Strateginen ketteryys ja johtaminen julkisissa palveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen ketteryys ja johtaminen julkisissa palveluissa 6.5.2010"

Transkriptio

1 Strateginen ketteryys johtaminen julkisissa palveluissa

2 Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen mittava T&K panostus) Edistyksellinen sosiaali- koulutuspolitiikka (sosiaalinen oikeudenmukaisuus) Taloudellinen kasvu hyvinvointi =SUOMEN MENESTYSMALLI

3 Mutta maailma muuttuu nopeasti Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen elinkeinorakenteemme rapautuu nopeasti Nopeasti vääristyvä huoltosuhde Suuri systeemisen/rakenteellisen muutoksen tarve

4 Kohti elinvoimaista Suomea NL:n romahdus Suomen syvä lama Globaali talouskriisi 08 Aineellisen henkisen Hyvinvoinnin kehitys Teollinen hyvinvointiyhteiskunta Paradigman muutos Ihmis- ratkaisukeskeinen palvelutalousyhteiskunta Geopolitiikan Globalisaation Globalisaation aika aika 1.0 aika

5 Teollisen an rakenteista ihmis- ratkaisukeskeisyyteen Kun ihminen muuttuu objektista subjektiksi, uudenlainen yrittäjyys vapautuu Uusi johtajuus on luottamusjohtajuutta

6 Onko meistä tullut oman menestyksemme vanke? Kasvu/ Hyvinvointi Tunnelinäkö: Tunnistammeko uudet mahdollisuutemme? Siiloutuneet rakenteet: Pystymmekö kohdistamaan resurssimme - asiakaslähtöisesti? Edunvalvonta/pelin politiikka: Pystymmekö tekemään tarvittavat kipeät päätökset? Riskinottokykymme? Aika

7 Tarvitsemme kipeästi uudenlaisia johtamisperiaatteita johtamiskäytäntöjä! Nopea Jatkuva uusiutumiskyky = Strateginen Ketteryys Muutosnopeus Yritämme edelleen johtaa 21-vuosisadan organisaatioita 20-vuosisadan johtamisperiaatteilla -käytännöillä Gary Hamel 2007 Hidas Hierarkia Yksinkertainen/ lineaarinen Muutoksen luonne Monimutkainen/ Systeeminen

8 Miksi strateginen ketteryys on niin vaikeaa? Nopea Sisäinen yrittäjyys Strateginen ketteryys Muutosnopeus Operatiivinen tehokkuus Suorituspaineet Vanhanaikainen johtaminen Strateginen suunnittelu Hidas Yksinkertainen/ Lineaarinen Muutoksen luonne Monimutkainen/ Systeeminen

9 Strategisen ketteryyden mahdollistat Strateginen herkkyys Yhteiset tavoitteet keskinäinen riippuvuus Ylimmän johtotiimin yhteistyökyky Pää-/toimitusjohtan johtamistyyli/-ote Johdon yhtenäisyys Elinvoima Avoin strategiaprosessi Kohotettu strateginen valppaus Korkealaatuinen sisäinen vuoropuhelu Tuloksenteon resurssien omistajuuden irrottaminen toisistaan Tehtäväkierto Modulaariset rakenteet Resurssien liikkuvuus

10 Monipuolinen Monipuolinen laa laa strategiatyöskentely strategiatyöskentely usean usean eri eri sidosryhmän sidosryhmän kanssa kanssa Kokeiluhankkeet Kokeiluhankkeet Strategisen herkkyyden ajurit Avoin strategiaprosessi Ylimitoitetut Ylimitoitetut ristiriitaiset ristiriitaiset tavoitteet tavoitteet Avoin Avoin toiminta-atuksen toiminta-atuksen määritelmä määritelmä Strateginen valppaus STRATEGINEN HERKKYYS Yhteinen Yhteinen kieli, kieli, viitekehys viitekehys sekä sekä faktapoh faktapoh Attelutapojen erilaisuus Attelutapojen erilaisuus Korkealaatuinen sisäinen dialogi

11 Johdon yhtenäisyyden ajurit Yhteinen Yhteinen agenda agenda kannusteet kannusteet Rakenteellinen Rakenteellinen riippuvuus riippuvuus Yhteen hiileen puhaltaminen Konfliktien Konfliktien hyödyntäminen hyödyntäminen dialogi dialogi Johdon tehtäväkierto Johdon tehtäväkierto Johtoryhmä-yhteistyö JOHDON YHTENÄISYYS TJ TJ samanvertaisten samanvertaisten ykkösenä ykkösenä Kyky Kyky toimia toimia useissa useissa eri eri rooleissa rooleissa Ylimmän johtan johtamistyyli/-ote

12 Resurssien liikkuvuuden ajurit Tuloksenteon Tuloksenteon resurssien resurssien omistajuuden omistajuuden irrottaminen irrottaminen toisistaan toisistaan Oletuspohinen, Oletuspohinen, tkuva tkuva suunnitteluprosessi suunnitteluprosessi Joustava pääomaresurssien kohdentaminen Institutionalisoitu Institutionalisoitu tehtäväkierto tehtäväkierto Tiedon Tiedon resurssien resurssien kamista kamista tukevat tukevat arvot arvot johtamisjärjestelmä johtamisjärjestelmä Ihmisten tiedon liikkuvuus RESURSSIEN LIIKKUVUUS Plug Plug and and Play Play prosessit prosessit IT-järjestelmät IT-järjestelmät Modulaariset rakenteet

13 Sitran toimintatapa Strategiset tavoitteet > Terveydenhuollon ohjelma Kuntaohjelma Kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi Julkishallinnon johtamisohjelma Koneteollisuuden kasvuohjelma Energiaohjelma Maamerkit -ohjelma Suomi kestävän yhteiskunnan kansainvälisenä esikuvana Kehitysohjelmat (HDL, Elinvoiman lähteet, ) Ennakointi kokeilu Strategiaprosessit Liiketoiminnan kehittäminen & sijoitukset

14 Julkishallinnon johtamisohjelma

15 Ohjelman tavoitteet Kasvattaa hyvinvointia lisäämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia valinnanvapautta Kehittää monituottamalle, jotka lisäävät tuottavuutta synnyttävät uutta liiketoimintaa Vahvistaa julkishallinnon sektorirat ylittävää yhteistyötä päätöksentekoa Luoda ihmiskeskeisempää tehokkaampaa julkista hallintoa johtajuutta kehittämällä

16 Kehittämisen painopisteet Valtio Poliittinen johtaminen Ammattijohtaminen Kunta

17 Uutta liiketoimintaa synnyttävä monituottamalli Tilaa : value based -hankinta Palvelutuottat 3. sektori Yritys Kunnan oma tuotanto Kehittämiskumppanuus, henkilökunnan liikkuvuus Yhteiskunnallinen yritys Asiakkaat

18 Hankeyhteistyö: etsimme hankkeita, joissa Luodaan uusia tapo ottaa julkisten palveluiden käyttäjät mukaan palveluiden kehittämiseen Kehitetään uusia palveluiden tuottamisen tapo Kehitetään uutta liiketoimintaa synnyttäviä monituottamalle Luodaan uusia tapo henkilökunnan osallistumiseen oman työnsä kehittämiseen Luodaan kannustimia palkitsemisjärjestelmiä henkilökunnan innovoinnille Kehitetään mahdollistavaa johtajuutta johtamisjärjestelmiä Vahvistetaan hallinnonalojen horisontaalista yhteistyötä kehitetään horisontaalisia palveluprosesse Sitra toimii hankkeissa asiantuntina, rahoittana tulosten levittäjänä

19 Kiitos!