Keto-oja Risto " (poistui klo 11.50) Tuominen Marita "

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keto-oja Risto " (poistui klo 11.50) Tuominen Marita ""

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JTB 5/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja ( 6) Pölönen Päivi varapuheenjohtaja (poistui klo 11.50) (puheenjohtaja 5) Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia (poistui klo 11.50) Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Oranta Merja Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ismo Suonio-Peltosalo Elina Tuominen Reijo Blom Markku varajäsen Keto-oja Risto " (poistui klo 11.50) Tuominen Marita " Tuominen Tommi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutosjohtaja Hermunen Mauri Ketola Vesa Koskinen Seppo Lehtinen Kari Paassilta Simo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka (poistui klo 10.45) Sola Aarno

2 Järjestelytoimikunta N:o Söderlund Christina muutosjohtaja Vanhatalo Pentti Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo talousjohtaja Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallintojohtaja Pohjola Timo tietohallintojohtaja Muutoksenhakuohjeiden osalta viitataan järjestelytoimikunnan tekemään päätökseen 24. Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Päivi Pölönen 6:n käsittelyn ajan 5:n käsittelyn ajan Tommi Tuominen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 9. lokakuuta 2008 Hannu Ranta Pekka Rinne

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta Luettelo käsitellyistä asioista JTB 5 /2008 Asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen ja pöytäkirjan tarkastajien valitsemisen kohdalla viittaamme julkisen esityslistan asioihin 259 ja < > Uuden Salon kaupungin vakuutusten ja vakuutuspalvelujen hankinta 6 < > Muuttopalvelujen hankinta

4 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen ja pöytäkirjan tarkastajien valitsemisen kohdalla viittaamme julkisen esityslistan asioihin 259 ja < > Uuden Salon kaupungin vakuutusten ja vakuutuspalvelujen hankinta Valmistelija: Päivi Kohvakka, vakuutusten hankinnan valintaryhmä Järjestelytoimikunta päätti 138 / käynnistää uuden Salon kaupungin vakuutusten kilpailuttamisen. Kilpailuttamisesta vastasi valintaryhmä, johon kuuluvat Seppo Juntti, Kauko Lindholm, Päivi Kohvakka, Heli Karppinen ja Janne Katajamäki. Vakuutuksia ja vakuutuspalveluja koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle toimittajalle, ja määräaikaan klo mennessä tarjouksia saapui kolme kappaletta. Tarjouksen jättivät OP-Pohjola Oy, IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Tapiola-ryhmä. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia uuden Salon kaupungin ja sen tytäryhtiöiden vakuutuksista ja vakuutuspalveluista. Osatarjousten jättäminen ei ollut mahdollista, joten tarjoukset otettiin vertailuun kokonaistarjouksina. Kilpailutus tehtiin nykyisten 10 kunnan ja kuntayhtymien nykyvakuutusturvan pohjalta. Vakuutusyhtiöltä edellytettiin, että se tulee käymään läpi vakuutusturvan ensi vuonna uuden Salon kaupungin osalta. Mukana oli myös kaupungin lakisääteinen tapaturmavakuutus. Tarjouspyynnön valintakriteerinä oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous painoarvoilla hinta 60 % ja laatu 40 %. Tarjoajilla oli oikeus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön mennessä. Vastaukset näihin kysymyksiin toimitettiin kaikille kolmelle tarjoajalle Tarjousvertailun yhteenveto on esityslistan liitteenä. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, vaikka Tapiolan tarjouksessa oli osin puutteita. Valintaryhmä kuitenkin tutkittuaan tarjoukset katsoi, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia ja että mahdolliset puutteet eivät vaikuta tarjousten vertailuun siten, että yhtään tarjousta olisi syytä tarjouspyyntöä vastaamattomana hylätä. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta tarjouspyynnössä oli pyydetty järjestelmää, jossa pysyvät korvaukset vaikuttavat vakuutusmaksuumme noin euroon asti (katkaisuraja) ja ohimenevät korvaukset vaikuttavat täysimääräisesti. Tarjoukset tuli antaa tarjouspyynnössä annetuilla tiedoilla, omavastuilla ja vakuutusturvilla tai lähinnä vastaavilla tiedoilla. Tätä kohtaa oli tarkennettu tarjoajien kysymysten pohjalta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta siten, että tarjouksessa tarjotaan järjestelmää pyydetyllä katkaisurajalla, mikäli mahdollista tai sitä lähinnä vastaavalla katkaisurajalla. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta yhtiöiden järjestelmät vastasivat pääosin sitä järjestelmää, mitä oli tarjouspyynnössä pyydetty. Kullakin yhtiöllä on oma järjestelmänsä, joten tarjotut järjestelmät eivät olleet täysin samanlaisia keskenään. Tarjotuissa järjestelmissä katkaisurajat olivat seuraavat: OP-Pohjola , Tapiola

5 Järjestelytoimikunta N:o ja sekä (ei vertailussa) sekä IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy Maatalouslomittajien lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta tarjous tuli jättää erikseen. Tarjouspyynnössä ja vastauksissa lisätietoihin pyydettiin lomittajien osalta järjestelmää, jossa ei ole katkaisurajaa lainkaan. OP-Pohjola ja IF vahinkovakuutusyhtiö tarjosivat järjestelmän ilman katkaisurajaa, kun Tapiola tarjosi järjestelmää, jossa katkaisuraja oli tai Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta hinnat pyydettiin antamaan viiden vuoden seuranta-ajalta sekä normaali tilanteessa että suurvahingon sattuessa. Vertailussa laskettiin yhteen viiden vuoden vakuutusmaksut, joista laskettiin yhden vuoden keskiarvo. Lopullinen hinta saatiin laskemalla normaali tilanteen ja suurvahinkotilanteen yhden vuoden keskiarvohinnoista vielä keskiarvo. OP-Pohjolan ja Tapiolan järjestelmissä jälkitilitystä ei ollut. IF ilmoitti tarjouksessaan, että jälkitilitys on mahdollinen, mikäli vahinkokehityksestä on todettavissa, että maksu olisi ollut nousussa. Ilmoitus on tarjouspyynnön mukainen. Jälkitilitys tulee kyseeseen vain suurempien vahinkotapausten johdosta ja vain niissä tilanteissa, että suurvahinko on sattunut vakuutuksen elinkaaren loppuvaiheessa. Mahdollisen jälkitilityksen arvioitu määrä on Valintaryhmä on tutkinut asian ja toteaa, että mahdollinen jälkitilitys ei vaikuta tarjoushintojen painoarvoihin siten, että tarjoajien järjestys voisi hinnan suhteen olennaisesti muuttua. Valintaryhmä totesi, että mikään annetuista järjestelmistä ei täysin vastaa tarjouspyyntöä, mutta ovat kuitenkin lähinnä tarjouspyynnössä pyydettyä järjestelmää. Hankintayksikkö on tutkinut tarjoukset monelta eri kannalta ja toteaa, että eroavaisuuksista huolimatta lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta vertailu on voitu suorittaa tasapuolisesti ja syrjimättä tarjoajia. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi vertailussa osoittautui IF Vahinkovakuutusyhtiön tarjous, joka oli hinnaltaan edullisin tarjous. Tarjousvertailussa ei otettu huomioon hinnan osalta optiotarjousta julkisyhteisön hallinnonvastuuvakuutuksesta, mutta kyseinen vakuutus on halvin IF Vahinkovakuutusyhtiöllä. Myös laatuvertailussa IF Vahinkovakuutusyhtiö tarjosi laajimmat palvelut tarjoukseen sisältyvän koulutuksen ja muiden palvelujen osalta. Sähköiset palvelut olivat tarjotuilla yhtiöillä lähes samat, mutta vakuutusten hallinnointipalveluissa ja riskienhallinnan palveluissa oli eroja. Kokonaisvertailussa IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy sai pisteitä yhteensä 100, OP-Pohjola 85 ja Tapiola 84. Tarjousten vertailun osalta konsultoitiin myös Salon kaupunginlakimiestä. Näin ollen valintaryhmä on päätynyt esittämään, että Salo2009 järjestelytoimikunta valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n uuden Salon kaupungin vakuutusten ja vakuutuspalvelujen toimittajaksi. Lisäksi valintaryhmä esittää järjestelytoimikunnalle, että se antaa ohjeeksi uuden Salon kaupungin tytäryhtiöille, että ne vahvistavat hankintapäätöksen omalta osaltaan. Muutosjohtajatiimin päätös:

6 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimi päättää esittää järjestelytoimikunnalle, että se päättää hankkia uuden Salon kaupungin vakuutukset ja vakuutuspalvelut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä. Lisäksi muutosjohtajatiimi ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että se antaa ohjeeksi kilpailutuksessa mukana olleiden tytäryhtiöiden hallinnon edustajille, että yhtiöt hyväksyvät osaltaan IF Vakuutusyhtiö Oy:n tarjouksen. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hankkia uuden Salon kaupungin vakuutukset ja vakuutuspalvelut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä. Lisäksi muutosjohtajatiimi ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että se antaa ohjeeksi kilpailutuksessa mukana olleiden tytäryhtiöiden hallinnon edustajille, että yhtiöt hyväksyvät osaltaan IF Vakuutusyhtiö Oy:n tarjouksen. Päätös: Esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi poistuivat Risto Keto-oja, Juhani Nummentalo, Marita Tuominen, Anne Passi ja Helena Aaltonen. Puheenjohtajana toimi asian käsittelyn ajan Päivi Pölönen. Ehdotus hyväksyttiin. 6 < > Muuttopalvelujen hankinta Valmistelija: Mika Mannervesi, Päivi Kohvakka Järjestelytoimikunta teki päätöksen 233 / Salo2009 väliaikaisiin toimitiloihin siirtymisestä. Tilamuutosten johdosta on kilpailutettu muuttopalvelut uuden Salon kaupungin henkilöstölle. Henkilöstön siirtymiseen tarvitaan muuttoapua, - laatikoita sekä kuljetuksia, jotka on järkevää keskitetysti kilpailuttaa. Muuttopalvelujen hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilmassa Tämän lisäksi muuttopalvelujen tarjouspyyntö on lähetetty 6:lle toimittajalle pyyntöjen perusteella. Tarjouspyyntö on pyydetty ns. puitejärjestelynä eli pääsääntöisesti toimittajaksi valitaan korkeimman pistemäärän saanut toimittaja. Mikäli ensimmäinen toimittaja ei pääse suorittamaan muuttoa, voidaan muutto tilata pistejärjestyksessä seuraavalta toimittajalta. Tarkoitus on, että muutto tapahtuu työyksiköittäin. Muuton aikatauluksi on arvioitu loka-toukokuu. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous siten, että hinnan painoarvo on 60 % ja laadun

7 Järjestelytoimikunta N:o painoarvo on 40 % (referenssit, toimittajan resurssit, toimittajan kyky palvella kaupunkia). Tarjousten jättöaika päättyi ke klo Tarjouksia saapui 5 kappaletta. Tarjousten vertailu ja hankintaesitys esitetään muutosjohtajatiimin kokoukseen sekä järjestelytoimikunnan kokoukseen päätettäväksi. Tarjousvertailu toimitetaan muutosjohtajatiimille ja järjestelytoimikunnalle heti sen valmistuttua. Jotta uuden Salon henkilöstö pääsee työskentelemään sujuvasti uusissa tiloissaan ja työyksiköissään, hankintapäätös on syytä tehdä tällä nopealla aikataululla. Tällöin muutot pääsevät alkamaan jo lokakuussa. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päätti esittää järjestelytoimikunnalle, että se päättää valita Salo2009 väliaikaisten tilajärjestelyjen muuttopalvelujen toimittajaksi pistejärjestyksessä: 1. Grundell Oy, 2. Muuttopalvelu Niemi Oy, 3. Muuttohaukat Ky, 4. Katuhaukka Ky ja 5. Ralf Hellsberg Oy. Muuttopalvelut tilataan pääsääntöisesti korkeimman pistemäärän saaneelta Grundell Oy:ltä. Muuttopalveluista laaditaan kirjallinen puitesopimus. Mikäli tämä yritys on estynyt toimittamaan muuttoja, muutto tilataan pistejärjestyksessä seuraavalta toimittajalta jne. Salo2009 järjestelytoimikunta ei siten takaa, että muuttopalveluja tilataan sijoilta 2-5 lainkaan. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää valita Salo2009 väliaikaisten tilajärjestelyjen muuttopalvelujen toimittajaksi pistejärjestyksessä: 1. Grundell Oy, 2. Muuttopalvelu Niemi Oy, 3. Muuttohaukat Ky, 4. Katuhaukka Ky ja 5. Ralf Hellsberg Oy. Muuttopalvelut tilataan pääsääntöisesti korkeimman pistemäärän saaneelta Grundell Oy:ltä. Muuttopalveluista laaditaan kirjallinen puitesopimus. Mikäli tämä yritys on estynyt toimittamaan muuttoja, muutto tilataan pistejärjestyksessä seuraavalta toimittajalta jne. Salo2009 järjestelytoimikunta ei siten takaa, että muuttopalveluja tilataan sijoilta 2-5 lainkaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 12.2.2008 klo 8.30 11.05 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 08.09.2014 klo 13:00-13:39 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Mlj/1 16.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Mlj/1 16.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) 170 Metrojunien hankinta HEL 2012-012462 T 02 08 01 01 Päätös Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä tarjousten vertailun esityksen mukaisesti.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 18.02.2009 klo 18.00-19.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna.

1. Hankintayksiköt. Hankintayksiköinä ovat Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ja Kiinteistö Oy Auroranlinna. OSALLISTUMISPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N JA KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN HUONEISTOREMONTIT, KEITTIÖIDEN UUSIMISTYÖT SEKÄ KYLPYHUONEREMONTIT PUITEJÄRJESTELYNÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Oy

Lisätiedot