Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä"

Transkriptio

1 I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä (direktiivissä 96/71/EY työntekijän käsite on sama kuin se, jota sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä)? Onko lähettävä yritys laillisesti sijoittautunut maahanne? 12 1,807,809- Kyllä 1,807,810- Ei 1,807,811- Ei tietoa Vastaako liitteenä oleva asiakirja todistusta siitä, että yritys on maahanne laillisesti sijoittautunut? 13A 1,807,812- Kyllä 1,807,813- Ei 1,807,814- Ei tietoa Onko annettu osoite yrityksen postiosoite, pääkonttorin osoite vai jonkin sen toimipaikan osoite? 14 1,807,815- Kyllä 1,807,816- Ei 1,807,817- Ei tietoa Kuuluuko annettu rekisterinumero työntekijän lähettävälle/lähettäneelle yritykselle? 15 1,807,818- Kyllä 1,807,819- Ei 1,807,820- Ei tietoa Onko lähettävä yritys maanne yritysrekisterissä? 16 1,807,821- Kyllä 1,807,822- Ei 1,807,823- Ei tietoa Millaista toimintaa lähettävä yritys harjoittaa? 17 1,807, Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. 1,807, Korjaus- ja huoltopalvelut. 1,807, Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. 1,807, Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut. 1,807, Repair, maintenance related to personal computers, office equipment, telecommunication. 1,807, Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto. 1,807, Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto. 1,807, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto. 1,807, Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. 1,807, Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut. 1,807, Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). 1,807, Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen. 1,807, Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen. 1,807, Tietoliikennelaitteiden asentaminen. 1,807, Lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden asentaminen. 1,807, Koneiden ja -laitteiden asentaminen. 1,807, Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen. 1,807, Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut. 1,807, Metallisäiliöiden asentaminen. 1,807, Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut. 1,807, Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut 1,807, Hotellipalvelut. 1,807, Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus. 1,807, Ravintola- ja tarjoilupalvelut. 1,807, Juomien tarjoilupalvelut. 1,807, Ruokala- ja ateriapalvelut. 1,807, Vähittäiskaupan palvelut. 1,807, Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut.

2 1,807, Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut. 1,807, Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. 1,807, Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut. 1,807, Posti- ja televiestintäpalvelut. 1,807, Posti- ja pikalähettipalvelut. 1,807, Julkinen vesi- ja energiahuolto. 1,807, Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu. 1,807, Mittarinlukupalvelut. 1,807, Kiinteistöpalvelut. 1,807, Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. 1,807, Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut. 1,807, Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut. 1,807, Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. 1,807, Arkkitehtipalvelut. 1,807, Insinööripalvelut. 1,807, Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. 1,807, Rakentamiseen liittyvät palvelut. 1,807, Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. 1,807, Tarkkailu- ja valvontapalvelut. 1,807, Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut. 1,807, Laboratoriopalvelut. 1,807, Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. 1,807, Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. 1,807, Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. 1,807, Datapalvelut. 1,807, Internet-palvelut. 1,807, Tietokonepalvelut. 1,807, Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. 1,807, Tietokoneverkkopalvelut. 1,807, Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut. 1,807, Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut. 1,807, (3) - Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. 1,807, Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. 1,807, Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. 1,807, Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus. 1,807, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut. 1,807, Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. 1,807, Hallinnolliset palvelut. 1,807, Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. 1,807, Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut. 1,807, Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,807, Öljyteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,807, Porauspalvelut. 1,807, Rakennustyöt. 1,807, Rakennustyömaan valmistelutyöt. 1,807, Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. 1,807, Rakennusten asennustyöt. 1,807, Rakennusten lopputyöt. 1,807, Puutarhanhoitopalvelut. 1,807, Eläintieteelliset palvelut. 1,807, Karjanhoitopalvelut. 1,807, Metsästyspalvelut. 1,807, Kalastukseen liittyvät palvelut. 1,807, Vesiviljelypalvelut.

3 1,807, Mehiläishoitopalvelut. 1,807, Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. 1,807, Oikeudelliset palvelut. 1,807, Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. 1,807, Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. 1,807, Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. 1,807, Toimistotyön tukipalvelut. 1,807, (5) - Työhönottopalvelut. 1,807, Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. 1,807, Painatus ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut. 1,807, Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. 1,807, Ala-asteen opetus. 1,807, Yläasteen opetus ja lukio-opetus. 1,807, Yliopistotason koulutuspalvelut. 1,807, Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. 1,807, Ammattikoulutuspalvelut. 1,807, Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut. 1,807, Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. 1,807, Eläinlääkäripalvelut. 1,807, Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. 1,807, Viemäröinti. 1,807, Jätteisiin liittyvät palvelut. 1,807, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. 1,807, Ympäristöön liittyvät palvelut. 1,807, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. 1,807, Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. 1,807, Elokuva- ja videopalvelut. 1,807, (6) - Radio- ja televisiopalvelut. 1,807, Viihdepalvelut. 1,807, Uutistoimistopalvelut. 1,807, Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut. 1,807, Urheilupalvelut. 1,807, Nettikahvilapalvelut. 1,807, Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. 1,807, Yhdistyspalvelut. 1,807, Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut. 1,807, Sekalaiset palvelut. 1,807, Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet. 1,807, Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,807, Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,807, Sekalaiset palvelut. 1,807, Porauslautan paikanmäärityspalvelut. 1,807, Onshore- ja offshore-palvelut. 1,807, Putkijohtojen tarkastuspalvelut. 1,807, Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. 1,807, Maatalousalan palvelut. 1,807, Metsänhoitopalvelut Millä alalla lähettävä yritys toimii maassanne? 18 1,807, Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. 1,807, Korjaus- ja huoltopalvelut. 1,807, Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. 1,807, Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut. 1,807, Repair, maintenance related to personal computers, office equipment, telecommunication. 1,807, Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto. 1,807, Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto.

4 1,807, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto. 1,807, Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. 1,807, Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut. 1,807, Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). 1,807, Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen. 1,807, Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen. 1,807, Tietoliikennelaitteiden asentaminen. 1,807, Lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden asentaminen. 1,807, Koneiden ja -laitteiden asentaminen. 1,807, Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen. 1,807, Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut. 1,807, Metallisäiliöiden asentaminen. 1,807, Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut. 1,807, Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut 1,807, Hotellipalvelut. 1,807, Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus. 1,807, Ravintola- ja tarjoilupalvelut. 1,807, Juomien tarjoilupalvelut. 1,807, Ruokala- ja ateriapalvelut. 1,807, Vähittäiskaupan palvelut. 1,807, Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. 1,807, Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut. 1,807, Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. 1,807, Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut. 1,807, Posti- ja televiestintäpalvelut. 1,807, Posti- ja pikalähettipalvelut. 1,807, Julkinen vesi- ja energiahuolto. 1,807, Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,807, Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu. 1,807, Mittarinlukupalvelut. 1,807, Kiinteistöpalvelut. 1,807, Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. 1,807, Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut. 1,808, Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut. 1,808, Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. 1,808, Arkkitehtipalvelut. 1,808, Insinööripalvelut. 1,808, Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. 1,808, Rakentamiseen liittyvät palvelut. 1,808, Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tarkkailu- ja valvontapalvelut. 1,808, Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut. 1,808, Laboratoriopalvelut. 1,808, Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. 1,808, Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. 1,808, Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. 1,808, Datapalvelut. 1,808, Internet-palvelut. 1,808, Tietokonepalvelut. 1,808, Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tietokoneverkkopalvelut. 1,808, Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut. 1,808, Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut. 1,808, (3) - Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut.

5 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus. 1,808, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut. 1,808, Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. 1,808, Hallinnolliset palvelut. 1,808, Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. 1,808, Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut. 1,808, Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Öljyteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Porauspalvelut. 1,808, Rakennustyöt. 1,808, Rakennustyömaan valmistelutyöt. 1,808, Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. 1,808, Rakennusten asennustyöt. 1,808, Rakennusten lopputyöt. 1,808, Puutarhanhoitopalvelut. 1,808, Eläintieteelliset palvelut. 1,808, Karjanhoitopalvelut. 1,808, Metsästyspalvelut. 1,808, Kalastukseen liittyvät palvelut. 1,808, Vesiviljelypalvelut. 1,808, Mehiläishoitopalvelut. 1,808, Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. 1,808, Oikeudelliset palvelut. 1,808, Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. 1,808, Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. 1,808, Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. 1,808, Toimistotyön tukipalvelut. 1,808, (5) - Työhönottopalvelut. 1,808, Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. 1,808, Painatus ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut. 1,808, Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. 1,808, Ala-asteen opetus. 1,808, Yläasteen opetus ja lukio-opetus. 1,808, Yliopistotason koulutuspalvelut. 1,808, Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. 1,808, Ammattikoulutuspalvelut. 1,808, Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut. 1,808, Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. 1,808, Eläinlääkäripalvelut. 1,808, Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti. 1,808, Jätteisiin liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. 1,808, Ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. 1,808, Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. 1,808, Elokuva- ja videopalvelut. 1,808, (6) - Radio- ja televisiopalvelut. 1,808, Viihdepalvelut. 1,808, Uutistoimistopalvelut. 1,808, Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut. 1,808, Urheilupalvelut. 1,808, Nettikahvilapalvelut. 1,808, Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut.

6 1,808, Yhdistyspalvelut. 1,808, Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet. 1,808, Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Porauslautan paikanmäärityspalvelut. 1,808, Onshore- ja offshore-palvelut. 1,808, Putkijohtojen tarkastuspalvelut. 1,808, Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. 1,808, Maatalousalan palvelut. 1,808, Metsänhoitopalvelut Onko yrityksellä oikeus harjoittaa maassanne seuraavaa toimintaa: [${QP19}]? 19 1,808,092- Kyllä 1,808,093- Ei 1,808,094- Ei tietoa Harjoittaako yritys tavallisesti elinkeinotoimintaa tai muuta toimintaa maassanne? 20 1,808,095- Kyllä 1,808,096- Ei 1,808,097- Ei tietoa > Ovatko kyseessä samat toimintamuodot, jotka mainitaan rekisterissä? ,808,098- Kyllä 1,808,099- Ei 1,808,100- Ei tietoa >> Jos ei, mitä toimintaa yritys harjoittaa? ,808, Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. 1,808, Korjaus- ja huoltopalvelut. 1,808, Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. 1,808, Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut. 1,808, PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. 1,808, Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto. 1,808, Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto. 1,808, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto. 1,808, Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. 1,808, Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut. 1,808, Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). 1,808, Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen. 1,808, Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen. 1,808, Tietoliikennelaitteiden asentaminen. 1,808, Lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden asentaminen. 1,808, Koneiden ja -laitteiden asentaminen. 1,808, Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen. 1,808, Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut. 1,808, Metallisäiliöiden asentaminen. 1,808, Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut. 1,808, Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut 1,808, Hotellipalvelut. 1,808, Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus. 1,808, Ravintola- ja tarjoilupalvelut. 1,808, Juomien tarjoilupalvelut. 1,808, Ruokala- ja ateriapalvelut. 1,808, Vähittäiskaupan palvelut. 1,808, Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. 1,808, Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut. 1,808, Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut.

7 1,808, Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut. 1,808, Posti- ja televiestintäpalvelut. 1,808, Posti- ja pikalähettipalvelut. 1,808, Julkinen vesi- ja energiahuolto. 1,808, Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu. 1,808, Mittarinlukupalvelut. 1,808, Kiinteistöpalvelut. 1,808, Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. 1,808, Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut. 1,808, Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut. 1,808, Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. 1,808, Arkkitehtipalvelut. 1,808, Insinööripalvelut. 1,808, Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. 1,808, Rakentamiseen liittyvät palvelut. 1,808, Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tarkkailu- ja valvontapalvelut. 1,808, Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut. 1,808, Laboratoriopalvelut. 1,808, Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. 1,808, Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. 1,808, Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. 1,808, Datapalvelut. 1,808, Internet-palvelut. 1,808, Tietokonepalvelut. 1,808, Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tietokoneverkkopalvelut. 1,808, Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut. 1,808, Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut. 1,808, (3) - Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus. 1,808, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut. 1,808, Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. 1,808, Hallinnolliset palvelut. 1,808, Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. 1,808, Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut. 1,808, Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Öljyteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Porauspalvelut. 1,808, Rakennustyöt. 1,808, Rakennustyömaan valmistelutyöt. 1,808, Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. 1,808, Rakennusten asennustyöt. 1,808, Rakennusten lopputyöt. 1,808, Puutarhanhoitopalvelut. 1,808, Eläintieteelliset palvelut. 1,808, Karjanhoitopalvelut. 1,808, Metsästyspalvelut. 1,808, Kalastukseen liittyvät palvelut. 1,808, Vesiviljelypalvelut. 1,808, Mehiläishoitopalvelut. 1,808, Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus.

8 1,808, Oikeudelliset palvelut. 1,808, Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. 1,808, Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. 1,808, Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. 1,808, Toimistotyön tukipalvelut. 1,808, (5) - Työhönottopalvelut. 1,808, Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. 1,808, Painatus ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut. 1,808, Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. 1,808, Ala-asteen opetus. 1,808, Yläasteen opetus ja lukio-opetus. 1,808, Yliopistotason koulutuspalvelut. 1,808, Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. 1,808, Ammattikoulutuspalvelut. 1,808, Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut. 1,808, Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. 1,808, Eläinlääkäripalvelut. 1,808, Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti. 1,808, Jätteisiin liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. 1,808, Ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. 1,808, Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. 1,808, Elokuva- ja videopalvelut. 1,808, (6) - Radio- ja televisiopalvelut. 1,808, Viihdepalvelut. 1,808, Uutistoimistopalvelut. 1,808, Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut. 1,808, Urheilupalvelut. 1,808, Nettikahvilapalvelut. 1,808, Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. 1,808, Yhdistyspalvelut. 1,808, Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet. 1,808, Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Porauslautan paikanmäärityspalvelut. 1,808, Onshore- ja offshore-palvelut. 1,808, Putkijohtojen tarkastuspalvelut. 1,808, Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. 1,808, Maatalousalan palvelut. 1,808, Metsänhoitopalvelut Onko tilapäistyövoimaa välittävä yritys saanut luvan maastanne? 21 1,808,235- Kyllä 1,808,236- Ei 1,808,237- Ei tietoa Onko tilapäistyövoimaa välittävä yritys laillisesti rekisteröitynyt maahanne? 22 1,808,238- Kyllä 1,808,239- Ei 1,808,240- Ei tietoa Ovatko tiedot toimivaltaisista viranomaisista saatavilla verkossa? 23

9 1,808,241- Kyllä 1,808,242- Ei 1,808,243- Ei tietoa > Jos ovat, niin missä osoitteessa? Onko teillä tietoa siitä, onko lähettävä yritys maksanut sosiaaliturvamaksuja säännöllisesti maassanne? (Lisätietoa voi antaa seuraavassa kentässä) 24 1,808,244- Kyllä 1,808,245- Ei 1,808,246- Ei tietoa I.3. Työkomennuksen luonnetta koskevat kysymykset Mikä oli työkomennuksen (lähetettynä olon) alkamispäivä? Mikä on työkomennuksen (lähetettynä olon) päättymispäivä? Pyydettiinkö työkomennuksen (lähetettynä olon) jatkamista? 27 1,808,247- Kyllä 1,808,248- Ei 1,808,249- Ei tietoa > Jos pyydettiin, kuinka pitkää jatkoaikaa pyyntö koski? ,808,250- päivää 1,808,251- viikkoa 1,808,252- kuukautta 1,808,253- vuotta Milloin työkomennus (lähetettynä olo) tosiasiallisesti alkoi? Voitteko vahvistaa, mikä on työkomennuksen (lähetettynä olon) aiottu kesto kyseisessä tapauksessa? 29 1,808,254- Kyllä 1,808,255- Ei 1,808,256- Ei tietoa > Aiottu kesto on: ,808,257- päivää 1,808,258- viikkoa 1,808,259- kuukautta 1,808,260- vuotta II. Erityiskysymykset (3 5 artikla) II.1. Keskeisiä työehtoja koskevat kysymykset (3 artiklan 1 kohta) Sovelletaanko EU:n ulkopuolisiin yrityksiin samoja ehtoja kuin yrityksiin, jotka ovat sijoittautuneet johonkin EU-maahan? 31 1,808,264- Kyllä 1,808,265- Ei 1,808,266- Ei tietoa > Jos ei, miten ne eroavat? Säädetäänkö ehdoista lainsäädännössä? 32 1,808,267- Kyllä 1,808,268- Ei > Jos kyllä, missä säädöksessä/säädöksissä? Säädetäänkö ehdoista vain lainsäädännössä? 33 1,808,269- Kyllä 1,808,270- Ei > Jos ei, millä muulla tavoin? Säädetäänkö ehdoista yleisesti sovellettavissa työehtosopimuksissa? 34 1,808,271- Kyllä 1,808,272- Ei

10 > Jos kyllä, missä sopimuksessa/sopimuksissa? > Jos ei, onko käytössä muita työehtosopimuksia, jotka eivät ole yleisesti sovellettavia (ks. 3 artiklan 8 kohdan 2 alakohta)? ,808,273- Kyllä 1,808,274- Ei II.1. a) enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat Onko maassanne viikkotyöaikaa koskevia sääntöjä? 35 1,808,275- Kyllä 1,808,276- Ei 1,808,277- Ei tietoa > Jos on, mitä sääntöjä sovelletaan? > Sovelletaanko näitä sääntöjä kaikilla aloilla? ,808,278- Kyllä 1,808,279- Ei, lisätietoa: > Sovelletaanko näitä sääntöjä tiettyihin ammatteihin? ,808,280- Kyllä 1,808,281- Ei >> Ilmoita, mihin ammatteihin näitä sääntöjä sovelletaan > Onko säännöt vahvistettu lainsäädännössä? ,808,282- Kyllä 1,808,283- Ei > Onko säännöt vahvistettu työehtosopimuksissa? ,808,284- Kyllä 1,808,285- Ei Mikä on työntekijän päivittäisten työtuntien vähimmäismäärä ja enimmäismäärä maassanne? Mikä on työntekijän viikoittaisten työtuntien vähimmäismäärä ja enimmäismäärä maassanne? Mikä on työntekijän työtuntien vähimmäismäärä ja enimmäismäärä maassanne, jos hän työskentelee yöaikaan? Ellei päivittäistä/viikoittaista työaikaa ei ole säännelty, mikä on työntekijän työtuntien vähimmäismäärä ja enimmäismäärä maassanne? Onko maassanne päivittäistä työaikaa koskevia sääntöjä? 40 1,808,286- Ei 1,808,287- Kyllä Onko työaikaan liittyvistä tauoista annettu sääntöjä? 41 1,808,288- Kyllä 1,808,289- Ei Lasketaanko matkustusaika siirryttäessä vastaanottajamaahan ja sieltä takaisin lähtömaahan maassanne kuuluvaksi työaikaan? 42 1,808,290- Kyllä 1,808,291- Ei Kuinka pitkä on päivittäinen lepoaika maassanne? Kuinka pitkä on viikoittainen lepoaika maassanne? Kuinka pitkä on yötyötä tekevien lepoaika maassanne? Kuinka pitkä on lepoaika maassanne muissa tapauksissa? Onko maassanne sääntöjä vähimmäislepoajasta? 47 1,808,292- Kyllä 1,808,293- Ei > Jos on, mikä on lepoajan laskentaperuste? 47.1

11 1,808,294- Viikko 1,808,295-7 päivää ilmoita vähimmäismäärä seuraavassa kentässä 1,808, päivää ilmoita vähimmäismäärä seuraavassa kentässä 1,808,297- Kuukausi 1,808,298- Muu, mikä? > Montako tuntia on yleinen vähimmäislepoaika? 47.2 II.1. b) Palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto Miten työntekijälle myönnetään palkallista vuosilomaa? (Työntekijän pyynnöstä vai työnantajan tarpeiden mukaan?) 48 1,808,299- Työntekijän pyynnöstä 1,808,300- Työnantajan tarpeiden mukaan 1,808,301- Muu, mikä? Mikä on viitejakso vuosilomaa myönnettäessä? (Kalenterivuosi / 12 kuukautta?) 49 1,808,302- Kalenterivuosi 1,808, kuukauden jakso 1,808,304- Muu, mikä? Kuinka monta päivää on palkallinen vuosiloma maassanne? Onko maassanne maksuperusteisia lomarahastoja? 51 1,808,305- Kyllä 1,808,306- Ei > Jos on, miten järjestelmä toimii? Miten vuosiloma lasketaan? Mikä on sen laskentaperuste? Miten yhden päivän kestävän vuosiloman palkka lasketaan? Miten palkka lasketaan, jos työntekijä sairastuu? 54 II.1. c) Vähimmäispalkat, myös ylityökorvaukset Sisältyvätkö matkakulut vähimmäispalkkoihin maanne lainsäädännön mukaan? 55 1,808,307- Kyllä 1,808,308- Ei Onko maassanne lakisääteinen vähimmäispalkka? 56 1,808,309- Kyllä 1,808,310- Ei Onko vähimmäispalkkataso vahvistettu yleisesti sovellettavissa työehtosopimuksissa? 57 1,808,311- Kyllä 1,808,312- Ei Mikä on palkan laskentaperuste? 58 1,808,313- Päivä/vuorokausi 1,808,314- Viikko ilmoita vähimmäismäärä seuraavassa kentässä 1,808,315- Kaksi viikkoa 1,808,316- Kuukausi ilmoita vähimmäismäärä seuraavassa kentässä 1,808,317- Vuosi 1,808,318- Muu (täsmennä seuraavassa kentässä) Maksetaanko ylityökorvauksia? 60 1,808,334- Kyllä 1,808,335- Ei > Jos maksetaan, mikä on ylityökorvausten laskentaperuste? Mikä on peruspalkan laskentaperuste? 61 1,808,336- Tunti 1,808,337- Viikko 1,808,338- Kuukausi 1,808,339- Muu, mikä?

12 1,808,340- Ei tietoa Mitkä seuraavista sisältyvät vähimmäispalkkaan maassanne? (ylityökorvaukset, 13. kuukauden bonuspalkka / loppuvuoden palkanlisä, laatupalkkiot, ikälisät, likaisen, raskaan tai vaarallisen työn lisät, vuorotyölisät, yötyölisät, lauantai-, sunnuntai- tai pyhätyölisät, palkkojen ja/tai lisäpalkkioiden indeksikorotukset) 62 1,808,341- a. ylityökorvaukset 1,808,342- b. 13. kuukauden bonuspalkka / loppuvuoden palkanlisä 1,808,343- c. laatupalkkiot 1,808,344- d. ikälisät 1,808,345- e. likaisen, raskaan tai vaarallisen työn lisät 1,808,346- f. vuorotyölisät 1,808,347- g. yötyölisät 1,808,348- h. lauantai-, sunnuntai- tai pyhätyölisät 1,808,349- i. palkkojen ja/tai lisäpalkkioiden indeksikorotukset 1,808,350- j. muu palkanlisä 1,808,351- k. ei mikään edellä mainituista 1,808,352- l. muu (täsmennä seuraavassa kentässä) Maksetaanko maassanne erityislisiä, jotka liittyvät työntekijöiden toiseen maahan lähettämiseen? 63 1,808,353- Kyllä, lisätietoa: 1,808,354- Ei II.1. d) Työvoiman vuokrausta koskevat ehdot Sovelletaanko vuokratyövoimaan erityisehtoja? 64 1,808,355- Kyllä 1,808,356- Ei > Jos sovelletaan, mitä? Missä työvoiman vuokrausta koskevat ehdot ovat saatavilla? 65 II.1. f) Raskaana olevien naisten ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten työehtoihin sovellettavat suojatoimenpiteet Mitä säännöksiä sovelletaan äitiyslomaan raskaana olevia naisia palkattaessa? Mitä suojatoimenpiteitä sovelletaan raskaana oleviin naisiin? Mitä suojatoimenpiteitä sovelletaan äskettäin synnyttäneisiin naisiin? Mitä suojatoimenpiteitä sovelletaan nuoriin? 71 II.1. g) Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sekä muut syrjintäkieltoa koskevat säännökset Onko olemassa säännöksiä, jotka mahdollistavat poikkeamisen yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta lähetettyjen työntekijöiden osalta? 72 1,808,361- Kyllä, lisätietoa: 1,808,362- Ei Mitä seuraa siitä, jos yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei noudateta? Minkä tahon puoleen lähetetty työntekijä voi kääntyä, jos joutuu syrjinnän kohteeksi? 74 II. 2. Poikkeuksia koskevat kysymykset (3 artiklan 2 10 kohta) Sovelletaanko työntekijöihin joitakin työehtoja, jotka ovat vähimmäisehtoja parempia? 75 1,808,363- Kyllä 1,808,364- Ei > Jos sovelletaan, mitä? Onko käytössä yleisesti sovellettavia työehtosopimuksia? 76 1,808,365- Kyllä 1,808,366- Ei Onko kyseinen työehtosopimus maassanne yleisesti sovellettava? 77 1,808,367- Kyllä 1,808,368- Ei

13 Kuuluuko kyseinen työ/ala maassanne yleisesti sovellettavan työehtosopimuksen piiriin? 78 1,808,369- Kyllä 1,808,370- Ei Sovelletaanko muita työehtosopimuksia, jotka eivät ole yleisesti sovellettavia (ks. 3 artiklan 8 kohdan 2 luetelmakohta)? 79 1,808,371- Kyllä 1,808,372- Ei > Jos on, mitä niihin sisältyy? 79.1 II.2. a) Tavaran ensimmäistä kokoamis- ja/tai asennustyötä koskevat kysymykset (3 artiklan 2 kohta) Sovelletaanko maassanne tätä poikkeusta? 81 1,808,375- Kyllä 1,808,376- Ei Mikä oli/on työkomennuksen (lähettämisen) alkamispäivä? Mikä on työkomennuksen (lähettämisen) päättymispäivä? 87 II.2. b) Enintään yhden kuukauden kestävää työkomennusta (lähettämistä) koskevat kysymykset (3 artiklan 3 ja 4 kohta) Sovelletaanko maassanne 3 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta? 85 1,808,377- Kyllä 1,808,378- Ei Mikä oli/on työkomennuksen (lähettämisen) alkamispäivä? Mikä on työkomennuksen (lähettämisen) päättymispäivä? Säädetäänkö tästä poikkeuksesta yleisesti sovellettavassa työehtosopimuksessa? 88 1,808,379- Kyllä 1,808,380- Ei Mitä aloja poikkeus koskee? 89 1,808, Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. 1,808, Korjaus- ja huoltopalvelut. 1,808, Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. 1,808, Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut. 1,808, Repair, maintenance related to personal computers, office equipment, telecommunication. 1,808, Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto. 1,808, Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto. 1,808, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto. 1,808, Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. 1,808, Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut. 1,808, Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). 1,808, Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen. 1,808, Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen. 1,808, Tietoliikennelaitteiden asentaminen. 1,808, Lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden asentaminen. 1,808, Koneiden ja -laitteiden asentaminen. 1,808, Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen. 1,808, Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut. 1,808, Metallisäiliöiden asentaminen. 1,808, Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut. 1,808, Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut 1,808, Hotellipalvelut. 1,808, Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus. 1,808, Ravintola- ja tarjoilupalvelut. 1,808, Juomien tarjoilupalvelut. 1,808, Ruokala- ja ateriapalvelut. 1,808, Vähittäiskaupan palvelut.

14 1,808, Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. 1,808, Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut. 1,808, Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. 1,808, Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut. 1,808, Posti- ja televiestintäpalvelut. 1,808, Posti- ja pikalähettipalvelut. 1,808, Julkinen vesi- ja energiahuolto. 1,808, Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu. 1,808, Mittarinlukupalvelut. 1,808, Kiinteistöpalvelut. 1,808, Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. 1,808, Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut. 1,808, Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut. 1,808, Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. 1,808, Arkkitehtipalvelut. 1,808, Insinööripalvelut. 1,808, Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. 1,808, Rakentamiseen liittyvät palvelut. 1,808, Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tarkkailu- ja valvontapalvelut. 1,808, Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut. 1,808, Laboratoriopalvelut. 1,808, Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. 1,808, Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. 1,808, Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. 1,808, Datapalvelut. 1,808, Internet-palvelut. 1,808, Tietokonepalvelut. 1,808, Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tietokoneverkkopalvelut. 1,808, Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut. 1,808, Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut. 1,808, (3) - Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus. 1,808, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut. 1,808, Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. 1,808, Hallinnolliset palvelut. 1,808, Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. 1,808, Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut. 1,808, Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Öljyteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Porauspalvelut. 1,808, Rakennustyöt. 1,808, Rakennustyömaan valmistelutyöt. 1,808, Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. 1,808, Rakennusten asennustyöt. 1,808, Rakennusten lopputyöt. 1,808, Puutarhanhoitopalvelut. 1,808, Eläintieteelliset palvelut. 1,808, Karjanhoitopalvelut. 1,808, Metsästyspalvelut. 1,808, Kalastukseen liittyvät palvelut.

15 1,808, Vesiviljelypalvelut. 1,808, Mehiläishoitopalvelut. 1,808, Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. 1,808, Oikeudelliset palvelut. 1,808, Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. 1,808, Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. 1,808, Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. 1,808, Toimistotyön tukipalvelut. 1,808, (5) - Työhönottopalvelut. 1,808, Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. 1,808, Painatus ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut. 1,808, Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. 1,808, Ala-asteen opetus. 1,808, Yläasteen opetus ja lukio-opetus. 1,808, Yliopistotason koulutuspalvelut. 1,808, Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. 1,808, Ammattikoulutuspalvelut. 1,808, Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut. 1,808, Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. 1,808, Eläinlääkäripalvelut. 1,808, Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti. 1,808, Jätteisiin liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. 1,808, Ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. 1,808, Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. 1,808, Elokuva- ja videopalvelut. 1,808, (6) - Radio- ja televisiopalvelut. 1,808, Viihdepalvelut. 1,808, Uutistoimistopalvelut. 1,808, Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut. 1,808, Urheilupalvelut. 1,808, Nettikahvilapalvelut. 1,808, Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. 1,808, Yhdistyspalvelut. 1,808, Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet. 1,808, Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Porauslautan paikanmäärityspalvelut. 1,808, Onshore- ja offshore-palvelut. 1,808, Putkijohtojen tarkastuspalvelut. 1,808, Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. 1,808, Maatalousalan palvelut. 1,808, Metsänhoitopalvelut. II.2. c) Laajuudeltaan vähäistä työtä koskevat kysymykset (3 artiklan 5 kohta) Sovelletaanko maassanne laajuudeltaan vähäistä työtä koskevaa poikkeusta? 90 1,808,515- Kyllä 1,808,516- Ei Onko laajuudeltaan vähäinen työ määritelty maassanne? 91 1,808,517- Kyllä 1,808,518- Ei

16 > Jos on, mikä on käsitteen laajuudeltaan vähäinen työ määritelmä maassanne? 91.1 II.2. c) Yhdenvertaisiin työehtoihin liittyviä säännöksiä koskevat kysymykset (3 artiklan 7 ja 9 kohta) Taataanko tilapäisille työntekijöille yhdenvertaiset työehdot? 92 1,808,519- Kyllä 1,808,520- Ei Sovelletaanko tilapäisiin työntekijöihin erityisehtoja? 93 1,808,521- Kyllä 1,808,522- Ei > Jos sovelletaan, mitä? Taataanko samanlaisessa tilanteessa oleville kansallisille yrityksille yhdenvertainen kohtelu? 94 1,808,523- Kyllä 1,808,524- Ei II.2. e) Yleiseen järjestykseen ja muihin kuin liitteessä tarkoitettuihin toimintoihin liittyviä säännöksiä koskevat kysymykset (3 artiklan 10 kohta) Sovelletaanko maassanne muita työehtoja kuin ne, jotka mainitaan 3 artiklan 1 kohdassa (ks. 3 artiklan 10 kohdan 1 luetelmakohta)? 95 1,808,525- Kyllä 1,808,526- Ei > Jos kyllä, onko kyse yleiseen järjestykseen liittyvien säännösten soveltamisesta? ,808,527- Kyllä 1,808,528- Ei Mitä muita ehtoja on noudatettava, kun toiseen maahan lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan yleiseen järjestykseen liittyviä säännöksiä? Mitä muita ehtoja ulkomaisen palveluntarjoajan on maassanne noudatettava, kun on kyse yleiseen järjestykseen liittyvistä säännöksistä? Sovelletaanko maassanne muita työehtoja, jotka on vahvistettu 3 artiklan 8 kohdan mukaisissa työehtosopimuksissa ja jotka koskevat muita kuin liitteessä tarkoitettuja toimintoja (ks. 3 artiklan 10 kohdan 2 luetelmakohta)? 98 1,808,529- Kyllä 1,808,530- Ei > Mitä muita työehtoja, jotka vahvistetaan yleisesti sovellettavissa työehtosopimuksissa, pitäisi soveltaa? Mitä muita toimintoja yleisesti sovellettavat työehtosopimukset näiltä osin koskevat? 99 1,808, Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa. 1,808, Korjaus- ja huoltopalvelut. 1,808, Ajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. 1,808, Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut. 1,808, Repair, maintenance related to personal computers, office equipment, telecommunication. 1,808, Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto. 1,808, Pumppujen, venttiilien, hanojen, metallisäiliöiden ja koneiden korjaus ja huolto. 1,808, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden korjaus ja huolto. 1,808, Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. 1,808, Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut. 1,808, Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). 1,808, Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen. 1,808, Mittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen. 1,808, Tietoliikennelaitteiden asentaminen. 1,808, Lääketieteellisten ja kirurgisten laitteiden asentaminen. 1,808, Koneiden ja -laitteiden asentaminen. 1,808, Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen. 1,808, Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut. 1,808, Metallisäiliöiden asentaminen. 1,808, Ohjaus- ja valvontajärjestelmien asennuspalvelut. 1,808, Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut 1,808, Hotellipalvelut. 1,808, Leirintäalueet ja muu kuin hotellimajoitus.

17 1,808, Ravintola- ja tarjoilupalvelut. 1,808, Juomien tarjoilupalvelut. 1,808, Ruokala- ja ateriapalvelut. 1,808, Vähittäiskaupan palvelut. 1,808, Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. 1,808, Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut. 1,808, Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut ja muut matkailupalvelut. 1,808, Maa-, vesi- ja lentoliikenteen tukipalvelut. 1,808, Posti- ja televiestintäpalvelut. 1,808, Posti- ja pikalähettipalvelut. 1,808, Julkinen vesi- ja energiahuolto. 1,808, Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Kaasunjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Sähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu. 1,808, Mittarinlukupalvelut. 1,808, Kiinteistöpalvelut. 1,808, Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. 1,808, Omien kiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut. 1,808, Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut. 1,808, Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. 1,808, Arkkitehtipalvelut. 1,808, Insinööripalvelut. 1,808, Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. 1,808, Rakentamiseen liittyvät palvelut. 1,808, Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tarkkailu- ja valvontapalvelut. 1,808, Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut. 1,808, Laboratoriopalvelut. 1,808, Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. 1,808, Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. 1,808, Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. 1,808, Datapalvelut. 1,808, Internet-palvelut. 1,808, Tietokonepalvelut. 1,808, Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. 1,808, Tietokoneverkkopalvelut. 1,808, Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut. 1,808, Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut. 1,808, (3) - Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut. 1,808, Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus. 1,808, Turvallisuus- ja maanpuolustustarvikkeiden tutkimus- ja kehittämispalvelut. 1,808, Julkishallinnon palvelut, maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut. 1,808, Hallinnolliset palvelut. 1,808, Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut. 1,808, Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut. 1,808, Kaasuteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Öljyteollisuuden asiantuntijapalvelut. 1,808, Porauspalvelut. 1,808, Rakennustyöt. 1,808, Rakennustyömaan valmistelutyöt. 1,808, Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. 1,808, Rakennusten asennustyöt. 1,808, Rakennusten lopputyöt. 1,808, Puutarhanhoitopalvelut.

18 1,808, Eläintieteelliset palvelut. 1,808, Karjanhoitopalvelut. 1,808, Metsästyspalvelut. 1,808, Kalastukseen liittyvät palvelut. 1,808, Vesiviljelypalvelut. 1,808, Mehiläishoitopalvelut. 1,808, Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. 1,808, Oikeudelliset palvelut. 1,808, Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. 1,808, Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. 1,808, Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. 1,808, Toimistotyön tukipalvelut. 1,808, (5) - Työhönottopalvelut. 1,808, Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. 1,808, Painatus ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut. 1,808, Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. 1,808, Ala-asteen opetus. 1,808, Yläasteen opetus ja lukio-opetus. 1,808, Yliopistotason koulutuspalvelut. 1,808, Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. 1,808, Ammattikoulutuspalvelut. 1,808, Maanpuolustus- ja turvallisuustarvikkeisiin liittyvät koulutuspalvelut. 1,808, Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. 1,808, Eläinlääkäripalvelut. 1,808, Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Viemäröinti. 1,808, Jätteisiin liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. 1,808, Ympäristöön liittyvät palvelut. 1,808, Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut. 1,808, Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. 1,808, Elokuva- ja videopalvelut. 1,808, (6) - Radio- ja televisiopalvelut. 1,808, Viihdepalvelut. 1,808, Uutistoimistopalvelut. 1,808, Kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ja muut kulttuuripalvelut. 1,808, Urheilupalvelut. 1,808, Nettikahvilapalvelut. 1,808, Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut. 1,808, Yhdistyspalvelut. 1,808, Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet. 1,808, Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut. 1,808, Sekalaiset palvelut. 1,808, Porauslautan paikanmäärityspalvelut. 1,808, Onshore- ja offshore-palvelut. 1,808, Putkijohtojen tarkastuspalvelut. 1,808, Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. 1,808, Maatalousalan palvelut. 1,808, Metsänhoitopalvelut. II. 3. Tietojen toimittamisessa tehtävää yhteistyötä ja toimenpiteitä, joilla valvotaan direktiivin noudattamista, koskevat kysymykset (4 6 artikla) Ilmoita kansallisen yhteysviraston yhteystiedot: 100

19 Ilmoita kansallisen työsuojeluviranomaisen yhteystiedot: Miltä viranomaiselta työntekijä tai palveluntarjoaja voi tässä tapauksessa saada tarvittavat tiedot? Ovatko tiedot saatavilla verkossa? 103 1,808,665- Kyllä 1,808,666- Ei > Millä sivustolla? II.3. a) Toimenpiteitä, joilla valvotaan direktiivin noudattamista, koskevat kysymykset (5 artikla) Miten kansallisen lainsäädännön noudattaminen varmistetaan? Jos lainsäädäntöä ei noudateta, määrätäänkö hallinnollisia seuraamuksia? 105 1,808,667- Kyllä 1,808,668- Ei Jos lainsäädäntöä ei noudateta, määrätäänkö rikosoikeudellisia seuraamuksia? 106 1,808,669- Kyllä 1,808,670- Ei Mitä rangaistuksia seuraa, jos työntekijöiden lähettämistä koskevia säännöksiä ei noudateta? Onko säännöksiä alihankkijan vastuusta? 108 1,808,671- Kyllä 1,808,672- Ei Mitä tahoja vastuusäännökset koskevat? (Kaikkia toimeksisaajia / vain pääasiallista toimeksisaajaa / vain alihankkijaa / asiakasta?) 109 1,808,673- Vastuusäännökset koskevat kaikkia toimeksisaajia. 1,808,674- Vastuusäännökset koskevat vain pääasiallista toimeksisaajaa. 1,808,675- Vastuusäännökset koskevat vain alihankkijaa. 1,808,676- Vastuusäännökset koskevat asiakasta. II.3. b) Oikeussuojakeinoja koskevat kysymykset (6 artikla) Mitä oikeussuojakeinoja on mahdollista käyttää? Mitä menettelyjä on käytettävissä, jos työntekijöiden oikeuksia rikotaan? 112 III. Lisäkysymyksiä liiteasiakirjasta 3. 1 Onko liitteenä oleva asiakirja oman jäsenvaltiosi viranomaisen antama? ,808,677- Kyllä 1,808,678- Ei 3. 2 Ovatko liitteenä olevan asiakirjan sisältämät tiedot oikeita? ,808,679- Kyllä 1,808,680- Ei 3. 3 Onko liitteenä oleva lähettävää yritystä koskeva asiakirja lainmukaisesti annettu omassa jäsenvaltiossasi? ,808,683- Kyllä 1,808,684- Ei 3. 4 Onko liitteenä oleva asiakirja edelleen voimassa? ,808,685- Kyllä 1,808,686- Ei 3. 5 Milloin liitteenä oleva asiakirja on annettu? 118.

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

HILMA: KORJAUSILMOITUS: Vuosien 2015-2016 arkkitehtisuunnittelutehtävien tuntityö...

HILMA: KORJAUSILMOITUS: Vuosien 2015-2016 arkkitehtisuunnittelutehtävien tuntityö... Sivu 1/6 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus -liikelaitos / talonsuunnittelun palveluyksikkö : KORJAUSILMOITUS: Vuosien 2015-2016

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 018, 21/01/1997 s. 0001-0006

Virallinen lehti nro L 018, 21/01/1997 s. 0001-0006 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon Virallinen

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ Asetus (EY) N:o 561/2006, direktiivi 2006/22/EY, asetus (EU) N:o 165/2014

TIELIIKENTEEN SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ Asetus (EY) N:o 561/2006, direktiivi 2006/22/EY, asetus (EU) N:o 165/2014 OHJE 7 Asia: Mitä tarkoitetaan jokaisella 24 tunnin ajanjaksolla Artikla: Asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklan 2 ja 5 kohta Noudatettava menettely: Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaan jokaisen 24 tunnin

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Ensisijaiset palvelut

Ensisijaiset palvelut 1224 Liite A Ensisijaiset palvelut Pääluokka Kuvaus CPC-viitenumero 1. Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633, 886 2. Maaliikenteen palvelut, myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut 712 (paitsi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0633/2006, Christiane Becker, Saksan kansalainen, pyynnöstään saada asianmukaista palkkaa vastaavasta työstä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

-2004 4-176 D Dräger Suomi Oy Huoltaja- ja käyttäjäkurs sit 2015

-2004 4-176 D Dräger Suomi Oy Huoltaja- ja käyttäjäkurs sit 2015 D-1764-2004 Huoltaja- ja käyttäjäkurssit 2015 Käyttäjäkurssi Dräger-laitteet 3983514 kesto ½ pv 3983515 kesto 1 pv 3983516 asiakkaalle räätälöity Asiakkaan tiloissa ½ päivästä useampaan päivään klo 8.30

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen Pääkaupunkiseutu, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen ICT-toimialat Lähde:

Lisätiedot

Kun kädet eivät riitä - hoivan tukipalvelut palveluinnovaationa vastaavat tilaukseen Hoivan tukipalvelut työllistäjinä ja työvoimapulan ratkaisijoina

Kun kädet eivät riitä - hoivan tukipalvelut palveluinnovaationa vastaavat tilaukseen Hoivan tukipalvelut työllistäjinä ja työvoimapulan ratkaisijoina 2.3.2011 / Ellen Vogt Kun kädet eivät riitä - hoivan tukipalvelut palveluinnovaationa vastaavat tilaukseen Hoivan tukipalvelut työllistäjinä ja työvoimapulan ratkaisijoina Kun kädet eivät riitä Palvelualoilla

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

https://www.vero.fi/fi-fi/henkiloasiakkaat/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen

https://www.vero.fi/fi-fi/henkiloasiakkaat/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen KAUSITYÖ 2016; PUUTARHAMARJOJEN POIMINTA Kausityö on mahdollista ilman oleskelulupaa Puutarhamarjojen poimintaan sovelletaan ulkomaalaislain 79 1 momentin 4 kohtaa jonka mukaan ulkomaalaisella, joka tulee

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Lausunto 1 (6) Tero Tuominen 15.1.2016 Veli Sinda. kirjaamo@tem.fi jan.hjelt@tem.fi TEM/1924/00.04.01/2014

Lausunto 1 (6) Tero Tuominen 15.1.2016 Veli Sinda. kirjaamo@tem.fi jan.hjelt@tem.fi TEM/1924/00.04.01/2014 Lausunto 1 (6) Tero Tuominen Veli Sinda kirjaamo@tem.fi jan.hjelt@tem.fi TEM/1924/00.04.01/2014 Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanoa koskevan direktiivin ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot