talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia liikunnallisia leikkejä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia liikunnallisia leikkejä"

Transkriptio

1 7.18 LIIKUNTA Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista. Liikunta ja oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä tuntemista ja ohjaavat suvaitsevaisuuteen. Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja terveydentila. VUOSILUOKAT 1 4 Vuosiluokkien 1 4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen lähtökohta on oppilaiden aktiivisuus, ja opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia. TAVOITTEET oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon harjaantuu sekä itsenäisen työskentelyn taidoissaan että yhteistyötaidoissaan ilman keskinäisen kilpailun korostumista oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä. KESKEISET SISÄLLÖT juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja luontoliikuntaa 208

2 talviliikuntaa veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia liikunnallisia leikkejä KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa osaa juosta, hypätä ja heittää osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen. VUOSILUOKAT 5 9 Vuosiluokkien 5 9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa korostuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Monipuolisen liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja tuetaan oppilaan itsensä ilmaisua. TAVOITTEET kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä oppii kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastamisen taitoja oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti liikuntatilanteissa oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta 209

3 tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa liikunnan harrastamismahdollisuuksista. KESKEISET SISÄLLÖT juoksua, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia pallopelejä suunnistusta ja ä talviliikuntaa uintia ja vesipelastusta toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista osaa luistella sujuvasti hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. Liikuntalaji Voimistelu Musiikkiliikunta PERUSVOMISTELU käynti ja juoksu hyppyjä yhdellä jalalla, heilurihyppely, haara-perushyppy rytmi liikkeeseen yhdistettynä VOIMISTELU ERI VÄLINEILLÄ kiihdytykset ja pyrähdykset vaihtoaskel, vuorohyppely polvennostohyppy, valssin perusaskel yhteisvoimistelua musiikin mukaan 210

4 Palloilu Perusvoimistelua eri välineillä KUNTOVOIMISTELU MUSIIKKILIIKUNTA laululeikit, kansantanssit LIIKUNTALEIKIT TELINEVOIMISTELU telinevoimistelun alkeita heilahdus, pyöritysliikkeitä heittoja, kiinniottoja, vierityksiä PALLOLEIKIT, VIITE- JA PIENPELIT istumaannousu, vatsa ja selkä, etunojapunnerrus, vauhditon pituushyppy venyttelyliikkeitä PERMANTO kuperkeikka, varvasvaaka, polvivaaka päällä seisonta, käsinseisonta tukea vasten, silta, kärrynpyörän alkeet HYPPYTELINEET kynttilähyppy, kerähyppy kyykky-jännehyppy, X-hyppy, haarahyppy KÖYDET/ RENKAAT/REKKI/NOJAPUUT /PUOLAPUUT neulansilmä, linnunpesä, nojakäynti perusheilunta, polvikippi, kaarihyppy kieppi PUOMI/PENKKI käyntiä, hyppelyjä, hyppyjä, käännöksiä Lajitaitojen alkeiden harjoittaminen polttopallo JALKAPALLO sisäteräsyöttö, sisäsyrjäkuljetus pallon haltuunotto jaloin joukkue/aluepeli LENTOPALLO sormilyönti ala-aloitus KORIPALLO rannesyöttö, korkea kuljetus syötön vastaanottaminen koriin heitto PESÄPALLO kuntopiiri venyttelyliikkeitä tietous päälihasryhmistä erilaisia kotimaisia ja ulkomaisia tansseja PERMANTO kuperkeikka eteen ja taakse,haarakuperkeikka vaaka, päällä ja käsin seisonta tuella ja ilman kärrynpyörä, päähyppy, liikesarja HYPPYTELINEET kyykky-jännehyppy kyykkyhyppy, haarahyppy KÖYDET/ RENKAAT/REKKI/NOJAPUUT /PUOLAPUUT neulansilmä, linnunpesä perusheilunta+sivuhyppy kyynärturmariipunta, kieppi, kiintopyörähdys PUOMI/PENKKI käyntiä, hyppelyjä, hyppyjä, käännöksiä Lajitaitojen harjoittaminen sivurajaheitto, kulmapotku, nilkkapotku, pääpusku, ulkoterä ja sisäsyrjä kuljetus, pallon haltuunotto joukkue/aluepeli eri pelaajarooleihin tutustuminen hihalyönti eri pelaajarooleihin tutustuminen matala kuljetus, tukijalan käyttö koriin heitto, set up eri pelaajarooleihin tutustuminen 211

5 heitto- ja kiinniottoharjoituksia syöttö-, peruslyönti- ja pystynäpäysharjoituksia viitepelit: lyöntimylly, nelimaali, pitsku, kotiinpolttopesis yms. taittoheitto syöttäminen vauhdillinen lyönti peruslyönnin ja pystynäpäyksen suuntaaminen viitepelit: lyöntimylly, nelimaali, pitsku, kotiinpolttopesis, pesäpallo pesille polttaen SALIBANDY/SÄHLY pallonhallintaharjoitteet, erilaiset syötöt peluuttaminen perussäännöillä pallonhallintaharjoitteet, syötöt laukaukset eri pelaajarooleihin tutustuminen, joukkuepeli PALLOPELIT Yleisurheilu JUOKSUT pikajuoksu, pystylähtö, kestävyysjuoksu, maastojuoksu sukkulaviesti, lähtökomennot HEITOT pallonheitto, monipuolisia heittoharjoituksia HYPYT pituushyppy, hyppäämistä monella eri tavalla JUOKSULEIKIT pikajuoksu, aitajuoksun rytmi pysty- ja kyyrylähtö, kestävyysjuoksu, maastojuoksu, eri viestit kuulantyöntö, keihäänheiton alkeet pituushyppy, flopin alkeet, loikat ja hyppelyt Sunnistus suunnistuksen alkeita luontoliikuntaa maastoleikit lähikartta, karttamerkit, pääilmansuunnat kartanluku, kartan suuntaaminen paikallaan suunnistusta koulun lähiympäristössä maastoleikit kartanluku, mittakaava, karttamerkit kartan suuntaaminen liikkeessä suunnistusta koulun lähiympäristössä matkan arviointi, kompassin käyttöön tutustuminen maastoleikit Luistelu luistelun alkeita eteen- ja taaksepäinluistelun harjaannuttaminen pysäytykset liukuminen kaarreluistelu eteenpäin jääleikit alkeismailapelit eteen- ja taaksepäinluistelu pysäytykset liukuminen kaarreluistelu eteen- ja taaksepäin jääleikit erilaiset jääpelit säännöt ja turvallisuusohjeet 212

6 Maastohiihto maastohiihdon alkeita PERINTEISEN JA VAPAAN HIIHTOTAVAN ALKEET sauvoittahiihto painonsiirto tasatyöntö yksipotkuinen tasahiihto 2-vaiheinen vuorohiihto luisteluhiihdon alkeet MÄEN NOUSU- JA LASKUTAVAT korkea laskuasento sukkula-asento oikonousu haaranousu HIIHTOLEIKIT RETKIHIIHTO JARRUTUS puoliaura, aura PERINTEISEN JA VAPAAN HIIHTOTAVAN PERUSTEKNIIKAT hiihtotaitojen edelleen kehittäminen perinteisellä hiihtotavalla yksi- ja kaksipotkuinen luisteluhiihto MÄEN NOUSU- JA LASKUTAVAT sukkula-asento mäkihyppy askelkäännös peruskäännös oikonousu haaranousu JARRUTUS puoliaura, aura SUKSIEN HUOLTO Uinti veteen tutustuminen vesileikit alkeisuintia eri uintimuotojen alkeita sukeltaminen pystyy uimaan vähintään 50 m eri uintimuotojen perusteknikat matkauinti jalatedellä ja pääedellä hyppy vedestä pelastautuminen pystyy uimaan vähintään 100 m Lajiin tutustuminen ja urheilutapahtumiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan Osallistuminen koulujen välisiin kisoihin LUOKAT 7-9 Liikuntamuoto Tavoite Sisältö 1. Juoksuja, hyppyjä, heittoja - nopeuden, kestävyyden, voiman ja koordinaation kehittäminen - motoristen perusvalmiuksien vahvistaminen - lajitaitojen ja tietojen syventäminen ja soveltaminen 2. Voimistelu - kehon hallinnan, liikkuvuuden, ryhdin ja rentouden kehittäminen - tasapainon voiman, kestävyyden, ketteryyden sekä koordinaation parantaminen - voimistelutaitojen vahvistaminen, syventäminen ja soveltaminen 3. Musiikki- ja ilmaisuliikunta sekä tanssi - rytmitajun ja koordinaation kehittäminen - tanssi- ja ilmaisutaidon syventäminen ja soveltaminen - kohteliaan käytöstavan oppiminen ja oman tanssiparin hyväksyminen 4. Palloilu - palloilutaitojen ja tietojen vahvistaminen, syventäminen ja soveltaminen - yleisurheilu - juoksujen, hyppyjen sekä heittojen harjaannuttaminen muissa liikuntalajeissa - perus- ja kuntovoimistelu - telinevoimistelu - välinevoimistelu - musiikkiliikuntaa ja tanssia eri muodoissa - tunteja myös yhdessä tytöille ja pojille - viitepelejä - ulkopelejä 213

7 5. Talviliikunta hiihto luistelu 6. Suunnistus ja - peliajatuksen vahvistaminen ja syventäminen - sisäpelejä - perushiihto- ja luistelutaidon vahvistaminen - tasapainon, ketteryyden, koordinaation ja kestävyyden kehittämien - turvallisuusohjeiden noudattaminen - turvallinen liikkuminen luonnossa karttaa ja kompassin apuna käyttäen - suunnistustaitojen ja tietojen kertaaminen ja vahvistaminen - harkinta- ja päättelykyvyn ja päätöksenteon vahvistaminen - yn liittyvien perusasioiden omaksuminen - hiihtoa ja luistelua eri muodoissa - jääpelejä - suunnistusta eri muodoissa lähimaastossa - 7. Uinti ja vesipelastus - perusuintitaidon vahvistaminen ja syventäminen -kestävyyden parantaminen: 200m uinti lepäämättä - vesipelastustaitojen kehittäminen 8. Toimintakyky - fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueiden kunnon kartoittaminen ja vahvistaminen - motoristen perusvalmiuksien ja liikehallintakykyjen vahvistaminen 9. Uuteen lajiin tutustuminen - itsenäiseen kuntoharjoitteluun kannustaminen - harrastuspohjan laajentaminen - paikkakunnan tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin tutustuminen - ilo ja virkistys - uintia eri muodoissa - vesipelastusta - kuntoharjoittelu eri muodoissa - kuntotestit - toteutuu jossain muodossa jokaisella liikuntatunnilla - tutustutaan resurssin puitteessa johonkin uuteen lajiin 214

LIIKUNNAN KÄSIKIRJA LIIKUNTAA OPETTAVILLE OPETTAJILLE TURUSSA

LIIKUNNAN KÄSIKIRJA LIIKUNTAA OPETTAVILLE OPETTAJILLE TURUSSA KOULULIIKUNNAN KEHITTÄMISRYHMÄN RAPORTTI LIIKUNNAN KÄSIKIRJA LIIKUNTAA OPETTAVILLE OPETTAJILLE TURUSSA Työryhmät: Kunnallisen opetussuunnitelman alatyöryhmä liikunta Hakanen Anne Martin koulu Kumlander

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. 7.16 Kuvataide KUVATAITEEN OPPISISÄLLÖT Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kokea taide elämän rikastajana. Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on yhdistää havainnot, mielikuvat, tiedot,

Lisätiedot

LIIKUNTA. Opetuksen tavoitteet

LIIKUNTA. Opetuksen tavoitteet LIIKUNTA Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 4. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMAT ÄIDINKIELI...3...3 Keskeiset sisällöt...3 Vuorovaikutustaidot...3 Tekstinymmärtäminen...3 Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen...4 Tiedonhallintataidot...4

Lisätiedot

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010

LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Sanna Palomäki & Pilvikki Heikinaro-Johansson LIIKUNNAN OPPIMISTULOSTEN SEURANTA-ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Koulutuksen seurantaraportit 2011:4 Sanna Palomäki

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKÄ SAA LAPSEN LIIKKUMAAN? PERHEEN, KOULULIIKUNNAN JA KAVEREIDEN YHTEYS LIIKUNNAN- OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAHARRASTUKSEN ALOITTAMISEEN JA LAJIVALINTAAN Mari Hietanen Anna Kauppila Liikuntapedagogiikan pro

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

78 7.14 Yhteiskuntaoppi. 7.15 Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6.

78 7.14 Yhteiskuntaoppi. 7.15 Musiikki M. Musiikki. Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. 78 7.14 Yhteiskuntaoppi Ei opetusta vuosiluokilla 1 6. Musiikki 7.15 Musiikki M usiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta käyttämään ääntään, kehoaan ja soittimia musiikillisen ilmaisun ja keksinnän

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma

Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Liite 1. Savonlinnan normaalikoulun esiopetussuunnitelma Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SISÄLLYS 1 Savonlinnan normaalikoulun esiopetuksen toiminta-ajatus...1 2 Oppimisympäristö...1 3 Esiopetuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden suunnat Opetushallituksen näkökulmasta

Tulevaisuuden suunnat Opetushallituksen näkökulmasta Tulevaisuuden suunnat Opetushallituksen näkökulmasta Petri Pohjonen Ylijohtaja DI, FT Tampere 17.3.2015 sekä koulun liikunta ja koululiikunta Peruskoulun liikunnan keskeiset haasteet Jokaisen lapsen ja

Lisätiedot

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5 1 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.99/ 1288, 24.6.2010/642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016

OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 1 OPINTOLINJOJEN TOIMINTA- /OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015 2016 2 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO Opintolinjojen toimintasuunnitelma lukuvuonna 2015 2016 SISÄLLYS Sivut 1. Yleistä 1.1. Opiston toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Kuvataide. Opetuksen tavoitteet. Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka

Kuvataide. Opetuksen tavoitteet. Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka Kuvataide, Liikunta, Musiikki, Tietotekniikka Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma

Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma Lapuan kaupungin alkuopetuksen opetussuunnitelma 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1 1 Perusopetuksen arvot 2 Perusopetuksen tehtävä 3 Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 osana perusopetusta 2 4

Lisätiedot

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA

1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA 1. HENKILÖKUNTA JA TOIMINTA-AIKA Vuorelan päiväkodissa esiopetusta annetaan neljässä ryhmässä. Hemuleissa, Simpukoissa ja Kotiloissa on vain esikoululaisia, Rilliputeissa 4 8-vuotiaita lapsia. Kaikissa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012

OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012 OPETUSHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ: Perusopetuksen ja/tai lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 35/041/2012 Koululiikuntaliiton kanta tiivistetysti Opetussuunnitelman perusteisiin lukuihin 1-12 sekä

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot

Pääjohtaja Timo Lankinen. Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä

Pääjohtaja Timo Lankinen. Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä Pääjohtaja Timo Lankinen Koululiikunta oppilaiden kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä Miltä yhteiskuntamme näyttää muutamien vuosikymmenien päästä? Suomen korkea elintaso ja elämisen helppous houkuttelevat

Lisätiedot

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 1 1 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot