Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelun täyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelun täyttöohjeet"

Transkriptio

1 TÄYTTÖOHJEET 1(5) Myynti- ja käyttöomaisuustiedustelun täyttöohjeet 1. Sisäänkirjautuminen 2. Etusivu 3. Perustiedot Tiedusteluun kirjaudutaan yrityskohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoitteessa: https://tilastokeskus.fi/keruu/myy/lomake Lomakkeella kerätään myyntitietoja sekä käyttöomaisuustietoja. Lisäksi voitte päivittää lomakkeella yrityksenne yhteystietoja. Lomakkeella on mahdollista päivittää kuukausitasoisia myynti- ja/tai käyttöomaisuustietoja viimeisten kolmentoista (13) kuukauden ajalta. Myyntitietoja tiedustellaan kuukausittain ja käyttöomaisuustietoja neljännesvuosittain. Seuraavassa on esitetty lomakkeen toiminnot vaiheittain sisäänkirjautumisesta ja tietojen tallennuksesta aina lomakkeelta uloskirjautumiseen saakka. Sisäänkirjautumisessa käytetään yrityskohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ja lomakkeelle siirrytään Kirjaudu lomakkeelle -painikkeesta. Mikäli tunnukset ovat kadonneet tai sisäänkirjautuminen ei onnistu käytössänne olevilla tunnuksilla, pyydämme ottamaan yhteyttä kirjautumissivulla mainittuihin yhteyshenkilöihimme. Mikäli käytössänne on Verohallinnon ylläpitämät, viranomaisten sähköisiin palveluihin kirjautumiseen tarkoitetut Katso-tunnukset, suosittelemme käyttämään niitä. Lisätietoa Katso-tunnuksista löydätte kirjautumissivulla olevasta linkistä KATSOohje. Lomakkeelle kirjautumisen jälkeen aukeaa lomakkeen ensimmäinen välilehti, Etusivu, josta löytyy kulloisenkin tiedustelukerran viimeinen vastauspäivä: Toivomme teidän vastaavan tiedusteluun viimeistään pp.kk.vvvv. Etusivulta löytyy myös kuvaus tiedustelun kohderyhmästä sekä siitä, mihin tiedustelussa kerättäviä tietoja käytetään. Etusivulta löytyvät myös tiedonkeruun yhteyshenkilöiden yhteystiedot sekä linkkejä mm. toimialaluokitukseen sekä tiedoista koostettaviin tilastoihin. Perustiedot -välilehdeltä löytyvät yrityksenne yhteystiedot, joita voitte päivittää yritystunnusta ja toimialaa lukuun ottamatta. Kohdassa Yrityksen tiedot ovat yritystä koskevat yhteystiedot: yritystunnus ja mahdollinen toimialayksikkö* (ei muokattavissa), yrityksen nimi, osoite, toimialakoodi (ei muokattavissa) sekä internet-sivut. *Toimialayksiköitä käytetään suurimpien monitoimialaisten yritysten tietoja menetelmällisesti eri toimialoille jaettaessa.

2 TÄYTTÖOHJEET 2(5) Kohdassa Myyntitiedot: Yhteyshenkilö ovat myyntitiedot raportoivan henkilön yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite ovat pakolliset tiedot). Mikäli yhteyshenkilöitä on useampi kuin yksi, tulee sähköpostiosoitteet erottaa puolipisteellä (;). Kohdassa Käyttöomaisuustiedot: Yhteyshenkilö ovat vastaavasti käyttöomaisuustiedot raportoivan henkilön yhteystiedot. Alimpana sivulla on Lisätietoja -kohta, jossa voitte ilmoittaa yrityksen perustietoja koskevia muutoksia, esim. y-tunnuksen muutokset, tulevat yritysjärjestelyt, yhteyshenkilön vaihdokset jne. HUOM! Mikäli muutatte yhteyshenkilön vaihtuessa uudet yhteystiedot suoraan lomakkeelle, uusia käyttäjätunnuksia ei lähetetä. Jos taas haluatte yhteyshenkilön vaihtuessa tietoturvan vuoksi uudet tunnukset, ilmoittakaa siitä joko Lisätiedoissa tai sähköpostitse osoitteeseen:. 4. Myyntitiedot/Teollisuuden, kaupan ja palvelualojen yritykset Myyntitiedot -välilehdellä raportoidaan yrityksen kuukausittaiset myyntitiedot. Sivulla on mahdollista päivittää myyntitietoja viimeisten 13 kuukauden ajalta ja kuukausia voitte selata taulukossa olevista nuolipainikkeista. Mikäli myyntitieto poikkeaa yli 40 % vertailutiedostaan, ilmoittakaa poikkeaman Myyntitiedolla tarkoitetaan kirjanpitolain mukaista liikevaihtoa (pl. alv) ja tiedot ilmoitetaan kokonaislukuina euron tarkkuudella. Tarkempi kuvaus kysyttävistä tiedoista löytyy lomakkeelta avautuvista infopainikkeista ja koko myyntitiedustelua koskevat ohjeet löytyvät sivun yläreunassa olevasta linkistä Täyttöohje. Myynti on jaettu koti- ja ulkomaan myynteihin seuraavasti: 1.1 Myynti kotimaahan -kohdassa ilmoitetaan kotimaahan myytyjen tavaroiden ja palveluiden myynnistä saatu liikevaihto. Myynti kotimaahan sisältää myös myynnin Manner-Suomesta Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta Manner-Suomeen. 1.2 Myynti ulkomaille -kohdassa ilmoitetaan ulkomaille myytyjen tavaroiden ja palveluiden myynnistä saatu liikevaihto josta tavaroiden ja palveluiden myynti ulkomailta ulkomaille -kohdassa ilmoitetaan myynnit, joissa tavara tai palvelu siirtyy suoraan ulkomailta ulkomaille, mutta myyjä on Suomessa sijaitseva yritys. Lukujen syöttämisen jälkeen vastatkaa kysymykseen Ovatko tiedot vertailukelpoisia aiemmin ilmoitettujen kanssa? joko Kyllä tai Ei. Mikäli tiedot eivät ole vertailukelpoisia, ilmoittakaa vertailukelvottomuuden syy kohdassa Lisätiedot.

3 TÄYTTÖOHJEET 3(5) 5. Myyntitiedot/Rakentamisen toimialojen yritykset Myyntitiedot -välilehdellä raportoidaan yrityksen kuukausittaiset myyntitiedot. Sivulla on mahdollista päivittää myyntitietoja viimeisten 13 kuukauden ajalta ja kuukausia voitte selata taulukossa olevista nuolipainikkeista. Mikäli myyntitieto poikkeaa yli 40 % vertailutiedostaan, ilmoittakaa poikkeaman Myyntitiedolla tarkoitetaan rakentamispalveluiden myyntiä kotimaahan pääurakoinnin ja aliurakoinnin kaltaisesta toiminnasta sekä rakentamispalveluiden omaa käyttöä. Tiedot ilmoitetaan kokonaislukuina euron tarkkuudella. Tarkempi kuvaus kysyttävistä tiedoista löytyy lomakkeelta avautuvista infopainikkeista ja koko myyntitiedustelua koskevat ohjeet löytyvät sivun yläreunassa olevasta linkistä Täyttöohje/Rakentaminen. Myynti on jaettu seuraavasti: 1.1 Myynti pääurakoinnista -kohdassa ilmoitetaan kotimaassa suoritettujen, suoraan loppuasiakkaan kanssa tehtyjen toimeksiantosopimusten myyntituotto. Pääurakoinnin kaltaisella toiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä mitä tahansa rakentamispalvelua, joka perustuu suoraan loppuasiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen. Se voi olla sopimusmuodoiltaan myös muu kuin urakkatyö (esim. laskutustyö, yksikköhintaurakka, kiinteähintainen työ, sivu-urakka, pääurakka, kokonaisurakka, KVR-urakka tai projektinjohtourakka). 1.2 Myynti aliurakoinnista -kohdassa ilmoitetaan kotimaassa suoritettu aliurakointipalveluiden myynti. Aliurakoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mitä tahansa rakentamispalvelua, jota koskevan toimeksiantosopimuksen asiakkaan kanssa on tehnyt toinen yritys (esim. pääurakoitsija) omissa nimissään. 1.3 Oma käyttö -kohdassa ilmoitetaan varsinainen oma käyttö, omaan lukuun rakentaminen (esim. perustajaurakointi) sekä kiinteistöjen rakennuttaminen. Se arvostetaan kuten veron peruste AVL :n mukaan, eli itse suoritetusta rakentamispalvelusta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset. Oman käytön arvon tulee sisältää myös rakentamisessa käytetyt materiaalit ja ostetut palvelut. Oman käytön arvo ei sisällä tontin hankintakustannuksia. Oma käyttö voidaan vaihtoehtoisesti arvostaa kuten vastaava ulkopuoliselle tehtävä työ. Lukujen syöttämisen jälkeen vastatkaa kysymykseen Ovatko tiedot vertailukelpoisia aiemmin ilmoitettujen kanssa? joko Kyllä tai Ei. Mikäli tiedot eivät ole vertailukelpoisia, ilmoittakaa vertailukelvottomuuden syy kohdassa Lisätiedot.

4 TÄYTTÖOHJEET 4(5) 6. Palkkatiedot (vain toimialayksiköihin jaetut yritykset ilmoittavat) Myyntitiedot -välilehdellä raportoidaan toimialayksiköihin jaetuilta yrityksiltä myös kuukausittaiset palkkatiedot. Sivulla on mahdollista päivittää palkkatietoja viimeisten 13 kuukauden ajalta ja kuukausia voitte selata taulukossa olevista nuolipainikkeista. Mikäli palkkatieto poikkeaa yli 40 % vertailutiedostaan, ilmoittakaa poikkeaman Palkkatiedolla tarkoitetaan kaikkien yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden rahamääräistä korvausta kuukauden aikana tehdystä työstä. Palkat sisältävät kaikki työntekijöiltä kannettavat tuloverot ja sosiaaliturvamaksut sekä lisäksi erilaiset lisätyöt (ylityö, yötyö), bonukset ja lomarahat. Palkkaan sen sijaan eivät kuulu optiot, työn tekemiseen liittyvät kulut, sairausajan ja äitiysloman palkka tai työnantajan sosiaaliturvamaksut. Tiedot ilmoitetaan kokonaislukuina euron tarkkuudella. Tarkempi kuvaus kysyttävistä tiedoista löytyy lomakkeelta avautuvasta infopainikkeesta ja koko myyntitiedustelua koskevat ohjeet löytyvät sivun yläreunassa olevasta linkistä Täyttöohje. 7. Käyttöomaisuustiedot Käyttöomaisuustiedot -välilehdellä raportoidaan yrityksen kuukausittaiset käyttöomaisuustiedot, joita tiedustellaan neljännesvuosittain. Sivulla on mahdollista päivittää käyttöomaisuustietoja viimeisten 13 kuukauden ajalta ja kuukausia voitte selata taulukossa olevista nuolipainikkeista. Käyttöomaisuustiedoissa kysytään Suomeen kohdistuvia käyttöomaisuuden lisäyksiä ja vähennyksiä (pl. alv ja kirjanpidolliset poistot). Tarkempi kuvaus kysyttävistä tiedoista löytyy lomakkeelta avautuvista infopainikkeista ja koko käyttöomaisuustiedustelua koskevat ohjeet löytyvät sivun yläreunassa olevasta linkistä Täyttöohjeet. Käyttöomaisuustiedot on jaettu neljään osaan seuraavasti: 2.1 Rakennukset ja rakennelmat 2.2 Koneet ja kalusto 2.3 Muut aineelliset hyödykkeet 2.4 Tietokoneohjelmistot Kaikista eristä ilmoitetaan lisäykset ja vähennykset. Mikäli mitään lisäyksiä/vähennyksiä ei ole ollut, sarakkeisiin tallennetaan nollat. Luvut ilmoitetaan kokonaislukuina euron tarkkuudella. Mikäli kyseessä on aiemmista ilmoituksesta merkittävästi poikkeava lisäys tai vähennys, ilmoittakaa siitä Lisätietoja -kohdassa.

5 TÄYTTÖOHJEET 5(5) 8. Lopetussivu Tietojen ilmoittamisen jälkeen voitte kirjautua ulos lomakkeelta sivun Kirjaudu ulos -painikkeesta. Antamanne tiedot on nyt tallennettu järjestelmään ja voitte halutessanne palata niihin myöhemmin joko korjaamaan jo ilmoittamianne tietoja tai lisäämään mahdollisesti vielä ilmoittamatta jääneitä tietoja. Kirjautumisen jälkeen avautuvasta uloskirjautumissivusta voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostitse yhteyshenkilöihimme. Pääsette myös kirjautumaan uudelleen lomakkeelle linkin Aloita uusi istunto kautta, josta pääsette takaisin sisäänkirjautumis - näkymään.

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa RAKENNUSYRITYSTEN KORJAUSRAKENTAMINEN Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2014 31.12.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely 2013 1 Rakennusyritysten tilinpäätöskysely Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää, että

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA 20.4.2010 RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ RAP4LEO -RAPORTOINNISTA...2 2 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 3 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-8

Lisätiedot

Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille

Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille 1 Extranet-ohjeet Sydänmerkki-kumppaneille Sisällys 1 TERVETULOA SYDÄNMERKIN EXTRANET-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Etusivunäkymä... 4 1.3 Oman organisaation tiedot Sydänmerkki-rekisterissä...

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE 2 1 YLEISTÄ MELAN TILAKÄYNTIREKISTERISTÄ... 3 1.1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖ... 3 1.2 VERSIOVAATIMUKSET... 3 1.3 KÄYTTÖOIKEUDET... 3 1.4 KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINTAPERIAATTEET... 4 2 NÄYTÖT... 4 2.1 SOVELLUKSEEN

Lisätiedot

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA 24.8. 2007 RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA VUONNA 2007 HYVÄKSYTYT HANKKEET SISÄLTÖ: RAP4LEO KÄYTTÖOHJEET KOORDINAATTORILLE.2 1 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 2 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-7

Lisätiedot

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje TaloyhtiöOptimi Palvelun käyttöohje Palvelun kuvaus TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

EAZYBREAK PALVELU - YRITYKSEN REKISTERÖINTI 19.3.2015

EAZYBREAK PALVELU - YRITYKSEN REKISTERÖINTI 19.3.2015 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen perustiedot (1/7) 4. Käyttäjätietojen vahvistus ja kirjautuminen Eazybreak Palveluun (2/7) 5. Työntekijät ja ryhmät (3/7) 6. Toimipaikat (4/7) 7. Seteliasetukset

Lisätiedot

1. Käyttöönotto... 3. 1.1. Omien tietojen muuttaminen ja lisenssin syöttäminen... 3. 1.2. Sähköpostiasetukset... 3. 1.3. Laskun tiedot ja ulkoasu...

1. Käyttöönotto... 3. 1.1. Omien tietojen muuttaminen ja lisenssin syöttäminen... 3. 1.2. Sähköpostiasetukset... 3. 1.3. Laskun tiedot ja ulkoasu... Käyttäjän opas 1. Käyttöönotto... 3 1.1. Omien tietojen muuttaminen ja lisenssin syöttäminen... 3 1.2. Sähköpostiasetukset... 3 1.3. Laskun tiedot ja ulkoasu... 4 1.4. Yrityksen logo... 5 1.5. Viitenumero...

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.

Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta. Tervetuloa ICT-tuottajaosuuskunnan jäseneksi! ICT-tuottajaosuuskunta Pasilanraitio 9 B 00240 Helsinki Puh 010 249 1700 www.ict-tuottajaosuuskunta.fi 1 (22) Sisältö 1 Hyvä ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyritys...

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

HEINÄKUU 2012 Decision Support. Käyttöohje

HEINÄKUU 2012 Decision Support. Käyttöohje HEINÄKUU 2012 Decision Support Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Oikeudet... 2 Tervetuloa käyttämään Soliditet asiakasportaalia!... 3 Kirjautuminen... 4 Uloskirjautuminen... 5 Yleisasetukset...

Lisätiedot

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo

VALVOJA. esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. käyttöohje 10.02.2015 10/02/15. Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo esim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA käyttöohje 10.02.2015 Suomen Tilaajavastuu Oy Tarvonsalmenkatu 17 B 02600 Espoo Puh: 010 309 3589 Y-tunnus: 2327327-1 www.tilaajavastuu.fi Asiakaspalvelu Puh: 0600

Lisätiedot

MAALISKUU 2015. Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje DECISION SUPPORT LUOTTOPÄÄTÖSPALVELU

MAALISKUU 2015. Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje DECISION SUPPORT LUOTTOPÄÄTÖSPALVELU MAALISKUU 2015 Bisnode-luottotietopalvelu, käyttöohje DECISION SUPPORT LUOTTOPÄÄTÖSPALVELU Sisällysluettelo Johdanto... 2 Oikeudet... 2 Kirjautuminen Bisnode-luottotietopalveluun... 3 Asetukset... 6 Vaihda

Lisätiedot

BIOENERGIAPÖRSSI KAUPPAPAIKAN KÄYTTÖOHJEET

BIOENERGIAPÖRSSI KAUPPAPAIKAN KÄYTTÖOHJEET BIOENERGIAPÖRSSI KAUPPAPAIKAN KÄYTTÖOHJEET 2 Sisällysluettelo 1 REKISTERÖITYMINEN YRITYKSENÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN YRITYKSENÄ... 5 3 KOHDEHAKU... 7 4 HUUTOKAUPPAKOHTEEN TIEDOT JA TARJOUKSEN TEKEMINEN...

Lisätiedot

Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta

Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkasummakuvaajat 2015, toukokuu Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Weecos Palvelun käyttöohjeet myyjille wesupport@weecos.com

Weecos Palvelun käyttöohjeet myyjille wesupport@weecos.com Weecos Palvelun käyttöohjeet myyjille wesupport@weecos.com YLEISTÄ OMA TARINA YLEISNÄKYMÄT KIELTEN HALLINTA YHTEYSTIETOJEN HALLINTA SALASANAN VAIHTO MYYJÄN JA ASIAKKAAN VÄLINEN KOMMUNIKOINTI KAUPAN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio 01 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio 01 Työmaarekisteri 1 Sisältö 1. Työmaarekisteri... 2 2. Ilmoita-palvelu... 2 3. Käyttäjätunnukset... 3 4. Käyttöoikeudet... 3 5. Työmaan perustaminen... 6 6. Työmaan perusnäkymä...

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot