ULMA 3D. Vianilmaisinjärjestelmä. Graafinen käyttöliittymä. Huolto-ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULMA 3D. Vianilmaisinjärjestelmä. Graafinen käyttöliittymä. Huolto-ohje"

Transkriptio

1 Huolto-ohje ULMA 3D ULMA 3D Vianilmaisinjärjestelmä Graafinen käyttöliittymä Huolto-ohje

2 Huolto-ohje ULMA 3D FI C SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Yleistä ULMA-järjestelmän yleiskuvaus ULMA-järjestelmän kaappien sisältämät kojeet VIANHAKU Yleistä Itsediagnostiikka Vianetsintätaulukko Puhallin Monitori Kirjoitin Valotaulu Värimerkitsin Äänitorvi Kamerapalkki Palkinnostolaite Valopalkki Kameran mittausohje Kameran kunnon toteaminen Kameran vaihto-ohje Vahvavirtakaapin tyristorisillan mittaus- ja vaihto-ohje Tyristorien mittaus Tyristorien vaihto Valopalkin lamppujen vaihto-ohje Operointiaseman korttien vaihto-ohje Jännitelähdekotelon testaus Monitorin vaihto-ohje Näppäimistön vaihto-ohje Kirjoittimen vaihto-ohje Apujännitteiden mittausohje TOIMINTA Rakenne- ja toimintaperiaate Kamera Yleistä CCD-modulikortti Analogiakortti Digitaalikortti Jännitelähdekortti Kameran osoite Kuituoptinen jakajakortti Jännitelähdekotelo Operointiasema Yleistä Pääosat Operointiaseman kortit UIC CPU86-U MEM86-3*192K USART86-8CH DI Sarjaliikennekortti ISCB

3 Huolto-ohje ULMA 3D AIO86-8/ DO TRN-1 ja RMT Apujännitteet Tulostuslaitteet Monitori Vikaraporttikirjoitin Valotaulu Äänitorvi Värimerkitsin Vahvavirtakaappi Yleistä Valopalkin jännitteensyöttö Tyristorisilta Sytytin Valon intensiteetin säätö Palkinnostolaite Puhallin OHJAUSSIGNAALIEN VAIKUTUS Ulkoiset ohjaussignaalit Puhaltimen käyntitieto Pituuden nollaus Ratakatko Hälytysten kuittaus Kauko-ohjaus ON-tilaan Tampuurin vaihto ULMAn ohjelmiston luku levykkeltä Verkkokortin asennus Valopalkin lämpötila Pt-100 anturista LIITÄNTÄ- JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Liitännät Ympäristövaatimukset KÄYTTÖTURVALLISUUS MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET VARAOSAT...54

4 Huolto-ohje ULMA 3D FI C KUVALUETTELO Kuva 1. ULMA 3D -järjestelmä... Kuva 2. ULMA 3D -operointiasema... Kuva 3. Erillinen monitori, näppäimistö ja kirjoitin... Kuva 4. Operointiaseman sisältämät kojeet ja niiden tunnukset... Kuva 5. Vahvavirtakaapin sisältämät kojeet... Kuva 6. Kameran videosignaali ja osoitteen valinta... Kuva 7. Tyristorien mittauskytkentä... Kuva 8. Valopalkin lampun metalliliuskan taivuttaminen... Kuva 9. Kamera... Kuva 10. Operointiaseman sisäiset signaalit... Kuva 11. ULMAn sarjaliikenteen lähtö- ja tuloasteet... Kuva 12. ULMAn RS232 tietokoneliityntä... Kuva 13. Kortin DI86-32 tuloasteet... Kuva 14. Sarjaliikennekortin ISCB-86 valokuituliitäntä... Kuva 15. Sarjaliikennekortin ISCB-86 pulssitakometrin tuloasteet... Kuva 16. Analogialiitäntäkortin AIO86-8/4 analoginen tuloaste... Kuva 17. AIO86-8/4:n analoginen lähtöaste... Kuva 18. Digitaalilähtökortin DO86-16 lähtöaste... Kuva 19. Äänitorven ohjaus... Kuva 20. Värimerkitsimen ohjaus... Kuva 21. Värimerkitsimen karamoottorin ohjaus... Kuva 22. Vahvavirtakaapin kytkentä... Kuva 23. Tyristorisillan kytkentä... Kuva 24. Sillan lähtöjännite erisuurilla sytytyskulmilla... Kuva 25. Tyristorien numerointi... Kuva 26. Sytyttimen lohkokaavio... Kuva 27. Sytytyskanavat P1, P2 ja P3... Kuva 28. Valon intensiteetin säätö... Kuva 29. Palkinnostolaitteen ohjaus...

5 Huolto-ohje ULMA 3D 1 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä ULMA-järjestelmän vikojen paikallistaminen ja korjaus ovat yksinkertaisia, sillä järjestelmä ilmoittaa itse useista vioista ja viat korjataan vaihtamalla koko viallinen yksikkö. Tässä käsikirjassa esitetään erilaisia vikatilanteita, niiden todennäköiset syyt ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vaikka mukana on harvinaisiakin tapauksia, eivät ohjeet välttämättä kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Tämän käsikirjan lisäksi tarvitaan ULMAn huollossa seuraavia laitteiston mukana toimitettuja dokumentteja: käyttöohje piirustuskansio 1.2 ULMA-järjestelmän yleiskuvaus Koko ULMA-järjestelmän laitteet selviävät kuvasta 1. Tutkittavan paperiradan vastakkaisille puolille on asennettu kamera- ja valopalkit, jotka yhdessä muodostavat varsinaisen mittapään. Puhallin sijaitsee normaalisti paperikoneen käyttöpuolella välittömästi palkkien läheisyydessä. Puhallin jäähdyttää mittapään palkkeja ja estää pölyn tunkeutumisen niihin. Jännitelähdekotelo sijaitsee kamerapalkin välittömässä läheisyydessä. Koko laitteiston tehonsyötöstä huolehtii vahvavirtakaappi, joka yleensä asennetaan erilliseen sähkötilaan.

6 2 ULMA 3D Huolto-ohje Kuva 1. ULMA 3D -järjestelmä Tulostuslaitteista värimerkitsin on tavallisesti paperiradan ja palkkien välittömässä läheisyydessä. Valotaulu ja äänitorvi asennetaan hoitopuolelle näkyville paikoille. Radan nopeutta mitataan pulssitakometrillä, joka asennetaan moottorin akselille. ULMAn operointiasema sijaitsee joko koneen välittömässä läheisyydessä tai valvomossa. Kuvassa 2 on operointiasema, jossa on videomonitori ja näppäimistö. Monitori, näppäimistö ja kirjoitin voidaan sijoittaa myös operointiasemasta erilleen (kuva 3).

7 Huolto-ohje ULMA 3D 3 ABB Process Automation ULMA 3D Kuva 2. ULMA 3D -operointiasema

8 4 ULMA 3D Huolto-ohje C.ITOH Kuva 3. Erillinen monitori, näppäimistö ja kirjoitin

9 Huolto-ohje ULMA 3D ULMA-järjestelmän kaappien sisältämät kojeet COA1 korttikehikko COA3 syöttöyksikkö COE1 tuuletinyksikkö COG1 jännitelähde K1 äänitorven ohjausrele X1A56, X2A56 riviliitinkortteja Kuva 4. Operointiaseman sisältämät kojeet ja niiden tunnukset

10 6 ULMA 3D Huolto-ohje AOF1 varoke-erotin BOF1, 2, 3 ylijännitesuojat AOF2-AOF4 suojakytkimiä BOF4, 5 valopalkin sulakkeet AOK1 pääkontaktori BOG1 tyristorisilta AOK2 palkinnostolaitteen pääkontaktori COF1, F2 puhaltimen suojakytkimet AOL1, 2, 3 kuristimet COE1 tyristorisillan puhallin AOT1, 2, 3 erotusmuuntajat DOK1, 2, 3, 4 ohjausreleitä Kuva 5. Vahvavirtakaapin sisältämät kojeet

11 Huolto-ohje ULMA 3D 7 2 VIANHAKU 2.1 Yleistä ULMA-laitteiston huollossa on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä. Kun vika havaitaan, voidaan korjausaikaa lyhentää huomattavasti,jos heti tutkitaan vian aiheuttamat ilmiöt. Vika voidaan usein paikallistaa varsin helposti, mikäli vian etsijä tuntee ULMAn riittävän hyvin. Joissakin harvinaisissa tapauksissa saattaa olla tarpeen käydä järjestelmällisesti läpi kaikki toiminnot. Laitteisto on jännitteellinen heti kun vahvavirtakaapin varoke-erotin AOF1 on kiinni. Jos teet korjaustöitä, lukitse AOF1 auki-asentoon. Elektroniikkakorttien ja kameroiden käsittelyssä on otettava huomioon seuraavia seikkoja: kortteja tai liittimiä irrotettaessa tai kiinnitettäessä on apujännitteiden oltava poiskytkettyinä. kortteja tai liittimiä on käsiteltävä varovasti liitintappien murtumisvaaran takia. kortteja tai liittimiä kiinnitettäessä on varmistuttava, että ne tulevat oikeaan asentoon ja paikkaan. tilanteissa, jolloin kameran linssi on irrotettava, se on tehtävä mahdollisimman puhtaissa olosuhteissa, jotta vältyttäisiin lian tai pölyn pääsy CCD- elementin tai linssin sisäpinnalle. Elektrostaattisille sähköpurkauksille (ESD) herkkien elektroniikkakorttien käsittely: käyttämättömiä elektroniikkakortteja on aina säilytettävä antistaattisessa pakkauksessa ennen elektroniikkakortin asennusta on pakkauksen sähkövaraus purettava koskettamallla pakkauksella hyvin maadoitettua laitteen osaa on suositeltavaa myös purkaa oma varaus samaan tapaan tai käyttää maadoitusranneketta viallisia elektroniikkakortteja on käsiteltävä samoin kuin ehjiäkin Syy varotoimenpiteisiin on elektroniikkakortilla olevien ESD herkkien komponenttien ylikuormittumisen vaara staattisen varauksen purkautuessa kosketettaessa elektroniikkakorttia tai asennettaessa sitä laitteeseen.

12 8 ULMA 3D Huolto-ohje 2.2 Itsediagnostiikka ULMAn ohjelma tutkii operointiaseman kortit noin kerran sekunnissa. Kortissa oleva vika tulostuu monitorille hälytyksenä. Digitaalisen tai analogisen tulon- tai lähdön rikkoutuminen ei tulostu monitorille, mutta ne voidaan päätellä kohdan 2.3 vianetsintätaulukon avulla. Oheisessa taulukossa luetellaan näytölle tulostuvat hälytykset. Hälytys Vian todennäköinen Korjaustoimenpide aiheuttaja MEM86-3*192K A04 Kortti MEM86-3*192K Vaihda muistikortti (paikka A04) USART86-8CH Kortti USART86-8CH Vaihda tietoliikenneohjain (paikka A56) DO86-16 A64 Kortti DO86-16 Vaihda digitaalilähtökortti (paikka A64) DO86-16 A68 Kortti DO86-16 Vaihda digitaalilähtökortti (paikka A68) AIO86-8/4 A72 Kortti AIO86-8/4 Vaihda analogialiitäntäkortti (paikka A72) DI86-32 A60 Kortti DI86-32 Vaihda digitaalitulokortti (paikka A60) KAMERAN JUOVAPROSES-- SORI WATCH DOG Kameravika Vaihda kamera KAMERAN VIKAPROSES- SORI WATCH DOG Kameravika Vaihda kamera KAMERAN ANALOGIAKOR- TIN WATCH DOG Kameravika Vaihda kamera KAMERA EI VASTAA Kameravika Vaihda kamera KAMERAT EIVÄT VASTAA Yhteysvika kamerapalkkiin Vaihda ISCB-86 Vaihda kamerapalkin päässä oleva optimultkortti KAMERAN VIDEOTASO Kameran- tai valopalkin Puhdista lasi ko. kameran kohdalta lasi likaantunut VALOPALKIN LAMPÖ- Valopalkin Puhdista valopalkin lasi TILAHÄLYTYS lasi likaantunut VALOPALKIN VALON MÄÄRÄ Valopalkin Puhdista valopalkin lasi RAJOJEN ULKOPUOLELLA lasi likaantunut KAMEROIDEN HÄLYTYKSET:

13 Huolto-ohje ULMA 3D 9 0 KAMERA XX EI VASTAA Kameralta puuttuu apujännite - tarkista kameran apujännitteet valodiodeista. Ne valaisevat jos jännitteet ovat kunnossa. Kameran kommunikointi ei toimi - tarkista kuituliittimet kamerasta ja optimult kortilta. Kameran osoite on väärä - tarkista kameran osoite. Kamera rikki - vaihda kamera. 1 KAMERAN XX JUOVAPROSESSORIN WATCH DOG Kameran XX juovaprosessori on ylikuormittunut - muuta juovien ilmaisutasoa epäherkemmäksi. Kameran XX juovaprosessori on pysähtynyt - vaihda kamera 2 KAMERAN XX VIKAPROSESSORIN WATCH DOG Kameran vikaprosessori on pysähtynyt - vaihda kamera 3 KAMERAN XX ANALOGIAKORTIN WATCH DOG Kameran analogiakortti on pysähtynyt - vaihda kamera 4 KAMERAN XX VIDEOTASO Kameran XX videotaso poikkeaa yli ± 200 (hex) kaikkien kameroiden videotasojen keskiarvosta. - valopalkin lasi kameran XX kohdalta likainen puhdista lasi - valopalkin lamppu palanut vaihda lamppu - objektiivin aukko liian pieni säädä aukko oikeaksi - kamera rikki vaihda kamera 5 KAMERAT EIVÄT VASTAA Kameroilta puuttuu apujännitteet - tarkista jännitteet tehonsyöttökotelosta Kameroiden kommunikointi ei toimi

14 10 ULMA 3D Huolto-ohje - tarkista ISCB- kortilta kommunikoinnin toimivuus. Valokuituliittimien yläpuolella olevien molempien valodiodien tulee valaista resetoi prosessori vaihda ISCB- kortti - tarkista optimult- kortilta valaisevatko molemmat valodiodit - tarkista optimult- kortin apujännite vaihda optimult- kortti 20 VALONMÄÄRÄ RAJOJEN ULKOPUOLELLA Valopalkin ohjaus saavuttanut maksimiarvon - valopalkin lasi likainen puhdista lasi - valon määrän asetusarvo liian suuri pidennä asetusarvoa

15 Huolto-ohje ULMA 3D Vianetsintätaulukko Vianetsintätaulukon avulla on tarkoitus korjata viat kortinvaihtoperiaatteella. Toisin sanoen viallinen osa paikallistetaan ja se vaihdetaan toimivaan. Korjaustoimet tehdään taulukon mukaisessa jäjestyksessä, kunnes viallinen osa on löydetty ja vaihdettu Puhallin Laite/oire Puhallin pysähtynyt Operointiasema Laite/oire Mikään tulostuslaite ei toimi Monitori Laite/oire Monitori on pimeä. Värit ovat huonot näytöllä. Vian todennäköinen syy Yksi tai useampi vaihejännite puuttuu. Vahvavirtakaapin suoja-automaatti COF1 on lauennut ylikuormituksesta. Vian todennäköinen syy Mikrotietokone on pysähtynyt. Korttikehikosta puuttuu apujännite. Vian todennäköinen syy ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa. Kirkkaus säädetty liian pieneksi. Monitorin sulake palanut. Monitori rikki. RGB-kaapeli irti. Korjaustoimenpide Vaihda vahvavirtakaapin rikkinäinen kahvavaroke. Tarkasta moottorin laakerit ja varmista, että jäähdytysilman kulku on esteetön. Korjaustoimenpide Katkaise operointiaseman jännite suoja-automaatista COA3/F1 noin 10 s ajaksi. Vaihda viallinen jännitelähde. Korjaustoimenpide Käännä ON-asentoon. Säädä kuva kirkkaammaksi. Vaihda sulake. Vaihda monitori. Kiinnitä kaapelin liittimet molemmista päistä uudelleen Kirjoitin Laite/oire Power- merkkivalo on sammunut Vian todennäköinen syy Sulake palanut. Jännitesyöttö 230V AC tai 110V AC puuttuu. Korjaustoimenpide Vaihda sulake. Vaihda jännitesyötön sulake.

16 12 ULMA 3D Huolto-ohje Kirjoitin ei tulosta tai tulostaa väärin Valotaulu Laite/oire Yksi tai useampi lamppu ei toimi Värimerkitsin Laite/oire Ei merkitse ULMAn ilmoittamia vikoja. Ei merkitse ULMAn ilmoittamia vikoja eikä toimi käsiohjauksella (mark). Ei merkitse ULMAn ilmoittamia vikoja, mutta toimii käsiohjauksella. Ei seuraa radan reunaa. Kirjoittimen valinnat operointiasemalla OFF- tilassa. Kirjoituspään ja paperin välissä roskia. Vian todennäköinen syy Valotaulun valinnat parametrinäytössä OFF-tilassa. Valotaulun jännitesyöttö + 24 V puuttuu. Digitaalilähtökortti DO86-16 rikki. Valotaulun lamppu rikki. Vian todennäköinen syy Väri loppunut Suutin tukossa Suutin radan reunan ulkopuolella Värimerkitsimen valinnat operointiasemalla OFF-tilassa. Jännitesyöttö puuttuu. Magneeettiventtiili rikki. Värimerkitsimen ohjauskotelon rele rikki. Digitaalilähtökortti DO86-16 rikki. Reunanseuranta-anturi likainen. Reunanseuranta-anturi rikki. Karamoottorin ohjausrele rikki. Operointiasemalta lähtevä värimerkitsimen ohjaus on 0 V. Karamoottori rikki. Valitse tulostus kirjoittimelle. Puhdista kirjoituspää. Korjaustoimenpide Valitse halutut ON-tilaan. Vaihda riviliitinkortin sulake. Vaihda DO Vaihda lamppu. Korjaustoimenpide Lisää väriä. Puhdista suutin. Siirrä reunanseuranta-anturia radalta poispäin. Valitse halutut ON-tilaan. Vaihda jännitesyötön sulake. Vaihda magneettiventtiili. Vaihda rele. Vaihda DO Puhdista anturi. Vaihda anturi. Vaihda rele. Vaihda DO Vaihda karamoottori Äänitorvi Laite/oire

17 Huolto-ohje ULMA 3D 13 Ei toimi Kamerapalkki Laite/oire Ei havaitse paperiradan vikoja. Havaitsee olemattomia vikoja Palkinnostolaite Laite/oire Ei toimi. Vian todennäköinen syy Operointiaseman ohjausrele rikki. Digitaalilähtökortti DO86-16 rikki. Riviliitinkortin X1A48 sulake palanut. Äänimerkin valinnat operointiasemassa OFF tilassa. Äänitorvi rikki. Vian todennäköinen syy Apujännitteet puuttuvat. Jokin kamera viallinen. Vian todennäköinen syy Jännitesyöttö puuttuu. Ohjausrele rikki. Digitaalilähtökortti DO rikki. Paineilma puuttuu. Pneumatiikkakotelon suuntaventtiili rikki. Korjaustoimenpide Vaihda rele K1. Vaihda DO kortti. Vaihda sulake. Valitse halutut vikalajit ON tilaan. Vaihda äänitorvi Korjaustoimenpide Korjaa jännitelähde kotelon tehonsyöttö. Vaihda viallinen kamera. Korjaustoimenpide Korjaa vahvavirtakaapin jännitesyöttö. Vaihda vahvavirtakaapin ohjausrele. Vaihda DO Tarkasta syöttöpaine ja nostosylinterin paineilmaletkut. Vaihda venttiili.

18 14 ULMA 3D Huolto-ohje Valopalkki Laite/oire Valo puuttuu osasta palkkia. Valo puuttuu koko palkista. Vian todennäköinen syy Lamppu rikki. Valopalkin syötön sulake rikki. Tyristorisilta rikki. Lämpösuojaus lauennut. Puhallin pysähtynyt. Analogialiitäntäkortti AIO86-16 rikki. Korjaustoimenpide Vaihda lamppu. Vaihda sulake. Vaihda vialliset tyristorit (kts.) Odota palkin jäähtymistä, tarkasta laukaisulämpötila (määrittelyparametri 7.3) Puhdista puhaltimen suodatin. Katso 13. Vaihda AIO86-16.

19 Huolto-ohje ULMA 3D Kameran mittausohje Kameran kunnon toteaminen Kameran toiminnan voi testata ampumalla ilmapistoolilla reiän paperirataan. Tällöin tulostuslaitteet tulostavat reiän. Kameran juovien ilmaisun voi testata työntämällä radan pinnassa huonosti valoa läpäisevän langan kamerapalkin ja radan väliin. Tällöin tulostuslaitteet tulostavat tumman juovan Kameran vaihto-ohje Irrota kamerasta lähtevät kaksi valokuitua. Irrota apujännitejohdin ja ilmaputki. Irrota kameran kiinnityslevyn kaksi sormiruuvia ja nosta (tai laske) kameraa noin 100 mm. Uudesta paikalleen asennettavasta kamerasta on tarkistettava: Objektiivin ja sen päässä olevan UV-suodattimen puhtaus Kameran osoite, joka valitaan samaksi kuin vaihdettavassa kamerassa. (Osoitteen voi tarkistaa irrottamalla kameran kansilevy). Objektiivin aukko ja etäisyyden säätö, jotka valitaan samaksi kuin vaihdettavassa kamerassa. Uudesta paikalleen asennetusta kamerasta on lisäksi tarvittaessa oskilloskoopilla mitattava videosignaali ja säädettävä fokusointi. Tarkastuksen aikana on valopalkissa oltava valo ja valon kirkkauden tulee olla sama kuin normaalissa mittaustilanteessa. Rata päällä tai vastaava paperi radan paikalla. Videosignaali: Videosignaalin oikeellisuus tarkistetaan CCD-kortin pisteistä VIDEO A (kanava A) tai VIDEO B (kanava B). Triggaussignaalina käytetään SCAN-signaalia pisteestä TP12. Oskilloskoopin asetuksina käy esim: Triggaus: 2V/div/DC, 50µs/div ja video: 0,5V/div/AC, 50µs/div. Valonvoimakkuuden ollessa liian suuri videokäyrän kaarevuus vääristyy. Valonvoimakkuuden tai objektiivin aukon ollessa liian pieni käyrä suoristuu. Tarkennus: Kameran objektiivi tarkennetaan videosignaalin avulla (A- tai B-kanava). Kun paperi on paikallaan, radan pinnalle (videokäyrän keskialueelle) asetetaan esim. lanka, jolloin se näkyy videokäyrässä. Säädä himmenninaukko täysin auki. Objektiivin fokusointirengasta kiertämällä haetaan kohta, jossa langan aiheuttama signaali on suurimmillaan ja objektiivi lukitaan tähän asentoon lukitusruuvilla. Säädä himmeninaukko takaisin oikeaan arvoonsa.

20 16 ULMA 3D Huolto-ohje Kuva 6. Kameran videosignaali ja osoitteen valinta

21 Huolto-ohje ULMA 3D Vahvavirtakaapin tyristorisillan mittaus- ja vaihto-ohje Tyristorien mittaus Tyristorit mitataan yleismittarilla käyttäen asteikkoa ohm*1000. Tyristorien resistanssi mitataan sekä myötäettä estosuuntaan. On huolehdittava siitä, että rinnakkaiset kytkennät eivät väärennä mittaustuloksia. Ehjien tyristorien tyypilliset vastusarvot ovat seuraavat: Myötävastus Estovastus 100 kω - ääretön kω Viallisten tyristorien vastaavat vastusarvot ovat: Myötävastus Estovastus Katkovikainen transistori 100 kω - ääretön kω Tyristori oikosulussa 0 0 Tyristori, joka toimii diodina 1-2 kω kω Koska katkovikainen tyristori antaa samat resistanssilukemat kuin ehjä, on vian etsimiseen käytettävä muita keinoja. Katkovian etsimiseen ja hilapiirin toiminnan tarkastamiseen käytetään kuvan 7 mukaista kytkentää. Yleismittari asetetaan alueelle ohm*1000 ja kytketään siten, että lukemaksi saadaan tyristorin myötävastus. Kun kytkin K suljetaan, muuttuu ehjän tyristorin resistanssi suuresta (100 kω:sta äärettömään) pieneksi (1-2 k Ω). Kun kytkin on auki, palaa ehjä tyristori estotilaan, jolloin myötävastus on suuri. Viallinen tyristori ei tottele ohjausta hilalta lainkaan tai vain osaksi. Kuva 7. Tyristorien mittauskytkentä Tyristorien vaihto Tarkista, että liitettävät pinnat ovat mahdollisimman tasomaiset eikä niissä ole kohoutumia, lovia tai syviä naarmuja. Pinnoitteiden on oltava ehjät. Pyyhi komponentin liitospinta puhtaaksi. Levitä liitospinnalle hieman lämmönsiirtorasvaa. Kierrä komponentti käsin paikalleen. Kiristä komponentti momenttiavaimella 4 Nm tiukkuuteen. Momenttiavain tai muu työkalu ei saa koskettaa puolijohteen eristysosaa. 2.6 Valopalkin lamppujen vaihto-ohje

22 18 ULMA 3D Huolto-ohje Katkaise valopalkin jännitesyöttö vahvavirtakaapin varoke-erottimesta AOF1. Huom! Poista lampun suojapaperi vasta kun asennus on valmis! Poista valopalkin lasi lampun kohdalta. Irrota lampun kiinnitysruuvit ja poista lamppu. Katkaise ja taivuta uuden lampun metalliliuska samanlaiseksi kuin rikkoutuneessa lampussa. Jos lamppua joudutaan koskettelemaan käsin, se on puhdistettava esim. spriillä. Kuva 8. Valopalkin lampun metalliliuskan taivuttaminen 2.7 Operointiaseman korttien vaihto-ohje Katkaise jännitesyöttö operointiaseman korttikehikon alapuolella olevasta suoja-automaatista COAF1. Poista viallinen kortti kehikosta ensin avaamalla kiinnitysruuvit ja poistamalla nauhakaapelit liittimistä. Aseta uuden kortin oikosulkupistokkeet ja kytkimet samoin kuin ne ovat viallisessa kortissa, tai asiakaskansiossa olevan virtapiirikaavion mukaisesti. Aseta uusi kortti paikalleen, kiristä kiinnitysruuvit ja kytke lattakaapelit. Kytke operointiaseman jännitesyöttö. Käynnistä mittaus operointiaseman näppäimistöstä.

23 Huolto-ohje ULMA 3D Jännitelähdekotelon testaus Kameroille menevät apujännitteet voidaan mitata jännitelähdekotelon riviliittimistä (katso jännitelähdekotelon virtapiirikaavio). 2.9 Monitorin vaihto-ohje Katkaise jännitesyöttö operointiaseman suoja-automaatista COAF1. Irrota verkkojohto monitorista. Irrota monitorin takaa lähtevät kolme videokaapelia liittimistään. Kiinnitä videokaapelit uuden monitorin tuloliittimiin seuraavasti: punainen R-liittimeen, vihreä G-liittimeen ja sininen B-liittimeen. Kiinnitä verkkojohto monitoriin. Kytke monitorin syöttöjännite POWER ON/OFF-kytkimestä. Kytke operointiaseman jännitesyöttö takaisin. Säädä kuvan kirkkaus sopivaksi Näppäimistön vaihto-ohje Katkaise jännitesyöttö operointiaseman suoja-automaatista COAF1. Operointiasemaan sijoitettu näppäimistö vaihdetaan avaamalla sen kiinnitysmutterit ja irrottamalla kaapeliliitin UIC-386-kortilta Kirjoittimen vaihto-ohje Valvomon kirjoitinta vaihdettaessa on tarkistettava kirjoittimen parametrien stop- ja pariteetti- sekä databittien lukumäärä. Sarjaliikenteen nopeus on säädettävissä myös parametrilla. Kirjoittimen asettelut saadaan sen käsikirjasta Apujännitteiden mittausohje Operointiasema Operointiaseman korttikehikon apujännitteet + 5 V, - 15 V, + 15 V mitataan apujännitelähteen COG1 (P350/070) liittimistä: liitin OP1= + 5 V, liitin 3= - 15 V, liitin 2= + 15 V ja liitin OV= ± 0 V. Apujännitteet voidaan mitata myös esim. korttipaikkaan asennetun jatkokortin avulla: liitin XA/2a= ± 0 V, liitin XA/1a= + 5 V, liitin XA/31a= - 15 V. Jännitteet voidaan mitata myös liittimen XB vastaavista nastoista. Apujännitteiden tulee olla + 5 V ± 0,25 V, + 15 V ± 0,5 V ja -15 v ± 0,5 V.

24 20 ULMA 3D Huolto-ohje Operointiaseman riviliitinkorttien apujännite + 24 V mitataan jännitelähteen COG1 navoista: liitin 5= + 24 V ja liitin X= ± 0 V. Apujännitteen tuleee olla + 24 V ± 3,6 V. Apujännitelähteen P350/070 mittauspisteet ovat seuraavassa taulukossa. Muiden liittimien merkitys on esitetty piirustuskansioon sijoitetusta jännitelähteen selostuksessa. P350/070 Liitin Merkitys L 220 VAC syöttöjännite N 0 V syötön nolla OP1 + 5 V 0V ± 0 V (+5, +15 ja -15 V:n nolla) V 3-15 V X ± 0 V (+24 V:n nolla) V

25 Huolto-ohje ULMA 3D 21 3 TOIMINTA 3.1 Rakenne- ja toimintaperiaate ULMA-järjestelmän varsinaisen mittausosan muodostavat kaksi tutkittavan radan poikki ulottuvaa palkkia, jotka sijaitsevat radan eri puolilla silloin, kun kyseessä on läpivalaiseva mittaus ja samalla puolella silloin, kun kyseessä on heijastava mittaus. Näistä valopalkki säteilee valoa, joko radan lävitse tai radan pinnasta heijastaen. Tutkittavassa materiaalissa olevat viat aiheuttavat säteilyssä muutoksia, jotka kamerapalkin kamerat analysoivat erityyppisiksi vioiksi. Kamerapalkista tulevat signaalit siirretään valokaapelilla palkin päässä sijaitsevalle kuituoptiselle jakajakortille, josta signaalit siirretään valokaapelilla operointiasemalle. Kamerapalkki saa apujännitteensä palkiston lähellä sijaitsevasta jännitelähdekotelosta. Operointiasemassa sijaitsevat mikrotietokone ja jännitelähteet sekä mahdollisesti operointilaitteet kuten värimonitori, näppäimistö ja rullapallo. Laitteiston tehonsyöttö on sijoitettu erilliseen vahvavirtakaappiin.

26 22 ULMA 3D Huolto-ohje 3.2 Kamera Yleistä Kameran mekaniikka käsittää: metallisen kotelon (B1) 35 mm tai 50 mm objektiivin (B2) ilmaputken (B3), jota myöten jäähdytysilma johdetaan CCD-modulikortille (A2) Elektroniikkaosa käsittää: CCD-modulikortin (A2) analogiakortin (A3) digitaalikortin (A4) jännitelähdekortin (A1) Kuva 9. Kamera

27 Huolto-ohje ULMA 3D CCD-modulikortti CCD-elementissä on 2048 kappaletta 13 µm x 13 µm kokoista valoherkkää aluetta, joita kutsutaan kuvapisteiksi (pikseleiksi). Valopalkin lähettämä valo tulee objektiivin kautta CCD-elementille, joka muuttaa valon kahdeksi sähköiseksi videosignaaliksi. Videosignaalit vahvistetaan transistoriasteella ja lähetetään 20-napaista nauhakaapelia pitkin analogiakortille Analogiakortti CCD-modulikortilta tulevat videosignaalit jaetaan analogiakortilla vikojen ja juovien ilmaisukäsittelyyn. Vikojen ilmaisussa videosignaaleista poistetaan tasajännitekomponentti ja näin saadut korjatut videosignaalit analysoidaan viidellä komparaattorilla erityyppisiksi vioiksi, kuten reikä, vaalea täplä tai tumma täplä. Tämän jälkeen komparaattorien vertailutason ylittäneet viat digitalisoidaan ja niihin lisätään tieto vian paikasta ja koosta. Juovien ilmaisussa videosignaali digitalisoidaan ja siihen lisätään pikselikohtainen paikka. Saatu tieto kirjoitetaan kaksiporttiseen RAM-muistipiiriin Digitaalikortti Digitaalikortti voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen lohkoon: vikojen käsittely, juovien käsittely ja kommunikointi. Niillä jokaisella on oma mikroprosessorinsa. Vikaprosessori (80C186) lukee analogiakortilta tulevat vikatiedot, laskee vian koon ja lähettäää operointiasemalle vain aseteltujen minimikokojen ylittävät viat. Juovaprosessori (TMS320C25) lukee kaksiporttisesta RAM-piiristä pikselikohtaisia vikatietoja, vertaa näitä operointiasemalta aseteltuihin ilmaisutasoihin ja lähettää ilmaisutasojen ylittävät pikselikohtaiset juovatiedot kommunikointiprosessorille. Kommunikointiprosessori (INTEL 80C186) on kameran pääprosessori, jonka kautta välitetään kaikki tieto operointiaseman ja kameran välillä. Prosessori laskee juovan koon ja määrittelee sen paikan ja lähettää vain asetellun koon ylittävät juovat operointiasemalle Jännitelähdekortti Jännitelähdekortti tekee kameran korttien tarvitsemat stabiloidut apujännitteet. Kortille tuodaan palkin päädyn läheisyydessä olevasta jännitelähdekotelosta + 24 V ja ± 18 V tasajänniteet V jännitteestä tehdään hakkurityyppisellä jännitelähteellä logiikkapiirien tarvitsema + 5 V apujännite. ± 18 V jännitteistä tehdään lineaariregulaattoreilla analogiakortin tarvitsemat ± 15 V ja + 5 V ± 5 mv jännitteet. Jännitelähdekortilla on tulojännitteen puolella seuraavat lasiputkisulakkeet: + 24 V 3A + 18 V 1A 18 V 0,5A Kortilla on jokaisen sulakkeen jälkeen kytketty vihreä valodiodi, joka palaa, kun ko. sulake on toimintakuntoinen Kameran osoite

28 24 ULMA 3D Huolto-ohje Kamerat ovat vaihtokelpoisia keskenään. On ainoastaan vaihdettava kameran osoite sen paikkaa vastaavaksi ja tarkistettava fokusointi. 3.3 Kuituoptinen jakajakortti Kuituoptinen jakajakortti sijaitsee palkin päätypilarissa tai palkissa. Kortille tuodaan + 18 V syöttöjännite jännitelähdekotelosta, mistä tehdään logiikkapiirien ja kuituoptisten lähettimien tarvitsema + 5 V apujännite. Kortti jakaa operointiasemalta tulevan datan kameroille ja yhdistää vastaavasti kameroilta tulevan datan ja lähettää sen operointiasemalle. Kortilla on kaksi valodiodia, joista näkee tulevan ja lähtevän datan tilan: Keltainen valodiodi palaa, kun joku kamera lähettää dataa operointiasemalle. Vihreä valodiodi palaa, kun operointiasema lähettää dataa kameroille Jännitelähdekotelo Jännitelähdekotelossa tehdään kameroiden tarvitsemat apujännitteet + 24 V ja ± 18 V. Apujännitteet ovat stabiloimattomia ns. raakajännitteitä. Jännitesyöttö 220 V AC tulee vahvavirtakaapista. 3.4 Operointiasema Yleistä Operointiasema käsittelee kamerapalkin havaitsemat viat ja tulostaa nämä valituilla tulostuslaitteilla. Näppäimistön avulla voidaan muuttaa laitteen mittausherkkyyttä ja valita halutut tulostuslaitteet. Prosessiin menevät ja sieltä tulevat pulssimuotoiset signaalit on erotettu optisesti ohjauslogiikasta. Mittaustietoja käsittelee ja prosessia ohjaa mikrotietokone. Ohjelmat on tehty ULMAa varten PLM-, ASSEMBLER- ja C++-kielillä. Korttien liittyminen väylään on esitetty lohkokaaviona kuvassa 10. Ohjelmat luetaan käyttöönoton yhteydessä levykkeeltä luku- ja kirjoitusmuistiin sekä asennetaan järjestelmän kovalevylle Pääosat Operointiasema muodostuu seuraavista osista: 21-paikkainen korttikehikko, jossa sijaitsevat elektroniikkakortit prosessiliitäntämekaniikka jännitelähteet monitori (kaappimalli) näppäimistö (kaappimalli) rullapallo (kaappimalli) Monitori, näppäimistö sekä rullapallo voivat sijaita myös operointiaseman ulkopuolella.

29 Huolto-ohje ULMA 3D 25 Kuva 10. Operointiaseman sisäiset signaalit

30 26 ULMA 3D Huolto-ohje 3.5 Operointiaseman kortit ULMAn operointiaseman kortit voidaan jakaa toimintojensa puolesta seuraaviin ryhmiin: Tietokoneyksikkö UIC-386 Keskusyksikkö CPU86-U10 Muistikortti MEM86-3*192K Sarjaliikennekortti USART86-8CH Sarjaliikennekortti ISCB86 Muut liitäntäkortit: Digitaalitulokortti DI86-32 Digitaalilähtökortit DO86-16 Analogialiitäntäkortti AIO86-8/4 Liitäntäkortti TRN-1 on käytössä pöytämallisen näppäimistön kanssa. Korttien sijainti kehikossa ja niiden oikosulkupistokkeiden ja kytkimien asennot on esitetty asiakaskohtaisessa piirustuskansiossa UIC-386 UIC-386 toimii tietokoneyksikkönä ULMA järjestelmässä. Se on teollisuuskäyttöön suunniteltu Intel 386SL, 20 MHz prosessoripohjainen mikrotietokone. Siinä on 10 MB RAM muistia, 210 MB kovalevy ja 3,5 tuuman levykeasema. Käyttöjärjestelmänä on MS-DOS versio 6.2 tai uudempi. UIC-yksikössä on kaksi RS232 sarjaliityntää, rinnakkaisliityntä, monitorille R, G, B ja synkronointi liitynnät sekä VGA yhteensopiva D-liitin. UIC- yksikköön voidaan myös asentaa erilaisia verkkokortteja CPU86-U ULMAssa käytetään keskusyksikkönä 10 MHz CPU86-U10-korttia. Kortti perustuu Intelin mikroprosessoriin ja sen oheispiireihin. CPU86-U10 ohjaa nopeita I/O-toimintoja. Sen ohjelmat ladataan UIC386-yksiköltä järjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Sen tarvitsema luku-kirjoitusmuisti on muistikortti RAM-muistissa MEM86-3*192K ULMAssa käytetään MEM86-3*192K-muistikorttia, joka on kalustettu 24:llä kappaleella tyypin 2764 RAMmuistipiirejä. ULMAn vaatimat I/O-ohjelmat luetaan levykkeeltä muistikortin RAM muisteihin USART86-8CH Kortin USART86-8CH kanavat 0-3 on yhdistetty nauhakaapelilla riviliitinkorttiin SC86-4CMO. Se erottaa signaalit galvaanisesti ja muuntaa tietoliikennesignaalit haluttaessa myös 20 ma virtasilmukkatiedoksi. Valinta RS-232 tai virtasilmukka tiedosiirrosta tehdään kanavakohtaisesti kytkimillä riviliitinkortilla.

31 Huolto-ohje ULMA 3D 27 Kuva 11. ULMAn sarjaliikenteen lähtö- ja tuloasteet

32 28 ULMA 3D Huolto-ohje RS 232-liitäntää ei saa viedä operointiaseman ulkopuolelle, vaan modeemi on syytä sijoittaa operointiasemaan. Kuva 12. ULMAn RS232 tietokoneliityntä DI86-32 DI86-32 on 32 bitin digitaalitulokortti. ULMAssa korttia käytetään ympäryslaitteilta tulevien digitaalisten signaalien lukemiseen. Digitaalitulokortin optisesti erotetut tulot saavat prosessijännitteensä riviliitinkorttien + 24 V apujännitelähteestä. Tuloasteen virta 0-1,5 ma vastaa loogista "0" ja loogista "1" vastaa 4,7-7 ma. Tuloa vastaava valodiodi loistaa kortin etureunassa tulon ollessa "1" tilassa. Tulojen tuloasteet ovat kuvan 13 mukaisia. Kuva 13. Kortin DI86-32 tuloasteet

33 Huolto-ohje ULMA 3D Sarjaliikennekortti ISCB-86 Sarjaliikennekortissa ISCB-86 on kaksi sarjaliikennekanavaa (kuva 14): nopea valokuituliitännällä varustettu ja RS 232 -typpinen kanava. Valokuituliitännäinen kanava on varustettu kahdella rinnakkaisella liittimellä, joihin voidaan liittyä joko muovikuidulla tai lasikuidulla. Liitännän kautta kommunikoidaan kamerapalkin kameroiden kanssa ns. kiertokyselyperiaatteella. RS 232 -tyyppinen kanava on testausta varten. Kuva 14. Sarjaliikennekortin ISCB-86 valokuituliitäntä

34 30 ULMA 3D Huolto-ohje Sarjaliikennekortissa ISCB-86 on lisäksi kaksi optoerotettua tulokanavaa pulssitakometrin kytkemistä varten (kuva 15). Pulssitakometrin enimmäistaajuus on 25 khz ja pulssiluku 1024 pulssia kierrosta kohti. Kuva 15. Sarjaliikennekortin ISCB-86 pulssitakometrin tuloasteet

35 Huolto-ohje ULMA 3D AIO86-8/4 Analogialiitäntäkortissa AIO86-8/4 on kahdeksan analogiatuloa ja neljä analogialähtöä, joiden analogiajännitteet ovat ± 10 V. Sekä A/D- että D/A-muuntimet ovat 12-bittisiä. Tulokanavat (kuva 16): tulo 1 mittaa valopalkin Pt-100 -anturin lämpötilasta riippuvan jännitehäviön UPt-100 lämpötilan mittausta varten. Kuva 16. Analogialiitäntäkortin AIO86-8/4 analoginen tuloaste Differentiaalisen tuloasteen suurin sallittu ylijännite on 100 V, ja aikavakio n. 1 ms (kuva 18). Analogisten jännitelähtöjen pienin sallittu kuorma on 2 kω ja asettumisaika n. 3 ms. Lähtöasteessa on käytetty tarkkoja komponentteja, joten sitä ei tarvitse virittää. Lähtökanavat (kuva 17): lähtö 0: valopalkkia syöttävän tyristorisillan jänniteohje CFU Kuva 17. AIO86-8/4:n analoginen lähtöaste

36 32 ULMA 3D Huolto-ohje DO86-16 DO86-16 on 16-kanavainen digitaalilähtökortti, jonka lähtöasteet on mitoitettu 24 V prosessijännitettä varten (kuva 18). Kortin virtaa syöttävien lähtöasteiden suurin sallittu jatkuva lähtövirta on 150 ma kanavaa kohti ja maksimi käyttöjännite 32 V DC. Kortti DO86-16 sitoo kaikkien lähtöjen käyttöjännitteet samaan potentiaaliin. Kuva 18. Digitaalilähtökortin DO86-16 lähtöaste TRN-1 ja RMT-1 Kortteja TRN-1 ja RMT-1 käytetään pöytämallisten monitorien ja näppäimistöjen kanssa. Niillä muutettaan näppäimistön, rullapallon ja kirjoittimen liityntä RS422 muotoiseksi ja siirretään sarjamuodossa. Liitäntäkortti TRN-1 sijaitsee operointiasemassa kun taas RMT-1 sijaitsee pöytämallisten monitorin ja näppäimistön läheisyydessä valvomossa. 3.6 Apujännitteet ULMAn apujännitelähteiden syöttöjännite 220 V AC ± 15 % ; Hz otetaan vahvavirtakaapista. ULMAn mikrotietokone saa korttikehikon tarvitsemat apujännitteet + 5 V ja ± 15 V jännitelähteestä P350/070 (COG1). Jännitelähde huolehtii myös syöttöjännitteen valvonnasta antamalla syöttöjännitteen katketessa mikrotietokoneelle ennakkotiedon + 5 V syötön katkeamisesta, jolloin mikrotietokone tallentaa tietyt muuttujat akkuvarmistettuun luku-kirjoitusmuistiin. Jännitelähde P350/070 muodostaa myös ULMAn valotaulun lamppujen, releiden ja digitaalitulojen tarvitseman + 24 V prosessijännitteen.

37 Huolto-ohje ULMA 3D Tulostuslaitteet Monitori Monitorina käytetään NECn Multisync 6FGp 21 tuumaista monitoria. Teknisiä tietoja: _ syöttöjännite V, Hz _ tehonkulutus 170 W _ kuvaruutu 21", VGA ja MCGA yhteensopiva _ signaalitulo 0,7 Vpp _ ulkoinen tahdistustulo 0,3 Vpp (vihreän signaalin tulossa) _ tuloimpedanssi 75Ω _ juovaluku 1024 Monitorin toiminta on selostettu monitorin käsikirjassa (englanninkielinen). Monitorin vakio- ja toimituskohtaiset näytöt sekä käyttö on selostettu käyttöohjeessa, joka löytyy piirustuskansiosta Vikaraporttikirjoitin Vikaraporttikirjoitin tulostaa paperille havaitut viat ja niiden sijainnin radan pituus- ja poikittaissuunnassa. Vikaraporttikirjoittimen toiminta ja rakenne selviävät kirjoittimen omasta käsikirjasta, joka löytyyä piirustuskansiosta. Valvomoon sijoitettavaksi kirjoittimeksi suositellaan HP Laserjet 4P mallia. Vikaraporttikirjoitin liitetään mikrotietokoneen rinnan- tai sarjaporttiin Valotaulu Valotaulu hälyttää paperiradassa havaitusta viasta. Valotaulussa on viisi 26 V 3 W merkkilamppua. Lamppuja ohjaa digitaalilähtökortti DO86-16 riviliitinkortin DI/DO 32 CH kautta + 24 V prosessijännitteen avulla. Hälytyksen pituus ja hälyttävä vikalaji ovat valittavissa parametrinäytöltä Äänitorvi Äänitorvi (kuva 19) antaa hälytyksen paperiradassa havaitusta viasta. Hälytyksen pituus ja hälyttävä vikalaji ovat valittavissa parametrinäytöltä. Kuva 19. Äänitorven ohjaus

38 34 ULMA 3D Huolto-ohje Värimerkitsin Värimerkitsin suihkuttaa paperiradan reunaan noin 10 mm leveän värimerkin ilmaistun vian kohdalle. Merkki näkyy paperirullan päästä värirenkaana, jonka avulla vikakohta voidaan paikallistaa aukirullauksessa. Värimerkitsin koostuu seuraavista osista: _ karamoottori _ suutin (1 tai 2 kpl) _ värisäiliö (1 tai 2 kpl) _ jätevärisäiliö _ magneettiventtiilit (2 tai 4 kpl) _ reunanseuranta-anturi _ paineenalennusventtiili _ ohjauskotelo ULMAn mikrotietokone ohjaa värimerkitsimen magneettiventtiileitä digitaalilähtökortin DO86-16 kautta ohjauskotelon GH3 kytkimen S2 ollessa AUTO-asennossa (kuva 20). Värimerkin pituus on valittavissa parametrinäytöstä. Värimerkitsimen karamoottoria, joka siirtää merkitsimen radalle ja pois radalta, ohjataan joko digitaalilähtökortilla tai reunanseuranta-anturilla (kuva 21). Digitaalilähtökortti ohjaa värimerkitsimen ratakatkon ajaksi pois radalta. Reunanseuranta-anturi ohjaa värimerkitsintä siten, että tämä seuraa radan reunaa normaalin ajon aikana. Rullanvaihdossa värimerkitsin suihkuttaa radan reunaan parametrinäytöllä valitun pituisen värimerkin. Ohjauskotelon GH3 kytkimen S2 ollessa MAN-asennossa, voidaan testata merkkauksen toimintaa kytkimen S1 avulla. Värin suihkutusta ohjataan kääntämällä MARK-kytkintä 1-suuntaan. MARK-kytkimen 2-toiminta on kaksivärimerkitsimen toisen värin ohjaukseeen. Kytkimen S3 ON/OFF-toiminnolla voidaan ohjata karamoottoria kytkimen ollessa MAN-asennossa.

39 Huolto-ohje ULMA 3D 35 Kuva 20. Värimerkitsimen ohjaus

40 36 ULMA 3D Huolto-ohje Kuva 21. Värimerkitsimen karamoottorin ohjaus

41 Huolto-ohje ULMA 3D Vahvavirtakaappi Yleistä ULMA-laitteisto saa vahvavirtakaapin kautta kaikki tarvitsemansa jännitteet tehtaan sähköverkosta. Syöttöjännite vahvavirtakaapille on yleensä VAC, 50/60Hz. Kaapin varoke-erottimella saadaan koko ULMA-laitteisto jännitteettömäksi. Vahvavirtakaappi (kuva 22): antaa verkkojännitteestä riippumatta operointiasemalle, päätykotelolle, värimerkitsimelle ja palkinnostolaitteelle 220 ± 10 V, 50 tai 60 Hz jännitteen muuntajiensa AOT1, AOT2 ja AOT3 avulla. antaa valopalkille tyristorisillan avulla halutun jännitteen. ohjaa oheislaitteita releidensä ja kontaktoriensa avulla. tekee järjestelmän jännitteettömäksi varoke-erottimesta käännettäessä. Apujännitemuuntajien AOT1, AOT2 ja AOT3 kytkentä eri verkkojännitteillä: IN 575 V ( , , ) 500 V ( , ) 415 V ( ) 380 V OUT 240 V V V

42 38 ULMA 3D Huolto-ohje Kuva 22. Vahvavirtakaapin kytkentä

43 Huolto-ohje ULMA 3D Valopalkin jännitteensyöttö Valopalkin lamput ovat infrapunakvartsilamppuja. Valopalkkia syöttää vahvavirtakaapin tyristorisilta. Tyristorisilta saa ohjauksensa ULMAn mikrotietokoneesta analogialiitäntäkortin AIO86-8/4 kautta ± 10 V jännitesignaalina, missä -10 V tarkoittaa minimijännitettä (ohjauskulma 162 ) ja + 10 V maksimijännitettä (ohjauskulma 18 ) Tyristorisilta Tyristorisilta kytketään kolmivaiheverkkoon (kuva 24). Kuva 23. Tyristorisillan kytkentä Tyristorisillassa tasavirta valitsee kulkureitikseen aina ne sillan haarat, joihin liittyvä pääjännite on suurin. Kommutointi tapahtuu tyristorilta toiselle hetkinä, jolloin kaksi pääjännitettä ovat yhtä suuria. Nämä hetket ovat aina 60 päässä toisistaan siten, että sillan ylä- ja alaosan haarat kommutoivat vuorotellen 120 välein. Siltaa ohjataan niin, että kommutointihetkeä viivästetään äskeisestä pääjännitteiden yhtäsuuruushetkestä halutun verran, jolloin keskiarvoinen tasajännite pienenee syntyvien lovien ansiosta. Tilannetta on havainnollistettu kuvassa 24.

44 40 ULMA 3D Huolto-ohje Kuva 24. Sillan lähtöjännite erisuurilla sytytyskulmilla Kommutointi on mahdollista alueella, joka alkaa pääjännitteen vaihekulmasta 60 astetta ja jatkuu siitä eteenpäin 180 asteen verran vaihekulmaan 240 astetta. Tämä on alue, jolla tyristorisillan ns. ohjauskulma vaihtelee nollan ja 180 asteen välillä (laskettuna pääjännitteen vaihekulmasta 60 astetta alkaen). Käytännössä ohjauskulman vaihtelualue on rajoitettu välille astetta. Tämä johtuu siitä, että kommutoinnin onnistuminen on haluttu varmistaa myös silloin, kun pääjännitteet eivät ole yhtä suuria. ULMAssa sillan lähtöjännite ei voi mennä negatiiviseksi, joten tyristorisillan lähtöjännitteen keskiarvo pienenee positiivisesta ääriarvosta nollaan ohjauskulman kasvaessa vaihteluvälillään. Lähtöjännitteen keskiarvo on nolla, kun ohjauskulma on yhtäsuuri tai suurempi kuin 120 astetta Sytytin Tyristorisillan sytytyspulssit muodostetaan ja tahdistetaan sytyttimellä, jonka energia ja tahdistusjännitteet otetaan siltaa syöttävästä verkosta. Sytytyspulssit on tahdistettu syöttävän verkon pääjännitteisiin. Sytytyspulssit annetaan samanaikaisesti kahdelle tyristorille 60 välein (alla oleva taulukko ja kuva 25). Sytytyspulssien antojärjestys: Tahdistava pääjännite Sytytettävät tyristorit Kuva 25. Tyristorien numerointi

45 Huolto-ohje ULMA 3D 41 L1 - L2 3, 5 L1 - L3 1, 5 L2 - L3 1, 6 L2 - L1 2, 6 L3 - L1 2, 4 L3 - L2 3, 4 L1 - L2 3, 5 Sytytin koostuu seuraavista toimintalohkoista: 1. Yhteinen ohjausjännitteen rajoitusosa. 2. Pulssinpoisto-osa, joka valvoo apujännitteitä. Pulssinpoistotila osoitetaan valodiodilla. 3. Vaihejärjestyksen indikointiosa. Valodiodi palaa, jos vaihejärjestys on väärä tai yksi vaihejännite puuttuu. 4. Apujännitelähde ± 15 V, 0,2 A. 5. Apujännitelähde + 48 V, 0,2 A 6. Sytytyskanavalohkot P1, P2, P3 Kuva 26. Sytyttimen lohkokaavio Sytyttimessä on kolme sytytyskanavaa. Tahdistusjännitteet suodatetaan alipäästösuodattimella, jolla saadaan myös tarvittava vaihesiirto. Suodatettu tahdistusjännite ohjaa kahta saha-aaltogeneraattoria. Näin saadut sahaaallot tahdistetaan tahdistusjännitteiden nollakohtiin. Sytytyshetkellä ohjaus- ja saha-aaltojännite ovat yhtä suuret ja komparaattori ohjaa suorakaidegeneraattorin (f = 18 khz) toimimaan noin 1,7 ms ajaksi. Pulssisarja ohjataan diodiverkon avulla sytytyspulssin muodostaville pulssivahvistimille.

46 42 ULMA 3D Huolto-ohje Kuva 27. Sytytyskanavat P1, P2 ja P Valon intensiteetin säätö ULMAn operointiaseman mikrotietokone säätää valopalkin intensiteetin ohjearvon mukaiseksi ohjaamalla tyristorisillan jännitettä analogialiitäntäkortin AIO86-8/4 kautta. Ohjearvo saadaan parametrinäytöstä ja oloarvo kameroilta. Säätö perustuu PI-algoritmiin, jonka aikavakio on sekuntien luokkaa. Kuva 28. Valon intensiteetin säätö

47 Huolto-ohje ULMA 3D Palkinnostolaite Pneumaattisen sylinterin avulla siirretään valopalkki pois mittausasennosta ratakatkon ajaksi. Palkinnostolaitetta ohjaa digitaalilähtökortti DO86-16 ohjauskotelon GH5 kytkimen S2 ollessa AUTOasennossa (kuva 29). Kuva 29. Palkinnostolaitteen ohjaus Ohjaus viedään ohjauskotelosta GH5 pneumatiikkakotelon GH6 magneettiventtiilin keloille. Kun ohjaus tulee kelalle Y1, siirtyy palkki mittausasentoon ja ohjauksen tullessa kelalle Y2, siirtyy palkki pois mittausasennosta. Paineilmasyöttö tuodaan pneumatiikkakotelon sulkuventtiilille, josta se paineenalennusventtiilillä säädettynä tuodaan edelleen magneettiventtiilille. Magneettiventtiilin ohjauksella määrätään kumpaan nostosylinterin aukkoon paineilma ohjataan. Kun paineilma ohjataan sylinterin (+) -aukkoon, siirtyy palkki mittausasentoon ja ohjattaessa paineilma (-) -aukkoon siirtyy palkki pois mittausasennosta. Sylinterin (-) -aukossa olevalla vastusvastaventtiilillä S2 säädetään palkin liikenopeutta sen siirtyessä mittausasentoon ja vastaavasti (+) - aukossa olevalla venttiilillä S1 palkin siirtyessä pois mittausasennosta. Sylinterin päätyvaimennukset säädetään sen päissä olevilla säätöruuveilla.

48 44 ULMA 3D Huolto-ohje Pneumatiikkakotelon ja sylinterin väliset paineilmaletkut kiinnittyvät pikaliittimin. Letku irtoaa liittimestä siten, että painetaan letkun juuresta liittimen kaulusta sisäänpäin ja vedetään samalla letku ulos liittimestä. Letku kiinnittyy automaattisesti painettaessa se liittimen sisään. Paineilmasyöttö voidaan liittää normaaliin paineilmaverkkoon. Palkinnostolaitteen minimisyöttöpaine on 4,5 bar ja maksimipaine 10 bar. Käyttöpaineeksi suositellaan noin 6 bar. Ohjauskotelon kytkimen S1 (HÄTÄ-SEIS) painalluksella saadaan nostolaitteen liike pysäytettyä. HÄTÄ-SEIS -kytkin palautuu kääntämällä painiketta nuolen suuntaan. Ohjauskotelon kytkimen S2 ollessa MAN-asennossa voidaan nostolaitetta ohjata manuaalisesti kytkimen S3 ON/OFF -toiminnoilla. Jos valopalkissa käytetään kahta pneumaattista nostolaitetta, on kummallakin nostosylinterillä oma pneumatiikkakotelonsa ja niitä ohjataan rinnan saman ohjauskotelon avulla Puhallin Puhallin jäähdyttää valopalkin ja muodostaa kamerapalkkiin ylipaineen, joka estää kameroiden objektiivien likaantumisen. Puhallin kytkeytyy päälle, kun vahvavirtakaapin varoke-erotin AOF1 suljetaan turvakytkimen ollessa kiinni. Puhaltimen läheisyydessä on turvakytkin, jonka avulla puhallin voidaan pysäyttää suodattimen vaihdon ajaksi. Myös ULMA kytkeytyy pois toiminnasta turvakykintä käytettäessä. Puhaltimen syötössä on oma moottorisuoja COF1 (kahta puhallinta käytettäessä COF1 ja COF2). Moottorisuojakytkimeltä saadaan puhaltimen käyntitieto RUNNING operointiaseman digitaalitulokortille DI86-32.

49 Huolto-ohje ULMA 3D 45 4 OHJAUSSIGNAALIEN VAIKUTUS 4.1 Ulkoiset ohjaussignaalit ULMA vastaanottaa digitaalitulojen kautta sulkeutuvina kosketintietoina seuraavat ulkoiset ohjaussignaalit: -puhaltimen käyntitieto (RUNNING) -pituuden nollaus (LC) -ratakatko (BREAK) -hälytysten kuittaus (AACK) -ULMA OFF -ohjaus (OFF) -ULMA ON -ohjaus (ON) -rullanvaihto (RC) -ilmaisu ON/OFF (DETECTION) Analogiatulojen kautta tulevat ohjaussignaalit ovat: -valopalkin lämpötilatieto Pt-100 anturista (PT100) 4.2 Puhaltimen käyntitieto RUNNING-signaali on + 0 V, jos tuulettimen moottorin suojakytkin on lauennut. Signaali hyväksytään, jos ULMA on vihreässä ON-tilassa, ts. mittaus on käynnissä. Hyväksytty signaali saa aikaan seuraavaa: -Perustoiminnot kuten ULMAn siirtyessä OFF-tilaan. -Monitori ilmoittaa mittauksen keskeytymisestä ON/OFF-kentän keltaisella värillä, eli keltaisella ON-tilalla. -Puhaltimen pysähtyminen aiheuttaa vilkkuvan hälytyskentän ilmestymisen monitorin näytölle. Hälytyskenttää kilauttamalla nähdään hälytyssivulla oleva "PUHALLIN PYSÄHTYNYT"- teksti ja aika jolloin puhallin on pysähtynyt 4.3 Pituuden nollaus LC-signaali nollaa pituuslaskurin sisällön, mutta ei pysäytä laskuria. Pituuslaskurin nollaus hyväksytään sekä ON- että OFF-tilassa. 4.4 Ratakatko BREAK-signaali hyväksytään, jos ULMA on vihreässä ON-tilassa, toisin sanoen mittaus on käynnissä. Hyväksytty signaali saa aikaan seuraavaa: - Perustoiminnot kuten ULMAn siirtyessä OFF-tilaan. - Monitori ilmoittaa mittauksen keskeytyksestä ON/OFF kentän keltaisella värillä, eli keltaisella ON-tilalla.

50 46 ULMA 3D Huolto-ohje - Ratakatko aiheuttaa vilkkuvan hälytyskentän ilmestymisen monitorin näytölle. - Ratakatko tulostuu tilannenäytön vikakarttaan. - Ratakatko tulostuu aktiiviseen tietokoneliitäntään sanomana, joka sisältää senhetkisen tampuurin pituuden. 4.5 Hälytysten kuittaus AACK-signaali hyväksytään aina. Hyväksytyllä signaalilla on samat vaikutukset kuin kuitattaessa hälytys näppäimistön avulla: -Äänimerkki loppuu. -Valotaulu sammuu. 4.6 Kauko-ohjaus OFF-tilaan OFF-signaali hyväksytään, mikäli ULMA ei ole OFF-tilassa. Hyväksytyllä signaalilla on sama vaikutus kuin kytkettäessä laitteisto OFF- tilaan näppäimistöltä: -Valopalkki siirtyy pois mittausasennosta, eli LIFTER-signaali muuttuu + 24 V:sta + 0 V:ksi ja palkinnostolaitteen ohjausrele päästää. -Valopalkki sammutetaan antamalla tyristorisillan ohjausjännitteelle CFU arvo - 10 V. -MAINS-signaali muuttuu + 24 V:sta + 0 V:ksi ja vahvavirtakaapissa olevan pääkontaktorin ohjausrele päästää. Tällöin pääkontaktori aukeaa ja tyristorisillan ohjauspulssit poistetaan. -Värimerkitsin siirtyy pois radalta eli värimerkitsimen ohjaussignaali OFF1 muuttuu + 24 V:sta 0 V:ksi ja värimerkitsimen ohjauskotelossa oleva karamoottorin ohjausrele K1 vetää. Mikäli käytössä on kaksi värimerkitsintä, toista ohjataan vastaavasti OFF2 -signaalin avulla. -Pituuden laskenta ja vikojen rekisteröinti lopetetaan. -Monitori ilmoittaa pysäytyksestä ON/OFF-kentän punaisella värillä ja OFF-tekstillä. 4.7 Kauko-ohjaus ON-tilaan ON-signaali hyväksytään mikäli ULMA ei ole vihreässä ON-tilassa, ts. mittaus ei ole käynnissä. Hyväksytyllä ON-signaalilla on sama vaikutus kuin kytkettäessä laitteisto ON- tilaan näppäimistöltä: - Ilmaisinpalkki siirtyy mittausasentoon eli LIFTER-signaali muuttuu + 0 V:sta + 24 V:ksi ja palkinnostolaitteen ohjausrele vetää. - Valopalkki sytytetään ohjaamalla sytyttimen jänniteohje CFU viivetilan (vilkkuva vihreä ON-tila) ohjetta vastaavaksi. - Jos ULMA on punaisessa OFF-tilassa, MAINS-signaali muuttuu + 0 V:sta + 24 V:ksi ja vahvavirtakaapissa olevan pääkontaktorin ohjausrele vetää. Tällöin tyristorisillan pulssinpoisto vapautuu ja pääkontaktori sulkeutuu. (Keltaisessa ON-tilassa pääkontaktorin ohjaus eli MAINS-signaali on jo + 24 V, ja tyristorisillan ohjauspulssit sekä sytyttimen jänniteohje CFU keltaista ON-tilaa ovat vastaavassa arvossa.) - Värimerkitsin siirtyy radalle eli sen ohjaussignaali OFF1 muuttuu 0 V:sta + 24 V:ksi ja värimerkitsimen karamoottorin ohjausrele K1 päästää. Ohjausrele on värimerkitsimen ohjauskotelossa. Mikäli käytössä on kaksi värimerkitsintä, toista ohjataan vastaavasti OFF2 -signaalin avulla.

51 Huolto-ohje ULMA 3D 47 - Pituuden laskenta alkaa. - Parametrin määräämän viiveen kuluttua ULMA aloittaa mittauksen. ULMA ilmoittaa viivetilasta vilkuttamalla ON-kentässä vihreää väriä. Viiveen jälkeen ULMA siirtyy mittaustilaan, jolloin ON kentän tausta on jatkuvasti vihreä. 4.8 Tampuurin vaihto RC-signaali hyväksytään mikäli ULMA on vihreässä ON-tilassa ja tampuurin pituus ylittää parametrin lukeman. Hyväksytty signaali saa aikaan seuraavaa: -Edellisen tampuurin vikakartta talletetaan. -Tampuurinumeroa kasvatetaan parametrin määräämällä vakiolla. -Tampuurikohtaiset vikalaskurit ja pituuslaskuri nollataan. -Tampuurinvaihto vaihtaa tilannenäytön vikakarttan uudeksi. -Värimerkitsin merkitsee parametrinäytöllä asetellun pituisen merkin. -Raporttikirjoitin tulostaa tampuuriraportin. -Tampuurinvaihto tulostuu aktiiviseen tietokoneliitäntään sanomana, joka sisältää tampuurinumeron ja tampuurin pituuden. -Tampuurin vaihtosignaalin jälkeen seuraa parametrilla aseteltu ns. kuollut matka, jonka aikana ULMA ei ilmaise vikoja. 4.9 ULMAn ohjelmiston luku levykkeltä Tavallisesti ohjelmat sijaitsevat keskusyksikön kovalevyllä ja levyke luetaan vain käyttöönotossa ja ohjelmaversion päivityksenyhteydessä. Levyke on syytä lukea aina, jos: - ohjelma on seonnut jostain syystä - sähköt ovat olleet pois päältä yli 3 kk - muistikortti vaihdetaan Asennusvalmistelut: Mikäli päivität ULMAn-ohjelmistoversiota: - tallenna kaikki nykyiset parametrit 3,5" levykkeelle valitsemalla backup ja tallenna. - tulosta kaikki perusparametrit kirjoittimelle - poistu DOS:iin asetukset-valikosta Tarkasta missä DOS-hakemistossa olet asemassa c:\ (esim. C:\ulma3d) ja tee seuraava asennus samaan alihakemistoon: 1. Aseta ULMA3D- levyke asemaan A: 2. Käynnistä asennusohjelma kirjoittamalla a:install.

ULMA SMART. Paperiradan Vianilmaisinjärjestelmä. Asennusohje

ULMA SMART. Paperiradan Vianilmaisinjärjestelmä. Asennusohje Asennusohje ULMA SMART ULMA SMART Paperiradan Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohje 16.4.1996 Asennusohje ULMA SMART SISÄLTÖ 1. ULMA -JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET... 2 3. MEKAANINEN

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5)

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1998-06-04 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. SÄÄTÖ 5. KALIBROINTI

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Osakäämikoneiden mittausohje

Osakäämikoneiden mittausohje Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä SÄLE 10 plus hälytyskeskus Sno.71 150 20 SLY 10 plus silmukkakortti Sno.71 150 22 SA 10 akkuyksikkö Sno.71 150 24 SL 11 alahälytyskoje Sno.71 150 25 SL 12 alahälytyskoje

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5)

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. ASETUS

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 2) Kahdesta rinnankytketystä sähkölähteestä a) kuormittuu enemmän se, kummalla on

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö Elektroniikan laboratoriotyö OPERAATIOVAHVISTIN Työryhmä Selostuksen kirjoitti 11.11.008 Kivelä Ari Tauriainen Tommi Tauriainen Tommi 1 TEHTÄVÄ Tutustuimme

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN Päivitetty: 23/01/2009 TP 3-1 3. VAIHELUKITTU VAHVISTIN Työn tavoitteet Työn tavoitteena on oppia vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot