KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N

2 Kuva 1 Kuva S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T I ME R O P E R AT I O N Kuva 4 19 Kuva Kuva 6 Kuva Oheisessa kuvassa on kauko-ohjaimen näyttö kaikkien toimintojen symbolit näkyvissä. Todellinen näyttö saattaa olla erinäköinen.

3 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET OMINAISUUDET JA TOIMINNOT ILMASTOINTILAITTEEN OSAT ESIVALMISTELUT KÄYTTÖ ILMAVIRRAN SUUNTAAMINEN AUTOMAATTINEN ILMAN JAKAMINEN AJASTIMEN KÄYTTÖ YÖOHJELMAN KÄYTTÖ ECONOMY OHJELMA H I -P O W E R OHJELMA ILMANVAIHTIMEN KUIVAUS AUTOMAATTINEN SUODATTIMIEN PUHDISTUS PUHDISTUS JA HUOLTO KÄSINOHJATTU AUTOMAATTIKÄYTTÖ VIANETSINTÄTAULUKKO KÄYTTÖOHJEITA

4 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT AUTOMAATTINEN SUODATTIMIEN PUHDISTUS Ilmastointilaitteen suodattimet puhdistuvat automaattisesti säännöllisin väliajoin. VAAKASUORA ILMAVIRTA: JÄÄHDYTYKSELLÄ PYSTYSUORA ILMAVIRTA: LÄMMITYKSELLÄ Jäähdytettäessä, ilmavirta on mahdollista suunnata vaakatasossa, jottei jäähdytetty ilma kohdistu suoraan huoneessa oleviin. Lämmitettäessä, ilmavirta on mahdollista suunnata pystysuoraan, jolloin saadaan tehokkaasti viihtyisä ja lämmin ympäristö. SISÄINEN UV-PUHDISTUS Ilman epäpuhtaudet ja bakteerit neutraloidaan UV-toiminnon (ultraviolettisäteilyn avulla). 2

5 ILMASTOINTILAITTEEN OSAT Kuva 1 Sisäyksikkö 1 Ilmanottoritilät 2 UV lamppu (4 kohtaa) 3 Näyttö (Kuva 2) 4 Suodattimien puhdistuksen merkkivalo (pun.) 5 Ajastimen merkkivalo (vihr.) 6 Käytön merkkivalo (pun.) 7 Matalan äänitason merkkivalo (vihr.) 8 Teho-ohjelman merkkivalo (orans.) 9 Kauko-ohjainsignaalin vastaanotin 10 Etupaneeli (Kuva 4) 11 MAINTENANCE/MANUAL AUTO painike Painettaessa MANUAL AUTO painiketta yli 10 sekuntia, käynnistyy testijäähdytys toiminto. Testijäähdytys toimintoa käytetään vain asennuksen yhteydessä. (valtuutetun asentajan käyttöön) Jos testijäähdytystoiminto jostakin syystä käynnistyy, voidaan se keskeyttää START/STOP painikkeella. 12 Ilmansuodattimet 13 Suodatinkasetti 14 Ilmanohjain 15 Vaakasuuntainen ilmanohjain (ilmanohjaimen takana) 16 Liikkuva ilmanohjain 17 Sähköjohto 18 Pistoke Kuva 4 Ulkoyksikkö 19 Ilmanottoaukko 20 Ilmanpoistoaukko 21 Putkisto 22 Tyhjennysaukko (pohjassa) Kuva 5 Kauko-ohjain 23 Signaalin lähetin 24 Kauko-ohjaimen näyttö (Kuva 6) 25 COIL DRY näyttö (lämmönvaihtimen kuivaus) 26 Käyttötapanäyttö 27 Puhaltimen nopeuden näyttö 28 ECONOMY ohjelman näyttö 29 Tiedonsiirron symboli 30 Lämpötilan näyttö 31 Automaattisen ilman jakamisen näyttö 32 Patterin tehon näyttö 33 Ajastimen käynnistyksen näyttö 34 Ajastimen pysäytyksen näyttö 35 START/STOP -painike (käynnistys/pysäytys) 36 SET TEMP. -painike ( / ) (lämpötilan asetus) 37 COOL -painike (jäähdytys) 38 DRY -painike (kuivaus) 39 HEAT -painike (lämmitys) 40 SLEEP -painike (yöohjelma) 41 AUTO -painike (automaatti) 42 FAN -painike (puhallin) 43 COIL DRY -painike (lämmönvaihtimen kuivaus) 44 FILTER -painike (suodattimien puhdistus) 45 HI-POWER -painike (tehokäyttö) 46 SUPER QUIET -painike (hiljainen toiminto) 47 FAN CONTROL -painike (puhaltimen säätö) 48 ECONOMY -painike (säästöohjelma) 49 SWING -painike (automaattinen ilmanohjaus) 50 AIR DIRECTION-painike (vaakasuuntainen ilmanohj.) 51 AIR DIRECTION-painike (pystysuuntainen ilmanohj.) 52 ON TIMER -painike (ajastimen käynnistys) 53 OFF TIMER -painike (ajastimen pysäytys) 54 SET TIME -painike ( / ) (kellon asetus) 55 SET (TIMER) -painike (ajastimen asetus) 56 CANCEL (TIMER) -painike (ajastinasetusten peruutus) 57 TEST RUN -painike (testikäyttö) 58 RESET -painike (kauko-ohjaimen nollaus) 59 CLOCK ADJUST -painike (kellon asetusten käynnistys) Taivuta kuvasivu esiin käyttöohjeen marginaalista. 3

6 ESIVALMISTELUT Kauko-ohjaimen kannen aukaisu ja sulkeminen Avaa hellävaroen (Älä ole kovakourainen) Tartu kanteen sen kummaltakin sivulta ja paina kansi paikalleen kunnes kuulet napsahduksen. Kauko-ohjaimen pattereiden vaihdon merkkivalo Kauko-ohjain on päällä/pois tietyn ajanjakson. Pattereiden vaihdon merkkivalo (Kuva 6(32)) ilmestyy näyttöön käytön aikana. Käynnistettäessä: vilkkuu näytössä 5 kertaa Sammutettaessa: ilmestyy näyttöön noin 10 minuutiksi. Jos patterin vaihdon merkkivalo ilmestyy näyttöön, vaihda patterit heti kun mahdollista. (vaikka kauko-ohjain toimisikin) TEST RUN -painike Tätä painiketta käytetään ilmastointilaitteen asennuksen yhteydessä. Painiketta ei tule painaa normaalin käytön aikana koska se muuttaa ilmastointilaitteen termostaatin toimintaa. Jos painiketta painetaan normaalin käytön aikana, käynnistyy testiohjelma. KÄYTÖN merkkivalo (pun.) (Kuva2(6)) AJASTIMEN merkkivalo (vihr.) (Kuva 2(5)) vilkkuvat yhtäjaksoisesti. Pysäyttääksesi testiohjelman, paina START/STOP- painiketta (Kuva 5(35)). Ilmastointilaite pysähtyy. TEST RUN -painike Jatkuvatoiminen jäähdytystoiminto Jos TEST RUN-painiketta (Kuva 5(57)) painetaan jäähdytyksen aikana, laite vaihtuu jatkuvaan jäähdytystilaan jolloin huone jäähtyy riippumatta termostaatin toiminnasta. Jatkuvatoiminen jäähdytystoiminto on tarkoitettu keräämään kylmäaine ulkoyksikköön ennen ulkoyksikön mahdollista irrotusta tai siirtoa. (Älä paina TEST RUN -painiketta normaalin käytön aikana. 4

7 Virran kytkeminen Liitä pistoke (kuva 1 (18)) pistorasiaan. Kiinteän asennuksen ollessa kyseessä kytke sulake/virtakytkin toimintaan. Paristojen asennus (LR03 x 2) Paina ja liu'uta kauko-ohjaimen taustapuolella olevaa paristokotelon kantta saadaksesi sen auki. Liu'uta nuolen suuntaan ja paina samalla merkin Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että navat tulevat oikeille paikoilleen (+/ ). Sulje paristokotelon kansi. RESET-painike (Kuva 5(58)) Jos kauko-ohjain ei toimi normaalisti pattereiden vaihdon jälkeen, paina RESET -painiketta (Kuva 5(58)). Paina RESET -painiketta teräväkärkisellä esineellä esim. kuulakärkikynä. RESET painike kohdalta. VARO! Varmista, etteivät lapset vahingossa niele paristoja. Jos kauko-ohjain on käyttämättä pitkän aikaa, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita ohjainta. Jos paristosta vuotava neste pääsee kosketuksiin ihon, silmien tai suun kanssa, pese välittömästi runsaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen. Poista toimimattomat paristot heti ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaan. Älä yritä ladata paristoja. Paina aina RESET-painiketta pattereiden vaihdon jälkeen välttääksesi toimintahäiriöitä. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja. Normaalikäytössä paristot kestävät noin yhden vuoden. Vaihda paristot seuraavissa tilanteissa: - Pattereiden vaihdon merkkivalo palaa - Kauko-ohjaimen toiminta-alue lyhenee - Kauko-ohjain ei toimi kunnolla. Kellonajan asetus Paina painiketta CLOCK ADJUST-painiketta (kuva 5 (59)). Käytä kynän kärkeä tai muuta pientä esinettä. Käytä painikkeita SET TIME +/ (ajan asetus) (kuva 5 (54)) asettaaksesi oikean kellonajan. Painike +: aika lisääntyy Painike : aika vähenee (Aika lisääntyy/vähenee jokaisesta painalluksesta minuutin kerrallaan. Halutessasi muuttaa aikaa 10 minuuttia kerrallaan pidä painiketta painettuna.) Paina painiketta SET-painiketta (Kuva 5(55)). Tämä päättää ajan asetuksen ja käynnistää kellon. Kauko-ohjaimen käyttö Jotta kauko-ohjain toimisi kunnolla, se täytyy suunnata signaalin vastaanotinta (kuva 1(9)) kohti. Käyttöalue: n. 7 m Ilmastointilaitteen vastaanottaessa signaalin kunnolla kuuluu piippaus. Jos piippausta ei kuulu, paina kauko-ohjaimen painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimen teline Aseta telineeseen Vedä ulos Ruuvit Paina paikalleen 1 Kiinnitä teline. 2 Aseta kauko-ohjan telineeseen. 3 Irrota kauko-ohjain telineestä (kädellä). 5

8 KÄYTTÖ Käyttötavan valinta Paina haluamaasi käyttötavan painiketta: Jäähdytys: Paina COOL-painiketta (Kuva 5(37)) Lämmitys : Paina HEAT-painiketta (Kuva 5(39)) Kuivaus: Paina DRY-painiketta (Kuva 5(38)) Auto: Paina AUTO-painiketta (Kuva 5(41)) Puhallin: Paina FAN-painiketta (Kuva 5(42)) Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (Kuva 2(6)) syttyy. Ilmastointilaite käynnistyy. Painettaessa START/ STOP-painiketta (Kuva 5(35)) käynnistyy ohjelma, jota on käytetty ennen laitteen pysäyttämistä. Termostaatin asetus Esimerkki: Valittuna jäähdytys Paina painiketta SET TEMP (lämpötilan asetus) (kuva 5 (36)). : Paina nostaaksesi termostaatin asetusarvoa. : Paina laskeaksesi termostaatin asetusarvoa. Termostaatin asetusalue AUTO C Lämmitys C Jäähdytys/Kuivaus C Termostaattia ei voi käyttää huonelämpötilan asetukseen käyttötavan FAN (puhallin) aikana (lämpötila ei ole näkyvissä kauko-ohjaimen näytössä). Puhaltimen nopeuden asetus Paina FAN CONTROL -painiketta (puhaltimen säätö) (Kuva 5(47)) Puhaltimen nopeus vaihtuu jokaisesta painalluksesta seuraavasti: AUTO Esimerkki: Valittuna 28 C Noin kolme sekuntia myöhemmin koko näyttö ilmestyy uudelleen näkyviin. Valittuna AUTO: Lämmitys: Puhallin toimii siten, että se kierrättää lämmitettyä ilmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Puhallin käy kuitenkin erittäin pienellä nopeudella, kun sisäyksikön tuottaman ilman lämpötila on matala. Jäähdytys: Kun huonelämpötila lähestyy termostaatin asetusarvoa, puhaltimen nopeus hidastuu. Puhallin: Puhallin käy erittäin pienellä nopeudella seurannan aikana sekä lämmityksen alussa. Super Quiet (matala äänitaso): Paina SUPER QUIET-painiketta (Kuva 5(46)) Sisäyksikön MATALAN ÄÄNITASON merkkivalo (vihreä) syttyy (Kuva 5(46)) (Kauko-ohjaimessa ei merkkivaloa) SUPER QUIET (matala äänitaso) ohjelma käynnistyy. Matalan äänitason ollessa kytkettynä sisäyksikön puhallusteho laskee. MATALAN ÄÄNITASON ohjelma kytkeytyy pois päältä seuraavista muutoksista. Puhallinnopeuden muutokset. HI-POWER ohjelman käynnistys. Kun ilmastointilaite pysäytetään kytkeytyy myös MATALAN ÄÄNITASON ohjelma. Kun ilmastointilaite käynnistetään, kytkeytyy päälle puhallinnopeus joka on asetettu kauko-ohjaimen puhallinnopeuden näyttöön. Matalan äänitason ollessa kytkettynä lämmitys- ja jäähdytysteho laskevat hieman. 6

9 M104_ En , 9:54 AM

10 ILMAVIRRAN SUUNTAAMINEN Pystysuuntainen (ylös-alas) ja vaakasuuntainen (oikea-vasen) ilmavirta ohjataan kauko-ohjaimen AIR DIRECTION-painikkeilla. Paina AIR DIRECTION-painikkeita vasta kun sisäyksikön valittu ohjelma on käynnistynyt ja ilmanohjaimet ovat lopettaneet liikkeensä. Pystysuuntainen ilmavirran suuntaaminen Avaa kauko-ohjaimen kansi. Paina AIR DIRECTION (ylös-alas)-painiketta (Kuva5(51)) Painettaessa AIR DIRECTION (ylös-alas)-painiketta ilmavirran suunta muuttuu seuraavan toiminta-alueen mukaisesti. Voit valita haluamasi puhallussuunnan. Jäähdytys/kuivaus alue 1-4 Lämmitysalue 5-8 Ilmanohjaimet Kääntyvä ilmanohjain * Kauko-ohjaimen näyttö ei muutu * Ylös-alas suuntaavat ilmanohjaimet kääntyvät nuolten suuntaan. Jos haluat maksimoida jäähdytys- ja lämmitystehon käytä yllä mainittuja toiminta-alueita. Fan range VAARA! Älä koskaan työnnä sormia tai mitään esineitä ilmanpoistoaukkoon, koska puhallin pyörii suurella nopeudella ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Ilmavirran suuntaaminen Laitetta käynnistettäessä tai käyttötavan vaihdon jälkeen ilmanohjaimen asento sovitetaan automaattisesti alla kuvatulla tavalla käyttötapaan (esim. lämmitys, jäähdytys). Jäähdytys/Kuivaus/Puhallin: ilmavirta vaakatasossa Lämmitys: alaspäin suunnattu ilmavirta TEHOKÄYTÖN (ks. s. 12) aikana ilmavirta ylös/alas suunnataan automaattisesti parhaan mahdollisen lämmitys-/ jäähdytystehon saavuttamiseksi. Kun kauko-ohjaimen AIR DIRECTION painikkeita (ilmanohjaus) on painettu, saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin pystysuuntaisen ilmavirran ohjain (ylös/ alas) tai vaakasuuntaisen ilmavirran ohjain (vasen/oikea) asettuu haluttuun asentoon. Tänä aikana ilmavirtaa ei voi suunnata, vaikka painaisi toistamiseen painikkeita AIR DIRECTION (ilmanohjaus). Käyttötavalla AUTO seurannan ollessa käynnissä (ks. s. 7) vaakasuuntainen ilmavirta on vakio eikä sitä voi suunnata. Jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) ylös/alas painetaan toiminnon automaattinen ilman jakaminen ylös/alas (ks. s. 11) aikana, automaattinen ilman jakaminen ylös/alas kytkeytyy pois toiminnasta. Vastaavasti jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) vasen/oikea painetaan toiminnon automaat tinen ilman jakaminen vasen/oikea aikana, automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea kytkeytyy pois toiminnasta. Vaakatasoinen ilmavirran suuntaaminen Avaa kauko-ohjaimen kansi. Paina AIR DIRECTION (vasen-oikea)-painiketta (Kuva 5(50)) Painettaessa AIR DIRECTION (vasen-oikea)-painiketta (Kuva 5(50)) ilmavirran suunta muuttuu seuraavan toiminta-alueen mukaan. > Eteenpäin > Oikealle VAARA! Säädettäessä vaakasuuntaista ilmanohjainta täytyy ensin pysäyttää ilmastointilaite. Ennen suuntaamista on vielä varmistettava, että laite on pysähtynyt kokonaan. Vasemmalle < Eteenpäin < Voit valita haluamasi puhallussuunnan. Käynnistäessäsi ilmastointilaitteen puhallussuunta asettuu puhaltamaan eteenpäin. * Kauko-ohjaimen näyttö ei muutu. 8

11 AUTOMAATTINEN ILMAN JAKAMINEN Kytke ilmastointilaite toimintaan ennen näiden toimintojen suorittamista. AUTOMAATTISEN ILMAN JAKAMISEN valinta Avaa kauko-ohjaimen kansi valitaksesi automaattisen ilman jakamisen asetuksia. Paina painiketta SWING (kääntö) (kuva 5 (49)). SWING-näyttö (automaattinen ilman jakaminen) (kuva 6 (31)) syttyy. Automaattinen ilman jakaminen muuttuu jokaisesta painikkeen SWING (kääntö) painalluksesta seuraavasti: Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas Automaattinen ilman jakaminen kytketty pois toiminnasta Automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas/vasen/oikea AUTOMAATTISEN ILMAN JAKAMISEN pysäytys Paina painiketta SWING (kääntö) (Kuva 5(49)) ja valitse STOP. Ilmanohjain palaa asentoon, jossa se oli ennen automaattisen ilman jakamisen käynnistystä. Automaattinen ilman jakaminen Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas: Automaattinen ilman jakaminen seuraavalla tavalla valittuna olevan ilmavirran suunnan mukaan. Ilmavirran suunta on 1 4 (jäähdytys, kuivaus) Ylempi ilmanohjain on vaaka-asennossa, alempi ilmanohjain liikkuu (kääntyy) suunnatakseen ilmavirran laajalle alueelle. Ilmavirran suunta on 5 8 (lämmitys) Koska ilmanohjain on asetettu alaviistoon tai suoraan alas, ilmavirta on suunnattu pääasiassa kohti lattiaa. Automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea: Ilmanohjain liikkuu (kääntyy) suunnassa vasen/oikea. Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas/vasen/oikea: Ilmanohjain liikkuu (kääntyy) sekä ylös/alas että vasemmalle/ oikealle. Automaattinen ilman jakaminen saattaa keskeytyä väliaikaisesti, jos ilmastointilaitteen puhallin ei toimi tai se toimii erittäin pienellä nopeudella Jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) ylös/alas painetaan toiminnon automaattinen ilman jakaminen ylös/alas aikana, automaattinen ilman jakaminen ylös/alas kytkeytyy pois toiminnasta. Vastaavasti jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) vasen/oikea painetaan toiminnon automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea aikana, automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea kytkeytyy pois toiminnasta. 9

12 AJASTIMEN KÄYTTÖ Varmista ennen ajastimen käyttöä, että kauko-ohjaimeen on asetettu oikea kellonaika (ks. s. 5). Painikkeen OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) käyttö Avaa kauko-ohjaimen kansi suorittaaksesi ajastimen asetukset Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (kuva 5 (35)) (jos laite on jo toiminnassa, siirry kohtaan 2). Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 2 (6)) syttyy. Valitse haluamasi ajastimen toiminta-aika ja paina sen jälkeen painiketta OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) (Kuva 5(53)) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) (Kuva 5(52)). Toiminnon OFF TIMER tai ON TIMER symboli vilkkuu. Valitse painikkeilla SET TIME (ajan asetus) (kuva 5 (54)) haluamasi PYSÄYTYKSEN aika tai KÄYNNISTYKSEN aika Painike +: Paina lisätäksesi aikaa. Painike : Aika lisääntyy viisi minuuttia kerrallaan. Paina vähentääksesi aikaa. Aika vähenee viisi minuuttia kerrallaan. Suuntaa kauko-ohjain kohti sisäyksikköä ja paina painiketta SET (ajastimen asetus) (Kuva 5(55)). Toiminnon OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) symboli lakkaa vilkkumasta. Sisäyksikössä oleva AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) syttyy. Mikäli toiminto ON TIMER (käynnistyksen ajastin) on valittuna, ilmastointilaite pysähtyy. Ajastimen peruutus Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). Ajastimen asetusten muuttaminen Toista kohdat 2 4. Ilmastointilaitteen pysäytys ajastimen ollessa toiminnassa Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys). Ohjelma-ajastimen käyttö 1 2 Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (kuva 5 (35)) (jos laite on jo toiminnassa, siirry kohtaan 2). Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 2 (6)) syttyy. Aseta haluamasi ajat toiminnoille OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) ja ON TIMER (käynnistyksen ajastin). Ks. kohta "Painikkeen OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) käyttö" asettaaksesi haluamasi toiminnon ja ajat. Sisäyksikössä oleva AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) (kuva 2 (5)) palaa. Ajastimen peruutus Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) sammuu. Toiminnon OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) peruutus 1. Paina peruutettavan ajastimen painiketta (OFF (pysäytys) tai ON (käynnistys)). 2. Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). Ajastimen asetusten muuttaminen 1. Paina muutettavan ajastimen painiketta (OFF (pysäytys) tai ON (käynnistys)). 2. Aseta aika ajastimen painikkeilla "+" ja " " SET TIME (ajan asetus). 3. Paina painiketta SET (ajastimen asetus). Ilmastointilaitteen pysäytys ajastimen ollessa toiminnassa Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys). Ohjelma-ajastin Ohjelma-ajastimella voidaan yhdistää OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) ja ON TIMER (käynnistyksen ajastin) yhdeksi jaksoksi. Jakso voi käsittää 24 tunnin aikana yhden siirtymisen toiminnosta OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) toimintoon ON TIMER (käynnistyksen ajastin) tai päinvastoin. Ensimmäisenä toimintaan kytkeytyy se ajastin, joka on asetettu lähimmäksi todellista kellonaikaa. Toimintojen järjestys on osoitettu kauko-ohjaimen näytössä olevalla nuolella (OFF ON tai ON OFF). Esimerkkinä ohjelma-ajastimen käytöstä on ajastaa ilmastointilaite pysähtymään automaattisesti (OFF TIMER) nukkumaanmenon jälkeen ja käynnistymään aamulla automaattisesti (ON TIMER) ennen heräämistä. 10

13 YÖOHJELMAN KÄYTTÖ Toisin kuin muita ajastimia YÖOHJELMAA käytetään asetettaessa aika, jonka kuluttua ilmastointilaitteen käyttö pysähtyy Painikkeen SLEEP (yöohjelma) käyttö Paina painiketta SLEEP (yöohjelma) (kuva 5 (40)) ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa tai pois toiminnasta. Aika vaihtuu jokaisesta painalluksesta seuraavasti: (tuntia) (NOLLAUS) Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 2 (6)) ja AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) (kuva 2 (5)) palavat. Ajastimen peruutus Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). Ilmastointilaitteen pysäytys ajastimen ollessa toiminnassa Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys). Ajastimen asetusten muuttaminen Paina painiketta SLEEP (yöohjelma) (Kuva 5(40)), kunnes näyttöön ilmestyy viimeisin asetusaika. Paina painiketta SLEEP (yöohjelma) (Kuva 5(40)) uudelleen muuttaaksesi aikaa. Aika vaihtuu jokaisesta painalluksesta seuraavasti (muutos viimeisimmästä asetusajasta): (tuntia) Ajastimen ajan tarkistaminen (NOLLAUS) Asetettavassa ajastimessa jäljellä oleva aika näkyy näytössä viiden sekunnin ajan. 11

14 SÄÄSTÖKÄYTTÖ (ECONOMY) Ilmastointilaitteen ollessa käytössä Avaa kauko-ohjaimen kansi ja paina sen jälkeen painiketta ECONOMY (säästökäyttö) (Kuva 5(48)). Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy symboli "ECO". Säästökäyttö käynnistyy. Paina uudelleen painiketta ECONOMY (säästökäyttö) (Kuva 5(48)). Symboli "ECO" häviää kauko-ohjaimen näytöstä. Normaalikäyttö käynnistyy. Säästökäyttö Puhalluksen ollessa maksimissaan SÄÄSTÖKÄYTTÖ on n. 70% ilmastointilaitteen normaalista toiminnasta lämmityksellä ja jäähdytyksellä. SÄÄSTÖKÄYTÖN ollessa toiminnassa jäähdytyksen aikana kosteudenpoisto paranee. Tämä toiminto on erityisen sopiva, kun haluat poistaa huoneesta kosteutta laskematta huoneen lämpötilaa merkittävästi. SÄÄSTÖKÄYTÖN aikana termostaatin asetusarvo muuttuu automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan, jotta voitaisiin välttää liiallinen lämmitys ja jäähdytys taloudellisuuden takaamiseksi. Jos huone ei lämpiä (tai jäähdy) kunnolla säästökäytön aikana, valitse normaalikäyttö. Jos ilmastointilaite pysäytetään, käynnistettäessä käynnistyy normaalikäyttö. Käyttötavalla AUTO seurannan ollessa käynnissä ilmastointilaite ei käynnistä SÄÄSTÖKÄYTTÖÄ, vaikka SÄÄSTÖKÄYTTÖ olisi valittu painamalla painiketta ECONOMY (säästökäyttö). TEHOKÄYTTÖ (HI-POWER) Kytke ilmastointilaite toimintaan ennen näiden toimintojen suorittamista. TEHOKÄYTTÖ (HI-POWER) Avaa kauko-ohjaimen kansi ja paina sen jälkeen painiketta HI-POWER (tehokäyttö) (Kuva 5(45)). Sisäyksikössä oleva TEHOKÄYTÖN merkkivalo (oranssi) (kuva 2 (8)) syttyy. TEHOKÄYTÖN kytkeminen pois toiminnasta Paina uudelleen painiketta HI-POWER (tehokäyttö) (Kuva 5(45)). Sisäyksikössä oleva TEHOKÄYTÖN merkkivalo (oranssi) sammuu. Normaalikäyttö käynnistyy. TEHOKÄYTTÖ kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta seuraavissa tapauksissa: Jos HI-POWER ohjelman aikana valitaan SUPER QUIET ohjelma, HI-POWER ohjelma kytkeytyy pois. Lämmityksen aikana Huonelämpötila on 2 C lämpimämpi kuin termostaatin asetusarvo. Jäähdytyksen aikana Huonelämpötila on 1 C kylmempi kuin termostaatin asetusarvo tai TEHOKÄYTÖN käynnistymisestä on kulunut 30 minuuttia. passed since the HI-POWER operation began. Puhaltimen aikana TEHOKÄYTÖN käynnistymisestä on kulunut 15 minuuttia. Tehokäyttö Lämmityksen aikana Sisäyksikkö käy maksimiteholla, kunnes huonelämpötila on 2 C lämpimämpi kuin termostaatin asetusarvo. Jäähdytyksen aikana Sisäyksikkö käy maksimiteholla, kunnes huonelämpötila on 1 C kylmempi kuin termostaatin asetusarvo. Puhaltimen aikana Sisäyksikön ilmavirta lisääntyy. Kuivauksen aikana TEHOKÄYTÖN aikana ei voi säätää ilmavirtaa. 12

15 LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS (COIL DRY) Sisäyksikön kuivauksen jälkeen käynnistyy suodattimien UV (ultraviolettisäteet) puhdistus mikä estää homeen ja bakteerien synnyn sisäyksikön sisälle. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS kestää noin 20 minuuttia painikkeen COIL DRY (lämmönvaihtimen kuivaus) painamisesta ja se pysähtyy automaattisesti. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN käynnistys Paina painiketta COIL DRY (Kuva 5 (43)) (lämmönvaihtimen kuivaus) (kun ilmastointilaite on toiminnassa tai pysähtynyt). Vain sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) syttyy. Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy "COIL DRY" (lämmönvaihtimen kuivaus), joka häviää n. 20 minuutin kuluttua. Painettaessa painiketta COIL DRY (lämmönvaihtimen kuivaus) uudelleen LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN aikana kuivaus käynnistyy uudelleen. HUOM! LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN käynnistyessä sisäyksikön käyttötapana on lämmitys ja puhallin sisäyksikön sisäosan kuivaamista varten. Tämän takia huoneen lämpötila ja kosteus saattavat hieman nousta. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUSTA ei voi käyttää huoneilman puhdistukseen. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS on tehokkainta, kun se suoritetaan usein. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN lopetus Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (Kuva 5 (35)) LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN ollessa toiminnassa. Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) sammuu. Kauko-ohjain on toiminto lopetettu tilassa. Lämmönvaihtimen kuivaus Seuraavat toiminnot suoritetaan LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN aikana ennen kuin kuivaus lopetetaan automaattisesti n. 20 minuutin kuluttua. Kuivaus (n. 18 minuuttia) LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN käynnistyttyä sisäyksikön sisäpuoli kuivataan. UV puhdistus (n. 2 minuuttia) UV (ultraviolettisäteet) kohdistuvat suodattimien pintaan jolloin kaikki lika, bakteerit ja homeitiöt desinfioidaan. Epäpuhtaudet siirtyvät pölykasettiin. Samanaikaisesti ilmansuodattimien raikastavat ja puhdistavat toiminnot palautuvat normaaliin tilaan. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS lopetetaan. 13

16 AUTOMAATTINEN SUODATTIMEN PUHDISTUSTOIMINTO Tämä kätevä toiminto poistaa asetetuin väliajoin automaattisesti pölyn ilmansuodattimista. Automaattinen suodattimen puhdistustoiminto voidaan käynnistää myös kauko-ohjaimella. Automaattinen suodattimen puhdistus Automaattisen suodattimen puhdistuksen käyttö Automaattinen suodattimen puhdistus suoritetaan, kun ilmastointilaite on toiminut asetetun ajan ja pysähtyy tai kun painetaan kauko-ohjaimen painiketta FILTER (Kuva 5 (44)) Automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (punainen) (Kuva 2 (4)) syttyy. VARO! Älä koske suodattimiin automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana. Sisäyksikön toiminta häiriintyy, jos suodattimia vedetään tai työnnetään. Jos suodattimia vedetään tarpeettomasti, ne saattavat vaurioitua tai irrota ja aiheuttaa loukkaantumisriskin. 1. Suodattimet työntyvät ulos Suodattimet työntyvät automaattisesti ulos sisäyksikön etupaneelin alapuolelta. Tällöin suodattimissa oleva pöly kerääntyy pölysäiliöihin (etupaneelin takana). Etupaneeli 2. Suodattimet työntyvät takaisin sisään Kun suodattmet ovat työntyneet ulos, ne työntyvät automaattisesti takaisin sisään omille paikoilleen sisäyksikössä. Kun automaattinen suodattimen puhdistus on päättynyt, sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (Kuva 2 (4)) sammuu. HUOLLON merkkivalo HUOLLON merkkivalo (Kuva 2 (4)) välkkyy automaattisen suodattimien puhdistuksen aikana sillon, jos suodattimia ei ole asennettu paikalleen tai niitä vedetään. Jos näin tapahtuu ilmastointilaitteen ollessa toiminnasssa, irrota pistoke pistorasiasta ja noudata kappaleen PÖLY- SÄILIÖN HUOLTO ohjeita asentaaksesi suodattimet takaisin paikalleen. AUTOMAATTISEN PUHDISTUSTOIMINNON jaksoajan valinta Automaattisen suodattimien puhdistuksen jaksoaikaa voidaan vaihtaa. Suodattimien likaisuudesta riippuen kaikki pöly ei välttämättä irtoa suodattimista puhdistustoiminnon aikana. Tällöin kannattaa vaihtaa puhdistuksen jaksoaikaa 50h jolloin puhdistus tapahtuu tehokkaammin. Asettaaksesi jaksoajan uudestaan paina kauko-ohjain stop tilaan (vain CLOCK ja aika näkyvissä) 1. Paina SET TIME-painiketta (Kuva 5 (54)) yli 3 sekuntia. Puhdistustoiminnon jaksoajat ilmestyvät kauko-ohjaimen näyttöön vilkkuen. 2. Valitse jaksoaika käyttäen painikkeita ja (Kuva 5 (54)) Painamalla näitä painikkeita voit valita jaksoajan alla olevien jaksoaikojen välillä. 50H 100H Tehdasasetukset ovat 100H. Halutessasi tehokkaamman puhdistuksen valitse 50h. 3. Osoita kauko-ohjain kohti sisäyksikköä ja paina SET -painiketta (Kuva 5 (55)). Kauko-ohjaimen näyttö lopettaa vilkunnan ja lähettää signaalin sisäyksikölle. Jos et paina SET -painiketta (Kuva 5 (55)), jaksoajan muutos ei tallennu laitteen muistiin. 14

17 Automaattinen suodattimien puhdistustoiminto Suodatinten likaisuudesta riippuen kaikki pöly ei välttämättä irtoa suodattimista automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana. Toista siinä tapauksessa automaattinen suodattimen puhdistus. Jos suodattimissa on yhä pölyä usean automaattisen suodattimen puhdistuksen jälkeenkin, huolla pölysäiliöt (ks. s. 16). Suodattimissa olevasta pölystä, esim. sen öljyisyydestä tai kovettumisesta, riippuen pöly ei välttämättä irtoa automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana. Irrota siinä tapauksessa suodattimet ja pese ne vedellä (ks. s. 19). Automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana saattaa kuulua naksahduksia tai sihinää. Jos suodattimia vedetään tai työnnetään automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana, suodattimet eivät enää liiku ja HUOLLON merkkivalo (punainen) vilkkuu. Mikäli näin tapahtuu, noudata kappaleen Pölysäiliön huolto ohjeita asentaaksesi suodattimet takaisin paikoilleen. Jos suodattimet roikkuvat sisäyksikön ulkopuolella, ne saattavat työntyä automaattisesti takaisin sisään sisäyksikköön. Jos sisäyksikön alla on huonekaluja tai muita esteitä, automaattinen suodattimen puhdistus saattaa häiriintyä, kun suodattimet työntyessään ulos sisäyksiköstä törmäävät näihin esteisiin. Automaattinen suodattimen puhdistus kauko-ohjaimen avulla Paina FILTER -painiketta (Kuva 5 (44)) (kun ilmastointilaite on toiminnassa tai pysähtynyt). Automaattisen suodattimien puhdistuksen merkkivalo (punainen) syttyy sisäyksikköön. Automaattinen suodattimien puhdistus alkaa. Jos painiketta FILTER painetaan ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa, laite pysähtyy ja automaattinen suodattimien puhdistus suoritetaan. Ilmastointilaite käynnistyy jälleen, kun suodattimien puhdistus on päättynyt. Vaikka painiketta FILTER painetaan automaattisen suodattimien puhdistuksen aikana, puhdistus ei pääty. Ilmoitus pölysäilön huollosta Sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (punainen) (Kuva 2 (4)) syttyy ilman että automaattinen suodattimien puhdistustoiminto on käytössä, tarkoittaa merkkivalo että pölysäiliö on täynnä. Merkkivalon syttyessä tyhjennä pölysäiliöt. Automaattisen suodattimien puhdistuksen jaksoajasta riippuen, ilmoitus pölysäiliön tyhjentämisestä ilmestyy alla olevan taulukon mukaisesti. Automaattisen suodattimien puhdistuksen jaksoaika 50 tuntia 100 tuntia Jaksoaika jolloin pölysäiliön tyhjentämisen merkkivalo (Kuva 2 (4)) syttyy 2000 tuntia 4000 tuntia Pölysäiliön merkkivalon (punainen) syttyessä automaattinen suodattimien puhdistus ei käynnisty. (Myöskään kauko-ohjaimen FILTER -painiketta painettaessa ei suodattimien puhdistus käynnisty) Merkkivalon syttyessä puhdista pölykasetti ja paina painiketta MAINTENANCE/ MANUAL AUTO (Kuva 3 (11)). Pölysäiliön tyhjentämisen merkkivalo (Kuva 2 (4)) sammuu. Pölysäiliön tyhjentämisen merkkivalo (punainen) palaa, jos ilmastointilaite on toiminnassa tai pysäytetty. Jos pölysäiliötä ei ole tyhjennetty ja pölysäiliön merkkivalo sammuu, sisäyksiköstä saattaa pudota pölyä, kun automaattinen suodattimien puhdistus suoritetaan seuraavan kerran. Mikäli pölysäiliön merkkivalo (punainen) syttyy, varmista että tyhjennät pölysäiliöt. 15

18 HUOLTO Säännöllinen huolto lisää ilmastointilaitteen käyttöikää sekä parantaa jäähdytys- ja lämmitystehoa Pysäytä ilmastointilaite kauko-ohjaimella ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ilmastointilaitteen huoltoa. VARO! Varmista ennen ilmastointilaitteen huoltoa, että se on kytketty pois toiminnasta ja pistoke irrotettu pistorasiasta. Sisäinen puhallin käy suurella nopeudella ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä koske metalliosiin (lämmönvaihdin jne.) irrottaessasi pölysäiliötä. Saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Seiso tukevalla alustalla puhdistaessasi ilmastointilaitetta. Alustan ollessa hutera voit pudota ja loukata itsesi. Varmista huoltaessasi pölysäiliötä, että asennat sen kunnolla paikalleen. Jos pölysäiliöt eivät ole kunnolla paikoillaan, ne saattavat tippua ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Pölysäiliön huolto Kun sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (punainen) palaa, tyhjennä pölysäiliöt. Mikäli sisäyksikkö on asennettu pölyiseen tilaan, tyhjennä pölysäiliöt joka kolmas kuukausi, vaikka HUOLLON merkkivalo (punainen) ei palaisikaan. Pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä pölyä saattaa pudota lattialle. Aseta sisäyksikön alle lattialle esim. sanomalehti ennen pölysäiliön tyhjennystä. MAINTENANCE SIGN TIMER OPERATION SUPER QUIET HI-POWER 1. Irrota pölysäiliöt ja suodattimet sisäyksiköstä. Irrota suodattimet pölysäiliöistä. Esivalmistelut Pysäytä ilmastointilaite kauko-ohjaimen avulla Irrota pistoke pistorasiasta. 1. Avaa etupaneeli. Etupaneeli 3. Irrota pölysäiliöt ja suodattimet. Tartu kumpaankin pölysäiliöön sen keskikohdasta ja nosta pohjasta kuvan osoittamaan suuntaan 1. Irrota pölysäiliö sen jälkeen suuntaan 2. (Irrota pölysäiliöt ja suodattimet yhdessä.) 1 Tartu etupaneelin kumpaankin reunaan ja avaa etupaneeli kokonaan. Jatka avaamista vaaka-asennon yli. (Paneeli pysyy auki, vaikka irrotat otteesi.) 2 2. Avaa pölysäiliöiden salvat. 4. Irrota suodatin kummastakin pölysäiliöstä. Tartu suodattimen tartuntakohtaan ja vedä suodatin ulos pölysäiliöstä kuvassa olevan nuolen osoittamaan suuntaan. suodatin Pölysäiliöt salvat tartunta kohta klik klik Avaa kummankin pölysäiliön päissä olevat salvat (2 kpl, keltaiset). pölysäiliö Irrotettaessa suodatinta pölysäiliöstä saattaa pudota pölyä. Aseta pölysäiliön alle esim. sanomalehti ennen suodattimen irrotusta. 16

19 2. Tyhjennä pölysäiliöihin kerääntynyt pöly ja puhdista säiliöt. 1. Avaa pölysäiliöt. 1 Tartu pölykasetin sisäpinnassa oleviin salpoihin ja avaa salvat nuolen osoittamiin suuntiin kunnes kuulet napsahduksen. "Naps" 2 Avaa pölykasetti salvat "Naps" Kun olet pessyt kammiot vedellä, varmista ennen kammioiden asennusta, että ne ovat varmasti täysin kuivuneet. Harjojen kuivaaminen on erityisen vaikeaa, joten kuivaa ne pyyhkeellä tms. varmistuaksesi, että ne ovat varmasti kuivat. Jos pölysäiliöt kiinnitetään takaisin paikalleen märkänä, pöly ei irtoa suodattimista seuraavan automaattisen suodattimen puhdistuksen yhteydessä. 3. Kokoa kumpikin pölysäiliö 1 Aseta etukammio alaspäin ja laita takakammio etukammion päälle. takakammio takakammio etukammio etukammio Älä avaa harjanpitimiä väkisin. Ne saattavat vaurioitua ja aiheuttaa häiriöitä sisäyksikön toimintaan. Avatessasi pölykasettia, saattaa säiliöstä pudota pölyä. Tehdessäsi avaustoimenpidettä kannattaa pölysäiliön alle asettaa sanomalehti tai jokin muu suoja. 2 Napsauta salvat takaisin paikoilleen. "Naps" "Naps" 3 Pölykasetin puhdistus Käytä pölynimuria tai harjaa puhdistaaksesi pölykasetin harjakset ja sisäosan. Harjanpitimet ulkokammio Salvat Asettaessasi pölykasettia takaisin paikoilleen, varmista että se on oikein päin. Aseta pölykasetti kunnolla paikoilleen jotta sisäyksikön toiminta ei häiriinny. Jos pölykasetti on väärin asennettu ei automaattinen suodattimien puhdistus toimi. Harjat sisäkammio Älä avaa harjanpitimiä väkisin. Ne saattavat vaurioitua ja aiheuttaa häiriöitä sisäyksikön toimintaan. 2. Pese etu- ja takakammio vedellä, jos ne ovat erityisen likaisia. 1 Hankaa harjat kevyesti puhtaaksi C vedellä. Jos lika ei lähde, käytä mietoa synteettistä pesuainetta (matala-alkalinen tai neutraali) ja hankaa kevyesti. 2 Pyyhi etu- ja takakammiot kevyesti sienellä. 3 Huuhtele juoksevan veden alla. 4 Poista vesi etu- ja takakammiosta. 5 Pyyhi harjat ja kammiot pyyhkeellä tms. ja anna kuivua varjoisassa paikassa. Älä käytä muita puhdistusaineita kuin mietoa synteettistä pesuainetta (matala-alkalinen tai neutraali). Älä pese vedellä, joka on lämpimämpää kuin +60 C. Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai naarmuttavia esineitä. Älä kuivaa kuumalla ilmalla esim. hiustenkuivaajalla tms. Kammiot saattavat muuttaa muotoaan ja harjat irrota. 17

20 3. Asenna pölysäiliöt paikoilleen ja paina MAINTENANCE/MANUAL AUTO -painiketta. Aseta sen jälken ilmansuodattimet paikoilleen. 1. Asenna pölysäiliöt sisäyksikköön. 1 Varmista että kummankin pölysäiliön 2 keltaista salpaa ovat auki. 2 Avaa etupaneeli ja aseta pölysäiliöt sisäyksikköön niin pitkälle että kuulet niitten napsahtavan paikoilleen. PIIP Remove Lock salpa 3 Aseta pölysäiliö täysin paikoilleen ja sulje pölysäiliön kummallakin puolella olevat salvat. *Huollon merkkivalo (punainen) sammuu, mikäli se oli syttynyt. Paina MAINTENANCE / MANUAL AUTO -painiketta kunnes kuulet piippauksen. Jos painat MAINTENANCE/ MANUAL AUTO -painiketta yli 3 sekuntia, käynnistyy KÄSINOHJATTU AUTOMAATTIKÄYTTÖ (ks. s. 21) Muista painaa painiketta MAINTENANCE/MANUAL AUTO -painiketta, kun olet lopettanut huollon. Jos huollon merkkivalo (punainen) jää palamaan, automaattista suodattimien puhdistusta ei suoriteta. 3. Aseta suodattimet sisäyksikköön (yksi kummallekkin puolelle). 1 Aseta ilmansuodattimet pölysäiliön aukkoon. salpa "Naps" Remove Lock Pölysäiliö Jos salvat on suljettu ennen pölysäiliön paikalleen asettamista, saattaa se aiheuttaa toimintahäiriön. Laittaessasi pölysäiliötä takaisin paikalleen, varmista että sinulla on säiliöstä tukeva ote pölysäiliön keskeltä. Napsauta säiliö varmasti paikoilleen ettei huonosti kiinnitetty säiliö putoa ja aiheuta vahinkoa. 2. Työnnä pistoke pistorasiaan ja paina painiketta MAINTENANCE/MANUAL AUTO (huolto/ käsiohjattu automaattikäyttö). (Kuva 3 (11)) 1 Työnnä pistoke pistorasiaan. 2 Paina "MAINTENANCE / MANUAL AUTO"-painiketta. 2 Työnnä ilmansuodattimia paikalleen niin että kehyksen yläreuna painuu pölysäiliön aukkoon. (2 sekunnin kuluttua ilmansuodatin asettuu automaattisesti paikoilleen). IN LE T D irec tion Ilmansuodatin Pölysäiliö Merkki Ilman suodatin Suodatin kehys 18

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9)

1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Käyttäjän Opas 1) Vaporisaattorin tammirunko 2) Etupaneeli 3) Boost-nappi 4) Tehonsäädin 5) Pesä 6) Pesän kansi 7) Boost-LED 8) Höyryn virtausaukko ja suodatin 9) Latausliitin 10) Tuloilma-aukko 11) Lämpöelementti

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten)

SEIKO. PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) PERPETUAL SEIKO KALENTERIKELLON PARISTONVAIHTO-OHJE Cal. 4F (naisten)/8f (miesten) Huom: Käytä tiivisteellä varustettuja CR1612 ja BR2412-paristoja vaihtaessasi paristoa Cal. 4F ja n kelloihin. Pariston

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Cal. VD53. Käyttöohje

Cal. VD53. Käyttöohje Cal. VD53 Käyttöohje OMINAISUUDET Kolme osoitinta ja kolme asteikkoa (minuutit, sekuntikello ja 24-tunnin ilmaisin) 1. Aika: Tunti-, minuutti- ja sekuntisoittimet. 2. Päiväys: Näyttö numeroilla 3. Sekuntikello:

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot