Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen itsenäisyyden juhlarahasto"

Transkriptio

1 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

2 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea

3 Perustiedot Perustettu 1967 Eduskunnan valvonnassa oleva rahasto Itsenäinen Tehtävät määritelty laissa Toiminta rahoitetaan omilla peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla Vuoden 2009 budjetti noin 54 milj. euroa Noin 100 työntekijää Yliasiamies Mikko Kosonen

4 Suomen suuret haasteet: väestön ikääntyminen, osaamiskilpailun kiristyminen, ilmastonmuutos ja globalisaatio

5 Sitran visio Visio Suomi menestyy hyvinvointia luovien systeemisten muutosten globaalina edelläkävijänä. Sitra on näiden muutosten mahdollistaja näkijä ja tekijä. Näkijänä Sitra ennakoi, jäsentää ja arvioi keskeisiä muutosvoimia ja niiden vaikutuksia Suomeen. Sitran vahvuus on näkemisen ja tekemisen yhdistäminen Tekijänä Sitra kehittää ja toteuttaa uusia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä käytännön tekemisen avulla

6 Visio Hyvinvointia luovien systeemisten muutosten mahdollistaja Käyttäjä-/ ihmislähtöisyys Voimaantuminen (aktiiviset kansalaiset) Tehokkaat ja läpinäkyvät prosessit Ennakointi Strategiaprosessit Päätöksentekijöiden koulutus ja kehitysohjelmat PPP-yhteistyö Avoimet ICT- ja palveluarkkitehtuurit 6

7 Sitra systeemisenä toimijana Vaikuttaminen Strateginen vaikuttaminen Tekeminen Näkijä Tekijä Kehittämishankeet

8 Sitran toimintamalli Ennakointi + Ohjelmien valmistelu ja tuki Strateginen uusiutuminen Yrityskehitys + Suorat pääoma- ja pääomarahasto sijoitukset Strategiaprosessit Uudet ohjelmat Terveydenhuollon ohjelma Energiaohjelma Hyvinvointia luova systeeminen muutos Koneteollisuuden kasvuohjelma Kuntaohjelma Viestintä Henkilöstö Lakiasiat Peruspääoma Toimistoja tietopalvelut Tieto- ja asiakirjahallinto Taloushallinto

9 OHJELMAT

10 Yleisiä tavoitteita Tavoitteena on kehittää Suomesta johtava maa huipputeknologian ja osaamisen sekä niiden edellyttämien uusien toimintamallien ja systeemisten muutosten käyttöönotossa Yhteistyötä tehdään kunkin ohjelma-alueen kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa Ohjelmat koostuvat joukosta hankkeita ja toimenpiteitä, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi

11 Keinovalikoima Selvitykset ja ennakointi Yritysrahoitus Liiketoiminnan kehittäminen Kokeiluhankkeet Strategiaja ennakointiprosessit

12 Ohjelmat Käynnissä olevat Terveydenhuolto Energia Koneteollisuus Kunta Päättyneet Elintarvike ja ravitsemus Ympäristö Venäjä Intia Innovaatio Alkavat Maaseudun kilpailukyky Julkishallinnon johtaminen

13 Ohjelmakaudet Ympäristöohjelma Energiaohjelma Innovaatioohjelma Venäjä-ohjelma Intia-ohjelma Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA Terveydenhuollon ohjelma Kuntaohjelma Koneteollisuuden kasvuohjelma

14 Terveydenhuollon ohjelma

15 Terveydenhuollon ohjelma Tavoitteena kansalaisen paras laatua ja tehokkuutta suomalaiseen terveydenhuoltoon

16 Terveydenhuollon ohjelma Tavoitteena Asiakkaan etu Omatoimisuus, parhaat hoitokäytännöt, tasapuolisuus Toiminnan tehostaminen Uusi teknologia/prosessit, palveluiden laatu Vertaisarviointi Liiketoimintasuunnitelmat Kansainvälistyminen Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Standardointi, kilpailutus Uudet rakenteet, uutta liiketoimintaa Valtakunnalliset ratkaisut Tilaajan ja tuottajan eriyttäminen

17 Energiaohjelma

18 Ohjelman toiminta-alueet ja tavoitteet Rakennettu ympäristö Edistää Suomen nopeaa uudistumista yhdyskuntien energiatehokkuuden kärkimaaksi ja pyrkii kääntämään energian käytön laskuun. Ihmisten arki Energiansäästäminen osaksi arkea, kuluttajille järkeviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Liiketoiminta Energian tehokas käyttö ja kestävä tuotanto menestyväksi liiketoiminnaksi. Energiaohjelma

19 Energiaohjelma Ohjelman rakenne Parhaat käytännöt. Uusien markkinoiden ja kansainvälisten toimintatapojen tunnistaminen. Hankkeet. Selvitykset, kokeilut, strategiaprosessit, koulutus. Liiketoiminnan kehitys. Tutkimustoiminnan kaupallistaminen. Pääomasijoittaminen. Pääomasijoituksia yritysten kasvun ja kansainvälistymisen nopeuttamiseksi. Rakennettu ympäristö ja energiatehokkuus Mahdollisuuksista käytäntöön: potentiaalit, esteet, tehostamiskeinot ja asiakashyödyt. Energiatehokkuuden parantaminen tekniikan, toimintamallien, liiketoiminnan ja toimijoiden yhteistyön keinoin. Kuluttajat ja energiatehokkuus Energiatehokkuus yhteiskuntapolitiikan painopisteenä. Energiatietoisuus ja energian säästäminen arkielämässä. Matalahiilielämän tutkimus, viestintä ja edistäminen. Energiamurroksen luoman kansainvälisen markkinamahdollisuuden hyödyntäminen Markkinan ennakointi ja edellytysten edistäminen. Uudet teknologiat ja palvelukonseptit ja trans-eurooppalaiset yritysjärjestelyt

20 Energiaohjelma Vähenevällä yksilöiden ja yhdyskuntien energiankäytöllä kasvavaa hyvinvointia ja uutta liiketoimintaa

21 Kuntaohjelma

22 Konkreettinen muutoshanke Toimenpiteet - Raasepori - Raisio - Jämsä - Jyväskylä Kuntien palvelukeskus Back office prosessit yhtenäiseksi Kustannustietoisuus ICT-kehitys yhdessä ICT kulut alas Tuottavuuden kasvu Parempi asiakaskokemus Johtaminen Ymmärrys asiakkaasta Tuotteistus Toimintamallit Muutosjohtaminen Kansainvälisten kokemusten välittäminen Globaalit parhaat käytännöt Globaalit innovaatiot Asiakkaan voimaannuttaminen Palveluseteli Läpinäkyvät hinnat Asiakasfoorumit Tuote/ kustannuslaskenta Ymmärrys tuotteista Ymmärrys hinnoittelusta Mikä on perustuote/luxus

23 Tilaaja-tuottaja -malli Tuottaja Tilaaja Kysyntä Oma tuotanto Oma liikelaitos Oma yhtiö Ulkoinen toimija I N N O V A A T I O T Päivähoidon palvelukokonaisuus Koulun ja kodin vuorovaikutus palvelukokonaisuus Asuminen, muuttaminen ja rakentaminen Sosiaali- ja terveydenhoidon palvelukokonaisuus Vanhusten palvelut

24 Koneteollisuuden kasvuohjelma

25 Koneteollisuuden kasvuohjelma Päämäärä ja tavoitteet Toimintamallien ja teknologioiden kehitysnäkymien selvittäminen Veturi- ja toimittajayritysten kv. verkottuminen Yritysjärjestelyillä kilpailukykyisiä komponentti- ja järjestelmätoimittajia Kehitysyhtiö tms. jatkamaan ohjelman toimintaa Parhaat toimintamallit myös muiden toimialojen käyttöön

26 Koneteollisuuden kasvuohjelma Suomalainen koneteollisuus menestyy osaamisellaan ja kilpailukyvyllään globaalitaloudessa

27 YRITYSKEHITYS- JA RAHOITUSTOIMINTA

28 Yrityskehitys- ja rahoitustoiminnan painopistealueet Sitra rakentaa huomisen menestyvää Suomea Pääomasijoitussalkun kehitys ja exitointi Toimialakoht. kehittäjä (rahastot) Yrityskehitys ja -rahoitus Ohjelmaalue/sijoittaja/ järjestelijä Yrityskehitysalueen toimija Kansainvälisen verkoston kehittäminen

29 Sijoitustoiminnan luonne Operatiivista rahoitus- ja sijoitustoimintaa julkisena rahoitusorganisaationa suomalaisen innovaatiojärjestelmän kentällä Sitran ohjelma-alueilla Peruspääoman sijoitustoimintaa institutionaalista varainhoitoa

30 Operatiivinen yritysrahoitus- ja sijoitustoiminta Uudet pääomasijoitukset kohdistetaan ohjelma-alueille tukemaan ohjelmien strategisia tavoitteita Salkussa olevista muista yrityksistä irtaannutaan erillisten suunnitelmien mukaisesti joko kokonaisjärjestelyillä tai yrityskohtaisesti yritysten jatkorahoitus ja Sitran sijoitusten takaisinsaanti mahdollisimman hyvin turvaten

31 Peruspääoman sijoitustoiminta Markkina-arvo milj. euroa; sijoituksen tuotto vuosina keskimäärin noin 6 % vuodessa. 32 % kotimaisissa ja kansainvälisissä pörssinoteeratuissa osakkeissa 57 % korkoinstrumenteissa pääosin eurooppalaisissa valtion obligaatioissa 11 % ns. vaihtoehtoisissa sijoitusinstrumenteissa, kuten kiinteistöissä, hedge fundeissa ja fund of fund -tyyppisissä pääomarahastoissa Peruspääoman vuosittaisilla tuotoilla rahoitetaan valtaosa Sitran vuosibudjetista; loput pääomasijoitustuotoista; ei valtion budjettivaroja

32 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea.

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Tulevaisuuden hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät systeemistä laaja-alaista ja syvällistä muutosta.

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Muutos on mahdollisuus

Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus ISBN 978-951-563-756-7 (nid.) ISBN 978-951-563-757-4

Lisätiedot

toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 K 2/2012 vp SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTON SITRAN TOIMINTAKERTOMUS EDUSKUNNALLE Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/90) 9 :n 1 momentin 9 kohdan

Lisätiedot

toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 K 6/2013 vp Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2012 Eduskunnalle Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain (717/90) 9 :n 1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Työelämän kehittämisellä taantuman yli

Työelämän kehittämisellä taantuman yli Työelämän kehittämisellä taantuman yli Ylempien toimihenkilöiden TYÖSUHDEPÄIVÄ Talouden tila ja sen vaikutukset työelämään 3.11.2009 Nuppu Rouhiainen (etunimi.sukunimi@tekes.fi) Esityksen rakenne (poimintoja

Lisätiedot

Kunta elinvoiman johtajana

Kunta elinvoiman johtajana Kunta elinvoiman johtajana Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2013 Jaakko Joensuu johtava konsultti FCG konsultointi Oy 24.9.2013 Page 1 Toimintaympäristö muuttuu Elinkeinorakenteen muutos kiihtyy mm. Euroopan

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Kasvu edellyttää investointeja mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Sisältö 1. Teollisuussijoituksen esittely 2. Pääomasijoittaja omistajana ja kasvun rahoittajana 3. Hoito- ja hoivapalveluala sijoituskohteena

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Julkaisija

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot