TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q2"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 216 Päivämäärä Viite TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q2

2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q2 Laatija Tarkastaja Kuvaus Anna Hakala Katariina Koikkalainen Ympäristötarkkailun neljännesvuosiraportti Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. HYDROLOGISET OLOT JA VESIEN JOHTAMINEN 1 3. NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT Kaivoksen ympäristötarkkailu Purkuputken vaikutusten tarkkailu ja leviämiskartoitus 5 4. OULUJOEN SUUNTAAN LASKEVAT VEDET Salminen, Salmisenpuro ja Kalliojärvi Härkäpuro ja Kuusijoki Korentojoki Kalliojoki, Kolmisoppi ja Tuhkajoki Aittopuro Talvijoki Jormasjärvi Jormasjoki Nuasjärvi-Rehja Kajaaninjoki Oulujärvi Leviämiskartoitus VUOKSEN SUUNTAAN LASKEVAT VEDET Ylä-Lumijärvi ja Lumijärvi Lumijoki Kivijärvi Kivijoki Laakajärvi Kiltuanjärvi Haapajärvi Haajaistenjärvi Nurmijoki, Koirakoski Sälevä Nurmijoki Itäkoski Atrojoki, Koivukoski Syväri KAIVOSPIIRIN ULKOPUOLISET JÄRVET Iso-Savonjärvi Hakonen Raatelampi YHTEENVETO 15

4 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 LIITTEET Liite 1 Tarkkailualue ja näytteenottopaikat Liite 2 Oulujoen suunta - kehityskuvaajat Liite 3 Vuoksen suunta kehityskuvaajat Liite 4 Tulosten yhteenvetotaulukko Liite 5 Selvitys purkuvesien sekoittumisesta, kerrostumisesta ja leviämisestä Nuasjärvessä ja Jormasjärvessä, Pöyry

5 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q JOHDANTO Vuoden 216 huhti-kesäkuussa (Q2) pintavesien tarkkailua jatkettiin Kainuun ELY-keskuksen ( Drnro KAIELY/1/7./213) ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ( Dnro PO- SELY/26/7./212 ja Dnro POSELY/1427/ ) hyväksymän tarkkailusuunnitelman (Pöyry, ) mukaisesti. Terrafamen kaivoksen pintavesien tarkkailu perustuu pääasiassa samoihin seurantapaikkoihin, jotka ovat olleet tarkkailussa vuosina Kainuun ELY-keskus ja Lapin ELY-keskus hyväksyivät päätöksillään KAIELY/752/214 ja LAPELY/1147/ erillisen Nuasjärven tarkkailuesityksen pienin lisäyksin. Lisäykset on huomioitu tarkkailussa tammikuun 216 alusta lähtien. Vesistötarkkailua painotetaan alueille, joihin vesistövaikutukset kohdistuvat eli Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntaan. Nuasjärven purkuputken myötä vesistötarkkailua on lisätty Jormasjärvellä, Jormasjoella, Nuasjärvellä, Kajaaninjoessa sekä Oulujärvellä. Tarkkailun tavoitteena on selvittää kaivosalueelta johdettavien vesien vaikutusalueen laajuus ja vesien johtamisesta aiheutuvat vesistövaikutukset. Vuoden 216 toisessa neljännesvuosiraportissa (Q2) tarkastellaan erityisesti huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana otettujen vesinäytteiden ja tehtyjen mittausten tuloksia. Terrafame Oy:n päästövesien johtamisen vaikutuksia purkuvesistöihin tarkkaillaan Oulujoen vesistössä välillä Salminen - Oulujärvi ja Vuoksen vesistössä välillä Ylä-Lumijärvi - Syväri. Vesistöpisteiden sijainti on esitetty liitteen 1 kartoissa. 2. HYDROLOGISET OLOT JA VESIEN JOHTAMINEN Kaivoksen ylitevesiä johdettiin huhti-kesäkuussa 216 pohjoisen suuntaan Oulujoen vesistöön yhteensä noin 3,13 milj.m 3, josta Nuasjärven purkuputken kautta purettujen vesien osuus oli 2,2 milj.m 3. Etelään Vuoksen suuntaan juoksutettiin Kortelampi 1:n ja Kortelampi 2:n kautta yhteensä,77 milj.m 3 (Taulukko 2-1). Keväällä suoritettiin lisäjuoksutuksia vanhoja purkureittejä pitkin välisenä aikana. Purkuputkea pitkin lisäjuoksutuksia oli Näiden lisäjuoksutusten osuus huhti-kesäkuun juoksutusmäärästä oli noin 1,91 milj.m 3, josta,73 milj.m 3 etelään Vuoksen vesistöön ja 1,1 milj.m 3 vanhoja purkureittejä pitkin Oulujoen vesistöön sekä,8 milj.m 3 purkuputkea pitkin suoraan Nuasjärveen. Viikosta 19 alkaen vesiä johdettiin kaivosalueelta yksinomaan purkuputken kautta. Taulukko 2-1. Terrafamen juoksutusmäärät purkupaikoittain (m 3 /kk). Pohjoinen Etelä Purkuputki Latosuo Kärsälampi Kuusilampi SEM2 Kortelampi 1 Kortelampi 2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Lämpötila- ja sadantamittaustiedot on esitetty Ilmatieteen laitoksen sääasemien mittaustietojen perusteella sekä sadannan osalta on esitetty myös kaivoksella mitatut sadannat (Kuva 2-1). Huh-

6 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 2 ti-toukokuussa sadanta oli lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Kaivosalueella mitattu sadanta oli hieman suurempi kuin Ilmatieteen laitoksen mittaustulos. Kesäkuu oli hyvin sateinen ja kuukauden sademäärä oli reilusti suurempi pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Huhti-toukokuussa keskilämpötila oli pitkän ajan keskiarvoa korkeampi ja kesäkuussa samalla tasolla aiempien havaintojen kanssa. Kuva 2-1. Kuukausittaiset lämpötilat ja sademäärät vuonna 216 sekä vertailu pitkänajan ( ) keskiarvoihin. Kaivoksen toimesta tarkkaillaan Niskalan padon ja Kalliojoen virtaamia sekä Kolmisopen vedenkorkeutta (Kuva 2-2). Kalliojoen mittauspiste on noin 3 4 m ennen Kolmisopen laskukohtaa. Niskalan padolla puolestaan säädellään Kolmisopin vedenkorkeutta ja Tuhkajoen virtaamaa. Kevään sulamisvesien seurauksena virtaamat kääntyivät nousuun maaliskuun lopulla ja olivat Kalliojoessa korkeimmillaan huhtikuun loppupuolella. Kolmisopen vedenkorkeus lähti nousuun Kalliojoen virtaaman nousun myötä. Aikavälillä vedenkorkeus ylitti hetkellisesti ylärajan. Ylitys oli enimmillään 57 cm ja keskimäärin 31 cm. Vedenkorkeuden vaihtelu oli kuitenkin vähäisempää aiempiin vuosiin verrattuna. Niskalan padolla virtaama oli suurimmillaan (525 m 3 /h) huhti-toukokuun vaihteessa.

7 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 3 Kuva 2-2. Niskalan padon ja Kalliojoen virtaamat sekä Kolmisopen havaittu pinnankorkeus sekä pinnankorkeuden yläraja (kuvaaja perustuu mittausdataan) Vuoksen puolella purkuvesistössä ei ole kaivoksen omaa virtaamamittausta. Kuvassa (Kuva 2-3) on esitetty Kiltuanjärven Jyrkän havaintopisteen virtaama ajanjaksolla Ympäristöhallinnon mittausaineiston perusteella. Havaintopiste sijaitsee Kiltuanjärven ja Haapajärven välisessä salmessa. Huhti-kesäkuussa havaittu virtaama vastasi pitkän ajan (v ) virtaamakeskiarvoa. Kuva 2-3. Kiltuanjärven (4.643) Jyrkän havaintopisteen virtaamat tammi-kesäkuussa 216 (lähde: Ympäristöhallinnon OIVA-tietojärjestelmä). 3. NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT 3.1 Kaivoksen ympäristötarkkailu Huhti-kesäkuussa vedenlaatua tarkkailtiin Oulujoen vesistöalueella voimassaolevien tarkkailuohjelmien mukaisesti yhteensä 24 pisteestä (Taulukko 3-1) ja Vuoksen suunnalla 15 havaintopisteestä. Näytteenotosta vastasivat Ramboll Finland Oy:n sertifioidut näytteenottajat ja näytteet

8 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 4 analysoitiin Ramboll Analyticsin akkreditoidussa laboratoriossa Lahdessa. Laboratorion tutkimustulokset on koottu liitteeseen 4. Taulukko 3-1. Toteutunut näytteenotto huhti-kesäkuun välisellä jaksolla Oulujoen suunnalla vuonna 216. Paikka Tunnus Näytteitä/kk huhti touko kesä Oulujoen suunta Salminen Sal 1 Salmisenpuro Salpu1 1 Kalliojärvi Kal Korentojoki Kor Härkäpuro Härp1 1 Kuusijoki Kuujo Kalliojokisuu Kal su Kolmisoppi Kol1 1 1 Aittopuro Kolmisoppi lähtevä Kol läh 1 1 Tuhkajoki Tuh Talvijoki Talvijoki1 Jormasjärvi Jor5 1 1 Jormasjärvi syv Jor3 1 1 Jormasjärvi pohjoinen 1 1 Jormasjärvi rantavesi* J1,J2,J3,J4 Jormasjoki FM Nuasjärvi, Jormaslahti FM6 1 Nuasjärvi FM12, Nj Nuasjärvi 34* Nj Nuasjärvi 35* Nj Nuasjärvi 37* Nj37 1 Nuasjärvi 24* Nj24 1 Nuasjärvi - Rehja* Rehja itä 1 Nuasjärvi - Rehja* Reh Kajaaninjoki* VP121 1 Oulujärvi* Ouj16 1 Oulujärvi* Ouj139 1 * Nuasjärven purkuputkeen liittyvää tarkkailua Taulukko 3-2. Toteutunut näytteenotto huhti-kesäkuun välisellä jaksolla vuonna 216 Vuoksen suunnalla sekä kaivospiirin ulkopuolisilla järvillä. Paikka Tunnus Näytteitä/kk huhti touko kesä Ylä-Lumijärvi Ylu Lumijärvi Lujä Lumijoki 1, silta Lum Kivijärvi 2 Kiv2 1 Kivijärvi 7 Kiv Kivijärvi 1 Kiv1 1 Kivijoki 4 Kivj Laakajärvi 9 Laa9 1 1 Laakajärvi 13 Laa Laakajärvi 81 Laa Laakajärvi 12 Laa12 Kiltuanjärvi Kil4 1 Haajaistenjärvi 1 Haapajärvi Haa7 1 Nurmijoki, Koirakoski Koirak7 1 Sälevä 12 1 Nurmijoki Itäkoski 9 1 Atrojoki Koivukoski 1 Syväri 21

9 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q Purkuputken vaikutusten tarkkailu ja leviämiskartoitus Kaivosalueen vesiä on johdettu purkuputken kautta Nuasjärveen huhti-kesäkuussa 2,2 milj. m 3. Purkuputken kautta johdettu vesimäärä oli selvästi suurempi kuin tammi-maaliskuussa (1,9 milj. m 3 ) (Taulukko 2-1). Nuasjärveen johdettavien vesien vaikutustarkkailua on tehty erillisen tarkkailuohjelman ja sen täydennysten mukaisesti. Nuasjärven ja Jormasjärven päällys- ja alusveden sähkönjohtavuutta, ph:ta ja lämpötilaa tarkkaillaan jatkuvatoimisin mittalaittein. Automaattinen mittalaite seuraa vedenlaatua tunnin välein 1 m syvyydellä ja 1-3 m pohjan yläpuolella. Nuasjärven ja Rehjan alueella on kolme mittaria (Nuasjärvi 3, Nuasjärvi 34 ja Rehja Itä). Rehjanselän anturin akku loppui kesäkuun lopulla, minkä vuoksi aineisto päättyy Nuasjärven itäisen ja läntisen pisteen alusveden johtavuusanturit ovat lakanneet toimimasta keväällä ja jatkuvatoimista mittausaineistoa on käytettävissä vain päällysvedestä. Jormasjärvellä (Jor 3) mittari on toiminut koko ajan. Nuasjärvessä tehdään veden sähkönjohtavuuden kenttämittaukseen perustuvaa käsiteltyjen jätevesien leviämisen sekä veden kerrostuneisuuden ja sekoittumisen kartoitusta. Leviämiskartoitus tehdään täyskiertojen ja kerrostuneisuusjaksojen loppuvaiheessa vähintään kahden vuoden ajan purkuputken käyttöönotosta lukien. Mittaukset tehdään lähtökohtaisesti maaliskuussa, kesäkuussa, elokuussa ja lokakuussa näytteenottokierrosten yhteydessä. Huhti-kesäkuussa 216 mittauksia tehtiin osalla pisteistä tihennetysti purkuputken vaikutusten tarkemmaksi seuraamiseksi. Mittausten toteutusaikataulu on koottu näytepisteittäin taulukkoon 3-3. Kenttämittauksissa pisteiltä mitataan lämpötila, sähkönjohtavuus, ph, redox-potentiaali ja happipitoisuus vesipatsaan syvyyssuunnassa yhden metrin välein. Leviämiskartoituksen, kenttämittausten ja automaattisten vedenlaadun seuranta-asemien mittauspisteet on esitetty taulukossa (Taulukko 3-3) ja kartalla (Kuva 3-1, Liite 1). Taulukko 3-3. Leviämiskartoituksen, tarkkailun kenttämittausten sekä automaattisen vedenlaadun seurannan mittauspisteet Jormasjärven, Nuasjärvi-Rehjan ja Oulujärven alueella. Piste Automaattiseuranta ETRS E ETRS N Jor3 x x Nj3 x Nj34 x x x x x Nj23 (FM12) x x x x Nj35 x x x x Nj37 x NJ24 x Rehja itä x x Reh135 x Ouj16 x OUj139 x NjL1 x x NjL2 x x NjL3 x x NjL4 x x NjL5 x x NjL6 x x

10 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 6 Kuva 3-1. Leviämiskartoituksen mittauspisteet Nuasjärvi-Rehjan alueella. Oulujärven pisteet on esitetty kartalla liitteessä OULUJOEN SUUNTAAN LASKEVAT VEDET Kaivosalueelta Haukilammen ja Kärsälammen kautta puhdistettuja vesiä johdetaan Kolmisoppeen reittiä Salminen - Salmisenpuro - Kalliojärvi - Kalliojoki. Kuusilammelta, Latosuolta ja SEM2- altaan käsittely-yksiköiltä johdetut vedet kulkevat Kolmisoppeen Kuusijoen ja Kalliojoen kautta. Kuusilammen vesiä voidaan johtaa joko Latosuon altaaseen tai Härkäpuron kautta Kuusijokeen. Kolmisopesta vedet johdetaan edelleen Tuhkajoen kautta Jormasjärveen ja vedet kulkeutuvat luonnollista vesireittiä edelleen Jormasjoen kautta Nuasjärveen. Syyskuusta 215 lähtien käsiteltyjä vesiä on johdettu Latosuolta purkuputkea pitkin Nuasjärven Juurikkalahden edustalle, jolloin purkuvedet ohittavat kaivosaluetta lähemmät pienemmät vesistöt. 4.1 Salminen, Salmisenpuro ja Kalliojärvi Salmiseen juoksutettiin Kärsälammen kautta ylitevesiä viikoilla yhteensä,16 milj. m 3. Muina aikoina juoksutuksia Kärsälammen kautta ei ollut. Salmisen ja Salmisenpuron vedenlaatua tarkkailtiin kesäkuussa ja Kalliojärven vedenlaatua huhti-, touko- ja kesäkuussa. Lisäksi Kalliojärvellä tehtiin touko- ja kesäkuussa kenttämittaukset. Salmisessa vesi oli aiempaan tapaan hyvin hapanta ja oli hapetonta veden ollessa selvästi kerrostunutta aiempien vuosien tavoin. Päällysveden sähkönjohtavuus sekä sulfaatti- ja metallipitoisuudet olivat edelleen alhaisella tasolla. Vastaavasti väli- ja alusvedessä sulfaatti- ja metallipitoisuudet ovat olleet samalla tasolla edellisvuosina samaan ajankohtaan otettujen näytteiden pitoisuuksien kanssa. Natriumpitoisuus oli laskenut aikaisempaan verrattuna. Liukoisen kadmiumin pitoisuus päällysvedessä oli alle määritysrajan (<,3 µg/l), mutta väli- ja alusvedessä 1,9 µg/l. Liukoisen nikkelin pitoisuus päällysvedessä oli 27 µg/l ja väli- ja alusvedessä 4 µg/l.

11 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 7 Salmisenpurossa veden ph oli 5,3 ja happipitoisuus hyvä, kuten aiempina vuosina samaan ajankohtaan otetuissa näytteissä. Liukoisen nikkelin pitoisuus oli kesäkuussa 21 µg/l ja liukoisen kadmiumin alle määritysrajan (<,3 µg/l). Näytteessä oli runsaasti orgaanista ainesta, ph oli alhainen (5,3) ja puskurikyky kulunut nollaan. Kalliojärvi on ollut voimakkaasti kerrostunut Salmisen tapaan. Kalliojärvessä päällysveden laatu vastasi Salmisenpuron vedenlaatua eikä mitään merkittäviä muutoksia ollut havaittavissa aiempaan tarkkailuun verrattuna. Alusveden sähkönjohtavuus, sulfaattipitoisuus ja metallien pitoisuudet olivat palanneet kevään alhaisempia pitoisuuksia edeltäneelle tasolle. Kenttämittausten tulokset tukevat laboratorioanalyysien tuloksia. Happipitoisuuden ja sähkönjohtavuuden harppauskerros oli aiempaan tapaan jyrkkä ja oli toukokuussa 3,5-4 m ja kesäkuussa 3-3,5 m syvyydessä. Ero harppauskerroksen esiintymissyvyydessä on todennäköisesti seurausta veden pinnankorkeuden muutoksista ja harppauskerros sijaitsee joka tapauksessa pohjan tuntumassa näytepisteen kokonaisyyvyyden ollessa 4-4,5 m syvyydessä. Kuva 4-1. Sähkönjohtavuuden kehitys Salmisessa ja Kalliojärvessä v Härkäpuro ja Kuusijoki Tarkastelujaksolla Latosuon kautta Kuusijokeen johdettiin vesiä huhti-toukokuussa yhteensä,37 milj. m 3 kolmen viikon (vko 16 18) aikana. Kuusilammelta vesiä johdettiin viikolle 18 saakka huhti-toukokuussa yhteensä,59 milj. m 3. (Taulukko 2-1). Härkäpurosta kesäkuun alussa otetun näytteen ph oli aiempien tarkkailutulosten mukaisesti selvästi emäksistä (ph 1,2). Sähkönjohtavuus 44 ms/m, sulfaatti- (2 mg/l) ja typpipitoisuus (72 µg/l) olivat alhaisempia kuin juoksutusten ollessa käynnissä maaliskuussa. Vastaavasti alumiinin 64 µg/l ja mangaanin 22 µg/l pitoisuudet olivat aiempaan nähden alhaiset. Kadmiumin pitoisuus oli alle määritysrajan ja liukoisen nikkelin pitoisuus 1 µg/l. Kuusijoen vedenlaatua tarkkaillaan kuukausittain. Näytetulokset olivat samalla tasolla aiempien tulosten kanssa. 4.3 Korentojoki Huhti-kesäkuussa Korentojoelta ei otettu näytteitä. 4.4 Kalliojoki, Kolmisoppi ja Tuhkajoki Kalliojoen ja Kolmisopen kautta Tuhkajokeen kulkeutuvat kaikki pohjoiseen Oulujoen suuntaan johdetut kaivoksen ylitevedet, lukuun ottamatta Nuasjärven purkuputken juoksutusvesiä. Kalliojoen tarkkailupiste sijaitsee jokisuussa laskussa Kolmisoppeen. Kolmisopessa on kaksi tarkkailupistettä, keskellä järveä oleva piste sekä Kolmisopesta Tuhkajokeen johdettavien vesien laatua kuvaava tarkkailupiste. Tuhkajoen vedenlaatua seurataan noin joen puolivälissä sijaitsevalta näytepisteeltä.

12 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 8 Kalliojokisuusta näytteet otettiin kuukausittain. Veden ph vaihteli neutraalin tuntumassa 6,8 7,2 ja oli siten aiempaa hieman korkeampi. Orgaanisen aineksen määrä ja sulfaattipitoisuudet vaihtelivat voimakkaasti. Myös metallien pitoisuuksissa havaittiin vaihtelua. Veden laadussa on ollut aiemminkin voimakasta vaihtelua näytekerroittain eikä mitatuissa pitoisuuksissa ollut havaittavissa erityisiä poikkeamia. Kolmisopen sekä Kolmisopesta lähtevästä vedestä otettiin näytteet huhti- ja kesäkuussa. Lisäksi Kolmisopessa tehtiin kenttämittaukset metrin syvyysvälein Veden ph oli lievästi hapan 6,1 6,6. Kolmisopin hapen kyllästys vaihteli välillä % ollen tyydyttävällä-hyvällä tasolla eikä voimakasta kerrostuneisuutta havaittu. Sulfaattipitoisuus vaihteli välillä mg/l ja sekä alusveden sulfaattipitoisuus että sähkönjohtavuus olivat hetkellisesti korkeita huhtikuussa. Kenttämittausten perusteella ei havaittu voimakasta kerrostuneisuutta. Liukoisen kadmiumin pitoisuudet vaihtelivat välillä,46,18 µg/l ja liukoisen nikkelin välillä 5,4 15 µg/l. Kuva 4-2. Sähkönjohtavuuden kehitys Kolmisopessa v Tuhkajoesta otettiin näytteet kuukausittain. Veden ph oli lievästi hapan 6,4 6,7 ja happitilanne oli hyvä. Sulfaattipitoisuus vaihteli välillä mg/l ollen huhtikuussa mittaushistorian alhaisin. Alumiini esiintyi lähes kokonaan liukoisena. Liukoisen kadmiumin pitoisuudet vaihtelivat välillä,52-,6 µg/l ja liukoisen nikkelin välillä 5,2 6, µg/l. Tuhkajoen vesi on laadultaan samaa tasoa kuin Kolmisopesta lähtevä vesi. 4.5 Aittopuro Aittopurosta otetaan näytteitä kolmen vuoden välein ja vuosi 216 on tarkkailuvuosi. Huhtikesäkuussa ei kuitenkaan otettu näytteitä. 4.6 Talvijoki Huhti-kesäkuussa Talvijoelta ei otettu näytteitä. 4.7 Jormasjärvi Jormasjärvestä otettiin vesinäytteet huhti- ja kesäkuussa tarkkailuohjelman mukaisesti kolmesta tarkkailupisteestä Talvilahdelta Tuhkajoen suualueen läheltä (Jor5), syvänteestä (Jor3) sekä pohjoisesta läheltä Jormasjärven luusuaa (Jormasjoen alkukohta). Lisäksi syvännepisteellä toimi automaattinen mittausasema ja kesäkuussa tehtiin metrin syvyysvälein kenttämittaukset. Jormasjärven happitilanne oli päällysvedessä hyvä ja alusvedessä välttävä. Veden happamuus oli ajankohdalle tyypillisellä tasolla ph-arvojen vaihdellessa välillä 5,1 6,4. Päällysvedestä mitatut sähkönjohtavuusarvot vaihtelivat välillä 1 24 ms/m ja alusvedessä ms/m. Sulfaattipitoisuudet pintakerroksessa olivat välillä mg/l ja alusvedessä välillä mg/l. Huhtikuun näytteissä on havaittavissa vielä talvikerrostuneisuuden vaikutusta mutta kesäkuussa kevättäys-

13 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 9 kierron toteutuminen oli havaittavissa. Vedenlaatu oli ajankohta huomioon ottaen hyvin tyypillisellä tasolla aiempiin vedenlaatutuloksiin verrattuna. Kuva 4-3. Sähkönjohtavuuden kehitys Jormasjärvessä (Jor3) v Osana Nuasjärven purkuputken tarkkailua Jormasjärven syvännepisteellä on ollut vuoden 216 alusta alkaen käytössä automaattinen mittausasema, joka seuraa lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja ph:ta 1 metrin syvyydessä sekä pohjanläheisessä vesikerroksessa. Mittausaseman avulla voidaan seurata, miten vesien johtaminen purkuputken kautta Nuasjärveen vaikuttaa Jormasjärven tilaan. Mittausaineiston perusteella päällysveden sähkönjohtavuus on pysytellyt varsin tasaisesti 25 ms/m tuntumassa. Talvikerrostuneisuuden aikana alusveden sähkönjohtavuus nousi tasolta 3 ms/m tasolle 32 ms/m. Kevätkierron käynnistyttyä johtokyky laski nopeasti 24 ms/m:iin (Kuva 4-4). Kuva 4-4. Jormasjärven syvännepisteen sähkönjohtavuus automaattimittarin aineistossa alkaen. 4.8 Jormasjoki Jormasjoen vedenlaatua tarkkailtiin kuukausittain maantiesillan kohdalta ennen laskua Nuasjärven Jormaslahteen. Tarkkailupiste kuuluu myös Mondo Mineralsin Lahnaslammen kaivoksen tarkkailuun. Vedenlaadussa ei ollut havaittavissa poikkeamia aiempaan tarkkailutietoon verrattuna. 4.9 Nuasjärvi-Rehja Nuasjärven vedenlaatua tarkkaillaan velvoitetarkkailuohjelmaan kuuluvien Jormaslahden (FM6) tarkkailupisteen ja Nuasjärven syvänteen tarkkailupisteen 23 lisäksi Nuasjärven purkuputken tarkkailuohjelman myötä kuudesta tarkkailupisteestä (Nj 24, Nj34, Nj35, Nj37, Rehja itä,

14 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 1 Reh135). Syvänne Nj23 sijaitsee purkuputkesta länteen ja syvänne Nj35 purkuputkesta pohjoiseen. Osana Nuasjärven purkuputken tarkkailua Nuasjärvi-Rehjan alueella on ollut myös kolme automaattista mittausasemaa helmikuun alusta alkaen. Mittausasemat seuraavat lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja ph:ta 1 metrin syvyydessä sekä pohjanläheisessä vesikerroksessa. Mittausaseman avulla voidaan seurata, miten vesien johtaminen purkuputken kautta Nuasjärveen vaikuttaa järven tilaan. Mittausasemista Rehjanselän asema on toiminut hyvin saakka, jolloin siitä loppui akku. Nuasjärven purkuputken läheisten asemien pohjanläheiset anturit ovat lakanneet toimimasta kevään aikana, eikä niiltä ole käytettävissä aineistoa. Nuasjärvi kuuluu myös Lahnaslammen kaivoksen vaikutusalueelle ja Lahnaslammen kaivoksen tarkkailuun. Jormaslahden näytepisteen vedenlaatua tarkkailtiin kesäkuussa. Pisteen vedenlaadussa ei ollut havaittavissa muutoksia aiempiin tarkkailutuloksiin verrattuna. Nuasjärven syvänteestä (Nj23) otettiin purkuputken vaikutustarkkailu huomioiden näytteet huhti-kesäkuussa kaikkiaan 4 kertaa. Veden happitilanne oli päällysvedessä hyvä ja alusvedessä hyvä/tyydyttävä. Purkuputken vaikutus näkyy alusveden kohonneina sähkönjohtavuutena ja sulfaattipitoisuutena sekä kalsium-, natrium-, rikki- ja nikkelipitoisuuksina purkuputken lähimmillä tarkkailupisteillä. Purkuputken vaikutus näkyy myös päällysvedessä hieman aiempaa korkeampana sähkönjohtavuutena ja sulfaattipitoisuutena purkuputken lähimmillä tarkkailupisteillä. Kuva 4-5. Sähkönjohtavuuden kehitys Nuasjärvessä v Nuasjärven purkuputkihankkeen ympäristötarkkailuesityksen mukaisista tarkkailupisteistä neljä sijoittuu Nuasjärven alueelle (Nj 24, Nj34, Nj35, Nj37) ja kaksi Rehjan alueelle (Rehja Itä, Reh 135). Tarkkailupisteiden vesisyvyydet vaihtelevat välillä 8 4 m. Vesi oli näytepisteestä riippumatta hieman hapanta ph-arvojen vaihdellessa välillä 5,9 6,8. Happitilanne oli pääosin hyvä. Alhaisempia hapen kyllästyksiä havaittiin huhtikuussa alusvedessä, mutta silloinkin kyllästysaste oli yli 5 %. Veden kiintoainepitoisuudet olivat alhaiset ja pääosin alle määritysrajan <2 mg/l. Joitakin poikkeuksia havaittiin, mm. näytepisteen Nj23 huhtikuun kierroksella 1 m syvyydestä mitattua 38 mg/l pitoisuus, mikä on poikkeuksellisen korkea ja saattaa olla näytteeseen päätynyttä kiintoainetta tai laboratoriossa tapahtunut mittausvirhe. Laboratorion laskennan osalta tulos on tarkistettu. Samalla näytepisteellä vesipatsaan puolivälissä kiintoainepitoisuus oli 2,7 mg/l ja pohjan lähellä alle määritysrajan. Seuraavalla näytteenottokerralla kiintoainepitoisuus oli 2,6 mg/l ja kesäkuun alussa alle määritysrajan.

15 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 11 Huhti-kesäkuun aikana päällysvesinäytteistä mitattu sähkönjohtavuus nousi tasolta 2,5 ms/m tasolle 6,1 6,5 ms/m. Syvännepisteellä Nj35 sähkönjohtavuudet nousivat alusvedessä huhtikuun tasolta 35 ms/m touko-kesäkuussa tasolle ms/m. Pisteellä Nj23 alusveden sähkönjohtavuus oli huhti-toukokuussa yli 2 ms/m ja kesäkuussa tasolla ms/m. Purkuputkeen nähden yläpuolisella pisteellä Nj34 alusveden sähkönjohtavuus oli huhti-toukokuussa 17-2 ms7m ja kesäkuussa laskenut tasolle 6,3 ms/m. Nuasjärven selkäalueen matalammilla pisteillä (purkuputkeen nähden yläpuoliset pisteet Nj24 ja Rimpilänsalmen piste Nj 37) pohjanläheisessä vedessä sähkönjohtavuus nousi korkeimmillaan tasolle 6,1 6,7 ms/m. Sähkönjohtavuuden kehitys vesipatsaassa on esitetty kenttämittaustulosten perusteella piirretyissä kuvissa (kuva 4-6). Tuloksista voidaan havaita selkeä kerrostuneisuus ja harppauskerroksen jyrkkyys, jotka näkyvät selvimmin pisteellä Nj35. Sähkönjohtavuuden perusteella koko vesimassa ei ole sekoittunut kevättäyskierrossa ja kerrostuneisuus on pysynyt jyrkkänä läpi kevään ja kesän. Keväällä maalis-huhtikuussa harppauskerros oli noin 7 metrin syvyydessä ja myöhemmin kesällä se on laskenut noin 17 2 metriin. Syystäyskierto on tyypillisesti kevättäyskiertoa pitkäkestoisempi ja voimakkaampi ja on mahdollista että kerrostuneisuus purkautuu syksyllä 216. Konsulttiyhtiö Pöyryn laatimassa laboratorio- ja kenttämittausten tuloksiin perustuvassa erillisselvityksessä kerrostuneisuuden on ennustettu purkautuvan syystäyskierron yhteydessä syksyllä 216 (Pöyry , liite 5). Kuva 4-6. Nuasjärven syvännealueiden kenttämittausten tulokset vuonna Kajaaninjoki Nuasjärven purkuputken tarkkailun myötä Kajaaninjoki (VP121) otettiin mukaan tarkkailuun vuoden 215 elokuusta lähtien. Kesäkuussa otetun näytteen vedenlaatu ei poikennut aiemmista tuloksista ja oli lähes samaa tasoa kuin Nuasjärven ja Rehjan päällysveden pitoisuudet Oulujärvi Nuasjärven purkuputken tarkkailun myötä myös Oulujärveltä otettiin mukaan tarkkailuun kaksi näytepistettä vuoden 215 elokuusta lähtien. Kesäkuussa otettujen näytteiden perusteella vedenlaatu ei poikennut aikaisemmista tarkkailutuloksista Leviämiskartoitus Nuasjärven purkuputken tarkkailuun liittyvän purkuveden leviämiskartoituksen ensimmäiset kenttämittaukset toteutettiin maaliskuussa, jolloin havaittiin purkuputken purkupaikan ympäristössä sähkönjohtavuuden harppauskerros noin 5-1 metrin syvyydessä. Kesäkuussa toistetuissa mittauksissa päällysvesikerros oli paksuuntunut ja harppauskerros havaittiin noin 15-2 metrin syvyydellä (Kuva 4-7). Hapen tai lämpötilan suhteen ei havaittu vastaavaa kerrostuneisuutta.

16 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 12 Kuva 4-7. Purkuputken ympäristön pisteiden sähkönjohtavuudessa näkyy selvä kerrostuneisuuden harppauskerros 15 2 metrin syvyydessä. Kauempana purkuputkesta sijaitsevilla pisteillä ei havaittu muutoksia maaliskuun tuloksiin verrattuna eikä kerrostuneisuutta sähkönjohtavuudessa (kuva 4-8). Kuva 4-8. Sähkönjohtavuus purkuputkesta kauempana sijaitsevilla pisteillä. Veden sähkönjohtavuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan siten, että useilla näytepisteillä voidaan havaita alusveden sähkönjohtavuuden nousevan talvikerrostuneisuuden aikana. Kuvassa 4-5 on esitetty Nuasjärven tarkkailupisteen (Nj 23, FM12) päällysvesikerroksen ja pohjanläheisen vesikerroksen seurantatulokset vuodesta 28 alkaen. Kuvasta voidaan nähdä alusveden sähkönjohtavuuden nousu talvikerrostuneisuuskauden aikana. Sähkönjohtavuus on aiemmin tasoittunut kevättäyskierron yhteydessä. 5. VUOKSEN SUUNTAAN LASKEVAT VEDET 5.1 Ylä-Lumijärvi ja Lumijärvi Ylä-Lumijärvestä tai Lumijärvestä ei otettu näytteitä huhti-kesäkuussa. 5.2 Lumijoki Lumijoen vedenlaatua seurataan kuukausittain. Juoksutusten aikana niiden vaikutus Lumijoen veden laatuun näkyy selvästi sähkönjohtavuudessa sekä sulfaatin, kalsiumin, magnesiumin, mangaanin ja rikin pitoisuuksissa. Havaitut pitoisuudet olivat aiemmin havaitulla vaihteluvälillä eikä poikkeamia havaittu.

17 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 13 Kuva 5-1. Sähkönjohtavuuden kehitys Lumijoessa v Kivijärvi Kivijärvellä vedenlaatua seurattiin kaikkiaan kolmella pisteellä, kahdella pisteellä (Kiv2 ja Kiv1) kesäkuussa ja yhdellä pisteellä (Kiv7) kuukausittain. Lisäksi pisteellä Kivijärvi 7 tehtiin touko- ja kesäkuussa kenttämittaukset. Pisteellä Kivijärvi 7 vesi on sekoittunut täyskierroissa loppuvuodesta 215 lähtien ja pisteillä Kivijärvi 2 ja 1 vesi on puolestaan ollut pysyvästi kerrostunutta ja hapetonta. Päällysveden sähkönjohtavuus oli kesäkuussa keskimäärin 54 ms/m ja sulfaattipitoisuus 25 mg/l. Kerrostuneilla pisteillä (Kiv2 ja Kiv1) päällysveden magnesium-, sulfaatti- ja rikkipitoisuudet olivat palautuneet aiemmalle tasolleen kevään pitoisuuslaskun jälkeen. Alusvedessä pitoisuudet olivat aiemmin havaitulla tasolla tai nousseet. Sulfaatin pitoisuus kerrostuneiden syvänteiden alusvedessä oli tasolla mg/l. Pisteellä Kivijärvi 7 huhti-kesäkuussa happitilanne oli edelleen hyvä ja kesäkuun alun pitoisuuksien perusteella täyskierto tapahtui myös keväällä 216. Kesäkuun kenttämittauksissa aivan pohjan tuntumassa (4,5 m) havaittiin alentunut happipitoisuus, mutta 4 metrin syvyyteen saakka vesi oli täysin sekoittunutta. Pitoisuuksissa on voimakasta vaihtelua erityisesti alusvedessä. Päällysvedessä havaittiin aiempaan tapaan liukoista kadmiumia kaikissa näytteissä,44-,53 µg/l. Kuva 5-2. Sähkönjohtavuuden kehitys Kivijärvessä v Kivijoki Kivijärvestä lähtevän Kivijoen vedenlaatua tarkkaillaan kuukausittain. Vedenlaatu vastasi Kivijärven päällysveden vedenlaatua eikä muutoksia aiempaan verrattuna havaittu.

18 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q Laakajärvi Laakajärven vedenlaatua seurattiin huhti- ja kesäkuussa kolmelta Laakajärven näytepisteeltä. Lisäksi syvännepisteeltä Laakajärvi 81 tehtiin kesäkuussa kenttämittaukset. Laakajärven havaintopisteillä päällysveden johtokyky ja sulfaatti olivat hieman aiempaa alhaisemmat tai samalla tasolla aiempien tulosten kanssa. Alusvedessä havaittiin sama kehitys aiempiin vuosiin verrattuna ja myös metallien pitoisuudet olivat hieman laskeneet. Laakajärven havaintopisteillä 13 ja 81 havaittiin onnistunut täyskierto ja kesäkuun näytteissä vesi oli hyvin sekoittunutta. Kuva 5-3. Sähkönjohtavuuden kehitys Laakajärvessä v Kiltuanjärvi Kiltuanjärven vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa syvännehavaintopisteeltä. Kesäkuussa tehtiin näytteenoton yhteydessä myös kenttämittaukset. Kesäkuussa Kiltuanjärvessä oli täyskierto menossa ja pitoisuudet olivat aiempaan verrattuna laskeneet. Kuva 5-4. Sähkönjohtavuuden kehitys Kiltuanjärvessä v Haapajärvi Haapajärven vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa syvännehavaintopisteeltä. Tarkkailujaksolla näytteet otettiin kesäkuussa. Täyskierto oli menossa ja pitoisuudet olivat samalla tasolla kuin tarkkailussa aiemminkin. 5.8 Haajaistenjärvi Haajaistenjärven vedenlaatua tarkkaillaan kerran vuodessa kesäkuussa. Täyskierto oli menossa ja pitoisuudet olivat samalla tasolla kuin tarkkailussa aiemminkin.

19 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q Nurmijoki, Koirakoski Nurmijoen Koirakoskella vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla näytteet otettiin kesäkuussa. Sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuus olivat laskeneet edellisvuosiin verrattuna. Poikkeamia ei havaittu. 5.1 Sälevä 12 Sälevän vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla näytteet otettiin kesäkuussa. Pitoisuudet olivat aiempaan tarkkailuun nähden samalla tasolla. Sähkönjohtavuus sekä mangaani- ja natriumpitoisuudet olivat aiempaan nähden alhaiset Nurmijoki Itäkoski Nurmijoen Itäkoskella vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla näytteet otettiin kesäkuussa. Pitoisuudet olivat aiempaan tarkkailuun nähden samalla tasolla eikä poikkeamia havaittu Atrojoki, Koivukoski Atrojoen Koivukoskella vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla näytteet otettiin kesäkuussa. Pitoisuudet olivat aiempaan tarkkailuun nähden samalla tasolla eikä poikkeamia havaittu Syväri Syvärillä vedenlaatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla näytteet otettiin maaliskuussa. Pitoisuudet olivat aiempaan tarkkailuun nähden samalla tasolla eikä poikkeamia havaittu. 6. KAIVOSPIIRIN ULKOPUOLISET JÄRVET 6.1 Iso-Savonjärvi Iso-Savonjärveltä otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla ei otettu näytteitä. 6.2 Hakonen Hakoselta otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla ei otettu näytteitä. 6.3 Raatelampi Raatelammelta otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa. Tarkkailujaksolla ei otettu näytteitä. 7. YHTEENVETO Kaivoksen ylitevesiä johdettiin huhti-kesäkuussa 216 pohjoisen suuntaan Oulujoen vesistöön yhteensä noin 3,13 milj.m 3, josta Nuasjärven purkuputken kautta purettujen vesien osuus oli 2,2 milj.m 3. Etelään Vuoksen suuntaan juoksutettiin Kortelampi 1:n ja Kortelampi 2:n kautta yhteensä,77 milj.m 3. Viikosta 19 alkaen vesiä johdettiin kaivosalueelta yksinomaan purkuputken kautta. Oulujoen suuntaan kaivoksen vaikutukset näkyvät voimakkaimmin Salmisessa ja Kalliojärvessä. Kaivosta lähimmät järvet ovat edelleen pysyvästi kerrostuneita ja happamia. Jormasjärvessä sähkönjohtavuus ei ole noussut vuoden 214 jälkeen, mutta on korkeampi kaivosta edeltävään aikaan verrattuna. Pysyvästä veden kerrostuneisuudesta ei kuitenkaan ole viitteitä. Nuasjärveen purkuputken kautta johdettavien vesien vaikutus näkyy purkuputkea lähimpien syvänteiden alusveden kohonneena sähkönjohtavuutena ja sulfaattipitoisuuksina sekä kalsium-, natrium-, rikki- ja nikkelipitoisuuksina edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Purku-

20 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q2 16 putken vaikutus näkyy myös purkuputken lähimpien tarkkailupisteiden päällysvedessä hieman aiempaa korkeampana sähkönjohtavuutena ja sulfaattipitoisuutena. Sähkönjohtavuushavaintojen perusteella Nuasjärven purkuputkea lähimmän syvänteen Nj35 vesimassa ei ole sekoittunut täydellisesti kevättäyskierrossa ja kerrostuneisuus on pysynyt jyrkkänä läpi kevään ja kesän. Päällysvesikerros on kuitenkin paksuuntunut. Syystäyskierto on tyypillisesti kevättäyskiertoa pitkäkestoisempi ja voimakkaampi. Pöyryn tekemään erillisselvitykseen perustuen on todennäköistä että kerrostuneisuus purkautuu syksyllä 216. Nuasjärven purkuputken läheisten automaattisten mittausasemien pohjanläheiset anturit ovat lakanneet toimimasta kevään aikana, eikä niiltä ollut käytettävissä aineistoa. Mittarit tulisi viipymättä huoltaa ja niiden toimintaa seurata tarkemmin ja puuttua epäkohtiin heti kun ne havaitaan. Vuoksen suuntaan vaikutukset havaitaan voimakkaimmin kaivoksen alapuolella Lumijoessa juoksutusten aikaan. Ensimmäisellä alapuolisella järvellä Kivijärvellä kaksi kolmesta tutkimuspisteestä on pysyvästi kerrostuneita ja näillä pisteillä alusveden sulfaattipitoisuudet ovat korkeat. Virtausjärjestyksessä alaspäin Laakajärvellä ja Kiltuanjärvellä pitoisuudet ovat lähteneet laskuun ja täyskierrot ovat onnistuneet normaalisti.

21 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q1 1-1 LIITE 1 TARKKAILUALUE JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

22

23

24 Talvivaara Sotkamo Oy Eteläiset pintavesitarkkailupisteet, Vuoksen vesistö

25 Terrafame Purkuputken tarkkailun lisäpisteet Nuasjärvi 23

26 Terrafame Rantavesinäytepisteet, Jormasjärvi

27 Terrafame Rantavesinäytepisteet, Nuasjärvi

28 Terrafame Pienten lampien ja purojen tarkkailupisteet

29

30 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q1 2-2 LIITE 2 OULUJOEN SUUNTA - KEHITYSKUVAAJAT

31 Oulujoen suunta Liite 2 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, ph Salminen päällysvesi happi mg/l Salminen päällysvesi SO 4 mg/l Salminen päällysvesi Mn µg/l Salminen päällysvesi SO 4 mg/l Kalliojärvi päällysvesi happi mg/l Kalliojärvi päällysvesi 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, ph Kalliojärvi päällysvesi Mn µg/l Kalliojärvi päällysvesi SO 4 mg/l Kolmisoppi päällysvesi Mn µg/l Kolmisoppi päällysvesi happi mg/l Kolmisoppi päällysvesi 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, ph Kolmisoppi päällysvesi SO 4 mg/l Jormasjärvi Jor3 päällysvesi Mn µg/l Jormasjärvi Jor3 päällysvesi happi mg/l Jormasjärvi Jor3 päällysvesi 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7, ph Jormasjärvi Jor3 päällysvesi Ni µg/l Salminen päällysvesi Ni µg/l Kalliojärvi päällysvesi Ni µg/l Kolmisoppi päällysvesi Ni µg/l Jormasjärvi Jor3 päällysvesi 5,2 5,4 5,6 5,8 6, 6,2 6,4 6,6 6,8 7, 7, ph Nuasjärvi 23 päällysvesi happi mg/l Nuasjärvi 23 päällysvesi SO 4 mg/l Nuasjärvi 23 päällysvesi Mn µg/l Nuasjärvi 23 päällysvesi Ni µg/l Nuasjärvi 23 päällysvesi

32 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q1 3-3 LIITE 3 VUOKSEN SUUNTA - KEHITYSKUVAAJAT

33 Vuoksen suunta Liite 3 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6, ph Laakajärvi happi mg/l Laakajärvi Mn µg/l Laakajärvi SO 4 mg/l Laakajärvi happi mg/l Laakajärvi 4 (81) päällysvesi 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, ph Laakajärvi 4 (81) päällysvesi happi mg/l Kiltuanjärvi 4 päällysvesi 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, ph Kiltuanjärvi 4 päällysvesi SO 4 mg/l Kiltuanjärvi 4 päällysvesi Mn µg/l Kiltuanjärvi 4 päällysvesi SO 4 mg/l Laakajärvi 4 (81) päällysvesi Ni µg/l Laakajärvi Ni µg/l Kiltuanjärvi 4 päällysvesi Mn µg/l Laakajärvi 4 (81) päällysvesi Ni µg/l Laakajärvi 4 (81) päällysvesi 3,5 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7,5 8, ph Lumijoki happi mg/l Lumijoki SO 4 mg/l Lumijoki Mn µg/l Lumijoki Ni µg/l Lumijoki 4, 4,5 5, 5,5 6, 6,5 7, 7, ph Kivijärvi 1, 7 päällysvesi happi mg/l Kivijärvi 1, 7 päällysvesi SO 4 mg/l Kivijärvi 1, 7 päällysvesi Mn µg/l Kivijärvi 1, 7 päällysvesi Ni µg/l Kivijärvi 1, 7 päällysvesi

34 Kaivoksen pintavesien tarkkailu vuonna 216 Q1 4-4 LIITE 4 TULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO

35 Liite 4. Tulosten yhteenvetotaulukko Q2/216 Nitraattinitriittityppi Fosfori (P), Näytteen Happipitoisuuaine TOC DOC fosfori (PO Kiinto- Fosfaatti- Maks. Lämpötil Väri Sähkönjohtavuuteetti % ne Mn (SO4) kok. Alkali- Hapen kyll. Kiintoai COD Sulfaatti Typpi (N), Ammoniumt ottosyvy Sameus ph kok. yppi (NH 4 -N) (NO 2 N syvyys a Esikäsittely, luku Näytteenottopäivä / paikka ys (O2) (GF/C) P), kok. Näkö suodatus Suodatus NO 3 N) syvyys (,45 µm) kentällä Ottopaikka m m m C NTU mg Pt/l ms/m mmol/l mg/l % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Salminen, pinta Salminen, pinta ,8 ok 5 4,9 23 <,2 7, , Salminen, väli Salminen, väli ok 23 4,1 11 <,2 <2, Salminen, pohja Salminen, pohja ,8 ok <,2 <,2 <2, <2, 5,9 Salmisenpuro Salmisenpuro ,1,1,3 14,2 ok 5,3 21 <,2 8,6 84 6, ,8 Kalliojärvi, pinta Kalliojärvi, pinta ,7 5,1 1 ok 4 6, Kalliojärvi, pinta ,7 5 12,4 ok 1,5 6,5 27 9, Kalliojärvi, pinta ,6 ok 2 6,6 29, <2, Kalliojärvi, pohja Kalliojärvi, pohja ,1 3,7 ok 93 5,9 63,3 2, Kalliojärvi, pohja ,5 ok ,3 2, Kalliojärvi, pohja ,6 ok 13 5,9 65,36 <,2 <2, ,2 15 2,8 Härkäpuro Härkäpuro ,1,3 1 15,5 ok 1,2 44 1,1 9, ,6 3, ,5 <2, Kuusijoki Kuusijoki ,3,6,7,7 ok 9, , ,7 7, Kuusijoki ,1,1 1 12,4 ok 8,6 33,94 9, , Kuusijoki , ,5 ok 7,5 39,54 8,6 84 6,4 3,8 4, ,1 <2, Kalliojokisuu Kalliojokisuu ,2,3,3,2 ok 6,8 3,3 1, Kalliojokisuu ,1,3,3 11,8 ok 7,3 16, Kalliojokisuu ,1,2,2 14,2 ok 7 16,22 8,3 81 5, <2, Kolmisoppi lähtevä Kolmisoppi lähtevä ,2,5 3 1 ok 6,1 47,11 9,5 67 <2, Kolmisoppi lähtevä ,1,3,3 13,6 ok 6,6 59,98 8,4 81 <2, Tuhkajoki Tuhkajoki ,2,5 1 2,3 ok 6,4 36,12 11,5 84 <2, Tuhkajoki ,1,3,5 11,7 ok 6,7 45,11 9,5 88 4, Tuhkajoki ,1,5,5 15,1 ok 6,6 57,11 8,8 88 <2, ,7 Kolmisoppi, pinta Kolmisoppi, pinta ,8 1,3 ok 1,5 6,1 17 9, Kolmisoppi, pinta ,2 ok 1,3 6,6 55,11 8, <2, Kolmisoppi, väli Kolmisoppi, väli ok 1,6 6,1 9 9, Kolmisoppi, väli ,4 ok 1,7 6, Kolmisoppi, pohja Kolmisoppi, pohja ,7 1,4 ok 3,3 6,3 15 7,5 53 3, ,9 Kolmisoppi, pohja ,2 ok 2,6 6,3 11,12 7,6 2, ,5 <2, Jormasjärvi (Jor5), pinta Jormasjärvi, pinta ,9 17,8 1 ok 1 5,1 1 11, Jormasjärvi, pinta ,4 12,7 ok,53 6,4 24,6 9, ,5 Jormasjärvi (Jor5), väli Jormasjärvi, väli ,1 ok 1, , Jormasjärvi, väli ,2 ok,65 6,2 24 9, Jormasjärvi (Jor5), pohja Jormasjärvi, pohja ,8 2,4 ok 1,8 6,1 39 5, Jormasjärvi, pohja ,7 ok,64 6,1 28,75 8, <2,

36 Liite 4. Tulosten yhteenvetotaulukko Q2/216 Näytteenottopäivä / paikka Kloro fylli-a - 2m Kovuus (Ca) Alumiini (Al) Alumiini (Al), liuk. Antimoni (Sb), liuk. Arseeni (As), liuk. Barium (Ba), liuk. Kadmium (Cd), liuk. Kalsium (Ca) Koboltti (Co), liuk. Kromi (Cr), liuk. Kupari (Cu), liuk. Lyijy (Pb), liuk. Magnesiu m (Mg) Mangaani (Mn) Natrium (Na) Nikkeli (Ni), liuk. Rauta (Fe) Rauta (Fe), liuk. Rikki (S) Sinkki (Zn), Uraani (U), liuk. liuk. Ottopaikka Salminen, pinta Salminen, pinta Salminen, väli Salminen, väli Salminen, pohja Salminen, pohja µg/l mmol/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 1,5, <,5 <1, 14 <,3 7,6,75 <1, 1,4 <,5 5, ,7 5, , , <,5 <1, 21 1, ,6 1,5 1, Salmisenpuro Salmisenpuro , <,5 <1, 23 <,3 9,7,68 <1, 1,1 <,5 6, ,6 Kalliojärvi, pinta Kalliojärvi, pinta Kalliojärvi, pinta Kalliojärvi, pinta Kalliojärvi, pohja Kalliojärvi, pohja Kalliojärvi, pohja Kalliojärvi, pohja , <,5 <1, 13 <,3 16,56 <1, 1,1 <, , ,9,39, , , , ,9,3 2,9, <,5 <1, 18 <,3 16,68 <1, 1,1 <,5 5, , ,2,42 5, <,5 <1, 17 <,3 21 7,2 <1, <1, <, ,7 4, <, ,5 1,1 5, <,5 <1, 22 <,3 2 6,2 <1, <1, <, <5, 2 Härkäpuro Härkäpuro <1 <,5 <1, 31 <,3 57 1,7 <1, 1,9 <, <5,,23 Kuusijoki Kuusijoki Kuusijoki Kuusijoki , <,5 <1, 16 <,3 11,58 <1, 2 <,5 6, , <5,, <, , <5,, <,5 <1, 29, <1, 2,1 <, ,1,46 Kalliojokisuu Kalliojokisuu Kalliojokisuu Kalliojokisuu , <,5 <1, 13,47 3,96 <1, 1,2 <,5 2, , , <, <5,,31 3, <, , ,7,29 Kolmisoppi lähtevä Kolmisoppi lähtevä Kolmisoppi lähtevä , <,5 <1, 12,7 42,86 <1, 1,1 <, , ,13 1, <,5 <1, 12,52 5,73 <1, 1,1 <,5 3, , ,12 Tuhkajoki Tuhkajoki Tuhkajoki Tuhkajoki , <,5 <1, 11,6 28,75 <1, 1,1 <,5 2, ,12, , , , ,1 1, <,5 <1, 12,52 45,55 <1, <1, <,5 3, , ,11 Kolmisoppi, pinta Kolmisoppi, pinta Kolmisoppi, pinta Kolmisoppi, väli Kolmisoppi, väli Kolmisoppi, väli Kolmisoppi, pohja Kolmisoppi, pohja Kolmisoppi, pohja , <,5 <1, 8,9,66 16,68 <1, 1,1 <,5 1, , <,1 1,4 1, <,5 <1, 14,46 44,71 <1, 1,1 <,5 3, , ,1 2, , , ,17 1, , , , ,13 4, <,5 <1, 21, ,9 <1, 1,3 <,5 6, ,13 2, <,5 <1, 17, ,2 <1, 1,2 <,5 6, , ,14 Jormasjärvi (Jor5), pinta Jormasjärvi, pinta Jormasjärvi, pinta Jormasjärvi (Jor5), väli Jormasjärvi, väli Jormasjärvi, väli , <,5 <1, 11 1,1 4,9 5,5 <1, 3,4 <,5 1,5 17 3, ,13 <1,, <,5 <1, 12,98 16 <,5 <1, <1, <,5 2, , <,1, ,2 26 2, ,11, , , , <,1 Jormasjärvi (Jor5), pohja Jormasjärvi, pohja Jormasjärvi, pohja , <,5 <1, 17,3 26 1,6 <1, 1,9 <,5 4, <,1, <,5 <1, 11,11 19,53 <1, <1, <,5 2, , <,1

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2016 Q3 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (3/4) 216 Päivämäärä 13.1.217 Viite 1512373-6 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 216 Q3 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2

TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 2017 Q2 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Neljännesvuosiraportti (2/4) 217 Päivämäärä 8.9.217 Viite 1513218 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTA- VESIEN TARKKAILU VUONNA 217 Q2 TERRAFAME OY KAIVOKSEN PINTAVESIEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU. Terrafame Oy. Vuosiraportti Vastaanottaja. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 20.4.2017 Viite 1510023730 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2016 OSA V: PINTAVESIEN TARKKAILU TERRAFAME OY OSA V: PINTAVESIEN

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta Tiedote Dnro KAIELY/632/2015 16.9.2016 Julkinen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun Tausta Terrafame Oy:n kaivosalueelta johdetaan vesiä Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin.

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4.

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU. Vastaanottaja Terrafame Oy. Vuosiyhteenveto 25.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 25.4.2016 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA V: PINTAVESIEN LAATU TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN TARKKAILU

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Katsaus Julkaisuvapaa 15.5.2014 klo 10.00 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin tammi huhtikuussa 2014 yhteensä

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Katsaus Julkaistavissa 16.10.2014 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut vuoden 2014 alusta syyskuun alkuun mennessä yhteensä n. 4,5 miljoonaa

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Katsaus Dnro KAIELY/632/2015 10.7.2017 Julkinen Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017 Terrafame Oy:n kaivoksen käsiteltyjen kaivosvesien kuormitusta ja alapuolisten vesistöjen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiyhteenveto Päivämäärä 11.3.215 Viite 1511636-7 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 214

Lisätiedot

Lumijoki 1, silta 14VV Lumijärvi 14VV Lämpötila 0,6 0,2 0,1 0,8 2,2 C Suodatus (alkuaineet), KT ok ok ok ok ok Kenttät.

Lumijoki 1, silta 14VV Lumijärvi 14VV Lämpötila 0,6 0,2 0,1 0,8 2,2 C Suodatus (alkuaineet), KT ok ok ok ok ok Kenttät. Pv: 19.3.2014 1/6 Talvivaara Sotkao Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkiuksen nii: Talvivaara, vedet, aaliskuu 2014, kierros I, Vuoksen suunta Näytteenottopv: 10.3.2014 Näyte saapui: 11.3.2014 Näytteenottaja:

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 211 16WWE993 3.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 24.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M609005 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY 8.9.2016 KLO 18-20 KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO HANKKEEN TAUSTA Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VII: SEDIMENTIN LAATU JA NUASJÄRVEN PURKUPUTKEN VAIKU- TUSTARKKAILU

TERRAFAME OY OSA VII: SEDIMENTIN LAATU JA NUASJÄRVEN PURKUPUTKEN VAIKU- TUSTARKKAILU Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Toukokuu, 2016 TERRAFAME OY OSA VII: SEDIMENTIN LAATU JA NUASJÄRVEN PURKUPUTKEN VAIKU- TUSTARKKAILU TERRAFAME OY OSA VII: SEDIMENTIN

Lisätiedot

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012 Tiedote 19.9.212 Julkaisuvapaa 2.9.212 klo 1. TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 212 Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöjä ja alapuolisten vesistöjen tilaa tarkkaillaan kattavasti ympäristöluvassa

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU 212 16UEC5 25.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 212 Osa IV a Pintavesien tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 212 Osa IV a Pintavesien

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISTÖTARKKAILU 2013 16X154566 16X170605 6.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa IVa Pintavesien laatu Talvivaara Sotkamo Oy Osa IVa Pintavesien laatu 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET

TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä 2.5.2016 Viite 1510016678 ja 1510021110 TERRAFAME OY TERRAFAMEN KAIVOKSEN VELVOITETARKKAILU 2015 OSA IX: POHJAVEDET TERRAFAME OY TERRAFAMEN

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN 2013 16X154037.BA7201 11.6.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon Savon Voima Oy A 1077.15 Juha Räsänen PL 1024 70781 KUOPIO 6.5.2016 Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon 2015. SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 9M607035 24.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IV a Pintavesien tarkkailu 9M607035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa IV a Pintavesien tarkkailu 1 Sisältö

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS

PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kirje Päivämäärä 19.5.2014 Viite 1510009006 PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS PUHDISTETUN VEDEN PURKUPUTKI YVA-TARVESELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 14.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Terrafame Oy:n purkuvesien leviäminen ja käyttäytyminen Sotkamon Nuasjärvellä tammihelmikuun

Terrafame Oy:n purkuvesien leviäminen ja käyttäytyminen Sotkamon Nuasjärvellä tammihelmikuun GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 28/2017 Yksikkö Kuopio 08.05.2017 Terrafame Oy:n purkuvesien leviäminen ja käyttäytyminen Sotkamon Nuasjärvellä tammihelmikuun vaihteessa 2017 Jari Mäkinen Kuva Pekka Forsman 2

Lisätiedot

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus 1 Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus Marraskuun vuodon jälkeen piti olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneita lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki (./) 0 UJ I (./) c::: UJ > UJ Pohjois-Suomen alueha llintovirasto PL 293, 90101 Oulu kirjaamo. pohjois@avi.fi Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki Finland T: +358 (0)10 684

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY VESISAMMALTEN METALLIPITOISUUDET 16X170583 5.5.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IVb_4 Vesisammalten metallipitoisuudet Talvivaaran kaivoksen alapuolisten virtavesien

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.9 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8 Osa I Tarkkailun taustatiedot Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 8, Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 VOIMASSA OLEVAT

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 16WWE242 28.1.211 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 16WWE242 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 21 Osa I Tarkkailun taustatiedot 1 Sisältö 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 10.12.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2014 Päivämäärä 27.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA IX: TALVIVAARAN KAIVOKSEN PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen 17.1.212 7.11.212 28.11.212 19.12.212 9.1.213 3.1.213 2.2.213 13.3.213 3.4.213 24.4.213 15.5.213 5.6.213 Laboratorion esimies Henna Mutanen 16.7.213 Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2015 Päivämäärä 10.2.2016 TERRAFAME OY OSA X: PÖLYLASKEUMATARKKAILU VUONNA 2015 TERRAFAME OY KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2015 OSA X: PÖLYLASKEUMA

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jermi Tertsunen, VY 11.12.20012 1 Pintavesien neutralointia tarvitaan yleensä kun joku

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 OSA III: VESIPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin

Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin YLIMÄÄRÄISTEN VESIEN JOHTAMINEN TALVELLA 2013 16X154037 7.2.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY Vesistömalliennuste ylimääräisten vesien juoksutuksen vaikutuksesta purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin 1 Sisältö

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Joni Virtanen Pietarsaari 2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 5 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot