Porin seudun jätetaksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin seudun jätetaksa"

Transkriptio

1 Porin seudun jätetaksa alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

2 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta on Porin seudulla toimiva kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunta hoitaa jätelaissa määriteltyjä jätehuollon viranomaistehtäviä Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Siikaisten ja Ulvilan lukuun. Porin seudun jätelautakunta päättää jätelain mukaisesti Porin seudun jätetaksasta. Kunnan on jätelain 78 :n mukaan perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksuilla tulee kattaa kustannukset täysimääräisinä. Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelain edellyttämän toteutuksen kustannukset, kuten jätteen vastaanoton, keräilyn, kuljetuksen, varastoinnin, jätteiden käsittelyn, hyötykäytön, kaatopaikan maisemoinnin, jälkihoidon, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit sekä jätelautakunnan toiminnasta syntyvät kustannukset. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen jätehuoltoyksikkö eli Porin Jätehuolto hoitaa sopimuksen perusteella alkaen jätelautakunnan toimialueen kunnille kuuluvat jätehuollon järjestämistehtävät. Näitä ovat mm. hyötyjätepisteiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanoton järjestäminen ja keräystempausten järjestäminen. Jätehuoltoyksikkö järjestää kunnan vastuulla oleville sekalaisille yhdyskuntajätteille vastaanoton Hangassuon jätekeskuksessa muiden kuntien, paitsi Eurajoen osalta. Eurajoen osalta sekalaisten jätteiden vastaanottopaikaksi on määritelty Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamat vastaanottopaikat. Porin kaupungin ympäristölautakunta huolehtii kunnille jätelain 93 :n perusteella kuuluvasta jäteneuvonnasta. 2. EKOMAKSU 2 Ekomaksu eli jätelain mukainen perusmaksu peritään kaikilta Porin seudun jätelautakunnan toimialueen asuinkiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään ja käyttötarkoitukseen. Ekomaksulla katetaan kotitalouksien lakisääteisiä jätehuoltopalveluita. Näitä ovat hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely. Ekomaksulla katetaan myös jäteneuvonta, jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoitaminen (mm. jätelain 143 :n mukaisen jätteenkuljetusrekisterin perustaminen ja ylläpito), osa alueen kierrätyskeskuksista muodostuvista kuluista sekä jätehuollon kehittämistyötä. Kymmenen ja sitä useampien asuntojen kiinteistöillä ekomaksu on pienempi, koska niiden tulee jätehuoltomääräysten mukaisesti huolehtia metallin ja lasin erilliskeräämisestä kiinteistöllä. Muut kiinteistöt käyttävät Porin Jätehuollon järjestämiä keräyspisteitä metallin ja lasin keräämiseen. Vapaa-ajan asuntojen osalta maksu on edullisempi, koska niiden oletetaan olevan käytössä vain osan vuodesta. Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa huhtikuun 1. päivän tietojen perusteella asunnon omistajalta tai haltijalta. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä rakennuksen kaikkien asuntojen lasku menee isännöitsijälle. Muistutuslaskun lähettämisestä peritään viiden (5) euron suuruinen muistutusmaksu (alv 0 %). 2

3 3 Taulukko 1. Ekomaksut Kiinteistötyyppi Ekomaksu, /asunto/vuosi alv 0 % Ekomaksu, /asunto/vuosi alv 24 % Omakotitalot ja alle kymmenen 19,76 24,50 asunnon kiinteistöt Kymmenen ja sitä useamman 11,29 14,00 asunnon kiinteistöt Vapaa-ajan asunnot 8,87 11,00 3. KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS 4 Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut Laviassa Lavian alueella on käytössä sekä kunnan järjestämä että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistöt ovat voineet liittyä yhdyskuntajätteiden keräämiseksi kunnan järjestämän aluekeräyspisteverkoston käyttäjiksi. Aluekeräyspisteiden käytöstä peritään alla olevan taulukon mukaiset maksut. Rivi- ja kerrostaloissa maksu määräytyy käytössä olevien huoneistojen lukumäärän ja niissä asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan. Jätemaksu laskutetaan kerran vuodessa huhtikuun 1. päivän tietojen perusteella kiinteistön omistajalta tai haltijalta. 5 Taulukko 2. Jätteenkuljetuksen maksut Laviassa Jätemaksu, /asunto/vuosi, alv 0 % Jätemaksu, /asunto/vuosi, alv 24 % Omakotitalo, rivitalo, kerrostalo 1 asukas 64,52 80, asukasta 129,03 160,00 4 asukasta tai enemmän 201,61 250,00 Vapaa-ajan asunto 45,16 56,00 3

4 4. JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT VASTAANOTTOPAIKOISSA 6 Taulukko 3. Pienerien jätemaksut Porin kierrätyskeskuksessa Jätelaji Jätemaksu, alv 0 % Jätemaksu, alv 24 % Keräysmetalli maksutta maksutta Keräyslasi maksutta maksutta Keräyspaperi/-pahvi maksutta maksutta Haravointijäte, henkilöauton peräkärrykuorma 4,03 5,00 Sekalainen yhdyskuntajäte, 4,83 5,99 alle 200 litraa Sekalainen yhdyskuntajäte, m 3 14,52 18,00 Energiajäte, alle 100 litraa 1,61 2,00 Energiajäte, litraa 3,22 3,99 Energiajäte, m 3 11,29 14,00 Puujäte, m 3 3,22 3,99 Tiili- ja laattajäte, m 3 4,83 5,99 7 Taulukko 4. Pienerien jätemaksut Hangassuon jäteasemalla Jätelaji Jätemaksu, alv 0 % Jätemaksu, alv 24 % Risut ja haravointijäte maksutta maksutta Keräysmetalli maksutta maksutta Keräyslasi maksutta maksutta Keräyspaperi/-pahvi maksutta maksutta Puujäte, m 3 maksutta maksutta Tiili- ja laattajäte, kuorma 3,22 3,99 Sekalainen yhdyskuntajäte, 4,83 5,99 alle 200 litraa Energiajäte, alle 100 litraa 1,61 2,00 Energiajäte, litraa 3,22 3,99 Painoperusteinen maksu /t, alv 0 % /t, alv 24 % Sekalainen yhdyskuntajäte 150,00 186,00 Energiajäte 90,00 111,60 4

5 8 Taulukko 5. Vastaanottomaksut Hangassuon jäteasemalla, suurasiakkaat Jätelaji /tonni alv 0 % /tonni alv 24 % Yhdyskuntajäte 150,00 186,00 Rakennusjäte 155,00 192,20 Teollisuusjäte 170,00 210,80 Asbestijäte 170,00 210,80 Erityisjäte 190,00 235,60 Välittömästi haudattava riskijäte 220,00 272,80 Lajittelematon kuorma 262,00 324,88 Maa- ja kiviainekset (puhtaat) 0-44, ,56 Ylijäämämaa (isoja kiviä yms.) 10,00 12,40 Lievästi pilaantuneet maat 16,00 19,84 Betonijäte, maksimisivumitta 1 m 15,00 18,60 Betonijäte, sivumitta 1 5 m 22,00 27,28 Betonijäte, erikoiskappaleet 44,00 54,56 Betonijäte, sisältää tiiltä 22,00 27,28 Tiilijäte 10,00 12,40 Nestemäiset jätteet 50,00 62,00 Puujäte, kuorma-autolla 20,00 24,80 Puutarha- ja puistojäte, /kuorma 20,00 24,80 Kannot, hyödynnettävät 32,00 39,68 Puru kompostiin 7,00 8,68 Punnitusmaksu, /kuorma 10,00 12,40 9 Vastaanottomaksu määräytyy vastaanottopisteessä suoritetun jätekuorman ja lajin laadun ja painon määrittelyn perusteella. Kuorman sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman jätelajin mukaan. Mikäli kuormaa purettaessa tai muuten tarkastettaessa huomataan, että jäte ei ole ilmoitetun mukaista tai kuorma joudutaan muuten siirtämään väärään paikkaan purkamisen vuoksi, peritään kuormasta todellisen jäteluokan mukaisen jätemaksun lisäksi lajittelumaksua työstä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Punnitusmaksu ei koske pientuojia. Suurista maa-ainestoimituksista on sovittava etukäteen. Hyödyntämismahdollisuus arvioidaan kuormakohtaisesti. 10 Pientuojien jätelajimääritelmät: Energiajätteellä tarkoitetaan energiahyötykäyttöön voimalaitosten poltettavaksi soveltuvaa erilliskerättyä jätettä, ei kuitenkaan kierrätyskelpoista paperia, keräyskartonkia tai pahvia. Haravointijäte tarkoittaa ruohoa, risuja, naatteja ja puiden lehtiä. Keräyslasi tarkoittaa käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta kierrätyskelpoista lasijätettä. 5

6 Keräyspaperi/-pahvi tarkoittaa käytöstä poistetun paperia, kierrätyskelpoisia kuitu- ja kartonkipakkauksia ja keräyspahvia. Keräysmetalli tarkoittaa käytöstä poistettuja metalliesineitä ja metallipakkauksia. Puujäte tarkoittaa puhdasta ja maalattua puuta, ei kyllästysaineilla käsiteltyä. Puujäte lajitellaan lajittelupisteen ohjeen mukaan. Risut ja oksat tarkoittavat risuja ja oksia ilman juurakoita, multaa ja kantoja. Tiili- ja laattajäte tarkoittaa tiili- ja laattajätettä saumaus- ja kiinnitysmassoineen ilman muita epäpuhtauksia. Sekalainen yhdyskuntajäte tarkoittaa asumisessa sekä hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyttä sekajätettä, josta materiaalina hyödynnettävät jätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on lajiteltu erikseen. Vaarallinen jäte tarkoittaa jätettä, jolla on palo- ja räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) Hangassuon jäteasemalla vastaanotettavien jätelajien määritelmät: Yhdyskuntajäte Asumisessa syntynyt sekajäte sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyt sekajäte, josta on kerätty erilleen kierrätykseen soveltuvat jätelajit ja vaaralliset jätteet. Rakennusjäte Rakennustoiminnassa syntyvä uusiokäyttöön kelpaamaton jäte, kuten kiviainespohjainen jäte, seka-, muovijäte, eristeet yms. Teollisuusjäte Kuiva teollisuus- ja tuotantojäte, jonka ominaisuudet eivät kaatopaikalla muutu. Erityisjäte Erityistoimia, mm. jätteen määrän tai laadun vuoksi vaativat jätteet, mm. pölyävät jätteet. Voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen alueelle. Välittömästi haudattava riskijäte Erityistoimia jäteasemalla vaativat jätteet, jotka sijoitetaan erityisjätealueelle, mm. kansainvälisen liikenteen ruokajätteet ja sairaalajätteet Lajittelematon kuorma Jätekuorma, joka sisältää yli 20 tilavuus - % hyödynnettäväksi kelpaavaa jätettä koko tuodusta jätemäärästä. Nestemäiset jätteet Käsittelyaltaisiin vastaanotettavat nestemäiset jätteet ja lietteet Maa- ja kiviaines, joka ei sisällä isoja kiviä ja joka voidaan suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa. Hyödyntämismahdollisuus arvioidaan kuormakohtaisesti. Ylijäämämaa, joka sisältää isoja kiviä tai jota ei ominaisuuksiensa vuoksi voida suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa. Pilaantuneet maat, jotka on lupa sijoittaa kaatopaikalle ja jotka voidaan hyödyntää kaatopaikkarakenteissa. Porin Jätehuollon kanssa on sovittava etukäteen pilaantuneiden maiden tuonnista Hangassuon jätekeskukseen. 6

7 Betonijäte, erikoiskappaleet. Yli 5-metriset kappaleet. Vaikeasti murskattavista on sovittava etukäteen. Betonijäte, sisältää tiiltä. Sisältää jätelajien M4 ja M5 mukaisia betonijätettä ja enintään 20 paino - % tiiltä. Tiilijäte, saa sisältää kalkkihiekka- ja kevytbetonitiiliä sekä laastia. Puujäte, joka voidaan haketuksen jälkeen toimittaa energiahyötykäyttöön. Kannot, jotka voidaan haketuksen jälkeen toimittaa energiahyötykäyttöön. Puru kompostiin, hyötykäyttöön soveltuva sahanpurujäte. 5. KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU 11 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvat jätemaksut määräytyvät myös tämän jätetaksan perusteella. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 20 %:lla. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla jäte-erän määrä, jätteen laatu, jäte-erän soveltuvuus kunnan järjestelmään ja muut tapauskohtaiset tekijät. 6. JÄTEMAKSUJEN MAKSAMINEN, LASKUTUS JA PERINTÄ 12 Jätelautakunta määrää ja panee maksuun jätetaksan mukaiset jätemaksut jätteen haltijoille. Jätemaksujen laskutuksen hoitaa Porin Jätehuolto ja maksut suoritetaan Porin Jätehuollolle. Jätteen vastaanottopaikoissa yksityisasiakkailta maksu peritään käteisellä tai pankkikortilla. 13 Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Jätemaksusta mahdollisesti tehtävät muistutukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta tai käteismaksun maksamisesta. Porin Jätehuolto lähettää yhden muistutuslaskun. Jätemaksu on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. 7. MAHDOLLISET TAKSAMUUTOKSET 14 Jätelautakunta voi yksittäistapauksessa kohtuullistaa, korottaa tai poistaa jätemaksun erityisestä syystä. Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jäteveroa ja muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman erillistä päätöstä. Loppusijoitukseen menevien jätteiden käsittelymaksuissa jäteverona on käytetty 50 euroa tonnilta. Mikäli jätevero nousee 55 euroon, lisätään veron korotus käsittelymaksuun. 7

8 8. VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO 15 Tämä jätetaksa tulee voimaan ja kun taksan hyväksymistä koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevasta päätöksestä valitettaisiin. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes eri päätöksellä toisin määrätään. Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan jätelautakunnan sopijakuntien edelliset jätetaksapäätökset. 8

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot