin esille haastattelusarjan ja juhlavuosiseminaarin avulla. Etvoon osallistumisella oli ollut vapaaehtoisille pitkäkestoisia ja syvällisiä vaikutuksia niin osallistujan kansalaisaktiivisuuteen kuin työelämäänkin. Edellisen vuoden Etvo-vapaaehtoisten vaikuttamisosaamista ja -identiteettiä syvennettiin paluuvalmennuksissa, joita järjestettiin tammi- ja elokuussa. Rahoitusleikkausten aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta Etvo-ohjelmaan haki vuonna 2015 yhteensä 29 henkilöä. Heistä 20 valittiin mukaan ohjelmaan ja valmennettiin lähtöön kolmentoista suomalaisen järjestön kumppanijärjestöön. Syksyllä Kepa päätti tulevien rahoitusleikkausten takia Etvo-ohjelman lakkauttamisesta. 2.4 Kepan omat viestintäkanavat asennevaikuttamisessa Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Yhä useammat seuraavat Kepan viestintäkanavia ja rohkaistuvat toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kepan verkkosivuston kävijämäärät kasvoivat kansainvälisten huippukokousten, kehitysrahoitusleikkausten ja yt-neuvottelujen takia poikkeuksellisen paljon. Nousua edellisvuoteen oli peräti 53 prosenttia ( käyttäjää vs ). Määrä on toiseksi suurin koskaan mitattu, ja sen myötä päättyi kuusi vuotta jatkunut lievä lasku kävijämäärissä. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

17 Kepan viestit tavoittivat entistä enemmän suomalaista yleisöä sosiaalisessa mediassa. Kaikissa Kepan sosiaalisen median kanavissa seuraajamäärät kasvoivat jyrkästi. Kepan Facebook-sivun sivutykkäysten määrä nousi 48 prosenttia 8 399:ään, Twitterissä seuraajamäärä kasvoi 86 prosenttia 4 386:een. Vuonna 2015 toteutettu lehtiuudistus niin printtilehti kuin verkkosivut on ollut positiivinen muutos Maailman Kuvalehdelle. Keskeiset luvut tilaajamääristä verkkokävijöihin ovat noususuhdanteisia: Tilausmäärä kasvoi 10 prosenttia, mitä voi pitää merkittävänä ottaen huomioon paperilehtien levikin yleiset trendit ja koventuneen kilpailun vapaa-ajasta. Lehden tilaajamäärä oli vuoden 2015 lopussa ja lukijamäärä lukijatutkimuksen perusteella laskettuna noin henkilöä/lehti. Verkkosivuston kävijämäärän nousu vuositasolla oli 62 prosenttia, ja lehden näkyvyys sosiaalisessa mediassa kasvoi. Lokakuussa 2015 aloitettu irtonumeromyynti Lehtipisteissä avasi Maailman Kuvalehdelle ja sen myötä Kepan sisällöille uuden kanavan tavoittaa suomalaisia lukijoita eri puolilla Suomea. Maailman Kuvalehden uusittu verkkosivusto julkaistiin lokakuussa uudistuneen paperilehden kanssa samaan aikaan. Lehden verkkosivustolla oli vuodessa noin kävijää. Uudistuksen ja sitä kautta muun muassa parantuneen mobiilikäyttökokemuksen myötä lehti pystyy houkuttelemaan entistä enemmän uusia lukijoita sen sisältöjen pariin. Joulukuussa tehdyn uusittujen verkkosivujen käyttäjäkyselyn mukaan 91 prosenttia vastaajista on uusiin sivuihin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Lähes kaikki kävijät lukevat lehteä omasta henkilökohtaisesta mielenkiinnosta, vain viisi prosenttia työnsä vuoksi. Myös tämä viittaa siihen, että verkkosivut tavoittavat yhä laajempaa suomalaista yleisöä, jolle lehden asiasisällöt eivät ole työn kautta ennestään tuttuja. 2.5 Suomen AEPF-verkosto Suomen Asia Europe People's Forum -verkosto (AEPF) jatkoi vuoden loppuun asti toimintaansa Kepan yhteydessä ulkoministeriön kaksivuotisella rahoituksella Verkostolla oli puolipäiväinen koordinaattori, joka yhdessä verkoston jäsenistä ja Kepan edustajista koostuvan jaoston kanssa koordinoi verkoston toimintaa. Vuonna 2015 verkostoon kuului 17 tahoa. Suomen AEPF-verkosto oli mukana kansainvälisen Asia Europe People's Forumin -verkoston toiminnassa ja piti esillä hallinnon kehittämisen ja läpinäkyvyyden tarpeita. Verkoston jäsenet kävivät vuoden aikana Indonesiassa, Venäjällä ja Mongoliassa sekä Ranskassa, jossa kokous järjestettiin Pariisin ilmastokokouksen ja People's Climate Summitin yhteydessä. Osana verkostoa Suomen AEPF jatkoi työtä Laosin kadonneen aktivistin Sombath Somphonen löytämiseksi muun muassa vetoomuskampanjoin. Keväällä verkosto järjesti kolme tapahtumaa Suomen sosiaalifoorumissa sekä kaksi keskustelutilaisuutta Maailma kylässä -festivaaleilla. Syksyllä se järjesti yhteistyössä järjestöjen ja yliopiston kanssa naisten asemaa konfliktien jälkeen käsittelevän seminaarin. Kevään aikana valmistui myös video vapaakaupan vaikutuksista Aasiassa. Vuoden aikana uusittiin myös verkoston esite ja verkkosivut. Verkosto aloitti uuden rahoitushakemuksen valmistelut alkuvuodesta ja päätyi käymään neuvotteluja Kehys ry:n kanssa Kepan ilmoitettua halukkuutensa siirtää hallinnollinen vastuu jollekin toiselle järjestölle. Neuvottelut katkesivat järjestöjen rahoitusleikkausten selvittyä, eikä uutta rahoitusta löytynyt vuoden loppuun mennessä. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

18 3 KEPA VAHVISTAA JÄSENISTÖNSÄ TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ 3.1 Jäsensuhteiden koordinointi ja kehittäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kepa yhdistää kehityksen ja globaaliasioiden parissa työskentelevät suomalaiset kansalaisjärjestöt toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Vuosi 2015 oli järjestöjen verkostoitumisen kannalta erityislaatuinen, ja tärkeimmäksi yhteistyön aiheeksi nousi järjestöjen toimintatilan ja järjestörahoituksen puolustaminen. Hädän hetkellä monet kansalaisjärjestöt kääntyivät Kepan puoleen, jotta se kattojärjestönä kokoaisi yhteen samassa vaikeassa tilanteessa olevia järjestöjä joukkovoimaksi kansalaisyhteiskunnan tilan puolustamiseen. Kepa onnistui järjestöjen kokoamisessa ja nosti leikkaukset vahvasti julkiseen keskusteluun, vaikka rahoitusleikkauksia ei lopulta onnistuttukaan estämään. Kolme vuotta kestänyt laaja Kepan jäsenjärjestökysely saatiin päätökseen loppuvuonna Samalla saatiin tietoa jäsenjärjestöjen kokemuksista haastavassa rahoitustilanteessa. Kysely toteutettiin haastattelumenetelmällä, joka osoittautui onnistuneeksi. Kepan hieman yli 300 jäsenestä haastateltiin 284, mikä lähensi jäsenjärjestöjä Kepaan ja toi Kepalle paljon ajankohtaista tietoa jäsenistöstä, sen näkemyksistä ja jäsentyytyväisyydestä. Kepan jäsenkyselyn tulokset kertovat kansalaisjärjestöjen tyytyväisyydestä sekä Kepan toimintaan että siitä viestimiseen, ja jäsenistön kokemus Kepasta vastaa Kepan tavoitemielikuvaa. Noin viidesosa vastaajista kuvaili Kepaa sanoilla asiantuntija tai asiantuntemus, ja yhä useampi kuvaili Kepaa aktiiviseksi, mikä voi liittyä suuriin jäsenkuntaa yhdistäneisiin kampanjoihin. Jäsenkyselyn vastausten perusteella Kepan viestintä koetaan hyödylliseksi. Peräti 90 prosenttia vuoden 2015 jäsenkyselyn vastaajista kertoi seuraavansa Kepan viestintää, muun muassa sähköpostilistojen ja Facebookin merkitys viestintävälineinä on kasvanut. Jäsenjärjestöjen asiantuntemusta hyödynnettiin monin tavoin tilaisuuksissa ja koulutuksissa, kampanjoissa, jäsenviestinnässä, verkkosivujen blogeissa ja mediatyössä. Hyvien esimerkkien kerääminen järjestöiltä kehitysyhteistyön tuloksista ja rahoitusleikkausten vaikutuksista sekä globaalipolitiikan vaikutuksista kehitysmaissa oli keskeistä vaikuttamistyössä ja viestinnässä. Niitä hyödynnettiin muun muassa järjestöjen kehitysyhteistyötä esittelevässä esitteessä ja Maailma kylässä -festivaaleilla. Jäsenaloitetyökalua käytettiin vähemmän kuin aiemmin, vuositason kokonaislukumäärä laski neljäsosaan edellisvuoden tasosta (14 kappaletta, aiemmin 60). Yksi selitys on poikkeuksellinen ilmapiiri: Järjestöjen oli keskityttävä leikkausuhan torjumiseen ja valmisteltava toiminnan supistamista, jolloin muut asiat ja aloitteet jäivät vähemmälle huomiolle. Kepa selkiytti vuoden aikana rooliaan järjestöjen yritysyhteistyön tukijana. Konkreettisia askelia otettiin järjestämällä useita koulutuksia ja muita tilaisuuksia ja verkostoitumalla eri sidosryhmiin yrityssektorilla ja viranomaistaholla. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

19 3.2 Kansalaisyhteiskunnan roolin ja suotuisan toimintaympäristön edistäminen Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta keskeiset viranomaiset kunnioittavat järjestöjen itsenäisyyttä kehitystoimijoina. He tunnustavat järjestöjen erilaiset roolit ja sitoutuvat turvaamaan järjestöille suotuisan toimintaympäristön ja rahoituksen. Kehitysyhteistyömäärärahojen rajut leikkaukset vaikuttivat kansalaisjärjestöjen toimintaan merkittävästi. Hanketuen sekä viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierrokset jäivät toteutumatta ja ohjelmatukea saavien järjestöjen rahoitusta leikattiin 38 prosenttia. Leikkaukset johtivat monen järjestöhankkeen loppumiseen, ohjelmatyön supistumiseen, kohdemaista luopumiseen ja irtisanomisiin niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Kepa vaikutti yhdessä jäsentensä ja muiden järjestöjen kanssa aktiivisesti ja näkyvästi kehitysyhteistyön ja kansalaisjärjestöjen rahoituksen puolesta. Samalla tuotiin esille järjestöjen tärkeää työtä kaikkein köyhimpien ihmisten parissa, kansalaisyhteiskunnan moninaisia rooleja kehityskysymysten ratkaisemisessa sekä leikkausten vaikutuksia ruohonjuuritasolla järjestöjen työhön ja kehitysmaiden ihmisiin. Mediahuomiosta, julkisesta keskustelusta ja monista kansalaisyhteiskuntaa puolustavista kannanotoista huolimatta työ ei tällä kertaa vaikuttanut leikkauksiin. Leikkaukset vaikuttivat myös ulkoministeriön hallinnoimiin tukiin, ja järjestöt olivat hyvin huolissaan tukimuotojen jatkosta. Kepa keräsi järjestöjen näkemyksiä ja toiveita rahoitusinstrumenteista ja välitti ne ulkoministeriölle. Selvitys sai myönteisen vastaanoton ja huomioitiin ministeriä myöten. Loppuvuodesta ministeriö vahvisti säilyttävänsä hanke- sekä viestintä- ja globaalikasvatustuen ja huomioi järjestöjen näkemyksiä uudistussuunnitelmissaan. Kepa kartoitti eri viranomaisten mahdollisuuksia rahoittaa järjestöjen globaalikasvatustoimintaa. Kepa myös seurasi rahankeräyslain uudistuksen etenemistä ja vapaaehtoistyön edellytysten kehittämistä ministeriöissä. Kepa toimi aktiivisesti kehitysyhteistyöasioita seuraavan eurooppalaisen yhteistyöjärjestö Concordin globaalikasvatustyöryhmässä Suomen edustajana ja osallistui uusien eurooppalaisten globaalikasvatuksen suositusten laatimiseen Euroopan neuvostolle. Kepan järjestämä Kehityspoliittinen päivä oli järjestöjen toimintaympäristön ja edunvalvonnan viestinnän kannalta vuoden 2015 suurin tapahtuma. Seminaari järjestettiin ajankohtaisella teemalla Agenda uudet kehitystavoitteet Suomelle ja tapahtumaan ilmoittautui ennätyksellisen paljon (yli 200) Kepan jäsenjärjestöjen edustajia ja päättäjiä. Järjestöjen toimintaympäristön ja roolin kannalta viestinnässä keskeisiä olivat myös järjestöjen toimintaympäristöä käsitelleet selvitykset sekä aktiivinen jäsenviestintä. Kepan tuottaman järjestöjen omarahoitusselvityksen tuloksista uutisoitiin useissa medioissa, ja merkittävänä pidettiin erityisesti selvityksen tulosta siitä, miten paljon järjestöt kanavoivat kehitysyhteistyöhön vapaaehtoistyötä ja rahoitusta: Suomalaisissa kehitysyhteistyöjärjestöissä tehdään vuosittain noin tuntia vapaaehtoistöitä ja järjestöt keräävät yksityisiltä henkilöiltä vuosittain noin 90 miljoonaa euroa lahjoituksia. Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

20 3.3 Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja tilan puolustamiseen liittyvä yhteistyö etelässä Ohjelmakauden tavoiteltu tulos: Etelän kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt keskustelevat kansalaisyhteiskunnan roolista ja tilasta ja vaikuttavat keskeisiin prosesseihin. Ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteydessä samanmielisiin järjestöihin globaalisti. Kepa jatkoi ohjelmamaissaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tukemista ja niiden toimintaympäristön muutoksen seuraamista kumppanijärjestöjensä kautta. Vuoden aikana useat järjestöistä pystyivät löytämään tapoja, joilla edistää järjestöille ja kansalaistoiminnalle suotuisaa toimintaympäristöä myös sellaisissa tilanteissa, joissa sen vapautta pyrittiin merkittävästi rajoittamaan. Näitä kokemuksia ja tietoa eri maiden tilanteesta pystyttiin jakamaan myös suomalaisten järjestöjen kesken vierailujen ja verkko-osallistumisen avulla, ja esimerkiksi mosambikilainen kumppanijärjestö JOINT vieraili Maailma kylässä -festivaaleilla. Nicaraguassa Kepa toimi erilaisten toimijoiden koollekutsujana ajankohtaisissa, kansalaisyhteiskuntaa koskevissa aiheissa. Keskusteluun nostettiin esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan tilan kaventuminen, yksityissektorin rooli kehityksessä, kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen dialogi ja Post-2015-prosessi. Kepan kumppanijärjestö FMICA (Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana) laajensi Kepan avulla alueellista ja kansainvälistä vaikuttamistaan. Se piti yllä naisten oikeuksien toteutumisen epäkohtia, alueellisia turvallisuuskysymyksiä ja kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia Keski-Amerikan integraatioprosessin eri toimielimissä ja useissa kansainvälisissä ja Latinalaista Amerikkaa koskevissa foorumeissa ja huippukokouksissa. Tansaniassa Kepa tuki Media Council of Tanzania -järjestöä ja sen koordinoimaa verkostoa, joka onnistui pysäyttämään tai ainakin jarruttamaan kahta kiistanalaista, mediaa ja tiedon avoimuutta koskevaa lakihanketta, jotka toteutuessaan olisivat merkittävästi voineet kaventaa kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia toimia. Mekongilla Kepa tuki erityisesti Kambodzhan järjestökenttää NGO Forum on Cambodia ja Cooperation Committee for Cambodia -järjestöjen kautta. Järjestöt onnistuivat vahvistamaan maansa kansalaisjärjestöjä ja puolustamaan järjestöjen roolia Kambodzhassa. Kepa loi yhteyksiä järjestöjen ja Suomen lähetystön kanssa niissä ohjelmamaissa, joissa Suomella oli lähetystö. Yhteyksien tuloksena ja lähetystöjen tuella Mosambikin velkaryhmä GMD pääsi keskusteluyhteyteen Mosambikin hallituksen kanssa koskien maan viisivuotissuunnitelman indikaattorien laadintaprosessia, josta järjestöt oli aiemmin suljettu ulos. Suomalaiset ja tansanialaiset järjestöt keskustelivat lähetystön kanssa vuosittaisessa Kepan ja lähetystön järjestämässä seminaarissa, johon osallistui noin sata henkilöä. Lähetystö oli kiinnostunut tukemaan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten puolustamista, sillä se oli huolestunut Tansanian kansalaisyhteiskuntatilan pienenemisestä. Kepa tarttui myös muutamiin selvityshankkeisiin, joista se katsoi olevan hyötyä paikallisen kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Mosambikissa useat ulkomaiset järjestöt tekivät yhdessä selvityksen kansalaisjärjestöjen kestävyydestä. Laajalle levinnyt selvitys auttoi kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä ymmärtämään rahoituksen dynamiikkaa ja avunantajamaiden käyttäytymistä ja siten vahvistamaan omaan perustaansa. Tansaniassa Kepa teki selvityksen Kepa ry TOIMINTAKERTOMUS

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Liite 8A TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2016 1/15 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON...4 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hallituksen esitys syyskokoukselle 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi 1 MUISTIO 19.2.2015 Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi monenkeskisen kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa Aika: tiistaina 10.2.2015 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat

Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat Ilmastobisnestä yrityksille seminaari Ilmastorahoitusvelvoitteen taustaa YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) Teollisuusmaaosapuolilla tukivelvollisuus

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2014 Kepa ry Toimintasuunnitelma 2015 1 (22) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...6 1.1. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Minne menet Post 2015- kehitysagenda?

Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Kepan syyskokous, Aino Pennanen, Kehityspoliittinen asiantuntija 21/11/2014 Ohjelma Klo 9.30-10.45 tilaisuuden avaus Aino Pennanen Johdatus Post 2015 agendaan ja siihen

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN KEHITYSPOLITIIKASTA

HALLITUKSEN KEHITYSPOLITIIKASTA KEHITYSPOLITIIKASTA Naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen on entistä arvokkaampaa tilanteessa, jossa muun muassa Yhdysvallat on leikannut tasa-arvotyöstä. Hallitus ymmärtää kehitysmaiden verotuskyvyn

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Hallitusohjelmavaikuttaminen Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Maailmantalouden tekijät oli menestys Rkp:n ehdokkaita lukuun ottamatta blogeja kirjoittivat kaikkien eduskuntapuolueiden

Lisätiedot

PARIISIN SOPIMUKSEN EVÄÄT PALKANSAAJILLE

PARIISIN SOPIMUKSEN EVÄÄT PALKANSAAJILLE PARIISIN SOPIMUKSEN EVÄÄT PALKANSAAJILLE Media-aamiainen Eurooppa-salissa 24.2.2016 Pia Björkbacka elinkeinopoliittinen asiantuntija 1 TAUSTAA Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC edustaa YK:n

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry JÄRJESTÖTUTKIMUS Keskusjärjestöliite KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Helsinki 4/2015 Esipuhe KTK on toteuttanut järjestötutkimuksia muutaman vuoden välein ja edellinen tutkimus on vuodelta 2011. Tämä järjestötutkimus

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen.

Puheenjohtaja E. Vuola avaa kokouksen. Kepa ry ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi

SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro xx Sivu 1 / 9 SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi 1 Projektin tausta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot