KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ASY9-8LD SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N

2 Kuva 4 2 Kuva OP E R AT ION T IME R AIR C LE AN C OIL DR Y Kuva Kuva Kuva 4 Kuva Kuva 7 Oheisessa kuvassa on kauko-ohjaimen näyttö kaikkien toimintojen symbolit näkyvissä. Todellinen näyttö saattaa olla erinököinen.

3 ILMANPUHDISTUSTOIMINTO PLASMASUODATTIMEN PUHDISTUS

4 KÄYNNISTYKSEN/PYSÄYTYKSEN AJASTIN Ajastin mahdollistaa käynnistyksen ja pysäytyksen ajastuksen ohjelmoinnin. Voit ohjelmoida laitteen käynnistymään ja pysähtymään vuorokauden aikana haluamallasi tavalla. ILMANPUHDISTUS TOIMINTO Toiminto puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti huoneilman. SÄHKÖSTAATTINEN SUODATIN Ilmastointilaite muodostaa suodattimeen sähköisen varauksen. Sähköstaattisen varauksen ansiosta suodatin kerää huoneilmasta pölyn ja poistaa epämiellyttävät hajut. Suodatin estää myös bakteerikasvuston syntymisen laitteen sisään. 2

5 ILMASTOINTILAITTEEN OSAT MANUAL AUTO-painiketta painettaessa yli 0 sekuntia, käynnistyy jäähdytys ohjelma. Tämä toiminto on tarkoitettu ainoastaan asennuksen yhteyteen ja vain valtuutetun asentajan käyttöön. Mikäli toiminto jostain syystä käynnistyy, voit keskeyttää sen painamalla START/ STOP- painiketta. AIR CLEAN -painike SET (automaattinen ilmanohjaus) TIMER SET -painike +/- (ajastimen asetus) 4 AIR CLEAN merkkivalo (vihreä) Sähköstaattinen suodatin CLOCK ADJUST-painike (ajan asetus) RESET -painike (kaiko-ohjaimen nollaus) Lämpötilan näyttö Tiedonsiirron symboli Käyttötapanäyttö Puhaltimen nopeuden näyttö AIR CLEAN ilmanpuhdistuksen näyttö Automaattisen ilman jakamisen näyttö COIL DRY Lämmönvaihtimen kuivauksen näyttö Ajastimen näyttö SLEEP (yöohjelma) näyttö Kellon näyttö Käännä kuvasivu esiin ohjeen kannesta. 3

6 ESIVALMISTELUT Kytke laitteeseen virta Paristojen asennus (R03/LR03 2) 2 3 Kytke laitteeseen virta joko liittämällä pistotulppa (Kuva (6)) pistokkeeseen tai kytkemällä sulake toimintaan. Paina ja liu uta kauko-ohjaimen taustapuolella olevaa paristokotelon kantta saadaksesi sen auki. Liu uta nuolen suuntaan ja paina samalla merkin kohdalta. Aseta paristot paikoilleen. Varmista että navat tulevat oikeille paikoilleen (+/-) Sulje paristokotelon kansi. VARO! Varmista, etteivät lapset vahingossa niele paristoja. Jos kauko-ohjain on käyttämättä pitkän aikaa, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita ohjainta. Jos paristosta vuotava neste pääsee kosketuksiin ihon, silmien tai suun kanssa, pese välittömästi runsaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen. Poista toimimattomat paristot heti ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaan. Älä yritä ladata paristoja. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja. Normaalikäytössä paristot kestävät noin yhden vuoden. Vaihda paristot kauko-ohjaimen käyttöalueen lyhentyessä huomattavasti. Paina kynän kärjellä tai muulla pienellä esineellä RESET-painiketta. Ajan asennus 2 3 Paina CLOCK ADJUST-painiketta. (Kuva 6(34)) Käytä kuulakärkikynää tai vastaavaa teräväkärkistä esinettä. Käytä ( / ) TIMER SET -painikkeita ajan asetukseen. (Kuva 6(32)) -painike: Paina lisätäksesi aikaa -painike: Paina vähentääksesi aikaa. (Painikkeita painettaessa aika lisääntyy/vähenee minuutin kerrallaan. Halutessasi vaihtaa aikaa 0 minuuttia kerrallaan pidä painiketta painettuna.) Paina CLOCK ADJUST - painiketta (Kuva 6(34)) uudestaan. Tämä päättää ajan asetuksen ja käynnistää kellon. Kauko-ohjaimen käyttö Jotta kauko-ohjain toimisi kunnolla, se täytyy suunnata signaalin vastaanotinta (kuva 3 (4)) kohti. Käyttöalue: n. 7 m Ilmastointilaitteen vastaanottaessa signaalin kunnolla kuuluu piippaus. Jos piippausta ei kuulu, paina kauko-ohjaimen painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimen teline Ruuvit Aseta telineeseen Paina paikalleen Työnnä ylös Vedä irti Kiinnitä teline. 2 Aseta kauko-ohjain telineeseen. 3 Irroita kaiko-ohjain telineestä (kädellä). 4

7 KÄYTTÖ Esimerkki: Valittuna COOL (jäähdytys) 28 Esimerkki: Valittuna 26 C. 23 Esimerkki: Valittuna AUTO. Valittuna SUPER QUIET (matala äänitaso) 5

8 6

9 ILMANPUHDISTUS TOIMINTO Jos haluat puhdistaa huoneilman pölystä, liasta, tupakan savusta tai epämiellyttävistä hajuista voit käynnistää ilmanpuhdistus toiminnon. Paina START/STOP-painiketta (Kuva. 6(24)). Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (Kuva 3(25)) syttyy. (Jos ilmastointilaite on jo käynnissä siirry kohtaan 2.) 2 Paina AIR CLEAN-painiketta (Kuva. 6(25)). AIR CLEAN merkkivalo (vihreä) (Kuva. 3(7)) syttyy. Ilmanpuhdistus toiminto ja ilmastointilaite toimivat samanaikaisesti. Ilmanpuhdistus toiminnon pysäytys Paina AIR CLEAN-painiketta (Kuva. 6(25)) uudestaan. AIR CLEAN merkkivalo (vihreä) (Kuva 3(7)) sammuu. Ilmanpuhdistus toiminto keskeytyy ja ilmastointilaite jatkaa toimintaansa. Ilmastointilaitteen pysäytys Paina START/STOP-painiketta (Kuva. 6(24)). KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (Kuva.3(5)) sammuu. Kun START / STOP -painiketta (Kuva. 6(24)) painetaan seuravan kerran and air cleaning will both resume operating. Ilmanpuhdistus Toiminnon aikana ilmastointilaite tuottaa pienen määrän otsonia jonka voi haistaa Kun ilmanpuhdistustoimintoa käytetään voi plasmasuodattimeen kiinnittyä pieniä valkoisia hiukkasia. Jos näin tapahtuu, puhdista plasmasuodatin. (kts. s. 3-4) Ilmanpuhdistus toiminto ei poista huoneilmasta kaasuja kuten corbonmonoksiidia tai alkoholia. Jos huoneilmaan on jostain syystä päässyt myrkyllisiä kaasuja, muista huolellinen tuuletus. Jos ilmansuodattimet irroitetaan käytön aikana, automaattinen turvatoiminto keskeyttää plamayksikön toiminnan. Sisäyksikön AIR CLEAN-merkkivalo (vihreä) vilkkuu jonkin ajan kuluttua. Paina kauko-ohjaimen START/STOP-painiketta keskeyttääksesi automaattisen turvatoiminnon, aseta suodattimet paikoilleen ja paina jälleen START/STOP- painiketta käynnistääksesi normaalin käytön. Käytä FAN CONTROL-painiketta muuttaaksesi puhaltimen nopeutta. (Kts. s. 5) Plasma ilmansuodatustoiminto on tehokkainta suurilla puhaltimen nopeuksilla. AIR CLEAN-merkkivalon (vihreä) vilkunta ilmoittaa milloin plasmasuodattimien puhdistuksen olisi suositeltavaa. (kts. tarkemmin s. 3-4) 7

10 Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy AJASTIMEN KÄYTTÖ Varmista ennen ajastimen käyttöä, että kauko-ohjaimeen on asetettu oikea kellonaika (ks. s. 4). Painikkeen OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) käyttö 2 Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (Kuva 6(24)) (jos laite on jo toiminnassa, siirry kohtaan 2). Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 3 (5)) syttyy. Paina TIMER MODE-painiketta (Kuva 6(3)) valitaksesi OFF(pysäytyksen ajan) tai ON(käynnistyksen ajan) Jokaisella painalluksella ajastintoiminto muuttuu seuraavassa järjestyksessä: Paina TIMER-painiketta ja valitse CANCEL. Ilmastointilaite palautuu normaaliin tilaan. 3 > CANCEL(NOLLAUS) > OFF(POIS PÄÄLTÄ) > ON(KÄYNNISTYS) PROGRAM(OHJELMA)ON/OFF < Valitse painikkeilla TIMER SET (Kuva 6(32))(ajan asetus) haluamasi PYSÄYTYKSEN tai KÄYNNISTYKSEN aika PAINIKE: Lisätäksesi aikaa PAINIKE: Vähentääksesi aikaa Ohjelma-ajastimen käyttö 2 3 Paina painiketta START/STOP (käynnistys/pysäytys) (Kuva 6(24)) (jos laite on jo toiminnassa, siirry kohtaan 2). Sisäyksikössä oleva KÄYTÖN merkkivalo (punainen) (kuva 3 (5)) syttyy. Aseta haluamasi ajat toiminnoille OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) ja ON TIMER (käynnistyksen ajastin). Ks. kohta "Painikkeen OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) tai ON TIMER (käynnistyksen ajastin) käyttö" asettaaksesi haluamasi toiminnon ja ajat. Noin kolmen sekunnin päästä kauko-ohjaimen näyttö ilmestyy näkyviin. Sisäyksikön TIMER valo (vihreä) syttyy. Valitse painikkeella TIMER MODE (Kuva 6(3)) kohta PROGRAM ( joko OFF->ON tai ON->OFF) Vaihda halutut käynnistys/sammutus ajat. Ohjelmointi aloittaa toimintansa. Noin viiden sekunnin päästä kauko-ohjaimen näyttö ilmestyy näkyviin. Paina TIMER-painiketta ja valitse CANCEL. Ilmastointilaite palautuu normaaliin tilaan. Ohjelma-ajastin Ohjelma-ajastimella voidaan yhdistää OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) ja ON TIMER (käynnistyksen ajastin) yhdeksi jaksoksi. Jakso voi käsittää 24 tunnin aikana yhden siirtymisen toiminnosta OFF TIMER (pysäytyksen ajastin) toimintoon ON TIMER (käynnistyksen ajastin) tai päinvastoin. Ensimmäisenä toimintaan kytkeytyy se ajastin, joka on asetettu lähimmäksi todellista kellonaikaa. Toimintojen järjestys on osoitettu kauko-ohjaimen näytössä olevalla nuolella (OFF ON tai ON OFF). Esimerkkinä ohjelma-ajastimen käytöstä on ajastaa ilmastointilaite pysähtymään automaattisesti (OFF TIMER) nukkumaanmenon jälkeen ja käynnistymään aamulla automaattisesti (ON TIMER) ennen heräämistä. 8

11 (Kuva 6(29)) Sisäyksikön molemmat näyttövalot (OPERATION-punainen ja TIMER-vihreä) syttyvät. (Kuva 3 (6)). TIMER MODE ja valitse CANCEL Laite palaa normaaliin tilaan. uudestaan ja aseta haluttu aika käyttämällä TIMER SET -painikkeita( / ). (Kuva 6(32)) Aseta aika TIMER asetuksen vilkkuessa kauko-ohjaimen näytössä.(kesto n.5 sek.) PAINIKE: Lisätäksesi aikaa PAINIKE: Vähentääksesi aikaa Noin viiden sekunnin kuluttua näyttö palautuu normaaliksi. 9

12 SET SET , 7,,,,,, : Puhalluksen aikana SET (Kuva 6(3)) 7 7 Vaakasuuntainen ilmanohjain Nuppi(kolme kohtaa) Nuppi 0

13 (Kuva 6(26))

14 4 9 Etupaneeli vedä asennustappia pitävät nupit alas. 2 2 Etupaneeli Ilmansuodattimien kahvat Asennus tappi Nuppi työntäen nupit nyt ylös. 3 Paina etupaneelia nuolten osoittamasta paikasta sulkiessasi sitä. Asennus tappi Sarana Etupaneeli 2 Etupaneeli Nuppi Asennus tappi Nuppi 2

15 PLASMASUODATTIMEN PUHDISTUS VARO! VAROITUS! Ennen plasmasuodattimien puhdistusta, varmista että laite on kytketty pois toiminnasta ja sähköjohto on irroitettu. Varmista että plasmasuodatin on asennettu kunnolla paikalleen ennen puhdistuksen aloittamista. Jos suodatin ei ole paikallaan oikein se saattaa pudota ja aiheuttaa vammoja. Älä työnnä sormiasi plasmasuodattimen ja lämmönvaihtimen väliin. Vältä koskemasta lämmönvaihtimeen sillä sen terävät reunat saattavat aiheuttaa vammoja. Ilmanpuhdistuksen tarkastustoiminto AIR CLEAN valon (vihreä) vilkunta ilmoittaa milloin suodatinyksikkö on syytä puhdistaa. Kun ilmanpuhdistustoimintoa on käytetty 400 tuntia, AIR CLEAN merkkivalo (vihreä) alkaa hiljalleen vilkkua (n. kerran 7 sekunnissa) Valo ilmoittaa että suodatinyksikkö tulisi puhdistaa. Kun ilmanpuhdistustoimintoa on käytetty 500 tuntia, AIR CLEAN merkkivalo (vihreä) aloittaa nopean vilkunnan (n. kerran 3 sekunnissa) Tällöin ilmanpuhdistustoiminto lopettaa toimintansa. Ole hyvä ja puhdista suodatinyksikkö. Ole hyvä ja suorita puhdistustoimenpiteet puolen vuoden välein. Jos sisäyksikösta kuuluu vikisevä tai visertävä ääni, on suodatinyksikkö syytä puhdistaa vaikka AIR CLEAN merkkivalo ei palaisikaan. Pölynkeruuyksikön puhdistus. Avaa etupaneli ja irrota oikeanpuoleinen ilmansuodatin. Katso ilmansuodatiimen puhdistus käyttöohjeen sivulta Irrota pölynkeruuyksikkö. Kahva 4. Pese vedellä ja kuivaa Upota plasmasuodatin lämpimään veteen (40-45 C) noin 0-5 minuutiksi. Jos plasmasuodatin on erityisen likainen voin tehdä miedon saippualiuoksen (5 kertaa normaalia miedomman) ja upottaa plasmasuodattimen siihen. 2 Liikuttele suodatinta varovasti ylös, alas, oikealle ja vasemmalle. Voit myös käyttää pehmeää pesusientä. 3 Huuhtele puhtaalla vedellä. 4 Ravistele plasmasuodatin kuivaksi. (Jos suodatin on erityisen likainen toista kohdat -4 kaksi tai kolme kertaa. 5 Aseta plasmasuodatin kuivumaan varjoon ja anna sen kuivua kokonaan. Tartu pölynkeruuyksikön kahvaan ja vedä se ulos( nuolen suuntaisesti) (yläpuoleinen kuva on vain mallikuva jossa etupaneeli on poistettu) 3. Irrota ilmaa puhdistava ja raikastava suodatin puhdistusyksiköstä) Avaa suodatinkehys puhdistusyksikön etuosasta. Suodatinkehys Koukku Koukku 2 Irrota ilmaa puhdistava ja raikastava suodatin. Ilmaa puhdistava ja raikastava suodatin. Käytä ainoastaan mietoa pesuainetta ja tee siitä 5 kertaa miedompi liuos. Käsittele plasmasuodatinta hellävaraisesti. Älä koskaan upota plasmasuodatinta kiehuvaan veteen Älä koskaan pyyhi plasmasuodatinta kovalla harjalla tai kovilla esineillä. Se vahingoittaa suodattimen pintaa Älä koskaan työnnä pesuharjaa plasmasuodattimen sisään pestessäsi sitä. Tämä vahingoittaa suodattimen sisäosia ja aiheuttaa toimintahäiriön. Älä koskaan käytä hiustenkuivaajaa tai muuta puhallinta kuivatessasi suodatinta. Suodatin saattaa vääntyä tai vahingoittua. Ennen plasmasuodattimen takaisin laittoa, varmista että suodatin on täysin kuiva. Jos suodatin asetetaan laitteeseen kosteana, KÄYTÖN ja AJASTIMEN merkkivalot alkavat vilkkua ja ilmanpuhdistustoiminto pysähtyy. 3

16 Pölynkeruuyksikön puhdistus 5. Aseta yksikkö paikoilleen (kuva on vain mallikuva, etupaneli puuttuu) 6. Asenna ilmansuodattimet paikoilleen. Katso tarkemmin s.2 7. Sulje etupaneli. Paina etupanelia 4 kohdasta. (kuvan osoittamista kohdista) Aseta pölynkeruuyksikön kumpikin pää ohjauskiskoon ja liu-uta se paikoilleen. Ohjauskisko Varmista että etupaneli on suljettu kunnolla. Jos KÄYTÖN ja AJASTIMEN merkkivalot vilkkuvat pohdistustoiminnon aikana, varmista ettei puhdistus yksikkö ole kostea ja että etupaneli on suljettu kunnolla. 2 Liu-uta kunnes kuulet napsahduksen. Jos valot edelleen vilkkuvat ja puhdistusyksikkö on kuiva ja etupaneli suljettu kunnolla, saattaa pölynkeruuyksikkö olla vioittunut. Ota yhteyttä laitteen asentajaan tai maahantuojaan. Naps Click VARO! Varmista että etupaneli (Kuva 4 (9)) on suljettu ja asetettu kunnolla paikoilleen. Varmista että pölynkeruuyksikkö on täysin kuiva ennen kuin asetat sen paikoilleen. Kun olet asettanut pölynkeruuyksikön paikoilleen varmista että se on paikoillaan. Jos pölylynkeruuyksikkö on väärin asennettu alkavat KÄYTÖN ja AJASTIMEN merkkivalot vilkkua ja ilmanpuhdistustoiminto pysähtyy. 4

17 Ilmaa raikastavan ja suodattavan suodattimen asennus.. Irrota pölynkeruuyksikkö Suorita kohdat ja 2 sivulta Aseta tai poista ilmaa raikastava ja suodattava suodatin pölynkeruuyksiköstä. Avaa suodatinkehys pölynkeruuyksikön sisältä. Haka Haka Suodatinkehys 2 Irrota tai aseta suodatin paikoilleen pölynkeruuyksiköstä. asenna Ilmaa raikastavan ja puhdistavan suodattimen puhdistus. Puhdistaessasi pölynkeruuyksikköä kannattaa huolehtia myös suodattimesta. (suorita suodattimen puhdistus puolen vuodan välein). Avaa etupaneli ja irrota ilmansuodatin oikealta puolelta. Suorita kohta sivulta Ota ilmaa raikastava ja suodattava suodatin esiin. suorita kohdat 2 ja 3 sivulta 3. on page Ilma kuivaus pesun jälkeen. Pese kädenlämpöisellä vedellä. Jos suodattimet ovat erityisen likaiseet voit käyttää mietoa pesuainetta. Älä rutista suodatinta, se saattaa heikentää ilmansuodatustehoa. 2 Huuhtele juoksevassa vedessä. 3 Anna suodattimen kuivua varjossa. 4. Asenna suodatin takaisin paikoilleen Suodatin Poista Aseta suodatin pölykeruuyksikön takaosaan Seuraa sivun 5 ohjeita. 5. Asenna ilmansuodatin takaisin paikoilleen ja sulje etupaneeli. Suorita kohta 3 sivulta 2. 3 Sulje suodatinkehys naps Haka Haka Filter Case naps Varmista että suodatinkehys on kunnolla kiinni. Jos kehys ei ole kunnolla kiinni saattaa suodatin pudota pois. 3. Aseta pölynkeruuyksikkö takaisin paikoilleen. Suorita kohdat 5,6 ja 7 sivulta 4. Ilmaa raikastava ja suodattava suodatin Vaihda suodatin kerran kahdessa vuodessa varmistaaksesi tehokkaan ilmanpuhdistustoiminnon. Pese suodatttimia puolen vuodan välein. Vaihtaessasi suodattimia uusiin varmista että saat tilalle mallia (UTR-FA4) Ole hyvä ja käytä valmistajan omia suodattimia. Säilyttäessäsi suodatinpakkausta, vältä korkeita kosteusja lämpötila-arvoja. Älä avaa pakkausta ennnen kuin otat suodattimet käyttöön. Jos olet irroittamassa suodatinta seuraa näitä ohjeita takaisinpäin. 5

18 AIR CLEAN merkkivalo vilkkuu. Noin 400 tunnin käytön jälkeen ilmanpuhdistustoiminto ilmoittaa että suodatinyksikkö on puhdistettava. Irrota pistoke seinästä ja puhdista pölynkeruukasetti

19

20

21

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ

KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ A S E N N U S - J A K Ä Y T T O H J E KONVEKTORI SEINÄYKSIKKÖ Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI WX10-60 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B SISÄLLYS Ennen käyttöä Turvallisuusohjeet...3 Osien nimet ja toiminnot...5 Toimenpiteet ennen käyttöä...9 Paristojen asennus

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Varoituksia. Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.

Varoituksia. Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Varoituksia Ilmastointilaitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa ei ole voitu kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joita voi syntyä laitteen käytön

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 2 30 Ruosilantie 4 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot