TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme bruttohintaista vakuutustarjoustanne alkaen. Tarjouksen pyytäjä Jakelulista Kunta/Kaupunki: Raision kaupunki Osoite: Nallinkatu 2 Postinumero: PL 100, Postitoimipaikka: Raisio Y-tunnus: Palkat: www-sivut: Vakuutusyhtiöt If Pohjola Tapiola Fennia Henkilöstö Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vuosipalkat ammattiryhmittäin ( ) t Vuosipalkat Maanmittaus- ja kartoitustyö Kunnan sivistystoimi Kirjastotyöntekijät Terveydenhoito (kunta) Hammashoitaja Eläinlääkärit Terveystarkastaja Kunnan sosiaalitoimi Lastenhoit. (päiväkoti, tarha) Perhehoit. lain muk. hoitaja Perheterapeutit Ohjaaja (harrastustoiminta) Hallinto- ja toimistotyöt Atk-henkilöstö

2 Varastopääll. (ei varastotyö) Puutarhatyöntekijät Puhelunvälittäjä Kirvesmiehet Rakennustarkastaja 0 Rakennustyöntekijä Tien kunnossapitotyöt Työkoneenkuljetus Korjauspajatyöntekijät Laitosmiehet 0 Vesi-/Viemärilait. työntek Varastotyöntekijä Pysäköinnin valvoja Keittiötyöntekijä Puistojen ym. kunnossapito Siivooja Työnjohtaja (vain valvova) Yhteensä Erityist t Henkilöt lkm Päivät lkm Palkkasumma omaishoitajat yläasteen oppilaat lukion oppilaat kuntouttava työtoiminta vammaisten työtoiminta a) Tarjouksen on perustuttava tilastohistoria-asetuksen mukaiseen vahinkotilastoon (liitteenä) b) Maksupromillen tarkastusväli 1-3 v c) Omat ja / tai pysyvät korvaukset vaikuttavat :n tai sitä lähinnä olevaan katkaisurajaan asti d) Vakavan vahingon maksuvaikutus tulee jaksottaa vähintään kolmelle vuodelle e) maksumuutos saa olla enintään 100 % edellisvuoteen verrattuna f) maksujärjestelmistä ainoastaan yksi vaihtoehto g) Nykyisen sopimuksen jälkiseurannan maksupalautusta / veloitusta ei saa käyttää tarjouksen hinnoittelussa Vahinko ja palkkaolettamat 5 v (laskelmiin jälkiseuranta mukaan)

3 1. palkkasummat nykytasossa ja jakaumalla 2. normaalivahinkomeno-oletus 1-5 v; ohimenevät / v ja pysyvät 248 / v 3. vakava vahinko v. 2015, josta ohimeneviä korvauksia ja pysyvä varaus 1 M Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Kerttulan vanhainkodin ja Hulvelan palvelukeskuksen vapaaehtoiset ulkoiluttajat 25 palkattoman työn ja siihen liittyvien matkojen aikana. Krookilan kotiseutukeskuksen talkootyöntekijät 15 palkattoman työn ja siihen liittyvien matkojen aikana. Kehitysvammaiset henkilöt työtoiminnassa 8 palkattoman työn ja siihen liittyvien matkojen aikana. Palkattomassa työssä olevat liikuntapalveluiden vertaisohjaajat 5 palkattoman työn ja siihen liittyvien matkojen aikana. olevat henkilöt liikuntapalvelujen järjestämissä kevään tapahtumissa 12

4 Perhehoidossa olevat lapset 5 Täysaika Kaikki kunnan asukkaat Vakuutus on voimassa alla mainituissa toiminnoissa silloin, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä: - esi- ja peruskoulun sekä lukion työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket, kunnan peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat ulkopaikkakuntalaiset. - aamu- ja iltapäivähoito on ulkoistettu, palveluntuottaja vastaa vakuuttamisesta - päivähoidossa, - nuoriso- ja kerhotoiminnassa, - kunnan luottamushenkilöiden osalta luottamustoimeen kuuluvia tehtäviä suoritettaessa, - leireillä ja retkillä. - uimakouluissa (myös ulkopaikkakuntalaiset) Edellä mainituissa tapauksissa vakuutus on voimassa myös niihin liittyvien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä edellä mainittuun toimintaan ja takaisin. Vakuutus on voimassa myös talkootyön palkattoman työn ja siihen liittyvien matkojen aikana. Palkattomaksi työksi ei katsota työllistämis- tai kuntouttamistoimenpiteitä, suojatyötä, työharjoittelua, palvelukeskustoimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa. Vakuutus ei ole voimassa sellaisessa toiminnassa, johon lain mukaan on otettava tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutusturva. Vakuutus on voimassa myös tilaisuuksien aikana, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä. (sisältää myös ulkopaikkakuntala Vakuutus ei ole voimassa kunnan järjestämissä maksullisissa tilaisuuksissa kuten konserteissa tai ostopalveluina toteutetuissa toiminnoissa sekä mm. kirjastopalveluissa. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa kyseisen toiminnan kestoaikana. Vakuutus on voimassa ilman yläikärajaa. Vakuutuksesta korvataan hoito julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluna ja peruskoulun oppilaiden ylimäär koulumatkakulut lääkärintodistuksen perusteella. Omaisuus Kiinteistöt ja irtaimistot liitteen mukaan Turva: vakuutusluettelon mukaan Vakuutusmäärä: täysarvo / vakuutusmäärä (kts. omaisuusluettelo) Omavastuu: -kiinteistöt irtaimistot Työntekijöiden omaisuus / työntekijä 1573 henkilöä, sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt Investointiturva Lisäkulut / vahinkotapahtuma ensiriskinä, omavastuu Yksittäisten koneiden ja laitteiden raja-arvo Optiona pyydämme lisätiedon rakennusten osalta ja omavastuilla. Valintaperusteena käytetään :n omavastuullista maksua. Ajoneuvovakuutukset Liitteen mukaisesti liikenne- ja kaskovakuutukset vakuutuksena Vakuutusmaksut kumulatiivisesti yhteenlaskettuna erikseen liikenne- ja kaskovakuutuksille.

5 Toiminnan vastuuvakuutukset Julkisyhteisön vastuuvakuutus Palkat: Toimiala: Julkinen yleishallinto Vakuutusmäärä: esine-, henkilö- ja tuotevahingoissa, varallisuusvastuu julkista valtaa käytettäessä Omavastuu: Vakuutustarjoukseen sisällytetään alle omavastuun jäävien vaatimusten korvausvelvollisuuden selvittäminen vakuutukse Hallinnon varallisuusvastuu Hallinnon vastuuvakuutus Vakuutusturva: Julkisyhteisölle ja sivulliselle aiheutettu taloudellinen vahinko, josta vakuutettu on oikeuden mukaan korv Vakuutusmäärä: Omavastuu: Vakuutetut: Kaupunginhallitus (11 jäsentä), kaupunginjohtaja, kaupunginlakimies, talousjohtaja, suunnittelupäällikkö, tek maankäyttöpäällikkö, kaupungininsinööri, kiinteistöpäällikkö, ympäristöpäällikkö, rakennustarkastaja (3 henkilöä), sivisty sivistystoimen talouspäällikkö, sosiaali- ja terveysjohtaja, sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, konsernihallinnon hallintopäällikkö, viestintäpäällikkö, terveystarkastajat (3 henkilöä), ympäristösihteerit (2 henkilöä), ylilä -voimassaoloalue: Suomi Valintaperusteet VALINTAPERUSTEET Tarjouspyynnön mukainen kokonaisvakuutusturva yhdeltä palveluntuottajalta alla olevan mukaisesti: Tarjousten arviointimenettely Tarjousten tulee sisältää 1 konsultointipäivä asiakkaan luona riskipäällikön tms. vakuutusyhtiön asiantuntija toimesta uut vakuutusturvaa merkittäessä. LAKISÄÄTEINEN TAPATURMA- JA VAPAAEHTOISET HENKILÖVAKUUTUKSET Henkilövakuutusten valinta suoritetaan lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten edullisimman kokonaishinnan peru Lakisääteinen tapaturmavakuutuksen kokonaishinta lasketaan seuraavien perusteiden mukaisesti: Vakuutusmaksu lasketaan tarjouspyynnön mukaisten vaihtoehtojen viiden vuoden maksutilastosta, josta lasketaan yhde maksu vertailun pohjaksi keskiarvona. Nykyisen tilaston mukaisen tarjouksen viiden vuoden sekä jälkiseuranta-ajan yhte jaetaan 5:llä, jolloin saadaan keskimääräinen vuosimaksu. Suurvahinko-oletuksella laskettu maksutilasto lasketaan sam siitä vertailuun huomioidaan 20 % maksusta, koska suurvahingon toteutuminen ei ole niin todennäköistä, kuin nykyisen mukainen kehitys. Tarjouksissa on oltava mukana lakisääteiset lisät v mukaisina. Mahdollinen jälkiseuranta huomioidaan keskiarvolaskelmissa. Vapaaehtoisten henkilövakuutusten vakuutusmaksu lasketaan tarjouspyynnön mukaisten vakuutusturvien yhteismaksus -hoitokulujen tulee sisältää matkakorvaukset sekä ylimääräiset koulumatkamatkakulut lääkärintodistuksen perusteella ta hylkäyksen peruste OSATARJOUS 2: OMAISUUDEN VAKUUTUKSET OSATARJOUS 3: AJONEUVOJEN VAKUUTUKSET OSATARJOUS 4: TOIMINNAN VAKUUTUKSET Valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, joka muodostaa pienimmän kassavirran julkisyhteisölle vakuutusma vahinkokuluista korvaustilanteessa. Kassavirtaan lasketaan vakuutusyhtiön tarjouksen mukainen vuosittainen vakuutusm tarjouspyynnössä ilmoitetun omavastuun mukaisilla maksuilla. Ensisijainen valintaperuste on tarjouspyynnön mukainen tarjous voidaan tarjouspyynnön mukaan hyväksyä korkeammalla omavastuulla, niin vakuutusmaksuvertailussa käytetää aiheuttamaa vakuuttamiskulun lisäystä, joka lasketaan 5 v:n keskimääräisen vahinkotilaston perusteella, mikäli korkeam omavastuun tai ehtorajoituksen vuoksi vahinkomeno jää kokonaan julkisyhteisön maksettavaksi. Vahinkokulujen lisäys lasketaan seuraavasti: vahinkotilastosta lasketaan viiden vuoden vahinkotapahtumien lukumäärän keskiarvo, jolla kerrotaan tarjotun ja pyydetyn omavastuun erotus. Edellä mainittu vahinkokulujen lisäys lisätään valintak mukaisessa arviointimenettelyssä tarjotun vakuutuksen vakuuttamiskustannuksiin. Poikkeava omavastuu: Mikäli tarjoajalla yhtiönsä riskivalinnasta johtuen ei ole käytettävissään pyydettyä omavastuuta, niin tarjous voidaan kuite ellei se ole erikseen mainittu hylkäysperusteeksi. -julkisyhteisön ja hallinnon vastuun omavastuu 5 000, muut omavastuut hylkäyksen peruste -tapaturman omavastuu 0, muut omavastuut hylkäyksen peruste

6 -omaisuusvakuutuksen omavastuu / sekä omaisuusluettelossa mainitut poikkeamat, muut omavastu peruste -muiden omavastuiden kaksinkertainen ylitys on hylkäyksen peruste; pyydetyn omavastuun kaksinkertaistuminen aiheut lisämenon vahinkokulujen laskentaperusteisiin. Vakuutusehtojen kattavuus ja laajuus Vakuutusehtojen kattavuudesta, laajuudesta, korvausperusteista sekä suojeluohjevaatimuksista annetaan lisähyvityspis pistettä. Täydet pisteet vaikuttavat vertailussa 30 % tarjotusta vakuutusmaksusta, joka on korjattu em. omavastuun vaiku vertailuhintaan. Jokainen piste vähentää vertailuhintaa 3 % eli esim. 5 pistettä vähentää vertailumaksua 15 %. Vakuutusehtojen pistevertailun suorittaa kolmen julkisyhteisöjen vakuuttamiseen erikoistuneiden vakuutusmeklareiden m, jonka antamia pisteitä käytetään vertailussa Voimassaolo Tarjousten tulee olla voimassa asti. Hilma Hankintailmoitus n:o 2013/S , korjausilmoitus n:o 2 Tarjoukset pyydämme toimittamaan sähköpostitse mennessä osoitteella: Yhteistyöterveisin Novum Oy Antti Miekkavaara LIITTEET -omaisuusluettelo -ajoneuvoluettelo -vahinkotilasto -valtakirja Tarjouspyynnön täyttäjä ja tunniste Nimi: Antti Miekkavaara Asema: Vakuutusmeklari Osoite: Karvaamokuja 4 Postinumero: Postitoimipaikka: Helsinki Puhelin:

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. SISÄLLYS Missä Autoturvan vakuutukset ovat voimassa?...4 Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutetut

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot