Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtosääntö. Opettajien Johtajien toimenkuvat. vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen huomioiminen. kuntatasolla. laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi"

Transkriptio

1 LAATUA SIIKALATVALLA / Täydennykset BRAINSTORMING LAATUKORTEISTA 1 JOHTAJUUS / JOHTAMINEN: Tiedonkulku on hyvä Työpaikan lakikirjat Kehityskeskustelut Taloudellinen tilanne Hallintosääntö / Hyvinvointikyselyt Johdon muutokset Johtosääntö Opettajien Johtajien toimenkuvat Delegointisäännöt vaihtuvuus Työntekijöiden tasapuolinen Tehtäväkuvaukset Työssäjaksaminen huomioiminen OVTES / KVTES Johtamiskulttuuri Budjetti Johdon herarkia TOSU Keskustelukulttuuri Toimintasuunnitelm Kehityksen pyörässä mukana a Johdon koulutus + Strategiat täydennyskoulutus Vuosikello o Työssäjaksaminen HENKILÖSTÖ: Pätevyydet Henkilöstösuunnitelma Kouluterv.huollon Kehityskeskustelut kuntatasolla laatusuositus Viihtyvyys Hyvinvointi Työhyvinvoinnin suunnitelma o terveydenhoitajat 6h/100opp. Henkilöstön Kaupungilla o koululääkärit Yhteistyö, henkilökemiat o TyKy 1,7h/100 opp. Henkilöstön vaihtuvuus o Varhaisen Täydennyskoulutukset (esim. o sijaiset puuttumisen opettajatiedonkeruu joka o vuorotteluvapaat malli 4.vuosi) o virkavapaat Pätevyyskriteerit Hyvinvointiprofiili (henkilöstö Virkojen vakinaistaminen Opettajatietolomake? ja oppilaat) ->sitouttaminen Työhyvinvointikysely Muu kuin opetushenkilöstö Sairaspoissaolot? (laitosmies, toimitilahuoltaja Kehityskeskustelut yms. Vaihtuvuus TALOUDELLISET RESURSSIT: Ennakointi tärkeää Talouden Tuntikehys Pohdittava miten vastuuta voisi seurantaraportit --> valinnaisuus ja ryhmäkoko jakaa Tilinpäätös / Oppilaskohtainen raha Yleinen hintakehitys Toimintakertomus / Oppilaskohtaiset Täydennyskoulutusrahat AVI:n tunnusluvut kustannukset Käyttörahat Talouden suunnitelma: AVI:n tunnusluvut Investoinnit budjetti

2 Kouluverkko Matkojen pituus Ryhmäkoot Kiinteistöjen Kiinteistöjen ja kunto Ruokahuollon järjestelyt Maahanmuuttajat Sijaiskulut Opetusmateriaalit Opettajien palkka Talousarvioprosessin vuosikello koulun toiminnan näkökulmasta 2 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN: Toimivuus Valtakunnallinen OPS Kyselyt Yhteinen sitoutuminen tuntijako Arviointi Arviointi- ja päivittäminen Kuntakohtainen ja Mukaan vanhemmat, oppilaat koulukohtainen OPS ja päättäjät HOJKS Resurssit - Tehostettu tuki OPS-sisällöt <> Oppikirjat Opiskelijan kurssivalinnat OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT: Opettajien yhteiskäyttö OPS:t Erilaiset kyselyt eri kouluilla Koulun järjestyssäännöt Erilaiset arvioinnit Osaava/pätevä HOJKS Valtakunnalliset testit opettajakunta+ muu Oppimissuunnitelma Hyvinvointiprofiili henkilökunta Pedagoginen arvio ja Ilmapiirimittari Opettajien tiimityö selvitys Annetut tukitoimet Opettajan ja avustajan Koulun OPS:iin perustuva vuosisuunnitelma Ryhmäkoot Moniammatillinen Sijaiset Muut kumppanit (poliisit, srk, 4H, pelastuslaitos,yritykset yms.) Toimivat lukujärjestykset Ryhmäkoot Ryhmän koostumus

3 Opetustilat Tukitoimenpiteet Opetusvälineet 3 OPPIMISEN KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI: Opinto-ohjaus Pedagoginen selvitys ja Kiva-koulu -kysely Koulukuraattori arvio Oppilaan koulumenestys Kouluterveydenhoito VHP Arviointikeskustelut ja Kouluruokailu Oppilashuoltoryhmän vanhempainvartit Tukiopetus muistiot Arviointi Ergonomiset tuolit ja HOJKS Hyvinvointiprofiili pulpetit Kouluverkkoselvitys Annettu tuki Oppilashuolto Oppimissuunnitelma Tuettavien oppilaiden Kodin ja koulun Kolmiportainen tuki Kiusaamiskysely Koulumatkat kouluverkon linjaukset Joustavat opetusjärjestelyt Kiva-koulu koulukiusaamiseen puuttuminen Nivelvaihe: koulun vaihtaminen, tuki Oppimisvaikeudet Erityisopetus Moniammatillinen Muut tukimuodot esim. terapiapalvelut KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ: Vanhempien osallistaminen Opetussuunnitelma - laadinta ja arviointi Tapahtumakalenteri - yhteistapahtumat Johtokunnan roolit Työsuunnitelma vuosittain - vanhempainillat Wilman tehokas käyttö ja yhteiset toimintatavat Kodin ja koulun suunnitelma - vanhempainvartit mittareina per vuosi, osallistuja per tilaisuus + laatu (jos asetettu laadullisia tavoitteita) Yläkoulun

4 soittokierrokset huoltajille nuoren koulun käynnistä (positiiviset asiat ja muut huomiot) Wilman käyttöasteen seuranta Kyselyt huoltajille 4 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ: Tilat Pelastussuunnitelma Sisäilmamittaus Välineet Kriisisuunnitelma Työturvallisuuskysely Turvallisuus Tarkastuspöytäkirjat Ilmapiirikysely (sis. Liikennejärjestelyt Suunnitelma kiusaamisen turvallisuusasioita) Pihat, leikkialueet ehkäisemiseksi Kouluterveyskysely Koulun viihtyisyys Työturvallisuussuunnitelma Hyvinvointiprofiili Ajanmukaiset Hankintasuunnitelma Tietotekniikka (montako sosiaaliset tilat KeKe-suunnitelma konetta/koulu/oppilas, Ergonomiset työskentelytilat, pulpetit minkä ikäiset välineet) Tietotekniikka (ja TVT-taidot) OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS: Kiva-koulu Työsuojelutarkastusasiakirjat Tilojen toimivuus Liikuntasali Työpaikkaselvitykset / turvallisuus Teknisen työn tilat Palotarkastukset Riskiarvio Piha-alue Kriisisuunnitelma Raput Pelastussuunnitelma Työskentelyvälineet Järjestyssäännöt Aggressiivisesti käyttäytyvät henkilöt Myönteinen palaute ja välittäminen Paperisilppuri hyvässä terässä Kulkuoikeudet ja -mahdollisuudet opettajanhuoneeseen, kansliaan Tukioppilastoiminta Siirtymiset esim. retket Psyykkinen turvallisuus, ilmapiiri Koulumatkat

5 Ergonomia Tietoturvallisuus 5 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET (LUKIOT): Rahan riittävyys OPS Kysely oppilaille ja priorisointitarve Työsuunnitelma huoltajille Yrityselämäkiinnostus vaikutus kurssitarjontaan Jatko-opinnot Kaksoistutkintojen - osallistuvien opiskelijoiden suhteellinen osuus Opintoviikkojen Jatko-opintoihin hyväksytyt Blogi: