Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu"

Transkriptio

1 Täyttöohje 1(22) Yritystilastot Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu on lakisääteinen perustuen tilastolakiin (280/2004). Tilaston tuottamisesta säädetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (184/2005), jota on muutettu Komission asetuksessa (555/2012). Palvelujen ulkomaankaupan tietoja käytetään maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa sekä palvelujen ulkomaankaupan vuositilaston tuottamisessa. Tiedustelun palauttaminen Tiedusteluun tulee vastata mennessä. Tiedusteluun vastataan sähköisesti. Sähköisen lomakkeen internetosoite on Käyttäjätunnuksenne ja salasananne löytyvät teille postitse lähetetyn saatekirjeen oikeasta yläkulmasta. Tiedustelu täytetään saatekirjeen yläkulmassa mainitun yrityksen osalta. Tiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella. Muut valuutat muunnetaan euroiksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin kyseinen liiketoimi on tapahtunut. Tiedot annetaan arvonlisäverottomina. Jos tiedustelussa kysyttäviä tietoja (esimerkiksi palvelu- tai maajaottelu) ei ole mahdollista saada kirjanpidostanne, voi tiedot arvioida. Lisätietoja tiedustelusta antavat:: Leena Kalliomäki Aija Tiainen Frågor på svenska besvaras av Pertti Tanner tel Yleistä tiedustelun täyttämisestä Palvelujen ulkomaankaupan tiedot täytetään palveluittain. Palveluita ovat muut tuotteet kuin aineelliset hyödykkeet. Matkailu ja vakuutuspalvelut eivät kuulu tähän tiedusteluun, ja kuljetuspalveluista tässä ilmoitetaan ainoastaan tiekuljetuksesta maksetut rahtimaksut (332B). Palvelujen ulkomaankauppa toteutuu kun Suomessa sijaitseva ja ulkomailla sijaitseva talousyksikkö käyvät kauppaa palveluilla. Palvelujen viennissä Suomessa sijaitseva talousyksikkö saa maksun tarjoamastaan palvelusta suoraan ulkomailla sijaitsevalta talousyksiköltä (mukaan luettuna saman konsernin ulkomailla sijaitsevat yritykset) ja palvelujen tuonnissa Suomessa sijaitseva talousyksikkö maksaa hankkimansa palvelun suoraan ulkomailla sijaitsevalle talousyksikölle. Palvelun ei tarvitse siirtyä rajan ylitse, ne voidaan tuottaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Suomessa sijaitseviksi määritellään talousyksiköt, joiden taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen, ja joilla on Suomessa jokin paikka, josta käsin toimintaa harjoitetaan (esimerkiksi toimipaikka tai tuotantolaitos). Toiminnan katsotaan olevan pysyvää, jos sitä harjoitetaan vähintään vuoden ajan. Muut talousyksiköt määritellään ulkomailla sijaitseviksi (myös suomalaisen yrityksen ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiöt ja sivuliikkeet). Pohjoismainen Investointipankki (NIB), Euroopan unionin toimielimet ja muut kansainväliset järjestöt ovat ulkomailla sijaitsevia. Ulkoministeriön tai kansainvälisellä rahoituksella toteutetut kehitysyhteistyöhankkeet ilmoitetaan edunsaajamaan (hankkeen kohdemaan) mukaan. Tiedustelu kattaa viestintäpalvelut, rakentamispalvelut, rahoituspalvelut, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, rojaltit ja lisenssimaksut, muut liike-elämän palvelut ja henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluiden määritelmät kerrotaan seuraavassa luvussa. Palvelut ilmoitetaan maittain. Maana ilmoitetaan liiketoimen vastapuolen sijaintimaa. Tiedustelu täytetään saatekirjeen vasemmassa yläkulmassa mainitun yrityksen osalta. Tiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella. Muut valuutat muunnetaan euroiksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin kyseinen liiketoimi

2 2(22) on tapahtunut. Tiedot annetaan arvonlisäverottomina. Jos tiedustelussa kysyttäviä tietoja (esimerkiksi palvelu- tai maajaottelu) ei ole mahdollista saada kirjanpidosta, tulee tiedot arvioida. Palvelujen ulkomaankaupan tiedustelussa ei ilmoiteta tavaroiden ulkomaankauppaa, palkkoja, voittoja ja tappioita, osinkoja tai korkoja. Poikkeuksena on rakentamispalvelujen vienti, jonka yhteydessä ilmoitetaan myös materiaalimenot ja palkkamenot ulkomailla. Lomakkeen täyttöohje Perustiedot Yhteyshenkilön kaikki tiedot on annettava tarkasti tietojen tarkistamisen helpottamiseksi. Lisätietokenttään annetaan kyselyyn olennaisesti liittyvät asiat, jotka eivät ilmene suoraan lomakkeelle annetuista vastauksista. Myös lomakkeen täyttäjän tiedot voidaan ilmoittaa, jos lomakkeen täyttäjä on eri henkilö kuin yrityksen yhteyshenkilö. Palvelujen vienti ulkomaille ja tuonti ulkomailta Jos yrityksestänne on vastattu vuoden 2012 vuositiedusteluun, vastauksenne on näkyvissä sarakkeen edellinen vuosi -alla. Sarake on tyhjä jos palveluerään ei ole edellisellä kerralla ilmoitettu tietoja. Esitäytettyä riviä ei tarvitse poistaa lomakkeelta jos kyseiselle maakoodille ei ole vuotta 2013 koskevia tietoja. Jos esitäytetty rivi poistetaan, sen tiedot poistuvat lomakkeelta pysyvästi. Lisää maa -painikkeella maavalikosta valitun maan viereen avautuu samalla arvokentät, johon euromäärä kirjoitetaan. Tiedot ovat tallentuneet tietokantaan Tallenna -painikkeen painamisen jälkeen. Tallennuksen jälkeen saatte ilmoituksen Tiedot tallennettu onnistuneesti. Tietokantaan tallentuneet tiedot näkyvät lomakkeella tallennuksen jälkeen tai välilehdelle siirryttäessä. Osalta tiedonantajia ei kysytä maajakaumaa, jolloin tiedot syötetään palveluerän nimen oikealla puolella olevaan tekstikenttään. Tiedot tallennetaan painamalla Tallenna -painiketta. Kaikki annetut tiedot tallentuvat suoraan tietokantaamme. Lomakkeen lähettäminen Kaikki kohdat täytettyänne painakaa vielä lopuksi Tallenna -painiketta. Kaikki annetut tiedot tulevat suoraan tietokantaamme. Lomakkeelta voi kirjautua oikean yläkulman tai lopetussivun Kirjaudu ulos -painikkeista. Tietojen korjaaminen Tietoja voidaan korjata tai muuttaa jälkikäteen korvaamalla lomakkeella näkyvät luvut tai poistamalla ne. Korjauksen jälkeen tiedot tallennetaan Tallenna -painikkeella.

3 3(22) Globaali tuotanto ja kauppa Välityskauppa (2100 ja 2200) Välityskauppa määritellään tapahtumana, jossa Suomeen sijoittautunut talousyksikkö ostaa (2100) tavaran ulkomaille sijoittautuneelta talousyksiköltä ja myy (2200) tavaran sen jälkeen toiselle ulkomaille sijoittautuneelle talousyksikölle (tavaran HS-koodi ei muutu) ilman että tavara käy välillä Suomessa. Välityskauppaa esiintyy liiketoimissa, joissa tavaran ei tarvitse fyysisesti olla omistajan hallussa. Välityskauppajärjestelyjä käytetään tukku- ja vähittäiskaupassa. Niitä saatetaan käyttää myös hyödykekaupassa sekä kansainvälisten valmistusprosessien hallinnassa ja rahoituksessa. Yritys voi esimerkiksi antaa tavaran kokoonpanon toimeksi yhdelle tai useammalle alihankkijalle, jolloin yritys ostaa ja myy tavaran ilman että se kävisi omistajan sijoittautumismaassa. Jos tavaran fyysinen muoto muuttuu muiden yksiköiden tuottamien valmistuspalveluiden tuloksena sinä aikana, kun se on yrityksen omistuksessa, tavaraan liittyvät liiketoimet luokitellaan valmistuspalveluiksi (luokka). Jos tavaroiden fyysinen muoto ei muutu, tämä merkitään kyselyssä välityskaupaksi, josta ilmoitetaan tukkukaupan marginaali. Jos myyjä organisoi kansainvälisen valmistusprosessin, myyntihinta saattaa sisältää myös esimerkiksi suunnittelun, hallinnon, patenttien ja tietotaidon, markkinoinnin ja rahoituksen osuudet. Etenkin korkean teknologian tuotteessa nämä aineettomat panokset saattavat olla mittavia suhteessa materiaalien ja kokoonpanon arvoon. Välityskauppa ilmoitetaan seuraavasti: Kauppiaiden ostama tavara ilmoitetaan tavarana ja negatiivisena vientinä kauppiaan sijoittautumismaalle (2100); Tavaran myynti merkitään välityskaupassa myydyksi tavaraksi positiivisena vientinä myyjän maalle (2200); Välityskaupassa ilmoitettavina arvoina käytetään osapuolten sopimia kauppahintoja, ei fob-hintoja. Ostaja ei aina voi varmuudella tietää, myydäänkö tavarat saman maan asukkaille vai jonnekin muualle. Tällöin myyntisuunnitelmia voidaan käyttää ohjeellisena perusteena, ja lukuja voidaan tarkistaa, jos suunnitelmat eivät toteudu. Kun suomalainen kauppias myy tavarat edelleen suomalaiselle, välityskaupan määritelmä ei täyty. Jos tavaran ostanut suomalainen talousyksikkö myöhemmin myy tavarat edelleen muun maan asukkaalle, ei myöskään tämä täytä välityskaupan kriteerejä riippumatta siitä, tuodaanko tavarat kauppiaan sijoittautumismaahan. (Vaikka tämä tapaus muistuttaakin läheisesti välityskauppaa, se ei täytä yllä annettua määritelmää. Lisäksi olisi epäkäytännöllistä, jos ensimmäisen kauppiaan tulisi ilmoittaa hankinnat välityskauppana, koska hän ei välttämättä tiedä, tuoko seuraava kauppias tavarat maahan vai ei.) Ei-monetaarisen kullan välityskauppa ei kuulu tämän kyselyn piiriin.

4 4(22) Esimerkki 1: Tavaran tilaa muuttamattomia tuotannollisia palveluja sisältävä välityskauppa 1. Suomen asukas hankkii kirjoja maan B asukkaalta 10 rahayksikön arvosta. 2. Suomen asukas lähetyttää kirjat maahan C (kirjat eivät käy Suomessa), missä maan C asukas pakkaa ne laatikoihin ja laskuttaa tästä maan A asukkaalta 3 yksikköä. 3. Tämän jälkeen Suomen asukas myy kirjat maan D asukkaalle hintaan 20 rahayksikköä. Koska tavarat ovat alkuperäisessä kunnossaan, niitä käsitellään välityskauppana: Tyyppi Maa Palveluerä Arvo Vienti B Välityskauppa ostot (2100) 10 Vienti D Välityskauppa myynnit (2200) 20 Tuonti C Tuotannolliset palvelut (1300) 3 Tuotannolliset palvelut (1300, 130A ja 130B) Kohtaan sisältyy jalostus, kokoonpano, pakkausmerkintä, pakkaaminen ja niin edelleen, sellaisten yritysten toimesta, jotka eivät omista kyseisiä tavaroita. Esimerkkejä ovat öljynjalostus, maakaasun nesteytys, vaatteiden ja elektroniikan kokoonpano, kokoonpano (lukuun ottamatta esivalmisteisten rakenteiden kokoonpanoa, joka sisältyy rakentamiseen), pakkausmerkinnät ja pakkaaminen (lukuun ottamatta kuljetukseen liittyviä, jotka sisältyvät kuljetuspalveluihin). Valmistuksen suorittaa muu kuin tavaran omistaja, jolle tavaran omistaja maksaa palkkion. Tavaroiden omistaja ei vaihdu, joten käsittelijän ja omistajan välillä ei kirjata yleiseen kauppatavaraan liittyvää liiketointa. Tähän erään merkitään vain käsittelijän laskuttama palkkio, joka tosin saattaa sisältää käsittelijän ostamien materiaalien kustannukset. Kansainvälisessä kaupassa työn tekijä ja tavaroiden omistaja voivat olla sijoittautuneet eri maihin. Nämä palvelut ilmoitetaan riippumatta siitä, ovatko tavarat olleet aiemmin fyysisesti omistajan hallinnassa tai tulevatko ne myöhemmin omistajan hallintaan. Tuotannollisiin palveluihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen ilmoittaminen Omistajan hankkimat materiaalit (eli käsiteltävät tavarat) voivat olla peräisin omistajan sijoittautumismaasta, käsittelijän sijoittautumismaasta tai kolmannesta maasta. Ne ilmoitetaan seuraavasti: Kun tavarat hankitaan omistajan sijoittautumismaasta, kyseessä ei ole ulkomaankaupan liiketoimi. Kun tavarat hankitaan käsittelijän sijoittautumismaasta tai kolmannesta maasta, käsiteltävien tavaroiden omistaja ilmoittaa tämän yleisen kauppatavaran tuontina. (130A)

5 5(22) Valmiin tavaran myynti (eli tavaran myynti käsittelyn jälkeen) ilmoitetaan seuraavasti: Kun tavarat myydään omistajan sijoittautumismaassa, kyseessä ei ole ulkomaankauppa. Kun tavarat myydään käsittelijän sijoittautumismaassa tai kolmannessa maassa, käsiteltävien tavaroiden omistaja ilmoittaa tämän yleisen kauppatavaran vientinä. (130B) Palveluihin liittyvän tavaran liikkeiden ilmoittaminen Tuotannollisten palvelujen ilmoittaminen Tuotannollisiin palveluihin liittyvien tavaroiden bruttoarvo voidaan selvittää ulkomailla käsiteltyyn tavaraan kohdistuvien valmistuspalveluiden asiakkaiden (omistajan) osalta seuraavasti: Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara (ks. yllä 130A); Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara (ks. yllä 130B). Käsiteltävän tavaran liikkeistä saattaa aiheutua kuljetuskustannuksia. Näiden kustannusten ilmoitustapa riippuu seuraavista tekijöistä: Jos tavarat kuuluvat yleiseen kauppatavaraan, sovelletaan fob-arvon määrittämisen yleisperiaatteita, jolloin kuljetuskustannukset asiakkaan rajalle asti katsotaan viejän ja kuljetuskustannukset rajan jälkeen tuojan maksettaviksi. Yleiseen kauppatavaraan kuulumattomien tavaroiden (kuten omistajan käsittelijälle toimittamat materiaalit, joiden omistuksessa ei tapahdu muutoksia) kuljetuskustannukset ilmoitetaan osapuolten välisen sopimuksen mukaan, eli kulun maksajaksi sovitun osapuolen maksaman summan mukaan. Tuotannollisista palveluista laskutettujen palkkioiden arvo ei välttämättä ole sama kuin käsiteltäväksi lähetetyn tavaran ja käsitellyn tavaran arvon erotus. Oletetaan, että suomalainen valmistaja omistaa tavaraa 1000 rahayksikön arvosta. Tavara lähetetään Ruotsiin käsiteltäväksi, eikä sen omistuksessa ei tapahdu muutoksia. Käsittelyn jälkeen tavaran arvo on 1300 yksikköä. 300 yksikön erotukseen sisältyy käsittelijän veloittama 120 yksikön käsittelymaksu, 80 yksikön hallussapitovoitto ja 100 yksikön yleiskustannukset. Toisen omistamiin fyysisiin panoksiin liittyvien valmistuspalveluiden arvo on 120 yksikköä, ei 300, ja se edustaa palvelujen vientiä Ruotsista ja palvelujen tuontia Suomeen. Jos yleis- ja muut kustannukset käsittävät liiketoimia Suomen ja Suomen ulkopuolelle sijoittautuneiden yksiköiden välillä, ne merkitään asianmukaisiin kohtiin. Oletetaan vielä, että tavaraa ei palauteta Suomeen, vaan se myydään Norjaan. Tämä ei vaikuta palveluiden ilmoittamiseen Suomen ja Ruotsin välillä, ja siinäkin tapauksessa ilmoitetaan samat toisen omistamiin fyysisiin panoksiin liittyvät valmistuspalvelun erät. Erillinen liiketoimi Norjan kanssa ilmoitetaan tavaran vienniksi Suomesta.

6 6(22) Esimerkki 2: Tuotannolliset palvelut, joiden tuloksena tavaran tila muuttuu 1. Suomalainen yritys hankkii öljyä maan B asukkaalta 10 rahayksikön arvosta. 2. Öljy lähetetään maahan C ilman, että se käy Suomessa, maan C asukas jalostaa sen ja laskuttaa tästä 15 yksikön kustannukset; öljy on edelleen Suomen asukkaan omistuksessa. 3. Jalostuksen jälkeen öljy myydään maan D asukkaalle 30 yksiköllä. Koska tavarat eivät ole alkuperäisessä kunnossa, ne ilmoitetaan tuotannollisina palveluina: Tyyppi Maa Palvelu Arvo Vienti B Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara (130A) Vienti D Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara (130B) Tuonti C Tuotannolliset palvelut (1300)

7 7(22) Liike-elämän palvelut Rahtimaksut kuljetuspalvelusta (332B vain tuonti) Rahtipalvelut (332B) sisältävät tavaran maantiekuljetukset. Ne voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. Ensimmäiset kaksi tyyppiä esiintyvät tapauksissa, joissa tavara on arvotettu fob-arvoon viejän maan tullirajalla. Kolmas tyyppi liittyy tapauksiin, joissa tavaran omistus ei muutu. Nämä kolme tyyppiä on kuvattu tarkemmin alempana. Palvelumaksu voidaan laskuttaa erikseen tai se voi sisältyä hintaan. Kaikki rahtikulut viejän maan tullirajalle saakka ilmoitetaan viejän kuluina. Kaikki rahtikulut viejän maan tullirajalta eteenpäin ilmoitetaan tuojan kuluina. Käytännössä se, katsotaanko kulut rahtipalveluiden vienniksi vai tuonniksi, riippuu rahdinkuljettajan sijoittautumismaasta. Rahtipalveluiden ensimmäinen tyyppi liittyy Suomen vienti- ja tuontitavaroiden kansainvälisiin kuljetuksiin. Kohtaan sisältyvät ulkomaisten rahdinkuljettajien palvelut, jotka koskevat Suomen tuontitavaroita ennen niiden saapumista viejän maan tullirajalle. Toisen rahtipalvelutyypin tuottajia ovat Suomen ulkopuolelle sijoittautuneet toimijat, ja palvelu kohdistuu Suomen vientitavaroihin maan tullirajan sisäpuolella. Kolmas tyyppi koskee rahtipalveluita tapauksissa, joissa tavaran omistaja ei vaihdu. Näihin sisältyvät seuraavat: Kabotaasi maan läpi. Tavaroiden kuljetus kolmansien maiden välillä (kauttakulkukauppa). Rannikkokuljetukset tai muut maan sisäiset kuljetukset. Tavaran kuljetus sijoittautumismaan ulkopuolisiin yksiköihin tai yksiköistä (kuten hallituksen yksiköt), kun palvelut tuottaa maan ulkopuolelle sijoittautunut rahdinkuljettaja. Tavara, joka lähetetään varastoon tai käsiteltäviksi, ja siirtolaisten henkilökohtaiset tavarat. Kun rahtikulujen todelliset maksujärjestelyt eroavat toimituksen fobehdoista, on käytettävä uudelleenreititystä. Rahtipalvelun uudelleenreititys voi merkitä sitä, että tosiasiallisesti kahden maan asukkaan välillä tapahtuvaa liiketointa käsitellään asukkaan ja maahan sijoittautumattoman yksikön välisenä ja päinvastoin. Rahtipalveluiden tuottamisaika saattaa erota ajasta, jona tavaran omistus muuttuu: esim. ulkomaille lähetetty tavara, joka myydään eri tilikaudella kuin sillä, jonka kuluessa tavara ylitti viejän tullirajan. Periaatteessa rahtipalvelut tulisi ilmoittaa ajanjaksolle, jolla ne tuotettiin, mutta ne kirjataan tuojalle ajanjaksolla, jona tavara ostettiin. Käytännössä kuitenkin rahtipalveluiden koostetun kirjaamisen ja yksittäisten rahtikuljetusten tietojen puuttumisen vuoksi ajankohdan muokkaaminen tämän kysymyksen selvittämiseksi ei välttämättä ole kannattavaa, olennaista tai asiaankuuluvaa, esim. jos tuoja maksaa palvelusta ajanjaksolla, jona se tuotettiin. Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut (2000) Kohta (2000) käsittää huolto- ja korjaustyöt, jotka maahan sijoittautuneet yksiköt suorittavat maan ulkopuolelle sijoittautuneiden yksiköiden omista-

8 8(22) Posti- ja kuriiripalvelut (3400) mille tavaroille (ja päinvastoin). Korjaukset voidaan suorittaa korjaajan tiloissa tai muualla. Kohtaan sisältyvät laivojen, lentokoneiden ja muiden liikennevälineiden huolto- ja korjauspalvelut. Liikennevälineiden puhdistus ei kuulu tämän kyselyn piiriin. Rakennusalan korjaukset ja huolto sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200). Tietokoneiden huolto ja korjaukset sisältyvät tietotekniikkapalveluihin (9220). Huollon ja korjausten arvoksi ilmoitetaan suoritetun korjaustyön arvo, ei tavaroiden bruttoarvoa ennen ja jälkeen korjausten. Huollon ja korjausten arvo kattaa hintaan sisältyvät, korjaajan mahdollisesti toimittamat osat tai materiaalit (osat ja materiaalit, joista laskutetaan erikseen, eivät sisälly palveluihin eivätkä tähän kyselyyn). Luokkaan sisältyvät sekä vähäiset korjaukset, jotka tehdään tavaran pitämiseksi toimintakunnossa, että mittavat korjaukset, jotka parantavat tavaran toimivuutta tai kapasiteettia tai pidentävät sen käyttöikää. Kyselyssä ei erotella katsooko asiakas korjaukset välituotekäytöksi vai pääomanmuodostukseksi. Posti- ja kuriiripalvelut (3400) sisältävät kirjeiden, sanomalehtien, aikakauslehtien, esitteiden, muiden painotuotteiden ja pakettien noutamisen, kuljetuksen ja perille toimittamisen. Se sisältää myös postitoimipaikkojen asiakaspalvelut, kuten postimerkkien myynnin, poste restante -palvelut, sähkepalvelut jne. ja postilokeroiden vuokrapalvelut. Postipalveluiden tuottaja on usein mutta ei välttämättä kansallinen postiviranomainen. Kohtaan eivät sisälly postihallinnon yksiköiden tuottamat rahoituspalvelut, kuten postisiirrot, pankki- ja talletustilipalvelut (ilmoitetaan rahoituspalveluissa (7100)), postin valmistelupalvelut (ilmoitetaan kohdassa muualla luokittelemattomat liike-elämän palvelut (A352)) ja postiviestintäjärjestelmiin liittyvät palvelut (sisältyvät viestintäpalveluihin (9100)). Postipalveluita koskevat kansainväliset sopimukset ja eri maiden toimijoiden väliset palvelut tulisi kirjata bruttoperusteella. Kotimaisten toimijoiden ulkomaalaisille tuottamat postipalvelut (tai päinvastoin) näiden oleskellessa kotimaansa ulkopuolella eivät sisälly tähän kyselyyn. Sähkepalveluiden tuottaminen sisältyy viestintäpalveluihin (9100); sähkepalveluiden myynti postitoimipaikan asiakaspalvelussa kuitenkin kuuluu postipalveluihin. Kuriiripalveluihin kuuluvat kaikenlaiset kuriiripalvelut, kuten lähetysten toimittaminen tiettyyn aikaan, pikalähetykset ja ovelta ovelle -toimitukset. Kohtaan eivät sisälly lentokuljetusyritysten kuljettama posti (ei sisälly kyselyyn), tavaran varastoiminen (ei sisälly kyselyyn) eivätkä postin valmistelupalvelut (ilmoitetaan kohdassa muualla luokittelemattomat liike-elämän palvelut (A352)). Kauppatavaran vientiin ja tuontiin liittyvien posti- ja kuriiripalveluiden ilmoittamisperiaatteet ovat samat kuin maantiekuljetusten (332B). Rakentaminen ja projektitoimitukset (5100, 510A, 510B ja 5200) Rakentaminen sisältää kiinteistöjen muodossa olevan käyttöomaisuuden luomisen, hallinnan, korjausrakentamisen tai laajentamisen, maa- ja vesirakennustyyppisen maanparannuksen ja muut rakenteet kuten tiet, sillat ja padot. Siihen sisältyy myös rakentamiseen liittyvät asennus- ja kokoonpano-

9 9(22) työt, rakennuspaikan valmistelutyöt, yleinen rakentaminen sekä erityispalvelut kuten maalaus, putkityöt ja purkaminen. Projektitoimitukset voivat sisältää koneiden sekä tuotantolaitteistojen ja teollisuuslaitosten kokonaistoimituksia mukaan lukien koneiden asentaminen ja kokoaminen sekä niihin liittyvät muut rakennustyöt. Rakentaminen ja projektitoimitukset (5100 ja 5200) ilmoitetaan bruttoarvoisina eli sisältäen kaikki työhön kuuluneet tavarat ja palvelut, muut tuotantokulut ja toimintaylijäämän, joka kerääntyy palvelua tuottavan yrityksen omistajille. Molemmat rakentamisen osa-alueet sisältävät yrityksen työntekijöiden rakennushankkeisiin ja asennuksiin käyttämän työpanoksen yrityksen sijoittautumismaan ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa. Rakentaminen voi myös tapahtua tuotannollisten palvelujen (1300) tapaan, jolloin asiakas toimittaa tavaraa ja palveluja urakoitsijalle panoksina rakennushankkeeseen. Tällöin panokset eivät vaihda omistajaa. Tuotannollisten palvelujen tavoin näitä eriä ei ilmoiteta tavaran fyysisten liikkeiden vaan omistussuhteiden muutosten perusteella. Olemassa oleviin rakennuksiin liittyvät liiketoimet sisältyvät rakentamiseen samoin kuin uusiin rakennuksiin liittyvät. Rakentamisessa voi esiintyä kansainvälisiä liiketoimia, kun suurlähetystölle, konsulaatille, sotilastukikohdalle tai kansainväliselle järjestölle kuuluva rakennus myydään sen talouden asukkaalle, jossa rakennus fyysisesti sijaitsee, tai ostetaan tällaiselta asukkaalta. Rakentamiseen kuuluvat liiketoimet voivat myös liittyä rakennuksiin alueella, jonka omistus siirtyy maalta toiselle. Maa-alueen osuus omistajuuden vaihdoksessa ei sisälly rakentamiseen. Korjaustyöt lähetystöissä, sotilastukikohdissa jne., jotka ovat niitä hallussaan pitävien hallitusten omistuksessa, eivät sisälly tähän kyselyyn. Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille (5100) Rakentaminen ulkomailla (5100) käsittää rakentamisen, jota Suomessa sijaitsevat yritykset suorittavat ulkomailla sijaitseville talousyksiköille sekä rakentamista varten ostetut tavarat ja palvelut. Rakentamista varten hankitut tavarat ja palvelut jaetaan kahteen luokkaan: 1. Tavaroiden vienti Suomesta (510A) 2. Ulkomailla maksetut palkat sekä muut kulut ulkomailla (510B) Rakentamisen suorittavan yrityksen sijoittautumismaastaan hankkimat tavarat ja palvelut eivät sisälly tähän kohtaan, koska ne ovat saman maan asukkaiden välisiä liiketoimia. Siinä erityistapauksessa, että rakennusliike ostaa tavaroita ja palveluja kotimaastaan, nämä erät ovat osa rakentamisen arvoa. Rakentaminen Suomessa ja projektitoimitukset ulkomailta (5200) Kohta (5200) sisältää rakennustyöt, joita maan ulkopuolelle sijoittautuneet rakennusliikkeet suorittavat kyseisen maan asukkaille.

10 10(22) Rahoituspalvelut (7100) Eksplisiittiset palvelumaksut Osto- ja myyntiliiketoimien marginaalit Rahoituspalvelut (7100) käsittävät rahoituksen välittämiseen ja rahoitusta tukeviin toimintoihin liittyvät palvelut lukuun ottamatta henkivakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen palveluja. Kohta käsittää palvelut, joiden tuottajia ovat yleensä pankit ja muut rahoitusta välittävät ja avustavat toimijat (rahoituksen välittäjät keräävät varoja lainanantajilta ja muuntavat tai uudelleenpaketoivat ne (erääntymisaika, määrät, riski jne.) vastaamaan lainanottajien tarpeita. Rahoituksen välittäjä ei ainoastaan toimi muiden rahoituslaitosten edustajana vaan ottaa itse riskin hankkimalla rahoitusomaisuutta ja ottamalla velkaa omaan laskuunsa.). Kohtaan sisältyvät palvelut, joita tuotetaan rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien yhteydessä, sekä muut palvelut, jotka liittyvät rahoitustoimintaan, kuten talletusten ottaminen ja lainaaminen, remburssit, luottokorttipalvelut, rahoitusleasingtoimintaan liittyvät komissiot ja palkkiot, factoring-toiminta, vakuutusten merkintä ja maksujen selvitys. Se käsittää myös rahoitusneuvontapalvelut, rahoitusomaisuuden tai jalometallien säilytyspalvelut, salkunhoitopalvelut, valvontapalvelut, oheispalvelut, likviditeetin tarjontapalvelut, riskien jakamispalvelut, jotka eivät liity vakuutuksiin, fuusio- ja yritysostopalvelut, luottoluokituspalvelut, pörssipalvelut ja rahastopalvelut. Rahoituspalveluihin liittyvät maksut voidaan suorittaa joko eksplisiittisinä palvelumaksuina, osto- ja myyntitoimien marginaaleina tai salkunhoitajan omaisuustuloista pidättäminä hoitokuluina. Eksplisiittisiä maksuja peritään monista rahoituspalveluista, eikä niitä tarvitse laskea tai arvioida erikseen. Talletus- ja lainanantopalveluihin liittyviin eksplisiittisiin maksuihin sisältyvät hakemuksen jättömaksut ja sitoutumismaksut, varhaiseen/myöhäiseen takaisinmaksuun liittyvät maksut/sakot ja tilimaksut. Eksplisiittisiin maksuihin kuuluu myös joukko muita erilaisista rahoituspalveluista perittäviä komissioita ja palkkioita. Viivästyneen takaisinmaksun johdosta korotettua korkoprosenttia ei luokitella eksplisiittiseksi maksuksi. Välittäjät tai rahoitusvälineiden markkinatakaajat voivat laskuttaa palvelumaksun kokonaan tai osittain osto- ja myyntihintojen välisenä marginaalina. Välittäjiä tai markkinatakaajia erottaa muuntyyppisistä kauppiaista osto- ja myyntihinnan ero, joka osoittaa, että he palvelevat markkinoita ikään kuin likviditeetin ja varastojen tukkukauppiaina. Valuuttaa, osakkeita, obligaatioita, vekseleitä, johdannaisia ja muita rahoitusvälineitä myydään ja ostetaan usein tällä tavoin. Arvopaperista maksettava hinta voi esimerkiksi sisältää välityspalkkion sekä maksut kansainvälisistä valuutan siirroista. Vaikka näiden palveluiden kirjaaminen on vaikeaa, arviot tulisi mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa kohdassa rahoituspalvelut. Näissä tapauksissa viitehinnan ja välittäjän ostohinnan erotus ostohetkellä edustaa myyjän palvelumaksua ja viitehinnan ja välittäjän myyntihinnan erotus ostohetkellä edustaa ostajan palvelumaksua. Viitehinta on yleensä osto- ja myyntihintojen välinen keskihinta, mutta eräillä välittäjillä saattaa olla omat sisäiset hintansa, joiden pohjalta myynti- ja

11 11(22) Tuloista vähennettävät salkunhoitokulut ostohinnat määritellään. Viitehinnasta poiketen varsinainen maksettu tai saatu hinta sisältää maksun rahoituspalvelusta. Välittäjän toiminnastaan saama hallussapitovoitto tai -tappio vähennetään palvelun hinnasta osto- tai myyntihetken viitehinnan perusteella. Palvelumaksun suuruus voidaan myös selvittää käyttämällä välittäjän keskimääräistä marginaalia prosenttiosuutena, jota sovelletaan välittäjien kautta tehtyjen kauppojen arvoon. Eräiden yksiköiden ainoa tai pääasiallinen tarkoitus on hoitaa rahoitusomaisuutta omistajien puolesta. Esimerkiksi eräät sijoitusrahastot, hallintayhtiöt ja muut rahastot on perustettu tätä varten. Näille yrityksille aiheutuu omaisuuden hoidosta hallinnollisia kuluja, kuten rahaston hoitajien, omaisuuden hoitajien, pankkien, kirjanpitäjien, asianajajien tai yritysten oman henkilöstön palveluista suoritettavia maksuja. Kulut voidaan laskuttaa eksplisiittisesti palkkioina tai implisiittisesti, jolloin ne maksetaan saadusta pääomakorvauksesta tai yrityksen omaisuudesta. Implisiittisesti maksetut kulut tulisi tunnistaa maksuiksi, jotka peritään omistajille tuotetuista palveluista. Esimerkiksi hedgerahasto voi jakaa osan rahaston nettotuloista yksikölle, joka hoitaa rahastoa, ja tämä tulisi ilmoittaa palvelumaksuna. Vaihtoehtoisesti implisiittiset salkunhallintapalveluiden maksut voidaan määrittää omakustannushinnoilla. Sijoittajalle maksettavan sijoitustulon nettoarvo voidaan myös korottaa bruttoarvoonsa, josta kuluja ei ole vähennetty. Jos näistä palveluista suoritettavat maksut jäisivät ilmoittamatta, aiheutuneet kulut johtaisivat negatiiviseen toimintaylijäämään varoja hoitaville yrityksille. Tällä tavoin ilmoitettuna kyseisten yritysten toimintaylijäämä on nolla. Yhteenvetona rahoituspalveluihin sisältyvät: Komissiot ja maksut, jotka liittyvät rahoitustransaktioihin, kuten rembursseihin, pankkitunnusteisiin, puiteluottoihin ja vastaaviin rahoitusvälineisiin Rahoitusleasing Rahan siirto Factoring-rahoitus Futuurit Johdannaissopimusten järjestelyt Vakuutusten merkintä, liikkeellelasku, arvopapereiden välitys ja lunastus, joihin sisältyvät komissiot arvopapereihin liittyvistä pääomatuotoista Maksujen selvitys Rahoitusneuvontapalvelut Rahoitusomaisuuden tai jalometallien säilytyspalvelu Salkunhoitopalvelut Fuusio- ja yritysostopalvelut Yritysrahoitukseen ja riskipääomaan liittyvät palvelut Luottokortteihin ja muuhun luotontakaamiseen liittyvät palvelut Valuutanvaihto Rahoitusmarkkinoiden säätely ja hallinto Luottoluokitus IMF:n resurssien hankintaan liittyvät palvelumaksut Maksut käyttämättömistä luotoista IMF:n valmiusluotto- tai laajennetuissa luottojärjestelyissä

12 12(22) Rahoituspalveluihin eivät sisälly: Talletusten, lainojen, rahoitusleasingin ja velkapapereiden korot (sijoitustuloja, eivät sisälly tähän kyselyyn) Osingot Henki- ja eläkevakuutusten välityspalvelut Muut vakuutuspalvelut Pankkien tarjoamat neuvontapalvelut, jotka eivät liity rahoitukseen (kuten johdon neuvontapalvelut, jotka sisältyvät kohtaan yritysten ja liikejohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut (A213) Arvopapereiden ja johdannaisten yksikön omaan laskuun tapahtuvaan hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot Rojaltit ja lisenssimaksut (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420) Rojaltit ja lisenssimaksut sisältävät: maksut omistusoikeuksien, esim. patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, teollisten menetelmien ja mallien, liikesalaisuuksien ja franchising-lisenssien käytöstä. Nämä oikeudet saattavat perustua tutkimusja kehitystyöhön tai markkinointiin; sekä maksut lisensseistä, jotka oikeuttavat jäljentämään ja/tai jakelemaan alkuperäisteosten tai prototyyppien muodossa olevaa aineetonta pääomaa, kuten kirjojen, käsikirjoitusten, tietokoneohjelmien, elokuvateosten ja äänitallenteiden tekijänoikeuksista sekä niihin liittyvistä oikeuksista, kuten oikeuksista elävien esitysten tallenteisiin ja televisio- /kaapelitelevisio-/satelliittilähetyksiin. Kirjojen, nauhoitteiden, elokuvien, ohjelmien, levyjen jne. tuottaminen on kaksivaiheinen prosessi, jonka ensimmäinen vaihe on alkuperäiskappaleen tuottaminen ja toinen jäljenteiden tuottaminen alkuperäisestä ja niiden käyttö. Ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyy itse alkuperäisteos, jonka juridinen tai tosiasiallinen omistajuus voidaan osoittaa tekijänoikeuksien, patentin tai liikesalaisuuden nojalla. Omaisuuden omistaja voi käyttää sitä suoraan jäljenteiden tuottamiseen, jolloin ostaja saa käyttöoikeuden jäljenteeseen. Vaihtoehtoisesti omistaja voi myöntää muille tuottajille lisenssin jäljentää ja jaella sisältöä. Lisenssin haltijan suorittamasta maksusta voidaan käyttää eri termejä, kuten palkkio, komissio tai rojalti. Tähän kohtaan sisältyvät tilapäiset käyttöoikeudet, kun taas patenttien, tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin liittyvien tekijänoikeuksien sekä teollisten menetelmien ja mallien suora myynti kuuluu luokkaan tutkimus- ja kehittämispalvelut (ks. Taulukko 1). Myös määräaikaiset oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja audiovisuaalisiin alkuperäisteoksiin ilmoitetaan eri tavalla kuin suora myynti. Toisin kuin ohjelmistojen (ja audiovisuaalisten teosten ja niihin liittyvien tuotteiden jne.) jäljenteiden tapauksessa, tutkimus- ja kehittämispalveluiden jäljenteisiin liittyvät maksut tulisi ilmoittaa tässä luokassa, ei kohdassa tutkimus- ja kehittämispalvelut. Aineettoman pääoman käyttöä koskevien maksujen ilmoittaminen tapahtuu lisenssisopimuksen sisällön mukaisesti. Jos oikeudet aineettoman pääoman käyttöön myydään kertamaksulla ja peruuttamattomalla sopimuksella eikä käyttöluvan antajalla ole muita velvoitteita, koko summa merkitään myynniksi. Muussa tapauksessa maksut kohdistetaan sopimuksen voimassaoloajalle. Käytännössä maksut kannattanee ilmoittaa vasta kun ne on maksettu.

13 13(22) Franchise-maksuihin, tavaramerkkituloihin, tuotenimien käyttöä koskeviin maksuihin jne. sisältyy omaisuustuloa (eli muun kuin rahallisen omaisuuden, jota ei ole tuotettu, antaminen toisen yksikön käyttöön) sekä palveluja (kuten aktiiviset teknisen tuen, tuotetutkimus-, markkinointi- ja laadunvalvontaprosessit). Periaatteessa olisi toivottavaa, että nämä eroteltaisiin omaisuustuloihin ja palveluihin. Tämä ei ehkä kuitenkaan onnistu käytännössä, jolloin merkitsemistapana on luokitella koko summa aineettoman pääoman käyttömaksuiksi. Franchise- ja tavaramerkkien lisensiointimaksut (8100) sisältävät kaikki maksut ja palkkiot, jotka liittyvät tavaramerkkeihin ja franchisesopimuksiin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit (8200) sisältävät maksut ja palkkiot tutkimus- ja kehittämistyöstä syntyvien omistusoikeuksien käytöstä. Tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssit (8300) sisältävät maksut tuotettujen alkuperäisohjelmistojen valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta (lisenssisopimuksin). Jakelua ei tässä merkityksessä määritellä tukku- tai vähittäiskaupaksi. Henkilön tai yrityksen yksityiseen käyttöönsä ostaman ohjelmistopaketin kopion myynti ei kuulu jakelulisenssin piiriin. Ohjelmiston myynti yksityiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön kuuluu tietotekniikkapalveluihin. Ohjelmat, jotka myydään fyysisellä tallennusvälineellä ja joihin sisältyy pysyvä käyttöoikeus, luokitellaan tavaroiksi. Audiovisuaalisten tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi (8410) sisältää tuotettujen audiovisuaalisten alkuperäisteosten tai prototyyppien valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta suoritettavat maksut ja palkkiot (esim. elokuvateokset, äänitteet). Kohtaan sisältyvät myös oikeudet elävistä esityksistä tehtyjen tallenteiden sekä radio-, televisio-, kaapelitelevisio- ja satelliittilähetysten jäljentämiseen ja/tai jakeluun. Siihen kuuluvat myös urheilutapahtumien edelleenlähetysoikeudet. Katso audiovisuaalisia teoksia koskevaa lisätietoa alaluokasta audiovisuaaliset palvelut. Muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi (8420) sisältää maksut ja palkkiot kirjailijoiden, taiteilijoiden, kuvanveistäjien jne. alkuperäisteosten valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta lisenssisopimuksin (esim. käännösoikeudet), pois lukien audiovisuaalisiin teoksiin liittyvät tuotteet.

14 14(22) Aineettoman pääoman käyttö Taulukko 1: Aineettoman pääoman ilmoittaminen Käyttölisenssi Jäljentämisja/tai jakelulisenssi Aineettoman pääoman myynti tai hankinta Franchise-sopimukset ja tavaramerkit Rojaltit ja lisenssimaksut EI KUULU KYSE- LYYN Tutkimus- ja kehittämistyön tulokset Rojaltit ja lisenssimaksut T&K-palvelut (a) Kaikentyyppiset räätälöidyt tuotteet (b) Räätälöimättömät tuotteet, jotka ladataan tai muutoin toimitetaan elektronisesti (c) Räätälöimättömät tuotteet, jotka toimitetaan fyysisellä tallennusvälineellä ja joihin liittyy määräaikainen lisenssimaksu (d) Räätälöimättömät tuotteet, jotka toimitetaan fyysisellä tallennusvälineellä (tavara) ja joihin liittyy pysyvä käyttöoikeus Ohjelmistotuotteet; audiovisuaaliset ja niihin liittyvät tuotteet Tietotekniikkapalvelut TAI Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät tuotteet EI KUULU KYSELYYN Rojaltit ja lisenssimaksut Tietotekniikkapalvelut TAI Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät tuotteet Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut Televiestintäpalvelut (9100) Tietotekniikka- ja televiestintäpalvelujen luokittelu perustuu palvelun luonteeseen, ei sen toimitustapaan. Esimerkiksi liike-elämän palveluiden, kuten kirjanpitopalveluiden, tarjoaminen sisältyy asianmukaiseen liike-elämän palveluiden alaluokkaan, vaikka palvelut toimitetaan kokonaisuudessaan tietokoneiden tai Internetin välityksellä. Televiestintäpalveluihin tulisi kirjata vain lähetyskulut. Ladattu sisältö kirjataan asianosaisiin palveluluokkiin. Televiestintäpalvelut (9100) käsittävät äänen, kuvan, datan tai muun tiedon lähettämisen puhelimella, teleksinä, sähkeenä, radioitse, kaapelitelevisiossa, radio- ja televisiosatelliitin välityksellä, sähköpostina, faksipalveluna jne.,

15 15(22) mukaan luettuna yritysten verkkopalvelut, telekonferenssit ja tukipalvelut. Ne eivät sisällä välitetyn tiedon arvoa. Kohtaan sisältyvät myös matkapuhelinpalvelut, Internet-runkoverkkopalvelut ja verkkoon liittymispalvelut, mukaan luettuna Internet-yhteyden tarjonta. Kohtaan ei sisälly puhelinverkkolaitteiden asennuspalvelut (sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200)) eikä tietokantapalvelut (sisältyvät tietopalveluihin (9320)). Tietotekniikkapalvelut (9211, 9212 ja 9220) Tietotekniikkapalveluihin kuuluvat laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät palvelut sekä tietojenkäsittelypalvelut. Taulukossa 1 on esitetty erilaisten ohjelmistotuotteiden sekä näihin liittyvien aineettoman pääoman käyttömaksujen luokittelu. Tietokoneohjelmistoihin (9211 ja 9212) kuuluvat: Räätälöityjen ohjelmistojen myynti (riippumatta toimitustavasta) ja niihin liittyvät käyttölisenssit. Räätälöityjen ohjelmistojen kehittäminen, tuottaminen, toimittaminen ja dokumentaatio mukaan lukien käyttöjärjestelmät, jotka tehdään tilauksesta tietyille käyttäjille. Räätälöimättömät (massatuotetut) ohjelmistot, jotka ladataan tai toimitetaan muuten elektronisesti ja joita koskee määräaikainen tai kertaluonteinen lisenssimaksu. Käyttölisenssit räätälöimättömään (massatuotettuun) ohjelmistoon, joka toimitetaan tallennusvälineellä, kuten levyllä tai CD:llä, ja jota koskee määräaikainen käyttölisenssi. Ohjelmistojärjestelmien ja sovellusten alkuperäiskappaleiden ja omistusoikeuksien myynti ja osto. Räätälöimättömät ohjelmistot, jotka toimitetaan tallennusvälineillä ja joiden lisenssi sisältää pysyvän käyttöoikeuden, eivät sisälly palveluihin eivätkä tähän kyselyyn. Ohjelmistoihin kuuluvat yleiset liiketoiminnan tuottavuutta parantavat ohjelmat, tietokonepelien ohjelmat ja muut sovellukset. Muihin tietotekniikkapalveluihin (9220) sisältyy: laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteutuspalvelut, joihin sisältyy tietojenkäsittelyn alihankintapalvelun hallinnointi laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset, mihin sisältyy keskustietokoneiden ja tietokonekeskusten asennukset tietokoneiden ja oheislaitteiden huolto ja korjaus tietojen pelastuspalvelut, atk-resurssien hallinnointiin liittyvä neuvonta ja tuki käyttövalmiiden järjestelmien analysointi, suunnittelu ja ohjelmointi (mukaan luettuna verkkosivustojen kehittäminen ja suunnittelu) ja ohjelmistoihin liittyvä tekninen konsultointi järjestelmien ylläpito ja muut tukipalvelut, kuten konsultointiin liittyvä koulutus tietojenkäsittely- ja isännöintipalvelut, kuten tietojen syöttö, jäsentely ja käsittely osituskäyttönä www-isännöintipalvelut (eli palvelintilan tarjoaminen Internetistä verkkosivuja varten), sovellusten tarjoaminen käyttöön, asiakkaiden sovellusten isännöinti ja laitteistotilojen hallinnointi.

16 16(22) Tietopalvelut (9310 ja 9320) Muut liike-elämän palvelut Tutkimus- ja kehittämispalvelut Tietokonepalveluihin eivät sisälly tietokonekurssit, joita ei ole suunniteltu tietylle käyttäjälle (sisältyy koulutuspalveluihin (B220)) ja tietokoneen leasingvuokraus ilman käyttäjää (sisältyy käyttöleasingpalveluihin (A330)). Luokkaan eivät myöskään kuulu ohjelmiston jäljentämistä ja/tai jakelua koskevat lisenssimaksut, jotka kuuluvat rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420). Tietopalvelut jaetaan uutistoimistopalveluihin ja muihin tietopalveluihin: Uutistoimistopalveluihin (9310) sisältyy uutisten, valokuvien ja artikkelien toimittaminen tiedostusvälineille. Muihin tietopalveluihin (9320) kuuluvat tietokantapalvelut, kuten tietokannan suunnittelu, tiedon varastointi ja tiedon ja tietokantojen levittäminen (mukaan lukien hakemistot ja postituslistat) sekä verkossa että magneettisen, optisen tai painetun median välityksellä ja internethakuportaalit (hakukonepalvelut, jotka etsivät Internet-osoitteita asiasanahakuja tekeville asiakkaille). Luokkaan kuuluvat myös sanoma- ja aikakauslehtien suorat yksittäiset tilaukset postitse, sähköisesti tai muilla keinoin; muut online-sisällön tuottamispalvelut sekä kirjasto- ja arkistopalvelut. (Sanomalehtien ja aikakauslehtien joukkotilaukset kuuluvat yleiseen kauppatavaraan). Ladattava sisältö, joka ei ole ohjelmisto tai audiovisuaalinen teos tai siihen liittyvä tuote, kuuluu tietopalveluihin. Tutkimus- ja kehittämispalvelut sisältävät palvelut, jotka liittyvät perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen sekä luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvän tutkimuksen, jonka tekijä on markkina- tai markkinaton tuottaja. Luokan määritelmä sisältää muun testauksen ja tuotekehityksen, joka saattaa johtaa patentteihin. Räätälöidyt ja räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut (A1A0) Kohta sisältää (räätälöityjen) tutkimus- ja kehittämispalveluiden (A1A0) tarjoamisen tilauksesta sekä räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut. Se ei sisällä omistusoikeuksien myyntiä eikä jäljentämis- ja käyttölisenssien myyntiä, jotka ilmoitetaan kohtaan tutkimus- ja kehittämistyön tulosten käyttölisenssit. Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myynti (A1B1, A1B2, A1B3 ja A1B4) Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myyntiin kuuluvat omistusoikeuksien myynti ja seuraavat: Patentit (A1B1) Tutkimukseen ja kehitykseen perustuvat tekijänoikeudet (A1B2) Teollisten menetelmien ja mallien myynti (mukaan lukien liikesalaisuudet) (A1B3) Muut (A1B4)

17 17(22) Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut (A120) Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien käytöstä maksettavat summat sisältyvät kohtaan muualla luokittelemattomat rojaltit ja lisenssimaksut. Jäljentämislisensseistä ja omistusoikeuksien myynnistä saatujen maksujen erottelu voi olla käytännössä vaikeaa, koska eräissä tapauksissa jäljentämislisenssi vastaa omistusoikeuksien myyntiä. Luokkaan eivät kuulu tekniset tutkimukset ja konsultointi; ne sisältyvät luokkaan ammatilliset ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut (A213). Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut (A120) sisältää testauksen ja muut tuote- tai menetelmäkehitystoiminnot. Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut Lakiasiainpalvelut (A211) Kohta sisältää kaksi eri luokkaa: Lakiasiain palvelut, laskentatoimi, liikkeenjohdon konsultointi ja PR-palvelut sekä mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset. Palvelut, joita emoyhtiö tai muu etuyhteydessä oleva yritys tarjoaa sivuliikkeen, tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön liikejohdolle, sisältyvät liike-elämän palveluihin, usein luokkaan ammatilliset ja liikejohdon konsultointipalvelut. Osakkuusyhtiön maksamat korvaukset lisäpalveluista, kuten kuljetus-, hankinta-, myynti- ja markkinointi- tai atk-palveluista, ilmoitetaan asiaankuuluvissa alaluokissa. Hallinnointipalkkiot sisältyvät muihin liike-elämän palveluihin. Kohta kattaa lainopillisen neuvonnan ja asiamiespalvelut kaikissa oikeus-, tuomioistuin- ja sovitteluprosesseissa, oikeudellisten asiakirjojen ja instrumenttien laatimispalvelut, sertifiointia koskevan konsultoinnin, uskotun miehen palvelut ja pesänselvityspalvelut. Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut (A212) Kohta kattaa liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta, kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastamispalvelut, yritysten verosuunnittelun ja -neuvonnan sekä veroilmoitusten laadinnan. Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut (A213) Tämä kohta kattaa yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan ja strategian kehittämiseksi sekä organisaation kokonaissuunnittelun, -kehittämisen ja -valvonnan. Tähän kuuluvat johdon valvontaa, markkinahallintaa, henkilöresursseja, tuotannonhallintaa ja projektijohtoa koskeva konsultointi sekä palvelut, jotka liittyvät asiakaskuvan sekä yleisöja instituutiosuhteiden parantamiseen. Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset (A221 ja A222) Kohta sisältää mainonta-, markkinatutkimus- ja mielipideselvityspalvelut (A221 ja A222) maahan sijoittautuneen ja sijoittautumattoman toimijan välillä. Tämä kohta kattaa mainostoimistojen toteuttaman mainonnan suunnittelun, luomisen ja markkinoinnin, median valinnan (mukaan luettuna mainostilan osto ja myynti), messujen tarjoamat näyttelypalvelut, tuotteiden ul-

18 18(22) komaisen myynninedistämisen, markkinatutkimuksen, telemarkkinoinnin ja erilaiset mielipideselvitykset. Tekniset, kaupankäynnin ja muut liike-elämän palvelut Arkkitehtipalvelut (A311) Insinööripalvelut (A312) Tieteelliset ja muut tekniset palvelut (A313) Jätteiden käsittely- ja puhdistuspalvelut (A321) Tähän kohtaan sisältyy viisi alaluokkaa: arkkitehti-, insinööri-, tieteelliset ja muut tekniset palvelut; jätteiden käsittely ja puhdistustyöt, maatalouden ja kaivostoiminnan palvelut; käyttöleasingpalvelut; kaupankäynnin palvelut; ja muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut. Arkkitehtipalveluihin (A311) sisältyvät rakennusten suunnitteluun liittyvät liiketoimet. Insinööripalvelut (A312) sisältävät koneiden, materiaalien, laitteiden, rakenteiden, prosessien ja järjestelmien suunnittelun, kehittämisen ja hyödyntämisen. Tämäntyyppisiin palveluihin kuuluvat teknisiin hankkeisiin liittyvien suunnitelmien ja tutkimusten toimittaminen. Kaivostoiminnan insinööripalvelut eivät kuulu tähän luokkaan, vaan kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyviin palveluihin. Kohtaan (A313) sisältyvät maanmittaus; kartanpiirtäminen; tuotetestaus ja - sertifiointi sekä tekniset tarkastuspalvelut. Kohtaan (A321) sisältyvät radioaktiivisen ja muun jätteen käsittely; pilaantuneen maaperän puhdistus; saasteiden puhdistaminen mukaan lukien öljyvuodot; kaivospaikkojen entistys sekä dekontaminaatio- ja saniteettipalvelut. Kohtaan sisältyvät myös kaikki muut palvelut, jotka liittyvät ympäristön puhdistamiseen tai entistämiseen. Jos hallitus myöntää ei-kaupattavan päästöluvan ja tarjoaa tämän ohessa laaja-alaisia palveluita maahan sijoittautumattomalle toimijalle, maksu kirjataan palveluihin tuotetun palvelun tyypin mukaan (useimmissa tapauksissa muualla luokittelemattomat julkishallinnon palvelut). Muunlaiset päästöluvat eivät kuulu palveluihin. Maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut (A322) Tämä kohta (A322) käsittää maatalouteen liittyvät palvelut, kuten maatalouskoneiden tarjonta käyttäjineen, sadonkorjuu, sadon käsittely, tuholaistorjunta, lemmikkihotellit, eläinlääkäripalvelut ja eläinten hoito- ja jalostuspalvelut. Luokkaan kuuluvat myös metsästys-, ansastus-, metsätalous-, hakkuuja kalastuspalvelut sekä eläinlääkäripalvelut. Kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut (A323) Tähän kohtaan (A323) sisältyvät kaivostoiminnan palvelut, joita suoritetaan kaasu- ja öljykentillä, mukaan luettuna porauspalvelut, poratornin pystytys-, korjaus- ja purkamispalvelut sekä öljy- ja kaasulähteiden vuoraaminen sementillä. Luokkaan kuuluvat myös mineraalien etsinnälle ja tutkimiselle ominaiset palvelut sekä kaivosinsinööritoiminta ja maaperätutkimus.

19 19(22) Käyttöleasingpalvelut (A330) Kaupankäyntiin liittyvät palvelut (A340) Käyttöleasingpalvelussa (A330) tuotettu omaisuus annetaan vuokralle sopimuksella, jonka kautta vuokralainen saa omaisuuden käyttönsä mutta jossa omistuksen riskit ja hyödyt eivät siirry kokonaisuudessaan vuokralaiselle. Palvelut sisältävät laivojen, lentokoneiden ja kuljetusvälineiden, kuten rautatievaunujen, konttien ja lauttojen leasing- ja charter-tyyppisen vuokrauksen ilman miehistöä koti- ja ulkomaisille toimijoille. Kohtaan merkitään myös muuntyyppisiin laitteisiin liittyvän käyttöleasingpalvelun maksut, milloin toiminta täyttää seuraavat ehdot: Vuokranantajalla on yleensä varastossa omaisuutta, jota käyttäjät voivat vuokrata tarvittaessa tai lyhyellä varoitusajalla; omaisuus voidaan vuokrata vaihtelevanpituisiksi jaksoiksi, ja vuokraaja voi uusia vuokrasopimuksen jakson lopussa; vuokranantaja on usein vastuussa omaisuuden huollosta ja korjauksista osana vuokraajalle tarjottavaa palvelua. Kohta sisältää asuntojen ja muiden rakennuksen käyttövuokrauksen. Jos objektiivisia perusteita maksun jakamiseksi maasta ja rakennuksista maksettavaan vuokraan ei voida osoittaa, koko summaa käsitellään rakennuksen vuokrana, kun rakennuksen arvon uskotaan ylittävän tontin arvon. Jos tontin arvo ylittää rakennuksen arvon, summaa ei merkitä käyttöleasingpalveluihin. Pelkän maa-alueen ja muiden luonnonvarojen vuokraaminen ei myöskään kuulu tähän luokkaan. Käyttöleasingpalvelut eivät sisällä rakennusten vuokraamista kansainvälisille organisaatioille, suurlähetystöille jne. Televiestintälinjojen tai - kapasiteetin leasingvuokraus sisältyy viestintäpalveluihin (9100). Laivojen ja lentokoneiden vuokraus miehistöineen ja asuntojen (majoitus) ja ajoneuvojen vuokraus ulkomaalaisille näiden oleskellessa muualla kuin sijoittautumismaissaan ei myöskään kuulu tähän kyselyyn. Käyttöleasingvuokraus tulee erottaa rahoitusleasingistä. Rahoitusleasingissa suurin osa omistuksen riskeistä ja hyödyistä kuuluu vuokraajalle. Taloudellisessa omistuksessa tapahtuu muutos, vaikka juridinen omistusoikeus säilyy omistajalla. Rahoitusleasing sisältyy rahoituspalveluihin (7100). Kaupankäyntiin liittyvät palvelut (A340) käsittävät tavara- ja palvelukaupan komissiot, jotka maksetaan tuotteiden kauppiaille, hyödykkeen välittäjille, dealereille, huutokaupanpitäjille ja komissiomyyjille. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi huutokaupanpitäjän palkkion tai välittäjän komission laivojen, lentokoneiden ja muiden hyödykkeiden myynnistä. Jos myyjä omistaa myytävät hyödykkeet, myyjän marginaalia ei yleensä erotella tavaroiden arvosta. Tavaran fob-hintaan sisältymätön marginaali merkitään kaupankäyntiin liittyviin palveluihin. Kohtaan eivät sisälly franchise-maksut (sisältyvät muualla luokittelemattomiin rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420)); rahoitusvälineiden välitys (kuuluu rahoituspalveluihin (7100)) sekä kuljetuksiin liittyvät maksut, kuten huolitsijan komissiot (eivät sisälly kyselyyn).

20 20(22) Muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut (A351 ja A352) Kohtaan (A352) sisältyvät: Veden, höyryn, kaasun ja öljytuotteiden jakelupalvelut, jos nämä voidaan erotella siirtopalveluista Ilmanvaihtopalvelut Turvallisuus- ja etsiväpalvelut Käännös- ja tulkkauspalvelut Valokuvauspalvelut Rakennusten siivous Yritysten kiinteistöpalvelut Kohtaan sisältyy myös sähkönjakelu. Sähkönsiirto ei sisälly kyselyyn. Muut liike-elämän palvelut, joita ei voida luokitella mihinkään edellä luetelluista palveluista. Kohtaan (A351) sisältyy: Henkilöstön etsintä, sijoittaminen ja tarjonta (kyseisten henkilöiden tuottamat palvelut kirjataan asianmukaiseen palveluluokkaan) Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut Audiovisuaaliset palvelut (B111 ja B112) Tämä kohta käsittää audiovisuaalisen alan (elokuvat, musiikki, radio, televisio) sekä esittäviin taiteisiin liittyvät palvelut. Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut voidaan jakaa audiovisuaalisiin ja taiteisiin liittyviin palveluihin (esittävät taiteet ja muut elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalvelut sekä esiintyvien ja muiden artistien palvelut). Kohta (B111 ja B112) käsittää palvelut, jotka liittyvät elokuvien tuotantoon (filmille, videonauhalle, levylle tai elektronisesti välitettäväksi), radio- ja televisio-ohjelmiin (suorana lähetyksenä tai tallenteena) ja musiikkiäänitteisiin. Kohta ei sisällä esittäviä taiteita ja muita elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalveluita (konserttien ja näytelmien tapaisia eläviä esityksiä); nämä kuuluvat taiteisiin liittyviin palveluihin. Elävien esitysten tallentaminen sisältyy kuitenkin audiovisuaalisiin palveluihin, ja tallenteet ilmoitetaan samoin kuin muut audiovisuaaliset tuotteet. Kohtaan sisältyvät myös vuokratulot ja maksut audiovisuaalisista ja niihin liittyvistä tuotteista sekä palkkiot salauksella suojattujen televisiokanavien (kuten kaapeli- ja satelliittipalvelujen) katseluoikeuksista. Massatuotetut audiovisuaaliset tuotteet (elokuvat, musiikki mukaan lukien elävien esitysten tallenteet), jotka myydään tai ostetaan suoraan tai pysyvään käyttöön, kuuluvat audiovisuaalisiin palveluihin, jos ne ladataan verkosta (eli toimitetaan elektronisesti). Levyllä toimitetut tuotteet eivät kuitenkaan sisälly tähän kyselyyn. Kun vastaavat tuotteet hankitaan käyttölisenssillä (lisenssillä, joka ei sisällä pysyvää käyttöä), ne kirjataan audiovisuaalisiin palveluihin samoin kuin muun audio- ja visuaaliseen mediaan liittyvän onlinesisällön käyttö. Audiovisuaalisten tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelumaksut tai -lisenssit eivät kuuluu audiovisuaalisiin palveluihin vaan rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420).

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot Kauppa 2009 Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot Konserniliiketoiminnot kasvattivat palvelujen ulkomaankauppaa 2008 Palvelujen vienti ja tuonti kasvoi vuonna 2008 palvelujen ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2012

Palvelujen ulkomaankauppa 2012 Kauppa 201 Palvelujen ulkomaankauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa ylijäämäistä tuonnin kasvusta huolimatta vuonna 20 Tilastokeskuksen Palvelujen ulkomaankaupan tilaston vuoden 20 lopullisten tietojen mukaan

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu Täyttöohje 1 (20) Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu Sisällys PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN JA ULKOMAISTEN TAVARAVIRTOJEN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU... 4 Tiedustelun

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot