Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus

2 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen -opetuksen kehittäminen -kouluviihtyvyyden lisääminen -koulukuljetusten asianmukainen järjestäminen Asiakaskysely huoltajille tyytyväisyyden mittaus asteikolla 1-3 tavoite > 2 Perusopetuksen johtoryhmä Kuljetussuunnittelija -laatuhanke koulutukseen osallistuminen v kysely huoltajille lv aikana. -opettajien täydennyskoulutus -opetusmateriaalin ja välineistön uusintaa -koulukiinteistöt kuntoon 2. PROSESSIT JA RAKENTEET PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Yhteistyö eri oppilaitosten kesken Yhteiset opettajat / toteutuneet tunnit Perusopetuksen johtoryhmä Yhteissuunnittelu lukuvuosittain Lukion rehtori ja vararehtori 3. HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Täydennyskoulutuksen kokonaisuus Koulutuspäivien määrä / saatu palaute Opetussuunnitelmatoimikunta Lukuvuosittain -kehityskeskustelut -johtoryhmätyöskentely Toteutuneet keskustelut Perusopetuksen rehtorit Kehityskeskustelujen käynti joka toinen vuosi / työntekijä

3 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Varhaiskasvatus

4 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: VARHAISKASVATUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toimiva perhepäivähoidon Asiakaspalautteet Perhepäivähoidon ohjaajat ja Varahoitoyksikön perustaminen varahoito Päivähoidon johtaja alkaen. Perhe tietää lapsensa ensisijaisen varahoitopaikan. Lapsella mahdollisimman vähän eri varahoitopaikkoja Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Tiedotteet asiakasperheille ja henkilökunnalle. 2. PROSESSIT JA RAKENTEET PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Perhepäivähoidon säilyttäminen Päivähoidon johtaja Haetaan työsuhteeseen neljä pienten lasten päivähoitomuotona perhepäivähoitajaa Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi Perhepäivähoitajan työn tukeminen tasausvapaat mahdollistuvat toimivan varahoitoyksikön myötä työssä jaksaminen työn arvostus Työaikalain noudattaminen tasausjakson sisällä (6kk). Lasten lukumäärä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajien lukumäärä Perhepäivähoitajien sairauspoissaolojen määrä Maksuun menevien ylitöiden määrä tasausjakson jälkeen. Perhepäivähoidon ohjaajat Varahoitoyksikön käyttösuunnitelman laatiminen tasausjaksolle (6kk). Työsuunnitelman tekeminen perhepäivähoitajille tasausjaksolle.

5 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Kansalaisopisto

6 TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI, KUHMON KANSALAISOPISTO ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Monipuolinen, innostava kurssivalikoima kurssien toteutuminen ja osallistujamäärä rehtori, opettajat ja kanslian henkilökunta jatkuva kurssitoiveiden kerääminen, ajan virtausten seuraaminen, seuraavan lukuvuoden ohjelma valmis kesäkuussa PROSESSIT JA RAKENTEET PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Kansalaisopiston säilyttäminen Kuhmon vetovoimatekijänä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjänä henkilökunnan ja opetustuntien määrä henkilöstöllä aikaa kehitystyöhön rehtori, henkilöstö, Kuhmon kaupungin päättäjät riittävän suuri budjetti riittävä resurssointi henkilöstön palkkaukseen ja muihin toimintakuluihin asialliset tilat opetuksessa ja toimistossa sekä tarvittava välineistö toimivat opetus ja toimistotilat, nykyaikainen välineistö HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN, UUDISTUMINEN, TYÖKYKY

7 PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU 1. Henkilöstö, josta jokainen tietää omat tehtävänsä 2. Viikkopalaverit arjen sujuminen opiston kehittäminen rehtori sekä päätoiminen henkilöstö Laaditaan työnkuvat vakinaiselle henkilöstölle lukuvuoden aikana. Laaditaan kansalaisopiston ajankohtaiset asiat vuosikello lukuvuoden kehittäminen aikana. asiakaspalautteet 3. Täydennyskoulutus koulutuspäivien määrä henkilöstöllä mahdollisuus osallistua koulutuksiin 4, Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen arjen sujuminen muiden työn kunnioittaminen TALOUS PÄÄMÄÄRÄ/TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Riittävä budjetti tavoitteisiin nähden budjetin koko suhteessa tavoitteisiin rehtori sekä Kuhmon kaupungin toiminnan arviointi ja arvottaminen ja opetuksen määrään päättäjät

8 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Kulttuuripalvelut

9 TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia lainaa / as : 22 kirjastotoimenjohtaja koko vuosi kirjastopalveluja taloudellisesti lainan hinta : 2,9 (toimintakulut / kokonaislainaus) aukioloaika / viikko: 48 t (syyskuu huhtikuu) 42 t (toukokuu elokuu) 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Ajantasainen ja monipuolinen kirjastokokoelma hankinnat / 1000 as : kirjastotoimenjohtaja koko vuosi 350 kpl kirjastonhoitaja poistot / kokoelmat : 6 %

10 TYÖYKSIKKÖ: KUHMON KULTTUURITOIMI 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Tuottaa kaikenikäisille kuhmolaisille 8000 kävijää/vuosi kulttuurisihteeri koko vuosi monipuolisesti kulttuuripalveluja kulttuuritoimi järjestää väh. yhden teatteri-, nukketeatteri-, taikuri-, tanssi- ja musiikkiesityksen sekä näyttelyn / vuosi 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Kiinteä yhteistyö kuhmolaisten kulttuuritoimi osallistuu kirjastotoimenjohtaja tammikuu 2012 kulttuuritoimijoiden ja harrastajien Kuhmon Talvi 2012 järjestämiseen kanssa kulttuuritoimi järjestää Römppäviikon kulttuurisihteeri marraskuu 2012 kulttuuritoimi järjestää Suomi Soi (7 kpl) - - kesä-heinäkuu 2012 kulttuuritoimi osallistuu Kalevala-juhlan ja itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen

11 TYÖYKSIKKÖ: TALVISOTA JA TUUPALAN MUSEO 1. ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Lisätä kuhmolaisten ja ulkopaikkakuntalaisten 6000 kävijää /vuosi museonjohtaja koko vuosi mielenkiintoa Talvisota ja Tuupalan museoa 1000 ryhmäkävijää/vuosi kohtaan 500 ulkomaalaista kävijää/vuosi 2. PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU AIKATAULU Museokokoelmien kartuttaminen ja hoito esinekartunta : 200 kpl /vuosi museonjohtaja koko vuosi valokuvakartunta: 100 kpl/vuosi

12 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Musiikkiopisto

13 KUHMON MUSIIKKIOPISTO TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2012 ASIAKKUUS JA VAIKUTTAVUUS TAVOITE Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. MITTARI - kummassakin toimipaikassa annetaan ainakin 6 instrumentin soitonopetusta - kummassakin toimipaikassa on musiikkileikkikouluryhmiä kaikille alle kouluikäisille ikäluokille - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 perustason ja 1 musiikkiopistotason musiikin perusteiden ryhmää - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 orkesteria ja 3 muuta yhteismusisointiryhmää - musiikkiopisto tuottaa talvikaudella kummassakin toimipaikassa ainakin 8 konserttia ja tapahtumaa, joista yhteensä ainakin 3 on suunnattu lapsille ja yhteensä ainakin 2 on suunnattu ikäihmisille - järjestetään kesämuusikkotoimintaa: ainakin 30 konserttia tai tapahtumaa, joista ainakin 3 on suunnattu lapsille ja ainakin 3 ikäihmisille PÄÄVAS TUU mv AIKATAULU lukukausien alut koko vuosi

14 PROSESSIT JA RAKENTEET TAVOITE Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. MITTARI - opettajien matkat toimipaikkojen välillä järjestetään kustannustehokkaasti - > matkakulut / oppilas / vuosi - opetusresurssien jaossa olennaista on pedagoginen tarkoituksenmukaisuus yhdistettynä taloudellisuuteen - > opetusaika: viikkotuntia / oppilas - > muskariryhmien täyttöaste on vähintään 80% - instrumenttien huollot ja korjaukset tehdään suunnitelmallisesti - soitinhankinnat tehdään pedagogisen tarkoituksenmukaisuusarvion perusteella - riittävät ja toimivat opetustilat - > vuokrat / oppilas - > vuokrat / opetustunti PÄÄVAS TUU mv AIKATAULU vuoden loppu lukuvuoden alku koko vuosi vuoden loppu HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN TAVOITE Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. MITTARI - henkilöstön kouluttaminen > vähintään 2 koulutuspäivää / päätoiminen työntekijä / vuosi - osaamisen jakaminen > yhteistyöverkostot - > musiikkiopisto osallistuu ainakin yhteen verkostohankkeeseen vuosittain - ainakin 2 henkilöstökokousta lukukaudessa - TYKY päivä vuosittain PÄÄVAS. TUU mv AIKATAULU lukukausien loput koko vuosi lukukausien alut lukuvuoden alku

15 Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Vapaa-aikapalvelut

16 VAPAA-AIKAPALVELUT TULOSKORTIT Asiakkuus ja vaikuttavuus Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakasmäärän lisääminen Kävijätilastot + maksujen määrä Johtotiimi + vapaa-aikatoimenjohtaja Asiakaspalaute Kyselyt asiakkaille / käyttäjille Johtotiimi + vapaa-aikatoimenjohtaja Prosessit ja rakenteet Ohjaus- ja uinninopetustoiminnan Kävijätilasto + uimataitoprosent- Koko henkilöstö kehittäminen ti Nuorisotyön kokonaistaminen Kustannukset Vapaa-aikatoimenjohtaja ja vapaa-aikaohjaaja Uusien kylmäkoneiden tehokas hyödyntäminen Jäähallilla Sähkönkulutus Vapaa-aikatoimenjohtaja ja liikuntapaikkamestari Henkilöstö ja osaaminen Johtotiimi kokoontuu säännöllisesti Kokoukset pidetty ja pöytäkirjat Vapaa-aikatoimenjohtaja 2012 toimitettu henkilöstölle Ammattitaidon ylläpitäminen 1 koulutuspäivä/ vuosi / hlö. Johtotiimi 2012 Kylmäkoneiden käyttökoulutuksen hyödyntäminen Riittävästi koulutuspäiviä Tilapalvelumestari ja vapaaaikatoimenjohtaja 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS Pihtiputaan sivistyslautakunta Siv.ltk 24.2.2015/ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

Sivistyslautakunta tuloskortit TA 2013

Sivistyslautakunta tuloskortit TA 2013 Sivistyslautakunta tuloskortit TA 2013 Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri Kriittiset menestystekijät; 1.Varhaiskasvatus: Hyvinvoiva lapsi Asiakas Talouden Tyytyväiset vanhemmat / hoitopaikka Riittävä määrä

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010.. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot