Asiaa etäopetuksesta. Etäopetuksen koordinointihanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiaa etäopetuksesta. Etäopetuksen koordinointihanke"

Transkriptio

1 Asiaa etäopetuksesta Etäopetuksen koordinointihanke

2 Päivän agenda EKO esittäytyy Yleistä etäopetuksesta Määritelmät Miksi etäopetusta - tutkimustietoa Lainsäädäntö ja tekijänoikeudet Resurssit ja kustannukset Etäopetuksen eri toteutustavat ja tekniikat Perinteinen video-opetus Verkkokokoukset Verkkokurssit ja oppimisympäristöt Sosiaalinen media Etävieraat ja -vierailut Etäopetus erityistilanteissa Etäkerhot KESKUSTELUA JA KOKEMUSTEN VAIHTOA

3 EKO esittäytyy Etäopetuksen koordinointihanke

4 Valtakunnalliset koordinointihankkeet OTE - laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä/tampere ja Kaustinen MOM - tila- ja kalusteratkaisut /Oulu Somy - Sosiaalinen media/otavan opisto OVI - Oppimispelit ja virtuaaliset ympäristöt/konnevesi EKO - Etäopetus/Turku Ruotsinkielinen opetus/kokkola

5 Tietoa Etäopetuksen koordinointihankkeesta yhteistyö oppimisympäristöhankkeiden kanssa, uutena kokonaisuutena sairaan lapsen etäopetus (etäopetus erityistilanteissa) muut etäopetuksen parissa työskentelevät EKOssa kerätyn ja tuotetun tiedon julkaiseminen sähköisesti, painotuotteina, koulutusmateriaalina seminaarien ja webinaarien järjestäminen ja niihin osallistuminen elävä blogi, vieraskyniä tavoitteena koota kattava verkosto, jossa mukana alan kehittäjät, toimijat ja tutkijat etävälineiden hyödyntäminen ja erilaisista teknisistä mahdollisuuksista tiedottaminen ei laite- tai ohjelmasidonnaisuuksia TY:n oppimistutkimuskeskuksen laaja selvitys- ja tutkimustyö > etäopetusmallit, jatkotutkimus 2013

6 Etäopetuksen määritelmät

7 Etäopetuksen määritelmät ETÄOPETUKSELLA ei ole yhtä kattavaa, selkeää ja kaikille samaa tarkoittavaa määritelmää! Etäopetus tarkoittaa tässä hankkeessa TVT-tuettua opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat fyysisesti eri paikassa. Etäopetus voi olla osana muuta opetusta (ns. monimuoto-opetus) ja vuorovaikutus voi tapahtua saman- tai eriaikaisesti. Tarkoitus lähteä työstämään uutta määritelmää Etäopetuksen selkiyttäminen uuteen peruskoulun ops:iin

8 Reaaliaikainen eli synkroninen etäopetus Reaaliaikainen verkko-opetus on tietoverkossa samanaikaisesti tapahtuvaa opetusta. Opetuksen aikana opettaja ja oppilas voivat reaaliaikaisesti keskustella keskenään ja antaa palautetta. Opetus on riippuvaista ajasta, mutta ei paikasta. Reaaliaikaista etäopetusta ovat sekä ns. perinteinen videoopetus, että verkkokokousjärjestelmiin perustuvat toimintamallit

9 Verkko- ja monimuoto-opetus Verkko-opetuksella tarkoitetaan oppimista ja opetusta, joka ainakin osittain tapahtuu verkkoa hyödyntäen ja voi olla hyvin monimuotoista Verkko-opetus on tieto- ja viestintäteknologian sekä sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämistä Monimuoto-opetus tarkoittaa opetusta, jossa opetus tapahtuu osittain kasvokkain ja osittain etäopetuksen keinoin. Se voi sisältää lähiopetusta, etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua.

10 Miksi etäopetusta? Tutkimustuloksia etäopetuksesta

11 Tutkimustietoa etäopetuksen hyödyistä 2493 peruskoulun ja lukion opettajaa vastaajina 17% (n=415) käyttänyt etäopetusta opetuksessaan 83% (n=1985) ei ollut käyttänyt etäopetusta opetuksessaan 1. Monipuolisempi opetustarjonta 2. Oma kehittyminen 3. Vapaampi oppimisympäristö 4. Yhteistyö ja verkostoituminen 5. Taloudelliset hyödyt 6. Vaihtelua työhön

12 Etäopetus nojaa perinteisiin sovelluksiin Käyttää Ohjelmisto vähintään joskus (%) Verkkokokousjärjestelmät 33 Videoneuvottelulaitteisto 38 Neuvottelupuhelin 24 Oppimisalustat 75 Sähköposti 91 Blogi-palvelut 30 Wiki-palvelut 24 Mediapalvelut 58 Yhteisöpalvelut 33 Google-sovellukset 34 Chat-sovellukset 20 Virtuaalimaailmat 6 Koti-koulu -ohjelmat 73 Minna Nummenmaa, Turun yliopisto

13 Etäopetus = opitaan koneen kanssa Toivon etten siihen (etäopetukseen) koskaan joudu. Teen töitä IHMISTEN kanssa. Vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä olisi rehellistä ja hedelmällistä ja motivoivaa ja molemminpuolista oppimista ja kehittymistä! Sellaista sujuvaa toimintaa, että etäopetus tuntuisi lähes lähiopetukselta! Sellaista, että laitteet toimisivat niin moitteettomasti ja vaivattomasti, että voisi unohtaa etäisyyden. Verkko-opinnoissa oppilaiden yksilöllinen ohjaus voi olla parhaimmillaan, jos aikaa verkkotöiden tarkistamiseen on riittävästi. Minna Nummenmaa, Turun yliopisto

14 Kansainvälinen kirjallisuuskatsaus Professori Erno Lehtinen ja tutkija Minna Nummenmaa: laajat tutkimukset ovat häivyttäneet sen pelon, että etäopetus johtaisi oppimistulosten merkittävään heikentymiseen etäopetuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä tärkeimmäksi nousee aktiivinen vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan sekä opiskelijoiden välillä etäopiskelijalta edellytetään erityisesti uskoa oman toiminnan vaikuttavuuteen (minäpystyvyys), vastuunottoa omasta oppimisesta sekä itsesäätelytaitoja kansainvälinen kirjallisuuskatsaus antaa tukea sille, että on järkevää ottaa käyttöön etäopetuksen tarjoamat mahdollisuudet suomalaista kouluopetusta kehitettäessä

15 Etäopetuksen mallit - esimerkkejä Monimuotoista opetusta lukiossa (islamin kurssi) Verkkokokousjärjestelmä, videotallenteet, oppimisalusta Kansainvälisyyttä etäyhteyden avulla Verkkokokousjärjestelmä, etävieraat ja etävierailut Verkkoprojekti ala- ja yläkoulussa Verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, kännykkä, digikamera Kielten samanaikainen luokka- ja etäopetus verkkokokousjärjestelmä, oppimisalusta, dokumenttikamera, tallenteet, sähköposti, yhteisöt, blogit Lisätietoja ja lisää malleja: => Etäopetusmallit

16 Etäopetus ja lainsäädäntö

17 Perusopetuslaki ja sen tulkinta Perusopetuslaki mainitsee sanan "etäopetus" vain kerran: "Tässä pykälässä tarkoitettu opetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena." - Perusopetuslaki 46 ("Muiden kuin oppivelvollisten opetus"), 4. mom. Perusopetuslain 29 takaa oppilaalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Edellä mainittu lainkohta on tulkittu niin, että perusopetuksen oppilaan luona on aina oltava valvova aikuinen. Etäopetuksen kaltaisissa tilanteissa, joissa opettaja ei ole fyysisesti oppilaiden kanssa samassa tilassa, tämä valvova aikuinen on usein kouluavustaja. Näissä tapauksissa vastuu oppilaan hyvinvoinnista on viime kädessä koulun rehtorilla. Valvontavelvoite asettaa perusopetuksen etäopetuksen järjestämisessä näin omat haasteensa.

18 Lainsäädäntö toisen asteen osalta Perustuslaki ei nimenomaisesti velvoita minkään erityisen opetusmuodon käyttöön, mutta yhtäläisten opiskelumahdollisuuksien turvaamisessa erilaiset etäja monimuoto-opetusta koskevat järjestelyt tarjoavat joustavat mahdollisuudet opiskeluun Lukiolain 12 :n mukaan lukion opetus voidaan joko osaksi tai kokonaan järjestää lähiopetuksena tai etäopetuksena. Sitä voidaan järjestää myös lähi- ja etäopetuksen eri muodoista koostuvana monimuoto-opetuksena, vaikka laissa ei tästä olekaan erikseen mainintaa. Koulutuksen järjestämisluvassa mainitaan kunnat, joissa koulutusta järjestetään. Etä- ja monimuoto-opetus on erotettava itsenäisestä opiskelusta. Itsenäisessä opiskelussa koulutuksen järjestäjän työpanos rajoittuu lähinnä koetilaisuuksien järjestämiseen ja kokeiden arviointiin. ETÄLUKION KÄSIKIRJA

19 Tekijänoikeuksista Opetus on yksityisen ja julkisen tilaisuuden rajalla. Yliopistoluennot ovat julkisia, koska niihin kaikilla on vapaa pääsy Ammattioppilaitosten, lukioiden ja peruskoulujen oppitunnit on rajattu vain kullekin kurssille hyväksytyille opiskelijoille, joten nämä tilaisuudet ovat yksityisiä. Perusopetusta on viime ajat käsitelty julkisena toimintana Opetustoimintaa pitää voida valvoa ja tarkastaa = julkista perusopetuslain 19 :n mukaan, mutta koululuokkaan ei voi kuka tahansa kävellä sisään ja osallistua opetukseen.

20 Lähde: Tarmo Toikkanen

21 Tekijänoikeuksista Opettajien tekijänoikeudet Digilupa

22 Etäopetuksen resurssit ja kustannukset Mitä tarvitaan?

23 Eri etäopetusmuodot Laite- yms. tarpeet riippuvaisia etäopetuksen toteutustavasta Kustannusten vertailu vaikeaa Hyötyjen ja säästöjen vertailu vaikeaa Haasteina mm. valvonta, palkkaus, opettajien ja oppilaiden TVT-osaaminen

24 Vastinetta rahalle? Kuljetuskustannukset Koulutustarjonta Saavutettavuus Uusi tekniikka Uudenlainen oppiminen

25 Etäopetuksen eri toteutustavat ja tekniikat

26 Perinteinen videoneuvottelu Jari Sjölund Turun normaalikoulu

27

28

29

30

31

32

33 Verkkokokoukset Reaaliaikaista opetusta verkossa

34 Verkkokokouspalvelin

35

36

37 Aina tarvitaan Web-kamera Tietokone ja Internet-yhteys Verkkokokouspalvelin (oma tai vuokrattu pilvestä ) Ääni Videokuva Irrallinen Jos koneen ääressä yksi TAI kiinteä Jos koneen ääressä monta.. Kuulokemikrofoni tai pieni kokousmikki Iso kokousmikki

38 Ohjelmistoja Maksullisia Adobe Connect Arctic Connect ilinc WebLI MS Lync Ilmaisia Adobe ConnectNow AnyMeeting OpenMeeting Skype

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Oppimisalustat ja verkkokurssit

48 Oppimisalustat ja verkko-opetus Oppimisalusta on tietotekninen ympäristö, jonka avulla opettaja voi ylläpitää koulutusmateriaalia ja hoitaa myös muita opiskeluun liittyviä asioita Oppimisalustojen ominaisuuksia ovat mm. kalenteritoiminnot, keskustelualueet ja reaaliaikainen keskustelu Materiaalin tuottaminen alustalle on tehty mahdollisimman helpoksi Moodle, Fronter, Opit, Optima, WebCT, wikit, blogit Oppimisalustan hyödyntäminen osana reaaliaikaista etäopetusta

49 Sosiaalinen media

50

51 Oppituntien tallentaminen

52 Oppituntien tallentaminen Oppitunteja voidaan myös tallentaa -> opetuksen saatavuus (pitkäaikaissairaat oppilaat, hankalat ja pitkät välimatkat, urheilijat) Tallenteita voidaan käyttää osana kurssia tai koko kurssin opiskeluun Tallenteiden avulla opiskelija voi halutessaan kerrata vaikeita asioita ja saada tukiopetusta Opettajien koulutuksen ja teknisen tuen saatavuus tärkeitä Esimerkkinä ISOverstaan Virtuaaliluokkahanke

53 Etävieraat ja -vierailut

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Etäopetus erityistilanteissa

65

66

67 Etäkerhot

68

69

70

71 Yhteystiedot Etäopetuksen koordinointihanke Päivi Luoma koordinaattori Turun VIRTA hanke Antti Huttunen projektipäällikkö, asiantuntija Turun normaalikoulu Jari Sjölund Sovellussuunnittelija, asiantuntija

72 Kiitos mielenkiinnosta!

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Turun opettajankoulutuslaitos Antti Huttunen, 72820 27.10.2009

Lisätiedot

Etäretkellä - ajankohtainen katsaus etä- ja verkko-opetukseen

Etäretkellä - ajankohtainen katsaus etä- ja verkko-opetukseen Etäretkellä - ajankohtainen katsaus etä- ja verkko-opetukseen Oppimistutkimuksen keskus Erno Lehtinen Kansainvälisiä ja teoreettisia näkökulmia etäopetukseen Etäopetuksen tausta ja laajeneminen uusien

Lisätiedot

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Turku Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Mäki Katriina

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke

TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS. Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke TEKNISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA ETÄOPETUS Antti Huttunen Turun kaupunki VIRTA-hanke 23.10.2008 1 JOHDANTO Tässä raportissa käydään lyhyesti läpi etäopetukseen soveltuvia teknisiä menetelmiä ja paneudutaan

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Hynynen, Tommi Sosiaalinen media oppimisympäristönä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi

Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi Seudullisen lukiokoulutuksen koordinointi 2(9) Koordinointityön taustaa Oulun seudun lukio-opetuksen koordinointi on osa Oulun seudun palvelustrategian (seutuvaltuusto

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Eija Kalliala, Otavan Opisto 30.5.2014 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. 1 Sisällys Sometu...

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 91

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 91 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 91 Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja 91 Research reports in biological and environmental sciences

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN lukiokoulutuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 8/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Kesäyliopistot Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Sisältö 1 Adobe Acrobat Connect Pro 3 2 Blogit 4 3 Oppimisympäristöt: Optima ja Moodle 5 4 Videoneuvottelu

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot