TUTKA - ohjauksellisten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKA - ohjauksellisten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arviointi"

Transkriptio

1 TUTKA - ohjauksellisten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Hämeenlinna, Harry Pulliainen, TEM Ohjauksen tuloksen/vaikuttavuuden arviointi ja osoittaminen olleet agendalla jo pitkään: mm. Puranen & Harms: Ammatinvalinnanohjauksen validiteetin selvittämisen periaatteita. Ammatinvalinnanohjauksen monistesarja nro1/196. Edelleen agendalla >> Ohjauksellinen työn renessanssi TE-palvelu-uudistuksen myötä kun kaikki ohjaa TEM/TYO rahoittaman tutkimuksen tavoitteena laatia kriteerejä ohjauksen tuloksien ja laadun arviointiin: Ohjaustoiminnan tuloksellisuutta ei tavoiteta riittävästi palveluprosessin loppupäähän, esim. asiakkaan työllistymiseen keskittyvällä rekisteripohjaisella seurannalla. Työllistymistä on kuitenkin voinut edeltää pitkä ohjausprosessi, jossa on saavutettu välttämättömiä mutta vaikeasti mitattavia, esimerkiksi yksilön motivoitumiseen liittyviä välitavoitteita. Jos ohjauksen aikaansaamat vaikutukset jäävät enemmän tai vähemmän hämärän peittoon, miten kehittää ja johtaa ohjauksellisia palveluja? Tai miksi ylipäätään satsata niihin resursseja? Hanke kilpailutettiin maalis huhtikuussa 01 ja tutkimuksen totuttajaksi valittiin Spangarin, Arnkilin ja Keskisen ym. muodostaman konsortion tarjous. Tutkimus toteutettiin 6/1 /1 välillä. Arviointivälinettä kehitettiin kolmessa TE-toimistossa: Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala. Tutkimusraportti julkaistiin marraskuussa 01 ja löytyy verkkosivulta hakemalla ohjauksen liike näkyviin tai linkistä: 01_web_11101.pdf 1

2 TYÖELÄMÄTUTKA ohje asiakkaalle: Oheiseen Tutkaan on koottu sellaisia asioita, jotka yleensä ovat tärkeitä työn tai koulutuksen löytämisessä. Ne on koottu tähän kuvioon ilmansuunniksi. Mieti miten nämä asiat ovat omalla kohdallasi ja anna kullekin ilmansuunnalle arviosi asteikolla 1-5. Jos tilanteeseesi vaikuttaa jokin sellainen asia, joka ei löydy 8 ilmansuunnalta, kirjoita se ulottuvuudelle Asia, jonka ratkeaminen vaikuttaa tilanteeni edistymiseen ja arvioi sen merkitys asteikolla 1-5. Voit sitten keskustella ohjaajasi kanssa miksi annoit juuri tuon arvion, mitä se sinun kohdallasi tarkoittaa. Tältä pohjalta voidaan tarkemmin pohtia, mikä auttaisi sinua pääsemään parhaiten tilanteessasi eteenpäin

3 Asia, jonka ratkeaminen vaikuttaa tilanteeni edistymiseen Työssä käyntiin tarvittavat aineelliset tekijät (esim. kulkuväline, tietokone, kännykkä) ovat kunnossa Tavoitteeni ja vaihtoehtoni ovat selkeät 5 1 Luotan mahdollisuuksiini Saan tukea minulle läheisiltä ihmisiltä 1 MINÄ _1 _1 5_ Käytän aktiivisesti erilaisia hakutapoja työhön ja koulutukseen Työkykyni ja voimavarani ovat riittävät työelämään 5_ Osaamiseni on työelämään riittävä TYÖELÄMÄTUTKA Olen joustava työ- ja koulutusvaihtoehtojen suhteen

4 Mitä TUTKA antaa? (poimintoja raportista) Tutka toimii välineenä, jonka avulla voidaan kuvata asiakkaan työelämäsuhde, siinä tapahtuva liike ja tehdä se näkyväksi. Keskiössä ei ole asiakas ja hänen ominaisuutensa eikä työelämä sinänsä vaan jokin, joka on niiden välillä ja jota ohjaaja/asiakastyötekijä ja asiakas yhdessä asiakaspalveluprosessin aikana muovaavat. Ulottuvuudet koostuvat niistä yleisimmistä osa-alueista, joiden on todettu vaikuttavan onnistuneen työelämäsuhteen rakentamiseen. Ulottuvuuksien on myös oltava sellaisia että sekä asiakas että ohjaaja voivat arvioida niitä ilman varsinaisia mittausvälineitä Tutkan visuaalisuus tekee siitä samalla metaforisen mahdollistaen asiakkaalle tilanteensa ulkoistamisen ja kommunikoinnin ohjaajalle uudella tavalla. Se kohdentaa katseen asiakkaan tilanteen olennaisiin piirteisiin ja niiden välisiin yhteyksiin toimien arviointivälineen lisäksi ohjauksellisena välineenä fokusoiden ohjausta se ikään kuin avaa tapaamisen (tai koko palveluprosessin) käsikirjoituksen asiakkaalle. Kyselylomakkeista poiketen Tutka antaa yleiskuvan asiakkaasta jo yhdellä silmäyksellä. Numeeriset määrittelyt auttavat asiakkaan ja virkailijan yhteistä ymmärrystä. Asiakkaan ihan hyvin voi numeerisena olla aivan eri kuin virkailija oletti. Tutkan avulla asiakas arvioi itse tilannettaan eikä ole ensisijaisesti virkailijan arvioinnin kohteena. Tutkan avulla asiakas ja ohjaaja voivat keskustellen luoda yhteistä käsitystä asiakkaan tilanteesta. Parhaimmillaan Tutkan ympärillä käytävä keskustelu muistuttaa pikemminkin yhteistä tilanneanalyysia kuin asiantuntija-vetoisesti tehtyä haastattelua, missä toki ohjaajan/asiantuntijan ohjauksellisella osaamisella on olennainen rooli. Tärkeää kuitenkin on, että Työelämätutka auttaa juuri asiakasta hahmottamaan elämäntilanteestaan yhtäaikaisesti monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen työllistymiseensä tai muuhun työelämäsuhteen ratkaisuun Kaiken kaikkiaan kokeilujen koettiin aktivoineen asiakkaita: nämä alkoivat usein kertoa omasta tilanteestaan Työelämätutkaa tehdessään niin, että ei enää tarvittu haastattelua kuten aiemmin. Asiakkaiden mukaan siinä "oli tärkeitä kysymyksiä" ja "se pisti miettimään". Asiakkaat osasivat useimmiten tehdä arvion melko helposti ja jopa innostuneesti. Tutkan avulla on koettu helpommaksi ottaa puheeksi myös oman elämäntilanteen ongelmia, joiden ei muuten hahmoteta olevan TE -toimistossa käsiteltäviä asioita. Virkailijat pitivätkin Tutkan kaltaista välinettä tarpeellisena muun muassa siksi, että tähän asti ei ole ollut juuri tietoa siitä, mitä muuta edistymistä asiakkaan elämässä on tapahtunut. Tämä on erityisen tärkeää motivaation ylläpidon ja sitoutumisen kannalta silloin kun prosessit ovat pitkiä ja eteneminen tapahtuu pienin askelin. Tutkan tärkeä anti on toimia asiakaspalvelua yhdenmukaistavana ja jäsentävänä viitekehyksenä: se on eräänlainen check-list, joka tietyin väliajoin käydään asiakkaan kanssa läpi.

5 Arviointivälineenä: Tutka mahdollistaa pääsemisen ainutkertaisen asiakasprosessin -ajatuksesta asiakasprosessien ryhmätasoiseen tarkasteluun. Tutka voi toimia alkutilanteen ja lopputilanteen välisen eron mittarina (muutoksia kuvaa liike ulottuvuuksilla tai ulottuvuuksien välisen pinta-alan laajentuminen). Millaiseksi Tutka rakennetaan ja millaisia käytön tapoja se saa, on merkitystä sille, mitä asiakkaiden tilanteista aletaan nähdä ja mitä prosessista voidaan seurata. Tulkinnassa tärkeää huomioida, että positiiviset muutokset dimensioiden asteikolla voivat olla numeerisesti kasvavaan tai pienenevään suuntaan. Positiivista muutosta voi kuvata sekin, että asiakas arvioi "Osaamiseni on työelämään riittävä" alkuarviotaan pienemmäksi saatuaan ohjauksessa selkeämmän kuvan todellisesta osaamisestaan suhteessa työelämän vaatimuksiin ja tämän seurauksena hakeutuu tarvitsemaansa täydennyskoulutukseen. Kokoamalla arviot/tulokset ajoittain Tutka-yhteenvedoiksi saadaan kuva siitä mitä asiakasprosesseissa kokonaisuutena tapahtuu. Tällaisia yhteenvetoja voidaan sitten käyttää esimiestyössä ja ohjauksen tiimien tasolla, palvelulinjakohtaisina yhteenvetoina ja koko TE-toimiston tasolla. Yhteenvetojen pohjalta voidaan tehdä havaintoja ja herättää keskustelua siitä, miten ohjaustyö ja asiakasprosessit näyttävät kokonaisuutena toteutuvan 5

6 Tutkayhteenveto koko ohjauksen asiakkaistosta tavoitteet selvät 5 toimeentulo kunnossa luottaaminen mahd. 1 Sarja1 läheistuki 0 hakutapojen aktiivisuus Sarja Sarja työkyvyn riittävyys vaihtoehtojen joustavuus osaamisen riittävyys 6

7 Tilanne syyskuussa 01: TUTKA herättänyt laajasti myönteistä kiinnostusta (=seurantaväline, jota odotetaan!!) Asiakaskäytössä jo nyt paperilomakkeena, sähköisen version kehittämistyö käynnistetty loppukesästä: Tieto Finland OY tekee muuntojoustavan selainpohjaisen sovelluksen, jota kehitetään yhteistyössä asiakaspalveluvirkailijoiden kanssa (Pirkanmaan TE-toimisto; Tampere) Sovellus valmistunee keväällä 015 ja varsinainen käyttöönotto kytketään URA järjestelmän versionvaihtoon kesällä 015. Asiakas voi käyttää Tutkaa itsenäisesti Oma asiointi palvelun kautta (vaatii vanhan tunnistautumisen) < mahdollistaa sen, että myös virkailija pääsee katsomaan asiakkaan Tutkaa < mahdollistaa Tutka yhteenvetojen teon eri asiakasryhmistä < mahdollistaa Tutkan hyödyntämisen asiakasprosessien eri vaiheissa: alkupalvelu palvelulinja palvelu Lähdetään liikkeelle työelämätutkalla, aika näyttää millaisia erilaisia versioita siitä tarvitaan KIITOS!

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

YHTEISTYÖN HAASTEET SAMPOLAN KAMPUKSELLA Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti

YHTEISTYÖN HAASTEET SAMPOLAN KAMPUKSELLA Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti YHTEISTYÖN HAASTEET SAMPOLAN KAMPUKSELLA Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti 2013 Yhteistyön haasteet Sampolan kampuksella Mika Nieminen, Johanna Leväsluoto, Nina

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa Loppuraportti 12.4.2011 Hilkka Ylisassi Verve Consulting 0 GAS:N

Lisätiedot