RAKENNUSFOORUMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSFOORUMI 8.9.2009"

Transkriptio

1 RAKENNUSFOORUMI Pääsuunnittelijapalveluiden hankinnan kipupisteet, Tehtäväluettelot Auts! Tuotemallit Auts! Tekijänoikeudet Auts! Kimmo Liimatainen, arkkitehti SAFA

2 PÄÄSUUNNITTELU, AAUUUTS!

3 PÄÄSUUNNITTELIJA Pääsuunnitelma ja pääsuunnittelija ovat vanhoja käsitteitä. Arkkitehti laatii rakennuksen pääsuunnitelman. Pääsuunnittelijan tehtävänä on ennen kaikkea kokonaisuuden aikaansaaminen ja lisäksi muiden suunnittelijoiden työn sovittaminen tämän kokonaisuuden osiksi. Rakennuttajan käsikirja, WSOY 1970

4 PÄÄSUUNNITTELIJA Rakentamisen viimeaikaiselle kehitykselle on ollut ominaista projektien jakautuminen osasuorituksiin, joiden välillä ei esiinny selkeää jatkuvuutta. Samalla kokonaisnäkemys ja -vastuu kunkin hankkeen kohdalla on hämärtynyt. Tällä kehityksellä on ilmeinen vaikutus rakentamisen laatutasoon.

5 PÄÄSUUNNITTELIJA Pääsuunnittelijakäytäntö tuli maankäyttö- ja rakennuslakiin tilanteessa, jossa rakentamisen kenttä oli jo vakavasti sirpaloitunut. Toisena ongelma-alueena nähtiin pientalopaketit, omakotitalojen kertarakennuttaminen.

6 PÄÄSUUNNITTELIJA Eräissä maissa on kokeiltu käytäntöä, jossa luonnossuunnittelu ja toteutussuunnittelu erotetaan toisistaan. Toinen uusi toimintamalli on ylikansallinen projektinjohtokäytäntö, jonka puitteissa isot yritykset omine suunnitteluorganisaatioineen pyrkivät tarjoamaan jokaiseen maailman kolkkaan yhdistettyjä suunnittelu- ja toteutuspaketteja.

7 PÄÄSUUNNITTELIJA Parhaimmillaan pääsuunnittelukäytännön voisi tulkita vastaiskuksi kaikille vastaaville pyrkimyksille heikentää ympäristön laatua taloudellisen hyötymisen nimissä.

8 PÄÄSUUNNITTELIJA Pääsuunnitelijanimike on ilman muuta laatulähtöinen. Alusta pitäen oli tarkoitus että pääsuunnittelija on rakennussuunnittelijan työn laajennus eikä suinkaan erillinen henkilö. Talonrakentamisesta puhuttaessa pääsuunnittelija on luonnostaan arkkitehti... Minun kohteissani se on poikkeuksetta ollut arkkitehti. Pääsuunnittelun tausta ja tavoitteet, Norri 2003

9 PÄÄSUUNNITTELIJA Termi pääsuunnittelija kirjoitettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin MRL 120 : Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). Tarkoituksena oli vahvistaa suunnittelun koordinointia ja asemaa sekä selkeyttää suunnittelun vastuusuhteita.

10 PÄÄSUUNNITTELIJA Kun pääsuunnittelija -termi kirjoitettiin lakiin siitä tuli välittömästi etujärjestötaistelu. On hirveästi paineita irrottaa pääsuunnittelija henkilönä ja terminä rakennussuunnittelijasta. Projektin pääsuunnittelijan rooliin on tunkua myös varsinaisen suunnitteluryhmän ulkopuolelta, mikä ei ole ollut tarkoitus.

11 PÄÄSUUNNITTELIJA Kolme suurinta roolia vesittävää tendenssiä ovat 1.PS halutaan irrottaa rakennussuunnittelijasta 2.PS:n rooli halutaan avata kaikille 3. PS:n vaikutusmahdollisuuksia halutaan rajoittaa

12 PÄÄSUUNNITTELIJA Hyvään lainvalmisteluun kuuluu, että jos tehdään merkittävä uudistus, jollainen sekä pääsuunnittelijakysymys että siihen liittyvät suunnittelijaluokitukset ovat, se edellyttää olemassaolevien ongelmien ja niiden parannuskeinojen tarkkaa tutkimista. Mitään tällaista analyysia ei tässä yhteydessä tehty, ei luokittelusta eikä pääsuunnittelijan roolista. Jos se olisi tehty, sen pitäisi olla kirjattuna lain perusteluihin, mutta siitä ei löydy oikeastaan mitään käytännön perusteluita sille, minkä takia tällainen uudistus on ylipäätään tehty.

13 PÄÄSUUNNITTELIJA...Minulta on mennyt lopullisesti usko asiaan kun olen kuullut, että nimettyjä suunnittelijoita, jotka rakennusvalvonta on todennut päteviksi, edustetaan valtakirjalla......en minä saa valtakirjalla ajaa autoakaan, minulla täytyy olla henkilökohtainen ajokortti... Rakennusneuvos Matti J Virtanen Pääsuunnittelun tausta ja tavoitteet, Norri 2003

14 PÄÄSUUNNITTELIJA Pääsuunnittelijan tehtävät ovat olleet säännönmukaisesti arkkitehdin tehtäväluetteloissa vuosikymmeniä. Se on rooli, joka arkkitehdilla on ollut talonrakennushankkeissa aina. Pääsuunnittelija ei ole jälleen kerran yksi uusi osapuoli hankkeeseen vaan rooli, joka on yhdellä ko. hankkeen suunnittelijoista. Myös lainvalmistelussa tätä on korostettu ja se on viranomaisen kanta.

15 TEHTÄVÄLUETTELOT Tehtäväluetteloiden muutosaloite on lähtöisin SUKE- ja TELU- tutkimuksista. SUKE promovoi projektinjohtototeutusta Helsingin Yliopiston teknisen osaston ja Teknillisen Korkeakoulun Rakentamistalouden laboratorion intressien mukaisesti. TELUssa puolestaa etsitään hankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden kehityssuuntaa SUKEn viitoittamalta tieltä.

16 TEHTÄVÄLUETTELOT SUKE tutkimus käynnistyi RAKLI ry:n ja RTL ry:n toimeksiannosta RAPS-PS-kyselyllä Vastaajina 69 henkilöä, jotka jakautuivat seuraavasti: Rakennuttaja, tilaaja tai rakennuttajakonsultti Suunnittelija/ erikoissuunnittelija (SKOL) (Pää)suunnittelija arkkitehtisuunnittelija (ATL/SAFA)

17 TEHTÄVÄLUETTELOT Voidaan sanoa, että SUKE-kysely vastaa tilaajien, rakennuttajakonsulttien ja erikoissuunnittelijoiden mielipidettä, ei pää- tai arkkitehtisuunnittelijoiden mielipidettä. SUKE-projekti lähti kyselyn näkökulmasta. Mistä näkökulmasta suunnittelua tulisi kehittää? Kenen pitäisi hyötyä kun suunnittelua kehitetään?

18 TEHTÄVÄLUETTELOT Uusissa tehtäväluetteloissa pyritään mm: vaiheiden peräkkäisyydestä tehtävien jatkuvaan täydentymiseen pääurakkaa palvelevasta tehtäväluettelosta toteutusmuotovapaaseen ratkaisuun kiinteästä tilaohjelmasta joustavaan ohjelmaan yhdestä luonnoksesta luoviin vaihtoehtoisiin ehdotuksiin löyhästä luonnoksesta toteutuskelpoiseen yleissuunnitelmaan

19 TEHTÄVÄLUETTELOT TELU-työ alkoi kesällä 2007, mukana ATL, RAKLI, NSS, RT, RTL, SIO, SKOL, STUL Tehtäväluettelojen rakenteesta ja tehtäväsisällöistä edelleen neuvotellaan. ATL ja SAFA eivät ole voineet hyväksyä tehtäväluettelorakennetta eikä niiden sisältöjä kaikilta osin.

20 TEHTÄVÄLUETTELOT Edellisellä kerralla pääsuunnittelun tehtäväluettelo (PS01) tehtiin valmiiksi ennenkuin MRL ja RakMK A2 oli päivitetty Tuloksena moitittu PS 01. RakMK A2 muutoksia/tarkistuksia valmistellaan YM:ssä, lausuntokierrosten lausuntoja puretaan. Miksi tehtäväluetteloiden valmistelussa pitäisi tehdä sama virhe kuin 2001 ja julkaista tehtäväluettelot ennen määräyksiä?

21 KAIKEN SAA SUJUMAAN ILMAN TEHTÄVÄLUETTELOAKIN JOS TAHTOA LÖYTYY. JOS EI OLE TAHTOA NIIN SITTEN RIIDELLÄÄN TEHTÄVÄLUETTELOT KÄDESSÄ

22 (TUOTE-) TIETOMALLIT

23 TIETOMALLIT Tietomalli on työkalu, käytetty suunnittelussa pitkään piirustusten tuottamiseen ja suunnittelutyön tehostamiseen. Mallinnus helpottaa geometrian tarkastelua ja rakentamisen tiedon hallintaa ja tässä mielessä esim. yhteensovittamista (PS). Mahdollistaa automatisoinnin tietyiltä osin (tarkastukset). Mallinnuksessa - niinkuin kaikessa rakennusalan kehitystyössä - haetaan taloudellisia hyötyjä rakennusalalle itselleen, ei käyttäjälle. Taloudellinen hyöty jää aina matkalle.

24 TEKIJÄNOIKEUDESTA Yleistä on myös se, että suunnittelijoiden työtä käytetään omaperustaisen tuotannon brändäämiseen, eikä suunnittelijoista puhuta mitään tekijänoikeuslaissa mainitun hyvän tavan vastaisesti. Esim. Kiinteistö- ja Rakennusfoorumi (www.kiraoorumi.fi) teettämän mainetutkimuksen mukaan kuluttajien mielestä Suomen tunnetuimmat arkkitehdit ovat Jaakko Pöyry ja YIT

25 KIPUPISTEET Koko pääsuunnittelijainstituutio voi vesittyä. Rakennushankkeissa on edelleen pyrkimys niiden hajottamiseen pienempiin osiin, erillisiin vaiheisiin ja nimeämättömiin tekijöihin - päinvastoin kun ajatuksessa pääsuunnittelijasta. PS:llä ei ole todellisia, vastuunsa mukaisia vaikutusmahdollisuuksia hankkeisiin, ainoastaan (ei kaikkein rakentavin) kantelu rakennusvalvontaviranomaiselle.

26 MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Muuttaa suomalaista rakentamisen kulttuuria. 1.Muistaa miksi rakennetaan; taloja ei rakenneta rakentamisen takia vaan rakennetaan tarpeeseen ja käytettäväksi. 2. Suunnata voimavarat hyvän lopputuloksen saavuttamiseen oman edun maksimoinnin sijaan, tavoitteena on aina oltava mahdollisimman korkeatasoinen rakennettu ympäristö. 3. Kitkeä alan huono maine, siivota ala sisältä: auktorisoida rakennusalan toimijat

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu

Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelijan tehtävät tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tehtäväluetteloiden PS01 ja PS12 vertailu Pääsuunnittelija PS Pro -tutkielma Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy Espoossa

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 Vertailu tehtäväluetteloon RAK 95 Antti Kokko Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS POHJOIS-SUOMEN ARKKITEHDIT 2013 OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille P O H J O I S S U O M E N S A F A KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Suunnittelun johtaminen. Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä

Suunnittelun johtaminen. Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä Pääsuunnittelija ja suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa Juha Posti, arkkitehti SAFA Toimitusjohtaja, Parviainen Arkkitehdit Oy juha.posti@parviainenark.fi 362 Nykymuotoinen pääsuunnittelutehtävä

Lisätiedot

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin varmistajana 11. Pääsuunnittelijakoulutus Stevan Pesic CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Lisätiedot

Pääsuunnittelun kipupisteitä pientalohankkeessa

Pääsuunnittelun kipupisteitä pientalohankkeessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 Pääsuunnittelun kipupisteitä pientalohankkeessa Hannu Mäenpää SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 PÄÄSUUNNITTELIJA

Lisätiedot

Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen

Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen Osio 4: Suunnittelun ohjaus ja yhteensovittaminen 4.1 Kuka yleensä ( ensisijaisesti) johtaa suunnittelua hankkeissanne? Tilaaja Kaikki vastaajat 40% (49/124) 48% (16/33) 39% (33/85) 25% (2/8) 40% (2/5)

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011

Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Neuvoja arkkitehdin valintaan PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2011 Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Pientalojen suunnittelijoita 2011 -julkaisu

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN

PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN PÄÄSUUNNITTELIJAN VASTUU RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYJÄÄ KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Ympäristöoikeus Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Alina Lehtonen II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin

Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin Leanistäkö lisää virtaa pääsuunnitteluprosessin läpiviemiselle? PS PRO Tutkielma Nina Väistö arkkitehti SAFA KVA Arkkitehdit Oy Helsinki 28.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä Pispalan kaavoitus kannanotto Pispalan rakennusinventointi toinen kierros Pirkanmaan maakuntamuseon kommentit kannanottoon 4.3.2008 Yleiset ja rakennusinventointia koskevat kommentit sinisellä, arkeologista

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013 BUILDERnews 2 4 8 Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa Asiakas-case: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy luottaa

Lisätiedot

Projektin sidosryhmien roolien määräytyminen tasomallin hyödyntäminen toteutuskyvykkyyden suunnittelussa

Projektin sidosryhmien roolien määräytyminen tasomallin hyödyntäminen toteutuskyvykkyyden suunnittelussa Projektin sidosryhmien roolien määräytyminen tasomallin hyödyntäminen toteutuskyvykkyyden suunnittelussa Aki Aapaoja, DI Tutkija, Oulun yliopisto aki.aapaoja@oulu.fi Harri Haapasalo, TkT, KTM Tuotantotalouden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa

Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pääsuunnittelijan vastuu erityissuunnittelijaa kohtaan rakennuttajavetoisessa jaetussa suunnittelussa Yleinen velvoiteoikeus Pro gradu -tutkielma Syksy

Lisätiedot

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingsmart yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa.

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26 Lokakuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta?...2 Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella!...2 Riippumatonta vai puolueetonta

Lisätiedot