KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu. ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa Hyväksytty

2 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain: 1 näyttö: oppilaitos Sivu - Kuvan toteuttaminen 10ov (pakollinen) 2 näyttö: oppilaitos Sivu - Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö 20ov (pakollinen) 3 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu 10ov (pakollinen) 4 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Julkaisun suunnittelu 10ov (pakollinen) 5 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Graafisen alan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10ov (pakollinen) 6 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov (valinnaiset) TAI - Verkkojulkaiseminen 10ov (valinnaiset) TAI - Visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov (valinnaiset) 2

3 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö 20ov Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu 10ov Julkaisun suunnittelu 10ov Graafisen alan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov Verkkojulkaiseminen 10ov Tilan ja miljöön visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov Muut valinnaiset 10ov I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Graafisen suunnittelun perustaidot 5ov Visuaalinen havainnointi ja toteutus N 5ov Web-suunnittelu 5ov Graafinen teknologia 5ov Graafinen muotoilu 5ov Yritysilmeen suunnittelu 5ov N Kuvittaminen julkaisuihin 5ov Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät 5ov Markkinointikampanjan suunnittelu 10ov, top 10ov, N Verkkojulkaiseminen 10ov top 10ov, N Tilan ja miljöön visuaalisen ilmeen suunnittelu 10ov, N N N Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 7ov Markkinointiviestinnän perusteet 3ov 10ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov Vapaasti valittavat 10ov N 3

4 KUVAN TOTEUTTAMI- NEN 10ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: - työprosessin hallinta työnperustana - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin olevan hallinta tiedon hallinnasta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta este- kuvien tulkinta, kuvien sommittelu tiikan huomioon ja rajaus sekä värien käyttö otta- - elinikäisen oppimisen avaintaidot. minen ja tyylipiirteiminen den erottaminen toteutetaan oppilaitoksessa toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä maalauksen, kuvanveiston tai taidegrafiikan tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet, värit ja kamerat Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 4

5 GRAAFISEN SUUN- NITTELUN TYÖME- NETELMIEN KÄYTTÖ 20ov Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä työskentelyssään ottaen huomioon tuotantoprosessin. Hän visualisoi idean ja suunnitelman käyttäen alan keskeisiä ilmaisumuotoja. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan tutkinnon perusteessa määritelty osaaminen - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan yhdessä julkaisun suunnittelun tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Graafisen suunnittelun perustaidot Visuaalinen havainnointi ja toteutus Web-suunnittelu Graafinen teknologia oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus ja internet Graafisen suunnittelun perustaidot 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk aikana Visuaalinen havainnointi ja toteutus 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk aikana Web-suunnittelu ja arvioidaan 1.vsk aikana Graafinen teknologia ja arvioidaan 1.vsk aikana ensimmäisen vuoden keväällä 5

6 GRAAFINEN MUO- TOILU JA YRITYSIL- MEEN SUUNNITTELU 10ov Opiskelija käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä työskentelyssään graafisen muotoilun eri osa-alueilla. Suunnittelee graafisen muotoilun tuotteita viestinnällisten tavoitteiden mukaisesti, kuten yrityksen visuaalinen ilme tai graafinen ohjeisto. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Graafinen muotoilu T1 K3 Yritysilmeen suunnittelu T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, luentoja, itsenäistä työskentelyä, opintokäyntejä sekä verkkoopintoja Opetuksessa käytettävät oppimateriaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus ja internet Graafinen muotoilu ja arvioidaan 1.vsk keväällä Yritysilmeen suunnittelu ja arvioidaan 2.vsk aikana toisen vuoden aikana 6

7 JULKAISUN SUUN- NITTELU 10ov Opiskelija tekee julkaisun viestintätuotteeksi (painotuote ja sähköinen tuote). Hän hyödyntää työskentelyssään typografian sääntöjä ja graafisen teknologian tuntemusta soveltaen graafisen suunnittelun ydinosaamista. Hän käyttää julkaisusuunnittelun keskeisimpiä menetelmiä työskentelyssään. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan: - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät T1 K3 Kuvittaminen julkaisuihin T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa, oppimis- ja työtehtäviä sekä palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaalit ovat opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet Julkaisun suunnittelun keskeiset menetelmät: ja arvioidaan 2.vsk:n syksyllä Kuvittaminen julkaisuihin: ja arvioidaan 1.vsk:n keväällä toisen vuoden syksyllä 7

8 GRAAFISEN ALAN AMMATTIKÄYTÄN- NÖT JA YRITTÄ- JYYS 10ov Opiskelija tuotteistaa omaa työtään ja arvioi omia vahvuuksiaan ammattialalla, myös yrittäjänä. Hän osaa esitellä ja hinnoitella omaa työtään sekä toimia eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia, tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmässä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Ammattikäytännöt ja yrittäjyys (7ov) Markkinointiviestinnän perusteet (3ov) oppilaitoksessa luokka ja / tai työssäoppimisena tai itsenäisenä ammattialan työprojektina Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä sekä verkko-opintoja Ammattikäytännöt ja yrittäjyys: 3.vsk:n syksyllä Markkinointiviestinnän perusteet: 3.vsk:n syksyllä kolmannen vuoden syksyllä 8

9 MARKKINOINTI- KAMPANJAN SUUN- NITTELU 10ov Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointikampanjan eri vaiheineen hyödyntäen markkinointiviestinnän vaikutuskeinoja ja kanavia. Valitsee kampanjalle median/mediat ja käyttää tarvittaessa ohjeistoa. Hän noudattaa aikataulua, arvioi työtään ja työskentelee sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) Opetusmenetelmänä työssäoppiminen työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) 2.vsk:n aikana työssäoppimisena toisen vuoden aikana 9

10 VERKKOJULKAISE- MINEN 10ov Opiskelija käyttää verkkojulkaisun sovelluksia verkkojulkaisun suunnitteluun ja toteutukseen sekä julkaisemiseen. Verkkojulkaisun ilmaisumuodot. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Verkkojulkaiseminen (10ov) työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Opetusmenetelmänä työssäoppiminen Markkinointikampanjan suunnittelu (10ov) 2.vsk:n aikana työssäoppimisena toisen vuoden aikana 10

11 TILAN JA MILJÖÖN VISUAALISEN IL- MEEN SUUNNITTE- LU 10ov Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa visuaalisen ilmeen näyttelylle tai messuosastolle. Hän käyttää näyttelysuunnittelun menetelmiä, näyttelygrafiikkaa ja typografiaa suunnittelussaan. Opiskelija tekee suunnitelmansa mittakaavaan ja tekee siitä 3-ulotteisen havainnointikuvan. Hän käyttää väriä ja valoa tilassa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Visuaalisen ilmeen suunnittelu (10ov) työssäoppimisena tai ammattialan työprojektina Opetusmenetelmänä työssäoppiminen ja / tai lähiopetus sekä itsenäinen työskentely, luennot, opintokäynnit ja verkkoopiskelu Visuaalisen ilmeen suunnittelu 2.vsk:n aikana toisen vuoden syksyllä 11

12 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Kuva- ja mediataide Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa 12

13 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain: 1 näyttö: oppilaitos Sivu - Kuvataiteen menetelmillä työskentely 20ov (pakollinen) 2 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Kuvan toteuttaminen 10ov (pakollinen) - Maalaus 10ov (valinnaiset) TAI - Kuvanveisto 10ov (valinnaiset) TAI - Taidegrafiikka 10ov (valinnaiset) 3 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Maalaus 10ov (valinnaiset) TAI - Kuvanveisto 10ov (valinnaiset) TAI - Taidegrafiikka 10ov (valinnaiset) 4 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Havainto ja ilmaisu 15ov (pakollinen) 5 näyttö: työelämä ja / tai oppilaitos Sivu - Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 15ov (pakollinen) - Näyttelyn toteuttaminen 10ov (valinnaiset) 13

14 Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Havainto ja ilmaisu 15ov Havainnosta piirtäminen 5ov Elävän mallin piirustus 5ov Piirustus ilmaisumuotona 5ov Kuvataiteen menetelmillä työskentely 20ov Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 15ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Maalaus 10ov Kuvanveisto 10ov Taidegrafiikka 10ov Muut valinnaiset 10ov Vapaasti valittavat 10ov Maalauksen perustaidot 5ov Kuvanveiston perustaidot 5ov Taidegrafiikan perustaidot 5ov Muu taiteen perustaidot 5ov, top 4ov Työyhteisössä toimiminen 5ov N Taiteilijana yhteiskunnassa 5ov top 2ov Maalaus 10ov, top 4ov Kuvanveisto 10ov, top 4ov Taidegrafiikka 10ov, top 4ov N N Kuvataiteilijan portfolio 5ov N Näyttelyn toteuttaminen 10ov, top 6ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov 14

15 KUVAN TOTEUTTAMI- NEN 10ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: - työprosessin hallinta työnperustana - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin olevan hallinta tiedon hallinnasta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta este- kuvien tulkinta, kuvien sommittelu tiikan huomioon ja rajaus sekä värien käyttö otta- - elinikäisen oppimisen avaintaidot. minen ja tyylipiirteiminen den erottaminen toteutetaan oppilaitoksessa toteutetaan kokonaisuudessaan yhdessä maalauksen, kuvanveiston tai taidegrafiikan tutkinnon osan näytön kanssa Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet, värit ja kamerat Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 15

16 HAVAINTO JA ILMAISU 15ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia kuvia, joissa hän hyödyntää käden ja silmän yhteistyötä. Hän työskentelee kuvataiteen välineillä ja menetelmillä. Opiskelija käyttää kuva-, väri-, muoto- ja tilasommittelun perustekijöitä työskentelyssään. Hän arvioi työtään ja keskustelee muiden kanssa. perusteiden mukaiset. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ointi Muu arvi- näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Havainnosta piirtäminen T1 K3 Elävän mallin piirustus T1 K3 Piirustus ilmaisumuotona T1 K3 oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, piirtimet ja värit Havainnosta piirtäminen 1.vsk:n aikana Elävän mallin piirustus 2.vsk:n aikana Piirustus ilmaisumuotona 3.vsk:n syksyllä näyttö toteutetaan kolmannen vuoden syksyllä 16

17 KUVATAITEEN ME- NETELMILLÄ TYÖSKENTELY 20ov Opiskelija maalaa ja vedostaa kuvia taidegrafiikan menetelmiä käyttäen. Hän työskentelee kolmiulotteisesti muovaamalla, veistämällä tai rakentamalla. Opiskelija työskentelee valokuvatai videokameran kanssa. Hän tekee työtehtävät valmiiksi sovitussa aikataulussa sekä arvioi työtään ja työskentelyään Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: työnperustana - työprosessin hallinta olevan tiedon - työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta teosten materiaalin hallinta ja työs- - työn perustana olevan tiedon hallinnasta kentelyn materiaalien tunteminen hahmottamikentelyn - elinikäisen oppimisen avaintaidot nen suhteessa. traditioon toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Maalauksen perustaidot T1 K3 Kuvanveiston perustaidot T1 K3 Taidegrafiikan perustaidot T1 K3 Muu taiteen perustaidot T1 K3 oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä sekä työssäoppimista Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvataiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Tutkinnon osan kaikki opintojaksot toteutetaan 1.vsk:lla Tutkinnon osa sisältää 4ov työssäoppimista ensimmäisen vuoden keväällä 17

18 AMMATTIKÄYTÄN- NÖT JA YRITTÄJYYS 15ov Opiskelija asettaa esille teoksiaan ja käyttää viestintävälineitä tiedottamiseen sekä tiedon hankkimiseen. Hän osaa arvioida työskentelyn ja teosten kustannukset sekä hinnoitella oman osaamisensa ja teoksensa kannattavasti. Opiskelija arvioi vahvuuksiaan ja kehittää mahdollisuuksiaan toimia alalla. Hän tekee työskentelyään ja teoksiaan esittelevän portfolion tai julkaisun. Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia, tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: Työnperustana olevan - työprosessin hallinta tiedon hallinnasta: - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin kirjasintyypin valin- hallinta ta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta toimiminen työssä digitaalisen kuvan toteuttami- ja yhteisössä nen, oman toiminnan tuloksellisuuden kuvallisella alalla ja osaamisen arviointi toimimisen mahdollisuuksien arviointi - elinikäisen oppimisen avaintaidot. laadukas kestävän kehityksen mukainen toiminta toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen rahoitussuunnitel- järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskuste- man laatiminen kuva- ja mediataiteen toiminnan arviointi luun osallistuvat: viestintä- ja mediaosaamisen hyö- opettaja ja / tai työelämän edustaja dyntäminen Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Työyhteisössä toimiminen T1 K3 Taiteilijana yhteiskunnassa Hyväksytty / hylätty Kuvataiteilijan protfolio T1 K3 oppilaitoksessa luokka opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa, oppimis- ja työtehtäviä sekä palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: opettajan materiaali, ammattikirjallisuus, internet, lehdet Työyhteisössä toimiminen 1.vsk:n aikana Taiteilijana yhteiskunnassa 2.vsk:n aikana - 2ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä Kuvataiteilijan portfolio 3.vsk:n syksyllä kolmannen vuoden syksyllä 18

19 MAALAUS 10ov Opiskelija käyttää työssään taidemaalauksen tekniikoita. Hän ilmaisee itseään maalauksen keinoin ja käyttää värejä ilmaisussaan. Opiskelija valmistaa maalauspohjia ja maalaa. Hän valitsee tarvittavat työvälineet, tekniikat sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvioi maalauksiaan ja työskentelyään sekä kertoo niiden sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Maalaus 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: maalaustaiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Maalaus (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 19

20 KUVANVEISTO 10ov Opiskelija käyttää työssään kuvanveiston työskentelymenetelmiä. Hän muovailee teoksen/teoksia sekä valmistaa useampiosaisen muotin ja valaa teoksen sopivaan materiaaliin. Hän veistää ja/tai rakentaa yhden tai useamman kolmiulotteisen teoksen. Opiskelija valitsee tarvittavat työvälineet sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvio teoksiaan ja työskentelyään sekä kertoo teostensa sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvanveisto 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvanveiston erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Kuvanveisto (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 20

21 TAIDEGRAFIIKKA 10ov Opiskelija käyttää työssään taidegrafiikan menetelmiä. Hän ilmaisee itseään taidegrafiikan keinoin ja vedostaa taidegrafiikan menetelmillä valmistetuista laatoista vedossarjan. Opiskelija valitsee tarvittavat työvälineet sekä materiaalit ja hyödyntää niiden mahdollisuuksia työskentelyssään. Hän noudattaa työturvallisuusohjeita ja sovittuja aikatauluja. Opiskelija arvioi vedoksiaan ja työskentelyään sekä kertoo teostensa sisällöistä ja tekemistään ratkaisuista Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja Muu arviointi näytöllä arvioidaan : - työprosessin hallinta - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinta - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön pohjalta Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Taidegrafiikka 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: taidegrafiikan erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Taidegrafiikka (10ov) 2.vsk:n aikana - 4ov työssäoppimista 2.vsk:n keväällä toisen vuoden keväällä 21

22 NÄYTTELYN TO- TEUTTAMINEN 10ov Opiskelija työskentelee jollain kuva- ja mediataiteen menetelmällä. Hän viimeistelee teokset ja asettaa ne esille näyttelyyn. Opiskelija ripustaa teoksensa näyttelytilaan ottaen huomioon yleisön turvallisuuden. Hän kirjoittaa lehdistötiedotteen ja käyttää viestintävälineitä tiedottamiseen. Opiskelija osallistuu avajaistilaisuuden järjestelyihin ja näyttelytilan järjestämiseen. Hän arvioi toimintaansa ja näyttelykokonaisuuttaan. Opiskelija noudattaa sovittua aikatauluja. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan: Muu arviointi: Työnperustana ole- - työprosessin hallinta van tiedon hallinnasta: - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta teosten nimeäminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta näyttelystä sopiminen - elinikäisen oppimisen avaintaidot. toteutetaan oppilaitoksessa, työelämässä tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa kerralla kokonaisuudessaan Näytön arviointiin ja arviointikeskusteluun osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Näyttelyn toteuttaminen 10ov oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä työssäoppimisena Opetusmenetelminä käytetään lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa hyödynnetään oppimistehtäviä ja palautekeskusteluja Opetuksessa käytettävä materiaali: kuvataiteen erilaiset materiaalit, ammattikirjallisuus, internet Näyttelyn toteuttaminen (10ov) 3.vsk:n aikana - 6ov työssäoppimista kolmannen vuoden syksyllä 22

23 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Koulutusohjelma: Valokuvaus Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa 23

24 näyttöjen muodostuminen tutkinnon osittain (esimerkki): 1 näyttö: oppilaitos 2 näyttö: työelämä Valokuvan toteuttaminen 10 ov (pakollinen) 3 näyttö: oppilaitoksen projekti 4 näyttö: oppilaitos 5 näyttö: työelämä Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja Yksi tai kaksi seuraavista kokonaisuuksista: Dokumentaristinen valokuvaus 10 ov (pakollinen), Rakennettukuva 10 ov (pakollinen), Valokuvailmaisu 10 ov (pakollinen) Kuvan toteuttaminen 10 ov (pakollinen) sekä Yksi tai kaksi seuraavista kokonaisuuksista: Dokumentaristinen valokuvaus 10 ov (pakollinen), Rakennettukuva 10 ov (pakollinen), Valokuvailmaisu 10 ov (pakollinen) Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 10 ov (pakollinen) Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (kaikille valinnaiset) 6 näyttö: oppilaitos ja / tai työelämä Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (kaikille valinnaiset) 7 näyttö: oppilaitos ja / tai työelämä Valinnainen tutkinnonosa 10 ov (muut valinnaiset) 24

25 Valokuvauksen koulutusohjelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10ov Kuvan toteuttaminen 10ov Kuvan tekeminen 5ov Koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat 50ov Valokuvan toteuttaminen 10ov Valokuvan toteuttaminen 10ov N Dokumentaristinen valokuvaus 10ov Dokumentaristinen valokuvaus I 5ov Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja I vsk II vsk III vsk Visuaalisen kulttuurin tuntemus 5ov, Dokumentaristinen valokuvaus II 5ov Rakennettu kuva 10ov Rakennettu kuva I, 5ov Rakennettu kuva II, 5ov N Valokuvailmaisu 10ov Valokuvailmaisu I, 5ov Valokuvailmaisu II, 5ov N Valokuvaajan ammattikäytännöt Valokuvaajan ammattikäytännöt ja Valokuvaajan ammattikäytännöt ja N ja yrittäjyys 10ov yrittäjyys I, 5ov yrittäjyys II, 5ov Koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat 30ov Valokuvataide 10ov Valokuvataide 10ov, top / opetus, N Valokuvataide 10ov, top / opetus, N Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov, top / opetus, N Kuvaajalähtöinen dokumentti 10ov, top / opetus, N Kuvajournalistinen kerronta 10ov Kuvajournalistinen kerronta 10ov, top / opetus, N Kuvajournalistinen kerronta 10ov, top / opetus, N Kohderyhmäjournalismi 10ov Kohderyhmäjournalismi 10ov, top / opetus, N Kohderyhmäjournalismi 10ov, top / opetus, N Tuotekuvaus 10ov Tuotekuvaus 10ov, top / opetus, N Tuotekuvaus 10ov, top / opetus, N Mainos- ja trendikuvaus 10ov Mainos- ja trendikuvaus 10ov, top / opetus, N Mainos- ja trendikuvaus 10ov, top / opetus, N 10ov 10ov Atto-aineet 5ov 5ov 10ov Yhteensä = 40ov = 40ov = 40ov Muut valinnaiset 10ov Vapaasti valittavat 10ov N N 25

26 KUVAN TOTEUTTA- MINEN 10 ov Opiskelija tekee havaintoon perustuvia teoksia jollain kuvallisen ilmaisun menetelmällä. Hän käyttää värejä ja sommittelua teoksissaan sekä sommittelee ja rajaa tekemänsä tai toteuttamansa kuvat. Opiskelija noudattaa työaikoja ja aikatauluja. Hän suunnittelee omaa työskentelyään ja materiaalien käyttöä. Hän keskustelee kuvistaan sekä kuvien käytöstä ja hyödyntää kuvan toteuttamisessa graafisen suunnittelun, kuvataiteen ja valokuvauksen historiaa ja viestintäkulttuuria. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työnperustana työprosessin hallinta olevan tiedon työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta estetiikan materiaalien hallinta huomioon työnperustana olevan tiedon hallinnasta ottaminen ja kuvien tulkinta, kuvien tyylipiirteiden sommittelu ja rajaus sekä värien erottaminen käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena yhdessä koulutusohjelman pakollisten opintojen kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Kuvan tekeminen Visuaalisen kulttuurin tuntemus oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvan tekeminen 1.vsk ja arvioidaan 1.vsk syksyllä Visuaalisen kulttuurin tuntemus 2.vsk ja arvioidaan 2.vsk keväällä näyttö toteutetaan toisen vuoden keväällä ja muu arviointi opintojen kuluessa 26

27 VALOKUVAN TO- TEUTTAMINEN 10 ov Opiskelija käyttää sekä digitaalista- että filmijärjestelmäkameraa ja hyödyntää niiden teknisiä perusominaisuuksia sekä lisälaitteita. Hän säätää kuvan perusominaisuuksia kuten rajaus, värit, sävyt ja terävyys sekä tekee valmiita kuvia digitaalisesti ja pimiössä. Opiskelija hyödyntää kuvaus ja vedostusmateriaalien ominaisuuksia. Hän työskentelee yksin ja ryhmän jäsenenä noudattaen aikatauluja. valtakunnallisten tutkin- Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työmenetelmien, - työprosessin hallinta välineiden ja materiaalien työmenetelmien, -välineiden ja hallin- materiaalien hallinnasta järjestelmäkameran nasta perinteinen ja salaman käyttö sekä kuvanvalmistus digitaalinen kuvanvalmistus työnperustana olevan tiedon hallinnasta valokuvauksen värijärjestelmien käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky näyttö suoritetaan oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja työnperustana olevan tiedon hallinnasta laitteiden käsitteistön tunteminen ja käyttöohjeiden lukeminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Valokuvan toteuttaminen (10ov) Toteuttamistapa oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvan toteuttaminen (10 ov) ja arvioidaan 1.vsk aikana pääosin syksyllä Valokuvan toteuttamisen opintojen päätyttyä Muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 27

28 non DOKUMENTARISTI- NEN VALOKUVAUS 10 ov Opiskelija kuvaa havaintoon perustuvia dokumentaristisia ja/tai journalistisia kuvia ja kuvakokonaisuuksia ihmisistä ja ympäristöistä. Hän käyttää erilaisia kameroita ja valaisulaitteita sekä saattaa tehtävän valmiiksi annetussa aikataulussa. Hän hankkii tietoja kuvaustehtävän taustaksi ja noudattaa ammattietiikan sääntöjä. Opiskelija kuvaa ja editoi dokumentaristista videokuvaa. Hän käyttää kuvien arkistointiin ja massakäsittelyyn tarkoitettuja tietokonesovelluksia. Opiskelija työskentelee suunnitelmallisesti sekä arvioi ja kehittää työskentelyään. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen Muu arviointi toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työprosessin hallinnasta kuvaaminen työprosessin autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä hallinnasta sekä kuvakokonaisuuden teke- dokumentaa- minen, ajankäyttö, taustatietojen risen videon hankkiminen sekä työskentelyn kehittäminen tekeminen ja itsearviointi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Rakennetun kuvan ja / tai Valokuvailmaisun kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Dokumentaristinen valokuvaus 1 Dokumentaristinen valokuvaus 2 Dokumentaristinen valokuvaus 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Dokumentaristinen valokuvaus 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Dokumentaristinen valokuvaus 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Dokumentaristinen valokuvaus 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opinto- 28

29 Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja jen kuluessa RAKENNETTU KUVA 10 ov Opiskelija valaisee ja kuvaa henkilökuvia sekä studiossa että muissa ympäristöissä. Hän ohjaa kuvattavia henkilöitä ja valitsee erilaisia taustoja ja kuvauspaikkoja. Opiskelija kuvaa rakennettuja kuvia oman suunnitelmansa ja toimeksiannon mukaan annetussa aikataulussa. Hän ideoi ja rakentaa studiomiljöitä sekä valaisee ihmisiä, esineitä ja tiloja. Opiskelija käyttää työhön sopivia kameroita, valaisulaitteita ja tietokonesovelluksia. Opiskelija voi toimia myös studioassistenttina. Hän toimii yhteistyössä muiden kanssa. sekä arvioi ja kehittää omaa Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen työprosessin hallinta kuluessa työmenetelmien, -välineiden ja kaikki näytettävät materiaalien hallinta asiat so- työnperustana olevan tiedon hallinta veltuvilta osin elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumentaristisen valokuvauksen ja / tai Valokuvailmaisun kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Rakennettu kuva 1 ( 5ov) Rakennettu kuva 2 Rakennettu kuva 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Rakennettu kuva 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Rakennettu kuva 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Rakennettu kuva 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana näyttö toteutetaan 2. 29

30 työtään. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 30

31 VALOKUVAILMAISU 10ov Opiskelija tekee valokuvia, joilla hän ilmaisee ajatuksiaan ja/tai tunteitaan. Hän rakentaa kuvistaan kokonaisuuksia ja asettaa työlleen sisällöllisiä ja visuaalisia tavoitteita. Hän toteuttaa suunnittelemansa kuvausprojektin noudattaen aikatauluja. Opiskelija käyttää erilaisia työmenetelmiä, laitteita ja matateriaaleja ja hyödyntää valokuvan keinoja ilmaisussaan. Hän arvioi ja kehittää omaa työtään ja keskustelee kuvista ja niiden tulkinnasta. Opiskelija voi myös toimia valokuvataiteilijan assistenttina tai osallistua valokuvaajana taide- / yhteisöprojektiin. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: työnperustana työprosessin hallinta olevan tiedon työmenetelmien, -välineiden ja hallinnasta materiaalien hallinta kuvien tulkinta työnperustana olevan tiedon hallinnasta valokuvauksen keinojen käyttö elinikäisen oppimisen avaintaidot Opintojen kuluessa kaikki näytet- tävät asiat soveltuvilta osin. näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumentaristisen valokuvauksen ja / tai Rakennetun kuvan kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Valokuvailmaisu 1 Valokuvailmaisu 2 Valokuvailmaisu 1:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Valokuvailmaisu 2:n opinnot suoritetaan työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen projektissa Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvailmaisu 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Valokuvailmaisu 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 31

32 VALOKUVAAJAN AMMATTIKÄY- TÄNNÖT JA YRIT- TÄJYYS 10ov Opiskelija tuotteistaa ammattitaitonsa liikeideaksi ja laatii liiketoimita- ja rahoitussuunnitelman. Hän arvioi ja kehittää mahdollisuuksiaan toimia valokuvausalan yrittäjänä ja tuntee yrittäjän lakisääteiset velvollisuudet sekä valokuvaamista, kuvien julkaisemista ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön. Hän tuntee alan järjestötoimintaa ja osaa verkostoitua. Opiskelija osaa markkinoida osaamistaan. Hän suunnittelee ja toteuttaa itselleen / yritykselleen esitteen sekä internet-sivut ja tuottaa niihin uutta kuvamateriaalia. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan työprosessin hallinnasta liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, toiminnan markkinointi ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta internetsivujen ja esitteen tekemiseen tarvittavien tietokonesovellusten käyttö työnperustana olevan tiedon hallinnasta yritysmuotojen ja yrittäjän lakisääteisten velvollisuuksien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista kuvaus- ja julkaisusopimusten laatiminen näyttö suoritetaan työpaikalla ja / tai oppilaitoksen projektissa yhdessä Dokumen- Muu arviointi: työprosessin hallinnasta rahoitussuunnitelman laatiminen ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien hallinnasta käyttöjärjestelmän ja toimistosovellusten käyttö työnperustana olevan tiedon hallinnasta ammattikentän ja järjestötoiminnan tunteminen sekä kestävän kehityksen tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista tekijänoikeudet sekä terveys, turvallisuus ja Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1 Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 2 Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1:n ja 2:n opinnot toteutetaan oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 1 ja arvioidaan 1.vsk:n aikana Valokuvaajan ammattikäytännöt ja yrittäjyys 2 ja arvioidaan 2.vsk:n aikana 2. vuosikurssilla ja muu arviointi opintojen kuluessa 32

33 taristisen valokuvauksen ja / tai Rakennetun kuvan kanssa Näytön arviointiin osallistuvat: työkyky Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön, muun arvioinnin ja opintojaksojen arvosanojen pohjalta painottuen toiselle vuosikurssille. 33

34 VALOKUVATAIDE 10 ov Opiskelija suunnittelee ja tekee kuvakokonaisuuksia valitsemistaan aiheista. Hän asettaa työlleen sisällöllisiä ja visuaalisia tavoitteita taiteellisista lähtökohdista, valitsee työlleen näkökulman ja hankkii taustietoja hyödyntäen valokuvataiteen nykyhetken ja tradition tuntemustaan. Hän valitsee työlleen menetelmät, laitteet, tekniikat sekä esittämistavan ja viimeistelee sen. Hän suunnittelee ja noudattaa aikatauluja. Hän keskustelee kuvista sekä arvioi ja kehittää omaa työtään. Tekee yhteistyötä Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opiskelija itsearvioiden opettaja ja / tai työelämän edustaja Muu arviointi: Opintojen kuluessa kaikki näytettävät asiat soveltuvilta osin. Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja laajuus (ov) Valokuvataide (10ov) Toteuttamistapa opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Valokuvataide ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna tutkinnon osan opintojen päätyttyä ja muu arviointi opintojen kuluessa 34

35 KUVAAJALÄHTÖINEN DOKUMENTTI 10 ov Opiskelija suunnittelee ja kuvaa dokumentaarisia kuvakokonaisuuksia ihmisistä, ilmiöistä ja ympäristöistä. hän valitsee työlleen näkökulman välittääkseen haluamansa viestin, hankkii taustatietoja työskentelynsä ja käyttää dokumentaarisen kuvan ttadition ja nykyhetken tuntemustaan. Hän valitsee työlleen menetelmät, laitteet, tekniikat ja esittämistavan sekä viimeistelee sen. Hän suunnittelee ja noudattaa aikatauluja. Hän keskustelee kuvista sekä arvioi ja kehittää omaa työtään. Tekee yhteistyötä ja toimii eettisesti. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat sovel- materiaalien hallinta tuvilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi ja Toteuttamistapa laajuus (ov) Kuvaajalähtöinen dokumentti (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvaajalähtöinen dokumentti ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 35

36 KUVAJOURNALISTI- NEN KERRONTA 10 ov Opiskelija kuvaa journalistisia kuvia välittääkseen tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. Hän hyödyntää työssään joukkoviestinnän ja kuvajournalismin perusteiden ja tradition tuntemustaan. Hän rakentaa kuvakokonaisuuksia erialisiin juttutyyppeihin hyödyntäen kuavn ja tekstin yhteyttä. Hän toimii sananvapauden, journalistin eettisten ohjeiden ja yksilönsuojan säädösten maukaisesti. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, arvioi ja kehittää omaa työtään sekä tekee yhteistyötä. Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat soveltu- materiaalien hallinta vilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kuvajournalistinen kerronta (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkkoopetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmateriaaleja Kuvajournalistinen kerronta ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 36

37 KOHDERYHMÄ JOUR- NALISMI 10 ov Opiskelija työskentelee asiakkaan toimeksiannon tai lehden konseptin mukaisesti ja täyttää toimeksiantajan viestinnälliset tarpeet. Hän valitsee tehtävään sopivan kaluston. Hän hyödyntää työssään joukkoviestinnän tradition ja nykyhetken sekä markkinointiviestinnän tuntemustaan. Hän käsittelee kuvansa julkaisukohteen mukaan. Hän laatii aikataulun ja noudaatta sitä. Hän toimii sananvapauden, journalistin eettisten ohjeiden ja yksilönsuojan säädösten maukaisesti. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, arvioi ja kehittää omaa työtään sekä tekee yhteistyötä. perusteiden mukaiset Suunnitelma ammattiosaamisen Muu arviointi näyttöjen toteuttamisesta ja näytöllä arvioidaan Muu arviointi: Opintojen kulues- työprosessin hallinta sa kaikki näytettävät työmenetelmien, -välineiden ja asiat soveltu- materiaalien hallinta vilta osin. työnperustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa yhtenä kokonaisuutena Näytön arviointiin osallistuvat: opettaja ja / tai työelämän edustaja Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta. Opinnon nimi Toteuttamistapa ja laajuus (ov) Kohderyhmäjournalismi (10ov) opiskelijan valintojen mukaan JOKO oppilaitoksessa luokka ja työsali opetuksena sekä oppilaitoksen ulkopuolella autenttisessa ympäristössä. TAI Työpaikalla Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, ryhmä- ja projektitöitä, itsenäistä työskentelyä ja opintokäyntejä TAI työssäoppimista Kohderyhmäjournalismi ja arvioidaan opiskelija valintojen mukaan toisen lukuvuoden lopussa tai kolmantena vuonna Valokuvataiteen opintojen päätyttyä ja muu arviointi toteutetaan opintojen kuluessa 37

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Hyväksytty 56 / 2012, 6.3.2012 Reija Lepola viranhaltijapäätös 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO... 2. KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tavoitteet... 2.1.1 Kuva-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa visuaalista viestintää, joka näkyy ympäristössä esteettisenä ja luovana toimintana ja tuotteina. Perusteen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 30.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Ammatilliset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. KUVALLISEN

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa

Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa Viestinnänala ammatillisessa koulutuksessa Hankkeen tavoitteet Kehittämistarpeet, päällekkäisyys ja erityispiirteet: Kehittämistarpeet alakohtaisesti: Työelämän tilanne (mm. painoviestintäalan muutos julkaisualaksi)

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kuvallisen ilmaisun perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa visuaalista viestintää,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

LIITE NAYTTO

LIITE NAYTTO LIITE NAYTTO 24.11.2016 Ammatillinen perustutkinto Osaamisala Tutkintonimike Tutkinnon nimi Pintakäsittelyalan perustutkinto Osaamisalan nimi M etallituotemaalaus Tutkintonimikkeen nimi pintakäsittelijä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2016 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Opetussuunnitelma 2016 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2016 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Graafisen suunnittelun osaamisala kuva-artesaani Hyväksytty 13.6.2016, 67 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot