Kestäväksi Rakennettu Suomi Yhtenäiset käytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestäväksi Rakennettu Suomi Yhtenäiset käytännöt"

Transkriptio

1 Syyskuu - Kosteudenhallinnan teemakuukausi Kosteudenhallinnan syysjumppa rakentajille Rakennusvalvonnat toteuttavat yhteisen kosteudenhallinnan teemakuukauden syyskuussa Miksi kosteusjumppa? Syyskuu on vuoden kostein kuukausi. - On aika jumpata kosteudenhallintatoimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja tarkastaminen hyvän rakentamistavan mukaiselle tasolle. Kosteusjumpan avulla varmistetaan, että määräykset jalkautuvat myös kentälle. Kymmenen suurimman kaupungin (TOPTEN) rakennusvalvonnat varmistavat tehovalvonnalla syyskuussa erityisesti, että suunnitelmat ovat kunnossa, rakenteiden kuivumisaikoja noudatetaan ja rakennustarvikkeet on suojattu. Jumppaa järjestävät laajasti myös muut rakennusvalvonnat. Syyskuu on hyvää aikaa vauhdittaa rakennustyömaiden kosteudenhallintaa. Viime vuonna tehty kosteudenhallinnan suositus tähtää siihen, että rakennus pysyy kuivana koko rakentamisen ajan. Hyvä olisi, jos suositus otettaisiin viipymättä käyttöön kaikissa Suomen kunnissa. Toivon, että rakennusalan syyskuun kampanja kirittää tässä meitä uuteen vauhtiin, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka toteaa. Myös kansalaisia kehotetaan tekemään rakennusvalvontaan ilmoituksia havaitsemistaan hyvistä esimerkeistä tai törkeistä tapauksista. Huomioista tehdään selvitys. Ilmoitukset Teemakuukauden toimintamallia on esitelty tarkemmin tiedotteen liitteissä. Kestäväksi rakennetun Suomen puolesta TOPTEN-rakennusvalvonnat Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Porin ja Kouvolan rakennusvalvonnat ( Lisätietoja: Pekka Virkamäki ( ) ja Pasi Timo ( ) sekä paikalliset rakennustarkastajat Teemakuukausi on jatkumo allekirjoitetulle rakennusalan yhteiselle sitoumukselle onnistuneen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakennuksen puolesta. Kuivaketju10 toimintamallia suositellaan käyttöön otettavaksi kaikessa rakentamisessa. Kuivaketju10 on koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan kattava toimintamalli. Se sisältää hyvän rakennustavan mukaiset kosteudenhallinnan menettelytavat rakennushankkeen osapuolille rakennushankkeen eri vaiheissa. Sitoumuksessa ovat mukana kaikki rakentamisen osapuolet. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry Rakennusteollisuus RT ry RAKLI ry SKOL ry Rakentamisen Laatu RALA ry Liitteet: LIITE 1: Kosteudenhallinnan teemakuukauden toimintamallin pääpiirteet LIITE 2: Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun kuvaus LIITE 3: Kosteudenhallintaselvityksen merkitys ja sisältö LIITE 4: Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus LIITE 5: Rakennusalan yhteinen sitoumus onnistuneen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakennuksen puolesta

2 LIITE 1 Syyskuu - Kosteudenhallinnan teemakuukausi Kosteudenhallinnan syysjumppa rakentajille Teemakuukauden toimintamallin pääpiirteet 1. Lupakäsittelyvaihe Erillinen rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessin ennakkoneuvottelu. a. Kaikkien osapuolien erityinen keskittyminen kosteudenhallintaselvityksen sisältöön. b. Viestikapulan siirto ryhtyvältä kosteudenhallintakoordinaattorille. Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee kosteudenhallintaselvityksen ja eri osapuolien tehtävät. c. Kosteudenhallintaselvityksen sisältöä, kosteudenhallintaprosessin kulkua, riskilistan ja todentamisohjeen sisältöä sekä kosteudenhallintakoordinaattorin ja muiden osapuolien tehtävien arviointiin sovelletaan: i. Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketju (Liite 2) ii. Yhtenäinen TOPTEN-käytäntö 117 c 01, Kosteudenhallintaselvityksen merkitys ja sisältö. (Liite 3) iii. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus (Liite 4) iv. Kuivaketju10, Riskilista ja todentamisohje v. Kuivaketju10, Ohjekortit d. Läsnä: rakennushankkeeseen ryhtyvä, kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat ja rakennusvalvonta sekä valvojat ja vastaavat työnjohtajat, jos jo hankittu. 2. Erityissuunnitelmien vastaanottaminen Suhteutettu valvonta kohdennetaan kosteudenhallintatoimenpiteisiin. a. Suunnitelmien esittelyssä erityinen keskittyminen kosteudenhallintaselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin. b. Suunnittelija esittelee suunnittelu- ja työmaavaiheen riskien kartoitukset ja riskilistan sekä niiden mukaiset suunnitelmat ja suunnitelmatarkennukset. c. Arvioidaan, onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla. Arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä. d. Läsnä: suunnittelija, rakennusvalvonta. 3. Työmaakatselmukset Suhteutettu valvonta kohdennetaan kosteudenhallintatoimenpiteisiin. a. Kaikkien osapuolien erityinen keskittyminen kosteudenhallintaselvityksen mukaisiin toimenpiteisiin. b. Kosteudenhallintakoordinaattori esittelee suoritetut kosteudenhallintatoimenpiteet ja niiden onnistumisen. c. Arvioidaan, onko edetty kosteudenhallintaselvityksessä esitetyllä tavalla. Arvioinnin perusteella sovitaan tarvittavista erityismenettelytoimenpiteistä. d. Läsnä: rakennushankkeeseen ryhtyvä, kosteudenhallintakoordinaattori, suunnittelijat vastaavat työnjohtajat ja valvojat sekä rakennusvalvonta.

3 LIITE 2

4

5

6

7 LIITE 4 Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävän mallikuvaus Kosteudenhallintakoordinaattorilla on oltava riittävä kosteudenhallintaan liittyvä asiantuntemus ja ammattitaito sekä tehtävän vaatimat resurssit. Kuivaketju10 toimintamallia käytettäessä koordinaattorilla on oltava rakennushankkeen työnjohtotehtävän vaativuuden tai rakennusfysikaalisen suunnittelutehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys. Koordinaattori sekä hänelle annettavat ohjaus- ja valvontatehtävät esitetään kosteudenhallintaselvityksessä. Kuivaketju10 -toimintamallia käytettäessä koordinaattorin tehtävät on kuvattu Kuivaketju10 ohjekorteissa. Koordinaattorille on varattava riittävät resurssit tehtävän suorittamiseen. Riippumatta käytettävästä toimintamallista on kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät oltava vähintään Kuivaketju10 toimintamallin tasoisia.

8 LIITE 5