KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N

2 Kuva 1 Kuva S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T I ME R O P E R AT I O N Kuva 4 19 Kuva Kuva 6 Kuva Oheisessa kuvassa on kauko-ohjaimen näyttö kaikkien toimintojen symbolit näkyvissä. Todellinen näyttö saattaa olla erinäköinen.

3 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET OMINAISUUDET JA TOIMINNOT ILMASTOINTILAITTEEN OSAT ESIVALMISTELUT KÄYTTÖ ILMAVIRRAN SUUNTAAMINEN AUTOMAATTINEN ILMAN JAKAMINEN AJASTIMEN KÄYTTÖ YÖOHJELMAN KÄYTTÖ ECONOMY OHJELMA H I -P O W E R OHJELMA ILMANVAIHTIMEN KUIVAUS AUTOMAATTINEN SUODATTIMIEN PUHDISTUS PUHDISTUS JA HUOLTO KÄSINOHJATTU AUTOMAATTIKÄYTTÖ VIANETSINTÄTAULUKKO KÄYTTÖOHJEITA

4 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT AUTOMAATTINEN SUODATTIMIEN PUHDISTUS Ilmastointilaitteen suodattimet puhdistuvat automaattisesti säännöllisin väliajoin. VAAKASUORA ILMAVIRTA: JÄÄHDYTYKSELLÄ PYSTYSUORA ILMAVIRTA: LÄMMITYKSELLÄ Jäähdytettäessä, ilmavirta on mahdollista suunnata vaakatasossa, jottei jäähdytetty ilma kohdistu suoraan huoneessa oleviin. Lämmitettäessä, ilmavirta on mahdollista suunnata pystysuoraan, jolloin saadaan tehokkaasti viihtyisä ja lämmin ympäristö. SISÄINEN UV-PUHDISTUS Ilman epäpuhtaudet ja bakteerit neutraloidaan UV-toiminnon (ultraviolettisäteilyn avulla). 2

5 ILMASTOINTILAITTEEN OSAT Kuva 1 Sisäyksikkö 1 Ilmanottoritilät 2 UV lamppu (4 kohtaa) 3 Näyttö (Kuva 2) 4 Suodattimien puhdistuksen merkkivalo (pun.) 5 Ajastimen merkkivalo (vihr.) 6 Käytön merkkivalo (pun.) 7 Matalan äänitason merkkivalo (vihr.) 8 Teho-ohjelman merkkivalo (orans.) 9 Kauko-ohjainsignaalin vastaanotin 10 Etupaneeli (Kuva 4) 11 MAINTENANCE/MANUAL AUTO painike Painettaessa MANUAL AUTO painiketta yli 10 sekuntia, käynnistyy testijäähdytys toiminto. Testijäähdytys toimintoa käytetään vain asennuksen yhteydessä. (valtuutetun asentajan käyttöön) Jos testijäähdytystoiminto jostakin syystä käynnistyy, voidaan se keskeyttää START/STOP painikkeella. 12 Ilmansuodattimet 13 Suodatinkasetti 14 Ilmanohjain 15 Vaakasuuntainen ilmanohjain (ilmanohjaimen takana) 16 Liikkuva ilmanohjain 17 Sähköjohto 18 Pistoke Kuva 4 Ulkoyksikkö 19 Ilmanottoaukko 20 Ilmanpoistoaukko 21 Putkisto 22 Tyhjennysaukko (pohjassa) Kuva 5 Kauko-ohjain 23 Signaalin lähetin 24 Kauko-ohjaimen näyttö (Kuva 6) 25 COIL DRY näyttö (lämmönvaihtimen kuivaus) 26 Käyttötapanäyttö 27 Puhaltimen nopeuden näyttö 28 ECONOMY ohjelman näyttö 29 Tiedonsiirron symboli 30 Lämpötilan näyttö 31 Automaattisen ilman jakamisen näyttö 32 Patterin tehon näyttö 33 Ajastimen käynnistyksen näyttö 34 Ajastimen pysäytyksen näyttö 35 START/STOP -painike (käynnistys/pysäytys) 36 SET TEMP. -painike ( / ) (lämpötilan asetus) 37 COOL -painike (jäähdytys) 38 DRY -painike (kuivaus) 39 HEAT -painike (lämmitys) 40 SLEEP -painike (yöohjelma) 41 AUTO -painike (automaatti) 42 FAN -painike (puhallin) 43 COIL DRY -painike (lämmönvaihtimen kuivaus) 44 FILTER -painike (suodattimien puhdistus) 45 HI-POWER -painike (tehokäyttö) 46 SUPER QUIET -painike (hiljainen toiminto) 47 FAN CONTROL -painike (puhaltimen säätö) 48 ECONOMY -painike (säästöohjelma) 49 SWING -painike (automaattinen ilmanohjaus) 50 AIR DIRECTION-painike (vaakasuuntainen ilmanohj.) 51 AIR DIRECTION-painike (pystysuuntainen ilmanohj.) 52 ON TIMER -painike (ajastimen käynnistys) 53 OFF TIMER -painike (ajastimen pysäytys) 54 SET TIME -painike ( / ) (kellon asetus) 55 SET (TIMER) -painike (ajastimen asetus) 56 CANCEL (TIMER) -painike (ajastinasetusten peruutus) 57 TEST RUN -painike (testikäyttö) 58 RESET -painike (kauko-ohjaimen nollaus) 59 CLOCK ADJUST -painike (kellon asetusten käynnistys) Taivuta kuvasivu esiin käyttöohjeen marginaalista. 3

6 ESIVALMISTELUT Kauko-ohjaimen kannen aukaisu ja sulkeminen Avaa hellävaroen (Älä ole kovakourainen) Tartu kanteen sen kummaltakin sivulta ja paina kansi paikalleen kunnes kuulet napsahduksen. Kauko-ohjaimen pattereiden vaihdon merkkivalo Kauko-ohjain on päällä/pois tietyn ajanjakson. Pattereiden vaihdon merkkivalo (Kuva 6(32)) ilmestyy näyttöön käytön aikana. Käynnistettäessä: vilkkuu näytössä 5 kertaa Sammutettaessa: ilmestyy näyttöön noin 10 minuutiksi. Jos patterin vaihdon merkkivalo ilmestyy näyttöön, vaihda patterit heti kun mahdollista. (vaikka kauko-ohjain toimisikin) TEST RUN -painike Tätä painiketta käytetään ilmastointilaitteen asennuksen yhteydessä. Painiketta ei tule painaa normaalin käytön aikana koska se muuttaa ilmastointilaitteen termostaatin toimintaa. Jos painiketta painetaan normaalin käytön aikana, käynnistyy testiohjelma. KÄYTÖN merkkivalo (pun.) (Kuva2(6)) AJASTIMEN merkkivalo (vihr.) (Kuva 2(5)) vilkkuvat yhtäjaksoisesti. Pysäyttääksesi testiohjelman, paina START/STOP- painiketta (Kuva 5(35)). Ilmastointilaite pysähtyy. TEST RUN -painike Jatkuvatoiminen jäähdytystoiminto Jos TEST RUN-painiketta (Kuva 5(57)) painetaan jäähdytyksen aikana, laite vaihtuu jatkuvaan jäähdytystilaan jolloin huone jäähtyy riippumatta termostaatin toiminnasta. Jatkuvatoiminen jäähdytystoiminto on tarkoitettu keräämään kylmäaine ulkoyksikköön ennen ulkoyksikön mahdollista irrotusta tai siirtoa. (Älä paina TEST RUN -painiketta normaalin käytön aikana. 4

7 Virran kytkeminen Liitä pistoke (kuva 1 (18)) pistorasiaan. Kiinteän asennuksen ollessa kyseessä kytke sulake/virtakytkin toimintaan. Paristojen asennus (LR03 x 2) Paina ja liu'uta kauko-ohjaimen taustapuolella olevaa paristokotelon kantta saadaksesi sen auki. Liu'uta nuolen suuntaan ja paina samalla merkin Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että navat tulevat oikeille paikoilleen (+/ ). Sulje paristokotelon kansi. RESET-painike (Kuva 5(58)) Jos kauko-ohjain ei toimi normaalisti pattereiden vaihdon jälkeen, paina RESET -painiketta (Kuva 5(58)). Paina RESET -painiketta teräväkärkisellä esineellä esim. kuulakärkikynä. RESET painike kohdalta. VARO! Varmista, etteivät lapset vahingossa niele paristoja. Jos kauko-ohjain on käyttämättä pitkän aikaa, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita ohjainta. Jos paristosta vuotava neste pääsee kosketuksiin ihon, silmien tai suun kanssa, pese välittömästi runsaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen. Poista toimimattomat paristot heti ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaan. Älä yritä ladata paristoja. Paina aina RESET-painiketta pattereiden vaihdon jälkeen välttääksesi toimintahäiriöitä. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja. Normaalikäytössä paristot kestävät noin yhden vuoden. Vaihda paristot seuraavissa tilanteissa: - Pattereiden vaihdon merkkivalo palaa - Kauko-ohjaimen toiminta-alue lyhenee - Kauko-ohjain ei toimi kunnolla. Kellonajan asetus Paina painiketta CLOCK ADJUST-painiketta (kuva 5 (59)). Käytä kynän kärkeä tai muuta pientä esinettä. Käytä painikkeita SET TIME +/ (ajan asetus) (kuva 5 (54)) asettaaksesi oikean kellonajan. Painike +: aika lisääntyy Painike : aika vähenee (Aika lisääntyy/vähenee jokaisesta painalluksesta minuutin kerrallaan. Halutessasi muuttaa aikaa 10 minuuttia kerrallaan pidä painiketta painettuna.) Paina painiketta SET-painiketta (Kuva 5(55)). Tämä päättää ajan asetuksen ja käynnistää kellon. Kauko-ohjaimen käyttö Jotta kauko-ohjain toimisi kunnolla, se täytyy suunnata signaalin vastaanotinta (kuva 1(9)) kohti. Käyttöalue: n. 7 m Ilmastointilaitteen vastaanottaessa signaalin kunnolla kuuluu piippaus. Jos piippausta ei kuulu, paina kauko-ohjaimen painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimen teline Aseta telineeseen Vedä ulos Ruuvit Paina paikalleen 1 Kiinnitä teline. 2 Aseta kauko-ohjan telineeseen. 3 Irrota kauko-ohjain telineestä (kädellä). 5

8 KÄYTTÖ Käyttötavan valinta Paina haluamaasi käyttötavan painiketta: Jäähdytys: Paina COOL-painiketta (Kuva 5(37)) Lämmitys : Paina HEAT-painiketta (Kuva 5(39)) Kuivaus: Paina DRY-painiketta (Kuva 5(38)) Auto: Paina AUTO-painiketta (Kuva 5(41)) Puhallin: Paina FAN-painiketta (Kuva 5(42)) Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (Kuva 2(6)) syttyy. Ilmastointilaite käynnistyy. Painettaessa START/ STOP-painiketta (Kuva 5(35)) käynnistyy ohjelma, jota on käytetty ennen laitteen pysäyttämistä. Termostaatin asetus Esimerkki: Valittuna jäähdytys Paina painiketta SET TEMP (lämpötilan asetus) (kuva 5 (36)). : Paina nostaaksesi termostaatin asetusarvoa. : Paina laskeaksesi termostaatin asetusarvoa. Termostaatin asetusalue AUTO C Lämmitys C Jäähdytys/Kuivaus C Termostaattia ei voi käyttää huonelämpötilan asetukseen käyttötavan FAN (puhallin) aikana (lämpötila ei ole näkyvissä kauko-ohjaimen näytössä). Puhaltimen nopeuden asetus Paina FAN CONTROL -painiketta (puhaltimen säätö) (Kuva 5(47)) Puhaltimen nopeus vaihtuu jokaisesta painalluksesta seuraavasti: AUTO Esimerkki: Valittuna 28 C Noin kolme sekuntia myöhemmin koko näyttö ilmestyy uudelleen näkyviin. Valittuna AUTO: Lämmitys: Puhallin toimii siten, että se kierrättää lämmitettyä ilmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Puhallin käy kuitenkin erittäin pienellä nopeudella, kun sisäyksikön tuottaman ilman lämpötila on matala. Jäähdytys: Kun huonelämpötila lähestyy termostaatin asetusarvoa, puhaltimen nopeus hidastuu. Puhallin: Puhallin käy erittäin pienellä nopeudella seurannan aikana sekä lämmityksen alussa. Super Quiet (matala äänitaso): Paina SUPER QUIET-painiketta (Kuva 5(46)) Sisäyksikön MATALAN ÄÄNITASON merkkivalo (vihreä) syttyy (Kuva 5(46)) (Kauko-ohjaimessa ei merkkivaloa) SUPER QUIET (matala äänitaso) ohjelma käynnistyy. Matalan äänitason ollessa kytkettynä sisäyksikön puhallusteho laskee. MATALAN ÄÄNITASON ohjelma kytkeytyy pois päältä seuraavista muutoksista. Puhallinnopeuden muutokset. HI-POWER ohjelman käynnistys. Kun ilmastointilaite pysäytetään kytkeytyy myös MATALAN ÄÄNITASON ohjelma. Kun ilmastointilaite käynnistetään, kytkeytyy päälle puhallinnopeus joka on asetettu kauko-ohjaimen puhallinnopeuden näyttöön. Matalan äänitason ollessa kytkettynä lämmitys- ja jäähdytysteho laskevat hieman. 6

9 M104_ En , 9:54 AM

10 ILMAVIRRAN SUUNTAAMINEN Pystysuuntainen (ylös-alas) ja vaakasuuntainen (oikea-vasen) ilmavirta ohjataan kauko-ohjaimen AIR DIRECTION-painikkeilla. Paina AIR DIRECTION-painikkeita vasta kun sisäyksikön valittu ohjelma on käynnistynyt ja ilmanohjaimet ovat lopettaneet liikkeensä. Pystysuuntainen ilmavirran suuntaaminen Avaa kauko-ohjaimen kansi. Paina AIR DIRECTION (ylös-alas)-painiketta (Kuva5(51)) Painettaessa AIR DIRECTION (ylös-alas)-painiketta ilmavirran suunta muuttuu seuraavan toiminta-alueen mukaisesti. Voit valita haluamasi puhallussuunnan. Jäähdytys/kuivaus alue 1-4 Lämmitysalue 5-8 Ilmanohjaimet Kääntyvä ilmanohjain * Kauko-ohjaimen näyttö ei muutu * Ylös-alas suuntaavat ilmanohjaimet kääntyvät nuolten suuntaan. Jos haluat maksimoida jäähdytys- ja lämmitystehon käytä yllä mainittuja toiminta-alueita. Fan range VAARA! Älä koskaan työnnä sormia tai mitään esineitä ilmanpoistoaukkoon, koska puhallin pyörii suurella nopeudella ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Ilmavirran suuntaaminen Laitetta käynnistettäessä tai käyttötavan vaihdon jälkeen ilmanohjaimen asento sovitetaan automaattisesti alla kuvatulla tavalla käyttötapaan (esim. lämmitys, jäähdytys). Jäähdytys/Kuivaus/Puhallin: ilmavirta vaakatasossa Lämmitys: alaspäin suunnattu ilmavirta TEHOKÄYTÖN (ks. s. 12) aikana ilmavirta ylös/alas suunnataan automaattisesti parhaan mahdollisen lämmitys-/ jäähdytystehon saavuttamiseksi. Kun kauko-ohjaimen AIR DIRECTION painikkeita (ilmanohjaus) on painettu, saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin pystysuuntaisen ilmavirran ohjain (ylös/ alas) tai vaakasuuntaisen ilmavirran ohjain (vasen/oikea) asettuu haluttuun asentoon. Tänä aikana ilmavirtaa ei voi suunnata, vaikka painaisi toistamiseen painikkeita AIR DIRECTION (ilmanohjaus). Käyttötavalla AUTO seurannan ollessa käynnissä (ks. s. 7) vaakasuuntainen ilmavirta on vakio eikä sitä voi suunnata. Jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) ylös/alas painetaan toiminnon automaattinen ilman jakaminen ylös/alas (ks. s. 11) aikana, automaattinen ilman jakaminen ylös/alas kytkeytyy pois toiminnasta. Vastaavasti jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) vasen/oikea painetaan toiminnon automaat tinen ilman jakaminen vasen/oikea aikana, automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea kytkeytyy pois toiminnasta. Vaakatasoinen ilmavirran suuntaaminen Avaa kauko-ohjaimen kansi. Paina AIR DIRECTION (vasen-oikea)-painiketta (Kuva 5(50)) Painettaessa AIR DIRECTION (vasen-oikea)-painiketta (Kuva 5(50)) ilmavirran suunta muuttuu seuraavan toiminta-alueen mukaan. > Eteenpäin > Oikealle VAARA! Säädettäessä vaakasuuntaista ilmanohjainta täytyy ensin pysäyttää ilmastointilaite. Ennen suuntaamista on vielä varmistettava, että laite on pysähtynyt kokonaan. Vasemmalle < Eteenpäin < Voit valita haluamasi puhallussuunnan. Käynnistäessäsi ilmastointilaitteen puhallussuunta asettuu puhaltamaan eteenpäin. * Kauko-ohjaimen näyttö ei muutu. 8

11 AUTOMAATTINEN ILMAN JAKAMINEN Kytke ilmastointilaite toimintaan ennen näiden toimintojen suorittamista. AUTOMAATTISEN ILMAN JAKAMISEN valinta Avaa kauko-ohjaimen kansi valitaksesi automaattisen ilman jakamisen asetuksia. Paina painiketta SWING (kääntö) (kuva 5 (49)). SWING-näyttö (automaattinen ilman jakaminen) (kuva 6 (31)) syttyy. Automaattinen ilman jakaminen muuttuu jokaisesta painikkeen SWING (kääntö) painalluksesta seuraavasti: Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas Automaattinen ilman jakaminen kytketty pois toiminnasta Automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas/vasen/oikea AUTOMAATTISEN ILMAN JAKAMISEN pysäytys Paina painiketta SWING (kääntö) (Kuva 5(49)) ja valitse STOP. Ilmanohjain palaa asentoon, jossa se oli ennen automaattisen ilman jakamisen käynnistystä. Automaattinen ilman jakaminen Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas: Automaattinen ilman jakaminen seuraavalla tavalla valittuna olevan ilmavirran suunnan mukaan. Ilmavirran suunta on 1 4 (jäähdytys, kuivaus) Ylempi ilmanohjain on vaaka-asennossa, alempi ilmanohjain liikkuu (kääntyy) suunnatakseen ilmavirran laajalle alueelle. Ilmavirran suunta on 5 8 (lämmitys) Koska ilmanohjain on asetettu alaviistoon tai suoraan alas, ilmavirta on suunnattu pääasiassa kohti lattiaa. Automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea: Ilmanohjain liikkuu (kääntyy) suunnassa vasen/oikea. Automaattinen ilman jakaminen ylös/alas/vasen/oikea: Ilmanohjain liikkuu (kääntyy) sekä ylös/alas että vasemmalle/ oikealle. Automaattinen ilman jakaminen saattaa keskeytyä väliaikaisesti, jos ilmastointilaitteen puhallin ei toimi tai se toimii erittäin pienellä nopeudella Jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) ylös/alas painetaan toiminnon automaattinen ilman jakaminen ylös/alas aikana, automaattinen ilman jakaminen ylös/alas kytkeytyy pois toiminnasta. Vastaavasti jos painiketta AIR DIRECTION (ilmanohjaus) vasen/oikea painetaan toiminnon automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea aikana, automaattinen ilman jakaminen vasen/oikea kytkeytyy pois toiminnasta. 9

12 AJASTIMEN KÄYTTÖ Varmista ennen ajastimen käyttöä, että kauko-ohjaimeen on asetettu oikea kellonaika (ks. s. 5). Painikkeen OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) käyttö Avaa kauko-ohjaimen kansi suorittaaksesi ajastimen asetukset Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (kuva 5 (35)) (jos laite on jo toiminnassa, siirry kohtaan 2). Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 2 (6)) syttyy. Valitse haluamasi ajastimen toiminta-aika ja paina sen jälkeen painiketta OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) (Kuva 5(53)) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) (Kuva 5(52)). Toiminnon OFF TIMER tai ON TIMER symboli vilkkuu. Valitse painikkeilla SET TIME (ajan asetus) (kuva 5 (54)) haluamasi PYSÄYTYKSEN aika tai KÄYNNISTYKSEN aika Painike +: Paina lisätäksesi aikaa. Painike : Aika lisääntyy viisi minuuttia kerrallaan. Paina vähentääksesi aikaa. Aika vähenee viisi minuuttia kerrallaan. Suuntaa kauko-ohjain kohti sisäyksikköä ja paina painiketta SET (ajastimen asetus) (Kuva 5(55)). Toiminnon OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) symboli lakkaa vilkkumasta. Sisäyksikössä oleva AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) syttyy. Mikäli toiminto ON TIMER (käynnistyksen ajastin) on valittuna, ilmastointilaite pysähtyy. Ajastimen peruutus Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). Ajastimen asetusten muuttaminen Toista kohdat 2 4. Ilmastointilaitteen pysäytys ajastimen ollessa toiminnassa Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys). Ohjelma-ajastimen käyttö 1 2 Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (kuva 5 (35)) (jos laite on jo toiminnassa, siirry kohtaan 2). Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 2 (6)) syttyy. Aseta haluamasi ajat toiminnoille OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) ja ON TIMER (käynnistyksen ajastin). Ks. kohta "Painikkeen OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) käyttö" asettaaksesi haluamasi toiminnon ja ajat. Sisäyksikössä oleva AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) (kuva 2 (5)) palaa. Ajastimen peruutus Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) sammuu. Toiminnon OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) peruutus 1. Paina peruutettavan ajastimen painiketta (OFF (pysäytys) tai ON (käynnistys)). 2. Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). Ajastimen asetusten muuttaminen 1. Paina muutettavan ajastimen painiketta (OFF (pysäytys) tai ON (käynnistys)). 2. Aseta aika ajastimen painikkeilla "+" ja " " SET TIME (ajan asetus). 3. Paina painiketta SET (ajastimen asetus). Ilmastointilaitteen pysäytys ajastimen ollessa toiminnassa Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys). Ohjelma-ajastin Ohjelma-ajastimella voidaan yhdistää OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) ja ON TIMER (käynnistyksen ajastin) yhdeksi jaksoksi. Jakso voi käsittää 24 tunnin aikana yhden siirtymisen toiminnosta OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) toimintoon ON TIMER (käynnistyksen ajastin) tai päinvastoin. Ensimmäisenä toimintaan kytkeytyy se ajastin, joka on asetettu lähimmäksi todellista kellonaikaa. Toimintojen järjestys on osoitettu kauko-ohjaimen näytössä olevalla nuolella (OFF ON tai ON OFF). Esimerkkinä ohjelma-ajastimen käytöstä on ajastaa ilmastointilaite pysähtymään automaattisesti (OFF TIMER) nukkumaanmenon jälkeen ja käynnistymään aamulla automaattisesti (ON TIMER) ennen heräämistä. 10

13 YÖOHJELMAN KÄYTTÖ Toisin kuin muita ajastimia YÖOHJELMAA käytetään asetettaessa aika, jonka kuluttua ilmastointilaitteen käyttö pysähtyy Painikkeen SLEEP (yöohjelma) käyttö Paina painiketta SLEEP (yöohjelma) (kuva 5 (40)) ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa tai pois toiminnasta. Aika vaihtuu jokaisesta painalluksesta seuraavasti: (tuntia) (NOLLAUS) Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 2 (6)) ja AJASTIMEN merkkivalo (vihreä) (kuva 2 (5)) palavat. Ajastimen peruutus Paina painiketta CANCEL (TIMER) (ajastimen peruutus). Ilmastointilaitteen pysäytys ajastimen ollessa toiminnassa Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys). Ajastimen asetusten muuttaminen Paina painiketta SLEEP (yöohjelma) (Kuva 5(40)), kunnes näyttöön ilmestyy viimeisin asetusaika. Paina painiketta SLEEP (yöohjelma) (Kuva 5(40)) uudelleen muuttaaksesi aikaa. Aika vaihtuu jokaisesta painalluksesta seuraavasti (muutos viimeisimmästä asetusajasta): (tuntia) Ajastimen ajan tarkistaminen (NOLLAUS) Asetettavassa ajastimessa jäljellä oleva aika näkyy näytössä viiden sekunnin ajan. 11

14 SÄÄSTÖKÄYTTÖ (ECONOMY) Ilmastointilaitteen ollessa käytössä Avaa kauko-ohjaimen kansi ja paina sen jälkeen painiketta ECONOMY (säästökäyttö) (Kuva 5(48)). Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy symboli "ECO". Säästökäyttö käynnistyy. Paina uudelleen painiketta ECONOMY (säästökäyttö) (Kuva 5(48)). Symboli "ECO" häviää kauko-ohjaimen näytöstä. Normaalikäyttö käynnistyy. Säästökäyttö Puhalluksen ollessa maksimissaan SÄÄSTÖKÄYTTÖ on n. 70% ilmastointilaitteen normaalista toiminnasta lämmityksellä ja jäähdytyksellä. SÄÄSTÖKÄYTÖN ollessa toiminnassa jäähdytyksen aikana kosteudenpoisto paranee. Tämä toiminto on erityisen sopiva, kun haluat poistaa huoneesta kosteutta laskematta huoneen lämpötilaa merkittävästi. SÄÄSTÖKÄYTÖN aikana termostaatin asetusarvo muuttuu automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan, jotta voitaisiin välttää liiallinen lämmitys ja jäähdytys taloudellisuuden takaamiseksi. Jos huone ei lämpiä (tai jäähdy) kunnolla säästökäytön aikana, valitse normaalikäyttö. Jos ilmastointilaite pysäytetään, käynnistettäessä käynnistyy normaalikäyttö. Käyttötavalla AUTO seurannan ollessa käynnissä ilmastointilaite ei käynnistä SÄÄSTÖKÄYTTÖÄ, vaikka SÄÄSTÖKÄYTTÖ olisi valittu painamalla painiketta ECONOMY (säästökäyttö). TEHOKÄYTTÖ (HI-POWER) Kytke ilmastointilaite toimintaan ennen näiden toimintojen suorittamista. TEHOKÄYTTÖ (HI-POWER) Avaa kauko-ohjaimen kansi ja paina sen jälkeen painiketta HI-POWER (tehokäyttö) (Kuva 5(45)). Sisäyksikössä oleva TEHOKÄYTÖN merkkivalo (oranssi) (kuva 2 (8)) syttyy. TEHOKÄYTÖN kytkeminen pois toiminnasta Paina uudelleen painiketta HI-POWER (tehokäyttö) (Kuva 5(45)). Sisäyksikössä oleva TEHOKÄYTÖN merkkivalo (oranssi) sammuu. Normaalikäyttö käynnistyy. TEHOKÄYTTÖ kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta seuraavissa tapauksissa: Jos HI-POWER ohjelman aikana valitaan SUPER QUIET ohjelma, HI-POWER ohjelma kytkeytyy pois. Lämmityksen aikana Huonelämpötila on 2 C lämpimämpi kuin termostaatin asetusarvo. Jäähdytyksen aikana Huonelämpötila on 1 C kylmempi kuin termostaatin asetusarvo tai TEHOKÄYTÖN käynnistymisestä on kulunut 30 minuuttia. passed since the HI-POWER operation began. Puhaltimen aikana TEHOKÄYTÖN käynnistymisestä on kulunut 15 minuuttia. Tehokäyttö Lämmityksen aikana Sisäyksikkö käy maksimiteholla, kunnes huonelämpötila on 2 C lämpimämpi kuin termostaatin asetusarvo. Jäähdytyksen aikana Sisäyksikkö käy maksimiteholla, kunnes huonelämpötila on 1 C kylmempi kuin termostaatin asetusarvo. Puhaltimen aikana Sisäyksikön ilmavirta lisääntyy. Kuivauksen aikana TEHOKÄYTÖN aikana ei voi säätää ilmavirtaa. 12

15 LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS (COIL DRY) Sisäyksikön kuivauksen jälkeen käynnistyy suodattimien UV (ultraviolettisäteet) puhdistus mikä estää homeen ja bakteerien synnyn sisäyksikön sisälle. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS kestää noin 20 minuuttia painikkeen COIL DRY (lämmönvaihtimen kuivaus) painamisesta ja se pysähtyy automaattisesti. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN käynnistys Paina painiketta COIL DRY (Kuva 5 (43)) (lämmönvaihtimen kuivaus) (kun ilmastointilaite on toiminnassa tai pysähtynyt). Vain sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) syttyy. Kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy "COIL DRY" (lämmönvaihtimen kuivaus), joka häviää n. 20 minuutin kuluttua. Painettaessa painiketta COIL DRY (lämmönvaihtimen kuivaus) uudelleen LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN aikana kuivaus käynnistyy uudelleen. HUOM! LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN käynnistyessä sisäyksikön käyttötapana on lämmitys ja puhallin sisäyksikön sisäosan kuivaamista varten. Tämän takia huoneen lämpötila ja kosteus saattavat hieman nousta. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUSTA ei voi käyttää huoneilman puhdistukseen. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS on tehokkainta, kun se suoritetaan usein. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN lopetus Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (Kuva 5 (35)) LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN ollessa toiminnassa. Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) sammuu. Kauko-ohjain on toiminto lopetettu tilassa. Lämmönvaihtimen kuivaus Seuraavat toiminnot suoritetaan LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN aikana ennen kuin kuivaus lopetetaan automaattisesti n. 20 minuutin kuluttua. Kuivaus (n. 18 minuuttia) LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUKSEN käynnistyttyä sisäyksikön sisäpuoli kuivataan. UV puhdistus (n. 2 minuuttia) UV (ultraviolettisäteet) kohdistuvat suodattimien pintaan jolloin kaikki lika, bakteerit ja homeitiöt desinfioidaan. Epäpuhtaudet siirtyvät pölykasettiin. Samanaikaisesti ilmansuodattimien raikastavat ja puhdistavat toiminnot palautuvat normaaliin tilaan. LÄMMÖNVAIHTIMEN KUIVAUS lopetetaan. 13

16 AUTOMAATTINEN SUODATTIMEN PUHDISTUSTOIMINTO Tämä kätevä toiminto poistaa asetetuin väliajoin automaattisesti pölyn ilmansuodattimista. Automaattinen suodattimen puhdistustoiminto voidaan käynnistää myös kauko-ohjaimella. Automaattinen suodattimen puhdistus Automaattisen suodattimen puhdistuksen käyttö Automaattinen suodattimen puhdistus suoritetaan, kun ilmastointilaite on toiminut asetetun ajan ja pysähtyy tai kun painetaan kauko-ohjaimen painiketta FILTER (Kuva 5 (44)) Automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (punainen) (Kuva 2 (4)) syttyy. VARO! Älä koske suodattimiin automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana. Sisäyksikön toiminta häiriintyy, jos suodattimia vedetään tai työnnetään. Jos suodattimia vedetään tarpeettomasti, ne saattavat vaurioitua tai irrota ja aiheuttaa loukkaantumisriskin. 1. Suodattimet työntyvät ulos Suodattimet työntyvät automaattisesti ulos sisäyksikön etupaneelin alapuolelta. Tällöin suodattimissa oleva pöly kerääntyy pölysäiliöihin (etupaneelin takana). Etupaneeli 2. Suodattimet työntyvät takaisin sisään Kun suodattmet ovat työntyneet ulos, ne työntyvät automaattisesti takaisin sisään omille paikoilleen sisäyksikössä. Kun automaattinen suodattimen puhdistus on päättynyt, sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (Kuva 2 (4)) sammuu. HUOLLON merkkivalo HUOLLON merkkivalo (Kuva 2 (4)) välkkyy automaattisen suodattimien puhdistuksen aikana sillon, jos suodattimia ei ole asennettu paikalleen tai niitä vedetään. Jos näin tapahtuu ilmastointilaitteen ollessa toiminnasssa, irrota pistoke pistorasiasta ja noudata kappaleen PÖLY- SÄILIÖN HUOLTO ohjeita asentaaksesi suodattimet takaisin paikalleen. AUTOMAATTISEN PUHDISTUSTOIMINNON jaksoajan valinta Automaattisen suodattimien puhdistuksen jaksoaikaa voidaan vaihtaa. Suodattimien likaisuudesta riippuen kaikki pöly ei välttämättä irtoa suodattimista puhdistustoiminnon aikana. Tällöin kannattaa vaihtaa puhdistuksen jaksoaikaa 50h jolloin puhdistus tapahtuu tehokkaammin. Asettaaksesi jaksoajan uudestaan paina kauko-ohjain stop tilaan (vain CLOCK ja aika näkyvissä) 1. Paina SET TIME-painiketta (Kuva 5 (54)) yli 3 sekuntia. Puhdistustoiminnon jaksoajat ilmestyvät kauko-ohjaimen näyttöön vilkkuen. 2. Valitse jaksoaika käyttäen painikkeita ja (Kuva 5 (54)) Painamalla näitä painikkeita voit valita jaksoajan alla olevien jaksoaikojen välillä. 50H 100H Tehdasasetukset ovat 100H. Halutessasi tehokkaamman puhdistuksen valitse 50h. 3. Osoita kauko-ohjain kohti sisäyksikköä ja paina SET -painiketta (Kuva 5 (55)). Kauko-ohjaimen näyttö lopettaa vilkunnan ja lähettää signaalin sisäyksikölle. Jos et paina SET -painiketta (Kuva 5 (55)), jaksoajan muutos ei tallennu laitteen muistiin. 14

17 Automaattinen suodattimien puhdistustoiminto Suodatinten likaisuudesta riippuen kaikki pöly ei välttämättä irtoa suodattimista automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana. Toista siinä tapauksessa automaattinen suodattimen puhdistus. Jos suodattimissa on yhä pölyä usean automaattisen suodattimen puhdistuksen jälkeenkin, huolla pölysäiliöt (ks. s. 16). Suodattimissa olevasta pölystä, esim. sen öljyisyydestä tai kovettumisesta, riippuen pöly ei välttämättä irtoa automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana. Irrota siinä tapauksessa suodattimet ja pese ne vedellä (ks. s. 19). Automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana saattaa kuulua naksahduksia tai sihinää. Jos suodattimia vedetään tai työnnetään automaattisen suodattimen puhdistuksen aikana, suodattimet eivät enää liiku ja HUOLLON merkkivalo (punainen) vilkkuu. Mikäli näin tapahtuu, noudata kappaleen Pölysäiliön huolto ohjeita asentaaksesi suodattimet takaisin paikoilleen. Jos suodattimet roikkuvat sisäyksikön ulkopuolella, ne saattavat työntyä automaattisesti takaisin sisään sisäyksikköön. Jos sisäyksikön alla on huonekaluja tai muita esteitä, automaattinen suodattimen puhdistus saattaa häiriintyä, kun suodattimet työntyessään ulos sisäyksiköstä törmäävät näihin esteisiin. Automaattinen suodattimen puhdistus kauko-ohjaimen avulla Paina FILTER -painiketta (Kuva 5 (44)) (kun ilmastointilaite on toiminnassa tai pysähtynyt). Automaattisen suodattimien puhdistuksen merkkivalo (punainen) syttyy sisäyksikköön. Automaattinen suodattimien puhdistus alkaa. Jos painiketta FILTER painetaan ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa, laite pysähtyy ja automaattinen suodattimien puhdistus suoritetaan. Ilmastointilaite käynnistyy jälleen, kun suodattimien puhdistus on päättynyt. Vaikka painiketta FILTER painetaan automaattisen suodattimien puhdistuksen aikana, puhdistus ei pääty. Ilmoitus pölysäilön huollosta Sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (punainen) (Kuva 2 (4)) syttyy ilman että automaattinen suodattimien puhdistustoiminto on käytössä, tarkoittaa merkkivalo että pölysäiliö on täynnä. Merkkivalon syttyessä tyhjennä pölysäiliöt. Automaattisen suodattimien puhdistuksen jaksoajasta riippuen, ilmoitus pölysäiliön tyhjentämisestä ilmestyy alla olevan taulukon mukaisesti. Automaattisen suodattimien puhdistuksen jaksoaika 50 tuntia 100 tuntia Jaksoaika jolloin pölysäiliön tyhjentämisen merkkivalo (Kuva 2 (4)) syttyy 2000 tuntia 4000 tuntia Pölysäiliön merkkivalon (punainen) syttyessä automaattinen suodattimien puhdistus ei käynnisty. (Myöskään kauko-ohjaimen FILTER -painiketta painettaessa ei suodattimien puhdistus käynnisty) Merkkivalon syttyessä puhdista pölykasetti ja paina painiketta MAINTENANCE/ MANUAL AUTO (Kuva 3 (11)). Pölysäiliön tyhjentämisen merkkivalo (Kuva 2 (4)) sammuu. Pölysäiliön tyhjentämisen merkkivalo (punainen) palaa, jos ilmastointilaite on toiminnassa tai pysäytetty. Jos pölysäiliötä ei ole tyhjennetty ja pölysäiliön merkkivalo sammuu, sisäyksiköstä saattaa pudota pölyä, kun automaattinen suodattimien puhdistus suoritetaan seuraavan kerran. Mikäli pölysäiliön merkkivalo (punainen) syttyy, varmista että tyhjennät pölysäiliöt. 15

18 HUOLTO Säännöllinen huolto lisää ilmastointilaitteen käyttöikää sekä parantaa jäähdytys- ja lämmitystehoa Pysäytä ilmastointilaite kauko-ohjaimella ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ilmastointilaitteen huoltoa. VARO! Varmista ennen ilmastointilaitteen huoltoa, että se on kytketty pois toiminnasta ja pistoke irrotettu pistorasiasta. Sisäinen puhallin käy suurella nopeudella ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä koske metalliosiin (lämmönvaihdin jne.) irrottaessasi pölysäiliötä. Saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Seiso tukevalla alustalla puhdistaessasi ilmastointilaitetta. Alustan ollessa hutera voit pudota ja loukata itsesi. Varmista huoltaessasi pölysäiliötä, että asennat sen kunnolla paikalleen. Jos pölysäiliöt eivät ole kunnolla paikoillaan, ne saattavat tippua ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Pölysäiliön huolto Kun sisäyksikössä oleva HUOLLON merkkivalo (punainen) palaa, tyhjennä pölysäiliöt. Mikäli sisäyksikkö on asennettu pölyiseen tilaan, tyhjennä pölysäiliöt joka kolmas kuukausi, vaikka HUOLLON merkkivalo (punainen) ei palaisikaan. Pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä pölyä saattaa pudota lattialle. Aseta sisäyksikön alle lattialle esim. sanomalehti ennen pölysäiliön tyhjennystä. MAINTENANCE SIGN TIMER OPERATION SUPER QUIET HI-POWER 1. Irrota pölysäiliöt ja suodattimet sisäyksiköstä. Irrota suodattimet pölysäiliöistä. Esivalmistelut Pysäytä ilmastointilaite kauko-ohjaimen avulla Irrota pistoke pistorasiasta. 1. Avaa etupaneeli. Etupaneeli 3. Irrota pölysäiliöt ja suodattimet. Tartu kumpaankin pölysäiliöön sen keskikohdasta ja nosta pohjasta kuvan osoittamaan suuntaan 1. Irrota pölysäiliö sen jälkeen suuntaan 2. (Irrota pölysäiliöt ja suodattimet yhdessä.) 1 Tartu etupaneelin kumpaankin reunaan ja avaa etupaneeli kokonaan. Jatka avaamista vaaka-asennon yli. (Paneeli pysyy auki, vaikka irrotat otteesi.) 2 2. Avaa pölysäiliöiden salvat. 4. Irrota suodatin kummastakin pölysäiliöstä. Tartu suodattimen tartuntakohtaan ja vedä suodatin ulos pölysäiliöstä kuvassa olevan nuolen osoittamaan suuntaan. suodatin Pölysäiliöt salvat tartunta kohta klik klik Avaa kummankin pölysäiliön päissä olevat salvat (2 kpl, keltaiset). pölysäiliö Irrotettaessa suodatinta pölysäiliöstä saattaa pudota pölyä. Aseta pölysäiliön alle esim. sanomalehti ennen suodattimen irrotusta. 16

19 2. Tyhjennä pölysäiliöihin kerääntynyt pöly ja puhdista säiliöt. 1. Avaa pölysäiliöt. 1 Tartu pölykasetin sisäpinnassa oleviin salpoihin ja avaa salvat nuolen osoittamiin suuntiin kunnes kuulet napsahduksen. "Naps" 2 Avaa pölykasetti salvat "Naps" Kun olet pessyt kammiot vedellä, varmista ennen kammioiden asennusta, että ne ovat varmasti täysin kuivuneet. Harjojen kuivaaminen on erityisen vaikeaa, joten kuivaa ne pyyhkeellä tms. varmistuaksesi, että ne ovat varmasti kuivat. Jos pölysäiliöt kiinnitetään takaisin paikalleen märkänä, pöly ei irtoa suodattimista seuraavan automaattisen suodattimen puhdistuksen yhteydessä. 3. Kokoa kumpikin pölysäiliö 1 Aseta etukammio alaspäin ja laita takakammio etukammion päälle. takakammio takakammio etukammio etukammio Älä avaa harjanpitimiä väkisin. Ne saattavat vaurioitua ja aiheuttaa häiriöitä sisäyksikön toimintaan. Avatessasi pölykasettia, saattaa säiliöstä pudota pölyä. Tehdessäsi avaustoimenpidettä kannattaa pölysäiliön alle asettaa sanomalehti tai jokin muu suoja. 2 Napsauta salvat takaisin paikoilleen. "Naps" "Naps" 3 Pölykasetin puhdistus Käytä pölynimuria tai harjaa puhdistaaksesi pölykasetin harjakset ja sisäosan. Harjanpitimet ulkokammio Salvat Asettaessasi pölykasettia takaisin paikoilleen, varmista että se on oikein päin. Aseta pölykasetti kunnolla paikoilleen jotta sisäyksikön toiminta ei häiriinny. Jos pölykasetti on väärin asennettu ei automaattinen suodattimien puhdistus toimi. Harjat sisäkammio Älä avaa harjanpitimiä väkisin. Ne saattavat vaurioitua ja aiheuttaa häiriöitä sisäyksikön toimintaan. 2. Pese etu- ja takakammio vedellä, jos ne ovat erityisen likaisia. 1 Hankaa harjat kevyesti puhtaaksi C vedellä. Jos lika ei lähde, käytä mietoa synteettistä pesuainetta (matala-alkalinen tai neutraali) ja hankaa kevyesti. 2 Pyyhi etu- ja takakammiot kevyesti sienellä. 3 Huuhtele juoksevan veden alla. 4 Poista vesi etu- ja takakammiosta. 5 Pyyhi harjat ja kammiot pyyhkeellä tms. ja anna kuivua varjoisassa paikassa. Älä käytä muita puhdistusaineita kuin mietoa synteettistä pesuainetta (matala-alkalinen tai neutraali). Älä pese vedellä, joka on lämpimämpää kuin +60 C. Älä käytä puhdistuksessa hankaavia tai naarmuttavia esineitä. Älä kuivaa kuumalla ilmalla esim. hiustenkuivaajalla tms. Kammiot saattavat muuttaa muotoaan ja harjat irrota. 17

20 3. Asenna pölysäiliöt paikoilleen ja paina MAINTENANCE/MANUAL AUTO -painiketta. Aseta sen jälken ilmansuodattimet paikoilleen. 1. Asenna pölysäiliöt sisäyksikköön. 1 Varmista että kummankin pölysäiliön 2 keltaista salpaa ovat auki. 2 Avaa etupaneeli ja aseta pölysäiliöt sisäyksikköön niin pitkälle että kuulet niitten napsahtavan paikoilleen. PIIP Remove Lock salpa 3 Aseta pölysäiliö täysin paikoilleen ja sulje pölysäiliön kummallakin puolella olevat salvat. *Huollon merkkivalo (punainen) sammuu, mikäli se oli syttynyt. Paina MAINTENANCE / MANUAL AUTO -painiketta kunnes kuulet piippauksen. Jos painat MAINTENANCE/ MANUAL AUTO -painiketta yli 3 sekuntia, käynnistyy KÄSINOHJATTU AUTOMAATTIKÄYTTÖ (ks. s. 21) Muista painaa painiketta MAINTENANCE/MANUAL AUTO -painiketta, kun olet lopettanut huollon. Jos huollon merkkivalo (punainen) jää palamaan, automaattista suodattimien puhdistusta ei suoriteta. 3. Aseta suodattimet sisäyksikköön (yksi kummallekkin puolelle). 1 Aseta ilmansuodattimet pölysäiliön aukkoon. salpa "Naps" Remove Lock Pölysäiliö Jos salvat on suljettu ennen pölysäiliön paikalleen asettamista, saattaa se aiheuttaa toimintahäiriön. Laittaessasi pölysäiliötä takaisin paikalleen, varmista että sinulla on säiliöstä tukeva ote pölysäiliön keskeltä. Napsauta säiliö varmasti paikoilleen ettei huonosti kiinnitetty säiliö putoa ja aiheuta vahinkoa. 2. Työnnä pistoke pistorasiaan ja paina painiketta MAINTENANCE/MANUAL AUTO (huolto/ käsiohjattu automaattikäyttö). (Kuva 3 (11)) 1 Työnnä pistoke pistorasiaan. 2 Paina "MAINTENANCE / MANUAL AUTO"-painiketta. 2 Työnnä ilmansuodattimia paikalleen niin että kehyksen yläreuna painuu pölysäiliön aukkoon. (2 sekunnin kuluttua ilmansuodatin asettuu automaattisesti paikoilleen). IN LE T D irec tion Ilmansuodatin Pölysäiliö Merkki Ilman suodatin Suodatin kehys 18

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

!#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9&

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot