Päättäjä. Mediatutkimuskoulu TNS is a trade mark of Taylor Nelson Sofres plc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päättäjä. Mediatutkimuskoulu 2009 10.2.2009. TNS is a trade mark of Taylor Nelson Sofres plc"

Transkriptio

1 Päättäjä Mediatutkimuskoulu

2 Yleistä TNS PäättäjäAtlas on työkalu: strategisen tason mediasuunnitteluun brandimarkkinoinnin suunnitteluun viestinnän sisällön suunnitteluun Tutkimustulosten hyödyntäminen Atlas-karttamallien avulla: markkinakartat, viestintäkartat ja vetovoimakartat havainnollistavat Päättäjien, medioiden ja brandien keskinäiset suhteet Jotta markkinointiviestintä toimisi hyvin, on se räätälöivä erilaisille päättäjäkohderyhmille ja hankintapäätösprosessin eri vaiheisiin

3 Toteutus Valtakunnallinen puhelininformoitu web-kysely, kohderyhmänä ylemmät toimihenkilöt PäättäjäAtlaksen 2009 tiedonkeruu tasaisesti marras-huhtikuussa , 3000 ylemmän toimihenkilön haastattelua yksityiseltä sektorilta, raportointi toukokuussa 2009 Tutkimuksen toteutus vuosittain: jatkuva tiedonkeruu kesätaukoa lukuunottamatta. Joka toinen kevät raportoinnissa 4000 yksityisen ja julkisen sektorin haastattelua (2008, 2010) ja joka toinen kevät 3000 yksityisen sektorin haastattelua ( ) Toimipaikkojen otos- ja painotuslähteet, perusjoukon estimointi Tilastokeskuksen rekistereitä ja työllisiä koskevia tilastoja hyödyntäen. Otoksessa mukana yli 1.9 hengen toimipaikat Päättäjämäärittelyssä TNS Gallupin kehittämä päättäjämäärittely

4 TNS PäättäjäAtlas yhdistää: Päättäjät, mediat ja brandit TNS Päättäjä Atlas tutkimus sisältää tietoa päättäjistä, heidän käyttämistään medioista ja brandeista. Kaikki tieto on yhdisteltävissä; voidaan tarkastella ristiin keskenään PÄÄTTÄJÄT Demografiat, organisatoriset asemat Harrastukset Päätöksentekoon osallistuminen hankinta-alueittain BRANDIT Tunnettuus Omaksuminen Harkinta Todennäköinen valinta MEDIAT Yleisömäärät Yleisöprofiilit Kilpailukenttä

5 Päättäjien määrät ja profiilit PÄÄTTÄJÄT MEDIAT BRANDIT Päättäjien määrät ja profiilit 14 hankinta-aluetta 59 alaryhmää Päättäjyyden taso: Lopulliset päättäjät Asiantuntijat, osallistujat Päätöksentekorooli Päätöksenteon laajuus Hankintojen arvo Demografiat, sosiografiat Organisatoriset taustat Harrastukset Päättäjien määrät ja profiilit hankinta-alueilla: Toimistokalusteet ja tarvikkeet Tietoliikenne- ja puheviestintäratkaisut Tietotekniikka Henkilöstön hankinta, koulutus, sosiaalinen toiminta Rahoitus, sijoitus, taloushallinto ja lakiasiainpalvelut Vakuutus Toimitilojen hankinta ja ylläpito Henkilöautot Kuljetusvälineet Kuljetus- ja logistiikkapalvelut, varastointi Tuotannon hankinnat Markkinointi, mainonta, tiedotus Majoitus- ja matkustus Rakentaminen

6 Päättäjämäärittely Päättäjästatukseen vaikuttavat tekijät: Päätöksenteon laajuus: Vain itseä Yhtä yksikköä tai osastoa Useampaa osastoa, mutta ei koko toimipaikkaa Koko toimipaikkaa Koko yritystä/virastoa Päätöksentekorooli: Vaikutan käyttäjänä Ostajana, en voi valita ostopaikkaa Ostajana, voin valita ostopaikan Asiantuntijana hankintapäätöstä valmisteltaessa Valmistelen hankintaehdotukset esimiehelleni, joka viimekädessä päättää asian Valmistelen ja päätän itse Päätän viimekädessä alaisteni valmistelemat hankintaehdotukset Hankinta-alueet: Toimistokalusteet Tietoliikenne ja puheviestintäratkaisut Tietotekniikka Henkilöstön hankinta, koulutus ja sosiaalinen toiminta Rahoitus, sijoitus, taloushallinto Vakuutuspalvelut Toimitilojen hankinta ja ylläpito Henkilöautot Kuljetusvälineet Kuljetus- ja logistiikkapalvelut, varastointi Tuotannon hankinnat Markkinointi/tiedotus Majoitus ja matkustus Rakentaminen

7 Päättäjämäärittely Päättäjämäärittelyn lopputuloksena syntyvät päättäjätasot 14 hankinta-alueelle ja yleisellä tasolla: Päättäjä (2008) Päättäjä (2008) Päättäjä 1 ja Päättäjä 2 = Päättäjät 1+2 Osallistuvat päätöksentekoon aina lopullisina päättäjinä Päättäjä 1 yli 50 hengen toimipaikoissa Päättäjä 2 lähinnä pienissä toimipaikoissa Osallistujat (2008) Osallistujat: Hankintojen valmistelijoita, asiantuntijoita ja ostajia

8 Päättäjien mediakäyttö PÄÄTTÄJÄT MEDIAT Lehti- ja verkkomedioille mediasuunnittelun keskeiset tunnusluvut Myös muiden medioiden käyttö kattavasti Lehtien ja verkkomedioiden päällekkäiskäyttö BRANDIT Lehti- ja verkkomediat samaan kampanjasuunnitelmaan Päättäjien mediakäyttö: Sanomalehdet ja sanomalehtien liitteet Iltapäivälehdet Taloussanomalehdet Tekniikan ja tuotannon ammattilehdet Järjestö- ja erikoisammattilehdet Talous- ja markkinointialan lehdet Rakennusalan ammattilehdet Asiakaslehdet Yleisaikakauslehdet Verkkomediat (sis. myös sähköiset uutiskirjeet) Televisiokanavat Radiokanavat Suoramainonta Internetissä toimivat hakukoneet ja hakemistot Messut Internetin käyttö

9 Päättäjien suhde brandeihin PÄÄTTÄJÄT MEDIAT BRANDIT Tutkittavat brandit ja tuoteryhmät on valittu päättäjäkohderyhmän kannalta tärkeiltä toimialoilta Päättäjän ja b-to-b brandien välinen suhde: Brandin tunnettuus Omaksuminen Harkinta Todennäköinen valinta Päättäjien suhde b-to-b brandeihin, tuoteryhmät: Henkilöautot (kaikilta) Pankit, maksuliikennepankit (rahoituspäättäjiltä) Rahastot (kaikilta) Vahinkovakuutusyhtiöt (vakuutuspäättäjiltä) ICT-palvelut (tietotekniikkapäättäjiltä) Tietoliikenne- ja puheviestintäratkaisut (tietoliikennepäättäjiltä) Kannettavat tietokoneet (tietotekniikkapäättäjiltä) Tulostimet (tietotekniikka- ja toimistokalustepäättäjiltä) Rekrytointi- ja henkilöstöpalvelut (henkilöstön hankintapäättäjiltä) Koulutuspalvelut (kaikilta) Lentoyhtiöt (kaikilta) Liikematkatoimistot (matkustuspäättäjiltä) Hotellit (kaikilta) Kuljetus- ja logistiikkapalvelut (materiaalitoimintojen päättäjiltä) Energiayhtiöt (tuotannon hankintapäättäjät) Toimitilojen välittäjät/vuokraajat (toimitilojen hankintapäättäjiltä) Laivayhtiöt (kaikilta) UUSI 2009 Työterveyspalvelut (henkilöstön hankintapäättäjiltä) UUSI 2009 Vapaaehtoiset eläkevakuutukset (kaikilta) UUSI 2009

10 Brandianalyysit Havainnolliset Atlas-karttamallit Päättäjien, medioiden ja brandien keskinäisten suhteiden kuvaamiseen Erilaiset kartta-analyysit eri tyyppisille tuotteille ja palveluille MARKKINAKARTTA kertaluontoisille palveluille ja tuotteille VIESTINTÄKARTTA pitkän asiakassuhteen palveluille ja tuotteille VETOVOIMAKARTTA kuvaa käyttäytymisaikomuksen ja todellisen käyttäytymisen eroa

11 Viestintäkartta Viestintäkartta määrittää päättäjän ja brandin välisen suhteen brandin tunnettuuden ja mielikuvan kautta Esim. energiayhtiöt avaininformaationa päättäjän mielikuva brandista Segmentoinnin lähtökohtana merkin tunteminen ja tietoisuus merkistä Viestintäkartta perustuu segmentteihin: Tuntee merkin Tuntee ja omaa käsityksen Omaa käsityksen ja harkitsee Harkitsee ja valitsisi tai Ei tunne merkkiä Tuntee, mutta ei omaa käsitystä Omaa käsityksen, mutta ei harkitse Harkitsee, mutta ei valitse 5% Valitsijat (todennäköinen valinta) 31 % Harkitsijat (saattaisi valita) Viestintäkartta muodostaa viestinnällisesti erilaisia kohderyhmiä, joiden tarkempi analysointi auttaa suunnittelussa. Tarkasteltavissa myös hankintapäättäjistä tai eri medioiden käyttäjistä. 79 % Merkin tuntevat 42 % Omaksuneet (omaa käsityksen merkistä) Ei tunne 21 % Tuntee, mutta ei omaa käsitystä 38 % Omaa käsityksen, mutta ei harkitse 10 % Harkitsee mutta ei valitse 26 %

12 Tutkimuksen syventävät osiot Eri tietolähteiden merkitys hankintapäätöksissä Markkinointikanavien käyttö Toimintojen ulkoistaminen; nykytila ja lähiajan suunnitelmat Liikematkustaminen Suhtautuminen 21:een johtavaan teknologiateollisuuden yritykseen Auton hankinta-aikeet ja/tai työsuhdeauton olemassaolo ja hankintatapa Luottokorttien yrityskäyttö Bruttotulot kuukaudessa Yrityksen tarjoamat edut Päättäjän harrastukset Työpaikan vaihtoaikeet ja työpaikkailmoitusten seuraaminen

13 Tutkimuksen syventävät osiot; uutta 2009 Internetin hakukoneiden ja hakemistojen tavoittavuus (osiot uudistettu) Suoramainonnan tavoittavuus (osio uudistettu) Nettivideoiden katselu, työskentely etäyhteydellä, sähköpostin lukuun käyttävät päätelaitteet Internet tietolähteenä hankinnoissa: Internetin yhteisö- ja verkostoitumissivustot Käytössä olevien matkapuhelimien omistussuhteet Markkinointikanavat: verkon liikkuvan kuvan käyttömuodot, hakukonemarkkinoinnin käyttömuodot ja aikeet, yrityksen omien internet-sivustojen uudistumistiheys Työ- ja kokousmatkat sekä laivayhtiöiden käyttö ja eri reiteillä matkustaminen Päättäjän suhtautuminen työelämää koskeviin kysymyksiin Lepovuorossa 2009 mm. matkatoimistobrandit, koti- ja ulkomaan matkailu

14 Päättäjän suhtautuminen Sampo Pankkiin

15 Päättäjän suhtautuminen Sampo Pankkiin Hankintapäättäjän rooli: valittaessa pankkia toimipaikan maksuliikennepalveluihin Sampo Pankki Päättäjä kuluttajana: valittaessa sijoitusrahastoa omaksi henkilökohtaiseksi sijoituskohteeksi Sampo Rahastoyhtiö

16 Sampo Pankki viestintäkartta Yksit. sektorin rahoituspäättäjät; hankintojen lopulliset päättäjät ja asiantuntijoina osallistuvat est Jos merkkiä harkitsevien osuus suuri, mutta sitä ei valita, on syytä tarkastella asemaa niihin merkkeihin, joita pidetään parempina Jos merkkiä ei tunneta hyvin, ensisijainen viestinnällinen tehtävä on tunnettuuden kasvattaminen. Ketkä kuuluvat tähän ryhmään ja mitä viestimiä käyttävät? Jos merkki tunnetaan hyvin, mutta siitä ei omata käsitystä, merkki saatava tietoisuuden korkeammalle tasolle. Jos merkistä omataan käsitys, mutta sitä ei harkita, on usein kysymys asenteesta merkkiä kohtaan.

17 WWW-sivustojen tavoittavuus Sampo Pankkia harkinneet Yksit. sektorin rahoituspäättäjät; hankintojen lopulliset päättäjät ja asiantuntijoina osallistuvat, est WWW-sivustojen viikkopeitto%

18 Päättäjä Ilkka Manner Puh. (09) ,

Mediatutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut

Mediatutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut tutkimuskoulu 2009 Yleisimmät tunnusluvut Marja Ikonen 10.02.2009 tutkimuksista Yleistä Menetelmä ja haastattelujen määrä Vaihtelee: TNS Atlas: puhelin 20.000; kirje n. 8.000 TNS PäättäjäAtlas puhelininformoitu

Lisätiedot

Ammattilehtien tietopaketti 1999

Ammattilehtien tietopaketti 1999 Ammattilehtien tietopaketti 1999 Aikakauslehtien liitto 1999 Copyright Aikakauslehtien liitto. Lähde mainittava lainattaessa. Lönnrotinkatu 11 A, PL 267, 00121 Helsinki, puh. (09) 2287 7280, fax (09) 603

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Muutamme unelmat todeksi

Muutamme unelmat todeksi Kysy, ota yhteyttä olemme Sinua varten. Yhteystiedot s. 48 50 Muutamme unelmat todeksi Massamarkkinoinnin aika on ohi. Tämä klisee on tosi: kun resurssit (raha, aika, voimavarat) ovat rajalliset, kannattaa

Lisätiedot

Verkkomarkkinointi KTT Heikki Eerola

Verkkomarkkinointi KTT Heikki Eerola Verkkomarkkinointi KTT Heikki Eerola Perinteisen markkinointikäsityksen mukaisesti yritys on aktiivinen toimija, jonka tehtävä on ohjata kysyntää yrityksen tarjontaan. Myyntiorientoituneessa ajattelussa

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI

APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI APTEEKKIEN INTERNETMARKKINOINTI Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD, projektityö Proviisori, Hanna Halonen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maaliskuu 2015

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Case: Fiskars Boats ja Buster Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Tapio Tuomola Ohjaajat: KTT Rami Olkkonen

Lisätiedot

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus 11/28/2011 1 KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Tutkimusraportti 2 RAPORTIN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta Segmenttien kuvaukset ja asenteet Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Suhtautuminen yhteiskunnallisiin

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä

Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Yrityksen mediavalinta ja televisiomainonnan rooli muuttuvassa mediakentässä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helena Herkamaa 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

School of Business A380A5000 Kandidaatintutkielma, kansainvälinen liiketoiminta Hanna Salojärvi, Katriina Lintukangas

School of Business A380A5000 Kandidaatintutkielma, kansainvälinen liiketoiminta Hanna Salojärvi, Katriina Lintukangas School of Business A380A5000 Kandidaatintutkielma, kansainvälinen liiketoiminta Hanna Salojärvi, Katriina Lintukangas Markkinointiviestinnän rooli ja toimivuus urheiluseuran ottelutapahtuman markkinoinnissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy

Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys. Foredata Oy Matkailu- ja ravitsemisalan taustaselvitys Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä. 30.11.2011

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli 1/9 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.00 ruokailu, 11.30 kokous. Paikka n Päämajakoulu (Päämajankuja 1 3) Työryhmä Petja Pyykkönen, puheenjohtaja Joonas Lyytinen Helsinki Ronja Venesperä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus

MOVI 2010 LOPPURAPORTTI. Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus MOVI 2010 LOPPURAPORTTI Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus 0 RAPORTIN RAKENNE 1. Projektin ja tutkimuskohteen taustaa 1.1 MoVi-projektin lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä 2.

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi

ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi ELISA JUHOLIN Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi communicare! Oman organisaation viestinnän tehtävät Edellä on esitetty näkökulmia viestinnän tehtävistä ja merkityksestä. Lähtökohtia on monia,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Boligejere med overskud A Geodemografinen luokitus Apua myynnin ja markkinoinnin optimointiin Suomi 1 conzoom luokitus conzoom luokitus julkaisija: Geomatic a/s Geoinformatiikan keskus Ny Kongensgade 9

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu 24.5.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Markkinointi 2/2 Lehtori Kari Keuru/ Jenny Honka SISÄLLYS 1 PERUSKUVAUS YRITYKSESTÄ 3 2 MARKKINAT

Lisätiedot