MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA"

Transkriptio

1 MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa ja 54 Voimaantuloaika Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto. 1 oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. t eivät sisällä arvonlisäveroa. n määräytyminen Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: L = k * A * p * y (L) A = rakennusluvan mukainen kerrosala, p = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja viemäriin, palvelukerroin on 1,0. y (L) on liittymismaksun yksikköhinta ( /k-m) Osakertoimet ovat: Vesi 0,45 Viemäröinti 0,55 Yhteensä 1,00 k = kiinteistötyypin mukainen kerroin määritellään seuraavan taulukon mukaan: Rivitalo Kerrostalo Teollisuusrakennus 1 Teollisuusrakennus Maatalouden tuotantorakennus 1 Maatalouden tuotantorakennus Muu kiinteistö

3 3 Taulukossa teollisuusrakennus 1:llä tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa ei käytetä vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on pääasiassa saniteettivettä. Teollisuuslaitos :lla tarkoitetaan teollisuuslaitosta, jossa käytetään vettä prosessissa ja jonka tuottama jätevesi on laadultaan asumajäteveden kaltaista. Erityiskuluttajien eli esimerkiksi runsaasti vettä käyttävän teollisuuden ja laadultaan asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien kertoimet määritellään tapauskohtaisesti. Taulukossa maatalouden tuotantorakennus 1:llä tarkoitetaan kotieläinrakennuksia ja maatalouden tuotantorakennus :lla muita kuin kotieläinrakennuksia. a ei peritä lämpöeristämättömistä rakennuksista, jotka eivät ole liitetty vesijohtoon tai viemäriin. Maatalouden tuotantorakennus :sta huomioidaan ainoastaan lämpöeristetty osa. Lisäksi maatalouden tuotantorakennus 1:ltä edellytetään, että kiinteistö hankkii varalle vesisäiliön, jonka koko vastaa vähintään tilan yhden vuorokauden kulutusta. n yksikköhinta y (L) = 4,16 / k-m Lisäliittymismaksu Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräytymisen jälkeen. Lisäliittymismaksu peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %. Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan muutoksista laitokselle. Laitos perii 50 prosentilla korotetun liittymismaksun laajennuksista tai kiinteistön uusista rakennuksista, jotka on liitetty verkostoon laitokselle ilmoittamatta. Liittyjä voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. palautetaan, kun vesihuoltolaitoksen palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan Jos liittymissopimus päättyy, palauttaa vesihuoltolaitos liittymismaksun kiinteistön viimeiselle omistajalle tai omistajaan verrattavalle haltijalle. palautetaan sen suuruisena kuin se on alkuperäisenä maksettu. Palautettavaan summaan ei lasketa korko-, indeksi-, inflaatio- ym. korotuksia. Asiakkaalta veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta aiheutuvat mahdollisesti arvonlisäveron alaiset palvelut. Minimiliittymismaksu Vesiliittymismaksu on vähintään.08 /kiinteistö, jätevesiliittymismaksu vähintään.699 /kiinteistö.

4 4 Poikkeukset Jos liittymisperusteiden soveltaminen johtaa kohtuuttomaan maksuun, sovitaan erikseen tehtävällä päätöksellä maksun muuttamisesta olosuhteiden mukaisesti. Teknisellä lautakunnalla on näissä tapauksissa oikeus päättää liittyjän maksun muuttamisesta. Pientalojen liittymismaksut Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella. liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. Lisäliittymismaksu peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksu on seuraava: Kerrosala Vesi Viemäröinti Yhteensä Maksuluokka m Maksuluokka m Maksuluokka 3 50 m Perusmaksu Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella ( / vuosi) seuraavasti: Mittari Vedenhankinta (alv 0%) Vedenhankinta (alv 4%) Viemäröinti (alv 0%) Viemäröinti (alv 4%) 0 mm 48,84 60,56 48,84 60,56 5 mm 136,56 169,33 136,56 169,33 30 mm 331,6 411,1 331,6 411,1 3 Käyttömaksu Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen omistamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistön ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat: Vesi / m3 Vesi / m3 (alv 4%) Jätevesi euroa / m3 Jätevesi / m3 (alv 4%) 1,09 1,35 1,91,37

5 5 Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 100 %. 4 Poikkeukset Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee yleisten toimintaehtojen kohdassa.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja. 5 Viivästyskorko ja perimiskustannukset Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan jokaisesta maksukehotuksesta kunnanhallituksen vahvistama maksu.. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.