Helsingin terveyskeskuksen sairaala-apteekin ja HUS-Apteekki liikelaitoksen yhdistämisselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin terveyskeskuksen sairaala-apteekin ja HUS-Apteekki liikelaitoksen yhdistämisselvitys"

Transkriptio

1 Helsingin terveyskeskuksen sairaala-apteekin ja HUS-Apteekki liikelaitoksen yhdistämisselvitys Esittelytilaisuuksien materiaali 2 ja 5 toukokuuta 2011

2 Projektin tausta ja tavoitteet 2 Selvityksen tavoitteena on selvittää ja analysoida Helsingin sairaala-apteekin ja HUS-Apteekin mahdollisen yhdistämisen toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja edellytykset Mahdolliset haitat ja riskit Helsingin kaupungille ja HUS:lle Hankkeen lähtötilanteessa kaikki Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS- Apteekin yhteistyömahdollisuudet pidetään avoimena. Hankkeen lopputuloksena voi olla, että toimintaa jatketaan nykyisellään tai että Helsingin kaupungin sairaalaapteekin ja HUS-Apteekin toimintoja yhdistetään osittain tai kokonaan Hankkeessa käydään läpi sairaala-apteekkien eri toimintaprosessit, näiden toteuttamisessa tarvittavat tilat, tietojärjestelmät ym. toiminnan vaatimat resurssit ja mahdolliset lisäinvestoinnit NHG on valittu toteuttamaan selvitys julkisen tarjouskilpailun perusteella

3 Nordic Healthcare Group Oy 3 Suomen johtava terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt yritys Toimialakeskittynyt Analyyttinen Akateeminen Konsernin erikoisosaamisalueet ovat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen: Asiantuntijapalvelut ja konsultointi (NHG Consulting Oy, NHG Sweden Ab) Vertaisarvioinnit / benchmarking (NHG Benchmarking Oy) Laadunarviointipalvelut (NHG Audit Oy) Riippumaton palveluntarjoajista, yhteistyötä projektikohtaisesti Noin 35 asiantuntijaa (Helsinki, Tukholma ja Oulu) Asiakkaina sairaanhoitopiirit, kunnat, säätiöt, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat Myös kansainvälistä toimintaa (mm. Ruotsi, Tanska, Englanti) 3

4 Projektisuunnitelma 4 Työn ja etenemisen ohjaus ohjausryhmän kokoukset Viestintä henkilökuntatilaisuudet, ohjausryhmä, väliraportointi 1. Valmisteleva työ 2. Selvitystyö 3. Tiedon analysointi, skenaariot ja johtopäätökset 4. Lopputulosten kokoaminen ja raportointi Lähtökohtien vahvistaminen mm.: Projektisuunnitelma ja aikataulu Taustamateriaalit: resurssit, tilat, prosessikuvaukset, toimintokuvaukset, kysynnän vaihtelu, palveluiden käyttö, henkilöstön kuormitus Datan keruu Tulos: Selkeä yhteinen kuva lähtökohdista, tavoitteista, etenemistavasta ja työn etenemisestä Prosessien ja toimintojen läpikäynti molemmissa organisaatioissa: Lääkehankinta, varastointi, tilaaminen, toimitukset, kuljetukset, annosjakelu, lääkevalmistus, osastofarmasia, tiedottaminen, asiantuntijapalvelut, koulutus ja kehittäminen. Resurssien käyttö eri toiminnoissa Asiakasmäärät eri toiminnoissa Tulos: Kokonaiskuva nykytoiminnasta molemmissa organisaatioissa Sisältö, mm.: Toiminnallisten tietojen analysointi, mm. tukkutilaukset, varastointi, sisäiset tilaukset ja toimitukset, tuotanto (lääkevalmistus, sytostaatit) Sisäinen benchmarking Automaatiomahdollisuudet Toimintojen saatavuus, kriittisyys ja paikkariippuvuus Yhteistoimintavaihtoehtojen arviointi ja kustannusvaikuttavuus Tulos: Alustava näkemys yhteistoimintavaihtoehto jen toteutettavuudesta Sisältö, mm.: Yhteistoimintavaihtoehtojen toteutettavuuden läpikäynti molempien organisaatioiden kanssa Mahdollisten reunaehtojen läpikäynti Tulosten raportointi ja alustava ehdotus Tulos: Tulosten yhteinen käsittely ja mahdolliset tarkennukset ja korjaukset loppuraporttiin Loppuraportti 4 / / / / 2011

5 Aikataulu ja kokoukset 5 Projektin ohjausryhmän aloituskokous Helsingin terveyskeskuksen henkilökunnan esittelytilaisuus HUS-Apteekki liikelaitos henkilökunnan esittelytilaisuus Ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän kokous Kokouksiin kutsutaan myös edustaja molempien organisaatioiden henkilökunnasta HUS-Apteekki liikelaitoksen johtokunta Helsingin terveyskeskuksen johtoryhmä 30.8 HUS-Apteekin johtoryhmä 31.8 Helsingin terveyskeskuslautakunta 13.9

6 Projektissa selvitettäviä asioita 6 Helsingin TK:n / HUS:n lääkehuollon esittely ja taustatietoa Tarkasteltavien toimipisteiden organisaatiorakenne Toimipisteissä suoritettavat toimenpiteet Edellisten selvitysten lopputulokset ja kommentit Nykyisen toiminnan analysointi Henkilöstöresursointi, ammattiryhmät Toimitusrivit, myynti, toimituspistekohtaiset tiedot, käyttökuntoon saattaminen ja valmistus Logistiikka ja kuljetukset Säännölliset ja ad-hoc reitit/määrät Kustannukset Tilat ja niiden sopivuus toimintaan Toimintojen kuntasijoitusnäkökulma Vaihtoehtoiset tavat organisoida lääkehuolto Helsingissä Nykymalli toiminnot hajautettuna kahteen organisaatioon Keskitetty malli toimintojen keskitys yhteen/useaan toimipisteeseen ja organisaatioon Hybridimalli Osa toiminnoista jatkaa itsenäisinä, osa keskitetään Mahdolliset muut mallit Eri vaihtoehtojen vertailu Kustannukset (logistiikka-, henkilöstö-, investointi-, muut?) Laatu (laadun mittarit, tilojen sopivuus, etc) Organisatoriset (henkilöstömäärät, työpaikkojen sijainti

7 NHG:n projektitiimin esittely 7 Projektipäällikkö KTM Matti Schmidt toimii NHG:llä projektipäällikkönä. Matti on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, erikoisalana rahoitus. Matin aikasempi työkokemus on liikkeenjohdon konsultoinnista Bain & Companylta, jossa hän toimi useissa strategia ja kehitysprojekteissa sekä Tukholmassa että Helsingissä. Hänellä on kokemusta mm. terveydenhuollon logistiikan prosessien tehostamisesta, vanhustenhoidon kehittämisestä sekä lääkeyritysten uusien palveluiden kehittämisestä Senioriasiantuntija TkT, KTM Vesa Kämäräinen toimi Nordic Healthcare Group Oy;n toimitusjohtajana. Hänellä on osaamista erityisesti logistiikkaja terveydenhuoltoalojen tutkimus- ja konsultointi projekteista, jotka ovat liittyneet mm. prosessien tehostamiseen, logistiikkainvestointeihin, strategioiden, liiketoimintasuunnitelmien luomiseen sekä palvelurakenteisiin. Hänellä on kokemusta laajojen konsultointiprojektien suorittamisesta ja johtamisesta asiakkainaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä kaupan, teollisuuden ja terveydenhuollon toimijoita. Kämäräisellä on vankka kokemus start-up yritysten käynnistämisessä ja palveluliiketoiminnan johtamisessa. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulun logistiikan osastolta sekä Tekniikan lisensiaatiksi ja Tekniikan tohtoriksi Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden osastolta. Analyytikot LK, KTK Laura Pitkänen työskentelee NHG Benchmarking Oy:ssä sekä NHG Consulting Oy:ssä analyytikkona. Pitkänen on opiskellut lääketiedettä 120 opintoviikon verran ja tehnyt syventävinä opintoinaan Naistenklinikalle tutkimuksen endometrioosista. Tällä hetkellä hän opiskelee kauppatiedettä pääaineenaan logistiikka ja palvelutalous (suunniteltu valmistuminen toukokuussa 2011). Pitkänen on tehnyt gradunsa lasten päivystyksen läpimenoaikoihin vaikuttavista tekijöistä osana TKK:n HEMA-instituutin TAPPO-hanketta. Pitkäsellä on pitkä kokemus asiakaspalvelutehtävistä. NHG Benchmarkingilla Pitkänen toimii analyytikkona lähinnä erikoissairaanhoidon benchmarkingeissa (mm. sisätautien ja päivystyksen benchmarkingit). DI Timo Roineen erityisosaamisalueena ovat erilaiset datan mallinnus- ja analyysimenetelmät. Hän on työskennellyt Aalto yliopiston Systeemitekniikan tutkimusryhmässä vuodesta 2005 lähtien keskittyen lähinnä teollisuusprosessien kehittämiseen tietokonemallintamisen, simuloinnin sekä uusien mittausmenetelmien avulla. Hänellä on kokemusta myös useista ohjelmointikielistä. Roine on koulutukseltaan automaatio- ja systeemitekniikan diplomi-insinööri Teknillisestä Korkeakoulusta ja toimii analyytikkona Nordic Healthcare Group Oy:ssa. Lisäksi hän jatko-opiskelee Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa.

8 Toteutusmenetelmät 8 Hankkeen toteutusmenetelminä ovat data-analyysi ja niitä tukevat henkilökunnan haastattelut Haastattelut: Molemmista organisaatioista haastatellaan tasapuolisesti henkilöstöä Haastateltavat henkilöt sovitaan yhdessä projektin ohjausryhmän kanssa, ja olemme niistä suoraan yhteydessä valittuihin henkilöihin tarkempien aikojen ja käytännöllisyyksien sopimiseksi Haastattelut ja datan kerääminen tullaan aloittamaan mahdollisimman pian, ja suuri osa haastatteluista on tarkoitus saada tehtyä touko-kesäkuun aikana Arvioitu haastattelun kesto on noin 1h per haastateltava Data analyysit: Data-analyysit kohdistuvat pääosin molempien sairaala-apteekkien tilaus- ja varastonhallintajärjestelmästä sekä mahdollisista muista toiminnanohjaus-järjestelmistä saatavaan tietoon. Eri organisaatioista saatava tieto pyritään yhtenäistämään, jotta toiminnallinen tieto saadaan vertailukelpoiseksi. Data-analyysit sisältävät molempien sairaalaapteekkien osalta mm: Tukkutilausten analyysin Varastonhallinnan ja keräilyn analysoinnin Sisäisten tilausten ja toimitusten analyysin Lääkevalmistuksen ja lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen analyysin (sisältäen myös sytostaatit) Annosjakelun analyysin

9 Yhteystiedot 9 Nordic Healthcare Group / NHG Consulting Oy Vattuniemenranta 2, 4krs Helsinki Matti Schmidt Kysymyksiä?

HELSINGIN KAUPUNKI Projektisuunnitelma 1 (10) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 7.10.2014

HELSINGIN KAUPUNKI Projektisuunnitelma 1 (10) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 7.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Projektisuunnitelma 1 (10) Projektisuunnitelma Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistämisestä HUS-Apteekkiin Hyväksytty projektin ohjausryhmässä 25.9.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Projektisuunnitelma

Lisätiedot

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 1 Nordic Healthcare Group Oy: Yritysesittely Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS)

Lisätiedot

Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse

Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse 1 Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta Olli Tolkki ja Fredrik Herse 2 ALUEELLINEN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄ Olli Tolkki NÄKÖKULMIA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS... 3 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2013... 3 1.1.2 Sitovat tavoitteet 2013... 3 1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (32) Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) Sairaanhoidon ja terveydenhuollon logistiikan ja tukipalvelujen kehittäminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä

Lisätiedot

YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010

YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010 YRITYSMYÖNTEINEN KUMPPANI KEHITTÄMISHANKE VUOSILLE 2008-2010 YRITYSTEN PALVELUPOLKUJEN KEHITTÄMINEN OSANA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTUMISEN TUKEMISTA HANKESUUNNITELMA 15.8.2008 Marja-Leena Vaittinen Helsingin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN ITTYEN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN

TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN TARJOUS HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN 29.9.2014 TARJOUS: HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON ORGANISAATIOMALLIN KEHITTÄMINEN Kiitän saamastamme mahdollisuudesta tarjota Ramboll Management

Lisätiedot

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja

Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I. Loppuraportti. Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja Sähköisen reseptin pilotoinnin arviointi vaihe I Loppuraportti Hannele Hyppönen (toim.) Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/2005 ISBN 951-33-1183-X Stakesin monistamo, Helsinki 2 Tiivistelmä Hannele

Lisätiedot

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Oikarainen Sisältö 0 Johdanto... 3 1 Organisaation lyhyt esittely... 3 1.1 Kaupallistamishistoria ja tuloksellisuus... 4 1.2

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön TOMI raportti 2 Päivi Iskanius, Leena Klaavu, Timo Myllyoja Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN

LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Jaakko Asikainen Jouni Asikainen LÄÄKEHUOLTOPALVELUJEN KESKITTÄMINEN SAIRAALA-APTEEKKIIN ALUEELLISEN LÄÄKEHUOLLON TOIMINNALLINEN VAIHTOEHTO Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2003 /L VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi Liikenne- ja

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

QPR Software Oyj. Vuosikertomus 2014

QPR Software Oyj. Vuosikertomus 2014 QPR Software Oyj Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Vuosi 2014 - keskeisiä tapahtumia 1 Strategiamme ja sen toteutus 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallitus 4 Johtoryhmä 6 Hallituksen toimintakertomus 2014

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Vastaanottaja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 08.02.2012 LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

Tuotantojohtaja Mikko Komulainen / Hallintopäällikkö Veli-Pekka Polkko, Kouvolan. Kehittämispäällikkö Hannu Marttinen, Kouvolan kaupunki, sihteeri

Tuotantojohtaja Mikko Komulainen / Hallintopäällikkö Veli-Pekka Polkko, Kouvolan. Kehittämispäällikkö Hannu Marttinen, Kouvolan kaupunki, sihteeri TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1. Työryhmän toimeksianto ja organisoituminen 1.1. Työskentely Työryhmä on kokoontunut 17.9.2009, 30.9.2009, 10.11.2009 ja 23.11.2009. 1.2. Toimeksianto Työryhmän toimeksianto

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot