KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa Hyväksytty

2 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain: 1 näyttö: oppilaitos Sivu - Kuvan toteuttaminen 10ov (pakollinen) 2 näyttö: oppilaitos Sivu - Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö 20ov (pakollinen) 3 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu 10ov (pakollinen) 4 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Julkaisun suunnittelu 10ov (pakollinen) 5 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Graafisen alan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10ov (pakollinen) 6 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov (valinnaiset) TAI - Verkkojulkaiseminen 10ov (valinnaiset) TAI - Visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov (valinnaiset) 2

3 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö 20ov Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu 10ov Julkaisun suunnittelu 10ov Graafisen alan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov Verkkojulkaiseminen 10ov Tilan ja miljöön visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov Muut valinnaiset 10ov I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Graafisen suunnittelun perustaidot 5ov Visuaalinen havainnointi ja toteutus N 5ov Web-suunnittelu 5ov Graafinen teknologia 5ov Graafinen muotoilu 5ov Yritysilmeen suunnittelu 5ov N Kuvittaminen julkaisuihin 5ov Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät 5ov Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov, top 10ov, N Verkkojulkaiseminen 10ov top 10ov, N Tilan ja miljöön visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov, N N N Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 7ov Markkinointiviestinnän perusteet 3ov 10ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov Vapaasti valittavat 10ov N 3

4 KUVAN TOTEUTTAMI- NEN 10ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: - työprosessin hallinta työnperustana - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin olevan hallinta tiedon hallinnasta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta este- kuvien tulkinta, kuvien sommittelu tiikan huomioon ja rajaus sekä värien käyttö otta- - elinikäisen oppimisen avaintaidot. minen ja tyylipiirteiminen den erottaminen toteutetaan oppilaitoksessa toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä maalauksen, kuvanveiston tai taidegrafiikan tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet, värit ja kamerat Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 4

5 GRAAFISEN SUUN- NITTELUN TYÖME- NETELMIEN KÄYTTÖ 20ov Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä työskentelyssään ottaen huomioon tuotantoprosessin. Hän visualisoi idean ja suunnitelman käyttäen alan keskeisiä ilmaisumuotoja. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan yhdessä julkaisun suunnittelun tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Graafisen suunnittelun perustaidot Visuaalinen havainnointi ja toteutus Web-suunnittelu Graafinen teknologia oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus ja internet Graafisen suunnittelun perustaidot 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk aikana Visuaalinen havainnointi ja toteutus 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk aikana Web-suunnittelu ja arvioidaan 1.vsk aikana Graafinen teknologia ja arvioidaan 1.vsk aikana ensimmäisen vuoden keväällä 5

6 GRAAFINEN MUO- TOILU JA YRITYSIL- MEEN SUUNNITTELU 10ov Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä työskentelyssään graafisen muotoilun eri osa-alueilla. Suunnittelee graafisen muotoilun tuotteita viestinnällisten tavoitteiden mukaisesti, kuten yrityksen visuaalinen ilme tai graafinen ohjeisto. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Graafinen muotoilu T1 K3 Yritysilmeen suunnittelu T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, luentoja, itsenäistä työskentelyä, opintokäyntejä sekä verkkoopintoja Opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus ja internet Graafinen muotoilu ja arvioidaan 1.vsk keväällä Yritysilmeen suunnittelu ja arvioidaan 2.vsk aikana toisen vuoden aikana 6

7 JULKAISUN SUUN- NITTELU 10ov Opiskelija tekee julkaisun viestintätuotteeksi (painotuote ja sähköinen tuote). Hän hyödyntää työskentelyssään typografian sääntöjä ja graafisen teknologian tuntemusta soveltaen graafisen suunnittelun ydinosaamista. Hän käyttää julkaisusuunnittelun keskeisimpiä menetelmiä työskentelyssään. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan: - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät T1 K3 Kuvittaminen julkaisuihin T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa, oppimis- ja työtehtäviä sekä palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät: ja arvioidaan 2.vsk:n syksyllä Kuvittaminen julkaisuihin: ja arvioidaan 1.vsk:n keväällä toisen vuoden syksyllä 7

8 GRAAFISEN ALAN AMMATTIKÄYTÄN- NÖT JA YRITTÄ- JYYS 10ov Opiskelija tuotteistaa omaa työtään ja arvioi omia vahvuuksiaan ammattialalla, myös yrittäjänä. Hän osaa esitellä ja hinnoitella omaa työtään sekä toimia eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia, tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmässä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Ammattikäytännöt ja yrittäjyys (7ov) Markkinointiviestinnän perusteet (3ov) oppilaitoksessa luokka ja / tai työssäoppimisena tai itsenäisenä ammattialan työprojektina Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Ammattikäytännöt ja yrittäjyys: 3.vsk:n syksyllä Markkinointiviestinnän perusteet: 3.vsk:n syksyllä kolmannen vuoden syksyllä 8

9 MARKKINOINTI- KAMPANJAN SUUN- NITTELU 10ov Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointikampanjan eri vaiheineen hyödyntäen markkinointiviestinnän vaikutuskeinoja ja kanavia. Valitsee kampanjalle median/mediat ja käyttää tarvittaessa ohjeistoa. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) Opetusmenetelmänä työssäoppiminen työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) 2.vsk:n aikana työssäoppimisena toisen vuoden aikana 9

10 VERKKOJULKAISE- MINEN 10ov Opiskelija käyttää verkkojulkaisun sovelluksia verkkojulkaisun suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkaisemiseen. Verkkojulkaisun ilmaisumuodot. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Verkkojulkaiseminen (10ov) työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Opetusmenetelmänä työssäoppiminen Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) 2.vsk:n aikana työssäoppimisena toisen vuoden aikana 10

11 TILAN JA MILJÖÖN VISUAALISEN IL- MEEN SUUNNITTE- LU 10ov Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa visuaalisen ilmeen näyttelylle tai messuosastolle. Hän käyttää näyttelysuunnittelun menetelmiä, näyttelygrafiikkaa ja typografiaa suunnittelussaan. Opiskelija tekee suunnitelmansa mittakaavaan ja tekee siitä 3-ulotteisen havainnointikuvan. Hän käyttää väriä ja valoa tilassa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Visuaalisen ilmeen suunnittelu (10ov) työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Opetusmenetelmänä työssäoppiminen ja / tai lähiopetus sekä itsenäinen työskentely, luennot, opintokäynnit ja verkkoopiskelu Visuaalisen ilmeen suunnittelu 2.vsk:n aikana toisen vuoden syksyllä 11

12 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Kuva- ja mediataide Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa 12

13 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain: 1 näyttö: oppilaitos Sivu - Kuvataiteen menetelmillä työskentely 20ov (pakollinen) 2 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Kuvan toteuttaminen 10ov (pakollinen) - Maalaus 10ov (valinnaiset) TAI - Kuvanveisto 10ov (valinnaiset) TAI - Taidegrafiikka 10ov (valinnaiset) 3 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Maalaus 10ov (valinnaiset) TAI - Kuvanveisto 10ov (valinnaiset) TAI - Taidegrafiikka 10ov (valinnaiset) 4 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Havainto ja ilmaisu 15ov (pakollinen) 5 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 15ov (pakollinen) - Näyttelyn toteuttaminen 10ov (valinnaiset) 13

14 Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Havainto ja ilmaisu 15ov Havainnosta piirtäminen 5ov Elävän mallin piirustus 5ov Piirustus ilmaisumuotona 5ov Kuvataiteen menetelmillä työskentely 20ov Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 15ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Maalaus 10ov Kuvanveisto 10ov Taidegrafiikka 10ov Muut valinnaiset 10ov Vapaasti valittavat 10ov Maalauksen perustaidot 5ov Kuvanveiston perustaidot 5ov Taidegrafiikan perustaidot 5ov Muu taiteen perustaidot 5ov, top 4ov Työyhteisössä toimiminen 5ov N Taiteilijana yhteiskunnassa 5ov top 2ov Maalaus 10ov, top 4ov Kuvanveisto 10ov, top 4ov Taidegrafiikka 10ov, top 4ov N N Kuvataiteilijan portfolio 5ov N Näyttelyn toteuttaminen 10ov, top 6ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov 14

15 KUVAN TOTEUTTAMI- NEN 10ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: - työprosessin hallinta työnperustana - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin olevan hallinta tiedon hallinnasta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta este- kuvien tulkinta, kuvien sommittelu tiikan huomioon ja rajaus sekä värien käyttö otta- - elinikäisen oppimisen avaintaidot. minen ja tyylipiirteiminen den erottaminen toteutetaan oppilaitoksessa toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä maalauksen, kuvanveiston tai taidegrafiikan tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet, värit ja kamerat Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 15

16 HAVAINTO JA ILMAISU 15ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia kuvia, joissa hän hyödyntää käden ja silmän yhteistyötä. Hän työskentelee kuvataiteen välineillä ja menetelmillä. Opiskelija käyttää kuva-, väri-, muoto- ja tilasommittelun perustekijöitä työskentelyssään. Hän arvioi työtään ja keskustelee muiden kanssa. perusteiden mukaiset. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ointi Muu arvi- näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Havainnosta piirtäminen T1 K3 Elävän mallin piirustus T1 K3 Piirustus ilmaisumuotona T1 K3 oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet ja värit Havainnosta piirtäminen 1.vsk:n aikana Elävän mallin piirustus 2.vsk:n aikana Piirustus ilmaisumuotona 3.vsk:n syksyllä näyttö toteutetaan kolmannen vuoden syksyllä 16

17 KUVATAITEEN ME- NETELMILLÄ TYÖSKENTELY 20ov Opiskelija maalaa ja vedostaa kuvia taidegrafiikan menetelmiä käyttäen. Hän työskentelee kolmiulotteisesti muovaamalla, veistämällä tai rakentamalla. Opiskelija työskentelee valokuvatai videokameran kanssa. Hän tekee työtehtävät valmiiksi sovitussa aikataulussa sekä arvioi työtään ja työskentelyään Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: työnperustana - työprosessin hallinta olevan tiedon - työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta teosten materiaalin hallinta ja työs- - työn perustana olevan tiedon hallinnasta kentelyn materiaalien tunteminen hahmottamikentelyn - elinikäisen oppimisen avaintaidot nen suhteessa. traditioon toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Maalauksen perustaidot T1 K3 Kuvanveiston perustaidot T1 K3 Taidegrafiikan perustaidot T1 K3 Muu taiteen perustaidot T1 K3 oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä sekä työssäoppimista Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvataiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Tutkinnon osan kaikki opintojaksot toteutetaan 1.vsk:lla Tutkinnon osa sisältää 4ov työssäoppimista ensimmäisen vuoden keväällä 17

18 AMMATTIKÄYTÄN- NÖT JA YRITTÄJYYS 15ov Opiskelija asettaa esille teoksiaan ja käyttää viestintävälineitä tiedottamiseen sekä tiedon hankkimiseen. Hän osaa arvioida työskentelyn ja teosten kustannukset sekä hinnoitella oman osaamisensa ja teoksensa kannattavasti. Opiskelija arvioi vahvuuksiaan ja kehittää mahdollisuuksiaan toimia alalla. Hän tekee työskentelyään ja teoksiaan esittelevän portfolion tai julkaisun. Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia, tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: Työnperustana olevan - työprosessin hallinta tiedon hallinnasta: - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kirjasintyypin valin- hallinta ta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta toimiminen työssä digitaalisen kuvan toteuttami- ja yhteisössä nen, oman toiminnan tuloksellisuuden kuvallisella alalla ja osaamisen arviointi toimimisen mahdollisuuksien arviointi - elinikäisen oppimisen avaintaidot. laadukas kestävän kehityksen mukainen toiminta toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen rahoitussuunnitel- järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskuste- man laatiminen kuva- ja mediataiteen toiminnan arviointi luun osallistuvat: viestintä- ja mediaosaamisen hyö- opettaja ja / tai työelämän edustaja dyntäminen Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Työyhteisössä toimiminen T1 K3 Taiteilijana yhteiskunnassa Hyväksytty / hylätty Kuvataiteilijan protfolio T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa, oppimis- ja työtehtäviä sekä palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, lehdet Työyhteisössä toimiminen 1.vsk:n aikana Taiteilijana yhteiskunnassa 2.vsk:n aikana - 2ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä Kuvataiteilijan portfolio 3.vsk:n syksyllä kolmannen vuoden syksyllä 18

19 MAALAUS 10ov Opiskelija käyttää työssään taidemaalauksen tekniikoita. Hän ilmaisee itseään maalauksen keinoin ja käyttää värejä ilmaisussaan. Opiskelija valmistaa maalauspohjia ja maalaa. Hän valitsee tarvittavat työvälineet, tekniikat sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvioi maalauksiaan ja työskentelyään sekä kertoo niiden sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Maalaus 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: maalaustaiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Maalaus (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 19

20 KUVANVEISTO 10ov Opiskelija käyttää työssään kuvanveiston työskentelymenetelmiä. Hän muovailee teoksen/teoksia sekä valmistaa useampiosaisen muotin ja valaa teoksen sopivaan materiaaliin. Hän veistää ja/tai rakentaa yhden tai useamman kolmiulotteisen teoksen. Opiskelija valitsee tarvittavat työvälineet sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvio teoksiaan ja työskentelyään sekä kertoo teostensa sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvanveisto 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvanveiston erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Kuvanveisto (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 20

21 TAIDEGRAFIIKKA 10ov Opiskelija käyttää työssään taidegrafiikan menetelmiä. Hän ilmaisee itseään taidegrafiikan keinoin ja vedostaa taidegrafiikan menetelmillä valmistetuista laatoista vedossarjan. Opiskelija valitsee tarvittavat työvälineet sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvioi vedoksiaan ja työskentelyään sekä kertoo teostensa sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Taidegrafiikka 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: taidegrafiikan erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Taidegrafiikka (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 21

22 NÄYTTELYN TO- TEUTTAMINEN 10ov Opiskelija työskentelee jollain kuva- ja mediataiteen menetelmällä. Hän viimeistelee teokset ja asettaa ne esille näyttelyyn. Opiskelija ripustaa teoksensa näyttelytilaan ottaen huomioon yleisön turvallisuuden. Hän kirjoittaa lehdistötiedotteen ja käyttää viestintävälineitä tiedottamiseen. Opiskelija osallistuu avajaistilaisuuden järjestelyihin ja näyttelytilan järjestämiseen. Hän arvioi toimintaansa ja näyttelykokonaisuuttaan. Opiskelija noudattaa sovittua aikatauluja. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: Työnperustana ole- - työprosessin hallinta van tiedon hallinnasta: - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta teosten nimeäminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta näyttelystä sopiminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Näyttelyn toteuttaminen 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvataiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Näyttelyn toteuttaminen (10ov) 3.vsk:n aikana - 6ov työssäoppimista kolmannen vuoden syksyllä 22

23 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Valokuvaus Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa 23

24 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain (esimerkki): 1 näyttö: oppilaitos 2 näyttö: työelämä Valokuvan toteuttaminen 10 ov (pakollinen) 3 näyttö: oppilaitoksen projekti 4 näyttö: oppilaitos 5 näyttö: työelämä Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Yksi tai kaksi seuraavista kokonaisuuksista: Dokumentaristinen valokuvaus 10 ov (pakollinen), Rakennettukuva 10 ov (pakollinen), Valokuvailmaisu 10 ov (pakollinen) Kuvan toteuttaminen 10 ov (pakollinen) sekä Yksi tai kaksi seuraavista kokonaisuuksista: Dokumentaristinen valokuvaus 10 ov (pakollinen), Rakennettukuva 10 ov (pakollinen), Valokuvailmaisu 10 ov (pakollinen) Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10 ov (pakollinen) Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (kaikille valinnaiset) 6 näyttö: oppilaitos ja / tai työelämä Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (kaikille valinnaiset) 7 näyttö: oppilaitos ja / tai työelämä Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (muut valinnaiset) 24

25 Valokuvauksen koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Valokuvan toteuttaminen 10ov Valokuvan toteuttaminen 10ov N Dokumentaristinen valokuvaus 10ov Dokumentaristinen valokuvaus I 5ov Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Dokumentaristinen valokuvaus II 5ov Rakennettu kuva 10ov Rakennettu kuva I, 5ov Rakennettu kuva II, 5ov N Valokuvailmaisu 10ov Valokuvailmaisu I, 5ov Valokuvailmaisu II, 5ov N Valokuvaajan ammattikäytännöt Valokuvaajan ammattikäytännöt ja Valokuvaajan ammattikäytännöt ja N ja yrittäjyys 10ov yrittäjyys I, 5ov yrittäjyys II, 5ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Valokuvataide 10ov Valokuvataide 10ov, top / opetus, N Valokuvataide 10ov, top / opetus, N Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov, top / opetus, N Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov, top / opetus, N Kuvajournalistinen kerronta 10ov Kuvajournalistinen kerronta 10ov, top / opetus, N Kuvajournalistinen kerronta 10ov, top / opetus, N Kohderyhmäjournalismi 10ov Kohderyhmäjournalismi 10ov, top / opetus, N Kohderyhmäjournalismi 10ov, top / opetus, N Tuotekuvaus 10ov Tuotekuvaus 10ov, top / opetus, N Tuotekuvaus 10ov, top / opetus, N Mainos- ja trendikuvaus 10ov Mainos- ja trendikuvaus 10ov, top / opetus, N Mainos- ja trendikuvaus 10ov, top / opetus, N 10ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov Muut valinnaiset 10ov Vapaasti valittavat 10ov N N 25

26 KUVAN TOTEUTTA- MINEN 10 ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työnperustana työprosessin hallinta olevan tiedon työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta estetiikan materiaalien hallinta huomioon työnperustana olevan tiedon hallinnasta ottaminen ja kuvien tulkinta, kuvien tyylipiirteiden sommittelu ja rajaus sekä värien erottaminen käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena yhdessä koulutusohjelman pakollisten opintojen kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä näyttö toteutetaan toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 26

27 VALOKUVAN TO- TEUTTAMINEN 10 ov Opiskelija käyttää sekä digitaalista- että filmijärjestelmäkameraa ja hyödyntää niiden teknisiä perusominaisuuksia sekä lisälaitteita. Hän säätää kuvan perusominaisuuksia kuten rajaus, värit, sävyt ja terävyys sekä tekee valmiita kuvia digitaalisesti ja pimiössä. Opiskelija hyödyntää kuvaus ja vedostusmateriaalien ominaisuuksia. Hän työskentelee yksin ja ryhmän jäsenenä noudattaen aikatauluja. valtakunnallisten tutkin- Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työmenetelmien, - työprosessin hallinta välineiden ja materiaalien työmenetelmien, -välineiden ja hallin- materiaalien hallinnasta järjestelmäkameran nasta perinteinen ja salaman käyttö sekä kuvanvalmistus digitaalinen kuvanvalmistus työnperustana olevan tiedon hallinnasta valokuvauksen värijärjestelmien käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky näyttö suoritetaan oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja työnperustana olevan tiedon hallinnasta laitteiden käsitteistön tunteminen ja käyttöohjeiden lukeminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Valokuvan toteuttaminen (10ov) Toteuttamistapa oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvan toteuttaminen (10 ov) ja arvioidaan 1.vsk aikana pääosin syksyllä Valokuvan toteuttamisen opintojen päätyttyä Muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 27

28 non DOKUMENTARISTI- NEN VALOKUVAUS 10 ov Opiskelija kuvaa havaintoon perustuvia dokumentaristisia ja/tai journalistisia kuvia ja kuvakokonaisuuksia ihmisistä ja ympäristöistä. Hän käyttää erilaisia kameroita ja valaisulaitteita sekä saattaa tehtävän valmiiksi annetussa aikataulussa. Hän hankkii tietoja kuvaustehtävän taustaksi ja noudattaa ammattietiikan sääntöjä. Opiskelija kuvaa ja editoi dokumentaristista videokuvaa. Hän käyttää kuvien arkistointiin ja massakäsittelyyn tarkoitettuja tietokonesovelluksia. Opiskelija työskentelee suunnitelmallisesti sekä arvioi ja kehittää työskentelyään. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työprosessin hallinnasta kuvaaminen työprosessin autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä hallinnasta sekä kuvakokonaisuuden teke- dokumentaa- minen, ajankäyttö, taustatietojen risen videon hankkiminen sekä työskentelyn kehittäminen tekeminen ja itsearviointi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Rakennetun kuvan ja / tai Valokuvailmaisun kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Dokumentaristinen valokuvaus 1 Dokumentaristinen valokuvaus 2 Dokumentaristinen valokuvaus 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Dokumentaristinen valokuvaus 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Dokumentaristinen valokuvaus 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Dokumentaristinen valokuvaus 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opinto- 28

29 Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja jen kuluessa RAKENNETTU KUVA 10 ov Opiskelija valaisee ja kuvaa henkilökuvia sekä studiossa että muissa ympäristöissä. Hän ohjaa kuvattavia henkilöitä ja valitsee erilaisia taustoja ja kuvauspaikkoja. Opiskelija kuvaa rakennettuja kuvia oman suunnitelmansa ja toimeksiannon mukaan annetussa aikataulussa. Hän ideoi ja rakentaa studiomiljöitä sekä valaisee ihmisiä, esineitä ja tiloja. Opiskelija käyttää työhön sopivia kameroita, valaisulaitteita ja tietokonesovelluksia. Opiskelija voi toimia myös studioassistenttina. Hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. sekä arvioi ja kehittää omaa Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen työprosessin hallinta kuluessa työmenetelmien, -välineiden ja kaikki näytettävät materiaalien hallinta asiat so- työnperustana olevan tiedon hallinta veltuvilta osin elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumentaristisen valokuvauksen ja / tai Valokuvailmaisun kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Rakennettu kuva 1 ( 5ov) Rakennettu kuva 2 Rakennettu kuva 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Rakennettu kuva 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Rakennettu kuva 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Rakennettu kuva 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana näyttö toteutetaan 2. 29

30 työtään. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 30

31 VALOKUVAILMAISU 10ov Opiskelija tekee valokuvia, joilla hän ilmaisee ajatuksiaan ja/tai tunteitaan. Hän rakentaa kuvistaan kokonaisuuksia ja asettaa työlleen sisällöllisiä ja visuaalisia tavoitteita. Hän toteuttaa suunnittelemansa kuvausprojektin noudattaen aikatauluja. Opiskelija käyttää erilaisia työmenetelmiä, laitteita ja matateriaaleja ja hyödyntää valokuvan keinoja ilmaisussaan. Hän arvioi ja kehittää omaa työtään ja keskustelee kuvista ja niiden tulkinnasta. Opiskelija voi myös toimia valokuvataiteilijan assistenttina tai osallistua valokuvaajana taide- / yhteisöprojektiin. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työnperustana työprosessin hallinta olevan tiedon työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta materiaalien hallinta kuvien tulkinta työnperustana olevan tiedon hallinnasta valokuvauksen keinojen käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidot Opintojen kuluessa kaikki näytet- tävät asiat soveltuvilta osin. näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumentaristisen valokuvauksen ja / tai Rakennetun kuvan kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Valokuvailmaisu 1 Valokuvailmaisu 2 Valokuvailmaisu 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Valokuvailmaisu 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvailmaisu 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Valokuvailmaisu 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 31

32 VALOKUVAAJAN AMMATTIKÄY- TÄNNÖT JA YRIT- TÄJYYS 10ov Opiskelija tuotteistaa ammattitaitonsa liikeideaksi ja laatii liiketoimita- ja rahoitussuunnitelman. Hän arvioi ja kehittää mahdollisuuksiaan toimia valokuvausalan yrittäjänä ja tuntee yrittäjän lakisääteiset velvollisuudet sekä valokuvaamista, kuvien julkaisemista ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön. Hän tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Opiskelija osaa markkinoida osaamistaan. Hän suunnittelee ja toteuttaa itselleen / yritykselleen esitteen sekä internet-sivut ja tuottaa niihin uutta kuvamateriaalia. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan työprosessin hallinnasta liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, toiminnan markkinointi ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta internetsivujen ja esitteen tekemiseen tarvittavien tietokonesovellusten käyttö työnperustana olevan tiedon hallinnasta yritysmuotojen ja yrittäjän lakisääteisten velvollisuuksien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista kuvaus- ja julkaisusopimusten laatiminen näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumen- Muu arviointi: työprosessin hallinnasta rahoitussuunnitelman laatiminen ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien hallinnasta käyttöjärjestelmän ja toimistosovellusten käyttö työnperustana olevan tiedon hallinnasta ammattikentän ja järjestötoiminnan tunteminen sekä kestävän kehityksen tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista tekijänoikeudet sekä terveys, turvallisuus ja Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1 Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 2 Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1:n ja 2:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 32

33 taristisen valokuvauksen ja / tai Rakennetun kuvan kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: työkyky Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. 33

34 VALOKUVATAIDE 10 ov Opiskelija suunnittelee ja tekee kuvakokonaisuuksia valitsemistaan aiheista. Hän asettaa työlleen sisällöllisiä ja visuaalisia tavoitteita taiteellisista lähtökohdista, valitsee työlleen näkökulman ja hankkii taustietoja hyödyntäen valokuvataiteen nykyhetken ja tradition tuntemustaan. Hän valitsee työlleen menetelmät, laitteet, tekniikat sekä esittämistavan ja viimeistelee sen. Hän suunnittelee ja noudattaa aikatauluja. Hän keskustelee kuvista sekä arvioi ja kehittää omaa työtään. Tekee yhteistyötä Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Muu arviointi: Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Valokuvataide (10ov) Toteuttamistapa opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvataide ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna tutkinnon osan opintojen päätyttyä ja muu arviointi opintojen kuluessa 34

35 KUVAAJALÄHTÖINEN DOKUMENTTI 10 ov Opiskelija suunnittelee ja kuvaa dokumentaarisia kuvakokonaisuuksia ihmisistä, ilmiöistä ja ympäristöistä. hän valitsee työlleen näkökulman välittääkseen haluamansa viestin, hankkii taustatietoja työskentelynsä ja käyttää dokumentaarisen kuvan ttadition ja nykyhetken tuntemustaan. Hän valitsee työlleen menetelmät, laitteet, tekniikat ja esittämistavan sekä viimeistelee sen. Hän suunnittelee ja noudattaa aikatauluja. Hän keskustelee kuvista sekä arvioi ja kehittää omaa työtään. Tekee yhteistyötä ja toimii eettisesti. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat sovel- materiaalien hallinta tuvilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Kuvaajalähtöinen dokumentti (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvaajalähtöinen dokumentti ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 35

36 KUVAJOURNALISTI- NEN KERRONTA 10 ov Opiskelija kuvaa journalistisia kuvia välittääkseen tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. Hän hyödyntää työssään joukkoviestinnän ja kuvajournalismin perusteiden ja tradition tuntemustaan. Hän rakentaa kuvakokonaisuuksia erialisiin juttutyyppeihin hyödyntäen kuavn ja tekstin yhteyttä. Hän toimii sananvapauden, journalistin eettisten ohjeiden ja yksilönsuojan säädösten maukaisesti. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, arvioi ja kehittää omaa työtään sekä tekee yhteistyötä. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat soveltu- materiaalien hallinta vilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvajournalistinen kerronta (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvajournalistinen kerronta ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 36

37 KOHDERYHMÄ JOUR- NALISMI 10 ov Opiskelija työskentelee asiakkaan toimeksiannon tai lehden konseptin mukaisesti ja täyttää toimeksiantajan viestinnälliset tarpeet. Hän valitsee tehtävään sopivan kaluston. Hän hyödyntää työssään joukkoviestinnän tradition ja nykyhetken sekä markkinointiviestinnän tuntemustaan. Hän käsittelee kuvansa julkaisukohteen mukaan. Hän laatii aikataulun ja noudaatta sitä. Hän toimii sananvapauden, journalistin eettisten ohjeiden ja yksilönsuojan säädösten maukaisesti. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, arvioi ja kehittää omaa työtään sekä tekee yhteistyötä. perusteiden mukaiset Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat soveltu- materiaalien hallinta vilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kohderyhmäjournalismi (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Kohderyhmäjournalismi ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 37

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, hienopuusepänala

JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, hienopuusepänala 2 3 Sisältö JOHDANTO... 5 1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, Hienopuusepänala... 5 2 Kuvaus koulutusalasta... 5 3 Tutkinnon muodostuminen/lukusuunnitelma... 5 Tutkinnon osat/ Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani, työtoiminnanohjausala Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tutkintokohtaisen osan päivitys hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (113) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI

AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI AHLMANIN AMMATTIOPISTO PUUTARHURI OPETUSSUUNNITELMA Puutarhatalouden perustutkinto Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarhuri Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo 1 TUTKINNON

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO SUUNNITTELUASSISTENTTI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot