ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas"

Transkriptio

1 Käyttäjän opas ULMA 3D FI C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas

2 Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS KÄYTTÖTURVALLISUUS ALKUTILANNE KÄYTTÖÖNOTON, RATAKATKON TAI JÄNNITEKATKON JÄLKEEN NÄPPÄIMISTÖ NÄYTÖT Vikakartat TILA TASOT TUNNUKSET VIKOJEN YKSITYISKOHDAT Käyttäjä Hälytykset Toistuvat viat PROFIILIT Trendit Asetukset Viat Erikoisviat Perusparametrit Luokitus Tunnukset Kamerat Huuliruuvit Prioriteetti Verkko Lukitus Levytila Kieli Backup Kirjoitin ohjelma Testisivu Versio DOS Laatu Historia-valikko Laatu-valikko Raportti-valikko Asete ABS-valikko JÄRJESTELMÄN OHJAUS VIKARAPORTTIKIRJOITIN Matriisikirjoittimet Muut kirjoittimet Kuvaruutukopiot USEAN OPEROINTIASEMAN OMINAISUUDET Yleistä Ohjelmatoimintojen kuvaus Tila-ikkunan ilmaisutasot Parametrien varmuuskopiointi... 36

3 Käyttäjän opas ULMA 3D ULMA86-ohjelman lataaminen Näppäimistön lukitus Verkkoliittymä Kirjoitin Perusparametrit Vikojen koodit Vikaluokat ULMAN GRAAFISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN ASENNUS VERKKOKORTIN ASENNUS Ohjelmat ja laitteisto Asennus Laitteistoasetukset Verkko-ohjelmiston asennus ULMA-verkkovalinta Historiatiedostojen formaatti Trimmitiedostot Tampuurinumero ja laatukoodi... 42

4 Käyttäjän opas ULMA 3D KUVALUETTELO Kuva 1.ULMA3D- järjestelmä...1 Kuva 2.Operointiasema...3 Kuva 3.Erillinen monitori, näppimistö ja kirjoitin...4 Kuva 4.Vikakartta...9 Kuva 5.Tilaikkuna...10 Kuva 6.Ilmaisutasot...11 Kuva 7.Vian yksityiskohdat...12 Kuva 8.Hälytyssivu...13 Kuva 9.Toistuvan vian- näyttö...14 Kuva 10.Profiili- näyttö...15 Kuva 11.Trendi- näyttö...16 Kuva 12.Asetteluparametrit...17 Kuva 13.Ilmaisutasot ja kameran videosignaali...18 Kuva 14.Parametri- näyttö...19 Kuva 15.Perusparametrit...21 Kuva 16.Kameroiden asetukset ja tilat...28 Kuva 17.Vikahistoria- näyttö...31 Kuva 18.Rullajako- näyttö...32

5 Käyttäjän opas ULMA 1 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS ULMA 3D on laadunvalvontalaitteisto, joka havaitsee liikkuvan paperiradan erityyppiset viat, reiät, täplät ja päällystysviirut. Viat näytetään välittömästi värinäytössä ja raportoidaan kirjoittimelle tampuurikohtaisesti. ULMA-järjestelmä soveltuu paperikoneen kunnon valvontaan, valmiin tuotteen laadun analysointiin ja raportointiin. Se mahdollistaa myös paperin vikojen nopean poiston, jolloin jatkojalostus sujuu häiriöttä eikä asiakkaalle pääse virheellistä tuotetta. ULMA 3D on CCD-kamerapohjainen optinen mittauslaitteisto, jonka suunnittelun lähtökohtina ovat olleet hyvä ilmaisukyky sekä luotettava ja pitkäikäinen toiminta. Peruslaitteistossa ei ole mekaanisesti liikkuvia osia. Järjestelmä ei vaadi säännöllistä säätämistä ja virittämistä automaattisten kompensointien ansiosta. Valon intensiteetin muutokset pölyyntymisen tai paperin laadun muuttumisen seurauksena korjataan automaattisella valonlähteen säädöllä. Radan formaation muutokset korjataan automaattisella kohinakorjauksella. Näiden ominaisuuksien ansiosta laitteiston mittaustarkkuus ja -herkkyys pysyvät samanlaisina valaistuksen ja radan ominaisuuksien muutoksista huolimatta. Kuva 1. ULMA 3D -järjestelmä

6 2 ULMA 3D Käyttäjän opas ULMA 3D -järjestelmään kuuluu operointiasema, ratalaitteisto, elektroniikkaohjausyksikkö, vahvavirtakaappi ja oheislaitteita (kuva 1). Operointiasemaan kuuluu näppäimistö ja monitori, jotka voidaan sijoittaa joko elektroniikkakaappiin (kuva 2) tai erillisinä valvomon pöydälle (kuva 3). Ratalaitteiston pääosat ovat valopalkki ja kamerapalkki, jotka sijaitsevat yleensä radan vastakkaisilla puolilla. Paksuilla paperi- tai kartonkilaaduilla voidaaan käyttää heijastusmittausta, jolloin valo- ja kamerapalkit ovat samalla puolella rataa. Kamerapalkki sisältää 1 20 kamerayksikköä (määrä riippuu radan leveydestä). Elektroniikkaohjausyksikkö sisältää mikrotietokonejärjestelmän sekä useita ulkoisten signaalien tulo- ja lähtöyksiköitä. Vahvavirtakaappi huolehtii koko laitteiston tehonsyötöstä. Oheislaitteita voi olla asiakkaan tarpeiden mukaisesti esim. värimerkitsimet, kirjoitin, valotaulu ja äänitorvi. Mittaustiedot voidaan lähettää myös erikseen tietokoneliitynnän kautta ylemmän tason tietokoneelle tai valinnaisen verkkoliitynnän kautta PC-verkon käyttäjille.

7 Käyttäjän opas ULMA 3 ABB Process Automation ULMA 3D Kuva 2. Operointiasema

8 4 ULMA 3D Käyttäjän opas C.ITOH Kuva 3. Erillinen monitori, näppäimistö ja kirjoitin

9 Käyttäjän opas ULMA 5 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS ULMA 3D -laitteisto ei aiheuta käyttäjälleen vaaraa eikä häiritse mahdollisissa virhetilanteissa paperinvalmistusta tai jälkikäsittelyä, sillä mittaus tapahtuu tutkittavaa rataa koskettamatta. Valopalkin lasia on varottava, sillä sen pintalämpötila voi olla hieman yli 100 C. Ratakatkossa palkin syöttöjännite pienenee, mutta palkki on lämmin vielä jonkin aikaa, kunnes puhallin ehtii jäähdyttää sen. Valopalkin lämpötilaa mitataan jatkuvasti lämpötila-anturin avulla. Kun lämpötila on liian suuri, annetaan automaattisesti hälytys ja syöttöjännite katkaistaan. ULMA 3D -laitteiston oheislaitteena oleva värimerkitsin siirtyy automaattisesti pois radalta ratakatkon yhteydessä tai kun järjestelmä kytketään pois toiminnasta. Kun vianilmaisu aloitetaan uudelleen, värimerkitsin siirtyy normaaliin asentoon radalle. Joissakin laitteistoissa on valopalkin palkinnostin. Se nostaa tai laskee palkkia noin mm normaalista mittausasennosta. Palkinnostinta ohjataan automaattisesti tai käsin. Palkkii liikkuu hitaasti, mutta silti on varmistettava, ettei sen tiellä ole esteitä.

10 6 ULMA 3D Käyttäjän opas 3 ALKUTILANNE KÄYTTÖÖNOTON, RATAKATKON TAI JÄNNITEKATKON JÄLKEEN Käyttöönoton jälkeen laitteisto on toimintakunnossa. Kameroiden ilmaisutasot, vikojen koot ja muut mittausparametrit on viritetty ainakin alustavasti käyttöönoton aikana. Jännitekatkon jälkeen värimerkitsin siirtyy pois radalta. Vikojen ilmaisun käynnistämiseksi käyttäjän on ensin napsautettava vikakarttanäytön tilanneikkunan punaista "OFF"-kenttää ja sitten "ON"-kenttää. Valopalkkiin kytketään normaali teho, värimerkitsimet siirtyvät radalle ja ilmaisu käynnistyy parametrisivun 4 (Pituuden laskenta ja viiveet) yleisparametreilla asetettavan sekuntimäärän kuluttua. Toiminta-arvot ovat samat kuin ennen jännitekatkoa. Ratakatkon sattuessa siirtyvät värimerkitsimet radalta pois ja valopalkki himmenee. Reikien, täplien ja juovien ilmaisu pysähtyy, samoin rullan pituuden laskeminen. Kun ratakatkotilanne on poistunut, rullan pituuden laskeminen alkaa välittömästi ja ilmaisu käynnistyy automaattisesti parametrisivun 4 (Pituuden laskenta ja viiveet) yleisparametreilla asetettavan sekuntimäärän kuluttua. Toiminta-arvot ovat samat kuin ennen ratakatkotilannetta ja vikatiedot myös senhetkiselle tampuurille ovat säilyneet muistissa.

11 Käyttäjän opas ULMA 7 4 NÄPPÄIMISTÖ Laitteiston toimintoja voidaan ohjata keskitetysti ULMA-näppäimistöstä, joka on teollisuus-pc:n näppäimistö. Teollisuuskäyttöön tarkoitetussa PC-näppäimistössä on myös pallo-ohjain. Salasanan avulla estetään tärkeimpien parametrien asiaton muuttaminen. Värimerkitsintä voidaan ohjata myös käsin ohjauskotelosta, joka sijaitsee merkitsimen läheisyydessä.

12 8 ULMA 3D Käyttäjän opas 5 NÄYTÖT ULMA 3D -järjestelmän näytöt on jaettu kolmeen pääryhmään: käyttäjä, asetukset ja laatu. Niissä on helppokäyttöiset alasvetovalikot ja käyttäjää opastavat ohjetekstit. ULMA-järjestelmää käytetään pallo-ohjaimella liikutettavan kohdistimen avulla. Eri näytöt ja toiminnot valitaan siirtämällä kohdistin valikkoon tai tekstikenttään ja painamalla ohjaimen vasenta painiketta. Valinta aktivoidaan toisella painalluksella. Esc-näppäimelläkin on tietty käyttötarkoitus se sulkee avatun ikkunan. 5.1 Vikakartat Vikakartasta (kuva 4) nähdään valmistettavan paperin laatu. Yksittäiset ja jatkuvat viat näytetään kahdessa erillisessä vikakartassa. Yleisparametreihin (sivu 13: Vikakartta, rivi 3) kuuluvalla parametrilla valitaan, näytetäänkö kummatkin kartat samanaikaisesti tai vain toinen. Vikakartasta nähdään parhaillaan ajettavan tampuurin vikojen sijainti pitkittäis- ja poikittaissuunnassa sekä ratakatkot ja tampuurinvaihdot. Asteikko poikittaissuuntaiselle sijainnille (huuliruuvit, kameran numerot tai desimetrit/jalat) näytetään ruudun alareunassa. Pitkittäissuuntainen sijainti (desimetriä tai jalkaa tampuurin alusta) näkyy vikakartan oikeassa reunassa. Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti radan leveyttä, joka näytetään vikakartan yläreunassa (yksikkö dm tai jalkaa). Karttaa voidaan vierittää taakse- tai eteenpäin vasemman reunan nuolilla tai ohjauspisteillä. Pieni nuoli vierittää karttaa tapauksen ja suuri nuoli sivun kerrallaan. Ohjauspisteet siirtävät kartan tampuurin alkuun tai nykyhetkeen. Vikojen pitkittäissuuntainen sijainti näytetään ilman vikatyyppien värikoodeja, kun karttaa vieritetään, eikä se näytä nykyistä tilannetta. Juovat näkyvät jatkuvina viivoina. Niiden alkamis- ja päättymiskohdat ilmoitetaan. Mikäli useita juovia sattuu samaan kohtaan kartalla, viivan väri muuttuu. Reiästä alkava juova näkyy viivana, jonka alussa on ympyrä.

13 Käyttäjän opas ULMA 9 Kuva 4. Vikakartta Toimintonäppäimillä F1 F10 voidaan valita eri näyttösivuja ja avata joitain valintaikkunoita. F1 avaa ON/OFF ikkunan, josta järjestelmä voidaan kytkeä päälle tai pois. F2 avaa tampuurinumeron syöttöikkunan, jonka kautta tampuurin numero voidaan tarvittaessa päivittää käsin. F3 avaa ajan ja päiväyksen asetusikkunan. F3 avaa profiilinäytön. F4 avaa hälytysnäytön ensimmäisen sivun. F5 avaa hälytysten kuittausikkunan äänitorven tai valotaulun kuittausta varten, kun hälytyksen kesto on asetettu yleisparametreilla nollaksi (sivu 9: Valotaulu ja äänitorvi). F6 avaa laatukoodin valintaikkunan, josta valitaan laaturyhmää vastaavat parametrit ja syötetään uudet ryhmät/laatukoodit. F7 avaa historianäytön. F8 avaa toistuvan vian näytön. F9 avaa profiilinäytön. F10 avaa trendinäytön. Ruudun oikeassa reunassa on ikkuna, jossa nähdään tilanne, ilmaisutasot ja laskurit. Ikkunoiden alareunassa näytetään vikaluokkien värit. Tilannenäyttö, tasot tai laskurit aktivoidaan valikosta TILA Tila-ikkuna sisältää parhaillaan ajettavan tampuurin jokaisen vikaluokan summaavat vikalaskurit. Juovista lasketaan lukumäärän lisäksi juovatyyppikohtainen kokonaispituus (kuva 5).

14 10 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 5. Tila-ikkuna Järjestelmä ON/OFF -kenttä Tätä kenttää napsauttamalla avataan ON/OFF -ikkuna järjestelmän käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Kun järjestelmä ei toimi, punaisessa kentässä on teksti OFF. Käynnistysviiveen aikana vihreässä vilkkuvassa kentässä on valkoinen teksti ON. Käynnistysviiveen päätyttyä kenttä palaa jatkuvasti. Radan katketessa kenttä muuttuu keltaiseksi ja siinä on valkoinen teksti ON. Tampuurin numero Tampuurin numerossa on enintään kuusi merkkiä. Sitä kasvatetaan automaattisesti tampuurinvaihdossa, joten numeroiden lisäksi ei voida käyttää kirjaimia. Laaturyhmä Ryhmänumero yhdistää laatukoodit tiettyihin ryhmäkohtaisiin parametreihin (ilmaisutasot, tulostuslaitteet ja niin edelleen). Laaturyhmiä voi olla enintään kymmenen ja muistiin voidaan tallentaa 200 erilaista laatukoodia. Laatukoodi Koodissa voi olla 20 kirjainta tai numeroa vapaasti valittavassa järjestyksessä. Radan nopeus (metriä/minuutti tai jalkaa/minuutti) Pituus tampuurin alusta Valopalkin lämpötila ( C)

15 Käyttäjän opas ULMA TASOT Herkkyyksiä (vikojen kontrasti) voidaan muuttaa tässä ikkunassa (kuva 6). Järjestelmän ominaisuuksia voidaan muuttaa erittäin nopeasti, mikäli laatuvaatimukset ryhmän vaihtuessa sitä edellyttävät. Muutoksen vaikutukset näkyvät lisäksi heti vikakartassa. Ilmaisutasot voidaan suojata salasanalla, jolloin niitä ei voida muuttaa luvattomasti. Kuva 6. Ilmaisutasot TUNNUKSET Tunnukset-ikkuna sisältää käytössä olevien vikaluokkien tunnukset VIKOJEN YKSITYISKOHDAT Kaikki yksityiskohdat, esimerkiksi vian muoto ja koko, sijainti, vian ilmaissut kamera ja juovan pituus saadaan näkyviin putkahdusikkunaan napsauttamalla vikakartan haluttua vikaa (kuva 7). Ikkuna suljetaan napsauttamalla jotain kohtaa sen ulkopuolella tai painamalla Esc-näppäintä.

16 12 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 7. Vian yksityiskohdat 5.2 Käyttäjä Tästä valikosta voidaan käyttää samoja toimintoja kuin toimintonäppäimillä F1-F10. Näitä ovat tässä luvussa mainittujen lisäksi mittauksen aloitus/lopetus, tampuurinumeron syöttö, ajan ja päiväyksen asetus sekä historianäyttö Hälytykset Ikkunassa (kuva 8) näytetään ULMA-järjestelmän hälytykset. Niitä on kaksi perustyyppiä prosessin hälytykset, esimerkiksi RATAKATKO, ja järjestelmän omat hälytykset, esimerkiksi YKSIKÄÄN KAMERA EI VASTAA tai KAMERAN 01 VIDEOTASO. ULMA voi antaa yli 20 erilaista hälytystä. Jokaisen hälytyksen päiväys ja kellonaika sekä päättymishetki tallennetaan muistiin. Jokaisella sivulla on viisi hälytystä tai niiden päättymistä. Hälytyssivuja on yhteensä 20 eli ruutuun saadaan tiedot 200 viimeisimmästä hälytyksestä tai niiden päättymisestä.

17 Käyttäjän opas ULMA 13 Kuva 8. Hälytyssivu Toistuvat viat Näyttö (kuva 9) auttaa löytämään toistuvat viat. Kun vika havaitaan, ohjelma hakee aiemmin todetut viat. Jos useita samanlaisia vikoja on samassa paikassa poikittaissuunnassa, niiden etäisyys lasketaan. Jos se on muuttumaton ja käyttäjän asettama hälytysraja ylitetään, ohjelma hälyttää toistuvasta viasta. Toistuvan vian analyysi toimii jatkuvasti. Kun toistuva vika todetaan, ikkunassa näytetään vikalaji, kahden peräkkäisen vian välinen etäisyys, sijainti poikittaissuunnassa ja sen koneenosan nimi, joka lähinnä vastaa toistuvien vikojen etäisyyttä. Vikojen etäisyyden laskentatarkkuus on 1 dm (tai jalka). Koneenosien nimet ja pituudet, hälytysraja ja poikittaissuuntainen asteikko voidaan syöttää Asetuksetvalikosta. Käyttäjä voi määritellä 50 koneenosan nimeä ja pituutta. Vikojen määrä, jonka ylittäminen aiheuttaa hälytyksen, asetetaan valitsemalla hälytysraja. Jos raja on pienempi kuin kaksi, toistuvaa vikaa ei haeta lainkaan.

18 14 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 9. Toistuvan vian näyttö Alkavan vian testi ULMA suorittaa niin sanotun alkavan vian testin yleisparametreilla (sivu 7: Alkavan vian ja viiravian analyysit sekä nopeushälytys) määräämin välein (tunteina). Parametrin arvolla 0 testiä ei suoriteta lainkaan. Ensimmäinen testi tehdään vuorokaudenaikana, joka valitaan päiväyksen vaihtumisen määrittelevällä parametrilla. Ensin testataan reiät, sitten tummat täplät ja lopuksi vaaleat täplät seuraavasti: 1. Vikalajin pienimmän luokan minimikoosta vähennetään 1/5 ja aletaan laskea vikojen lukumäärää. 2. Odotetaan parametrilla määrätyn ajan minuutteja. Jos vikojen määrä radan jollakin kohdalla ylittää asetellun hälytysrajan, testi lopetetaan ja annetaan alkavan vian hälytys. Samalla käynnistetään vikavälianalyysi. 3. Jos alkavaa vikaa ei löytynyt, vian minimikokoa pienennetään taas 1/5 ja jatketaan testausta kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Vikalajin testi lopetetaan, kun minimikoko on 1/5 alkuperäisestä eli yksi vikalaji testataan enintään 4 kertaa PROFIILIT Profiilinäyttö esittää vikalajikohtaisen vikojen jakauman koneen poikkisuunnassa tietyltä ajalta (kuva 10). Näytössä on samanaikaisesti 3 profiilia. Ne voidaan valita napsauttamalla valikon "valitse 3 vikaluokkaa" ON/OFF -kenttää.

19 Käyttäjän opas ULMA 15 Asteikkoja muutetaan profiilin vasemmalla puolella olevilla nuolilla. Asteikon yläpuolella olevilla valitaan näytössä olevien vikojen enimmäismäärä ja alanuolilla asteikon vikojen vähimmäismäärä. Kun profiilit aktivoidaan, aikajakson oletusarvo on kaksi tuntia. Tällöin voidaan tarkastella parhaillaan ajettavaa tampuuria, vaikka se olisi valmistumaisillaan. Pienin aikajakso on 10 minuuttia ja suurin riippuu kiintolevyyn tallennettujen tampuurien aikajaksosta. Alku- ja päättymisaikaa sekä päiväystä voidaan muuttaa näytön alareunan nuolilla. Aika ja päiväys muuttuvat napsautettaessa nuolia kohdistimella. Aikajakso voidaan valita myös painamalla ensin pallo-ohjaimeen oikeaa painiketta. Tällöin järjestelmä ei enää päivitä profiileja aikajakson muutoksen aikana. Kun aikajakso on valittu, laitteisto tulostaa profiilit, kun oikeaa painiketta painetaan jälleen. Valikkopalkissa on kaksi vaihtoehtoa: Pois ja Asteikot. Kun napsautat "Pois" -kenttää tai painat Escnäppäintä, profiili-ikkuna sulkeutuu ja vikakartta palautuu näyttöön. Napsauttamalla "Asteikot"-kenttää saadaan neljä vaihtoehtoista poikittaissuuntaista asteikkoa: kamerat, huuliruuvit, pituus (dm tai jalkaa) tai ei asteikkoa. Ylä- ja alareunan asteikko voidaan valita erikseen. Kuva 10. Profiilinäyttö

20 16 ULMA 3D Käyttäjän opas Trendit Trendisivulla nähdään vikojen jakautuminen vikalajikohtaisesti halutulla aikajaksolla (kuva 11). Vikojen määrä valitaan samalla tavoin kuin profiilisivuillakin. Yhden käyrän pisteen lyhyin laskenta-aika on 10 minuuttia. Pienin mahdollinen aikajakso on 24 tuntia ja suurin 30 päivää. Muut vaihtoehdot ovat 2, 3, 6, 12, 18 ja 24 päivää. Aikajakson päättymishetki (tunnit ja minuutit) valitaan alareunan nuolilla ja pituus vasemman alakulman valintakentässä. Käyttäjä voi vapaasti valita, mitkä kolme vikalajia näytetään samanaikaisesti. Pallo-ohjaimen oikea painike toimii samalla tavoin kuin profiilisivuilla. Käyrien piirtämistä varten tarvittavat tiedot luetaan kiintolevystä. Erityisesti pitkiä trendejä varten tarvittavien tietojen lukeminen voi kestää pari minuuttia (riippuu suorittimen kuormituksesta). Lukemista seurataan ja luettujen tietojen määrä ilmoitetaan prosentteina tarvittavasta kokonaismäärästä. Tietojen luku voidaan peruuttaa milloin hyvänsä painamalla näppäimistön Esc-näppäintä. Kuva 11. Trendinäyttö

21 Käyttäjän opas ULMA Asetukset Tässä valikossa on 18 alivalikkoa (kuva 12). Näitä sivuja käytetään pääasiassa otettaessa järjestelmää käyttöön. Parametrien arvojen muuttaminen voidaan estää käyttämällä salasanaa. Kuva 12. Järjestelmän asetteluparametrinäyttö Viat Ilmaisutasolla tarkoitetaan kameralle asetettua arvoa (0 100 %), jonka ylittyminen kameran vi deosignaalissa tulkitaan viaksi (kuva 13). Voimakas (= korkea) signaali merkitsee kontrastiltaan hyvin erottuvaa vikaa ja heikko (= matala) merkitsee formaatiotaustasta heikommin erottuvaa vikaa. Mikäli ilmaisutasoksi annetaan arvo 0 %, ilmaisutaso on epäherkimmillään, eli vain hyvin voimakkaat viat ilmaistaan. Jos taas ilmaisutasoksi on annettu 100 %, on ilmaisutaso herkimmillään, eli kontrastiltaan heikotkin viat ilmaistaan. Näitä arvoja voi käyttäjä halutessaan muuttaa. Valittuja arvoja ei paperin ominaisuuksien kuten värisä-vyn, neliömassan, opasiteetin tai formaation muuttuessa yleensä tarvitse virittää uudelleen. Automaattinen säätöjärjestelmä optimoi valon määrän. Ilmaisutasot voidaan syöttää kullekin laaturyhmälle erikseen.

22 18 ULMA 3D Käyttäjän opas Kuva 13. Ilmaisutasot ja kameran videosignaali Ilmaisutasojen ohjelmallisesti annetut arvot ja säätöalueet ovat: VIKALAJI OHJELMALLINEN SÄÄTÖALUE ALKUARVO % % Reikä Tumma täplä Vaalea täplä Tumma viiru Kirkas viiru Vaalea viiru Harmaa viiru Vikojen koko ilmoitetaan sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa. Yksikkö määritellään yleisparametrien sivulla 4: Pituuden laskenta ja viiveet. Jokaista ryhmää varten voidaan tallettaa omat parametrien arvot. Ryhmät on numeroitu 1 10 ja ne voidaan valita napsauttamalla "Seuraava" tai "Edellinen" tai painamalla PgUp tai PgDn -näppäintä. Esimerkki parametrisivusta on kuvassa 14. Tulostuslaitteet valitaan päälle (ON) ja pois (OFF) napsauttamalla aktivoitua valintaa pallo-ohjaimen painikkeella tai painamalla Enter-näppäintä. Kohdistin voidaan siirtää kentästä toiseen pallo-ohjaimella taii nuolinäppäimillä.

23 Käyttäjän opas ULMA 19 Kuva 14. Parametrinäyttö 1 NÄYTTÖ Vikakartalla näytettävät viat: ON OFF vika näkyy vikakartalla vika ei näy vikakartalla 2 HISTORIANÄYTTÖ Historianäytössä näytettävät viat: ON OFF vika näkyy historianäytössä vika ei näy historianäytössä 3 TAMPUURIRAPORTTI Kirjoittimien vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika tulostetaan vikaa ei tulosteta 4 AUKIRULLAUSRAPORTTI ON OFF vika tulostetaan aukirullausraporttiin vikaa ei tulosteta aukirullausraporttiin 5 ÄÄNIMERKKI Äänimerkin vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF viasta hälytetään viasta ei hälytetä 6 VALOPANEELI

24 20 ULMA 3D Käyttäjän opas Valopaneelin vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF viasta hälytetään viasta ei hälytetä 7 VÄRIMERKKARI 1 Värimerkitsimen vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika merkitään vikaa ei merkitä 8 VÄRIMERKKARI 2 Värimerkitsimen vikalajikohtainen ohjaus: ON OFF vika merkitään vikaa ei merkitä 9 TIETOKONELIITÄNTÄ 1 Tietokoneelle tai aukirullausautomatiikalle siirrettävät vikalajit: ON OFF vika siirretään vikaa ei siirretä 10 TIETOKONELIITÄNTÄ 2 Tietokoneelle tai aukirullausautomatiikalle siirrettävät vikalajit: ON OFF vika siirretään vikaa ei siirretä Erikoisviat Tässä näytössä määritellään ryöpyn ja reunavian ilmaisuparametrit laaturyhmittäin. Rei'ille ja täplille voidaan antaa ryöpyn aikaansaava vikojen määrä ja ja pituus, jonka alueelta ryöppyä haetaan. Näytössä määritellään myös leveys reuna-alueelle, jolta reunavikoja etsitään Perusparametrit Perusparametrit on jaettu 18 sivulle, joista jokaisella on oma otsikko (kuva 15). Halutulle sivulle päästään näppäilemällä sivun numero ja painamalla Enter tai napsauttamalla pallo-ohjaimen painikkeella missä muualla hyvänsä paitsi Pois-kentässä. Seuraava tai edellinen sivu valitaan valikosta tai painamalla PgUp tai PgDn - näppäintä. Parametreja voidaan muuttaa seuraavasti: 1. Siirrä kohdistin halutun muuttujan kohdalle pallo-ohjaimella tai nuolinäppäimillä. 2. Syötä haluttu arvo numeronäppäimillä. 3. Paina Enter tai napsauta pallo-ohjaimen painikkeella. Jos arvo ei ole hyväksyttävissä, enimmäis- tai vähimmäisarvo otetaan käyttöön. Arvot tallentuvat tietokoneen muistiin, kun valitaan Pois tai painetaan Escnäppäintä. Uusien arvojen tallentaminen muistiin varmistetaan kyllä/ei-valikolla ennen kuin sivulta päästään poistumaan. 4. Jos salasana on käytössä, järjestelmä pyytää antamaan sen ennen uusien arvojen tallentamista. Jos salasana on väärä, vanhaa arvoa käytetään ja se pysyy muistissa. Jos salasana näppäillään väärin, se voidaan syöttää kaksi kertaa uudelleen ennen kuin järjestelmä poistuu automaattisesti sivulta tallentamatta uutta arvoa.

25 Käyttäjän opas ULMA 21 Kuva 15. Perusparametrit Sivu 1: Kamerat ja palkki JÄRJESTELMÄN KAMEROIDEN MÄÄRÄ Suurin arvo on 99. KAMERAN CCD-ELEMENTIN PIKSELILUKU Kameran CCD-elementin kuva-alkioiden määrä. 1=KAMERA 1 KÄYTTÖPUOLELLA, O=HOITOPUOLELLA Määrittelee vikakartan reunan, josta kameroiden numerointi alkaa. YHDEN KAMERAN MAX.MITTAUSALUE, mm/mils Yhden kameran radasta näkemä alue. KOKO PALKIN MAX.MITTAUSALUE, mm/tuumaa Kameroiden kokonaiskatselualue. KESKIARVOSTUKSEN AIKAVAKIO, CD Vikojen ilmaisualgoritmin käyttämä suodatusvakio poikittaissuunnassa. Määritellään käyttöönotossa. KESKIARVOSTUKSEN AIKAVAKIO, MD Vikojen ilmaisualgoritmin käyttämä suodatusvakio pitkittäissuunnassa. Määritellään käyttöönotossa. Sivu 2: Rulla-asteikko

26 22 ULMA 3D Käyttäjän opas ASTEIKON ALKU: 0=OIKEALTA, 1=VASEMMALTA Määrittää rullajaon alkupuolen. ASTEIKON ALKU: 0=KIINTEÄSTÄ PISTEESTÄ, 1=PAPERIN REUNASTA Määrittää, alkaako rullajako paperin reunasta vai parametrilla määrätystä kiinteästä pisteestä etäisyys kiinteästä pisteestä palkin reunaan. KIINTEÄN PISTEEN JA KATSELUALUEEN REUNAN ETÄISYYS, mm/0.1 in. Etäisyys kiinteästä pisteestä palkin reunaan. Sivu 3: Yleisparametrit TAMPUURINUMERON LISÄYS TAMPUURINVAIHDOSSA Tampuurinumeroa kasvatetaan ilmoitetulla määrällä tampuurinvaihdossa. Enimmäisarvo on 100. PAPERIKONEEN NUMERO Määrittää paperikoneen numeron, johon ULMA on asennettu. Enimmäisarvo on 999. ULMAN NUMERO ULMA-järjestelmän numero. Enimmäisarvo on 999. VUOROKAUDEN VAIHTOTUNTI (0-23) RAPORTEISSA Vuorokausi voidaan vaihtaa mihin kellonaikaan hyvänsä. Enimmäisarvo on 23. AIKA SEKUNTEINA, JONKA JÄLKEEN NÄPPÄIMISTÖ LUKITTUU Ajanjakso, jonka kuluessa parametreja voidaan muuttaa salasanan syöttämisen jälkeen. VUOROJEN LUKUMÄÄRÄ VUOROKAUDESSA Määrittää vuorojen lukumäärän vuorokaudessa vuororaporttia varten. 1=ALUSTA TAMPUURINUMERO VUORON 1 ALUSSA, 0=EI Määrittää, muutetaanko tampuurinumero aina vuoron 1 alussa seuraavassa kohdassa syötettävään arvoon. NUMERO, JOHON ALUSTETAAN Määrittää tampuurinumeron, joka annetaan vuoron 1 alussa, mikäli sen halutaan olevan vakio. 1=ABS:N OHJAUS MAHDOLLINEN TÄLTÄ UIC:LTA (0=EI) Määrittää, voidaanko ABS:ää ohjata tältä UIC:lta. Sivu 4: Pituuden laskenta ja viiveet TAKOKIERROSTA VASTAAVA MATKA, 0.1mm/mils Yhtä takometrin kierrosta vastaava radan kulkema matka. Mahdolliset yksiköt ovat 0,1 mm ja 1 mil. TAKOPULSSIEN LUKUMÄÄRÄ/KIERROS Yhtä takometrin kierrosta vastaava pulssien lukumäärä. Enimmäisarvo on KÄYTETTÄVÄT YKSIKÖT: 0=mm/dm, 1=MILSSIT/JALAT Tämä parametri määrittää ULMA-järjestelmässä käytettävät mittayksiköt. ILMAISUN ESTON PITUUS TAMPUURINVAIHDON JÄLKEEN (dm/jalkaa) Tämän parametrin avulla estetään vikojen ilmaisu tampuurinvaihtosignaalin jälkeen. Sen enimmäisarvo on 9999 dm. RATAKATKO: MINIMIMATKA ENNEN SEURAAVAA ILMAISUA (dm/jalkaa) Matka, jonka aikana vikoja ei ilmoiteta ratakatkon jälkeen. Sen enimmäisarvo on 9999 dm.

27 Käyttäjän opas ULMA 23 PITUUSLASKURIIN LISÄTTÄVÄ VAKIO (KAHDEN ULMAN TAPAUKSESSA) Jos ULMA-järjestelmiä on kaksi, tällä parametrilla valitaan kahden palkin välinen etäisyys. Tällöin kumpikin ULMA voi ilmaista vikoja, joilla on sama pitkittäissuuntainen paikka. Sen enimmäisarvo on 5000 dm tai 2000 jalkaa. KÄYNNISTYSVIIVEEN PITUUS SEKUNTEINA Viiveen pituus sekunteina, kun järjestelmä käynnistetään. Sen enimmäisarvo on 180 sekuntia. JUOVIEN VÄLINEN MINIMIETÄISYYS (dm/tuumaa) Kahden juovan päiden välinen minimietäisyys. Jos etäisyys on tätä pienempi, juovat lasketaan yhdeksi jatkuvaksi juovaksi. Enimmäisarvo on MATKA JATKOKSEN ILMAISULTA PALKILLE, 0=EI KÄYTÖSSÄ Jos jatkoksenilmaisin on käytössä, tämä parametri määrittää sen paikan ja estää jatkosteipin tulostumisen vikoina. Enimmäisarvo on JATKOKSEN JÄLKEINEN ILMAISUVIIVE Vikoja ei ilmaista tänä aikana jatkoksen havaitsemisen jälkeen. Enimmäisarvo on TAMPUURINVAIHTO: MINIMIMATKA (dm/jalkaa) ENNEN UUDEN ILMAISUA Jos tällä välillä on kaksi tampuurinvaihtosignaalia, ne näkyvät yhtenä vaihtona. Enimmäisarvo on Sivu 5: Palkin ohjaus OHJEARVO (%) KÄYNNISTYSVIIVEESSÄ JA KÄSIOHJAUKSELLA Valopalkin kirkkauden säätö käynnistysviiveessä ja ohjearvo, jos järjestelmää ohjataan käsin. Enimmäisarvo on 99 %. OHJEARVO (%) KELTAISESSA ON-TILASSA Sytyttimen ohjearvo (%) keltaisessa ON-tilassa. Enimmäisarvo on 99 %. PALKIN OHJAUKSEN MAKSIMIARVO (%) Jännitteen enimmäisarvo prosentteina suurimmasta mahdollisesta jännitteestä säädettäessä valopalkin kirkkautta. Enimmäisarvo on 100 %. VALON MÄÄRÄN ASETUSARVO (%) Valon määrän asetusarvo ohjattaessa valopalkkia automaattisesti. Enimmäisarvo on 100 %. OHJAUS: 1=AUTO, O=KÄSIN Valopalkin ohjaus automaattisesti tai käsin. Sivu 6: Lämpötilahälytys LÄMPÖTILAHÄLYTYKSEN ALARAJA CELSIUS-ASTEINA Alhaisen lämpötilan hälytysraja. Hälytyksen vähimmäisarvo on 10 C ja enimmäisarvo 30 C. LÄMPÖTILAHÄLYTYKSEN VAROITUSRAJA Korkean lämpötilan varoitusraja Celsius-asteina. Enimmäisarvo on 120 C ja vähimmäisarvo 40 C. YLÄRAJA: YLITYS AIHEUTTAA OHJAUKSEN KATKAISUN Ohjauksen katkaisuraja Celsius-asteina. Kun raja ylitetään, valopalkin tehonsyöttö katkaistaan. Enimmäisarvo on 150 C ja vähimmäisarvo 60 C. Sivu 7: Alkavan ja viiravian analyysit sekä nopeushälytys ALKAVAN VIAN TESTIVÄLI 1-24 H. 0=TESTI EI KÄYTÖSSÄ Alkavan vian testien väli tunteina.

28 24 ULMA 3D Käyttäjän opas REIKIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään reikien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan reikähälytys. TUMMIEN TÄPLIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään tummien täplien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan hälytys tummista täplistä. VAALEIDEN TÄPLIEN HÄLYTYSRAJA: VIKOJA/PALKKI Tällä parametrilla määritellään vaaleiden täplien määrä, jotka on havaittava kohdassa "Laskenta-aika hälytysrajalle minuutteina (molemmat analyysit)" valitun ajanjakson aikana, jotta annetaan hälytys vaaleista täplistä. LASKENTA-AIKA HÄLYTYSRAJALLE MINUUTTEINA (MOLEMMAT ANALYYSIT) Vikojen laskennassa käytettävä aika, joka antaa vikahälytyksen, ja alkavan vian testissä käytettävä aika. NOPEUS, JONKA ALITUKSESTA ULMA SIIRTYY KELTAISEEN ON-TILAAN ULMA siirtyy keltaiseen ON-tilaan, kun tällä parametrilla määritetty nopeus alitetaan. NOPEUS, JONKA YLITYKSESTÄ ULMA SIIRTYY VIHREÄÄN ON-TILAAN ULMA siirtyy vihreään ON-tilaan, kun tällä parametrilla määritetty nopeus ylitetään. Sivu 8: Värimerkitsimet Värimerkitsimen ohjausparametreilla asetetaan värimerkkien pituus ja oikea sijainti sekä eri tavat merkitä vikoja eri väreillä. Eri värejä voidaan myös käyttää vian paikan ilmaisemiseen. VÄRIMERKIN 1 PITUUS (dm/jalkaa) Valitsee värimerkitsimen 1 värimerkin pituuden. Voidaan asettaa kokonaislukuna alueelta dm/jalkaa. VÄRIMERKIN 2 PITUUS (dm/jalkaa) Valitsee värimerkitsimen 2 värimerkin pituuden. Voidaan asettaa kokonaislukuna alueelta dm/jalkaa. ETÄISYYS PALKILTA MERKKARILLE 1 (dm/jalkaa) Ilmaisinpalkin ja värimerkitsimen 1 välinen etäisyys. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. ETÄISYYS PALKILTA MERKKARILLE 2 (dm/jalkaa) Ilmaisinpalkin ja värimerkitsimen 2 välinen etäisyys. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. VÄRIMERKIN 1 KATKON PITUUS (dm/jalkaa), KUN UUSI VIKA Valitsee värimerkin 1 katkon pituuden, kun uusi vika havaitaan. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. VÄRIMERKIN 2 KATKON PITUUS (dm/jalkaa), KUN UUSI VIKA Valitsee värimerkin 2 katkon pituuden, kun uusi vika havaitaan. Enimmäisarvo on 1000 (dm/jalkaa) ja vähimmäisarvo 0. HOITOPUOLEN JA KESKUSTAN RAJAN ETÄISYYS HOITOPUOLELTA (cm/tuumaa) Rata voidaan jakaa kolmeen kaistaan, jolloin esim. kumpikin värimerkitsin merkitsee oman reunan puoleisen kaistan viat ja molemmat värimerkitsimet merkitsevät keskikaistan viat. Tämä parametri ilmoittaa hoitopuolen kaistan ja keskikaistan välisen rajan etäisyyden hoitopuolelta. KÄYTTÖPUOLEN JA KESKUSTAN RAJAN ETÄISYYS KÄYTTÖPUOLELTA (cm/tuumaa) Tämä parametri ilmoittaa käyttöpuolen kaistan ja keskikistan välisen rajan etäisyyden hoitopuolelta.

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Motomit IT / PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: Motomit IT apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 JOHDANTO... 5 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3

notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3 notesco KÄYTTÖOHJE V. 3.3 (sivu on taiton vuoksi tarkoituksella tyhjä) Sisällysluettelo Aloitus... 1 Yleiskatsaus... 1 Netcam Watcher Professionalin asennus... 3 Netcam Watcher Pro:n rekisteröiminen...

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä. Käyttöopas

Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä. Käyttöopas Bosch Video Management Systemt System -videonhallintajärjestelmä fi Käyttöopas Bosch Video Management System Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttäminen 6 1.1 Tietojen etsiminen 6 1.2

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00

THT Control Oy. Valvomon käyttöohje. Versio 1.00 THT Control Oy Versio 1.00 Sisällysluettelo 1 Tietoja tästä ohjeesta...1 1.1 Ohjeessa käytetty termistö...2 2 Yleistä ClearSCADA-järjestelmästä...3 2.1 2.2 ClearSCADA-järjestelmän ominaisuudet...5 ClearSCADA-järjestelmän

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger Huomautus tekijänoikeuksista Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje versio 3.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 3 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 3 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 4 1.3.1

Lisätiedot