UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Liitteet Liikelaitokset Kaupunginhallitus

2 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tilinpäätös Uudenkaupungin Veden johtokunta

3 Sisällysluettelo I Toimintakertomus Liikelaitoksen johtajan katsaus Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen hallinto Organisaatio Johtokunta v Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntien talousnäkymät Yleinen taloudellinen tilanne Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talous Liikelaitoksen taloudellinen katsaus Olennaiset muutokset liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa Palkat ja henkilöstö Käyttötalousmenot Investointimenot Sisäisen valvonnan seuranta Tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaismenot ja tulot Tilikauden tuloksen käsittely II Toteutumisvertailut Käyttötalouden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Investoinnit hankkeittain Rahoituslaskelmaosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Sitovuustason olennaiset menojen ylitykset ja tulojen alitukset III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase IV Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Pitkäaikainen vieras pääoma Henkilöstöä koskevat liitetiedot V Luettelo käytetyistä tilikirjoista ja tositelajeista VI Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä... 41

4 I Toimintakertomus 1. Liikelaitoksen johtajan katsaus Uudenkaupungin Veden osalta vuosi sujui taloudellisesti ja toiminnallisesti suunnitelmien mukaisesti ja se saavutti pääsääntöisesti vuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet. Tilikauden ylijäämä on noin joka alittaa talousarvion vain hiukan. Henkilöstö Vuonna Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen henkilökunnan vahvuus oli 11,5 henkilöä, eikä siinä tapahtunut muutoksia. Raakavesi Uudenkaupungin Vesi pumppasi makeanveden altaasta noin 3,2 miljoonaa m 3 raakavettä talousveden valmistukseen ja teollisuuden tarpeisiin. Raakaveden myynti teollisuusasiakkaille ylitti arvion noin neljänneksellä. Talousvesi Makeanveden altaan raakavettä käyttävä Nervanderin vesilaitos oli toiminnassa vuoden jokaisena päivänä ja se pumppasi verkostoon noin 1,5 miljoonaa m 3 talousvettä. Talousveden myynti ylitti hieman arvion eikä toiminnassa ollut normaalista poikkeavia tapahtumia. Jätevesi Uudenkaupungin Vesi ostaa jäteveden puhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vedeltä. Vakka-Suomen Vesi perii palvelustaan maksun jonka perusteena on puhdistamon vastaanottama jätevesimäärä. Vuoden aikana Vakka-Suomen Vesi käsitteli Uudenkaupungin Veden verkostosta peräisin olevia jätevesiä noin 2,07 miljoonaa m 3. Jätevesimäärä pieneni hiukan edellisvuodesta. Puhdistamolle johdettu vesimäärä on kuitenkin edelleen korkea johtuen verkostoon vuotavista hulevesistä. Laskutettu jätevesimäärä ylitti hieman arvion. Verkosto Talousvesiverkoston ikääntyminen ja sen seurauksena lisääntyvät vauriot ovat merkittävä ongelma. Vuoden aikana havaittiin ja korjattiin talousvesiverkostossa 15 kappaletta vuotoja. Talousvesiverkostossa tapahtuva veden hävikki kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Uudenkaupungin veden merkittävimmät investoinnit liittyivät raakaveden toimituskyvyn ja - varmuuden parantamiseen Autotehdas Orivon alueella. Jäteveden pitkiin siirtolinjoihin liittyviä hajuongelmia torjuttiin sekä hajunmuodostusta estävillä laitteilla, että verkostoon tehdyillä rakenteellisilla muutoksilla. Kalannin vedenottamo Veden toimitukset Kalannin pohjavedenottamolta Laitilan kaupungille aloitettiin maaliskuussa. Kyösti Hallikainen liikelaitoksen johtaja 1

5 2. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen hallinto 2.1 Organisaatio 2. 2 Johtokunta v. Jäsenet Varajäsenet puheenjohtaja Kari Vainio Taija Viljanen varapuheenjohtaja Nina Redsven Jorma Honkanen jäsen Matti Arvonen Martti Jokinen jäsen Joni Lohimies Sari Raivonen jäsen Vuokko Virtanen Simo Pirilä Muut osallistujat talousjohtaja Anne Takala kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén liikelaitosjohtaja Kyösti Hallikainen hallituksen pj Maija Junkola-Lehtonen hallituksen ed. Mauri Rosten 2

6 3. Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntien talousnäkymät 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous mateli vuonna 2012 taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen Suomen talouteen. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä oli se, että Suomen investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotanto joutui ennennäkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni vuonna 2012 huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liikeelämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten hyvin kaksijakoista. Kansantalouden odotettiin jo kasvavan vuonna, mutta tuotanto laski edelleen. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Kaupan myynti on ollut laskussa ja vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet. Kokonaistuotannon ennakoidaan laskeneen lähes prosentilla vuonna. Kansainvälisessä taloudessa, erityisesti Yhdysvalloissa ja euroalueella, on nähty kuitenkin pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävätkin oletuksen, että Suomen talous pääsee 2014 hitaalle kasvu-uralle. Kasvu olisi vain 0,5-1,5 prosenttia. Kasvu pohjautuu vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen syksyllä saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Taloutta kannatellut kotitalouksien kulutus ei kasva, vaan se uhkaa laskea. Vaikka taantuma päättyisi, edessä on kuitenkin mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvupyräys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Kuluttajahintojen nousu hidastui vuonna. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut hintatasoon, ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäiseksi. Kuluttajahintaindeksi kohosi noin 1,5 % vuonna ja sen arvioidaan nousevan saman verran vuonna Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohonneen 2 % vuonna. Vuosina ansioiden nousu hidastuu, ja se jää runsaaseen prosenttiin. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Vuoden 2012 loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Myös työttömyyden kasvu kiihtyi vuonna, ja työttömyysaste oli 8,2 %. Työllisyysluvut voivat vielä heikentyä vuonna 2014, mutta vähitellen käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaimeat. 3

7 Keskeiset tunnusluvut Lähde: Tilastokeskus 4

8 4. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talous 4.1 Liikelaitoksen taloudellinen katsaus Uudenkaupungin Vesi liikelaitos on ostanut vuoden 2009 alusta alkaen jäteveden puhdistuspalvelun Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta. Uudenkaupungin Vesi omistaa ja hallinnoi edelleen jakeluverkkoa ja laskuttaa asiakkaita. Vuonna laskutetun puhtaan veden määrä laski prosentilla, mutta laskutetun raakaveden määrä nousi lähes 20 prosentilla. Laskutetun jäteveden määrä laski 3,4 % edellisestä vuodesta. Liikelaitos korotti puhtaan veden ja jäteveden taksoja 5 %:lla vuodelle. Liikevaihto nousi lähinnä tämän takia 7,5 %, euroa, edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli euroa. Koska liikevaihto ylittyi ja kustannukset pysyivät ennakoidulla tasolla, liikeylijäämä nousi euroon. Se oli euroa budjetoitua parempi ja edellisen vuoden tasolla. Tilikauden ylijäämä oli euroa euroa ennakoitua parempi ja yli euroa parempi kuin vuonna Liikelaitoksen kannattavuuden pitää jatkossa olla vähintään tällä tasolla ja sen suhteellista velkaantuneisuusastetta pitäisi saada laskettua. Liikelaitoksen organisaatio on kevyt. Henkilöstön kokonaismäärä on 11,5 työntekijää. Johtajan työajasta ja kustannuksista 15 % kohdistetaan Vakka-Suomen Vedelle. Henkilöstömenot olivat euroa, 15 % liikevaihdosta, palvelujen ostot euroa, 46,5 %, poistot 15,2 % ja korkokulut 1,1 % liikevaihdosta. Palvelujen ostoista pääosa oli Vakka-Suomen Vedeltä ostettua jätevedenpuhdistuspalvelua. Liikelaitoksen investointimenot olivat isot vuonna. Nettoinvestoinnit olivat euroa eli 94,4 % budjetoidusta. Bruttoinvestoinnit olivat yli euroa. Liikelaitos ei ottanut uutta velkaa vuonna, vaikka talousarviossa varauduttiin euron lainanottoon. Lainojen määrä laski eurolla. Liikelaitoksen lainakanta oli vuoden lopussa euroa. Koska liikelaitos ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa ja sillä oli isot investoinnit, rahavarat pienenivät eurolla. Maksuvalmius pysyi silti hyvänä. Liikelaitoksen kannattavuuden tulee pysyä hyvällä tasolla, koska sillä on isot investoinnit suunnitelmakaudella Niiden takia liikelaitoksen jo ennestään korkea suhteellinen velkaantumisaste ei laske ja uhkaa jopa nousta suunnitelmakaudella. Tot.2010 Tot.2011 Tot.2012 Tot. Liikevaihto Liikeylijäämä Liikeylijäämä, % liikevaihdosta 14,1 13,4 8,3 8,8 Liikevaihdon muutos, % 15,3 5,5 5,9 7,5 5

9 Veden myynti 1000 m3 Tot.2009 Tot.2010 Tot.2011 Tot.2012 Tot. Muutos % Vesilaitos Pumpattu raakavesi ,8 Tuotettu talousvesi ,9 Laskutettu talousvesi ,1 Laskutettu raakavesi ,8 Viemärilaitos Laskutettu jätevesi ,4 6

10 Vakka-Suomen Vedeltä ostetut jätevedenpuhdistuspalvelut TP 2010 TP 2011 TP2012 TA TP Tot % Puhdistettu jätevesi, 1000 m ,0 Puhdistettu jätevesi, ,0 4.2 Olennaiset muutokset liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa Uudenkaupungin Veden toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna. Henkilöstömäärä säilyi ennallaan. Laskutetun raakaveden määrä nousi noin 20% edellisestä vuodesta. 5. Palkat ja henkilöstö Vakinainen henkilöstö ,5 10,5 10,5 11,5 11,5 Palkat ja henkilöstömenot Henkilöstömenot olivat euroa, 16 % liikevaihdosta Muutos Maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Jaksotetut palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä

11 6. Käyttötalousmenot Toimintakulut olivat euroa, noin 76,3 % toimintatuotoista. Toimintakuluista palvelujen osuus on 60,1 %, henkilöstökulujen 19,4 % ja aineiden ja tarvikkeiden ja tavaroiden 18,3 %. Palvelujen ostot ovat iso menoerä, koska liikelaitos ostaa jätevedenpuhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta. Toimintakulut nousivat euroa ja toimintatuotot eurolla. Toimintakulut nousivat 7,6 % ja toimintatuotot 7 %. Toimintakate nousi yli 5 %, euroa, vuodesta Viemärilaitoksen käyttötalous oli alijäämäinen vuonna. Ulkoiset 2012 Muutos % Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,0 Toimintakulut, ulk Muutos % Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ,7 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,3 Yhteensä ,6 Toimintatuotot, ulk Muutos % Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,8 Vuokratuotot ,3 Muut toimintatuotot ,1 Yhteensä ,0 8

12 9

13 7. Investointimenot Liikelaitoksen vuoden investointimenot olivat isot. Nettoinvestoinnit olivat euroa eli 94,4 % budjetoidusta. Bruttoinvestoinnit olivat yli euroa. Investoinnit pysyvät korkealla myös vuonna Investointitaso on 1,6 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi vuonna oli raakaveden toimituskyvyn ja varmuuden parantaminen. 10

14 8. Sisäisen valvonnan seuranta Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon ohjeistusta kuntalaissa on tarkennettu, ja uudet säädökset astuvat voimaan vuonna Kaupungin hallintosääntöä ollaan uudistamassa ja voimaan tulleet muutokset on otettu siinä huomioon. Myös sisäisen valvonnan ohjeistus tullaan uusimaan. Vuoden osalta arvio on tehty aikaisemman käytännön mukaisesti. Yleistä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Uudenkaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tilivelvollisten on jatkuvasti tarkkailtava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjen vastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Samalla johdon on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa. Kaupungin palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat tehneet selvitykset sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen selvityksen pohjalta on tehty yhteenveto siitä, miten liikelaitoksen johtaminen ja hallinnon järjestäminen, hyvä hallintotapa ja arvot, organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen, tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta, riskienhallinta, informaatio ja kommunikaatio sekä seurantamenettelyt toteutuvat päivittäisessä toiminnassa ja mikä on kokonaisarvio yksikön sisäisen valvonnan toimivuudesta. Huomioita sisäisestä valvonnasta Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen osalta Toiminnassa on noudatettu Uudenkaupungin kaupungin hyväksymää hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ohjetta, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä ja johtosääntöä sekä muita annettuja ohjeita. Johtaminen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa ja arvot toteutuvat hyvin liikelaitoksen toiminnassa. Jo aiemmin esille tulleisiin ongelmiin, kuten organisaatiorakenne, ei ole saatu parannusta. Se ei edelleenkään ole kaikilta osin tarkoituksenmukainen. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen tehtävät on kyllä määritelty, mutta käytännön elämässä erilliset organisaatiot hankaloittavat toimintaa. Toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut ja tehtävät on määritelty riittävän hyvin. Selkeän henkilöstön palkitsemisjärjestelmän puute on ongelma. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta on järjestetty hyvin, mutta suunnitelmia laadittaessa tai tavoitteita asetettaessa ei arvioida tai määritellä riittävästi toiminnan vastaavuutta tarpeisiin ja toimenpiteitä ja resursseja, joilla tavoitteisiin päästään. Taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa henkilöstön riittävyyden ja ammattitaidon kehittymisen näkökulma otetaan aikaisempaa paremmin huomioon. Riskienhallinta Toimintaan liittyvät strategiset riskit ovat: - omaisuuden ylläpidon riittämättömyys, josta seuraa toimintakulujen kasvu sekä kasvava korjausvelka - viemäriverkoston vuotojen kasvua ei saada hillittyä - puhdistamon ympäristöluvassa määrätään myös verkostosta - asiakaspohjan väheneminen yleisen taantuman ja rakennemuutoksen seurauksena - asiakaspohjan nopea muutos, esim. suuren teollisuuden etabloituminen alueelle - kiristyvät ympäristövaatimukset nostavat jätevedenkäsittelyn hintaa - tulevaan vesihuoltolakiin mahdollisesti sisältyvän vakiohyvityksen vaikutus, mikäli vedentoimituksen keskeytykset lisääntyvät - raakaveden kysyntä lisääntyy, toimituskykyyn liittyvät riskit on huomioitava - teollisuusasiakkaille rakennetun infran käyttöasteen jääminen alhaiseksi - ääri-ilmiöiden lisääntyminen sääolosuhteissa 11

15 Toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia ovat vastaavasti henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja nostaminen, modernin teknologian hyödyntäminen ja uudet teollisuusasiakkaat, jotka tuovat vesihuollolle uusia toimintaedellytyksiä. Liikelaitoksessa on tehty systemaattisia riskikartoituksia, mutta toiminnan taloudellisuutta ja toiminnan tuottavuutta uhkaavien tekijöiden kartoitusta voisi edelleen parantaa. Tehtävien ja prosessien häiriöttömyyteen sekä toiminnan edellyttämien tilojen, koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat riskitekijät on tunnistettu ja arvioitu hyvin. Suurimmat henkilöstöön liittyvät riskitekijät ovat jo aikaisemmin todetut uusien henkilöiden tarpeen ja tehtävien ennakoinnin riittämättömyys ja henkilökunnan riittävyys sairauspoissaolojen aikana sekä henkilöstön suojaaminen fysikaalisilta uhilta. Avainasemassa olevilla henkilöillä on pätevä varahenkilö. Ympäristötietoisuus on kunnossa muilta osin kunnossa, mutta tavaroiden hankintavaiheessa ei toistaiseksi riittävästi selvitetä syntyvän jätteen laatua ja määrää. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan ei liity erityisiä riskejä. Ongelmia ei myöskään liity toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen, toimivaltuuksien noudattamiseen tai kilpailuttamiseen liittyvissä asioissa. Sopimusten seuranta ja omaisuuden turvaaminen on hoidettu hyvin. Liikelaitoksen merkittävimmät riskit ovat: - häiriö talousveden valmistuksessa, jakelussa tai raakavesilähteellä/sisältää myös terveysriskin - häiriö puhdistamon tai jätevesiverkoston toiminnassa/ympäristöriski - pitkäaikainen sähkökatkos - vesihuolto häiriytyy - luonnonkatastrofi, esim. tulva - häiriö UV:n asiakkaan (esim. vesiosuuskunnan) verkostossa. Teknisistä syistä johtuviin riskeihin on tällä hetkellä varauduttu monella tapaa esim. kahdennetuin laittein ja varavoimakoneilla. Toiminnallisia kehittämismahdollisuuksia ovat edelleen: - uuden teknologian käyttöönotto - toiminnan tehostaminen, ulkoistamismahdollisuuksien selvittäminen - energiatehokkuuden parantaminen ja - työssä viihtyminen ja jaksaminen Jonkin verran taloudellisia riskejä aiheuttavat mahdolliset muutokset rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa, kustannusrakenne ja tehokkuus, merkittävien hankkeiden kustannusarvioiden realistisuus sekä edullisten rahoitusvaihtoehtojen löytäminen. Informaatio ja kommunikaatio Kaupungin informaatiokanavat ja menettelyt ovat kunnossa ja kommunikaatio toimii. Riskienhallinnan osalta raportointijärjestelmiä olisi hyvä saada parannettua. Seurantamenettelyt Tavoitteiden saavuttamista ja toimintaa seurataan jatkuvasti aktiivisesti ja poikkeamiin reagoidaan. Sisäistä itsearviointia on tehty, mutta tuloksia tulisi analysoida enemmän ja tarvittaessa tulisi reagoida eli tehdä päätöksiä korjaavista toimenpiteistä.. Ulkoisia arviointeja on tehty johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja riskienhallinnasta. Toimintaprosesseja voisi arvioida nykyistä tarkemmin. Tehtyjen arviointien tuloksia kannattaisi hyödyntää vielä tämänhetkistä paremmin. Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta ja jatkotoimenpiteistä Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan hyvin, mutta kehittämistarpeita on edelleen esimerkiksi verkoston kunnon seurannassa, liikelaitoksen vastuualueen ulkopuolella olevan verkoston tilan seurannassa sekä muiden kuin liikelaitoksen toimesta rakennettavien verkostojen valvonnassa. Suunniteltuja kehittämistoimia ovat jakeluverkoston haavoittuvuuden vähentämisen ja automaatiojärjestelmän modernisoinnin jatkaminen. Polttoaineen toimitusvarmuus omalle varavoimalle pitkän sähkökatkon aikana on varmistettava. Liikelaitoksen toiminta on kokonaisuudessaan ollut sille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. 12

16 9. Tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 9.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikauden ylijäämän muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Liikelaitoksen talous oli ylijäämäinen. Ylijäämän olisi hyvä olla nykyistä isompi, koska liikelaitoksella on edessään isot investoinnit, sen lainanhoitokulut ovat isot ja erityisesti sen suhteellinen velkaantuneisuusaste on korkea. Liikeylijäämä oli noin euroa ja tilikauden ylijäämä euroa. Sijoitetun pääoman tuotto on edelleen erittäin alhainen, vain 2,8 %. Tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikelaitoksen tunnusluvut 2012 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,8 2,5 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 3,5 2,6 Voitto, % 6,7 3,9 13

17 9.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuonna investointien tulorahoitusprosentti oli 55,1 % eli sillä katettiin vain 55 % investointimenoista. Se laski edellisestä vuodesta, koska liikelaitoksen investoinnit kaksinkertaistuivat vuodesta Liikelaitoksen rahavarat pienenivät eurolla.. Ne olivat euroa. Liikelaitoksen lainakanta oli vuoden lopussa euroa. Se laski 0,6 miljoonalla eurolla. Liikelaitoksen taseen ylijäämä oli tilikauden lopussa euroa. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 2012 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 55,1 70,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 41,2 46,7 Lainanhoitokate 1,6 1,3 Kassan riittävyys, pv 49,8 116,0 Quick ratio 0,7 1,4 Current ratio 0,7 1,4 14

18 10. Rahoitusasema ja sen muutokset TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineeelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muiden toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Korottomat velat kunnalta Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 57,8 58,8 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 156,9 155,7 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset ,

19 Tunnuslukujen määritelmät Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) Voitto, % 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Liikeyli-/alijäämä + Poistot +/- Rahoitustuotot ja kulut) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (Liikeyli-/alijäämä + Poistot +/- Rahoitustuotot ja kulut) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainalyhennysten yhteismäärästä Lainanhoitokate = (Liikeyli-/alijäämä + Poistot +/- Rahoitustuotot ja kulut + Korkokulut ) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudelta Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Hyvä >2, tyydyttävä 1-2, heikko <1. Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten kesken. Hyvä >1, tyydyttävä 0,5-1, heikko <0,5. Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 = edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli- /alijäämä Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat ) Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 16

20 Lainat (pitkä- ja lyhytaikaiset) Uudenkaupungin Veden lainakanta oli vuoden lopussa euroa. Lainakanta väheni eurolla vuodesta Lainakanta Lyhennykset Lainan otto Lainakanta Yli- / alijäämä Liikelaitoksen vuoden tilikauden ylijäämä oli euroa ja taseen kumulatiivinen ylijäämä euroa. Liikelaitoksen talous on ollut vakaa vuosina Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylijäämä vuoden lopussa

21 11. Kokonaismenot ja tulot Tulot % Menot % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,7 Verotulot 0 0,0 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet 0 0,0 Korkokulut ,8 Korkotuotot 757 0,0 Muut rahoituskulut ,8 Muut rahoitustuotot ,1 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.+/väh.- 0 0,0 hyödykkeiden luovutusvoitot 0 0,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 Investoinnit Pysyvien vast.hyödyk luovutusvoitot 0 0,0 Investointimenot ,9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset ,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0, ,7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 12. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä ennen varausten ja rahastojen muutosta ,08 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Poistoerot Kertyneitten poistoerojen tuloutus suunnitelman mukaan Varausten vähennys ,17 Poistoeron muutos yhteensä ,17 Vuoden ylijäämä ,25 siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille. 18

22 II Toteutumisvertailut 1. Käyttötalouden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta-ajatus Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle. Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille. Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta. Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Talousarvion tavoitteet Vesilaitos: Kalannin Vesilaitoksen tuoton myynti Laitilan kaupungille Raakavesiverkoston ulottaminen Soijakombinaatin yrityksille Viemärilaitos: Hulevesien määrää vähennetään Talousarvion mittarit Laitilan verkostoon pumpattu vesimäärä m3 Valmius toimittaa alueelle raakavettä 2900m3 / vrk 1.6. mennessä Hulevesien osuus puhdistamolle tulevassa vesimäärässä Talousarvion tavoitetaso m3 Toteutunut 10% Toteutuma 1-12/ Osittain toteutunut. Pumppaus aloitettu Vedenottamon suodatinlaitteiston toiminnassa esiintynyt häiriöitä. Toteutunut m3 Toteutunut, Vedentoimitus varmistettu kahdella linjalla Osittain toteutunut Kalannin ja sairaalan alueella toteutettu vuotovesikartoitus. Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Pumppaamoiden saneeraus Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä 1 kpl pumppaamoita saneerattu <= 1 kpl Toteutunut 2 kpl haittoja: -Raulio -Vanhatie Haitat poistettu joulukuussa Toteutunut Toteutunut Mannersuon pumpaamo saneerattu Suoritteiden toteutuminen 1000 m3 Tot.2010 Tot.2011 Tot.2012 Arvio Tot. Tot.% Vesilaitos Pumpattu raakavesi ,3 Tuotettu talousvesi ,3 Laskutettu talousvesi ,8 Laskutettu raakavesi ,8 Viemärilaitos Laskutettu jätevesi ,3 19

23 Talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS Liiketoiminnan myyntituotot ,5 Myyntituotot ,1 Muut palvelumaksut ,8 Maksutuotot ,0 Vuokratuotot ,5 Muut toimintatuotot ,4 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,4 Maksetut palkat ja palkkiot ,3 Jaksotetut palkat ,0 Henkilöstökorvaukset ,0 Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,1 Henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,6 Muiden palvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,7 Ostot tilikauden aikana ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset yhteisöille 0 Avustukset 0 Vuokrat ,8 Muut toimintakulut ,9 Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 20

24 Talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % VIEMÄRILAITOS Liiketoiminnan myyntituotot ,0 Myyntituotot ,0 Muut palvelumaksut ,0 Maksutuotot ,0 Muut toimintatuotot ,2 Muut toimintatuotot ,2 TOIMINTATUOTOT ,2 Maksetut palkat ja palkkiot ,8 Jaksotetut palkat ,0 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstökorvaukset Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut ,8 Muiden palvelujen ostot ,8 Palvelujen ostot ,8 Ostot tilikauden aikana ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % AJONEUVOT Muut toimintatuotot ,0 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,0 Muiden palvelujen ostot ,8 Palvelujen ostot ,8 Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 21

25 Talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ Liiketoiminnan myyntituotot ,9 Myyntituotot ,9 Muut palvelumaksut ,8 Maksutuotot ,8 Vuokratuotot ,5 Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot ,1 TOIMINTATUOTOT ,9 0 Maksetut palkat ja palkkiot ,6 Jaksotetut palkat ,0 Henkilöstökorvaukset ,0 Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut ,4 Muiden palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot ,4 Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset yhteisöille 0 Avustukset 0 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 22

26 2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ylittyivät yhteensä eurolla. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyivät eurolla ja muut kulut eurolla, mutta muilta osin menot pysyivät budjetissa. Tilikauden ylijäämä nousi euroon. Hyvin sujuneen loppuvuoden ansiosta se oli euroa talousarviota parempi. Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut. Arvio + muut Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto ,9 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut 0 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,6 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,2 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut ,3 Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,3 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,2 23

27 3. Investointien toteutuminen 3.1 Investoinnit hankkeittain Investointimenot olivat euroa, ja ne ylittivät talousarvion eurolla. Useita hankkeita jäi kesken ja siirtyi vuodelle Tämän takia euron investointimäärärahat siirtyivät vuodelle Uudenkaupungin Veden merkittävimmät investoinnit liittyivät raakaveden toimituskyvyn ja varmuuden parantamiseen. Investoinnit hankkeittain Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS Orivo /EAKR INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Siirtoviemäri Kustavi- Uki INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Veneväylien ruoppaus ym. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Laitteiden uusimista INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Karhuluoto-Tammio saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Sulkuportit, laitteiden uusimista INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Tammion kiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , RV linjan saneeraus Tammio + kaupunkialue INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Raakavesiverkoston laajennus INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO

28 Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % RV linja Rauhankari- Yara INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , RV korotusasema, Autotehtaan suunta INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , RV runkolinja Hiu- Autotehdas INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Raakavesi yhteensä INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vesilaitoksen valvontalaitteet INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Tulokaivo INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Vedenottamo Kalanti INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vesilaitoksen korj. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Laitos yhteensä INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hiun alueen vesiverkosto INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Vesiverkoston laajennus INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Keskustan vesiverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 25

29 Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % Välttitien vesiverkosto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin vesiverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Lokalahden vesiverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , vesiverkoston kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vesiverkoston huoltoauto INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO ,2 Vesijohtoverkosto yhteensä INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO ,6 VESILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,9 VIEMÄRILAITOS Lokalahden jvpuh.purku INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Jätevedenpuhdistamot yhteensä INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hiun alueen viemäriverkosto INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkoston laajennus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 26

30 Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % Keskustan viemäriverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin viemäriverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Lokalahden viemäriverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkoston kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Huleveden viemäröinnin saneeraus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkosto Onkakatu SV INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Pyhämaan viemäriverkoston linjauksen muutos INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Sorvakon rantatien hulevedet INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Viemäriverkoston huoltoauto INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkosto, pumppaamon saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Viemäriverkostot yhteensä INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 VIEMÄRILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,9 27

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 26.3.2012 UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 Uudenkaupungin Veden johtokunta 15.2.2012 UUDENKAUPUNGIN VESI

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2014. Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2014. Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Liikelaitokset Kaupunginhallitus 30.3.2015 Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS Tilinpäätös 2014 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos. Tilinpäätös 2012

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos. Tilinpäätös 2012 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tilinpäätös Uudenkaupungin Veden johtokunta 15.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tilinpäätös Uudenkaupungin Veden johtokunta 15.2.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Veden johtokunta 16.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot