Tytyrin Elämyskaivoksen toteuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tytyrin Elämyskaivoksen toteuttaminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Tytyrin Elämyskaivoksen toteuttaminen 733/14.02/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tytyrin Kaivosmuseo on ollut avoinna vuodesta Vuosina toiminnasta vastasi Lohjan Museo. Vuosittain kävijöitä oli parhaimmillaan henkilöä. Vuodesta 2009 Kaivosmuseon opastuksen on hoitanut Lohjan Oppaat ry, varauksista ja ylläpidosta vastaavat Lohjan matkailupalvelukeskus ja Lohjan Museo. Matkailualan v tehdyn tutkimuksen Matkailun katugallup mukaan Kaivosmuseo on Lohjan ylivoimaisesti tunnetuin matkailukohde. Museo on kuitenkin toiminut vuosikymmenen lähes saman konseptin mukaan ja on aiheellista viedä museon toimintaa eteenpäin. On syytä laatia museon kehittämissuunnitelma tulevan toiminnan pohjaksi. Asiaa pohjustaneissa virkamiesneuvotteluissa lähtökohdaksi on asetettu varsinaisen museotoiminnan jatkuminen Lohjan Museon vastuulla. Toimintaa on syytä kehittää siten, että tulevaisuudessa Tytyrin Kaivosmuseosta tulisi valtakunnallinen kaivostoiminnan erikoismuseo. Museotoiminnan ohella Tytyriin on kaavailtu yrittäjävetoista koko perheelle suunnattua elämystoimintaa. Museosuunnittelun yhteydessä on aiheellista käydä tutustumassa alan erikoismuseoihin naapurimaissa. Kehittämissuunnitelmasta on neuvoteltu Uudenmaan liiton kulttuurin erityisasiantuntija Tarja Hailin kanssa. On syytä hakea rahoituksesta kehittämissuunnitelman tekemiseen Uudenmaan liiton Maakunnan kehittämisrahoista. (Eero Ahtela) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Muistio Kaivosmuseon kehittäminen. Edellytykset museon toimimiseksi ammattimaisena museona. Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Hyväksyttiin. 1. aloittaa Tytyrin Kaivosmuseon kehittämishankkeen ja käynnistää museon kehittämissuunnitelman; 2. hakea rahoitusta kehittämissuunnitelman laatimiseen Uudenmaan liiton hankerahoituksen Maakunnan kehittämisrahoista; 3. oikeuttaa hanketta valmistelevien virkamiesten tekemään tutustumismatkoja Suomen lähialueen kaivosmuseoihin hankerahoituksen puitteissa.

2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, salainen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti , 13; aloittaa Tytyrin Kaivosmuseon kehittämishankkeen ja käynnistää museon kehittämissuunnitelman. Suunnitelman laatimiseen päätettiin hakea rahoitusta Uudenmaan liiton Maakunnan kehittämisrahoista. Uudenmaan liitto myönsi Maakunnan kehittämisrahaa hankkeeseen edellytyksellä, että Lohjan kaupunki käyttää hankkeeseen vähintään samansuuruisen määrärahan. Kaupunki sitoutui tähän. Hanke toteutettiin kahtena osakokonaisuutena. Martti Palonperä Hospitality Investment Advisor HIA:sta ja Lea Kivelä-Pelkonen Fidico Ky:stä laativat Tytyrin Kaivosmuseon matkailutoimintojen konsepti- ja toteutettavuusselvityksen. Selvitys keskittyi erityisesti museon fyysisen toimintaympäristön ongelmien ratkaisuun ja toiminnan taloudellisen mielekkyyden tarkasteluun. Museon logistiikkaongelmiin maanpäällisellä teollisuusalueella, museoyleisön vastaanottotilaongelmaan ja kulkuun maanalaiselle museotasolle konsultit löysivät taloudellisesti hyväksyttävissä olevat ratkaisut. Myös museon taloudellinen mielekkyys kyettiin selkeästi osoittamaan. Varsinainen museosisältö suunniteltiin kahdessa työryhmässä, joista toista johti dosentti Georg Haggrén Helsingin yliopistosta ja toista Outokummun kaivosmuseo. Tytyrin Kaivosmuseota ehdotetaan kaivosalan valtakunnalliseksi erikoismuseoksi, jossa on kolme teemaa: vanha kaivosteollisuus 1500-luvulta 1800-luvun loppuun, ruukkien historia ja rakennusmineraalien, erityisesti kalkkikiven louhinta 1800-luvun lopulta nykyaikaan. Museonäyttelyiden sijoituspaikoiksi esitetään Tytyrin maanalaisen kaivostason lisäksi Tytyrin maanpäällistä näyttelytilaa vastaanottorakennuksessa ja Ojamon kartanon päärakennusta. Hanketta valvoi ohjausryhmä, johon kuuluivat sivistysjohtaja Katri Kalske puheenjohtajana ja jäseninä maakunta-arkkitehti Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitosta, kaivosgeologi Annika Nyström Nordkalk Oyj:stä, hallintojohtaja Veikko Tapola Kone Oyj:stä, elinkeinojohtaja Jorma Korhonen, matkailusihteeri Minna Ermala ja museonjohtaja Eero Ahtela. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa. Hankkeen loppuraportti hyväksyttiin ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa Erikseen jaettavat asiakirjat - Tytyrin Kaivosmuseon kehittämissuunnitelmahankkeen loppuraportti Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Tytyrin elämyskaivoksen suunnittelua jatketaan. Hyväksyttiin.

3 Tytyrin Kaivosmuseon kehittämissuunnitelmahanketta esittelivät kokouksessa Martti Palonperä Hospitality Investment Advisor HIA:sta ja Lea Kivelä-Pelkonen Fidico Ky:stä. Esittelyn aikana olivat läsnä myös museonjohtaja Eero Ahtela ja matkailusihteeri Minna Ermala. Kaikki edellä mainitut henkilöt poistuivat esittelyn jälkeen klo Kaupunginhallitus Erikseen jaettavat asiakirjat: - Muistio Kaivosmuseon kehittäminen. Edellytykset museon toimimiseksi ammattimaisena museona - Tytyrin Kaivosmuseon kehittämissuunnitelmahankkeen loppuraportti Kokouksessa jaettiin Nordkalk Oy Ab:lta saapunut ilmoitus: "Nordkalk Oy Ab suhtautuu myönteisesti Tytyrin kaivosmuseon kehittämishankkeeseen. Mikäli hanke toteutuu, Nordkalk on valmis luovuttamaan tilat ja esineistön kaivosmuseon hallintaan. Nordkalk edellyttää, että kaivosmuseo on itsenäinen yksikkö, joka vastaa itse toiminnastaan ja sen turvallisuudesta. Turvallisuusjärjestelyistä ja muista kysymyksistä sovitaan tarkemmin erikseen allekirjoitettavilla sopimuksilla." Kj Kaupunginhallitus päättää, että Tytyrin elämyskaivoksen suunnittelua jatketaan. Hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Nordkalk Oy Ab:n ilmoituksen. Museonjohtaja Eero Ahtela ja sivistysjohtaja Katri Kalske poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallitus salainen Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt jatkaa Tytyrin Elämyskaivoksen suunnittelua kehittämissuunnitelman pohjalta. Valtuuston hyväksymässä Lohjan kasvustrategiassa kaivoksen kehittäminen matkailun kärkihankkeena on asetettu Kärki 1 Kasvava Lohjan yhdeksi toimenpiteeksi. Alkuvuodesta 2014 KONE Oyj on alkanut suunnitella KONEen Tytyrin testilaboratorion laajennusta ja uuden hissikuilun rakentamista. Jos KONE päättää toteuttaa hankkeen, sen yhteyteen voitaisiin rakentaa sisäänkäynti ja uusi riittävällä kapasiteetilla varustettu kulku alueella suunnitteilla olevaan Elämyskaivokseen. KONE vastaisi kokonaan oman hankkeensa investoinneista. Lohjan kaupunki tai sen perustama tytäryhtiö maksaisi hissistä erikseen sovittavaa käyttökorvausta.

4 Tammikuussa 2014 tarkennetussa kehittämissuunnitelmassa on suunniteltu rakennettavaksi Elämyskaivokselle uusi vastaanottorakennus. Vastaanottorakennuksesta on tehty alustava luonnos. Elämyskaivoksen toimintakonseptia on tarkistettu ja lupa-asioita selvitetty. Kohteeseen on suunniteltu uutta tieyhteyttä Hiidensalmen läpi. Hankkeen toteuttamiseksi on suunniteltu perustettavaksi erillinen kaupungin omistama yhtiö. Toteutuessaan hankkeen kustannusarvio on noin euroa. Kannattavuuslaskelmien perusteella toiminta rahoittaisi itse itsensä tai muodostuisi jopa kannattavaksi muutaman vuoden tähtäimellä. Lohjan kaupunki ja KONE ovat neuvotelleet aiesopimuksen mahdollisesta yhteistyöstä hankkeen suhteen. Sopimus määrittelee yhteisen aikomuksen, mutta ei sido hankkeiden toteuttamisessa kumpaakaan osapuolta. Sopimuksen sitovuus rajoittuu salassapitoon hankkeessa jaettavan luottamuksellisen tiedon osalta. Kj Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Lohjan kaupungin ja KONE OYJ:n välisen aiesopimuksen. Kaupungingeodeetti Ari Piirainen ja kaupunginlakimies Tarja Virtanen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina tätä asiaa käsiteltäessä. Hyväksyttiin. Liite 1/khs aiesopimus KH 488 Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt jatkaa Tytyrin Elämyskaivoksen suunnittelua kehittämissuunnitelman pohjalta. Valtuuston hyväksymässä Lohjan kasvustrategiassa kaivoksen kehittäminen matkailun kärkihankkeena on asetettu Kärki 1 Kasvava Lohja toimenpiteeksi. Tytyrin elämyskaivoksen jatkosuunnittelu on edennyt yhteistyössä Kone Oyj:n Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan kanssa. Lohjan seurakunta omistaa alueen maat, Nordkalk Oy Ab on aktiivinen kaivostoimija alueella ja Kone Oyj tarjoaa mahdollisuutta siirtyä maanpinnalta elämyskaivokseen. Ratkaisevaa etenemistä hankkeessa merkitsi Kone Oyj:n päätös kesäkuussa 2014 rakentaa uusi hissikuilu, johon tulee viisi hissiä. Yhtiö tarjoaa niistä yhtä Elämyskaivoksen käyttöön. Kaupungin tulee nyt ratkaista toteutetaanko Lohjan Tytyrin Elämyskaivos. Hankkeen toteuttaminen edellyttää päätöstä Tytyrin Elämyskaivos yhtiön perustamisesta hankkeen toteuttajana, pääoman sijoittamisesta yhtiöön, hankkeen edellyttämistä vuoden 2015 talousarviomuutoksista sekä vuoden 2014 aikana syntyneiden kulujen kohdistamisesta hankkeelle. Tytyrin elämyskaivoksen toimintakonsepti

5 Tytyrin elämyskaivos tuottaa palveluja erilaisille asiakasryhmille ympäri vuoden. Asiakkaat voivat olla esimerkiksi kaiken ikäisiä yksityisiä henkilöitä, koululaisia ja opiskelijoita, yhdistyksiä, seuroja, yrityksiä, tapahtuma- ja kongressijärjestäjiä sekä koti- ja ulkomaisia matkailijoita ja matkailijaryhmiä. 150 km:n säteellä kaivoksesta asuu 2,7 miljoonaa asukasta. Pääkaupunkiseudulla matkailevat koti- ja ulkomaiset turistit ovat potentiaalista kohderyhmää. Kullekin asiakasryhmälle räätälöidään juuri heitä puhuttelevat tuotteet sekä palvelut ja ne hinnoitellaan erikseen. Markkinointi kohdistetaan erikseen kullekin kohderyhmälle. Nordkalk Oy Ab:n, Kone Oyj:n ja Lohjan seurakunnan lisäksi Lohjan seudun yrityksille ja toimijoille tarjotaan puitteet tuottaa palveluja Elämyskaivokseen. Palvelujen kehittämistyötä tehdään ja on tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, muun muassa Outokummun museo, oppilaitokset, Geologinen tutkimuskeskus ja Heureka. Elämyskaivos tarjoaa laajat mahdollisuudet palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Lohjan kaupunginmuseo vastaa museopalveluiden tuottamisesta yhtiölle. Kehittämisestä on laadittu erillinen selvitys ja suunnitelma. Museopalvelujen lisäksi esimerkiksi seuraavia palveluja voidaan tuottaa: kokous-, juhla- ja ravintolapalvelut seikkailu- ja elämysohjelmat valo-, ääni- ja taidenäyttelyt hiljentyminen häät ja perhejuhlat yöpymispalvelut opetuspaketit tuotelanseeraukset geokätköily Toteutettavuusselvityksen (2011) mukaan Elämyskaivoksen tavoitteet ja toiminnan kehittäminen eivät toteudu nykyisenkaltaisissa olosuhteissa. Museoesineille ja näyttelyille tarvitaan myös maanpäällisiä tiloja. Kaivokseen tulevat vieraat puolestaan tarvitsevat tarkoituksenmukaiset vastaanottotilat. Vastaanottorakennuksen tarveselvityksessä tilatarpeeksi on määritelty 800 m2. Tämä pitää sisällään asiakkaiden vastaanottotilan, näyttely- ja monitoimitilan, museomyymälän, wc-tilat, henkilökunnan sosiaalitilat, toimistotilat, kahvila-ravintolatilat, varuste- ja varastotilat ja ulkoterassin. Maanpäällinen rakennus luo ensimmäisen mielikuvan kohteesta vieraille.perustettava yhtiö vastaa rakennuksen suunnittelusta ja urakkakilpailutuksesta sekä hankkii rakennuksen mitoitukseen ja rahoitukseen erillisen konserniohjeen kaupungilta ennen rakentamispäätöstä. Yhtiön perustaminen Toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi perustetaan osakeyhtiö, jonka Lohjan kaupunki omistaa. Kaupunki osoittaa yhtiölle pääoman

6 euroa. Pääomasijoitus kohdistuu kaupungin talousarvion rahoitusosaan. Yhtiö suunnittelee ja rakentaa maanpäällisen vastaanottorakennuksen lainarahoituksella. Kaupunki toimii takaajana. Yhtiö hankkii rakennuksen suunnitteluun ja rahoitukseen erillisen konserniohjeen kaupungilta ennen rakentamispäätöstä. Näyttely- ja ohjelmaosuuden kehittämiseen haetaan hankerahoitusta. Alueen maankäyttö Vastaanottorakennus tulee sijaitsemaan Lohjan seurakunnan omistamalla maa-alueella. Nordkalk Oy Ab ja seurakunta ovat neuvotelleet maanvuokrasta. Perustettava yhtiö vastaa osaltaan Nordkalk Oy Ab:lle maanvuokrasta. Suunniteltu tieyhteys sijaitsee osittain kaupungin, Lohjan seurakunnan ja Nordkalk Oy Ab:n omistamilla mailla. Tien rakentamisesta on neuvoteltu maanomistajien kanssa. Hankkeen toteutus edellyttää alueella kaavamuutosta, jonka toteuttamisesta on neuvoteltu maanomistajien kanssa. Valmistelu on käynnistynyt ja kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan päättänyt hyväksyä asemakaavaluonnoksen ja asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmistelumateriaalin julkisesti nähtäväksi. Kaavasta päätetään vuoden 2015 aikana. Kulkeminen maan alle Elämyskaivoksen toteutettavuusselvityksessä kriittiseksi kysymykseksi nousi riittävän kapasiteetin omaava asiakkaiden kulku Elämyskaivokseen. Vanhan käytöstä poistetun vinokuiluhissin korjaaminen on osoittautunut mahdottomaksi. Vinokuilun käyttäminen edellyttäisi uuden hissin rakentamista, jonka investointikulut arvioitiin vähintään euroon. Lisäksi tarvittaisiin lisälouhimista hissikuilussa ja siltarakenteita asiakkaiden turvalliseen kulkemiseen. Tässäkin tapauksessa kulku tapahtuisi edelleen Nordkalk Oy Ab:n tehdasalueen keskeltä häiriten yrityksen toimintaa. Vinokuilun käyttämisestä sisään- ja uloskulkuun on luovuttu. Vinokuilua tullaan kuitenkin käyttämään Elämyskaivoksen näyttely- ja palvelutoiminnassa. Kesäkuussa 2014 Kone Oyj on päättänyt laajentaa testilaboratoriotaan sekä rakentaa uuden hissikuilun, johon tulee viisi testihissiä. Sen yhteyteen voidaan rakentaa sisäänkäynti ja uusi riittävällä kapasiteetilla varustettu kulku alueella suunnitteilla olevaan Elämyskaivokseen. KoneOyj vastaa kokonaan oman hankkeensa investoinneista. Tytyrin Elämyskaivosyhtiö maksaisi hissistä käyttökorvausta 5000 euroa kuukaudessa. Taloudelliset vaikutukset ja riskit Ensimmäinen kannattavuuslaskelma ja kassavirta-analyysi toteutettiin kehittämishankkeen yhteydessä vuonna Tekijänä toimi Hospitality Investment Advisor HIA. Laskelma on liitteessä olevan selvityksen osa. Laskelma päivitettiin Laskelmaan liittyvän muistion

7 johtopäätöksissä todetaan, että uusi konsepti mahdollistaa alkuperäisversiota selvästi paremman kassavirran, mutta suuri investointimeno on riskitekijä. Tarveselvityksen vastaanottorakennus on kustannuslaskelmissa arvioitu rakennettavan erityisen tasokkaasti. Laskelmaan verrattuna investointikustannusta on mahdollista selvästi pienentää, jolloin kannattavuus paranee. Yhtiön tulo- ja menoarviossa arvioitua investointikustannusta on pienennetty. Rakennuskustannukseksi on arvioitu enintään euroa. Toteuttavuusselvityksessä vetovoimaindeksoinnin kautta kohteen kävijämääräksi arvioitiin kävijää vuodessa. Päivitetyssä kassavirtalaskelmassa todetaan, että arvio kävijämäärästä on varovainen. Uusi konsepti ja tuntuva markkinointipanos voivat selvityksen mukaan kasvattaa sitä huomattavasti. Yhtiön tulo- ja menoarviossa vuotuiseksi kävijämääräksi on arvioitu kävijää vuodessa. Keskimääräinen lipun hinta, 23 euroa, on saatu erilaisten asiakasryhmien lippujen hinnat arvioitujen kävijämäärien mukaan painottaen. Perustettava yhtiö investoi vastaanottorakennukseen, hissikuilun ja museoalueen yhdistävän käytävän louhimiseen sekä näyttelyn rakentamiseen yhteensä enintään euroa. Yhtiön lainoituksen korkona on tulo- ja menoarviossa käytetty 2 %. Maltillisella kävijän määrällä Elämyskaivos-hanke on siten kannattava, että se pystyy maksamaan yhtiön velat. Jos kävijämäärä jää pysyvästi alhaisemmalle tasolle siten, ettei yhtiö pysty lyhentämään velkojaan on takaajan eli kaupungin riski yhtiön lainan suhteen maksimissaan 4,5 miljoonaa euroa. Elämyskaivoksen arvioidulla vierailijamäärällä on merkittävä kerrannaisvaikutus alueen talouselämään, jota ei ole arvioitu hankkeen laskelmissa. (Katri Kalske) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Tytyrin kaivosmuseon kehittämissuunnitelma, loppuraportti - toteutettavuusselvitys - kassavirtalaskelma ja muistio - Elämyskaivosyhtiön tulo- ja menoarvio - aiesopimus Lohjan kaupunki/kone Oyj - perustamissopimus - yhtiöjärjestys - suunnitelmapiirustus ja asemapiirros - katuyhteyden asemapiirros Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. toteuttaa Lohjan Elämyskaivos -hankkeen esitettyjen suunnitelmien mukaisesti;

8 2. perustaa hankkeen toteuttajaksi yhtiön liitteen mukaisesti; ja 3. että Lohjan kaupunki sijoittaa pääomaa yhtiöön euroa Käsittely Sivistysjohtaja Katri Kalske, kulttuuripäällikkö Eero Ahtela, matkailupäällikkö Minna Ermala, tekninen johtaja Jussi Savela, talousjohtaja Henri Partanen, kaupunginlakimies Tarja Virtanen ja ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo saapuivat kokoukseen klo Myös tarkastuspäällikkö Kari Mäntyharju jatkoi kokouksessa asiantuntijana. esityksen kohdan 1. käsittely Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Puheenjohtaja keskeytti kokouksen neuvottelutaukoa varten klo väliseksi ajaksi. Sivistysjohtaja Katri Kalske, kulttuuripäällikkö Eero Ahtela, matkailupäällikkö Minna Ermala, tekninen johtaja Jussi Savela, talousjohtaja Henri Partanen, kaupunginlakimies Tarja Virtanen, ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo ja tarkastuspäällikkö Kari Mäntyharju poistuivat samalla kokouksesta. Kaupunginhallituksen jatkaessa kokoustaan puheenjohtaja keskeytti tämän asian käsittelyn väliseksi ajaksi, jolloin työterveyshuollon ylilääkäri Merja Sarjanen ja vt. henkilöstöjohtaja Tuula Kauriinoja kertoivat kaupunginhallitukselle kaupungin henkilökunnan työhyvinvoinnista ja sairastavuudesta. Sarjanen ja Kauriinoja poistuivat kokouksesta esityksensä jälkeen. Sivistysjohtaja Katri Kalske palasi samalla kokoukseen. asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että - hanke muutetaan yrittäjävetoiseksi; - selvitetään yksityisen rahan saaminen hankkeen toteuttamiseksi; - selvitetään EU-tukien saamisen mahdollisuus; ja - selvitetään maanomistussuhteet (esim. seurakunta). raukesi, koska sitä ei kannatettu. Muutosesitys 1 Kaupunginhallituksen jäsen Kari Kyttälä esitti, että valtuustolle tehtävän päätösesityksen 1. kohta hyväksytään muodossa: Valtuusto päättää 1. toteuttaa Lohjan Elämyskaivos -hankkeen esitettyjen suunnitelmien pohjalta Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vastustavansa jäsen Kyttälän muutosesitystä, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kohtaa 1. koskevan muutosesityksen.

9 esityksen kohtien 2 ja 3 käsittely Muutosesitys 2 Muutosesitys 3 Muutosesitys 4 Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Makkonen esitti, että kaupunginhallitus ei tee valtuustolle kohtien 2. ja 3. mukaisia esityksiä. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila esitti, että Elämyskaivoshanketta ei toteuteta esitettyjen suunnitelmien pohjalta eikä Lohjan Elämyskaivos Osakeyhtiötä perusteta esitetyn perustamissopimuksen mukaisesti. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kaupunginhallituksen jäsen Kari Kyttälä esitti, että valtuustolle tehtävän päätösesityksen 2. kohta hyväksytään muodossa: Valtuusto päättää perustaa hankkeen toteuttajaksi osakeyhtiön liitteen mukaisesti Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vastustavansa jäsen Kyttälän muutosesitystä, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kohtaa 2. koskevan muutosesityksen. Kaupunginhallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. toteuttaa Lohjan Elämyskaivos -hankkeen esitettyjen suunnitelmien pohjalta; 2. perustaa hankkeen toteuttajaksi osakeyhtiön liitteen mukaisesti; ja 3. että Lohjan kaupunki sijoittaa pääomaa yhtiöön euroa.

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 452 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 122 12.11.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 160/02.02.00/2014 KH 452 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat 347,4 milj.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Seutuvaliokunta 21.03.2014 Kokoustiedot Aika 21.03.2014 perjantai klo 12.00-14.00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs)

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Sivistyslautakunta 49 27.02.2013 Kaupunginhallitus 142 04.03.2013 Kaupunginhallitus 154 05.03.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hospitality Investment Advisor HIA

Hospitality Investment Advisor HIA 06.04.2014 MUISTIO TYTYRIN ELÄMYSKAIVOKSEN KASSAVIRTALASKELMAAN Tavoite Muistion tavoite on avata tulos- ja kassavirtalaskelmien perusteet. Tätä kautta lukija itse voi kriittisesti harkita tehtyjen olettamusten

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 5.8.2008 klo 8.30 10.55 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot