VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI"

Transkriptio

1 VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä. Päivitetyt pätevyydet perustuvat voimaan astuneeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) ja sitä tukeviin asetuksiin ja ohjeisiin. Muutoksessa uudistettiin suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat ja kelpoisuusvaatimukset. Uudet vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Rakentamismääräyskokoelman mukaisia pätevyyksiä ei enää todeta tai uusita. Voimassa oleva pätevyys on suositeltavaa siirtää uuden lain mukaiseksi pätevyydeksi pätevyysvaatimusten täyttyessä. Tämä siirtomenettely koskee B-, A- ja AA-luokan työnjohto- ja pätevyyksiä, jotka ovat perustuneet maankäyttö- ja rakennuslakiin ja rakentamismääräyskokoelmaan. Vaihtoehtoisesti voi hakea uuden lain mukaista pätevyyttä suoraan uutena pätevyytenä, jolloin hakumenettely noudattaa FISEn verkkosivuilta valikon et, hakulomakkeet alta avautuvia pätevyyskohtaisia ohjeita. Voimassa olevan : 1. Pätevyyden siirtoa haetaan aina hakemuksella. Siirtohakemuslomake on eri kuin uutta pätevyyttä haettaessa. Pätevyyskohtaiset siirtohakemuslomakkeet löytyvät FISEn verkkosivuilta kohdasta: omakkeet/voimassaolevan_h akemuksen_siirtomenettely/). 2. Pätevyyden siirron edellytyksenä on, että pätevyysvaatimukset täyttyvät uudessa luokassa, johon pätevyyden siirtoa haetaan. Yksityiskohtaiset pätevyyskohtaiset vaatimukset löytyvät siirtohakemuslomakkeilta. 3. Olemassa oleva pätevyys voidaan siirtää yhteen uuteen luokkaan. Esim. AAluokan n pätevyyttä ei voi siirtää sekä uudis- että korjausrakentamisen pätevyydeksi. Toista pätevyyttä haetaan kokonaan uutena pätevyytenä. Alla olevissa taulukoissa on esitetty vanhat ja uudet pätevyydet alakohtaisesti. 4. Pätevyyden siirto poikkeuksellisen vaativaan luokkaan siirtymäsäännön perusteella: Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 41/2014 sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävänä na tai na pidetään myös henkilöä, joka on ennen lain voimaantuloa ( ) rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset. Säännön avulla voi esim. suunnitteluinsinööri saada poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyden, vaikka hänellä ei ole vaadittua DI- tai YAMK-tutkintoa. Vastaavasti työnjohtopuolella teknikko voi saada poikkeuksellisen vaativan luokan työnjohtopätevyyden ilman korkeakoulututkintoa. Haettaessa pätevyyden siirtoa poikkeuksellisen vaativaan luokkaan tällä perusteella henkilön pitää osoittaa pätevyyden perusteena olevat rakennusvalvonnan hyväksynnät (kunta, suunnittelu- / työnjohtotehtävä, tehtävän laajuus, ajankohta). Tutkinto-, opintosisältö- ja työkokemusvaatimusten yksityiskohtaista täyttymistä poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyysvaatimusten mukaisesti ei tässä tapauksessa vaadita. Poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyys rajataan koskemaan vain vastaavia suunnittelu- tai työnjohtotehtäviä MM 1

2 Hakija hakee tällöin yleispätevyyden siirtoa siihen luokkaan, johon hänen tutkintonsa ja työkokemuksensa riittävät MRL:n 120 e tai 122 d :n mukaan. 5. Siirretty pätevyys on voimassa siihen asti, kuin se olisi ollut ennen siirtoa. 6. Pätevyyden siirto edellyttää, siirrettävä pätevyys on voimassa vähintään 2 vuotta siirtoajankohdasta eteenpäin. 7. Pätevyyden siirtoa on haettava vuoden 2016 loppuun mennessä. 8. Pätevyyden siirtomaksu on hakemuksen käsittelymaksun suuruinen (170 + alv 24 %). Hylkäykseen johtaneen siirtohakemuksen käsittelymaksu on alv 24 %. Taulukko 1. Uudet MRL:ään perustuvat suunnittelijoiden FISE-pätevyydet alakohtaisesti. ALA PÄÄSUUNNITTELU et, > Pään Lisätiedot: Pia Selroos SAFA (puh , pia.selroos(a)safa.fi) VANHA PÄTEVYYS Pientalohankkeen pää pää, pää, A pää, A pää, UUSI PÄTEVYYS (MRL 41/2014) pää, pää, pää, pää, pää, pää, UUDET KRITEERIT Pääsuunnittelu paasuunnittelu/) RAKENNUSSUUNNITTEL U et, > Rakennusn Lisätiedot: Pia Selroos SAFA (puh , pia.selroos(a)safa.fi) ARKrakennus ARKrakennus rakennus, rakennus, rakennus, rakennus, rakennus, rakennus, Rakennussuunnittel u r akennussuunnittelu/) ERITYIS BETONIRAKENTEET et, AA- vaativuusluokan kantavien, kantavien, Betonirakenteet MM 2

3 > Kantavien n Lisätiedot: Kimmo Sandberg RIA (puh , kimmo.sandber g(a)ria.fi) tai Betonirakenteiden korjausn Lisätiedot: Tarja Merikallio BY (puh , tarja.merikallio(a)betoniyhd istys.fi) ERITYIS PUURAKENTEET et, > Puurakenteiden n korjaus, betonirakennukset korjaus, betonisillat ja muut infrarakenteet puurakenteiden A puurakenteiden,, kantavien, kantavien, Betonirakenteiden vaativan luokan korjaus (materiaalitekninen korjaus), betonirakennukset Betonirakenteiden vaativan luokan korjaus (materiaalitekninen korjaus), betonisillat ja infrarakenteet kantavien puurakenteiden, kantavien puurakenteiden, puurakenteiden, puurakenteiden, kantavien puurakenteiden, erityissuunnittelu/beto nirakenteet/) Puurakenteet erityissuunnittelu/puur akenteet/) kantavien puurakenteiden, ERITYIS TERÄSRAKENTEET et, > Teräsrakenteiden n Lisätiedot: Pekka Yrjölä TRY (puh , pekka.yrjola(a)rakennusteo llisuus.fi) teräsrakenteiden A teräsrakenteiden kantavien teräsrakenteiden, kantavien teräsrakenteiden, teräsrakenteiden, teräsrakenteiden, kantavien teräsrakenteiden, Teräsrakenteet erityissuunnittelu/teras rakenteet/) MM 3

4 kantavien teräsrakenteiden, ERITYIS POHJARAKENTEET et, > Pohjarakenteiden n pohjarakennesuunnitt elija A pohjarakennesuunnitt elija pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, Pohjarakenteet > Talonrakennus erityissuunnittelu/pohj arakenteet/talonraken nus/) ERITYIS RAKENNUSFYSIIKKA et, > Rakennusfysiikan n rakennusfysiikan A rakennusfysiikan rakennusfysiikan, rakennusfysiikan, rakennusfysiikan, rakennusfysiikan, Rakennusfysiikka erityissuunnittelu/rake nnusfysiikka/) rakennusfysiikan, rakennusfysiikan, ERITYIS AKUSTIIKKA et, > Akustiikan n akustinen A akustinen akustinen, akustinen, akustinen, akustinen, Akustiikka erityissuunnittelu/akust iikka) a-vaativuusluokan MM 4

5 ERITYIS KOSTEUSVAURIOT et, > Kosteusvaurion korjausn kosteustekninen korjaus kosteusvaurion korjaus kosteusvaurion korjaus kosteusvaurion korjaus Kosteusvauriot erityissuunnittelu/koste usvauriot/) ERITYIS IV-JÄRJESTELMÄT et, > IV- ja KVV-n Lisätiedot: Outi Suominen SULVI (puh , patevyydet(a)sulvi.fi) ilmanvaihtosuunnittelij a ilmanvaihtosuunnittelij a A ilmanvaihtosuunnittelij a ilmanvaihto, ilmanvaihto, ilmanvaihto, ilmanvaihto, ilmanvaihto, ilmanvaihto, IV-järjestelmät erityissuunnittelu/iv_jar jestelmat/) ERITYIS KVV-JÄRJESTELMÄT et, > IV- ja KVV-n Lisätiedot: Outi Suominen SULVI (puh , patevyydet(a)sulvi.fi) viemärilaitteiston viemärilaitteiston A viemärilaitteiston kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston, viemärilaitteiston, viemärilaitteiston, viemärilaitteiston, KVV-järjestelmät erityissuunnittelu/kvv_j arjestelmat/) viemärilaitteiston, Taulukko 2. Uudet MRL:ään perustuvat työnjohtajien FISE-pätevyydet alakohtaisesti MM 5

6 ALA VASTAAVA TYÖNJOHTO et, > Vastaavan n Lisätiedot: Joni Jääskeläinen RKL (puh , Fise(a)rkl.fi) VANHA PÄTEVYYS Pientalotyömaan vastaava rakennustyön vastaava A rakennustyön vastaava UUSI PÄTEVYYS (MRL 41/2014) rakennustyön vastaava, rakennustyön vastaava, rakennustyön vastaava, rakennustyön vastaava, rakennustyön vastaava, UUDET KRITEERIT Vastaava työnjohto omakkeet/tyonjohto/va staava_tyonjohto/) rakennustyön vastaava, BETONIRAKENTEET et, > Betonirakenteiden n Lisätiedot: Joni Jääskeläinen RKL (puh , Fise(a)rkl.fi) 2-luokan 1-luokan rakentamisesta vastaava, rakentamisesta vastaava, rakentamisesta vastaava, Betonirakenteet > Betonirakenteista vastaava (työmaa) tyisalojen_tyonjohto/b etonirakenteet/betonir akenteista_vastaava_t yonjohtaja tyomaa_/) PUURAKENTEET et, > Puurakenteiden n a-vaativuusluokan puurakenteiden aa-vaativuusluokan puurakenteiden puurakenteiden rakentamisesta vastaava, puurakenteiden rakentamisesta vastaava, puurakenteiden rakentamisesta vastaava, Puurakenteet tyisalojen_tyonjohto/p uurakenteet/) 2(A)-rakenneluokan MM 6

7 TERÄSRAKENTEET et, > Teräsrakenteiden n Lisätiedot: Pekka Yrjölä TRY (puh , pekka.yrjola(a)rakennusteo llisuus.fi) vastaava teräsrakenteiden asennus 1(AA)-rakenneluokan vastaava teräsrakenteiden asennus teräsrakenteiden asennus, teräsrakenteiden asennus, teräsrakenteiden asennus, Teräsrakenteet > Teräsrakenteiden asennus tyisalojen_tyonjohto/te rasrakenteet/terasrake nteiden_asennus/) POHJARAKENTEET et, > Pohjarakenteiden n a-vaativuusluokan pohjarakennustöiden aa-vaativuusluokan pohjarakennustöiden pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, pohjarakenteiden, Pohjarakenteet tyisalojen_tyonjohto/p ohjarakenteet/) KOSTEUSVAURIOT Lisätiedot: Joni Jääskeläinen RKL (puh , Fise(a)rkl.fi) kosteusvaurion korjaus kosteusvaurion korjaus kosteusvaurion korjaus Kosteusvauriot tyisalojen_tyonjohto/ko steusvauriot/) IV et, > IV-n ilmanvaihtolaitteistoje n rakentamisesta vastaava ilmanvaihtolaitteistoje n rakentamisesta vastaava vastaava, vastaava, vastaava, IV MM 7

8 Lisätiedot: Outi Suominen SULVI (puh , patevyydet(a)sulvi.fi) vastaava, vastaava, tyisalojen_tyonjohto/iv/ ) vastaava, KVV et, > KVV-n Lisätiedot: Outi Suominen SULVI (puh , patevyydet(a)sulvi.fi) viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava, viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava, viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava, viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava, KVV tyisalojen_tyonjohto/kv v/) viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava, Siirtomenettely koskee vain yllä olevien taulukoiden sarakkeen 2 pätevyyksiä. Kun siirretty pätevyys umpeutuu, jatkoa haetaan normaalilla uusintamenettelyllä. Uusintaa haetaan samalla hakemuslomakkeella kuin uutta pätevyyttä ensimmäistä kertaa haettaessa. Lisätietoja: Marita Mäkinen, FISE Oy, MM 8

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne

Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne Rakennusterveyteen liittyvien koulutusten kehittämishankkeiden tilanne IDEASTA KOULUTUKSEKSI SISÄILMAONGELMASTA RAKENNUSTERVEYTEEN KEHITTÄEN RTA KOULUTUSTA Helmi Kokotti Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMAONGELMASTA

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Maaria Rubanin 28.9.2012 OM9/33/2012

OIKEUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Maaria Rubanin 28.9.2012 OM9/33/2012 OIKEUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Maaria Rubanin 28.9.2012 OM9/33/2012 OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS VALTION OIKEUSAPUTOIMISTOISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI Pääasiallinen sisältö Yleisperustelut Esityksessä

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

YHPJÄOSTO 3 1115-114 q M,

YHPJÄOSTO 3 1115-114 q M, YHPJÄOSTO 3 1115-114 q M, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU VALITUS Valituksen kohteena oleva päätös Muutoksenhakija Kemin kaupungin ympäristöjaoston 20.11.2014 pöytäkirjan 106 :n kohdalla

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA

KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN ORGANISOINTI SIIKALATVAN KUN- NASSA 6.10.2014/AL SIIKALATVAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 YLEISTÄ Siikalatvan kunnan pinta-ala on 2170 km2 ja asukasluku (31.8.2014) 5856. Kunta on pintaalaltaan viidenneksi suurin Pohjois-Pohjanmaalla. Haasteena

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot