Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke"

Transkriptio

1 Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hanke Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti, Projektipäällikkö Minna Huovila Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

2 HANKKEEN TAUSTAA Merkittävät muutokset terveydenhuollossa liittyvät tietoteknologian kehittymiseen Sähköisten palveluiden käyttö yleistyy ja myös terveydenhuollon palvelujärjestelmän on vastattava palveluiden käyttäjien tarpeisiin Terveydenhuollossa ajanvarausta on hallittu tietojärjestelmillä jo pitkään potilaan osuus on jäänyt passiiviseksi vastaanottajaksi ja terveydenhuollon henkilöstö on huolehtinut ajanvarauksesta Terveysprojektissa ja edellisen hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kansalaislähtöinen sähköinen asiointi terveydenhuoltopalveluissa

3 Hankkeen organisointi Hanke kuuluu kansalliseen koordinaatiohankkeeseen (ekat) Muita yhteistyökumppaneita ekatin lisäksi: Lahden Fenix-hanke, TietoEnator Oman organisaation sisällä: Hoito-, palvelu- ja toimintaprosessien uudistaminen hanke, Saffe -hanke (Effica-potilashallinnon käyttöönotto) Varsinainen kehitystyö hankkeessa tapahtuu neljässä alaprojektissa, joissa kussakin on oma vastuuhenkilö Hankkeen toteutusaika: 5/2007 3/2009

4 Hankkeen tavoitteet Kehittää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään sähköisiä asiointipalveluita kansalaisten käyttöön, joiden avulla: Parannetaan palveluiden saatavuutta ja laatua ajasta ja paikasta riippumatta Vastata joustavasti ja turvallisesti käyttäjien tarpeisiin huolimatta siitä, että suora ihmiskontakti puuttuu Kansalaisen oma vastuu terveyspalveluiden käytöstä ja varaamisesta lisääntyy

5 Hankkeen tavoitteet jatkuu Tehostetaan terveydenhuollon resurssien käyttöä ja juurrutetaan uudet toimintatavat organisaation käyttöön Pelkkä tietotekniikkaan investoiminen voi jopa heikentää tuottavuutta, jos samalla ei kehitetä itse toimintaa Tärkeää on se, millaisia uusia toimintaprosesseja organisaatiot teknologian avulla kehittävät ja ottavat käyttöön Sähköisten asiointipalveluiden käyttö terveydenhuollossa on uutta myös terveydenhuollon ammattilaisille ammattilaisen muutosvastarintaan varautuminen

6 Hankkeen toteutus Kehitystyö tapahtuu neljässä alaprojektissa: 1. Sairaalan peruutusaikapalvelu ja Sairaalan ennakkotiedusteluviesti 2. Kansalaisen ajanvaraus laboratorioon 3. Lasten korvien putkitushoidon (tympanostomian) hoitosuositusten verkkopalvelu 4. HIHVA (Hoida Itse Hampaasi ja Varaa Aikasi) verkkopalvelu

7 1. Sairaalan peruutusaikapalvelu ja Sairaalan ennakkotiedusteluviesti Mistä kaikki lähti liikkeelle? Leikkausaikojen ajanvaraukseen liittyvä ongelma: Aikojen siirrot ja peruutukset Potilaasta johtuva leikkausaikojen siirtojen tai peruutusten seuranta kymmenen viikon ajalta Päijät-Hämeen keskussairaalan päiväkirurgialla syksy 2007: Leikkausjono Alle 6 kk jonottaneet Yli 6 kk jonottaneet Tehdyt ajanvaraukset Potilaasta johtuva ajanvarausten siirto / peruutus 98 (25 %) 99 (40 %) Mitä asialle voi tehdä? Uudistaa kutsumenettelyä.

8 Avuksi mobiiliteknologia - tekstiviestikutsu Alaprojektin tavoitteena on kehittää erikoissairaanhoidon ajanvarausta asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi uudistamalla asiakkaan kutsumenettelyä leikkaukseen siten, että apuna käytetään tekstiviestikutsua Tekstiviesti-sovelluksen avulla voidaan potilaalle tarjota tiettyä leikkausaikaa ennakkoon tai kutsua nopeasti potilas leikkausaikansa peruneen tilalle Kutsumenettelyn uudistaminen helpottaa hoidonvaraajan työtä ja tehostaa sairaalan resurssien käyttöä

9 UUDISTETTU KUTSUTAPA LEIKKAUKSEEN: Sairaalan ennakkotiedusteluviesti ja Sairaalan peruutusaikapalvelu sovellukset (=Asiakkuudenhallinta) ovat integroitu Efficaan. Asiakkuudenhallinta on Effican navigaattorissa. Jonotiedot Efficasta siirtyvät Asiakkuudenhallintaan. Asiakkuudenhallinnan puolelta ei siirry tietoa Efficaan. Effica Asiakkuudenhallinta (Ennakkotiedusteluviesti ja Peruutusaikapalvelu) 1. Hoidonvaraaja lähettää asiakkaalle ennakkotiedusteluviestin eli tarjoaa tiettyä leikkausaikaa ennakkoon TAI lähettää peruutusaikaviestin eli kutsuu asiakkaan leikkausaikansa peruneen tilalle. 3. Sovellus kuittaa asiakkaalle lähettämällä varmistusviestin. 2. Asiakas vastaanottaa tekstiviestin. Vastaa myöntävästi tai kieltävästi (voi olla vastaamattakin). Vastausaikaa 24 h ennakkotiedusteluviestin kohdalla ja peruutusaikaviestin kohdalla 2 h. 4. Hoidonvaraaja tekee lopullisen ajanvarauksen, lähettää leikkausajat kirjeitse tai soittamalla.

10 Asiakkuudenhallinnan käytön edellytykset Oltava tiedossa Asiakkaan GSM-numero Asiakkaan lupa tekstiviestin lähettämiseen Asiakkaan lupa peruutuspaikalle tulijaksi => oltava oikeassa paikassa Efficassa, jotta tieto välittyy Asiakkuudenhallinnan puolelle => haasteellista Pilotointi on alkanut päiväkirurgialla toukokuussa 2008.

11 2. Kansalaisen ajanvaraus laboratorioon Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän tärkeä tavoite on edistää alueen tuotannonohjausta ja tehostaa resurssien käyttöä Kansalaiselle halutaan antaa enemmän vastuuta omista ajanvarauksistaan Osa laboratorioajanvarauksista voidaan siirtää kansalaisen vastuulle => Tavoitteena kehittää internetajanvaraus, jonka kautta kansalainen voi varata, perua tai siirtää aikoja perusterveydenhuollon laboratorioon

12 Salpakankaan terveysasemalla toteutettu seuranta kuinka paljon aikaa käytetty laboratorioaikojen antamiseen puhelimitse (Tammikuu 2008) Laboratorioaikojen ajanvaraus puhelimitse (2 viikon seuranta) kpl 114 kpl Käytetty aika minuuteissa kpl 109 kpl 76 kpl 76 kpl 60 kpl 60 kpl Käytetty aika 0 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Viikonpäivä

13 Laboratorion internetvaraus perusterveydenhuoltoon Käytön edellytyksenä on lääkärin tai hoitohenkilökunnan laboratoriolähete, jos lähetettä ei ole sovellus kehottaa ottamaan yhteyttä hoitavaan yksikköön Nykykäytännössä ongelmana ovat puuttuvat lähetteet Kansalainen tulee näytteenottoon, mutta lähetettä ei ole => soittorumba ja selvittely: mitä näytteitä ja kuka määrännyt Kansalaisella tulee olla käytettävissään verkkopankkitunnisteet (vahva tunnistus)

14 Laboratorion internetvaraus jatkuu Sovellus tarjoaa tiettyjä päiviä (riippuen lähetteessä olevasta aikamääreestä), joista kansalainen voi varata ajan Sovellus tarjoaa aamuaikoja, mikäli paastoverikoe (laboratoriokokeet jaoteltu näytteenottoluokkiin, joiden perusteella sovellus tietää tarjota aamuaikaa) Sovellus antaa kansalaiselle ohjeet kuinka valmistautua tutkimuksiin; voi tulostaa Voi olla myös avoimia lähetteitä, jolloin kansalainen voi itse valita ajankohdan (esim. Inr-kontrollit) Sovelluksen toimittaa TietoEnator

15 2. Lähete siirtyy HL7 pitkin 3. Kansalainen avaa internetyhteyden ja PHSOTEY:n hakeutuu laboratorion internet Effica ajanvaraukseen. Tunnistautuu (verkkopankkitunnisteet). Varaa, siirtää tai tietokanta peruu ajan laboratorioon. Palvelu käytössä 24H. 1. Terveysaseman lääkäri tai hoitaja tekee laboratoriolähetteen terveysaseman Efficaan. 4. Sovellus tarkistaa Efficasta, että asiakas on potilastietojärjestelmässä. Varaus mahdollista vain mikäli lähete on Efficassa. Päivittää reaaliaikaisesti Effican ajanvarauskirjaa. Kansalaisen ajanvaraus -sovellus Internet ajanvarauksen pilotointi alkaa Syyskuussa 2008 Salpakankaan terveysasemalla.

16 3. Lasten korvien putkitushoidon (tympanostomian) hoitosuositusten verkkopalvelu Tavoitteena tukea vanhempia lasten putkitushoidon jälkeisessä hoidon tarpeen arvioinnissa verkkopalveluna tarjottavan hoitopolkusuositusten avulla Verkkopalvelussa olevan hoitopolkusuositusten avulla vanhemmat ohjataan oikean palveluntuottajan pariin => vähennetään tarpeetonta yhteydenottoa terveydenhuoltohenkilöstöön ja parannetaan kansalaisen osaamista lapsensa sairauden suhteen Verkkopalvelu kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä

17 4. HIHVA (Hoida Itse Hampaasi ja Varaa Aikasi) verkkopalvelu Tavoitteena kehittää suun terveystiedon ja ajanvarauksen verkkopalvelu alle kouluikäisten lasten vanhemmille Muodostuu kahdesta osiosta: 1. Hih-osio, joka sisältää täsmätietoa juuri tämänikäisen lapsen hampaista, niiden hoidosta, hyvistä ruokailutottumuksista jne. 2. Va-osio, jonka kautta vanhemmat voivat varata, siirtää tai perua ajan suuhygienistin (tai hammaslääkärin) vastaanotolle Edellyttää hammashoidon ammattilaisen tekemää ennakkovarausta tai ajanvarausta Vahva tunnistaminen

18 Hankkeen arviointi Arvioinnin yhdeksi lähtökohdaksi otettu käyttäjän eli kansalaisen kokema palvelun paraneminen => palveluja käytetään vain, mikäli ne tarjoavat merkittävän lisäarvon perinteiseen toimintaan verrattuna Palveluita arvioidaan myös ammattilaisen näkökulmasta (organisaation näkökulma mukana)

19 Hankkeen arviointi jatkuu Arvioidaan yhteistyössä ekat hankkeen kanssa Zef-arviointi Helppokäyttöinen ja visuaalinen arviointimenetelmä Ainutlaatuinen analysointi, joka johtaa toimenpiteisiin Toteutustapoja useampia, esimerkiksi käyttäjä voi vastata internetin kautta käytettyään palvelua Prosessimittarointi Työprosessien tehokkuuden arviointi, jonka suorittavat Oulun yliopiston ja elinkeinoelämän kehittämiskeskuksen ETLA:n asiantuntijat

20 Palveluita kehitetään kaikille ikään katsomatta. Sähköiset palvelut ovat vaihtoehtoinen palvelumuoto ja perinteiset palvelut ovat aina saatavilla. Lisätiedot: Minna Huovila p

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

PUHELINLIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA VERKKONEUVONNAN KEHITTÄMINEN INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSESSA

PUHELINLIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA VERKKONEUVONNAN KEHITTÄMINEN INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSESSA PUHELINLIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA VERKKONEUVONNAN KEHITTÄMINEN INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSESSA Projekti raportti 31.05.2010 Raisa Similä TIIVISTELMÄ Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI Erkki Saari LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015

Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015 www.pwc.fi Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015 Maaliskuu 2015 Sisältö Yhteenveto... 1 Johdanto... 3 Selvityksen toteutustapa... 9 Tulokset...

Lisätiedot

Yhteisen alueellisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet!

Yhteisen alueellisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet! Artikkeli Sairaalaviestiin Terveydenhuollon atk-päivillä 26. 5.2003 pidetystä luennosta Tuija Manninen Medi-IT, projektipäällikkö Yhteisen alueellisen asiakastietojärjestelmän mahdollisuudet ja haasteet!

Lisätiedot

Ikäihmisten teknologiatarpeen määrityksessä korostuvat seuraavat asiat:

Ikäihmisten teknologiatarpeen määrityksessä korostuvat seuraavat asiat: SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Merja Tepponen TEKNOLOGIASTA TUKEA IKÄIHMISTEN ARKEEN Senioreiden omista tarpeista lähtevillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

AJANVARAUS SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA. Vastaava ylihammaslää Markku Mikkonen Lahti 20.05.2008

AJANVARAUS SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA. Vastaava ylihammaslää Markku Mikkonen Lahti 20.05.2008 AJANVARAUS SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Vastaava ylihammaslää ääkäri Markku Mikkonen Lahti.5.8 MIKSI KESKITETTY AJANVARAUS? * TASALAATUINEN PALVELU * KUKIN VOI KESKITTYÄ YDINOSAAMISEENSA L A N G A T O N L A

Lisätiedot

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011

Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Kolarin terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen sähköisen ajanvarauksen ja tekstiviestipalvelun avulla yhteistyössä UULA hankkeen kanssa 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Leena Mikkosen PaKaste

Lisätiedot

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys

Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva. Tiehallinto. Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Vesa Ilmarinen, Matti Blomqvist & Petteri Portaankorva Tiehallinto Asiakaspalvelut internetissä - esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

ehta - SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Kimmo Kääriä

ehta - SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Kimmo Kääriä ehta - SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Kimmo Kääriä 2012 1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI: EHTA SÄHKÖINEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI YTHS / kehittämispäällikkö Kimmo Kääriä Hankkeen nimi: Hoidon tarpeen arvioinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Kinnunen, Olli-Pekka Ryynänen, Helena Taskinen ja Marika Kylänen Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Tuottavuuden lisääminen Helsingin terveyskeskuksessa.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 HOITOA TUKEVAT TIETOJAR.IESTELMAT PEIJAS-REKOLA SAIRAA-. LASSA Maisa Antti-Poika, Atk-suunnittelija Peijas-Rekola sairaala, Sairaalakatu 1 01 400

Lisätiedot