GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA"

Transkriptio

1 Sisällys Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu... 3 Tiedustelun palauttaminen... 3 Yleistä tiedustelun täyttämisestä... 3 Palveluerien kuvaus... 4 GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA... 4 VÄLITYSKAUPPA (vrt. Ketjukauppa, kolmikantakauppa) Välityskaupan ostot (vrt. 130A ) Välityskaupan myynnit... 4 Esimerkki: Välityskauppa... 4 TUOTANNOLLISET PALVELUT (alihankinta, valmistuttaminen, jalostus ) Tuotannolliset palvelut A Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara B Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara... 5 Esimerkki 2: Tuotannolliset palvelut, ja niihin liittyvät tavaravirrat... 5 HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut... 6 KULJETUS B Rahtimaksut kuljetuspalvelusta (vain tuonti) Posti- ja kuriiripalvelut... 6 RAKENTAMINEN JA PROJEKTITOIMITUKSET Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille A Rakentamista ja projekteja varten hankittujen tavaroiden vienti Suomesta B Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut... 8 Esimerkki rakentamispalvelujen kirjaamisesta Rakentaminen Suomessa ja projektitoimitukset ulkomailta... 9 RAHOITUSPALVELUT Rahoituspalvelut... 9 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT HENKISESTÄ OMAISUUDESTA PERITYT MAKSUT ROJALTIT JA LISENSSIMAKSUT Franchise- ja tavaramerkkien lisensointimaksut Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit Tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssit Audiovisuaalisten tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi Muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi TELEVIESTINTÄ- JA TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Televiestintäpalvelut Tietokone- ja mobiililaiteohjelmistojen originaalit Muut tietokone- ja mobiililaiteohjelmistot helmikuuta 2015

2 9220 Tietotekniikkapalvelut Uutistoimistopalvelut Tietokanta- ja tietopalvelut MUUT LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT Tutkimus- ja kehittämispalvelut A1A0 Räätälöidyt ja räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut A120 Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myynti A1B1 Patentit A1B2 Tutkimukseen ja kehitykseen perustuvat tekijänoikeudet A1B3 Teollisten menetelmien ja mallien myynti (ml. liikesalaisuudet) A1B4 Muu t&k-omistusoikeuksien myynti Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut A211 Lakiasiainpalvelut A212 Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut A213 Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset A221 Messujen tarjoamat näyttelypalvelut ja kokouspalvelut A222 Muut mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset Tekniset, kaupankäynnin ja muut liike-elämän palvelut A311 Arkkitehtipalvelut A312 Insinööripalvelut A313 Muut tekniset palvelut A321 Jätteiden käsittely- ja puhdistuspalvelut A322 Maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut A323 Kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut A330 Käyttöleasingpalvelut A340 Kaupankäyntiin liittyvät palvelut A351 Työllistämispalvelut A352 Muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut HENKILÖKOHTAISET, KULTTUURI- JA VIRKISTYSPALVELUT Audiovisuaaliset palvelut B111 Audiovisuaaliset alkuperäistuotteet B112 Muut audiovisuaaliset palvelut B120 Taiteisiin liittyvät palvelut Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut B220 Koulutuspalvelut B210 Terveyspalvelut B230 Perinne- ja virkistyspalvelut B240 Muut henkilökohtaiset palvelut

3 Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu on lakisääteinen perustuen tilastolakiin (280/2004). Tilaston tuottamisesta säädetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (184/2005), jota on muutettu Komission asetuksessa (555/2012). Palvelujen ulkomaankaupan tietoja käytetään maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa sekä palvelujen ulkomaankaupan vuositilaston tuottamisessa. Tiedustelun palauttaminen Tiedusteluun tulee vastata mennessä sähköisesti. Sähköisen lomakkeen internetosoite on Käyttäjätunnuksenne ja salasananne löytyvät saatekirjeen oikeasta yläkulmasta. Tiedustelu täytetään saatekirjeen yläkulmassa mainitun yrityksen osalta. Tiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella. Muut valuutat muunnetaan euroiksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin kyseinen liiketoimi on tapahtunut. Tiedot annetaan arvonlisäverottomina. Jos tiedustelussa kysyttäviä tietoja (esimerkiksi palvelu- tai maajaottelu) ei ole mahdollista saada kirjanpidostanne, voi tiedot arvioida. Lisätietoja tiedustelusta antavat: Leena Kalliomäki Aija Tiainen Yleistä tiedustelun täyttämisestä Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain ja maittain. Palveluita ovat muut tuotteet kuin aineelliset hyödykkeet. Matkailu ja vakuutuspalvelut eivät kuulu tähän tiedusteluun, ja kuljetuspalveluista tässä ilmoitetaan ainoastaan tiekuljetuksesta maksetut rahtimaksut (332B). Palvelujen ulkomaankauppa toteutuu kun Suomessa sijaitseva ja ulkomailla sijaitseva talousyksikkö käyvät kauppaa palveluilla. Palvelujen viennissä Suomessa sijaitseva talousyksikkö saa maksun tarjoamastaan palvelusta suoraan ulkomailla sijaitsevalta talousyksiköltä (mukaan luettuna saman konsernin ulkomailla sijaitsevat yritykset) ja palvelujen tuonnissa Suomessa sijaitseva talousyksikkö maksaa hankkimansa palvelun suoraan ulkomailla sijaitsevalle talousyksikölle. Palvelun ei tarvitse siirtyä rajan ylitse, ne voidaan tuottaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Suomessa sijaitseviksi määritellään talousyksiköt, joiden taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen, ja joilla on Suomessa jokin paikka, josta käsin toimintaa harjoitetaan (esimerkiksi toimipaikka tai tuotantolaitos). Muut talousyksiköt määritellään ulkomailla sijaitseviksi (myös suomalaisen yrityksen ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiöt ja sivuliikkeet). Pohjoismainen Investointipankki (NIB), Euroopan unionin toimielimet ja muut kansainväliset järjestöt ovat ulkomailla sijaitsevia. Ulkoministeriön tai kansainvälisellä rahoituksella toteutetut kehitysyhteistyöhankkeet ilmoitetaan edunsaajamaan (hankkeen kohdemaan) mukaan. Tiedustelu kattaa globaalin tuotannon ja kaupan, huolto- ja korjauspalvelut, kuljetuspalvelut, rakentamisen ja projektitoimitukset, rahoituspalvelut, rojaltit ja lisenssimaksut, televiestintä- ja tietotekniikkapalvelut, muut liike-elämän palvelut, henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluiden määritelmät kerrotaan seuraavassa luvussa. Palvelut ilmoitetaan maittain. Maana ilmoitetaan liiketoimen vastapuolen sijaintimaa. Palvelujen ulkomaankaupan tiedustelussa ei ilmoiteta Suomen rajat ylittävää tavaroiden ulkomaankauppaa (Tullille ilmoitettavia tietoja), varastointia, palkkoja, voittoja ja tappioita, osinkoja tai korkoja. Poikkeuksena on rakentamispalvelujen vienti, jonka yhteydessä ilmoitetaan myös materiaalimenot ja palkkamenot ulkomailla sekä rakentamista varten Suomesta viedyt tavarat. 3

4 Palveluerien kuvaus GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA VÄLITYSKAUPPA (vrt. Ketjukauppa, kolmikantakauppa) 2100 Välityskaupan ostot (vrt. 130A ) 2200 Välityskaupan myynnit Esimerkki: Välityskauppa Välityskaupassa suomalainen talousyksikkö ostaa tavaran ulkomailta, ja myy sen eteenpäin muuttumattomana ulkomaille ilman että tavarat kulkevat Suomen kautta. Välityskauppajärjestelyjä käytetään etenkin tukku- ja vähittäiskaupassa, ja niissä tavaran ei tarvitse fyysisesti olla omistajan hallussa. Välityskauppa vastaa verohallinnossa käytettävien ketju- ja kolmikantakaupan käsitteitä. Myös koko tuotantonsa ulkoistaneet yritykset, eli ns. tehtaattomat valmistuttajat kirjaavat ulkomaisen liiketoimintansa välityskauppaan. Jos myyjä organisoi kansainvälisen valmistusprosessin, myyntihinta saattaa sisältää myös esimerkiksi suunnittelun, hallinnon, patenttien ja tietotaidon, markkinoinnin ja rahoituksen osuudet. Etenkin korkean teknologian tuotteessa nämä aineettomat panokset saattavat olla mittavia suhteessa materiaalien ja kokoonpanon arvoon. Tavaraostot ja -myynnit kirjataan FOB-hintaan. Ostaja ei aina voi varmuudella tietää, myydäänkö tavarat Suomeen vai jonnekin muualle. Tällöin myyntisuunnitelmia voidaan käyttää ohjeellisena perusteena, ja lukuja voidaan tarkistaa, jos suunnitelmat eivät toteudu. 1. Suomalainen yritys hankkii tavaraa myytäväksi Ruotsista arvolla Tavarat lähetetään eteenpäin Norjassa sijaitsevalle asiakkaalle ilman että tavarat kulkevat Suomen kautta. Asiakas ostaa ne hinnalla Suomalainen kauppias kirjaa oston erään 2100 Välityskauppa ostot ja myynnin erään 2200 Välityskauppa myynnit. 4. Suomi Välityskauppias Ruotsi Norja Tavaran toimittaja Tavara Tavaran ostaja 4

5 Tapahtuman kirjaukset: Koodi Palveluerä Maa Arvo ( ) 2100 Välityskaupan ostot Ruotsi Välityskaupan myynnit Norja Ei-monetaarisen kullan välityskauppa (ei sisälly kyselyyn). TUOTANNOLLISET PALVELUT (alihankinta, valmistuttaminen, jalostus ) 1300 Tuotannolliset palvelut Jalostus, kokoaminen, merkitseminen, pakkaaminen jne. sellaisten yritysten toimesta, jotka eivät omista kyseisiä tavaroita. Tuotannollisen palvelun suorittaa yksikkö, joka saa siitä maksun omistajalta. Esimerkkejä ovat vaatteiden valmistus ja elektroniikan kokoonpano. Luokkaan kirjataan maksettu tai saatu jalostuspalkkio. 130A Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara Suomalaisen yrityksen käsiteltäväksi hankkimat tavarat ja raaka-aineet, jotka hankitaan käsittelijän sijoittautumismaasta tai jostain kolmannesta maasta 130B Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara Suomalaisen yrityksen omistamat valmiit tavarat, jotka myydään käsittelyn jälkeen suoraan käsittelijän sijoittautumismaahan tai johonkin kolmanteen maahan. Esimerkki 2: Tuotannolliset palvelut, ja niihin liittyvät tavaravirrat 1. Suomalainen yritys ostaa raakaöljyä Venäjältä arvosta. 2. Raakaöljy lähetetään jalostettavaksi Ruotsiin ilman, että se käy Suomessa. Ruotsalainen yritys jalostaa öljyn ja laskuttaa suomalaiselta kustannukset (ns. jalostuspalkkio). 3. Jalostuksen jälkeen öljy myydään Tanskaan hintaan Koodi Palveluerä Maa Arvo ( ) Välilehti 130A 130B Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara Venäjä Vienti Tanska Vienti 1300 Tuotannolliset palvelut Ruotsi Tuonti 5

6 HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT 2000 Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut Luokkaan sisältyvät sekä vähäiset korjaukset, jotka tehdään tavaran pitämiseksi toimintakunnossa, että mittavat korjaukset, jotka parantavat tavaran toimivuutta tai kapasiteettia tai pidentävät sen käyttöikää. Korjaukset voidaan suorittaa korjaajan tiloissa tai muualla. Huolto- ja korjaustyöt, jotka suomalaiset yksiköt suorittavat ulkomaisten yksiköiden omistamille tavaroille ovat palvelujen vientiä. Vastaavasti kotimaisten yksiköiden ulkomaalaisilta yksiköiltä ostamat huolto- ja korjaustyöt kirjataan palvelujen tuontiin. Sillä missä maassa korjattavat tavarat sijaitsevat huolto- tai korjaustoimenpiteiden aikaan ei ole väliä. Kohtaan sisältyvät myös laivojen, lentokoneiden ja muiden liikennevälineiden huolto- ja korjauspalvelut. Huollon ja korjausten arvoksi ilmoitetaan suoritetun korjaustyön arvo, ei tavaroiden bruttoarvoa ennen ja jälkeen korjausten. Huollon ja korjausten arvo kattaa hintaan sisältyvät, korjaajan mahdollisesti toimittamat osat tai materiaalit. Huollon ja korjauksen yhteydessä tilatut osat ja materiaalit, joista laskutetaan erikseen, eivät sisälly palveluihin eivätkä tähän kyselyyn. Liikennevälineiden puhdistus (ei sisälly kyselyyn). Rakennusalan korjaukset ja huolto sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200). Tietokoneiden huolto ja korjaukset sisältyvät tietotekniikkapalveluihin (9220). KULJETUS 332B Rahtimaksut kuljetuspalvelusta (vain tuonti) Kuljetuspalveluista ilmoitetaan ainoastaan tiekuljetuksesta maksetut rahtimaksut. Rahtipalvelujen ostot ulkomaiselta rahdinkuljettajalta. Rahtipalveluissa määrittävä tekijä tuonnin ja viennin välillä on kuljetusliikkeen kotimaa. : Vesi- ja ilmaliikenteen kuljetusten rahtimaksut (ei sisälly kyselyyn). Suomalaiselta kuljetusliikkeeltä ostetut palvelut (ei sisälly kyselyyn) Posti- ja kuriiripalvelut Kirjeiden, sanomalehtien, aikakauslehtien, esitteiden, muiden painotuotteiden ja pakettien noutaminen, kuljetus ja perille toimittaminen. Sisältää myös postitoimipaikkojen asiakaspalvelut, kuten postimerkkien myynnin, poste restante -palvelut, sähkepalvelut jne. ja postilokeroiden vuokrapalvelut. 6

7 : Kuriiripalveluihin kuuluvat kaikenlaiset kuriiripalvelut, kuten lähetysten toimittaminen tiettyyn aikaan, pikalähetykset ja ovelta ovelle -toimitukset. Postihallinnon yksiköiden tuottamat rahoituspalvelut, kuten postisiirrot, pankki- ja talletustilipalvelut sisältyvät rahoituspalveluihin (7100) postin valmistelupalvelut sisältyvät muualla luokittelemattomiin liike-elämän palveluihin (A352) postiviestintäjärjestelmiin liittyvät palvelut sisältyvät viestintäpalveluihin (9100) Sähkepalveluiden tuottaminen sisältyy viestintäpalveluihin (9100) Lentokuljetusyritysten kuljettama posti (ei sisälly kyselyyn) Tavaran varastoiminen (ei sisälly kyselyyn) Suomalaisten toimijoiden ulkomaalaisille tuottamat postipalvelut (tai päinvastoin) näiden oleskellessa kotimaansa ulkopuolella (ei sisälly kyselyyn). RAKENTAMINEN JA PROJEKTITOIMITUKSET 5100 Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille Rakentaminen ulkomailla käsittää rakentamisen, jota Suomessa sijaitsevat yritykset suorittavat ulkomailla sijaitseville talousyksiköille sekä rakentamista varten ostetut tavarat ja palvelut. Kiinteiden varojen, rakennusten (ml. tiet, sillat, padot) rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen, rakennusluontoiset maanparannukset sekä muut rakennustekniset toimenpiteet. Siihen sisältyy myös rakentamiseen liittyvät asennus- ja kokoonpanotyöt, rakennuspaikan valmistelutyöt, yleinen rakentaminen sekä erityispalvelut kuten maalaus, putkityöt ja purkaminen. Projektitoimitukset voivat sisältää koneiden sekä tuotantolaitteistojen ja teollisuuslaitosten kokonaistoimituksia mukaan lukien koneiden asentaminen ja kokoaminen sekä niihin liittyvät muut rakennustyöt. Luokkaan ilmoitetaan rakentaminen ja projektitoimitukset bruttoarvoisina eli sisältäen kaikki työhön kuuluneet tavarat ja palvelut, muut tuotantokulut, työntekijöiden työpanoksen rakentamismaassa ja toimintaylijäämän, joka kerääntyy palvelua tuottavan yrityksen omistajille. Korjaustyöt lähetystöissä, sotilastukikohdissa jne., jotka ovat niitä hallussaan pitävien hallitusten omistuksessa (ei sisälly kyselyyn). Rakentamisen suorittavan yrityksen sijoittautumismaastaan hankkimat tavarat ja palvelut ovat saman maan asukkaiden välisiä liiketoimia (ei sisälly kyselyyn). 7

8 510A Rakentamista ja projekteja varten hankittujen tavaroiden vienti Suomesta Rakentamiseen ja projekteihin hankitut tavarat ja raaka-aineet, jotka viedään Suomesta. 510B Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut. Suomeen maksetut palkat sekä muut kulut ovat Suomen sisäisiä liiketoimia, eivät sisälly tähän kyselyyn. Esimerkki rakentamispalvelujen kirjaamisesta Esimerkissä suomalainen yritys rakentaa rakennuksen Viroon. Rakentamisestaan yritys saa palkkioksi euroa. Yritys hankkii rakennusmateriaaleja eurolla Suomesta, eurolla Virosta ja eurolla Venäjältä. Lisäksi yritys maksaa palkkoja suomalaisille euroa, virolaisille euroa ja venäläisille euroa Suomi Viro Venäjä

9 Kyseisen esimerkin mukainen tilanne kirjataan palvelujen ulkomaankaupan tiedustelussa seuraavasti: Koodi Palveluerä Maa Arvo ( ) Välilehti 5100 Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille 510A 510B 510B Rakentamista ja projekteja varten hankittujen tavaroiden vienti Suomesta. Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut Viro Vienti Viro Vienti Viro Vienti Venäjä Vienti Venäjälle maksettujen palkkojen ja materiaalikustannusten summa = kirjataan luokkaan 510B. Vastaavasti Viroon kirjataan summa = Suomalaisille työntekijöille maksettuja palkkoja (5 500 ) ei kirjata palvelujen ulkomaankaupan tiedusteluun, koska kyseessä on suomalaisten välinen transaktio Rakentaminen Suomessa ja projektitoimitukset ulkomailta Rakennus- ja projektityöt, joita Suomen ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset suorittavat Suomen asukkaille. Ilmoitetaan bruttoarvoisena. RAHOITUSPALVELUT 7100 Rahoituspalvelut Palvelut, joiden tuottajia ovat yleensä pankit ja muut rahoitusta välittävät ja avustavat toimijat (rahoituksen välittäjät keräävät varoja lainanantajilta ja muuntavat tai uudelleenpaketoivat ne (erääntymisaika, määrät, riski jne.) vastaamaan lainanottajien tarpeita. Rahoituksen välittämiseen ja rahoitusta tukeviin toimintoihin liittyvät palvelut lukuun ottamatta henkivakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen palveluja. Rahoituspalveluihin liittyvät maksut voidaan suorittaa joko eksplisiittisinä palvelumaksuina, osto- ja myyntitoimien marginaaleina tai salkunhoitajan omaisuustuloista pidättäminä hoitokuluina. Yhteenvetona rahoituspalveluihin sisältyvät: Komissiot ja maksut, jotka liittyvät rahoitustransaktioihin, kuten rembursseihin, pankkitunnusteisiin, puiteluottoihin ja vastaaviin rahoitusvälineisiin Rahoitusleasing Rahan siirto Factoring-rahoitus 9

10 Futuurit Johdannaissopimusten järjestelyt Vakuutusten merkintä, liikkeellelasku, arvopapereiden välitys ja lunastus, joihin sisältyvät komissiot arvopapereihin liittyvistä pääomatuotoista Maksujen selvitys Rahoitusneuvontapalvelut Rahoitusomaisuuden tai jalometallien säilytyspalvelu Salkunhoitopalvelut Fuusio- ja yritysostopalvelut Yritysrahoitukseen ja riskipääomaan liittyvät palvelut Luottokortteihin ja muuhun luotontakaamiseen liittyvät palvelut Valuutanvaihto Rahoitusmarkkinoiden säätely ja hallinto Luottoluokitus IMF:n resurssien hankintaan liittyvät palvelumaksut Maksut käyttämättömistä luotoista IMF:n valmiusluotto- tai laajennetuissa luottojärjestelyissä Postihallinnon yksiköiden tuottamat rahoituspalvelut, kuten postisiirrot, pankki- ja talletustilipalvelut Talletusten, lainojen, rahoitusleasingin ja velkapapereiden korot (sijoitustuloja, eivät sisälly tähän kyselyyn) Osingot (ei sisälly kyselyyn) Henki- ja eläkevakuutusten välityspalvelut (ei sisälly kyselyyn) Muut vakuutuspalvelut (ei sisälly kyselyyn) Pankkien tarjoamat neuvontapalvelut, jotka eivät liity rahoitukseen - kuten johdon neuvontapalvelut, jotka sisältyvät kohtaan yritysten ja liikejohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut (A213) Arvopapereiden ja johdannaisten yksikön omaan laskuun tapahtuvaan hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot (ei sisälly kyselyyn) MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT HENKISESTÄ OMAISUUDESTA PERITYT MAKSUT ROJALTIT JA LISENSSIMAKSUT Muualla luokittelemattomat rojaltit ja lisenssimaksut sisältävät: maksut omistusoikeuksien, esim. patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, teollisten menetelmien ja mallien, liikesalaisuuksien ja franchising-lisenssien käytöstä. Nämä oikeudet saattavat syntyä tutkimuksesta ja kehittämisestä tai markkinoinnista; ja maksut lisensseistä, jotka oikeuttavat henkisiä oikeuksia sisältävien alkuperäkappaleiden tai prototyyppien kappaleiden (kuten kirja, käsikirjoitus, tietokoneohjelma, elokuvateos, äänitteet) valmistamiseen tai yleisön saataville saattamiseen tai niihin liittyvistä oikeuksista (kuten televisio-/kaapelitelevisio- /satelliittilähetykset). 10

11 8100 Franchise- ja tavaramerkkien lisensointimaksut Kaikki maksut ja palkkiot, jotka liittyvät tavaramerkkeihin ja franchisesopimuksiin Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit Maksut ja palkkiot tutkimus- ja kehittämistyöstä syntyvien omistusoikeuksien käytöstä. Patenttien, tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin liittyvien tekijänoikeuksien sekä teollisten menetelmien ja mallien suora myynti kuuluu luokkaan tutkimus- ja kehittämispalvelut (A1A0 tai A120) Tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssit Maksut tuotettujen alkuperäisohjelmistojen valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta lisenssisopimuksin. Jakelulla ei tässä yhteydessä tarkoiteta tukku- tai vähittäiskauppaa. Ohjelmiston myynti yksityiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön kuuluu tietotekniikkapalveluihin (9220). Ohjelmat, jotka myydään fyysisellä tallennusvälineellä ja joihin sisältyy pysyvä käyttöoikeus, luokitellaan tavaroiksi (ei sisälly kyselyyn) Audiovisuaalisten tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi Tuotettujen audiovisuaalisten alkuperäisteosten tai prototyyppien valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta suoritettavat maksut ja palkkiot (esim. elokuvateokset, äänitteet). Kohtaan sisältyvät myös oikeudet elävistä esityksistä tehtyjen tallenteiden sekä radio-, televisio-, kaapelitelevisio- ja satelliittilähetysten jäljentämiseen ja/tai jakeluun. Siihen kuuluvat myös urheilutapahtumien edelleenlähetysoikeudet. Televisio-ohjelmien lähetys (B112) Muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi Maksut ja palkkiot kirjailijoiden, taiteilijoiden, kuvanveistäjien jne. alkuperäisteosten valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta lisenssisopimuksin (esim. käännösoikeudet), pois lukien audiovisuaalisiin teoksiin liittyvät tuotteet. TELEVIESTINTÄ- JA TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Tietotekniikka- ja televiestintäpalvelujen luokittelu perustuu palvelun luonteeseen, ei sen toimitustapaan. Esimerkiksi liike-elämän palveluiden, kuten kirjanpitopalveluiden, tarjoaminen sisältyy asianmukaiseen liikeelämän palveluiden alaluokkaan, vaikka palvelut toimitetaan kokonaisuudessaan tietokoneiden tai Internetin välityksellä. Televiestintäpalveluihin tulisi kirjata vain lähetyskulut. Ladattu sisältö kirjataan sopiviin palveluluokkiin. Ladattava sisältö, joka ei ole ohjelmisto tai audiovisuaalinen teos tai siihen liittyvä tuote, kuuluu tietopalveluihin. 11

12 9100 Televiestintäpalvelut Äänen, kuvan, datan tai muun tiedon lähettämisen puhelimella, teleksinä, sähkeenä, radioitse, kaapelitelevisiossa, radio- ja televisiosatelliitin välityksellä, sähköpostina, faksipalveluna jne., mukaan luettuna yritysten verkkopalvelut, telekonferenssit ja tukipalvelut. Kohtaan sisältyvät myös matkapuhelinpalvelut, Internet-runkoverkkopalvelut ja verkkoon liittymispalvelut, mukaan luettuna Internet-yhteyden tarjonta. Välitetyn tiedon arvo (ei sisälly kyselyyn) Puhelinverkkolaitteiden asennuspalvelut sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200) Tietokantapalvelut sisältyvät tietopalveluihin (9320) 9211 Tietokone- ja mobiililaiteohjelmistojen originaalit 9212 Muut tietokone- ja mobiililaiteohjelmistot Ohjelmistoihin kuuluvat yleiset liiketoiminnan tuottavuutta parantavat ohjelmat, tietokonepelien ohjelmat ja muut sovellukset. Sisältää: Räätälöityjen ohjelmistojen myynti (riippumatta toimitustavasta) ja niihin liittyvät käyttölisenssit. Räätälöityjen ohjelmistojen kehittäminen, tuottaminen, toimittaminen ja dokumentaatio mukaan lukien käyttöjärjestelmät, jotka tehdään tilauksesta tietyille käyttäjille. Räätälöimättömät (massatuotetut) ohjelmistot, jotka ladataan tai toimitetaan muuten elektronisesti ja joita koskee määräaikainen tai kertaluonteinen lisenssimaksu. Käyttölisenssit räätälöimättömään (massatuotettuun) ohjelmistoon, joka toimitetaan tallennusvälineellä, kuten levyllä tai CD:llä, ja jota koskee määräaikainen käyttölisenssi. Ohjelmistojärjestelmien ja -sovellusten alkuperäiskappaleiden ja omistusoikeuksien myynti ja osto. Räätälöimättömät ohjelmistot, jotka toimitetaan tallennusvälineillä ja joiden lisenssi sisältää pysyvän käyttöoikeuden eivät sisälly palveluihin. (eivät sisälly tähän kyselyyn) Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalveluihin kuuluvat laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät palvelut sekä tietojenkäsittelypalvelut. Luokka sisältää: laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteutuspalvelut, joihin sisältyy tietojenkäsittelyn alihankintapalvelun hallinnointi laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset, mihin sisältyy keskustietokoneiden ja tietokonekeskusten asennukset tietokoneiden ja oheislaitteiden huolto ja korjaus tietojen pelastuspalvelut, atk-resurssien hallinnointiin liittyvä neuvonta ja tuki käyttövalmiiden järjestelmien analysointi, suunnittelu ja ohjelmointi (mukaan luettuna verkkosivustojen kehittäminen ja suunnittelu) ja ohjelmistoihin liittyvä tekninen konsultointi järjestelmien ylläpito ja muut tukipalvelut, kuten konsultointiin liittyvä koulutus 12

13 tietojenkäsittely- ja isännöintipalvelut, kuten tietojen syöttö, jäsentely ja käsittely osituskäyttönä www-isännöintipalvelut (eli palvelintilan tarjoaminen Internetistä verkkosivuja varten), sovellusten tarjoaminen käyttöön, asiakkaiden sovellusten isännöinti ja laitteistotilojen hallinnointi. Tietokonekurssit, joita ei ole räätälöity tietylle käyttäjälle, sisältyvät koulutuspalveluihin (B220) tietokoneen leasingvuokraus ilman käyttäjää sisältyy käyttöleasingpalveluihin (A330). ohjelmiston jäljentämistä ja/tai jakelua koskevat lisenssimaksut kuuluvat tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisensseihin (8300) Uutistoimistopalvelut Uutisten, valokuvien ja artikkelien toimittaminen tiedostusvälineille Tietokanta- ja tietopalvelut Tietokantapalvelut, kuten tietokannan suunnittelu, tiedon varastointi ja tiedon ja tietokantojen levittäminen (ml. hakemistot ja postituslistat) sekä verkossa että magneettisen, optisen tai painetun median välityksellä ja internethakuportaalit (hakukonepalvelut, jotka etsivät Internet-osoitteita asiasanahakuja tekeville asiakkaille). Luokkaan kuuluvat myös sanoma- ja aikakauslehtien suorat yksittäiset tilaukset postitse, sähköisesti tai muilla keinoin; muut online-sisällön tuottamispalvelut sekä kirjasto- ja arkistopalvelut. Sanomalehtien ja aikakauslehtien joukkotilaukset kuuluvat yleiseen kauppatavaraan. MUUT LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT Tutkimus- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja kehittämispalvelut sisältävät palvelut, jotka liittyvät perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen sekä luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvän tutkimuksen. Sisältää kaupallisen tutkimuksen elektroniikka-, lääke- ja bioteknologiaalalla sekä muun testauksen ja tuotekehityksen, joka saattaa johtaa patentteihin. A1A0 Räätälöidyt ja räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut Räätälöityjen tutkimus- ja kehittämispalveluiden tarjoaminen tilauksesta sekä räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut. Omistusoikeuksien myyntiä eikä jäljentämis- ja käyttölisenssien myyntiä, jotka ilmoitetaan kohtaan tutkimus- ja kehittämistyön tulosten käyttölisenssit (8200). 13

14 A120 Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut Testaus ja muut tuote- tai menetelmäkehitystoiminnot. Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myynti A1B1 Patentit A1B2 Tutkimukseen ja kehitykseen perustuvat tekijänoikeudet A1B3 Teollisten menetelmien ja mallien myynti (ml. liikesalaisuudet) A1B4 Muu t&k-omistusoikeuksien myynti Patentit, tekijänoikeudet, menetelmien ja mallien sekä liikesalaisuuksien myynti ja muu t&k-omistusoikeuksien myynti tulisi kirjata erikseen. Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien käytöstä maksettavat summat sisältyvät kohtaan muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi (8420). Tekniset tutkimukset ja konsultointi sisältyvät luokkaan ammatilliset ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut (A213). Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut Palvelut, joita emoyhtiö tai muu etuyhteydessä oleva yritys tarjoaa sivuliikkeen, tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön liikkeenjohdolle, sisältyvät usein alla oleviin luokkiin A211, A212 ja A213. Osakkuusyhtiön maksamat korvaukset lisäpalveluista, kuten kuljetus-, hankinta-, myynti- ja markkinointi- tai atk-palveluista, ilmoitetaan asiaankuuluvissa luokissa. Hallinnointipalkkiot sisältyvät muihin liike-elämän palveluihin. A211 Lakiasiainpalvelut Lainopillisen neuvonta ja asiamiespalvelut kaikissa oikeus-, tuomioistuin- ja sovitteluprosesseissa, oikeudellisten asiakirjojen ja instrumenttien laatimispalvelut, sertifiointia koskevan konsultoinnin, uskotun miehen palvelut ja pesänselvityspalvelut. A212 Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut Liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta, kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastamispalvelut, yritysten verosuunnittelu ja -neuvonta sekä veroilmoitusten laadinta. A213 Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut Yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan ja strategian kehittämiseksi; Organisaation kokonaissuunnittelu, -kehittäminen ja valvonta, johdon valvonta, markkinahallinta; Henkilöresursseja, tuotannonhallintaa ja projektijohtoa koskeva konsultointi; Palvelut, jotka liittyvät asiakaskuvan sekä yleisöja instituutiosuhteiden parantamiseen. Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset A221 Messujen tarjoamat näyttelypalvelut ja kokouspalvelut Messujen tarjoamat näyttelypalvelut ja kokouspalvelut. 14

15 A222 Muut mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset. Mainostoimistojen toteuttama mainonnan suunnittelu, luominen ja markkinointi, median valinta (ml. mainostilan osto ja myynti), tuotteiden ulkomainen myynninedistäminen, markkinatutkimus, telemarkkinointi ja erilaiset mielipideselvitykset. Tekniset, kaupankäynnin ja muut liike-elämän palvelut A311 Arkkitehtipalvelut Rakennusten suunnitteluun liittyvät liiketoimet. A312 Insinööripalvelut Koneiden, materiaalien, laitteiden, rakenteiden, prosessien ja järjestelmien suunnittelu, kehittäminen ja hyödyntäminen. Tämän tyyppisiin palveluihin kuuluvat teknisiin hankkeisiin liittyvien suunnitelmien ja tutkimusten toimittaminen. Kaivostoiminnan insinööripalvelut eivät kuulu tähän luokkaan, vaan kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyviin palveluihin (A323). A313 Muut tekniset palvelut Rakennusvalvonta, kartanpiirtäminen, tuotetestaus ja -sertifiointi sekä tekniset tarkastuspalvelut. A321 Jätteiden käsittely- ja puhdistuspalvelut Radioaktiivisen ja muun jätteen käsittely, pilaantuneen maaperän puhdistus, saasteiden puhdistaminen (ml. öljyvuodot), kaivospaikkojen entistys sekä dekontaminaatio- ja saniteettipalvelut. Kohtaan sisältyvät myös kaikki muut palvelut, jotka liittyvät ympäristön puhdistamiseen tai entistämiseen. A322 Maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut Maatalouteen liittyvät palvelut, kuten maatalouskoneiden tarjonta käyttäjineen, sadonkorjuu, sadon käsittely, tuholaistorjunta, lemmikkihotellit, eläinlääkäripalvelut ja eläinten hoito- ja jalostuspalvelut. Luokkaan kuuluvat myös metsästys-, ansastus-, metsätalous-, hakkuu- ja kalastuspalvelut sekä eläinlääkäripalvelut. A323 Kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut Kaivostoiminnan palvelut, joita suoritetaan kaasu- ja öljykentillä, mukaan luettuna porauspalvelut, poratornin pystytys-, korjaus- ja purkamispalvelut sekä öljy- ja kaasulähteiden vuoraaminen sementillä. Luokkaan kuuluvat myös mineraalien etsinnälle ja tutkimiselle ominaiset palvelut sekä kaivosinsinööritoiminta ja maaperätutkimus. A330 Käyttöleasingpalvelut Vuokraus sopimuksella, jonka kautta vuokralainen saa omaisuuden käyttönsä mutta jossa omistuksen riskit ja hyödyt eivät siirry vuokralaiselle. Palvelut sisältävät laivojen, lentokoneiden ja kuljetusvälineiden, kuten rautatievaunujen, konttien ja lauttojen leasingja charter-tyyppisen vuokrauksen ilman miehistöä koti- ja ulkomaisille toimijoille. 15

16 Sisältää myös käyttöleasingmaksut, jotka koskevat muun tyyppisiä laitteita ilman käyttäjää. Käyttöoikeudet aineettomaan omaisuuteen, kuten ohjelmistot tai henkinen omaisuus. Rakennusten vuokraaminen kansainvälisille organisaatioille, suurlähetystöille jne. Televiestintälinjojen tai -kapasiteetin leasingvuokraus sisältyy viestintäpalveluihin (9100). Laivojen ja lentokoneiden vuokraus miehistöineen ja asuntojen (majoitus) ja ajoneuvojen vuokraus ulkomaalaisille näiden oleskellessa muualla kuin sijoittautumismaissaan ei myöskään kuulu tähän kyselyyn. Rahoitusleasing sisältyy rahoituspalveluihin (7100) A340 Kaupankäyntiin liittyvät palvelut Tavara- ja palvelukaupan komissiot, jotka maksetaan tuotteiden kauppiaille, hyödykkeen välittäjille, dealereille, huutokaupanpitäjille ja komissiomyyjille. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi huutokaupanpitäjän palkkion tai välittäjän komission laivojen, lentokoneiden ja muiden hyödykkeiden myynnistä. Franchise-palkkiot sisältyvät rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100). Rahoitusvälineiden välitys kuuluu rahoituspalveluihin (7100). Kuljetuksiin liittyvät maksut, kuten huolitsijan komissiot (ei sisälly kyselyyn). A351 Työllistämispalvelut Henkilöstövuokraus ja rekrytointi. A352 Muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut Turvallisuus- ja etsiväpalvelut, kääntäminen ja tulkkaus, valokuvauspalvelut, kustantaminen, rakennusten siivous ja kiinteistöpalvelut, postin valmistelupalvelut. Siirtopalveluista eriteltyinä laskutetut veden, höyryn, kaasun, sähkön ja muiden öljytuotteiden jakelupalvelut ja ilmastointihuolto. Sähkönsiirto (ei sisälly kyselyyn) HENKILÖKOHTAISET, KULTTUURI- JA VIRKISTYSPALVELUT Audiovisuaaliset palvelut B111 Audiovisuaaliset alkuperäistuotteet B112 Muut audiovisuaaliset palvelut Palvelut, jotka liittyvät elokuvien tuotantoon (filmille, videonauhalle, levylle tai elektronisesti välitettäväksi), radio- ja televisio-ohjelmiin (suorana lähetyksenä tai tallenteena) ja musiikkiäänitteisiin. Elävien esitysten tallentaminen sisältyy audiovisuaalisiin palveluihin, ja 16

17 tallenteet ilmoitetaan samoin kuin muut audiovisuaaliset tuotteet. Kohtaan sisältyvät myös vuokratulot ja maksut audiovisuaalisista ja niihin liittyvistä tuotteista sekä palkkiot salauksella suojattujen televisiokanavien (kuten kaapeli- ja satelliittipalvelujen) katseluoikeuksista. Esittäviä taiteita ja muita elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalveluita (konserttien ja näytelmien tapaisia eläviä esityksiä); nämä kuuluvat taiteisiin liittyviin palveluihin (B120) Maksut, jotka oikeuttavat audiovisuaalisten tuotteiden kappaleiden valmistamiseen tai saattamiseen yleisön nähtäville sisältyvät muualla luokittelemattomiin rojalteihin ja lisensseihin (8410). B120 Taiteisiin liittyvät palvelut Sisältävät ulkomaalaisten artistien (näyttelijöiden, muusikkojen, tanssijoiden jne.), kirjailijoiden, säveltäjien ja kuvanveistäjien Suomessa tarjoamat palvelut ja päinvastoin. Se sisältää myös riippumattomien mallien sekä näyttämö-, puku- ja valaistussuunnittelijoiden palvelut. Palvelut ilmoitetaan tässä kohdassa, jos artisti ei ole maksun suorittajayksikön työntekijä (jolloin kyseessä olisi työntekijälle maksettava palkkio). Kohtaan sisältyvät myös esittävien taiteiden ja muiden elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalvelut. Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut B220 Koulutuspalvelut Kaikkiin koulutuksen tasoihin liittyvät palvelut toimitustavasta riippumatta, kuten kirjekurssit ja television, satelliitin tai Internetin välityksellä annetun opetuksen, sekä opettajien palvelut. Suomessa oleskeleville ulkomaalaisille tarjotut koulutuspalvelut (ei sisälly kyselyyn). B210 Terveyspalvelut Sairaaloiden, lääkäreiden, hoitajien, lääkäreitä ja hoitajia avustavien henkilöiden sekä muiden vastaavien tarjoamat yleiset ja erikoistuneet ihmisten terveyteen liittyvät palvelut sekä laboratorio- ja vastaavat palvelut joko etäpalveluna (telelääketiede, etädiagnoosit) tai paikalla suoritettuna. Siihen sisältyvät diagnostiset kuvantamispalvelut sekä farmaseuttiset, röntgen- ja kuntoutuspalvelut. Palveluntuottajan alueella oleskeleville ulkomaalaisille tuotettuja palveluita (ei sisälly kyselyyn) Eläinlääkärin palvelut kuuluvat maatalouteen, metsätalouteen ja kalastukseen liittyviin palveluihin (A322). B230 Perinne- ja virkistyspalvelut Palvelut, jotka liittyvät museoihin ja muuhun kulttuuri-, urheilu-, uhkapeli- ja virkistystoimintaan. 17

18 Ulkomaalaisten tuottamien ja ulkomaalaisille tuotettujen arpajais-, uhkapeli- ja vedonlyöntipalveluiden arvo arvioidaan ulkomaalaisten panostaman summan perusteella, joka kerrotaan palvelujen yleisellä suhteella kyseisen uhkapelitoimijan peleihin tai uhkapelityyppiin panostetusta kokonaismäärästä. Palvelut, joissa ostajina ovat asuinmaansa ulkopuolella oleskelevat henkilöt (ei sisälly kyselyyn) B240 Muut henkilökohtaiset palvelut Sosiaaliset palvelut, liike-elämän järjestöjen jäsenmaksut, kotipalvelut jne. 18

PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU

PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU Täyttöohje 1 (20) Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Sisällys PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU... 4 Tiedustelun palauttaminen... 4 Yleistä tiedustelun täyttämisestä...

Lisätiedot

P a l v e l u j e n u l k o m a a n k a u p a n n e l j ä n n e s v u o s i t i e d u s t e l u

P a l v e l u j e n u l k o m a a n k a u p a n n e l j ä n n e s v u o s i t i e d u s t e l u Yritysten rakenteet Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu TÄYTTÖOHJE 2011 1(7) P a l v e l u j e n u l k o m a a n k a u p a n n e l j ä n n e s v u o s i t i e d u s t e l u Palvelujen ulkomaankaupan

Lisätiedot

Täyttöohje. Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu. Tiedustelun täyttäminen ja palauttaminen

Täyttöohje. Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu. Tiedustelun täyttäminen ja palauttaminen Täyttöohje Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään yrityksenne palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain. Tiedustelu on lakisääteinen perustuen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Täyttöohje 1(22) Yritystilastot Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu 6.2.2014 Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu on lakisääteinen perustuen tilastolakiin

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Täyttöohje 1(22) Tiedonhankinta Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu on lakisääteinen

Lisätiedot

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä Täyttöohje Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään yrityksenne palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain. Tiedustelu on lakisääteinen perustuen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2013, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2013, ennakkotiedot Palvelujen ulkomaankauppa 2013, ennakkotiedot Palvelukauppa ja kansainvälinen tuotanto toivat lähes 4 miljardin euron tuotot Suomeen vuonna 2013 Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä ja ulkomailla valmistettujen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa

Palvelujen ulkomaankauppa Aineistokuvaus Palvelujen ulkomaankauppa Sisältökuvaus Palvelujen ulkomaankaupan tiedonkeruiden aineisto vuosilta 2002-2012 kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain. Tilasto

Lisätiedot

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä Täyttöohje Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään yrityksenne palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain. Tiedustelu on lakisääteinen perustuen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu Täyttöohje 1 (20) Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu Sisällys PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN JA ULKOMAISTEN TAVARAVIRTOJEN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU... 4 Tiedustelun

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2011

Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Kauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämän kasvu jatkui vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palveluja vietiin vuonna noin 15,1 miljardin euron arvosta palvelujen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2011

Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Kauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Palvelujen ulkomaankauppa selvästi ylijäämäistä Palvelujen viennin ja tuonnin arvot vähenivät vuonna 2011 Tilastokeskuksen Palvelujen ulkomaankaupan tilaston lopullisten

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot Kauppa 2009 Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot Konserniliiketoiminnot kasvattivat palvelujen ulkomaankauppaa 2008 Palvelujen vienti ja tuonti kasvoi vuonna 2008 palvelujen ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2010, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2010, ennakkotiedot Kauppa 211 Palvelujen ulkomaankauppa 21, ennakkotiedot Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä kasvoi vuonna 21 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palvelujen viennin arvo nousi ja tuonnin arvo laski vuonna

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008

Palvelujen ulkomaankauppa 2008 Kauppa 2010 Palvelujen ulkomaankauppa 2008 Konserniliiketoiminnot kasvattivat palvelujen ulkomaankauppaa 2008 Palvelujen vienti ja tuonti kasvoi vuonna 2008 palvelujen ulkomaankauppatilaston lopullisten

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2012, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2012, ennakkotiedot Kauppa 201 Palvelujen ulkomaankauppa 20, ennakkotiedot Palvelujen tuonnin lisääntyminen pienensi palvelujen ulkomaankaupan ylijäämää vuonna 20 Palvelujen tuonnin yli 1,8 miljardin euron kasvu, miljardiin

Lisätiedot

Vienti ulkomaille. Tuonti ulkomailta

Vienti ulkomaille. Tuonti ulkomailta Täyttöohje Tällä kyselyllä kerätään tietoja Suomessa sijaitsevien yritysten palvelujen myynnistä ulkomaille ja ostoista ulkomailta. Tietoja käytetään maksutasetilaston ja kansantalouden tilinpidon laatimiseen.

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2012

Palvelujen ulkomaankauppa 2012 Kauppa 201 Palvelujen ulkomaankauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa ylijäämäistä tuonnin kasvusta huolimatta vuonna 20 Tilastokeskuksen Palvelujen ulkomaankaupan tilaston vuoden 20 lopullisten tietojen mukaan

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: COMPET 23 MI 33 ETS 4 DIGIT 7 SOC 17 EMPL 13 CONSOM 12 CODEC 37

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Palveluiden ulkomaankauppa

Palveluiden ulkomaankauppa BoF Online 5 2009 Palveluiden ulkomaankauppa Suomessa Timo Hirvonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Tiedonhankinta PL 5A 00022 TILASTOKESKUS Puhelin 029 551 1000 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2014 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely,

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo

Lisätiedot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Kansantalous 2016 Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2016, 3. vuosineljännes Palveluiden viennin laskulle jatkoa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Palveluiden vienti jatkoi laskuaan vuoden 2016

Lisätiedot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Kansantalous 2016 Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2016, 1. Palveluiden viennin ja tuonnin ero kaventui vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Palveluiden tuonnin lasku kavensi palveluiden tuonnin

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Ensisijaiset palvelut

Ensisijaiset palvelut 1224 Liite A Ensisijaiset palvelut Pääluokka Kuvaus CPC-viitenumero 1. Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633, 886 2. Maaliikenteen palvelut, myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut 712 (paitsi

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Kansantalous 2016 Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2016, Palveluiden vienti laski vuoden 2016 toisella neljänneksellä Korjattu 11.10.2016. Korjatut kohdat merkitty punaisella. Palveluiden vienti

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Kansantalous 2017 Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 1. vuosineljännes Palveluiden vienti kasvussa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Palveluvienti kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Kansantalous 2017 Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2016, 4. vuosineljännes Palveluvienti edellisvuoden tasolla vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä Palveluvienti säilyi edellisvuoden tasolla

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

HS-Works Oy:n asiakastietokanta

HS-Works Oy:n asiakastietokanta HS-Works Oy Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste HS-Works Oy:n asiakastietokanta Rekisteriseloste 8.5.2009 Sisällys 1 Rekisterinpitäjä...1 2 Rekisterin pitämisen peruste...1 3 Rekisterin

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 Tutkimusraportti ja tiedotteet: TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Kansantalous 2017 Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, 2. vuosineljännes Palveluiden vienti edelleen kasvussa vuoden toisella neljänneksellä Palveluvienti kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Rahoitustoiminta Luottokortit 2012 Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 8,9 miljardia

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot