KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen jätehuollon maksuista Kemiönsaaren kunnassa (jäljempänä kunta). Kunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä määritellään, mitä asuinkiinteistöllä tarkoitetaan. Samalla asuinkiinteistöllä voi sijaita yksi tai useampia asuntoja. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus toteutetaan seuraavasti: Kiinteistökohtainen keräys: Kemiönsaaren pääsaarella ja Lövö-Kasnäslandetissa sekajätteet kerätään ja kuljetetaan suoraan asuinkiinteistöiltä kiinteistökohtaisena keräyksenä. Hyötyjätteet kerätään ja kuljetetaan kunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti osittain suoraan asuinkiinteistöiltä ja osittain hyötyjätteiden aluekeräyspisteistä. Aluekeräys: Muilla saarilla, kuten Rosala-Hiittisissä ja Högsårassa, asunnon haltija kuljettaa seka- ja hyötyjätteet itse aluekeräyspisteiden yhteisiin jäteastioihin, josta ne kerätään ja kuljetetaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Kunnan tekninen lautakunta voi hyvin perustellusta syystä ja Rouskis Oy:n suostumuksella myöntää aluekeräykseen kuuluvalle asunnolle oikeuden siirtyä kiinteistökohtaiseen keräykseen. Muutosta tulee hakea kirjallisesti. Jätemaksuilla katetaan jäteastioiden tyhjennykset, jätteiden vastaanotto ja käsittely, ajojärjestelyt, jäterekisterien ylläpito, keräysjärjestelmien ylläpito, tiedotus, hallinto ja laskutus. Jätemaksuilla katetaan myös jätehuollon peruspalvelut, joita ovat jäteneuvonta sekä hyöty- ja ongelmajätehuolto. Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton hinta. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Arvonlisäverollisen hinnan sarakkeessa on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. Jätehuollon käytännön toteutuksesta vastaa Rouskis Oy. 2 KUNNAN JÄTEMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN KIINTEISTÖKOHTAISESSA KERÄYKSESSÄ Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Kunnan jätemaksu määrätään asuinkiinteistöillä sen maksettavaksi, joka on asuntoa pääasiallisesti käyttänyt. Kiinteistön myynnin tai luovutuksen jälkeen asunnon edellinen haltija on jätemaksuvelvollinen siihen asti, kunnes Rouskis Oy saa uuden haltijan yhteystiedot ja voi liittää hänet kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kunta voi poikkeuksellisesti määrätä jätemaksun asunnon omistajan maksettavaksi. Täysi jätemaksu määrätään, vaikka jäteastia on tyhjennyshetkellä tyhjä.

2 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 2/7 Hukkanoutoa vastaava maksu määrätään jäteastian koosta riippumatta, jos kulkureitti jäteastian/jäteastioiden luo on kulkukelvoton tai reitillä on este, minkä vuoksi jäteastian tyhjentäminen estyy keräysvälinettä ei löydy asuinkiinteistöltä asiakkaan ilmoittamasta paikasta. Sekajätteet Jäteastian viereen jätetystä, keräykseen soveltumattomasta jätteestä sekä jäteastioiden erillisistä siirroista veloitetaan astian käyttäjiltä Rouskis Oy:n voimassa olevan hinnan mukaisesti. Jäteastian vuokrauksen vähimmäisaika on 12 kk. Asuinkiinteistöillä sijaitsevilla asunnoilla ja muilla 1 :ssä mainituilla kiinteistöillä tulee olla käytössään oma (tai vuokrattu) sekajäteastia. Rouskis Oy:n hyväksynnän jälkeen lähinaapurit tai saman tien varrella sijaitsevat asuinkiinteistöt voivat käyttää myös yhteistä jäteastiaa. Yksittäisen asunnon jätemaksu on vähintään palvelumaksun suuruinen. Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävät jäteastiat Sekajätteen keräysväline Tilavuus Maksu Maksu Astiavuokra Astiavuokra enintään /tyhjennys /tyhjennys /kk /kk litraa sis. alv 23 % sis. alv 23 % Hukkanouto 6,382 7,85 Jäteastia 140 6,382 7,85 1,300 1,60 Jäteastia 240 6,382 7,85 1,300 1,60 Jäteastia 380 7,358 9,05 2,500 3,08 Jäteastia 660 9,187 11,30 4,000 4,92 Pikakontti ,756 61,20 18,200 22,38 Pikakontti ,179 81,40 27,200 33,46 Pikakontti , ,90 35,450 43,60 Erikseen punnittavat jätesäiliöt Maksu Maksu Tyhjennyshinta (ei sisällä jätteenkäsittelymaksua) /tyhjennys, /tyhjennys, Sekajätteen keräysväline sis. alv 23 % Hiab-tyhjennettävät jätesäiliöt (esim. syväkeräyssäiliöt) 22,967 28,25 Erikseen punnittavien jätesäiliöiden tyhjennyshintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva Rouskis Oy:n jätteenkäsittelyhinnaston mukainen jätteenkäsittelymaksu. Hyötyjätteet Hyötyjätteet, kuten biojäte, keräysmetalli, -kartonki ja -lasi, kerätään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Laitostoiminnan biojätteellä tarkoitetaan suurkeittiöissä, ravintoloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa paikoissa syntyvää raskasta biojätettä.

3 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 3/7 Pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävät jäteastiat Hyötyjätteen Tilavuus Maksu Maksu Astiavuokra Astiavuokra keräysväline enintään /tyhjennys /tyhjennys /kk /kk litraa sis. alv 23 % sis. alv 23 % Hukkanouto 6,382 7,85 asumistoiminnan 140 7,200 8,86 2,000 2,46 asumistoiminnan 240 7,950 9,78 2,000 2,46 laitostoiminnan 140 9,000 11,07 2,000 2,46 laitostoiminnan ,950 13,47 2,000 2,46 Pienmetalliastia 240 6,000 7,38 2,000 2,46 Pienmetalliastia 660 6,000 7,38 4,000 4,92 Pienmetalliastia 800 6,000 7,38 5,000 6,15 Keräyskartonkiastia 660 6,000 7,38 4,000 4,92 Keräyskartonkiastia 800 6,000 7,38 5,000 6,15 Keräyskartonkiastia ,000 24,60 Keräyslasiastia 240 8,350 10,27 2,000 2,46 Keräyspaperiastia 660 4,000 4,92 Erikseen punnittavat hyötyjätteen keräyssäiliöt Tyhjennyshinta (ei sisällä jätteenkäsittelymaksua) Keräyslasin, pienmetallin ja keräyskartongin keräysväline Maksu /tyhjennys Maksu /tyhjennys sis. alv 23 % Hiab-tyhjennettävät jätesäiliöt (esim. syväkeräyssäiliöt) 22,950 28,23 Lisämaksut Erikseen punnittavien keräyslasisäiliöiden tyhjennyshintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva Rouskis Oy:n jätteenkäsittelyhinnaston mukainen jätteenkäsittelymaksu. Jäteastian viereen jätetystä, keräykseen soveltuvasta jätteestä peritään lisämaksu. Jäteastian tyhjennyksen yhteydessä tehtävästä, yli 10 m pituisesta jäteastian siirtämisestä käsin peritään lisämaksu. Kiinteistön omistaja voi tilata jäteastian pesun lisämaksusta. Tilattujen jäteastioiden pesut toteutetaan keskitetysti koko kunnan alueella kerran vuodessa. Lisämaksutyyppi Jäteastian viereen jätetty, keräykseen soveltuva jäte, jokaiselta alkavalta 200 litralta Maksu /kpl Maksu /kpl sis. alv 23 % 7,400 9,10

4 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 4/7 Jäteastian siirto käsin yli 10 metrin matka yhteen suuntaan 1,000 1,23 Jäteastian 140 l 660 l pesu 26,000 31,98 Pikakontin 4 m 3 6 m 3 pesu 32,000 39,36 Syväkeräyssäiliön pesu 41,000 50,43 3 KUNNAN JÄTEMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN ALUEKERÄYKSESSÄ Asunnon jätemaksu laskutetaan asunnon haltijalta tai omistajalta vuosittain, laskutusyksikkönä koko vuoden maksu. Asuntokohtainen maksu määräytyy pääasiallisesti kalenterivuoden aikana vallinneen tilanteen perusteella koskien hallintaa/omistusta, käyttötarkoitusta ja asukkaiden lukumäärää. Jätemaksu määrätään pääsääntöisesti sen maksettavaksi, jonka hallinnassa asunto suurimman osan kalenterivuotta on ollut. Alennettuun jätemaksuun oikeuttavan elintarvikejätteiden kompostoinnin on tapahduttava haittaeläintiiviissä, elintarvikejätteiden kompostointiin soveltuvassa kompostorissa, joka sijaitsee asuinkiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä. Alennusta tulee hakea kirjallisesti kompostointi-ilmoituksella, joka toimitetaan Rouskis Oy:n käsiteltäväksi. Kompostointiilmoitukset, jotka on palautettu Rouskikseen 30. kesäkuuta mennessä, otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa. Hakemusta ei tarvitse uudistaa vuosittain, jos muutoksia ei tapahdu. Alennusta ei myönnetä jälkikäteen. Mikäli kunnan tai Rouskis Oy:n tarkastuksen yhteydessä huomataan, että kompostointi ei tapahdu alennukseen oikeuttavalla tavalla, on kunnalla oikeus määrätä asunnolle kuuluva vuosimaksu kaksinkertaisena. Vakituisen yhden asukkaan asunnon jätemaksu edellyttää, että maksua haetaan kirjallisesti Rouskiksesta saatavalla lomakkeella. Lomakkeet, jotka on palautettu käsiteltäväksi Rouskikseen 30. kesäkuuta mennessä, otetaan huomioon kyseisen kalenterivuoden laskutuksessa. Hakemusta ei tarvitse uudistaa vuosittain, jos asunnon henkilömäärässä ei tapahdu muutoksia. Maksu on kuitenkin kerrallaan voimassa enintään kolme vuotta. Alennusta ei myönnetä jälkikäteen. Mikäli kunnan tai Rouskis Oy:n tarkastuksen yhteydessä huomataan, että asunnossa asuu useampi kuin yksi asukas, on kunnalla oikeus määrätä asunnolle kuuluva vuosimaksu kaksinkertaisena. Asunnon käyttö Maksu Maksu /asunto/vuosi, /asunto/vuosi, sis. alv 23 % Vakituinen asunto, joka ei kompostoi elintarvikejätettä 101, ,00 Vakituinen asunto, joka kompostoi elintarvikejätteet Vakituinen 1 asukkaan asunto, joka ei kompostoi elintarvikejätettä Vakituinen 1 asukkaan asunto, joka kompostoi elintarvikejätteet Kesäasunto, joka ei kompostoi elintarvikejätettä Kesäasunto, joka kompostoi elintarvikejätteet 78,862 97,00 60,976 75,00 44,715 55,00 79,674 98,00 58,536 72,00

5 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 5/7 Kesäasunnon jätemaksu oikeuttaa jäteastian käyttämiseen välisenä aikana. Ympärivuotisessa käytössä oleva kesäasunto luokitellaan jätetaksassa vakituiseksi asunnoksi. 4 JÄTEHUOLLON PALVELUMAKSU JA JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN Kiinteistökohtaisessa keräyksessä Käytössä olevan asunnon jätemaksu kalenterivuodessa on vähintään jätehuollon palvelumaksun suuruinen (tyhjennysmaksut ja mahdolliset astiavuokrat). Tästä voidaan poiketa, jos vakituinen asunto on kalenterivuoden aikana ollut asumiskäytössä alle puoli vuotta. Jos sekä asunnolla tuotettava jätemäärä että asunnon käyttöaste ovat erityisen pieniä, kunta voi kirjallisesta hakemuksesta poikkeuksellisesti määrätä asunnolle jätehuollon palvelumaksun. Jätehuollon palvelumaksu vapauttaa asunnon haltijan velvoitteesta hankkia asunnon käyttöön oman sekajäteastian. Tällöin asunnon sekajäte tulee toimittaa Rouskis Oy:n ylläpitämälle jäteasemalle (Kemiönsaaren pienjäteasema Genbölessä Kemiönsaaressa, Korvenmäen jäteasema ja Perniön pienjäteasema Salossa sekä Paimion pienjäteasema). Jätteestä peritään jäteasemalla hinnaston mukainen maksu. Aluekeräyksessä Asunnon alin jätemaksu vuosittain on vähintään jätehuollon palvelumaksun suuruinen. Jos asunto otetaan asumiskäyttöön (esim. uusi rakennus) tai poistetaan asumiskäytöstä (esim. tulipalo) kesken kalenterivuotta, kunta määrää tapauskohtaisesti jätemaksun ja maksuvelvollisen sekä maksuperusteen kyseisen vuoden ajalta. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti kohtuullistaa asunnon jätemaksua jätelain mukaisesti. Maksujen kohtuullistaminen tehdään pääsääntöisesti seuraavaan edullisempaan maksuluokkaan ja vain taksan määriteltyjä maksuluokkia käyttäen. Jos sekä asunnolla tuotettu jätemäärä että asunnon käyttöaste ovat erityisen pieniä, kunta voi kirjallisen hakemuksen perusteella ja erityisillä syillä poikkeuksellisesti määrätä asunnolle jätehuollon palvelumaksun. Laskutusta varten kunta toimittaa Rouskis Oy:lle kopiot jätemaksujen kohtuullistamishakemuksista sekä tiedon kunnan ratkaisusta asiassa. Palvelumaksu asunnolta kalenterivuodessa Jätehuollon palvelumaksu Maksu, Maksu, sis. alv 23 % Palvelumaksu kalenterivuodessa / asunto 36,585 45,00 Jätehuollon palvelumaksu voidaan kunnan päätöksellä jättää perimättä, jos asunto on asumaton koko kalenterivuoden. 5 JÄTEASEMAMAKSU KIINTEISTÖKOHTAISESSA KERÄYKSESSÄ Jos kiinteistökohtaisessa keräyksessä asunnon haltija ei ole järjestänyt asunnon käyttöön sekajäteastiaa tai asunnon haltija ei ole antanut kunnalle tai Rouskis Oy:lle sellaisia tietoja, että asunnon jätehuolto pystytään järjestämään, katsotaan asunnon haltijan liittyneen jäteaseman käyttäjäksi. Tällöin häneltä laskutetaan jäteasemamaksu.

6 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 6/7 Jos asunnon omistaja ei ole antanut kunnalle tai Rouskis Oy:lle asunnon haltijasta sellaisia tietoja, että asunnon jätehuolto pystytään järjestämään, asunnon omistajalle määrätään jäteasemamaksu. Jäteasemamaksua vastaan asunnon haltija voi käyttää jätehuoltonsa hoitamiseen Rouskis Oy:n jäteasemia. Jäteasemamaksun lisäksi jätteestä peritään jäteasemalla hinnaston mukainen vastaanottomaksu. Jäteasemamaksu on kuukausimaksu, joka peritään jokaiselta alkavalta kuukaudelta. Maksu peritään kunnes asunnon käytössä on sekajäteastia ja tyhjennyksistä on sovittu Rouskis Oy:n kanssa tai muusta menettelystä on sovittu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Maksulla katetaan kustannuksia, jotka aiheutuvat jätteenkuljetusjärjestelmän luomisesta ja hallinnoimisesta siten, että se on heti asianomaisen jätteenhaltijan käytettävissä. Maksun tarkoituksena on myös ohjata asunnot toimivan jätehuollon piiriin, mikä tarkoittaa kiinteistökohtaisessa keräyksessä jäteastian hankkimista asunnon käyttöön. Jäteasemamaksu Maksu, Maksu, sis. alv 23 % Jäteasemamaksu kuukaudessa / asunto 12,195 15,00 6 ALUEKERÄYSPISTEEN VÄÄRINKÄYTTÖMAKSU Jos todetaan jätteen haltijan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota ei kerätä siellä, tai jätteen haltija on laittanut jätettä väärään lajitteluastiaan, Rouskis Oy voi periä jätteen haltijalta 93,496 () eli 115,00 (sis. alv 23 %) suuruisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Rouskis Oy:n jätteenkäsittelyhinnan mukainen jätteenkäsittelymaksu. 7 LASKUTUS, PERINTÄ JA JÄTEHUOLTOREKISTERIIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Toimivaltaisen viranomaisen määräämispäätöksen jälkeen tämän taksan mukaisten maksujen tiedottaminen, laskuttaminen, reskontra ja jätetaksaan liittyvät muut taloushallinnolliset tehtävät annetaan Rouskis Oy:lle. Jätemaksun määrää ja panee maksuun kunnan määräämä viranomainen Rouskis Oy:n valmistelusta. Jätemaksu suoritetaan Rouskis Oy:lle. Jätemaksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa jätelain mukaisesti. Perinnän ja ulosoton Rouskis Oy on ulkoistanut perintätoimiston hoidettavaksi. Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Muistutuskuluna laskusta peritään 5 euron lisämaksu () kustakin lähetetystä muistutuksesta. Jos jätemaksua ei muistutuksesta huolimatta makseta, kunta voi asunnon haltijaa tai omistajaa kuultuaan Rouskis Oy:n esityksestä päättää tarkistaa kiinteistön jätteenkeräysvälineiden tyhjennysväliä tai muuta jätehuoltopalvelua tilanteen edellyttämällä tavalla myös jätehuoltomääräyksistä poiketen. Tarvittava jätehuoltorekisterin ylläpito tehdään Kemiönsaaren kunnan ja Rouskis Oy:n välisenä yhdenvertaisena yhteistyönä, josta kumpikaan osapuoli ei vaadi rahallista korvausta.

7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 7/7 8 MUISTUTUKSEN TEKEMINEN Maksuvelvollinen voi jätelain mukaisesti tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Kirjallinen muistutus tehdään jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta päättävälle kunnan viranomaiselle. Puhelimitse tehdyn muistutuksen perusteella ei jätemaksupäätöstä muuteta. Rouskis Oy:lle mahdollisesti tehdyt kirjalliset muistutukset toimitetaan lausunnon kera kunnan jätemaksusta määräävälle viranomaiselle. Jätemaksut on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus. Erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa jätelain mukaisesti. 9 VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO Tämä jätetaksa tulee voimaan ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan kunnan edellisen jätetaksapäätöksen.

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA Tehtävänä puhtaampi ympäristö LIETEKULJETUKSET HOITUVAT ROUSKIKSEN KANSSA Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä aivan kuten

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot