ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas ULMA 3D FI C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas

2 Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS KÄYTTÖTURVALLISUUS ALKUTILANNE KÄYTTÖÖNOTON, RATAKATKON TAI JÄNNITEKATKON JÄLKEEN NÄPPÄIMISTÖ NÄYTÖT Vikakartat TILA TASOT TUNNUKSET VIKOJEN YKSITYISKOHDAT Käyttäjä Hälytykset Toistuvat viat PROFIILIT Trendit Asetukset Viat Erikoisviat Perusparametrit Luokitus Tunnukset Kamerat Huuliruuvit Prioriteetti Verkko Lukitus Levytila Kieli Backup Kirjoitin ohjelma Testisivu Versio DOS Laatu Historia-valikko Laatu-valikko Raportti-valikko Asete ABS-valikko JÄRJESTELMÄN OHJAUS VIKARAPORTTIKIRJOITIN Matriisikirjoittimet Muut kirjoittimet Kuvaruutukopiot USEAN OPEROINTIASEMAN OMINAISUUDET Yleistä Ohjelmatoimintojen kuvaus Tila-ikkunan ilmaisutasot Parametrien varmuuskopiointi... 36

3 Käyttäjän opas ULMA 3D ULMA86-ohjelman lataaminen Näppäimistön lukitus Verkkoliittymä Kirjoitin Perusparametrit Vikojen koodit Vikaluokat ULMAN GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN ASENNUS VERKKOKORTIN ASENNUS Ohjelmat ja laitteisto Asennus Laitteistoasetukset Verkko-ohjelmiston asennus ULMA-verkkovalinta Historiatiedostojen formaatti Trimmitiedostot Tampuurinumero ja laatukoodi... 42

4 Käyttäjän opas ULMA 3D KUVALUETTELO Kuva 1.ULMA3D- järjestelmä...1 Kuva 2.Operointiasema...3 Kuva 3.Erillinen monitori, näppimistö ja kirjoitin...4 Kuva 4.Vikakartta...9 Kuva 5.Tilaikkuna...10 Kuva 6.Ilmaisutasot...11 Kuva 7.Vian yksityiskohdat...12 Kuva 8.Hälytyssivu...13 Kuva 9.Toistuvan vian- näyttö...14 Kuva 10.Profiili- näyttö...15 Kuva 11.Trendi- näyttö...16 Kuva 12.Asetteluparametrit...17 Kuva 13.Ilmaisutasot ja kameran videosignaali...18 Kuva 14.Parametri- näyttö...19 Kuva 15.Perusparametrit...21 Kuva 16.Kameroiden asetukset ja tilat...28 Kuva 17.Vikahistoria- näyttö...31 Kuva 18.Rullajako- näyttö...32

5 Käyttäjän opas ULMA 1 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS ULMA 3D on laadunvalvontalaitteisto, joka havaitsee liikkuvan paperiradan erityyppiset viat, reiät, täplät ja päällystysviirut. Viat näytetään välittömästi värinäytössä ja raportoidaan kirjoittimelle tampuurikohtaisesti. ULMA-järjestelmä soveltuu paperikoneen kunnon valvontaan, valmiin tuotteen laadun analysointiin ja raportointiin. Se mahdollistaa myös paperin vikojen nopean poiston, jolloin jatkojalostus sujuu häiriöttä eikä asiakkaalle pääse virheellistä tuotetta. ULMA 3D on CCD-kamerapohjainen optinen mittauslaitteisto, jonka suunnittelun lähtökohtina ovat olleet hyvä ilmaisukyky sekä luotettava ja pitkäikäinen toiminta. Peruslaitteistossa ei ole mekaanisesti liikkuvia osia. Järjestelmä ei vaadi säännöllistä säätämistä ja virittämistä automaattisten kompensointien ansiosta. Valon intensiteetin muutokset pölyyntymisen tai paperin laadun muuttumisen seurauksena korjataan automaattisella valonlähteen säädöllä. Radan formaation muutokset korjataan automaattisella kohinakorjauksella. Näiden ominaisuuksien ansiosta laitteiston mittaustarkkuus ja -herkkyys pysyvät samanlaisina valaistuksen ja radan ominaisuuksien muutoksista huolimatta. Kuva 1. ULMA 3D -järjestelmä

6 2 ULMA 3D Käyttäjän opas ULMA 3D -järjestelmään kuuluu operointiasema, ratalaitteisto, elektroniikkaohjausyksikkö, vahvavirtakaappi ja oheislaitteita (kuva 1). Operointiasemaan kuuluu näppäimistö ja monitori, jotka voidaan sijoittaa joko elektroniikkakaappiin (kuva 2) tai erillisinä valvomon pöydälle (kuva 3). Ratalaitteiston pääosat ovat valopalkki ja kamerapalkki, jotka sijaitsevat yleensä radan vastakkaisilla puolilla. Paksuilla paperi- tai kartonkilaaduilla voidaaan käyttää heijastusmittausta, jolloin valo- ja kamerapalkit ovat samalla puolella rataa. Kamerapalkki sisältää 1 20 kamerayksikköä (määrä riippuu radan leveydestä). Elektroniikkaohjausyksikkö sisältää mikrotietokonejärjestelmän sekä useita ulkoisten signaalien tulo- ja lähtöyksiköitä. Vahvavirtakaappi huolehtii koko laitteiston tehonsyötöstä. Oheislaitteita voi olla asiakkaan tarpeiden mukaisesti esim. värimerkitsimet, kirjoitin, valotaulu ja äänitorvi. Mittaustiedot voidaan lähettää myös erikseen tietokoneliitynnän kautta ylemmän tason tietokoneelle tai valinnaisen verkkoliitynnän kautta PC-verkon käyttäjille.

7 Käyttäjän opas ULMA 3 ABB Process Automation ULMA 3D Kuva 2. Operointiasema

8 4 ULMA 3D Käyttäjän opas C.ITOH Kuva 3. Erillinen monitori, näppäimistö ja kirjoitin

9 Käyttäjän opas ULMA 5 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS ULMA 3D -laitteisto ei aiheuta käyttäjälleen vaaraa eikä häiritse mahdollisissa virhetilanteissa paperinvalmistusta tai jälkikäsittelyä, sillä mittaus tapahtuu tutkittavaa rataa koskettamatta. Valopalkin lasia on varottava, sillä sen pintalämpötila voi olla hieman yli 100 C. Ratakatkossa palkin syöttöjännite pienenee, mutta palkki on lämmin vielä jonkin aikaa, kunnes puhallin ehtii jäähdyttää sen. Valopalkin lämpötilaa mitataan jatkuvasti lämpötila-anturin avulla. Kun lämpötila on liian suuri, annetaan automaattisesti hälytys ja syöttöjännite katkaistaan. ULMA 3D -laitteiston oheislaitteena oleva värimerkitsin siirtyy automaattisesti pois radalta ratakatkon yhteydessä tai kun järjestelmä kytketään pois toiminnasta. Kun vianilmaisu aloitetaan uudelleen, värimerkitsin siirtyy normaaliin asentoon radalle. Joissakin laitteistoissa on valopalkin palkinnostin. Se nostaa tai laskee palkkia noin mm normaalista mittausasennosta. Palkinnostinta ohjataan automaattisesti tai käsin. Palkkii liikkuu hitaasti, mutta silti on varmistettava, ettei sen tiellä ole esteitä.

10 6 ULMA 3D Käyttäjän opas 3 ALKUTILANNE KÄYTTÖÖNOTON, RATAKATKON TAI JÄNNITEKATKON JÄLKEEN Käyttöönoton jälkeen laitteisto on toimintakunnossa. Kameroiden ilmaisutasot, vikojen koot ja muut mittausparametrit on viritetty ainakin alustavasti käyttöönoton aikana. Jännitekatkon jälkeen värimerkitsin siirtyy pois radalta. Vikojen ilmaisun käynnistämiseksi käyttäjän on ensin napsautettava vikakarttanäytön tilanneikkunan punaista "OFF"-kenttää ja sitten "ON"-kenttää. Valopalkkiin kytketään normaali teho, värimerkitsimet siirtyvät radalle ja ilmaisu käynnistyy parametrisivun 4 (Pituuden laskenta ja viiveet) yleisparametreilla asetettavan sekuntimäärän kuluttua. Toiminta-arvot ovat samat kuin ennen jännitekatkoa. Ratakatkon sattuessa siirtyvät värimerkitsimet radalta pois ja valopalkki himmenee. Reikien, täplien ja juovien ilmaisu pysähtyy, samoin rullan pituuden laskeminen. Kun ratakatkotilanne on poistunut, rullan pituuden laskeminen alkaa välittömästi ja ilmaisu käynnistyy automaattisesti parametrisivun 4 (Pituuden laskenta ja viiveet) yleisparametreilla asetettavan sekuntimäärän kuluttua. Toiminta-arvot ovat samat kuin ennen ratakatkotilannetta ja vikatiedot myös senhetkiselle tampuurille ovat säilyneet muistissa.

11 Käyttäjän opas ULMA 7 4 NÄPPÄIMISTÖ Laitteiston toimintoja voidaan ohjata keskitetysti ULMA-näppäimistöstä, joka on teollisuus-pc:n näppäimistö. Teollisuuskäyttöön tarkoitetussa PC-näppäimistössä on myös pallo-ohjain. Salasanan avulla estetään tärkeimpien parametrien asiaton muuttaminen. Värimerkitsintä voidaan ohjata myös käsin ohjauskotelosta, joka sijaitsee merkitsimen läheisyydessä.

12 8 ULMA 3D Käyttäjän opas 5 NÄYTÖT ULMA 3D -järjestelmän näytöt on jaettu kolmeen pääryhmään: käyttäjä, asetukset ja laatu. Niissä on helppokäyttöiset alasvetovalikot ja käyttäjää opastavat ohjetekstit. ULMA-järjestelmää käytetään pallo-ohjaimella liikutettavan kohdistimen avulla. Eri näytöt ja toiminnot valitaan siirtämällä kohdistin valikkoon tai tekstikenttään ja painamalla ohjaimen vasenta painiketta. Valinta aktivoidaan toisella painalluksella. Esc-näppäimelläkin on tietty käyttötarkoitus se sulkee avatun ikkunan. 5.1 Vikakartat Vikakartasta (kuva 4) nähdään valmistettavan paperin laatu. Yksittäiset ja jatkuvat viat näytetään kahdessa erillisessä vikakartassa. Yleisparametreihin (sivu 13: Vikakartta, rivi 3) kuuluvalla parametrilla valitaan, näytetäänkö kummatkin kartat samanaikaisesti tai vain toinen. Vikakartasta nähdään parhaillaan ajettavan tampuurin vikojen sijainti pitkittäis- ja poikittaissuunnassa sekä ratakatkot ja tampuurinvaihdot. Asteikko poikittaissuuntaiselle sijainnille (huuliruuvit, kameran numerot tai desimetrit/jalat) näytetään ruudun alareunassa. Pitkittäissuuntainen sijainti (desimetriä tai jalkaa tampuurin alusta) näkyy vikakartan oikeassa reunassa. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti radan leveyttä, joka näytetään vikakartan yläreunassa (yksikkö dm tai jalkaa). Karttaa voidaan vierittää taakse- tai eteenpäin vasemman reunan nuolilla tai ohjauspisteillä. Pieni nuoli vierittää karttaa tapauksen ja suuri nuoli sivun kerrallaan. Ohjauspisteet siirtävät kartan tampuurin alkuun tai nykyhetkeen. Vikojen pitkittäissuuntainen sijainti näytetään ilman vikatyyppien värikoodeja, kun karttaa vieritetään, eikä se näytä nykyistä tilannetta. Juovat näkyvät jatkuvina viivoina. Niiden alkamis- ja päättymiskohdat ilmoitetaan. Mikäli useita juovia sattuu samaan kohtaan kartalla, viivan väri muuttuu. Reiästä alkava juova näkyy viivana, jonka alussa on ympyrä.

13 Käyttäjän opas ULMA 9 Kuva 4. Vikakartta Toimintonäppäimillä F1 F10 voidaan valita eri näyttösivuja ja avata joitain valintaikkunoita. F1 avaa ON/OFF ikkunan, josta järjestelmä voidaan kytkeä päälle tai pois. F2 avaa tampuurinumeron syöttöikkunan, jonka kautta tampuurin numero voidaan tarvittaessa päivittää käsin. F3 avaa ajan ja päiväyksen asetusikkunan. F3 avaa profiilinäytön. F4 avaa hälytysnäytön ensimmäisen sivun. F5 avaa hälytysten kuittausikkunan äänitorven tai valotaulun kuittausta varten, kun hälytyksen kesto on asetettu yleisparametreilla nollaksi (sivu 9: Valotaulu ja äänitorvi). F6 avaa laatukoodin valintaikkunan, josta valitaan laaturyhmää vastaavat parametrit ja syötetään uudet ryhmät/laatukoodit. F7 avaa historianäytön. F8 avaa toistuvan vian näytön. F9 avaa profiilinäytön. F10 avaa trendinäytön. Ruudun oikeassa reunassa on ikkuna, jossa nähdään tilanne, ilmaisutasot ja laskurit. Ikkunoiden alareunassa näytetään vikaluokkien värit. Tilannenäyttö, tasot tai laskurit aktivoidaan valikosta TILA Tila-ikkuna sisältää parhaillaan ajettavan tampuurin jokaisen vikaluokan summaavat vikalaskurit. Juovista lasketaan lukumäärän lisäksi juovatyyppikohtainen kokonaispituus (kuva 5).

14 10 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 5. Tila-ikkuna Järjestelmä ON/OFF -kenttä Tätä kenttää napsauttamalla avataan ON/OFF -ikkuna järjestelmän käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Kun järjestelmä ei toimi, punaisessa kentässä on teksti OFF. Käynnistysviiveen aikana vihreässä vilkkuvassa kentässä on valkoinen teksti ON. Käynnistysviiveen päätyttyä kenttä palaa jatkuvasti. Radan katketessa kenttä muuttuu keltaiseksi ja siinä on valkoinen teksti ON. Tampuurin numero Tampuurin numerossa on enintään kuusi merkkiä. Sitä kasvatetaan automaattisesti tampuurinvaihdossa, joten numeroiden lisäksi ei voida käyttää kirjaimia. Laaturyhmä Ryhmänumero yhdistää laatukoodit tiettyihin ryhmäkohtaisiin parametreihin (ilmaisutasot, tulostuslaitteet ja niin edelleen). Laaturyhmiä voi olla enintään kymmenen ja muistiin voidaan tallentaa 200 erilaista laatukoodia. Laatukoodi Koodissa voi olla 20 kirjainta tai numeroa vapaasti valittavassa järjestyksessä. Radan nopeus (metriä/minuutti tai jalkaa/minuutti) Pituus tampuurin alusta Valopalkin lämpötila ( C)

15 Käyttäjän opas ULMA TASOT Herkkyyksiä (vikojen kontrasti) voidaan muuttaa tässä ikkunassa (kuva 6). Järjestelmän ominaisuuksia voidaan muuttaa erittäin nopeasti, mikäli laatuvaatimukset ryhmän vaihtuessa sitä edellyttävät. Muutoksen vaikutukset näkyvät lisäksi heti vikakartassa. Ilmaisutasot voidaan suojata salasanalla, jolloin niitä ei voida muuttaa luvattomasti. Kuva 6. Ilmaisutasot TUNNUKSET Tunnukset-ikkuna sisältää käytössä olevien vikaluokkien tunnukset VIKOJEN YKSITYISKOHDAT Kaikki yksityiskohdat, esimerkiksi vian muoto ja koko, sijainti, vian ilmaissut kamera ja juovan pituus saadaan näkyviin putkahdusikkunaan napsauttamalla vikakartan haluttua vikaa (kuva 7). Ikkuna suljetaan napsauttamalla jotain kohtaa sen ulkopuolella tai painamalla Esc-näppäintä.

16 12 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 7. Vian yksityiskohdat 5.2 Käyttäjä Tästä valikosta voidaan käyttää samoja toimintoja kuin toimintonäppäimillä F1-F10. Näitä ovat tässä luvussa mainittujen lisäksi mittauksen aloitus/lopetus, tampuurinumeron syöttö, ajan ja päiväyksen asetus sekä historianäyttö Hälytykset Ikkunassa (kuva 8) näytetään ULMA-järjestelmän hälytykset. Niitä on kaksi perustyyppiä prosessin hälytykset, esimerkiksi RATAKATKO, ja järjestelmän omat hälytykset, esimerkiksi YKSIKÄÄN KAMERA EI VASTAA tai KAMERAN 01 VIDEOTASO. ULMA voi antaa yli 20 erilaista hälytystä. Jokaisen hälytyksen päiväys ja kellonaika sekä päättymishetki tallennetaan muistiin. Jokaisella sivulla on viisi hälytystä tai niiden päättymistä. Hälytyssivuja on yhteensä 20 eli ruutuun saadaan tiedot 200 viimeisimmästä hälytyksestä tai niiden päättymisestä.

17 Käyttäjän opas ULMA 13 Kuva 8. Hälytyssivu Toistuvat viat Näyttö (kuva 9) auttaa löytämään toistuvat viat. Kun vika havaitaan, ohjelma hakee aiemmin todetut viat. Jos useita samanlaisia vikoja on samassa paikassa poikittaissuunnassa, niiden etäisyys lasketaan. Jos se on muuttumaton ja käyttäjän asettama hälytysraja ylitetään, ohjelma hälyttää toistuvasta viasta. Toistuvan vian analyysi toimii jatkuvasti. Kun toistuva vika todetaan, ikkunassa näytetään vikalaji, kahden peräkkäisen vian välinen etäisyys, sijainti poikittaissuunnassa ja sen koneenosan nimi, joka lähinnä vastaa toistuvien vikojen etäisyyttä. Vikojen etäisyyden laskentatarkkuus on 1 dm (tai jalka). Koneenosien nimet ja pituudet, hälytysraja ja poikittaissuuntainen asteikko voidaan syöttää Asetuksetvalikosta. Käyttäjä voi määritellä 50 koneenosan nimeä ja pituutta. Vikojen määrä, jonka ylittäminen aiheuttaa hälytyksen, asetetaan valitsemalla hälytysraja. Jos raja on pienempi kuin kaksi, toistuvaa vikaa ei haeta lainkaan.

18 14 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 9. Toistuvan vian näyttö Alkavan vian testi ULMA suorittaa niin sanotun alkavan vian testin yleisparametreilla (sivu 7: Alkavan vian ja viiravian analyysit sekä nopeushälytys) määräämin välein (tunteina). Parametrin arvolla 0 testiä ei suoriteta lainkaan. Ensimmäinen testi tehdään vuorokaudenaikana, joka valitaan päiväyksen vaihtumisen määrittelevällä parametrilla. Ensin testataan reiät, sitten tummat täplät ja lopuksi vaaleat täplät seuraavasti: 1. Vikalajin pienimmän luokan minimikoosta vähennetään 1/5 ja aletaan laskea vikojen lukumäärää. 2. Odotetaan parametrilla määrätyn ajan minuutteja. Jos vikojen määrä radan jollakin kohdalla ylittää asetellun hälytysrajan, testi lopetetaan ja annetaan alkavan vian hälytys. Samalla käynnistetään vikavälianalyysi. 3. Jos alkavaa vikaa ei löytynyt, vian minimikokoa pienennetään taas 1/5 ja jatketaan testausta kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Vikalajin testi lopetetaan, kun minimikoko on 1/5 alkuperäisestä eli yksi vikalaji testataan enintään 4 kertaa PROFIILIT Profiilinäyttö esittää vikalajikohtaisen vikojen jakauman koneen poikkisuunnassa tietyltä ajalta (kuva 10). Näytössä on samanaikaisesti 3 profiilia. Ne voidaan valita napsauttamalla valikon "valitse 3 vikaluokkaa" ON/OFF -kenttää.

19 Käyttäjän opas ULMA 15 Asteikkoja muutetaan profiilin vasemmalla puolella olevilla nuolilla. Asteikon yläpuolella olevilla valitaan näytössä olevien vikojen enimmäismäärä ja alanuolilla asteikon vikojen vähimmäismäärä. Kun profiilit aktivoidaan, aikajakson oletusarvo on kaksi tuntia. Tällöin voidaan tarkastella parhaillaan ajettavaa tampuuria, vaikka se olisi valmistumaisillaan. Pienin aikajakso on 10 minuuttia ja suurin riippuu kiintolevyyn tallennettujen tampuurien aikajaksosta. Alku- ja päättymisaikaa sekä päiväystä voidaan muuttaa näytön alareunan nuolilla. Aika ja päiväys muuttuvat napsautettaessa nuolia kohdistimella. Aikajakso voidaan valita myös painamalla ensin pallo-ohjaimeen oikeaa painiketta. Tällöin järjestelmä ei enää päivitä profiileja aikajakson muutoksen aikana. Kun aikajakso on valittu, laitteisto tulostaa profiilit, kun oikeaa painiketta painetaan jälleen. Valikkopalkissa on kaksi vaihtoehtoa: Pois ja Asteikot. Kun napsautat "Pois" -kenttää tai painat Escnäppäintä, profiili-ikkuna sulkeutuu ja vikakartta palautuu näyttöön. Napsauttamalla "Asteikot"-kenttää saadaan neljä vaihtoehtoista poikittaissuuntaista asteikkoa: kamerat, huuliruuvit, pituus (dm tai jalkaa) tai ei asteikkoa. Ylä- ja alareunan asteikko voidaan valita erikseen. Kuva 10. Profiilinäyttö

20 16 ULMA 3D Käyttäjän opas Trendit Trendisivulla nähdään vikojen jakautuminen vikalajikohtaisesti halutulla aikajaksolla (kuva 11). Vikojen määrä valitaan samalla tavoin kuin profiilisivuillakin. Yhden käyrän pisteen lyhyin laskenta-aika on 10 minuuttia. Pienin mahdollinen aikajakso on 24 tuntia ja suurin 30 päivää. Muut vaihtoehdot ovat 2, 3, 6, 12, 18 ja 24 päivää. Aikajakson päättymishetki (tunnit ja minuutit) valitaan alareunan nuolilla ja pituus vasemman alakulman valintakentässä. Käyttäjä voi vapaasti valita, mitkä kolme vikalajia näytetään samanaikaisesti. Pallo-ohjaimen oikea painike toimii samalla tavoin kuin profiilisivuilla. Käyrien piirtämistä varten tarvittavat tiedot luetaan kiintolevystä. Erityisesti pitkiä trendejä varten tarvittavien tietojen lukeminen voi kestää pari minuuttia (riippuu suorittimen kuormituksesta). Lukemista seurataan ja luettujen tietojen määrä ilmoitetaan prosentteina tarvittavasta kokonaismäärästä. Tietojen luku voidaan peruuttaa milloin hyvänsä painamalla näppäimistön Esc-näppäintä. Kuva 11. Trendinäyttö

21 Käyttäjän opas ULMA Asetukset Tässä valikossa on 18 alivalikkoa (kuva 12). Näitä sivuja käytetään pääasiassa otettaessa järjestelmää käyttöön. Parametrien arvojen muuttaminen voidaan estää käyttämällä salasanaa. Kuva 12. Järjestelmän asetteluparametrinäyttö Viat Ilmaisutasolla tarkoitetaan kameralle asetettua arvoa (0 100 %), jonka ylittyminen kameran vi deosignaalissa tulkitaan viaksi (kuva 13). Voimakas (= korkea) signaali merkitsee kontrastiltaan hyvin erottuvaa vikaa ja heikko (= matala) merkitsee formaatiotaustasta heikommin erottuvaa vikaa. Mikäli ilmaisutasoksi annetaan arvo 0 %, ilmaisutaso on epäherkimmillään, eli vain hyvin voimakkaat viat ilmaistaan. Jos taas ilmaisutasoksi on annettu 100 %, on ilmaisutaso herkimmillään, eli kontrastiltaan heikotkin viat ilmaistaan. Näitä arvoja voi käyttäjä halutessaan muuttaa. Valittuja arvoja ei paperin ominaisuuksien kuten värisä-vyn, neliömassan, opasiteetin tai formaation muuttuessa yleensä tarvitse virittää uudelleen. Automaattinen säätöjärjestelmä optimoi valon määrän. Ilmaisutasot voidaan syöttää kullekin laaturyhmälle erikseen.

22 18 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 13. Ilmaisutasot ja kameran videosignaali Ilmaisutasojen ohjelmallisesti annetut arvot ja säätöalueet ovat: VIKALAJI OHJELMALLINEN SÄÄTÖALUE ALKUARVO % % Reikä Tumma täplä Vaalea täplä Tumma viiru Kirkas viiru Vaalea viiru Harmaa viiru Vikojen koko ilmoitetaan sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa. Yksikkö määritellään yleisparametrien sivulla 4: Pituuden laskenta ja viiveet. Jokaista ryhmää varten voidaan tallettaa omat parametrien arvot. Ryhmät on numeroitu 1 10 ja ne voidaan valita napsauttamalla "Seuraava" tai "Edellinen" tai painamalla PgUp tai PgDn -näppäintä. Esimerkki parametrisivusta on kuvassa 14. Tulostuslaitteet valitaan päälle (ON) ja pois (OFF) napsauttamalla aktivoitua valintaa pallo-ohjaimen painikkeella tai painamalla Enter-näppäintä. Kohdistin voidaan siirtää kentästä toiseen pallo-ohjaimella taii nuolinäppäimillä.

23 Käyttäjän opas ULMA 19 Kuva 14. Parametrinäyttö 1 NÄYTTÖ Vikakartalla näytettävät viat: ON OFF vika näkyy vikakartalla vika ei näy vikakartalla 2 HISTORIANÄYTTÖ Historianäytössä näytettävät viat: ON OFF vika näkyy historianäytössä vika ei näy historianäytössä 3 TAMPUURIRAPORTTI Kirjoittimien vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika tulostetaan vikaa ei tulosteta 4 AUKIRULLAUSRAPORTTI ON OFF vika tulostetaan aukirullausraporttiin vikaa ei tulosteta aukirullausraporttiin 5 ÄÄNIMERKKI Äänimerkin vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF viasta hälytetään viasta ei hälytetä 6 VALOPANEELI

24 20 ULMA 3D Käyttäjän opas Valopaneelin vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF viasta hälytetään viasta ei hälytetä 7 VÄRIMERKKARI 1 Värimerkitsimen vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika merkitään vikaa ei merkitä 8 VÄRIMERKKARI 2 Värimerkitsimen vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika merkitään vikaa ei merkitä 9 TIETOKONELIITÄNTÄ 1 Tietokoneelle tai aukirullausautomatiikalle siirrettävät vikalajit: ON OFF vika siirretään vikaa ei siirretä 10 TIETOKONELIITÄNTÄ 2 Tietokoneelle tai aukirullausautomatiikalle siirrettävät vikalajit: ON OFF vika siirretään vikaa ei siirretä Erikoisviat Tässä näytössä määritellään ryöpyn ja reunavian ilmaisuparametrit laaturyhmittäin. Rei'ille ja täplille voidaan antaa ryöpyn aikaansaava vikojen määrä ja ja pituus, jonka alueelta ryöppyä haetaan. Näytössä määritellään myös leveys reuna-alueelle, jolta reunavikoja etsitään Perusparametrit Perusparametrit on jaettu 18 sivulle, joista jokaisella on oma otsikko (kuva 15). Halutulle sivulle päästään näppäilemällä sivun numero ja painamalla Enter tai napsauttamalla pallo-ohjaimen painikkeella missä muualla hyvänsä paitsi Pois-kentässä. Seuraava tai edellinen sivu valitaan valikosta tai painamalla PgUp tai PgDn - näppäintä. Parametreja voidaan muuttaa seuraavasti: 1. Siirrä kohdistin halutun muuttujan kohdalle pallo-ohjaimella tai nuolinäppäimillä. 2. Syötä haluttu arvo numeronäppäimillä. 3. Paina Enter tai napsauta pallo-ohjaimen painikkeella. Jos arvo ei ole hyväksyttävissä, enimmäis- tai vähimmäisarvo otetaan käyttöön. Arvot tallentuvat tietokoneen muistiin, kun valitaan Pois tai painetaan Escnäppäintä. Uusien arvojen tallentaminen muistiin varmistetaan kyllä/ei-valikolla ennen kuin sivulta päästään poistumaan. 4. Jos salasana on käytössä, järjestelmä pyytää antamaan sen ennen uusien arvojen tallentamista. Jos salasana on väärä, vanhaa arvoa käytetään ja se pysyy muistissa. Jos salasana näppäillään väärin, se voidaan syöttää kaksi kertaa uudelleen ennen kuin järjestelmä poistuu automaattisesti sivulta tallentamatta uutta arvoa.

25 Käyttäjän opas ULMA 21 Kuva 15. Perusparametrit Sivu 1: Kamerat ja palkki JÄRJESTELMÄN KAMEROIDEN MÄÄRÄ Suurin arvo on 99. KAMERAN CCD-ELEMENTIN PIKSELILUKU Kameran CCD-elementin kuva-alkioiden määrä. 1=KAMERA 1 KÄYTTÖPUOLELLA, O=HOITOPUOLELLA Määrittelee vikakartan reunan, josta kameroiden numerointi alkaa. YHDEN KAMERAN MAX.MITTAUSALUE, mm/mils Yhden kameran radasta näkemä alue. KOKO PALKIN MAX.MITTAUSALUE, mm/tuumaa Kameroiden kokonaiskatselualue. KESKIARVOSTUKSEN AIKAVAKIO, CD Vikojen ilmaisualgoritmin käyttämä suodatusvakio poikittaissuunnassa. Määritellään käyttöönotossa. KESKIARVOSTUKSEN AIKAVAKIO, MD Vikojen ilmaisualgoritmin käyttämä suodatusvakio pitkittäissuunnassa. Määritellään käyttöönotossa. Sivu 2: Rulla-asteikko

26 22 ULMA 3D Käyttäjän opas ASTEIKON ALKU: 0=OIKEALTA, 1=VASEMMALTA Määrittää rullajaon alkupuolen. ASTEIKON ALKU: 0=KIINTEÄSTÄ PISTEESTÄ, 1=PAPERIN REUNASTA Määrittää, alkaako rullajako paperin reunasta vai parametrilla määrätystä kiinteästä pisteestä etäisyys kiinteästä pisteestä palkin reunaan. KIINTEÄN PISTEEN JA KATSELUALUEEN REUNAN ETÄISYYS, mm/0.1 in. Etäisyys kiinteästä pisteestä palkin reunaan. Sivu 3: Yleisparametrit TAMPUURINUMERON LISÄYS TAMPUURINVAIHDOSSA Tampuurinumeroa kasvatetaan ilmoitetulla määrällä tampuurinvaihdossa. Enimmäisarvo on 100. PAPERIKONEEN NUMERO Määrittää paperikoneen numeron, johon ULMA on asennettu. Enimmäisarvo on 999. ULMAN NUMERO ULMA-järjestelmän numero. Enimmäisarvo on 999. VUOROKAUDEN VAIHTOTUNTI (0-23) RAPORTEISSA Vuorokausi voidaan vaihtaa mihin kellonaikaan hyvänsä. Enimmäisarvo on 23. AIKA SEKUNTEINA, JONKA JÄLKEEN NÄPPÄIMISTÖ LUKITTUU Ajanjakso, jonka kuluessa parametreja voidaan muuttaa salasanan syöttämisen jälkeen. VUOROJEN LUKUMÄÄRÄ VUOROKAUDESSA Määrittää vuorojen lukumäärän vuorokaudessa vuororaporttia varten. 1=ALUSTA TAMPUURINUMERO VUORON 1 ALUSSA, 0=EI Määrittää, muutetaanko tampuurinumero aina vuoron 1 alussa seuraavassa kohdassa syötettävään arvoon. NUMERO, JOHON ALUSTETAAN Määrittää tampuurinumeron, joka annetaan vuoron 1 alussa, mikäli sen halutaan olevan vakio. 1=ABS:N OHJAUS MAHDOLLINEN TÄLTÄ UIC:LTA (0=EI) Määrittää, voidaanko ABS:ää ohjata tältä UIC:lta. Sivu 4: Pituuden laskenta ja viiveet TAKOKIERROSTA VASTAAVA MATKA, 0.1mm/mils Yhtä takometrin kierrosta vastaava radan kulkema matka. Mahdolliset yksiköt ovat 0,1 mm ja 1 mil. TAKOPULSSIEN LUKUMÄÄRÄ/KIERROS Yhtä takometrin kierrosta vastaava pulssien lukumäärä. Enimmäisarvo on KÄYTETTÄVÄT YKSIKÖT: 0=mm/dm, 1=MILSSIT/JALAT Tämä parametri määrittää ULMA-järjestelmässä käytettävät mittayksiköt. ILMAISUN ESTON PITUUS TAMPUURINVAIHDON JÄLKEEN (dm/jalkaa) Tämän parametrin avulla estetään vikojen ilmaisu tampuurinvaihtosignaalin jälkeen. Sen enimmäisarvo on 9999 dm. RATAKATKO: MINIMIMATKA ENNEN SEURAAVAA ILMAISUA (dm/jalkaa) Matka, jonka aikana vikoja ei ilmoiteta ratakatkon jälkeen. Sen enimmäisarvo on 9999 dm.

27 Käyttäjän opas ULMA 23 PITUUSLASKURIIN LISÄTTÄVÄ VAKIO (KAHDEN ULMAN TAPAUKSESSA) Jos ULMA-järjestelmiä on kaksi, tällä parametrilla valitaan kahden palkin välinen etäisyys. Tällöin kumpikin ULMA voi ilmaista vikoja, joilla on sama pitkittäissuuntainen paikka. Sen enimmäisarvo on 5000 dm tai 2000 jalkaa. KÄYNNISTYSVIIVEEN PITUUS SEKUNTEINA Viiveen pituus sekunteina, kun järjestelmä käynnistetään. Sen enimmäisarvo on 180 sekuntia. JUOVIEN VÄLINEN MINIMIETÄISYYS (dm/tuumaa) Kahden juovan päiden välinen minimietäisyys. Jos etäisyys on tätä pienempi, juovat lasketaan yhdeksi jatkuvaksi juovaksi. Enimmäisarvo on MATKA JATKOKSEN ILMAISULTA PALKILLE, 0=EI KÄYTÖSSÄ Jos jatkoksenilmaisin on käytössä, tämä parametri määrittää sen paikan ja estää jatkosteipin tulostumisen vikoina. Enimmäisarvo on JATKOKSEN JÄLKEINEN ILMAISUVIIVE Vikoja ei ilmaista tänä aikana jatkoksen havaitsemisen jälkeen. Enimmäisarvo on TAMPUURINVAIHTO: MINIMIMATKA (dm/jalkaa) ENNEN UUDEN ILMAISUA Jos tällä välillä on kaksi tampuurinvaihtosignaalia, ne näkyvät yhtenä vaihtona. Enimmäisarvo on Sivu 5: Palkin ohjaus OHJEARVO (%) KÄYNNISTYSVIIVEESSÄ JA KÄSIOHJAUKSELLA Valopalkin kirkkauden säätö käynnistysviiveessä ja ohjearvo, jos järjestelmää ohjataan käsin. Enimmäisarvo on 99 %. OHJEARVO (%) KELTAISESSA ON-TILASSA Sytyttimen ohjearvo (%) keltaisessa ON-tilassa. Enimmäisarvo on 99 %. PALKIN OHJAUKSEN MAKSIMIARVO (%) Jännitteen enimmäisarvo prosentteina suurimmasta mahdollisesta jännitteestä säädettäessä valopalkin kirkkautta. Enimmäisarvo on 100 %. VALON MÄÄRÄN ASETUSARVO (%) Valon määrän asetusarvo ohjattaessa valopalkkia automaattisesti. Enimmäisarvo on 100 %. OHJAUS: 1=AUTO, O=KÄSIN Valopalkin ohjaus automaattisesti tai käsin. Sivu 6: Lämpötilahälytys LÄMPÖTILAHÄLYTYKSEN ALARAJA CELSIUS-ASTEINA Alhaisen lämpötilan hälytysraja. Hälytyksen vähimmäisarvo on 10 C ja enimmäisarvo 30 C. LÄMPÖTILAHÄLYTYKSEN VAROITUSRAJA Korkean lämpötilan varoitusraja Celsius-asteina. Enimmäisarvo on 120 C ja vähimmäisarvo 40 C. YLÄRAJA: YLITYS AIHEUTTAA OHJAUKSEN KATKAISUN Ohjauksen katkaisuraja Celsius-asteina. Kun raja ylitetään, valopalkin tehonsyöttö katkaistaan. Enimmäisarvo on 150 C ja vähimmäisarvo 60 C. Sivu 7: Alkavan ja viiravian analyysit sekä nopeushälytys ALKAVAN VIAN TESTIVÄLI 1-24 H. 0=TESTI EI KÄYTÖSSÄ Alkavan vian testien väli tunteina.

28 24 ULMA 3D Käyttäjän opas REIKIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään reikien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan reikähälytys. TUMMIEN TÄPLIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään tummien täplien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan hälytys tummista täplistä. VAALEIDEN TÄPLIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään vaaleiden täplien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan hälytys vaaleista täplistä. LASKENTA-AIKA HÄLYTYSRAJALLE MINUUTTEINA (MOLEMMAT ANALYYSIT) Vikojen laskennassa käytettävä aika, joka antaa vikahälytyksen, ja alkavan vian testissä käytettävä aika. NOPEUS, JONKA ALITUKSESTA ULMA SIIRTYY KELTAISEEN ON-TILAAN ULMA siirtyy keltaiseen ON-tilaan, kun tällä parametrilla määritetty nopeus alitetaan. NOPEUS, JONKA YLITYKSESTÄ ULMA SIIRTYY VIHREÄÄN ON-TILAAN ULMA siirtyy vihreään ON-tilaan, kun tällä parametrilla määritetty nopeus ylitetään. Sivu 8: Värimerkitsimet Värimerkitsimen ohjausparametreilla asetetaan värimerkkien pituus ja oikea sijainti sekä eri tavat merkitä vikoja eri väreillä. Eri värejä voidaan myös käyttää vian paikan ilmaisemiseen. VÄRIMERKIN 1 PITUUS (dm/jalkaa) Valitsee värimerkitsimen 1 värimerkin pituuden. Voidaan asettaa kokonaislukuna alueelta dm/jalkaa. VÄRIMERKIN 2 PITUUS (dm/jalkaa) Valitsee värimerkitsimen 2 värimerkin pituuden. Voidaan asettaa kokonaislukuna alueelta dm/jalkaa. ETÄISYYS PALKILTA MERKKARILLE 1 (dm/jalkaa) Ilmaisinpalkin ja värimerkitsimen 1 välinen etäisyys. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. ETÄISYYS PALKILTA MERKKARILLE 2 (dm/jalkaa) Ilmaisinpalkin ja värimerkitsimen 2 välinen etäisyys. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. VÄRIMERKIN 1 KATKON PITUUS (dm/jalkaa), KUN UUSI VIKA Valitsee värimerkin 1 katkon pituuden, kun uusi vika havaitaan. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. VÄRIMERKIN 2 KATKON PITUUS (dm/jalkaa), KUN UUSI VIKA Valitsee värimerkin 2 katkon pituuden, kun uusi vika havaitaan. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. HOITOPUOLEN JA KESKUSTAN RAJAN ETÄISYYS HOITOPUOLELTA (cm/tuumaa) Rata voidaan jakaa kolmeen kaistaan, jolloin esim. kumpikin värimerkitsin merkitsee oman reunan puoleisen kaistan viat ja molemmat värimerkitsimet merkitsevät keskikaistan viat. Tämä parametri ilmoittaa hoitopuolen kaistan ja keskikaistan välisen rajan etäisyyden hoitopuolelta. KÄYTTÖPUOLEN JA KESKUSTAN RAJAN ETÄISYYS KÄYTTÖPUOLELTA (cm/tuumaa) Tämä parametri ilmoittaa käyttöpuolen kaistan ja keskikistan välisen rajan etäisyyden hoitopuolelta.

ULMA NT Käyttöohje. ABB Industry Oy

ULMA NT Käyttöohje. ABB Industry Oy Käyttöohje Vianilmaisinjärjestelmä ABB Industry Oy Käyttöohje ABB Industry Oy HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido ABB Industry Oy:tä.

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

ULMA NTi. Käyttöohje. ABB Industry Oy

ULMA NTi. Käyttöohje. ABB Industry Oy ULMA NTi Vianilmaisinjärjestelmä Käyttöohje ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Käyttöohje HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido ABB

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 7.3.2007 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA OE/OSSPEAKER V.10.3 OESPEAKER VERSIO 10.3 OSSPEAKER VERSIO 10.3 TILA: 3.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO Ohjelman asennus... 2 Radiorastien liittäminen... 2 Taustatietojen syöttö... 2 Verkon

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009)

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1 OHJELMAN OMAT OHJEET Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla EResultsLite.lnk kuviota. Lue ohjelman omat ohjeet valitsemalla Ohje-Avustus...

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Asentaminen... 4 Näppäinpikakomentoja... 5 EtäAsteri... 6 Tulostaminen doswintu:n avulla... 8 Wordiin tulostaminen... 10 Windows XP

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käyttävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Näppäri kymmensormiharjoitusohjelma Helsingin ATK-Palvelu Oy 1998-2006

Näppäri kymmensormiharjoitusohjelma Helsingin ATK-Palvelu Oy 1998-2006 Näppäri kymmensormiharjoitusohjelma Helsingin ATK-Palvelu Oy 1998-2006 1 Sisällysluettelo Sivu Asennusohje/Ohjelman käyttöönotto --------------------------------------------------------- 2 Yleistä----------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa

Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisa tarjoaa maksupäätteiksi Netsin Ingenico ipp350 tai iwl250 Ethernet yhteydellä ja iwl250 mallia Bluetooth yhteydellä. Jotta maksupääte toimii Elisa

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1

Työvälineohjelmistot KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy

Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Passikuva - Käyttöohje Pispalan Insinööritoimisto Oy Pispalan Insinööritoimisto Oy Harry Karvonen harry.karvonen@pispalanit.fi 27. lokakuuta 2013 Passikuva - Käyttöohje Sisältö i Sisältö 1 Passikuva 1

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely versio 1.2

Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Ryhmä 2 Sami Luomansuu, 168128, sami.luomansuu@tut.fi Panu Sjövall, 205401, panu.sjovall@tut.fi VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset 1.0 02.10.12

Lisätiedot