TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE"

Transkriptio

1 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

2 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet henkilöt ammattiosaston jäseniksi sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry:n piiriin sekä toimia Tehyn sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Ammattiosaston ensi vuoden teema on Jäsenet valmistautuvat SOTEEN. Ammattiosaston tavoitteena on toimia jämäkkänä paikallisena edunvalvojana ja panostaa jäsentoimintaan koulutuksen ja järjestötoiminnan kautta. Osaavan ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyyden takaamiseksi ammattiosasto pyrkii vaikuttamaan työnantajaan niin, että työyhteisö koetaan vetovoimaisena ja työntekijää arvostavana. Henkilökunnan työssä viihtymiseen, jaksamiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin työolojen parantamiseksi tulee kehittää konkreettisia toimenpiteitä. Ammattiosasto pyrkii vaikuttamaan työnantajaan siten, että henkilökunta otetaan nykyistä paremmin mukaan muutoksien suunnittelussa. Ammattiosaston toimijoiden tulee valmistautua Sosiaali- ja terveysuudistukseen, kouluttautumalla, hankkimalla tietoa paikallisista suunnitelmista ja niiden mahdollisista vaikutuksista henkilöstön asemaan. Ammattiosasto ottaa aktiivisesti kantaa henkilöstön asemaan ja edunvalvonta kysymyksiin. Ammattiosasto pitää yllä myös vaikuttamista poliittisiin päättäjiin. Ammattiosasto ja sen toimijat vastaavat uuden hallituksen perehdyttämisestä, sekä toimintaan mukaan saattamisesta. 2. EDUNVALVONTA Ammattiosaston tärkein tehtävä on edunvalvonta ja sen ensisijainen tavoite on myönteisen palkkakehityksen turvaaminen. Sosiaali- ja terveysuudistuksessa pyritään vaikuttamaan työnvaativuuden arviointiin pohjautuvan mallin yhtenäistämiseen ja yksikkötasoisen mallin saamiseksi koko henkilöstölle tulevassa organisaatiossa. Paikallisen edunvalvonnan yhä tärkeämpi tehtävä on tiedottaa jäsenistölle siitä, että ennen tehtäväkuvien laajentamista ja tehtäväsiirtojen toteuttamista on huomioitava niiden vaikutukset työnvaativuuteen ja työstä saatavaan palkkaan. Työntekijöitä ohjataan ottamaan yhteyttä luottamusmiehiin ennen näistä asioista sopimista. Ammattiosasto toimii myös määräaikaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi. Määräaikaisten työsuhteiden määrää, perusteita ja pituuksia seurataan. Järjestetään jäsentilaisuuksia, joissa tuodaan tietoa työehtosopimuksesta koskien mm. palkkausta ja työaikaa. Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja työolojen parantaminen ovat keskeisiä ammattiosaston tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi ammattiosasto on mukana

3 3 / 5 työelämän kehittämisessä yhdessä työnantajan kanssa. Eri ikäisten työolojen kehittäminen, jäsenistön tukeminen jatkuvissa muutoksissa, tehyläisten esimiesten ja työntekijöiden tukeminen työpaikan ristiriitatilanteissa vaativat jatkuvaa tehostamista. Ammattiosasto toimii jäsenistön oikeudenmukaisen ja johdonmukaisen kohtelun periaatteella. Ammattiosastolla on edustuksia mm. yhteistoimintaneuvostossa, laatuneuvostossa, työsuojelussa ja eri toiminta-alueiden johtoryhmissä, sekä valmistelevissa työryhmissä. Vaikuttamalla virkamiesjohtoon ammattiosasto pyrkii saamaan lisää henkilöstöedustajan paikkoja. Sote- ja kuntalain tuomissa muutoksissa ammattiosasto pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ja turvaamaan henkilöstön aseman sekä työolot. Mahdolliseen uuteen organisaatioon siirtyvien työntekijöiden osalta tulee noudattaa liikkeenluovutuksen periaatteita ja työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä saavutetuin eduin. Vuoden 2015 eduskuntavaalien osalta ammattiosasto kannustaa jäseniään äänestämään ja vaikuttamaan alueemme ehdokkaitten ajatuksiin tehyläisestä näkökulmasta. 3. JÄSENKUNTA Ammattiosaston jäsenkunta koostuu koulutetusta sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöstä koulutasoisista yliopistokoulutuksen saaneisiin. Ammattiosasto pyrkii säilyttämään nykyiset jäsenensä ja saamaan jäsenikseen omalta toimialueeltaan kaikki hoitoalan koulutetut ammattihenkilöt ja erityisesti uuden hoitohenkilöstön. Jäsenhankinnan vuoden tavoitteena on saada jäsenmääräksi Ammattiosasto osallistuu yhdessä aluetoimiston kanssa opiskelijoiden tutor-toimintaan ja pyrkii näin saamaan valmistuvat terveydenhuollon ammattilaiset mukaan. 4. HALLINTO Ammattiosaston varsinainen kokous on vuosikokous. Ylimääräisiä kokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa. Ammattiosaston toiminnasta vastaa vuosikokouksen 2014 valitsema puheenjohtaja ja hallitus. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 12 hallituksen jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, paitsi ei heinäkuussa. Hallituksen kokouksiin kutsutaan varsinaisten ja varajäsenten lisäksi myös pääluottamusmies ja luottamusmiehet, tehyläinen työsuojeluvaltuutettu ja asiamies, sekä alueellinen järjestöasiantuntija. Ammattiosasto pitää aktiivisesti yhteyttä alueemme Tehyn hallituksen ja valtuuston jäseniin, sekä kutsuu heidät mukaan kokouksiin. Hallitus voi keskuudestaan muodostaa erilaisia toimikuntia, kuten työvaliokunta ja virkistystoimikunta. Työvaliokunta valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi ja kokoontuu tarpeen vaatiessa.

4 4 / 5 5. TOIMINTA Ammattiosaston toiminnan painopiste on paikallisessa edunvalvonnassa. Se tekee esityksiä, kannanottoja ja paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa. Tehyn linjausten ja ohjeiden mukaisesti (mm. hälytys- ja kutsuraha, lisätyö-ves). Yhteistoimintaa työnantajan kanssa pyritään tehostamaan. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteistyötä pyritään kehittämään ja tehostamaan. Työsuojelu- työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioiden kehittäminen on tärkeää. Pyritään saamaan tulevaisuudessa päätoimisia tehyläisiä työsuojeluvaltuutettuja. Toiminnalla tuetaan jäsenten sitouttamista tehyläisyyteen. Huolehditaan, että jokainen jäsen on oikeassa ammattiosastossa. Jäsenistölle järjestetään monipuolista edunvalvonnallista ja muuta toimintaa. Ammattiosaston järjestämiin jäsentilaisuuksiin kutsutaan toimialajohtajia ja ylihoitajia keskustelemaan toimialueensa ajankohtaisista asioista. Yhdysjäsentapaaminen ja -koulutus järjestetään kahdesti vuodessa ja perinteinen päättäjätapaaminen syksyllä. Myös osastonhoitajien kahvilatoimintaa tullaan jatkamaan. Jäsenistön toiveita pyritään ottamaan huomioon ammattiosaston toimintaa suunniteltaessa. Ammattiosaston toimijoita kannustetaan osallistumaan Tehyn Häme-Pohjanmaan verkoston koulutuksiin sekä TJS:n ja Tehyn toimijoille tarkoitettuihin koulutuksiin. Ammattiosasto tukee toimijoiden edunvalvonta- ja järjestökoulutukseen osallistumista maksamalla matka- ja päivärahakorvauksia. Hallituksen jäseniä, puheenjohtajaa, työsuojeluvaltuutettuja sekä luottamusmiehiä ohjataan kouluttautumaan Tehyn mallin mukaisesti. Hallituksen kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja ongelmista, sekä etsitään niihin toimintavaihtoehtoja ja ratkaisuja. Hallituksen jäsenille ja aktiivitoimijoille järjestetään toiminnansuunnittelupäivä. Valmistaudutaan mahdollisiin ammattiosastorakenteiden muutoksiin sosiaali- ja terveysuudistuksen yhteydessä. Järjestetään uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuuksien yhteydessä ständi. Tutorit ovat aktiivisesti mukana jäsenhankinnassa oppilaitoksissa. Järjestetään jäsentietojen päivitys ständi muutamana päivänä. Ständillä jäsenet saavat käydä päivittämässä jäsentietonsa opastettuna. Jäsentietojen päivittäneiden kesken järjestetään arvonta. Kehitetään yhteistyötä alueen muiden ammattiosastojen kanssa. Osallistutaan Tehyn valtakunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon sekä STTK:n aluetoimintaan.

5 5 / 5 Ammattiosasto muistaa 50- ja 60-vuotta täyttäviä hallituksen jäseniä sekä eläkkeelle jääviä ammattiosaston jäseniä. Ammattiosaston uusia jäseniä muistetaan myös pienellä Tervetuloa toivotuksella. 6. TIEDOTTAMINEN Ammattiosaston tiedotteet jaetaan sähköisesti yhdysjäsenten kautta. Yhdysjäsenverkosto pidetään ajan tasalla, myös yhdysjäsenten pitkien poissaolojen aikana ja huolehditaan, että yhdysjäsen on jokaisessa yksikössä. Yhdysjäseniä kannustetaan aktiivisuuteen järjestämällä heille koulutus- / perehdytysilta keväällä. Ammattiosaston virallinen tiedotuskanava on ammattiosaston omat kotisivut (ao668.tehy.fi). Kotisivujen sisältöä ja käytettävyyttä kehitetään edelleen. Pyritään aktivoimaan jäseniä nettisivujen käytössä.

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Olemme valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2009 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2009 2 Puheenjohtajan palsta 3 Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Syyskokouksen esityslista 4 5 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2013 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto www.jhl.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yhteistoiminta- sopimus

Yhteistoiminta- sopimus Yhteistoiminta- sopimus YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 5.3.2013 I LUKU Yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat 1 Yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

Tehyn Yhdysjäsenkansio

Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyn Yhdysjäsenkansio Tehyläinen tottakai Tehy, koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asialla Ammattiosasto on yhteinen juttu Yhdysjäsenkansio 2013 1 Yhdysjäsenkansio 2013 3 Pulmia työsuhteessasi?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 14.11.2013 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti

TEAM liittoprojekti. Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti TEAM liittoprojekti Järjestäytyminen, järjestötyö ja jäsenpalvelut työryhmän loppuraportti Esitys projektihallitukselle 4.4.2008 Tiivistelmä Jäsenhankintatyötä ja jäsenkiinnittymisen edistämistä tehdään

Lisätiedot

Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus rf 914 Tehyn Vaasan keskussairaalan ammattiosasto ry 914 TOIMINTAKERTOMUS 2011

Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus rf 914 Tehyn Vaasan keskussairaalan ammattiosasto ry 914 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus rf 914 Tehyn Vaasan keskussairaalan ammattiosasto ry 914 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 JÄSENKUNTA... 3 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET... 3 AMMATTIOSASTON

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation Sivu 1 / 5 TOIMINTASUUNNITELMA 07.09.2013 YHDISTYSKOKOUS (syksy) 2015 ARVOSTUS- JA VAIKUTTAJAPÄÄMÄÄRÄT Vuosi 2014 on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 31. toimintavuosi. Teknisten järjestökentässä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580. Toimintasuunnitelma 2015

Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580. Toimintasuunnitelma 2015 Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL 580 Toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015... 1 2 Tiedottaminen... 1 3 Jäsenhankinta... 1 4 Edunvalvonta työpaikoilla... 2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 21.3.2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013

KALIKKA. OYHYry. jne... Jäsenasioita, toimintasuunnitelma. OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 KALIKKA OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY RY:n JÄSENLEHTI 1/2013 Jäsenasioita, toimintasuunnitelma vuodelle 2013, pääluottamusmiehen palsta, koko uksissa päätettyä, jne... OYHYry Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry 240- kymppinen 1/2010 Yhdistyksen toimisto Kolmas linja 6, katutaso Hakaniemi e-mail os240@elisanet.fi www.os240.jhlyhdistys.fi HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2010-2011

Lisätiedot