UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2013 Liitteet Liikelaitokset"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Liitteet Liikelaitokset Kaupunginhallitus

2 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tilinpäätös Uudenkaupungin Veden johtokunta

3 Sisällysluettelo I Toimintakertomus Liikelaitoksen johtajan katsaus Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen hallinto Organisaatio Johtokunta v Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntien talousnäkymät Yleinen taloudellinen tilanne Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talous Liikelaitoksen taloudellinen katsaus Olennaiset muutokset liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa Palkat ja henkilöstö Käyttötalousmenot Investointimenot Sisäisen valvonnan seuranta Tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaismenot ja tulot Tilikauden tuloksen käsittely II Toteutumisvertailut Käyttötalouden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Investoinnit hankkeittain Rahoituslaskelmaosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Sitovuustason olennaiset menojen ylitykset ja tulojen alitukset III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase IV Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Pitkäaikainen vieras pääoma Henkilöstöä koskevat liitetiedot V Luettelo käytetyistä tilikirjoista ja tositelajeista VI Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä... 41

4 I Toimintakertomus 1. Liikelaitoksen johtajan katsaus Uudenkaupungin Veden osalta vuosi sujui taloudellisesti ja toiminnallisesti suunnitelmien mukaisesti ja se saavutti pääsääntöisesti vuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet. Tilikauden ylijäämä on noin joka alittaa talousarvion vain hiukan. Henkilöstö Vuonna Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen henkilökunnan vahvuus oli 11,5 henkilöä, eikä siinä tapahtunut muutoksia. Raakavesi Uudenkaupungin Vesi pumppasi makeanveden altaasta noin 3,2 miljoonaa m 3 raakavettä talousveden valmistukseen ja teollisuuden tarpeisiin. Raakaveden myynti teollisuusasiakkaille ylitti arvion noin neljänneksellä. Talousvesi Makeanveden altaan raakavettä käyttävä Nervanderin vesilaitos oli toiminnassa vuoden jokaisena päivänä ja se pumppasi verkostoon noin 1,5 miljoonaa m 3 talousvettä. Talousveden myynti ylitti hieman arvion eikä toiminnassa ollut normaalista poikkeavia tapahtumia. Jätevesi Uudenkaupungin Vesi ostaa jäteveden puhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vedeltä. Vakka-Suomen Vesi perii palvelustaan maksun jonka perusteena on puhdistamon vastaanottama jätevesimäärä. Vuoden aikana Vakka-Suomen Vesi käsitteli Uudenkaupungin Veden verkostosta peräisin olevia jätevesiä noin 2,07 miljoonaa m 3. Jätevesimäärä pieneni hiukan edellisvuodesta. Puhdistamolle johdettu vesimäärä on kuitenkin edelleen korkea johtuen verkostoon vuotavista hulevesistä. Laskutettu jätevesimäärä ylitti hieman arvion. Verkosto Talousvesiverkoston ikääntyminen ja sen seurauksena lisääntyvät vauriot ovat merkittävä ongelma. Vuoden aikana havaittiin ja korjattiin talousvesiverkostossa 15 kappaletta vuotoja. Talousvesiverkostossa tapahtuva veden hävikki kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Uudenkaupungin veden merkittävimmät investoinnit liittyivät raakaveden toimituskyvyn ja - varmuuden parantamiseen Autotehdas Orivon alueella. Jäteveden pitkiin siirtolinjoihin liittyviä hajuongelmia torjuttiin sekä hajunmuodostusta estävillä laitteilla, että verkostoon tehdyillä rakenteellisilla muutoksilla. Kalannin vedenottamo Veden toimitukset Kalannin pohjavedenottamolta Laitilan kaupungille aloitettiin maaliskuussa. Kyösti Hallikainen liikelaitoksen johtaja 1

5 2. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen hallinto 2.1 Organisaatio 2. 2 Johtokunta v. Jäsenet Varajäsenet puheenjohtaja Kari Vainio Taija Viljanen varapuheenjohtaja Nina Redsven Jorma Honkanen jäsen Matti Arvonen Martti Jokinen jäsen Joni Lohimies Sari Raivonen jäsen Vuokko Virtanen Simo Pirilä Muut osallistujat talousjohtaja Anne Takala kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén liikelaitosjohtaja Kyösti Hallikainen hallituksen pj Maija Junkola-Lehtonen hallituksen ed. Mauri Rosten 2

6 3. Yleinen taloudellinen kehitys ja kuntien talousnäkymät 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous mateli vuonna 2012 taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seurausvaikutusten heijastuminen Suomen talouteen. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä oli se, että Suomen investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottunut teollisuustuotanto joutui ennennäkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni vuonna 2012 huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvonlisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liikeelämän palveluissa, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten hyvin kaksijakoista. Kansantalouden odotettiin jo kasvavan vuonna, mutta tuotanto laski edelleen. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Kaupan myynti on ollut laskussa ja vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet. Kokonaistuotannon ennakoidaan laskeneen lähes prosentilla vuonna. Kansainvälisessä taloudessa, erityisesti Yhdysvalloissa ja euroalueella, on nähty kuitenkin pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävätkin oletuksen, että Suomen talous pääsee 2014 hitaalle kasvu-uralle. Kasvu olisi vain 0,5-1,5 prosenttia. Kasvu pohjautuu vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen syksyllä saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Taloutta kannatellut kotitalouksien kulutus ei kasva, vaan se uhkaa laskea. Vaikka taantuma päättyisi, edessä on kuitenkin mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudistukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jälkeen uusi kasvupyräys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Kuluttajahintojen nousu hidastui vuonna. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut hintatasoon, ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäiseksi. Kuluttajahintaindeksi kohosi noin 1,5 % vuonna ja sen arvioidaan nousevan saman verran vuonna Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohonneen 2 % vuonna. Vuosina ansioiden nousu hidastuu, ja se jää runsaaseen prosenttiin. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Vuoden 2012 loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Myös työttömyyden kasvu kiihtyi vuonna, ja työttömyysaste oli 8,2 %. Työllisyysluvut voivat vielä heikentyä vuonna 2014, mutta vähitellen käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kuitenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaimeat. 3

7 Keskeiset tunnusluvut Lähde: Tilastokeskus 4

8 4. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talous 4.1 Liikelaitoksen taloudellinen katsaus Uudenkaupungin Vesi liikelaitos on ostanut vuoden 2009 alusta alkaen jäteveden puhdistuspalvelun Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta. Uudenkaupungin Vesi omistaa ja hallinnoi edelleen jakeluverkkoa ja laskuttaa asiakkaita. Vuonna laskutetun puhtaan veden määrä laski prosentilla, mutta laskutetun raakaveden määrä nousi lähes 20 prosentilla. Laskutetun jäteveden määrä laski 3,4 % edellisestä vuodesta. Liikelaitos korotti puhtaan veden ja jäteveden taksoja 5 %:lla vuodelle. Liikevaihto nousi lähinnä tämän takia 7,5 %, euroa, edellisestä vuodesta. Liikevaihto oli euroa. Koska liikevaihto ylittyi ja kustannukset pysyivät ennakoidulla tasolla, liikeylijäämä nousi euroon. Se oli euroa budjetoitua parempi ja edellisen vuoden tasolla. Tilikauden ylijäämä oli euroa euroa ennakoitua parempi ja yli euroa parempi kuin vuonna Liikelaitoksen kannattavuuden pitää jatkossa olla vähintään tällä tasolla ja sen suhteellista velkaantuneisuusastetta pitäisi saada laskettua. Liikelaitoksen organisaatio on kevyt. Henkilöstön kokonaismäärä on 11,5 työntekijää. Johtajan työajasta ja kustannuksista 15 % kohdistetaan Vakka-Suomen Vedelle. Henkilöstömenot olivat euroa, 15 % liikevaihdosta, palvelujen ostot euroa, 46,5 %, poistot 15,2 % ja korkokulut 1,1 % liikevaihdosta. Palvelujen ostoista pääosa oli Vakka-Suomen Vedeltä ostettua jätevedenpuhdistuspalvelua. Liikelaitoksen investointimenot olivat isot vuonna. Nettoinvestoinnit olivat euroa eli 94,4 % budjetoidusta. Bruttoinvestoinnit olivat yli euroa. Liikelaitos ei ottanut uutta velkaa vuonna, vaikka talousarviossa varauduttiin euron lainanottoon. Lainojen määrä laski eurolla. Liikelaitoksen lainakanta oli vuoden lopussa euroa. Koska liikelaitos ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa ja sillä oli isot investoinnit, rahavarat pienenivät eurolla. Maksuvalmius pysyi silti hyvänä. Liikelaitoksen kannattavuuden tulee pysyä hyvällä tasolla, koska sillä on isot investoinnit suunnitelmakaudella Niiden takia liikelaitoksen jo ennestään korkea suhteellinen velkaantumisaste ei laske ja uhkaa jopa nousta suunnitelmakaudella. Tot.2010 Tot.2011 Tot.2012 Tot. Liikevaihto Liikeylijäämä Liikeylijäämä, % liikevaihdosta 14,1 13,4 8,3 8,8 Liikevaihdon muutos, % 15,3 5,5 5,9 7,5 5

9 Veden myynti 1000 m3 Tot.2009 Tot.2010 Tot.2011 Tot.2012 Tot. Muutos % Vesilaitos Pumpattu raakavesi ,8 Tuotettu talousvesi ,9 Laskutettu talousvesi ,1 Laskutettu raakavesi ,8 Viemärilaitos Laskutettu jätevesi ,4 6

10 Vakka-Suomen Vedeltä ostetut jätevedenpuhdistuspalvelut TP 2010 TP 2011 TP2012 TA TP Tot % Puhdistettu jätevesi, 1000 m ,0 Puhdistettu jätevesi, ,0 4.2 Olennaiset muutokset liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa Uudenkaupungin Veden toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna. Henkilöstömäärä säilyi ennallaan. Laskutetun raakaveden määrä nousi noin 20% edellisestä vuodesta. 5. Palkat ja henkilöstö Vakinainen henkilöstö ,5 10,5 10,5 11,5 11,5 Palkat ja henkilöstömenot Henkilöstömenot olivat euroa, 16 % liikevaihdosta Muutos Maksetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Jaksotetut palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä

11 6. Käyttötalousmenot Toimintakulut olivat euroa, noin 76,3 % toimintatuotoista. Toimintakuluista palvelujen osuus on 60,1 %, henkilöstökulujen 19,4 % ja aineiden ja tarvikkeiden ja tavaroiden 18,3 %. Palvelujen ostot ovat iso menoerä, koska liikelaitos ostaa jätevedenpuhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta. Toimintakulut nousivat euroa ja toimintatuotot eurolla. Toimintakulut nousivat 7,6 % ja toimintatuotot 7 %. Toimintakate nousi yli 5 %, euroa, vuodesta Viemärilaitoksen käyttötalous oli alijäämäinen vuonna. Ulkoiset 2012 Muutos % Toimintakulut ,6 Toimintatuotot ,0 Toimintakate ,0 Toimintakulut, ulk Muutos % Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ,7 Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,3 Yhteensä ,6 Toimintatuotot, ulk Muutos % Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,8 Vuokratuotot ,3 Muut toimintatuotot ,1 Yhteensä ,0 8

12 9

13 7. Investointimenot Liikelaitoksen vuoden investointimenot olivat isot. Nettoinvestoinnit olivat euroa eli 94,4 % budjetoidusta. Bruttoinvestoinnit olivat yli euroa. Investoinnit pysyvät korkealla myös vuonna Investointitaso on 1,6 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi vuonna oli raakaveden toimituskyvyn ja varmuuden parantaminen. 10

14 8. Sisäisen valvonnan seuranta Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon ohjeistusta kuntalaissa on tarkennettu, ja uudet säädökset astuvat voimaan vuonna Kaupungin hallintosääntöä ollaan uudistamassa ja voimaan tulleet muutokset on otettu siinä huomioon. Myös sisäisen valvonnan ohjeistus tullaan uusimaan. Vuoden osalta arvio on tehty aikaisemman käytännön mukaisesti. Yleistä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Uudenkaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tilivelvollisten on jatkuvasti tarkkailtava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjen vastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Samalla johdon on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa. Kaupungin palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat tehneet selvitykset sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen selvityksen pohjalta on tehty yhteenveto siitä, miten liikelaitoksen johtaminen ja hallinnon järjestäminen, hyvä hallintotapa ja arvot, organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen, tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta, riskienhallinta, informaatio ja kommunikaatio sekä seurantamenettelyt toteutuvat päivittäisessä toiminnassa ja mikä on kokonaisarvio yksikön sisäisen valvonnan toimivuudesta. Huomioita sisäisestä valvonnasta Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen osalta Toiminnassa on noudatettu Uudenkaupungin kaupungin hyväksymää hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ohjetta, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä ja johtosääntöä sekä muita annettuja ohjeita. Johtaminen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa ja arvot toteutuvat hyvin liikelaitoksen toiminnassa. Jo aiemmin esille tulleisiin ongelmiin, kuten organisaatiorakenne, ei ole saatu parannusta. Se ei edelleenkään ole kaikilta osin tarkoituksenmukainen. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen tehtävät on kyllä määritelty, mutta käytännön elämässä erilliset organisaatiot hankaloittavat toimintaa. Toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut ja tehtävät on määritelty riittävän hyvin. Selkeän henkilöstön palkitsemisjärjestelmän puute on ongelma. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta on järjestetty hyvin, mutta suunnitelmia laadittaessa tai tavoitteita asetettaessa ei arvioida tai määritellä riittävästi toiminnan vastaavuutta tarpeisiin ja toimenpiteitä ja resursseja, joilla tavoitteisiin päästään. Taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa henkilöstön riittävyyden ja ammattitaidon kehittymisen näkökulma otetaan aikaisempaa paremmin huomioon. Riskienhallinta Toimintaan liittyvät strategiset riskit ovat: - omaisuuden ylläpidon riittämättömyys, josta seuraa toimintakulujen kasvu sekä kasvava korjausvelka - viemäriverkoston vuotojen kasvua ei saada hillittyä - puhdistamon ympäristöluvassa määrätään myös verkostosta - asiakaspohjan väheneminen yleisen taantuman ja rakennemuutoksen seurauksena - asiakaspohjan nopea muutos, esim. suuren teollisuuden etabloituminen alueelle - kiristyvät ympäristövaatimukset nostavat jätevedenkäsittelyn hintaa - tulevaan vesihuoltolakiin mahdollisesti sisältyvän vakiohyvityksen vaikutus, mikäli vedentoimituksen keskeytykset lisääntyvät - raakaveden kysyntä lisääntyy, toimituskykyyn liittyvät riskit on huomioitava - teollisuusasiakkaille rakennetun infran käyttöasteen jääminen alhaiseksi - ääri-ilmiöiden lisääntyminen sääolosuhteissa 11

15 Toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia ovat vastaavasti henkilökunnan ammattitaidon ylläpito ja nostaminen, modernin teknologian hyödyntäminen ja uudet teollisuusasiakkaat, jotka tuovat vesihuollolle uusia toimintaedellytyksiä. Liikelaitoksessa on tehty systemaattisia riskikartoituksia, mutta toiminnan taloudellisuutta ja toiminnan tuottavuutta uhkaavien tekijöiden kartoitusta voisi edelleen parantaa. Tehtävien ja prosessien häiriöttömyyteen sekä toiminnan edellyttämien tilojen, koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat riskitekijät on tunnistettu ja arvioitu hyvin. Suurimmat henkilöstöön liittyvät riskitekijät ovat jo aikaisemmin todetut uusien henkilöiden tarpeen ja tehtävien ennakoinnin riittämättömyys ja henkilökunnan riittävyys sairauspoissaolojen aikana sekä henkilöstön suojaaminen fysikaalisilta uhilta. Avainasemassa olevilla henkilöillä on pätevä varahenkilö. Ympäristötietoisuus on kunnossa muilta osin kunnossa, mutta tavaroiden hankintavaiheessa ei toistaiseksi riittävästi selvitetä syntyvän jätteen laatua ja määrää. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan ei liity erityisiä riskejä. Ongelmia ei myöskään liity toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen, toimivaltuuksien noudattamiseen tai kilpailuttamiseen liittyvissä asioissa. Sopimusten seuranta ja omaisuuden turvaaminen on hoidettu hyvin. Liikelaitoksen merkittävimmät riskit ovat: - häiriö talousveden valmistuksessa, jakelussa tai raakavesilähteellä/sisältää myös terveysriskin - häiriö puhdistamon tai jätevesiverkoston toiminnassa/ympäristöriski - pitkäaikainen sähkökatkos - vesihuolto häiriytyy - luonnonkatastrofi, esim. tulva - häiriö UV:n asiakkaan (esim. vesiosuuskunnan) verkostossa. Teknisistä syistä johtuviin riskeihin on tällä hetkellä varauduttu monella tapaa esim. kahdennetuin laittein ja varavoimakoneilla. Toiminnallisia kehittämismahdollisuuksia ovat edelleen: - uuden teknologian käyttöönotto - toiminnan tehostaminen, ulkoistamismahdollisuuksien selvittäminen - energiatehokkuuden parantaminen ja - työssä viihtyminen ja jaksaminen Jonkin verran taloudellisia riskejä aiheuttavat mahdolliset muutokset rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa, kustannusrakenne ja tehokkuus, merkittävien hankkeiden kustannusarvioiden realistisuus sekä edullisten rahoitusvaihtoehtojen löytäminen. Informaatio ja kommunikaatio Kaupungin informaatiokanavat ja menettelyt ovat kunnossa ja kommunikaatio toimii. Riskienhallinnan osalta raportointijärjestelmiä olisi hyvä saada parannettua. Seurantamenettelyt Tavoitteiden saavuttamista ja toimintaa seurataan jatkuvasti aktiivisesti ja poikkeamiin reagoidaan. Sisäistä itsearviointia on tehty, mutta tuloksia tulisi analysoida enemmän ja tarvittaessa tulisi reagoida eli tehdä päätöksiä korjaavista toimenpiteistä.. Ulkoisia arviointeja on tehty johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja riskienhallinnasta. Toimintaprosesseja voisi arvioida nykyistä tarkemmin. Tehtyjen arviointien tuloksia kannattaisi hyödyntää vielä tämänhetkistä paremmin. Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta ja jatkotoimenpiteistä Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan hyvin, mutta kehittämistarpeita on edelleen esimerkiksi verkoston kunnon seurannassa, liikelaitoksen vastuualueen ulkopuolella olevan verkoston tilan seurannassa sekä muiden kuin liikelaitoksen toimesta rakennettavien verkostojen valvonnassa. Suunniteltuja kehittämistoimia ovat jakeluverkoston haavoittuvuuden vähentämisen ja automaatiojärjestelmän modernisoinnin jatkaminen. Polttoaineen toimitusvarmuus omalle varavoimalle pitkän sähkökatkon aikana on varmistettava. Liikelaitoksen toiminta on kokonaisuudessaan ollut sille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. 12

16 9. Tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 9.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikauden ylijäämän muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Liikelaitoksen talous oli ylijäämäinen. Ylijäämän olisi hyvä olla nykyistä isompi, koska liikelaitoksella on edessään isot investoinnit, sen lainanhoitokulut ovat isot ja erityisesti sen suhteellinen velkaantuneisuusaste on korkea. Liikeylijäämä oli noin euroa ja tilikauden ylijäämä euroa. Sijoitetun pääoman tuotto on edelleen erittäin alhainen, vain 2,8 %. Tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikelaitoksen tunnusluvut 2012 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,8 2,5 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 3,5 2,6 Voitto, % 6,7 3,9 13

17 9.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuonna investointien tulorahoitusprosentti oli 55,1 % eli sillä katettiin vain 55 % investointimenoista. Se laski edellisestä vuodesta, koska liikelaitoksen investoinnit kaksinkertaistuivat vuodesta Liikelaitoksen rahavarat pienenivät eurolla.. Ne olivat euroa. Liikelaitoksen lainakanta oli vuoden lopussa euroa. Se laski 0,6 miljoonalla eurolla. Liikelaitoksen taseen ylijäämä oli tilikauden lopussa euroa. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 2012 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 55,1 70,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 41,2 46,7 Lainanhoitokate 1,6 1,3 Kassan riittävyys, pv 49,8 116,0 Quick ratio 0,7 1,4 Current ratio 0,7 1,4 14

18 10. Rahoitusasema ja sen muutokset TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineeelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muiden toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Korottomat velat kunnalta Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 57,8 58,8 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 156,9 155,7 Kertynyt yli-/alijäämä, Lainakanta , Lainasaamiset ,

19 Tunnuslukujen määritelmät Tuloslaskelman tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) Voitto, % 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Liikeyli-/alijäämä + Poistot +/- Rahoitustuotot ja kulut) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (Liikeyli-/alijäämä + Poistot +/- Rahoitustuotot ja kulut) / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainalyhennysten yhteismäärästä Lainanhoitokate = (Liikeyli-/alijäämä + Poistot +/- Rahoitustuotot ja kulut + Korkokulut ) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudelta Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Hyvä >2, tyydyttävä 1-2, heikko <1. Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten kesken. Hyvä >1, tyydyttävä 0,5-1, heikko <0,5. Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 = edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli- /alijäämä Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat ) Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 16

20 Lainat (pitkä- ja lyhytaikaiset) Uudenkaupungin Veden lainakanta oli vuoden lopussa euroa. Lainakanta väheni eurolla vuodesta Lainakanta Lyhennykset Lainan otto Lainakanta Yli- / alijäämä Liikelaitoksen vuoden tilikauden ylijäämä oli euroa ja taseen kumulatiivinen ylijäämä euroa. Liikelaitoksen talous on ollut vakaa vuosina Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylijäämä vuoden lopussa

21 11. Kokonaismenot ja tulot Tulot % Menot % Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,7 Verotulot 0 0,0 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet 0 0,0 Korkokulut ,8 Korkotuotot 757 0,0 Muut rahoituskulut ,8 Muut rahoitustuotot ,1 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.+/väh.- 0 0,0 hyödykkeiden luovutusvoitot 0 0,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 Investoinnit Pysyvien vast.hyödyk luovutusvoitot 0 0,0 Investointimenot ,9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 0,0 Antolainasaamisten lisäykset ,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0, ,7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 12. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä ennen varausten ja rahastojen muutosta ,08 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Poistoerot Kertyneitten poistoerojen tuloutus suunnitelman mukaan Varausten vähennys ,17 Poistoeron muutos yhteensä ,17 Vuoden ylijäämä ,25 siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille. 18

22 II Toteutumisvertailut 1. Käyttötalouden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta-ajatus Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle. Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille. Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta. Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Talousarvion tavoitteet Vesilaitos: Kalannin Vesilaitoksen tuoton myynti Laitilan kaupungille Raakavesiverkoston ulottaminen Soijakombinaatin yrityksille Viemärilaitos: Hulevesien määrää vähennetään Talousarvion mittarit Laitilan verkostoon pumpattu vesimäärä m3 Valmius toimittaa alueelle raakavettä 2900m3 / vrk 1.6. mennessä Hulevesien osuus puhdistamolle tulevassa vesimäärässä Talousarvion tavoitetaso m3 Toteutunut 10% Toteutuma 1-12/ Osittain toteutunut. Pumppaus aloitettu Vedenottamon suodatinlaitteiston toiminnassa esiintynyt häiriöitä. Toteutunut m3 Toteutunut, Vedentoimitus varmistettu kahdella linjalla Osittain toteutunut Kalannin ja sairaalan alueella toteutettu vuotovesikartoitus. Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Pumppaamoiden saneeraus Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä 1 kpl pumppaamoita saneerattu <= 1 kpl Toteutunut 2 kpl haittoja: -Raulio -Vanhatie Haitat poistettu joulukuussa Toteutunut Toteutunut Mannersuon pumpaamo saneerattu Suoritteiden toteutuminen 1000 m3 Tot.2010 Tot.2011 Tot.2012 Arvio Tot. Tot.% Vesilaitos Pumpattu raakavesi ,3 Tuotettu talousvesi ,3 Laskutettu talousvesi ,8 Laskutettu raakavesi ,8 Viemärilaitos Laskutettu jätevesi ,3 19

23 Talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS Liiketoiminnan myyntituotot ,5 Myyntituotot ,1 Muut palvelumaksut ,8 Maksutuotot ,0 Vuokratuotot ,5 Muut toimintatuotot ,4 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,4 Maksetut palkat ja palkkiot ,3 Jaksotetut palkat ,0 Henkilöstökorvaukset ,0 Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,1 Henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,6 Muiden palvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,7 Ostot tilikauden aikana ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset yhteisöille 0 Avustukset 0 Vuokrat ,8 Muut toimintakulut ,9 Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 20

24 Talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % VIEMÄRILAITOS Liiketoiminnan myyntituotot ,0 Myyntituotot ,0 Muut palvelumaksut ,0 Maksutuotot ,0 Muut toimintatuotot ,2 Muut toimintatuotot ,2 TOIMINTATUOTOT ,2 Maksetut palkat ja palkkiot ,8 Jaksotetut palkat ,0 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstökorvaukset Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut ,8 Muiden palvelujen ostot ,8 Palvelujen ostot ,8 Ostot tilikauden aikana ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % AJONEUVOT Muut toimintatuotot ,0 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,0 Muiden palvelujen ostot ,8 Palvelujen ostot ,8 Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 21

25 Talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut Arvio + muut Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ Liiketoiminnan myyntituotot ,9 Myyntituotot ,9 Muut palvelumaksut ,8 Maksutuotot ,8 Vuokratuotot ,5 Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot ,1 TOIMINTATUOTOT ,9 0 Maksetut palkat ja palkkiot ,6 Jaksotetut palkat ,0 Henkilöstökorvaukset ,0 Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut ,4 Muiden palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot ,4 Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset yhteisöille 0 Avustukset 0 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,3 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 22

26 2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot ylittyivät yhteensä eurolla. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyivät eurolla ja muut kulut eurolla, mutta muilta osin menot pysyivät budjetissa. Tilikauden ylijäämä nousi euroon. Hyvin sujuneen loppuvuoden ansiosta se oli euroa talousarviota parempi. Käyttö 1-12/2012 Arvio TA muut. Arvio + muut Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto ,9 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut 0 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,6 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ,2 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut ,3 Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,3 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,2 23

27 3. Investointien toteutuminen 3.1 Investoinnit hankkeittain Investointimenot olivat euroa, ja ne ylittivät talousarvion eurolla. Useita hankkeita jäi kesken ja siirtyi vuodelle Tämän takia euron investointimäärärahat siirtyivät vuodelle Uudenkaupungin Veden merkittävimmät investoinnit liittyivät raakaveden toimituskyvyn ja varmuuden parantamiseen. Investoinnit hankkeittain Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS Orivo /EAKR INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Siirtoviemäri Kustavi- Uki INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Veneväylien ruoppaus ym. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Laitteiden uusimista INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Karhuluoto-Tammio saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Sulkuportit, laitteiden uusimista INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Tammion kiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , RV linjan saneeraus Tammio + kaupunkialue INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Raakavesiverkoston laajennus INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO

28 Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % RV linja Rauhankari- Yara INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , RV korotusasema, Autotehtaan suunta INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , RV runkolinja Hiu- Autotehdas INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Raakavesi yhteensä INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vesilaitoksen valvontalaitteet INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Tulokaivo INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Vedenottamo Kalanti INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vesilaitoksen korj. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Laitos yhteensä INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hiun alueen vesiverkosto INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Vesiverkoston laajennus INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Keskustan vesiverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 25

29 Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % Välttitien vesiverkosto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin vesiverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Lokalahden vesiverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , vesiverkoston kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vesiverkoston huoltoauto INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO ,2 Vesijohtoverkosto yhteensä INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO ,6 VESILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,9 VIEMÄRILAITOS Lokalahden jvpuh.purku INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Jätevedenpuhdistamot yhteensä INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hiun alueen viemäriverkosto INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkoston laajennus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 26

30 Käyttö 1-12/2012 Arvio Tamuutos Arvio + muut. Käyttö 1-12/ Poikkeama Käytön % Keskustan viemäriverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin viemäriverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Lokalahden viemäriverkoston saneeraus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkoston kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Huleveden viemäröinnin saneeraus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkosto Onkakatu SV INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Pyhämaan viemäriverkoston linjauksen muutos INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Sorvakon rantatien hulevedet INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Viemäriverkoston huoltoauto INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Viemäriverkosto, pumppaamon saneeraus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Viemäriverkostot yhteensä INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 VIEMÄRILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,9 27

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 Kaupunginhallitus 26.3.2007 Tarkastuslautakunta 4.5.2007 Kaupunginvaltuusto 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 3 1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 2 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6. RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 Kuva: Satu Kiviniitty Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.2013-1- 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot