TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS"

Transkriptio

1 Pihtiputaan sivistyslautakunta Siv.ltk / TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen sekä Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtamista, valvontaa ja ennen kaikkea niiden toiminnan kehittämistä varten kunnissa on sivistyslautakunta. Lautakunnassa on neljä jäsentä kummastakin kunnasta, lautakunnan puheenjohtaja valitaan isäntäkunnasta ja varapuheenjohtaja toisesta kunnasta, kokouksiin kutsutaan mukaan kunnanhallituksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja edustajat sekä tarvittaessa asiantuntijoita. Sivistyslautakunta kokoontui v yhteensä 9 kertaa ja teki 162 päätöstä. Sivistyslautakunnan jäsenet: Varajäsen: Hollanti Jyrki, puheenjohtaja, Pdas Pasanen Jouni Arnberg Tuija, varapuheenjohtaja, Vts Valorinta Eija Jämsén Tomi, Pdas Autio Heli Koljonen Susanne, Vts Byman Lars Kivinen Paula, Pdas Saastamoinen Sari Muittari Ritva, Vts Pajumäki Jere Paananen Karri, Pdas Lohtander Aimo Varis Timo, Vts Kahelin Lea Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Esittelijä, sivistystoimen toimialajohtaja Haikara Susanna Ijäs Seppo Holster Ritva Sivistystoimen toimialajohtajan katsaus vuoden 2014 tapahtumiin Sivistyslautakunta on kokoontunut säännöllisesti ja hyvässä hengessä. Sisäiset tarkastajat ovat toimineet tarkastussuunnitelman mukaisesti ja esille tulleisiin korjausta vaativiin asioihin on puututtu lautakunnan taholta. Sivistystoimen toimialakohtaisia tavoitteita on viety vuoden aikana eteenpäin mm. opettajien peda.net koulutuksella, atk-laitteiden hankinnalla ja käyttöönotolla, varhaiskasvatuksen ja liikuntatoimen yhteistapahtumilla, kulttuuritoimen, liikuntatoimen sekä nuorisotoimen ja kirjastotoimen yhteiset tapahtumat, lukion kansainvälisellä opettajanvaihdolla ja kansainvälisen nuorisoleiri-hankkeenkautta. Haapaniemen päivähoitokeskuksen tilatarvetyöryhmä teki esityksen päiväkotitoiminnan siirtämisestä kaupungin ostamaan omakotitaloon ja ryhmäperhepäiväkoti ryhmän siirtämisestä kaupungintalolle. Muurasjärven ryhmäperhepäiväkoti muuttui vuoden alusta kunnalliseksi. Tiloja on kunnostettu. Viitasaaren Keskuskoulu toimi kokonaisuudessaan kolmisarjaiseksi. Pihtiputaan Tahkonpolun koulu muuttui seitsemännen luokan osalta kaksisarjaiseksi. Viitasaaren lukio toimii kaksisarjaisena ja Pihtiputaan lukion kolmas luokka toimii kaksisarjaisena.

2 2 Lukiot ovat vuoden aikana työstäneet molempiin kuntiin erityislinjoja, jota alkavat syksyllä Lukiokoulutuksen järjestämislupien haku tapahtuu v. 2015, joten syksyllä 2014 on asiaa mietitty erilaisilla kokoonpanoilla. Koulujen atk-tukihenkilöiden ja -laitteiden riittävyydestä on tehty kartoitusta. Uusi oppilashuolto laki tuli voimaan ja se lisäsi entisestään yhteistyötä perusturvatoimen kanssa. Opetussuunnitelmaa 2016 on työstetty koko vuoden ajan. Koulutoimen osatta vuosi 2015 on ollut pitkiin aikoihin remonteista vapaa. Kaikki koulut ovat toimineet hyvissä joko remontoiduissa tai uusissa tiloissa. Vapaa-aikatoimi on jalkautunut kylille kirjastoauton mukana erilaisten teemojen merkeissä. Palvelusopimus vuodelta 2014 on toteutunut seuraavasti: Palvelusopimus ja toimialakohtaiset, sivistystoimen tavoitteet vuosille Perusopetus ja lukio; sähköisten opetusmateriaalien ja menetelmien hyödyntämisen tehostaminen koko koulutoimessa. Pedanet koulutus, laitteiden hankinta ja käyttöönotto. 2. Varhaiskasvatuksen sähköisten verkkopalveluiden hyödyntäminen käynnistyy. Selvitetty. 3. Haja-asutusalueen vapaa-aikatoimen palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kirjastoautoa. Toteutunut. 4. Lukiossa valmistaudutaan sähköiseen yo-kirjoitukseen v Koulutukset. Viitasaarella tila on valmis. 5. Ohjattua liikuntakasvatusta kehitetään ja sen toteutumista edistetään varhaiskasvatuksen yksiköissä. Toteutunut. 6. Nykyisen ATK-tukihenkilöstöverkoston riittävyys varmistetaan tukipalveluiden kanssa. Selvitetty. 7. Lukiot selvittävät kansainvälisistä hankkeista Wiitaunionia parhaiten palvelevat hankkeet ja pyrkivät niihin mukaan. Toteutuu. Sivistyslautakunta (Pihtipudas ja Kinnula) ja perusturvalautakunta (Viitasaari) kokoontuivat yhteispalavereihin v aikana kaksi kertaa. Sivistystoimi/Pihtiputaan talousluvut Käyttötalousosan nettomenot (huom! ei vahvistettu ta.) Mittarit/ tunnusluvut TA 2013 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos Yli/alle Käyttö- % Talousarvio/ ,4 Sivistystoimen eri hallintokuntien mittaristo on tehty kunnan strategioiden pohjalta.

3 3 KOULUTOIMI Oppilasmäärän kehitys (20.9. tiedon mukaan): Perusopetus Viitasaari Pihtipudas Lukio Viitasaari Pihtipudas Pihtiputaan kunnan alueella toimii kaksi alakoulua ja yksi yläkoulu. Opettajia näissä kolmessa peruskoulussa on yhteensä 40 ja lukiossa 7,5. Peruskoulussa oppilaita oli 453 ja esikoulussa 49 oppilasta eli yhteensä 502 oppilasta. Perusopetus ja esiopetus PAINOPISTE- ALUEET 1. MOTIVOI-TU NUT OPPIJA VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MITTARI kouluilmapiiri > ME asiakastyytyväisyyskyselyt henki oppilaiden yksilöllisten Kiva-koulu edellytysten huomioiminen ai-hinta/oppilas (toiminnassa mukana kannustavuus olevat) TAVOITE TOTEUTUMA 2014 As.kysely 2012: - yksilöllisyyden huomioiminen 3,9 - innostaminen koulunk. ja opiskeluun 3,9 - kiusaaminen: ei lainkaan 62,66 %, kerran tai kaksi 25,31 %, 2 tai 3 kertaa kk 6,23 %, n. kerran vkossa 2,9 %, useita kertoja vkossa 2,9 % 2. LAADUKAS OPETUS JA KASVATUS hyvä opetus ja kasvatus oppilas saa tarvitsemansa tukitoimet tarkoituksenmukainen ryhmäkoko opetuksen hinta /oppilas tuntikehys / oppilas asiakastyytyväisyyskysely Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin Perusop. max 25 opp/ryhmä - ek /opp. - pk 8783 /opp. - Karstula 2013: ek /opp pk /opp Tuntikehys kevät 1,86 h/opp ja syksy 1,87 h/opp. - verrokkikunnan tuntikehystietoa ei ole saatu As.kysely 2012: - erityisop.saatavuus 4,2 - ryhmäkoko 4

4 4 PAINOPISTE- ALUEET 3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS 4. KOULUT SEUTU-KUNN AN KEHIT-TÄJÄ NÄ VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MITTARI toisen asteen yhteistyö alueen toisen asteen verkostoituminen oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määrä - jatko-opintojen toteutuminen seutukunnan osaamistason nostaminen myönteisen julkisuuskuvan saaminen seutukunnan elinkeinoelämää tukeva koulutus yhteisten tilojen käyttö nuorten työllistyminen käyttöaste TAVOITE TOTEUTUMA Pihtiputaan lukioon hakeneista pihtiputaalaisten osuus 83,3 %. - Pihtiputaalaiset hakivat seuraavasti: Pihtiputaan lukio 41,7 %, muut lukiot 6,9 %. Poke 20,7 % ja muihin ammattiopistoihin 29,3 %, yhteis haun ulkop. koulutukseen haki 1,7 %. Ohivirtaus% 36,20 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan alle 25 v. nuoria Pihtiputaalla oli työttömänä PAINOPISTE- ALUEET ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2014

5 5 1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ tiedottaminen > vanh.illat, tiedotteet yksilölliset oppilaspalautteet ja toimenpiteet kasvatusarvojen yhteensovittaminen > keskinäinen kunnioitus asiakaspalaute asiakastyytyväisyyskysely As.kysely 2012: - vanhemp.illat 4 - tiedottaminen luokan ja koulun toiminnasta 4,2 - kasvatusperiaatteet 4 2. MONI- AMMATIL-LI NEN OPPILAS-HU OLTOTYÖ oppilashuoltotyön toimivuus syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen asiakastyytyväisyyskysely Toteutetaan - Etsivä nuorisotyö - oppilashuoltotyöryhmä kokoontunut n. 27 kertaa 3. VERKOS-TOI TUMINEN 4. MYÖNTEI-NE N MEDIA-JULKI SUUS tet onnistutaan yhteistyössä ymp. yhteiskunnan kanssa ulkoinen tiedottaminen tapahtumien määrä projektien määrä uutisointien määrä nettisivut/kotisivut Vuosittain Vuosittain Ajan tasalla - Tet 7. lk 1 pv ja 9. lk 2 x 1 vko - Yrittäjä- ym. yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa, tilaisuudet n uutisointien määrä n kouluilla, joilla on kotisivut, ne ovat kunnossa

6 6 PAINOPISTE- ALUEET 1. KOKONAIS-T ALOUDEL-LIS UUS 2. TOIMIVAT OPPIMIS-YM PÄRISTÖT TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MITTARI TAVOITE hyvä talouden suunnittelu, / oppilas toteutus ja - hall. / oppilas seuranta turvalliset, terveelliset ja ajanmukaiset tilat ja oppimisvälineet viihtyisät, virikkeelliset ja turvalliset piha-alueet kouluverkko / ai-lapsi (toiminnassa mukana olevat) asiakastyytyväisyyskysely koulumatkaan käytetty aika asiakastyytyväisyyskysely Valtionosuus max 100 /oppilas Alle 2,5 t (0.-6. lk) Alle 3 t (7.-9. lk) TOTEUTUMA 2014 Menot /opp. (ek+pk) - hall. 87,72 /opp. (ta ei vahvistettu, sis. lautakunta ja toimisto) - kotikuntakorv. perusosa n ,85 /opp. - ek 3.395,41 /ai-lapsi pk 1.985,75 /ai-lapsi - kysely tehty v alle 2,5 h - alle 3 h. - kuljetusaika ka. 64 min/pv As.kysely 2012: - opetustilojen turvallisuus ja terveellisyys 3,6 - koulun piha 3,2 - koulun turvallisuus 3,4 3. HALLIN-NON SUJU-VUUS 4. HENKI-LÖST Ö-RESURSSIT pätevä ja tehokas johtaminen tiedon kulku koulun toimintaa tukeva hallinto ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus henkilöstökysely kehityskeskustelut pätevän henkilöstön osuus pätevien opettajien osuus koulutuspäivät/työntekijä Vuosittain Henk.kysely 2009: - johtaminen ka. 3,96 As.kysely 2012: - tiedottaminen koulun ja luokan toiminnasta 4,2 Kehityskeskustelut vuosittain - viroissa ja toimissa pätevä henkilökunta - OSAAVA- hanke - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot - ka. 3,23 koulutuspäivää/ opettaja

7 7 PAINOPISTE- ALUEET 1. HENKI-LÖST Ö HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY MITTARI TAVOITE hyvä työilmapiiri sairauspoissaolot työmäärän mitoitus (> henkilöstökysely ihmisen kokoinen kehityskeskustelu Vuosittain työnkuva) työhön sitoutuneisuus työhön perehdyttäminen TOTEUTUMA sairauspoissaoloja yht. 413 pv Henk.kysely. 2009: - työssä jaksaminen 3,95 - kehityskeskustelut vuosittain 2. JOHTA-MINE N johtamiskulttuurin luominen kannustavuus pätevyys vuorovaikutus avoimuus uudistuminen henkilöstökysely Henk.kysely 2009: - johtaminen 3,96 3. AJAN-TASAIS UUS motivaatio oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen myönteinen kehittämisasenne kehittävä työote henkilöstökysely koulutukseen osallistuminen yleisellä tasolla - OSAAVA hankkeen koulutukset - kannustaminen kouluttautumiseen > palkalliset virkavapaat - vesot Asiakaskyselyn asteikko on 1-5 Lukio VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE- ALUEET 1. ohjaus, MOTIVOI-TU kannustaminen, NUT OPPIJA yksilöllisyys ohivirtauksen estäminen 2. TULOK-SELL ISUUS 3. OPETUK-SEN LAATU 4. TOISEN ASTEEN KOULUTUS oppimistulokset jatko-opiskeluvalmiu det korkeatasoinen ja ajanmukainen opetus tarkoituksen-mukaine n ryhmäkoko aluelukioyhteistyö ja toiminta POKE-yhteistyö lukioverkosto-yhteist yö MITTARI TAVOITE Toteuma 2014 jaksopalautteet Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka opiskelevat muissa yleislukioissa/ ikäluokka yo-koetulokset jatko-opiskeluun päässeet (%) jaksopalautteet nuorisoasteen opiskelija/kurssi nuorisoasteen opiskelijamäärä/ikä-l uokka yhteiset kurssit yhteiset opiskelijat (POKE) hankeyhteistyö 2-5/vuosi 0 opiskelijaa Valtak. keskitaso Hyvä Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka > /vuosi Toteutunut ( 5 kertaa) PP 11 opiskelijaa Pakoll.: ka = 4,3 Ei tilastointia Palautekysely: Hyvä+ Max 32, min 3 n (Ks lukiohanke, Osaava)

8 8 5. SEUTU-KUNN AL-LINEN KEHITTÄ-MI NEN opettajaosaamisen hyödyntäminen, pätevät opettajat vetovoimaisuus erikoistuminen työelämäyhteistyö toimeksiannot pätevät opettajat (%) ulkopaikkak. määrä yhteistyötapahtumat 1/vuosi/lukio 40/pp 2/lukuv./lukio 2/erikoistumishanke 100% ppl 23 3

9 9 3. MYÖNTEI-NE N JULKI-SUUS MITTARI TAVOITE Toteuma 2014 palaute vanhemmilta osall.määrä jatko-opintoihin päässeet (%) Hyvä 80% vanhemmista opiskelunsa (kok.) keskeyttäneet 0 % 2 myönteinen uutisointi uutisointien määrä 12/lukio/vuosi OPPIMIS-YM PÄRISTÖ 3. HALLIN-NON SUJU-VUUS 4. OPISKELU-AI KA ajanmukaiset ja terveelliset opetustilat OK n. 65% Ei tilastointia MITTARI TAVOITE Toteuma 2014 lukion nettovaikutus ylläpitäjälle (VOS-menot) sairauspoissaolot Poissaolopäiviä/ työntekijä Valtionosuus VOS ta/hall ta/opetus (nettovaikutus) 33 pv/9 henk lukion toimintaa tukeva ja kehittävä hallinto palaute Hyvä Hyvä+ opintojen sujuminen lukion Max 3,5 v Yksi yli 3,5 vuoden oppimäärä/aika ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET PAINOPISTE- ALUEET 1. KODIN JA nopea tiedonkulku KOULUN koteihin (Wilma) YHTEISTYÖ vanhempainillat 2. tehokas OPPILAS-HU moniammatillinen OLTOTYÖ oppilashuolto syrjäytymisen ehkäisy TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE- ALUEET 1. lukion TALOU-DELL talousvaikutusten ISUUS arviointi taloussuunnittelu HENKILÖSTÖJOHTAMINEN PAINOPISTE- ALUEET 1. motivoitunut HENKI-LÖST henkilöstö Ö 2. JOHTAMI-NE N 3. AJAN-TASAIS UUS Asiakaskyselyn asteikko on 1-5 hyvä ja kannustava työilmapiiri myönteinen kehittämisen asenne koulutusresurssi MITTARI TAVOITE Toteuma 2014 kehityskeskustelut 1/vuosi Toteutunut palaute Hyvä Toteutunut (kehityskeskustelu-kysel y) palaute vapaaeht. osallistumiset Hyvä 1/opettaja/vuosi Toteutunut Muu koulutus Oppisopimuskoulutus Oppisopimustukea myönnettiin v yhteensä kahdelle eri työnantajalle/yrittäjälle. Tuettuja oppisopimustyöpaikkoja saatiin 2 työntekijälle ja niiden työllisyysvaikutus henkilötyövuosiksi muutettuna oli 0,58 työntekijää.

10 10 Mittarit/tunnusluvut Tav Tot yli/alle Tav Tot Yli/alle Oppisopimusten määrä 9,86 1,50-8,36 9,80 0,58-9,22 henkilötyövuosina OPISTOT (Viitasaaren alueen musiikkiopisto ja kansalaisopisto) ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2014 TEALUEET Asiakas-läht öisyys Onnistunut markkinointi 1. Markkinointitapahtumien ja niihin Mus.op. 5/150 Kansalaisopisto: 2/ Kyselyt, yhteiskysely koko toiminnan Mus.op.: - Kansalaisopisto:- vaikuttavuudesta 3. Opiskelijat uusille kursseille, 1 2 vuotta Kansalaisopisto: n.80 pyörineet 4. Uusien kansalais-opiston opiskelijoiden määrä / vuosi 5. Musiikkiopistoon hakijoiden määrä Vuosittain tulee uusia opiskelijoita Hakijoita on enemmän kuin vapautuvia paikkoja Kansalaisopisto: n.250 Keitele 5, Vts. 17, Pihtip. 6, Kinnula 8 yhteensä 36 ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPIS- TEALUEET MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2014 Onnistunut kurssi-/opetustarjonta 1. Asiakaspalaute tyytyväisyydestä 2. Kansalaisopiston opiskelijamäärä /toteutuneet kurssit 3. Käynnistyneiden kansalaisopiston kurssien prosenttiosuus suunnitteluista kurs-seista. 4. Keskeytyneiden kurssien prosenttiosuus aloittaneista kursseista 5. Opiskelijamäärä aineryhmittäin 5 (asteikolla 1-5) kysely HelleWistä Kurssi on täynnä Mus.op. - Kansalaisopisto:-- Kansalaisopisto:1791/31 0 Kansalaisopisto:347/310 89,34% 0 % Kansalaisopisto:347/37 10,66% Kaikkiin aineryhmiin löytyy opiskelijoita (HelleWi) Musiikkiopisto: 111 Musiikkileikkikoulu: 69 Kansalaisopisto:19 kurssil. Musiikki 540 Näyttämöt. 29 Kuvataiteet 250 Käden taidot 856 Tanssi 453 Englanti 82 Venäjä 67 Italia 1 6 Kasvatus 10 Tietotek. 42 Järjestök. 19 Luonnont. 21 Vesiliikenne 10 Terveydenh. 48

11 Kotitalous 24 Liikunta 1983 Terveys 33 11

12 12 PAINOPIS- TEALUEET MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA Opetettavien aineiden/instrumenttien määrä 7. Solististen aineiden perustason/ musiikkiopistotason tasosuoritusten määrä 8. Mupe-tasosuoritusten määrä >12 Mus.op. 15 Kans.op. 19 >30/1/vuosi 20/0 30/vuosi 39 Tasapuolinen opetusohjelma 1. Asiakaspalaute-kysely Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely 2. Opiskelijarakenne Jokaisesta ryhmästä (lapset & nuoret, löytyy opiskelijoita työttömät, työikäiset ja (HelleWi) eläkeläiset & seniorit) asuinpaikka ja sukupuoli 3. Yleisöosaston ja lehdistön seuranta 4. Musiikkiopiston opiskelijamäärät soitinryhmittäin 5. Musiikkiopiston sopimuskunnissa opetettavien eri instrumenttien määrä Rehtorin vastuulla kerätä tieto Opiskelijoita on kussakin soitin-ryhmässä musiikkiopiston toimintaa tukevassa suhteessa Vts 14, Pp 9, Kla 5, Kle 3 Mus.op.: -- Kans.opisto:-- Mus.op. 0-5v. 53, 6-7v. 17, 8-17v. 101, yli 18-v. 10 Kans.opisto:Alle 16v/243, työttömät 82,eläkel.581 Pp:Miehiä 169,Naisia 647 Vts: Miehiä 193,Naisia 739 Muu: Miehiä 21,Naisia 26 Medioita seurataan aktiivisesti Jousisoittimet 23 Puhallinsoitt. 10 Piano,cembalo 47 Bändis Kitara 8 Harmonikka 6.5 Laulu 11.5 Vts. 12, Pp.8, Kla 6, Kle 5, Lestij. 1 Erityisryhmien huomioiminen kansalaisopistossa 1.Erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä 2. Maahanmuuttajille kotouttamisohjelman mukaiset kurssit (MAMUT) 3. Resurssien kohdentaminen erityisryhmiin(esim. 15/85) 5 kurssia/vuosi Kans.opisto: 10/310 Kans.opisto:- Kans.opisto:10/310

13 13 2. Asiakaspalaute (tilat ja välineet) 3. Aine-/soitinryhmien määrä 4. Kevätnäyttelyn, kon-serttien ja tapahtumien palaute - tapahtumien määrä - osallistujien määrä - yleisöpalaute 5. Opiston ja vanhempien vuorovaikutuksen jatkuvuus Kaikille kuntalaisille suun. kysely Pidetään vakiona Rehtorin vastuulla kerätä tieto Vuorovaikutus on aktiivista ja säännöllistä Mus.op:-- Kans.opisto:-- On säilynyt samanlaisena Mus.op. 25 konserttia, lisäksi esiintymisiä muissa tilaisuuksissa. Noin 540 kävijää. Kans.opisto: 2 kevätn. Pp n.350 ja Vts. n. 500 kävijää, konsertteja n. 25 Mus.op. ja kans.opisto: jatkuvaa Selkeä fokus / resursointi 1. Kurssien jatkuvuus Suositut kurssit jatkuvat 2. Seuraavan tasolle Vuosittain olisi Kans.op:Kielet siirtyvien / halukkaiden määrä henkilöitä, jotka siirtyvät/haluavat siirtyä 3. Henkilöstöpalaute Rehtorin vastuulla Tiedon kerääminen 4. Asiakaspalaute kurssitarjonnan onnistumisesta 5. Musiikkiopiston opinnot keskeyttäneiden määrä 6. Mus.opiston päättötodistuksen saaneiden määrä kerätä tieto jatkuvaa. - - Kans.op: Suullinen palaute kurssilaisilta <10 %/vuosi 18 oppilasta/vuosi 19.98%/vuosi >5/vuosi 5 Sosiaalisen tarpeen tyydyttäminen Jatko-opiskelun halukkuuden sytyttäminen 1. Asiakaspalaute HelleWi Palautetta saadaan aktiivisesti opettajille, kanslioihin sekä rehtorille 2. Tavoitteettomien kurssien määrä ja suosio kans.opistossa 3. Mus.opiston yhteis-soittoryhmiin ja mupe-ryhmiin osallistuneiden määrä Vuosittain (tilasto HelleWistä) >80/vuosi Tutkintoon tähtäävään koulutukseen siirtyneiden määrä / vuosi / seuraava vuosi 2. Asiakaspalaute Kaikille kuntalaisille suunnattu kysely Kans.op: 310/4483 kurssil. Vuosittain Kans.op: n. 10 TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI PAINOPIS- MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2014 TEALUEET Tuloksel-line n opetus-toimi Monipuolinen ja laadukas opetus 1. Pätevien opettajien määrä Mus.op:14 opettajasta päteviä 12 Kans.opisto 4 päteviä 3 Mus.op:- Kans.op:-

14 14 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ PAINOPIS- MITTARI TAVOITE TOTEUTUMA 2014 TEALUEET Toimiva työyhteisö Rekrytointi 1. Päätoimisten opettajien pätevyys Mus.op: 10 päätoimisesta opettajasta 9 pätevää. Kans.op: 4/3pätevää 2. Sivutoimisten tuntiopettajien aineenhallinta Muodollinen pätevyys tai muuten hankittu ammattitaito Mus.op: 4 sivutoimisesta opettajasta 1 epäpätevää. Kans.op: 58 sivutoimista tuntiopettajaa Tiedottaminen Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus 1. Opettajien kokousten lukumäärä 1. Henkilökunnalle suunnatut kyselyt Päätoimiset väh. 5 kertaa / v Tuntiopettajat väh. 1 kerta /v Rehtorin tehtävä Mus.op.: Kokouksia 13 Kans.op: Päätoimiset 4 kaikki opettajat 1/palaveria Toteutettu henkilöstöpalavereissa ja kehityskeskusteluissa 2. Sähköposti Mus.op.: 100% Kans.op:Ei kaikilla opettajilla 3. Kehityskeskustelut Rehtori + vak.. Tuntiopettajat perehdyttäminen (työsopimuksen tekeminen rehtorin tehtävä) Mus.op. keh.keskustelut pidetään keväällä 2015 Kans,op: keh.keskustelut pidetään keväällä 2015 Koulutus 1. Koulutettavien määrä / vuosi 1. Koulutettavien määrä / vuosi Mus.op. 5 Kans.op: 1 Työympäristön viihtyvyys 2.Työnohjaukseen/ Aslak-kuntoutukseen osallistuneiden määrä 1. Opettajakunnan pysyvyys >0/vuosi Mus.op. 0 Kans.op: 0 >90 % Mus.op.100% Kans.op:100% 2. Terveet työtilat Työtilojen terveyttä seurataan teknisen toimen ja työterveydenhuollon kanssa. 3. Työtilojen vakituisuus Mus.opistolla uudet vakituiset toimitilat 4/2013 Kans.op; tilat arvioidaan vuosittain. 4. Sairauspoissaolot Mus.op.: 66 Kans.op.89 päivää

15 15 TALOUDELLINEN TASAPAINO PAINOPIS- MITTARI TAVOITE TOTEUMA 2014 TEALUEET Talouden tasapaino Riittävä opiskelijamäärä Hallinnon suhteuttaminen toiminnan tasoon Vuokratilojen optimointi 1. Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus 2. Oppitunnin hinta verrattuna verrokkikuntiin Maksuilla (VO + opistomaksut) katetaan opetustunnin hinta Mus.op. toimintatuotot VO toimintakulut Kans.op. toimintatuotot , VO , toimintakulut = < Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen raportit vuo-delta 2014 saadaan vasta syksyllä Budjetissa pysyminen Mus.op. käyttöpros. 83,5% Kans.op. käyttöpros. 96,6% 1. Tilojen vuokrat /oppitunnin hinta 2. Vakituisten tilojen käyttöaste Tilojen vuokra alle 10 % tuntihinnasta, mikäli vuokra ei sis. kalliita käytössä olevia laitteita. mus.op. 6,5 % Musiikkiopiston luok-katilat iltapäivisin ja iltaisin varattuja opetus- ja harjoittelukäyttöön WIITAUNIONIN ALUEKIRJASTO Näkökulma: LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PAINOPISTE-ALU MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA 2014 EET 1. ASIAKAS-PALVEL U lainaajia 34,21 % käynnit 12,3/as 2. TILAT JA AINEISTOT käyttäjälähtöiset aukioloajat ammattitaitoinen ja asiakaspalveluhenkinen henkilöstö laadukkaat ja ajantasaiset tiedonhallintalaitteet ja -ohjelmat toiminnan asiakaslähtöisyys (eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen esim. vanhusten kotipalvelu, koululaisten lukudiplomit) vuorovaikutteiset verkkopalvelut virikkeelliset ja esteettömät kirjastojen fyysiset ja virtuaaliset tilat, jotka ovat muunneltavissa eri tilanteiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. rauhallisia tiloja vaativa opiskelu tai erilaiset yleisötilaisuudet) kirjaston toimipisteet riittävän lähellä asiakasta laadukas, ajanmukainen ja uusiutuva aineisto lainaajat % / as.luku (tavoite 35%) käynnit / as.luku (tavoite 12/as) webkäynnit / as.luku lainat / as.luku (tavoite 17,5/as) henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) asiakaspalaute kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) hankintojen määrä asiakaspalaute käynnit 3,84/as lainat 16,86 /as 0,62 htv / 1000 as arvio 85 % YHTEISTYÖ asiakasta tehokkaalla tavalla palveleva yhteistyöverkoston hyödyntäminen -hyvin toimivat kimppa- ja -Keski-kirjastoverkon yhteistoiminta

16 16 (sekä oman alueen että valtakunnalliset kirjastoverkostot) molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyömuotojen luominen ja kehittäminen kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa (esim. koululaisten ja opiskelijoiden tiedonhallintataitojen edistäminen yhdessä oppilaitosten kanssa) kaukolainakäytännöt ohjauskertojen määrä osallistujamäärät asiakaspalaute kirjastonkäytön opastuksia 1, osallistujia 60 kirjavinkkauksia 55, osallistujia TOIMINTA-YMPÄ RISTÖN MUUTOSVOIMIIN REAGOIMINEN väestömuutokset (ikääntyminen, koulutustaso, maahanmuutto, kielitaito) asiakkaiden vapaa-ajan käytön muutokset Internetin aiheuttamat muutokset (esim. vuorovaikutteisuus ja muuttuvat tiedonhaun käytännöt) asiakaspalaute 5. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN kaiken ikäisten tiedonhalun, mielikuvituksen ja lukutottumusten ruokkiminen omaehtoisen ja järjestetyn oppimisen tukeminen aineksien tarjoaminen henkilökohtaiseen kehitykseen, iloon, virkistykseen ja elämyksiin tarjoaa tiloja oleskelulle, viihtymiselle, työnteolle, ryhmätöille, hiljaisuudelle ja kohtaamisille kansalaisvalmiustaitojen kehittymisen tukeminen asiakaspalaute - 12 satutuokiota, 302 osallistujaa -2 kirjailijavierailua, 70 osallistujaa - naistenilta ja yökirjasto, 380 osallistujaa -säännöllistä lukupiirija neulepiiritoimintaa sekä 4 elokuvaesitystä - 9 kirjastoauton teemapäivää - palvelutaloilla 7 siirtolainakokoelmaa Näkökulma: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE-ALU MITTARI/TAVOITE TOTEUTUMA 2014 EET 1. talouden hyvä suunnittelu ja toteutus / aukiolotunti 164,75 KOKONAIS-TALO oikea hinta / laatusuhde UDELLI-SUUS olemassa olevan kirjastoverkoston hyödyntäminen kokoelmatyössä / kirjastoauton reittitunti 51,79 (esim. hankinta ja varastointi) 2. TOIMIVAT LÄHIPALVELU-PI STEET jokaisen kuntalaisen ulottuvilla olevat kirjastopalvelut riittävät ja oikein kohdennetut aukioloajat turvalliset, terveelliset ja järkevästi mitoitetut ajanmukaiset tilat ajantasainen laitteisto käyttökelpoinen välineistö ammattitaitoinen henkilöstö kirjaston palvelupisteen etäisyys alle 2 km tai kirjastoauton pysäkki alle 1 km % / as.luku (tavoite 80%) aukiolotunnit arvio 85 % HENKILÖSTÖ-RE SURSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laajaalaisesti ja tehokkaasti toimenkuvien ajanmukaisuus ja joustavuus sekä työmäärien inhimillinen mitoitus henkilöstömäärä (htv) / 1000 as (tavoite 0,75 htv) pätevän henkilöstön osuus henkilöstön koulutus-päivät / htv henkilöstökysely 0,62 htv / 1000 as 0,86 % 4,9 pv / htv

17 17 rekrytointi ja perehdyttäminen kouluttautuminen pätevä, kannustava, avoin ja osallistuva johtaminen motivoitunut ja innovatiivinen työilmapiiri kehityskeskustelut henkilöstön poissaolopäivät / htv KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit käyty 4,7 pv / htv PAINOPIS-T EALUEET 1. KULTTUURI- PALVELUT yhteistyötä keskeisten tapahtumajärjestäjien ja kulttuurikohteiden kanssa tiivistetään MITTARI Tot Tavoite Tot Muutos ed. vuoteen järjestetyt tapahtumat/vuosi myönnetyt avustukset/vuosi taidenäyttelytoiminnan aloittaminen ja kehittäminen näyttelyt/määrä kirjastoautotoiminnan kehittäminen järjestetyt teemapäivät elokuvatoiminnan aloittaminen järjestetyt näytökset LIIKUNTA- PALVELUT Yhteistyö eri tahojen kanssa viihtyvyyden ja virkistyksen lisääminen liikuntaharrastuksen kautta (esim. uudistetun koulukeskuksen lähiliikuntapaikat ja frisbeegolf) seuratoiminnan tukeminen mm. suorituspaikkojen kunnossapidolla, jonka taso säilytetään ja toiminnallisella yhteistyöllä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen varhaiskasvatuksen liikuntakoulutus Pihtiputaalla (13) ja Viitasaarella (13), toiminta alk myönnetyt avustukset / vuosi (ei stipendit v. 2014) koulutustapahtumien määrä

18 18 PAINOPIS-T EALUEET 3. NUORISO-PA LVELUT Nuorisotoiminta nuorisotilan avointen ovien toimintaa jatketaan ja kehitetään yhteistyössä koulujen ym. tahojen kanssa nuorille ohjattua toimintaa nuorten sosiaalisten taitojen kehittämiseksi vapaan nuorisotoiminnan tukeminen nuorten osallisuuden edistäminen MITTARI Tot Tavoite Tot Muutos ed. vuoteen nuorisotilan avoinna olopäivät myönnetyt yhteistoiminta-korvaukset / vuosi nuorisovaltuuston kokoukset (12) ja muut tapaamiset (5) Nuorten työpaja työllistetään vuoden aikana ka. 4-6 nuorta pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa kannustetaan jatko-opiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille Etsivä nuorisotyö (Viitasaari ja Pihtipudas) tavoitteena auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen nuorten työpajan työntekijöiden määrä/vuosi nuorten työpajajakson jälkeinen sijoittuminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä tavoitetut, ei tarvetta tai kieltäytyi nuoret / määrä ei tavoitetut, nuoret / määrä

19 19

20 20 PAINOPIS-T EALUEET Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toiminta alkoi v nuorten yhteiskunta-takuun periaatteiden toteuttaminen viranomaisten välisen yhteistyön tiivistä-minen ja kehittäminen nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi MITTARI Tot Tavoite Tot kokousten määrä kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä Muutos ed. vuoteen VARHAISKASVATUS Päivähoidon tilastotiedot v Perhepäivähoito + kolmiperhepväh + kunnilta ostetut Ryhmäperhepäivähoito Läsnäolopäivä t Kokopv Osapv Huom Onnimannin päivähoitokeskus päiväkotiryhmät Yhteensä Läsnäolopäiviin sisältyy myyntiä (sis. varahoitotilan) PAINOPISTE-ALUEE T VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA MITTARI TAVOITE TOTEUMA LAADUKAS VARHAISKASVATUS perheiden ja lasten yksilöllisyyden huomioon ottaminen palvelusopimuksen tekeminen - lapsen vasujen teko - asiakastyytyväisyyskysely - % - % - kerran kahdessa vuodessa 90 % - tehty % 90 % 2. HENKILÖSTÖLLÄ YHTEISET PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia/ koulutuksia periaatteet kirjattu määrä henkilöstökysely - n. 1 x kk - kerran kahdessa vuodessa n. 2 vko 2 kk välein - toteutui v. 2013

21 21 3. ARJESSA TOIMIVA KASVATUS-KUMPPA NUUS PAINOPISTE-ALUE ET 1. HYVÄ ASIAKAS-PALVELU yhteistyössä lasten ja lasten vanhempien kanssa - asiakastyytyväisyyskysely - kerran kahdessa vuodessa - toteutui v ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS MITTARI TAVOITE TOTEUMA 2014 hoitopaikka on järjestettävä asiakaspalaute lain mukai- sessa ajassa kaikille lasten ja vanhempien tarpeista lähtevä palvelu 2. HYVÄ YHTEISTYÖ VERKOSTOJEN KANSSA tiedon siirrossa erityisesti siirtymävaiheessa lapsen vasujen siirto säännölliset palaverit: * yhteistyöpalaveri (sos.työ, varh.kasv., neuvola yms.) * siirto -palaverit * verkostomallinen yhteistyö 95 % n. kaksi kertaa vuodessa keväisin vuosittain asiakaskohtaisesti 95 % - toteutunut - toteutunut PAINOPISTE-ALUE ET 1. PÄIVÄHOITO-PAIK KOJEN SAATAVUUS TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS MITTARI TAVOITE päivähoitopaikka 2 vko/4 kk jokaiselle hakijalle asiakastyytyväisyyskysely kerran kahdessa vaihtoehtoisia vuodessa päivähoitomuotoja oltava varahoito TOTEUMA vuoden välein -varahoitotila Onnimannissa ollut käytössä 2. KOKONAIS-TALOU DELLISUUS hyvä talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta: henkilöstön yhteiskäyttö olemassa olevien päivähoitopaikkojen tehokas käyttö - käyttöaste - sijaismäärärahan käyttö väh. 85 % ulkopuolisten sijaisten mahd. väh.käyttö n. 85 % - sijaisina kesällä koulunkäynninohjaajia 3. HENKILÖSTÖ-RES URSSIT ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamisen hyödyntäminen laaja-alaisesti kouluttautuminen suunnitelmallisuus - pätevän henkilöstön osuus - koulutuspäivät /työntekijä 2 pv/vuosi/hlö vakinaiset n. 1,7 pv /vuosi/hlö

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020

PIHTIPUTAAN KUNTA. Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 1 PIHTIPUTAAN KUNTA Sivistyslautakunta 8.9.2015 PIHTIPUTAAN KUNNAN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2020 2 1. JOHDANTO 3 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 3 KOULUTOIMEN SWOT -ANALYYSI

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020

VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 1 VIITASAAREN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 26.1.2016 VIITASAAREN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2020 2 1. JOHDANTO. 2 2. WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN STRATEGIA VUOTEEN 2017 2 KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 / Viitasaari

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 / Viitasaari Pihtiputaan sivistyslautakunta Siv.ltk 23.2.2016/ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 / Viitasaari Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio 1. Asiakasnäkökulma (palvelukyky ja vaikuttavuus) menestystekijöiden suhteen) LAADUKKAAT LUKIOPALVELUT Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT MITTARIT/ SEURANTA VASTUUTAHOT/ AIKATAULU TOTEUTUNUT 2009 Taidekasvatus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Tämä on kooste mahdollisesta arviointiaineistosta Virvatuli-kriteerien toteutumisen tarkastelun tueksi. Siinä on esimerkkejä siitä,

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Paula Jordan 20.5.2011

Paula Jordan 20.5.2011 Osaava-hanke 2010-2012 Espoon musiikkiopisto, Kauniaisten musiikkiopisto, Kirkkonummen musiikkiopisto, Musiikkiopisto Juvenalia Kohti uutta kehittyvää musiikkiopistoa Paula Jordan 20.5.2011 Naapurioppilaitokset

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi

Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi LAATUA SIIKALATVALLA / 5.9.2013 Täydennykset BRAINSTORMING LAATUKORTEISTA 1 JOHTAJUUS / JOHTAMINEN: Tiedonkulku on hyvä Työpaikan lakikirjat Kehityskeskustelut Taloudellinen tilanne Hallintosääntö / Hyvinvointikyselyt

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 30.3.2015 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 Tuloskoonti [Päiväys] SISÄLLYS I Taustatiedot II Alueellinen toiminta III Palvelut/tuotteet IV Yhteistyö ja viestintä V Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset EFQM MALLI TOIMINNTA TÚLOKSET 1 Johtajuus Lainsäädäntö Perussopimus Hallintosääntö Ydinprosessit Vuosisuunnitelmat Talousarvio Tilinpäätös Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot