Talous, TP 2013 TA 2014 TA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talous, TP 2013 TA 2014 TA 2015"

Transkriptio

1 Koulutusjohtaja 300 Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,0 Suunnitelmapoistot ,9 Laskennalliset erät ,0 Netto ,2 Tuloslaskelma, TP 2013 TA 2014 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,3 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot ,6 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut yhteensä ,1 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 Avustukset ,3 Vuokrakulut ,9 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Ylijäämä / Alijäämä ,9 Toimintakate / (1 000 ) 310 Hallinto 320 Varhaiskasvatus TA 2014 TP Opetustoimi 340 Aamu-iltapäivätoiminta 350 Lukio 360 Kansalaisopisto

2 310 Hallinto Koulutusjohtaja 310 Koulutoimen hallinto Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,1 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,1 Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda edellytykset koulutuslautakunnan alaisten varhaiskasvatuksen palvelujen, kouluosaston opetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan toteutukselle sekä kokonaisuuden kehittämiselle ja toiminnan arvioimiselle. Hallintopalvelujen tehtävänä on toiminnan laillisuuden, taloudellisuuden ja laadun valvominen. Koulutusjohtajan tehtävät on yhdistetty lukion rehtorin tehtäviin määräaikaisesti Koulutoimiston sijoittumista yhtenäiskoulun tiloihin tutkitaan.

3 320 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 320 Varhaiskasvatus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,5 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Käyttöomaisuuden arvo Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää päivähoitoa ja esiopetusta, jossa turvallisuus, leikki, kannustaminen, toiminnallisuus ja myönteisyys korostuvat. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 1. yhdessä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa luoda pohja lapsen kasvulle ja kehitykselle vastuunsa tuntevaksi, psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivaksi kuntalaiseksi 2. mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu 3. tuottaa joustavasti tarpeellinen määrä varhaiskasvatuspalveluita, jotka edistävät Suonenjoen kaupungin strategisia tavoitteita erityisesti aktiivisen elinkeinopolitiikan tavoitteita, jolloin esimerkiksi monipuolisten ja riittävien vuorohoitopalvelujen saatavuus voi olla merkittävä etu muihin kuntiin verrattuna 4. huolehtia erityistukea tarvitsevien lasten varhaiskuntoutuksesta Esiopetusoppilaiden poikkeuksellisen suuri määrä edellyttää yhden ylimääräisen esiopetusryhmän toiminnan jatkamista kevätlukukauden 2015 ajan Valkeisenmäen päiväkodilla. Näin syntynyt päivähoitopaikkojen menetys pyritään korvaamaan perhepäivähoitopaikkojen lisäyksellä. Talousarviossa on varauduttu kahden lapsen henkilökohtaiseen avustamistarpeeseen. Lisäksi on varauduttu ostamaan päivähoitopalvelua sekä siihen liittyvää avustamispalvelua toiselle paikkakunnalle sijoitetun lapsen päivähoidon järjestämiseksi. Tavoitteena on tietojärjestelmän ajanmukaistaminen siten, että resurssien käytön ajantasainen seuranta, lasten ja työntkijöiden automatisoitu läsnäolon kirjaaminen, sähköiset hoitosopimusten kirjaamiskäytännöt sekä perheiden sähköinen asiointi on jatkossa mahdollista. Näin mahdollistetaan mm. tarvittaessa tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen siirtyminen. Järjestelmän muutoksen kustannukset ylittää ,- euroa, joten määrärahavaraus tehdään talousarvion investointiosaan. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Huom. Päiväkodit Kokopäivähoito ,9 Osapäivähoito ,7 / hoitopäivä (netto) 67,76 79,00 72,88-7,7 Perhepäivähoito Kokopäivähoito ,6 Osapäivähoito ,0 / hoitopäivä (netto) 60,32 58,26 64,78 11,2 Lasten kotihoidontuki Lapsia yhteensä ,3 Kotihoidon tuella (ka) ,0 Yksityisen hoidon tuella (ka) ,0 Esiopetus Esiopetusoppilaita ,8 Opetustuntien Esiopetuspaikka lukumäärä, kpl / vuosi / vuosi , ,6

4 320 Varhaiskasvatus Arviointikriteeri Mittari Tavoite Varhaiskasvatuspalveluiden laatu Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys Hoito- ja esiopetuspaikkojen riittävyys Kysyntään nähden riittävät palvelut. Oikea-aikaisen tuen saaminen Lasten kulttuurikasvatus Tarvittavan tuen ja palveluohjauksen saaminen Osallistuminen tarjolla oleviin tilaisuuksiin Kaikilla suonenjokelaisilla varhaiskasvatuspalveluiden asiakkailla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja/tai palveluohjaukseen ilman viivytyksiä. Tarjolla oleviin paikallisiin lastenkulttuurin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen. Työntekijöiden työhyvinvointi Työhyvinvointikysely Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Työhyvinvointikyselyn numeerinen arvo pysyy ennallaan tai paranee edellisestä vuodesta. Täydennyskoulutus ja osaamisen lisääminen Täydennyskoulutuksen määrä 3 pv/vuosi/työntekijä Tietojärjestelmän ajanmukaistaminen Tietojärjestemän ajanmukaistaminen vuoden loppuun mennessä. Tietojärjestelmän ajanmukaistamisen myötä pyritään käsin tapahtuvasta kirjaamistyöstä automatisoituihin toimintoihin sekä perheiden sähköiseen asiointiin (mm. sähköinen haku ja asiakirjat sekä hoitotarpeen ilmoittaminen). Tietojärjestelmän ajanmukaistaminen suoritettu loppuun vuoden 2015 aikana.

5 330 Opetustoimi/perusopetus Koulutusjohtaja, rehtorit ja koulunjohtajat 330 Opetustoimi/perusopetus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,9 Perusopetuksen toiminta-ajatuksena on luoda jokaiselle oppijalle turvalliset ja hyvän kasvamisen ja elinikäisen oppimisen ja hyvän elämän edellytykset. Uusi yhtenäiskoulun koulurakennus valmistuu vuoden vaihteessa Vanhalla Kaatron koululla on edelleen käytössä liikuntatilat voimaan astunut oppilashuoltolaki muuttaa koulujen toimintakulttuuria. Lv:na aloitettu opetussuunnitelmatyö saatetaan loppuun vuoden 2015 aikana. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Huom. Iisveden koulu Oppilasmäärät ,4 Kaatron koulu Oppilasmäärät ,3 Lempyyn koulu Oppilasmäärät ,5 Sammalselän koulu Oppilasmäärät ,0 Lintharjun koulu Oppilasmäärät ,7 Yhteensä Oppilasmäärät ,3 Bruttomenot / oppilas ,8 Nettomenot / oppilas ,9 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Opetussuunnitelmatyön eteneminen suunnitelmien mukaan Oppilashuoltotyöryhmät käynnistyvät ja suunnittelevat koulujen oppilashuoltoa. Opetussuunnitelma voidaan jättää lautakunnalle hyväksyttäväksi v alussa. Ryhmillä 2 kokousta/vuosi Opetussuunnitelma on valmis joulukuussa Oppilashuoltotyöryhmät toimivat.

6 340 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Koulutusjohtaja 340 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,7 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät ,0 Netto ,7 Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja tukea kodin ja koulun kasvatustyötä.toiminnan oma erityisluonne on laadukas vapaa-ajan toiminta. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 Kaatron iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,0 Sammalselän iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,3 Iisveden iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,0 Lempyyn iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,1 Yhteensä Lasten lukumäärä ,5 Bruttomenot / lapsi ,2 Nettomenot / lapsi ,8 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Päivittäinen liikunnallinen toiminta IP-toiminnassa. Liikunnan määrä päiväohjelmassa vähintään 2 tuntia/ pv / Huom. Nykyisen tason säilyttäminen.

7 350 Lukiokoulutus Rehtori 350 Lukiokoulutus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,5 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,6 Suonenjoen lukio on monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden antava yleislukio, joka toimii yhteistyössä lähiseudun muiden oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Lukio kehittää toimintakulttuuriaan yhteistyössä ja yhteisissä tiloissa Lintharjun ja Kaatron koulun kanssa. Lukion opetussuunnitelmatyö aloitetaan. Valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 Lukio-opiskelijat Opiskelijamäärä ,0 Keskeyttämisprosentti % ,0 Ammatillisia opiskelijoita lukiossa Opiskelijamäärä ,0 Ylioppilaita Opiskelijamäärä ,1 Opetettavia kursseja yhteeensä Kurssien lukumäärä ,0 Opetustuntien lukumäärä Kpl / vuosi ,0 Bruttomenot / opiskelija / opiskelija ,6 Nettomenot / opiskelija / opiskelija ,5 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Lukion kansainvälisyyskasvatuksen lisääminen Lukio tehostaa tietokoneiden käyttöä opetuksessa ja valmistautuu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Osallistutaan 4 muun eruooppalaisen lukion kanssa yhteiseen Comenius-hankkeeseen lv:na (Cimon rahoittama hanke). Haetaan uuteen hankkeeseen ja yksilölliseen opiskelijavaihtoon rahaa. Koulutuksiin osallistuminen, uusien opetusmenetelmien käyttö. Tilojen varustaminen sähköisiin yo-kokeisiin. / Huom. Kansainvälinen hanketoiminta jatkuu. Kaikki opettajat osallistuvat koulutuksiin, opetusmenetelmät uudistuvat. Tarvittavat muutokset koulutiloissa (sähkö ja palvelimet) tehdään.

8 360 Sisä-Savon kansalaisopisto Kansalaisopiston rehtori 360 Sisä-Savon kansalaisopisto Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,7 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,9 Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa. Kevään 2014 budjettiriihessä tehty kansalaisopistojen valtionosuusleikkaus tullee olemaan kustannusvaikutukseltaan n. -5% luokkaa opiston valtionosuuteen vuodelle Tuntimäärä ja kuntien maksuosuudet sovitettaneen sen mukaisesti syyslukukauden ohjelmaan. Vuonna 2014 jatkuu Opetushallituksen rahoittama Pöhinää pönttöön hanke, jonka budjetti on arvioitu Teatteri-ilmaisun ohjaajan jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen ei palkata uutta opettajaa, mikä vähentää palkkakustannuksia samoin kuin kahden hallintohenkilön osittaiset hoitovapaat. Keväällä 2015 haetaan Erasmus+ opettajien täydennyskoulutushanketta ja kehittämishanketta opistolle yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Opetustunnit kpl / vuosi % Maksupalvelutoiminta ja projektit kpl / vuosi % Opetustunnit yhteensä kpl / vuosi % Opetustunnin hinta (koskee valtionosuustunteja) / opetustunti 73,00 75,00 3 % Käytetyt opiskelijapaikat %

9 360 Sisä-Savon kansalaisopisto Arviointikriteeri Mittari Tavoite Asiakkuus Uudet opiskelijat opistolla kpl/vuosi Uusien opiskelijoiden rekrytointi. Kurssiarviointien yleisarvosana opiston toiminnasta on 4 tai yli. Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja ylläpitäminen. Henkilöstö Prosessit Koulutuspäivien määrät Ensisijaisesti Snellman kesäyliopiston OSAAVA - hankkeen kautta henkilöstön kouluttaminen digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön. Vapaan sivistystyön päiville osallistuminen. Uusien kurssien määrä 10% opetustarjonnasta Kurssitarjonnan uudistaminen 10 % kursseista. Facebook sivujen aktiivinen käyttäminen / päivityskertojen määrä vuodessa Sosiaalisen median sisällyttäminen kaikkien kurssien markkinointiin ja tiedottamiseen OSAAVA -hankkeen koulutusten avulla. Maksupalvelukoulutusten määrä vuodessa Maksupalvelukoulutuksen markkinointi ja toteuttaminen henkilökunnan työpanoksen riittävyys huomioiden.

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut

4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: TILIVELVOLLINEN: Sivistyslautakunta 4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut Sivistystoimenjohtaja Selostus tehtäväalueesta: Sisältää keskitettyjen osastopalveluiden,

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 KINNULAN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 2 Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN... 3 1.1 KUNNANVALTUUSTO... 3 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Asukkaat ja palvelut Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto 16.12.2013

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto 16.12.2013 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2014-2016

Strateginen sopimus 2014-2016 SIVISTYSTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin sivistystoimialan kasvatus- ja opetuslautakunta.

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot