Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v JÄTEMAKSUTAKSA V Tämä jätemaksutaksa on voimassa alkaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunta panee maksuun ja Metsäsairila Oy Gäljempänä yhtiö) perii järjestämästään jätehuollosta jätemaksua tämän taksan mukaisesti. Taksaa noudatetaan asumisessa syntyneen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyneen jätteen jätehuollon järjestämisessä. 2 Jätteen haltija tai edellinen haltija, jonka jätteestä kunta huolehtii, on velvollinen suorittamaan jätemaksun. 3 TAKSAT ASTIAKOHTAISET JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT Yhdyskuntajäte 122,45 /tonni (ominaispaino 100 kg/m Punnitusmaksu 9,61 Ikerta/kuorma, (n. 5 tonnia) Biojäte 72,45 /tonni (ominaispaino 300 kg/m täyttöaste 80 %) 3, 3) Yhdyskuntajäte astiatyyppi kg /t jkm ( ) punnitus ( ) yht. ( ) sis.alv 24% ( ) lisäsäkki ,45 2,45 0,04 2,48 3,09 jäteastia ,45 1,47 0,02 1,49 1,85 jäteastia ,45 1,71 0,03 1,74 2,16 jäteastia ,45 2,94 0,04 2,98 3,69 jäteastia ,45 4,16 0,06 4,22 5,24 jäteastia ,45 4,41 0,07 4,48 5,55 jäteastia ,45 7,35 0,11 7,46 9,25 jäteastia ,45 8,08 0,12 8,20 10,17 pikakontti4m ,45 48,98 0,74 49,72 61,65 pikakontti 6m ,45 73,47 1,11 74,58 92,48 pikakontti 8m ,45 97,96 1,49 99,45 123,32 syväkeräysastia 1,8 m ,45 22,04 0,33 22,37 27,74 syväkeräysastia 3 m ,45 36,74 0,56 37,30 46,25 syväkeräysastia 4 m ,45 48,98 0,74 49,72 61,65 syväkeräysastia 5 m ,45 61,23 0,93 62,16 77,07

2 Biojäte astiatyyppi paino/kg /t jkm ( ) tuis yht. sis.av)24% biojäteastia ,45 2,10 0,05 2,15 2,67 biojäteastia ,45 2,46 0,06 2,52 3,13 biojäteastia ,45 4,20 0,11 4, biojäteastia ,45 5,94 0,15 6,09 7,55 biojäteastia ,45 6,23 0,16 6,39 7,92 syväkeräysastia 0,6 m ,45 10,43 0,27 10,70 13,27 syväkeräysastia 0,8 m ,45 13,91 0,36 14,27 17,70 syväkeräysastia 1,2 m ,45 20,87 0,54 21, syväkeräysastia 1,3 m ,45 22,60 0,58 23,18 28,75 ASTIAKOHTAISET JÄTTEENKULJ ETUSMAKSUT, HAJA-ASUTUSALUE Taksan mukaiset kuljetus-ja lisäpalveluhinnat sekä vyöhykemaksut ovat käytössä haja asutusalueella (p1. Suomenniemen alue) ja Haukivuoren taajamassa. Haja-asutusalueen kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen kokonaishinta muodostuu jätteenkäsittelymaksusta, tyhjennyshinnasta sekä mahdollisesta vyöhykemaksusta. KuUetushinnat. asuatyyppi tyhj. hinta/astia sis.alv 24% ( ) ( ) jäteastia ,45 4,28 jäteastia ,45 4,28 jäteastia ,58 4,44 jäteastia ,58 4,44 jäteastia ,58 4,44 jäteastia ,6 4,46 jäteastia ,6 4,46 pikakontti 4 m3 17,75 22,01 pikakontti 6m3 17,83 22,11 biojäteastia ,70 4,59 biojäteastia ,70 4,59 biojäteastia ,80 4,71 syväkeräysastia 0,6 m3 10,50 13,02 syväkeräysastial,3m 11,50 14,26 Astiatyypin mukainen kuljetusmaksu veloitetaan myös tilanteissa, jolloin astia on sovitun tyhjennysaikataulun mukaisena ajankohtana tyhjä tai astian tyhjennys estyy astian haltijan vaikutuspiirissä olevan syyn vuoksi. Lisäpalveluhinnat (alv 0%): Lisäsäkin kuljetusmaksu Kilometriveloitus (erillistilauksissa) 4,00 euroa 1,50 euroa /km

3 Vyöhykemaksut: Jätteenkeräysauton keräysreitti on aluekeräyspisteiden välinen yleisesti liikennöitävä tieverkosto. Reitiltä poikkeamisesta (edestakaisen matkan mukaan) peritään vyöhykkeittäin poikkeamamaksu. Poikkeamamatka mitataan molempiin suuntiin. Alle 300 metrin poikkeamasta ei laskuteta. hinta / kiinteistö hinta /kiinteistö (alv 0%) (alv 24%) Vyöhyke 1 poikkeama 301 m 100Dm 0,98 1,22 Vyöhyke 2 poikkeama 1001 m 2000 m 2,46 3,05 Vyöhyke 3 poikkeama 2001 m 500Dm 5,74 7,12 Vyöhyke4poikkeama 5001 m 10000m 12,30 15,25 Vyöhyke 5 poikkeama > m 16,40 20,34 JTEKESKUKSEN JA PIENJÄTEASEMIEN MAKSUT PIENTUOJILLE: hinta (alv 0%) hinta (alv 24%) Sekajäte 150 1/säkki 5,04 6,25 Sekajäte: peräkärry tai pakettiauto, alle 2 m3 16,93 21,00 Sekajäte: pakettiauto + peräkärry, yli 2m3 32,98 40,90 Risut/haketettavat, peräkärry 4,60 5,70 Haravointijäte, peräkärry 4,60 5,70 Puhdas puu, peräkärry 4,60 5,70 Käsitelty puujäte, peräkärry 4,60 5,70 Tuli-ja betonijäte <150 mm, peräkärry 4,60 5,70 Veloituksetta: Metalli, kartongit, paperi, autonrenkaat (myös vanteelliset), kotitalouksien vaarallinen jäte, kyllästetty puu, sähkö-ja elektroniikkaromu. 4 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Haja-asutusalueella noudatetaan kunnan/yhtiön järjestämää jätteenkuljetusta, jonka mukaisesti kiinteistön omistaja tai haltija tekee liittymisilmoituksen jätehuollon järjestämisestä yhtiölle. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot: A. Liittyminen jätteen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Aluekeräyspisteitä on eri puolilla kuntien haja asutusalueita kulkureittien varsilla. Yhtiö laskuttaa keräyspisteen käytöstä kerran vuodessa kulloinkin voimassa olevan jätetaksan mukaisen maksun. B. Liittyminen jätteen kiinteistökohtaiseen keräykseen. Kiinteistöllä on oma jäteastia, jota se käyttää. Jäteastian tyhjennyksestä tehdään sopimus Metsäsairila Oy:n kanssa. Yhtiö laskuttaa asiakasta edellä mainittujen taksahintojen mukaisesti. 0. Muodostetaan ns. jätekimppa. Kaksi tai useampi vakituinen asuinkiinteistö, loma-asunto, tiehoitokunta tms. muodostaa jätekimpan ja hankkii yhteisen jäteastian. Tyhjennyssopimus tehdään Metsäsairila Oy:n kanssa. Jätekimpalle valitaan kimppaisäntä, joka isän nöi

4 jätekimppaa. Kimppaisäntä tekee kimppailmoituksen kirjallisesti yhtiön ylläpitämään kimpparekisteriin. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi astian koko, sijainti, tyhjennysväli, kimpan osakkaat (nimi, kiinteistön osoite ja vakinaisen asunnon osoite loma-asukkaiden osalta). Kimppaisäntä sopii astian tyhjennyksestä, ilmoittaa yhteystiedotja kimpan osakkaiden tiedot ja niiden muutokset yhtiölle. Jätekimpoista, jäteastioiden koosta ja tyhjennystiheydestä voidaan määrätä tarkemmin Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksissä. Kiinteistökohtaiseen keräykseen tai jätekimppaan kuu luvalla ei ole a luekeräyspisteen käyttöoikeutta Jatemaksu aluekeräyspisteiden kaytöstä (ALV 0%) -47,63 (59,06 sis alv 24%)! henkilö/vuosi, enintään 190,50 (236,22 sis alv 24%), vakituiset asunnot ja - asuinkiinteistöt. - 63,09 (78,23 sis alv 24%)! vapaa-ajan asunnot, vapaa-ajan ym. käytössä olevat kiinteistöt / vuosi. Mikäli rakennus on tilapäisesti pois koko kalenterivuoden asunto- tai lomakäytöstä voidaan jätemaksu hakemuksesta kohtuullistaa. Jätemaksu on suoritettava maksulipussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta (JL83). Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisesti. Laskutus Osoite-, omistaja- ja henkilölukumuutokset on ilmoitettava mahdollisimman pian yhtiön laskutusrekisteriin. Ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut voidaan periä asianomaiselta. Kunkin vuoden aluekeräyspistemaksujen laskutus tapahtuu kyseisen vuoden tammikuun 1. pv :n tiedossa olevien tai rekistereistä saatavien tai ennen ko. vuoden laskutusta ilmoitettujen tietojen perusteella. Mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu kesken vuoden, tulee nykyisen ja entisen omistajan sopia keskenään jätemaksun maksajasta. Ellei asiasta ole sovittu sekä ilmoitettu yhtiön laskutusrekisteriin, lasku lähetetään rekisteritiedossa olevalle kiinteistön omistajalle. Yhtiö laskuttaa pääsääntöisesti jätekimpan kimppa-astian tyhjennyksestä kimppaisäntää. Mikäli jätekimppa haluaa, voi yhtiö laskuttaa alle 5:n osakkaan jätekimpan jätemaksut myös jokaiselta jätekimpan osakkaalta erikseen. Tällöin yhtiö perii siitä 5 :n (alv 0%) laskutuslisän /jätelasku. Yksittäistapauksissa esim. asiakas- ja laskutusrekisterissä olleiden puutteiden ja liittymättä jättämisen vuoksi voidaan jätemaksu laskuttaa taannehtivasti. Jätemaksu voidaan periä osalta vuotta, mikäli asiakas vaihtaa jätehuoltojärjestelmää kesken vuoden, tekee uuden jätehuoltosopimuksen tai on osan vuotta aluekeräyspisteen asiakas ja osan vuotta kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä. Mikäli asiakas vaihtaa jätehuoltojärjestelmää heti aluekeräysmaksun (2 viikkoa laskun saamisesta) saatuaan, peritään häneltä maksu

5 pisteen käyttökuukausien mukaan. Ennen aluekeräyslaskutusta tehdyt jätehuoltojärjestelmän muutokset sekä uudet jätehuoltosopimukset laskutetaan samoin käyttökuukausien mukaan. Perintä Jos jätemaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, siirtyy saatava perintään. Tällöin muistutusmaksu, 5 /lasku, ja perintäkulut jäävät asiakkaan maksettavaksi. 5 VÄÄRINKÄYTÖKSET Jätteiden aluekeräyspisteiden luvattomasta käytöstä tai jos jätepisteelle tuodaan jätettä, jota siellä ei vastaanoteta tai jäte kuuluisi toimittaa muuhun käsittelyyn peritään siitä kertamaksuna 100 (alv 0%) sekä väärinkäytöksestä aiheutuvat jätepisteen siivous ym. jätekulut täysimääräisenä. Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt jätelain velvoitteen mukaisesti alueella järjestettyyn jätehuoltoon, eikä riittäväksi katsottavaa selvitystä jätehuollon järjestämisestä ole saatu, peritään jätteen aluekeräyspisteen käyttömaksuna 200 (alv 0%). 6 Muista, esim. jätelain 33:n mukaisista jätelajeista (toissijaisen vastuun jäte) peritään Metsäsairila Oy:n voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Näistä hinnoista päättää yhtiö. 7 Mikäli valtion perimä arvonlisävero muuttuu ennen jätetaksan voimaantuloa tai sen voimassaoloaikana siirretään muutokset suoraan voimassaolevaan jätetaksaan.