ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas ULMA 3D FI C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas

2 Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS KÄYTTÖTURVALLISUUS ALKUTILANNE KÄYTTÖÖNOTON, RATAKATKON TAI JÄNNITEKATKON JÄLKEEN NÄPPÄIMISTÖ NÄYTÖT Vikakartat TILA TASOT TUNNUKSET VIKOJEN YKSITYISKOHDAT Käyttäjä Hälytykset Toistuvat viat PROFIILIT Trendit Asetukset Viat Erikoisviat Perusparametrit Luokitus Tunnukset Kamerat Huuliruuvit Prioriteetti Verkko Lukitus Levytila Kieli Backup Kirjoitin ohjelma Testisivu Versio DOS Laatu Historia-valikko Laatu-valikko Raportti-valikko Asete ABS-valikko JÄRJESTELMÄN OHJAUS VIKARAPORTTIKIRJOITIN Matriisikirjoittimet Muut kirjoittimet Kuvaruutukopiot USEAN OPEROINTIASEMAN OMINAISUUDET Yleistä Ohjelmatoimintojen kuvaus Tila-ikkunan ilmaisutasot Parametrien varmuuskopiointi... 36

3 Käyttäjän opas ULMA 3D ULMA86-ohjelman lataaminen Näppäimistön lukitus Verkkoliittymä Kirjoitin Perusparametrit Vikojen koodit Vikaluokat ULMAN GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN ASENNUS VERKKOKORTIN ASENNUS Ohjelmat ja laitteisto Asennus Laitteistoasetukset Verkko-ohjelmiston asennus ULMA-verkkovalinta Historiatiedostojen formaatti Trimmitiedostot Tampuurinumero ja laatukoodi... 42

4 Käyttäjän opas ULMA 3D KUVALUETTELO Kuva 1.ULMA3D- järjestelmä...1 Kuva 2.Operointiasema...3 Kuva 3.Erillinen monitori, näppimistö ja kirjoitin...4 Kuva 4.Vikakartta...9 Kuva 5.Tilaikkuna...10 Kuva 6.Ilmaisutasot...11 Kuva 7.Vian yksityiskohdat...12 Kuva 8.Hälytyssivu...13 Kuva 9.Toistuvan vian- näyttö...14 Kuva 10.Profiili- näyttö...15 Kuva 11.Trendi- näyttö...16 Kuva 12.Asetteluparametrit...17 Kuva 13.Ilmaisutasot ja kameran videosignaali...18 Kuva 14.Parametri- näyttö...19 Kuva 15.Perusparametrit...21 Kuva 16.Kameroiden asetukset ja tilat...28 Kuva 17.Vikahistoria- näyttö...31 Kuva 18.Rullajako- näyttö...32

5 Käyttäjän opas ULMA 1 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS ULMA 3D on laadunvalvontalaitteisto, joka havaitsee liikkuvan paperiradan erityyppiset viat, reiät, täplät ja päällystysviirut. Viat näytetään välittömästi värinäytössä ja raportoidaan kirjoittimelle tampuurikohtaisesti. ULMA-järjestelmä soveltuu paperikoneen kunnon valvontaan, valmiin tuotteen laadun analysointiin ja raportointiin. Se mahdollistaa myös paperin vikojen nopean poiston, jolloin jatkojalostus sujuu häiriöttä eikä asiakkaalle pääse virheellistä tuotetta. ULMA 3D on CCD-kamerapohjainen optinen mittauslaitteisto, jonka suunnittelun lähtökohtina ovat olleet hyvä ilmaisukyky sekä luotettava ja pitkäikäinen toiminta. Peruslaitteistossa ei ole mekaanisesti liikkuvia osia. Järjestelmä ei vaadi säännöllistä säätämistä ja virittämistä automaattisten kompensointien ansiosta. Valon intensiteetin muutokset pölyyntymisen tai paperin laadun muuttumisen seurauksena korjataan automaattisella valonlähteen säädöllä. Radan formaation muutokset korjataan automaattisella kohinakorjauksella. Näiden ominaisuuksien ansiosta laitteiston mittaustarkkuus ja -herkkyys pysyvät samanlaisina valaistuksen ja radan ominaisuuksien muutoksista huolimatta. Kuva 1. ULMA 3D -järjestelmä

6 2 ULMA 3D Käyttäjän opas ULMA 3D -järjestelmään kuuluu operointiasema, ratalaitteisto, elektroniikkaohjausyksikkö, vahvavirtakaappi ja oheislaitteita (kuva 1). Operointiasemaan kuuluu näppäimistö ja monitori, jotka voidaan sijoittaa joko elektroniikkakaappiin (kuva 2) tai erillisinä valvomon pöydälle (kuva 3). Ratalaitteiston pääosat ovat valopalkki ja kamerapalkki, jotka sijaitsevat yleensä radan vastakkaisilla puolilla. Paksuilla paperi- tai kartonkilaaduilla voidaaan käyttää heijastusmittausta, jolloin valo- ja kamerapalkit ovat samalla puolella rataa. Kamerapalkki sisältää 1 20 kamerayksikköä (määrä riippuu radan leveydestä). Elektroniikkaohjausyksikkö sisältää mikrotietokonejärjestelmän sekä useita ulkoisten signaalien tulo- ja lähtöyksiköitä. Vahvavirtakaappi huolehtii koko laitteiston tehonsyötöstä. Oheislaitteita voi olla asiakkaan tarpeiden mukaisesti esim. värimerkitsimet, kirjoitin, valotaulu ja äänitorvi. Mittaustiedot voidaan lähettää myös erikseen tietokoneliitynnän kautta ylemmän tason tietokoneelle tai valinnaisen verkkoliitynnän kautta PC-verkon käyttäjille.

7 Käyttäjän opas ULMA 3 ABB Process Automation ULMA 3D Kuva 2. Operointiasema

8 4 ULMA 3D Käyttäjän opas C.ITOH Kuva 3. Erillinen monitori, näppäimistö ja kirjoitin

9 Käyttäjän opas ULMA 5 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS ULMA 3D -laitteisto ei aiheuta käyttäjälleen vaaraa eikä häiritse mahdollisissa virhetilanteissa paperinvalmistusta tai jälkikäsittelyä, sillä mittaus tapahtuu tutkittavaa rataa koskettamatta. Valopalkin lasia on varottava, sillä sen pintalämpötila voi olla hieman yli 100 C. Ratakatkossa palkin syöttöjännite pienenee, mutta palkki on lämmin vielä jonkin aikaa, kunnes puhallin ehtii jäähdyttää sen. Valopalkin lämpötilaa mitataan jatkuvasti lämpötila-anturin avulla. Kun lämpötila on liian suuri, annetaan automaattisesti hälytys ja syöttöjännite katkaistaan. ULMA 3D -laitteiston oheislaitteena oleva värimerkitsin siirtyy automaattisesti pois radalta ratakatkon yhteydessä tai kun järjestelmä kytketään pois toiminnasta. Kun vianilmaisu aloitetaan uudelleen, värimerkitsin siirtyy normaaliin asentoon radalle. Joissakin laitteistoissa on valopalkin palkinnostin. Se nostaa tai laskee palkkia noin mm normaalista mittausasennosta. Palkinnostinta ohjataan automaattisesti tai käsin. Palkkii liikkuu hitaasti, mutta silti on varmistettava, ettei sen tiellä ole esteitä.

10 6 ULMA 3D Käyttäjän opas 3 ALKUTILANNE KÄYTTÖÖNOTON, RATAKATKON TAI JÄNNITEKATKON JÄLKEEN Käyttöönoton jälkeen laitteisto on toimintakunnossa. Kameroiden ilmaisutasot, vikojen koot ja muut mittausparametrit on viritetty ainakin alustavasti käyttöönoton aikana. Jännitekatkon jälkeen värimerkitsin siirtyy pois radalta. Vikojen ilmaisun käynnistämiseksi käyttäjän on ensin napsautettava vikakarttanäytön tilanneikkunan punaista "OFF"-kenttää ja sitten "ON"-kenttää. Valopalkkiin kytketään normaali teho, värimerkitsimet siirtyvät radalle ja ilmaisu käynnistyy parametrisivun 4 (Pituuden laskenta ja viiveet) yleisparametreilla asetettavan sekuntimäärän kuluttua. Toiminta-arvot ovat samat kuin ennen jännitekatkoa. Ratakatkon sattuessa siirtyvät värimerkitsimet radalta pois ja valopalkki himmenee. Reikien, täplien ja juovien ilmaisu pysähtyy, samoin rullan pituuden laskeminen. Kun ratakatkotilanne on poistunut, rullan pituuden laskeminen alkaa välittömästi ja ilmaisu käynnistyy automaattisesti parametrisivun 4 (Pituuden laskenta ja viiveet) yleisparametreilla asetettavan sekuntimäärän kuluttua. Toiminta-arvot ovat samat kuin ennen ratakatkotilannetta ja vikatiedot myös senhetkiselle tampuurille ovat säilyneet muistissa.

11 Käyttäjän opas ULMA 7 4 NÄPPÄIMISTÖ Laitteiston toimintoja voidaan ohjata keskitetysti ULMA-näppäimistöstä, joka on teollisuus-pc:n näppäimistö. Teollisuuskäyttöön tarkoitetussa PC-näppäimistössä on myös pallo-ohjain. Salasanan avulla estetään tärkeimpien parametrien asiaton muuttaminen. Värimerkitsintä voidaan ohjata myös käsin ohjauskotelosta, joka sijaitsee merkitsimen läheisyydessä.

12 8 ULMA 3D Käyttäjän opas 5 NÄYTÖT ULMA 3D -järjestelmän näytöt on jaettu kolmeen pääryhmään: käyttäjä, asetukset ja laatu. Niissä on helppokäyttöiset alasvetovalikot ja käyttäjää opastavat ohjetekstit. ULMA-järjestelmää käytetään pallo-ohjaimella liikutettavan kohdistimen avulla. Eri näytöt ja toiminnot valitaan siirtämällä kohdistin valikkoon tai tekstikenttään ja painamalla ohjaimen vasenta painiketta. Valinta aktivoidaan toisella painalluksella. Esc-näppäimelläkin on tietty käyttötarkoitus se sulkee avatun ikkunan. 5.1 Vikakartat Vikakartasta (kuva 4) nähdään valmistettavan paperin laatu. Yksittäiset ja jatkuvat viat näytetään kahdessa erillisessä vikakartassa. Yleisparametreihin (sivu 13: Vikakartta, rivi 3) kuuluvalla parametrilla valitaan, näytetäänkö kummatkin kartat samanaikaisesti tai vain toinen. Vikakartasta nähdään parhaillaan ajettavan tampuurin vikojen sijainti pitkittäis- ja poikittaissuunnassa sekä ratakatkot ja tampuurinvaihdot. Asteikko poikittaissuuntaiselle sijainnille (huuliruuvit, kameran numerot tai desimetrit/jalat) näytetään ruudun alareunassa. Pitkittäissuuntainen sijainti (desimetriä tai jalkaa tampuurin alusta) näkyy vikakartan oikeassa reunassa. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti radan leveyttä, joka näytetään vikakartan yläreunassa (yksikkö dm tai jalkaa). Karttaa voidaan vierittää taakse- tai eteenpäin vasemman reunan nuolilla tai ohjauspisteillä. Pieni nuoli vierittää karttaa tapauksen ja suuri nuoli sivun kerrallaan. Ohjauspisteet siirtävät kartan tampuurin alkuun tai nykyhetkeen. Vikojen pitkittäissuuntainen sijainti näytetään ilman vikatyyppien värikoodeja, kun karttaa vieritetään, eikä se näytä nykyistä tilannetta. Juovat näkyvät jatkuvina viivoina. Niiden alkamis- ja päättymiskohdat ilmoitetaan. Mikäli useita juovia sattuu samaan kohtaan kartalla, viivan väri muuttuu. Reiästä alkava juova näkyy viivana, jonka alussa on ympyrä.

13 Käyttäjän opas ULMA 9 Kuva 4. Vikakartta Toimintonäppäimillä F1 F10 voidaan valita eri näyttösivuja ja avata joitain valintaikkunoita. F1 avaa ON/OFF ikkunan, josta järjestelmä voidaan kytkeä päälle tai pois. F2 avaa tampuurinumeron syöttöikkunan, jonka kautta tampuurin numero voidaan tarvittaessa päivittää käsin. F3 avaa ajan ja päiväyksen asetusikkunan. F3 avaa profiilinäytön. F4 avaa hälytysnäytön ensimmäisen sivun. F5 avaa hälytysten kuittausikkunan äänitorven tai valotaulun kuittausta varten, kun hälytyksen kesto on asetettu yleisparametreilla nollaksi (sivu 9: Valotaulu ja äänitorvi). F6 avaa laatukoodin valintaikkunan, josta valitaan laaturyhmää vastaavat parametrit ja syötetään uudet ryhmät/laatukoodit. F7 avaa historianäytön. F8 avaa toistuvan vian näytön. F9 avaa profiilinäytön. F10 avaa trendinäytön. Ruudun oikeassa reunassa on ikkuna, jossa nähdään tilanne, ilmaisutasot ja laskurit. Ikkunoiden alareunassa näytetään vikaluokkien värit. Tilannenäyttö, tasot tai laskurit aktivoidaan valikosta TILA Tila-ikkuna sisältää parhaillaan ajettavan tampuurin jokaisen vikaluokan summaavat vikalaskurit. Juovista lasketaan lukumäärän lisäksi juovatyyppikohtainen kokonaispituus (kuva 5).

14 10 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 5. Tila-ikkuna Järjestelmä ON/OFF -kenttä Tätä kenttää napsauttamalla avataan ON/OFF -ikkuna järjestelmän käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Kun järjestelmä ei toimi, punaisessa kentässä on teksti OFF. Käynnistysviiveen aikana vihreässä vilkkuvassa kentässä on valkoinen teksti ON. Käynnistysviiveen päätyttyä kenttä palaa jatkuvasti. Radan katketessa kenttä muuttuu keltaiseksi ja siinä on valkoinen teksti ON. Tampuurin numero Tampuurin numerossa on enintään kuusi merkkiä. Sitä kasvatetaan automaattisesti tampuurinvaihdossa, joten numeroiden lisäksi ei voida käyttää kirjaimia. Laaturyhmä Ryhmänumero yhdistää laatukoodit tiettyihin ryhmäkohtaisiin parametreihin (ilmaisutasot, tulostuslaitteet ja niin edelleen). Laaturyhmiä voi olla enintään kymmenen ja muistiin voidaan tallentaa 200 erilaista laatukoodia. Laatukoodi Koodissa voi olla 20 kirjainta tai numeroa vapaasti valittavassa järjestyksessä. Radan nopeus (metriä/minuutti tai jalkaa/minuutti) Pituus tampuurin alusta Valopalkin lämpötila ( C)

15 Käyttäjän opas ULMA TASOT Herkkyyksiä (vikojen kontrasti) voidaan muuttaa tässä ikkunassa (kuva 6). Järjestelmän ominaisuuksia voidaan muuttaa erittäin nopeasti, mikäli laatuvaatimukset ryhmän vaihtuessa sitä edellyttävät. Muutoksen vaikutukset näkyvät lisäksi heti vikakartassa. Ilmaisutasot voidaan suojata salasanalla, jolloin niitä ei voida muuttaa luvattomasti. Kuva 6. Ilmaisutasot TUNNUKSET Tunnukset-ikkuna sisältää käytössä olevien vikaluokkien tunnukset VIKOJEN YKSITYISKOHDAT Kaikki yksityiskohdat, esimerkiksi vian muoto ja koko, sijainti, vian ilmaissut kamera ja juovan pituus saadaan näkyviin putkahdusikkunaan napsauttamalla vikakartan haluttua vikaa (kuva 7). Ikkuna suljetaan napsauttamalla jotain kohtaa sen ulkopuolella tai painamalla Esc-näppäintä.

16 12 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 7. Vian yksityiskohdat 5.2 Käyttäjä Tästä valikosta voidaan käyttää samoja toimintoja kuin toimintonäppäimillä F1-F10. Näitä ovat tässä luvussa mainittujen lisäksi mittauksen aloitus/lopetus, tampuurinumeron syöttö, ajan ja päiväyksen asetus sekä historianäyttö Hälytykset Ikkunassa (kuva 8) näytetään ULMA-järjestelmän hälytykset. Niitä on kaksi perustyyppiä prosessin hälytykset, esimerkiksi RATAKATKO, ja järjestelmän omat hälytykset, esimerkiksi YKSIKÄÄN KAMERA EI VASTAA tai KAMERAN 01 VIDEOTASO. ULMA voi antaa yli 20 erilaista hälytystä. Jokaisen hälytyksen päiväys ja kellonaika sekä päättymishetki tallennetaan muistiin. Jokaisella sivulla on viisi hälytystä tai niiden päättymistä. Hälytyssivuja on yhteensä 20 eli ruutuun saadaan tiedot 200 viimeisimmästä hälytyksestä tai niiden päättymisestä.

17 Käyttäjän opas ULMA 13 Kuva 8. Hälytyssivu Toistuvat viat Näyttö (kuva 9) auttaa löytämään toistuvat viat. Kun vika havaitaan, ohjelma hakee aiemmin todetut viat. Jos useita samanlaisia vikoja on samassa paikassa poikittaissuunnassa, niiden etäisyys lasketaan. Jos se on muuttumaton ja käyttäjän asettama hälytysraja ylitetään, ohjelma hälyttää toistuvasta viasta. Toistuvan vian analyysi toimii jatkuvasti. Kun toistuva vika todetaan, ikkunassa näytetään vikalaji, kahden peräkkäisen vian välinen etäisyys, sijainti poikittaissuunnassa ja sen koneenosan nimi, joka lähinnä vastaa toistuvien vikojen etäisyyttä. Vikojen etäisyyden laskentatarkkuus on 1 dm (tai jalka). Koneenosien nimet ja pituudet, hälytysraja ja poikittaissuuntainen asteikko voidaan syöttää Asetuksetvalikosta. Käyttäjä voi määritellä 50 koneenosan nimeä ja pituutta. Vikojen määrä, jonka ylittäminen aiheuttaa hälytyksen, asetetaan valitsemalla hälytysraja. Jos raja on pienempi kuin kaksi, toistuvaa vikaa ei haeta lainkaan.

18 14 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 9. Toistuvan vian näyttö Alkavan vian testi ULMA suorittaa niin sanotun alkavan vian testin yleisparametreilla (sivu 7: Alkavan vian ja viiravian analyysit sekä nopeushälytys) määräämin välein (tunteina). Parametrin arvolla 0 testiä ei suoriteta lainkaan. Ensimmäinen testi tehdään vuorokaudenaikana, joka valitaan päiväyksen vaihtumisen määrittelevällä parametrilla. Ensin testataan reiät, sitten tummat täplät ja lopuksi vaaleat täplät seuraavasti: 1. Vikalajin pienimmän luokan minimikoosta vähennetään 1/5 ja aletaan laskea vikojen lukumäärää. 2. Odotetaan parametrilla määrätyn ajan minuutteja. Jos vikojen määrä radan jollakin kohdalla ylittää asetellun hälytysrajan, testi lopetetaan ja annetaan alkavan vian hälytys. Samalla käynnistetään vikavälianalyysi. 3. Jos alkavaa vikaa ei löytynyt, vian minimikokoa pienennetään taas 1/5 ja jatketaan testausta kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Vikalajin testi lopetetaan, kun minimikoko on 1/5 alkuperäisestä eli yksi vikalaji testataan enintään 4 kertaa PROFIILIT Profiilinäyttö esittää vikalajikohtaisen vikojen jakauman koneen poikkisuunnassa tietyltä ajalta (kuva 10). Näytössä on samanaikaisesti 3 profiilia. Ne voidaan valita napsauttamalla valikon "valitse 3 vikaluokkaa" ON/OFF -kenttää.

19 Käyttäjän opas ULMA 15 Asteikkoja muutetaan profiilin vasemmalla puolella olevilla nuolilla. Asteikon yläpuolella olevilla valitaan näytössä olevien vikojen enimmäismäärä ja alanuolilla asteikon vikojen vähimmäismäärä. Kun profiilit aktivoidaan, aikajakson oletusarvo on kaksi tuntia. Tällöin voidaan tarkastella parhaillaan ajettavaa tampuuria, vaikka se olisi valmistumaisillaan. Pienin aikajakso on 10 minuuttia ja suurin riippuu kiintolevyyn tallennettujen tampuurien aikajaksosta. Alku- ja päättymisaikaa sekä päiväystä voidaan muuttaa näytön alareunan nuolilla. Aika ja päiväys muuttuvat napsautettaessa nuolia kohdistimella. Aikajakso voidaan valita myös painamalla ensin pallo-ohjaimeen oikeaa painiketta. Tällöin järjestelmä ei enää päivitä profiileja aikajakson muutoksen aikana. Kun aikajakso on valittu, laitteisto tulostaa profiilit, kun oikeaa painiketta painetaan jälleen. Valikkopalkissa on kaksi vaihtoehtoa: Pois ja Asteikot. Kun napsautat "Pois" -kenttää tai painat Escnäppäintä, profiili-ikkuna sulkeutuu ja vikakartta palautuu näyttöön. Napsauttamalla "Asteikot"-kenttää saadaan neljä vaihtoehtoista poikittaissuuntaista asteikkoa: kamerat, huuliruuvit, pituus (dm tai jalkaa) tai ei asteikkoa. Ylä- ja alareunan asteikko voidaan valita erikseen. Kuva 10. Profiilinäyttö

20 16 ULMA 3D Käyttäjän opas Trendit Trendisivulla nähdään vikojen jakautuminen vikalajikohtaisesti halutulla aikajaksolla (kuva 11). Vikojen määrä valitaan samalla tavoin kuin profiilisivuillakin. Yhden käyrän pisteen lyhyin laskenta-aika on 10 minuuttia. Pienin mahdollinen aikajakso on 24 tuntia ja suurin 30 päivää. Muut vaihtoehdot ovat 2, 3, 6, 12, 18 ja 24 päivää. Aikajakson päättymishetki (tunnit ja minuutit) valitaan alareunan nuolilla ja pituus vasemman alakulman valintakentässä. Käyttäjä voi vapaasti valita, mitkä kolme vikalajia näytetään samanaikaisesti. Pallo-ohjaimen oikea painike toimii samalla tavoin kuin profiilisivuilla. Käyrien piirtämistä varten tarvittavat tiedot luetaan kiintolevystä. Erityisesti pitkiä trendejä varten tarvittavien tietojen lukeminen voi kestää pari minuuttia (riippuu suorittimen kuormituksesta). Lukemista seurataan ja luettujen tietojen määrä ilmoitetaan prosentteina tarvittavasta kokonaismäärästä. Tietojen luku voidaan peruuttaa milloin hyvänsä painamalla näppäimistön Esc-näppäintä. Kuva 11. Trendinäyttö

21 Käyttäjän opas ULMA Asetukset Tässä valikossa on 18 alivalikkoa (kuva 12). Näitä sivuja käytetään pääasiassa otettaessa järjestelmää käyttöön. Parametrien arvojen muuttaminen voidaan estää käyttämällä salasanaa. Kuva 12. Järjestelmän asetteluparametrinäyttö Viat Ilmaisutasolla tarkoitetaan kameralle asetettua arvoa (0 100 %), jonka ylittyminen kameran vi deosignaalissa tulkitaan viaksi (kuva 13). Voimakas (= korkea) signaali merkitsee kontrastiltaan hyvin erottuvaa vikaa ja heikko (= matala) merkitsee formaatiotaustasta heikommin erottuvaa vikaa. Mikäli ilmaisutasoksi annetaan arvo 0 %, ilmaisutaso on epäherkimmillään, eli vain hyvin voimakkaat viat ilmaistaan. Jos taas ilmaisutasoksi on annettu 100 %, on ilmaisutaso herkimmillään, eli kontrastiltaan heikotkin viat ilmaistaan. Näitä arvoja voi käyttäjä halutessaan muuttaa. Valittuja arvoja ei paperin ominaisuuksien kuten värisä-vyn, neliömassan, opasiteetin tai formaation muuttuessa yleensä tarvitse virittää uudelleen. Automaattinen säätöjärjestelmä optimoi valon määrän. Ilmaisutasot voidaan syöttää kullekin laaturyhmälle erikseen.

22 18 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 13. Ilmaisutasot ja kameran videosignaali Ilmaisutasojen ohjelmallisesti annetut arvot ja säätöalueet ovat: VIKALAJI OHJELMALLINEN SÄÄTÖALUE ALKUARVO % % Reikä Tumma täplä Vaalea täplä Tumma viiru Kirkas viiru Vaalea viiru Harmaa viiru Vikojen koko ilmoitetaan sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa. Yksikkö määritellään yleisparametrien sivulla 4: Pituuden laskenta ja viiveet. Jokaista ryhmää varten voidaan tallettaa omat parametrien arvot. Ryhmät on numeroitu 1 10 ja ne voidaan valita napsauttamalla "Seuraava" tai "Edellinen" tai painamalla PgUp tai PgDn -näppäintä. Esimerkki parametrisivusta on kuvassa 14. Tulostuslaitteet valitaan päälle (ON) ja pois (OFF) napsauttamalla aktivoitua valintaa pallo-ohjaimen painikkeella tai painamalla Enter-näppäintä. Kohdistin voidaan siirtää kentästä toiseen pallo-ohjaimella taii nuolinäppäimillä.

23 Käyttäjän opas ULMA 19 Kuva 14. Parametrinäyttö 1 NÄYTTÖ Vikakartalla näytettävät viat: ON OFF vika näkyy vikakartalla vika ei näy vikakartalla 2 HISTORIANÄYTTÖ Historianäytössä näytettävät viat: ON OFF vika näkyy historianäytössä vika ei näy historianäytössä 3 TAMPUURIRAPORTTI Kirjoittimien vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika tulostetaan vikaa ei tulosteta 4 AUKIRULLAUSRAPORTTI ON OFF vika tulostetaan aukirullausraporttiin vikaa ei tulosteta aukirullausraporttiin 5 ÄÄNIMERKKI Äänimerkin vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF viasta hälytetään viasta ei hälytetä 6 VALOPANEELI

24 20 ULMA 3D Käyttäjän opas Valopaneelin vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF viasta hälytetään viasta ei hälytetä 7 VÄRIMERKKARI 1 Värimerkitsimen vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika merkitään vikaa ei merkitä 8 VÄRIMERKKARI 2 Värimerkitsimen vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika merkitään vikaa ei merkitä 9 TIETOKONELIITÄNTÄ 1 Tietokoneelle tai aukirullausautomatiikalle siirrettävät vikalajit: ON OFF vika siirretään vikaa ei siirretä 10 TIETOKONELIITÄNTÄ 2 Tietokoneelle tai aukirullausautomatiikalle siirrettävät vikalajit: ON OFF vika siirretään vikaa ei siirretä Erikoisviat Tässä näytössä määritellään ryöpyn ja reunavian ilmaisuparametrit laaturyhmittäin. Rei'ille ja täplille voidaan antaa ryöpyn aikaansaava vikojen määrä ja ja pituus, jonka alueelta ryöppyä haetaan. Näytössä määritellään myös leveys reuna-alueelle, jolta reunavikoja etsitään Perusparametrit Perusparametrit on jaettu 18 sivulle, joista jokaisella on oma otsikko (kuva 15). Halutulle sivulle päästään näppäilemällä sivun numero ja painamalla Enter tai napsauttamalla pallo-ohjaimen painikkeella missä muualla hyvänsä paitsi Pois-kentässä. Seuraava tai edellinen sivu valitaan valikosta tai painamalla PgUp tai PgDn - näppäintä. Parametreja voidaan muuttaa seuraavasti: 1. Siirrä kohdistin halutun muuttujan kohdalle pallo-ohjaimella tai nuolinäppäimillä. 2. Syötä haluttu arvo numeronäppäimillä. 3. Paina Enter tai napsauta pallo-ohjaimen painikkeella. Jos arvo ei ole hyväksyttävissä, enimmäis- tai vähimmäisarvo otetaan käyttöön. Arvot tallentuvat tietokoneen muistiin, kun valitaan Pois tai painetaan Escnäppäintä. Uusien arvojen tallentaminen muistiin varmistetaan kyllä/ei-valikolla ennen kuin sivulta päästään poistumaan. 4. Jos salasana on käytössä, järjestelmä pyytää antamaan sen ennen uusien arvojen tallentamista. Jos salasana on väärä, vanhaa arvoa käytetään ja se pysyy muistissa. Jos salasana näppäillään väärin, se voidaan syöttää kaksi kertaa uudelleen ennen kuin järjestelmä poistuu automaattisesti sivulta tallentamatta uutta arvoa.

25 Käyttäjän opas ULMA 21 Kuva 15. Perusparametrit Sivu 1: Kamerat ja palkki JÄRJESTELMÄN KAMEROIDEN MÄÄRÄ Suurin arvo on 99. KAMERAN CCD-ELEMENTIN PIKSELILUKU Kameran CCD-elementin kuva-alkioiden määrä. 1=KAMERA 1 KÄYTTÖPUOLELLA, O=HOITOPUOLELLA Määrittelee vikakartan reunan, josta kameroiden numerointi alkaa. YHDEN KAMERAN MAX.MITTAUSALUE, mm/mils Yhden kameran radasta näkemä alue. KOKO PALKIN MAX.MITTAUSALUE, mm/tuumaa Kameroiden kokonaiskatselualue. KESKIARVOSTUKSEN AIKAVAKIO, CD Vikojen ilmaisualgoritmin käyttämä suodatusvakio poikittaissuunnassa. Määritellään käyttöönotossa. KESKIARVOSTUKSEN AIKAVAKIO, MD Vikojen ilmaisualgoritmin käyttämä suodatusvakio pitkittäissuunnassa. Määritellään käyttöönotossa. Sivu 2: Rulla-asteikko

26 22 ULMA 3D Käyttäjän opas ASTEIKON ALKU: 0=OIKEALTA, 1=VASEMMALTA Määrittää rullajaon alkupuolen. ASTEIKON ALKU: 0=KIINTEÄSTÄ PISTEESTÄ, 1=PAPERIN REUNASTA Määrittää, alkaako rullajako paperin reunasta vai parametrilla määrätystä kiinteästä pisteestä etäisyys kiinteästä pisteestä palkin reunaan. KIINTEÄN PISTEEN JA KATSELUALUEEN REUNAN ETÄISYYS, mm/0.1 in. Etäisyys kiinteästä pisteestä palkin reunaan. Sivu 3: Yleisparametrit TAMPUURINUMERON LISÄYS TAMPUURINVAIHDOSSA Tampuurinumeroa kasvatetaan ilmoitetulla määrällä tampuurinvaihdossa. Enimmäisarvo on 100. PAPERIKONEEN NUMERO Määrittää paperikoneen numeron, johon ULMA on asennettu. Enimmäisarvo on 999. ULMAN NUMERO ULMA-järjestelmän numero. Enimmäisarvo on 999. VUOROKAUDEN VAIHTOTUNTI (0-23) RAPORTEISSA Vuorokausi voidaan vaihtaa mihin kellonaikaan hyvänsä. Enimmäisarvo on 23. AIKA SEKUNTEINA, JONKA JÄLKEEN NÄPPÄIMISTÖ LUKITTUU Ajanjakso, jonka kuluessa parametreja voidaan muuttaa salasanan syöttämisen jälkeen. VUOROJEN LUKUMÄÄRÄ VUOROKAUDESSA Määrittää vuorojen lukumäärän vuorokaudessa vuororaporttia varten. 1=ALUSTA TAMPUURINUMERO VUORON 1 ALUSSA, 0=EI Määrittää, muutetaanko tampuurinumero aina vuoron 1 alussa seuraavassa kohdassa syötettävään arvoon. NUMERO, JOHON ALUSTETAAN Määrittää tampuurinumeron, joka annetaan vuoron 1 alussa, mikäli sen halutaan olevan vakio. 1=ABS:N OHJAUS MAHDOLLINEN TÄLTÄ UIC:LTA (0=EI) Määrittää, voidaanko ABS:ää ohjata tältä UIC:lta. Sivu 4: Pituuden laskenta ja viiveet TAKOKIERROSTA VASTAAVA MATKA, 0.1mm/mils Yhtä takometrin kierrosta vastaava radan kulkema matka. Mahdolliset yksiköt ovat 0,1 mm ja 1 mil. TAKOPULSSIEN LUKUMÄÄRÄ/KIERROS Yhtä takometrin kierrosta vastaava pulssien lukumäärä. Enimmäisarvo on KÄYTETTÄVÄT YKSIKÖT: 0=mm/dm, 1=MILSSIT/JALAT Tämä parametri määrittää ULMA-järjestelmässä käytettävät mittayksiköt. ILMAISUN ESTON PITUUS TAMPUURINVAIHDON JÄLKEEN (dm/jalkaa) Tämän parametrin avulla estetään vikojen ilmaisu tampuurinvaihtosignaalin jälkeen. Sen enimmäisarvo on 9999 dm. RATAKATKO: MINIMIMATKA ENNEN SEURAAVAA ILMAISUA (dm/jalkaa) Matka, jonka aikana vikoja ei ilmoiteta ratakatkon jälkeen. Sen enimmäisarvo on 9999 dm.

27 Käyttäjän opas ULMA 23 PITUUSLASKURIIN LISÄTTÄVÄ VAKIO (KAHDEN ULMAN TAPAUKSESSA) Jos ULMA-järjestelmiä on kaksi, tällä parametrilla valitaan kahden palkin välinen etäisyys. Tällöin kumpikin ULMA voi ilmaista vikoja, joilla on sama pitkittäissuuntainen paikka. Sen enimmäisarvo on 5000 dm tai 2000 jalkaa. KÄYNNISTYSVIIVEEN PITUUS SEKUNTEINA Viiveen pituus sekunteina, kun järjestelmä käynnistetään. Sen enimmäisarvo on 180 sekuntia. JUOVIEN VÄLINEN MINIMIETÄISYYS (dm/tuumaa) Kahden juovan päiden välinen minimietäisyys. Jos etäisyys on tätä pienempi, juovat lasketaan yhdeksi jatkuvaksi juovaksi. Enimmäisarvo on MATKA JATKOKSEN ILMAISULTA PALKILLE, 0=EI KÄYTÖSSÄ Jos jatkoksenilmaisin on käytössä, tämä parametri määrittää sen paikan ja estää jatkosteipin tulostumisen vikoina. Enimmäisarvo on JATKOKSEN JÄLKEINEN ILMAISUVIIVE Vikoja ei ilmaista tänä aikana jatkoksen havaitsemisen jälkeen. Enimmäisarvo on TAMPUURINVAIHTO: MINIMIMATKA (dm/jalkaa) ENNEN UUDEN ILMAISUA Jos tällä välillä on kaksi tampuurinvaihtosignaalia, ne näkyvät yhtenä vaihtona. Enimmäisarvo on Sivu 5: Palkin ohjaus OHJEARVO (%) KÄYNNISTYSVIIVEESSÄ JA KÄSIOHJAUKSELLA Valopalkin kirkkauden säätö käynnistysviiveessä ja ohjearvo, jos järjestelmää ohjataan käsin. Enimmäisarvo on 99 %. OHJEARVO (%) KELTAISESSA ON-TILASSA Sytyttimen ohjearvo (%) keltaisessa ON-tilassa. Enimmäisarvo on 99 %. PALKIN OHJAUKSEN MAKSIMIARVO (%) Jännitteen enimmäisarvo prosentteina suurimmasta mahdollisesta jännitteestä säädettäessä valopalkin kirkkautta. Enimmäisarvo on 100 %. VALON MÄÄRÄN ASETUSARVO (%) Valon määrän asetusarvo ohjattaessa valopalkkia automaattisesti. Enimmäisarvo on 100 %. OHJAUS: 1=AUTO, O=KÄSIN Valopalkin ohjaus automaattisesti tai käsin. Sivu 6: Lämpötilahälytys LÄMPÖTILAHÄLYTYKSEN ALARAJA CELSIUS-ASTEINA Alhaisen lämpötilan hälytysraja. Hälytyksen vähimmäisarvo on 10 C ja enimmäisarvo 30 C. LÄMPÖTILAHÄLYTYKSEN VAROITUSRAJA Korkean lämpötilan varoitusraja Celsius-asteina. Enimmäisarvo on 120 C ja vähimmäisarvo 40 C. YLÄRAJA: YLITYS AIHEUTTAA OHJAUKSEN KATKAISUN Ohjauksen katkaisuraja Celsius-asteina. Kun raja ylitetään, valopalkin tehonsyöttö katkaistaan. Enimmäisarvo on 150 C ja vähimmäisarvo 60 C. Sivu 7: Alkavan ja viiravian analyysit sekä nopeushälytys ALKAVAN VIAN TESTIVÄLI 1-24 H. 0=TESTI EI KÄYTÖSSÄ Alkavan vian testien väli tunteina.

28 24 ULMA 3D Käyttäjän opas REIKIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään reikien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan reikähälytys. TUMMIEN TÄPLIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään tummien täplien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan hälytys tummista täplistä. VAALEIDEN TÄPLIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään vaaleiden täplien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan hälytys vaaleista täplistä. LASKENTA-AIKA HÄLYTYSRAJALLE MINUUTTEINA (MOLEMMAT ANALYYSIT) Vikojen laskennassa käytettävä aika, joka antaa vikahälytyksen, ja alkavan vian testissä käytettävä aika. NOPEUS, JONKA ALITUKSESTA ULMA SIIRTYY KELTAISEEN ON-TILAAN ULMA siirtyy keltaiseen ON-tilaan, kun tällä parametrilla määritetty nopeus alitetaan. NOPEUS, JONKA YLITYKSESTÄ ULMA SIIRTYY VIHREÄÄN ON-TILAAN ULMA siirtyy vihreään ON-tilaan, kun tällä parametrilla määritetty nopeus ylitetään. Sivu 8: Värimerkitsimet Värimerkitsimen ohjausparametreilla asetetaan värimerkkien pituus ja oikea sijainti sekä eri tavat merkitä vikoja eri väreillä. Eri värejä voidaan myös käyttää vian paikan ilmaisemiseen. VÄRIMERKIN 1 PITUUS (dm/jalkaa) Valitsee värimerkitsimen 1 värimerkin pituuden. Voidaan asettaa kokonaislukuna alueelta dm/jalkaa. VÄRIMERKIN 2 PITUUS (dm/jalkaa) Valitsee värimerkitsimen 2 värimerkin pituuden. Voidaan asettaa kokonaislukuna alueelta dm/jalkaa. ETÄISYYS PALKILTA MERKKARILLE 1 (dm/jalkaa) Ilmaisinpalkin ja värimerkitsimen 1 välinen etäisyys. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. ETÄISYYS PALKILTA MERKKARILLE 2 (dm/jalkaa) Ilmaisinpalkin ja värimerkitsimen 2 välinen etäisyys. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. VÄRIMERKIN 1 KATKON PITUUS (dm/jalkaa), KUN UUSI VIKA Valitsee värimerkin 1 katkon pituuden, kun uusi vika havaitaan. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. VÄRIMERKIN 2 KATKON PITUUS (dm/jalkaa), KUN UUSI VIKA Valitsee värimerkin 2 katkon pituuden, kun uusi vika havaitaan. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. HOITOPUOLEN JA KESKUSTAN RAJAN ETÄISYYS HOITOPUOLELTA (cm/tuumaa) Rata voidaan jakaa kolmeen kaistaan, jolloin esim. kumpikin värimerkitsin merkitsee oman reunan puoleisen kaistan viat ja molemmat värimerkitsimet merkitsevät keskikaistan viat. Tämä parametri ilmoittaa hoitopuolen kaistan ja keskikaistan välisen rajan etäisyyden hoitopuolelta. KÄYTTÖPUOLEN JA KESKUSTAN RAJAN ETÄISYYS KÄYTTÖPUOLELTA (cm/tuumaa) Tämä parametri ilmoittaa käyttöpuolen kaistan ja keskikistan välisen rajan etäisyyden hoitopuolelta.

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot