TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA"

Transkriptio

1 Toiminta-ajatus Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus ja kulttuuri-tarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta sekä maksupalvelu ja projektitoimintaa. Opisto on osa elämää. TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2013 Asiakkuus: Uusia opiskelijoita saatiin rekrytoitua kursseille 559 kpl. Henkilöstö: Henkilöstö osallistui täydennyskoulutuksiin aktiivisesti, kokonaisina koulutuspäivinä laskettuna yhteensä 226 päivää. Tähän lukemaan on laskettu sekä ulkopuolisten tarjoamat koulutukset, OSAAVA-koulutukset ja opiston omien ainealueiden kurssit, joihin opettajat ovat saaneet maksuvapautuksen osana opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Koulutuspäiviä toteutui keskimäärin 2,5 päivää / henkilö koko henkilökunnalle, johon on laskettu mukaan vakituiset ja tuntiopettajat sekä hallintohenkilöstö. Prosessit: Uusia kursseja toteutui 1699 tuntia, mikä tekee n. 14% kurssitarjonnasta. Talous: Valtionosuustunteja toteutui tuntia vuonna Määrä nousi edellisvuodesta lähes 200 tunnilla. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Asiakkuus: uusien opiskelijoiden rekrytointi ja asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen, asiakaspalautteen kerääminen. Kylien koulutustarpeiden selvittäminen. Facebook - tiedotuksen tehostaminen opiskelijoille tapahtumista ja kursseista. Henkilöstö: henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuuksien turvaaminen opetustarjonnan laadun ja uusiutumisen turvaamiseksi (OSAAVA ja muut koulutukset), sosiaalisen median valmiuksien käytön lisääminen opiston henkilöstölle, hanketoiminnan toteuttaminen osana opiston kehittämistä, UNESCO-koulutoimintaan osallistuminen, uusien opettajien rekrytoiminen. Prosessit: kurssitarjonnan uudistaminen, opiston prosessien päivittäminen ja opettajan ohjeiden selkiyttäminen ja yksityiskohtaisempi ohjeistus talouteen ja työsopimuksiin liittyen, HelleWi-koulutukset uusille opettajille, sosiaalisen median sisällyttäminen opetukseen. Talous: Uuden EU-ohjelmakauden hankkeiden hakeminen. Maksupalvelukoulutuksen budjetoiminen realistiselle tasolle. Maksupalvelukoulutusten markkinointi yrityk- 1

2 Visio Opisto on se kunnan voimavara, joka antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua, opiskella ja harrastaa omalla paikkakunnalla koko eliniän. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013 Asiakkuus Asiakastyytyväisyyttä mitattiin kurssipalautteella, jota kerättiin 10% otannalla kursseista lukuvuoden osalta. Kurssipalautteen keskiarvo oli 4,53 (kohta olen tyytyväinen kurssiin, arvioissa 1=heikko, 5=erinomainen). Edellisvuoteen verrattuna keskiarvojen keskiarvossa oli hienoista laskua; tuolloin yleisarvosana oli 4,61. Kursseja otoksessa oli yhteensä 31 kpl. sille. Toiminnan sopeuttaminen mahdollisiin valtionosuusleikkauksiin ja kuntien hallintorakenteiden uudistuksiin. Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen Yhdeksän opettajaa osallistui elokuun lopussa Siilinjärvellä järjestetyille Itä- Suomen vapaan sivistystyön päiville, jotka Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto järjesti yhdessä Snellmankesäyliopiston koordinoiman Itä-Suomen OSAAVA-hankkeen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Myös rehtorimme Kirsti Häkkinen antoi oman panoksensa päivien sisältöön, sillä hän osallistui OSAAVA-hankkeen johtoryhmässä koko hankkeen täydennyskoulutuspaketin suunnitteluun. Heidi Hämäläinen aloitti uutena Tervon osastovastaavan tehtävissä Opistomme toiminta on Heidille ennestään tuttua, sillä hän on toiminut musiikin tuntiopettajana opistollamme jo useita vuosia. Koulutus Vuonna 2013 sekä vakituinen henkilöstö että tuntiopettajat osallistuivat aktiivisesti ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen; vakituiset 32 kertaa ja tuntiopettajat 17 kertaa. Vakituisella henkilöstöllä ja tuntiopettajilla on lisäksi oikeus opiston omaan kurssiin täydennyskoulutuksena. Tätä mahdollisuutta käytti v yhteensä 39 opettajaa. Henkilöstön kehittämispäivät ja työhyvinvointi Päätoimisen vakituisen henkilöstön kehittämispäivä toteutettiin keväällä 7.5. tutustumalla Tervon osastoon ja kunnan strategiaan, ja syksyllä osallistumalla OSAAVA-koulutuksena järjestettyihin työpajakoulutuksiin. Näihin osallistui opiston vakituisen henkilöstön lisäksi myös tuntiopettajia; mukana oli yhteensä 17 henkeä. Työelämän tikkataulun kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli päätoimisen vakituisen henkilöstön kyselyssä 3,3 (max. 5). Työtyytyväisyys oli noussut edellisestä vuodesta (3,1) hieman. Tavoitteeksi työtyytyväisyydelle on asetettu 4. Päätoimisen henkilöstön kehityskeskustelut rehtori käy kerran vuodessa ja tekee 2

3 Henkilöstö Rehtori Kirsti Häkkinen Toimistopalvelut Leena Hakulinen Sari Piitulainen, 2 pv viikossa Suunnittelevat opettajat Harri Helin, teatteritaide Marja-Liisa Husso, kuvataide ja kädentaidot (Suonenjoki, Rautalampi) Pia Pakarinen, musiikki (Vesanto, Tervo) sekä kädentaidot ja kuvataide (Vesanto, Tervo) Anneli Tarvainen, musiikki (Suonenjoki, Rautalampi) Minna Rönkkö, kielet, atk, koti ja puutarhatalous, ensiapu, tiedotus, UNESCO -toiminta Yhteiset opettajat Henrik Rönkä, tekninen työ Tuntiopettajia 102 kpl Osastovastaavat Anneli Tarvainen, Rautalampi Heidi Hämäläinen, Tervo Pia Pakarinen, Vesanto yhteenvedon kaikille yhteisistä kehittämiskohteista. Päätoimiselle henkilöstölle ja tuntiopettajille hankitaan tarvittavaa täydennyskoulutusta OSAAVAn ja muiden koulutustahojen järjestämänä tarpeiden mukaan. Päätoimisen henkilöstön kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa, päätoimisten tuntiopettajien joka toinen vuosí. Henkilöstön määrää sopeutetaan talouden reunaehtoihin. Talous Opiston vakituinen henkilökunta yhteiskuvassa. Kuvasta puuttuu teatteritaiteen opettaja Harri Helin. Opiston talous koostuu valtionavusta, kuntien rahoitusosuudesta, kurssimaksutuloista sekä myyntipalvelu- ja hanketuloista. Opisto piti vuonna 2013 yhteensä valtionosuustuntia (VAOS), missä on parin sadan nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuustuntien tuntihinta oli 78,75, ja valtionosuutta saatiin Kurssimaksutulot olivat Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi lisäksi opintosetelirahoitusta 8000 maahanmuuttajien, eläkkeellä olevien alle 63- vuotiaiden, senioreiden ja työttömien kurssimaksujen kattamiseen. Vuonna 2013 hanketoiminta oli vilkasta ja toi lisäresurssia: 1) Mustan kv-hanke, budjetti vuodelle ) Kuopion kansalaisopiston Pedagogisen laadun kehittämishanke neljän opiston yhteishankkeena, koulutusta ja kehittämisrahaa Hankkeista erikseen myöhempänä. VIESTINTÄ Ulkoinen viestintä Opinto-opas ilmestyi jälleen paikallislehti Sisä-Savon liitteenä elokuussa Aina ajantasaiset tiedot löytyvät opiston omilta internet-sivuilta, sekä myös opiston ylläpitämältä Facebook tililtä. Viestinä ja markkinointi toimivat omalta osaltaan näi- 3

4 Toiminnalliset tunnusluvut Opetustunnit VAOS h Liiketoimintaa, projektit 328 h Yhteensä h Opetustunnin hinta VAOS 72,86 OPM:n normihinta 78,75 Brutto-opiskelijat kpl Netto-opiskelijat 3741 kpl (25,21 % asukasluvusta) Talouden tunnusluvut Toimintamenot kaikki VAOS menot Valtionapu Toimintatulot kaikki Kurssimaksutulot Toimintatuloihin sisältyy Liike- ja projektitoiminta den kanavien kautta. Opistolla on myös omat bloginsa musiikin, kädentaitojen sekä kielten ainealueille, joiden kautta opiston toimintaa esitellään myös. Lasten ja nuorten kurssien markkinoinnissa hyödynnettiin kouluja. Eri järjestöille ja yhdistyksille tiedotettiin kursseista sähköpostitse. Ilmoitustauluilla mainostettiin kursseja ja opiston tapahtumia. Opiston väkeä huutokaupattavana Pestuilla Opisto oli edustettuna Tervon luontomessuilla 10.8., Rautalammin Pestuumarkkinoilla ja Vesannon Syyssävväyksessä Savon Sanomiin, Paikallislehti Sisä- Savoon, Rautalampi-lehteen ja Radio Savoon lähetettiin tiedotteita ja juttuaiheita, joista suurin osa julkaistiin. Opisto oli lehdistöseurannan mukaan esillä paikallisissa ja alueellisissa lehdissä yhteensä 56 kertaa vuoden 2013 aikana, minkä lisäksi Teatteri Lumo sai huomiota virolaisessa Teemad-lehdessä. Lisäksi opisto oli mukana neljä kertaa eri internetjulkaisuissa, kerran televisiossa sekä kolme kertaa radiohaastatteluissa. Markkinointiviestintää seurattiin yksityiskohtaisella tasolla. Viestinnän tarkka kirjaaminen auttaa analysoimaan tiedotuksen onnistumista ja kehittämään uusia muotoja markkinointiin. Opiston sidosryhmistä yhteistyötä tehtiin vahvimmin seuraavien toimijoiden kanssa: Pohjois-Savon neljä LAKE-hankeopistoa ja Snellman-kesäyliopisto, Ikäihmisten neuvostot sekä Sisä-Savon kuntien koulut, kirjastot ja kulttuuritoimet. Viestintästrategian ja markkinointiviestinnän analyysi ja edelleen kehittäminen Sosiaalisen median eri muotojen opiskelu ja käyttöönotto opiston viestinnässä Markkinointitapahtumiin osallistuminen OPETUSJÄRJESTELYT JA OPPIMIS- YMPÄRISTÖ Vuonna 2013 Facebookia opeteltiin käyttämään opiston aktiivisessa viestinnässä sekä hankittiin lisenssi Adobe Connect 4

5 Lauluyhtye Rajalliset Vesannon kevätkonsertin esiintyjiä FC Stage! Pron käyttöön. Tarkoituksena oli ja on edelleen tehostaa luentojen ja opetuksen välittämistä internetin kautta kuntien laajakaistayhteyksien kehittyessä. Musiikki Vuoden 2013 uutuusaineita musiikissa olivat mm. Mieskuorokvartetti sekä Blues and Roots -bändi Suonenjoella, sekä kaveritunnit Rautalammilla. Kuorot ja muskarit keräsivät runsaasti osallistujia musiikin kursseille. Yksilöopetuksessa on tällä hetkellä hyvä tasapaino kysynnän ja tarjonnan osalta, sillä opiskelupaikat täyttyivät hyvin, mutta pitkiä jonoja kursseille ei syntynyt. Kaiken kaikkiaan musiikin ainealueella pidettiin v yhteensä 4044 opetustuntia 118 eri kurssilla 1295 oppilaalle. Rautalampi-messua esitettiin jälleen Cantilenan ja Mieslaulajien voimin sekä Suonenjoella että Jyväskylässä. Kevätkauden suurin rutistus oli FC Stage musikaalin tekeminen Rautalammilla, joka keräsi lähes 750 katsojaa ja sai mukaansa melkein 60 rautalampilaista lasta ja nuorta. Rautalammin kevätkonsertti pidettiin 4.4., ja Vesannon vastaava 5.4. Vesannolla esiintyivät Pia Pakarisen piano-oppilaat, muskariryhmät, naiskuoro IloVeela, Mauri Haapamaan lauluoppilaita ja Juha Nuoranteen bändejä ja kitaraoppilaita. Molemmissa konserteissa oli paikalla 130 henkeä. Syyskaudella oli runsaasti konsertteja ja erilaisia musiikkitapahtumia, jotka keräsivät runsain mitoin kuulijoita. Suurimpia konsertteja olivat lasten ja nuorten joulukonsertti Rautalammilla (300 kuulijaa), Stemman joulukonsertti Suonenjoella (paikalla 50 henkeä), sekä opiston kuorojen yhteinen joulukonsertti Suonenjoen kirkossa (yleisöä 270 henkeä), jonne saapui noin sata laulajaa Vesannolta, Rautalammilta ja Suonenjoelta. Opistokauden huipensivat opettajajien oman Lauluyhtye Rajallisten joulukonsertit Suonenjoella, Vesannolla ja Rautalammilla, jotka keräsivät kuulijoita yli 500 henkeä. Ylipäätään opiston musiikinopiskelijat esiintyivät ahkerasti vuoden 2013 aikana: esiintymisiä kertyi reilusti, ja yhteensä niissä kirjattiin olleen yleisöä n henkilöä. Musiikin opetuksen sovittaminen yhteen koulujen kerhotoiminnan kanssa, uusien opiskelijoiden rekrytoiminen 5

6 Opettajien kouluttaminen musiikkiteknologian uusien sovellutusten ja ipadien käyttöön Teatteri ja sanataide Näyttämötaiteissa opetusta annettiin 34 kurssilla 1327 tuntia yli 1500 oppilaalle. Teatteriesitykset keräsivät yhteensä huimat 3068 katsojaa. Vuosi 2013 alkoi Teatteri Lumolla edellisen kevätkauden Pohjan akan hillokellarin esityksillä. Helmikuun alkupuolella pidetyt kolme esitystä esitettiin täysille katsomoille, sillä yhteensä katsojia oli 298 kpl. Lumo oli puuhakas, ja se tuottikin omat esityksensä niin kevät kuin syyskaudellekin Kevätkauden esitys, Suutari ja taivaannaula, nähtiin touko-kesäkuussa niin Suonenjoella, Kuopion korttelimuseolla, Karttulassa kuin Viljandissa, Virossakin. Nämä esitykset keräsivät yhteensä 282 katsojaa. Syyskauden uutuus, Silmänkääntäjä, nähtiin Suonenjoen mustassa teatterissa marras-joulukuussa yhteensä yhdeksän kertaa, ja se keräsi yleisöä lähes seitsemänsataa henkeä. Vaikuttaisikin siltä, että Lumo on hienosti vakiinnuttamassa asemaansa Suonenjoen teatterimaailmaan. Opistoteatteri Teatraali Suonenjoella jatkoi hienoa työtään, ja valmisti v koskettavan Suojelusenkeli näytelmän, jonka esityksissä kävi yhteensä 265 katsojaa. Opistoteatteri Teatraali Rautalammilla toi oikeaa markkinatunnelmaa syyskuussa Pestuumarkkinoille. Museoalue antoi upeat puitteet Heikki Kokkosen näytelmille; etupihalla oli ensin Hei hulinaa! ja takapihalla puolestaan jatkona Jälkipyykki. Katsojia nämä esitykset keräsivät yhteensä yli 200 henkeä. Vesannolla toimiva Teatteri Wecando löysi uuden persoonallisen esiintymispaikan Niiniveden vanhalta koululta. Tilat antoivat omaleimaisen ympäristön ryhmän itse ideoimalle, käsikirjoittamalle ja näyttelemälle Savolainen rapsodia näytelmälle. Yhteensä neljässä syyslokakuussa pidetyssä esityksessä katsojia oli yhteensä 175 kpl. Tilannekuva Savolaisesta rapsodiasta Niives-teatteri jatkoi Reino Pääkkösen näytelmän Iisakin kylä esityksiä Vesannolla kunnan kesäasukkaille kesällä 2013, ja esitykset keräsivät yhteensä yli 300 katsojaa. Ikäihmisistä koostuva teatteriryhmä Tarinaa ja turinaa valmisti esityksiä erilaisiin tilaisuuksiin ja teki vierailuja palvelutaloihin ja eri yhdistysten ja järjestöjen juhliin. Esitykset tavoittivat yhteensä kunnioitettavat 360 ihmistä. Opiston erilaiset teatteriryhmät tekivät paljon myös erilaisia tilauskeikkoja. Opiston teatteritoiminta tavoittaa myös kaikki opistoalueen asukkaat laajalla skaalalla; siitä todisteena myös esimerkiksi lasten ja nuorten teatteriryhmä Kerkonkoskella sekä kehitysvammaisten teatteriryhmä Suonenjoella. 6

7 Kehräystä CD-levyllä. Valmiita Muikku-veneitä. Käpypitsitekniikalla tehty siniristilippu. Sanataiteessa opiston lausunta ja puheilmaisuryhmä esitti 20.3.Ylistyslaulu elämälle runoesityksensä Kellarikalleriassa, ja sen ohjaajana toimi lausuntataiteilija Raili Vesterinen. Katsojia esityksellä oli n. 50 henkeä. Ryhmä esiintyi myös Hyvän mielen viikolla saaden 49 kuulijaa. Lausuntaryhmä valmisti toisen esityksen syyskaudelle, ja runoilta Valo voittaa pimeyden houkutteli paikalle 65 henkeä. Jatketaan monipuolisen teatteri ja sanataiteen ohjelmiston tuottamista sekä tavoitteellista teatterikasvatusta Linkitetään teatteriryhmiä alueen matkailuhankkeisiin ja tuotteistetaan kulttuuriesityksiä Teatteri ja sanataiteen ryhmien ohjaus turvataan tuntiopettajien avulla Haetaan OKM:ltä kuntataiteilija avustusta teatteri-ilmaisun yhteiseen taideprojektiin muiden taiteilijoiden kanssa. Kuvataide ja kädentaidot Kädentaitokursseilla on valmistettu monenmoisilla tekniikoilla toinen toistaan kiehtovampia tuotteita niin keskustoissa kuin kylillä. Valtaosa toiminnasta on ollut koko kauden kestäviä kursseja, mutta myös lyhytkurssitoimintaa on ollut runsaasti tarjolla. Vuonna 2013 aikana kuvataiteissa ja muotoilussa opetusta annettiin yhteensä 659 tuntia 251 oppilaalle. Molemmissa oli nousua viime vuodesta, mikä kertoo siitä, että kuvataide ja muotoilu selvästi kiinnostavat ihmisiä. Kädentaitoja vastaavasti opetettiin 2268 tuntia, ja oppia oli saamassa 735 opiskelijaa. Aivan uusia kursseja ovat olleet mm. Käpypitsi frivolité, Hurmaava huovutus, Hopea ja lasikorut, Kädentaitopaja, Puuveneen rakentaminen sekä Puuveneen hoito ja peruskyllästys nimiset kurssit. Puuvenekurssi sai paljon huomiota ja suosiota, ja sen aikana suoritettiin epävirallinen maailmanennätyskin: 11 valmista Muikku-soutuvenettä kuukauden aikana. 7

8 Kestävän kehityksen teema on näkynyt monilla opiston järjestämillä kursseilla, kuten esim. kierrätyskollaasikurssilla, joka järjestettiin nyt uudemman kerran, sekä esimerkiksi myös Vanhasta uutta ja Punotaan kierrätysmateriaaleista kursseilla. Kursseista mm. pajutyöt, puutyöt, keramiikka, posliininmaalaus, viikinkikorut ja taontatyöt kuten myös kivenhionta, metallityöt, käsityökahvila ja kudontapajat olivat suosittuja. Tervossa kudonnan uudet tilat ovat osoittautuneet toimiviksi, mikä omalta osaltaan aktivoi kudonnan harrastajia entisestään. Kaikissa opistokunnissa järjestettiin perinteiset kevätnäyttelyt huhtikuun 2013 aikana. Kurssitöitä oli näytteillä useita satoja, ja kävijöitä näyttelyihin saatiin yhteensä yli 2700 henkeä. Opiston tuntiopettajat esittelivät omia tulevan kauden kurssejaan Vesannon Syyssävväys tapahtuman yhteydessä. Opettajien työnäytöksiin ja kurssitöihin kävi tutustumassa 488 kuntalaista. Uusien opiskelijoiden saaminen kursseille opistoseteliä kohdentamalla Kestävän kehityksen teemoittaminen Uusien lyhytkurssien kehittäminen Nuorten ja ikääntyvien aktivoiminen kursseille Kielet ja tietotekniikka Kieliä opetettiin opiston normaalikursseilla 2013 noin 920 tuntia ja opiskelijoita niillä oli yhteensä 359. Molemmissa oli nousua edellisvuoteen verrattuna. Kielivalikoimassa oli suomea, englantia, espanjaa, viroa ja venäjää. Edellä mainituista kielistä Suonenjoen kielivalikoimassa oli niitä kaikkia; muissa kunnissa joitakin kieliä. Venäjää ja espanjaa opiskeltiin Suonenjoella ja Tervossa, englantia kaikkialla muualla paitsi Rautalammilla, ja viroa puolestaan kaikissa neljässä opistokunnassa. Sen suosio näyttääkin jatkuvan vuodesta toiseen. Suomen kielen kurssit ovat tärkeä lisä opiston kielitarjontaan ja tukevat maahanmuuttajien kotoutumista. Kielikurssien taso vaihteli alkeiskursseista hyvinkin pitkälle edistyneiden kursseihin. Eniten edistyneille opiskelijoille tarkoitettuja kursseja on englannissa, ja nyt puhuttuun kieleen keskittyvien Coffee Mornings kurssien ohella täysin uutena kurssina käynnistyi Write it down verkkokurssi. Se painottuu kirjoittamisen harjoittelemiseen, ja nimensä mukaisesti se toimii verkon välityksellä. Tällä kurssilla opiskeleminen ei siis ole aikaan tai paikkaan sidottua, vaan opiskelu tapahtuu jokaisen omalta kotikoneelta itse valittuna ajankohtana. Tietotekniikan opetus jakaantui tieto ja viestintätekniikan alkeiden opiskelun sekä pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden kursseihin. Suurin osa kursseista oli suoraan suunnattu ikäihmisille, jotka tarvitsevat näitä taitoja voidakseen käyttää verkkoon siirtyneitä palveluja ja uusia viestintävälineitä. Tietotekniikkaa opetettiin kaikissa opistokunnissa. Peruskurssien lisäksi suurin mielenkiinto kohdistui kuvankäsittelyyn, ja digikuva tai kamerakursseja tarjottiinkin syyslukukauden aikana. Kokonaan uusi kurssi oli Suonenjoella toteutettu Kesytä ipad! -lyhytkurssi, jolla keskityttiin uudenlaisen tablettitietokoneen saloihin. Opiskelijoita atk-kursseilla oli yhteensä 170 8

9 Lyytilänmäen vetreät miehet jumpassa Kahvakuula jumpat ovat suosittu kuntoilumuoto. ja kursseja pidettiin 18 kpl; oppitunteja niillä oli yhteensä 354. Sekä tuntien että opiskelijoiden määrä pysyi samana viime vuodesta; suurta heittoa ei tullut suuntaan eikä toiseen. Maahanmuuttajien suomen kielen opetuksesta huolehtiminen. Monipuolisen kielten opetuksen järjestäminen kysynnän mukaan. Kielten opettajien kouluttaminen. Tietotekniikan opetuksen kysyntään vastaaminen. Tanssi, terveys ja liikunta Liikunnan kurssit toteutuivat vuonna 2013 hyvin, ja liikunta oli erittäin suosittu ainealue. Tuntimäärä ainealueella oli yhteensä 1743 tuntia ja osallistujia oli 2640; nousua edellisvuodesta oli melkein parisataa henkeä. Liikunnan ainealue onkin osallistuja- ja kurssimäärällä mitattuna opiston suurin. Liikunnassa parhaiten osallistujia vetivät zumba, vesijumpat, kuntosalit ja kuntoliikuntakurssit. Opisto keskittyy jatkossakin työikäisen väestön ja ikäihmisten kuntoliikuntaan. Tanssin saralla opetustunteja kertyi yhteensä 176 tuntia, ja kurssilaisia oli yhteensä 124 kpl. FC Stage keräsi yhteistuotantona musiikin ja teatteritaiteen kanssa ison määrän lapsia tanssin pariin. Suonenjoella käynnistyivät tauon jälkeen esibaletit alle kouluikäisille sekä showtanssi yläkoulu ja lukioikäisille. Terveyteen tähtäävillä kursseilla pääpaino oli ensiapukoulutuksessa. Suurin osa näistä kursseista toteutettiin myyntipalvelukoulutuksena. Yhteensä tämän ainealueen kursseja opistossamme järjestettiin 180 tuntia 165 kurssilaiselle. Uusi terveyttä edistävä kurssi oli Tervossa syksyllä 2013 järjestetty Kitistä kilojasi, joka keräsi mukaan painonhallinnasta ja terveistä elämäntavoista kiinnostuneita kurssilaisia. Liikunnan opettajista eniten kouluttautui 2013 Auli Junikka uutena Vesannon liikunnan opettajana. Hän kävi Jyväskylässä Virike Workshopin sekä Latinobicohjaajakoulutuksen. Liikunnan opettajat lähtivät syksyllä 2013 mukaan Kuopion kansalaisopiston LAKE-hankkeeseen, 9

10 UNESCOn maailmanperintökohteista kertovassa luentosarjassa vuorossa oli Suomenlinna. Hyvä uni -luennoitsija Henri Tuomilehto Energiaa ja elämänvoimaa verkosta -kehon ja mielen hyvinvointipäivä oli aivan uudenlainen kokeilu, jossa testattiin opetuksen etävälittämisen mahdollisuuksia käytännössä..mallina joogaohjaaja Ulpu Kahilahti. johon opiston opettajista Kirsi Falin, Seija Paananen ja Auli Junikka muodostivat liikunnan ja tanssinopettajien kanssa oman pedagogisen kehittämisen ryhmän. Tämä ryhmä työskentelee intensiivisesti koko lukuvuoden hankkeen parissa luoden mm. blogisivuston opettajaryhmälle. Liikuntaryhmien vetäjien löytäminen seuraavan vuoden ohjelmaan. Liikunnan markkinointitapahtumat eri kuntien markkinoiden yhteydessä. Liikuntareseptin käyttöönotto opistossa. Liikuntakurssien ottaminen sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen strategiseen suunnitteluun eri kunnissa. Liikunnan opettajien kouluttaminen. Muut Kotitalousopetusta annettiin yhteensä 115 tuntia 73 kurssilaiselle. Puutarhataloutta opetettiin eri opistokunnissa kuuden kurssin ja 48 tunnin verran. Mukana oli niin puutarhasuunnittelun pidempiä kursseja kuin tietyn aihepiirin ympärille rakennettuja lyhytkurssejakin. Luentoja ja muita tapahtumia toteutettiin vuoden aikana runsaasti. Syksyn luentokausi käynnistyi jo elokuussa muuttuneesta sienilainsäädännöstä kertovalla asiantuntijaluennolla. Syksyn toisena luentoaiheena oli erittäin hyödyllinen, kotikompostoinnista kertova luento. Nämä luennot keräsivät yhteensä n. 50 kävijää. Opistomme käytti mahdollisuutta tarjota opistokuntiemme asukkaille Hyvä uni verkkoluento Luento vastaanotettiin Suonenjoella, Tervossa ja Vesannolla, ja se sai 56 osallistujaa. Puutarha-aiheiset Ihanat yrtit! Ja Upea piha kesäkukilla! -luennot järjestettiin v kaikissa neljässä opistokunnissa, ja ne saivat innostuneen vastaanoton. Yrttiluennot toteutettiin eri opistokunnissa maaliskuussa, ja kesäkukkaluennot huhti-toukokuun 2013 aikana, ja luennot keräsivät yhteensä satakunta innokasta puutarhaharrastajaa oppimaan uutta ja saamaan lisävinkkejä. Opisto kuuluu kansainväliseen UNES- CO-kouluverkostoon, ja tämän toiminnan puitteissa opisto järjesti UNESCOn maailmanperintökohteista ja Suomenlinnasta kertovat luennot kaikissa opistokunnissa huhtikuun aikana. Luennot keräsivät kävijöitä yhteensä N. 70 henkeä. 10

11 Aivan uusi kokeilu oli toteutettu Kehon ja mielen hyvinvointipäivä, jossa opisto yhteistyössä Kaista Savoon hankkeen kanssa toteutti päivän, jonka aikana oli mahdollista osallistua neljään erisisältöiseen jooga tai pilatesohjaukseen joko paikan päällä tai verkon kautta kotoa käsin. Ohjaajat olivat Suonenjoella, mistä opetus välitettiin verkon välityksellä eri opistokuntiin. Mukaan tähän aivan uuteen kokeiluun saimme kuutisenkymmentä innokasta joogan ja/ tai pilateksen harrastajaa. Uutta oli myös opistomme osallistuminen valtakunnalliseen Nenäpäivätapahtumaan. Hyväntekeväisyystapahtumat järjestettiin Suonenjoella ja Tervossa, ja se saivat hyvän vastaanoton. Osallistujia kertyi kaikkiaan 170 kpl, ja rahaa hyväntekeväisyyteen saatiin kerättyä kaikkiaan 250. Opiston panos ikäihmisten viikolle sisälsi Tuulantei-kuoron esiintymisen viikon avajaisjuhlassa, väri-ilottelua kaupungin päiväkeskuksella sekä Päivärinteen palvelutalolla, varttuneiden värihetken Valkeisen hoivakodilla, avoimen muistikoulun Suonenjoella sekä opistoteatterin vierailut eri palvelutaloilla. Osallistujia näissä tapahtumissa oli 183 henkeä. Hieno veistos Rautalammin kevätnäyttelystä. Värikästä lasitaidetta Suonenjoen kevätnäyttelystä. Upeita puutöitä Tervon kevätnäyttelystä. Vesannon kevätnäyttelyssä esillä olleita pajutöitä. VAIKUTTAVUUS Luottamushenkilökoulutukset Opisto järjesti uusille luottamushenkilöille erilaisia koulutuksia maksupalvelukoulutuksena helmikuun 2013 aikana. Suonenjoella järjestettiin kuntahallinnon koulutus, Vesannolla uusia luottamushenkilöitä koulutettiin kuntatalouteen ja Tervossa kokoustekniikkaan liittyen. Osallistujia nämä koulutukset keräsivät yhteensä 138 henkeä. Valtuustojen kyselytunnit Opisto järjesti jokaisessa opistokunnassa kyselytunnit valtuustojen kyselytunnit lokakuun 2013 aikana. Kyselytunnit olivat kuntalaisille avoimia tilaisuuksia, joissa kuka tahansa sai esittää kysymyksiä valtuutetuille. Kyselytunnit vetivät mukavasti väkeä: Suonenjoella 75, Rautalammilla 34, Tervossa 68 ja Vesannolla 39 henkeä. Konsertit Kuntatalouden kouluttaja Pentti Meklin Vesannolla Musiikin opiskelijat esiintyivät opettajan- 11

12 sa johdolla noin 36 eri tilaisuudessa vuoden aikana, ja kuulijoita eri tilaisuuksissa kertyi yhteensä liki 4700 henkilöä. Tilaisuuksista 19 oli opiston järjestämiä konsertteja ja muita musiikkiesityksiä, ja 17 kpl sellaisia tilaisuuksia, joissa järjestävänä tahona oli joku muu kuin opisto, mutta joissa opiston musiikkiryhmiä oli mukana esiintymässä. Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat usein seurakunnat, koulut, hoitokodit ja kylä ym. yhdistykset. Näiden lisäksi opiskelijat esiintyivät opiston omissa juhlissa, näyttelyjen avajaisissa sekä musiikinopettajien organisoimissa soittajaisissa, joissa opiskelijat saivat arvokasta esiintymiskokemusta. Yksinlaulajat sekä Stemma-kuoro järjestivät lisäksi joulun alla omat konserttinsa; Stemmalle oma konsertti oli ensimmäinen laatuaan. Näyttelyt Kaikissa opistokunnissa järjestettiin perinteiset kädentaitojen kevätnäyttelyt huhtikuun aikana. Kaikissa näyttelyissä katsojia kävi runsaasti; yhteensä opistokuntien kevätnäyttelyissä kävi 2731 henkeä tutustumassa upeisiin oppilastöihin. Opiston kevätnäyttelyt ovat kussakin kunnassa yleensä eniten kävijöitä kerääviä tapahtumia, ja kuntalaiset osaavat niitä jo joka kevät odottaa. Kevätnäyttelyiden avajaiset järjestettiin ohjelmallisina Suonenjoella 6.4., ja niissä vieraili 54 kävijää. Muutoin Suonenjoen kevätnäyttely keräsi 620 näyttelyvierasta. Rautalammin kevätnäyttelyn näki 400 ihmistä, Tervossa vastaava luku oli 290. Vesannolla kevätnäyttelyn kävijämäärä oli huikeat n kävijää! Kevätnäyttelyiden lisäksi Vesannolla oli helmikuun ajan esillä kansalaisopiston Kuvia ja tarinoita ryhmän näyttely, mikä keräsi 152 kävijää. SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Paikallinen yhteistyö Opiston paikallinen yhteistyö korostuu yhteisten tapahtumien järjestämisessä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Osastovastaavat opistokunnissa ja rehtori ja suunnittelijaopettaja Suonenjoella pyrkivät olemaan mukana paikallisten tapahtumien järjestelyissä. Syksyn 2013 kokeilu markkinatapahtumiin osallistumisesta koettiin myönteisenä ja sitä päätettiin jatkaa seuraavana lukuvuonna. Alueellinen yhteistyö Alueellisessa yhteistyössä korostui Snellman kesäyliopiston koordinoiman hankkeen rooli kansalaisopistojen opettajien koulutus ja kohtauspaikkana. Lisäksi uutena isona kokoajana erityisesti liikunnan ainealueen opettajille alkoi Kuopion kansalaisopiston pedagogisen kehittämisen LAKE-hanke. Lisätietoja hankkeesta: veraja/kuopio/kansalaisopisto/lake HANKKEET Opintoseteliavustus Opetusministeriö myönsi opistolle 8000 opintosetelityyppistä avustusta Opetusministeriön määrittelemiin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden opiskelijamaksujen korvaamiseen lukuvuodelle Avustus tuli sidottua kokonaan opiskelijamaksuihin jo syyslukukaudella Opisto kohdensi avustuksen senioreiden, eläkkeellä olevien alle 63-vuotiaiden (lähinnä kehitysvammaisten), työttömien ja maahanmuuttajien koulutuksiin. Mustan teatterin hanke esitellään erillisellä sivulla. 12

13 Pedagoginen laatu-hanke Kuopion kansalaisopisto koordinoi hanketta Pedagoginen laatu. Kyseessä on yhteishanke Kaskikuusen kansalaisopiston, Siilinjärvi-Maaningan kansalaisopiston, Sisä-Savon kansalaisopiston ja Snellman kesäyliopiston kanssa. Hanke toteutetaan opetushallituksen myöntämällä Laatu- ja kehittämisavustuksella. Pedagoginen laatu -hankkeen keskiössä on Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallien kehittäminen ja laadun arviointi. Hanke on kohdistettu siinä mukana oleville toimijoille. Hankkeesta tiedotetaan vapaan sivistystyön kentälle ja erityisesti kansalaisopistokentälle. Hankkeen ensimmäinen toimenpide järjestettiin Vapaan sivistystyön päivillä Siilinjärvellä perjantaina työpajassa "Mitä on opettaminen vapaassa sivistystyössä?" Työpajan vetäjänä toimii Katri Aaltonen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Työpajan jatkumoksi järjestettiin webinaareja. Niiden taustamateriaalit löytyvät hankesivustolta osoitteesta: kuopio/kansalaisopisto/lake. LAKE-hankkeessa käynnistettiin myös viisi työpajaryhmää eri ainealueiden opettajille, jonka myötä pitkakestoisemman koulutuksen ainealueiden kehittämiseksi aloitti 26 opettajaa. Sisä-Savon kansalaisopistolta hankkeeseen osallistuvat liikunnan opettajat Kirsi Falin, Seija Paananen ja Auli Junikka. Opintoseteliavustus (OPH) Oma LAKE-hanke Aktiiviseen kansalaisuuteen OKM:n rahoittamana. Uuden kansainvälisen Leaderhankkeen ideointi ja hakeminen alkaen vuonna OKM:n kuntataitelija hankkeen käynnistäminen vuosille Valtakunnallinen vaikuttavuus Valtakunnallisessa tiedotuksessa opisto on ollut esillä puuveneiden tekokurssin ansiosta Sivistys.net julkaisussa. Maksupalvelutoiminta Vuoden aikana järjestettiin useita ensiapukoulutuksia eri ammattiryhmille. Näiden lisäksi maksupalvelukoulutuksena tarjottiin myös työpaikkaliikuntaa sekä Marja-Liisa Mankan suosittu Työnilon julistus verkkoluento. Myös uusille luottamushenkilöille tarjottiin koulutuksia (kts. s. 11). Yhteensä 138 henkeä osallistui luottamushenkilökoulutuksiin sekä 43 henkeä Työnilon julistus luennoille. Kaiken kaikkiaan ensiapukoulutuksia järjestettiin maksupalvelutoimintana 12 kurssia, ja liikuntakursseja 3 kpl. Opetustunteja näihin kertyi seuraavasti: 156 tuntia ensiapuun, ja 37 tuntia liikuntaan. EA-maksupalvelutoiminnan laajentaminen kunnista yrityksille ja järjestöille Esimiesten ja koulutoimen henkilöstökoulutukseen liittyvät luennot Järjestyksenvalvoja ja tapahtumajärjestäjäkoulutusten luominen osaksi maksupalvelutoimintaa 13

14 Mustan teatterin Leaderhanke synnytti Teatteri Lumon Kansalaisopiston suojissa toimiva Teatteri Lumo on juurruttanut Sisä-Savoon alun perin kiinalaisen taidemuodon, mustan teatterin. Hankkeessa vuosi 2013 oli vilkasta kansainvälistymisen aikaa: toukokuussa ryhmä kävi esiintymässä Viljandin kansainvälisillä nukketeatterifestivaaleilla, kesäkuussa Tsekin Stonahovin partnerit tulivat mukaan kansainvälisiin yhteisesityksiin LINC-seminaarivieraille ja Kuopio tanssii ja soi festivaalille Korttelimuseolle, ja joulukuussa tehtiin vielä yksi partnerimatka Prahaan. Viron partnerimatkalla lumolaiset kävivät tutustumassa myös Nukketeatteri NUKU museumiin Tallinnassa. Demoesitys Suutari ja taivaannaula keräsi raikuvat aplodit kansainvälisen festivaalin yleisöltä. Katsojaluvut esityksissä ja osallistujat työpajoissa vuonna 2013: Suutari ja taivaannaula 222 Silmänkääntäjä 698 Hanke on reilun kolmen vuoden aikana synnyttänyt Suonenjoelle hyvin toimivan ja innostuneen uuden teatteriryhmän, joka jatkaa kansalaisopiston normaalitoimintana. Onnea ja menestystä ja hienoja esityksiä myös tulevaisuudessa.. Silmänkääntäjätär ja Jussi Teatteri Lumon nuoret Viljandissa Suutari ja taivaannaula esityksen nukkeja Teatteri Lumon verkkosivut osoitteessa: https:// sites.google.com/site/teatterilumo Käy tutustumassa! Tykkää Teatteri Lumo facebookissa! 14

15 näkyvyys, krt/vuosi Kurssilaiset kunnittain 2013 Suonenjoki 8,88 % 16,94 % 18,42 % 55,76 % (5964 hlöä) Rautalampi (1970) Tervo (950) Vesanto (1812) yht Netto-opiskelijat ikäryhmittäin v ALLE 16-V. TYÖIKÄISET ELÄKKEELLÄ OLEVAT IKÄRYHMÄ EI TIEDOSSA 4,2 6 % Netto-opiskelijoita suhteessa asukkaisiin v Opiston näkyvyys mediassa (lehdet, internet, radio, tv) 17,58 % 24,47 % ALLE 16 V. TYÖIKÄISET ELÄKKEELLÄ OLEVAT IKÄRYHMÄ EI TIEDOSSA 20 21,71 % 0 Vuodet

16 Opetustunnit ja kurssilaiset ainealueittain 2013 Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Aine Opiskelijat Opetustunnit Opiskelijat Opetustunnit Opiskelijat Opetustunnit Opiskelijat Opetustunnit Historia, yhteiskunta Psykologia, kasvatus Terveydenhoito, ensiapu Musiikki Kielet Tietotekniikka Esittävä sanataide, kirjallisuus Kuvataiteet, muotoilu Kädentaidot Tanssi ja liikunta Koti ja puutarhatalous Muu koulutus Yhteensä

17 Tunnin hinta ( ) näkyvyys, krt/vuosi euroa Opetustunnit v Opetustunnin hinta ( ) 19,60 % Suonenjoki 60 9,59 % 21,50 % 49,31 % Rautalampi Tervo Vesanto Vuodet Tuntihinta per kunta v Vuodet Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Opiston näkyvyys mediassa (lehdet, internet, radio, tv) Vuodet

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

Vuosi 2014 muutosten alku 2

Vuosi 2014 muutosten alku 2 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 muutosten alku 2 1. Organisaatio ja hallinto 5 1.1. Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 5 1.2. Sivistystoimen lautakunta 5 1.3. Valkeakoski-opiston organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vantaan aikuisopisto Vanda vuxenutbildningsinstitut Lummetie 5, 01300 Vantaa Puh (09) 8392 4342 Fax (09) 8392 4136 www.vantaa.fi/aikuisopisto

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Julkaisija: Kerava Opisto Taitto: Grapica Oy, Pia Kauppinen 2015 PÄÄKIRJOITUS... 3 TOIMINTAVUOSI 2014... 4 TOIMINTA TILASTOINA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo KASVUA JA KEHITYSTÄ AJAN HENGESSÄ 2 1 TOIMINTAVUOSI 2012 4 1.1 TOIMINTA TILASTOINA 4 1.2 HENKILÖSTÖ 5 1.3 TILAT 5 1.4 LAADUN ARVIOINTI 6 1.5

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin Toimintakertomus vuosi 2013 Sisällysluettelo REHTORIN KATSAUS...3 Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta...3 LIIKUNTA...5 Opettajat...5 Kommenteja ryhmien toiminnasta...5 MUSIIKKI...7 Kevätlukukausi 2013...7

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 181 023 226 800 204 864 Maksutuotot 256 378 318 460 235 269 Tuet ja Avustukset 90 240 83 800 108 797 Muut toimintatuotot

Lisätiedot

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION 2011 2011 TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION Strategia 2011 2013 Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Groupin strategia: Kulttuuri elää käsityössä. Visio Taito Pirkanmaa ry on kaikille avoin,

Lisätiedot

Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014

Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014 Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014 Savitaipaleen kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain puitteissa toimialueensa asukkaille

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Vihreä Sivistysliitto ry Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus 2 1. Yleiskatsaus...3 2. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn toiminta...5 Oma toiminta...5 Yhteistyökurssit ja -seminaarit...5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista Pohjanmaan taidetoimikunta Rantalinna, Rantakatu 65100 Vaasa 06 317 1116 www.taidepohjanmaa.fi Saatteeksi Suomalainen kansanomainen terveydenhoito

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2013

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2013 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2013 Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä kursseja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot