KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa Hyväksytty

2 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain: 1 näyttö: oppilaitos Sivu - Kuvan toteuttaminen 10ov (pakollinen) 2 näyttö: oppilaitos Sivu - Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö 20ov (pakollinen) 3 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu 10ov (pakollinen) 4 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Julkaisun suunnittelu 10ov (pakollinen) 5 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Graafisen alan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10ov (pakollinen) 6 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov (valinnaiset) TAI - Verkkojulkaiseminen 10ov (valinnaiset) TAI - Visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov (valinnaiset) 2

3 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö 20ov Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu 10ov Julkaisun suunnittelu 10ov Graafisen alan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov Verkkojulkaiseminen 10ov Tilan ja miljöön visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov Muut valinnaiset 10ov I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Graafisen suunnittelun perustaidot 5ov Visuaalinen havainnointi ja toteutus N 5ov Web-suunnittelu 5ov Graafinen teknologia 5ov Graafinen muotoilu 5ov Yritysilmeen suunnittelu 5ov N Kuvittaminen julkaisuihin 5ov Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät 5ov Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov, top 10ov, N Verkkojulkaiseminen 10ov top 10ov, N Tilan ja miljöön visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov, N N N Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 7ov Markkinointiviestinnän perusteet 3ov 10ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov Vapaasti valittavat 10ov N 3

4 KUVAN TOTEUTTAMI- NEN 10ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: - työprosessin hallinta työnperustana - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin olevan hallinta tiedon hallinnasta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta este- kuvien tulkinta, kuvien sommittelu tiikan huomioon ja rajaus sekä värien käyttö otta- - elinikäisen oppimisen avaintaidot. minen ja tyylipiirteiminen den erottaminen toteutetaan oppilaitoksessa toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä maalauksen, kuvanveiston tai taidegrafiikan tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet, värit ja kamerat Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 4

5 GRAAFISEN SUUN- NITTELUN TYÖME- NETELMIEN KÄYTTÖ 20ov Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä työskentelyssään ottaen huomioon tuotantoprosessin. Hän visualisoi idean ja suunnitelman käyttäen alan keskeisiä ilmaisumuotoja. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan yhdessä julkaisun suunnittelun tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Graafisen suunnittelun perustaidot Visuaalinen havainnointi ja toteutus Web-suunnittelu Graafinen teknologia oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus ja internet Graafisen suunnittelun perustaidot 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk aikana Visuaalinen havainnointi ja toteutus 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk aikana Web-suunnittelu ja arvioidaan 1.vsk aikana Graafinen teknologia ja arvioidaan 1.vsk aikana ensimmäisen vuoden keväällä 5

6 GRAAFINEN MUO- TOILU JA YRITYSIL- MEEN SUUNNITTELU 10ov Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä työskentelyssään graafisen muotoilun eri osa-alueilla. Suunnittelee graafisen muotoilun tuotteita viestinnällisten tavoitteiden mukaisesti, kuten yrityksen visuaalinen ilme tai graafinen ohjeisto. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Graafinen muotoilu T1 K3 Yritysilmeen suunnittelu T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, luentoja, itsenäistä työskentelyä, opintokäyntejä sekä verkkoopintoja Opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus ja internet Graafinen muotoilu ja arvioidaan 1.vsk keväällä Yritysilmeen suunnittelu ja arvioidaan 2.vsk aikana toisen vuoden aikana 6

7 JULKAISUN SUUN- NITTELU 10ov Opiskelija tekee julkaisun viestintätuotteeksi (painotuote ja sähköinen tuote). Hän hyödyntää työskentelyssään typografian sääntöjä ja graafisen teknologian tuntemusta soveltaen graafisen suunnittelun ydinosaamista. Hän käyttää julkaisusuunnittelun keskeisimpiä menetelmiä työskentelyssään. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan: - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät T1 K3 Kuvittaminen julkaisuihin T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa, oppimis- ja työtehtäviä sekä palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät: ja arvioidaan 2.vsk:n syksyllä Kuvittaminen julkaisuihin: ja arvioidaan 1.vsk:n keväällä toisen vuoden syksyllä 7

8 GRAAFISEN ALAN AMMATTIKÄYTÄN- NÖT JA YRITTÄ- JYYS 10ov Opiskelija tuotteistaa omaa työtään ja arvioi omia vahvuuksiaan ammattialalla, myös yrittäjänä. Hän osaa esitellä ja hinnoitella omaa työtään sekä toimia eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia, tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmässä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Ammattikäytännöt ja yrittäjyys (7ov) Markkinointiviestinnän perusteet (3ov) oppilaitoksessa luokka ja / tai työssäoppimisena tai itsenäisenä ammattialan työprojektina Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Ammattikäytännöt ja yrittäjyys: 3.vsk:n syksyllä Markkinointiviestinnän perusteet: 3.vsk:n syksyllä kolmannen vuoden syksyllä 8

9 MARKKINOINTI- KAMPANJAN SUUN- NITTELU 10ov Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointikampanjan eri vaiheineen hyödyntäen markkinointiviestinnän vaikutuskeinoja ja kanavia. Valitsee kampanjalle median/mediat ja käyttää tarvittaessa ohjeistoa. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) Opetusmenetelmänä työssäoppiminen työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) 2.vsk:n aikana työssäoppimisena toisen vuoden aikana 9

10 VERKKOJULKAISE- MINEN 10ov Opiskelija käyttää verkkojulkaisun sovelluksia verkkojulkaisun suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkaisemiseen. Verkkojulkaisun ilmaisumuodot. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Verkkojulkaiseminen (10ov) työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Opetusmenetelmänä työssäoppiminen Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) 2.vsk:n aikana työssäoppimisena toisen vuoden aikana 10

11 TILAN JA MILJÖÖN VISUAALISEN IL- MEEN SUUNNITTE- LU 10ov Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa visuaalisen ilmeen näyttelylle tai messuosastolle. Hän käyttää näyttelysuunnittelun menetelmiä, näyttelygrafiikkaa ja typografiaa suunnittelussaan. Opiskelija tekee suunnitelmansa mittakaavaan ja tekee siitä 3-ulotteisen havainnointikuvan. Hän käyttää väriä ja valoa tilassa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Visuaalisen ilmeen suunnittelu (10ov) työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Opetusmenetelmänä työssäoppiminen ja / tai lähiopetus sekä itsenäinen työskentely, luennot, opintokäynnit ja verkkoopiskelu Visuaalisen ilmeen suunnittelu 2.vsk:n aikana toisen vuoden syksyllä 11

12 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Kuva- ja mediataide Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa 12

13 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain: 1 näyttö: oppilaitos Sivu - Kuvataiteen menetelmillä työskentely 20ov (pakollinen) 2 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Kuvan toteuttaminen 10ov (pakollinen) - Maalaus 10ov (valinnaiset) TAI - Kuvanveisto 10ov (valinnaiset) TAI - Taidegrafiikka 10ov (valinnaiset) 3 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Maalaus 10ov (valinnaiset) TAI - Kuvanveisto 10ov (valinnaiset) TAI - Taidegrafiikka 10ov (valinnaiset) 4 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Havainto ja ilmaisu 15ov (pakollinen) 5 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 15ov (pakollinen) - Näyttelyn toteuttaminen 10ov (valinnaiset) 13

14 Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Havainto ja ilmaisu 15ov Havainnosta piirtäminen 5ov Elävän mallin piirustus 5ov Piirustus ilmaisumuotona 5ov Kuvataiteen menetelmillä työskentely 20ov Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 15ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Maalaus 10ov Kuvanveisto 10ov Taidegrafiikka 10ov Muut valinnaiset 10ov Vapaasti valittavat 10ov Maalauksen perustaidot 5ov Kuvanveiston perustaidot 5ov Taidegrafiikan perustaidot 5ov Muu taiteen perustaidot 5ov, top 4ov Työyhteisössä toimiminen 5ov N Taiteilijana yhteiskunnassa 5ov top 2ov Maalaus 10ov, top 4ov Kuvanveisto 10ov, top 4ov Taidegrafiikka 10ov, top 4ov N N Kuvataiteilijan portfolio 5ov N Näyttelyn toteuttaminen 10ov, top 6ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov 14

15 KUVAN TOTEUTTAMI- NEN 10ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: - työprosessin hallinta työnperustana - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin olevan hallinta tiedon hallinnasta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta este- kuvien tulkinta, kuvien sommittelu tiikan huomioon ja rajaus sekä värien käyttö otta- - elinikäisen oppimisen avaintaidot. minen ja tyylipiirteiminen den erottaminen toteutetaan oppilaitoksessa toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä maalauksen, kuvanveiston tai taidegrafiikan tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet, värit ja kamerat Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 15

16 HAVAINTO JA ILMAISU 15ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia kuvia, joissa hän hyödyntää käden ja silmän yhteistyötä. Hän työskentelee kuvataiteen välineillä ja menetelmillä. Opiskelija käyttää kuva-, väri-, muoto- ja tilasommittelun perustekijöitä työskentelyssään. Hän arvioi työtään ja keskustelee muiden kanssa. perusteiden mukaiset. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ointi Muu arvi- näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Havainnosta piirtäminen T1 K3 Elävän mallin piirustus T1 K3 Piirustus ilmaisumuotona T1 K3 oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet ja värit Havainnosta piirtäminen 1.vsk:n aikana Elävän mallin piirustus 2.vsk:n aikana Piirustus ilmaisumuotona 3.vsk:n syksyllä näyttö toteutetaan kolmannen vuoden syksyllä 16

17 KUVATAITEEN ME- NETELMILLÄ TYÖSKENTELY 20ov Opiskelija maalaa ja vedostaa kuvia taidegrafiikan menetelmiä käyttäen. Hän työskentelee kolmiulotteisesti muovaamalla, veistämällä tai rakentamalla. Opiskelija työskentelee valokuvatai videokameran kanssa. Hän tekee työtehtävät valmiiksi sovitussa aikataulussa sekä arvioi työtään ja työskentelyään Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: työnperustana - työprosessin hallinta olevan tiedon - työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta teosten materiaalin hallinta ja työs- - työn perustana olevan tiedon hallinnasta kentelyn materiaalien tunteminen hahmottamikentelyn - elinikäisen oppimisen avaintaidot nen suhteessa. traditioon toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Maalauksen perustaidot T1 K3 Kuvanveiston perustaidot T1 K3 Taidegrafiikan perustaidot T1 K3 Muu taiteen perustaidot T1 K3 oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä sekä työssäoppimista Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvataiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Tutkinnon osan kaikki opintojaksot toteutetaan 1.vsk:lla Tutkinnon osa sisältää 4ov työssäoppimista ensimmäisen vuoden keväällä 17

18 AMMATTIKÄYTÄN- NÖT JA YRITTÄJYYS 15ov Opiskelija asettaa esille teoksiaan ja käyttää viestintävälineitä tiedottamiseen sekä tiedon hankkimiseen. Hän osaa arvioida työskentelyn ja teosten kustannukset sekä hinnoitella oman osaamisensa ja teoksensa kannattavasti. Opiskelija arvioi vahvuuksiaan ja kehittää mahdollisuuksiaan toimia alalla. Hän tekee työskentelyään ja teoksiaan esittelevän portfolion tai julkaisun. Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia, tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: Työnperustana olevan - työprosessin hallinta tiedon hallinnasta: - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kirjasintyypin valin- hallinta ta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta toimiminen työssä digitaalisen kuvan toteuttami- ja yhteisössä nen, oman toiminnan tuloksellisuuden kuvallisella alalla ja osaamisen arviointi toimimisen mahdollisuuksien arviointi - elinikäisen oppimisen avaintaidot. laadukas kestävän kehityksen mukainen toiminta toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen rahoitussuunnitel- järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskuste- man laatiminen kuva- ja mediataiteen toiminnan arviointi luun osallistuvat: viestintä- ja mediaosaamisen hyö- opettaja ja / tai työelämän edustaja dyntäminen Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Työyhteisössä toimiminen T1 K3 Taiteilijana yhteiskunnassa Hyväksytty / hylätty Kuvataiteilijan protfolio T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa, oppimis- ja työtehtäviä sekä palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, lehdet Työyhteisössä toimiminen 1.vsk:n aikana Taiteilijana yhteiskunnassa 2.vsk:n aikana - 2ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä Kuvataiteilijan portfolio 3.vsk:n syksyllä kolmannen vuoden syksyllä 18

19 MAALAUS 10ov Opiskelija käyttää työssään taidemaalauksen tekniikoita. Hän ilmaisee itseään maalauksen keinoin ja käyttää värejä ilmaisussaan. Opiskelija valmistaa maalauspohjia ja maalaa. Hän valitsee tarvittavat työvälineet, tekniikat sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvioi maalauksiaan ja työskentelyään sekä kertoo niiden sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Maalaus 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: maalaustaiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Maalaus (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 19

20 KUVANVEISTO 10ov Opiskelija käyttää työssään kuvanveiston työskentelymenetelmiä. Hän muovailee teoksen/teoksia sekä valmistaa useampiosaisen muotin ja valaa teoksen sopivaan materiaaliin. Hän veistää ja/tai rakentaa yhden tai useamman kolmiulotteisen teoksen. Opiskelija valitsee tarvittavat työvälineet sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvio teoksiaan ja työskentelyään sekä kertoo teostensa sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvanveisto 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvanveiston erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Kuvanveisto (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 20

21 TAIDEGRAFIIKKA 10ov Opiskelija käyttää työssään taidegrafiikan menetelmiä. Hän ilmaisee itseään taidegrafiikan keinoin ja vedostaa taidegrafiikan menetelmillä valmistetuista laatoista vedossarjan. Opiskelija valitsee tarvittavat työvälineet sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvioi vedoksiaan ja työskentelyään sekä kertoo teostensa sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Taidegrafiikka 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: taidegrafiikan erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Taidegrafiikka (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 21

22 NÄYTTELYN TO- TEUTTAMINEN 10ov Opiskelija työskentelee jollain kuva- ja mediataiteen menetelmällä. Hän viimeistelee teokset ja asettaa ne esille näyttelyyn. Opiskelija ripustaa teoksensa näyttelytilaan ottaen huomioon yleisön turvallisuuden. Hän kirjoittaa lehdistötiedotteen ja käyttää viestintävälineitä tiedottamiseen. Opiskelija osallistuu avajaistilaisuuden järjestelyihin ja näyttelytilan järjestämiseen. Hän arvioi toimintaansa ja näyttelykokonaisuuttaan. Opiskelija noudattaa sovittua aikatauluja. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: Työnperustana ole- - työprosessin hallinta van tiedon hallinnasta: - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta teosten nimeäminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta näyttelystä sopiminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Näyttelyn toteuttaminen 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvataiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Näyttelyn toteuttaminen (10ov) 3.vsk:n aikana - 6ov työssäoppimista kolmannen vuoden syksyllä 22

23 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Valokuvaus Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa 23

24 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain (esimerkki): 1 näyttö: oppilaitos 2 näyttö: työelämä Valokuvan toteuttaminen 10 ov (pakollinen) 3 näyttö: oppilaitoksen projekti 4 näyttö: oppilaitos 5 näyttö: työelämä Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Yksi tai kaksi seuraavista kokonaisuuksista: Dokumentaristinen valokuvaus 10 ov (pakollinen), Rakennettukuva 10 ov (pakollinen), Valokuvailmaisu 10 ov (pakollinen) Kuvan toteuttaminen 10 ov (pakollinen) sekä Yksi tai kaksi seuraavista kokonaisuuksista: Dokumentaristinen valokuvaus 10 ov (pakollinen), Rakennettukuva 10 ov (pakollinen), Valokuvailmaisu 10 ov (pakollinen) Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10 ov (pakollinen) Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (kaikille valinnaiset) 6 näyttö: oppilaitos ja / tai työelämä Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (kaikille valinnaiset) 7 näyttö: oppilaitos ja / tai työelämä Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (muut valinnaiset) 24

25 Valokuvauksen koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Valokuvan toteuttaminen 10ov Valokuvan toteuttaminen 10ov N Dokumentaristinen valokuvaus 10ov Dokumentaristinen valokuvaus I 5ov Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Dokumentaristinen valokuvaus II 5ov Rakennettu kuva 10ov Rakennettu kuva I, 5ov Rakennettu kuva II, 5ov N Valokuvailmaisu 10ov Valokuvailmaisu I, 5ov Valokuvailmaisu II, 5ov N Valokuvaajan ammattikäytännöt Valokuvaajan ammattikäytännöt ja Valokuvaajan ammattikäytännöt ja N ja yrittäjyys 10ov yrittäjyys I, 5ov yrittäjyys II, 5ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Valokuvataide 10ov Valokuvataide 10ov, top / opetus, N Valokuvataide 10ov, top / opetus, N Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov, top / opetus, N Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov, top / opetus, N Kuvajournalistinen kerronta 10ov Kuvajournalistinen kerronta 10ov, top / opetus, N Kuvajournalistinen kerronta 10ov, top / opetus, N Kohderyhmäjournalismi 10ov Kohderyhmäjournalismi 10ov, top / opetus, N Kohderyhmäjournalismi 10ov, top / opetus, N Tuotekuvaus 10ov Tuotekuvaus 10ov, top / opetus, N Tuotekuvaus 10ov, top / opetus, N Mainos- ja trendikuvaus 10ov Mainos- ja trendikuvaus 10ov, top / opetus, N Mainos- ja trendikuvaus 10ov, top / opetus, N 10ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov Muut valinnaiset 10ov Vapaasti valittavat 10ov N N 25

26 KUVAN TOTEUTTA- MINEN 10 ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työnperustana työprosessin hallinta olevan tiedon työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta estetiikan materiaalien hallinta huomioon työnperustana olevan tiedon hallinnasta ottaminen ja kuvien tulkinta, kuvien tyylipiirteiden sommittelu ja rajaus sekä värien erottaminen käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena yhdessä koulutusohjelman pakollisten opintojen kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä näyttö toteutetaan toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 26

27 VALOKUVAN TO- TEUTTAMINEN 10 ov Opiskelija käyttää sekä digitaalista- että filmijärjestelmäkameraa ja hyödyntää niiden teknisiä perusominaisuuksia sekä lisälaitteita. Hän säätää kuvan perusominaisuuksia kuten rajaus, värit, sävyt ja terävyys sekä tekee valmiita kuvia digitaalisesti ja pimiössä. Opiskelija hyödyntää kuvaus ja vedostusmateriaalien ominaisuuksia. Hän työskentelee yksin ja ryhmän jäsenenä noudattaen aikatauluja. valtakunnallisten tutkin- Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työmenetelmien, - työprosessin hallinta välineiden ja materiaalien työmenetelmien, -välineiden ja hallin- materiaalien hallinnasta järjestelmäkameran nasta perinteinen ja salaman käyttö sekä kuvanvalmistus digitaalinen kuvanvalmistus työnperustana olevan tiedon hallinnasta valokuvauksen värijärjestelmien käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky näyttö suoritetaan oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja työnperustana olevan tiedon hallinnasta laitteiden käsitteistön tunteminen ja käyttöohjeiden lukeminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Valokuvan toteuttaminen (10ov) Toteuttamistapa oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvan toteuttaminen (10 ov) ja arvioidaan 1.vsk aikana pääosin syksyllä Valokuvan toteuttamisen opintojen päätyttyä Muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 27

28 non DOKUMENTARISTI- NEN VALOKUVAUS 10 ov Opiskelija kuvaa havaintoon perustuvia dokumentaristisia ja/tai journalistisia kuvia ja kuvakokonaisuuksia ihmisistä ja ympäristöistä. Hän käyttää erilaisia kameroita ja valaisulaitteita sekä saattaa tehtävän valmiiksi annetussa aikataulussa. Hän hankkii tietoja kuvaustehtävän taustaksi ja noudattaa ammattietiikan sääntöjä. Opiskelija kuvaa ja editoi dokumentaristista videokuvaa. Hän käyttää kuvien arkistointiin ja massakäsittelyyn tarkoitettuja tietokonesovelluksia. Opiskelija työskentelee suunnitelmallisesti sekä arvioi ja kehittää työskentelyään. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työprosessin hallinnasta kuvaaminen työprosessin autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä hallinnasta sekä kuvakokonaisuuden teke- dokumentaa- minen, ajankäyttö, taustatietojen risen videon hankkiminen sekä työskentelyn kehittäminen tekeminen ja itsearviointi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Rakennetun kuvan ja / tai Valokuvailmaisun kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Dokumentaristinen valokuvaus 1 Dokumentaristinen valokuvaus 2 Dokumentaristinen valokuvaus 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Dokumentaristinen valokuvaus 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Dokumentaristinen valokuvaus 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Dokumentaristinen valokuvaus 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opinto- 28

29 Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja jen kuluessa RAKENNETTU KUVA 10 ov Opiskelija valaisee ja kuvaa henkilökuvia sekä studiossa että muissa ympäristöissä. Hän ohjaa kuvattavia henkilöitä ja valitsee erilaisia taustoja ja kuvauspaikkoja. Opiskelija kuvaa rakennettuja kuvia oman suunnitelmansa ja toimeksiannon mukaan annetussa aikataulussa. Hän ideoi ja rakentaa studiomiljöitä sekä valaisee ihmisiä, esineitä ja tiloja. Opiskelija käyttää työhön sopivia kameroita, valaisulaitteita ja tietokonesovelluksia. Opiskelija voi toimia myös studioassistenttina. Hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. sekä arvioi ja kehittää omaa Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen työprosessin hallinta kuluessa työmenetelmien, -välineiden ja kaikki näytettävät materiaalien hallinta asiat so- työnperustana olevan tiedon hallinta veltuvilta osin elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumentaristisen valokuvauksen ja / tai Valokuvailmaisun kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Rakennettu kuva 1 ( 5ov) Rakennettu kuva 2 Rakennettu kuva 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Rakennettu kuva 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Rakennettu kuva 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Rakennettu kuva 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana näyttö toteutetaan 2. 29

30 työtään. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 30

31 VALOKUVAILMAISU 10ov Opiskelija tekee valokuvia, joilla hän ilmaisee ajatuksiaan ja/tai tunteitaan. Hän rakentaa kuvistaan kokonaisuuksia ja asettaa työlleen sisällöllisiä ja visuaalisia tavoitteita. Hän toteuttaa suunnittelemansa kuvausprojektin noudattaen aikatauluja. Opiskelija käyttää erilaisia työmenetelmiä, laitteita ja matateriaaleja ja hyödyntää valokuvan keinoja ilmaisussaan. Hän arvioi ja kehittää omaa työtään ja keskustelee kuvista ja niiden tulkinnasta. Opiskelija voi myös toimia valokuvataiteilijan assistenttina tai osallistua valokuvaajana taide- / yhteisöprojektiin. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työnperustana työprosessin hallinta olevan tiedon työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta materiaalien hallinta kuvien tulkinta työnperustana olevan tiedon hallinnasta valokuvauksen keinojen käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidot Opintojen kuluessa kaikki näytet- tävät asiat soveltuvilta osin. näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumentaristisen valokuvauksen ja / tai Rakennetun kuvan kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Valokuvailmaisu 1 Valokuvailmaisu 2 Valokuvailmaisu 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Valokuvailmaisu 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvailmaisu 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Valokuvailmaisu 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 31

32 VALOKUVAAJAN AMMATTIKÄY- TÄNNÖT JA YRIT- TÄJYYS 10ov Opiskelija tuotteistaa ammattitaitonsa liikeideaksi ja laatii liiketoimita- ja rahoitussuunnitelman. Hän arvioi ja kehittää mahdollisuuksiaan toimia valokuvausalan yrittäjänä ja tuntee yrittäjän lakisääteiset velvollisuudet sekä valokuvaamista, kuvien julkaisemista ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön. Hän tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Opiskelija osaa markkinoida osaamistaan. Hän suunnittelee ja toteuttaa itselleen / yritykselleen esitteen sekä internet-sivut ja tuottaa niihin uutta kuvamateriaalia. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan työprosessin hallinnasta liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, toiminnan markkinointi ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta internetsivujen ja esitteen tekemiseen tarvittavien tietokonesovellusten käyttö työnperustana olevan tiedon hallinnasta yritysmuotojen ja yrittäjän lakisääteisten velvollisuuksien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista kuvaus- ja julkaisusopimusten laatiminen näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumen- Muu arviointi: työprosessin hallinnasta rahoitussuunnitelman laatiminen ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien hallinnasta käyttöjärjestelmän ja toimistosovellusten käyttö työnperustana olevan tiedon hallinnasta ammattikentän ja järjestötoiminnan tunteminen sekä kestävän kehityksen tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista tekijänoikeudet sekä terveys, turvallisuus ja Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1 Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 2 Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1:n ja 2:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 32

33 taristisen valokuvauksen ja / tai Rakennetun kuvan kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: työkyky Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. 33

34 VALOKUVATAIDE 10 ov Opiskelija suunnittelee ja tekee kuvakokonaisuuksia valitsemistaan aiheista. Hän asettaa työlleen sisällöllisiä ja visuaalisia tavoitteita taiteellisista lähtökohdista, valitsee työlleen näkökulman ja hankkii taustietoja hyödyntäen valokuvataiteen nykyhetken ja tradition tuntemustaan. Hän valitsee työlleen menetelmät, laitteet, tekniikat sekä esittämistavan ja viimeistelee sen. Hän suunnittelee ja noudattaa aikatauluja. Hän keskustelee kuvista sekä arvioi ja kehittää omaa työtään. Tekee yhteistyötä Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Muu arviointi: Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Valokuvataide (10ov) Toteuttamistapa opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvataide ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna tutkinnon osan opintojen päätyttyä ja muu arviointi opintojen kuluessa 34

35 KUVAAJALÄHTÖINEN DOKUMENTTI 10 ov Opiskelija suunnittelee ja kuvaa dokumentaarisia kuvakokonaisuuksia ihmisistä, ilmiöistä ja ympäristöistä. hän valitsee työlleen näkökulman välittääkseen haluamansa viestin, hankkii taustatietoja työskentelynsä ja käyttää dokumentaarisen kuvan ttadition ja nykyhetken tuntemustaan. Hän valitsee työlleen menetelmät, laitteet, tekniikat ja esittämistavan sekä viimeistelee sen. Hän suunnittelee ja noudattaa aikatauluja. Hän keskustelee kuvista sekä arvioi ja kehittää omaa työtään. Tekee yhteistyötä ja toimii eettisesti. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat sovel- materiaalien hallinta tuvilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Kuvaajalähtöinen dokumentti (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvaajalähtöinen dokumentti ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 35

36 KUVAJOURNALISTI- NEN KERRONTA 10 ov Opiskelija kuvaa journalistisia kuvia välittääkseen tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. Hän hyödyntää työssään joukkoviestinnän ja kuvajournalismin perusteiden ja tradition tuntemustaan. Hän rakentaa kuvakokonaisuuksia erialisiin juttutyyppeihin hyödyntäen kuavn ja tekstin yhteyttä. Hän toimii sananvapauden, journalistin eettisten ohjeiden ja yksilönsuojan säädösten maukaisesti. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, arvioi ja kehittää omaa työtään sekä tekee yhteistyötä. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat soveltu- materiaalien hallinta vilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvajournalistinen kerronta (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvajournalistinen kerronta ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 36

37 KOHDERYHMÄ JOUR- NALISMI 10 ov Opiskelija työskentelee asiakkaan toimeksiannon tai lehden konseptin mukaisesti ja täyttää toimeksiantajan viestinnälliset tarpeet. Hän valitsee tehtävään sopivan kaluston. Hän hyödyntää työssään joukkoviestinnän tradition ja nykyhetken sekä markkinointiviestinnän tuntemustaan. Hän käsittelee kuvansa julkaisukohteen mukaan. Hän laatii aikataulun ja noudaatta sitä. Hän toimii sananvapauden, journalistin eettisten ohjeiden ja yksilönsuojan säädösten maukaisesti. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, arvioi ja kehittää omaa työtään sekä tekee yhteistyötä. perusteiden mukaiset Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat soveltu- materiaalien hallinta vilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kohderyhmäjournalismi (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Kohderyhmäjournalismi ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 37

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 26.3.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 1 (141) Oph:n määräys Dnro 13/011/2010 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma,

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Hyväksytty 56 / 2012, 6.3.2012 Reija Lepola viranhaltijapäätös 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO... 2. KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tavoitteet... 2.1.1 Kuva-

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa visuaalista viestintää, joka näkyy ympäristössä esteettisenä ja luovana toimintana ja tuotteina. Perusteen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot