Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ"

Transkriptio

1 KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut

2 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 8 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit 11 Kuntoutusta aikuisille 14 Omaishoitajien kuntoutuskurssit 17 Moniammatillinen yksilökuntoutus 19 Avokuntoutus 21 Tilapäishoitoa vaativiin tarpeisiin 22 VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

3 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN LAHTEEN Toteutamme Validia Kuntoutus Lahdessa yksilöllistä ja alati kehittyvää kuntoutusta vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen. Suunnittelemme kuntoutukset aina yhteistyössä kuntoutujan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Kuntoutuspalveluihimme kuuluvat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, yksilölliset kuntoutusjaksot, tilapäishoito ja avopalvelut. Erityisosaamistamme ovat sopeutumisvalmennus ja vaikeasti vammaisten, harvinaisiin vamma- ja sairausryhmiin kuuluvien sekä perheiden kokonaisvaltainen kuntoutus. Lisäksi järjestämme omaishoitajien kuntoutuksia. Meillä perhe ja lähiyhteisö ovat vahvasti mukana kuntoutuksessa, ja heidän näkemyksiään kuullaan kuntoutusprosessin aikana. Keskeistä on vertaisuuden hyödyntäminen ja yhteisöllisyys. Yhteiset kokemukset ja muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tarinat auttavat näkemään uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia omassa elämässä. Meille on helppo tulla Toimimme esteettömissä toimitiloissa Launeen kaupunginosassa, kaksi kilometriä Lahden keskustasta etelään. Meillä on 50 kuntoutujapaikkaa ja vuosittain yli kuntoutujaa. Tilamme on suunniteltu eri ikäisten käyttäjien tarpeita ja toiminnan lähtökohtia ajatellen. Liikuntaesteettömällä pihallamme on oleskelupaikkoja, pyörätuolirata harjoitteluun ja turvalliset leikkipaikat lapsille. Helppokulkuisessa ympäristössä asiakkaamme voivat ulkoilla ja asioida itsenäisesti. Meille on Matkakeskuksesta noin kilometrin matka. Paikallisliikenteen linja-autot 1, 7 ja 31 Kauppatorilta kulkevat Matkakeskuksen kautta Launeenkadulle. Hyvä ja monipuolinen kuntoutus lisää toimintakykyä ja auttaa selviytymään niin arkisista askareista kuin elämän suurista haasteistakin. Meillä kuntoutuksen ammattilaiset tarjoavat mahdollisuuksia elämän edellytysten parantamiseen. 3

4 TIETOA MEISTÄ Tarjoamme kuntoutusta henkilöille, joilla on fyysinen vamma tai aivovaurio. Sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen, myöhemmin ilmennyt tai tapaturmasta johtuva. Se voi olla paraneva, etenevä tai pysyvä. Tilamme ja ympäristömme Kaikki tilamme ovat esteettömiä ja lähellä toisiaan saman katon alla. Niiden suunnittelussa on huomioitu eri ikäisten käyttäjien tarpeet ja toiminnan lähtökohdat. Keskuksemme on pieni ja kotoinen ja kuntoutujien helposti hallittavissa. Kaikki tilat ovat lähellä toisiaan saman katon alla. Myös piha on liikuntaesteetön. Siinä on oleskelupaikkoja, pyörätuolirata harjoitteluun ja turvalliset leikkipaikat lapsille. Kuntoutuskeskuksessa on kaksi kerrosta. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat fysioterapia- ja toimintaterapiatilat, liikunta- ja kuntosali, sauna ja terapia-allas, keittiö ja ruokasali, eri kokoiset hoito- ja ryhmätilat, lasten leikkitilat, pesula, osa kuntoutujien majoittumiseen varatuista huoneista sekä työntekijöiden työtilat. Toisessa kerroksessa on majoitustilojen lisäksi ryhmätiloja. Keskuksen helppokulkuisessa ympäristössä on mahdollisuus itsenäiseen ulkoiluun ja asiointiin. Launeen vapaa-ajanpuisto on aivan keskuksen vieressä. Lähialueella on myös monia isoja kauppoja, joissa voi harjoitella asiointia. Tilamme, välineemme ja ympäristömme tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen kuntoutumiseen ja harjoitteluun todellisessa toiminnassa kurssipäivien aikana. Meillä on: 50 asiakaspaikkaa liikuntavammaisille suunnitellut tilat, joissa on otettu huomioon myös kuulo- ja näkövammaiset fysio- ja toimintaterapiatilat saunat ja terapia-allas fysioakustinen hoitotuoli ratsastussimulaattori kävelyvaljaat harjoitusasunto kirkasvalohoito atk-asiointipiste malleja vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä oma keittiö, joka valmistaa maukasta kotiruokaa piha, joka mahdollistaa apuvälineiden käytön harjoittelun 4

5 5

6 OHJEET HAKIJALLE Useille kursseillemme haetaan esivalinnan kautta. Hakuaika päättyy kaksi kuukautta ennen kurssin alkua, ja hakemukset lähetetään Validia Kuntoutus Lahteen, jossa esivalinta tehdään. Lopullisen päätöksen kurssille pääsystä tekee Kela. Lisäksi järjestämme kursseja, joille haetaan suoraan Kelan kautta ilman esivalintaa. Hakutapa on ilmoitettu tässä esitteessä jokaisen kurssin yhteydessä. Kelan maksama kuntoutus Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen haettaessa täytetään kuntoutushakemus KU132. Tähän liitetään terveydenhuollossa laadittu B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus, vika, vamma tai toimintakyky sekä suositeltu kuntoutus, sen perustelut ja tavoitteet. Myös omaisen tai muun läheisen osallistumisen tarpeellisuus tulee perustella. Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen haettaessa täytetään kuntoutushakemus KU104. Tähän liitetään julkisessa terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma KU207, josta selviää asianmukaisesti määritelty sairaus tai vamma ja toimintakyky sekä lääkärin suosittelema kuntoutus perusteluineen. Myös omaisen tai muun läheisen osallistumisen tarpeellisuus tulee perustella. Kuntoutussuunnitelman sijaan voit liittää mukaan lääkärin kirjoittaman B-lausunnon, jos kuntoutussuunnitelmasi on kirjattu siihen. Hakemus liitteineen toimitetaan Kelan toimistoon tai esivalinnan sisältävissä kursseissa Validia Kuntoutus Lahteen. Saat hakemukseesi kirjallisen päätöksen, ja Kela tiedottaa myönteisestä kuntoutuspäätöksestä myös kuntoutuskeskusta. Kuntoutusjakson lähestyessä saat meiltä kutsun ja tietoa kuntoutuskeskuksesta. Hakuaika yksilölliseen kuntoutukseen on jatkuva. Haethan kuitenkin hyvissä ajoin, jotta hakemus ehditään käsitellä Kelassa ennen kuntoutuksen alkua. Vakuutusyhtiön kustantama kuntoutus Tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaista kuntoutusta voi saada henkilö, joilla on oikeus näiden lakien mukaiseen korvaukseen ja jonka työ- ja toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat vahingon vuoksi heikentyneet tai saattavat myöhemmin olennaisesti heikentyä. Vakuutusyhtiön kustantama kuntoutus edellyttää suositusta kuntoutusjaksolle (esimerkiksi lääkärin kirjoittama E-lausunto) sekä vakuutusyhtiön myöntämää maksusitoumusta. Asiakirjoihin toivotaan liitettävän myös viimeisimmät kuntoutujan terveydentilaa ja kuntoutusta koskevat tiedot, kuten sairauskertomukset ja terapeuttien lausunnot. 6

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustantama kuntoutus Terveydenhuollon kustantama kuntoutus edellyttää lääkärin laatimaa lähetettä ja terveydenhuollon antamaa maksusitoumusta. Lähetteen ja maksusitoumuksen ohella asiakirjoihin liitetään viimeisimmät kuntoutujan terveydentilaa ja kuntoutusta koskevat tiedot, kuten sairauskertomukset ja terapeuttien lausunnot. Tieto valinnasta Kuntoutukseen hyväksytyille henkilöille lähetetään kirjallinen kutsu viimeistään noin kolme viikkoa ennen kuntoutuksen alkua. Kustannukset Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit sekä -jaksot järjestetään yhteistyössä joko Kelan, sosiaali- ja terveydenhuollon tai vakuutusyhtiöiden kanssa. Kustannuksista vastaavat edellä mainitut tahot. Osallistuminen on kuntoutujille maksutonta. Matkat korvataan halvimman matkustustavan mukaan. Jos joudut käyttämään erikoiskulkuneuvoa, invataksia, omaa autoa tai ambulanssia, liitä hakemukseen selvitys muun kuin halvimman kulkuneuvon tarpeellisuudesta. Tällainen voi olla esimerkiksi lääkärin tai hoitopaikan todistus tai oma selvitys esimerkiksi poikkeuksellisista liikenneolosuhteista. Jos tulet tilapäishoitoon, voit hakea korvauksia matkakustannuksista oman kuntasi sosiaalitoimesta vammaispalvelulain nojalla. Jos vakuutusyhtiö maksaa kuntoutuksesi, selvitä myös matkakorvaukset vakuutusyhtiösi kanssa. Kuntoutuskeskuksemme pääoven läheisyydessä on invapysäköintipaikkoja kuntoutujien käyttöön. Vastaanottomme työntekijät avustavat tarvittaessa matkojen käytännön järjestelyissä. Matkat kuntoutukseen Kela maksaa sairaudesta tai Kelan kuntoutuksen vuoksi aiheutuneista matkakustannuksista korvausta siltä osin, kuin ne ylittävät omavastuuosuuden yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. 7

8 LASTEN JA PERHEIDEN SOPEUTUMIS- VALMENNUS Järjestämme lapsille ja perheille sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista kuntoutusta. Kuntoutuksessa perheet saavat apua sopeutuakseen niihin muutoksiin, joita perheenjäsenen vammaisuus tuo mukanaan. Keskeistä on toimiva vanhemmuus, sujuva kotielämä sekä sellaisten keinojen löytyminen, jotka tukevat koko perheen hyvinvointia ja tuovat iloa. Kursseilla jaamme tietoa ja kokemuksia sairaudesta myös toisten perheiden kanssa. Etsimme käytännönläheisiä ja myönteisiä tapoja tukea lasta hänen ensimmäisissä itsenäistymisen askelissaan. Erilaiset tehtävät ja harjoitukset lisäävät lapsen itseluottamusta ja kokemusta tasavertaisuudesta. Lisäksi kurssi rohkaisee perhettä yhteiseen tekemiseen ja tukee vanhempia kasvattajina. Kurssit sisältävät esimerkiksi perheliikuntaa, ohjausta yhteisiin ja omiin harrastuksiin sekä luovaa toimintaa musiikin, tarinan ja voimauttavan valokuvauksen keinoin. Lisäksi ratkomme kommunikaatioon, liikkumiseen, itsestä huolehtimiseen ja muuhun arjen selviytymiseen liittyviä haasteita, mikä tukee toimivaa arkea kotona ja koulussa. Kaikki ohjelmat on suunniteltu siten, että vaikeasti vammaisetkin lapset pystyvät osallistumaan yhdessä perheenjäsentensä kanssa. Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Perhekurssille osallistuvat lapsen vanhemmat ja sisarukset koko kurssin ajan. 8

9 LASTEN JA PERHEIDEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Aivolisäkkeen liika- tai vajaatoimintaa sairastavien lasten Kelan kurssi CP-oireyhtymää sairastavien tai liikuntavammaisten lasten Alle kouluikäisten lasten Kelan kurssi Kelan kurssi Koulunsa aloittavien lasten Kelan kurssi Kelan kurssi Alakoululaisten lasten Kelan kurssi Crohnin tautia ja/tai colitis ulcerosaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssit, Kelan kurssi Kelan kurssi Downin oireyhtymää sairastavien lasten Kelan kurssi Harvinaisia aineenvaihduntasairauksia sairastavien lasten Kelan kurssi Kehitysvammaisten/ kehityshäiriöisten/ monivammaisten lasten Alle kouluikäisten lasten Kelan kurssi Kelan kurssi

10 Koulunsa aloittavien lasten Kelan kurssi Kelan kurssi Alakoululaisten lasten Kelan kurssi Luuston ja nivelten kehityshäiriöitä sairastavien lasten Kelan kurssi Kelan kurssi Niveltulehdusta sairastavien lasten ja nuorten Alle kouluikäisten, koulunsa aloittavien ja alakoululaisten kurssit Kelan kurssi A-osa B-osa Sukukromosomipoikkeavuudet -sairausryhmään kuuluvien lasten Kelan kurssi Suoliston kehityshäiriöitä sairastavien lasten Kelan kurssi Synnynnäisiä epämuodostumia sairastavien lasten Kelan kurssi Traumaattisen aivovamman saaneiden lasten sopeutumisvalmennuskurssit, Kelan kurssi Kelan kurssi Yläkoululaisten, peruskoulunsa päättäneiden kurssit Kelan kurssi A-osa B-osa

11 NUORTEN SOPEUTUMIS- VALMENNUSKURSSIT Tarjoamme nuorille yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Kurssit tarjoavat nuorille itsenäistymisen ja onnistumisen kokemuksia ja yhdessä tekemisen meininkiä. Suurin osa kurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Tutustumme uusiin ihmisiin ja kokeilemme yhdessä uusia asioita. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Tämä parantaa nuoren edellytyksiä opiskella ja valmistautua työelämään. Toiminnalliset ja liikunnalliset ryhmät tarjoavat tärkeää vertaistukea. Kuntoutusjaksot suunnitellaan nuorten omien toiveiden pohjalta. Kursseilla tärkeintä ovat toiset nuoret, kaveruus, yhdessäolo ja uusien asioiden tekeminen. Turvalliset ja nuoria ymmärtävät aikuiset auttavat nuoria onnistumaan, ilmaisemaan mielipiteensä ja hyväksymään itsensä. Ohjaajamme auttavat nuoria huolehtimaan itsestään ja selviytymään kommunikaatioon tai liikkumiseen liittyvissä haasteissa. Nuorten osittaisilla perhekursseilla myös omainen tai läheinen löytää uusia keinoja nuoren elämään liittyviin eritystilanteisiin. Osittainen perhekurssi tarkoittaa, että nuoren vanhemmat tai muu läheinen osallistuu kurssille muutaman päivän ajan. 11

12 NUORTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT APECED-oireyhtymää tai Addisonin tautia sairastavien nuorten kurssit Kelan kurssi Downin oireyhtymää sairastavien nuorten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja CP-oireyhtymää sairastavien tai liikuntavammaisten nuorten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Crohnin tautia ja/tai colitis ulcerosaa sairastavien nuorten sopeutumis valmennuskurssit, osittaiset Kelan kurssi Omaisten jakso Kelan kurssi Omaisten jakso Harvinaisia aineenvaihduntasairauksia sairastavien nuorten kurssit Kelan kurssi Kehitysvammaisten/kehityshäiriöisten/monivammaisten nuorten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja

13 Luuston ja nivelten kehityshäiriöitä sairastavien nuorten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Synnynnäisiä epämuodostumia sairastavien nuorten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Niveltulehdusta sairastavien nuorten osittaiset Kelan kurssi Omaisten jakso Sukukromosomipoikkeavuudet -sairausryhmään kuuluvien nuorten osittaiset Kelan kurssi Omaisten jakso Kelan kurssi Omaisten jakso Traumaattisen aivovamman saaneiden nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Suoliston kehityshäiriöitä sairastavien nuorten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja

14 KUNTOUTUSTA AIKUISILLE Järjestämme aikuisille yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa täysipainoinen elämä. Pyrimme tunnistamaan kuntoutujan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä vahvistamaan elämänhallintaa. Validia Kuntoutus Lahdessa olemme erikoistuneet sopeutumisvalmennukseen. Myös tässä keskeistä on vertaistuki, jota kuntoutua saa muilta samassa tilanteessa olevilta henkilöiltä. Kuntoutuksen aikana käynnistämme verkostotyön, jonka tavoitteena on luoda toimiva tukiverkosto kuntoutujan kotipaikkakunnalle. Suunnittelemme kuntoutusjaksojen sisällöt ja menetelmät yhdessä kuntoutujien tavoitteiden pohjalta. Osa ohjelmasta toteutetaan ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen ja aktiivisen osallistumisen. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoitusten, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kuntoutusohjelmat sisältävät erilaisia teemoja, joita käsitellään yhdessä ja erikseen kuntoutujien ja omaisten ohjelmissa. Teemoja ovat muun muassa hyvinvointi ja itsehoito, sosiaalinen vuorovaikutus, omatoimisuutta lisäävät keinot, liikkuminen ja liikunta. Kurssit voidaan toteuttaa avo- tai laitosmuotoisina. Jos omaiset ja läheiset osallistuvat kuntoutukseen, huomioidaan heidän tarpeensa ja tavoitteensa kuntoutuksen suunnittelussa. Osaan jaksoista sisältyy omaisten erillistä ohjelmaa. AIKUISTEN SOPEUTUMIS VALMENNUSKURSSIT Aivolisäkkeen liika- vajaatoimintaa sairastavien kurssit Kelan kurssi ALS-sairautta sairastavien aikuisten parikurssit, sopeutumisvalmennuskurssit Omainen osallistuu koko jakson ajan. Kelan kurssi Kelan kurssi APECED-oireyhtymää tai Addisonin tautia sairastavien kurssit Kelan kurssi CP-oireyhtymää sairastavien tai liikuntavammaisten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja

15 Crohnin tautia ja / tai colitis ulcerosaa sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan kurssi A-osa B-osa Dystoniaa sairastavien parikurssit Omainen osallistuu koko jakson ajan. Kelan kurssi Harvinaisia aineenvaihduntasairauksia sairastavien kurssit Kelan kurssi Kehitysvammaisten, kehityshäiriöisten tai monivammaisten aikuisten osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja MS-sopeutumisvalmennuskurssit Kelan kurssi Kelan kurssi Kelan kurssi Parkinsonin tautia sairastavien parikurssit pidempään sairastaneille Omainen osallistuu koko jakson ajan Kelan kurssi Synnynnäisiä epämuodostumia sairastavien osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, osittaiset Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja

16 AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIT AVH-kurssit aivoverenkiertohäiriön sairastaneille Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jaksot ja Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kommunikaatioon painottuvat kuntoutuskurssit, parikurssit Omainen osallistuu koko jakson ajan Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Alaraaja-amputoitujen kuntoutuskurssit Vakuutusyhtiön ja/tai terveydenhuollon rahoittama Kurssi 1 A-osa B-osa Kurssi 2 A-osa B-osa

17 IKKU-KURSSIT yli 68-vuotiaille ikääntyneille monisairaille Kurssi on alueellinen ja tarkoitettu TAYSalueen kunnissa asuville henkilöille. Esivalinta kuntoutuskeskuksessa Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Omaisten jakso Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Omaisten jakso Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Omaisten jakso MS-kuntoutuskurssit Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jakso Kelan kurssi A-osa B-osa Omaisten jakso Kelan kurssi (työelämästä poissaoleville) A-osa B-osa Omaisten jakso Omaishoitajien kuntoutuskurssit Kurssi on alueellinen ja tarkoitettu Etelä-Suomen alueella asuville henkilöille. Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä

18 Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Traumaattisen aivovamman saaneiden intensiiviset kuntoutuskurssit Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Omaisten jaksot ja Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Omaisten jaksot ja OMAISHOITAJIEN KUNTOUTUSKURSSIT, PARIKURSSIT Omainen osallistuu koko jakson ajan Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä Kelan kurssi A-osa B-osa C-osa Kotikäynti aikavälillä

19 MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS Järjestämme Validia Kuntoutus Lahdessa Kelan yksilökuntoutusta seuraavilla palvelulinjoilla: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, aikuisen yleispalvelulinja Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, aikuisen neurologinen palvelulinja Vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä harkinnanvarainen kuntoutus, lasten ja nuorten yleis- ja neurologinen palvelulinja Lisäksi tarjoamme kuntoutujien yksilölliseen tarpeeseen perustuvia moniammatillisia kuntoutusjaksoja terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille. Kuntoutujat Tarjoamme yksilöllistä kuntoutusta aikuisille, lapsille ja nuorille, joilla on huomattavia toimintakyvyn tai hyvinvoinnin rajoitteita usealla eri elämänalueella. Kuntoutujalla voi olla selviytymisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen elämäntilanteestaan tai ympäristön tarjoamista puutteellisista mahdollisuuksista. Sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen, myöhemmin ilmennyt tai tapaturmasta johtuva. Se voi olla paraneva, pysyvä tai etenevä. Kuntoutujalla voi olla liikuntavamma, aivovaurio tai jokin muu neurologinen vamma tai sairaus, harvinainen vamma tai sairaus tai liikuntavamman lisäksi kehitysvamma. Jaksolle voivat osallistua kuntoutussuunnitelman mukaisesti ja mahdollistajan tekemän päätöksen perusteella myös omaiset ja läheiset. Kuntoutusjakso voidaan toteuttaa joko avo- tai laitosmuotoisena. Henkilöstö Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat kuntoutuksen ammattihenkilöt, joilla on koulutusta ja erityisosaamista vaikeasti vammaisten henkilöiden kuntoutuksesta. Lisäksi henkilöstöllä on kokemusta kuntoutujan tavoitteiden ja tarpeiden sekä vamman tai sairauden aiheuttamien toimintarajoitteiden kannalta keskeisiltä ammattialoilta. Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa aikuisen yksilökuntoutuksen yleislinjalla työryhmään kuuluvat fysiatri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Neurologisella linjalla työryhmän jäseniä ovat neurologi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, neuropsykologi, psykologi, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologisella linjalla työryhmän jäseninä toimivat erikoislääkäri, neuropsykologi, psykologi, puheterapeutti, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi (AMK) ja toimintaterapeutti. Lisäksi jaksolla työskentelevät erityistyöntekijöinä erityisopettaja, ravitsemusterapeutti ja IT-ohjaaja. Kuntoutuksen toteutukseen osallistuvat myös muun muassa liikunnanohjaaja ja vapaa-ajan ohjaaja. Lisäksi aikuisten ja lasten jaksoilla työskentelevät tarpeen mukaan ravitsemus- 19

20 terapeutti, jalkaterapeutti, seksuaaliterapeutti ja uroterapeutti. Kuntoutuksen toteutukseen osallistuvat myös muun muassa liikunnanohjaaja ja vapaa-ajan ohjaaja. Muiden tilaajien yksilöllinen kuntoutus Järjestämme myös muille tilaajille yksilöllistä kuntoutusta. Se voi olla Kelan standardien mukaista kuntoutusta tai erityisesti kullekin asiakkaalle suunniteltuja jaksoja. Voit pyytää tarjousta kuntoutussihteeriltämme. 20

21 AVOKUNTOUTUS Tarjoamme kuntoutuskeskuksemme lähiympäristössä asuville henkilöille avokuntoutuspalveluita, jotka täydentävät julkisten ja muiden paikallisten palveluntuottajien tarjontaa. Avokuntoutuspalveluihimme lukeutuvat allasterapia fysioterapian eri muodot lymfaterapia monimuotoryhmäterapia neuropsykologinen kuntoutus psykoterapia (lajina perheterapia) puhevammaisten tulkkaus päiväkuntoutus toimintaterapia jos kuntoutussuunnitelma on kirjattu siihen. Tämän jälkeen kuntoutuja täyttää Kelan kuntoutushakemuksen KU 104 ja Kelan toimisto päättää kuntoutuksen myöntämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksama avokuntoutus perustuu hoidosta vastaavan tahon suositukseen ja kotikunnassa tehtyyn maksusitoumukseen. Tapaturma- ja liikennevakuutuslain mukaista kuntoutusta haetaan suoraan omasta vakuutusyhtiöstä. Avokuntoutuspalveluihin hakeutuminen Avokuntoutuspalveluiden pariin voi hakeutua Kelan kuntoutuspäätöksellä, terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella ja lähetteellä tai omalla kustannuksella. Kustannuksista vastaavat edellä mainitut tahot. Kelan järjestämä avokuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon hoitavan lääkärin suositukseen kuntoutussuunnitelmassa (KU 207), josta selviää asianmukaisesti määritelty sairaus tai vamma ja toimintakyky sekä lääkärin suosittama kuntoutus perusteluineen. Kuntoutussuunnitelman sijaan voi hakemukseen liittää lääkärin B-lausunnon, 21

22 TILAPÄISHOITOA VAATIVIIN TARPEISIIN Tarjoamme turvallista tilapäishoitoa vaativiin tarpeisiin lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat huolenpitoa ja avustusta päivittäisissä toimissaan. Tilapäishoidossa vammainen henkilö saa vaihtelua ja uusia kontakteja. Samalla omaishoitaja ja vanhemmat saavat mahdollisuuden vapaapäivien pitämiseen. Näin tuetaan sekä vammaisen henkilön että hänen perheensä tai omaishoitajansa jaksamista arjessa. Tilapäishoidon asiakkaalla voi olla esimerkiksi liikuntavamma, aivovaurio, neurologinen vamma tai sairaus, harvinainen vamma tai sairaus tai liikuntavamman lisäksi kehitysvamma. Tilapäishoitoa voi saada tilanteesta riippuen yhdestä vuorokaudesta useaan kuukauteen. Hoitoa voi saada myös satunnaisiin ja yllättäviin tarpeisiin. Tilapäishoidossa tarjoamme täyshoidon sekä ympärivuorokautisen, kuntouttavan ja ohjaavan avustamisen ja huolenpidon. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden osallistua kuntoutuskeskuksen yhteiseen ohjelmaan ja tapahtumiin. Tilapäishoitoon voidaan erillisellä sopimuksella sisällyttää kuntoutusta tai muuta ohjelmaa ja sitä on mahdollisuus saada myös satunnaisiin tarpeisiin. Maksusitoumuksella hoitoon voidaan liittää yksilöllisiä tai ryhmämuotoisia terapioita. Tilapäishoitoa tiedustellaan oman kunnan sosiaalitoimesta. Meille voi tulla tutustumaan. 22

23 23

24 Hämeenlinnantie Vesijärvenkatu Validia Vesijärvi JKL Vääksy Lahdenkatu Hirsimetsäntie 12 Mannerheimintie Hennalankatu Tapparakatu Saksalankatu Ala-Okeroistentie Helsingintie Launeenkatu Uudenmaankatu E HELSINKI HELSINKI Saapumisohjeet Matkakeskuksesta on noin kilometri Validia Kuntoutus Lahteen. Paikallisliikenteen linja-autot 1, 7 ja 31 Kauppatorilta kulkevat Matkakeskuksen kautta Launeenkadulle. Validia Kuntoutus Lahti Launeenkatu Lahti p , faksi Lisätietoja kuntoutuksistamme antaa kuntoutussihteeri, p

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2016 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 9 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Sisällys VALIDIA KUNTOUTUS LAHTI ESTEETTÖMYYDEN EDELLÄKÄVIJÄ KUNTOUDU KAUPUNGISSA Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2017 Sisällys Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen 3 Tietoa meistä 4 Ohjeet hakijalle 6 Lasten ja perheiden sopeutumisvalmennus 9 Nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2011

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2011 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen kuntoutujia ovat lapset ja nuoret eri elämänvaiheessa. Aikuiset tulevat kuntoutukseen diagnoosinsa, toiminta kyvyn rajoitteen tai elämäntilanteen vuoksi. Ikäihmiset

Lisätiedot

TERVETULOA KUNTOUTUKSEEN Validia Kuntoutus Lahti

TERVETULOA KUNTOUTUKSEEN Validia Kuntoutus Lahti TERVETULOA KUNTOUTUKSEEN Validia Kuntoutus Lahti TERVETULOA KUNTOUTUKSEEN! Tästä oppaasta löydät tarpeellisen tiedon kuntoutukseen saapumisesta. Oman kuntoutusjaksosi tarkemman ohjelman saat saapuessasi

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

Kuntoudu kaupungissa Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2015

Kuntoudu kaupungissa Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2015 Kuntoudu kaupungissa Validia Kuntoutus Lahti Kuntoutuspalvelut 2015 Sisällysluettelo Tervetuloa kuntoutumaan Lahteen!... 3 Kuntoutuspalvelumme 2015... 4 Sairausryhmät, joille Kela järjestää kuntoutusta

Lisätiedot

ALS-sopeutumisvalmennuskurssit,

ALS-sopeutumisvalmennuskurssit, ALS-sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Palveluntuottajien koulutus Merja Pouttu suunnittelija Kela, Työ ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Kuntoutuspalvelujen ryhmä ALS-kurssit Mikä on muuttunut

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille ...talking to You! 2011 KURSSI-info 16-24v. nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille siistii olla kimpassa Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja

Lisätiedot

Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit

Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit Traumaattinen aivovamma Lasten ja aikuisten kurssit Palveluntuottajien koulutus 14.11.2018 Pirjo K. Tikka Vastaava suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä Aivovammakurssit vuoden 2019 alusta alkaen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus AVOKUNTOUTUSTA Päijät-Hämeessä Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus AVOKUNTOUTUSTA ERI-IKÄISILLE PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Avokuntoutuksemme sisältää palveluja, jotka on suunnattu lähiympäristössämme asuville eri-ikäisille

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Päivitetty 23.4.2013 Teini-ikäisten liikuntavammaisten lasten 09.06. - 15.06. (7 pv), koko perhe 16.06. - 18.06. (3 pv), nuoret yksin Kurssi on

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016

Kelan kuntoutukseen haku ja kuntoutuskurssit vuonna 2016 Kelan kuntoutukseen haku ja t vuonna 2016 o keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa kuntoutuksen mahdollisuudesta o kysy sopivinta kurssia esim. hoitavalta lääkäriltä, Kelasta, kuntoutuslaitoksesta tai

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi

Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Palveluntuottajien koulutus Anita Ketola suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä Ääreishermo- ja lihassairaudet -kurssi Lasten perhekurssi Nuorten osittainen

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012. www.lahdenkuntoutuskeskus.fi PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2012 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Ala-asteikäisten lasten 08.07. - 14.07. (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa on ala-astetta käyvä kouluikäinen liikuntavammainen tai monivammainen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella. Invalidiliiton kuntoutuspalvelut Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Kuntoutusta ilolla ja asiantuntemuksella Invalidiliiton kuntoutuspalvelut Hyvä ja monipuolinen kuntoutus lisää toimintakykyä ja auttaa selviytymään niin arkisista

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015

Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 Kelan sopeutumisvalmennus 2010-luvulla Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö 10.3.2015 2 Kuntoutustilastot, Kelan järjestämä kuntoutus vuonna 2014 3 Ennuste 2014 Kelan sopeutumisvalmennus Kela järjestää sopeutumisvalmennusta

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Crohnin tauti ja colitis ulcerosa Aikuisten ja lasten kurssit Palveluntuottajien koulutus 14.11.2018 Arita Goh Crohnin tauti ja colitis ulcerosa -kurssit vuoden 2019 alusta alkaen Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013

PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 PERHEKUNTOUTUS LAHDESSA 2013 www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Päivitetty 05.11.2012 Harvinaisiin vammaryhmiin kuuluvien koulunsa aloittavien lasten 17.02.- 23.02. (7 pv) Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun

Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun Palveluntuottajan näkökulma: Valmistautuminen uuteen palveluun 22.1.2015 Invalidiliiton Kuntoutus Oy Validia Kuntoutus Lahti Kehittämispäällikkö Hely Streng hely.streng@validia.fi Validia Kuntoutus Lahti

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2016 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa

Keskeiset muutokset. kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Terveysosasto Kuntoutusryhmä Keskeiset muutokset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän toimitalo Mielenterveyden

Lisätiedot

Perhekuntoutus 2010. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

Perhekuntoutus 2010. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Perhekuntoutus 2010 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Yhteisen tekemisen perhetoimintakurssit Teini-ikäisten harvinaisten lasten Kurssit on tarkoitettu perheille, jossa on alle 16-vuotias liikuntavammainen

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2018 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2019 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa 50 Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2015 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit työelämässä oleville Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2018 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Yleistä hankkeesta

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Satakieliohjelman keskustelufoorumi 24.5.2016 Riikka Peltonen, pääsuunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Kuntoutusryhmä Kelan

Lisätiedot

KOKEMUKSEEN PERUSTUVAA AVOKUNTOUTUSTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

KOKEMUKSEEN PERUSTUVAA AVOKUNTOUTUSTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ INVALIDILIITON KUNTOUTUS - ELÄMÄNMAKUA JA OSAAMISTA KOKEMUKSEEN PERUSTUVAA AVOKUNTOUTUSTA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Invalidiliiton Lahden Kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus tarjoaa monipuolista

Lisätiedot

Hakuohje Nuorten perhekursseille

Hakuohje Nuorten perhekursseille 1(5) Hakuohje Nuorten perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat asuvat

Lisätiedot

toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng

toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng toimintaterapeutti Jaana Alhasto ja kehittämispäällikkö Hely Streng Tavoitteiden laatimisen, arvioimisen ja pisteiden laskun haasteet Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa 1 Invalidiliiton Lahden

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2016. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2016. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2016 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus

Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva kuntoutus Suunnittelija Riikka Peltonen Terveysosaston kuntoutusryhmä 29.8.2012 2 30.8.2012 Kelan järjestämä kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus

...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus ...talking to me? 2011 KURSSI-info 10-15 -vuotiaille nuorille Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus zoomaa lahteen Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus kehittyvät ja muuttuvat.

Lisätiedot

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus alkavat uudet palvelut. Palvelujen toteutus Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus 1.1.2019 alkavat uudet palvelut Palvelujen toteutus Elina Kulmanen Suunnittelija Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä @ElinaKulmanen Sisältö

Lisätiedot

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela

Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela 16.04.2008 Heikki Hemmilä, asiantuntijalääkäri Kela Länsi-Suomen aluekeskus Vaikeavammaisen kuntoutus ja Kela Seinäjoki KUNTOUTUPÄÄTÖSTEN VALVONTA Kohde: Kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019 Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2019 Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2019 Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennus Aivoliitto ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja henkilöille, jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön sekä heidän läheisilleen.

Lisätiedot

Elinsiirron saaneiden sopeutumisvalmennuskurssit. Merja H Niemi vastaava suunnittelija Lakiyksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä

Elinsiirron saaneiden sopeutumisvalmennuskurssit. Merja H Niemi vastaava suunnittelija Lakiyksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä Elinsiirron saaneiden sopeutumisvalmennuskurssit Merja H Niemi vastaava suunnittelija Lakiyksikkö Kuntoutuspalvelujen ryhmä Elinsiirtokurssit Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi (elinsiirron saaneet) Lasten

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku www.lssy.fi Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015

Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille. Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kelan kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit reumapotilaille Kuntoutusohjaaja Janne Österlund HYKS Reumaklinikka 1.10.2015 Kela Kansaneläkelaitos hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014

NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 NÄKÖVAMMAISTEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2014 Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA Seiskarinkatu 35, Turku Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskukseen

Lisätiedot

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2010

KUNTOUDU KAUPUNGISSA 2010 Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen kuntoutujia ovat lapset ja nuoret eri elämänvaiheessa. Aikuiset tulevat kuntoutukseen diagnoosinsa, toimintakyvyn rajoitteen tai elämäntilanteen vuoksi. Ikäihmiset

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2017 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo 9 15) Kurssisuunnittelija

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2015 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2015 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI HARVINAISTA AINEENVAIHDUNTASAIRAUTTA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUULOVAMMAISTEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Kuulovammaisten

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2014. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2014. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2014 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikat Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2019 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa 50 Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Mielenterveyden häiriöitä sairastavien Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2018 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo 9 15) Kurssisuunnittelija

Lisätiedot

KUNTOUTUSTA JA TUETTUJA LOMIA OMAISHOITAJILLE

KUNTOUTUSTA JA TUETTUJA LOMIA OMAISHOITAJILLE KUNTOUTUSTA JA TUETTUJA LOMIA OMAISHOITAJILLE 26.3.2018 MERJA JÄNTTI TOIMINNANSUUNNITELIJA TALOUDEN JA TOIMINNAN TUKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA KELAN KUNTOUTUSKURSSIT KENELLE: KAIKENIKÄISILLE OMAISHOITAJINA

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2013. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2013. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2013 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikat Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Jyväskylän yliopisto 1 KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Vastaustunnus Ohjeita vastaamiseen Tämä kyselytutkimus on kaksiosainen sisältäen moniammatillisen työryhmän kyselyn

Lisätiedot

INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS

INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS PERHEKUNTOUTUS 2009 INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUSKESKUS PERHEKUNTOUTUS Perhekuntoutuksessamme, jota toteutamme erilaisilla perhekursseilla ja parikursseilla, autamme perhettä sopeutumaan niihin muutoksiin,

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016

. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2016 . Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2016 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI LIIKEHÄIRIÖSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-/ SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Liikehäiriösairautta

Lisätiedot

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit Kyyhkylässä 2014 Kelan kuntoutus- ja t Kyyhkylässä 2014 Kurssille hakeutuminen Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee

Lisätiedot