PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020"

Transkriptio

1 1 PIHTIPUTAAN KUNTA Sivistyslautakunta PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2 2 1. JOHDANTO 3 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN KOULUTOIMEN SWOT -ANALYYSI 3 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN VISIO VUOTEEN 2017: 3 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA 4 NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA 4 NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS 5 NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS 5 NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY 6 3. NYKYINEN KOULUVERKKO JA OPETUSHENKILÖSTÖ 6 4. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 7 5. VISIO KOULUVERKOSTA 7 6. KOULUTILAT 8 7. VALTIONOSUUDET 8 8. TULEVAISUUDEN TOIMENPITEET 8 LIITTEET: KARTTA 9 1.

3 3 JOHDANTO Valtuuston päätöksen mukaan perusopetuksen luokkakoko on 25 oppilasta. Kouluja yhdistettäessä vastaanottavan koulun resurssit mm. luokkahuoneiden määrä on yksi ratkaiseva asia, samoin oppilaiden koulumatkojen pituus, joka jo lain mukaan pitää olla alle 2,5 h/päivä. 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 KOULUTOIMEN SWOT ANALYYSI VAHVUUDET HEIKKOUDET kuntien yhteistyö ammattitaitoinen pysyvä henkilökunta tehokkaasti toimivat koulut koulutuksen arvostaminen aluelukio koulutilat väestörakenne etäisyydet erityispalveluiden saatavuus hallinnon alojen yhteistoiminta MAHDOLLISUUDET UHKAT toisen asteen yhteistyö opistotoiminta verkostoituminen oppimisympäristöt yhteistyö nuorisotoimen kanssa yhtenäiskoulu kolmas sektori asukasluvun väheneminen/ kylien autioituminen resurssien niukkuus haasteiden lisääntyessä henkilökunnan työssäjaksaminen pätevän henkilökunnan saatavuus syrjäytymisen lisääntyminen WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN VISIO VUOTEEN 2017 Wiitaunionin koulutoimen tavoitteena on laaja-alaisesti sivistynyt ja tasapainoinen ihminen. Oppilaalle kehittyy halu ja valmiudet itsensä kehittämiseen koko elämänsä ajaksi. Koulutoimessa työskennellään motivoituneesti turvallisessa, terveellisessä ja ajantasaisessa oppimisympäristössä esikoulusta toiselle asteelle.

4 4 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT = TULOSKORTTI NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALUEE T 1. MOTIVOI-TUNUT OPPIJA VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE kouluilmapiiri > ME henki asiakastyytyväisyyskyselyt oppilaiden yksilöllisten Kiva-koulu edellytysten huomioiminen ai-hinta/oppilas kannustavuus (toiminnassa mukana olevat) 2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS hyvä opetus ja kasvatus oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet tarkoituksenmukainen ryhmäkoko opetuksen hinta /oppilas tuntikehys / oppilas asiakastyytyväisyyskysely Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Perusop. max 25 opp/ryhmä 3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS 4. KOULUT SEUTUKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ toisen asteen yhteistyö verkostoituminen seutukunnan osaamistason nostaminen myönteisen julkisuuskuvan saaminen seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus yhteisten tilojen käyttö alueen toisen asteen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määrä jatko-opintojen toteutuminen nuorten työllistyminen käyttöaste

5 5 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALUEE T 1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE tiedottaminen > vanh.illat, asiakaspalaute tiedotteet asiakastyytyväisyyskysely yksilölliset oppilaspalautteet ja toimenpiteet kasvatusarvojen yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus 2. MONIAM-MATILLIN EN OPPILAS-HUOLTOT YÖ oppilashuoltotyön toimivuus syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen asiakastyytyväisyyskysely Toteutetaan 3. VERKOS-TOITUMIN EN tet onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa tapahtumien määrä projektien määrä Vuosittain 4. MYÖNTEINEN MEDIA-JULKISUUS ulkoinen tiedottaminen uutisointien määrä nettisivut/kotisivut Vuosittain Ajan tasalla NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALUEE T 1. KOKONAIS-TALOUD EL-LISUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE hyvä talouden suunnittelu, / oppilas Valtionosuus toteutus ja seuranta hall. / oppilas max 100 /oppilas / ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) asiakastyytyväisyyskysely 2. TOIMIVAT OPPIMIS-YMPÄRIST ÖT turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimisvälineet viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet kouluverkko koulumatkaan käytetty aika asiakastyytyväisyyskysely Alle 2,5 t (0.-6. lk) Alle 3 t (7.-9. lk) 3. HALLINNON SUJUVUUS pätevä ja tehokas johtaminen tiedon kulku koulun toimintaa tukeva hallinto henkilöstökysely kehityskeskustelut Vuosittain 4. HENKILÖSTÖ-RESU RSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus pätevän henkilöstön osuus pätevien opettajien osuus koulutuspäivät/työntekijä

6 6

7 7 NÄKÖKULMA: PAINOPISTE-ALUEE T 1. HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI TAVOITE hyvä työilmapiiri sairauspoissaolot työmäärän mitoitus (> ihmisen henkilöstökysely kokoinen kehityskeskustelu Vuosittain työnkuva) työhön sitoutuneisuus työhön perehdyttäminen 2. JOHTAMINEN johtamiskulttuurin luominen kannustavuus pätevyys vuorovaikutus avoimuus uudistuminen henkilöstökysely 3. AJAN-TASAISUUS motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen myönteinen kehittämisasenne kehittävä työote henkilöstökysely koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla 3. NYKYINEN KOULUVERKKO JA OPETUSHENKILÖSTÖ Pihtipudas on maantieteellisesti selkeä nelostien molemmille puolille muodostunut, kahden suuremman keskuksen, kuntakeskus ja Muurasjärvi, kunta. Perusopetuksen kouluverkko käsittää yhden alaluokkien koulun ja yhden yhtenäiskoulun. Yhteensä lähikoulualueita on kaksi. Muurasjärven koulu toimii viisiopettajaisena kouluna, jossa on luokat 1-6 ja esikoulu. Kouluun tulee lapset sekä Muurasjärven, Alvajärven että Kojolan alueelta. Pisimmät koulumatkat ovat n. 20 km. Putaanvirran koulu on keskustan 1-9 luokkien koulu. Koulussa toimii kaksi esiopetusryhmää. Luokanopettajia koulussa on 17 ja aineenopettajia on 18. Pisin oppilaan koulumatka on alaluokilla n. 24 km ja yläluokilla n. 36 km. Opettajia alaluokilla on yhteensä 24 ja yläluokilla 17. Lukio on lentopalloon, partiotoimintaan, hiihtoon, keihäänheittoon ja musiikkiin painottunut lukio, jossa aineen opettajia on 8. Lukio toimii kaksisarjaisena. Hallinto on yhteinen Viitasaaren lukion kanssa. Pihtiputaan kunnassa työskentelee 49 opettajaa ja seitsemän vakituista koulunkäyntiavustajaa eli vakinainen henkilöstömäärä on 56.

8 8 4. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Oppilasennusteet vuosille : MUURASJÄRVEN KOULU Yht PUTAANVIRRAN KOULU Yht VISIO KOULUVERKOSTA VUOTEEN 2020 Perusopetus: Läntien alue Itäinen alue Muurasjärven Putaanvirran koulu koulu (yhtenäiskoulu) vuosiluokat 0-6 vuosiluokat 0-9 Lukiokoulutus: Pihtiputaan lukio

9 9 6. KOULUTILAT Muurasjärven koulu on peruskorjattu vuonna Koulussa on toimivat liikuntatilat. Opetustiloja on 6. Putaanvirran alakoulun tilat on uusittu v Koulussa on liikuntasali. Yläkoulun tila on remontoitu Putaanvirran koulussa opetustiloja on yhteensä 33. Lukio on peruskorjattu Opetustiloja lukiolla on VALTIONOSUUDET Lukion valtionosuus on muuttumassa. Perusopetukeen tulee erillinen valtionosuus vain aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä erityisopetukseen. 8. TULEVAISUUDEN TOIMENPITEET Syksyllä 2016 (kvalt päätös 2015) Muurasjärven koulu muuttuu neliopettajaiseksi. Putaanvirran koulu toimii yhtenäiskouluna lukuvuodesta lähtien ja koulun opettajatilanne tarkastellaan eläköitymisien yhteydessä.

10 Liitteet: Kartta 10

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS Pihtiputaan sivistyslautakunta Siv.ltk 24.2.2015/ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN 6LSRRQNXQQDQNRXOX WXVWHKWlYl Hallinnoida esiopetusta, järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta, vapaan sivistystyön tarkoittamaa aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta kuntayhtymien

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta

Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Siv.ltk. 28.10.2008 Liite 2. Kiimingin kunta Sivistyslautakunta Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2009 VISIO 2015 Kiimingissä on seudullisesti kilpailukykyiset ja kaikkien saavutettavissa olevat sivistys-

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Uuden kunnan palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Kasvatus- ja koulutustyöryhmä 28.5.2014 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2.

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32 22.5.2013 32 VISIO Asikkala on profiloitunut laadukkaan koulutuksen kunnaksi. Sivistystoimen henkilöstö arvostaa työtään ja pitää sitä merkityksellisenä. uksen mahdollistaa pätevä henkilökunta. Asikkala

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa 4 3.1. Visio 4 3.2. Perustehtävä 4 3.3. Toimintaa

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2 PERUSOPETUS JA NUORISOTOIMI... 8 3 LUKIOKOULUTUS... 21 4 KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT... 29 2 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta

Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Sivu 1/17 TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Koulun tiedot Koulu: Sipoonlahden koulu Koulumuoto: Yhtenäiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: 01 Koulun yhteystiedot Koulun nimi: Sipoonlahden koulu Osoite:

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU SYK STRATEGIA 2012

HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU SYK STRATEGIA 2012 1 HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU SYK STRATEGIA 2012 Liiteosan mittareiden päivitys 2012 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 12.6.2012 2 SYK STRATEGIA 2012 ja sen tavoitteet Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun

Lisätiedot