1.-2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.-2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista"

Transkriptio

1 Liikunta Liikunnan opetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysis-motorinen kehitys. Liikunnan opetuksessa korostetaan vastuullisuutta, reilua peliä sekä turvallisuutta. Yhtenä tehtävänä on myös opastaa käyttäytymään turvallisesti liikenteessä. Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet. iedollinen kehitys: Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada laaja kokemus liikunnasta ja sen kautta oppia ymmärtämään liikunnan merkitys ja hyväksymään liikuntaan kuuluvat elementit ja tekijät. osiaalinen kehitys: Lapsen ja nuoren tulee sisäistää ja ymmärtää osallistumisen merkitys, yhteistyö ja toisen hyväksyminen. Affektiivisten taitojen ( asenteet ja arvot ) oppiminen; sosiaalinen vuorovaikutus, toisen huomioonottaminen, hyvä käytös, velvollisuuksista huolehtiminen ja reilu peli kuvaavat haluttua sosiaalista kehitystä. Hyvä itsetunto: Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada kehittää kestävää itsetuntoa tiettyjen olosuhteiden vaatimusten mukaisilla monipuolisilla liikuntakokemuksilla. Fyysis- motorinen kehitys: Perusliikkeet, kuten seisominen, käveleminen, juokseminen, hyppääminen ovat kaikkien varsinaisten liikuntasuoritusten perusta. Liikunnalliset perustaidot tulisi kehittää jo ennen kouluikää. Kouluikäisten urheilussa painotetaan lajitaitojen harjoittelua. aitotekijät: Kaikkien lajitaitojen hallintaa säätelevät ja ohjaavat yleiset taitotekijät, liikehallintatekijät (koordinaatio): tasapaino, rytmikyky, avaruudellinen suuntautumiskyky, erottelukyky, muuntelukyky, yhdistelykyky ja reaktiokyky. aitotekijät ovat aistien, hermoston ja lihaksiston tarkoituksenmukaista yhteistoimintaa. Kuntotekijöiden : ( kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus) kehittyminen on edellytys liikunnallisten taitojen ja suoritusten parantumiselle. Psykomotoriikka: Psyykkisten ja motoristen tapahtumien toiminnallinen yhteys liittyen kiinteästi havaitsemiseen, liikkumiseen, tuntemiseen ja yhdessä tekemiseen vuorovaikutteisessa ympäristössä. Psykomotoriikan avulla voidaan tukea ja rikastuttaa fyysis-motorista kasvatusta. Liiku leikkien ( 1. ja 2. luokka ): 1. liikunnallinen herkkyyskausi. ässä ikävaiheessa perustaidot kehittyvät yleisiksi liikemalleiksi. Liiku oppien ( 3. ja 4. luokka ): Motorisen oppimiskyvyn nopean oppimisen kausi Liiku taitaen ( 5. ja 6. luokka ): Lapsuuden paras motorisen oppimiskyvyn kausi. 2. liikunnallinen herkkyyskausi. ämän ikäkauden oppilaille on tunnusomaista lisääntyvä suoritusvalmius. ietojen ja taitojen oppimiskyky on varsin suuri. Yksilöiden väliset liikunnalliset lahjakkuuserot tulevat selvemmin esiin. Opetusjärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kyvyiltään erilaiset voisivat harjoitella ja edetä taipumustensa mukaisesti. Liiku harjaantuen ja harrastaen ( 7., 8. ja 9 luokka ): ässä ikävaiheessa painottuvat lajitaitojen lisäksi nopeuden, liikkuvuuden sekä yleisten taitotekijöiden harjaannuttaminen. 1

2 VUOILUOKA 1 4 Vuosiluokkien 1 4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä kohti lajitaitoja niin sisä- kuin ulkoliikunnassakin. Liikunnan opetuksen tulee antaa tilaa oppilaan aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivalluksille luokka avoitteet -kokee liikunnan ja oppimisen iloa -kehittää koordinaatiotaan, tasapainoaan ja liikkuvuuttaan -kehittyy sosiaalisissa taidoissaan (fair play) -kokeilee eri liikuntamuotoja ohjatusti -saa virikkeitä harrastaa liikuntaa -ymmärtää liikunnan terveydellistä merkitystä -oppii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta -oppii käyttämään asianmukaisia varusteita ja huolehtimaan niistä -oppii turvallisen ja vastuullisen liikkumisen erilaisissa ympäristöissä -oppii uimataidon -oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa Keskeiset sisällöt Perusliikunta, voimistelua välineillä ja telineillä -erilaiset käynnit ja juoksut - hypyt, hyppelyt ja kuperkeikat -kiipeäminen, riippuminen -temppuilu, helpot tasapainoliikkeet -perus- ja kuntojumppaa -rivi, jono, parijono, piiri -yleisurheilulajeihin valmentavia harjoituksia Palloilu -pallon kuljetustavat, heitot ja kiinniotot -pallon pompottaminen paikallaan -lyönnit kädellä ja erilaisilla mailoilla -viite- ja pienpelit, leikit (mm. tiikerilentis) Hiihto -kaatuminen ja ylösnousu -käännökset paikalla -liukuminen -sauvoitta hiihto ja tasatyöntö -2-vaiheinen vuorohiihto -nousu- ja laskutavat -leikit -kestävyys- ja retkihiihtoa Luistelu -nauhojen sitominen -kaatuminen ja ylösnousu -tasapainoharjoituksia ja liukuminen -potkuharjoitukset -jarrutukset -käytettävä aina kypärää Luontoliikunta: suunnistus ja retkeily -patikkaretki maastoon -maasto- ja lumileikit -suunnistusleikit -valokuvasuunnistus -luokkakartta ja pihakartta sekä karttamerkkejä Vesiliikunta -veteen totuttautuminen -vesileikit -kellunta -liuku, sukellus -hypyt -uintitavat: myyräuinti, koirauinti, alkeisselkäuinti Musiikkiliikunta -leikit, perinneleikit -erilaiset käynnit, juoksut, hyppelyt -musiikin mukaan liikkuminen vapaasti tai ohjatusti -leikinomaiset tanssit simerkkejä mahdollisista työtavoista -pelit ja leikit -yhteistoiminta -säännöt: -järjestäytyminen -ryhmittäytyminen -liikuntatunnin rutiinien hallinta -motoristen taitojen kartoitus ja testaaminen -terveyskasvatus -uimahallikäynnit väh. 3 x lukuvuosi -videot (esim. jumppasirkus) -tekniikoiden harjoittelu -kuntopiiri -kestävyysharjoitteet -yhteistyö urheiluseurojen kanssa 2

3 3. luokka 4. luokka avoitteet -kokee liikunnan ja oppimisen iloa -kehittää koordinaatiotaan, tasapainoaan ja liikkuvuuttaan -kehittyy sosiaalisissa taidoissaan (fair play) -kokeilee eri liikuntamuotoja ohjatusti -saa virikkeitä harrastaa liikuntaa -kehittää kuntoa/kestävyyttä -ymmärtää liikunnan terveydellistä merkitystä -oppii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta -oppii käyttämään asianmukaisia varusteita ja huolehtimaan niistä -oppii turvallisen ja vastuullisen liikkumisen erilaisissa ympäristöissä -oppii uimataidon -oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa. 3

4 Keskeiset sisällöt Perusliikunta Yleisurheilulajien harjoittelua: -juoksut (leikit, lähdöt, pika-, kestävyys-, aita- ja viestijuoksut) -hypyt (pituushyppy, korkeushypyn kehittelyä) -heitot (pallonheitto/ kuulantyöntö, keihäänheiton kehittelyä turbokeihäällä) Voimistelu Perus- ja kuntojumppaa voi sisällyttää jokaisen liikuntatunnin alkuun ja loppuun ( esim. kuntopiirit ja venyttelyt). elkeä perus- ja kuntovoimistelujakso ennen telinevoimistelun aloittamista. elinevoimistelua: -kuperkeikat (eteen, taakse, haarakuperkeikka) -vaa at (esim. polvi- ja kulmavaaka) -seisonnat (niska- ja päälläseisonnat) -siltaanousu -rattaanpyörä -hyppyjä (esim. kyykky-, haara-, x-, kynttilä- ja kuperkeikkahyppy ) -kiipeämiset, riipunnat ja heilunnat puolapuilla, renkailla, köysillä ja rekillä -neulansilmä, kiepin kehittelyä, oikonoja ja päinsuistunta eteen -helppoja liikesarjoja (Jumppasirkus) Välinevoimistelua: -esim. hypinnaru, vanne, pallo ja hernepussi Palloilu Jalkapallo: -pallonkäsittelyharjoituksia (sisä- ja ulkosyrjäsyöttö ja sisäsyrjäpotku, nilkkapotku, haltuunotto jalalla, kuljettaminen, sivurajaheitto, peruspelisäännöt) Pesäpallo: -heiton ja kiinnioton harjoittelua -peruslyönti mailalla ja näpylyönti -pelaamisen harjoittelua, tärkeimpiä sääntöjä Lentopallo: -liikkuminen valmiusasennossa, sormilyönnin alkeet, passaus, heittämällä syöttö, alakautta syötön ja paikanvaihdon kehittelyä (tiikerilentis) Koripallo: -pallonkäsittelyharjoituksia, rannesyöttö ilmassa ja lattian kautta, kuljetus paremmalla kädellä, kahden käden heitto, viitepelit, yhteen koriin pelaaminen, koulukoriksen sääntöjä alibandy (sähly): -pallon- ja mailankäsittelyharjoituksia, kuljettaminen, tärkeimmät säännöt, turvallisen pelin harjoitteleminen Hiihto -perinteisessä hiihdossa kaksivaiheinen vuorohiihto ja tasatyöntö, luisteluhiihtoa -mäenlasku ja nousu -käännöksiä -kestävyys- ja retkihiihtoa Luistelu -liu ut, eteen- ja taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset, taitoluistelun alkeita -jääpelien alkeet ja tärkeimmät säännöt -luistellessa on käytettävä aina kypärää Luontoliikunta: suunnistus ja retkeily -liikkuminen lähialueen maastokartan avulla, karttamerkit -luonnossa liikkumisen periaatteet -maastoretket Vesiliikunta liite: LN:n uinninopetuksen OP Musiikkiliikunta -musiikin rytmin mukaan liikkuminen (tasa- ja kolmijakoinen): laukkapolkka -musiikin ilmaiseminen liikkeen avulla, laulu- ja piirileikkejä, suomalaisia kansantansseja: esim. Lantti 4

5 simerkkejä mahdollisista työtavoista -pelit ja leikit -yhteistoiminta -säännöt: -järjestäytyminen -ryhmittäytyminen -liikuntatunnin rutiinien hallinta -motoristen taitojen kartoitus ja testaaminen -terveyskasvatus -uimahallikäynnit väh. 3 x lukukausi -videot (esim. jumppasirkus) -tekniikoiden harjoittelu -kuntopiiri -kestävyysharjoitteet -yhteistyö urheiluseurojen kanssa Arviointi Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä -hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa -osaa juosta, hypätä ja heittää -osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä -osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan -osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä -osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen -osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin ja taaksepäin luistelun ja jarrutuksen -pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti -pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä - katso LN:n uinninopetuksen OP -toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa -osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan -toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen. A V O I 5. ja 6. luokka 7. luokka - kehittää monipuolisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja - oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä - kehittää uimataitoaan sekä oppii vedestä pelastamisen taitoja - oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin - oppii sietämään/asenne - kokee liikunnan ja oppimisen iloa - oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioimisessa - ymmärtää huolehtia omasta hygieniastaan peseytymällä liikuntatunnin jälkeen - tietää fyysisen harjoittelun merkityksen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. isällöt toteutetaan koulukohtaisten työjärjestysten, tilojen, käytössä olevien kenttien ja ulkoliikuntapaikkojen puitteissa. K K I I Perusliikunta (yleisurheilun lajitaitoja) Juoksut : pikajuoksu, kestävyysjuoksu, aitajuoksu, viestit Hypyt: pituushyppy, moniloikat, flopin tekniikka Heitot: kuulantyöntö vauhdillisena, pallonheitto vauhdillisena, keihäänheiton kehittely Voimistelu Perus ja kuntovoimistelua voi sisällyttää jokaisen liikuntatunnin alkuun ja loppuun ( esim. kuntopiirit, venyttelyt, lihaskuntotestit, aerobic). elkeä perus ja kuntovoimistelujakso ennen telinevoimistelun aloittamista. elinevoimistelua permannolla esim. korkea vaaka, tasa- ja vuoroponnistus vauhdillinen rattaanpyörä, käsinseisonnan kehittely, lentokuperkeikka, päähyppy/ puolivoltin kehittely, liikesarjoja permantoliikkeitä yhdistellen (Jumppasirkussarja) Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia ke- 5

6 Ä L L Ö Hypyt: haarahyppy, 3-4 luokilla opittuja hyppyjä alkulentoa lisäten, telinettä korottaen ja parempaan hypyn hallintaan pyrkien Rekki: kieppi, kaarihyppy, heilunnat ja riipunnat, päinsuistunta eteen, kiintopyörähdyksen kehittely, leuanveto, liikesarjoja rekkiliikkeitä yhdistellen (Jumppasirkussarja) Musiikkiliikunta asajakoinen rytmi: jenkka, rock Kolmijakoinen rytmi: valssi Jokin kansantanssi Palloilu ja mailapelit Jalkapallossa paljon erilaisia pallonkäsittelyharjoituksia kuten ponnauttelut, syötöt sisä- ja ulkosyrjällä paikaltaan ja kuljetuksesta, haltuunotot jaloilla ja rinnalla, kuljettaminen ulko- ja sisäsyrjällä molemmin jaloin, harhautuksia, puskut omasta heitosta, laukomisen tekniikka ( sisäsyrjä ja nilkkapotku ), peliajatus, maalivahtipelin perusteet, säännöt Pesäpallossa erilaisia pelinomaisia heittoja ja kiinniottoja (esim. kauhaisu), pelitilannelyönnit pysty ja vaakamailalla, eteneminen, kärkkyminen, lukkarina toimiminen, säännöt ja tavallisimmat vihellysmerkit Lentopallossa liikkuminen valmiusasennossa ja pallon alle liikkuminen, sormilyönti, passaus, hihalyönti, alakautta syöttö, peliajatus, paikanvaihdot ( tiikerilentis ), kolmen kosketuksen peliajatus, säännöt Koripallossa paljon erilaisia pallonkäsittelyharjoituksia kuten matala ja korkea kuljetus oikealla ja vasemmalla kädellä, tukijalan käyttö, suojaaminen, syötöt ranteella liikkestä laakana ja lattian kautta, päänylisyöttö, yhden ja kahden käden heitot, kahden askeleen heitto ( lay up ). Vapaan paikan hakeminen ja pelaajavartioinnin idea. Koulukoriksen säännöt ja peliajatus. alibandyssa (sähly) paljon erilaisia pallon- ja mailankäsittelyharjoituksia kuten syöttö ja syötönvastaanotto, ranne- ja vetolaukaus, kuljetusharjoituksia. Peliajatus korostaen vapaan paikan hakemista, liikkumista puolustajana ja hyökkääjänä. Maalivahtipelin perusteet ja säännöt. ulkapallo, tennis ja pöytätennis soveltuvat lisäoppiainekseksi valinnaistunneille tai kerhoihin, mikäli sellaisia järjestetään. Kaikissa pallo- ja mailapeleissä korostetaan reilun pelin noudattamista, pelikaverien kunnioittamista ja sääntöjen ja sopimusten noudattamista. Luontoliikunta uunnistuksessa monipuolisia maastossa liikkumisharjoituksia tutustuen erilaisiin karttoihin, mittakaavaan, reitinvalintaan (tukireitti- ja viuhkasuunnistus, erilaiset radat, korttelisuunnistus) Retkeilyssä eri vuodenaikoina ( laturetket, patikkaretket) tutustutaan jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, retkeilyssä tarvittaviin varusteisiin ja opetellaan retkeilyn perustaitoja. Uinti ja vedestä pelastaminen liite: ln:n uinninopetuksen OP Luistelu ja jääpelit Luistellessa on aina käytettävä kypärää. honhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lautarullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmä-käsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, pää- ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Renkailla heiluntaa ja temppuja. Hyppyarkku:kyykkyhyppy(tytöt) circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan-),rockmuunnos Palloilu Lentopallo; sormilyönti, ala-aloitus, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput Koripallo; heitto, hyppyheitto, syöttö, haltuunotto, kuljetukset ja yksitahtipysähdys, pelaajavartiointi, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 1 vs 1, 3 vs 3 peli Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä Pesäpallo; perustekniikka. Heitto, kiinniotto, taittoheitto, peruslyönti, pysty- ja vaakanäpäys, lajinomaisia kilpailuja, leikkejä ja erilaisia viitepelejä, säännöt Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan. Käsipallo; perustekniikka. yöttö, vastaanotto, vauhdillinen heitto, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt alibandy; pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia; syöttö, haltuunotto, harhautus ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikka. Ote, peruslyönnit kämmen ja rysty, syöttö, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit. Kaikissa pallo- ja mailapeleissä korostetaan reilun pelin noudattamista, pelikaverien kunnioittamista ja sääntöjen ja sopimusten noudattamista. uunnistus; karttaharjoituksia (kartan suunnastus ja suunnanotto kompassilla. karttamerkit, maaston ja kartan vastaavuus, karttaretkeily) Uinti ja vedestä pelastaminen; va- 6

7 Luistelussa monipuolisia luisteluharjoituksia eteen - ja taaksepäin oikeaa luisteluasentoa ja oikeaa luistelutekniikkaa korostaen. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Jääpeleissä monipuolisia mailan- ja pallonkäsittelyharjoitteita ja viitepelejä. Jääkiekon, kaukalopallon ja ringeten säännöt pääpiirteittäin, jotta turvallinen pelaaminen mahdollistuu. Hiihto Perinteisen hiihdon tekniikan kertaus ( tasahiihto, 2-vaiheinen vuorohiihto, mäkien nousu - ja laskutavat. Luisteluhiihdon tekniikan kertaus ( luistelupotku, vuoroluistelu sauvoitta, 2-vaiheinen tasaluistelu, 1-vaiheinen tasaluistelu, matala ja korkea laskuasento). Harjoittelu leikinomaisesti hiihtomaa-tyyppisessä maastossa. Hiihtoretkillä tavoitteena tulisi olla taloudellisten ja tehokkaiden hiihtotekniikoiden käyttö. ama tavoite korostuu hiihdettäessä kilpaa. Lihashuolto ja testit Lihaskuntoa ja kestävyyttä mittaavien testien esittely ja käyttö soveltaen. Kestävyystestinä esim.6min., 800m, 1500m ja2000m Uuteen liikuntalajiin tutustuminen Uusia liikuntalajeja esitellään oppilaille kunkin koulun omien mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa esim. leirikouluissa ja liikuntapäivinä. Laskettelussa perustaidot, kuten aurajarrutus, aurakäännös, oikolasku, viistolasku ja käyttäytyminen hississä. paauinti, helpot hypyt, vesipelastamisessa veden polkeminen, ohjeet turvalliseen auttamistapaan. Beachlife; lautakisailua, vesipelejä. Luistelu ja jääpelit; luistelu, perustekniikkaa, pienpelejä. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittelyn ja jäähdyttelyn merkitys, lajiin sopivat venyttelyt. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä YÖ- A- VA Periaatteena valita oppilaalle paljon toistoja ja tekemistä suosiva työtapa. Opetus lajiin sopivalla tavalla; komentotyylistä itseohjautuvaan. Yksilöllinen opetus, pariharjoitus ja yhteistoiminnalliset työtavat. riyttäminen tahdon ja taidon mukaisesti. 7

8 A V O I 8.luokka 9.luokka - kehittää uimataitoaan sekä oppii vedestä pelastamisen taitoja - oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioimisessa - tietää fyysisen harjoittelun merkityksen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä - sisällöt toteutetaan koulukohtaisten työjärjestysten, tilojen, käytössä olevien kenttien ja ulkoliikuntapaikkojen asettamissa puitteissa - kokee liikunnan ja oppimisen iloa sekä sisäistää säännöllisen liikunnan merkityksen osana jokapäiväistä hyvinvointia ja terveyttä - kehittää monipuolisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja - oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin. - ymmärtää kuntotestien merkityksen toimintakyvylle. - soveltaa oppimiaan lajitaitoja lajinmukaiseen taktiikkaan (pelikäsitys) - kokeilee mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolella harrastettavia erikoislajeja (esim. keilailu, golf, laskettelu). K K I I Ä L L Ö Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, korkeus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia kehonhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. Kerrataan perustaitoja ja edetään vaativimpiin liikkeisiin esim. volttiharjoittelu ja liikkeiden sitomista sarjoiksi. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lauta-rullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmä-käsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, päällä ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Re.nkailla heiluntaa ja temppuja,sirkustelua (tytöt) Circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan- ja), bug Palloilu Lentopallo; kertaus, yläaloitus, hihalyönti, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä Pesäpallo; kertaus, ulkopelissä sijoittuminen, liikkuminen ja varmistaminen. isäpelissä lyöntien sijoittaminen ja kärkkyminen, lajinomaisia kilpailuja, leikkejä ja erilaisia viitepelejä Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, korkeus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia kehonhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. Kerrataan perustaitoja ja edetään vaativimpiin tehtäviin ja sarjoihin. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lauta-rullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmäkäsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, päällä ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Renkailla heiluntaa ja temppuja. trapetsi (tytöt) Circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan- ja vanhat tanssit) Palloilu Lentopallo; iskulyönti, juju, torjunta, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput, taktiikka Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä, taktiikka Pesäpallo; kertaus lajitaidoista, lajinomaisia kilpailuja ja erilaisia viitepelejä, taktiikka ja sääntötuntemus Koripallo: kertaus, give and go, screen, paikkapuolustus, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 8

9 Koripallo; kertaus, puolustusasento, tukijalan käyttö, harhautukset, lay-up, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 3 vs 3 peli Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan Käsipallo; kertaus, harhautukset, hyökkäys, puolustus, maalivahtipeli, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt alibandy: pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia; syöttö, haltuunotto, harhautus ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikan kertaus, pistelasku ja sääntötuntemus, nelinpelit, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit. uunnistus; kompassin käyttö, suunnassa kulku, etäisyyden mittaaminen Uinti ja vedestä pelastaminen; kertaus, selkäuinti, kylkiuinti, hyppyjä, pelejä, vesipelastamisessa narun heitto, sukellus. Kommentteja. Luistelu ja jääpelit; luistelu, perustekniikka, pienpelit Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittely, jäähdyttely, lajikohtainen venyttely. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000 m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen. Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä säännöt, taktiikka, 5 vs peli Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan Käsipallo; kertaus, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt, taktiikka alibandy: pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia, taktiikka ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikan kertaus, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit, sääntötuntemus, taktiikka. uunnistus; reitinvalinta, rata Uinti ja vedestä pelastaminen; kertaus, rintauinti, perhosuinnin kehittelyä,(pojat), hyppyjä, pelejä, vesipelastamisessa kuljetus. ähän kommentteja! Luistelu ja jääpelit; luistelu, pienpelit, koko kentän peli. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittely, jäähdyttely, lajikohtainen venyttely. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000 m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen. Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä YÖ- A- VA Periaatteena valita oppilaalle paljon toistoja ja tekemistä suosiva työtapa. yötavan valinta liikuntamuotoon, ryhmään ja sisältöön parhaiten sopivalla tavalla; komentotyylistä itseohjautuvaan. Yksilöllinen opetus, pariharjoitus ja yhteistoiminnalliset työtavat. riyttäminen tahdon ja taidon mukaisesti. ARVI- OINI Päättö- Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 -osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa -osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä ja termejä -osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa -osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan -osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista -osaa luistella sujuvasti -hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat mikäli hiihtoa on voitu opettaa -hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja -tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä -osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään -osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan -toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. 9

10 AIHKOKONAIUUD LIIKUNNAA Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Liikunta on vireyttä ylläpitävä, toiminnallinen oppiaine, jossa oppilas saa monipuolisia mahdollisuuksia oman fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvunsa ymmärtämiseen. kohtaa erilaisia eettisiä kysymyksiä liikuntatilanteissa. Ryhmässä toimiminen, sääntöjen noudattaminen ja reilun pelin periaate ohjaavat yhteisöllisyyteen. utustutaan kansalliseen ja kansainväliseen liikuntakulttuuriin monipuolisten liikuntamuotojen kautta. Liikunta on yhdistävä ja yhteinen tekijä eri kansallisuuksista olevien oppilaiden kesken. Viestintä ja mediataito Liikunta on luonteeltaan jatkuvaa yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Yhdessä liikkuen oppilaille tarjoutuu luonnollisia tilaisuuksia viestintätaitojensa harjoittamiseen. Oppilailla on tilaisuus verrata omaa osaamistaan suhteessa muihin ja median luomiin mielikuviin. Osallistuva kansalainen ja yrittäjyys Liikunnassa korostetaan aktiivista osallistumista, vastuullisuutta ja toiminnan pitkäjänteisyyttä. Mahdollinen yhteistyö liikuntaseurojen ja -järjestöjen kanssa tutustuttaa osallistuvaan kansalaisuuteen. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Liikunnassa harjaannutetaan oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja erityisesti ihmisen hyvinvoinnin puolesta. ta ohjataan jokapäiväisessä liikkumisessaan terveellisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. urvallisuus ja liikenne Liikunnassa korostuvat turvalliset liikuntatavat ja turvallinen opiskeluilmapiiri. Oppilaita ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen erityisesti siirryttäessä koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille. Ihminen ja teknologia eknologiaa käytetään liikunnanopetuksen apuna. Oppilaita ohjataan tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen teknisten liikuntavälineiden käyttöön. 10

11 liite: LN:n uinninopetuksen OP 1 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA veteen totuttelu, kasvojen kastaminen kellunnat (meritähti-, keppi-, kilpikonna- ja selin kellunta) liuku, liuku + potkut sukellus myyrä/koirauinti alkeisselkäuinti hyppy jalat edellä ison altaan kokeilu avoite: kaikki uskaltaa ja osaa uida pikkualtaassa. Matkauinti m 2 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA myyräuinti alkeisselkäuinti alkeisrintauinti sukellus jalat edellä hyppy isoon altaaseen uinti isossa altaassa (rintauinnin jalkaliikkeet) avoite: kaikki osaa uida ja uskaltaa uida myös isossa altaassa. Matkauinti m 3 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA uinnit isossa altaassa myyrä/krooliuinti selkäuinti rintauinti pituus- ja syvyyssukellus hyppy pää edellä avoite: oikeat uintitavat. Matkauinti m 4 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA krooliuinti selkäuinti rintauinti sukellukset erilaisia hyppyjä avoite: varmuutta lisää, oikeat uintitavat. Matkauinti 200 m 11

12 5 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA krooliuinti selkäuinti rintauinti 200 m testiuintiharjoitus pelastusharjoituksia avoite: oikean uintitekniikan osaaminen. Matkauinti 200 m 6 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA kertauksena oikeat uintitekniikat pelastusharjoituksia uimakandidaatin tehtäviä 200 m uimataitotesti 20 min yhtämittainen matkauinti avoite: hallitsee uintitekniikat, osaa pelastaa ja pelastautua. Matkauinti vähintään 200 m 12

LIIKUNNAN KÄSIKIRJA LIIKUNTAA OPETTAVILLE OPETTAJILLE TURUSSA

LIIKUNNAN KÄSIKIRJA LIIKUNTAA OPETTAVILLE OPETTAJILLE TURUSSA KOULULIIKUNNAN KEHITTÄMISRYHMÄN RAPORTTI LIIKUNNAN KÄSIKIRJA LIIKUNTAA OPETTAVILLE OPETTAJILLE TURUSSA Työryhmät: Kunnallisen opetussuunnitelman alatyöryhmä liikunta Hakanen Anne Martin koulu Kumlander

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE

PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE Suomen Palloliitto ry Kaikki Pelaa -toiminto PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE SOVELTAVAN JALKAPALLONOPETUKSEN OPAS OHJAAJILLE JA OPETTAJILLE 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 Lasten jalkapallo on yhdessäoloa

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu 7-10-vuotiaiden uimareiden vanhemmille, ohjaajille, valmentajille ja tekniikkakoulujen vetäjille.

Koulutus on tarkoitettu 7-10-vuotiaiden uimareiden vanhemmille, ohjaajille, valmentajille ja tekniikkakoulujen vetäjille. VESIRALLI OHJAAJAN ENNAKKOMATERIAALI Tervetuloa Vesiralli-ohjaajakoulutukseen! Vesiralli-ohjaajakoulutuksen tavoitteet ja sisältö Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot ja -taidot ohjaamiseen sekä valmiudet

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Jalkapallon valmennuslinja 2012

Jalkapallon valmennuslinja 2012 Jan Salminen Pohjois-Espoon Ponsi ry Versio 3.0, 8.11.2013 / Kari Kaikkonen Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/45 Sisällysluettelo 1 Alkusanat... 3 2 Pohjois-Espoon Ponsi... 4 3 Ohjaajan rooli... 5 3.1 Ohjaajalle

Lisätiedot

LIIKUNTA. Opetuksen tavoitteet

LIIKUNTA. Opetuksen tavoitteet LIIKUNTA Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Lisätiedot

Luet uutta opasta golfin junioritoimintaan. Tämä ikäryhmäkohtainen opas on

Luet uutta opasta golfin junioritoimintaan. Tämä ikäryhmäkohtainen opas on Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014 Kustantaja Suomen Golfliitto ry Oppaiden sisältö Pia Mäki-Kokkila, Anu Alppi, Jetta Pilvi, Henrikki Tolonen, Tomi Paalanen, Pasi Puttonen, Juha Skyttä, Pekka Lumela,

Lisätiedot

NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT

NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSOPPAAT NUMMELAN PALLOSEURA VALMENNUSLINJAUS 2014 NUPS STRATEGIA 2014-2016 Aktiivinen ja laadukas liikuttaja Kasvava, monipuolisesti menestyvä ja kehittyvä seura Harrastajamäärän

Lisätiedot

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 PALLOILUKOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. PALLOILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ... 7 2. OPETUSTARKOITUS...

Lisätiedot

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 1 Perusopetuksen arvot 2 Perusopetuksen tehtävä 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta 2 4

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5 1 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.99/ 1288, 24.6.2010/642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 VALMENNUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Tekijät:U12 työryhmä Kuvat: Taitto: Heidi Soininen Suomen Palloliitto

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKÄ SAA LAPSEN LIIKKUMAAN? PERHEEN, KOULULIIKUNNAN JA KAVEREIDEN YHTEYS LIIKUNNAN- OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAHARRASTUKSEN ALOITTAMISEEN JA LAJIVALINTAAN Mari Hietanen Anna Kauppila Liikuntapedagogiikan pro

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI Suomen Koripalloliitto ry. Marttiina Roos- Salmi 2006 Päivitetty Jussi Räikkä / Antti Koskelainen 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto Osa 1: Lasten urheilun perusteet

Lisätiedot

... 17 ... 29 ... 11... 12... 13... 14... 15... 16 ... 18... 20... 21... 23... 24... 26... 28

... 17 ... 29 ... 11... 12... 13... 14... 15... 16 ... 18... 20... 21... 23... 24... 26... 28 1 ... 7... 9... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 21... 23... 24... 26... 28... 29... 30... 32... 34... 36... 37... 39... 41... 43... 44... 46... 48... 48 2 ... 53... 56 3 Tämä opas

Lisätiedot

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 1 OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 2 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO Opintolinjojen toimintasuunnitelma lukuvuonna 2015 2016 SISÄLLYS Sivut 1. Yleistä 1.1. Opiston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Ratsastuksen terveysprofiili

Ratsastuksen terveysprofiili Suomen Ratsastajainliitto ry Ratsastuksen terveysprofiili Anne-Maarit Hyttinen Ratsastuksen terveysprofiili 1 sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 TERVEYSPROFIILIN MÄÄRITTELYÄ 4 3 RATSASTUKSEN TAUSTAA 4 3.1

Lisätiedot

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Suomen Valmentajat ry NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Tommi Paavola Erik Piispa

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA

URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA Sa m p o 7 URHEILUVALMENNUKSEN OPETUSSUUNNITELMA URHEILUVALMENNUS SAMMON KESKUSLUKION OPETUSSUUNNITELMASSA SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Urheiluvalmennuksen kurssit 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Lisätiedot

SUOMEN KORIPALLOLIITTO. Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA

SUOMEN KORIPALLOLIITTO. Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA SUOMEN KORIPALLOLIITTO Nuorisotoiminta PAREMPI IHMINEN, PAREMPI URHEILIJA Sisällysluettelo 1. Esipuhe 1 2. Nuorisotoiminnan visio 2 3. Nuorisotoiminnan tavoitteet 3 4. Lapsen koripalloharrastus 4 4.1.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4

Lisätiedot

Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta

Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta 1 LIITE 1 YLEISOHJEET SOVELLETUISTA TUNNEISTA Sovelletut tuntisuunnitelmat

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot