GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA"

Transkriptio

1 Sisällys Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu... 3 Tiedustelun palauttaminen... 3 Yleistä tiedustelun täyttämisestä... 3 Palveluerien kuvaus... 4 GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA... 4 VÄLITYSKAUPPA (vrt. Ketjukauppa, kolmikantakauppa) Välityskaupan ostot (vrt. 130A ) Välityskaupan myynnit... 4 Esimerkki: Välityskauppa... 4 TUOTANNOLLISET PALVELUT (alihankinta, valmistuttaminen, jalostus ) Tuotannolliset palvelut A Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara B Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara... 5 Esimerkki 2: Tuotannolliset palvelut, ja niihin liittyvät tavaravirrat... 5 HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut... 6 KULJETUS B Rahtimaksut kuljetuspalvelusta (vain tuonti) Posti- ja kuriiripalvelut... 6 RAKENTAMINEN JA PROJEKTITOIMITUKSET Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille A Rakentamista ja projekteja varten hankittujen tavaroiden vienti Suomesta B Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut... 8 Esimerkki rakentamispalvelujen kirjaamisesta Rakentaminen Suomessa ja projektitoimitukset ulkomailta... 9 RAHOITUSPALVELUT Rahoituspalvelut... 9 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT HENKISESTÄ OMAISUUDESTA PERITYT MAKSUT ROJALTIT JA LISENSSIMAKSUT Franchise- ja tavaramerkkien lisensointimaksut Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit Tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssit Audiovisuaalisten tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi Muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi TELEVIESTINTÄ- JA TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Televiestintäpalvelut Tietokone- ja mobiililaiteohjelmistojen originaalit Muut tietokone- ja mobiililaiteohjelmistot helmikuuta 2015

2 9220 Tietotekniikkapalvelut Uutistoimistopalvelut Tietokanta- ja tietopalvelut MUUT LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT Tutkimus- ja kehittämispalvelut A1A0 Räätälöidyt ja räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut A120 Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myynti A1B1 Patentit A1B2 Tutkimukseen ja kehitykseen perustuvat tekijänoikeudet A1B3 Teollisten menetelmien ja mallien myynti (ml. liikesalaisuudet) A1B4 Muu t&k-omistusoikeuksien myynti Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut A211 Lakiasiainpalvelut A212 Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut A213 Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset A221 Messujen tarjoamat näyttelypalvelut ja kokouspalvelut A222 Muut mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset Tekniset, kaupankäynnin ja muut liike-elämän palvelut A311 Arkkitehtipalvelut A312 Insinööripalvelut A313 Muut tekniset palvelut A321 Jätteiden käsittely- ja puhdistuspalvelut A322 Maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut A323 Kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut A330 Käyttöleasingpalvelut A340 Kaupankäyntiin liittyvät palvelut A351 Työllistämispalvelut A352 Muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut HENKILÖKOHTAISET, KULTTUURI- JA VIRKISTYSPALVELUT Audiovisuaaliset palvelut B111 Audiovisuaaliset alkuperäistuotteet B112 Muut audiovisuaaliset palvelut B120 Taiteisiin liittyvät palvelut Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut B220 Koulutuspalvelut B210 Terveyspalvelut B230 Perinne- ja virkistyspalvelut B240 Muut henkilökohtaiset palvelut

3 Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu on lakisääteinen perustuen tilastolakiin (280/2004). Tilaston tuottamisesta säädetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (184/2005), jota on muutettu Komission asetuksessa (555/2012). Palvelujen ulkomaankaupan tietoja käytetään maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa sekä palvelujen ulkomaankaupan vuositilaston tuottamisessa. Tiedustelun palauttaminen Tiedusteluun tulee vastata mennessä sähköisesti. Sähköisen lomakkeen internetosoite on Käyttäjätunnuksenne ja salasananne löytyvät saatekirjeen oikeasta yläkulmasta. Tiedustelu täytetään saatekirjeen yläkulmassa mainitun yrityksen osalta. Tiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella. Muut valuutat muunnetaan euroiksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin kyseinen liiketoimi on tapahtunut. Tiedot annetaan arvonlisäverottomina. Jos tiedustelussa kysyttäviä tietoja (esimerkiksi palvelu- tai maajaottelu) ei ole mahdollista saada kirjanpidostanne, voi tiedot arvioida. Lisätietoja tiedustelusta antavat: Leena Kalliomäki Aija Tiainen Yleistä tiedustelun täyttämisestä Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain ja maittain. Palveluita ovat muut tuotteet kuin aineelliset hyödykkeet. Matkailu ja vakuutuspalvelut eivät kuulu tähän tiedusteluun, ja kuljetuspalveluista tässä ilmoitetaan ainoastaan tiekuljetuksesta maksetut rahtimaksut (332B). Palvelujen ulkomaankauppa toteutuu kun Suomessa sijaitseva ja ulkomailla sijaitseva talousyksikkö käyvät kauppaa palveluilla. Palvelujen viennissä Suomessa sijaitseva talousyksikkö saa maksun tarjoamastaan palvelusta suoraan ulkomailla sijaitsevalta talousyksiköltä (mukaan luettuna saman konsernin ulkomailla sijaitsevat yritykset) ja palvelujen tuonnissa Suomessa sijaitseva talousyksikkö maksaa hankkimansa palvelun suoraan ulkomailla sijaitsevalle talousyksikölle. Palvelun ei tarvitse siirtyä rajan ylitse, ne voidaan tuottaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Suomessa sijaitseviksi määritellään talousyksiköt, joiden taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen, ja joilla on Suomessa jokin paikka, josta käsin toimintaa harjoitetaan (esimerkiksi toimipaikka tai tuotantolaitos). Muut talousyksiköt määritellään ulkomailla sijaitseviksi (myös suomalaisen yrityksen ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiöt ja sivuliikkeet). Pohjoismainen Investointipankki (NIB), Euroopan unionin toimielimet ja muut kansainväliset järjestöt ovat ulkomailla sijaitsevia. Ulkoministeriön tai kansainvälisellä rahoituksella toteutetut kehitysyhteistyöhankkeet ilmoitetaan edunsaajamaan (hankkeen kohdemaan) mukaan. Tiedustelu kattaa globaalin tuotannon ja kaupan, huolto- ja korjauspalvelut, kuljetuspalvelut, rakentamisen ja projektitoimitukset, rahoituspalvelut, rojaltit ja lisenssimaksut, televiestintä- ja tietotekniikkapalvelut, muut liike-elämän palvelut, henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluiden määritelmät kerrotaan seuraavassa luvussa. Palvelut ilmoitetaan maittain. Maana ilmoitetaan liiketoimen vastapuolen sijaintimaa. Palvelujen ulkomaankaupan tiedustelussa ei ilmoiteta Suomen rajat ylittävää tavaroiden ulkomaankauppaa (Tullille ilmoitettavia tietoja), varastointia, palkkoja, voittoja ja tappioita, osinkoja tai korkoja. Poikkeuksena on rakentamispalvelujen vienti, jonka yhteydessä ilmoitetaan myös materiaalimenot ja palkkamenot ulkomailla sekä rakentamista varten Suomesta viedyt tavarat. 3

4 Palveluerien kuvaus GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA VÄLITYSKAUPPA (vrt. Ketjukauppa, kolmikantakauppa) 2100 Välityskaupan ostot (vrt. 130A ) 2200 Välityskaupan myynnit Esimerkki: Välityskauppa Välityskaupassa suomalainen talousyksikkö ostaa tavaran ulkomailta, ja myy sen eteenpäin muuttumattomana ulkomaille ilman että tavarat kulkevat Suomen kautta. Välityskauppajärjestelyjä käytetään etenkin tukku- ja vähittäiskaupassa, ja niissä tavaran ei tarvitse fyysisesti olla omistajan hallussa. Välityskauppa vastaa verohallinnossa käytettävien ketju- ja kolmikantakaupan käsitteitä. Myös koko tuotantonsa ulkoistaneet yritykset, eli ns. tehtaattomat valmistuttajat kirjaavat ulkomaisen liiketoimintansa välityskauppaan. Jos myyjä organisoi kansainvälisen valmistusprosessin, myyntihinta saattaa sisältää myös esimerkiksi suunnittelun, hallinnon, patenttien ja tietotaidon, markkinoinnin ja rahoituksen osuudet. Etenkin korkean teknologian tuotteessa nämä aineettomat panokset saattavat olla mittavia suhteessa materiaalien ja kokoonpanon arvoon. Tavaraostot ja -myynnit kirjataan FOB-hintaan. Ostaja ei aina voi varmuudella tietää, myydäänkö tavarat Suomeen vai jonnekin muualle. Tällöin myyntisuunnitelmia voidaan käyttää ohjeellisena perusteena, ja lukuja voidaan tarkistaa, jos suunnitelmat eivät toteudu. 1. Suomalainen yritys hankkii tavaraa myytäväksi Ruotsista arvolla Tavarat lähetetään eteenpäin Norjassa sijaitsevalle asiakkaalle ilman että tavarat kulkevat Suomen kautta. Asiakas ostaa ne hinnalla Suomalainen kauppias kirjaa oston erään 2100 Välityskauppa ostot ja myynnin erään 2200 Välityskauppa myynnit. 4. Suomi Välityskauppias Ruotsi Norja Tavaran toimittaja Tavara Tavaran ostaja 4

5 Tapahtuman kirjaukset: Koodi Palveluerä Maa Arvo ( ) 2100 Välityskaupan ostot Ruotsi Välityskaupan myynnit Norja Ei-monetaarisen kullan välityskauppa (ei sisälly kyselyyn). TUOTANNOLLISET PALVELUT (alihankinta, valmistuttaminen, jalostus ) 1300 Tuotannolliset palvelut Jalostus, kokoaminen, merkitseminen, pakkaaminen jne. sellaisten yritysten toimesta, jotka eivät omista kyseisiä tavaroita. Tuotannollisen palvelun suorittaa yksikkö, joka saa siitä maksun omistajalta. Esimerkkejä ovat vaatteiden valmistus ja elektroniikan kokoonpano. Luokkaan kirjataan maksettu tai saatu jalostuspalkkio. 130A Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara Suomalaisen yrityksen käsiteltäväksi hankkimat tavarat ja raaka-aineet, jotka hankitaan käsittelijän sijoittautumismaasta tai jostain kolmannesta maasta 130B Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara Suomalaisen yrityksen omistamat valmiit tavarat, jotka myydään käsittelyn jälkeen suoraan käsittelijän sijoittautumismaahan tai johonkin kolmanteen maahan. Esimerkki 2: Tuotannolliset palvelut, ja niihin liittyvät tavaravirrat 1. Suomalainen yritys ostaa raakaöljyä Venäjältä arvosta. 2. Raakaöljy lähetetään jalostettavaksi Ruotsiin ilman, että se käy Suomessa. Ruotsalainen yritys jalostaa öljyn ja laskuttaa suomalaiselta kustannukset (ns. jalostuspalkkio). 3. Jalostuksen jälkeen öljy myydään Tanskaan hintaan Koodi Palveluerä Maa Arvo ( ) Välilehti 130A 130B Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara Venäjä Vienti Tanska Vienti 1300 Tuotannolliset palvelut Ruotsi Tuonti 5

6 HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT 2000 Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut Luokkaan sisältyvät sekä vähäiset korjaukset, jotka tehdään tavaran pitämiseksi toimintakunnossa, että mittavat korjaukset, jotka parantavat tavaran toimivuutta tai kapasiteettia tai pidentävät sen käyttöikää. Korjaukset voidaan suorittaa korjaajan tiloissa tai muualla. Huolto- ja korjaustyöt, jotka suomalaiset yksiköt suorittavat ulkomaisten yksiköiden omistamille tavaroille ovat palvelujen vientiä. Vastaavasti kotimaisten yksiköiden ulkomaalaisilta yksiköiltä ostamat huolto- ja korjaustyöt kirjataan palvelujen tuontiin. Sillä missä maassa korjattavat tavarat sijaitsevat huolto- tai korjaustoimenpiteiden aikaan ei ole väliä. Kohtaan sisältyvät myös laivojen, lentokoneiden ja muiden liikennevälineiden huolto- ja korjauspalvelut. Huollon ja korjausten arvoksi ilmoitetaan suoritetun korjaustyön arvo, ei tavaroiden bruttoarvoa ennen ja jälkeen korjausten. Huollon ja korjausten arvo kattaa hintaan sisältyvät, korjaajan mahdollisesti toimittamat osat tai materiaalit. Huollon ja korjauksen yhteydessä tilatut osat ja materiaalit, joista laskutetaan erikseen, eivät sisälly palveluihin eivätkä tähän kyselyyn. Liikennevälineiden puhdistus (ei sisälly kyselyyn). Rakennusalan korjaukset ja huolto sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200). Tietokoneiden huolto ja korjaukset sisältyvät tietotekniikkapalveluihin (9220). KULJETUS 332B Rahtimaksut kuljetuspalvelusta (vain tuonti) Kuljetuspalveluista ilmoitetaan ainoastaan tiekuljetuksesta maksetut rahtimaksut. Rahtipalvelujen ostot ulkomaiselta rahdinkuljettajalta. Rahtipalveluissa määrittävä tekijä tuonnin ja viennin välillä on kuljetusliikkeen kotimaa. : Vesi- ja ilmaliikenteen kuljetusten rahtimaksut (ei sisälly kyselyyn). Suomalaiselta kuljetusliikkeeltä ostetut palvelut (ei sisälly kyselyyn) Posti- ja kuriiripalvelut Kirjeiden, sanomalehtien, aikakauslehtien, esitteiden, muiden painotuotteiden ja pakettien noutaminen, kuljetus ja perille toimittaminen. Sisältää myös postitoimipaikkojen asiakaspalvelut, kuten postimerkkien myynnin, poste restante -palvelut, sähkepalvelut jne. ja postilokeroiden vuokrapalvelut. 6

7 : Kuriiripalveluihin kuuluvat kaikenlaiset kuriiripalvelut, kuten lähetysten toimittaminen tiettyyn aikaan, pikalähetykset ja ovelta ovelle -toimitukset. Postihallinnon yksiköiden tuottamat rahoituspalvelut, kuten postisiirrot, pankki- ja talletustilipalvelut sisältyvät rahoituspalveluihin (7100) postin valmistelupalvelut sisältyvät muualla luokittelemattomiin liike-elämän palveluihin (A352) postiviestintäjärjestelmiin liittyvät palvelut sisältyvät viestintäpalveluihin (9100) Sähkepalveluiden tuottaminen sisältyy viestintäpalveluihin (9100) Lentokuljetusyritysten kuljettama posti (ei sisälly kyselyyn) Tavaran varastoiminen (ei sisälly kyselyyn) Suomalaisten toimijoiden ulkomaalaisille tuottamat postipalvelut (tai päinvastoin) näiden oleskellessa kotimaansa ulkopuolella (ei sisälly kyselyyn). RAKENTAMINEN JA PROJEKTITOIMITUKSET 5100 Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille Rakentaminen ulkomailla käsittää rakentamisen, jota Suomessa sijaitsevat yritykset suorittavat ulkomailla sijaitseville talousyksiköille sekä rakentamista varten ostetut tavarat ja palvelut. Kiinteiden varojen, rakennusten (ml. tiet, sillat, padot) rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen, rakennusluontoiset maanparannukset sekä muut rakennustekniset toimenpiteet. Siihen sisältyy myös rakentamiseen liittyvät asennus- ja kokoonpanotyöt, rakennuspaikan valmistelutyöt, yleinen rakentaminen sekä erityispalvelut kuten maalaus, putkityöt ja purkaminen. Projektitoimitukset voivat sisältää koneiden sekä tuotantolaitteistojen ja teollisuuslaitosten kokonaistoimituksia mukaan lukien koneiden asentaminen ja kokoaminen sekä niihin liittyvät muut rakennustyöt. Luokkaan ilmoitetaan rakentaminen ja projektitoimitukset bruttoarvoisina eli sisältäen kaikki työhön kuuluneet tavarat ja palvelut, muut tuotantokulut, työntekijöiden työpanoksen rakentamismaassa ja toimintaylijäämän, joka kerääntyy palvelua tuottavan yrityksen omistajille. Korjaustyöt lähetystöissä, sotilastukikohdissa jne., jotka ovat niitä hallussaan pitävien hallitusten omistuksessa (ei sisälly kyselyyn). Rakentamisen suorittavan yrityksen sijoittautumismaastaan hankkimat tavarat ja palvelut ovat saman maan asukkaiden välisiä liiketoimia (ei sisälly kyselyyn). 7

8 510A Rakentamista ja projekteja varten hankittujen tavaroiden vienti Suomesta Rakentamiseen ja projekteihin hankitut tavarat ja raaka-aineet, jotka viedään Suomesta. 510B Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut. Suomeen maksetut palkat sekä muut kulut ovat Suomen sisäisiä liiketoimia, eivät sisälly tähän kyselyyn. Esimerkki rakentamispalvelujen kirjaamisesta Esimerkissä suomalainen yritys rakentaa rakennuksen Viroon. Rakentamisestaan yritys saa palkkioksi euroa. Yritys hankkii rakennusmateriaaleja eurolla Suomesta, eurolla Virosta ja eurolla Venäjältä. Lisäksi yritys maksaa palkkoja suomalaisille euroa, virolaisille euroa ja venäläisille euroa Suomi Viro Venäjä

9 Kyseisen esimerkin mukainen tilanne kirjataan palvelujen ulkomaankaupan tiedustelussa seuraavasti: Koodi Palveluerä Maa Arvo ( ) Välilehti 5100 Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille 510A 510B 510B Rakentamista ja projekteja varten hankittujen tavaroiden vienti Suomesta. Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut Ulkomailla maksetut rakentamiseen ja projekteihin liittyvät palkat sekä muut kulut Viro Vienti Viro Vienti Viro Vienti Venäjä Vienti Venäjälle maksettujen palkkojen ja materiaalikustannusten summa = kirjataan luokkaan 510B. Vastaavasti Viroon kirjataan summa = Suomalaisille työntekijöille maksettuja palkkoja (5 500 ) ei kirjata palvelujen ulkomaankaupan tiedusteluun, koska kyseessä on suomalaisten välinen transaktio Rakentaminen Suomessa ja projektitoimitukset ulkomailta Rakennus- ja projektityöt, joita Suomen ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset suorittavat Suomen asukkaille. Ilmoitetaan bruttoarvoisena. RAHOITUSPALVELUT 7100 Rahoituspalvelut Palvelut, joiden tuottajia ovat yleensä pankit ja muut rahoitusta välittävät ja avustavat toimijat (rahoituksen välittäjät keräävät varoja lainanantajilta ja muuntavat tai uudelleenpaketoivat ne (erääntymisaika, määrät, riski jne.) vastaamaan lainanottajien tarpeita. Rahoituksen välittämiseen ja rahoitusta tukeviin toimintoihin liittyvät palvelut lukuun ottamatta henkivakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen palveluja. Rahoituspalveluihin liittyvät maksut voidaan suorittaa joko eksplisiittisinä palvelumaksuina, osto- ja myyntitoimien marginaaleina tai salkunhoitajan omaisuustuloista pidättäminä hoitokuluina. Yhteenvetona rahoituspalveluihin sisältyvät: Komissiot ja maksut, jotka liittyvät rahoitustransaktioihin, kuten rembursseihin, pankkitunnusteisiin, puiteluottoihin ja vastaaviin rahoitusvälineisiin Rahoitusleasing Rahan siirto Factoring-rahoitus 9

10 Futuurit Johdannaissopimusten järjestelyt Vakuutusten merkintä, liikkeellelasku, arvopapereiden välitys ja lunastus, joihin sisältyvät komissiot arvopapereihin liittyvistä pääomatuotoista Maksujen selvitys Rahoitusneuvontapalvelut Rahoitusomaisuuden tai jalometallien säilytyspalvelu Salkunhoitopalvelut Fuusio- ja yritysostopalvelut Yritysrahoitukseen ja riskipääomaan liittyvät palvelut Luottokortteihin ja muuhun luotontakaamiseen liittyvät palvelut Valuutanvaihto Rahoitusmarkkinoiden säätely ja hallinto Luottoluokitus IMF:n resurssien hankintaan liittyvät palvelumaksut Maksut käyttämättömistä luotoista IMF:n valmiusluotto- tai laajennetuissa luottojärjestelyissä Postihallinnon yksiköiden tuottamat rahoituspalvelut, kuten postisiirrot, pankki- ja talletustilipalvelut Talletusten, lainojen, rahoitusleasingin ja velkapapereiden korot (sijoitustuloja, eivät sisälly tähän kyselyyn) Osingot (ei sisälly kyselyyn) Henki- ja eläkevakuutusten välityspalvelut (ei sisälly kyselyyn) Muut vakuutuspalvelut (ei sisälly kyselyyn) Pankkien tarjoamat neuvontapalvelut, jotka eivät liity rahoitukseen - kuten johdon neuvontapalvelut, jotka sisältyvät kohtaan yritysten ja liikejohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut (A213) Arvopapereiden ja johdannaisten yksikön omaan laskuun tapahtuvaan hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot (ei sisälly kyselyyn) MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT HENKISESTÄ OMAISUUDESTA PERITYT MAKSUT ROJALTIT JA LISENSSIMAKSUT Muualla luokittelemattomat rojaltit ja lisenssimaksut sisältävät: maksut omistusoikeuksien, esim. patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, teollisten menetelmien ja mallien, liikesalaisuuksien ja franchising-lisenssien käytöstä. Nämä oikeudet saattavat syntyä tutkimuksesta ja kehittämisestä tai markkinoinnista; ja maksut lisensseistä, jotka oikeuttavat henkisiä oikeuksia sisältävien alkuperäkappaleiden tai prototyyppien kappaleiden (kuten kirja, käsikirjoitus, tietokoneohjelma, elokuvateos, äänitteet) valmistamiseen tai yleisön saataville saattamiseen tai niihin liittyvistä oikeuksista (kuten televisio-/kaapelitelevisio- /satelliittilähetykset). 10

11 8100 Franchise- ja tavaramerkkien lisensointimaksut Kaikki maksut ja palkkiot, jotka liittyvät tavaramerkkeihin ja franchisesopimuksiin Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit Maksut ja palkkiot tutkimus- ja kehittämistyöstä syntyvien omistusoikeuksien käytöstä. Patenttien, tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin liittyvien tekijänoikeuksien sekä teollisten menetelmien ja mallien suora myynti kuuluu luokkaan tutkimus- ja kehittämispalvelut (A1A0 tai A120) Tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssit Maksut tuotettujen alkuperäisohjelmistojen valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta lisenssisopimuksin. Jakelulla ei tässä yhteydessä tarkoiteta tukku- tai vähittäiskauppaa. Ohjelmiston myynti yksityiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön kuuluu tietotekniikkapalveluihin (9220). Ohjelmat, jotka myydään fyysisellä tallennusvälineellä ja joihin sisältyy pysyvä käyttöoikeus, luokitellaan tavaroiksi (ei sisälly kyselyyn) Audiovisuaalisten tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi Tuotettujen audiovisuaalisten alkuperäisteosten tai prototyyppien valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta suoritettavat maksut ja palkkiot (esim. elokuvateokset, äänitteet). Kohtaan sisältyvät myös oikeudet elävistä esityksistä tehtyjen tallenteiden sekä radio-, televisio-, kaapelitelevisio- ja satelliittilähetysten jäljentämiseen ja/tai jakeluun. Siihen kuuluvat myös urheilutapahtumien edelleenlähetysoikeudet. Televisio-ohjelmien lähetys (B112) Muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi Maksut ja palkkiot kirjailijoiden, taiteilijoiden, kuvanveistäjien jne. alkuperäisteosten valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta lisenssisopimuksin (esim. käännösoikeudet), pois lukien audiovisuaalisiin teoksiin liittyvät tuotteet. TELEVIESTINTÄ- JA TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Tietotekniikka- ja televiestintäpalvelujen luokittelu perustuu palvelun luonteeseen, ei sen toimitustapaan. Esimerkiksi liike-elämän palveluiden, kuten kirjanpitopalveluiden, tarjoaminen sisältyy asianmukaiseen liikeelämän palveluiden alaluokkaan, vaikka palvelut toimitetaan kokonaisuudessaan tietokoneiden tai Internetin välityksellä. Televiestintäpalveluihin tulisi kirjata vain lähetyskulut. Ladattu sisältö kirjataan sopiviin palveluluokkiin. Ladattava sisältö, joka ei ole ohjelmisto tai audiovisuaalinen teos tai siihen liittyvä tuote, kuuluu tietopalveluihin. 11

12 9100 Televiestintäpalvelut Äänen, kuvan, datan tai muun tiedon lähettämisen puhelimella, teleksinä, sähkeenä, radioitse, kaapelitelevisiossa, radio- ja televisiosatelliitin välityksellä, sähköpostina, faksipalveluna jne., mukaan luettuna yritysten verkkopalvelut, telekonferenssit ja tukipalvelut. Kohtaan sisältyvät myös matkapuhelinpalvelut, Internet-runkoverkkopalvelut ja verkkoon liittymispalvelut, mukaan luettuna Internet-yhteyden tarjonta. Välitetyn tiedon arvo (ei sisälly kyselyyn) Puhelinverkkolaitteiden asennuspalvelut sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200) Tietokantapalvelut sisältyvät tietopalveluihin (9320) 9211 Tietokone- ja mobiililaiteohjelmistojen originaalit 9212 Muut tietokone- ja mobiililaiteohjelmistot Ohjelmistoihin kuuluvat yleiset liiketoiminnan tuottavuutta parantavat ohjelmat, tietokonepelien ohjelmat ja muut sovellukset. Sisältää: Räätälöityjen ohjelmistojen myynti (riippumatta toimitustavasta) ja niihin liittyvät käyttölisenssit. Räätälöityjen ohjelmistojen kehittäminen, tuottaminen, toimittaminen ja dokumentaatio mukaan lukien käyttöjärjestelmät, jotka tehdään tilauksesta tietyille käyttäjille. Räätälöimättömät (massatuotetut) ohjelmistot, jotka ladataan tai toimitetaan muuten elektronisesti ja joita koskee määräaikainen tai kertaluonteinen lisenssimaksu. Käyttölisenssit räätälöimättömään (massatuotettuun) ohjelmistoon, joka toimitetaan tallennusvälineellä, kuten levyllä tai CD:llä, ja jota koskee määräaikainen käyttölisenssi. Ohjelmistojärjestelmien ja -sovellusten alkuperäiskappaleiden ja omistusoikeuksien myynti ja osto. Räätälöimättömät ohjelmistot, jotka toimitetaan tallennusvälineillä ja joiden lisenssi sisältää pysyvän käyttöoikeuden eivät sisälly palveluihin. (eivät sisälly tähän kyselyyn) Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalveluihin kuuluvat laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät palvelut sekä tietojenkäsittelypalvelut. Luokka sisältää: laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteutuspalvelut, joihin sisältyy tietojenkäsittelyn alihankintapalvelun hallinnointi laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset, mihin sisältyy keskustietokoneiden ja tietokonekeskusten asennukset tietokoneiden ja oheislaitteiden huolto ja korjaus tietojen pelastuspalvelut, atk-resurssien hallinnointiin liittyvä neuvonta ja tuki käyttövalmiiden järjestelmien analysointi, suunnittelu ja ohjelmointi (mukaan luettuna verkkosivustojen kehittäminen ja suunnittelu) ja ohjelmistoihin liittyvä tekninen konsultointi järjestelmien ylläpito ja muut tukipalvelut, kuten konsultointiin liittyvä koulutus 12

13 tietojenkäsittely- ja isännöintipalvelut, kuten tietojen syöttö, jäsentely ja käsittely osituskäyttönä www-isännöintipalvelut (eli palvelintilan tarjoaminen Internetistä verkkosivuja varten), sovellusten tarjoaminen käyttöön, asiakkaiden sovellusten isännöinti ja laitteistotilojen hallinnointi. Tietokonekurssit, joita ei ole räätälöity tietylle käyttäjälle, sisältyvät koulutuspalveluihin (B220) tietokoneen leasingvuokraus ilman käyttäjää sisältyy käyttöleasingpalveluihin (A330). ohjelmiston jäljentämistä ja/tai jakelua koskevat lisenssimaksut kuuluvat tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisensseihin (8300) Uutistoimistopalvelut Uutisten, valokuvien ja artikkelien toimittaminen tiedostusvälineille Tietokanta- ja tietopalvelut Tietokantapalvelut, kuten tietokannan suunnittelu, tiedon varastointi ja tiedon ja tietokantojen levittäminen (ml. hakemistot ja postituslistat) sekä verkossa että magneettisen, optisen tai painetun median välityksellä ja internethakuportaalit (hakukonepalvelut, jotka etsivät Internet-osoitteita asiasanahakuja tekeville asiakkaille). Luokkaan kuuluvat myös sanoma- ja aikakauslehtien suorat yksittäiset tilaukset postitse, sähköisesti tai muilla keinoin; muut online-sisällön tuottamispalvelut sekä kirjasto- ja arkistopalvelut. Sanomalehtien ja aikakauslehtien joukkotilaukset kuuluvat yleiseen kauppatavaraan. MUUT LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT Tutkimus- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja kehittämispalvelut sisältävät palvelut, jotka liittyvät perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen sekä luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvän tutkimuksen. Sisältää kaupallisen tutkimuksen elektroniikka-, lääke- ja bioteknologiaalalla sekä muun testauksen ja tuotekehityksen, joka saattaa johtaa patentteihin. A1A0 Räätälöidyt ja räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut Räätälöityjen tutkimus- ja kehittämispalveluiden tarjoaminen tilauksesta sekä räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut. Omistusoikeuksien myyntiä eikä jäljentämis- ja käyttölisenssien myyntiä, jotka ilmoitetaan kohtaan tutkimus- ja kehittämistyön tulosten käyttölisenssit (8200). 13

14 A120 Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut Testaus ja muut tuote- tai menetelmäkehitystoiminnot. Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myynti A1B1 Patentit A1B2 Tutkimukseen ja kehitykseen perustuvat tekijänoikeudet A1B3 Teollisten menetelmien ja mallien myynti (ml. liikesalaisuudet) A1B4 Muu t&k-omistusoikeuksien myynti Patentit, tekijänoikeudet, menetelmien ja mallien sekä liikesalaisuuksien myynti ja muu t&k-omistusoikeuksien myynti tulisi kirjata erikseen. Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien käytöstä maksettavat summat sisältyvät kohtaan muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi (8420). Tekniset tutkimukset ja konsultointi sisältyvät luokkaan ammatilliset ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut (A213). Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut Palvelut, joita emoyhtiö tai muu etuyhteydessä oleva yritys tarjoaa sivuliikkeen, tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön liikkeenjohdolle, sisältyvät usein alla oleviin luokkiin A211, A212 ja A213. Osakkuusyhtiön maksamat korvaukset lisäpalveluista, kuten kuljetus-, hankinta-, myynti- ja markkinointi- tai atk-palveluista, ilmoitetaan asiaankuuluvissa luokissa. Hallinnointipalkkiot sisältyvät muihin liike-elämän palveluihin. A211 Lakiasiainpalvelut Lainopillisen neuvonta ja asiamiespalvelut kaikissa oikeus-, tuomioistuin- ja sovitteluprosesseissa, oikeudellisten asiakirjojen ja instrumenttien laatimispalvelut, sertifiointia koskevan konsultoinnin, uskotun miehen palvelut ja pesänselvityspalvelut. A212 Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut Liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta, kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastamispalvelut, yritysten verosuunnittelu ja -neuvonta sekä veroilmoitusten laadinta. A213 Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut Yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan ja strategian kehittämiseksi; Organisaation kokonaissuunnittelu, -kehittäminen ja valvonta, johdon valvonta, markkinahallinta; Henkilöresursseja, tuotannonhallintaa ja projektijohtoa koskeva konsultointi; Palvelut, jotka liittyvät asiakaskuvan sekä yleisöja instituutiosuhteiden parantamiseen. Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset A221 Messujen tarjoamat näyttelypalvelut ja kokouspalvelut Messujen tarjoamat näyttelypalvelut ja kokouspalvelut. 14

15 A222 Muut mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset. Mainostoimistojen toteuttama mainonnan suunnittelu, luominen ja markkinointi, median valinta (ml. mainostilan osto ja myynti), tuotteiden ulkomainen myynninedistäminen, markkinatutkimus, telemarkkinointi ja erilaiset mielipideselvitykset. Tekniset, kaupankäynnin ja muut liike-elämän palvelut A311 Arkkitehtipalvelut Rakennusten suunnitteluun liittyvät liiketoimet. A312 Insinööripalvelut Koneiden, materiaalien, laitteiden, rakenteiden, prosessien ja järjestelmien suunnittelu, kehittäminen ja hyödyntäminen. Tämän tyyppisiin palveluihin kuuluvat teknisiin hankkeisiin liittyvien suunnitelmien ja tutkimusten toimittaminen. Kaivostoiminnan insinööripalvelut eivät kuulu tähän luokkaan, vaan kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyviin palveluihin (A323). A313 Muut tekniset palvelut Rakennusvalvonta, kartanpiirtäminen, tuotetestaus ja -sertifiointi sekä tekniset tarkastuspalvelut. A321 Jätteiden käsittely- ja puhdistuspalvelut Radioaktiivisen ja muun jätteen käsittely, pilaantuneen maaperän puhdistus, saasteiden puhdistaminen (ml. öljyvuodot), kaivospaikkojen entistys sekä dekontaminaatio- ja saniteettipalvelut. Kohtaan sisältyvät myös kaikki muut palvelut, jotka liittyvät ympäristön puhdistamiseen tai entistämiseen. A322 Maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut Maatalouteen liittyvät palvelut, kuten maatalouskoneiden tarjonta käyttäjineen, sadonkorjuu, sadon käsittely, tuholaistorjunta, lemmikkihotellit, eläinlääkäripalvelut ja eläinten hoito- ja jalostuspalvelut. Luokkaan kuuluvat myös metsästys-, ansastus-, metsätalous-, hakkuu- ja kalastuspalvelut sekä eläinlääkäripalvelut. A323 Kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut Kaivostoiminnan palvelut, joita suoritetaan kaasu- ja öljykentillä, mukaan luettuna porauspalvelut, poratornin pystytys-, korjaus- ja purkamispalvelut sekä öljy- ja kaasulähteiden vuoraaminen sementillä. Luokkaan kuuluvat myös mineraalien etsinnälle ja tutkimiselle ominaiset palvelut sekä kaivosinsinööritoiminta ja maaperätutkimus. A330 Käyttöleasingpalvelut Vuokraus sopimuksella, jonka kautta vuokralainen saa omaisuuden käyttönsä mutta jossa omistuksen riskit ja hyödyt eivät siirry vuokralaiselle. Palvelut sisältävät laivojen, lentokoneiden ja kuljetusvälineiden, kuten rautatievaunujen, konttien ja lauttojen leasingja charter-tyyppisen vuokrauksen ilman miehistöä koti- ja ulkomaisille toimijoille. 15

16 Sisältää myös käyttöleasingmaksut, jotka koskevat muun tyyppisiä laitteita ilman käyttäjää. Käyttöoikeudet aineettomaan omaisuuteen, kuten ohjelmistot tai henkinen omaisuus. Rakennusten vuokraaminen kansainvälisille organisaatioille, suurlähetystöille jne. Televiestintälinjojen tai -kapasiteetin leasingvuokraus sisältyy viestintäpalveluihin (9100). Laivojen ja lentokoneiden vuokraus miehistöineen ja asuntojen (majoitus) ja ajoneuvojen vuokraus ulkomaalaisille näiden oleskellessa muualla kuin sijoittautumismaissaan ei myöskään kuulu tähän kyselyyn. Rahoitusleasing sisältyy rahoituspalveluihin (7100) A340 Kaupankäyntiin liittyvät palvelut Tavara- ja palvelukaupan komissiot, jotka maksetaan tuotteiden kauppiaille, hyödykkeen välittäjille, dealereille, huutokaupanpitäjille ja komissiomyyjille. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi huutokaupanpitäjän palkkion tai välittäjän komission laivojen, lentokoneiden ja muiden hyödykkeiden myynnistä. Franchise-palkkiot sisältyvät rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100). Rahoitusvälineiden välitys kuuluu rahoituspalveluihin (7100). Kuljetuksiin liittyvät maksut, kuten huolitsijan komissiot (ei sisälly kyselyyn). A351 Työllistämispalvelut Henkilöstövuokraus ja rekrytointi. A352 Muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut Turvallisuus- ja etsiväpalvelut, kääntäminen ja tulkkaus, valokuvauspalvelut, kustantaminen, rakennusten siivous ja kiinteistöpalvelut, postin valmistelupalvelut. Siirtopalveluista eriteltyinä laskutetut veden, höyryn, kaasun, sähkön ja muiden öljytuotteiden jakelupalvelut ja ilmastointihuolto. Sähkönsiirto (ei sisälly kyselyyn) HENKILÖKOHTAISET, KULTTUURI- JA VIRKISTYSPALVELUT Audiovisuaaliset palvelut B111 Audiovisuaaliset alkuperäistuotteet B112 Muut audiovisuaaliset palvelut Palvelut, jotka liittyvät elokuvien tuotantoon (filmille, videonauhalle, levylle tai elektronisesti välitettäväksi), radio- ja televisio-ohjelmiin (suorana lähetyksenä tai tallenteena) ja musiikkiäänitteisiin. Elävien esitysten tallentaminen sisältyy audiovisuaalisiin palveluihin, ja 16

17 tallenteet ilmoitetaan samoin kuin muut audiovisuaaliset tuotteet. Kohtaan sisältyvät myös vuokratulot ja maksut audiovisuaalisista ja niihin liittyvistä tuotteista sekä palkkiot salauksella suojattujen televisiokanavien (kuten kaapeli- ja satelliittipalvelujen) katseluoikeuksista. Esittäviä taiteita ja muita elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalveluita (konserttien ja näytelmien tapaisia eläviä esityksiä); nämä kuuluvat taiteisiin liittyviin palveluihin (B120) Maksut, jotka oikeuttavat audiovisuaalisten tuotteiden kappaleiden valmistamiseen tai saattamiseen yleisön nähtäville sisältyvät muualla luokittelemattomiin rojalteihin ja lisensseihin (8410). B120 Taiteisiin liittyvät palvelut Sisältävät ulkomaalaisten artistien (näyttelijöiden, muusikkojen, tanssijoiden jne.), kirjailijoiden, säveltäjien ja kuvanveistäjien Suomessa tarjoamat palvelut ja päinvastoin. Se sisältää myös riippumattomien mallien sekä näyttämö-, puku- ja valaistussuunnittelijoiden palvelut. Palvelut ilmoitetaan tässä kohdassa, jos artisti ei ole maksun suorittajayksikön työntekijä (jolloin kyseessä olisi työntekijälle maksettava palkkio). Kohtaan sisältyvät myös esittävien taiteiden ja muiden elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalvelut. Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut B220 Koulutuspalvelut Kaikkiin koulutuksen tasoihin liittyvät palvelut toimitustavasta riippumatta, kuten kirjekurssit ja television, satelliitin tai Internetin välityksellä annetun opetuksen, sekä opettajien palvelut. Suomessa oleskeleville ulkomaalaisille tarjotut koulutuspalvelut (ei sisälly kyselyyn). B210 Terveyspalvelut Sairaaloiden, lääkäreiden, hoitajien, lääkäreitä ja hoitajia avustavien henkilöiden sekä muiden vastaavien tarjoamat yleiset ja erikoistuneet ihmisten terveyteen liittyvät palvelut sekä laboratorio- ja vastaavat palvelut joko etäpalveluna (telelääketiede, etädiagnoosit) tai paikalla suoritettuna. Siihen sisältyvät diagnostiset kuvantamispalvelut sekä farmaseuttiset, röntgen- ja kuntoutuspalvelut. Palveluntuottajan alueella oleskeleville ulkomaalaisille tuotettuja palveluita (ei sisälly kyselyyn) Eläinlääkärin palvelut kuuluvat maatalouteen, metsätalouteen ja kalastukseen liittyviin palveluihin (A322). B230 Perinne- ja virkistyspalvelut Palvelut, jotka liittyvät museoihin ja muuhun kulttuuri-, urheilu-, uhkapeli- ja virkistystoimintaan. 17

18 Ulkomaalaisten tuottamien ja ulkomaalaisille tuotettujen arpajais-, uhkapeli- ja vedonlyöntipalveluiden arvo arvioidaan ulkomaalaisten panostaman summan perusteella, joka kerrotaan palvelujen yleisellä suhteella kyseisen uhkapelitoimijan peleihin tai uhkapelityyppiin panostetusta kokonaismäärästä. Palvelut, joissa ostajina ovat asuinmaansa ulkopuolella oleskelevat henkilöt (ei sisälly kyselyyn) B240 Muut henkilökohtaiset palvelut Sosiaaliset palvelut, liike-elämän järjestöjen jäsenmaksut, kotipalvelut jne. 18

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE B. TULOSLASKELMAN ERITTELYT. Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa. Kyselyyn kuuluvat yritykset. Nimi- ja osoitetiedot TILKES 2014 1 Yritysten rakenne - ja tilinpäätöstilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle

Siirtohinnoittelu. Opas kansainvälistyvälle yritykselle Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014 1 2 Siirtohinnoittelu Opas kansainvälistyvälle yritykselle Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2014

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Palvelujen tuottajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Palvelujen tuottajahinnat pthi.tilastokeskus@stat.fi SSÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 PALVELUJEN TUOTTAJAHNTANDEKS

Lisätiedot

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities MYYNTIESITE 31.5.2002 Tässä myyntiesitteessä esitetyt tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien osakkeiden määrästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA

LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Matkailualan vuosikirja Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, LISÄTIETOJA MATKAILUN ALV-VEROTUKSESTA Myynti omissa nimissä Marginaaliverotuksen soveltamisedellytyksenä

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot