SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma"

Transkriptio

1 SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

2 Lähtökohdat Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen elinkeinorakenteemme rapautuu nopeasti Nopeasti vääristyvä huoltosuhde Suuri systeemisen/rakenteellisen muutoksen tarve ja mahdollisuus

3 Prosessin luonne Osallistava, dialoginen prosessi vaikuttajaa, 30 työpajalaista 3 Vaikuttajafoorumia, puolen vuoden työpajaprosessi Ihmiskeskeisyys näkökulmana Ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta syntyvä Elinvoima keskeisenä käsitteenä

4 Kestävä uudistuminen Elinvoimainen Suomi Yksilöistä lähtevä elinvoima on Suomen kestävän uudistumisen ja menestymisen perusta Aineellinen Henkinen Tuotteet Palvelut Yrittäjyys Työpaikat Tuottavuus Elinvoima kiteyttää kansakunnan potentiaalia samanaikaisesti talouden, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja yksilön näkökulmasta 4

5 Elinvoima syntyy ihmisestä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta Elinvoima on energiaa, ilmenee henkenä ja tuottaa lisäarvoa Elinvoiman LÄHTEITÄ ovat: Arvostava ja välittävä vuorovaikutus ihmisten ja yhteisöjen välillä, luottamus, vastuunantaminen ja kantaminen Merkityksellinen työ ja tekeminen, mahdollisuus vaikuttaa Moninaisuus, erilaisten näkökulmien luova jännite Tulevaisuudenkuvat, toiveet, unelmat

6 Läpikäymme muutosta tuotantolähtöisyydestä ja ihmis- ja ratkaisukeskeisyyteen Osuus aineellisesta ja aineettomasta arvonluonnista NL:n romahdus Suomen syvä lama Teollinen paradigma Globaali talouskriisi 08 Paradigman muutos Palveluparadigma Geopolitiikan aika Globalisaatio 1.0 Globalisaatio Toiminta-avaruus ja monimuotoisuus 6

7 Ikääntyminen Yrittäjyysvaje Polarisoituminen Nuorisotyöttömyyden kasvu Merkityksellisyyden kasvu Ilmastonmuutos Tietotyö ja -tekniikka Julkisen sektorin kestävyysvaje Talouskriisi Ennustamattomuus Verkottuminen Globalisaatio 2.0 Aasian nousu Pohjoismainen malli Muuttoliike Työn Elinkeinorakenteen Julkisen sektorin Hyvinvointikäsityksen Ihmis/yksilö -käsityksen ELINVOIMAINEN SUOMI Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palvelutalouteen

8 Ikääntyminen Yrittäjyysvaje Polarisoituminen Nuorisotyöttömyyden kasvu Merkityksellisyyden kasvu Ilmastonmuutos Tietotyö ja -tekniikka Julkisen sektorin kestävyysvaje Talouskriisi Ennustamattomuus Verkottuminen Globalisaatio 2.0 Aasian nousu Pohjoismainen malli Muuttoliike Työn Julkisen Yrittäjyys sektorin Elinkeinorakenteen Hyvinvointi Johtaminen Hyvinvointikäsityksen Ihmis/yksilö -käsityksen ELINVOIMAINEN SUOMI Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palvelutalouteen

9 Pohjoismainen malli on uudistettava hyvinvoinnin ja elinvoiman mahdollistajaksi Elinvoimainen Suomi kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palvelutalouteen

10 Teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeisyyteen Kun ihminen muuttuu objektista subjektiksi, uudenlainen yrittäjyys vapautuu Uusi johtajuus on luottamusjohtajuutta

11 Kohti Elinvoimaista Suomea: Hyvinvoinnin suunta ja tulevaisuuden kuvia IHMINEN HYVINVOINNIN KESKIÖÖN - MEISTÄ JOKAINEN TARVITSEE MERKITYKSELLISTÄ TEKEMISTÄ Kokonaisvaltainen hyvinvointi Palvelurakenteet ja pelisäännöt mahdollistajiksi Yksilön oikeudet, mahdollisuudet ja vastuut

12 Kohti Elinvoimaista Suomea: Yrittäjyyden suunta ja tulevaisuuden kuvia UNELMIA JA ASENNETTA - YRITTÄJYYTTÄ LÖYTYY MEISTÄ KAIKISTA Yrittäjyys kasvun moottorina Yrittäjyyskulttuuri ja verkottuminen kv-tasolle

13 Kohti Elinvoimaista Suomea: Johtamisen suunta ja tulevaisuuden kuvia LUOTTAMUS- JOHTAMINEN ON TAITOLAJI Hierarkiasta verkostoihin Työntekijästä yrittäjäksi Kontrollista luottamukseen Tietämisestä mahdollistamiseen

14 Mitä on saatu aikaan? 1. Tilannetta ja käynnissä olevaa muutosta jäsentävä viitekehys 2. Tulevaisuuden kuvia ja niihin suuntaavia painopisteitä 3. Muutosta vauhdittavia konkreettisia hankkeita

15 Suomen Elinvoiman Lähteet -jatko ALUMNI Seuranta Jatkokehittäminen ja hankkeiden tukeminen Verkostoituminen FOORUMIT Yhteiskunnallinen ja talouspoliittinen elinvoimaa vahvistava koulutusohjelma Tilaisuus vuosittain Kaksi kurssia vuodessa Toistuva peruskonsepti Ekskursiot