1.-2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.-2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista"

Transkriptio

1 Liikunta Liikunnan opetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysis-motorinen kehitys. Liikunnan opetuksessa korostetaan vastuullisuutta, reilua peliä sekä turvallisuutta. Yhtenä tehtävänä on myös opastaa käyttäytymään turvallisesti liikenteessä. Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet. iedollinen kehitys: Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada laaja kokemus liikunnasta ja sen kautta oppia ymmärtämään liikunnan merkitys ja hyväksymään liikuntaan kuuluvat elementit ja tekijät. osiaalinen kehitys: Lapsen ja nuoren tulee sisäistää ja ymmärtää osallistumisen merkitys, yhteistyö ja toisen hyväksyminen. Affektiivisten taitojen ( asenteet ja arvot ) oppiminen; sosiaalinen vuorovaikutus, toisen huomioonottaminen, hyvä käytös, velvollisuuksista huolehtiminen ja reilu peli kuvaavat haluttua sosiaalista kehitystä. Hyvä itsetunto: Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada kehittää kestävää itsetuntoa tiettyjen olosuhteiden vaatimusten mukaisilla monipuolisilla liikuntakokemuksilla. Fyysis- motorinen kehitys: Perusliikkeet, kuten seisominen, käveleminen, juokseminen, hyppääminen ovat kaikkien varsinaisten liikuntasuoritusten perusta. Liikunnalliset perustaidot tulisi kehittää jo ennen kouluikää. Kouluikäisten urheilussa painotetaan lajitaitojen harjoittelua. aitotekijät: Kaikkien lajitaitojen hallintaa säätelevät ja ohjaavat yleiset taitotekijät, liikehallintatekijät (koordinaatio): tasapaino, rytmikyky, avaruudellinen suuntautumiskyky, erottelukyky, muuntelukyky, yhdistelykyky ja reaktiokyky. aitotekijät ovat aistien, hermoston ja lihaksiston tarkoituksenmukaista yhteistoimintaa. Kuntotekijöiden : ( kestävyys, voima, nopeus ja liikkuvuus) kehittyminen on edellytys liikunnallisten taitojen ja suoritusten parantumiselle. Psykomotoriikka: Psyykkisten ja motoristen tapahtumien toiminnallinen yhteys liittyen kiinteästi havaitsemiseen, liikkumiseen, tuntemiseen ja yhdessä tekemiseen vuorovaikutteisessa ympäristössä. Psykomotoriikan avulla voidaan tukea ja rikastuttaa fyysis-motorista kasvatusta. Liiku leikkien ( 1. ja 2. luokka ): 1. liikunnallinen herkkyyskausi. ässä ikävaiheessa perustaidot kehittyvät yleisiksi liikemalleiksi. Liiku oppien ( 3. ja 4. luokka ): Motorisen oppimiskyvyn nopean oppimisen kausi Liiku taitaen ( 5. ja 6. luokka ): Lapsuuden paras motorisen oppimiskyvyn kausi. 2. liikunnallinen herkkyyskausi. ämän ikäkauden oppilaille on tunnusomaista lisääntyvä suoritusvalmius. ietojen ja taitojen oppimiskyky on varsin suuri. Yksilöiden väliset liikunnalliset lahjakkuuserot tulevat selvemmin esiin. Opetusjärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kyvyiltään erilaiset voisivat harjoitella ja edetä taipumustensa mukaisesti. Liiku harjaantuen ja harrastaen ( 7., 8. ja 9 luokka ): ässä ikävaiheessa painottuvat lajitaitojen lisäksi nopeuden, liikkuvuuden sekä yleisten taitotekijöiden harjaannuttaminen. 1

2 VUOILUOKA 1 4 Vuosiluokkien 1 4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä kohti lajitaitoja niin sisä- kuin ulkoliikunnassakin. Liikunnan opetuksen tulee antaa tilaa oppilaan aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivalluksille luokka avoitteet -kokee liikunnan ja oppimisen iloa -kehittää koordinaatiotaan, tasapainoaan ja liikkuvuuttaan -kehittyy sosiaalisissa taidoissaan (fair play) -kokeilee eri liikuntamuotoja ohjatusti -saa virikkeitä harrastaa liikuntaa -ymmärtää liikunnan terveydellistä merkitystä -oppii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta -oppii käyttämään asianmukaisia varusteita ja huolehtimaan niistä -oppii turvallisen ja vastuullisen liikkumisen erilaisissa ympäristöissä -oppii uimataidon -oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa Keskeiset sisällöt Perusliikunta, voimistelua välineillä ja telineillä -erilaiset käynnit ja juoksut - hypyt, hyppelyt ja kuperkeikat -kiipeäminen, riippuminen -temppuilu, helpot tasapainoliikkeet -perus- ja kuntojumppaa -rivi, jono, parijono, piiri -yleisurheilulajeihin valmentavia harjoituksia Palloilu -pallon kuljetustavat, heitot ja kiinniotot -pallon pompottaminen paikallaan -lyönnit kädellä ja erilaisilla mailoilla -viite- ja pienpelit, leikit (mm. tiikerilentis) Hiihto -kaatuminen ja ylösnousu -käännökset paikalla -liukuminen -sauvoitta hiihto ja tasatyöntö -2-vaiheinen vuorohiihto -nousu- ja laskutavat -leikit -kestävyys- ja retkihiihtoa Luistelu -nauhojen sitominen -kaatuminen ja ylösnousu -tasapainoharjoituksia ja liukuminen -potkuharjoitukset -jarrutukset -käytettävä aina kypärää Luontoliikunta: suunnistus ja retkeily -patikkaretki maastoon -maasto- ja lumileikit -suunnistusleikit -valokuvasuunnistus -luokkakartta ja pihakartta sekä karttamerkkejä Vesiliikunta -veteen totuttautuminen -vesileikit -kellunta -liuku, sukellus -hypyt -uintitavat: myyräuinti, koirauinti, alkeisselkäuinti Musiikkiliikunta -leikit, perinneleikit -erilaiset käynnit, juoksut, hyppelyt -musiikin mukaan liikkuminen vapaasti tai ohjatusti -leikinomaiset tanssit simerkkejä mahdollisista työtavoista -pelit ja leikit -yhteistoiminta -säännöt: -järjestäytyminen -ryhmittäytyminen -liikuntatunnin rutiinien hallinta -motoristen taitojen kartoitus ja testaaminen -terveyskasvatus -uimahallikäynnit väh. 3 x lukuvuosi -videot (esim. jumppasirkus) -tekniikoiden harjoittelu -kuntopiiri -kestävyysharjoitteet -yhteistyö urheiluseurojen kanssa 2

3 3. luokka 4. luokka avoitteet -kokee liikunnan ja oppimisen iloa -kehittää koordinaatiotaan, tasapainoaan ja liikkuvuuttaan -kehittyy sosiaalisissa taidoissaan (fair play) -kokeilee eri liikuntamuotoja ohjatusti -saa virikkeitä harrastaa liikuntaa -kehittää kuntoa/kestävyyttä -ymmärtää liikunnan terveydellistä merkitystä -oppii huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta -oppii käyttämään asianmukaisia varusteita ja huolehtimaan niistä -oppii turvallisen ja vastuullisen liikkumisen erilaisissa ympäristöissä -oppii uimataidon -oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa. 3

4 Keskeiset sisällöt Perusliikunta Yleisurheilulajien harjoittelua: -juoksut (leikit, lähdöt, pika-, kestävyys-, aita- ja viestijuoksut) -hypyt (pituushyppy, korkeushypyn kehittelyä) -heitot (pallonheitto/ kuulantyöntö, keihäänheiton kehittelyä turbokeihäällä) Voimistelu Perus- ja kuntojumppaa voi sisällyttää jokaisen liikuntatunnin alkuun ja loppuun ( esim. kuntopiirit ja venyttelyt). elkeä perus- ja kuntovoimistelujakso ennen telinevoimistelun aloittamista. elinevoimistelua: -kuperkeikat (eteen, taakse, haarakuperkeikka) -vaa at (esim. polvi- ja kulmavaaka) -seisonnat (niska- ja päälläseisonnat) -siltaanousu -rattaanpyörä -hyppyjä (esim. kyykky-, haara-, x-, kynttilä- ja kuperkeikkahyppy ) -kiipeämiset, riipunnat ja heilunnat puolapuilla, renkailla, köysillä ja rekillä -neulansilmä, kiepin kehittelyä, oikonoja ja päinsuistunta eteen -helppoja liikesarjoja (Jumppasirkus) Välinevoimistelua: -esim. hypinnaru, vanne, pallo ja hernepussi Palloilu Jalkapallo: -pallonkäsittelyharjoituksia (sisä- ja ulkosyrjäsyöttö ja sisäsyrjäpotku, nilkkapotku, haltuunotto jalalla, kuljettaminen, sivurajaheitto, peruspelisäännöt) Pesäpallo: -heiton ja kiinnioton harjoittelua -peruslyönti mailalla ja näpylyönti -pelaamisen harjoittelua, tärkeimpiä sääntöjä Lentopallo: -liikkuminen valmiusasennossa, sormilyönnin alkeet, passaus, heittämällä syöttö, alakautta syötön ja paikanvaihdon kehittelyä (tiikerilentis) Koripallo: -pallonkäsittelyharjoituksia, rannesyöttö ilmassa ja lattian kautta, kuljetus paremmalla kädellä, kahden käden heitto, viitepelit, yhteen koriin pelaaminen, koulukoriksen sääntöjä alibandy (sähly): -pallon- ja mailankäsittelyharjoituksia, kuljettaminen, tärkeimmät säännöt, turvallisen pelin harjoitteleminen Hiihto -perinteisessä hiihdossa kaksivaiheinen vuorohiihto ja tasatyöntö, luisteluhiihtoa -mäenlasku ja nousu -käännöksiä -kestävyys- ja retkihiihtoa Luistelu -liu ut, eteen- ja taaksepäin luistelu, jarrutukset, käännökset, taitoluistelun alkeita -jääpelien alkeet ja tärkeimmät säännöt -luistellessa on käytettävä aina kypärää Luontoliikunta: suunnistus ja retkeily -liikkuminen lähialueen maastokartan avulla, karttamerkit -luonnossa liikkumisen periaatteet -maastoretket Vesiliikunta liite: LN:n uinninopetuksen OP Musiikkiliikunta -musiikin rytmin mukaan liikkuminen (tasa- ja kolmijakoinen): laukkapolkka -musiikin ilmaiseminen liikkeen avulla, laulu- ja piirileikkejä, suomalaisia kansantansseja: esim. Lantti 4

5 simerkkejä mahdollisista työtavoista -pelit ja leikit -yhteistoiminta -säännöt: -järjestäytyminen -ryhmittäytyminen -liikuntatunnin rutiinien hallinta -motoristen taitojen kartoitus ja testaaminen -terveyskasvatus -uimahallikäynnit väh. 3 x lukukausi -videot (esim. jumppasirkus) -tekniikoiden harjoittelu -kuntopiiri -kestävyysharjoitteet -yhteistyö urheiluseurojen kanssa Arviointi Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä -hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa -osaa juosta, hypätä ja heittää -osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä -osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan -osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä -osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen -osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin ja taaksepäin luistelun ja jarrutuksen -pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti -pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä - katso LN:n uinninopetuksen OP -toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa -osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan -toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen. A V O I 5. ja 6. luokka 7. luokka - kehittää monipuolisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja - oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä - kehittää uimataitoaan sekä oppii vedestä pelastamisen taitoja - oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin - oppii sietämään/asenne - kokee liikunnan ja oppimisen iloa - oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioimisessa - ymmärtää huolehtia omasta hygieniastaan peseytymällä liikuntatunnin jälkeen - tietää fyysisen harjoittelun merkityksen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. isällöt toteutetaan koulukohtaisten työjärjestysten, tilojen, käytössä olevien kenttien ja ulkoliikuntapaikkojen puitteissa. K K I I Perusliikunta (yleisurheilun lajitaitoja) Juoksut : pikajuoksu, kestävyysjuoksu, aitajuoksu, viestit Hypyt: pituushyppy, moniloikat, flopin tekniikka Heitot: kuulantyöntö vauhdillisena, pallonheitto vauhdillisena, keihäänheiton kehittely Voimistelu Perus ja kuntovoimistelua voi sisällyttää jokaisen liikuntatunnin alkuun ja loppuun ( esim. kuntopiirit, venyttelyt, lihaskuntotestit, aerobic). elkeä perus ja kuntovoimistelujakso ennen telinevoimistelun aloittamista. elinevoimistelua permannolla esim. korkea vaaka, tasa- ja vuoroponnistus vauhdillinen rattaanpyörä, käsinseisonnan kehittely, lentokuperkeikka, päähyppy/ puolivoltin kehittely, liikesarjoja permantoliikkeitä yhdistellen (Jumppasirkussarja) Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia ke- 5

6 Ä L L Ö Hypyt: haarahyppy, 3-4 luokilla opittuja hyppyjä alkulentoa lisäten, telinettä korottaen ja parempaan hypyn hallintaan pyrkien Rekki: kieppi, kaarihyppy, heilunnat ja riipunnat, päinsuistunta eteen, kiintopyörähdyksen kehittely, leuanveto, liikesarjoja rekkiliikkeitä yhdistellen (Jumppasirkussarja) Musiikkiliikunta asajakoinen rytmi: jenkka, rock Kolmijakoinen rytmi: valssi Jokin kansantanssi Palloilu ja mailapelit Jalkapallossa paljon erilaisia pallonkäsittelyharjoituksia kuten ponnauttelut, syötöt sisä- ja ulkosyrjällä paikaltaan ja kuljetuksesta, haltuunotot jaloilla ja rinnalla, kuljettaminen ulko- ja sisäsyrjällä molemmin jaloin, harhautuksia, puskut omasta heitosta, laukomisen tekniikka ( sisäsyrjä ja nilkkapotku ), peliajatus, maalivahtipelin perusteet, säännöt Pesäpallossa erilaisia pelinomaisia heittoja ja kiinniottoja (esim. kauhaisu), pelitilannelyönnit pysty ja vaakamailalla, eteneminen, kärkkyminen, lukkarina toimiminen, säännöt ja tavallisimmat vihellysmerkit Lentopallossa liikkuminen valmiusasennossa ja pallon alle liikkuminen, sormilyönti, passaus, hihalyönti, alakautta syöttö, peliajatus, paikanvaihdot ( tiikerilentis ), kolmen kosketuksen peliajatus, säännöt Koripallossa paljon erilaisia pallonkäsittelyharjoituksia kuten matala ja korkea kuljetus oikealla ja vasemmalla kädellä, tukijalan käyttö, suojaaminen, syötöt ranteella liikkestä laakana ja lattian kautta, päänylisyöttö, yhden ja kahden käden heitot, kahden askeleen heitto ( lay up ). Vapaan paikan hakeminen ja pelaajavartioinnin idea. Koulukoriksen säännöt ja peliajatus. alibandyssa (sähly) paljon erilaisia pallon- ja mailankäsittelyharjoituksia kuten syöttö ja syötönvastaanotto, ranne- ja vetolaukaus, kuljetusharjoituksia. Peliajatus korostaen vapaan paikan hakemista, liikkumista puolustajana ja hyökkääjänä. Maalivahtipelin perusteet ja säännöt. ulkapallo, tennis ja pöytätennis soveltuvat lisäoppiainekseksi valinnaistunneille tai kerhoihin, mikäli sellaisia järjestetään. Kaikissa pallo- ja mailapeleissä korostetaan reilun pelin noudattamista, pelikaverien kunnioittamista ja sääntöjen ja sopimusten noudattamista. Luontoliikunta uunnistuksessa monipuolisia maastossa liikkumisharjoituksia tutustuen erilaisiin karttoihin, mittakaavaan, reitinvalintaan (tukireitti- ja viuhkasuunnistus, erilaiset radat, korttelisuunnistus) Retkeilyssä eri vuodenaikoina ( laturetket, patikkaretket) tutustutaan jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, retkeilyssä tarvittaviin varusteisiin ja opetellaan retkeilyn perustaitoja. Uinti ja vedestä pelastaminen liite: ln:n uinninopetuksen OP Luistelu ja jääpelit Luistellessa on aina käytettävä kypärää. honhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lautarullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmä-käsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, pää- ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Renkailla heiluntaa ja temppuja. Hyppyarkku:kyykkyhyppy(tytöt) circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan-),rockmuunnos Palloilu Lentopallo; sormilyönti, ala-aloitus, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput Koripallo; heitto, hyppyheitto, syöttö, haltuunotto, kuljetukset ja yksitahtipysähdys, pelaajavartiointi, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 1 vs 1, 3 vs 3 peli Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä Pesäpallo; perustekniikka. Heitto, kiinniotto, taittoheitto, peruslyönti, pysty- ja vaakanäpäys, lajinomaisia kilpailuja, leikkejä ja erilaisia viitepelejä, säännöt Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan. Käsipallo; perustekniikka. yöttö, vastaanotto, vauhdillinen heitto, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt alibandy; pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia; syöttö, haltuunotto, harhautus ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikka. Ote, peruslyönnit kämmen ja rysty, syöttö, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit. Kaikissa pallo- ja mailapeleissä korostetaan reilun pelin noudattamista, pelikaverien kunnioittamista ja sääntöjen ja sopimusten noudattamista. uunnistus; karttaharjoituksia (kartan suunnastus ja suunnanotto kompassilla. karttamerkit, maaston ja kartan vastaavuus, karttaretkeily) Uinti ja vedestä pelastaminen; va- 6

7 Luistelussa monipuolisia luisteluharjoituksia eteen - ja taaksepäin oikeaa luisteluasentoa ja oikeaa luistelutekniikkaa korostaen. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Jääpeleissä monipuolisia mailan- ja pallonkäsittelyharjoitteita ja viitepelejä. Jääkiekon, kaukalopallon ja ringeten säännöt pääpiirteittäin, jotta turvallinen pelaaminen mahdollistuu. Hiihto Perinteisen hiihdon tekniikan kertaus ( tasahiihto, 2-vaiheinen vuorohiihto, mäkien nousu - ja laskutavat. Luisteluhiihdon tekniikan kertaus ( luistelupotku, vuoroluistelu sauvoitta, 2-vaiheinen tasaluistelu, 1-vaiheinen tasaluistelu, matala ja korkea laskuasento). Harjoittelu leikinomaisesti hiihtomaa-tyyppisessä maastossa. Hiihtoretkillä tavoitteena tulisi olla taloudellisten ja tehokkaiden hiihtotekniikoiden käyttö. ama tavoite korostuu hiihdettäessä kilpaa. Lihashuolto ja testit Lihaskuntoa ja kestävyyttä mittaavien testien esittely ja käyttö soveltaen. Kestävyystestinä esim.6min., 800m, 1500m ja2000m Uuteen liikuntalajiin tutustuminen Uusia liikuntalajeja esitellään oppilaille kunkin koulun omien mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa esim. leirikouluissa ja liikuntapäivinä. Laskettelussa perustaidot, kuten aurajarrutus, aurakäännös, oikolasku, viistolasku ja käyttäytyminen hississä. paauinti, helpot hypyt, vesipelastamisessa veden polkeminen, ohjeet turvalliseen auttamistapaan. Beachlife; lautakisailua, vesipelejä. Luistelu ja jääpelit; luistelu, perustekniikkaa, pienpelejä. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittelyn ja jäähdyttelyn merkitys, lajiin sopivat venyttelyt. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä YÖ- A- VA Periaatteena valita oppilaalle paljon toistoja ja tekemistä suosiva työtapa. Opetus lajiin sopivalla tavalla; komentotyylistä itseohjautuvaan. Yksilöllinen opetus, pariharjoitus ja yhteistoiminnalliset työtavat. riyttäminen tahdon ja taidon mukaisesti. 7

8 A V O I 8.luokka 9.luokka - kehittää uimataitoaan sekä oppii vedestä pelastamisen taitoja - oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioimisessa - tietää fyysisen harjoittelun merkityksen oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä - sisällöt toteutetaan koulukohtaisten työjärjestysten, tilojen, käytössä olevien kenttien ja ulkoliikuntapaikkojen asettamissa puitteissa - kokee liikunnan ja oppimisen iloa sekä sisäistää säännöllisen liikunnan merkityksen osana jokapäiväistä hyvinvointia ja terveyttä - kehittää monipuolisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja - oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilanteisiin. - ymmärtää kuntotestien merkityksen toimintakyvylle. - soveltaa oppimiaan lajitaitoja lajinmukaiseen taktiikkaan (pelikäsitys) - kokeilee mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolella harrastettavia erikoislajeja (esim. keilailu, golf, laskettelu). K K I I Ä L L Ö Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, korkeus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia kehonhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. Kerrataan perustaitoja ja edetään vaativimpiin liikkeisiin esim. volttiharjoittelu ja liikkeiden sitomista sarjoiksi. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lauta-rullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmä-käsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, päällä ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Re.nkailla heiluntaa ja temppuja,sirkustelua (tytöt) Circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan- ja), bug Palloilu Lentopallo; kertaus, yläaloitus, hihalyönti, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä Pesäpallo; kertaus, ulkopelissä sijoittuminen, liikkuminen ja varmistaminen. isäpelissä lyöntien sijoittaminen ja kärkkyminen, lajinomaisia kilpailuja, leikkejä ja erilaisia viitepelejä Perusliikunta - anoke-harjoitteet (koordinaatioaskellukset ja juoksut, kinkat, loikat, ketteryysradat) - juoksut (pikajuoksu: tekniikan osaharjoitteet, lähtö, viesti, aitajuoksu. Kestävyys: leikit, tarkkuusjuoksut, vauhtileikittelyt) - hypyt (pituus, korkeus, 3-loikka ja erilaiset jalkojen nopeusvoimaharjoitteet) - heitot (kuula, kiekko, keihäs, moukari ja erilaiset ylävartalon nopeusvoimaharjoitteet eri välineillä) Voimistelu elinevoimistelu; monipuolisia kehonhallintaharjoituksia, -temppuja ja kisailuja eri välineillä. Runsaasti lihashallintaa kehittäviä yhdistelmäharjoitteita esim. tasapaino ja silmäkäsikoordinaatio. rilaisia ratoja. Kerrataan perustaitoja ja edetään vaativimpiin tehtäviin ja sarjoihin. asapainoharjoittelua puomilla ja eri apuvälineillä (pallot, lauta-rullayhdistelmät, tasapainolaudat). ilmäkäsikoordinaatioharjoituksia apuvälineillä (pallot, renkaat). Permannolla ainakin kuperkeikat eri muodoissaan, päällä ja käsinseisonnat ja kärrynpyörät. Rekillä ja eritasonojapuilla heiluntaa, kieppejä ja irrotuksia (käännökset, alastulot, kaarihypyt). rampetilla ja hyppylaudalla hyppyjä tatilta ja arkkua apuna käyttäen. Renkailla heiluntaa ja temppuja. trapetsi (tytöt) Circuit training, aerobic, kuntovoimistelu ja tanssit (piiri-, seura- kansan- ja vanhat tanssit) Palloilu Lentopallo; iskulyönti, juju, torjunta, viite- ja pienpelit, palloleikit ja temput, taktiikka Jalkapallo; pallonhallinta, pelikäsitys pien- ja viitepeleissä, taktiikka Pesäpallo; kertaus lajitaidoista, lajinomaisia kilpailuja ja erilaisia viitepelejä, taktiikka ja sääntötuntemus Koripallo: kertaus, give and go, screen, paikkapuolustus, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 8

9 Koripallo; kertaus, puolustusasento, tukijalan käyttö, harhautukset, lay-up, pallotemput, eri pienpelimuodot, leikit ja heittokisat, 3 vs 3 peli Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan Käsipallo; kertaus, harhautukset, hyökkäys, puolustus, maalivahtipeli, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt alibandy: pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia; syöttö, haltuunotto, harhautus ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikan kertaus, pistelasku ja sääntötuntemus, nelinpelit, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit. uunnistus; kompassin käyttö, suunnassa kulku, etäisyyden mittaaminen Uinti ja vedestä pelastaminen; kertaus, selkäuinti, kylkiuinti, hyppyjä, pelejä, vesipelastamisessa narun heitto, sukellus. Kommentteja. Luistelu ja jääpelit; luistelu, perustekniikka, pienpelit Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittely, jäähdyttely, lajikohtainen venyttely. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000 m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen. Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä säännöt, taktiikka, 5 vs peli Alla olevat palloilumuodot ja mailapelit koulu voi valita halutessaan Käsipallo; kertaus, lajinomaiset leikit ja viitepelit, säännöt, taktiikka alibandy: pallonhallinta- ja mailakäsittelyharjoituksia, taktiikka ennis, sulkapallo, pöytätennis; perustekniikan kertaus, lajinomaiset leikit, kisailut ja erilaiset viitepelit, sääntötuntemus, taktiikka. uunnistus; reitinvalinta, rata Uinti ja vedestä pelastaminen; kertaus, rintauinti, perhosuinnin kehittelyä,(pojat), hyppyjä, pelejä, vesipelastamisessa kuljetus. ähän kommentteja! Luistelu ja jääpelit; luistelu, pienpelit, koko kentän peli. ytöillä myös taito- ja muodostelmaluistelua. Hiihto; hiihto tai vaihtoehtoisesti muu ulkona harrastettava talviliikuntamuoto. Hiihdossa perinteisen ja vapaan tekniikan harjoittelua, suksilla harrastettavia temppuja ja kisailuja. oteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lihashuolto ja testit; lämmittely, jäähdyttely, lajikohtainen venyttely. oimintakykyä mittaavia testejä kestävyyden, lihaskunnon, liikkuvuuden ja liikehallinnan alueelta. Kestävyystestinä tytöillä 1500 m ja pojilla 2000 m. Jatkuvuus vähintään kolme vuotta. Uuteen liikuntalajiin tutustuminen. Mahdollisesti koulun resurssien puitteissa esim. liikuntapäivinä YÖ- A- VA Periaatteena valita oppilaalle paljon toistoja ja tekemistä suosiva työtapa. yötavan valinta liikuntamuotoon, ryhmään ja sisältöön parhaiten sopivalla tavalla; komentotyylistä itseohjautuvaan. Yksilöllinen opetus, pariharjoitus ja yhteistoiminnalliset työtavat. riyttäminen tahdon ja taidon mukaisesti. ARVI- OINI Päättö- Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 -osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa -osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä ja termejä -osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa -osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan -osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista -osaa luistella sujuvasti -hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat mikäli hiihtoa on voitu opettaa -hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja -tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä -osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään -osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan -toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. 9

10 AIHKOKONAIUUD LIIKUNNAA Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Liikunta on vireyttä ylläpitävä, toiminnallinen oppiaine, jossa oppilas saa monipuolisia mahdollisuuksia oman fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvunsa ymmärtämiseen. kohtaa erilaisia eettisiä kysymyksiä liikuntatilanteissa. Ryhmässä toimiminen, sääntöjen noudattaminen ja reilun pelin periaate ohjaavat yhteisöllisyyteen. utustutaan kansalliseen ja kansainväliseen liikuntakulttuuriin monipuolisten liikuntamuotojen kautta. Liikunta on yhdistävä ja yhteinen tekijä eri kansallisuuksista olevien oppilaiden kesken. Viestintä ja mediataito Liikunta on luonteeltaan jatkuvaa yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Yhdessä liikkuen oppilaille tarjoutuu luonnollisia tilaisuuksia viestintätaitojensa harjoittamiseen. Oppilailla on tilaisuus verrata omaa osaamistaan suhteessa muihin ja median luomiin mielikuviin. Osallistuva kansalainen ja yrittäjyys Liikunnassa korostetaan aktiivista osallistumista, vastuullisuutta ja toiminnan pitkäjänteisyyttä. Mahdollinen yhteistyö liikuntaseurojen ja -järjestöjen kanssa tutustuttaa osallistuvaan kansalaisuuteen. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Liikunnassa harjaannutetaan oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja erityisesti ihmisen hyvinvoinnin puolesta. ta ohjataan jokapäiväisessä liikkumisessaan terveellisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. urvallisuus ja liikenne Liikunnassa korostuvat turvalliset liikuntatavat ja turvallinen opiskeluilmapiiri. Oppilaita ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen erityisesti siirryttäessä koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille. Ihminen ja teknologia eknologiaa käytetään liikunnanopetuksen apuna. Oppilaita ohjataan tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen teknisten liikuntavälineiden käyttöön. 10

11 liite: LN:n uinninopetuksen OP 1 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA veteen totuttelu, kasvojen kastaminen kellunnat (meritähti-, keppi-, kilpikonna- ja selin kellunta) liuku, liuku + potkut sukellus myyrä/koirauinti alkeisselkäuinti hyppy jalat edellä ison altaan kokeilu avoite: kaikki uskaltaa ja osaa uida pikkualtaassa. Matkauinti m 2 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA myyräuinti alkeisselkäuinti alkeisrintauinti sukellus jalat edellä hyppy isoon altaaseen uinti isossa altaassa (rintauinnin jalkaliikkeet) avoite: kaikki osaa uida ja uskaltaa uida myös isossa altaassa. Matkauinti m 3 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA uinnit isossa altaassa myyrä/krooliuinti selkäuinti rintauinti pituus- ja syvyyssukellus hyppy pää edellä avoite: oikeat uintitavat. Matkauinti m 4 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA krooliuinti selkäuinti rintauinti sukellukset erilaisia hyppyjä avoite: varmuutta lisää, oikeat uintitavat. Matkauinti 200 m 11

12 5 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA krooliuinti selkäuinti rintauinti 200 m testiuintiharjoitus pelastusharjoituksia avoite: oikean uintitekniikan osaaminen. Matkauinti 200 m 6 LUOKAN UINNINOPUUUNNILMA kertauksena oikeat uintitekniikat pelastusharjoituksia uimakandidaatin tehtäviä 200 m uimataitotesti 20 min yhtämittainen matkauinti avoite: hallitsee uintitekniikat, osaa pelastaa ja pelastautua. Matkauinti vähintään 200 m 12

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2

Liikunta. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Vuosiluokka: 3 Vuosiviikkotuntia: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Liikunta Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään

Lisätiedot

Joukkuepelit pallopelit, pallonkäsittelyn perustaidot ( heittäminen, kiinniotto, potkaisu, pompottaminen) mailapelit viestit

Joukkuepelit pallopelit, pallonkäsittelyn perustaidot ( heittäminen, kiinniotto, potkaisu, pompottaminen) mailapelit viestit 9.2.16. Liikunta Koulumme liikunnan opetuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä liikkuen ja leikkien. Liikunnan opetus antaa hyvän mahdollisuuden vahvistaa oppilaan

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6 AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / LIIKUNTA 3-6 Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen. Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistamisessa

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Liikunta. Aineen kuvaus

Liikunta. Aineen kuvaus Liikunta Aineen kuvaus Liikuntakasvatuksen ensisijaisena tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen. Lapsen luontaista tapaa oppia itsestään ja ympäristöstään tuetaan fyysisen toiminnan

Lisätiedot

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Nro Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä ä samalla vahvistaen

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 3-6

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 3-6 LIIKUNTA VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista

Lisätiedot

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa:

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa: 3.19 Liikunta Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Lisätiedot

Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.

Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen. LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä

Lisätiedot

Aulis Pitkälä Opetushallitus sekä koulun liikunta ja koululiikunta

Aulis Pitkälä Opetushallitus sekä koulun liikunta ja koululiikunta Aulis Pitkälä Opetushallitus 7.10.2014 sekä koulun liikunta ja koululiikunta Yleissivistävä koulutus uudistuu: Esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelmatyö 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky

Luokat 1 2: Fyysinen toimintakyky Vuosiluokat 1-2 Liikutaan yhdessä leikkien Tavoitteet Sisällöt Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen Arviointi Laaja-alainen Fyysinen T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti

Lisätiedot

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 7-9

LIIKUNTA VUOSILUOKAT 7-9 LIIKUNTA VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista

Lisätiedot

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Yleistä Valmennuksen kokonaissuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuraan tulevalle valmentajalle ja nykyisille valmentajille. Tämä suunnitelma on hyväksytetty

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA LIIKUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen. Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen

Lisätiedot

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET Valmentajalla pitää olla näkemys siitä, mitä taitoja pelaajan pitää oppia ja omaksua ja minkä ikäisenä. Lasten kehityskäyrä kulkee yksilöillä eri tavalla. Toinen oppii

Lisätiedot

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet.

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Matti Pietilä Opetushallitus Sotkamo 11.6.2013. liikunnan haasteet ja mahdollisuudet

Matti Pietilä Opetushallitus Sotkamo 11.6.2013. liikunnan haasteet ja mahdollisuudet Matti Pietilä Opetushallitus Sotkamo 11.6.2013 liikunnan haasteet ja mahdollisuudet Lainsäädäntö velvoittaa meitä Perustuslaki 19 : Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Sompion koulun liikuntaluokka

Sompion koulun liikuntaluokka KERAVAN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Sompion koulu Aleksis Kiven tie 18 04200 Kerava Sompion koulun liikuntaluokka Kohderyhmä Liikuntaluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia

Lisätiedot

Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.

Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1. Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.2017 Haasteenamme ISTUVA ELÄMÄNTAPA 07/01/2017 Opetushallitus Liikuntasuosituksen

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

LIIKUNTA. Oppiaineen tehtävä

LIIKUNTA. Oppiaineen tehtävä 14.4.13 LIIKUNTA Oppiaineen tehtävä Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.

Lisätiedot

3. Leijonakiekkokoulun. oppimistavoitteet

3. Leijonakiekkokoulun. oppimistavoitteet 3. Leijonakiekkokoulun oppimistavoitteet Lapsille tärkeitä asioita urheilussa Leijona-kiekkokoulu oppimisympäristönä Oppia liikkumaan Oppia liikunnan avulla Harjoitusviikko - esimerkki LAPSILLE TÄRKEITÄ

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS

AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS [10.08.2016 TB] AHMAT URHEILUTOIMINNAN LINJAUS 2016-2019 Tero Berg, Valmennuspäälikkö Hyvinkään Jää-Ahmat ry. URHEILUTOIMINNAN LINJAUS JÄÄ AHMAT RY LEIJONA KIEKKOKOULU ikä 4 6 vuotta Herkkyyskausi tasapaino,

Lisätiedot

OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2

OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2 OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2 TERVETULOA KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN OHJELMA OSIO 2 LEIJONAKIEKKOKOULU - OHJAAJAKOULUTUS OSIO 2 (4 h) Teoriaosuus Oppiminen 120 min Oppia liikunnan avulla Video eri oppimisvaiheissa

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

Harjoittelun painopistealueet

Harjoittelun painopistealueet Harjoittelun painopistealueet Perustaito/pallonhallinta Perustaitoharjoitteet eivät saa olla irrallinen osa harjoittelua vaan niiden sisällöt tulee liittää aina kiinteästi itse peliin ja pelin vaatimiin

Lisätiedot

VOIMISTELUN ALKEISJATKOPASSI

VOIMISTELUN ALKEISJATKOPASSI VOIMISTELUN ALKEISJATKOPASSI MINÄ VOIMISTELIJANA MONIPUOLINEN HARJOITTELU Väritä ruutu aina kun olet liikkunut JUOKSIN Kuvani LUISTELIN PELASIN PALLOPELEJÄ UIN Nimi Ryhmä HIIHDIN LEIKIN PIHAPELEJÄ Harjoitusaika/

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm)

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm) 1 Kevät 2017 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

1. TOIMINTA-AJATUS 3. 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5

1. TOIMINTA-AJATUS 3. 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 3 2. JOUKKUEENJOHTO 5 2.1 Joukkueenjohtaja 5 2.2 Huoltaja 5 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 6 3.1 Kasvatukselliset tavoitteet 6 3.2 Koulutustavoitteet 7 3.2.1 Koripallokoulu,

Lisätiedot

Vihdin Taitoluistelijat ry

Vihdin Taitoluistelijat ry 2015-2016 Vihdin Taitoluistelijat ry K3 ryhmä Kilparyhmä K3 (6-9 v) Kilparyhmä K3 on kilparyhmä, johon noustaan kehitysryhmästä taitojen ollessa riittävällä tasolla kilparyhmään siirtymiseksi. Tässä ryhmässä

Lisätiedot

TerveysInfo. tanssi. Liito 2015 DVD DVD + moniste 25 + toimituskulut, videolinkki + moniste 20

TerveysInfo. tanssi. Liito 2015 DVD DVD + moniste 25 + toimituskulut, videolinkki + moniste 20 TerveysInfo tanssi Bollspel och spelanpassningar Pallopelejä ja pelisovelluksia vihkossa esitellään pallopelejä, leikkejä ja pelisovelluksia eri ikäisille kerholaisille. Vihkossa on runsaasti harjoituksia

Lisätiedot

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta

Joukkueet muodostetaan kortteliliigasta, joukkueet muodostetaan kahdesta eri ikäluokasta HARJOITELU ERI IKÄKAUSINA 7-9 VUOTIAAT (H ja G nuoret) Harjoitteiden tulee sisältää vaihtelevia leikkejä ja pelejä. Avoin innostava ilmapiiri Hauskaa, iloista ja monipuolista Paljon kosketuksia ja toistoja,

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU F1 - E2

PELAAJAPOLKU F1 - E2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU F1 - E2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA (F) 8+1, (E) 10+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2

PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2 PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2 HARJOITUSRYHMÄT KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA => 8+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Tampereen Urheilulääkäriaseman iltaseminaari 6.5.2008 Tavoitteena menestyvä urheilija Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Juha Koskela Lasketaanpa arvio: Alkuverryttelyyn 20 min (on aika vähän nopeus-,

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

Liikuntaluokka. Käppärän koulu

Liikuntaluokka. Käppärän koulu Liikuntaluokka Käppärän koulu Tilat Peruskorjattu koulu Ajantasaiset: Opetustilat ja kalusto (esim. liikuntavälineet) Toimiva piha-alue Liikuntapaikkojen läheisyys (monipuolisuus - vuodenaikaisuus) Käppärän

Lisätiedot

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen 1. Kentän Kuningas Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen Toimintamuoto: Pelit ja leikit Kesto väh: 10 min Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, pallonhallinta maassa/ilmassa,

Lisätiedot

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa JUNIORI PELAAJA POLKU 1 NUOREMPI SÄBÄKOULU TAVOITTEET KAUDEN AIKANA Pelataan/leikitään yhdessä. Opetellaan käytöstapoja, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin Opetellaan ryhmässä olemista/toimimista/sääntöjä

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Koululentistä ikäluokittain

Koululentistä ikäluokittain Koululentistä ikäluokittain AT OK U L 56 MALLIOPPITUNNIT Välineet: vat lyhyempiä PALLOT EMPUT noin 15 min Heitot tehdään omalla pallolla tai vuorotellen parin kanssa: pomppua) Tehdään noin 1015 kertaa

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit

P97 seututaitokoulu (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit P97 seututaitokoulu 29.12 2007 (1h,45min) Taitokuja + 4v4 teemapelit -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Taitokujat 2 kpl, n.20 min -Pienpelit lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi. Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011

Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi. Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Liikunta -oppiaineen päämäärä peruskoulussa Vaikuttaa myönteisesti oppilaan Fyysiseen Psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Lisätiedot

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten.

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten. Kesä 2012 Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti ja riittävästi. Liikunnan riittävä määrä ja laatu ovat tärkeimpiä

Lisätiedot

Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä

Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä Pronssimerkki Yleistä merkkiliikkeistä Merkkiliikkeiden suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa. Merkkiliikesuoritukset voi tehdä kotisalilla oman seuran valmentajan suorittaessa arvioinnin. Arvioiva

Lisätiedot

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylän Yliopisto Jyväskylän Yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos: Liikuntapedagogiikka Liikunnan Yhteiskuntatieteet Liikuntabiologian laitos Biomekaniikka Liikuntafysiologia Valmennus- ja testausoppi LIIKUNTATIETEIDEN

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU YLIVIESKASSA Juha Torvikoski Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke

LIIKKUVA KOULU YLIVIESKASSA Juha Torvikoski Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke LIIKKUVA KOULU YLIVIESKASSA Juha Torvikoski juha.torvikoski@edu.ylivieska.fi Kuva: Joel Nykter / Lumilajit liikuttavat - hanke Liikkuva Koulu Ylivieskassa alkaen vuodesta 2013 Ylivieskan Liikkis alku Kevät

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU E1 - D2

PELAAJAPOLKU E1 - D2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU E1 - D2 D2 KAKSI RYHMÄÄ, PUNAINEN/VALKOINEN E1 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA

Lisätiedot

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm)

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm) Kausi 2016-2017 REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

Oma kuva. Olet suorittanut taitotehtäviä ja olet edistynyt taidoissasi. Olet saavuttanut seuraavat taitotasot: TAITOTASO I TAITOTASO II TAITOTASO III

Oma kuva. Olet suorittanut taitotehtäviä ja olet edistynyt taidoissasi. Olet saavuttanut seuraavat taitotasot: TAITOTASO I TAITOTASO II TAITOTASO III TAITOVIHKO Oma kuva NIMI: OSOITE: PUH: EMAIL: Olet suorittanut taitotehtäviä ja olet edistynyt taidoissasi. Olet saavuttanut seuraavat taitotasot: TAITOTASO I TAITOTASO II TAITOTASO III pvm pvm pvm Ohjaajan

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

FORTUNA VALMENNUKSEN LINJAUS

FORTUNA VALMENNUKSEN LINJAUS FORTUNA VALMENNUKSEN LINJAUS Oriveden Fortunan valmennuksen linjauksen on tarkoitus olla suuntaa antava ja valmentajien työtä helpottava apuväline. Valmennuksen linjauksen avulla valmentajat voivat helpommin

Lisätiedot

INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ

INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ Olli Cajan Ski Sport Finland Training Center Santasport 2015- Ski Slopestyle ja Ski Half Pipe maajoukkueen päävalmentaja 2012-2015 OC Taito 2014- Taitoc-konseptin kehittäminen ja

Lisätiedot

Vasaramäen koulun liikuntalinja. Liikuntalinja on suunnattu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunnallisesti lahjakkaille oppilaille.

Vasaramäen koulun liikuntalinja. Liikuntalinja on suunnattu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunnallisesti lahjakkaille oppilaille. Vasaramäen koulun liikuntalinja Liikuntalinja on suunnattu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunnallisesti lahjakkaille oppilaille. Liikuntalinjan yleiset tavoitteet Tavoitteet Urheilijana kasvaminen /

Lisätiedot

URHEILUTOIMINTA. Helsingin Jääkiekkoklubin (HJK) urheilutoiminnan linjaus on luotu antamaan suuntaa ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa.

URHEILUTOIMINTA. Helsingin Jääkiekkoklubin (HJK) urheilutoiminnan linjaus on luotu antamaan suuntaa ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa. URHEILUTOIMINTA Helsingin Jääkiekkoklubin (HJK) urheilutoiminnan linjaus on luotu antamaan suuntaa ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa. On tärkeää, että toimintaa ohjaa yhteisöllisyys ja innostava ilmapiiri.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min)

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min) 8. P97 seututaitokoulu 26.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.15 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.15 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 max.15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

VALMENTAJAKYSELY 2009

VALMENTAJAKYSELY 2009 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VALMENTAJAKYSELY 2009 kuvaus urheilijan polun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista Minna Blomqvist www.kihu.fi Tarkoitus Kuvata suomalaista

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri Mihin voimaa tarvitaan? liikkuminen ja suunnanmuutokset lyönnit keskivartalon tuki (tärkeää kaikessa!) Jalat (=liikkuminen) Jalkoihin kohdistuvat pelin suurimmat

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Piia Kurki 2016 HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Tekniikkajonot Muodostetaan joukkueita. Joukkueen jäsenet asettuvat peräkkäin jonoon. Tehtävästä tekniikasta riippuen välimatka

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

MAAHOCKEYN VALMENNUSSEMINAARI. ( , Hämeenlinna) Tommi Rantala

MAAHOCKEYN VALMENNUSSEMINAARI. ( , Hämeenlinna) Tommi Rantala MAAHOCKEYN VALMENNUSSEMINAARI (24.10.2015, Hämeenlinna) Tommi Rantala VALMENNUSFILOSOFIA PELIN KULKUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: 1. Pelivälineen käsittely ja hallinta = yksilö- ja joukkuetasolla 2. Puolustus

Lisätiedot

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

15.4.5 BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 15.4.5 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien

Lisätiedot

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta.

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. TIMANTTIMERKKI Yleistä merkkiliikkeistä Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. suoritetaan erillisessä arviointitilaisuudessa. Arvioinnit

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVIOINNISTA. Heikki Toivio

LIIKUNNAN ARVIOINNISTA. Heikki Toivio LIIKUNNAN ARVIOINNISTA Heikki Toivio OPS:n tavoitteena ohjata kohti liikunnallista elämäntapaa KESKEISIÄ TEKIJÖITÄ, esim. Onnistumisen kokemukset Tunne pätevyydestä Oppimisen ja oivaltamisen ilo Kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TASKILAN PÄIVÄKODIN LIIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

TASKILAN PÄIVÄKODIN LIIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA TASKILAN PÄIVÄKODIN LIIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA Taskilan päiväkoti on Vihreä lippu-päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee metsän ja liikuntapuiston läheisyydessä. Luontoliikunta on ollut yhden toimintakauden

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO MUISTAKAAHAN OHJAAJAT Lapsille testit ovat iloinen ja hauska mahdollisuus päästä kokeilemaan omia taitojaan. Te ohjaajat näytätte esimerkkiä, joten ilo ja innostus liikkeelle kun näytätte lapsille miten

Lisätiedot

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli)

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli) Jonot mataliksi pesäpallo 3-6 lk. PELI 1. Pesishippa Välineet: räpylöitä, palloja, mailoja ja kartioita Leikitään pesishippaa, jossa hipan tehtävänä on saada mahdollisimman monta ryhmäläistä kiinni. Kenttäalue

Lisätiedot

Future Olympic Lions

Future Olympic Lions Future Olympic Lions Luistelun tehostaminen Tuomo Kärki Laji- ja pelitaidot Lajitaidot = Lajikohtainen taitavuus sisältää lajin tekniikan tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen eri tilanteiden mukaan, tekniikassa

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA LEPOVIIKON OHJELMA

HARJOITUSOHJELMA LEPOVIIKON OHJELMA HARJOITUSOHJELMA Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai PK1 + KP2 KP tai K/N VK tai PK2 Ajo tai PK1 tai PK2 + KP2 Ajo tai Voima tai LEPOVIIKON OHJELMA Maanantai Tiistai Keskiviikko

Lisätiedot

Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi:

Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi: Voimistelijan nimi: Seura: Osoite: Syntymävuosi: SUOMEN VOIMISTELULIITTO 2001 SISÄLLYSLUETTELO OHJAAJALLE/OPETTAJALLE... 3 PRONSSIMERKKI... 4 PERMANTO... 4 PENKKI... 4 REKKI... 4 RENKAAT/2 KÖYTTÄ... 5

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot