Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nicorette Fruitmint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi Nicorette Whitemint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi nikotiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nicorette Fruitmint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi Nicorette Whitemint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi nikotiini"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Nicorette Fruitmint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi Nicorette Whitemint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumi nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Käänny lääkärin puoleen, jos et kykene pysymään tupakoimattomana vuoden Nicorette-hoidon jälkeen. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Nicorette on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette-purukumia 3. Miten Nicorette-purukumia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Nicorette-purukumin säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Nicorette on ja mihin sitä käytetään Nicorette-purukumi kuuluu ryhmään lääkkeitä, joita käytetään apuna tupakoinnin lopettamisessa. Nicorette-purukumi sisältää nikotiinia. Se ei sisällä tupakassa olevia muita terveydelle haitallisia aineita, kuten tervaa ja hiilimonoksidia. Nicorette-purukumista vapautuva nikotiini imeytyy elimistöön suun limakalvojen kautta. Tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa erilaisia epämiellyttäviä vieroitusoireita, kuten levottomuutta, ärtyneisyyttä, päänsärkyä, keskittymisvaikeuksia, pyörryttävää oloa ja huimausta sekä tupakanhimoa. Vieroitusoireet ovat merkki nikotiiniriippuvuudesta. Nicorette-purukumista saatava nikotiini lievittää näitä vieroitusoireita ja nikotiinihimoa. Siksi Nicorette-purukumi auttaa välttämään tupakoinnin aloittamisen uudelleen, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin tai helpottaa tupakoinnin vähentämistä, jos tupakoitsija ei kykene tai ei halua lopettaa tupakointia kokonaan. Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette-purukumia Älä käytä Nicorette-purukumia jos et tupakoi olet allerginen nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Varoitukset ja varotoimet Älä aloita Nicorette-purukumin käyttöä ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa, jos 1

2 sinulla on ollut aiemmin vakavia sydän- ja verisuonivaivoja olet ollut äskettäin sairaalassa aivohalvauksen, sydäninfarktin, rasitusrintakivun (angina pectoris), sydämen rytmihäiriöiden tai sydänverisuoniin kohdistuvien toimenpiteiden vuoksi sinulla on hoitamaton verenpainetauti sinulla on vaikea/keskivaikea maksan vajaatoiminta sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta sinulla on aktiivisessa vaiheessa oleva maha- tai pohjukaissuolihaava sinulla on sokeritauti (diabetes mellitus). Tupakoinnin lopettaminen voi vähentää insuliinin tarvettasi sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta sinulla on ns. feokromosytooma (lisämunuaisytimen tai sympaattisen hermoston kasvain). Lapset ja nuoret Alle 18-vuotiaiden ei pitäisi käyttää Nicorette-purukumia ilman terveydenhuollon ammattilaisen suositusta. Muut lääkevalmisteet ja Nicorette Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden käyttö voi vaikuttaa tiettyjen lääkkeiden tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Raskaus ja imetys Nikotiini vaikuttaa sikiöön ja rintaruokittuun lapseen. Jos olet raskaana tai imetät, keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, ennen kuin alat käyttää Nicorette-purukumia. Myös raskauden aikana nikotiinikorvaushoito on parempi vaihtoehto kuin tupakoinnin jatkaminen. Ajaminen ja koneiden käyttö Nicorette-purukumilla on olematon tai vain vähäinen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Nicorette-purukumi sisältää butyylihydroksitolueenia (E321), joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä noin 0,6 grammaa ksylitolia, jolla voi olla laksatiivisia vaikutuksia. Yhdessä grammassa ksylitolia on 2,4 kcal hampaiden värjääntymistä ehkäiseviä aineosia (vain Whitemint). 3. Miten Nicorette-purukumia käytetään Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Valitse Nicorette-purukumin vahvuus nikotiiniriippuvuutesi mukaan. Jos nikotiinitarpeesi on suuri (poltat yli 20 savuketta vuorokaudessa) tai olet aikaisemmin epäonnistunut tupakoinnin lopettamisessa 2 mg:n purukumilla, aloita hoito 4 mg:n purukumilla. Muissa tapauksissa käytä 2 mg:n purukumia. Tavallisesti 8 12 purukumia vuorokaudessa on riittävä annos. Enimmäisannos on 24 purukumia vuorokaudessa. Tupakoinnin lopettaminen Älä tupakoi Nicorette-purukumin käytön aikana. Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta suositus on vähintään 3 kuukautta. Aloita sitten asteittainen vieroitus purukumista. Lopeta hoito, kun annos on enää 1 2 purukumia vuorokaudessa. Vuotta pidempää hoitoaikaa ei suositella. Jotkut tupakoinnin lopettaneista voivat kuitenkin tarvita 2

3 pitempiaikaista hoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi. Säilytä mahdollisesti ylijääneet purukumit, koska nikotiinihimo voi iskeä yllättäen uudestaan. Tupakoinnin vähentäminen Nicorette-purukumia käytetään tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia mahdollisimman paljon. Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen ei ole onnistunut 6 viikon jälkeen, on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta viimeistään 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos et ole onnistunut tekemään vakavaa tupakoinnin lopettamisyritystä 9 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, sinun on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Pureskelutekniikka Oikea pureskelutekniikka on tärkeä. Pureskele Nicorette-purukumia hitaasti ja pidä välillä taukoja, joiden aikana purukumi saa levätä poskessa, ennen kuin jatkat pureskelua. Jos käytät purukumia muulla tavoin, sinulla voi ilmetä närästystä ja hikkaa. Nikotiinin vaikutus alkaa tuntua vasta muutaman minuutin kuluttua, koska nikotiinin vapautuminen ja imeytyminen purukumista kestää kauemmin kuin tupakoitaessa. Pureskele purukumia jaksoittain noin 30 minuuttia. Pahvirasian avaaminen ja sulkeminen 1. Paina kevyesti rasian kyljestä 2. Vedä samanaikaisesti rasian sisäosa ylös 3. Paina annosteluaukon suojana oleva pahvi sisään 4. Ota purukumi rasiasta 5. Sulje rasia painamalla sisäosa alas Jos käytät enemmän Nicorette-purukumia kuin sinun pitäisi Voit saada liian suuren annoksen nikotiinia elimistöösi, jos tupakoit ja käytät Nicorette-purukumia samanaikaisesti. Purukumin nielemiseen liittyvä myrkytysriski on erittäin pieni, koska purukumista irtoaa nikotiinia vain pureskeltaessa ja koska imeytyminen mahalaukusta on hidasta ja epätäydellistä. Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, lisääntynyt syljeneritys, vatsakivut, ripuli, hikoilu, päänsärky, heitehuimaus, kuulohäiriöt ja huomattava voimattomuus. Suuressa yliannostuksessa voi ilmetä lisäksi seuraavia oireita: verenpaineen aleneminen, pulssin heikkeneminen ja epäsäännöllisyys, hengitysvaikeudet, syvä uupumus, pyörtyminen ja yleiskouristukset. Jos saat elimistöösi liian paljon nikotiinia tai jos lapsi on käyttänyt Nicorette-purukumia, ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ). Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Nicorette-purukumi voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa annosteltu nikotiini. Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia. Hyvin yleiset (ilmenee yli 1 käyttäjällä kymmenestä) 3

4 päänsärky maha-suolikanavan vaivat hikka pahoinvointi suun tai nielun arkuus leukalihasten kipu Yleiset (ilmenee 1 10 käyttäjällä sadasta) heitehuimaus oksentelu Melko harvinaiset (ilmenee 1 10 käyttäjällä tuhannesta) sydämentykytys nokkosihottuma ihon punoitus Harvinaiset (ilmenee 1 10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta) allergiset reaktiot (esim. kohtauksittainen paikallinen ihoturvotus) Hyvin harvinaiset (ilmenee alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta) sydämen rytmihäiriöt Jotkut oireet, kuten heitehuimaus, päänsärky ja unettomuus, voivat johtua tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä vieroitusoireista tai liian pienestä hoitoannoksesta. Tupakoinnin lopettaminen saattaa lisätä suun limakalvohaavaumien (aftojen) esiintymistä. Syy-yhteys on kuitenkin epäselvä. Purukumi voi tarttua hammasproteesiin ja joissakin harvinaisissa tapauksissa vahingoittaa sitä. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. 5. Nicorette-purukumin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avatun pakkauksen käyttöaika on 3 kuukautta. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Nicorette-purukumi sisältää Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi purukumi sisältää 2 mg tai 4 mg nikotiinia nikotiinihartsiyhdisteenä. Muut aineet ovat: Purukumipohja (sisältää butyylihydroksitolueenia E321), ksylitoli, piparminttuöljy, natriumkarbonaatti (vedetön), natriumvetykarbonaatti (vain 2 mg), asesulfaamikalium, levomentoli, magnesiumoksidi (kevyt), Tuttifrutti QL (vain Fruitmint), mentoliaromi (vain Whitemint), hypromelloosi, sukraloosi, polysorbaatti 80, akaasiakumi (vain Fruitmint), esigelatinoitu tärkkelys (vain Whitemint), titaanidioksidi E171, karnaubavaha, kinoliinikeltainen E104 (vain 4 mg). Lääkevalmisteen kuvaus 2 mg: Vaaleahko, neliönmuotoinen päällystetty purukumityyny, jonka koko on noin 15 x 15 x 6 mm. 4

5 4 mg: Kermanvärinen, neliönmuotoinen päällystetty purukumityyny, jonka koko on noin 15 x 15 x 6 mm. Pakkauskoot 25 purukumia pahvirasiassa, jonka ympärillä on läpinäkyvä muovikalvo. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, Espoo Valmistaja McNeil AB, SE Helsingborg, Ruotsi Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

6 Bipacksedel: Information till användaren Nicorette Fruitmint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggumminicorette Whitemint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du måste tala med läkare om du inte kan sluta röka efter ett års behandling med Nicorette tuggummi. I denna bipacksedel finner du information om följande: 1. Vad Nicorette är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Nicorette tuggummi 3. Hur du använder Nicorette tuggummi 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Nicorette tuggummi skall förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Nicorette är och vad det används för Nicorette tuggummi tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka. Nicorette tuggummi innehåller nikotin. Det innehåller inga av de hälsoskadliga ämnen som finns i tobak, såsom tjära och kolmonoxid. Nikotinet som frisätts från Nicorette tuggummi tas upp i kroppen genom munnens slemhinnor. Att sluta röka kan orsaka olika obehagliga abstinensbesvär, såsom rastlöshet, irritation, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, svindel och yrsel samt rökningslust. Abstinensbesvär är ett tecken på nikotinberoende. Nikotinet i Nicorette tuggummi lindrar dessa abstinensbesvär och nikotinbegär. Därför Nicorette tuggummi: - motverkar återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta, eller - underlättar rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka. Råd och stöd ökar chansen att lyckas. 2. Vad du behöver veta innan du använder Nicorette tuggummi Använd inte Nicorette tuggummi om du inte röker är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Varningar och försiktighetsmått Påbörja ej användning av Nicorette tuggummi innan du har talat med läkare om du har haft svåra hjärt- och kärlbesvär nyligen varit inlagd på sjukhus för hjärnslag, hjärtinfarkt, bröstsmärtor (angina pectoris), rytmstörningar i hjärtat, eller för behandlingsåtgärder av hjärtkärlen 6

7 obehandlat högt blodtryck svår/måttlig leversvikt svår njursvikt aktivt mag- eller tolvfingertarmssår sockersjuka (diabetes mellitus). Att sluta röka kan minska ditt behov av insulin hypertyreos (hypersekretion från sköldkörteln) sk. feokromocytom (en tumör i binjuremärgen eller sympatiska nervsystemet). Barn och tonåringar Nicorette tuggummi bör inte användas av personer under 18 år utan hälsovårdspersonalens rekommendation. Andra läkemedel och Nicorette Användningen av nikotinersättningsmedel kan påverka effekten av vissa läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Graviditet och amning Nikotin påverkar foster och diande barn. Om du är gravid eller ammar, rådgör med hälsovårdspersonal innan du börjar använda Nicorette tuggummi. Nikotinersättningsbehandling är även under graviditet ett bättre alternativ än fortsätt rökning. Körförmåga och användning av maskiner Nicorette tuggummi har ingen eller liten effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Nicorette tuggummi innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor cirka 0,6 gram xylitol som kan ha laxativ verkan. Ett gram xylitol innehåller 2,4 kcal ämnen som motverkar missfärgning av tänderna (endast Whitemint). 3. Hur du använder Nicorette tuggummi Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Välj Nicorette tuggummistyrka med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Om du är högt beroende av nikotin (över 20 cigaretter per dygn) eller om du tidigare har misslyckats med Nicorette 2 mg, välj 4 mg. I övriga fall använd 2 mg. Vanligtvis är 8 12 tuggummin per dygn en tillräcklig dos. Den maximala dosen är 24 tuggummin per dygn. Rökavvänjning När du använder Nicorette tuggummi skall du inte röka. Behandlingstiden varierar individuellt, men rekommendationen är minst 3 månader. Påbörja därefter en gradvis avvänjning från tuggummit. Avsluta behandlingen när dosen minskat till 1 2 tuggummin per dygn. Längre behandlingstid än 1 år rekommenderas inte. En del av de som slutat röka kan behöva längre behandling för att undvika återfall till rökning. Spara eventuella överblivna tuggummin, eftersom nikotinbegär plötsligt kan uppkomma igen. Rökreduktion 7

8 Nicorette tuggummi används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria perioderna och i syfte att dra ned på rökningen så mycket som möjligt. Om du inte lyckats dra ned på antalet cigaretter per dag efter 6 veckor bör du söka hjälp av hälsovårdspersonal. Försök att sluta röka så snart du känner dig redo, men inte senare än 6 månader efter behandlingens början. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingens början bör du söka hjälp av hälsovårdspersonal. Tuggteknik Det är viktigt med rätt tuggteknik. Nicorette tuggummit skall tuggas långsamt och med pauser under vilka man låter tuggummit vila i munnen innan man fortsätter tugga. I annat fall riskerar du att få halsbränna och hicka. Nikotineffekterna börjar inträda först efter några minuter eftersom nikotin frisätts och absorberas från tuggummit långsammare än vid rökning. Tugga tuggummit periodvis under ca. 30 minuter. Öppnandet och tillslutandet av kartongen 1. Tryck lätt in fliken i förpackningens sida 2. Dra samtidigt upp förpackningens inre del 3. Tryck in fliken som skyddar doseringsöppningen 4. Ta ett tuggummi från kartongen 5. Stäng förpackningen genom att trycka in den inre delen Om du använt för stor mängd av Nicorette tuggummi Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Nicorette tuggummi. Faran för förgiftning är mycket liten om man skulle råka svälja tuggummit, eftersom nikotinet bara löses ut från tuggummit när man tuggar och eftersom upptaget av nikotin från magsäcken sker långsamt och ofullständigt. Symtom på överdosering är illamående, ökad salivutsöndring, buksmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändringar och märkbar svaghetskänsla. Vid svår överdosering kan också följande symtom förekomma: sänkning av blodtryck, försvagad och oregelbunden puls, andningssvårigheter, svår utmattning, svimningsanfall och allmänna kramper. Om du får för mycket nikotin eller om ett barn har använt Nicorette tuggummi bör du omgående kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: ). Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Nicorette tuggummi kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna är i regel dosberoende. Mycket vanliga (drabbar fler än 1 av 10 användare) huvudvärk illamående besvär i magtarmkanalen irritation i mun och hals hicka smärta i käkleden Vanliga (drabbar 1 till 10 av 100 användare) yrsel kräkningar 8

9 Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 av användare) hjärtklappningar nässelutslag hudrodnad Sällsynta (drabbar 1 till 10 av användare) allergiska reaktioner (t.ex. anfallsvis förekommande lokal hudsvullnad) Mycket sällsynta (drabbar mindre än 1 av användare) störningar i hjärtrytmen Vissa symtom, såsom yrsel, huvudvärk och sömnlöshet, kan tillbero på abstinensbesvär vid rökavvänjning eller en för låg behandlingsdos. Att sluta röka kan öka förekomsten av sår på munnens slemhinnor (aftor). Sambandet med nikotinbehandlingen är oklart. Tuggummit kan fastna i tandproteser och i enstaka fall förorsaka skador på dessa. Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. 5. Hur Nicorette tuggummi skall förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad kartong får användas högst 3 månader. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut förpackningen väl. Ljuskänsligt. Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är nikotin. Ett tuggummi innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin i form av nikotinresinat. Övriga innehållsämnen är: Tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen, E321), xylitol, pepparmyntolja, natriumkarbonat (vattenfri), natriumvätekarbonat (endast 2 mg), acesulfamkalium, levomentol, magnesiumoxid (lätt), Tuttifrutti QL (endast Fruitmint), mentol arom (endast Whitemint), hypromellos, sukralos, polysorbat 80, akaciagummi (endast Fruitmint), pregelatiniserad stärkelse (endast Whitemint), titandioxid E171, karnaubavax, kinolingult E104 (endast 4 mg). Läkemedlets utseende 2 mg: Ljust, fyrkantigt 15 x 15 x 6 mm, dragerat tuggummi. 4 mg: Cremefärgat, fyrkantigt 15 x 15 x 6 mm, dragerat tuggummi. Förpackningsstorlekar 25 tuggummin i en kartong, inslagen i en genomskinlig plasthinna. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 9

10 Innehavare av godkännande för försäljning McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalavägen 2, Esbo Tillverkare McNeil AB, SE Helsingborg, Sverige Denna bipacksedel ändrades senast

PAKKAUSSELOSTE. Nicorette Inhalaattori 15 mg inhalaatiohöyry, inhalaatiopatruuna nikotiini

PAKKAUSSELOSTE. Nicorette Inhalaattori 15 mg inhalaatiohöyry, inhalaatiopatruuna nikotiini PAKKAUSSELOSTE Nicorette Inhalaattori 15 mg inhalaatiohöyry, inhalaatiopatruuna nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nicorette Icemint 2 mg ja 4 mg imeskelytabletit. nikotiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nicorette Icemint 2 mg ja 4 mg imeskelytabletit. nikotiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Nicorette Icemint 2 mg ja 4 mg imeskelytabletit nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Ohjeita käyttäjälle. Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon, pussi Nikotiini

Pakkausseloste: Ohjeita käyttäjälle. Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon, pussi Nikotiini Pakkausseloste: Ohjeita käyttäjälle Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon, pussi Nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (nikotiini)

PAKKAUSSELOSTE. (nikotiini) PAKKAUSSELOSTE Nicotinell Fruit 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit Nicotinell Lakrits 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit Nicotinell Mint 2 mg ja 4 mg lääkepurukumit (nikotiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nicotinell Mint 1 mg ja 2 mg imeskelytabletit (nikotiini)

PAKKAUSSELOSTE. Nicotinell Mint 1 mg ja 2 mg imeskelytabletit (nikotiini) PAKKAUSSELOSTE Nicotinell Mint 1 mg ja 2 mg imeskelytabletit (nikotiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. bromiheksiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. bromiheksiinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle BISOLVON Strong 1,6 mg/ml oraaliliuos bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Coldrex kaksikerrostabletti. asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Coldrex kaksikerrostabletti. asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Coldrex kaksikerrostabletti asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari. Nikotiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari. Nikotiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Exmo 7 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 14 mg/24 tuntia depotlaastari Exmo 21 mg/24 tuntia depotlaastari Nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Astepro forte 0,19 mg/annos nenäsumute, liuos. atselastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Astepro forte 0,19 mg/annos nenäsumute, liuos. atselastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Astepro forte 0,19 mg/annos nenäsumute, liuos atselastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rolod 1000 mg, tabletti. parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rolod 1000 mg, tabletti. parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rolod 1000 mg, tabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mommox, 50 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio. mometasonifuroaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mommox, 50 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio. mometasonifuroaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mommox, 50 mikrogrammaa/annos nenäsumute, suspensio mometasonifuroaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Atropine Sulphate 10 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. atropiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Atropine Sulphate 10 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. atropiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Minims Atropine Sulphate 10 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa atropiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit felodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mometasone Orion 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. mometasonifuroaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Mometasone Orion 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. mometasonifuroaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mometasone Orion 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio mometasonifuroaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Sumatriptan Bluefish on ns. triptaanien ryhmään kuuluva lääke, jota käytetään migreenipäänsäryn hoitoon.

Sumatriptan Bluefish on ns. triptaanien ryhmään kuuluva lääke, jota käytetään migreenipäänsäryn hoitoon. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti sumatriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot