Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman seutuohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä"

Transkriptio

1 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman seutuohjausryhmä Kokous: kello Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu 8 B, 4.krs Osanottajat: Tuula Mikkonen, pj. varajäsen Katri Heininen Muut osallistujat: Maritta Närhi, saapui klo varajäsen Mika Vuori Markku Männikkö varajäsen Erkki Paloniemi Lasse Silvan, este varajäsen Jarmo Kivineva, este Kari Auvinen varajäsen Markku Vuorinen Timo Toivonen Varajäsen Kirsi Onnela Pentti Sivunen (pj.), este Varajäsen Pekka Mansikkamäki, este Eeva Halme varajäsen Kimmo Kivinen Varajäsen Olli Niemi Erkki Lyden, este varajäsen Matti Peltola Vesa Jouppila varajäsen Regina Saari Sirkka Saarikoksi varajäsen Teuvo Pernu Peer Haataja varajäsen Markus Sjölund Mika Itänen, palveluyksikön johtaja Katariina Ratia, projektipäällikkö, este Ene Härkönen, projektipäällikkö Mauri Vintola, projektipäällikkö, este Juha Salminen, koulutuskoordinaattori Pia Vallenius, vastaava työhönvalmentaja Antti Tuhkio, erikoissuunnittelija Merja Vänttinen-Ala, koordinaattori esittelijä sihteeri

2 2 (11) 1 Kokouksen avaus Tuula Mikkonen avasi kokouksen ja totesi, että sekä puheenjohtaja että hänen varajäsenensä ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Tuula Mikkosta ehdotettiin ja hänet valittiin näin ollen kokouksen puheenjohtajaksi. 2 Kokouksen osallistujat Seutuohjausryhmän kokoonpano on muuttunut seuraavasti: Tampereen kaupungin edustajan vs. tilaajapäälllikön Tuija Mannilan tilalle on nimetty suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen ja varajäsenen Tuula Mikkosen tilalle on nimetty suunnittelija Katri Heininen. Pirkkalan kunnan edustajan henkilöstöjohtaja Jenni Harjulan tilalle on nimetty työllisyysasiain päällikkö Kimmo Kivinen ja varajäseneksi hallintojohtaja Olli Niemi. Oriveden kaupunki on nimennyt varajäseneksi työllisyyspalveluiden päällikkö Kirsi Onnelan. Tampereen kaupungin pormestari nimeää muuttuneen seutuohjausryhmän kokoonpanon myöhemmin. Päätösehdotus. Seutuohjausryhmä päättää, että merkitään tiedoksi seutuohjausryhmän jäsenyyksissä tapahtuneet muutokset. 3 Kokouksen esityslista Seutuohjausryhmän jäsenille on toimitettu kokouksen esityslista ennakkoon. Päätösehdotus. Seutuohjausryhmä hyväksyy ennakkoon toimitetun esityslistan kokouksen esityslistaksi. 4 Seutuohjausryhmän edellisen kokouksen pöytäkirja Päätösehdotus. Seutuohjausryhmä päättää, että hyväksytään ohjausryhmän jäsenille ja asiantuntijoille sähköpostitse toimitettu kokouksen pöytäkirja.

3 3 (11) Maritta Närhi saapui kokoukseen klo Tampereen kaupunkiseudun toimintaympäristön tilannekatsaus Seutuohjausryhmän edustajia pyydetään kertomaan kaupunkiseudun tilannekatsaus omasta näkökulmastaan keskittyen siihen, millaiset ajankohtaiset asiat esim. talous- ja työllisyystilanteessa vaikuttavat kehittämisohjelman toimenpiteiden toteutumiseen. Päätösehdotus. Seutuohjausryhmä päättää, että merkitään tiedoksi kuullut toimintaympäristön tilannekatsaukset. Merkitään tiedoksi kuullut toimintaympäristön tilannekatsaukset seuraavasti: Tampereella on työttömiä 14.7 % työvoimasta, eli yli henkilöä, josta alle 25-vuotiaita on 2200, yli vuoden työttöminä olleita 5900 (kasvua 1900 henkilöä vuoden takaiseen verrattuna) ja passiivisella työmarkkinatuella reilu 4000 henkilöä, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 600 henkilön verran. TE-hallinnolta haluttaisiin saada asiakkaiden yhteystiedot ajoissa, että 500 pv työmarkkinatuella olleille voitaisiin tarjota kunnan palveluja. Kehysriihen päätös 300 pv työmarkkinatukea saaneiden siirtämisestä kunnan vastuulle tuottaa varovaisenkin arvion mukaan väh. 10 milj. euron nettokulun Tampereelle, riippuen valtion kompensaation suuruudesta. Vastuunsiirto pitkäaikaistyöttömistä tulee kunnille huonoon aikaan, kun taloudessa pitää säästää ja samalla pitäisi tuottaa uusia palveluja. Suomen 20 suurimmasta kaupunkiseudusta 10:llä työttömyys on 15 % luokkaa ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Vireillä on nuorten työllistämispalveluiden vakinaistaminen Tampereella vuoden 2014 alusta. Lempäälä-Vesilahti alueella on ollut positiivistakin kehitystä: nuorisotakuun toteuttamista on resursoitu hyvin. Työmarkkinatuen osuus on pienentynyt 7-8 % vuodesta Asiakasohjaus on normalisoitumassa TE-toimistosta asiakasmäärien suhteen. Asiakastyöstä suuntautuu 2/3 kuntouttavaan työtoimintaan. Palkkatuki on suunnattu avoimilla työmarkkinoilla käytettäväksi. Nokialla on kohdennettu nuorisotakuun toteutuksena lisärahoitusta Aapohankkeelle. Työnhakijoiden koulutus ja yritysten tarpeet eivät kohtaa. Oppilaitospuolella Pirkon ja TAO:n yhdistymisessä Treduksi vähenee opettajien työpaikkoja, määräaikaisia nyt 240, avoimia paikkoja tulee hakuun 190. Pirkkalassa ollaan kokoamassa suunnitelmallisesti työllisyydenhoidon palveluita yhteen ja aloittamassa aktiivista yritysyhteistyötä. Nuorten pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on kasvanut rajusti eivätkä nuoret ohjaudu kunnan kuntouttavan työtoiminnan pajatoimintaan. Toimeentulotuen käyttö on kasvussa. Positiivista on kuitenkin teollisuustonttien meneminen kaupaksi.

4 4 (11) Valtiokin vähentää väkeä, esim. Valtiokonttori, VTT, TE-toimistot. Silti pitäisi kysyä mitä meillä on ja mitä yhteistyötä voidaan tehdä. Valtion velka on 93 mrd. Yhteisöveron alennuksella ei ole työllistävää vaikutusta taantumassa. Sähköiset palvelut auttavat, vaikka kehitys on hidasta. Kunnille on siirtymässä raskaampi vastuu asiakkaista. 6 Välke projektin TE-hallinnon osion (F10587) toiminta Koulutuskoordinaattori Juha Salminen: TE-hallinnon Välkkeen palveluissa vuonna 2012 (palkkatuki, työssäoppimispainotteinen koulutus, Toppis-koulutus tai valmennus) on aloittanut 174 asiakasta (tavoite 184). Koko projektin toiminta-aikana 610/620. Vuoden 2012 aikana projektin palveluissa päättäneitä asiakkaita on yhteensä 138. Heti palvelun jälkeen näistä asiakkaista 19 % (3 kk 24 %) on työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Työttömänä 40 % (3 kk 46 %). Koko projektin toiminta-aikana 458 päättynyttä asiakkuutta. Avoimille työmarkkinoille työllistyneitä 25 % (3 kk 23 %). Työttömänä 55 % (3 kk 52 %). Yksilöllistä työhönvalmennusta tai VTM-valmennusta hankittu 196 asiakkaalle palkkatukityön tai työvoimakoulutuksen lisäpalveluksi. Yksilöllisiä koulutuksia hankittu 109 asiakkaalle. Toppis-asiakkaita 135, joista n. ¾ ryhmämuotoisissa koulutuksissa. Vuoden aikana panostettu palveluista tiedottamiseen, vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin. Hankkeen toteutuneet kustannukset yhteensä ,91, josta kirjanpitoon tulevat kustannukset ,20. Työvoimapoliittiset toimenpiteet ,99. Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä ,72. Päätösehdotus. Seutuohjausryhmä päättää, että merkitään tiedoksi Välke projektin TE-hallinnon osion toiminta Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon kehittämisohjelman ( ) työsuunnitelman 2013 toteutumisen tilanne

5 5 (11) Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon kehittämisohjelman työsuunnitelman 2013 toteutumatilanne kehittämisohjelman strategisten päämäärien (4) mukaisesti esiteltynä on seuraavanlainen: 1. Tampereen kaupunkiseudulla työllisyydenhoitoa kehitetään seudullisena yhteistyönä. Seutuohjausryhmä on kokoontunut ennen tätä kokousta kaksi kertaa ( ja ) ja seutujohtoryhmä samoin kaksi kertaa (12.2.ja ). Seutujohtoryhmän kevään 2013 kolmas kokous on siirretty liian tiheäksi suunnitellun kokousaikataulun vuoksi elokuun 22. päivään. Seutuohjausryhmän seuraava kokous on aiemmin sovittu olevan Teemayhteistyö kuntakokeilun puitteissa on käynnistynyt, mitä esitellään tarkemmin seuraavissa kohdissa. Kuntakokeilun kehittämispäällikkö Matti Luukinen ja erikoissuunnittelija Antti Tuhkio vierailivat kaupunkiseudun kunnissa toukokuussa Vierailuilla keskusteltiin ja kerättiin näkemyksiä siitä, miten seudullista työllisyydenhoidon kehittämisohjelmaa ja Tampereen kuntakokeilun teematyötä tulisi yhdessä viedä eteenpäin. Kuntouttavan työtoiminnan osalta kunnissa nähtiin tarpeellisena ja mahdollisena työntekijöiden yhteinen kouluttaminen ja palveluverkoston yhteiskäytön edistäminen yli kuntarajojen. TYP-toiminnassa on tällä hetkellä paljon haasteita asiakasohjauksessa TE-toimistosta ja palveluprosesseissa. Välityömarkkinoiden kehittämisen alueella kunnissa on kiinnostusta yritysyhteistyön kehittämiseen ja sen selvittämiseen, voidaanko yhteisin toimin luoda pysyviä välityömarkkinoita seutukunnalle. Sähköisten palvelujen kehittäminen on vielä yleisesti alkutekijöissään ja kunnissa puuttuu tietoa esim. yhteispalvelupisteiden valtakunnallisesta kehittämisestä, Aspa 2014 hankkeen puitteissa. Tällä hetkellä kuntien huomio ja energia suuntautuu pitkälti kuntarakenneuudistukseen, eikä työllisyydenhoidon asioiden kehittämiseen ole paljoa mahdollisuutta. Kuntien tulevaisuudessa on paljon avoimia asioita. Kunnat ovat kuitenkin kokeneet seutuyhteistyö työllisyydenhoidon palvelujen kehittämisessä positiiviseksi asiakasi ja heistä yhteistyötä tulee jatkaa ja laajentaa. Projektipäällikkö Ene Härkönen: KANSAINVÄLISET MALLIT SEUDULLISEEN PALVELUIDEN TUOTTAMISEEN -hanke käynnistyi ja päättyy Projektin kokonaisbudjetti on e, josta ESR:n osuus e. Projektin osa-aikaisena projektipäällikkönä toimii Ene Härkönen (TYPA) ja siihen osallistuvat Tampereen lisäksi Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Vesilahti ja Orivesi. Projektin tavoitteena on kartoittaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palveluiden tuottamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Euroopassa. Hyviä käytäntöjä etsitään mm seuraavista näkökulmista: seutukunnallinen palveluiden järjestäminen kumppanuusyhteistyössä; monituottajamalli; asiakkaiden ohjaus ja arviointi; nuorten palveluiden järjestäminen; maahanmuuttajien palveluiden järjestäminen; elinkeinoelämän osallistaminen työllisyydenhoitoon. Projektin kohderyhmänä ovat työllisyydenhoidon asiantuntijat Tampereen kaupunkiseudun kunnista ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta, KELA, työnantajajärjestöt, työntekijäjärjestöt, ammatillinen koulutus ja kolmas sektori. Projektin aikana tehdään kolme opintomatkaa kohdemaihin, järjestetään työpajoja sekä loppuseminaari. Projektin ensimmäinen opintomatka järjestettiin Tanskaan Matkalle osallistui Pirkanmaalta 15 henkilöä. Opintomatkan näkökulmia olivat

6 6 (11) työllisyydenhoidon vastuun siirtyminen valtiolta kunnalle, nuorten työllisyydenhoidon palvelut, kuntouttava työtoiminta sekä yhden luukun periaate. Kuuntelimme ammattilaisten luentoja Kööpenhaminassa (2) ja Odensessa (6). Opintomatkan jälkeinen työpaja pidettiin ja matkaraportti valmistuu kesäkuussa Matkaraportti tullaan esittelemään seutuohjausryhmälle kokouksessa ja tietoa siitä levittämään kaupunkiseudun laajuisesti muutoinkin. 2. Jokaisella nuorella on vastuullinen työllisyyttä edistävä palvelu Tampereen työllisyydenhoidon palveluyksikkö on valmistellut yhteistyössä konsernihallinnon tilaajan ja kaupunkiseudun kuntien kanssa projektitukihakemusta, jolla haetaan rahoitusta nuorten palveluiden koordinointi-yhteistyön järjestämiseksi kaupunkiseudulla. Rahoitusta haetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankehakemus jätettiin käsittelyyn , ja sitä päivitettiin ELY-keskuksen pyynnöstä Lisäyksissä hankkeen tavoitteet kiinnitettiin tiiviimmin muiden rahoitusta saavien hankkeiden toimintaan, ja täsmennettiin yhteistyön ajatusta erityisesti koulutukseen hakeutumisen, keskeyttämisen ehkäisyn, koulutuksen läpäisyn ja lopulta työllistymisen näkökulmasta. Myös ohjausryhmän kokoonpanoa täsmennettiin rahoittajan pyynnöstä siten, että ohjausryhmään kutsutaan jokaisesta Tampereen kaupunkiseudun kunnasta edustaja nuorisotakuun vastuun näkökulmasta, Tampereen kaupungin nuorisotakuun projektipäällikkö, Työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) kehittämispäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskuksen edustaja, Pirkanmaan TE-toimiston edustaja, Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) edustaja ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) edustaja. Tarvittaessa ohjausryhmä kutsuu kokouksiinsa asiantuntijoita. Rahoittajan edustaja kutsutaan ohjausryhmään läsnäoloja puheoikeuden omaavaksi asiantuntijaksi. Seutuohjausryhmä on pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt alkuperäisen projektihakemuksen osana kehittämisohjelman täytäntöönpanon resursointia ja päättänyt että resursointiin palataan mikäli rahoitushakemus ei tule hyväksytyksi. Uusi hakemus on asialistan liite 1. Päätösehdotus. Palveluyksikön johtaja Mika Itänen: Seutuohjausryhmä päättää, että hyväksytään päivitetty hankehakemus ja käynnistetään hanketyöntekijän rekrytointi heti kun virallinen hankepäätös saadaan.

7 7 (11) Tampereen kaupunkiseudun kuntien (ja TE-hallinnon) edustajat kertoivat seutujohtoryhmän kokouksessa 9.4. heidän kunnissaan perustetuista nuorten palveluita koordinoivista työryhmistä ja yhteiskuntatakuun toimeenpanon vastuutuksista seuraavasti: Tampereen kaupungin osalta nuorten yhteiskuntatakuuta koordinoi Tampereen kaupungin EU-toimiston projektipäällikkö Maria Virtanen. Ylöjärven osalta ollaan kokoamassa uutta ryhmää, joka on erillinen nuorisolain edellyttämästä työryhmästä. Ko. ryhmässä painottuvat täysi-ikäisten nuorten asiat. Ryhmä kokoontunee 1. kerran toukokuussa. Nokialla on myös perustettu erillinen nuorten yhteiskuntatakuun työryhmä, jota koordinoi Tiina Alakoski. Ryhmään kuuluu yrittäjiä, luottamusmiehiä, työhallintoa ja Tredun edustajia. Ryhmä kokoontuu 8.5. yrittäjien aamukahvien ja seminaarin merkeissä. Kangasalla työllisyystyöryhmä laajenee Nokialla toteutetun kaltaiseksi nuorisotakuun työryhmäksi, ryhmä on vielä nimeämättä. Etsivän työn edustaja tullee ryhmän yhteyshenkilöksi. Myös TE-hallinto antoi oman katsauksensa yhteiskuntatakuun toimista. Asiantuntijoita on lisätty nuorten palveluihin. Käynnissä on Kaikille nuorille töitä kampanja sekä muita tapahtumia, sanssikortti alle 30 v. ammattikoulutetuille, joka tarkoittaa rekrytointitukea yrityksille. Riku Immonen TE-hallinnosta koordinoi nimettyä nuorten yhteiskuntatakuun työryhmää. Puuttuvilta osin tiedot tullaan päivittämään syksyyn 2013 mennessä ja ne informoidaan seutuohjausryhmän kokouksessa Tampereen kaupungin nuorten palvelujen koordinointiin liittyen Työllisyydenhoidon palveluyksikön yhteyshenkilö on projektipäällikkö Katariina Ratia. 3. Asiakkaille tuotetaan Tampereen kaupunkiseudulla yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia, jotka johtavat työelämäosallisuuden lisääntymiseen ja sitä kautta työhön Koordinaattori Merja Vänttinen-Ala: Palvelutarvearvion ja palveluohjauksen kehittäminen viranomaisyhteistyönä toimenpiteessä on tapahtunut seuraavaa: Tampereen kuntakokeilussa on käynnistynyt Arvi-palvelu, joka on ovi Työllisyydenhoidon palveluihin. Arvissa työskentelee 5 palveluohjaajaa ja 2 TE-toimiston asiantuntijaa. Kuukausitavoite on, että Arviin ohjautuu kuukaudessa 300 asiakasta. Huhtikuun loppuun mennessä asiakkaita oli ohjautunut noin 200, mutta asiakasohjaus on lisääntynyt ja työntekijöiden kalenteriajat täyttyvät. Arvissa kehitetään palvelutarvearviota ja kaksi palveluohjaajaa tekee ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä palvelutarvearviosta. Tavoitteena on, että luodaan yhdenmukainen sisältö palvelutarvearvioon ja se olisi hyödynnettävissä myös laajemmin esimerkiksi seudullisesti. Tampereen kuntakokeilu on mukana Kuntaliiton Työvoimapalveluiden vaikuttavuusmittariston projektissa. Projektissa on tavoitteena luoda vaikuttavuusmittaristo työvoimapalveluihin (vrt.vanhustyössä rava-mittaristo). Tampereen kuntakokeilussa tullaan testaamaan mittaristoa vielä tämän syksyn aikana. Kuntakokeilun hankepäällikkö Mari Toivonen kuuluu hankkeen ohjausryhmään. Vaikuttavuusmittaristoa on hyvä esitellä myös seudullisesti, kun sitä saadaan eteenpäin. Tampereen kuntakokeilun asiakastyön kehittämiseksi on perustettu asiakasohjaustyöryhmä, jossa on edustus TYPAsta, Pirkanmaan TE-toimistosta ja sosiaalityöstä. Työryhmässä on

8 8 (11) pohdittu asiakasohjauksen tehostamista mm. kuntakokeilun palveluihin, esitelty sosiaalisen kuntoutuksen palveluita ja TE-hallinnon palveluita. Tavoitteena työryhmässä on avata asiakastyön prosessia ja saada kuvattua työllisyydenhoidon prosessit alkaen sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tampereen kuntakokeilu järjestää vertaiskehittämistapaamisia ensi syksyn aikana kaksi eri teemakokonaisuutta. Vertaiskehittämistapaamiset on suunnattu työllisyydenhoidon, kelan ja sosiaalityön työntekijöille. Ensimmäisenä teemakokonaisuutena on palveluiden esittely syyskuussa ja marraskuun kokonaisuus on toimintaa ohjaavat lait. Mahdollisuuksien mukaan vertaiskehittämistapaamiset voitaisiin videoida esim. marraskuun tilaisuus ja se voisi olla näin seudullinen tapaaminen, johon voisi osallistua myös seutukuntien työllisyydenhoidon ammattilaiset. Innolink Research Oy alihankkijoineen tekee parhaillaan sosiaalisen kuntoutuksen selvitystyötä Tampereella kuntakokeilun hankkimana palveluna. Työ on alkanut maaliskuun lopulla 2013 ja se valmistuu elokuun puolivälissä tänä vuonna. Selvitystyön tuottama tieto sosiaalisen kuntoutuksen malleista Suomesta ja Euroopasta hyödynnetään seutukunnallisesti syksystä 2013 lähtien. Kuntouttavan työtoiminnan seudullinen kehittäminen on aloitettu perustamalla työryhmä, joka kokoontui 1. kerran Työryhmässä on jäseninä kuntouttavan työtoiminnan tai muun työllisyydenhoidon edustajia jokaisesta Tampereen kaupunkiseudun kunnasta. Työryhmässä kerätään toiveet ja ideat kuntouttavan työtoiminnan seudullisesta kehittämisestä ja sovitaan sen jälkeen, mitä lähdetään yhdessä kuntakokeilun puitteissa kehittämään, esimerkiksi yhteiset koulutustarpeet nousivat esiin 1. työryhmän kokouksessa. Yhteistyön laajentaminen Kela:n, työllisyydenhoidon ja muiden työttömien henkilöiden käyttämien palvelujen välillä aloitettiin Tampereen kaupungin kuntakokeilun ja Kelan Tampereen vakuutuspiirin yhdessä järjestämässä työpajapäivässä Päivän aikana kuultiin tamperelaisten palvelujen esittelyt ja Kela-yhteistyön sisällöt seuraavilta tahoilta: Kela, aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, työttömien terveystarkastustoiminta, Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Pirkanmaan TE-toimisto, Muotialan asuin- ja toimintakeskus (esimerkkinä 3. sektorista ja palveluntuottajasta) ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (esimerkkinä oppilaitoksista). Lisäksi ideoitiin ja osin sovittiinkin uusista avauksista yhteistyössä niin Kela:n kuin muidenkin kumppanien kesken, tavoitteena entistä parempi asiakkaiden ohjautuminen Kela:n ja muiden kumppanien palveluihin. Osallistujia oli yhteensä 50 edustaen laajasti työllisyydenhoidon kumppaniverkostoa. Mukana oli myös Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon edustajia. Yhteistyön laajentamista jatketaan samalla joukolla seurantapajassa , jolloin katsotaan, miten yhteistyö on jo syventynyt ja mitä yhteistä kehittämistä tehdään seuraavaksi. Työnantajayhteistyöhön liittyvät koulutustilaisuudet kaupunkiseudun kuntien työllisyydenhoidon palveluiden henkilöstölle käynnistyvät syksyn 2013 aikana. TYP-toimintaa koskevien toimenpiteiden osalta tilanne on seuraavanlainen: Pirkanmaan TE-toimisto on pyytänyt tarkennuksia Työvoiman palvelukeskuksen yhteistyösuunnitelmaan. TYPin johtoryhmä kokoontuu käsittelemään asiaa TYPin toiminnan kehittämisen tavoite on asiakasmäärän hallittu nostaminen 1250:sta 2000:teen vuoteen 2015 loppuun mennessä. Tämä edellyttää palvelutuotannon tehostamista.

9 9 (11) Tehostaminen toteutetaan vaiheittain ja huolehditaan samalla siitä että toiminnan nykyiset vahvuudet (mm. yritysyhteistyö ja palveluiden vaikuttavuus eli asiakkaiden sijoittuminen työhön ja koulutukseen palvelun jälkeen) säilyvät ja TYPin parhaita toimintamalleja laajennetaan myös muihin palveluihin. Palveluiden tehostamisesta on laadittu suunnitelma ja suunnitelman toteutus on käynnistynyt. On käynnistetty palvelun kuvaus, jossa tarkastellaan palvelun tavoitteet, vaiheet sekä kaikkien työntekijöiden tehtävät ja roolit kokonaisuudessa. Erikoissuunnittelija Antti Tuhkio: Sähköisten palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton osalta on näköpiirissä uusia yhteistyön mahdollisuuksia Tampereen kaupunkiseudun laajuudessa. Tampereen kaupungin Tietohallinto tuo kesäkuun alussa Tampereen ja sen kaupunkiseudun kuntien käyttöön Microsoft Lync -ohjelmiston korvaamaan entisen Office Communicator -ohjelman. Lync tarjoaa hyvät mahdollisuudet paitsi pikaviestintään myös online-palaverien ja neuvotteluiden järjestämiseen. Koska Tampereen kaupunkiseudun kunnilla ja Tampereella on yhteinen käyttäjärekisteri, voitaisiin Lyncin avulla merkittävästi lisätä päivittäistä yhteydenpitoa seudullisen työllisyydenhoidon saralla. Lynciin tukeutuen tullaan Tampereen kuntakokeilussa myös kokeilemaan aktivointisuunnitelmien tekemistä videoyhteyden avulla. Tavoitteena on synnyttää malli, jossa asiakas tapaa kasvotusten vain toisen lain edellyttämistä virkailijoista ja toiseen otetaan yhteys videoitse. Toimintamalli voidaan laajentaa Tampereen kaupunkiseudun kuntiin. Myös Kela käyttää Lync-ohjelmistoa, mikä voi mahdollistaa jatkossa Kela:n neuvontapalvelujen saavuttamisen etäyhteydellä. 4. Pitkään työttöminä olleille tarjotaan suunnitelmallisia ja oikea-aikaisia palveluita, joilla tuetaan työllistymistä työmarkkinoille ja vastataan työantajien rekrytointitarpeisiin sekä ehkäistään työelämästä syrjäytymistä ja pidennetään työuria. Koordinaattori Vänttinen-Ala: Uusia koulutusideoita on työstetty ja läpikäyty kuntakokeilun oppilaitosyhteistyöryhmässä, joka on kokoontunut kolme kertaa kevään 2013 aikana. Koulutusideat, jotka on nostettu keskusteluun ja joita ollaan työstämässä eteenpäin ovat laajat palvelukokonaisuudet kuntouttavasta työtoiminnasta koulutuksen ja työhönvalmennuksen kautta työhön, työ- ja koulutuskokeilut aikuisille, ammattitaidon ja osaamisen arviointi yhteistyössä työnantajien kanssa, työtaidon yms. syventäminen mukautetun koulutuksen käyneiden osalta, työtaitokortti-koulutus, maahanmuuttajien tarvitsemat uudet palvelut sekä opinnollistaminen. Tavoitteena on, että ne koulutusesitykset, joiden kohdalla on siinä vaiheessa edellytyksiä, viedään kuntakokeilun ohjausryhmän kokoukseen kommentoitavaksi. Ohjausryhmän hyväksymiä koulutusesityksiä voidaan sen jälkeen viedä hankintaprosessiin elokuusta 2013 lähtien. Uusien palvelujen kehittämisprosessissa syntyy kokemuksia ja toimintamalli, joita voidaan hyödyntää myös kaupunkiseudulla. Vastaava työhönvalmentaja Pia Vallenius: Tuella palkatun henkilön siirtäminen toisen työn järjestäjän tehtäviin toimenpiteessä on edetty seuraavasti: Tampereen kaupungin henkilöstöjaos hyväksyi 8.4. kokouksessa tuella palkatun henkilön siirtämisen toisen työn järjestäjän tehtäviin. Etelä-Pirkanmaan Välike hankkeessa on luotu malli, jossa vaikeasti työllistyvälle tehdään kunnalle työsopimus, mutta hän tekee suorittavan

10 10 (11) työn yrityksessä. Välikkeen mallilla on saatu aikaan hyviä tuloksia. Noin 70% työllistetyistä on työllistynyt avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Välikkeen hyviä kokemuksia hyödynnetään Tampereen kuntakokeilun asiakkaille. Siirretty työntekijä (asiakas) työskentelee yrityksessä yrityksen johdon ja valvonnan alaisena, mutta työsopimussuhteessa kuntaan. Kunta tekee määräaikaisen työsopimuksen työntekijän kanssa, vastaa työntekijän palkanmaksusta, työterveydestä ja vakuutuksiin liittyvistä asioista. Yritys osoittaa työtehtävät työntekijälle ja vastaa työturvallisuuteen ja työhön perehdyttämiseen liittyvistä asioista. Yrityksellä on työnjohto ja valvontaoikeus. Tampereen kuntakokeilussa työntekijä on siirron aikana asiakassuhteessa Työllisyydenhoidon palveluyksikköön ja hänelle on nimetty työhönvalmentaja, joka tukee työntekijää ja työnantajaa tarpeen mukaan. Kunta hakee palkkaukseen palkkatuen. Arviolta vuonna 2013 tavoitellaan noin 50 työntekijän siirtämistä toisen työn järjestäjän tehtäviin. Tampereen kuntakokeilussa on tavoitteena kehittää palvelusetelin toimintamalli, jossa yritykset voivat toimia palvelun tuottajina työllisyydenhoidon palveluissa. Palveluseteli on pilotti, jossa otetaan käyttöön (valmennus) palveluseteli, jonka työnhakija-asiakas saa Tampereen kuntakokeilun Avoimille!-palvelussa silloin, kun hänellä katsotaan olevan riittävät valmiudet osallistua kumppanina olevan yrityksen tarjoamaan palveluun. Pilotti käynnistetään kehittämiskumppanuudessa, johon valitaan yhteistyössä Tampereen logistiikan kanssa tehdyllä kilpailutuksella yritykset toimialoilta, joilla on työvoiman kysyntä (kiinteistö -, hoiva-, siivous-, ja kaupan alat). Kuhunkin kumppaniyritykseen mahdollistetaan 5 hengen valmennusryhmän muodostaminen. Valmennusryhmät täyttyvät non-stopperiaatteella, jolloin ryhmää voidaan täydentää joustavasti. Yrityksen tuottamasta valmennuspalvelusta, joka toteutetaan kolmen kuukauden kestoisena työkokeiluna, maksetaan kaikille yrityksille samansuuruinen kuukausikorvaus. Korvaus mahdollistaa yritykselle valmentajan työpanoksesta syntyvien kustannusten kattamisen. Valmennusjakson päättyessä asiakkaan perehdyttäminen jatkuu tuella tai ilman palkattuna. Palvelua on ollut suunnittelemassa mukana kuusi yritystä ja lisäksi Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan Yrittäjät ovat olleet mukana palvelun suunnittelussa. Tampereen kuntakokeilu on käynyt neuvotteluita Pirkanmaan TE-toimiston ja Ely-keskuksen kanssa. Tällä hetkellä malli on kommentoitava Työ-ja elinkeinoministeriössä. Pohdinnassa on, voidaanko tällaista mallia rahoittaa työvoimapoliittisella avustuksella. Asiaa selvitetään ja mallia kehitetään saaduilla reunaehdoilla. Välityömarkkinoiden kehittämisen osalta Tampereen kuntakokeilu jatkaa Välke-hankkeessa kehitettyjen mallien jalkauttamista ja tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdistysten vaikuttamisverkosto on kokoontunut tänä keväänä kaksi kertaa. Verkosto on vaihtanut kuulumisia kolmannen sektorin, kaupungin työllisyyspalveluiden ja TE-hallinnon kanssa. Kolmannen sektorin toimijoille tullaan järjestämään työpaikkaohjaajakoulutusta ja tähän koulutukseen voisi osallistua myös seudullisia toimijoita. Välke-projektin aikana tehtiin Tampereen välityömarkkinoista Toimijakartta, joka löytyy Työllisyysportista. Tampereen kaupunkiseudun kunnista on noussut toive, että Toimijakarttaan kerättäisiin tiedot myös kaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoista. Tampereen kuntakokeilu voi asiaa selvittää ja perustaa tarvittaessa työryhmän, joka vie asiaa eteenpäin. Tampereen kuntakokeilussa on käytössä palkkatuen seurantalomake, joka on hyödynnettävissä myös muiden toimijoiden ja kuntien käyttöön. Palkkatuen seurantalomake löytyy Työllisyysportista. Tampereen kuntakokeilussa Avoimille!-palvelun työhönvalmentajat tekevät yhdistyksissä väliarviointikäyntejä, joiden tavoitteena on tarkentaa tuella palkatun jatkosuunnitelmia ja tarpeen mukaan käynnistää Avoimille!-palvelun työhönvalmennus. Päätösehdotus.

11 11 (11) Seutuohjausryhmä päättää, että merkitään tiedoksi Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon kehittämisohjelman vuoden 2013 työsuunnitelman toteumatilanne. 8 Seutuohjausryhmän kokoukset 2013 Seutuohjausryhmälle on sovittu sen 1. kokouksessa syksyn 2013 ensimmäinen kokous olevaksi klo 13. Ehdotan, että syksyn toinen kokous pidettäisiin 4. tai Päätösehdotus. Seutuohjausryhmä päättää, että merkitään tiedoksi syksyn 1. kokous ajalla klo 13 ja että syksyn toinen kokous pidetään 4. tai tai muuna yhteisesti sovittuna ajankohtana.. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin pitää syksyn toinen kokous klo Muut esille tulevat ja tiedoksi saatettavat asiat on pidetty neuvottelu kaupunkiseudun kuntien työllisyysvastaavien ja TE-hallinnon edustajien kesken yhteistyön edistämiseksi. Helsingissä pidetään 5.6. Kuntajohto työllisyyden asialla seminaari, johon osallistuu edustajia myös Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksiköstä. TE-hallinto esittelee Te-palveluja kaupunkiseudun laajuisesti työllisyydenhoidon ammattilaisille tilaisuudessa. TE-hallinnon, sosiaalipalvelujen ja kaupunkiseudun työllisyydenhoidon ammattilaisten yhteinen työkokous on siirretty kesäkuulta syksyyn Valtakunnallinen työllisyysasiain seminaari pidetään Työllisyysfoorumi pidetään Tampereella pääteemana nuorten työllisyyspalvelut. 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Tuula Mikkonen puheenjohtaja Merja Vänttinen-Ala sihteeri

MUISTIO. Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

MUISTIO. Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä MUISTIO Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 19.12.2012 kello 13 15.00 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS ALUSTA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Järvenpäässä - 25.08.2016 29.8.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Tampereelta Levi 26.9.2013 Mari Toivonen Hankepäällikkö Tampereen kuntakokeilu Välke-välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella Toteutettiin ajalla 8/2008-12/2012

Lisätiedot

Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena F20271

Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena F20271 Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena F20271 PROJEKTIN TILANNEKATSAUS 10.6.2016 TAUSTAA LAPPILAINEN RAKENNETYÖTTÖMYYS Työllisyyskatsaus huhtikuu 2016 (julkaistu 26.5.2016), Työnvälitystilastojärjestelmä

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (1) 98 Asianro 7705/05.20.00/2015 Osatyökykyiset täysillä töihin -hanke Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.10.2015 keskusteltiin osatyökykyisten työttömien

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

asukkaan teollisuusvaltainen kunta. Tilastokeskiarvot 1-6/2013:

asukkaan teollisuusvaltainen kunta. Tilastokeskiarvot 1-6/2013: TYÖLLISTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT, NASTOLAN KUNTA Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari 1.10.2013 Niina Juva/Nastolan kunnan työllistämispalvelut 15 000 asukkaan teollisuusvaltainen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

"Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä

Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä Kaupunginhallitus 116 27.03.2012 Kaupunginvaltuusto 24 17.04.2012 SDP:N VALTUUSTORYHMÄN ALOITE KUNTAKOKEILUUN HAKEUTUMISESTA 183/1/113/2011 KHALL 116 Hallintojohtaja 20.3.2012 SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA 2012-2016 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi sisällysluettelo Esipuhe 1 Johdanto 3 Arvio nykytilanteesta

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto

195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto Mikkeli Ote pöytäkirjasta 14/2015 1 (6) 195 Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin Työttömät ry:n työllisyyden hoidon hanke- ja projektihakemukset, kaupunginhallituksen lausunto MliDno-2015-1085 Valmistelija

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien kuntakokeilu & työllisyyspalvelut - seminaari Tampereella

Suurimpien kaupunkien kuntakokeilu & työllisyyspalvelut - seminaari Tampereella Suurimpien kaupunkien kuntakokeilu & työllisyyspalvelut - seminaari Tampereella 24.-25.9.2015 Avaussanat, Palveluyksikön johtaja Mika Itänen 1 Työllisyyttä edistävät palvelut/ työllisyydenhoidon toimijat,

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.-27.9.2013 Välityömarkkinoita koskettavia hankkeita, uudistuksia ja

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA 2012-2016 1 1 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on pitkät perinteet työllisyydenhoidon palvelujen järjestämisestä kumppanuusyhteistyössä.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 23.11.2016 Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 2017-2020 Palveluntuottajien koulutus Anne Flak, suunnittelija Kirsi Vainiemi, vastaava asiantuntijalääkäri Maija Rauma, suunnittelija Milla Kaitola,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen. Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille TEM Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Keskustelutilaisuus maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille 22.9. 2016 TEM Ohjelma 12:30 12:40 Tilaisuuden avaus Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12:40 13:00

Lisätiedot

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab

Pöytäkirja. Klaus Lindberg, CSC. Kokousmateriaalit löytyvät JulkICT Wikistä: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/julkict-lab Pöytäkirja JulkICTLab 24.6.2015 JulkICTLab ohjausryhmän kokous 3/2015 Aika To 11.6.2015, klo 10:00 12:00 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki, nvh. Tienhaara Kutsutut: Jäsenet: Sihteeristö:

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Aika klo Paikka Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön tilat, Sauvosaarenkatu 11, Kemi

Aika klo Paikka Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön tilat, Sauvosaarenkatu 11, Kemi Muistio Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön ja Kemin sekä Keminmaan välinen neuvottelu työhönvalmennuspalveluista Aika 28.5.2014 klo 10 11.30 Paikka Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön tilat, Sauvosaarenkatu

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus Muut tiedotettavat ajankohtaiset asiat Sote projektiryhmä 13.12.2016 Ajankohtaista Esivalmistelun johtoryhmä ja hallitus odottavat seuraaviin kokouksiin teemaryhmien

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt alkaen

Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt alkaen Kaupunginhallitus 428 23.11.2015 Kaupunginhallitus 12 18.01.2016 Kaupunginhallitus 121 29.03.2016 Työllisyyspalvelut-yksikön pysyvät henkilöstöjärjestelyt 1.1.2016 alkaen 461/01.01.00/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: 18.5.2016 klo 13.00-15.01 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Kehittämisjohtaja Anu Niemi, Siun sote Työkokous kuntien hyvinvoinnin edistämisen toimijoille Joensuu 19.10.2016 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 10.2.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto

Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto MUISTIO: Järjestäytymiskokous 28.10.2016 klo 12.30-14.23 Tampereen kaupungin virastotalo, ryhmähuone 4, 5.krs (Aleksis Kiven katu 14-16, Tampere) 1.11.2016

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot