1.-2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.-2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista"

Transkriptio

1 Liikunta Liikunnan opetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysis-motorinen kehitys. Liikunnan opetuksessa korostetaan vastuullisuutta, reilua peliä sekä turvallisuutta. Yhtenä tehtävänä on myös opastaa käyttäytymään turvallisesti liikenteessä. Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet. iedollinen kehitys: Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada laaja kokemus liikunnasta ja sen kautta oppia ymmärtämään liikunnan merkitys ja hyväksymään liikuntaan kuuluvat elementit ja tekijät. osiaalinen kehitys: Lapsen ja nuoren tulee sisäistää ja ymmärtää osallistumisen merkitys, yhteistyö ja toisen hyväksyminen. Affektiivisten taitojen ( asenteet ja arvot ) oppiminen; sosiaalinen vuorovaikutus, toisen huomioonottaminen, hyvä käytös, velvollisuuksista huolehtiminen ja reilu peli kuvaavat haluttua sosiaalista kehitystä. Hyvä itsetunto: Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada kehittää kestävää itsetuntoa tiettyjen olosuhteiden vaatimusten mukaisilla monipuolisilla liikuntakokemuksilla. Fyysis- motorinen kehitys: Perusliikkeet, kuten seisominen, käveleminen, juokseminen, hyppääminen ovat kaikkien varsinaisten liikuntasuoritusten perusta. Liikunnalliset perustaidot tulisi kehittää jo ennen kouluikää. Kouluikäisten urheilussa painotetaan lajitaitojen harjoittelua. aitotekijät: Kaikkien lajitaitojen hallintaa säätelevät ja ohjaavat yleiset taitotekijät, liikehallintatekijät (koordinaatio): tasapaino, rytmikyky, avaruudellinen suuntautumiskyky, erottelukyky, muuntelukyky, yhdistelykyky ja reaktiokyky. aitotekijät ovat aistien, hermoston ja lihaksiston tarkoituksenmukaista yhteistoimintaa. Kuntotekijöiden : ( kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus) kehittyminen on edellytys liikunnallisten taitojen ja suoritusten parantumiselle. Psykomotoriikka: Psyykkisten ja motoristen tapahtumien toiminnallinen yhteys liittyen kiinteästi havaitsemiseen, liikkumiseen, tuntemiseen ja yhdessä tekemiseen vuorovaikutteisessa ympäristössä. Psykomotoriikan avulla voidaan tukea ja rikastuttaa fyysis-motorista kasvatusta. Liiku leikkien ( 1. ja 2. luokka ): 1. liikunnallinen herkkyyskausi. ässä ikävaiheessa perustaidot kehittyvät yleisiksi liikemalleiksi. Liiku oppien ( 3. ja 4. luokka ): Motorisen oppimiskyvyn nopean oppimisen kausi Liiku taitaen ( 5. ja 6. luokka ): Lapsuuden paras motorisen oppimiskyvyn kausi. 2. liikunnallinen herkkyyskausi. ämän ikäkauden oppilaille on tunnusomaista lisääntyvä suoritusvalmius. ietojen ja taitojen oppimiskyky on varsin suuri. Yksilöiden väliset liikunnalliset lahjakkuuserot tulevat selvemmin esiin. Opetusjärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kyvyiltään erilaiset voisivat harjoitella ja edetä taipumustensa mukaisesti. Liiku harjaantuen ja harrastaen ( 7., 8. ja 9 luokka ): ässä ikävaiheessa painottuvat lajitaitojen lisäksi nopeuden, liikkuvuuden sekä yleisten taitotekijöiden harjaannuttaminen. 1

2 VUOILUOKA 1 4 Vuosiluokkien 1 4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä kohti lajitaitoja niin sisä- kuin ulkoliikunnassakin. Liikunnan opetuksen tulee antaa tilaa oppilaan aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivalluksille luokka avoitteet -kokee liikunnan ja oppimisen iloa -kehittää koordinaatiotaan, tasapainoaan ja liikkuvuuttaan -kehittyy sosiaalisissa taidoissaan (fair play) -kokeilee eri liikuntamuotoja ohjatusti -saa virikkeitä harrastaa liikuntaa -ymmärtää liikunnan terveydellistä merkitystä -oppii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta -oppii käyttämään asianmukaisia varusteita ja huolehtimaan niistä -oppii turvallisen ja vastuullisen liikkumisen erilaisissa ympäristöissä -oppii uimataidon -oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa Keskeiset sisällöt Perusliikunta, voimistelua välineillä ja telineillä -erilaiset käynnit ja juoksut - hypyt, hyppelyt ja kuperkeikat -kiipeäminen, riippuminen -temppuilu, helpot tasapainoliikkeet -perus- ja kuntojumppaa -rivi, jono, parijono, piiri -yleisurheilulajeihin valmentavia harjoituksia Palloilu -pallon kuljetustavat, heitot ja kiinniotot -pallon pompottaminen paikallaan -lyönnit kädellä ja erilaisilla mailoilla -viite- ja pienpelit, leikit (mm. tiikerilentis) Hiihto -kaatuminen ja ylösnousu -käännökset paikalla -liukuminen -sauvoitta hiihto ja tasatyöntö -2-vaiheinen vuorohiihto -nousu- ja laskutavat -leikit -kestävyys- ja retkihiihtoa Luistelu -nauhojen sitominen -kaatuminen ja ylösnousu -tasapainoharjoituksia ja liukuminen -potkuharjoitukset -jarrutukset -käytettävä aina kypärää Luontoliikunta: suunnistus ja retkeily -patikkaretki maastoon -maasto- ja lumileikit -suunnistusleikit -valokuvasuunnistus -luokkakartta ja pihakartta sekä karttamerkkejä Vesiliikunta -veteen totuttautuminen -vesileikit -kellunta -liuku, sukellus -hypyt -uintitavat: myyräuinti, koirauinti, alkeisselkäuinti Musiikkiliikunta -leikit, perinneleikit -erilaiset käynnit, juoksut, hyppelyt -musiikin mukaan liikkuminen vapaasti tai ohjatusti -leikinomaiset tanssit simerkkejä mahdollisista työtavoista -pelit ja leikit -yhteistoiminta -säännöt: -järjestäytyminen -ryhmittäytyminen -liikuntatunnin rutiinien hallinta -motoristen taitojen kartoitus ja testaaminen -terveyskasvatus -uimahallikäynnit väh. 3 x lukuvuosi -videot (esim. jumppasirkus) -tekniikoiden harjoittelu -kuntopiiri -kestävyysharjoitteet -yhteistyö urheiluseurojen kanssa 2

3 3. luokka 4. luokka avoitteet -kokee liikunnan ja oppimisen iloa -kehittää koordinaatiotaan, tasapainoaan ja liikkuvuuttaan -kehittyy sosiaalisissa taidoissaan (fair play) -kokeilee eri liikuntamuotoja ohjatusti -saa virikkeitä harrastaa liikuntaa -kehittää kuntoa/kestävyyttä -ymmärtää liikunnan terveydellistä merkitystä -oppii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta -oppii käyttämään asianmukaisia varusteita ja huolehtimaan niistä -oppii turvallisen ja vastuullisen liikkumisen erilaisissa ympäristöissä -oppii uimataidon -oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa. 3

4 Keskeiset sisällöt Perusliikunta Yleisurheilulajien harjoittelua: -juoksut (leikit, lähdöt, pika-, kestävyys-, aita- ja viestijuoksut) -hypyt (pituushyppy, korkeushypyn kehittelyä) -heitot (pallonheitto/ kuulantyöntö, keihäänheiton kehittelyä turbokeihäällä) Voimistelu Perus- ja kuntojumppaa voi sisällyttää jokaisen liikuntatunnin alkuun ja loppuun ( esim. kuntopiirit ja venyttelyt). elkeä perus- ja kuntovoimistelujakso ennen telinevoimistelun aloittamista. elinevoimistelua: -kuperkeikat (eteen, taakse, haarakuperkeikka) -vaa at (esim. polvi- ja kulmavaaka) -seisonnat (niska- ja päälläseisonnat) -siltaanousu -rattaanpyörä -hyppyjä (esim. kyykky-, haara-, x-, kynttilä- ja kuperkeikkahyppy ) -kiipeämiset, riipunnat ja heilunnat puolapuilla, renkailla, köysillä ja rekillä -neulansilmä, kiepin kehittelyä, oikonoja ja päinsuistunta eteen -helppoja liikesarjoja (Jumppasirkus) Välinevoimistelua: -esim. hypinnaru, vanne, pallo ja hernepussi Palloilu Jalkapallo: -pallonkäsittelyharjoituksia (sisä- ja ulkosyrjäsyöttö ja sisäsyrjäpotku, nilkkapotku, haltuunotto jalalla, kuljettaminen, sivurajaheitto, peruspelisäännöt) Pesäpallo: -heiton ja kiinnioton harjoittelua -peruslyönti mailalla ja näpylyönti -pelaamisen harjoittelua, tärkeimpiä sääntöjä Lentopallo: -liikkuminen valmiusasennossa, sormilyönnin alkeet, passaus, heittämällä syöttö, alakautta syötön ja paikanvaihdon kehittelyä (tiikerilentis) Koripallo: -pallonkäsittelyharjoituksia, rannesyöttö ilmassa ja lattian kautta, kuljetus paremmalla kädellä, kahden käden heitto, viitepelit, yhteen koriin pelaaminen, koulukoriksen sääntöjä alibandy (sähly): -pallon- ja mailankäsittelyharjoituksia, kuljettaminen, tärkeimmät säännöt, turvallisen pelin harjoitteleminen Hiihto -perinteisessä hiihdossa kaksivaiheinen vuorohiihto ja tasatyöntö, luisteluhiihtoa -mäenlasku ja nousu -käännöksiä -kestävyys- ja retkihiihtoa Luistelu -liu ut, eteen- ja taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset, taitoluistelun alkeita -jääpelien alkeet ja tärkeimmät säännöt -luistellessa on käytettävä aina kypärää Luontoliikunta: suunnistus ja retkeily -liikkuminen lähialueen maastokartan avulla, karttamerkit -luonnossa liikkumisen periaatteet -maastoretket Vesiliikunta liite: LN:n uinninopetuksen OP Musiikkiliikunta -musiikin rytmin mukaan liikkuminen (tasa- ja kolmijakoinen): laukkapolkka -musiikin ilmaiseminen liikkeen avulla, laulu- ja piirileikkejä, suomalaisia kansantansseja: esim. Lantti 4

5 simerkkejä mahdollisista työtavoista -pelit ja leikit -yhteistoiminta -säännöt: -järjestäytyminen -ryhmittäytyminen -liikuntatunnin rutiinien hallinta -motoristen taitojen kartoitus ja testaaminen -terveyskasvatus -uimahallikäynnit väh. 3 x lukukausi -videot (esim. jumppasirkus) -tekniikoiden harjoittelu -kuntopiiri -kestävyysharjoitteet -yhteistyö urheiluseurojen kanssa Arviointi Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä -hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa -osaa juosta, hypätä ja heittää -osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä -osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan -osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä -osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen -osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin ja taaksepäin luistelun ja jarrutuksen -pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti -pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä - katso LN:n uinninopetuksen OP -toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa -osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan -toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen. A V O I 5. ja 6. luokka 7. luokka - kehittää monipuolisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja - oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä - kehittää uimataitoaan sekä oppii vedestä pelastamisen taitoja - oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin - oppii sietämään/asenne - kokee liikunnan ja oppimisen iloa - oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioimisessa - ymmärtää huolehtia omasta hygieniastaan peseytymällä liikuntatunnin jälkeen - tietää fyysisen harjoittelun merkityksen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. isällöt toteutetaan koulukohtaisten työjärjestysten, tilojen, käytössä olevien kenttien ja ulkoliikuntapaikkojen puitteissa. K K I I Perusliikunta (yleisurheilun lajitaitoja) Juoksut : pikajuoksu, kestävyysjuoksu, aitajuoksu, viestit Hypyt: pituushyppy, moniloikat, flopin tekniikka Heitot: kuulantyöntö vauhdillisena, pallonheitto vauhdillisena, keihäänheiton kehittely Voimistelu Perus ja kuntovoimistelua voi sisällyttää jokaisen liikuntatunnin alkuun ja loppuun ( esim. kuntopiirit, venyttelyt, lihaskuntotestit, aerobic). elkeä perus ja kuntovoimistelujakso ennen telinevoimistelun aloittamista. elinevoimistelua permannolla esim. korkea vaaka, tasa- ja vuoroponnistus vauhdillinen rattaanpyörä, käsinseisonnan kehittely, lentokuperkeikka, päähyppy/ puolivoltin kehittely, liikesarjoja permantoliikkeitä yhdistellen (Jumppasirkussarja) Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia ke- 5

6 Ä L L Ö Hypyt: haarahyppy, 3-4 luokilla opittuja hyppyjä alkulentoa lisäten, telinettä korottaen ja parempaan hypyn hallintaan pyrkien Rekki: kieppi, kaarihyppy, heilunnat ja riipunnat, päinsuistunta eteen, kiintopyörähdyksen kehittely, leuanveto, liikesarjoja rekkiliikkeitä yhdistellen (Jumppasirkussarja) Musiikkiliikunta asajakoinen rytmi: jenkka, rock Kolmijakoinen rytmi: valssi Jokin kansantanssi Palloilu ja mailapelit Jalkapallossa paljon erilaisia pallonkäsittelyharjoituksia kuten ponnauttelut, syötöt sisä- ja ulkosyrjällä paikaltaan ja kuljetuksesta, haltuunotot jaloilla ja rinnalla, kuljettaminen ulko- ja sisäsyrjällä molemmin jaloin, harhautuksia, puskut omasta heitosta, laukomisen tekniikka ( sisäsyrjä ja nilkkapotku ), peliajatus, maalivahtipelin perusteet, säännöt Pesäpallossa erilaisia pelinomaisia heittoja ja kiinniottoja (esim. kauhaisu), pelitilannelyönnit pysty ja vaakamailalla, eteneminen, kärkkyminen, lukkarina toimiminen, säännöt ja tavallisimmat vihellysmerkit Lentopallossa liikkuminen valmiusasennossa ja pallon alle liikkuminen, sormilyönti, passaus, hihalyönti, alakautta syöttö, peliajatus, paikanvaihdot ( tiikerilentis ), kolmen kosketuksen peliajatus, säännöt Koripallossa paljon erilaisia pallonkäsittelyharjoituksia kuten matala ja korkea kuljetus oikealla ja vasemmalla kädellä, tukijalan käyttö, suojaaminen, syötöt ranteella liikkestä laakana ja lattian kautta, päänylisyöttö, yhden ja kahden käden heitot, kahden askeleen heitto ( lay up ). Vapaan paikan hakeminen ja pelaajavartioinnin idea. Koulukoriksen säännöt ja peliajatus. alibandyssa (sähly) paljon erilaisia pallon- ja mailankäsittelyharjoituksia kuten syöttö ja syötönvastaanotto, ranne- ja vetolaukaus, kuljetusharjoituksia. Peliajatus korostaen vapaan paikan hakemista, liikkumista puolustajana ja hyökkääjänä. Maalivahtipelin perusteet ja säännöt. ulkapallo, tennis ja pöytätennis soveltuvat lisäoppiainekseksi valinnaistunneille tai kerhoihin, mikäli sellaisia järjestetään. Kaikissa pallo- ja mailapeleissä korostetaan reilun pelin noudattamista, pelikaverien kunnioittamista ja sääntöjen ja sopimusten noudattamista. Luontoliikunta uunnistuksessa monipuolisia maastossa liikkumisharjoituksia tutustuen erilaisiin karttoihin, mittakaavaan, reitinvalintaan (tukireitti- ja viuhkasuunnistus, erilaiset radat, korttelisuunnistus) Retkeilyssä eri vuodenaikoina ( laturetket, patikkaretket) tutustutaan jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, retkeilyssä tarvittaviin varusteisiin ja opetellaan retkeilyn perustaitoja. Uinti ja vedestä pelastaminen liite: ln:n uinninopetuksen OP Luistelu ja jääpelit Luistellessa on aina käytettävä kypärää. honhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lautarullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmä-käsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, pää- ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Renkailla heiluntaa ja temppuja. Hyppyarkku:kyykkyhyppy(tytöt) circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan-),rockmuunnos Palloilu Lentopallo; sormilyönti, ala-aloitus, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput Koripallo; heitto, hyppyheitto, syöttö, haltuunotto, kuljetukset ja yksitahtipysähdys, pelaajavartiointi, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 1 vs 1, 3 vs 3 peli Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä Pesäpallo; perustekniikka. Heitto, kiinniotto, taittoheitto, peruslyönti, pysty- ja vaakanäpäys, lajinomaisia kilpailuja, leikkejä ja erilaisia viitepelejä, säännöt Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan. Käsipallo; perustekniikka. yöttö, vastaanotto, vauhdillinen heitto, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt alibandy; pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia; syöttö, haltuunotto, harhautus ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikka. Ote, peruslyönnit kämmen ja rysty, syöttö, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit. Kaikissa pallo- ja mailapeleissä korostetaan reilun pelin noudattamista, pelikaverien kunnioittamista ja sääntöjen ja sopimusten noudattamista. uunnistus; karttaharjoituksia (kartan suunnastus ja suunnanotto kompassilla. karttamerkit, maaston ja kartan vastaavuus, karttaretkeily) Uinti ja vedestä pelastaminen; va- 6

7 Luistelussa monipuolisia luisteluharjoituksia eteen - ja taaksepäin oikeaa luisteluasentoa ja oikeaa luistelutekniikkaa korostaen. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Jääpeleissä monipuolisia mailan- ja pallonkäsittelyharjoitteita ja viitepelejä. Jääkiekon, kaukalopallon ja ringeten säännöt pääpiirteittäin, jotta turvallinen pelaaminen mahdollistuu. Hiihto Perinteisen hiihdon tekniikan kertaus ( tasahiihto, 2-vaiheinen vuorohiihto, mäkien nousu - ja laskutavat. Luisteluhiihdon tekniikan kertaus ( luistelupotku, vuoroluistelu sauvoitta, 2-vaiheinen tasaluistelu, 1-vaiheinen tasaluistelu, matala ja korkea laskuasento). Harjoittelu leikinomaisesti hiihtomaa-tyyppisessä maastossa. Hiihtoretkillä tavoitteena tulisi olla taloudellisten ja tehokkaiden hiihtotekniikoiden käyttö. ama tavoite korostuu hiihdettäessä kilpaa. Lihashuolto ja testit Lihaskuntoa ja kestävyyttä mittaavien testien esittely ja käyttö soveltaen. Kestävyystestinä esim.6min., 800m, 1500m ja2000m Uuteen liikuntalajiin tutustuminen Uusia liikuntalajeja esitellään oppilaille kunkin koulun omien mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa esim. leirikouluissa ja liikuntapäivinä. Laskettelussa perustaidot, kuten aurajarrutus, aurakäännös, oikolasku, viistolasku ja käyttäytyminen hississä. paauinti, helpot hypyt, vesipelastamisessa veden polkeminen, ohjeet turvalliseen auttamistapaan. Beachlife; lautakisailua, vesipelejä. Luistelu ja jääpelit; luistelu, perustekniikkaa, pienpelejä. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittelyn ja jäähdyttelyn merkitys, lajiin sopivat venyttelyt. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä YÖ- A- VA Periaatteena valita oppilaalle paljon toistoja ja tekemistä suosiva työtapa. Opetus lajiin sopivalla tavalla; komentotyylistä itseohjautuvaan. Yksilöllinen opetus, pariharjoitus ja yhteistoiminnalliset työtavat. riyttäminen tahdon ja taidon mukaisesti. 7

8 A V O I 8.luokka 9.luokka - kehittää uimataitoaan sekä oppii vedestä pelastamisen taitoja - oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioimisessa - tietää fyysisen harjoittelun merkityksen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä - sisällöt toteutetaan koulukohtaisten työjärjestysten, tilojen, käytössä olevien kenttien ja ulkoliikuntapaikkojen asettamissa puitteissa - kokee liikunnan ja oppimisen iloa sekä sisäistää säännöllisen liikunnan merkityksen osana jokapäiväistä hyvinvointia ja terveyttä - kehittää monipuolisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja - oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin. - ymmärtää kuntotestien merkityksen toimintakyvylle. - soveltaa oppimiaan lajitaitoja lajinmukaiseen taktiikkaan (pelikäsitys) - kokeilee mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolella harrastettavia erikoislajeja (esim. keilailu, golf, laskettelu). K K I I Ä L L Ö Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, korkeus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia kehonhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. Kerrataan perustaitoja ja edetään vaativimpiin liikkeisiin esim. volttiharjoittelu ja liikkeiden sitomista sarjoiksi. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lauta-rullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmä-käsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, päällä ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Re.nkailla heiluntaa ja temppuja,sirkustelua (tytöt) Circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan- ja), bug Palloilu Lentopallo; kertaus, yläaloitus, hihalyönti, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä Pesäpallo; kertaus, ulkopelissä sijoittuminen, liikkuminen ja varmistaminen. isäpelissä lyöntien sijoittaminen ja kärkkyminen, lajinomaisia kilpailuja, leikkejä ja erilaisia viitepelejä Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, korkeus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia kehonhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. Kerrataan perustaitoja ja edetään vaativimpiin tehtäviin ja sarjoihin. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lauta-rullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmäkäsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, päällä ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Renkailla heiluntaa ja temppuja. trapetsi (tytöt) Circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan- ja vanhat tanssit) Palloilu Lentopallo; iskulyönti, juju, torjunta, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput, taktiikka Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä, taktiikka Pesäpallo; kertaus lajitaidoista, lajinomaisia kilpailuja ja erilaisia viitepelejä, taktiikka ja sääntötuntemus Koripallo: kertaus, give and go, screen, paikkapuolustus, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 8

9 Koripallo; kertaus, puolustusasento, tukijalan käyttö, harhautukset, lay-up, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 3 vs 3 peli Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan Käsipallo; kertaus, harhautukset, hyökkäys, puolustus, maalivahtipeli, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt alibandy: pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia; syöttö, haltuunotto, harhautus ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikan kertaus, pistelasku ja sääntötuntemus, nelinpelit, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit. uunnistus; kompassin käyttö, suunnassa kulku, etäisyyden mittaaminen Uinti ja vedestä pelastaminen; kertaus, selkäuinti, kylkiuinti, hyppyjä, pelejä, vesipelastamisessa narun heitto, sukellus. Kommentteja. Luistelu ja jääpelit; luistelu, perustekniikka, pienpelit Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittely, jäähdyttely, lajikohtainen venyttely. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000 m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen. Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä säännöt, taktiikka, 5 vs peli Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan Käsipallo; kertaus, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt, taktiikka alibandy: pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia, taktiikka ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikan kertaus, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit, sääntötuntemus, taktiikka. uunnistus; reitinvalinta, rata Uinti ja vedestä pelastaminen; kertaus, rintauinti, perhosuinnin kehittelyä,(pojat), hyppyjä, pelejä, vesipelastamisessa kuljetus. ähän kommentteja! Luistelu ja jääpelit; luistelu, pienpelit, koko kentän peli. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittely, jäähdyttely, lajikohtainen venyttely. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000 m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen. Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä YÖ- A- VA Periaatteena valita oppilaalle paljon toistoja ja tekemistä suosiva työtapa. yötavan valinta liikuntamuotoon, ryhmään ja sisältöön parhaiten sopivalla tavalla; komentotyylistä itseohjautuvaan. Yksilöllinen opetus, pariharjoitus ja yhteistoiminnalliset työtavat. riyttäminen tahdon ja taidon mukaisesti. ARVI- OINI Päättö- Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 -osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa -osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä ja termejä -osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa -osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan -osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista -osaa luistella sujuvasti -hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat mikäli hiihtoa on voitu opettaa -hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja -tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä -osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään -osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan -toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. 9

10 AIHKOKONAIUUD LIIKUNNAA Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Liikunta on vireyttä ylläpitävä, toiminnallinen oppiaine, jossa oppilas saa monipuolisia mahdollisuuksia oman fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvunsa ymmärtämiseen. kohtaa erilaisia eettisiä kysymyksiä liikuntatilanteissa. Ryhmässä toimiminen, sääntöjen noudattaminen ja reilun pelin periaate ohjaavat yhteisöllisyyteen. utustutaan kansalliseen ja kansainväliseen liikuntakulttuuriin monipuolisten liikuntamuotojen kautta. Liikunta on yhdistävä ja yhteinen tekijä eri kansallisuuksista olevien oppilaiden kesken. Viestintä ja mediataito Liikunta on luonteeltaan jatkuvaa yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Yhdessä liikkuen oppilaille tarjoutuu luonnollisia tilaisuuksia viestintätaitojensa harjoittamiseen. Oppilailla on tilaisuus verrata omaa osaamistaan suhteessa muihin ja median luomiin mielikuviin. Osallistuva kansalainen ja yrittäjyys Liikunnassa korostetaan aktiivista osallistumista, vastuullisuutta ja toiminnan pitkäjänteisyyttä. Mahdollinen yhteistyö liikuntaseurojen ja -järjestöjen kanssa tutustuttaa osallistuvaan kansalaisuuteen. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Liikunnassa harjaannutetaan oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja erityisesti ihmisen hyvinvoinnin puolesta. ta ohjataan jokapäiväisessä liikkumisessaan terveellisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. urvallisuus ja liikenne Liikunnassa korostuvat turvalliset liikuntatavat ja turvallinen opiskeluilmapiiri. Oppilaita ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen erityisesti siirryttäessä koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille. Ihminen ja teknologia eknologiaa käytetään liikunnanopetuksen apuna. Oppilaita ohjataan tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen teknisten liikuntavälineiden käyttöön. 10

11 liite: LN:n uinninopetuksen OP 1 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA veteen totuttelu, kasvojen kastaminen kellunnat (meritähti-, keppi-, kilpikonna- ja selin kellunta) liuku, liuku + potkut sukellus myyrä/koirauinti alkeisselkäuinti hyppy jalat edellä ison altaan kokeilu avoite: kaikki uskaltaa ja osaa uida pikkualtaassa. Matkauinti m 2 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA myyräuinti alkeisselkäuinti alkeisrintauinti sukellus jalat edellä hyppy isoon altaaseen uinti isossa altaassa (rintauinnin jalkaliikkeet) avoite: kaikki osaa uida ja uskaltaa uida myös isossa altaassa. Matkauinti m 3 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA uinnit isossa altaassa myyrä/krooliuinti selkäuinti rintauinti pituus- ja syvyyssukellus hyppy pää edellä avoite: oikeat uintitavat. Matkauinti m 4 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA krooliuinti selkäuinti rintauinti sukellukset erilaisia hyppyjä avoite: varmuutta lisää, oikeat uintitavat. Matkauinti 200 m 11

12 5 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA krooliuinti selkäuinti rintauinti 200 m testiuintiharjoitus pelastusharjoituksia avoite: oikean uintitekniikan osaaminen. Matkauinti 200 m 6 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA kertauksena oikeat uintitekniikat pelastusharjoituksia uimakandidaatin tehtäviä 200 m uimataitotesti 20 min yhtämittainen matkauinti avoite: hallitsee uintitekniikat, osaa pelastaa ja pelastautua. Matkauinti vähintään 200 m 12

LIIKUNTA. 1. ja 2. vuosiluokka

LIIKUNTA. 1. ja 2. vuosiluokka LIIKUNTA Liikunnan opetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Opetuksen tehtävänä on vaikuttaa

Lisätiedot

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Liikunta Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään

Lisätiedot

Joukkuepelit pallopelit, pallonkäsittelyn perustaidot ( heittäminen, kiinniotto, potkaisu, pompottaminen) mailapelit viestit

Joukkuepelit pallopelit, pallonkäsittelyn perustaidot ( heittäminen, kiinniotto, potkaisu, pompottaminen) mailapelit viestit 9.2.16. Liikunta Koulumme liikunnan opetuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä liikkuen ja leikkien. Liikunnan opetus antaa hyvän mahdollisuuden vahvistaa oppilaan

Lisätiedot

talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia liikunnallisia leikkejä

talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia liikunnallisia leikkejä 7.18 LIIKUNTA Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6 AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6 Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen. Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa

Lisätiedot

7.2.13. LIIKUNTA LUOKAT 1-2

7.2.13. LIIKUNTA LUOKAT 1-2 7.2.13. LIIKUNTA 246 LUOKAT 1-2 Liikuntakasvatuksen tehtävänä koulussa on antaa oppilaalle sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joiden pohjalta syntyy liikunnallinen elämäntapa, jatkuva liikuntaharrastus

Lisätiedot

6.3.15 Liikunta. Keskeiset tavoitteet

6.3.15 Liikunta. Keskeiset tavoitteet 6.3.15 Liikunta Liikuntakasvatuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan fyysistä kuntoa, motorisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Sosiaalisten taitojen, kehollisen ilmaisun ja luovuuden kehittyminen

Lisätiedot

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen LIIKUNTA VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Fyysinen toimintakyky T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen - Liikuntamuodoilla

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Liikunta. Aineen kuvaus

Liikunta. Aineen kuvaus Liikunta Aineen kuvaus Liikuntakasvatuksen ensisijaisena tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen. Lapsen luontaista tapaa oppia itsestään ja ympäristöstään tuetaan fyysisen toiminnan

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005

Pietarsaaren kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2005 7.18 Liikunta L iikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen

Lisätiedot

Liikunnanopetuksessa aihekokonaisuuksista erityistä huomiota saavat:

Liikunnanopetuksessa aihekokonaisuuksista erityistä huomiota saavat: Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Liikunta OPPIAINEEN KUVAUS Liikuntakasvatuksen tehtävänä koulussa on antaa oppilaille sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joiden pohjalta syntyy liikunnallinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus ja opetuslautakunta 12.5.2014 JOHDANTO Kuntakohtaisen opetussuunnitelman päivityksellä pyritään siirtämään liikunnanopetuksen pedagogista painopistettä

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT LIIKUNTA

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT LIIKUNTA OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT LIIKUNTA 2013 2014 LIIKUNTA EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Oikeudenmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen, joukkueen jäsenen oikeudet

Lisätiedot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Taito Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Yleistaidot ovat perusta lajitaitojen oppimiselle. Yleistaitojen monipuolinen harjoittelu takaa lajitaitojen nopeamman ja paremman oppimisen. Ensin pitää opettaa

Lisätiedot

7.3.15 Liikunta. Keskeiset tavoitteet

7.3.15 Liikunta. Keskeiset tavoitteet 7.3.15 Liikunta 194 Liikuntakasvatuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan fyysistä kuntoa, motorisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Sosiaalisten taitojen, kehollisen ilmaisun ja luovuuden

Lisätiedot

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 3-6

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 3-6 LIIKUNTA VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu LIIKUNTA Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä,

Lisätiedot

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä ä samalla vahvistaen

Lisätiedot

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 7-9

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 7-9 LIIKUNTA VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista

Lisätiedot

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa:

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa: 3.19 Liikunta Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Lisätiedot

Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.

Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen. LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos TOIMINTAKYVYN MERKITYS IHMISEN ELÄMÄNKULUSSA Aikuisuuden toimintakyvyn ja työkyvyn tulevaisuuden

Lisätiedot

Aulis Pitkälä Opetushallitus sekä koulun liikunta ja koululiikunta

Aulis Pitkälä Opetushallitus sekä koulun liikunta ja koululiikunta Aulis Pitkälä Opetushallitus 7.10.2014 sekä koulun liikunta ja koululiikunta Yleissivistävä koulutus uudistuu: Esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmatyö 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT perusvoimistelu - käynti

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT perusvoimistelu - käynti 32 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT perusvoimistelu - käynti - juoksu telinevoimistelu - kuperkeikat - kiepit ja pyörähdykset LAJITAIDOT liikeyhdistelmät telineradat

Lisätiedot

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Yleistä Valmennuksen kokonaissuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuraan tulevalle valmentajalle ja nykyisille valmentajille. Tämä suunnitelma on hyväksytetty

Lisätiedot

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky Vuosiluokat 1-2 Liikutaan yhdessä leikkien Tavoitteet Sisällöt Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen Arviointi Laaja-alainen Fyysinen T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti

Lisätiedot

LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen. Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen

Lisätiedot

LAJITAI- DOT. Luistelu eteen ja taakse -luistelupotku. Kaarreluistelu. Pysähtyminen

LAJITAI- DOT. Luistelu eteen ja taakse -luistelupotku. Kaarreluistelu. Pysähtyminen F/G Ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen Toisten kunnioittaminen Osaa toimia ryhmässä Leikinomaisuus Pelit Temppuradat Yleisurheilu - Monipuolisesti Lihashuollon alkeet Luistelu eteen ja taakse -luistelupotku

Lisätiedot

Sompion koulun liikuntapainotusluokka

Sompion koulun liikuntapainotusluokka Sompion koulun liikuntapainotusluokka Kohderyhmä Liikuntaluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia voidaan ottaa vain, jos keravalaisia hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin

Lisätiedot

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Taitovalmennus Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Pohjaa näkemyksille Taitovalmentaja (Lapin urheiluopisto) - Taitokonseptin kehitys - Urheiluakatemia (kaikki lajiryhmät) - Junnuakatemia (eri lajiryhmiä) -

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu 40 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu liike ja voima suuntautuvat eteenpäin -> sivuttaisliike pois käsien korostunut käyttö vartalo hieman etunojassa,

Lisätiedot

Matti Pietilä Opetushallitus Sotkamo 11.6.2013. liikunnan haasteet ja mahdollisuudet

Matti Pietilä Opetushallitus Sotkamo 11.6.2013. liikunnan haasteet ja mahdollisuudet Matti Pietilä Opetushallitus Sotkamo 11.6.2013 liikunnan haasteet ja mahdollisuudet Lainsäädäntö velvoittaa meitä Perustuslaki 19 : Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

LIIKUNTA. Oppiaineen tehtävä

LIIKUNTA. Oppiaineen tehtävä 14.4.13 LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.

Lisätiedot

Lasten liikunta ja urheilu

Lasten liikunta ja urheilu Lasten liikunta ja urheilu Tuttuja otsikoita? Lapset ja nuoret yhä lihavampia: sydän- ja verisuonitautien riski aikuisiällä kasvaa Seuratoiminnassa mukana olevat lapset liikkuvat terveytensä kannalta liian

Lisätiedot

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET Valmentajalla pitää olla näkemys siitä, mitä taitoja pelaajan pitää oppia ja omaksua ja minkä ikäisenä. Lasten kehityskäyrä kulkee yksilöillä eri tavalla. Toinen oppii

Lisätiedot

Urheilutoimintalinjaus. Valmennuspäällikkö Niklas Lundman

Urheilutoimintalinjaus. Valmennuspäällikkö Niklas Lundman Urheilutoimintalinjaus Valmennuspäällikkö Niklas Lundman Urheilutoimintalinjaus 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat Kaarinan Kiekko-Pojat on Kaarinalainen jääkiekon kasvattajaseura, joka tarjoaa alueen lapsille

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Tavoitteena harjoittaa liikunnallisia perustaitoja:

Tavoitteena harjoittaa liikunnallisia perustaitoja: Tavoitteena harjoittaa liikunnallisia perustaitoja: Tasapainotaidot Liikkumistaidot Välineenkäsittelytaidot KERHOKERRAT 1. Pelisäännöt, tutustuminen ja kehon hahmottamisleikit 2. Kehon hahmottaminen ja

Lisätiedot

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet.

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien

Lisätiedot

Tytöt: Salibandy. Pojat: Jääkiekko. (jäähalli) Tytöt: Lentopallo

Tytöt: Salibandy. Pojat: Jääkiekko. (jäähalli) Tytöt: Lentopallo Vk 7 lk 8lk 9lk 1 Lipunryöstö Lipunryöstö Lipunryöstö 2 Tytöt: Salibandy Pojat: Jääkiekko 3 Tytöt: Lentopallo Pojat: Pojat: Jääkiekko 4 Tytöt: Luistelu: Luistelutekniikka ja pelit ilman mailaa 5 Tytöt:

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT pallotemput

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT pallotemput 92 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT pallotemput yleistä pallotaitavuutta ja -silmää kehittäviä vaikeutuvat temput motivoivat mahdollista harjoitella erilaisilla

Lisätiedot

Sompion koulun liikuntaluokka

Sompion koulun liikuntaluokka KERAVAN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Sompion koulu Aleksis Kiven tie 18 04200 Kerava Sompion koulun liikuntaluokka Kohderyhmä Liikuntaluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut 48 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT perusluistelu - liu ut - eteenpäin luistelu - taaksepäin luistelu - aurajarrutus mailankäsittely - syöttäminen - haltuunotto

Lisätiedot

Tenetti liikunta Huom! tämä ei koske Emilian ryhmiä! SYYSLUKUKAUSI HUOMIOI TAVAA

Tenetti liikunta Huom! tämä ei koske Emilian ryhmiä! SYYSLUKUKAUSI HUOMIOI TAVAA 2017-2018 Tenetti liikunta Huom! tämä ei koske Emilian ryhmiä! HUOMIOI TAVAA PVM VKO tytöt 7.-8. lk tytöt 9.lk pojat 7.-8. lk pojat 9.lk 10.-11.8. 32 yhteistoimintaa yhteistoimintaa yhteistoimintaa yhteistoimintaa

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset

Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Littoisten Työväen Urheilijat ry. Valmennuksen linjaukset Ikä Lajiharjoittelun ja fyysisen harjoittelun suhteen kehittyminen 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-> Laji% 10 10 20 30 40 50 60 70 Fysiikka%

Lisätiedot

Pelin kautta opettaminen

Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelaamaan oppii vain pelaamalla?? Totta, mutta myös harjoittelemalla pelinomaisissa tilanteissa havainnoimista, päätöksentekoa ja toimintaa. Pelikäsitystä

Lisätiedot

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA. Auran kunta - varhaiskasvatus

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA. Auran kunta - varhaiskasvatus LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA Auran kunta - varhaiskasvatus LAPSEN RIITTÄVÄ LIIKUNTA KOOSTUU MEILLÄ ON HAUSKAA YHDESSÄ! KAKSI TUNTIA REIPASTA LIIKUNTAA PÄIVÄSSÄ! OMAEHTOISEN LIIKKUMISEN TUKEMINEN Monipuolisia

Lisätiedot

KARHU-KISSAT. Pojasta Pelimieheksi

KARHU-KISSAT. Pojasta Pelimieheksi KARHU-KISSAT Pojasta Pelimieheksi Ikä: 4-6 vuotta Koulu: päiväkoti Herkkyyskausi: tasapaino, taito/tekniikka, notkeus, ketteryys Toimintaa ohjaa: leikit luistimilla, haasteelliset tehtävät Henkiset ja

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento

KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET. TEKNISET TAIDOT valmiusasento 84 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT valmiusasento palloon tottuminen syöttäminen - rannesyöttö polvet koukussa, painopiste alhaalla pää pystyssä, katse pelissä

Lisätiedot

lähtöjä eri asennoista 10x20m/2-3 3x20m lentävä/98 100%/3-5 /(mahd. testaus) aitahyppely 3x3x10A/1 /3

lähtöjä eri asennoista 10x20m/2-3 3x20m lentävä/98 100%/3-5 /(mahd. testaus) aitahyppely 3x3x10A/1 /3 PIKA- JA AITAJUOKSUN HARJOITUSVIIKOT 12 15-v MALLIVIIKKO syksy(lokakuu) peruskuntokausi TEKNIIKKAKESTÄVYYSHARJOITUS koordinaatioita 2-4x3-4 liikettä 40-80m/käv.pal. loikka-, hyppy- ja lihaskestävyys (moni-,

Lisätiedot

Koululiikuntaliitto tuottaa lukukausittain uuden N.Y.T! -materiaalipaketin,

Koululiikuntaliitto tuottaa lukukausittain uuden N.Y.T! -materiaalipaketin, Innostu liikke stä! Mitä nyt on? Koululiikuntaliiton uusi N.Y.T! -toiminta tarjoaa alakoulun 2.-5.luokkalaisille helpon tavan harjoitella monipuolisesti liikunnan perustaitoja. Lukukausittain saat N.Y.T!

Lisätiedot

VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI

VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI MINÄ VOIMISTELIJANA MONIPUOLINEN HARJOITTELU Väritä ruutu aina kun olet liikkunut JUOKSIN Kuvani LUISTELIN PELASIN PALLOPELEJÄ UIN Nimi Ryhmä HIIHDIN LEIKIN PIHAPELEJÄ Harjoitusaika/

Lisätiedot

Lepo Kestovoima 1,5-2h Lepo Lihaskunto 1h30min Tekniikka 1,5-2h 1. ver, aitakävelyt koordinaatiot 2. PK intervalleilla: 3x4x200m 65% käv.

Lepo Kestovoima 1,5-2h Lepo Lihaskunto 1h30min Tekniikka 1,5-2h 1. ver, aitakävelyt koordinaatiot 2. PK intervalleilla: 3x4x200m 65% käv. VALMENNUSOHJE 2015-2016 PERUSKUNTOKAUSI 1 ESIMERKKIVIIKOT 40-43 Ikä: 11-15v kestovoima, Kestävyys (nopeuskestävyyspohja / peruskestävyys), yleistaitavuus, passiivinen liikkuvuus Nopeus, aktiivinen liikkuvuus

Lisätiedot

3. Leijonakiekkokoulun. oppimistavoitteet

3. Leijonakiekkokoulun. oppimistavoitteet 3. Leijonakiekkokoulun oppimistavoitteet Lapsille tärkeitä asioita urheilussa Leijona-kiekkokoulu oppimisympäristönä Oppia liikkumaan Oppia liikunnan avulla Harjoitusviikko - esimerkki LAPSILLE TÄRKEITÄ

Lisätiedot

Supermikrojen harjoittelun periaatteet ja perustelut Osa 1: Periaatteet

Supermikrojen harjoittelun periaatteet ja perustelut Osa 1: Periaatteet Teksti: Harri Mannonen Supermikrojen harjoittelun periaatteet ja perustelut Osa 1: Periaatteet Supermikrojen perusperiaatteet Koripalloharrastuksen aikaista aloittamista suositaan, koska sen avulla voidaan

Lisätiedot

AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS

AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS [10.08.2016 TB] AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS 2016-2019 Tero Berg, Valmennuspäälikkö Hyvinkään Jää-Ahmat ry. URHEILUTOIMINNAN LINJAUS JÄÄ AHMAT RY LEIJONA KIEKKOKOULU ikä 4 6 vuotta Herkkyyskausi tasapaino,

Lisätiedot

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa

UIMARIN POLKU AURAJOEN UINTI. Vesitaituriksi Turussa AURAJOEN UINTI Vesitaituriksi Turussa UIMARIN POLKU Uimarin polun tarkoituksena on selvittää uimarille ja vanhemmille uintiharrastuksen kulkua uimakoulusta aina kilpauintiin asti. Aurajoen Uinti ry haluaa

Lisätiedot

Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.

Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1. Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.2017 Haasteenamme ISTUVA ELÄMÄNTAPA 07/01/2017 Opetushallitus Liikuntasuosituksen

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT heittäminen - perusheitto

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT heittäminen - perusheitto 58 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT heittäminen - perusheitto kiinniottaminen - ilmasta - maasta vastakkaisuus -periaate painonsiirto takaa eteen pallo sormissa,

Lisätiedot

Kilpalinja. Kilpalinjalla kilpaillaan pakollisissa luokissa B, C ja D sekä omavalintaisissa luokissa E ja F

Kilpalinja. Kilpalinjalla kilpaillaan pakollisissa luokissa B, C ja D sekä omavalintaisissa luokissa E ja F Kilpalinja Tutustu myös 2014 Luokkajärjestelmäohjeeseen Kilpalinjalla kilpaillaan pakollisissa luokissa B, C ja D sekä omavalintaisissa luokissa E ja F Pakollisissa luokissa sarjan liikkeet tulee tehdä

Lisätiedot

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus

Yksilökeskeinen valmennusfilosofia. - Kokonaisvaltainen valmennus Yksilökeskeinen valmennusfilosofia - Kokonaisvaltainen valmennus Kokonaisvaltainen valmennus Taktiikka / Pelikäsitys Havainnointi / Hahmottaminen Ratkaisuvaihtoehdot Päätöksenteko Ratkaisut Suorittaminen

Lisätiedot

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke

KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski. Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke KOULU / SEURA -YHTEISTYÖ YLIVIESKASSA Krista Palola ja Juha Torvikoski Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke Asukkaita hiukan yli 15 000 9 alakoulua ja n. 1400 oppilasta 1 yläkoulu ja n. 600

Lisätiedot

Harjoitusten rakenne ja kulku. Alkulämmittely. Yksilötaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen - nilkalla, pitkä.

Harjoitusten rakenne ja kulku. Alkulämmittely. Yksilötaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen - nilkalla, pitkä. Title: Viikko 21/2015 Date: 11/05/2015 Venue: Matinkylän UP Duration: 1,5h No of Players: 20-40 Ability / Level: Equipment: Purpose: Yksilötaito: Pelitaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen -

Lisätiedot

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto Kuva Erkki Tervo OPS 2016 Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori

EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori EVU Ikävuodet / Teema Luistelu koulu 3-6v G-Juniori F-Juniori E-Juniori Urheilijaprofiili Valmennus Kiekkokoululainen 3-6v - Leijona-kiekkokouluohjaajia - Yksi ohjaaja/6 kiekkokoululaista - SJL:n Leijonakiekkokouluohjelma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Herkkyyskausi, eli ajanjakso jolloin tietyn ominaisuuden kehittyminen tapahtuu osittain luonnollisen kasvun kautta ja jolloin

Lisätiedot

OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2

OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2 OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2 TERVETULOA KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN OHJELMA OSIO 2 LEIJONAKIEKKOKOULU - OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2 (4 h) Teoriaosuus Oppiminen 120 min Oppia liikunnan avulla Video eri oppimisvaiheissa

Lisätiedot

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1. Eilispäivän Tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1.1. Yleistä Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmään sisältyvät seuraavat

Lisätiedot

LIIKUNTAKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ

LIIKUNTAKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ LIIKUNTAKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ Puolustusvoimien liikuntakoulutuksen päämääränä on pysyvän liikuntakipinän herättäminen reserviin siirtyville asevelvollisille. Keinot 1. Liikunta-asenteiden muokkaus 2. Liikunnallisten

Lisätiedot

Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon.

Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Onko vaikea lähteä liikkeelle? Haluatko innostua uudesta harrastuksesta? Haluatko voida paremmin sekä henkisesti, että fyysisesti?

Lisätiedot

Kentän ja maalien koko

Kentän ja maalien koko Kenelle? Alle 10-vuotiaille pojille ja tytöille Mitä? Käsipalloa sovelletuin säännöin: normaalia pienempi kenttä, maalit sekä pehmeä, kuminen pallo. Kentällä 5 (4 + 1) pelaajaa. Voidaan pelata sekajoukkuein,

Lisätiedot

8. Jäällä tapahtuva toiminta - lajileikit ja pelit

8. Jäällä tapahtuva toiminta - lajileikit ja pelit 8. Jäällä tapahtuva toiminta - lajileikit ja pelit Leikkien käyttäminen lajitaitojen oppimisen tukena Leikit ja pelit jäällä Jääkiekkoleikit LEIKKIEN KÄYTTÄMINEN LAJITAITOJEN OPPIMISEN TUKENA Leikkien

Lisätiedot

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm)

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm) 1 Kevät 2017 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

LIIKUNTA. Opetuksen tavoitteet

LIIKUNTA. Opetuksen tavoitteet LIIKUNTA Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Lisätiedot

Liikunta. Tavoitteet. Arviointi

Liikunta. Tavoitteet. Arviointi Liikunta Karhulan lukion liikunnassa tutustutaan suomalaisen liikuntakulttuurin perinteisiin ja nykymuotoihin, perehdytään paikallisen liikuntakulttuurin mahdollisuuksiin ja rakennetaan koulun omaa liikuntakulttuuria.

Lisätiedot

Ohjaajan toiminnalla on ratkaiseva merkitys siihen, millaisena lapsi näkee itsensä.

Ohjaajan toiminnalla on ratkaiseva merkitys siihen, millaisena lapsi näkee itsensä. OLE MYÖNTEINEN JA INNOSTAVA Ohjaajana olet esikuva lapsille - halusit sitä tai et. Jo hyvällä esimerkillä saat paljon aikaan. Harjoitusten myönteinen ilmapiiri syntyy ohjaajan ja lasten välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

K3 ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY

K3 ryhmä VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K3 ryhmä 2016-2017 VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY K3 ryhmä Kilparyhmä K3 on kilparyhmä, johon noustaan kehitysryhmästä taitojen ollessa riittävällä tasolla kilparyhmään siirtymiseksi. Tässä ryhmässä luistelijoille

Lisätiedot

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT Omatoiminen harjoittelu E11-D13

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT Omatoiminen harjoittelu E11-D13 TAMPEREEN PALLO-VEIKOT Omatoiminen harjoittelu E11-D13 Tee harjoituskokonaisuus 3 kertaa viikon aikana vähintään kolmen viikon ajan. Vähintään siis 9 kertaa yhteensä. Ohjeita: - Tee ohjelman mukaiset harjoitteet

Lisätiedot

Maalivahtiharjoittelu PK-35. Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun

Maalivahtiharjoittelu PK-35. Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun Juniorimaalivahdit: A-jun. B-jun. 02-03 04-05 06-08 Kausisuunnitelma 2016-2017 Maalivahtiharjoittelu eri ikäluokissa Taktinen harjoittelu Tekninen harjoittelu Fyysiset ominaisuudet Psyykkiset valmiudet

Lisätiedot

Vihdin Taitoluistelijat ry

Vihdin Taitoluistelijat ry 2015-2016 Vihdin Taitoluistelijat ry K3 ryhmä Kilparyhmä K3 (6-9 v) Kilparyhmä K3 on kilparyhmä, johon noustaan kehitysryhmästä taitojen ollessa riittävällä tasolla kilparyhmään siirtymiseksi. Tässä ryhmässä

Lisätiedot

TEKNIIKAN OSA-ALUEITA

TEKNIIKAN OSA-ALUEITA KÄDEN LIIKE KORIPALLON KÄSITTELYSSÄ JA SUORITUKSISSA. On hyvä opettaa heti alusta käsien liike niin pallonkäsittelyyn kuuluvissa kuljetuksessa kuin syötöissä sekä tietysti heitoissa. Periaatteessa käsi

Lisätiedot

VOIMISTELUN ALKEISJATKOPASSI

VOIMISTELUN ALKEISJATKOPASSI VOIMISTELUN ALKEISJATKOPASSI MINÄ VOIMISTELIJANA MONIPUOLINEN HARJOITTELU Väritä ruutu aina kun olet liikkunut JUOKSIN Kuvani LUISTELIN PELASIN PALLOPELEJÄ UIN Nimi Ryhmä HIIHDIN LEIKIN PIHAPELEJÄ Harjoitusaika/

Lisätiedot

VESIRALLI 3 kurssirunko

VESIRALLI 3 kurssirunko VESIRALLI 3 kurssirunko KERTA ALTAAN REUNALLA ALLAS SUORITUS/OSAAMINEN 1. Tutustuminen Hengitys Asento; ryhti, liukuasento 2. Hengitys 3. Hengitys 4. Hengitys 5. Hengitys VR 2 osaamistavoitteiden kertaus,

Lisätiedot

Liiketaitoharjoittelu. Jussi Räikkä , Salo

Liiketaitoharjoittelu. Jussi Räikkä , Salo Liiketaitoharjoittelu koripallossa Jussi Räikkä 14.12.2011, Salo Valmennuksen kehä Osaan ratkaista pelitilanteita 1-2 peli-kaverin kanssa Minulla on keinot, miten voitan 1vs.1 tilanteita Peli- ja ajattelutaidot

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta HARJOITELU ERI IKÄKAUSINA 7-9 VUOTIAAT (H ja G nuoret) Harjoitteiden tulee sisältää vaihtelevia leikkejä ja pelejä. Avoin innostava ilmapiiri Hauskaa, iloista ja monipuolista Paljon kosketuksia ja toistoja,

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

LP Kangasala. Seuran valmennuslinjaukset F-B-ikäisille

LP Kangasala. Seuran valmennuslinjaukset F-B-ikäisille LP Kangasala Seuran valmennuslinjaukset F-B-ikäisille Joukkueiden yhteistyö kehittyvät ja halukkaat pelaajat mahdollisesti vanhemman ikäluokan treeneihin kokeilemaan ja harjoittelemaan ei varasteta pelaajia

Lisätiedot