Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu"

Transkriptio

1 Täyttöohje 1(22) Tiedonhankinta Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu on lakisääteinen perustuen tilastolakiin (280/2004). Tilaston tuottamisesta säädetään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (184/2005), jota on muutettu Komission asetuksessa (555/2012). Palvelujen ulkomaankaupan tietoja käytetään maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa sekä palvelujen ulkomaankaupan vuositilaston tuottamisessa. Tiedustelun palauttaminen Palvelujen ulkomaankaupan tiedot ilmoitetaan Tilastokeskukseen neljännesvuosittain. Tiedonkeruu aloitetaan välittömästi kunkin vuosineljänneksen päätyttyä, ja vastaukset tulee toimittaa Tilastokeskukseen seuraavan kuukauden 20. päivään tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä. Tiedusteluun vastataan sähköisesti. Sähköisen lomakkeen internetosoite on Käyttäjätunnuksenne ja salasananne löytyvät saatekirjeen oikeasta yläkulmasta. Tiedustelu täytetään saatekirjeen yläkulmassa mainitun yrityksen osalta. Tiedot ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella. Muut valuutat muunnetaan euroiksi sen päivän kurssin mukaan, jolloin kyseinen liiketoimi on tapahtunut. Tiedot annetaan arvonlisäverottomina. Jos tiedustelussa kysyttäviä tietoja (esimerkiksi palvelu- tai maajaottelu) ei ole mahdollista saada kirjanpidostanne, voi tiedot arvioida. Yleistä tiedustelun täyttämisestä Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelussa kysytään palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain ja maittain. Palveluita ovat muut tuotteet kuin aineelliset hyödykkeet. Matkailu ja vakuutuspalvelut eivät kuulu tähän tiedusteluun, ja kuljetuspalveluista tässä ilmoitetaan ainoastaan tiekuljetuksesta maksetut rahtimaksut (332B). Palvelujen ulkomaankauppa toteutuu kun Suomessa sijaitseva ja ulkomailla sijaitseva talousyksikkö käyvät kauppaa palveluilla. Palvelujen viennissä Suomessa sijaitseva talousyksikkö saa maksun tarjoamastaan palvelusta suoraan ulkomailla sijaitsevalta talousyksiköltä (mukaan luettuna saman konsernin ulkomailla sijaitsevat yritykset) ja palvelujen tuonnissa Suomessa sijaitseva talousyksikkö maksaa hankkimansa palvelun suoraan ulkomailla sijaitsevalle talousyksikölle. Palvelun ei tarvitse siirtyä rajan ylitse, ne voidaan tuottaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Suomessa sijaitseviksi määritellään talousyksiköt, joiden taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen, ja joilla on Suomessa jokin paikka, josta käsin toimintaa harjoitetaan (esimerkiksi toimipaikka tai tuotantolaitos). Toiminnan katsotaan olevan pysyvää, jos sitä harjoitetaan vähintään vuoden ajan. Muut talousyksiköt määritellään ulkomailla sijaitseviksi (myös suomalaisen yrityksen ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiöt ja sivuliikkeet). Pohjoismainen Investointipankki (NIB), Euroopan unionin toimielimet ja muut kansainväliset järjestöt ovat ulkomailla sijaitsevia. Ulkoministeriön tai kansainvälisellä rahoituksella toteutetut kehitysyhteistyöhankkeet ilmoitetaan edunsaajamaan (hankkeen kohdemaan) mukaan. Tiedustelu kattaa viestintäpalvelut, rakentamispalvelut, rahoituspalvelut, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, rojaltit ja lisenssimaksut, muut liike-elämän palvelut ja henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Palveluiden määritelmät kerrotaan seuraavassa luvussa. Palvelut ilmoitetaan maittain. Maana ilmoitetaan liiketoimen vastapuolen sijaintimaa. Palvelujen ulkomaankaupan tiedustelussa ei ilmoiteta tavaroiden ulkomaankauppaa, palkkoja, voittoja ja tappioita, osinkoja tai korkoja. Poikkeuksena on rakentamispalvelujen vienti, jonka yhteydessä ilmoitetaan myös materiaalimenot ja palkkamenot ulkomailla

2 2(22) Lomakkeen täyttöohje Perustiedot Yhteyshenkilön kaikki tiedot on annettava tarkasti tietojen tarkistamisen helpottamiseksi. Lisätietokenttään annetaan kyselyyn olennaisesti liittyvät asiat, jotka eivät ilmene suoraan lomakkeelle annetuista vastauksista. Myös lomakkeen täyttäjän tiedot voidaan ilmoittaa, jos lomakkeen täyttäjä on eri henkilö kuin yrityksen yhteyshenkilö. Palvelujen vienti ulkomaille ja tuonti ulkomailta Lisää maa -painikkeella maavalikosta valitun maan viereen avautuu samalla arvokentät, johon kutakin neljännestä vastaava euromäärä kirjoitetaan. Tiedot ovat tallentuneet tietokantaan Tallenna -painikkeen painamisen jälkeen. Tallennuksen jälkeen saatte ilmoituksen Tiedot tallennettu onnistuneesti. Tietokantaan tallentuneet tiedot näkyvät lomakkeella tallennuksen jälkeen tai välilehdelle siirryttäessä. Lomakkeen lähettäminen Kaikki kohdat täytettyänne painakaa vielä lopuksi Tallenna -painiketta. Kaikki annetut tiedot tulevat suoraan tietokantaamme. Lomakkeelta voi kirjautua oikean yläkulman tai lopetussivun Kirjaudu ulos -painikkeista. Tietojen korjaaminen Tietoja voidaan korjata tai muuttaa jälkikäteen korvaamalla lomakkeella näkyvät luvut tai poistamalla ne. Korjauksen jälkeen tiedot tallennetaan Tallenna -painikkeella. Palvelujen ulkomaankaupan tietojen toimitus csv-tiedostona Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelun tiedot voidaan toimittaa myös csv-tiedostona. Tietojen toimitus csv-tiedostona ja sähköisen lomakkeen täyttäminen ovat vaihtoehtoiset toimitustavat. Csv-tiedostoa ei tule lähettää, jos tiedot on jo tallennettu sähköiselle lomakkeella. Tarkemmat ohjeet tiedoston muodostamista ja toimittamista varten löytyvät sähköisen tiedonkeruulomakkeen Csv-toimitus -välilehdeltä.

3 3(22) Globaali tuotanto ja kauppa Välityskauppa (2100 ja 2200) Välityskauppa määritellään tapahtumana, jossa Suomeen sijoittautunut talousyksikkö ostaa (2100) tavaran ulkomaille sijoittautuneelta talousyksiköltä ja myy (2200) tavaran sen jälkeen toiselle ulkomaille sijoittautuneelle talousyksikölle (tavaran HS-koodi ei muutu) ilman että tavara käy välillä Suomessa. Välityskauppaa esiintyy liiketoimissa, joissa tavaran ei tarvitse fyysisesti olla omistajan hallussa. Välityskauppajärjestelyjä käytetään tukku- ja vähittäiskaupassa. Niitä saatetaan käyttää myös hyödykekaupassa sekä kansainvälisten valmistusprosessien hallinnassa ja rahoituksessa. Yritys voi esimerkiksi antaa tavaran kokoonpanon toimeksi yhdelle tai useammalle alihankkijalle, jolloin yritys ostaa ja myy tavaran ilman että se kävisi omistajan sijoittautumismaassa. Jos tavaran fyysinen muoto muuttuu muiden yksiköiden tuottamien valmistuspalveluiden tuloksena sinä aikana, kun se on yrityksen omistuksessa, tavaraan liittyvät liiketoimet luokitellaan valmistuspalveluiksi (luokka). Jos tavaroiden fyysinen muoto ei muutu, tämä merkitään kyselyssä välityskaupaksi, josta ilmoitetaan tukkukaupan marginaali. Jos myyjä organisoi kansainvälisen valmistusprosessin, myyntihinta saattaa sisältää myös esimerkiksi suunnittelun, hallinnon, patenttien ja tietotaidon, markkinoinnin ja rahoituksen osuudet. Etenkin korkean teknologian tuotteessa nämä aineettomat panokset saattavat olla mittavia suhteessa materiaalien ja kokoonpanon arvoon. Välityskauppa ilmoitetaan seuraavasti: Kauppiaiden ostama tavara ilmoitetaan tavarana ja negatiivisena vientinä kauppiaan sijoittautumismaalle (2100); Tavaran myynti merkitään välityskaupassa myydyksi tavaraksi positiivisena vientinä myyjän maalle (2200); Välityskaupassa ilmoitettavina arvoina käytetään osapuolten sopimia kauppahintoja, ei fob-hintoja. Ostaja ei aina voi varmuudella tietää, myydäänkö tavarat saman maan asukkaille vai jonnekin muualle. Tällöin myyntisuunnitelmia voidaan käyttää ohjeellisena perusteena, ja lukuja voidaan tarkistaa, jos suunnitelmat eivät toteudu. Kun suomalainen kauppias myy tavarat edelleen suomalaiselle, välityskaupan määritelmä ei täyty. Jos tavaran ostanut suomalainen talousyksikkö myöhemmin myy tavarat edelleen muun maan asukkaalle, ei myöskään tämä täytä välityskaupan kriteerejä riippumatta siitä, tuodaanko tavarat kauppiaan sijoittautumismaahan. (Vaikka tämä tapaus muistuttaakin läheisesti välityskauppaa, se ei täytä yllä annettua määritelmää. Lisäksi olisi epäkäytännöllistä, jos ensimmäisen kauppiaan tulisi ilmoittaa hankinnat välityskauppana, koska hän ei välttämättä tiedä, tuoko seuraava kauppias tavarat maahan vai ei.) Ei-monetaarisen kullan välityskauppa ei kuulu tämän kyselyn piiriin.

4 4(22) Esimerkki 1: Tavaran tilaa muuttamattomia tuotannollisia palveluja sisältävä välityskauppa 1. Suomen asukas hankkii kirjoja maan B asukkaalta 10 rahayksikön arvosta. 2. Suomen asukas lähetyttää kirjat maahan C (kirjat eivät käy Suomessa), missä maan C asukas pakkaa ne laatikoihin ja laskuttaa tästä maan A asukkaalta 3 yksikköä. 3. Tämän jälkeen Suomen asukas myy kirjat maan D asukkaalle hintaan 20 rahayksikköä. Koska tavarat ovat alkuperäisessä kunnossaan, niitä käsitellään välityskauppana: Tyyppi Maa Palveluerä Arvo Vienti B Välityskauppa ostot (2100) 10 Vienti D Välityskauppa myynnit (2200) 20 Tuonti C Tuotannolliset palvelut (1300) 3 Tuotannolliset palvelut (1300, 130A ja 130B) Kohtaan sisältyy jalostus, kokoonpano, pakkausmerkintä, pakkaaminen ja niin edelleen, sellaisten yritysten toimesta, jotka eivät omista kyseisiä tavaroita. Esimerkkejä ovat öljynjalostus, maakaasun nesteytys, vaatteiden ja elektroniikan kokoonpano, kokoonpano (lukuun ottamatta esivalmisteisten rakenteiden kokoonpanoa, joka sisältyy rakentamiseen), pakkausmerkinnät ja pakkaaminen (lukuun ottamatta kuljetukseen liittyviä, jotka sisältyvät kuljetuspalveluihin). Valmistuksen suorittaa muu kuin tavaran omistaja, jolle tavaran omistaja maksaa palkkion. Tavaroiden omistaja ei vaihdu, joten käsittelijän ja omistajan välillä ei kirjata yleiseen kauppatavaraan liittyvää liiketointa. Tähän erään merkitään vain käsittelijän laskuttama palkkio, joka tosin saattaa sisältää käsittelijän ostamien materiaalien kustannukset. Kansainvälisessä kaupassa työn tekijä ja tavaroiden omistaja voivat olla sijoittautuneet eri maihin. Nämä palvelut ilmoitetaan riippumatta siitä, ovatko tavarat olleet aiemmin fyysisesti omistajan hallinnassa tai tulevatko ne myöhemmin omistajan hallintaan. Tuotannollisiin palveluihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen ilmoittaminen Omistajan hankkimat materiaalit (eli käsiteltävät tavarat) voivat olla peräisin omistajan sijoittautumismaasta, käsittelijän sijoittautumismaasta tai kolmannesta maasta. Ne ilmoitetaan seuraavasti: Kun tavarat hankitaan omistajan sijoittautumismaasta, kyseessä ei ole ulkomaankaupan liiketoimi. Kun tavarat hankitaan käsittelijän sijoittautumismaasta tai kolmannesta maasta, käsiteltävien tavaroiden omistaja ilmoittaa tämän yleisen kauppatavaran tuontina. (130A)

5 5(22) Valmiin tavaran myynti (eli tavaran myynti käsittelyn jälkeen) ilmoitetaan seuraavasti: Kun tavarat myydään omistajan sijoittautumismaassa, kyseessä ei ole ulkomaankauppa. Kun tavarat myydään käsittelijän sijoittautumismaassa tai kolmannessa maassa, käsiteltävien tavaroiden omistaja ilmoittaa tämän yleisen kauppatavaran vientinä. (130B) Palveluihin liittyvän tavaran liikkeiden ilmoittaminen Tuotannollisten palvelujen ilmoittaminen Tuotannollisiin palveluihin liittyvien tavaroiden bruttoarvo voidaan selvittää ulkomailla käsiteltyyn tavaraan kohdistuvien valmistuspalveluiden asiakkaiden (omistajan) osalta seuraavasti: Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara (ks. yllä 130A); Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara (ks. yllä 130B). Käsiteltävän tavaran liikkeistä saattaa aiheutua kuljetuskustannuksia. Näiden kustannusten ilmoitustapa riippuu seuraavista tekijöistä: Jos tavarat kuuluvat yleiseen kauppatavaraan, sovelletaan fob-arvon määrittämisen yleisperiaatteita, jolloin kuljetuskustannukset asiakkaan rajalle asti katsotaan viejän ja kuljetuskustannukset rajan jälkeen tuojan maksettaviksi. Yleiseen kauppatavaraan kuulumattomien tavaroiden (kuten omistajan käsittelijälle toimittamat materiaalit, joiden omistuksessa ei tapahdu muutoksia) kuljetuskustannukset ilmoitetaan osapuolten välisen sopimuksen mukaan, eli kulun maksajaksi sovitun osapuolen maksaman summan mukaan. Tuotannollisista palveluista laskutettujen palkkioiden arvo ei välttämättä ole sama kuin käsiteltäväksi lähetetyn tavaran ja käsitellyn tavaran arvon erotus. Oletetaan, että suomalainen valmistaja omistaa tavaraa 1000 rahayksikön arvosta. Tavara lähetetään Ruotsiin käsiteltäväksi, eikä sen omistuksessa ei tapahdu muutoksia. Käsittelyn jälkeen tavaran arvo on 1300 yksikköä. 300 yksikön erotukseen sisältyy käsittelijän veloittama 120 yksikön käsittelymaksu, 80 yksikön hallussapitovoitto ja 100 yksikön yleiskustannukset. Toisen omistamiin fyysisiin panoksiin liittyvien valmistuspalveluiden arvo on 120 yksikköä, ei 300, ja se edustaa palvelujen vientiä Ruotsista ja palvelujen tuontia Suomeen. Jos yleis- ja muut kustannukset käsittävät liiketoimia Suomen ja Suomen ulkopuolelle sijoittautuneiden yksiköiden välillä, ne merkitään asianmukaisiin kohtiin. Oletetaan vielä, että tavaraa ei palauteta Suomeen, vaan se myydään Norjaan. Tämä ei vaikuta palveluiden ilmoittamiseen Suomen ja Ruotsin välillä, ja siinäkin tapauksessa ilmoitetaan samat toisen omistamiin fyysisiin panoksiin liittyvät valmistuspalvelun erät. Erillinen liiketoimi Norjan kanssa ilmoitetaan tavaran vienniksi Suomesta.

6 6(22) Esimerkki 2: Tuotannolliset palvelut, joiden tuloksena tavaran tila muuttuu 1. Suomalainen yritys hankkii öljyä maan B asukkaalta 10 rahayksikön arvosta. 2. Öljy lähetetään maahan C ilman, että se käy Suomessa, maan C asukas jalostaa sen ja laskuttaa tästä 15 yksikön kustannukset; öljy on edelleen Suomen asukkaan omistuksessa. 3. Jalostuksen jälkeen öljy myydään maan D asukkaalle 30 yksiköllä. Koska tavarat eivät ole alkuperäisessä kunnossa, ne ilmoitetaan tuotannollisina palveluina: Tyyppi Maa Palvelu Arvo Vienti B Ulkomailla käsiteltäväksi ulkomailta ostettu tavara (130A) Vienti D Ulkomailla käsittelyn jälkeen ulkomaille myyty tavara (130B) Tuonti C Tuotannolliset palvelut (1300)

7 7(22) Liike-elämän palvelut Rahtimaksut kuljetuspalvelusta (332B vain tuonti) Rahtipalvelut (332B) sisältävät tavaran maantiekuljetukset. Ne voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. Ensimmäiset kaksi tyyppiä esiintyvät tapauksissa, joissa tavara on arvotettu fob-arvoon viejän maan tullirajalla. Kolmas tyyppi liittyy tapauksiin, joissa tavaran omistus ei muutu. Nämä kolme tyyppiä on kuvattu tarkemmin alempana. Palvelumaksu voidaan laskuttaa erikseen tai se voi sisältyä hintaan. Kaikki rahtikulut viejän maan tullirajalle saakka ilmoitetaan viejän kuluina. Kaikki rahtikulut viejän maan tullirajalta eteenpäin ilmoitetaan tuojan kuluina. Käytännössä se, katsotaanko kulut rahtipalveluiden vienniksi vai tuonniksi, riippuu rahdinkuljettajan sijoittautumismaasta. Rahtipalveluiden ensimmäinen tyyppi liittyy Suomen vienti- ja tuontitavaroiden kansainvälisiin kuljetuksiin. Kohtaan sisältyvät ulkomaisten rahdinkuljettajien palvelut, jotka koskevat Suomen tuontitavaroita ennen niiden saapumista viejän maan tullirajalle. Toisen rahtipalvelutyypin tuottajia ovat Suomen ulkopuolelle sijoittautuneet toimijat, ja palvelu kohdistuu Suomen vientitavaroihin maan tullirajan sisäpuolella. Kolmas tyyppi koskee rahtipalveluita tapauksissa, joissa tavaran omistaja ei vaihdu. Näihin sisältyvät seuraavat: Kabotaasi maan läpi. Tavaroiden kuljetus kolmansien maiden välillä (kauttakulkukauppa). Rannikkokuljetukset tai muut maan sisäiset kuljetukset. Tavaran kuljetus sijoittautumismaan ulkopuolisiin yksiköihin tai yksiköistä (kuten hallituksen yksiköt), kun palvelut tuottaa maan ulkopuolelle sijoittautunut rahdinkuljettaja. Tavara, joka lähetetään varastoon tai käsiteltäviksi, ja siirtolaisten henkilökohtaiset tavarat. Kun rahtikulujen todelliset maksujärjestelyt eroavat toimituksen fobehdoista, on käytettävä uudelleenreititystä. Rahtipalvelun uudelleenreititys voi merkitä sitä, että tosiasiallisesti kahden maan asukkaan välillä tapahtuvaa liiketointa käsitellään asukkaan ja maahan sijoittautumattoman yksikön välisenä ja päinvastoin. Rahtipalveluiden tuottamisaika saattaa erota ajasta, jona tavaran omistus muuttuu: esim. ulkomaille lähetetty tavara, joka myydään eri tilikaudella kuin sillä, jonka kuluessa tavara ylitti viejän tullirajan. Periaatteessa rahtipalvelut tulisi ilmoittaa ajanjaksolle, jolla ne tuotettiin, mutta ne kirjataan tuojalle ajanjaksolla, jona tavara ostettiin. Käytännössä kuitenkin rahtipalveluiden koostetun kirjaamisen ja yksittäisten rahtikuljetusten tietojen puuttumisen vuoksi ajankohdan muokkaaminen tämän kysymyksen selvittämiseksi ei välttämättä ole kannattavaa, olennaista tai asiaankuuluvaa, esim. jos tuoja maksaa palvelusta ajanjaksolla, jona se tuotettiin. Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut (2000) Kohta (2000) käsittää huolto- ja korjaustyöt, jotka maahan sijoittautuneet yksiköt suorittavat maan ulkopuolelle sijoittautuneiden yksiköiden omista-

8 8(22) Posti- ja kuriiripalvelut (3400) mille tavaroille (ja päinvastoin). Korjaukset voidaan suorittaa korjaajan tiloissa tai muualla. Kohtaan sisältyvät laivojen, lentokoneiden ja muiden liikennevälineiden huolto- ja korjauspalvelut. Liikennevälineiden puhdistus ei kuulu tämän kyselyn piiriin. Rakennusalan korjaukset ja huolto sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200). Tietokoneiden huolto ja korjaukset sisältyvät tietotekniikkapalveluihin (9220). Huollon ja korjausten arvoksi ilmoitetaan suoritetun korjaustyön arvo, ei tavaroiden bruttoarvoa ennen ja jälkeen korjausten. Huollon ja korjausten arvo kattaa hintaan sisältyvät, korjaajan mahdollisesti toimittamat osat tai materiaalit (osat ja materiaalit, joista laskutetaan erikseen, eivät sisälly palveluihin eivätkä tähän kyselyyn). Luokkaan sisältyvät sekä vähäiset korjaukset, jotka tehdään tavaran pitämiseksi toimintakunnossa, että mittavat korjaukset, jotka parantavat tavaran toimivuutta tai kapasiteettia tai pidentävät sen käyttöikää. Kyselyssä ei erotella katsooko asiakas korjaukset välituotekäytöksi vai pääomanmuodostukseksi. Posti- ja kuriiripalvelut (3400) sisältävät kirjeiden, sanomalehtien, aikakauslehtien, esitteiden, muiden painotuotteiden ja pakettien noutamisen, kuljetuksen ja perille toimittamisen. Se sisältää myös postitoimipaikkojen asiakaspalvelut, kuten postimerkkien myynnin, poste restante -palvelut, sähkepalvelut jne. ja postilokeroiden vuokrapalvelut. Postipalveluiden tuottaja on usein mutta ei välttämättä kansallinen postiviranomainen. Kohtaan eivät sisälly postihallinnon yksiköiden tuottamat rahoituspalvelut, kuten postisiirrot, pankki- ja talletustilipalvelut (ilmoitetaan rahoituspalveluissa (7100)), postin valmistelupalvelut (ilmoitetaan kohdassa muualla luokittelemattomat liike-elämän palvelut (A352)) ja postiviestintäjärjestelmiin liittyvät palvelut (sisältyvät viestintäpalveluihin (9100)). Postipalveluita koskevat kansainväliset sopimukset ja eri maiden toimijoiden väliset palvelut tulisi kirjata bruttoperusteella. Kotimaisten toimijoiden ulkomaalaisille tuottamat postipalvelut (tai päinvastoin) näiden oleskellessa kotimaansa ulkopuolella eivät sisälly tähän kyselyyn. Sähkepalveluiden tuottaminen sisältyy viestintäpalveluihin (9100); sähkepalveluiden myynti postitoimipaikan asiakaspalvelussa kuitenkin kuuluu postipalveluihin. Kuriiripalveluihin kuuluvat kaikenlaiset kuriiripalvelut, kuten lähetysten toimittaminen tiettyyn aikaan, pikalähetykset ja ovelta ovelle -toimitukset. Kohtaan eivät sisälly lentokuljetusyritysten kuljettama posti (ei sisälly kyselyyn), tavaran varastoiminen (ei sisälly kyselyyn) eivätkä postin valmistelupalvelut (ilmoitetaan kohdassa muualla luokittelemattomat liike-elämän palvelut (A352)). Kauppatavaran vientiin ja tuontiin liittyvien posti- ja kuriiripalveluiden ilmoittamisperiaatteet ovat samat kuin maantiekuljetusten (332B). Rakentaminen ja projektitoimitukset (5100, 510A, 510B ja 5200) Rakentaminen sisältää kiinteistöjen muodossa olevan käyttöomaisuuden luomisen, hallinnan, korjausrakentamisen tai laajentamisen, maa- ja vesirakennustyyppisen maanparannuksen ja muut rakenteet kuten tiet, sillat ja padot. Siihen sisältyy myös rakentamiseen liittyvät asennus- ja kokoonpano-

9 9(22) työt, rakennuspaikan valmistelutyöt, yleinen rakentaminen sekä erityispalvelut kuten maalaus, putkityöt ja purkaminen. Projektitoimitukset voivat sisältää koneiden sekä tuotantolaitteistojen ja teollisuuslaitosten kokonaistoimituksia mukaan lukien koneiden asentaminen ja kokoaminen sekä niihin liittyvät muut rakennustyöt. Rakentaminen ja projektitoimitukset (5100 ja 5200) ilmoitetaan bruttoarvoisina eli sisältäen kaikki työhön kuuluneet tavarat ja palvelut, muut tuotantokulut ja toimintaylijäämän, joka kerääntyy palvelua tuottavan yrityksen omistajille. Molemmat rakentamisen osa-alueet sisältävät yrityksen työntekijöiden rakennushankkeisiin ja asennuksiin käyttämän työpanoksen yrityksen sijoittautumismaan ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa. Rakentaminen voi myös tapahtua tuotannollisten palvelujen (1300) tapaan, jolloin asiakas toimittaa tavaraa ja palveluja urakoitsijalle panoksina rakennushankkeeseen. Tällöin panokset eivät vaihda omistajaa. Tuotannollisten palvelujen tavoin näitä eriä ei ilmoiteta tavaran fyysisten liikkeiden vaan omistussuhteiden muutosten perusteella. Olemassa oleviin rakennuksiin liittyvät liiketoimet sisältyvät rakentamiseen samoin kuin uusiin rakennuksiin liittyvät. Rakentamisessa voi esiintyä kansainvälisiä liiketoimia, kun suurlähetystölle, konsulaatille, sotilastukikohdalle tai kansainväliselle järjestölle kuuluva rakennus myydään sen talouden asukkaalle, jossa rakennus fyysisesti sijaitsee, tai ostetaan tällaiselta asukkaalta. Rakentamiseen kuuluvat liiketoimet voivat myös liittyä rakennuksiin alueella, jonka omistus siirtyy maalta toiselle. Maa-alueen osuus omistajuuden vaihdoksessa ei sisälly rakentamiseen. Korjaustyöt lähetystöissä, sotilastukikohdissa jne., jotka ovat niitä hallussaan pitävien hallitusten omistuksessa, eivät sisälly tähän kyselyyn. Rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille (5100) Rakentaminen ulkomailla (5100) käsittää rakentamisen, jota Suomessa sijaitsevat yritykset suorittavat ulkomailla sijaitseville talousyksiköille sekä rakentamista varten ostetut tavarat ja palvelut. Rakentamista varten hankitut tavarat ja palvelut jaetaan kahteen luokkaan: 1. Tavaroiden vienti Suomesta (510A) 2. Ulkomailla maksetut palkat sekä muut kulut ulkomailla (510B) Rakentamisen suorittavan yrityksen sijoittautumismaastaan hankkimat tavarat ja palvelut eivät sisälly tähän kohtaan, koska ne ovat saman maan asukkaiden välisiä liiketoimia. Siinä erityistapauksessa, että rakennusliike ostaa tavaroita ja palveluja kotimaastaan, nämä erät ovat osa rakentamisen arvoa. Rakentaminen Suomessa ja projektitoimitukset ulkomailta (5200) Kohta (5200) sisältää rakennustyöt, joita maan ulkopuolelle sijoittautuneet rakennusliikkeet suorittavat kyseisen maan asukkaille.

10 10(22) Rahoituspalvelut (7100) Eksplisiittiset palvelumaksut Osto- ja myyntiliiketoimien marginaalit Rahoituspalvelut (7100) käsittävät rahoituksen välittämiseen ja rahoitusta tukeviin toimintoihin liittyvät palvelut lukuun ottamatta henkivakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen palveluja. Kohta käsittää palvelut, joiden tuottajia ovat yleensä pankit ja muut rahoitusta välittävät ja avustavat toimijat (rahoituksen välittäjät keräävät varoja lainanantajilta ja muuntavat tai uudelleenpaketoivat ne (erääntymisaika, määrät, riski jne.) vastaamaan lainanottajien tarpeita. Rahoituksen välittäjä ei ainoastaan toimi muiden rahoituslaitosten edustajana vaan ottaa itse riskin hankkimalla rahoitusomaisuutta ja ottamalla velkaa omaan laskuunsa.). Kohtaan sisältyvät palvelut, joita tuotetaan rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien yhteydessä, sekä muut palvelut, jotka liittyvät rahoitustoimintaan, kuten talletusten ottaminen ja lainaaminen, remburssit, luottokorttipalvelut, rahoitusleasingtoimintaan liittyvät komissiot ja palkkiot, factoring-toiminta, vakuutusten merkintä ja maksujen selvitys. Se käsittää myös rahoitusneuvontapalvelut, rahoitusomaisuuden tai jalometallien säilytyspalvelut, salkunhoitopalvelut, valvontapalvelut, oheispalvelut, likviditeetin tarjontapalvelut, riskien jakamispalvelut, jotka eivät liity vakuutuksiin, fuusio- ja yritysostopalvelut, luottoluokituspalvelut, pörssipalvelut ja rahastopalvelut. Rahoituspalveluihin liittyvät maksut voidaan suorittaa joko eksplisiittisinä palvelumaksuina, osto- ja myyntitoimien marginaaleina tai salkunhoitajan omaisuustuloista pidättäminä hoitokuluina. Eksplisiittisiä maksuja peritään monista rahoituspalveluista, eikä niitä tarvitse laskea tai arvioida erikseen. Talletus- ja lainanantopalveluihin liittyviin eksplisiittisiin maksuihin sisältyvät hakemuksen jättömaksut ja sitoutumismaksut, varhaiseen/myöhäiseen takaisinmaksuun liittyvät maksut/sakot ja tilimaksut. Eksplisiittisiin maksuihin kuuluu myös joukko muita erilaisista rahoituspalveluista perittäviä komissioita ja palkkioita. Viivästyneen takaisinmaksun johdosta korotettua korkoprosenttia ei luokitella eksplisiittiseksi maksuksi. Välittäjät tai rahoitusvälineiden markkinatakaajat voivat laskuttaa palvelumaksun kokonaan tai osittain osto- ja myyntihintojen välisenä marginaalina. Välittäjiä tai markkinatakaajia erottaa muuntyyppisistä kauppiaista osto- ja myyntihinnan ero, joka osoittaa, että he palvelevat markkinoita ikään kuin likviditeetin ja varastojen tukkukauppiaina. Valuuttaa, osakkeita, obligaatioita, vekseleitä, johdannaisia ja muita rahoitusvälineitä myydään ja ostetaan usein tällä tavoin. Arvopaperista maksettava hinta voi esimerkiksi sisältää välityspalkkion sekä maksut kansainvälisistä valuutan siirroista. Vaikka näiden palveluiden kirjaaminen on vaikeaa, arviot tulisi mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa kohdassa rahoituspalvelut. Näissä tapauksissa viitehinnan ja välittäjän ostohinnan erotus ostohetkellä edustaa myyjän palvelumaksua ja viitehinnan ja välittäjän myyntihinnan erotus ostohetkellä edustaa ostajan palvelumaksua. Viitehinta on yleensä osto- ja myyntihintojen välinen keskihinta, mutta eräillä välittäjillä saattaa olla omat sisäiset hintansa, joiden pohjalta myynti- ja

11 11(22) Tuloista vähennettävät salkunhoitokulut ostohinnat määritellään. Viitehinnasta poiketen varsinainen maksettu tai saatu hinta sisältää maksun rahoituspalvelusta. Välittäjän toiminnastaan saama hallussapitovoitto tai -tappio vähennetään palvelun hinnasta osto- tai myyntihetken viitehinnan perusteella. Palvelumaksun suuruus voidaan myös selvittää käyttämällä välittäjän keskimääräistä marginaalia prosenttiosuutena, jota sovelletaan välittäjien kautta tehtyjen kauppojen arvoon. Eräiden yksiköiden ainoa tai pääasiallinen tarkoitus on hoitaa rahoitusomaisuutta omistajien puolesta. Esimerkiksi eräät sijoitusrahastot, hallintayhtiöt ja muut rahastot on perustettu tätä varten. Näille yrityksille aiheutuu omaisuuden hoidosta hallinnollisia kuluja, kuten rahaston hoitajien, omaisuuden hoitajien, pankkien, kirjanpitäjien, asianajajien tai yritysten oman henkilöstön palveluista suoritettavia maksuja. Kulut voidaan laskuttaa eksplisiittisesti palkkioina tai implisiittisesti, jolloin ne maksetaan saadusta pääomakorvauksesta tai yrityksen omaisuudesta. Implisiittisesti maksetut kulut tulisi tunnistaa maksuiksi, jotka peritään omistajille tuotetuista palveluista. Esimerkiksi hedgerahasto voi jakaa osan rahaston nettotuloista yksikölle, joka hoitaa rahastoa, ja tämä tulisi ilmoittaa palvelumaksuna. Vaihtoehtoisesti implisiittiset salkunhallintapalveluiden maksut voidaan määrittää omakustannushinnoilla. Sijoittajalle maksettavan sijoitustulon nettoarvo voidaan myös korottaa bruttoarvoonsa, josta kuluja ei ole vähennetty. Jos näistä palveluista suoritettavat maksut jäisivät ilmoittamatta, aiheutuneet kulut johtaisivat negatiiviseen toimintaylijäämään varoja hoitaville yrityksille. Tällä tavoin ilmoitettuna kyseisten yritysten toimintaylijäämä on nolla. Yhteenvetona rahoituspalveluihin sisältyvät: Komissiot ja maksut, jotka liittyvät rahoitustransaktioihin, kuten rembursseihin, pankkitunnusteisiin, puiteluottoihin ja vastaaviin rahoitusvälineisiin Rahoitusleasing Rahan siirto Factoring-rahoitus Futuurit Johdannaissopimusten järjestelyt Vakuutusten merkintä, liikkeellelasku, arvopapereiden välitys ja lunastus, joihin sisältyvät komissiot arvopapereihin liittyvistä pääomatuotoista Maksujen selvitys Rahoitusneuvontapalvelut Rahoitusomaisuuden tai jalometallien säilytyspalvelu Salkunhoitopalvelut Fuusio- ja yritysostopalvelut Yritysrahoitukseen ja riskipääomaan liittyvät palvelut Luottokortteihin ja muuhun luotontakaamiseen liittyvät palvelut Valuutanvaihto Rahoitusmarkkinoiden säätely ja hallinto Luottoluokitus IMF:n resurssien hankintaan liittyvät palvelumaksut Maksut käyttämättömistä luotoista IMF:n valmiusluotto- tai laajennetuissa luottojärjestelyissä

12 12(22) Rahoituspalveluihin eivät sisälly: Talletusten, lainojen, rahoitusleasingin ja velkapapereiden korot (sijoitustuloja, eivät sisälly tähän kyselyyn) Osingot Henki- ja eläkevakuutusten välityspalvelut Muut vakuutuspalvelut Pankkien tarjoamat neuvontapalvelut, jotka eivät liity rahoitukseen (kuten johdon neuvontapalvelut, jotka sisältyvät kohtaan yritysten ja liikejohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut (A213) Arvopapereiden ja johdannaisten yksikön omaan laskuun tapahtuvaan hankintaan ja myyntiin liittyvät voitot ja tappiot Rojaltit ja lisenssimaksut (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420) Rojaltit ja lisenssimaksut sisältävät: maksut omistusoikeuksien, esim. patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, teollisten menetelmien ja mallien, liikesalaisuuksien ja franchising-lisenssien käytöstä. Nämä oikeudet saattavat perustua tutkimusja kehitystyöhön tai markkinointiin; sekä maksut lisensseistä, jotka oikeuttavat jäljentämään ja/tai jakelemaan alkuperäisteosten tai prototyyppien muodossa olevaa aineetonta pääomaa, kuten kirjojen, käsikirjoitusten, tietokoneohjelmien, elokuvateosten ja äänitallenteiden tekijänoikeuksista sekä niihin liittyvistä oikeuksista, kuten oikeuksista elävien esitysten tallenteisiin ja televisio- /kaapelitelevisio-/satelliittilähetyksiin. Kirjojen, nauhoitteiden, elokuvien, ohjelmien, levyjen jne. tuottaminen on kaksivaiheinen prosessi, jonka ensimmäinen vaihe on alkuperäiskappaleen tuottaminen ja toinen jäljenteiden tuottaminen alkuperäisestä ja niiden käyttö. Ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyy itse alkuperäisteos, jonka juridinen tai tosiasiallinen omistajuus voidaan osoittaa tekijänoikeuksien, patentin tai liikesalaisuuden nojalla. Omaisuuden omistaja voi käyttää sitä suoraan jäljenteiden tuottamiseen, jolloin ostaja saa käyttöoikeuden jäljenteeseen. Vaihtoehtoisesti omistaja voi myöntää muille tuottajille lisenssin jäljentää ja jaella sisältöä. Lisenssin haltijan suorittamasta maksusta voidaan käyttää eri termejä, kuten palkkio, komissio tai rojalti. Tähän kohtaan sisältyvät tilapäiset käyttöoikeudet, kun taas patenttien, tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin liittyvien tekijänoikeuksien sekä teollisten menetelmien ja mallien suora myynti kuuluu luokkaan tutkimus- ja kehittämispalvelut (ks. Taulukko 1). Myös määräaikaiset oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja audiovisuaalisiin alkuperäisteoksiin ilmoitetaan eri tavalla kuin suora myynti. Toisin kuin ohjelmistojen (ja audiovisuaalisten teosten ja niihin liittyvien tuotteiden jne.) jäljenteiden tapauksessa, tutkimus- ja kehittämispalveluiden jäljenteisiin liittyvät maksut tulisi ilmoittaa tässä luokassa, ei kohdassa tutkimus- ja kehittämispalvelut. Aineettoman pääoman käyttöä koskevien maksujen ilmoittaminen tapahtuu lisenssisopimuksen sisällön mukaisesti. Jos oikeudet aineettoman pääoman käyttöön myydään kertamaksulla ja peruuttamattomalla sopimuksella eikä käyttöluvan antajalla ole muita velvoitteita, koko summa merkitään myynniksi. Muussa tapauksessa maksut kohdistetaan sopimuksen voimassaoloajalle. Käytännössä maksut kannattanee ilmoittaa vasta kun ne on maksettu.

13 13(22) Franchise-maksuihin, tavaramerkkituloihin, tuotenimien käyttöä koskeviin maksuihin jne. sisältyy omaisuustuloa (eli muun kuin rahallisen omaisuuden, jota ei ole tuotettu, antaminen toisen yksikön käyttöön) sekä palveluja (kuten aktiiviset teknisen tuen, tuotetutkimus-, markkinointi- ja laadunvalvontaprosessit). Periaatteessa olisi toivottavaa, että nämä eroteltaisiin omaisuustuloihin ja palveluihin. Tämä ei ehkä kuitenkaan onnistu käytännössä, jolloin merkitsemistapana on luokitella koko summa aineettoman pääoman käyttömaksuiksi. Franchise- ja tavaramerkkien lisensiointimaksut (8100) sisältävät kaikki maksut ja palkkiot, jotka liittyvät tavaramerkkeihin ja franchisesopimuksiin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit (8200) sisältävät maksut ja palkkiot tutkimus- ja kehittämistyöstä syntyvien omistusoikeuksien käytöstä. Tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssit (8300) sisältävät maksut tuotettujen alkuperäisohjelmistojen valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta (lisenssisopimuksin). Jakelua ei tässä merkityksessä määritellä tukku- tai vähittäiskaupaksi. Henkilön tai yrityksen yksityiseen käyttöönsä ostaman ohjelmistopaketin kopion myynti ei kuulu jakelulisenssin piiriin. Ohjelmiston myynti yksityiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön kuuluu tietotekniikkapalveluihin. Ohjelmat, jotka myydään fyysisellä tallennusvälineellä ja joihin sisältyy pysyvä käyttöoikeus, luokitellaan tavaroiksi. Audiovisuaalisten tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi (8410) sisältää tuotettujen audiovisuaalisten alkuperäisteosten tai prototyyppien valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta suoritettavat maksut ja palkkiot (esim. elokuvateokset, äänitteet). Kohtaan sisältyvät myös oikeudet elävistä esityksistä tehtyjen tallenteiden sekä radio-, televisio-, kaapelitelevisio- ja satelliittilähetysten jäljentämiseen ja/tai jakeluun. Siihen kuuluvat myös urheilutapahtumien edelleenlähetysoikeudet. Katso audiovisuaalisia teoksia koskevaa lisätietoa alaluokasta audiovisuaaliset palvelut. Muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi (8420) sisältää maksut ja palkkiot kirjailijoiden, taiteilijoiden, kuvanveistäjien jne. alkuperäisteosten valtuutetusta jäljentämisestä ja/tai jakelusta lisenssisopimuksin (esim. käännösoikeudet), pois lukien audiovisuaalisiin teoksiin liittyvät tuotteet.

14 14(22) Aineettoman pääoman käyttö Taulukko 1: Aineettoman pääoman ilmoittaminen Käyttölisenssi Jäljentämisja/tai jakelulisenssi Aineettoman pääoman myynti tai hankinta Franchise-sopimukset ja tavaramerkit Rojaltit ja lisenssimaksut EI KUULU KYSE- LYYN Tutkimus- ja kehittämistyön tulokset Rojaltit ja lisenssimaksut T&K-palvelut (a) Kaikentyyppiset räätälöidyt tuotteet (b) Räätälöimättömät tuotteet, jotka ladataan tai muutoin toimitetaan elektronisesti (c) Räätälöimättömät tuotteet, jotka toimitetaan fyysisellä tallennusvälineellä ja joihin liittyy määräaikainen lisenssimaksu (d) Räätälöimättömät tuotteet, jotka toimitetaan fyysisellä tallennusvälineellä (tavara) ja joihin liittyy pysyvä käyttöoikeus Ohjelmistotuotteet; audiovisuaaliset ja niihin liittyvät tuotteet Tietotekniikkapalvelut TAI Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät tuotteet EI KUULU KYSELYYN Rojaltit ja lisenssimaksut Tietotekniikkapalvelut TAI Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät tuotteet Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut Televiestintäpalvelut (9100) Tietotekniikka- ja televiestintäpalvelujen luokittelu perustuu palvelun luonteeseen, ei sen toimitustapaan. Esimerkiksi liike-elämän palveluiden, kuten kirjanpitopalveluiden, tarjoaminen sisältyy asianmukaiseen liike-elämän palveluiden alaluokkaan, vaikka palvelut toimitetaan kokonaisuudessaan tietokoneiden tai Internetin välityksellä. Televiestintäpalveluihin tulisi kirjata vain lähetyskulut. Ladattu sisältö kirjataan asianosaisiin palveluluokkiin. Televiestintäpalvelut (9100) käsittävät äänen, kuvan, datan tai muun tiedon lähettämisen puhelimella, teleksinä, sähkeenä, radioitse, kaapelitelevisiossa, radio- ja televisiosatelliitin välityksellä, sähköpostina, faksipalveluna jne.,

15 15(22) mukaan luettuna yritysten verkkopalvelut, telekonferenssit ja tukipalvelut. Ne eivät sisällä välitetyn tiedon arvoa. Kohtaan sisältyvät myös matkapuhelinpalvelut, Internet-runkoverkkopalvelut ja verkkoon liittymispalvelut, mukaan luettuna Internet-yhteyden tarjonta. Kohtaan ei sisälly puhelinverkkolaitteiden asennuspalvelut (sisältyvät rakentamiseen (5100 ja 5200)) eikä tietokantapalvelut (sisältyvät tietopalveluihin (9320)). Tietotekniikkapalvelut (9211, 9212 ja 9220) Tietotekniikkapalveluihin kuuluvat laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvät palvelut sekä tietojenkäsittelypalvelut. Taulukossa 1 on esitetty erilaisten ohjelmistotuotteiden sekä näihin liittyvien aineettoman pääoman käyttömaksujen luokittelu. Tietokoneohjelmistoihin (9211 ja 9212) kuuluvat: Räätälöityjen ohjelmistojen myynti (riippumatta toimitustavasta) ja niihin liittyvät käyttölisenssit. Räätälöityjen ohjelmistojen kehittäminen, tuottaminen, toimittaminen ja dokumentaatio mukaan lukien käyttöjärjestelmät, jotka tehdään tilauksesta tietyille käyttäjille. Räätälöimättömät (massatuotetut) ohjelmistot, jotka ladataan tai toimitetaan muuten elektronisesti ja joita koskee määräaikainen tai kertaluonteinen lisenssimaksu. Käyttölisenssit räätälöimättömään (massatuotettuun) ohjelmistoon, joka toimitetaan tallennusvälineellä, kuten levyllä tai CD:llä, ja jota koskee määräaikainen käyttölisenssi. Ohjelmistojärjestelmien ja sovellusten alkuperäiskappaleiden ja omistusoikeuksien myynti ja osto. Räätälöimättömät ohjelmistot, jotka toimitetaan tallennusvälineillä ja joiden lisenssi sisältää pysyvän käyttöoikeuden, eivät sisälly palveluihin eivätkä tähän kyselyyn. Ohjelmistoihin kuuluvat yleiset liiketoiminnan tuottavuutta parantavat ohjelmat, tietokonepelien ohjelmat ja muut sovellukset. Muihin tietotekniikkapalveluihin (9220) sisältyy: laitteistojen ja ohjelmistojen konsultointi- ja toteutuspalvelut, joihin sisältyy tietojenkäsittelyn alihankintapalvelun hallinnointi laitteistojen ja ohjelmistojen asennukset, mihin sisältyy keskustietokoneiden ja tietokonekeskusten asennukset tietokoneiden ja oheislaitteiden huolto ja korjaus tietojen pelastuspalvelut, atk-resurssien hallinnointiin liittyvä neuvonta ja tuki käyttövalmiiden järjestelmien analysointi, suunnittelu ja ohjelmointi (mukaan luettuna verkkosivustojen kehittäminen ja suunnittelu) ja ohjelmistoihin liittyvä tekninen konsultointi järjestelmien ylläpito ja muut tukipalvelut, kuten konsultointiin liittyvä koulutus tietojenkäsittely- ja isännöintipalvelut, kuten tietojen syöttö, jäsentely ja käsittely osituskäyttönä www-isännöintipalvelut (eli palvelintilan tarjoaminen Internetistä verkkosivuja varten), sovellusten tarjoaminen käyttöön, asiakkaiden sovellusten isännöinti ja laitteistotilojen hallinnointi.

16 16(22) Tietopalvelut (9310 ja 9320) Muut liike-elämän palvelut Tutkimus- ja kehittämispalvelut Tietokonepalveluihin eivät sisälly tietokonekurssit, joita ei ole suunniteltu tietylle käyttäjälle (sisältyy koulutuspalveluihin (B220)) ja tietokoneen leasingvuokraus ilman käyttäjää (sisältyy käyttöleasingpalveluihin (A330)). Luokkaan eivät myöskään kuulu ohjelmiston jäljentämistä ja/tai jakelua koskevat lisenssimaksut, jotka kuuluvat rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420). Tietopalvelut jaetaan uutistoimistopalveluihin ja muihin tietopalveluihin: Uutistoimistopalveluihin (9310) sisältyy uutisten, valokuvien ja artikkelien toimittaminen tiedostusvälineille. Muihin tietopalveluihin (9320) kuuluvat tietokantapalvelut, kuten tietokannan suunnittelu, tiedon varastointi ja tiedon ja tietokantojen levittäminen (mukaan lukien hakemistot ja postituslistat) sekä verkossa että magneettisen, optisen tai painetun median välityksellä ja internethakuportaalit (hakukonepalvelut, jotka etsivät Internet-osoitteita asiasanahakuja tekeville asiakkaille). Luokkaan kuuluvat myös sanoma- ja aikakauslehtien suorat yksittäiset tilaukset postitse, sähköisesti tai muilla keinoin; muut online-sisällön tuottamispalvelut sekä kirjasto- ja arkistopalvelut. (Sanomalehtien ja aikakauslehtien joukkotilaukset kuuluvat yleiseen kauppatavaraan). Ladattava sisältö, joka ei ole ohjelmisto tai audiovisuaalinen teos tai siihen liittyvä tuote, kuuluu tietopalveluihin. Tutkimus- ja kehittämispalvelut sisältävät palvelut, jotka liittyvät perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kokeelliseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämiseen sekä luonnontieteisiin, yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin liittyvän tutkimuksen, jonka tekijä on markkina- tai markkinaton tuottaja. Luokan määritelmä sisältää muun testauksen ja tuotekehityksen, joka saattaa johtaa patentteihin. Räätälöidyt ja räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut (A1A0) Kohta sisältää (räätälöityjen) tutkimus- ja kehittämispalveluiden (A1A0) tarjoamisen tilauksesta sekä räätälöimättömät tutkimus- ja kehittämispalvelut. Se ei sisällä omistusoikeuksien myyntiä eikä jäljentämis- ja käyttölisenssien myyntiä, jotka ilmoitetaan kohtaan tutkimus- ja kehittämistyön tulosten käyttölisenssit. Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myynti (A1B1, A1B2, A1B3 ja A1B4) Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien myyntiin kuuluvat omistusoikeuksien myynti ja seuraavat: Patentit (A1B1) Tutkimukseen ja kehitykseen perustuvat tekijänoikeudet (A1B2) Teollisten menetelmien ja mallien myynti (mukaan lukien liikesalaisuudet) (A1B3) Muut (A1B4)

17 17(22) Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut (A120) Tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuvien omistusoikeuksien käytöstä maksettavat summat sisältyvät kohtaan muualla luokittelemattomat rojaltit ja lisenssimaksut. Jäljentämislisensseistä ja omistusoikeuksien myynnistä saatujen maksujen erottelu voi olla käytännössä vaikeaa, koska eräissä tapauksissa jäljentämislisenssi vastaa omistusoikeuksien myyntiä. Luokkaan eivät kuulu tekniset tutkimukset ja konsultointi; ne sisältyvät luokkaan ammatilliset ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut (A213). Muut tutkimus- ja kehittämispalvelut (A120) sisältää testauksen ja muut tuote- tai menetelmäkehitystoiminnot. Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointipalvelut Lakiasiainpalvelut (A211) Kohta sisältää kaksi eri luokkaa: Lakiasiain palvelut, laskentatoimi, liikkeenjohdon konsultointi ja PR-palvelut sekä mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset. Palvelut, joita emoyhtiö tai muu etuyhteydessä oleva yritys tarjoaa sivuliikkeen, tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön liikejohdolle, sisältyvät liike-elämän palveluihin, usein luokkaan ammatilliset ja liikejohdon konsultointipalvelut. Osakkuusyhtiön maksamat korvaukset lisäpalveluista, kuten kuljetus-, hankinta-, myynti- ja markkinointi- tai atk-palveluista, ilmoitetaan asiaankuuluvissa alaluokissa. Hallinnointipalkkiot sisältyvät muihin liike-elämän palveluihin. Kohta kattaa lainopillisen neuvonnan ja asiamiespalvelut kaikissa oikeus-, tuomioistuin- ja sovitteluprosesseissa, oikeudellisten asiakirjojen ja instrumenttien laatimispalvelut, sertifiointia koskevan konsultoinnin, uskotun miehen palvelut ja pesänselvityspalvelut. Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut (A212) Kohta kattaa liiketapahtumien kirjaamisen yritysten ja muiden puolesta, kirjanpidon ja tilinpäätösten tarkastamispalvelut, yritysten verosuunnittelun ja -neuvonnan sekä veroilmoitusten laadinnan. Yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut (A213) Tämä kohta kattaa yrityksille tarjotut neuvonta-, ohjaus- ja käyttötukipalvelut yrityspolitiikan ja strategian kehittämiseksi sekä organisaation kokonaissuunnittelun, -kehittämisen ja -valvonnan. Tähän kuuluvat johdon valvontaa, markkinahallintaa, henkilöresursseja, tuotannonhallintaa ja projektijohtoa koskeva konsultointi sekä palvelut, jotka liittyvät asiakaskuvan sekä yleisöja instituutiosuhteiden parantamiseen. Mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset (A221 ja A222) Kohta sisältää mainonta-, markkinatutkimus- ja mielipideselvityspalvelut (A221 ja A222) maahan sijoittautuneen ja sijoittautumattoman toimijan välillä. Tämä kohta kattaa mainostoimistojen toteuttaman mainonnan suunnittelun, luomisen ja markkinoinnin, median valinnan (mukaan luettuna mainostilan osto ja myynti), messujen tarjoamat näyttelypalvelut, tuotteiden ul-

18 18(22) komaisen myynninedistämisen, markkinatutkimuksen, telemarkkinoinnin ja erilaiset mielipideselvitykset. Tekniset, kaupankäynnin ja muut liike-elämän palvelut Arkkitehtipalvelut (A311) Insinööripalvelut (A312) Tieteelliset ja muut tekniset palvelut (A313) Jätteiden käsittely- ja puhdistuspalvelut (A321) Tähän kohtaan sisältyy viisi alaluokkaa: arkkitehti-, insinööri-, tieteelliset ja muut tekniset palvelut; jätteiden käsittely ja puhdistustyöt, maatalouden ja kaivostoiminnan palvelut; käyttöleasingpalvelut; kaupankäynnin palvelut; ja muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut. Arkkitehtipalveluihin (A311) sisältyvät rakennusten suunnitteluun liittyvät liiketoimet. Insinööripalvelut (A312) sisältävät koneiden, materiaalien, laitteiden, rakenteiden, prosessien ja järjestelmien suunnittelun, kehittämisen ja hyödyntämisen. Tämäntyyppisiin palveluihin kuuluvat teknisiin hankkeisiin liittyvien suunnitelmien ja tutkimusten toimittaminen. Kaivostoiminnan insinööripalvelut eivät kuulu tähän luokkaan, vaan kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyviin palveluihin. Kohtaan (A313) sisältyvät maanmittaus; kartanpiirtäminen; tuotetestaus ja - sertifiointi sekä tekniset tarkastuspalvelut. Kohtaan (A321) sisältyvät radioaktiivisen ja muun jätteen käsittely; pilaantuneen maaperän puhdistus; saasteiden puhdistaminen mukaan lukien öljyvuodot; kaivospaikkojen entistys sekä dekontaminaatio- ja saniteettipalvelut. Kohtaan sisältyvät myös kaikki muut palvelut, jotka liittyvät ympäristön puhdistamiseen tai entistämiseen. Jos hallitus myöntää ei-kaupattavan päästöluvan ja tarjoaa tämän ohessa laaja-alaisia palveluita maahan sijoittautumattomalle toimijalle, maksu kirjataan palveluihin tuotetun palvelun tyypin mukaan (useimmissa tapauksissa muualla luokittelemattomat julkishallinnon palvelut). Muunlaiset päästöluvat eivät kuulu palveluihin. Maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut (A322) Tämä kohta (A322) käsittää maatalouteen liittyvät palvelut, kuten maatalouskoneiden tarjonta käyttäjineen, sadonkorjuu, sadon käsittely, tuholaistorjunta, lemmikkihotellit, eläinlääkäripalvelut ja eläinten hoito- ja jalostuspalvelut. Luokkaan kuuluvat myös metsästys-, ansastus-, metsätalous-, hakkuuja kalastuspalvelut sekä eläinlääkäripalvelut. Kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut (A323) Tähän kohtaan (A323) sisältyvät kaivostoiminnan palvelut, joita suoritetaan kaasu- ja öljykentillä, mukaan luettuna porauspalvelut, poratornin pystytys-, korjaus- ja purkamispalvelut sekä öljy- ja kaasulähteiden vuoraaminen sementillä. Luokkaan kuuluvat myös mineraalien etsinnälle ja tutkimiselle ominaiset palvelut sekä kaivosinsinööritoiminta ja maaperätutkimus.

19 19(22) Käyttöleasingpalvelut (A330) Kaupankäyntiin liittyvät palvelut (A340) Käyttöleasingpalvelussa (A330) tuotettu omaisuus annetaan vuokralle sopimuksella, jonka kautta vuokralainen saa omaisuuden käyttönsä mutta jossa omistuksen riskit ja hyödyt eivät siirry kokonaisuudessaan vuokralaiselle. Palvelut sisältävät laivojen, lentokoneiden ja kuljetusvälineiden, kuten rautatievaunujen, konttien ja lauttojen leasing- ja charter-tyyppisen vuokrauksen ilman miehistöä koti- ja ulkomaisille toimijoille. Kohtaan merkitään myös muuntyyppisiin laitteisiin liittyvän käyttöleasingpalvelun maksut, milloin toiminta täyttää seuraavat ehdot: Vuokranantajalla on yleensä varastossa omaisuutta, jota käyttäjät voivat vuokrata tarvittaessa tai lyhyellä varoitusajalla; omaisuus voidaan vuokrata vaihtelevanpituisiksi jaksoiksi, ja vuokraaja voi uusia vuokrasopimuksen jakson lopussa; vuokranantaja on usein vastuussa omaisuuden huollosta ja korjauksista osana vuokraajalle tarjottavaa palvelua. Kohta sisältää asuntojen ja muiden rakennuksen käyttövuokrauksen. Jos objektiivisia perusteita maksun jakamiseksi maasta ja rakennuksista maksettavaan vuokraan ei voida osoittaa, koko summaa käsitellään rakennuksen vuokrana, kun rakennuksen arvon uskotaan ylittävän tontin arvon. Jos tontin arvo ylittää rakennuksen arvon, summaa ei merkitä käyttöleasingpalveluihin. Pelkän maa-alueen ja muiden luonnonvarojen vuokraaminen ei myöskään kuulu tähän luokkaan. Käyttöleasingpalvelut eivät sisällä rakennusten vuokraamista kansainvälisille organisaatioille, suurlähetystöille jne. Televiestintälinjojen tai - kapasiteetin leasingvuokraus sisältyy viestintäpalveluihin (9100). Laivojen ja lentokoneiden vuokraus miehistöineen ja asuntojen (majoitus) ja ajoneuvojen vuokraus ulkomaalaisille näiden oleskellessa muualla kuin sijoittautumismaissaan ei myöskään kuulu tähän kyselyyn. Käyttöleasingvuokraus tulee erottaa rahoitusleasingistä. Rahoitusleasingissa suurin osa omistuksen riskeistä ja hyödyistä kuuluu vuokraajalle. Taloudellisessa omistuksessa tapahtuu muutos, vaikka juridinen omistusoikeus säilyy omistajalla. Rahoitusleasing sisältyy rahoituspalveluihin (7100). Kaupankäyntiin liittyvät palvelut (A340) käsittävät tavara- ja palvelukaupan komissiot, jotka maksetaan tuotteiden kauppiaille, hyödykkeen välittäjille, dealereille, huutokaupanpitäjille ja komissiomyyjille. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi huutokaupanpitäjän palkkion tai välittäjän komission laivojen, lentokoneiden ja muiden hyödykkeiden myynnistä. Jos myyjä omistaa myytävät hyödykkeet, myyjän marginaalia ei yleensä erotella tavaroiden arvosta. Tavaran fob-hintaan sisältymätön marginaali merkitään kaupankäyntiin liittyviin palveluihin. Kohtaan eivät sisälly franchise-maksut (sisältyvät muualla luokittelemattomiin rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420)); rahoitusvälineiden välitys (kuuluu rahoituspalveluihin (7100)) sekä kuljetuksiin liittyvät maksut, kuten huolitsijan komissiot (eivät sisälly kyselyyn).

20 20(22) Muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut (A351 ja A352) Kohtaan (A352) sisältyvät: Veden, höyryn, kaasun ja öljytuotteiden jakelupalvelut, jos nämä voidaan erotella siirtopalveluista Ilmanvaihtopalvelut Turvallisuus- ja etsiväpalvelut Käännös- ja tulkkauspalvelut Valokuvauspalvelut Rakennusten siivous Yritysten kiinteistöpalvelut Kohtaan sisältyy myös sähkönjakelu. Sähkönsiirto ei sisälly kyselyyn. Muut liike-elämän palvelut, joita ei voida luokitella mihinkään edellä luetelluista palveluista. Kohtaan (A351) sisältyy: Henkilöstön etsintä, sijoittaminen ja tarjonta (kyseisten henkilöiden tuottamat palvelut kirjataan asianmukaiseen palveluluokkaan) Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut Audiovisuaaliset palvelut (B111 ja B112) Tämä kohta käsittää audiovisuaalisen alan (elokuvat, musiikki, radio, televisio) sekä esittäviin taiteisiin liittyvät palvelut. Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut voidaan jakaa audiovisuaalisiin ja taiteisiin liittyviin palveluihin (esittävät taiteet ja muut elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalvelut sekä esiintyvien ja muiden artistien palvelut). Kohta (B111 ja B112) käsittää palvelut, jotka liittyvät elokuvien tuotantoon (filmille, videonauhalle, levylle tai elektronisesti välitettäväksi), radio- ja televisio-ohjelmiin (suorana lähetyksenä tai tallenteena) ja musiikkiäänitteisiin. Kohta ei sisällä esittäviä taiteita ja muita elävien viihdetapahtumien esittämis- ja mainostuspalveluita (konserttien ja näytelmien tapaisia eläviä esityksiä); nämä kuuluvat taiteisiin liittyviin palveluihin. Elävien esitysten tallentaminen sisältyy kuitenkin audiovisuaalisiin palveluihin, ja tallenteet ilmoitetaan samoin kuin muut audiovisuaaliset tuotteet. Kohtaan sisältyvät myös vuokratulot ja maksut audiovisuaalisista ja niihin liittyvistä tuotteista sekä palkkiot salauksella suojattujen televisiokanavien (kuten kaapeli- ja satelliittipalvelujen) katseluoikeuksista. Massatuotetut audiovisuaaliset tuotteet (elokuvat, musiikki mukaan lukien elävien esitysten tallenteet), jotka myydään tai ostetaan suoraan tai pysyvään käyttöön, kuuluvat audiovisuaalisiin palveluihin, jos ne ladataan verkosta (eli toimitetaan elektronisesti). Levyllä toimitetut tuotteet eivät kuitenkaan sisälly tähän kyselyyn. Kun vastaavat tuotteet hankitaan käyttölisenssillä (lisenssillä, joka ei sisällä pysyvää käyttöä), ne kirjataan audiovisuaalisiin palveluihin samoin kuin muun audio- ja visuaaliseen mediaan liittyvän onlinesisällön käyttö. Audiovisuaalisten tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelumaksut tai -lisenssit eivät kuuluu audiovisuaalisiin palveluihin vaan rojalteihin ja lisenssimaksuihin (8100, 8200, 8300, 8410 ja 8420).

Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Täyttöohje 1(22) Yritystilastot Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu 6.2.2014 Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu on lakisääteinen perustuen tilastolakiin

Lisätiedot

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA

GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA Sisällys Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu... 3 Tiedustelun palauttaminen... 3 Yleistä tiedustelun täyttämisestä... 3 Palveluerien kuvaus... 4 GLOBAALI TUOTANTO JA KAUPPA... 4 VÄLITYSKAUPPA (vrt.

Lisätiedot

P a l v e l u j e n u l k o m a a n k a u p a n n e l j ä n n e s v u o s i t i e d u s t e l u

P a l v e l u j e n u l k o m a a n k a u p a n n e l j ä n n e s v u o s i t i e d u s t e l u Yritysten rakenteet Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu TÄYTTÖOHJE 2011 1(7) P a l v e l u j e n u l k o m a a n k a u p a n n e l j ä n n e s v u o s i t i e d u s t e l u Palvelujen ulkomaankaupan

Lisätiedot

PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU

PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU Täyttöohje 1 (20) Palvelujen ulkomaankaupan neljännesvuositiedustelu Sisällys PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU... 4 Tiedustelun palauttaminen... 4 Yleistä tiedustelun täyttämisestä...

Lisätiedot

Täyttöohje. Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu. Tiedustelun täyttäminen ja palauttaminen

Täyttöohje. Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu. Tiedustelun täyttäminen ja palauttaminen Täyttöohje Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään yrityksenne palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain. Tiedustelu on lakisääteinen perustuen

Lisätiedot

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä Täyttöohje Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään yrityksenne palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain. Tiedustelu on lakisääteinen perustuen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2013, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2013, ennakkotiedot Palvelujen ulkomaankauppa 2013, ennakkotiedot Palvelukauppa ja kansainvälinen tuotanto toivat lähes 4 miljardin euron tuotot Suomeen vuonna 2013 Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä ja ulkomailla valmistettujen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa

Palvelujen ulkomaankauppa Aineistokuvaus Palvelujen ulkomaankauppa Sisältökuvaus Palvelujen ulkomaankaupan tiedonkeruiden aineisto vuosilta 2002-2012 kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain. Tilasto

Lisätiedot

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä

Yleistä palvelujen ulkomaankaupan tietojen täyttämisestä Täyttöohje Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelu Palvelujen ulkomaankaupan vuositiedustelussa kysytään yrityksenne palvelujen vientiä ja tuontia palveluittain. Tiedustelu on lakisääteinen perustuen

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2011

Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Kauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämän kasvu jatkui vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palveluja vietiin vuonna noin 15,1 miljardin euron arvosta palvelujen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2011

Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Kauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa 2011 Palvelujen ulkomaankauppa selvästi ylijäämäistä Palvelujen viennin ja tuonnin arvot vähenivät vuonna 2011 Tilastokeskuksen Palvelujen ulkomaankaupan tilaston lopullisten

Lisätiedot

Vienti ulkomaille. Tuonti ulkomailta

Vienti ulkomaille. Tuonti ulkomailta Täyttöohje Tällä kyselyllä kerätään tietoja Suomessa sijaitsevien yritysten palvelujen myynnistä ulkomaille ja ostoista ulkomailta. Tietoja käytetään maksutasetilaston ja kansantalouden tilinpidon laatimiseen.

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot Kauppa 2009 Palvelujen ulkomaankauppa 2008, ennakkotiedot Konserniliiketoiminnot kasvattivat palvelujen ulkomaankauppaa 2008 Palvelujen vienti ja tuonti kasvoi vuonna 2008 palvelujen ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2008

Palvelujen ulkomaankauppa 2008 Kauppa 2010 Palvelujen ulkomaankauppa 2008 Konserniliiketoiminnot kasvattivat palvelujen ulkomaankauppaa 2008 Palvelujen vienti ja tuonti kasvoi vuonna 2008 palvelujen ulkomaankauppatilaston lopullisten

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2010, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2010, ennakkotiedot Kauppa 211 Palvelujen ulkomaankauppa 21, ennakkotiedot Palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä kasvoi vuonna 21 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palvelujen viennin arvo nousi ja tuonnin arvo laski vuonna

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Kauppa ja muut palvelutoimialat TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu Täyttöohje 1 (20) Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu Sisällys PALVELUJEN ULKOMAANKAUPAN JA ULKOMAISTEN TAVARAVIRTOJEN NELJÄNNESVUOSITIEDUSTELU... 4 Tiedustelun

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2012

Palvelujen ulkomaankauppa 2012 Kauppa 201 Palvelujen ulkomaankauppa 20 Palvelujen ulkomaankauppa ylijäämäistä tuonnin kasvusta huolimatta vuonna 20 Tilastokeskuksen Palvelujen ulkomaankaupan tilaston vuoden 20 lopullisten tietojen mukaan

Lisätiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2012, ennakkotiedot

Palvelujen ulkomaankauppa 2012, ennakkotiedot Kauppa 201 Palvelujen ulkomaankauppa 20, ennakkotiedot Palvelujen tuonnin lisääntyminen pienensi palvelujen ulkomaankaupan ylijäämää vuonna 20 Palvelujen tuonnin yli 1,8 miljardin euron kasvu, miljardiin

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen Tiedonhankinta PL 6B 00022 TILASTOKESKUS Puhelin (09)17341 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakennetilasto, YRITYKSEN TIEDOT Teollisuus ja rakentaminen TILKES 2012 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen

Lisätiedot

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari

Global production taloustilastojen haasteena. Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari Global production taloustilastojen haasteena Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin -seminaari 22.3.2012 Johdanto Käsikirjan luvut 5, 6, 7 ja 8 liittyvät kaikki global production -teemaan

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Tiedonhankinta PL 5A 00022 TILASTOKESKUS Puhelin 029 551 1000 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2014 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely,

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelun täyttöohjeet

Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelun täyttöohjeet TÄYTTÖOHJEET 1(5) Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelun täyttöohjeet 1. Sisäänkirjautuminen 2. Etusivu 3. Perustiedot Tiedusteluun kirjaudutaan yrityskohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoitteessa:

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: COMPET 23 MI 33 ETS 4 DIGIT 7 SOC 17 EMPL 13 CONSOM 12 CODEC 37

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

TILASTOLIITELOMAKE. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto Tiedonhankinta PL 4V 00022 TILASTOKESKUS Puhelin 029 551 1000 TILASTOLIITELOMAKE Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto YRITYKSEN TIEDOT TILKES 2016 Yrityksen nimi ja postiosoite: Lakisääteinen kysely,

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 Kaupunkiympäristö Asuntopalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 Kaupunkiympäristö Asuntopalvelut HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hintaja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.3.2017 COM(2017) 114 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot