TNS PäättäjäAtlas 2014 Vastaajayhteenveto. TNS PäättäjäAtlas 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TNS PäättäjäAtlas 2014 Vastaajayhteenveto. TNS PäättäjäAtlas 2014"

Transkriptio

1 Vastaajayhteenveto

2 Sisältö 1 Tutkimuksen tavoite tarkoitus 02 2 Tuloksia 04 3 Toimialakohtaiset päättäjäprofiilit ja päättäjien määrä 09 4 PäättäjäAtlas

3 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus TNS PäättäjäAtlas tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten työelämän päättäjien medioiden käyttöä, päätöksentekoon osallistumista, tietolähteitä ja päätöksentekoon osallistuvien suhtautumista keskeisiin businessbrandeihin. Tutkimus palvelee markkinoijaa ja media-/markkinointitoimistoa kohderyhmän määrittelyssä ja kohderyhmän erityispiirteiden selvittämisessä erityisesti business-to-business -markkinoinnissa. Medialle TNS PäättäjäAtlas tarjoaa mahdollisuudet oman median analysoimiseen ja tuotekehittelyn tukemiseen tutkimuksen avulla.

4 2 Tuloksia

5 Tuloksia Yrityspäättäjien kärki kapenee Yksityisellä sektorilla on yhteensä hankintapäätöksiin vaikuttavaa henkilöä. Heistä noin on lopullisia päättäjiä, kun loput toimivat hankintapäätösten esittelijöinä ja asiantuntijoina. Lopullisista päättäjistä noin on niin kutsuttuja huippupäättäjiä, joilla on peruspäättäjää laajemmat hankintapäätösvaltuudet. % 22 Onko verkkokauppaa Netin painoarvo hankintapäätöksissä huomattava Suomalaisten yritysten markkinointipäättäjistä 67 % on hyödyntänyt yrityksen nettisivuja markkinoinnissa viimeisten 12kk aikana. Kaikista päättäjistä noin kaksi viidestä kertoo, että yrityksellä on verkkokauppa tai sellainen on harkinnassa. Usko netin voimaan on perusteltua, sillä hakukoneet sekä yritysten verkkosivut toimivat yhä useammin päättäjien apuna, kun he tekevät hankintapäätöksiä. Sosiaalisen median käyttö on yleistynyt merkittävästi suomalaisten yrityspäättäjien keskuudessa. Somessa viihdytään kuitenkin lähinnä yksityiselämään liittyen. Tosin alle 40-vuotiaiden päättäjien kohdalla somen vaikutus ulottuu jopa hankintapäätöksiin, sillä he saavat sitä kautta vanhempia kollegoitaan useammin tietoa uusista vaihtoehdoista. Sosiaalisen median käyttö yritysten markkinoinnissa yleistyi voimakkaasti vuosina Tämän jälkeen kasvu on jatkunut hieman maltillisemmin. Tällä hetkellä noin 29 % markkinointipäättäjistä hyödyntää somea yrityksensä markkinoinnissa.

6 Tuloksia Perinteiset mediat eivät ole jääneet unholaan Hakukoneiden merkitys on erityisen suuri silloin, kun yritysten hankintapäättäjät etsivät tietoa olemassa olevista vaihtoehdoista. Mutta etsittäessä uusia vaihtoehtoja, nousevat ammattilehdet ylivoimaisesti tärkeimmäksi tietolähteeksi. Lopullisen hankintapäätöksen tekemisessä taas myyjät ovat tärkein tietolähde heti kollegiaalisten keskustelujen jälkeen. Nuoremmat, alle 40-vuotiaat päättäjät ovat eturintamassa internetin ja somen valloituksessa. Vanhempia kollegoitaan useammin he muun muassa lukevat verkkolehtiä ja kuuntelevat nettiradiota. Mutta myös perinteiset mediat pitävät pintansa. Vanhempia kollegoitaan useammin he saavat tietoa uusista vaihtoehdoista taloussanomalehdistä, radiosta, tv:stä, sekä oman alan järjestöjen kokouksista. Suomalaisten yritysten hankintapäättäjistä yli 90 % kuuntelee radiota viikoittain. Radiota ei enää kuunnella yhtä usein kotona tai työpaikalla kuin mitä tehtiin viisi vuotta sitten. Mutta radio on pysynyt tärkeänä autossa: Kaikista yritysten hankintapäättäjistä 87 % kuuntelee radiota ajaessaan autoa. Tietoa uusista vaihtoehdoista top %

7 Tuloksia Pk-yritykset luottavat henkilöstön ammattitaitoon Ostovoima, ammattitaito ja tuotekehitys ovat suomalaisten yrityspäättäjien mielestä tärkeimmät kasvun ajurit. Omalla alallaan menestyneiden yritysten onnistumisen resepti on pk-yritysten* päättäjien mielestä henkilöstön ammattitaito. Etenkin mikroyritysten* päättäjät painottavat henkilöstön merkitystä yrityksen menestymiselle, kun tätä suurempien pk-yritysten päättäjät nostavat esille markkinoinnin tärkeyden. Suuryritysten* päättäjät näkevät huomattavasti pkyritysten päättäjiä useammin hyvän johtamisen olevan menestyksen avain. Kasvun ajurit kaikki vastaajat: Yleinen taloustilanne, verotus sekä lainsäädäntö koetaan ylivoimaisesti suurimmiksi kasvun esteiksi. Moni pk-yrityspäättäjä kokee myös erinäisten omaan toimialaan liittyvien tekijöiden voivan aiheuttaa haasteita yrityksen kehitykselle. Etenkin hieman suurempien pk-yritysten päättäjät ovat huolissaan vanhanaikaisuuden ja innovaatioiden puutteen vaikutuksesta yrityksen tulevaisuudennäkymiin. *Tässä pk-yritys rajattu hlön yrityksiin ja mikroyritykset 2-9 hlöä työllistäviin yrityksiin. Suuryrityksillä viitataan yli 250 hlön yrityksiin.

8 Tuloksia Suomen talouden näkymät Päättäjät uskovat yritystensä näkymiin Toimialan näkymät Suurin osa suomalaisista yrityspäättäjistä uskoo yrityksensä pärjäävän seuraavan 12 kuukauden aikana jokseenkin yhtä hyvin kuin tällä hetkellä. Paljon nykyistä huonompaan kehityssuuntaan uskoo vain hyvin harva. Pk-yritysten päättäjistä 37 % arvioi oman yrityksen kehittyvän nykyistä parempaan suuntaan lähitulevaisuudessa. Mikroyritysten päättäjät ovat muita hieman maltillisemmalla kannalla, eivätkä yhtä suuressa määrin usko kehitykseen parempaan suuntaan vaan lähinnä pysymistä jokseenkin ennallaan. Koko Suomen talouden suotuiseen kehitykseen uskovat muita useammin hlöä työllistävien yritysten päättäjät. Ne pk-yritysten päättäjät, jotka suhtautuvat luottavaisimmin tulevaisuuteen ovat muita useammin mukana ulkomaan kaupassa sekä toimivat teollisuudessa tai yrityspalveluissa. He ovat myös iältään keskimäärin hieman nuorempia, mutta heillä on huomattavasti suurempi hankintabudjetti kuin keskivertoisella pkyrityspäättäjällä. 41 Yrityksen näkymät Paljon nykyistä parempaan suuntaan Nykyistä parempaan suuntaan Pysyy jokseenkin ennallaan Nykyistä huonompaan suuntaan Paljon nykyistä huonompaan suuntaan 25 *Tässä pk-yritys rajattu hlön yrityksiin ja mikroyritykset 2-9 hlöä työllistäviin yrityksiin. Suuryrityksillä viitataan yli 250 hlön yrityksiin.

9 Toimialakohtaiset päättäjäprofiilit Päättäjien määrä

10 Totaali Toimistokalusteet Tietoliikenne Tietotekniikka Henkilöstön hankinta Rahoitus Vakuutus Toimitilojen hankinta Henkilöautot Kuljetusvälineet Kuljetus- ja logistiikkapalvelut Tuotannon hankinnat Markkinointi Majoitus ja matkustus Rakentaminen Päättäjäprofiili Hankintapäätösalueet Hankintapäättäjien profiili % Sukupuoli Nainen Mies Alle 34-vuotta Ikä vuotta Yli 55-vuotta Yliop/Amk Koulutus Yo/ opisto Muu Ei yhtään Alaisten määrä Ylin johto Organisaatioasema Keskijohto Asiantuntijataso Alle Bruttotulot Yli Pks Kuntatyyppi Tku / Tre Yli as Alle as

11 Päättäjien määrä Yksityisen sektorin päättäjiä on yhteensä päätöksentekoon osallistujia Päättäjät / osallistujat hankintaalueittain est. (000) Päättäjät est. (000) Päätökseen osallistujat Toimistokalusteet Tietoliikenne Tietotekniikka Henkilöstön hankinta Rahoitus Vakuutus Toimitilojen hankinta Henkilöautot Kuljetusvälineet Kuljetus- ja logistiikkapalvelut Tuotannon hankinnat Markkinointi Majoitus ja matkustus Rakentaminen 61 59

12 TNS PäättäjäAtlas

13 Perustietoa PäättäjäAtlaksesta 3000 ylemmän toimihenkilön haastattelua yksityiseltä sektorilta. Vähintään kahden hengen toimipaikat Mannersuomessa. Johto ja ylempiin toimihenkilöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Asiantuntijoiden kohdalla rajattu pois epäitsenäistä työtä tekevät. Edustettuna olevat toimialat: teollisuus, rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi, informaatio ja viestintä, yrityspalvelut, kuluttajapalvelut. TNS Gallupin kehittämä päättäjämäärittely. Hankintapäätökseen vaikuttamisessa on useita eri tasoja: päätöksiin vaikuttavasta käyttäjästä lopulliseen hankintapäättäjään asti. Gallupin päättäjämäärittelyssä hankintapäättäjät jaetaan kolmeen ryhmään: Päättäjä1, Päättäjä2 ja Osallistuja. Päättäjätasoon vaikuttavat päätöksentekorooli ja -asema yrityksessä sekä päätöksen euromääräinen koko. Tuoretta ja luotettavaa tietoa. Valtakunnallinen puhelininformoitu web-kysely tammi-maaliskuussa Tulokset julkaistaan toukokuussa Tutkimus toteutetaan vuosittain tinkimättä tiukoista edustavuus- ja painotuskriteereistä. Uutta PäättäjäAtlaksessa 2014: Tekeekö yritys verkkokauppaa Toimistokalusteyritykset Autorahoitus- ja hallinnointiyhtiöt Tulevaisuuden näkymät päättäjän silmin Kasvun ajurit ja esteet Hakukone- ja SoMe-markkinointiin käytetty raha Päättäjän mediakulutus Päättäjän suhde brändeihin Päättäjän omakuva Tietolähteet ja tulevaisuus

14 TNS PäättäjäAtlas B2B-ymmärryksen lähteenä Mediakulutus Päätöksentekorooli ja laajuus eri hankinta-alueilla Päättäjäkuva Demografiset taustat Vapaa-aika ja harrastukset Työpaikan vaihtoaikeet Tehtäväalue Yrityksen koko, toimiala, verkkoliiketoiminta Alaisten määrä, budjetti- ja tulosvastuu Työmatkat Oma/työsuhdeauto Mobiililaitteiden omistus ja käyttö Sijoituskohteet, varainhoitopalveluiden käyttö Brändit Autot Pankit Logistiikkapalvelut Rahastot Vakuutusyhtiöt Tietoliikenne Tietotekniikan Rekrytointipalvelut palvelutalot Kannettavat Tietojärjestelmät Toimistokalusteet Lentoyhtiöt Hotellit Koulutuspalvelut Toimitilavälittäjät Työterveyspalvelut Liikematkatoimistot Tietolähteet hankintapäätöksissä Työhön liittyvän suoramainonnan lukeminen Koulutustilaisuuksiin osallistuminen Internetin ja somen käyttötavat työssä ja vapaa-ajalla Tieto ja tulevaisuus Yritysten hyödyntämät markkinointikanavat Some-seuranta yrityksessä Yritysten menestystekijät Yrityksen ja toimialan tulevaisuudennäkymät

15 Päättäjän suhde brändeihin Raportointi Raportoinnin sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan Mahdollisia kohderyhmiä esimerkiksi: Tietyn brändin käyttäjät Tietyn median käyttäjät Tiettyihin hankintapäätöksiin osallistujat Päättäjän mediakulutus Päättäjän omakuva Perusraportointi sisältää: Omakuva: Kohderyhmän profiili Päättäjien määrä Suhde brändeihin: Suhtautuminen toimialan brändeihin: tuntee harkitsee valitsee Vetovoimakartta Mediakulutus: Printti Televisio Radio Netti Päättäjän suhde brändeihin Perusraportointi alv Tietolähteet ja tulevaisuus

16 Päättäjän suhde brändeihin Markkinoinnin johtamisen mittarit Markkinakartta määrittää päättäjän ja brändin välisen suhteen brändin tunnettuuden ja käyttökokemusten kautta. Viestintäkartta määrittää päättäjän ja brändin välisen suhteen brändin tunnettuuden ja mielikuvan kautta. Muodostaa viestinnällisesti erilaisia kohderyhmiä ja asiakaspotentiaaleja, joiden tarkempi analysointi auttaa suunnittelussa. Vetovoimakartta kertoo käyttäytymisaikomuksen ja todellisen käyttäytymisen eron. Kartan avulla on mahdollista seurata merkkien nykyisiä markkinaosuuksia suhteessa merkkipreferenssiin. Antti Salo Tutkimuspäällikkö (09) Sinikka Laine Tutkimusjohtaja (09) Nina Frosterus Tutkimuspäällikkö (09) Kartta-analyysit saatavissa useimmista brändeistä.

Päättäjä. Mediatutkimuskoulu 2009 10.2.2009. TNS is a trade mark of Taylor Nelson Sofres plc

Päättäjä. Mediatutkimuskoulu 2009 10.2.2009. TNS is a trade mark of Taylor Nelson Sofres plc Päättäjä Mediatutkimuskoulu 2009 10.2.2009 Yleistä TNS PäättäjäAtlas on työkalu: strategisen tason mediasuunnitteluun brandimarkkinoinnin suunnitteluun viestinnän sisällön suunnitteluun Tutkimustulosten

Lisätiedot

Tervetuloa! Juha-Petri Loimovuori, Kauppalehti

Tervetuloa! Juha-Petri Loimovuori, Kauppalehti Tervetuloa! Juha-Petri Loimovuori, Kauppalehti Miten suomalaisilla yrityksillä menee? Ari Rajala, Kauppalehti Yritysten määrä kasvaa, työpaikat vähenee 267 000 1,4 milj. 393 mrd. 5-vuodessa syntynyt 14

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus 6 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili

Lisätiedot

TNS PäättäjäAtlas 2010. Presentation name / Author

TNS PäättäjäAtlas 2010. Presentation name / Author Taloussanomien Verkkomediat 2.. 1 Taustatietoa tutkimuksesta Tutkimuksen perusjoukko muodostui yksityisen ja julkisen sektorin ylimmistä toimihenkilöistä. Tässä esityksessä kohderyhmäksi on rajattu yksityisellä

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010 Talouselämä Verkon kävijäprofiili Raportti 4.10. Kuulas Millward Brown Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili 4. Sivustolla

Lisätiedot

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Marmai.fi Verkon kävijäprofiili Raportti 2.12. Kuulas Millward Brown Marmai.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne. Kävijäprofiili 4. Sivustolla vieraileminen

Lisätiedot

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2010

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2010 Arvopaperi Verkon kävijäprofiili Raportti.12. Kuulas Millward Brown Arvopaperi.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne. Kävijäprofiili 4. Sivustolla vieraileminen

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 21 Raportti 22.11.21 Kuulas Millward Brown Mediuutiset.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili.

Lisätiedot

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi.fi Arvopaperi.fi kävijäprofiili Tyypillinen verkkosivustolla vieraileva on yli 40-vuotias

Lisätiedot

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010 Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili Raportti 5.10. Kuulas Millward Brown Tekniikkatalous.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili

Lisätiedot

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 2.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tietoviikko.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili 3. Sivustolla

Lisätiedot

Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 Tekniikka&Talous Uutiskirjeen tilaajaprofiili 20 Raportti 1.1.2011 Kuulas Millward Brown Tekniikka&Talous uutiskirje Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne.

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Antti Tenhunen & Matti Leppäniemi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti N:o 183 / 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

MikroPC Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010

MikroPC Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 MikroPC Uutiskirjeen tilaajaprofiili 2010 Raportti 30.12.2010 Kuulas Millward Brown MikroPC uutiskirje Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Uutiskirjeen

Lisätiedot

MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Mikropc.net Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili 3. Sivustolla

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaalisen Median Pulssi 2010

Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Sosiaalisen Median Pulssi 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset

Lisätiedot

Rohkeammin, oivaltavammin, tavoittele suurempaa

Rohkeammin, oivaltavammin, tavoittele suurempaa Rohkeammin, oivaltavammin, tavoittele suurempaa Vaatimattomuus ei kaunista bisneksessä, päinvastoin: jos piilottelet itseäsi, katoat jos et ole rohkea, olet näkymätön jos et muutu, aika ajaa ohitsesi.

Lisätiedot

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 3 2. JOHDANTO 4 3. HENKILÖSTÖN TULOKSET 5 4. ASIAKKAIDEN TULOKSET 13 LIITE: VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 22 i

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä

Työn. Jarna Savolainen. ehdoilla. Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä ehdoilla Jarna Savolainen Työn Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Jarna Savolainen Työn ehdoilla Tekniikan akateemisten käsityksiä työstä ja ajankäytöstä Julkaisija Kansikuva Ulkoasu

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta

Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta Ruralia-instituutti Jatkuuko yrittäminen? Kartoitus Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus Dynamon asiakkaiden yritystoiminnasta Kaipainen Riitta Raportteja 45 1 Jatkuuko yrittäminen? Kartoitus Mikkelin Seudun

Lisätiedot

ULKOISEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA MERITEOLLISUUSALAN YRITYKSISSÄ

ULKOISEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA MERITEOLLISUUSALAN YRITYKSISSÄ TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 160 2008 ULKOISEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA JA KEHITTÄMISTARPEET

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot