TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA"

Transkriptio

1 Toiminta-ajatus Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus ja kulttuuri-tarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta sekä maksupalvelu ja projektitoimintaa. Opisto on osa elämää. TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2013 Asiakkuus: Uusia opiskelijoita saatiin rekrytoitua kursseille 559 kpl. Henkilöstö: Henkilöstö osallistui täydennyskoulutuksiin aktiivisesti, kokonaisina koulutuspäivinä laskettuna yhteensä 226 päivää. Tähän lukemaan on laskettu sekä ulkopuolisten tarjoamat koulutukset, OSAAVA-koulutukset ja opiston omien ainealueiden kurssit, joihin opettajat ovat saaneet maksuvapautuksen osana opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Koulutuspäiviä toteutui keskimäärin 2,5 päivää / henkilö koko henkilökunnalle, johon on laskettu mukaan vakituiset ja tuntiopettajat sekä hallintohenkilöstö. Prosessit: Uusia kursseja toteutui 1699 tuntia, mikä tekee n. 14% kurssitarjonnasta. Talous: Valtionosuustunteja toteutui tuntia vuonna Määrä nousi edellisvuodesta lähes 200 tunnilla. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Asiakkuus: uusien opiskelijoiden rekrytointi ja asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen, asiakaspalautteen kerääminen. Kylien koulutustarpeiden selvittäminen. Facebook - tiedotuksen tehostaminen opiskelijoille tapahtumista ja kursseista. Henkilöstö: henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuuksien turvaaminen opetustarjonnan laadun ja uusiutumisen turvaamiseksi (OSAAVA ja muut koulutukset), sosiaalisen median valmiuksien käytön lisääminen opiston henkilöstölle, hanketoiminnan toteuttaminen osana opiston kehittämistä, UNESCO-koulutoimintaan osallistuminen, uusien opettajien rekrytoiminen. Prosessit: kurssitarjonnan uudistaminen, opiston prosessien päivittäminen ja opettajan ohjeiden selkiyttäminen ja yksityiskohtaisempi ohjeistus talouteen ja työsopimuksiin liittyen, HelleWi-koulutukset uusille opettajille, sosiaalisen median sisällyttäminen opetukseen. Talous: Uuden EU-ohjelmakauden hankkeiden hakeminen. Maksupalvelukoulutuksen budjetoiminen realistiselle tasolle. Maksupalvelukoulutusten markkinointi yrityk- 1

2 Visio Opisto on se kunnan voimavara, joka antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua, opiskella ja harrastaa omalla paikkakunnalla koko eliniän. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2013 Asiakkuus Asiakastyytyväisyyttä mitattiin kurssipalautteella, jota kerättiin 10% otannalla kursseista lukuvuoden osalta. Kurssipalautteen keskiarvo oli 4,53 (kohta olen tyytyväinen kurssiin, arvioissa 1=heikko, 5=erinomainen). Edellisvuoteen verrattuna keskiarvojen keskiarvossa oli hienoista laskua; tuolloin yleisarvosana oli 4,61. Kursseja otoksessa oli yhteensä 31 kpl. sille. Toiminnan sopeuttaminen mahdollisiin valtionosuusleikkauksiin ja kuntien hallintorakenteiden uudistuksiin. Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen Yhdeksän opettajaa osallistui elokuun lopussa Siilinjärvellä järjestetyille Itä- Suomen vapaan sivistystyön päiville, jotka Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto järjesti yhdessä Snellmankesäyliopiston koordinoiman Itä-Suomen OSAAVA-hankkeen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Myös rehtorimme Kirsti Häkkinen antoi oman panoksensa päivien sisältöön, sillä hän osallistui OSAAVA-hankkeen johtoryhmässä koko hankkeen täydennyskoulutuspaketin suunnitteluun. Heidi Hämäläinen aloitti uutena Tervon osastovastaavan tehtävissä Opistomme toiminta on Heidille ennestään tuttua, sillä hän on toiminut musiikin tuntiopettajana opistollamme jo useita vuosia. Koulutus Vuonna 2013 sekä vakituinen henkilöstö että tuntiopettajat osallistuivat aktiivisesti ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen; vakituiset 32 kertaa ja tuntiopettajat 17 kertaa. Vakituisella henkilöstöllä ja tuntiopettajilla on lisäksi oikeus opiston omaan kurssiin täydennyskoulutuksena. Tätä mahdollisuutta käytti v yhteensä 39 opettajaa. Henkilöstön kehittämispäivät ja työhyvinvointi Päätoimisen vakituisen henkilöstön kehittämispäivä toteutettiin keväällä 7.5. tutustumalla Tervon osastoon ja kunnan strategiaan, ja syksyllä osallistumalla OSAAVA-koulutuksena järjestettyihin työpajakoulutuksiin. Näihin osallistui opiston vakituisen henkilöstön lisäksi myös tuntiopettajia; mukana oli yhteensä 17 henkeä. Työelämän tikkataulun kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli päätoimisen vakituisen henkilöstön kyselyssä 3,3 (max. 5). Työtyytyväisyys oli noussut edellisestä vuodesta (3,1) hieman. Tavoitteeksi työtyytyväisyydelle on asetettu 4. Päätoimisen henkilöstön kehityskeskustelut rehtori käy kerran vuodessa ja tekee 2

3 Henkilöstö Rehtori Kirsti Häkkinen Toimistopalvelut Leena Hakulinen Sari Piitulainen, 2 pv viikossa Suunnittelevat opettajat Harri Helin, teatteritaide Marja-Liisa Husso, kuvataide ja kädentaidot (Suonenjoki, Rautalampi) Pia Pakarinen, musiikki (Vesanto, Tervo) sekä kädentaidot ja kuvataide (Vesanto, Tervo) Anneli Tarvainen, musiikki (Suonenjoki, Rautalampi) Minna Rönkkö, kielet, atk, koti ja puutarhatalous, ensiapu, tiedotus, UNESCO -toiminta Yhteiset opettajat Henrik Rönkä, tekninen työ Tuntiopettajia 102 kpl Osastovastaavat Anneli Tarvainen, Rautalampi Heidi Hämäläinen, Tervo Pia Pakarinen, Vesanto yhteenvedon kaikille yhteisistä kehittämiskohteista. Päätoimiselle henkilöstölle ja tuntiopettajille hankitaan tarvittavaa täydennyskoulutusta OSAAVAn ja muiden koulutustahojen järjestämänä tarpeiden mukaan. Päätoimisen henkilöstön kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa, päätoimisten tuntiopettajien joka toinen vuosí. Henkilöstön määrää sopeutetaan talouden reunaehtoihin. Talous Opiston vakituinen henkilökunta yhteiskuvassa. Kuvasta puuttuu teatteritaiteen opettaja Harri Helin. Opiston talous koostuu valtionavusta, kuntien rahoitusosuudesta, kurssimaksutuloista sekä myyntipalvelu- ja hanketuloista. Opisto piti vuonna 2013 yhteensä valtionosuustuntia (VAOS), missä on parin sadan nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuustuntien tuntihinta oli 78,75, ja valtionosuutta saatiin Kurssimaksutulot olivat Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi lisäksi opintosetelirahoitusta 8000 maahanmuuttajien, eläkkeellä olevien alle 63- vuotiaiden, senioreiden ja työttömien kurssimaksujen kattamiseen. Vuonna 2013 hanketoiminta oli vilkasta ja toi lisäresurssia: 1) Mustan kv-hanke, budjetti vuodelle ) Kuopion kansalaisopiston Pedagogisen laadun kehittämishanke neljän opiston yhteishankkeena, koulutusta ja kehittämisrahaa Hankkeista erikseen myöhempänä. VIESTINTÄ Ulkoinen viestintä Opinto-opas ilmestyi jälleen paikallislehti Sisä-Savon liitteenä elokuussa Aina ajantasaiset tiedot löytyvät opiston omilta internet-sivuilta, sekä myös opiston ylläpitämältä Facebook tililtä. Viestinä ja markkinointi toimivat omalta osaltaan näi- 3

4 Toiminnalliset tunnusluvut Opetustunnit VAOS h Liiketoimintaa, projektit 328 h Yhteensä h Opetustunnin hinta VAOS 72,86 OPM:n normihinta 78,75 Brutto-opiskelijat kpl Netto-opiskelijat 3741 kpl (25,21 % asukasluvusta) Talouden tunnusluvut Toimintamenot kaikki VAOS menot Valtionapu Toimintatulot kaikki Kurssimaksutulot Toimintatuloihin sisältyy Liike- ja projektitoiminta den kanavien kautta. Opistolla on myös omat bloginsa musiikin, kädentaitojen sekä kielten ainealueille, joiden kautta opiston toimintaa esitellään myös. Lasten ja nuorten kurssien markkinoinnissa hyödynnettiin kouluja. Eri järjestöille ja yhdistyksille tiedotettiin kursseista sähköpostitse. Ilmoitustauluilla mainostettiin kursseja ja opiston tapahtumia. Opiston väkeä huutokaupattavana Pestuilla Opisto oli edustettuna Tervon luontomessuilla 10.8., Rautalammin Pestuumarkkinoilla ja Vesannon Syyssävväyksessä Savon Sanomiin, Paikallislehti Sisä- Savoon, Rautalampi-lehteen ja Radio Savoon lähetettiin tiedotteita ja juttuaiheita, joista suurin osa julkaistiin. Opisto oli lehdistöseurannan mukaan esillä paikallisissa ja alueellisissa lehdissä yhteensä 56 kertaa vuoden 2013 aikana, minkä lisäksi Teatteri Lumo sai huomiota virolaisessa Teemad-lehdessä. Lisäksi opisto oli mukana neljä kertaa eri internetjulkaisuissa, kerran televisiossa sekä kolme kertaa radiohaastatteluissa. Markkinointiviestintää seurattiin yksityiskohtaisella tasolla. Viestinnän tarkka kirjaaminen auttaa analysoimaan tiedotuksen onnistumista ja kehittämään uusia muotoja markkinointiin. Opiston sidosryhmistä yhteistyötä tehtiin vahvimmin seuraavien toimijoiden kanssa: Pohjois-Savon neljä LAKE-hankeopistoa ja Snellman-kesäyliopisto, Ikäihmisten neuvostot sekä Sisä-Savon kuntien koulut, kirjastot ja kulttuuritoimet. Viestintästrategian ja markkinointiviestinnän analyysi ja edelleen kehittäminen Sosiaalisen median eri muotojen opiskelu ja käyttöönotto opiston viestinnässä Markkinointitapahtumiin osallistuminen OPETUSJÄRJESTELYT JA OPPIMIS- YMPÄRISTÖ Vuonna 2013 Facebookia opeteltiin käyttämään opiston aktiivisessa viestinnässä sekä hankittiin lisenssi Adobe Connect 4

5 Lauluyhtye Rajalliset Vesannon kevätkonsertin esiintyjiä FC Stage! Pron käyttöön. Tarkoituksena oli ja on edelleen tehostaa luentojen ja opetuksen välittämistä internetin kautta kuntien laajakaistayhteyksien kehittyessä. Musiikki Vuoden 2013 uutuusaineita musiikissa olivat mm. Mieskuorokvartetti sekä Blues and Roots -bändi Suonenjoella, sekä kaveritunnit Rautalammilla. Kuorot ja muskarit keräsivät runsaasti osallistujia musiikin kursseille. Yksilöopetuksessa on tällä hetkellä hyvä tasapaino kysynnän ja tarjonnan osalta, sillä opiskelupaikat täyttyivät hyvin, mutta pitkiä jonoja kursseille ei syntynyt. Kaiken kaikkiaan musiikin ainealueella pidettiin v yhteensä 4044 opetustuntia 118 eri kurssilla 1295 oppilaalle. Rautalampi-messua esitettiin jälleen Cantilenan ja Mieslaulajien voimin sekä Suonenjoella että Jyväskylässä. Kevätkauden suurin rutistus oli FC Stage musikaalin tekeminen Rautalammilla, joka keräsi lähes 750 katsojaa ja sai mukaansa melkein 60 rautalampilaista lasta ja nuorta. Rautalammin kevätkonsertti pidettiin 4.4., ja Vesannon vastaava 5.4. Vesannolla esiintyivät Pia Pakarisen piano-oppilaat, muskariryhmät, naiskuoro IloVeela, Mauri Haapamaan lauluoppilaita ja Juha Nuoranteen bändejä ja kitaraoppilaita. Molemmissa konserteissa oli paikalla 130 henkeä. Syyskaudella oli runsaasti konsertteja ja erilaisia musiikkitapahtumia, jotka keräsivät runsain mitoin kuulijoita. Suurimpia konsertteja olivat lasten ja nuorten joulukonsertti Rautalammilla (300 kuulijaa), Stemman joulukonsertti Suonenjoella (paikalla 50 henkeä), sekä opiston kuorojen yhteinen joulukonsertti Suonenjoen kirkossa (yleisöä 270 henkeä), jonne saapui noin sata laulajaa Vesannolta, Rautalammilta ja Suonenjoelta. Opistokauden huipensivat opettajajien oman Lauluyhtye Rajallisten joulukonsertit Suonenjoella, Vesannolla ja Rautalammilla, jotka keräsivät kuulijoita yli 500 henkeä. Ylipäätään opiston musiikinopiskelijat esiintyivät ahkerasti vuoden 2013 aikana: esiintymisiä kertyi reilusti, ja yhteensä niissä kirjattiin olleen yleisöä n henkilöä. Musiikin opetuksen sovittaminen yhteen koulujen kerhotoiminnan kanssa, uusien opiskelijoiden rekrytoiminen 5

6 Opettajien kouluttaminen musiikkiteknologian uusien sovellutusten ja ipadien käyttöön Teatteri ja sanataide Näyttämötaiteissa opetusta annettiin 34 kurssilla 1327 tuntia yli 1500 oppilaalle. Teatteriesitykset keräsivät yhteensä huimat 3068 katsojaa. Vuosi 2013 alkoi Teatteri Lumolla edellisen kevätkauden Pohjan akan hillokellarin esityksillä. Helmikuun alkupuolella pidetyt kolme esitystä esitettiin täysille katsomoille, sillä yhteensä katsojia oli 298 kpl. Lumo oli puuhakas, ja se tuottikin omat esityksensä niin kevät kuin syyskaudellekin Kevätkauden esitys, Suutari ja taivaannaula, nähtiin touko-kesäkuussa niin Suonenjoella, Kuopion korttelimuseolla, Karttulassa kuin Viljandissa, Virossakin. Nämä esitykset keräsivät yhteensä 282 katsojaa. Syyskauden uutuus, Silmänkääntäjä, nähtiin Suonenjoen mustassa teatterissa marras-joulukuussa yhteensä yhdeksän kertaa, ja se keräsi yleisöä lähes seitsemänsataa henkeä. Vaikuttaisikin siltä, että Lumo on hienosti vakiinnuttamassa asemaansa Suonenjoen teatterimaailmaan. Opistoteatteri Teatraali Suonenjoella jatkoi hienoa työtään, ja valmisti v koskettavan Suojelusenkeli näytelmän, jonka esityksissä kävi yhteensä 265 katsojaa. Opistoteatteri Teatraali Rautalammilla toi oikeaa markkinatunnelmaa syyskuussa Pestuumarkkinoille. Museoalue antoi upeat puitteet Heikki Kokkosen näytelmille; etupihalla oli ensin Hei hulinaa! ja takapihalla puolestaan jatkona Jälkipyykki. Katsojia nämä esitykset keräsivät yhteensä yli 200 henkeä. Vesannolla toimiva Teatteri Wecando löysi uuden persoonallisen esiintymispaikan Niiniveden vanhalta koululta. Tilat antoivat omaleimaisen ympäristön ryhmän itse ideoimalle, käsikirjoittamalle ja näyttelemälle Savolainen rapsodia näytelmälle. Yhteensä neljässä syyslokakuussa pidetyssä esityksessä katsojia oli yhteensä 175 kpl. Tilannekuva Savolaisesta rapsodiasta Niives-teatteri jatkoi Reino Pääkkösen näytelmän Iisakin kylä esityksiä Vesannolla kunnan kesäasukkaille kesällä 2013, ja esitykset keräsivät yhteensä yli 300 katsojaa. Ikäihmisistä koostuva teatteriryhmä Tarinaa ja turinaa valmisti esityksiä erilaisiin tilaisuuksiin ja teki vierailuja palvelutaloihin ja eri yhdistysten ja järjestöjen juhliin. Esitykset tavoittivat yhteensä kunnioitettavat 360 ihmistä. Opiston erilaiset teatteriryhmät tekivät paljon myös erilaisia tilauskeikkoja. Opiston teatteritoiminta tavoittaa myös kaikki opistoalueen asukkaat laajalla skaalalla; siitä todisteena myös esimerkiksi lasten ja nuorten teatteriryhmä Kerkonkoskella sekä kehitysvammaisten teatteriryhmä Suonenjoella. 6

7 Kehräystä CD-levyllä. Valmiita Muikku-veneitä. Käpypitsitekniikalla tehty siniristilippu. Sanataiteessa opiston lausunta ja puheilmaisuryhmä esitti 20.3.Ylistyslaulu elämälle runoesityksensä Kellarikalleriassa, ja sen ohjaajana toimi lausuntataiteilija Raili Vesterinen. Katsojia esityksellä oli n. 50 henkeä. Ryhmä esiintyi myös Hyvän mielen viikolla saaden 49 kuulijaa. Lausuntaryhmä valmisti toisen esityksen syyskaudelle, ja runoilta Valo voittaa pimeyden houkutteli paikalle 65 henkeä. Jatketaan monipuolisen teatteri ja sanataiteen ohjelmiston tuottamista sekä tavoitteellista teatterikasvatusta Linkitetään teatteriryhmiä alueen matkailuhankkeisiin ja tuotteistetaan kulttuuriesityksiä Teatteri ja sanataiteen ryhmien ohjaus turvataan tuntiopettajien avulla Haetaan OKM:ltä kuntataiteilija avustusta teatteri-ilmaisun yhteiseen taideprojektiin muiden taiteilijoiden kanssa. Kuvataide ja kädentaidot Kädentaitokursseilla on valmistettu monenmoisilla tekniikoilla toinen toistaan kiehtovampia tuotteita niin keskustoissa kuin kylillä. Valtaosa toiminnasta on ollut koko kauden kestäviä kursseja, mutta myös lyhytkurssitoimintaa on ollut runsaasti tarjolla. Vuonna 2013 aikana kuvataiteissa ja muotoilussa opetusta annettiin yhteensä 659 tuntia 251 oppilaalle. Molemmissa oli nousua viime vuodesta, mikä kertoo siitä, että kuvataide ja muotoilu selvästi kiinnostavat ihmisiä. Kädentaitoja vastaavasti opetettiin 2268 tuntia, ja oppia oli saamassa 735 opiskelijaa. Aivan uusia kursseja ovat olleet mm. Käpypitsi frivolité, Hurmaava huovutus, Hopea ja lasikorut, Kädentaitopaja, Puuveneen rakentaminen sekä Puuveneen hoito ja peruskyllästys nimiset kurssit. Puuvenekurssi sai paljon huomiota ja suosiota, ja sen aikana suoritettiin epävirallinen maailmanennätyskin: 11 valmista Muikku-soutuvenettä kuukauden aikana. 7

8 Kestävän kehityksen teema on näkynyt monilla opiston järjestämillä kursseilla, kuten esim. kierrätyskollaasikurssilla, joka järjestettiin nyt uudemman kerran, sekä esimerkiksi myös Vanhasta uutta ja Punotaan kierrätysmateriaaleista kursseilla. Kursseista mm. pajutyöt, puutyöt, keramiikka, posliininmaalaus, viikinkikorut ja taontatyöt kuten myös kivenhionta, metallityöt, käsityökahvila ja kudontapajat olivat suosittuja. Tervossa kudonnan uudet tilat ovat osoittautuneet toimiviksi, mikä omalta osaltaan aktivoi kudonnan harrastajia entisestään. Kaikissa opistokunnissa järjestettiin perinteiset kevätnäyttelyt huhtikuun 2013 aikana. Kurssitöitä oli näytteillä useita satoja, ja kävijöitä näyttelyihin saatiin yhteensä yli 2700 henkeä. Opiston tuntiopettajat esittelivät omia tulevan kauden kurssejaan Vesannon Syyssävväys tapahtuman yhteydessä. Opettajien työnäytöksiin ja kurssitöihin kävi tutustumassa 488 kuntalaista. Uusien opiskelijoiden saaminen kursseille opistoseteliä kohdentamalla Kestävän kehityksen teemoittaminen Uusien lyhytkurssien kehittäminen Nuorten ja ikääntyvien aktivoiminen kursseille Kielet ja tietotekniikka Kieliä opetettiin opiston normaalikursseilla 2013 noin 920 tuntia ja opiskelijoita niillä oli yhteensä 359. Molemmissa oli nousua edellisvuoteen verrattuna. Kielivalikoimassa oli suomea, englantia, espanjaa, viroa ja venäjää. Edellä mainituista kielistä Suonenjoen kielivalikoimassa oli niitä kaikkia; muissa kunnissa joitakin kieliä. Venäjää ja espanjaa opiskeltiin Suonenjoella ja Tervossa, englantia kaikkialla muualla paitsi Rautalammilla, ja viroa puolestaan kaikissa neljässä opistokunnassa. Sen suosio näyttääkin jatkuvan vuodesta toiseen. Suomen kielen kurssit ovat tärkeä lisä opiston kielitarjontaan ja tukevat maahanmuuttajien kotoutumista. Kielikurssien taso vaihteli alkeiskursseista hyvinkin pitkälle edistyneiden kursseihin. Eniten edistyneille opiskelijoille tarkoitettuja kursseja on englannissa, ja nyt puhuttuun kieleen keskittyvien Coffee Mornings kurssien ohella täysin uutena kurssina käynnistyi Write it down verkkokurssi. Se painottuu kirjoittamisen harjoittelemiseen, ja nimensä mukaisesti se toimii verkon välityksellä. Tällä kurssilla opiskeleminen ei siis ole aikaan tai paikkaan sidottua, vaan opiskelu tapahtuu jokaisen omalta kotikoneelta itse valittuna ajankohtana. Tietotekniikan opetus jakaantui tieto ja viestintätekniikan alkeiden opiskelun sekä pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden kursseihin. Suurin osa kursseista oli suoraan suunnattu ikäihmisille, jotka tarvitsevat näitä taitoja voidakseen käyttää verkkoon siirtyneitä palveluja ja uusia viestintävälineitä. Tietotekniikkaa opetettiin kaikissa opistokunnissa. Peruskurssien lisäksi suurin mielenkiinto kohdistui kuvankäsittelyyn, ja digikuva tai kamerakursseja tarjottiinkin syyslukukauden aikana. Kokonaan uusi kurssi oli Suonenjoella toteutettu Kesytä ipad! -lyhytkurssi, jolla keskityttiin uudenlaisen tablettitietokoneen saloihin. Opiskelijoita atk-kursseilla oli yhteensä 170 8

9 Lyytilänmäen vetreät miehet jumpassa Kahvakuula jumpat ovat suosittu kuntoilumuoto. ja kursseja pidettiin 18 kpl; oppitunteja niillä oli yhteensä 354. Sekä tuntien että opiskelijoiden määrä pysyi samana viime vuodesta; suurta heittoa ei tullut suuntaan eikä toiseen. Maahanmuuttajien suomen kielen opetuksesta huolehtiminen. Monipuolisen kielten opetuksen järjestäminen kysynnän mukaan. Kielten opettajien kouluttaminen. Tietotekniikan opetuksen kysyntään vastaaminen. Tanssi, terveys ja liikunta Liikunnan kurssit toteutuivat vuonna 2013 hyvin, ja liikunta oli erittäin suosittu ainealue. Tuntimäärä ainealueella oli yhteensä 1743 tuntia ja osallistujia oli 2640; nousua edellisvuodesta oli melkein parisataa henkeä. Liikunnan ainealue onkin osallistuja- ja kurssimäärällä mitattuna opiston suurin. Liikunnassa parhaiten osallistujia vetivät zumba, vesijumpat, kuntosalit ja kuntoliikuntakurssit. Opisto keskittyy jatkossakin työikäisen väestön ja ikäihmisten kuntoliikuntaan. Tanssin saralla opetustunteja kertyi yhteensä 176 tuntia, ja kurssilaisia oli yhteensä 124 kpl. FC Stage keräsi yhteistuotantona musiikin ja teatteritaiteen kanssa ison määrän lapsia tanssin pariin. Suonenjoella käynnistyivät tauon jälkeen esibaletit alle kouluikäisille sekä showtanssi yläkoulu ja lukioikäisille. Terveyteen tähtäävillä kursseilla pääpaino oli ensiapukoulutuksessa. Suurin osa näistä kursseista toteutettiin myyntipalvelukoulutuksena. Yhteensä tämän ainealueen kursseja opistossamme järjestettiin 180 tuntia 165 kurssilaiselle. Uusi terveyttä edistävä kurssi oli Tervossa syksyllä 2013 järjestetty Kitistä kilojasi, joka keräsi mukaan painonhallinnasta ja terveistä elämäntavoista kiinnostuneita kurssilaisia. Liikunnan opettajista eniten kouluttautui 2013 Auli Junikka uutena Vesannon liikunnan opettajana. Hän kävi Jyväskylässä Virike Workshopin sekä Latinobicohjaajakoulutuksen. Liikunnan opettajat lähtivät syksyllä 2013 mukaan Kuopion kansalaisopiston LAKE-hankkeeseen, 9

10 UNESCOn maailmanperintökohteista kertovassa luentosarjassa vuorossa oli Suomenlinna. Hyvä uni -luennoitsija Henri Tuomilehto Energiaa ja elämänvoimaa verkosta -kehon ja mielen hyvinvointipäivä oli aivan uudenlainen kokeilu, jossa testattiin opetuksen etävälittämisen mahdollisuuksia käytännössä..mallina joogaohjaaja Ulpu Kahilahti. johon opiston opettajista Kirsi Falin, Seija Paananen ja Auli Junikka muodostivat liikunnan ja tanssinopettajien kanssa oman pedagogisen kehittämisen ryhmän. Tämä ryhmä työskentelee intensiivisesti koko lukuvuoden hankkeen parissa luoden mm. blogisivuston opettajaryhmälle. Liikuntaryhmien vetäjien löytäminen seuraavan vuoden ohjelmaan. Liikunnan markkinointitapahtumat eri kuntien markkinoiden yhteydessä. Liikuntareseptin käyttöönotto opistossa. Liikuntakurssien ottaminen sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen strategiseen suunnitteluun eri kunnissa. Liikunnan opettajien kouluttaminen. Muut Kotitalousopetusta annettiin yhteensä 115 tuntia 73 kurssilaiselle. Puutarhataloutta opetettiin eri opistokunnissa kuuden kurssin ja 48 tunnin verran. Mukana oli niin puutarhasuunnittelun pidempiä kursseja kuin tietyn aihepiirin ympärille rakennettuja lyhytkurssejakin. Luentoja ja muita tapahtumia toteutettiin vuoden aikana runsaasti. Syksyn luentokausi käynnistyi jo elokuussa muuttuneesta sienilainsäädännöstä kertovalla asiantuntijaluennolla. Syksyn toisena luentoaiheena oli erittäin hyödyllinen, kotikompostoinnista kertova luento. Nämä luennot keräsivät yhteensä n. 50 kävijää. Opistomme käytti mahdollisuutta tarjota opistokuntiemme asukkaille Hyvä uni verkkoluento Luento vastaanotettiin Suonenjoella, Tervossa ja Vesannolla, ja se sai 56 osallistujaa. Puutarha-aiheiset Ihanat yrtit! Ja Upea piha kesäkukilla! -luennot järjestettiin v kaikissa neljässä opistokunnissa, ja ne saivat innostuneen vastaanoton. Yrttiluennot toteutettiin eri opistokunnissa maaliskuussa, ja kesäkukkaluennot huhti-toukokuun 2013 aikana, ja luennot keräsivät yhteensä satakunta innokasta puutarhaharrastajaa oppimaan uutta ja saamaan lisävinkkejä. Opisto kuuluu kansainväliseen UNES- CO-kouluverkostoon, ja tämän toiminnan puitteissa opisto järjesti UNESCOn maailmanperintökohteista ja Suomenlinnasta kertovat luennot kaikissa opistokunnissa huhtikuun aikana. Luennot keräsivät kävijöitä yhteensä N. 70 henkeä. 10

11 Aivan uusi kokeilu oli toteutettu Kehon ja mielen hyvinvointipäivä, jossa opisto yhteistyössä Kaista Savoon hankkeen kanssa toteutti päivän, jonka aikana oli mahdollista osallistua neljään erisisältöiseen jooga tai pilatesohjaukseen joko paikan päällä tai verkon kautta kotoa käsin. Ohjaajat olivat Suonenjoella, mistä opetus välitettiin verkon välityksellä eri opistokuntiin. Mukaan tähän aivan uuteen kokeiluun saimme kuutisenkymmentä innokasta joogan ja/ tai pilateksen harrastajaa. Uutta oli myös opistomme osallistuminen valtakunnalliseen Nenäpäivätapahtumaan. Hyväntekeväisyystapahtumat järjestettiin Suonenjoella ja Tervossa, ja se saivat hyvän vastaanoton. Osallistujia kertyi kaikkiaan 170 kpl, ja rahaa hyväntekeväisyyteen saatiin kerättyä kaikkiaan 250. Opiston panos ikäihmisten viikolle sisälsi Tuulantei-kuoron esiintymisen viikon avajaisjuhlassa, väri-ilottelua kaupungin päiväkeskuksella sekä Päivärinteen palvelutalolla, varttuneiden värihetken Valkeisen hoivakodilla, avoimen muistikoulun Suonenjoella sekä opistoteatterin vierailut eri palvelutaloilla. Osallistujia näissä tapahtumissa oli 183 henkeä. Hieno veistos Rautalammin kevätnäyttelystä. Värikästä lasitaidetta Suonenjoen kevätnäyttelystä. Upeita puutöitä Tervon kevätnäyttelystä. Vesannon kevätnäyttelyssä esillä olleita pajutöitä. VAIKUTTAVUUS Luottamushenkilökoulutukset Opisto järjesti uusille luottamushenkilöille erilaisia koulutuksia maksupalvelukoulutuksena helmikuun 2013 aikana. Suonenjoella järjestettiin kuntahallinnon koulutus, Vesannolla uusia luottamushenkilöitä koulutettiin kuntatalouteen ja Tervossa kokoustekniikkaan liittyen. Osallistujia nämä koulutukset keräsivät yhteensä 138 henkeä. Valtuustojen kyselytunnit Opisto järjesti jokaisessa opistokunnassa kyselytunnit valtuustojen kyselytunnit lokakuun 2013 aikana. Kyselytunnit olivat kuntalaisille avoimia tilaisuuksia, joissa kuka tahansa sai esittää kysymyksiä valtuutetuille. Kyselytunnit vetivät mukavasti väkeä: Suonenjoella 75, Rautalammilla 34, Tervossa 68 ja Vesannolla 39 henkeä. Konsertit Kuntatalouden kouluttaja Pentti Meklin Vesannolla Musiikin opiskelijat esiintyivät opettajan- 11

12 sa johdolla noin 36 eri tilaisuudessa vuoden aikana, ja kuulijoita eri tilaisuuksissa kertyi yhteensä liki 4700 henkilöä. Tilaisuuksista 19 oli opiston järjestämiä konsertteja ja muita musiikkiesityksiä, ja 17 kpl sellaisia tilaisuuksia, joissa järjestävänä tahona oli joku muu kuin opisto, mutta joissa opiston musiikkiryhmiä oli mukana esiintymässä. Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat usein seurakunnat, koulut, hoitokodit ja kylä ym. yhdistykset. Näiden lisäksi opiskelijat esiintyivät opiston omissa juhlissa, näyttelyjen avajaisissa sekä musiikinopettajien organisoimissa soittajaisissa, joissa opiskelijat saivat arvokasta esiintymiskokemusta. Yksinlaulajat sekä Stemma-kuoro järjestivät lisäksi joulun alla omat konserttinsa; Stemmalle oma konsertti oli ensimmäinen laatuaan. Näyttelyt Kaikissa opistokunnissa järjestettiin perinteiset kädentaitojen kevätnäyttelyt huhtikuun aikana. Kaikissa näyttelyissä katsojia kävi runsaasti; yhteensä opistokuntien kevätnäyttelyissä kävi 2731 henkeä tutustumassa upeisiin oppilastöihin. Opiston kevätnäyttelyt ovat kussakin kunnassa yleensä eniten kävijöitä kerääviä tapahtumia, ja kuntalaiset osaavat niitä jo joka kevät odottaa. Kevätnäyttelyiden avajaiset järjestettiin ohjelmallisina Suonenjoella 6.4., ja niissä vieraili 54 kävijää. Muutoin Suonenjoen kevätnäyttely keräsi 620 näyttelyvierasta. Rautalammin kevätnäyttelyn näki 400 ihmistä, Tervossa vastaava luku oli 290. Vesannolla kevätnäyttelyn kävijämäärä oli huikeat n kävijää! Kevätnäyttelyiden lisäksi Vesannolla oli helmikuun ajan esillä kansalaisopiston Kuvia ja tarinoita ryhmän näyttely, mikä keräsi 152 kävijää. SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Paikallinen yhteistyö Opiston paikallinen yhteistyö korostuu yhteisten tapahtumien järjestämisessä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Osastovastaavat opistokunnissa ja rehtori ja suunnittelijaopettaja Suonenjoella pyrkivät olemaan mukana paikallisten tapahtumien järjestelyissä. Syksyn 2013 kokeilu markkinatapahtumiin osallistumisesta koettiin myönteisenä ja sitä päätettiin jatkaa seuraavana lukuvuonna. Alueellinen yhteistyö Alueellisessa yhteistyössä korostui Snellman kesäyliopiston koordinoiman hankkeen rooli kansalaisopistojen opettajien koulutus ja kohtauspaikkana. Lisäksi uutena isona kokoajana erityisesti liikunnan ainealueen opettajille alkoi Kuopion kansalaisopiston pedagogisen kehittämisen LAKE-hanke. Lisätietoja hankkeesta: veraja/kuopio/kansalaisopisto/lake HANKKEET Opintoseteliavustus Opetusministeriö myönsi opistolle 8000 opintosetelityyppistä avustusta Opetusministeriön määrittelemiin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden opiskelijamaksujen korvaamiseen lukuvuodelle Avustus tuli sidottua kokonaan opiskelijamaksuihin jo syyslukukaudella Opisto kohdensi avustuksen senioreiden, eläkkeellä olevien alle 63-vuotiaiden (lähinnä kehitysvammaisten), työttömien ja maahanmuuttajien koulutuksiin. Mustan teatterin hanke esitellään erillisellä sivulla. 12

13 Pedagoginen laatu-hanke Kuopion kansalaisopisto koordinoi hanketta Pedagoginen laatu. Kyseessä on yhteishanke Kaskikuusen kansalaisopiston, Siilinjärvi-Maaningan kansalaisopiston, Sisä-Savon kansalaisopiston ja Snellman kesäyliopiston kanssa. Hanke toteutetaan opetushallituksen myöntämällä Laatu- ja kehittämisavustuksella. Pedagoginen laatu -hankkeen keskiössä on Vapaan sivistystyön didaktisten ja pedagogisten toimintamallien kehittäminen ja laadun arviointi. Hanke on kohdistettu siinä mukana oleville toimijoille. Hankkeesta tiedotetaan vapaan sivistystyön kentälle ja erityisesti kansalaisopistokentälle. Hankkeen ensimmäinen toimenpide järjestettiin Vapaan sivistystyön päivillä Siilinjärvellä perjantaina työpajassa "Mitä on opettaminen vapaassa sivistystyössä?" Työpajan vetäjänä toimii Katri Aaltonen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Työpajan jatkumoksi järjestettiin webinaareja. Niiden taustamateriaalit löytyvät hankesivustolta osoitteesta: kuopio/kansalaisopisto/lake. LAKE-hankkeessa käynnistettiin myös viisi työpajaryhmää eri ainealueiden opettajille, jonka myötä pitkakestoisemman koulutuksen ainealueiden kehittämiseksi aloitti 26 opettajaa. Sisä-Savon kansalaisopistolta hankkeeseen osallistuvat liikunnan opettajat Kirsi Falin, Seija Paananen ja Auli Junikka. Opintoseteliavustus (OPH) Oma LAKE-hanke Aktiiviseen kansalaisuuteen OKM:n rahoittamana. Uuden kansainvälisen Leaderhankkeen ideointi ja hakeminen alkaen vuonna OKM:n kuntataitelija hankkeen käynnistäminen vuosille Valtakunnallinen vaikuttavuus Valtakunnallisessa tiedotuksessa opisto on ollut esillä puuveneiden tekokurssin ansiosta Sivistys.net julkaisussa. Maksupalvelutoiminta Vuoden aikana järjestettiin useita ensiapukoulutuksia eri ammattiryhmille. Näiden lisäksi maksupalvelukoulutuksena tarjottiin myös työpaikkaliikuntaa sekä Marja-Liisa Mankan suosittu Työnilon julistus verkkoluento. Myös uusille luottamushenkilöille tarjottiin koulutuksia (kts. s. 11). Yhteensä 138 henkeä osallistui luottamushenkilökoulutuksiin sekä 43 henkeä Työnilon julistus luennoille. Kaiken kaikkiaan ensiapukoulutuksia järjestettiin maksupalvelutoimintana 12 kurssia, ja liikuntakursseja 3 kpl. Opetustunteja näihin kertyi seuraavasti: 156 tuntia ensiapuun, ja 37 tuntia liikuntaan. EA-maksupalvelutoiminnan laajentaminen kunnista yrityksille ja järjestöille Esimiesten ja koulutoimen henkilöstökoulutukseen liittyvät luennot Järjestyksenvalvoja ja tapahtumajärjestäjäkoulutusten luominen osaksi maksupalvelutoimintaa 13

14 Mustan teatterin Leaderhanke synnytti Teatteri Lumon Kansalaisopiston suojissa toimiva Teatteri Lumo on juurruttanut Sisä-Savoon alun perin kiinalaisen taidemuodon, mustan teatterin. Hankkeessa vuosi 2013 oli vilkasta kansainvälistymisen aikaa: toukokuussa ryhmä kävi esiintymässä Viljandin kansainvälisillä nukketeatterifestivaaleilla, kesäkuussa Tsekin Stonahovin partnerit tulivat mukaan kansainvälisiin yhteisesityksiin LINC-seminaarivieraille ja Kuopio tanssii ja soi festivaalille Korttelimuseolle, ja joulukuussa tehtiin vielä yksi partnerimatka Prahaan. Viron partnerimatkalla lumolaiset kävivät tutustumassa myös Nukketeatteri NUKU museumiin Tallinnassa. Demoesitys Suutari ja taivaannaula keräsi raikuvat aplodit kansainvälisen festivaalin yleisöltä. Katsojaluvut esityksissä ja osallistujat työpajoissa vuonna 2013: Suutari ja taivaannaula 222 Silmänkääntäjä 698 Hanke on reilun kolmen vuoden aikana synnyttänyt Suonenjoelle hyvin toimivan ja innostuneen uuden teatteriryhmän, joka jatkaa kansalaisopiston normaalitoimintana. Onnea ja menestystä ja hienoja esityksiä myös tulevaisuudessa.. Silmänkääntäjätär ja Jussi Teatteri Lumon nuoret Viljandissa Suutari ja taivaannaula esityksen nukkeja Teatteri Lumon verkkosivut osoitteessa: https:// sites.google.com/site/teatterilumo Käy tutustumassa! Tykkää Teatteri Lumo facebookissa! 14

15 näkyvyys, krt/vuosi Kurssilaiset kunnittain 2013 Suonenjoki 8,88 % 16,94 % 18,42 % 55,76 % (5964 hlöä) Rautalampi (1970) Tervo (950) Vesanto (1812) yht Netto-opiskelijat ikäryhmittäin v ALLE 16-V. TYÖIKÄISET ELÄKKEELLÄ OLEVAT IKÄRYHMÄ EI TIEDOSSA 4,2 6 % Netto-opiskelijoita suhteessa asukkaisiin v Opiston näkyvyys mediassa (lehdet, internet, radio, tv) 17,58 % 24,47 % ALLE 16 V. TYÖIKÄISET ELÄKKEELLÄ OLEVAT IKÄRYHMÄ EI TIEDOSSA 20 21,71 % 0 Vuodet

16 Opetustunnit ja kurssilaiset ainealueittain 2013 Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Aine Opiskelijat Opetustunnit Opiskelijat Opetustunnit Opiskelijat Opetustunnit Opiskelijat Opetustunnit Historia, yhteiskunta Psykologia, kasvatus Terveydenhoito, ensiapu Musiikki Kielet Tietotekniikka Esittävä sanataide, kirjallisuus Kuvataiteet, muotoilu Kädentaidot Tanssi ja liikunta Koti ja puutarhatalous Muu koulutus Yhteensä

17 Tunnin hinta ( ) näkyvyys, krt/vuosi euroa Opetustunnit v Opetustunnin hinta ( ) 19,60 % Suonenjoki 60 9,59 % 21,50 % 49,31 % Rautalampi Tervo Vesanto Vuodet Tuntihinta per kunta v Vuodet Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Opiston näkyvyys mediassa (lehdet, internet, radio, tv) Vuodet

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA Toiminta-ajatus Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus ja kulttuuri-tarpeita

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA Toiminta-ajatus Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus ja kulttuuri-tarpeita

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Vasemmassa reunassa oleva Sanna Koponen esitteli kavalkadin suomalaisia kansallispukuja, joita on tarkoitus myös tehdä kansalaisopiston kursseilla

Vasemmassa reunassa oleva Sanna Koponen esitteli kavalkadin suomalaisia kansallispukuja, joita on tarkoitus myös tehdä kansalaisopiston kursseilla Vasemmassa reunassa oleva Sanna Koponen esitteli kavalkadin suomalaisia kansallispukuja, joita on tarkoitus myös tehdä kansalaisopiston kursseilla Suomi 100-juhlavuotta 2017 varten. Vasemmalla Kuopion

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus

Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saamelaisalueen etäopetuspäivät 9.9.2010 Eeva-Liisa Rasmus Saame virtuaalikouluhanke 2004-2007(OPH) Mistä lähdettiin liikkeelle? Toimintamallin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Talous, TP 2013 TA 2014 TA 2015

Talous, TP 2013 TA 2014 TA 2015 Koulutusjohtaja 300 Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot 791 900 636 400 671 250 34 850 5,5 Toimintamenot -7 574 450-7 388 000-7 285 064 102 936-1,4 Toimintakate -6 782 550-6 751 600-6 613 814 137 786-2,0

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke pähkinänkuoressa: Toteutusaika 1.12.2014-31.12.2015

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Snellman-kesäyliopiston toiminta. Vapaan sivistystyön työryhmälle

Snellman-kesäyliopiston toiminta. Vapaan sivistystyön työryhmälle Snellman-kesäyliopiston toiminta Vapaan sivistystyön työryhmälle Sisällysluettelo Yleistä Snellman-kesäyliopistosta............................ 3 Määrällisiä tietoja....................................

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia Helsingin työväenopisto Kevään 2014 opetuksen painopisteet Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia kevään tuntimäärä 50 500 syksyn tuntimäärä 51 000 2. Työväenopiston

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Virtuaaliopetuksen päivät, Helsingin Messukeskus 3.12. 2012 Annukka Wiikinkoski, opetuspäällikkö Espoon työväenopisto Suomen toiseksi suurin kaupunki Asukkaita 252

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Maarit Hedman, Pilvi Honka, Tiina Häkkinen, Ilkka Koski, Raija Luoma, Taina Pöllänen, Maija-Leena Ström

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille -

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Kävijämäärät vahvassa kasvussa Kävijämäärän kasvu 2009-2011 (kävijöitä per kuukausi) 35 423 72 293 141 802 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 Taloustutkimuksen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 Osaamisen johtaminen I ja II (31.8.2012 ja 21.9.2012) Osaamisen johtaminen osa 3. (13.11.2012) Verkko opetuksen ja oppimisen tukena (28.9.2012)

Lisätiedot

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Jussi Ronkainen Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari Verkkokysely 15-25 vuotiaille nuorille

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO

KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO Vuodesta 1898 alkaen Ylioppilaita jo lähes 12 000 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen suomenkielinen lukio KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO KYL VAHVA YLEISLUKIO a Vankka pohja yo-tutkintoon, jatko-opintoihin ja hyvään

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Kongressijäerjestäjäkysely 2013

Kongressijäerjestäjäkysely 2013 Kongressijäerjestäjäkysely 23 kuviot Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy, 8.3.2 Christel Nummela T-65, FCB, Delegaattitutkimus 23, Kuviot, CN 2..22 2 Sisällysluettelo dia Kongressivieraiden määrän

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen Elokuu 2008 joulukuu 2011 Opetushallituksen rahoitus Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Seinäjoki 20.4.2012 Liikuntatuutorointi (synty) www.opiskelijaliikunta.fi

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Pertti Pitkänen 17.11.2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla Taustaa Opintosetelikokeilu 2002, 2003 Laaja lisäselvitys 2003, Pentti Arajärvi (OPM 25:2003) - Aikuisten opintosetelin

Lisätiedot