PAKKAUSSELOSTE. Nicorette Inhalaattori 15 mg inhalaatiohöyry, inhalaatiopatruuna nikotiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Nicorette Inhalaattori 15 mg inhalaatiohöyry, inhalaatiopatruuna nikotiini"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Nicorette Inhalaattori 15 mg inhalaatiohöyry, inhalaatiopatruuna nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Nicorette Inhalaattoria huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Ota yhteys lääkäriin, jos et kykene pysymään tupakoimattomana 12 kuukauden Nicorette Inhalaattori -hoidon jälkeen. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mikä Nicorette Inhalaattori on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Nicorette Inhalaattoria 3. Miten Nicorette Inhalaattoria käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Nicorette Inhalaattorin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MIKÄ NICORETTE INHALAATTORI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Nicorette Inhalaattori kuuluu ryhmään lääkkeitä, joita käytetään apuna tupakoinnin lopettamisessa tai vähentämisessä. Nicorette Inhalaattori sisältää nikotiinia. Se ei sisällä tupakassa olevia muita terveydelle haitallisia aineita, kuten tervaa ja hiilimonoksidia. Kun imet inhalaattorin suukappaletta, suuhun kulkeutuu nikotiinihöyryä, joka imeytyy elimistöön suun limakalvojen läpi. Tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen voi aiheuttaa erilaisia epämiellyttäviä vieroitusoireita, kuten levottomuutta, ärtyneisyyttä, päänsärkyä, keskittymisvaikeuksia, pyörryttävää oloa ja huimausta sekä tupakanhimoa. Vieroitusoireet ovat merkki nikotiiniriippuvuudesta. Tupakointiin voi muodostua myös tapariippuvuus. Nicorette Inhalaattorista saatava nikotiini lievittää tupakoinnin lopettamiseen tai vähentämiseen liittyviä vieroitusoireita ja nikotiinihimoa. Siksi Nicorette Inhalaattori auttaa välttämään tupakoinnin aloittamisen uudelleen, kun tupakoitsija on motivoitunut lopettamaan tupakoinnin tai helpottaa tupakoinnin vähentämistä, jos tupakoitsija ei kykene tai ei halua lopettaa tupakointia kokonaan. Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuuksia. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NICORETTE INHALAATTORIA

2 Älä käytä Nicorette Inhalaattoria jos olet allerginen (yliherkkä) nikotiinille tai Nicorette Inhalaattorin jollekin muulle aineelle sinulla on ollut äskettäin aivohalvaus sinulla on ollut äskettäin sydäninfarkti sinulla on rasitusrintakipua (angina pectoris, Prinzmetalin angina) sinulla on vaikeita sydämen rytmihäiriöitä. Ole erityisen varovainen Nicorette Inhalaattorin suhteen jos sinulla on sydän- ja verisuonisairaus verisuonikouristuksia hoitamaton verenpainetauti vaikea maksan ja/tai munuaisten vajaatoiminta aktiivisessa vaiheessa oleva maha- tai pohjukaissuolihaavauma sokeritauti (diabetes mellitus). Tupakoinnin lopettaminen voi vähentää insuliinin tarvettasi. pitkäaikainen nielusairaus astma kilpirauhasen liikatoiminta ns. feokromosytooma (lisämunuaisytimen tai sympaattisen hermoston kasvain). Alle 18-vuotiaat saavat käyttää Nicorette Inhalaattoria vain terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Nicorette Inhalaattoria ei ole tarkoitettu tupakoimattomille henkilöille. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeita, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden käyttö voi vaikuttaa tiettyjen lääkkeiden tehoon. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Nikotiini saattaa vaikuttaa sikiöön. Siksi Nicorette Inhalaattorin käyttöä tulee välttää raskauden aikana paitsi, jos tupakoinnin lopettaminen on mahdotonta ilman nikotiinivieroitushoitoa. Jos olet raskaana, keskustele lääkärin kanssa ennen Nicorette Inhalaattorin käyttöä. Nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon. Siksi Nicorette Inhalaattoria saa käyttää imetysaikana vain lääkärin määräyksestä. Ajaminen ja koneiden käyttö Vaikutuksia kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita ei ole havaittu. 3. MITEN NICORETTE INHALAATTORIA KÄYTETÄÄN Inhalaattorin kokoaminen 1. Vedä kuplapakkauksen suojafolio auki yhdestä kulmasta. 2. Ota kuplapakkauksesta yksi inhalaatiopatruuna.

3 3. Varmista, että suukappaleen osien merkkiviivat ovat vastakkain, jolloin suukappale ei ole lukittuna. Vedä osat irti toisistaan. Aseta sinetöity inhalaatiopatruuna suukappaleeseen. Varmista, että merkkiviivat ovat edelleen kohdakkain, ja paina suukappaleen osat kiinni toisiinsa pohjaan saakka, jolloin inhalaatiopatruunan päissä olevat sinetit murtuvat naksahtaen. Vedä suukappaleen osat irti toisistaan Inhalaatiopatruuna 4. Lukitse suukappale kiertämällä sen osia eri suuntiin, niin etteivät merkit ole vastakkain. Nicorette Inhalaattori on nyt käyttövalmis. 5. Poista käytetty inhalaatiopatruuna suukappaleesta kiertämällä suukappaleen merkit takaisin vastakkain, jolloin suukappale aukeaa. Inhalaattorin käyttö Nicorette Inhalaattorista saadaan imemällä huomattavasti vähemmän nikotiinia kuin savukkeesta. Saat enimmäisannoksen nikotiinia, kun käytät inhalaattoria imemällä sitä pitkään tai imemällä lyhyitä imuja yhtäjaksoisesti 20 minuutin ajan. Yhtä inhalaatiopatruunaa voi käyttää useamman kerran. Yhden inhalaatiopatruunan nikotiiniannos riittää pidempään, jos käytät Nicorette Inhalaattoria pienemmällä imuteholla tai lyhyemmissä jaksoissa. Älä turhaan yritä vetää nikotiinihöyryä henkeen, koska se ei kulkeudu keuhkoihin asti. Nikotiini imeytyy elimistöön suun limakalvoilta. Useimmat oppivat itselleen sopivan ja parhaiten tehoavan tekniikan jo muutaman käyttökerran jälkeen. Kun inhalaatiopatruunan sinetit on murrettu, sen sisältämä nikotiini alkaa haihtua hitaasti, vaikka sitä ei imettäisikään. Avattu inhalaatiopatruuna säilyttää tehonsa noin 48 tuntia, joten käytä se tämän ajan kuluessa. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että paras teho saavutetaan kun käytetään vähintään 3 inhalaatiopatruunaa vuorokaudessa. Annostus on yksilöllinen ja määräytyy sen mukaan, kuinka paljon nikotiinia tarvitaan vieroitusoireiden lievittämiseen. Käytä 2 6 inhalaatiopatruunaa vuorokaudessa. Nicorette Inhalaattorin teho laskee kylmässä. Vapautuvan nikotiinin määrä kasvaa lämpötilan noustessa. Tämän vuoksi käytä inhalaattoria mieluiten yli 15 C, mutta enintään 30 C lämpötilassa. Tupakoinnin lopettaminen

4 On tärkeää, että hoitoaika on riittävän pitkä. Yleensä hoitoa jatketaan vähintään 3 kuukautta, minkä jälkeen nikotiiniannosta pienennetään asteittain. Kun käytät enää yhden inhalaatiopatruunan vuorokaudessa, yritä lopettaa inhalaattorin käyttö kokonaan. Yli 12 kuukautta kestäviä hoitojaksoja ei suositella. Osa aiemmin tupakoineista saattaa kuitenkin tarvita inhalaattorihoitoa pidempään, jotta he eivät aloita tupakointia uudelleen. Tupakoinnin vähentäminen Nicorette Inhalaattoria käytetään tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia mahdollisimman paljon. Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen ei ole onnistunut 6 viikon jälkeen, on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti, kun tunnet olevasi siihen valmis, mutta viimeistään 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos et ole onnistunut tekemään vakavaa tupakoinnin lopettamisyritystä 9 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, sinun on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Jos käytät enemmän Nicorette Inhalaattoria kuin sinun pitäisi Voit saada liian suuren annoksen nikotiinia, jos tupakoit ja käytät Nicorette Inhalaattoria samanaikaisesti. Yliannostuksesta johtuvia oireita ovat päänsärky, huimaus, vatsakivut, pahoinvointi, lisääntynyt syljeneritys, ripuli, hikoilu, kuulohäiriöt ja voimakas heikkoudentunne. Jos lapsi pureskelee tai imeskelee inhalaatiopatruunaa tai nielaisee sen, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen. Toimi samoin aikuisen yliannostustapauksessa. Ota tämä pakkausseloste ja inhalaattoripakkaus mukaan lääkäriin. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Nicorette Inhalaattorikin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Nicorette Inhalaattori saattaa aiheuttaa samoja haittavaikutuksia kuin muulla tavoin saatu nikotiini. Vaikutukset ovat enimmäkseen annoksesta riippuvaisia. Noin 40 prosentilla käyttäjistä esiintyy lieviä paikallisia reaktioita, kuten yskää ja suun ja nielun ärsytystä. Useimmat haittavaikutukset ilmaantuvat ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jos haittavaikutukset jatkuvat pidempään, ota yhteys lääkäriin. Jotkut oireet, kuten huimaus, päänsärky ja unettomuus, voivat olla tupakoinnin lopettamisen aiheuttamia vieroitusoireita ja saattavat johtua liian vähäisestä nikotiininsaannista. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä voi esiintyä suun limakalvohaavaumia (aftoja), mutta niiden yhteys nikotiinihoitoon on epäselvä. Hyvin yleiset haittavaikutukset (ilmenee yli 1 käyttäjällä kymmenestä) päänsärky, yskä, suun ja nielun ärsytys Yleiset haittavaikutukset (ilmenee 1 10 käyttäjällä sadasta) maha-suolikanavan vaivat, nikotus, pahoinvointi, oksentelu, nenän tukkoisuus

5 Melko harvinainen haittavaikutus (ilmenee 1 10 käyttäjällä tuhannesta) sydämentykytys Hyvin harvinainen haittavaikutus (ilmenee alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta) korjautuva eteisvärinä Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. NICORETTE INHALAATTORIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Inhalaatiopatruuna sisältää myös käytön jälkeen sen verran nikotiinia, että se voi aiheuttaa lapselle myrkytyksen. Hävitä käytetyt inhalaatiopatruunat siten, etteivät ne joudu lasten käsiin. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Nicorette Inhalaattori sisältää Vaikuttava aine on nikotiini 15 mg. Muut aineet ovat levomentoli. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Nicorette Inhalaattori koostuu huokoisesta polyeteenitulpasta, johon nikotiini ja makuaine on imeytetty. Tulppa on läpinäkyvässä muoviputkessa, jonka molemmat päät on sinetöity alumiinifoliolla. Sinetöity inhalaatiopatruuna asetetaan käyttöä varten suukappaleeseen, jolloin sinetöinti murtuu. Kun inhalaattorin suukappaletta imetään, inhalaatiopatruunan nikotiini ja mentoli höyrystyvät ja kulkeutuvat suuhun. Pakkauskoot: 4 inhalaatiopatruunaa + suukappale + pakkausseloste 20 inhalaatiopatruunaa + suukappale + pakkausseloste Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy Vaisalantie Espoo

6 Valmistaja McNeil AB SE Helsingborg Ruotsi Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette Inhalator 15 mg inhalationsånga, inhalationspatron nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicorette Inhalator måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Du måste kontakta läkare om du inte kan sluta röka efter 6 månaders behandling med Nicorette Inhalator. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Nicorette Inhalator är och vad det används för 2. Innan du använder Nicorette Inhalator 3. Hur du använder Nicorette Inhalator 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Nicorette Inhalator ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD NICORETTE INHALATOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Nicorette Inhalator tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka eller dra ned på rökningen. Nicorette Inhalator innehåller nikotin. Den innehåller inga av de hälsoskadliga ämnen som finns i tobak, såsom tjära och kolmonoxid. När du suger på munstycket förs nikotinånga in i munnen och absorberas i kroppen genom munnens slemhinnor. Att sluta röka eller dra ned på rökningen kan orsaka olika obehagliga abstinensbesvär, såsom rastlöshet, irritation, huvudvärk, koncentrationsproblem, svindel och yrsel samt rökningslust. Detta är ett tecken på nikotinberoende. Även själva rökningsvanan kan vara beroendeframkallande. Nikotinet i Nicorette Inhalator lindrar abstinensbesvär och nikotinbegär vid rökavvänjningen eller rökreduktion. Därför Nicorette Inhalator: - motverkar återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta, eller - underlättar rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka. Råd och stöd ökar chansen att lyckas. 2. INNAN DU ANVÄNDER NICORETTE INHALATOR Använd inte Nicorette Inhalator om du

8 är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i Nicorette Inhalator nyligen har haft hjärnslag nyligen har haft hjärtinfarkt har bröstsmärta (angina pectoris, Prinzmetals angina) har svåra rytmrubbningar i hjärtat. Var särskilt försiktig med Nicorette Inhalator on du har hjärt- och kärlsjukdom blodkärlskramper obehandlat högt blodtryck svår lever- och/eller njursvikt aktivt mag- eller tolvfingertarmssår sockersjuka (diabetes mellitus). Att sluta röka kan minska ditt behov av insulin. långvarig halssjukdom astma hypertyreos (hypersekretion från sköldkörteln) sk. feokromocytom (en tumör i binjuremärgen eller sympatiska nervsystemet). Personer under 18 år ska endast använda Nicorette Inhalator efter hälsovårdspersonalens rekommendation. Nicorette Inhalator ska inte användas av icke-rökare. Intag av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Användningen av nikotinersättningsmedel kan påverka effekten av vissa läkemedel. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Möjlighet finns att nikotinet påverkar fostret. Användning av Nicorette Inhalator bör därför undvikas under graviditet annat än av kvinnor som inte kan sluta röka utan nikotinavvänjningsbehandling. Rådgör därför med läkare före användning av Nicorette Inhalator under graviditet. Nikotinet går över i modersmjölk. Använd därför inte Nicorette Inhalator under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Körförmåga och användning av maskiner Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats. 3. HUR DU ANVÄNDER NICORETTE INHALATOR Montering av inhalatorn 1. Börja i ena hörnet av bubbelförpackningen och riv loss skyddsfolien. 2. Ta ut en inhalationspatron ur bubbelförpackningen.

9 3. Försäkra dig att strecken på de båda delarna av munstycket är mot varandra: då är munstycket inte låst. Dra isär delarna. Placera den förseglade inhalationspatronen i munstycket. Försäkra dig att strecken fortfarande är mot varandra och tryck delarna av munstycket helt i botten, varvid förseglingen i inhalationspatronens båda ändar bryts med en knäpp. Dra isär munstyckets delar Inhalationspatron 4. Försegla munstycket genom att vrida de två delarna i sidled åt varsitt håll så att strecken inte står mittför varandra. Nicorette Inhalator är nu färdig att användas. 5. Ta ut den förbrukade inhalationspatronen ur munstycket genom att vrida strecken mittför varandra igen; nu kan munstycket öppnas. Användning av inhalatorn Mängden nikotin som du får genom inandning av Nicorette Inhalatorn är betydligt mindre än det nikotin du fått av ett bloss på en cigarett. Genom kontinuerliga korta eller långa insugningar ur inhalatorn under 20 minuter får du den maximala dosen av nikotin. En inhalationspatron kan användas flera gånger. Nikotinet i en inhalationspatron räcker längre om du använder Nicorette Inhalatorn med mindre sugkraft eller under kortare perioder. Försök inte förgäves att dra in ångan i inandningsluften ångan förs inte ända till lungorna. Nikotinen absorberas i kroppen genom munnens slemhinnor. Efter ett par försök kommer du underfund med den metod som passar dig och ger den bästa effekten. Efter brytning av inhalationspatronens förseglingar, börjar nikotinet i pluggen långsamt dunsta även om man inte suger på inhalatorn. Den öppnade inhalationspatronen förvarar ändå effekten i omkring 48 timmar, så använd den inom denna tid. Kliniska försök har visat att de som lyckats bäst använt i genomsnitt 3 inhalationspatroner per dygn. Doseringen är individuell och bestäms av hur mycket nikotin du behöver för att minska abstinensbesvären. Du bör använda 2 6 inhalationspatroner per dygn. Effekten av Nicorette Inhalator minskar när det är kyligt. Mängden av frigjord nikotin ökar då temperaturen stiger. Använd därför inhalator helst vid över 15 C, men högst vid 30 C. Rökavvänjning Det är viktigt att behandlingstiden är tillräckligt lång. Normalt bör behandlingen pågå i minst 3 månader. Därefter minskas nikotindosen gradvist. När du har börjat använda endast 1 inhalations-

10 patron per dygn, försök sluta använda inhalatorn helt och hållet. Längre behandlingstid än 12 månader rekommenderas inte. Vissa före detta rökare kan behöva längre behandlingstid för att inte återgå till rökning. Rökreduktion Nicorette Inhalator används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria perioderna och i syfte att dra ned på rökningen så mycket som möjligt. Om du inte lyckats dra ned på antalet cigaretter per dag efter 6 veckor bör du söka hälsovårdspersonalens hjälp. Försök att sluta röka så snart du känner dig redo, men inte senare än 6 månader efter behandlingens början. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingens början bör du söka hälsovårdspersonalens hjälp. Om du använt för stor mängd av Nicorette Inhalator Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Nicorette Inhalator. Symtom på överdosering är huvudvärk, yrsel, buksmärtor, illamående, ökad salivutsöndring, diarré, svettning, hörselförändringar och uttalad svaghetskänsla. Om barn tuggar eller suger på inhalationspatronen eller sväljer den, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen. Detta gäller även vid överdosering till vuxen. Ta denna bipacksedel och inhalatorförpackning med till läkaren. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Nicorette Inhalator orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Nicorette Inhalator kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Verkningarna är mest dosberoende. Omkring 40 procent av användarna har lindriga lokala reaktioner, såsom hosta och irritation av mun och hals. De flesta biverkningarna förekommer under de första behandlingsveckorna. Om biverkningarna är långvariga, kontakta läkaren. Några symtom, såsom yrsel, huvudvärk och sömnlöshet kan också bero på abstinensbesvär vid rökavvänjning eller för lågt intag av nikotin. I samband med rökavvänjning kan det uppstå sår på munnens slemhinnor (aftor), men sambandet med nikotinbehandlingen är oklart. Mycket vanliga biverkningar (drabbar fler än 1 av 10 användare) huvudvärk, hosta, irritation i mun och svalg Vanliga biverkningar (drabbar 1 till 10 av 100 användare) besvär i magtarmkanalen, hicka, illamående, kräkningar, nästäppa En mindre vanlig biverkning (drabbar 1 till 10 av användare) hjärtklappning En mycket sällsynt biverkning (drabbar färre än 1 av användare)

11 övergående hjärtflimmer Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR NICORETTE INHALATOR SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inhalationspatronen innehåller tillräckligt mycket nikotin även efter användning för att kunna förgifta ett barn och skall därför kasseras så att barn inte kommer åt dem. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är nikotin 15 mg. Övriga innehållsämnen är levomentol. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Nicorette Inhalator består av en porös polyetenplugg i vilken nikotin och smakämne har absorberats. Pluggen är förpackad i ett genomskinligt plaströr vars båda ändar är förseglade med aluminiumfolie. Den förseglade inhalationspatronen sätts in i munstycket före användning, varvid förseglingen bryts. När luft sugs in genom inhalatorns munstycke, förångas nikotin och mentol och förs in i munnen. Förpackningsstorlekar: 4 inhalationspatroner + munstycke + bipacksedel 20 inhalationspatroner + munstyck + bipacksedel Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy Vaisalavägen Esbo Tillverkare McNeil AB SE Helsingborg Sverige

12 Denna bipacksedel godkändes senast

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nicorette Icemint 2 mg ja 4 mg imeskelytabletit. nikotiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Nicorette Icemint 2 mg ja 4 mg imeskelytabletit. nikotiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Nicorette Icemint 2 mg ja 4 mg imeskelytabletit nikotiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. flutikasonipropionaatti

PAKKAUSSELOSTE. Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. flutikasonipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo

Pakkausseloste. ASA-ratiopharm 500 mg tabletit. Asetyylisalisyylihappo Pakkausseloste ASA-ratiopharm 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pepcid Duo purutabletti Vaikuttavat aineet: famotidiini, magnesiumhydroksidi, kalsiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Pepcid Duo purutabletti Vaikuttavat aineet: famotidiini, magnesiumhydroksidi, kalsiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Pepcid Duo purutabletti Vaikuttavat aineet: famotidiini, magnesiumhydroksidi, kalsiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo

PAKKAUSSELOSTE. ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo PAKKAUSSELOSTE ASPIRIN 500 mg tabletit Asetyylisalisyylihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää tietoja lääkkeestä ja sen käytöstä. Tätä lääkettä saa ilman reseptiä. Käytä Aspirin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi

PAKKAUSSELOSTE. Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi PAKKAUSSELOSTE Basiron AC Wash 5% geeli bentsoyyliperoksidi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Zolmitriptan Sandoz 2,5 mg suussa hajoava tabletti Tsolmitriptaani

PAKKAUSSELOSTE. Zolmitriptan Sandoz 2,5 mg suussa hajoava tabletti Tsolmitriptaani PAKKAUSSELOSTE Zolmitriptan Sandoz 2,5 mg suussa hajoava tabletti Tsolmitriptaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi PAKKAUSSELOSTE Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos Polyvinyylialkoholi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini

PAKKAUSSELOSTE. KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini PAKKAUSSELOSTE KESTINE 10 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Para-Tabs 500 mg tabletit Parasetamoli Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni 1 PAKKAUSSELOSTE 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet. Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Pinex strawberry/vanilla 250 mg rakeet Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti

PAKKAUSSELOSTE. Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Flixonase 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Rosuvastatin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini

PAKKAUSSELOSTE. Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini PAKKAUSSELOSTE Ranitidin Sandoz 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen ranitidiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot